VARAmed nr 1 2020

varamed

NR 1/2020

sid 5

Friskare & smartare med

sång och musik!

sid 9, 12

& 24

På himmelskt uppdrag!

Läs om Lovisa , Gunnar, Annette m.fl.

som går Guds ärenden.

PÅSKKONFERENS!

sid 23

Ung & nyfiken?

Lidköping Arena med

”Sebbe Staxx” 10-12 april

Vad händer i kyrkan? s 16-22

Bröllopstider 2020

Prästen Jonas skriver

om kärleken sid 6

Den

vackraste

dagen!


KONFIRMATION

- mer än du tror!

Foto: Ikon


Innehåll

Håll utkik

efter nästa

nummer

kring den

1 juni!

4

5

6

9

11

12

14

16

18

22

24

24

27

Kyrkoherde Lovisas tankar

Körsång

Vigseln - om att leva för någon annan

På himmelskt uppdrag

Från påsk till pingst

Mission (im)possible

Kyrkoherdeinstallationen 2019

Gudstjänster

Mötesplatser, Barn & Familj m.m.

Ungdom: Konfa & påskkonferens!

Personal - nya & avtackade

I huvudet på en kommunikatör

Johannes krönika

REDAKTIONEN

VARAmed! är en församlingstidning som ges ut av Varabygdens församling, Svenska kyrkan. Den delas ut gratis till

hushållen som samhällsinformation och berättar om vad vi gör i Varabygden. Har du tips, synpunkter eller vill bidra

med innehåll, tar vi gärna del av detta! Kontaktinformation finns på baksidan och på vår hemsida. Vi svarar i telefon

i mån av tid men säkrast via e-post.

Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/vara

Redaktion:

kyrkoherde Lovisa Carlsson, kommunikatör Titti Fabritius, adm. präst Gunnar Larsson

Ansvarig utgivare: Lovisa Carlsson

Tryckning:

Faksimiltryck i Vara 2020 (4 ggr/år à 7500 ex)

Kontakta redaktionen: red.varamed@svenskakyrkan.se


Kyrkoherde Lovisas tankar...

Han kritiserade också den ”stora människan” som hade

makten i samhället och visade istället på den rätta vägen

att gå, kärlekens väg.

Jesu förlängda arm

Det diakonala arbetet i kyrkan är en förlängning av

Jesu arbete. Han förstod att varje människa har något

att bidra med och att det är en stor glädje att göra saker

tillsammans. I psalm 721 i Den svenska psalmboken står

det: ”Glädje – det är att få växa tillsammans leva i dig,

och hos dig får förbli: Vi som är grenarna – du som är

stammen! Du ger oss näring och grönska och liv.”

”Vi som är grenarna – du

som är stammen! Du ger oss

näring och grönska och liv.”

Vågar du

falla?

Kyrkoherde Lovisa Carlsson

Foto: Titti Fabritius

När jag gjorde mitt första år som präst i Lextorpskyrkan

i Trollhättan 2003, mötte jag en församlingsbo som

lärde mig mycket om livet och i förlängningen även om

tron. Det var en person som delvis hade stått utanför arbetsmarknaden

under större delar av sitt liv, men hade en

stor livsuppgift ändå. Hen hade tid att vara närvarande på

ett mer omfattande sätt än vad de som jobbade hela dagarna

hade. Ibland kunde jag bli irriterad över församlingsbons

flitiga närvaro i kyrkan, då jag själv hade mycket att göra.

Men hen bidrog på sitt sätt genom att ösa ur sin stora kunskap

och sina tankar om tron.

Olika förutsättningar

Även den konstruktiva kritiken om kyrkan framfördes på

ett bra sätt, som bidrog till att vi alla som jobbade i kyrkan

tänkte till. Jag lärde mig att vi inte kan definiera en

människa utifrån tex. vad han eller hon jobbar med. Alla

människor har en uppgift i detta livet och poängen är att

alla bidrar utifrån sina förutsättningar.

Men i dagens individualistiska samhälle får inte de plats

som inte kan prestera utifrån samhällets krav. Jesus såg

den ”lilla människan” och upprättade dem.

Mötesplatser med Jesu kärlek

I Varabygdens församling arbetar vi ständigt med att

skapa platser för möten med Gud och varandra. En ny

mötesplats är Varabygdens Fastighets- och kyrkogårdsförvaltning

som du kan läsa om på sid. 17. Detta nummer

av ”Vara med” handlar också om kärlek på olika sätt.

Kärleken till körsången, kärleken till en annan människa,

kärleken till en medmänniska i nöd och framför

allt om Guds kärlek genom Jesus - från död till liv.

”Att våga är att förlora fotfästet

en liten stund. Att inte

våga är att förlora sig själv.”

Att älska är att våga

På engelska säger man ”falling in love” och handlar inte

kärlek om just det? Att älska är att falla i någons armar.

Jesu armar är alltid utsträckta för oss, hur än livet blev

eller inte blev, i medgång och i motgång. Vi behöver

bara våga falla! Den danske filosofen och teologen Sören

Kierkegaard lyfte kloka tankar om hur svårt vi har att

överlämna oss själva i Guds omsorg: ”Att våga är att förlora

fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora

sig själv.” Vågar du falla?

Lovisa Carlsson, kyrkoherde

4 VARAmed! i Varabygdens församling


Karin Ekenvi i fullt ös med kören!

Foto: Titti Fabritius

Svenska folkets största folkrörelse är körsång och det är väl inte så konstigt? Det är

roligt, ökar välbefinnandet och har bara positiva hälsoeffekter! Kom med du också!

KVÄNUM: Kvänums kyrkokör övar måndagar

kl. 18.30-20.00

i Kvänums församlingshem. Körledare:

Karin Ekenvi tel. 073 – 373 30 16

Ungdomskören i Kvänum övar onsdagar

kl. 17.30-19.30

i Kvänums församlingshem. Körledare:

Johan Silfverhjelm tel. 073-373 30 27

LARV: gospel Larv övar tisdagar jämn vecka

kl. 19.00-21.00

i Larvs församlingshem. Körledare:

Karin Ekenvi tel. 073 – 373 30 16

Larvs kyrkokör övar onsdagar kl. 18.30 – 20.00

i Larvs församlingshem. Körledare:

Karin Ekenvi tel. 073-373 30 16

LEVENE: Levenekören övar tisdagar kl. 18.30-20.30

i Levene församlingshem. Körledare: Britt-Marie

Gidstedt tel. 073 – 373 30 17

Musikens effekter på hjärnan

Tydligast är detta studerat för musik, eftersom det är

lätt att jämföra professionella musiker, amatörmusiker

och dem som inte ägnar sig åt musik, och man

vet då ungefär hur mycket tid musikerna ägnat åt

träning. Inte bara muskler, utan också hjärnan kan

RYDA: Rydakören övar torsdagar jämn vecka

kl. 18.30-20.30

i S.Kedums kyrka/Amandas hus. Körledare:

Marie-Louise Haag tel. 073-373 30 19

SKARSTAD: Skarstad-Hällumkören övar onsdagar

ojämn vecka kl. 18.30-20.30

i Skarstad kyrka. Körledare: Marie-

Louise Haag tel. 073 – 373 30 19

VARA: Vara kyrkokör övar onsdagar kl. 19.00-21.00

i Vara församlingshem. Körledare: Britt-Marie Gidstedt

tel. 073 – 373 30 17

VEDUM: ”Körsköj” övar måndagar kl. 19.00-20.30

i Vedums församlingshem. Körledare:

Annette Kinnunen tel. 073-373 30 15

”Tonfisken” – barnkör övar tisdagar kl. 14.00-14.45

i Vedums församlingshem. Körledare:

Annette Kinnunen tel 073 – 373 30 15

”tränas”. Jämför man sedan dessa grupper ser man en rad

tydliga skillnader i hjärnan, som med stor sannolikhet ligger

bakom det faktum att musikträning gör det lättare att lära

sig både språk och andra ämnen.

FAKTA MUSIK & HJÄRNA: www.kulturellahjarnan.se

VARAmed! i Varabygdens församling

5


Vigseln

Lars Winnerbäck har blivit en av Sveriges mest älskade

artister, kanske just för att han skriver folkligt. Trots

att hans texter i hög grad är självbiografiska, verkar många

känna igen sig i hans texter. Texten nedan (som i skrivande

stund har över 7 miljoner spelningar på Spotify) kan även

den vara en igenkänningsfaktor för dem som längtar efter

någon att dela livet med. Nån att våga vara helt förtrolig

med. För många är det vad som finns i äktenskapet.

”Jag har letat efter ro för

min skakande hand

efter dig, efter dig, efter dig

Du är resan som jag

velat ska ta fart

Du är gåtan som jag

aldrig löser klart

Du är början på nåt nytt

och nånting underbart

för mig, för mig, för mig.”

Förväntningar

Lars Winnerbäck, För dig, 2001

Vigseln är omgärdat av högt ställda förväntningar, glädje

och framtidstro. Nervositet, anspänningar och ofta stora

förberedelser. Även om det inte är alla som gifter sig, är

det många som låter sig vigas och lova varandra livslång

trohet.

Dessutom hör det till vanligheten att man gör det i

ett kyrkligt sammanhang inför Gud och människor.

Högtidligheten i ceremonin och miljön ramar in förväntningarna

i traditionerna man har med sig sedan generationer.

om att leva för nån annan

Alltså en person som något oftare ser världen i pessimistiskt

sken. Ofta behöver jag se, läsa eller höra om något hoppfullt

för att få mod och framtidstro. Att som präst få hålla i

en vigsel är ett sådant tillfälle då hoppet tänds, när jag ser

människor som är beredda att hänge sig till varandra i en

livslång ömsesidig relation.

Som en motkultur till individualismen, där mest det egna

jaget står i centrum, får nu ”du” eller ”den andre” bli en lika

viktig del av ens liv som ”jag själv”. Det är en motkultur till

ensamhetens obarmhärtiga välde, där man vågar att statsa,

att chansa på någon annan. Men kastar sig ut och tror på att

den andre fångar upp en. För kärleken kan inte tvingas, den

måste ges och tas frivilligt.

Oroa inte kärleken

I Bibeln finns en bok som heter Höga Visan (det är en poetisk

skildring av ett förälskat par) så står det ”Oroa inte kärleken,

stör den inte, förrän den själv vill” (Höga visan 2:7).

Det är alltid något av en chansning öppna upp sig för en

annan. Sann kärlek ger, utan att kräva något tillbaka. Men

det är en chansning som är värt allt. Världen behöver fler

som är beredda att ge vidare av sin kärlek. Ett sätt är att gå

in i ett äktenskap, jobba på sin relation och bära varandra.

Vi kanske inte kan förändra hela världen ensamma, men vi

kan börja där vi står tillsammans med dem vi älskar.

”Det sägs att kärlek lovar stort

men håller tunt. Du kan kalla

det förnuft men aldrig sunt.”

Jag får i alla fall lite mera hopp om tillvaron, varje gång

jag håller i en vigsel. Välkommen att gifta er i kyrkan och

varför inte i en av Varabygdens många kyrkor? Nästa gång

du besöker en vigsel, själv står brud eller brudgum kan du

tänka på att vi präster tycker att det är något av det mest

hoppfulla vi kan göra att viga människor inför Gud och den

församlade skaran som också tar del av en lång tradition

full av förväntan med både givande och tagande.

TEXT: Jonas Lycklund Ljunggren, präst

Motkultur

Vad inspirerar människor att göra ett sådant stort åtagande?

För egen del tänker jag mig själv som en person som

oftare ser ”glaset som halvtomt” än ”glaset som halvfullt”.

FAKTARUTA:

2018 gifte sig enligt Statistiska Centralbyrån drygt

50 000 personer i Sverige. Många av dem i någon

typ av kyrklig regi. Vanligast är att man gifter sig på

sommaren.

6 VARAmed! i Varabygdens församling


Foto: Ikon

Vigas i kyrkan

Inför Gud och vittnen lovar ni varandra att vårda kärleken och finnas

för varandra livet ut. Tillsammans ber vi även att Gud ska välsigna ert

äktenskap och finnas med i både glädje och sorg med kraft och ledning.

Vigseln: Guds kärleksgåva till oss

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen. Men en

kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I kyrkan tror

vi även att Gud vill ge oss möjligheten att uppleva vad det innebär att älska

och bli älskad genom allt vi möter i livet där vi får omfamnas av kärleken.

Den

vackraste

dagen!

I kyrkan vet vi att vissa dagar i livet

får inget gå fel. Vi är vana vid att

tänka på nästan allt vid livets stora

högtider. Vi är mycket professionella

och noga vid planeringen för

vigselaktens alla detaljer.

Ringen: symbol för evighet och förbund

Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och en urgammal symbol för

evighet och förbund. I kyrkan läser prästen en bön över ringen/ringarna

medan brudparet håller i den gemensamt och uttalar löftena till varandra.

Klänningen och kronan: renhet och drottning

Den vita brudklänningen kom först under 1900-talet att symbolisera renhet

och oskuld. Tidigare bar bruden ofta en svart klänning som var en högstidsfärg.

Vilka kläder ni vill bära bestämmer ni själva, kanske med en vacker

brudkrona? Kronan är sedan medeltiden en symbol för jungfru Maria,

jungfru och himmelsdrottning. Vi har lokalt tillverkade och mycket vackra

brudkronor med olika slags ädelmetaller, stenar och pärlor att låna ut!

VARAmed! i Varabygdens församling

7


Inte vill du lämna?

Vi respekterar alla människors val.

Några ord på vägen bara...

Ingen lever

för sig själv

En människa lever inte bara för sig själv. Vi finns till för varandra

på många olika sätt. Men en del lämnar kyrkan och utträdet

påverkar många. Vi vill visa på några av de förändringar detta

isåfall innebär för den som lämnar, anhöriga och omvärlden.

Dina pengar

Du slutar förstås betala kyrkoavgiften efter utträdet, men

måste fortfarande betala begravningsavgift som alla andra

svenska medborgare. Går du ur kyrkan efter 1 november

har du betalat avgift för kommande kalenderår, men kan

inte ta del av kyrkans tjänster fr.o.m. utträdelsedatumet.

Kyrkans tjänster upphör

Föräldrar som gått ur kan inte döpa sina barn, såvida inte en

fadder som är medlem tar sitt ansvar. Även om alla är välkomna

till konfirmationsundervisning är det bara medlemmar

som kan konfirmeras. Det krävs att minst en partner

är medlem för att vigas i kyrkan. Begravningsgudtjänsten

uteblir vid ett utträde, vilket det tyvärr händer att många

glömmer att samtala med sina anhöriga om. Människor

upplever dock oftast kyrkans begravningsceremoni som

en väldigt viktig del i sorgeprocessen, även om den som

planerat för sin begravning inte själv tycker att det har någon

betydelse. Konsekvensen kan bli att sorgearbetet blir

tyngre och svårare att ta sig igenom för de anhöriga.

Mindre resurser, färre som kan delta

Kyrkans verksamheter omfattar allt från barn i katastrofområden

långt borta till äldre människor i vår närhet. Allt

däremellan som vi gör för barn, unga, sjuka och sörjande

kräver resurser. Dessa minskar då någon lämnar och det

blir svårare att nå ut till alla som behöver. Med en allmän

oro i världen, vittnar aktörer från olika samhällsinstitutioner

om hur kyrkans folk gör en oerhört viktig och imponerande

insats på många sätt.

”Så är vi, som är många, en kropp i Kristus,

men var för sig är vi varandras lemmar.”

En del av Kristi kropp

Det kan se ut som att din granne här i Sverige har det

ganska bra. Men i dag talar man om relativ fattigdom, där

bristen ser helt annorlunda ut mot vad den gör i länder som

saknar väldigt mycket mer än vi. Bland annat begränsar

socialt utanförskap oerhört. Konkret är det svårare utan

nära och goda vänner som ställer upp när det gäller att få

vård, jobb och bostad. Ditt stöd gör stor skillnad för diakoni

och församlingens verksamhetsutbud för människor

som en del av Kristi kropp. Så tack till alla som står med!

8 VARAmed! i Varabygdens församling


På himelskt

uppdrag

ATT HJÄLPA GUD. En hjälpande hand.

Ett beskydd. Budbärare. Vi talar om

änglavakt i kyrkan utifrån förståelsen

som bibeln ger om vad änglar är för slags

varelser. Men vi kan även själva göra

änglalika gärningar på uppdrag från Gud

om vi lyssnar och är redo.

Gunnar är en varmt troende man från Alingsås. Han

har haft många märkliga upplevelser, särskilt nattetid.

Strax innan han hunnit somna, har han fått en inre

övertygelse om att han måste bege sig till en speciell plats

för att hjälpa någon som behöver hjälp. Han är säker på att

det är Gud som har kallat honom till att vara en medhjälpare

på detta sätt.

Det var på 1980-talet som dessa nattliga uppdrag började.

Vid ett av de första tillfällen han kände maningen,

låg han i sin säng. Han vet inte säkert om han sov eller var

vaken, då han plötsligt inom sig såg en geografisk plats

tydligt framför sig. Platsen var ett speciellt ställe som ligger

längs med E20 intill en karamellfabrik. Gunnar kände

att måste bege sig dit och upplevde även att han skulle ta

med sig en varm filt. Han väckte sin fru och berättade vad

han skulle göra innan han gav sig iväg ut i mörkret.

Som en neonskylt

Det var regnigt och kallt efter midnatt när han närmade sig

platsen. På avstånd såg han en stor hand med ett pekfinger

riktat snett neråt. Hans första tanke var att någon måste

ha satt upp en stor neonskylt vid karamellfabriken alldeles

nyligen. Men så var inte fallet. Det var ingen vanlig hand

som han såg, upptäckte han. Det var som om handen var

nedsträckt från himlen i en syn. På platsen som pekades

ut, parkerade han bilen. När han såg sig om, upptäckte han

en mycket berusad man som låg på marken. Han gick fram

till mannen och kände att han var kraftigt nedkyld.

Paradisfärd

Filten han tagit med sig kom direkt till användning. Efter

en del ansträngningar lyckades Gunnar se till att mannen

kunde lägga sig i baksätet, inlindad i den varma filten. Den

kraftigt berusade mannen behövde naturligtvis komma

hem, tänkte Gunnar, som frågade vart han kunde köra honom

så att han kom hem?

—Till Paradiset! svarade mannen.

Det var ett konstigt svar med tanke på situationen, tyckte

Gunnar. Men han kom att tänka på att det finns ett bostadsområde

i Partille som hette Paradiset.

—Menar du Paradiset i Partille?

Det stämde precis och färden gick mot Partille, till det bostadsområde

där mannen bodde. I skumrasket hade Gunnar

ännu inte kunnat se den främmande mannens ansikte tydligt.

Men när de anlände i stadens starkare gatubelysning,

såg han tydligare. Det blev en stor överraskning för han

visste precis vem det var. Det var en tidigare arbetskamrat

som det nu hade gått så illa!

”Är inte änglarna andar

i helig tjänst, utsända

för att tjäna dem som

ska ärva frälsningen?”

fortsättning på sidan 10

VARAmed! i Varabygdens församling

9


fortsättning från sidan 9 ”På himmelskt uppdrag”

Vill du läsa fler berättelser om människor som upplevt

hur Gud kan gripa in i våra liv? Då ska du följa med

i våra artiklar här i VARAmed! Den berättelse du just

läst är tagen från en bok som heter ”101 berättelser om

Änglavakt” (2008) och återberättas här fritt genom en av

författarna.

Boken trycks tyvärr inte längre men ni VARAmed!-

läsare får exklusivt möjlighet att ta del av denna uppmuntrande

samling av människors vittnesmål om självupplevda

händelser i vår församlingstidning.

TEXT : Titti Fabritius

FOTO: unsplash.com

Gunnar visste ju precis vart den här mannen bodde och

väl hemma vid rätt adress, ringde han på dörren. Det

var frun som öppnade. Skakad men djupt tacksam fick hon

höra berättelsen om hur Gud gripit in för att rädda mannen,

innan hon tog hand om sin berusade make.

En kort tid senare ringde Gunnar till sin före detta arbetskamrat

för att bjuda med honom till kyrkan. Det kändes som

en naturlig sak att göra efter att ha varit med i en räddningsaktion

från Gud.

Det var frun som svarade i telefonen. Hon berättade att

hon tyvärr just hade blivit änka, för mannen hade avlidit en

tid efter händelsen. Men hon hade något särskilt att berätta.

Mannen hade lämnat en sista hälsning till Gunnar som

han bestämt önskat skulle nå fram till sin hjälpare.

—Vi ses i Paradiset!

Vad som menades med detta, förstod Gunnar precis. Det

var orden som Jesus sa till en av rövarna på korset innan han

dog. Det visade sig att mannen hade bejakat sin tro och tagit

emot Jesus i sitt hjärta innan han i frid gick hem till Gud.

Uppdraget var slutfört, helt enligt Guds räddningplan!

EFTERLYSNING!

Har du själv varit med om något du vill berätta för andra?

Skriv gärna ner några rader för att ha något att

utgå ifrån när du kontaktar redaktionen. Du blir intervjuad

och det är önskvärt att du även kan tänka dig att

vara med i bild. Men vill du vara helt anonym, går det

också att ordna.

Du behöver inte tänka på att ”skriva som en journalist”

utan delger din berättelse som återges av redaktören och

du läser texten innan tryck. Kontaktuppgifter hittar du

längst fram och på tidningens baksida.

Vi kan ha begränsade möjligheter att ta telefonsamtal

men du kan alltid skicka e-post så kan vi avtala en tid för

samtal eller möte. Har du inte möjlighet till detta, går det

naturligtvis bra att besöka vårt kansli också.

VÄLKOMMEN MED DIN BERÄTTELSE!

ÄNGLAR ENLIGT BIBELN

Bibeln beskriver änglar som utsända av Gud till att

vara ”andar till tjänst” på olika sätt, bland annat till

beskydd och ledning. Därtill finns keruber beskrivna,

vilka omger Guds tron i ett särskilt uppdrag att hålla

hans namn ärat och heligt.

Hebréerbrevets första kapitel beskriver dessa som: ”Är

inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna

dem som ska ärva frälsningen?” (vers 14).

Det betyder att änglar sänds ut för att hjälpa människor

att finna vägen till Gud. Men även vi människor får vara

Guds medhjälpare och kan skickas på uppdrag att rädda

nödställda. Om vi umgås i bön med Gud och lyssnar uppmärksamt

med hjärtat inställt på att det som är angeläget

för Guds rike, väntar ett spännande och fascinerande liv!

VI LEVER ALLA

UNDER SAMMA

HIMMEL

Vi har samma rättigheter

Var med i kampen för allas

rätt till ett värdigt liv.

BLI MÅNADSGIVARE!

Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

svenskakyrkan.se/act

Foto: Jesper Wahlström / Ikon

10 VARAmed! i Varabygdens församling


Från påsk till pingst

EFTER att JESUS korsfästs på långfredagen,

tog händelserna en drastisk vändning

då han uppstod ifrån de döda på påskdagen.

Detta utgör själva grunden för vårt evighetshopp. Ja,

hela kristendomen står och faller med Jesu kroppsliga

uppståndelse ifrån de döda. Om inte detta skulle

ha skett, finns det ingen anledning att vara kristen.

Men faktum är att uppståndelsen vilar på en stadig

grund. Här följer argumenten som stödjer tron och

tillförlitligheten kring påskens händelser.

Graven var tom

En stor majoritet av dagens bibelforskare, även skeptiker,

stödjer att den historiske Jesus dog genom korsfästelse och

att hans grav några dagar senare upptäcktes vara tom trots

soldaters bevakning.

Jesus sågs efter sin uppståndelse

Nya testamentet återger mängder av tillfällen då han visade

sig efter korsfästelsen. Han framträdde för enskilda

män, kvinnor och grupper med människor från två personer

upp till femhundra. Jesus framträdde inomhus, utomhus,

i Judeen, i Galileen, på landet och i staden. Han

visade sig på morgonen och på kvällen. På ett berg, vid en

sjö och på en väg. Den uppståndne Jesus sitter, står, går,

talar och äter.

Kvinnorna vid graven

Kvinnor i den dåtida världen hade ett lågt värde, vilket vi

idag tycker är förkastligt, men då ansågs de t.ex. inte trovärdiga

att vittna i domstol. Skulle någon ha kommit på

idén att hitta på historien om uppståndelsen, vore det inte

kvinnor. Men de blev de första vittnena till händelsen.

Evangeliernas likheter och skillnader

Ramberättelsen om uppståndelsen i evangelierna är densamma

men detaljerna skiljer sig. Detta stärker trovärdigheten

eftersom det visar att man inte har pratat ihop sig

och diktat ihop historien.

- från död till liv!

Jakob, Jesu bror

Efter att först ha varit kritisk till Jesus, förändras plötsligt

Jakobs inställning till Jesus efter påsken då han blir kyrkans

ledare i Jerusalem. Den som har syskon vet att det inte är

särskilt vanligt att man brukar börja tillbe sin bror som Gud.

Paulus

Efter att ha varit en motståndare till Jesus och pådrivande i

förföljelsen av de kristna, blev Paulus omvänd efter att Jesus

uppenbarat sig för honom. Mer än någon annan kom Paulus

sedan att försvara den kristna tron och bidra till kyrkans

expansion hela vägen till Rom, redo att gå i döden för sin

tro.

Lärjungarnas förvandling

Efter påskdagen ser man också en helt ny attityd hos lärjungarna,

även de är övertygade till den grad att de är beredda

att lida och dö för sitt ärende.

Tillbedjan av Jesus som Gud

Om Jesus bara dog på korset och aldrig uppstod, är det svårt

att förklara varför så stora skaror människor strax därefter

började tillbe honom som Gud. Något drastiskt hade hänt.

Gudstjänstdagen

Den tidiga kristna kyrkan började fira gudstjänst på söndagar

eftersom Jesus uppstod den dagen. Söndag blev vilodag

istället för den judiska lördagen (sabbat).

Kyrkans födelse och existens

Världens största rörelse har inte uppkommit ur inget för att

sedan fortsätta sin existens i tusentals år.

TEXT: Reine Toth, präst

VARAmed! i Varabygdens församling

11


upp

drag

”Mission (im)possible”

DOMSönDAG I larv. Dagen var utvald

för Lovisa Carlsson att installeras som

kyrkoherde i Varabygdens församling, ett

uppdrag som kan kännas omöjligt. Men

med Gud är allt möjligt i kampen för det

goda tack vare den frikännande dom vi har

i Kristus!

Larvs kyrka den 24 november 2019 var välfylld denna

Domsöndag. Trots gråmulen himmel fylldes kyrkan av

ljus och glädje när Lovisa Carlsson officiellt installerades

som kyrkoherde i Varabygdens församling av biskop Åke

Bonnier.

Församlingen lotsades smidigt genom ett fullspäckat program

som inleddes med mässa under biskopens ledning, då

både uppmuntran och förmaning skickades med inför uppdraget

som ny kyrkoherde. Kloka ord baserade på gedigen

erfarenhet fick följa med Lovisa in i ett uppdrag där Jesus

har en central plats som en trygg broder och vän i nöden.

En vän i nöden

Biskopen gav en illustration genom en gammal rolig historia

som ramade in den ödesmättade dag som Domsöndagen

var förr i tiden. Han berättade om söndagsskoleflickan som

fick frågan om hon var redo att stå till svars inför Gud och

vad hon skulle göra om det visade sig att hon inte höll måtttet.

Hon svarade snabbt utan att tveka.

— Då springer jag och gömmer mig bakom Jesus!

Att lita på Gud i alla lägen gick som en röd tråd genom

mässan och även kyrkoherde Lovisa knöt an till

tilliten hos vår broder Jesus i sitt tal. Hon inledde med

att förklara varför hon tyckte att biskopens ihopfällbara

kräkla (herdestav) hade fått henne att bli lite full i skratt.

Biskopen började morgonen med att demonstrera hur

han tog den ur sin portfölj och började sedan skruva ihop

de olika delarna.

— Det såg ju ut precis som när hjälten Ethan Hunt i

actionfilmerna ”Mission impossible” skruvar ihop sina

vapen inför uppdraget att rädda världen.

När Lovisa började sitt uppdrag som kyrkoherde den

1 juni 2019 funderade hon över sin ringsignla på mobilen.

Fick hon ha en sån ”oseriös” signal som kyrkoherde?

Ringsignalen är från ledmotivet i filmerna från ”Mission

impossible”. Den visar Lovisas lekfulla natur men också

på det stora allvaret inför vad Gud vill göra.

På uppdrag med Gud

På temat ”det omöjliga uppdraget” fortsatte Lovisa berätta

om sitt resonemang kring sin mobiltelefons ringsignal.

Hon förklarade hur också uppdraget vi har fått från Gud

många gånger är omöjligt, men hur det blir möjligt när vi

samarbetar med honom och förstår hans syften.

Kyrkoherden talade också om sitt ledarskap och betonade

vikten av att kunna samarbeta och förstå sitt

uppdrag, att tillsammans med församlingsmedlemmar,

12 VARAmed! i Varabygdens församling


personal, förtroendevalda och arbeta för att ”göra alla folk

till lärjungar”.

— Hur mycket action det kommer att bli, det vet jag inte.

Men vi kommer att ha att göra med att, i ett sekulariserat

Sverige, predika evangeliet!

Vi har en tydlig arbetsbeskrivning, menade Lovisa och

citerade Jesus ur Matteusevangeliets kapitel 28.

Ӂt mig har getts all makt

i himlen och på jorden. Gå

därför ut och gör alla folk

till lärjungar! Döp dem i

Faderns och Sonens och den

helige Andes namn och lär

dem att hålla allt som jag befallt

er. Och se, jag är med er

alla dagar till tidens slut.”

Domsöndagen - en tråkig dag?

Någon hade frågat henne om inte Domsöndagen var en

tråkig dag att bli kyrkoherde på? Nej, inte tråkig och inte

hemsk, svarade hon. Den är meningsfull för den handlar om

framtiden, Jesus och oss! Vad som än händer så går allt mot

ett gott slut, sa Lovisa i sitt tal.

Just då under talet, föll något i kyrkan till golvet med ett

brak och Lovisa fann sig snabbt:

— Nu börjar det bli lite action!

Efter skratten detta drog med sig, fortsatte hon betona att

framtiden är ljus trots allt därför att den vilar i Guds händer.

Hon delade Lars ”Lasse Lucidor” Johanssons tröstrika

ord om Jesus som vår segerrike broder som triumferat över

synd och död för vår skull: ”Döden skrämmer mig ej mera,

ty dess udd bröt Kristus av... Men den trösten jag ej glömmer

att min broder Jesus dömer.”

Från stiftet framfördes även uppmuntran till undervisning

eftersom bibelns budskap behöver frambäras och förklaras

så att människor kan förstå och ta det till sig i sina liv.

Efter att kyrkorådets ordförande Johannes Lundén bekräftat

kyrkoherdens anställning och uppdrag med orden från

Romarbrevet 15:13 var det dags för biskopens sändningsord.

Kyrkoherdens uppdrag förtydligades av biskop Åke Bonnier

som avslutade mässan.

— En kyrkoherde skall, som varje präst, förkunna Guds

ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön och

tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård.

— Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för församlingen.

Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens

andliga ledare och tillsammans med övriga präster och förtroendevalda

tillse att allt sker med god ordning och efter

Guds vilja.

— Kyrkoherden skall planera och samråda, uppmuntra

och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen

och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren.

Du har åtagit dig tjänsten som kyrkoherde i Varabygdens

församling. Här ska du utöva din tjänst så att Gud blir ärad!

avslutade Åke Bonnier.

Uppskattade lyckönskningar

En rad mycket uppskattade lyckönskningar framfördes från

bl.a. Vara kommun, föreningslivet och frikyrkorna. Det

märktes att förväntningarna på Varabygdens nya kyrkherde

är både positiva och stora, vilket ramade in mässan väl.

”Döden skrämmer

mig ej mera,

ty dess udd bröt Kristus av.

Gud lät Sonen triumfera

över synd och död och grav.

Domen fruktar jag väl stort,

eftersom jag illa gjort,

men den trösten jag

ej glömmer

att min broder

Jesus dömer.”

TEXT & FOTO: Titti Fabritius

VARAmed! i Varabygdens församling

13


Mingelbil

kyrkoherdein

i Larv Domsöndagen

Stort tack fö

och varm

14 VARAmed! i Varabygdens församling


ilder från

nstallationen

n 24 november 2019

r allt stöd

ma välgångsönskningar!

VARAmed! i Varabygdens församling

FOTO: Titti Fabritius

15


Gudstjänster

Söndag 1 mars

1:a söndagen i fastan

11.00 Gudstjänst, Ventilgatan 6 Vara i nya lokaler m kaffe!

16.00 Levene församlingshem Mässa

Torsdag 5 mars

19.00 Längjums kyrka Sinnesrogudstjänst

Söndag 8 mars

2:a söndagen i fastan

11.00 Kvänums församlingshem Högmässa

11.00 Naums kyrksal Gudstjänst

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

18.00 Vedums församlingshem Gudstjänst

Onsdag 11 mars

19.00 Skarstads kyrka, Mariasalen Passionsandakt

Söndag 15 mars

3:e söndagen i fastan

11.00 Vara kyrka Högmässa

11.00 Vedums församlingshem Gudstjänst

16.00 Levene församlingshem Gudstjänst

18.00 Önums kyrka, Möllentorpssalen Gudstjänst

Onsdag 18 mars

16.00 Jungs bygdegård Musik och mat

Torsdag 19 mars

19.00 Längjums kyrka Sinnesrogudstjänst

Söndag 22 mars

Jungfru Marie bebådelsedag

11.00 Helås, Amandas hus Gudstjänst

11.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst

14.00 Längjums kyrka Gudstjänst för små och stora

16.00 Levene församlingshem Gudstjänst

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

18.00 Vedums församlingshem Mässa

Tisdag 24 mars

17.00 Kvänums församlingshem Kyrkskôj

17.00 S Kedums kyrka Messy Church

Torsdag 26 mars

17.00 Larvs församlingshem Messy Church

Söndag 29 mars

5:e söndagen i fastan

10.00 Edsvära, Betania Ekumenisk gudstjänst för små och

stora

11.00 Vara kyrka Gudstjänst för små och stora

16.00 Levene församlingshem Mässa

Söndag 5 april

Palmsöndagen

11.00 Kvänums församlingshem Högmässa

11.00 Skarstads bygdegård Gudstjänst

11.00 Vedums församlingshem Gudstjänst

18.00 Naums kyrka Gudstjänst

18.00 Tråvads/Larvs kyrka Gudstjänst

Torsdag 9 april

Skärtorsdagen

19.00 Längjums kyrka Mässa

19.00 Vara kyrka Mässa

Fredag 10 april

Långfredagen

11.00 Bitterna kyrka Långfredagsgudstjänst

15.00 Längjums kyrka Långfredagsgudstjänst

15.00 Vara kyrka Långfredagsgudstjänst

18.00 Fyrunga kyrka Långfredagsgudstjänst

Söndag 12 april

Påskdagen

11.00 Längjums kyrka Gudstjänst för små och stora

11.00 Vara kyrka Högmässa

11.00 Vedums kyrka Gudstjänst för små och stora

16.00 Levene kyrka Mässa för små och stora

Måndag 13 april

Annandag påsk

11.00 S Kedums kyrka Högmässa

18.00 Elings kyrka Musikgudstjänst

Torsdag 16 april

19.00 Larvs kyrka Lovsångsmässa

Söndag 19 april

2:a söndagen i påsktiden

11.00 Kvänums församlingshem Gudstjänst

11.00 Naums kyrka Gudstjänst

18.00 Slädene kyrka Mässa

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

Tisdag 21 april

17.00 S Kedums kyrka Messy Church

Torsdag 23 april

17.00 Larvs församlingshem Messy Church

Söndag 26 april

3:e söndagen i påsktiden

11.00 Vara kyrka Gudstjänst

18.00 Vedums kyrka Mässa

16 VARAmed! i Varabygdens församling


I Varabygdens församling firar vi gudstjänst varje söndag. Den

som går till kyrkan kan med förtroende vända sig till någon

av vår personal för att få vägledning i både andliga och praktiska

frågor. Varmt välkommen!

Söndag 3 maj

4:e söndagen i påsktiden

11.00 Naums kyrka Gudstjänst

16.00 Kvänums församlingshem Mässa

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

Torsdag 7 maj

19.00 Larvs kyrka Lovsångsmässa

20.00 Levene kyrka Stillhet inför natten

Söndag 10 maj

5:e söndagen i påsktiden

11.00 Vara kyrka Konfirmationsmässa

11.00 Vedums kyrka Gudstjänst

18.00 Longs kyrka Musikgudstjänst

Torsdag 14 maj

20.00 Jungs kyrka Stillhet inför natten

Söndag 17 maj

Bönsöndagen

11.00 N Vånga kyrka Konfirmationsmässa

11.00 Vedums kyrka Gudstjänst

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

Torsdag 21 maj

Kristi himmelsfärds dag

08.00 Hällums kyrka Otta

08.00 Larvs kyrka Otta

08.00 Vedums kyrka Otta

10.00 Kvänums kyrka Gudstjänst

18.00 Levene kyrka Gudstjänst

Söndag 24 maj

Söndagen före pingst

11.00 Slädene kyrka Gudstjänst

11.00 Vara kyrka Gudstjänst

14.00 Larv, Hedalund Ekumenisk friluftsgudstjänst

18.00 Naums kyrka Mässa

Tisdag 26 maj

17.00 Kvänums församlingshem Kyrkskôj

Onsdag 27 maj

16.00 Jungs bygdegård Musik och mat

Torsdag 28 maj

20.00 S Kedums kyrka Stillhet inför natten

Söndag 31 maj

Pingstdagen

11.00 Levene kyrka Högmässa

18.00 Vara kyrka Gudstjänst

Söndag 7 juni

Heliga trefaldighets dag

10.00 Larvs kyrka Konfirmationsmässa

10.00 Vara kyrka Högmässa

14.00 Larvs kyrka Konfirmationsmässa

19.00 Skarstads kyrka Musikgudstjänst

Angivna tider med reservation för ändringar efter tryck.

OBS! Söndag 1 mars

11.00 Gudstjänst på Ventilgatan 6, Vara med visning och

invigning av nya lokaler för Fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen!

Kyrkkaffe efteråt. Välkomna!

Kyrkogårds- och

fastighetsförvaltningen

med kansli i nya lokaler

Fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen, Ventilgatan 6 i Vara

Foto: Julia Westfelt

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen står nu

redo i nya lokaler för att bättre betjäna församlingens

tjänsteutbud.

På adressen Ventilgatan 6 i Vara finns nu Fastighets- och kyrkogårdschef,

kyrkogårdsmästare och förvaltningssekreterare på

plats. Hit vänder du dig i frågor som rör våra fastigheter, kyrkogårdar,

gravrätter eller för att boka begravning.

Öppettider för telefon och besök kommer att justeras mot de

olika behov som finns, men i skrivande stund gäller desamma

som för församlingskansliet. Mer information kommer i annonser

och på vår hemsida.

Växeltelefon: 0512-79 72 00

Besöksadress: Ventilgatan 6 i Vara

Postadress: Box 124, 534 22 VARA

VARAmed! i Varabygdens församling

17


Mötesplatser

Kvänums församlingshem

Onsdagscafé 14.30-16.30

udda veckor 20:-

Onsdagscafé med våfflor 14.30-16.30

jämna veckor 30:-

Sticka-Skickagrupp tisdagar 14.00-16.30 (v 3-18)

i samarbete med Slättmissionens

Hjälpande Hand i Stenum. Fika.

”After noon the” tisdag 24 mars 18.30

Nicole Mynette, Bitterna. 60:-

Tisdag 5 maj 18.30 Vårbuffé

Maria och Tina sjunger Västgötska visor 80:-

Levene församlingshem

Vardagsöppet onsdagar 10.00-12.00

Programkvällar 18.30. Kaffe och fralla 40:-

5 mars ”Naturen genom kameralinsen”

Anders Roland, Lavad, visar bilder.

16 april Sång & musik

Hugo och Elsa Ljungqvist, Götene

14 maj Korvprovning

med Bondfrun Marie-Louice Stensson, Tråvad.

Gott och blandat onsdag 17.00-19.00 kvällsmat 40:-

25 mars, 29 april och 27 maj

Tisdag 2 juni 18.00 Grillkväll med lekar 60:-

Kontakt: Solveig 0512-79 72 13, 0733-73 30 13

Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

Tar du med någon som aldrig har varit i

kyrkan förut bjuder vi på gratis fika !

Larvs församlingshem

Lunch torsdagar 12.00

5 och 19 mars, 2 april

Luncher 12.00

8 april Påsklunch 100:-

17 juni ”Sell o Potäter” 100:-

2 juli Grillkväll 18.00. Underhållning. 80:-

Anmälan till lunch/grillkväll en vecka innan

Kontakt: Therese 0512-79 72 12, 0733-73 30 12

Kaffetåren måndagar 14.30

2 mars, 6 april, 4 maj

Våfflor måndagar 14.30

16 mars, 20 april, 18 maj

Torsdag 12 mars 18.30 Västgötska sånger

med Maria och Tina sjunger. Kvällsmat 60:-

Onsdag 27 maj Visaft on 19.00 i Larvs kyrka

Kontakt: Solveig 0512-79 72 13, 0733-73 30 13

Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

Tråvads föreningshus

16 april Södra Kedums kyrka

8 april Levene församlingshem

8 april Vedums församlinghem

Soppa onsdagar 12.00 11 och 25 mars

Kontakt: Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

Gäller med reservation för ändringar efter tryckning. För senaste aktuella gällande information, fråga på plats

vid besök vid någon av våra verksamheter, se hemsidans kalenderfunktion eller följ med via appen Kyrkguiden.

18 VARAmed! i Varabygdens församling


I Varabygdens församling prioriterar vi god gemenskap!

Extra god blir den med något att fika eller äta tillsammans. Ingen

ska behöva sitta ofrivilligt ensam, alla kan få en ny vän, vem som

helst kan bryta isolering. Välkommen till våra mötesplatser och ta

gärna med någon som behöver ha lite extra omsorg!

Södra Kedums kyrka

Öppen kyrka torsdagar 10.00-12.00

Våfflor 1:a torsdagen i månaden

Luncher torsdagar 12.00 80:-

19 mars Föreläsning om grynkorv.

Tommy Kroon, Skara.

16 april Påsklunch 100:-

Påskgummor- och gubbar från förskolan.

28 maj Dragspelsmusik

Besök av delar av Herrjunga dragspelsklubb

18 juni Midsommarlunch 100:-.

Emanuel Carlsson spelar fiol och nyckelharpa.

Anmälan till lunch en vecka innan till Solveig

Filmkväll tisdag 10 mars 18.00

Filmen Sameblod samt kvällsmat 60:-

Sticka-Skickagrupp onsdagar 18.00-20.00 (vecka 3-18)

Vara församlingshem

Måndagsfrukost 9.00-11.00 (Vecka 3-28)

Fredag 20 mars

Våffelcafé torsdag 14.30

5 mars, 2 april, 7 maj

Sopplunch torsdag 12.00 60:-

12 mars, 9 april, 14 maj

Himlagott måndag

Samling vid Vara församlingshem 17.30.

30 mars, 27 april, 25 maj

9 mars ”Reseskildring från Pakistan”

Marita Wahlström, Jönköping.

11 maj Hans Lobrant, Vara

sjunger, spelar och berättar historier

Kontakt: Helen 0512-79 72 08, 0733-73 30 08

Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

Therese 0512-79 72 12, 0733-73 30 12

Kontakt: Solveig 0512-79 72 13, 0733-73 30 13

Vedums församlingshem

Onsdagscafé 14.30

MODEVISNING!

Seniorshoppen

tisdag 14 april 14.30

Vara församlingshem

11 mars Kyrkoherde Lovisa Carlsson presenterar sig

8 april Upplev påsken i smak och bild

13 maj Kenneth Holmström spelar och sjunger

Onsdagsträffar med våfflor 14.30

4 mars och 1 april.

Soppa torsdagar 12.00 60:-

26 mars, 23 april och 28 maj

Kontakt: Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

VARAmed! i Varabygdens församling

19


Pilgrimsvandringar

Torsdagar 18.00-20.00

7 maj Levene kyrka

20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

14 maj Jungs kyrka

20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

21 maj Vedums kyrkan 8.00 OBS! tidpunkten

Otta i kyrkan och därefter vandring

28 maj Södra Kedums kyrka

20.00 Stillhet inför natten i kyrkan

Vi samlas på kyrkans parkering och går en runda på

ca 2 kilometer i behaglig takt. Ta med egen fikakorg.

Kontakt: Solveig 0512-79 72 13, 0733-73 30 13

Liten & Stor

i Varabygdens församling!

Vara

församlingshem

Måndagar: 9.30–11.30

Fredagar: 9.30–11.30

Sångstund: ca. 10.00

Fika: 20:-/vuxen

Barn gratis

Kontakt:

Linda 073-37 33 022

Levene

församlingshem

Onsdagar: 9.30-11.30

Sångstund ca. 11.00

Fika: 20:-/vuxen

Barn gratis

Kontakt:

073-37 33 024

Öppen

verksamhet för

barn med

vuxen!

0-100 år

Ingen anmälan!

Börjar v. 4 2020

”Liten & Stor i

Varabygdens församling”

Vedums

församlingshem

Måndagar: 9.30–11.30

Sångstund: ca. 10.00

Fika: 20:-/vuxen

Barn gratis

Kontakt:

Sara 073-37 33 026

Kvänums

församlingshem

Onsdagar: 9.30–11.30

Sångstund : ca 10.15

Fika: 20:-/vuxen

Barn gratis

Kontakt:

Ellen 073-37 33 025

Ladda ner kyrkans

app för din Android

eller iPhone som

hjälper dig hitta

rätt plats i rätt tid!

Google Play

App Store

Skanna din QR-kod

här och du kommer till

nedladdningen. Svårt?

Bjud hem nån på fika

som kan... ;-)

20 VARAmed! i Varabygdens församling


Pyssel, fest, gofika & mat på våra härliga

gemenskapskvällar för precis hela familjens

Messy Church! Vi ”stökar till” i kyrkan och

har jättekul. Något hela familjen längtar till!

SPÄDBARNSMASSAGE

Varabygdens församling erbjuder spädbarnsmassage

som en kursverksamhet.

ALLT ÄR JÄTTEGRATIS!

S:a Kedums kyrka tisdagar kl 17-19

Datum: 24 mars och 21 april

Kontakt: Sara Hybbinette 073-37 33 026

Larvs församlingshem torsdagar kl 17-19

Datum: 26 mars och 23 april

Kontakt: Ellen Björndahl 073-37 33 025

En kurs omfattar fem tillfällen och vänder sig till föräldrar

med barn som är i åldern mellan 1-8 månader, alltså innan

barnet har börjat krypa.

Vi kan ta emot max sex föräldrar med barn per kurstillfälle

och behöver ha din anmälan senast en vecka innan kursstart.

Kursdag är måndagar kl 10.00-11.30

Kurstart för våren: vecka 10 i Vedums församlingshem

Anmälan görs en vecka innan kursstart till kursansvarig

Solveig Sundström tfn 0512-79 72 13

Kostnad 150 kr. Ta med två badlakan till barnet.

Att bli berörd, smekt och masserad är näring för

barnet. Näring som är lika viktig som mineraler,

vitaminer och proteiner. Näring som är kärlek.

Fredrick Leboyer, fransk barnläkare och författare

Teckning av Ludvig för projekt ”Nolltolerans” mot mobbning

VARAmed! i Varabygdens församling

21


Konfa!

Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vi säger även ”konfa. I

kyrkan står det för att man genom dopet hör ihop med Gud och

den världsvida, kristna kyrkan. Med konfirmationstiden påbörjar

du en mognadsresa där du möter nya människor som kan bli

dina vänner för livet!

Måste jag: vara döpt?

Nej, du behöver inte vara döpt när du börjar. Däremot får du möjlighet

att döpa dig innan konfirmationsgudstjänsten. Det brukar

ibland ske tillsammans med dina kompisar. Vill du vara för dig själv

kan du bli döpt tillsammans med din familj av prästen i kyrkan. Som

döpt blir man medlem i kyrkan och får rätt att ta del av en rad kyrkliga

tjänster.

Måste jag: tro på Gud?

Nej, det behöver du inte. Under konfatiden får du tillsammans med

andra fundera över vem Gud är, vem du själv är och hur allt hänger

ihop. Under konfatiden ges alla möjligheten att få en personlig relation

till kristen tro, Jesus Kristus och får även förståelse för andra

som tror på Gud. Om du tror, hur mycket eller hur lite, spelar ingen

roll.

Måste jag: ha kul under konfan?

Ja, det måste du! Därför har varje konfagrupp lägerdagar och en

massa roligt på vägen mot allvar, djupare tankar och varmare känslor.

Kristendomen dömer oss till ett liv i glädje där vi kan möta allvaret

med styrkan i tron. Du får roligt även långt efter konfan, när

du kan hänga med i samtal om Gud!

GUD ÄR VERKLIG FÖR

ALLA SOM TROR.

FAKTA. Majoriteten av jordens befolkning

är djupt religiös. Ca 81 procent

av världens befolkning tillhör en religiös

organisation. 74 procent menar

att religion är viktigt i vardagen. Halva

jordens befolkning har besökt någon

slags gudstjänst i veckan. Över hälften

av alla människor tror att Gud är aktivt

verksam på jorden. (Källa: FoF)

”Och detta är det eviga livet: att

de känner dig, den ende sanne

Guden, och honom som du har

sänt, Jesus Kristus.”

Kostar det nåt?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att konfirmera sig. Präst, ledare

musiker, vaktmästare, lokaler och kyrka ingår. Viss kostnad vid

resor kan tillkomma men då informeras man om det i god tid. I

övrigt bjuder vi på en riktigt fin upplevelse för livet!

SKANNA QR-KODEN

FÖR ANMÄLAN!

22 VARAmed! i Varabygdens församling


Arrangör: Heart of evangelism

The Masters´voice

UNGDOMSKONFERENS PÅSKEN 2020

- för unga som vågar en utmaning!

Boka påskhelgen 2020 fre–sön 10–12 april Sparbanken Arena i Lidköping!

Ett konkret och häftigt budskap om vad Jesus Kristus gör idag.

Medverkande: Sebastian Stakset, Carl-Gustaf Severin, Birgitta Veksler, Hans Weichbrodt, Jake Hamilton,

Ben Fitzgerald och The Masters´voice.

Långfredag klockan: 15 och 19 väckelsemöte

Påskafton klockan: 15 helandegudstjänst och 19 väckelsemöte

Påskdagen klockan: 15 och 19 väckelsemöte

Det finns hopp – Arena tour 10-12 april

sparbankenlidkopingarena.se/evenemang/det-finns-hopp-arena-tour

VARAmed! i Varabygdens församling

www.heartofevangelism.com

Sebastian ”Sebbe Staxx” Stakset

med team Heart of Evangelism

23


I huvudet på

en kommunikatör

Få yrken är lika komplicerade att förklara som kommunikatörens.

Det handlar om en yrkesroll som förändras i rasande

tempo med krav på stor bredd och djup i en värld där det

lokala samhället är en del av det globala. Våra tidigare små

cirklar har rubbats, på gott och ont.

skrivande stund har jag varit kommunikatör i ett år här i

I Varabygdens församling. Jag heter Titti Fabritius och har

en bakgrund som bl.a. kommunikationsvetare, medielärare,

författare, reporter m.m. Nu är jag den som exempelvis har

skrivit, fotat och layoutat det mesta i denna tidning, på hemsidan

m.m. Men många undrar ändå vad en kommunikatör är

och gör. Och det är mycket!

Kort historik

Sedan tryckpressens dagar har olika medier etablerat sig på

kontor och i hemmiljöer. Steget från en tv-skärm till dator

var sen inte långt. Numera kan man t.om. operera in datorer

i kroppen. Med en snabb digital utveckling har även flera yrkesroller

förändrats i samhället och helt nya tillkommit.

Vi har gått från ett analogt informationssamhälle till ett

digitalt interaktionssamhälle på kort tid. Förr var det en sekreterare,

ofta deltidsarbetande kvinna, en levande skrivmaskin

åt chefen vilken informerade i en envägskommunikation. Det

var inte fråga om dialog eller att skapa intresse och aktivera

människor utifrån deras egna vilja. Hör och gör.

Papper, penna och skrivmaskin med brev och post, byttes

ut mot dator. Med en uppsjö programvaror för ordbehandling,

e-post, digitala arkiv, fildelning, webbpublicering, grafisk

design etc växte nya yrkesroller fram. Kommunikatören

kan vara en mix av beteendevetare, IT-tekniker, grafisk designer

m.m. och arbetar med information och kommunikation

på helt andra sätt än tidigare. Nu handlar det om att skapa

förändringar i attityder, beteende och känsla kring organsationen

eller företaget för att locka och engagera människor.

Bevakning och informationsdesign

”Syns man inte, finns man inte” - en devis som handlar om

att tränga igenom all den information som sköljer över oss

varje sekund. Har du tänkt på hur många företag som säljer

tvättmaskiner, på sistone? Den som behöver en ny tvättmaskin

just nu vet. Det är när behovet uppstår som man börjar

söka information. Plötsligt vimlar det av tvättmaskiner! Det

är i de stunderna multinationella företag som Google och

Facebook vill veta att du söker efter en toppmatad tvättmaskin

med 1400 varv centrifug nära Kvänum. Det du gör som

konsument övervakas även om du inte är direkt digitalt aktiv.

Allt du handlar i fysisk butik, var du är och vad du gör registreras

numera av någon digital teknik. Exempelvis kan jag via

Titti Fabritius, kommunikatör

Foto: Församlingens arkiv

analysverktyg och statistik se att de som surfar in på vår

hemsida vanligtvis gillar god mat, letar recept och dryck

på webben, söker underhållning och gillar husdjur. Mer än

varannan av församlingsborna använder mobilen (de flesta

har Android) för att gå in på vår hemsida, var tredje en

dator och resten surfplatta.

Sedan jag valde att betona vår app Kyrkguiden har beteendet

förändrats i Vara. Allt fler laddar ner appen och

söker information om våra verksamheter, söker kyrkor etc.

Under en fjortondagars period ökade besöken på vår hemsida

med 146 helt nya användare. Genom en kontaksida för

ideellt arbete har vi fått kontakt med både hjälpsökande

och människor som vill hjälpa till. Möjlighet att anmäla

sig till olika verksamheter via hemsidan kommer också att

öka. Först ut var anmälningar till konfirmation, som har

fungerat mycket bra för en generation som är van att använda

nätet för allt.

Är man tvungen att ha dator?

Digital teknik är mänskliga aktiviteter. Det är vi som

använder teknik med en möjlighet att ta del av mänsklig

gemenskap, på samma sätt som vi tar en bil till kyrkan, cykel

till affären eller talar med någon som återberättar vad

prästen sa i söndags. Innan telefonen kom var det fysiska

möten som gällde. Byskvaller tog sin lilla tid för att spridas

och inte alla nåddes, som väl var ibland. Under lång tid var

det faktiskt kyrkan som var platsen man gick till för att få

veta det senaste. Och man var under en tid också tvungen

att gå dit fysiskt, ofta långa sträckor, för att informera sig

om både rikets och byns nyheter och händelser. Det är enklare

att vända sig till digital information och nyheter idag.

Hur gjorde man förr?

Ett barn frågade sin farmor: ”Hur gjorde ni utan tv och

mobiltelefon? Hur kunde ni veta när och var ni skulle

träffas?” Svaret blev: ”Vi talades vid när vi träffades.” Det

säger en del om gemenskap. Vi har sedan den obligatoriska

kyrkgången blivit ganska bekväma och asociala. Men det

slår tillbaka. Vi vill veta så mycket hela tiden att vi drabbas

av informationsstress och relationerna tar skada. Många

hävdar att samhället har blivit ”kallare”.

fortsättning på sidan 26

24 VARAmed! i Varabygdens församling


Nya

avtackade

Ny personal kommer och tillför vitaliserande

erfarenheter. De som gjort sitt verk går vidare

till andra uppdrag.

Tack!

För sju år sedan började jag för tjänsten som diakon till

Vara pastorat. Levene, Ryda och Vara församlingar

blev mitt område med traditionell diakoni och samordnare

för det internationella arbetet. Mycket har förändrats.

Tillsammans med goda medarbetare och församlingsbor är

vi nu Varabygdens församling.

Ni är många som jag fått möta i hem och kyrka, på äldreboende,

sjukhus, församlingshem. Goda samtal, gudstjänstgemenskap,

tillsammans i olika verksamheter med gamla

och /eller unga.

Tack för möten i glädje, sorg, bön, lovsång. Tack för det jag

fått lära mig om livet på ”slätta”.

Tack för alla avskedsgåvor, blommor, böcker, goda ord

m.m! Den vackra gröna pläden är på många sätt ett varmt

minne från er alla i Varabygdens församling. Nu väntar en

ny framtid för mig. Jag vill hälsa er alla med orden från sången

vi brukar sjunga på Messy Church:

Carina Sagen, diakon

Foto: Församlingens arkiv

”Jag går på livets väg –

där kan allting hända

men jag kan va trygg,

för Gud finns över mig

- och under mig – framför

mig och bakom mig

Han omsluter mig

på alla sidor”

hälsar Carina Sagen, diakon

Nya toner ljuder med

ny kantor!

Jag heter Britt-Marie Gidstedt och tillträdde kantorstjänsten 1 januari

i Varabygdens församling. Jag är 60 år och bor i Lekåsa tillsammans

med min man. Det känns lite för mig som ”att komma tillbaka”, för jag var

kantor i Jungs kyrka 1978 – 1987 och tjänstgjorde i Essunga pastorat tills

jag började här i bygden igen!

Det är en spännande tid jag har framför i församlingen och jag ser fram

emot att träffa er församlingsbor i gudstjänster och andra sammanhang.

Jag ser också fram emot att få leda Levenekören och Vara kyrkokör och jag

hälsar och välkomnar nya körmedlemmar till körerna.

Jag vet att Gud finns med mig och leder mig i min nya tjänst!

Britt-Marie Gidstedt, kantor

Britt-Marie Gidstedt, kantor

Foto: Eget foto

VARAmed! i Varabygdens församling

fortsättning på sidan 26

25


fortsättning från sidan 24 ”I huvudet på en kommunikatör”

Gemenskap eller ovänskap?

Vi engagerar oss i globalt ”byskvaller” , kränker människor vi

inte känner. Uppförandet i offentliga rum blir allt mer oförskämd.

Och det är inte unga människor som kränker mest,

det är även äldre som tappar humöret bortom all reson. Det

är kanske inte konstigt att vi inte längre prioriterar begravning

framför en inbokad resa? Därför vill jag arbeta för att

församlingens kommunikation ska sammanföra människor

till genuin gemenskap igen, där varken teknik eller informationsstress

separerar oss ifrån det omtänksamma, mänskliga

mötet där vi befinner oss, i nuet. Ensamhet och isolering är

destruktivt och en stor del av ohälsa i samhället. Evangelium

förklarar ensamheten på ett djupare plan: utan vänskap

med Gud, kan vi inte ha riktig vänskap med människor.

Försoning, förlåtelse, barmhärtighet och en allmän välvilja

gör människor gott, både för den som ger och den som tar

emot kärlek och omtanke. Det handlar om en grundinställning

att i första hand tänka och tro gott om sin nästa.

Så vad händer i församlingen?

Om du inte vet vad församlingen gör - gå dit! Församlingen

är igång hela veckan på många sätt. Varje söndag firas gudstjänst

i ett hus som inte går att missa, de sticker upp ur mängden

med en spira som pekar på Kristus. Ännu år 2020 finns

där fantastiskt kärleksfulla, humoristiska präster som kanske

är både klokare och snällare än år 1010. Det jag mött av präster

i Varabygden, är mycket goda bibellärare, själavårdare och

medmänniskor! Vi har helt fantastiska diakoner och assistenter

som hjälper människor i nöd tillrätta där samhället inte

räcker till, kantorer som skänker både tröst och glädje genom

högklassig sång och musik. Och tack till alla ideella, varma

gudstroende hjärtan som känns i vårt gofika överallt!

Dela Livet med andra!

Låt oss dela det verkliga livet tillsammans genom att sprida

våra berättelser om vad församlingen betyder för oss till fler

människor i bygden. Det är därför denna tidning har fått genomgå

en förändring för att tilltala människor som vi annars

inte når och berätta om vilka vi är, inte bara vad vi gör.

Vill du berätta om hur fin gemenskap ni har i er grupp,

kören eller annat inom församlingen? Tala med grannen,

arbetskamraten, släktingen, tidningen, radion! Dela era positiva

erfarenheter och öppna för möjligheten att vi kan bli

fler och se nya generationer förvalta en mycket värdefull gemenskap

i Varabygden!

Och om någon inte trivs, visa omsorg! Om någon känner

sig illa bemött, tillämpa försoningens ämbete som kristen

och bygg broar genom förlåtelse och kärlekfull omsorg. Om

du inte trivs, låt det inte gro tills det exlopderar! Vi kan bära

varandras bördor och förmedla Kristi kärlek i handling och

använda ord om det behövs. Låt oss hjälpas åt med detta på

alla sätt!

TEXT: Titti Fabritius, kommunikatör

fortsättning från sidan 25 ”Nya & avtackade”

Vi har fått

tag på en

organist!

Annette Kinnunen, organist

Foto: Titti Fabritius

Här har ni Annette Kinnunen, nybliven organist i

Varabygdens församling! Det ska bli så spännande

att få möta er församlingsbor i många olika sammanhang.

Vi kommer att mötas i gudstjänster, förrättningar

och inte minst som körsångare! Jag kommer att ha

ett särskilt ansvar för Vedum och där finns ju körerna

Körskôj och Tonfisken.

Min familj som består av man, två utflyttade och två

hemmavarande barn samt en katt bor i Bäreberg utanför

Nossebro och på min fritid lyssnar jag mycket på

musik, främst hårdrock, tränar kampkonsten Bujinkan

Budo Taijutsu och badar bastu.

Det kommer att ta ett tag innan jag har lärt känna

församlingens alla 24 kyrkor och er församlingsbor,

men jag ser fram emot detta med glädje!

Annette Kinnunen, organist

TACK!

Vår färgstarka goa kantor

Emily Lundgren ska gå vidare

till ännu mer kreativitet

och ägna sig åt pensionärslivets

alla möjligheter! Hon

är pigg som en lärka, så vi

kommer säkert att höra mer

av henne i kyrkan ändå!

26 VARAmed! i Varabygdens församling


Johannes krönika...

Kyrkans uppdrag

Som kyrka och trossamfund har vi den grundläggande

uppgiften att förhålla oss till nämligen gudstjänst, undervisning,

diakoni och mission. Vår uppgift är att göra Guds

ord känt genom att använda oss av de redskap vi väljer att

använda oss av, för att utföra de grundläggande uppgifterna.

”Nej, jorden måste beredas

och gödas för att sedan

kunna sås, för att det

skall finnas en chans till en

skörd över huvud taget.”

Johannes Lundén, ordförande kyrkorådet

Foto: Titti Fabritius

Att göda

ger föda

Snart är tiden inne för alla lantbrukare att ta sig an sina

åkrar, för att bereda dem för vårsådden. Tyvärr är det

ju inte så enkelt, att det räcker med att ha en skördetröska

och när hösten kommer ge sig ut och skörda, lasta och

köra in till lagerhuset, för sedan vila på lagrarna och se

bankkontot växa. Nej, jorden måste beredas och gödas för

att sedan kunna sås, för att det skall finnas en chans till en

skörd över huvud taget. Så är det och så har det alltid varit.

Anpassningar

Jag kan inte komma på någon verksamhet, där det mesta

går av sig självt, utan att man gör något för att anpassa sin

produkt till marknaden. Exempel på en sådan anpassning

kan vara vidareutveckling, förädling eller kanske att man

söker nya vägar till de som förväntas behöva det du har

att erbjuda.

Svenska Kyrkan, som varumärke betraktat, är ett av de

mest kända i Sverige. En utmaning inom vår organisation

är att vara relevant för människor idag. Vi har ett evigt

budskap som har kallats för ”världens bästa” och vi behöver

kunna förmedla detta i vår tid så att fler engagerar sig.

Verktygsboden ses över

För att på bästa sätt nå ut till människor, gäller det att vi använder

de reskap vi har, på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi måste också tänka tanken om redskapen som används är

de rätta, om de behöver kompletteras eller ersättas med nya.

Vi får aldrig bli tillbakalutande och tro att allting ordnar sig,

utan kontinuerligt fundera över vad som kan göras bättre.

För närvarande håller vi på att se över vår utrustning i

verktygsboden och vässa den, för att nå ut med budskapet,

att vi behövs som en aktiv spelare på hela planen, för att vi

som människor skall kunna bli så kompletta som möjligt.

På samma sätt som lantbruket har vidareutvecklats, måste

vi som kyrka kontinuerligt vara på alerten, för att kunna

finnas med i vardagsmänniskans vardag, utan att göra avkall

på den grundläggande uppgiften.

Grogrund

Att så ett frö och se det gro och växa sig starkt, är en skönhet

att beskåda både som lantbrukare och som kristen – att göda

ger föda.

Varmt välkomna till

Alpha kurs!

Gå en grundkurs om

kristen tro - i Vara!

Johannes Lundén, ordf kyrkorådet

Vid frågor eller för anmälan: Krister tfn 0766-295440 eller

E-post: kontakt.varamissionskyrka@gmail.com

Missionskyrkan & Pingstkyrkan i Vara

VARAmed! i Varabygdens församling

27


Kontakta oss!

Varför får jag denna tidning?

VARAmed! är vår församlingstidning här i Varabygdens församling. Den ges

ut som många av Svenska kyrkans tidningar gratis som samhällsinformation

i brevlådan. Vill du ha fler tidningar eller utdelning uteblivit går det bra att

hämta vid något av våra församlingshem eller på kansliet. Vi hoppas att det du

läser ska ge lust att vara med!

VARABYGDENS FÖRSAMLING

Växeltelefon: 0512-79 72 00

Du kopplas vidare direkt till rätt

verksamhet via knappval.

E-post:

varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Hemsida:

www.svenskakyrkan.se/vara

Äggets väg genom påsken har en lång historia. Den härrör från

legender, sagor, lekar, kyrkomålningar och ikoner. I århundraden

har vi dekorerat och skänkt varandra ägg till påsk. En god sak

eftersom ägg som symbol är en mångfacetterad bild på liv!

OMNE VIVUM EX OVO!

”Allt levande kommer från ägget!” är ett gammalt latinskt ordspråk.

Föreställningar kring livskraften som ryms i ett ägg är uråldrig.

Den tidiga kyrkan såg ägget som en livets feminina symbol, en metafor

för Jesu uppståndelse och livets seger över döden. Gillar du att

dekorera påskägg, gör det som en gåva till någon och skicka med din

egen berättelse om Livets kraft att förändra!

Vi är många som behöver dig!

Är du en eldsjäl? Älskar människor? Gillar att jobba i kök och servering? Är

du bekväm med att samtala med människor om ganska djupa saker eller har

du roliga eller spännande berättelser på lager?

IDEELLA SÖKES!

Kom och hjälp till vid någon av våra mötesplatser eller kyrkor! Tala med

någon av våra medarbetare om hur du kan vara med! Din insats gör stor

skillnad. Våra ideella medarbetare är mycket uppskattade! Anmäl intresse

via vår hemsida eller ring någon av våra diakonisassistenter så lotsas du rätt.

Kontakt: Karin 0512-79 72 11, 0733-73 30 11

Solveig 0512-79 72 13, 0733-73 30 13

Therese 0512-79 72 12, 0733-73 30 12

VÅRA ÖPPETTIDER VARDAGAR

Besök oss mellan kl 9–12 mån - fre

Ring oss mellan kl 8–12 mån - fre

Postadress:

Varabygdens församling

Box 124

534 22 VARA

FÖRSAMLINGSKANSLIET

Besöksadress: Sveagatan 7, VARA

Kansliet ansvarar för bokning av kyrkliga

handlingar, lokaler och administrativa frågor

som rör församlingsverksamheten.

FÖRSAMLINGSVERKSAMHETEN

För ärenden om församlingens olika

verksamhetsområden.

KYRKOGÅRDS- &

FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Ventilgatan 6, Vara

För ärenden rörande våra kyrkogårdar,

fastigheter och begravningsverksamhet.

KYRKOHERDE

Telefon: 0512-79 72 01

Kyrkoherde Lovisa Carlsson är arbetsledande

präst och chef i församlingen.

JOURHAVANDE PRÄST

Telefon: 112

En präst inom Svenska kyrkan svarar

och har absolut tystnadsplikt. Samtalet

spelas inte in. Akutjouren är öppen

nattetid mellan kl 21–06 alla dagar.

More magazines by this user
Similar magazines