Blå Bandet nr 1 feb-april 2020

blabandet
  • No tags were found...

Nationell tidning för medlemmar i nykterhetsorganisationen Blå Bandet samt övriga intresserade. Artiklar om alkohol- och andra droger, sociala frågor, verksamhet och kultur.

N:R 1 FEB-APRIL 2020 ÅRGÅNG 138

NYHETER & AKTUELLT

2 Minskat statsbidrag igen

5 Princess Hall öppnar åter

14 Systemet planerar lågprisöl

32 Succé för Blå Bandets kampanj

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

11 Sammanfattning 2019

12 Kort ordlista

13 Årsmöte

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

INTERVJUER & REPORTAGE

3-5 Inspiration & information

6-7 Sveriges största landslag

8-9 Uppväxt med missbruk och våld

10 Ny förbundsordförande

19 Utbildningar för trygg uppväxt

KULTUR

20-21 Nordansjögården

26 Recension: ”Jag ångrar av...”

Information om tidningens

redaktion och utgivare sidan 31

BLÅ BANDET - UTE I LANDET

22 Nordansjö på utflykt

23 Knutsfirande i Heby

24-25 Författare i Upplands Väsby

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA

27 Gästkrönika: Göran Hägerdal

29 Krönika: Annika R Bergman

23 Ledare: Per-Olof Svensson

Minskat statsbidrag igen

Sponsor, gåvor & SAFF-bidrag räddningen

Statsbidraget från Socialstyrelsen

till Blåbandsförbundet fortsätter att

minska och är nu nere på 350.000 kr

för år 2020. Detta trots att förbundet

gör mer verksamhet. Räddningen

för ekonomin är sponsring och

gåvor samt genom flera bidrag från

SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden.

Trenden fortsätter med minskat statsbidrag

med 50.000 kr per år de senaste

åren. Sveriges Blåbandsungdom

får också samma bidragssumma, de

får dessutom utöver detta statsbidrag

genom MUCF, Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällsfrågor.

Socialstyrelsens bidrag ”till vissa

organisationer inom det sociala

området” har fyra delområden. För

”alkohol och narkotika” delar 22

organisationer på drygt 29 miljoner

kr. Hela Människan tilldelas nära fyra

miljoner kr, IOGT-NTO tilldelas tre

miljoner kr, MHF får 2,8 miljoner kr.

I bottenskiktet av bidragsmottagare

hamnar Blåbands- och ungdomsförbundet

tillsammans med

ytterligare två organisationer.

Noterbart är att ansökningstiden

gick ut i mitten av september medan

beslut dröjde till 20 januari. Något

som har blivit allt senare jämfört med

tidigare strax före jul.

- Det här är en väldigt tråkig utveckling,

samhället i stort förlorar på

att förebyggande insatser minskas,

kommenterar Susanne Jensen, Blåbandsförbundets

ordförande.

Vad beror det här på?

- Fler organisationer är med och delar

på samma pengar, det prioriteras inte

från staten.

Hur möter förbundet detta?

- Vi behöver arbeta långsiktigt för en

höjning av statsbidragen, gemensamt

med andra organisationer göra ett

upprop för att uppmärksamma detta.

- Visa ännu tydligare att allt det

goda vi gör har effekt.

Positivt för Blåbandsförbundet är

att en medlem utmanande att under

2019 samla in gåvor till den kommande

satsningen ”jag ser”, där det

utlovades att insamlade medel skulle

dubblas upp till 100.000 kr. Tack vare

att målet uppfylldes har förbundet

fått ytterligare 100.000 kr i sponsring,

vilket är unikt och kommer att vara

till stor hjälp.

Vidare har SAFF, Stiftelsen Ansvar

för framtiden, en avgörande

betydelse för både grundläggande

organisation, verksamhet och nya

satsningar. Det utvecklingsbidrag på

en halv miljon kronor som förbundet

får varje år, gjorde det möjligt att

fördubbla förbundets personal och

därmed utökade verksamhetssatsningar,

bl.a. på narkotikaområdet.

Vidare det projektbidrag på drygt

457.000 kr för ett år med en kampanj

mot beroendereklamen som blev en

succé. Genom denna har 100.000 tals

människor nåtts med information om

alkohol- och spelreklam samt den

dolda narkotikareklamen.

Ytterligare en mycket viktig inkomst

är medlemsavgifterna. En del

medlemmar är aktiva regionalt och

lokalt, medan de flesta stödjer Blå

Bandets ideologi utan att vilja eller

ha möjlighet till att delta aktivt i

verksamhet. Oavsett så är alla dessa

medlemmar mycket värdefulla, både

ekonomiskt och ideologiskt.

PER-OLOF SVENSSON