Blå Bandet nr 1 feb-april 2020

blabandet
  • No tags were found...

Nationell tidning för medlemmar i nykterhetsorganisationen Blå Bandet samt övriga intresserade. Artiklar om alkohol- och andra droger, sociala frågor, verksamhet och kultur.

1-2020

3

DISTRIKT & FÖRBUND

Inspiration & information

Representanter för Blåbandsdistriktens

styrelser och förbundsstyrelsen

har haft en gemensam samling på

Blå Bandets folkhögskola Helliden

i Tidaholm. Föreläsningar, samtal,

information om pågående och

kommande satsningar och underhållning

var en del av innehållet.

Elin Strömberg, nyvald förbundsordförande

berättade om Sveriges

Blåbandsungdoms verksamhet.

Camilla Pettersson, fil. dr. i folkhälsovetenskap,

medverkade som föreläsare.

Hon är forskare på Karolinska

institutet och för region Örebro. Camilla

har i många år, bl.a. i nära samverkan

med ideella organisationer

och Örebro universitet arbetat med

frågor kring förebyggande arbete för

barn och unga.

Med tanke på Blåbandsförbundets

kommande satsning ”Jag ser” framhöll

Camilla att det var extra roligt

att få medverka. Hon inledde med

en film ”1000 kronors loppet” som

beskrev hur olika förutsättningar

barn och unga har under sin uppväxt.

- Stora skillnader i skolresultat kan

bero på ekonomi och hälsa.

Camilla sa att låg socioekonomisk

status påverkar ungas levnadsvillkor

och att klyftorna ökar.

Camilla Pettersson

medverkade på Helliden

- Detta påverkar inte bara de som

har det sämst, det påverkar alla. Föräldrars

utbildningsnivå är en central

nyckel.

Att hälsofrämjande och tidigt

förebyggande arbete är en god investering

för framtiden är nog självklart

för de flesta. Men vad händer när allt

fler kommuner brottas med sämre

ekonomi?

- Man väljer att dra ned på skola

och socialtjänst, trots kommuners

stålbad bör man inte sluta med förebyggande

arbete, framhöll Camilla

och bjöd in deltagarna:

- Ni har kompetens i sakfrågan,

ideella sektorn har en stor roll i

samverkan med kommuner och

näringsliv.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

INFORMATION OM TIDNING OCH MEDLEMSKAP

För nya medlemmar är det första gången som du får denna tidning

Tidningen Blå Bandet ingår i medlemskap och skickas i ett ex. per medlemshushåll.

Medlemmar i Sveriges Blåbandsungdom är också medlemmar i Sveriges Blåbandsförbund.

För frågor och ändringar av adresser och medlemskap:

Om du är upp till och med 25 år:

Sveriges Blåbandsungdom

Tjarls Metzmaa

Verksamhetschef

kansliet@sbu.nu

070-4015917

Om du är 26 år och äldre:

Sveriges Blåbandsförbund

Per-Olof Svensson

Organisationssekreterare

kansliet@blabandet.se

070-5682320