Skottdagsforce

TheForce
  • No tags were found...

The Force The Force Februari 2020

Redaktörens ledande ord

Nytt år ny redaktör. Sedan det nya verksamhetsårets början är det jag, Jacob Granqvist som har tagit

över rodret för The Force tillsammans med Martin Andrae som nu besitter den nyutformade posten

vice redaktör. Under det kommande året ska vi med oförsvagad kraft driva arbete med The Force.

Många idéer finns. Vissa kommer att materialiseras redan i detta nummer. Andra kommer sektionen

bli varse så småningom. En sak är iallafall säker. Ett alldeles extravagant år tar sin egentliga början

med publikationen av detta årets första nummer av The Force.

Vad blir då av året 2020? 2020 är året då vi alla får 24 timmar extra till att studera och leva de dygdfulla

liv vi har utstakat för oss själva. Du undrar säkert varför en sådan givmildhet har tillfallit ditt livsöde.

Om du vill uppfylla dig med information om skottårets mysterier så har du öppnat precis rätt tidning.

På sida 19 hittar du allt du behöver veta och lite till om detta återkommande mysterium.

Ett av flera nya projekt som vi i the Force nu lanserar i och med detta nummer är “Profiler på KTH”.

Tanken är att vi i kommande nummer av The Force ska publicera djuplodande intervjuer med kända

KTH-medarbetare som det finns intresse för bland fysiker att lära känna och veta mer om. Först

ut i denna serie av texter är en intervju med Nicholas Apazidis, vida känd professor i Mekanik och

mångårig föreläsare i ämnet här på KTH. Denna intervju hittar ni på sida 16.

Vad mer uppmärksammar vi i år? Exempelvis är det i år 80 år sedan Tyskland gick i krig med Frankrike

och Storbritannien. Det är året då ytterligare ett presidentval ska avverkas i USA. Det är också -

som tidigare nämnts i denna publikation, 250 år sedan Beethovens födelse. Helt enkelt ett händelserikt

år. Jag hoppas att numret faller er i smaken och att ni är nästan lika taggade som jag är på att göra 2020

till ett spännande år. Kanske ännu mer spännande än vad det faktiskt kommer att bli.

Läs The Force och missa inget av de viktiga som sker på KTH, i Sverige, i världen och på Fysiksektionen!

Jacob Granqvist

Redaktör

Information om det här numret

Utgivningsdatum: 29 februari 2020

Tryck: US-AB

Framsida: Ja

Upplaga: Begränsad

Innehåll i korthet

Frågor till styret 4

Källan till Corona 6

Åre - Sveriges sämsta skidort 8

Bystander 11

Profiler på KTH 16

Temasida - Skottår 19

Anslag och insändare 20

Sida utan ansvarig utgivare 22

Vad händer framöver?

Mars

April

- Tentagasque 3: “π-rates of the Campus” 14/3

- På spåret-pub med The Force 3/4

- Workshop om sektionens struktur 16/3 (kl. 17)

- Fysikalens vårföreställningar 22/4-25/4

- Diskussion om värdegrundspolicy 19/3 (kl. 17)

- Valborgspubrundan 26/4

- Mottagningens releasepub 20/3

- fkm*:s Nubbedrag 28/3

Ansvarig utgivare:

Jacob Granqvist

redaktor@f.kth.se

Foto:

De flesta bilderna är tagna med sektionens (svindyra) kamera. Resten är snott från internet. “Good artists borrow, great artists steal”. Kom ihåg det när jag vinner Nobelpriset.

Om du hittar något som liknar en xkcd-serie och du undrar vartifrån den kommer, så kan du gott få veta att den kommer från xkcd.com

Eventuella förslag på förändringar eller till och med förbättringar av detta nummer skickas inte alls, för tidningen är redan tryckt; du håller den i din hand.

Gällande referenser och källor till information som finns i tidningen så har vi valt att följa Härnösandsystemet. Det innebär att vi inte skriver ut källorna i texterna utan samlar alla i en lista här istället:

• bing.com

En gång i tiden var det vanligt att längre tryckta publikationer på varselsidan lät underrätta läsaren om vilka typsnitt som har använts. Det här är en bra vana som vi på The Force därför antar. Nästan helt uteslutande har

Gill Sans använts som sans serif-font. I vissa fall, som här, har en kompakt version använts. När rubrikerna är i en didone-font så är det Playfair Display och när det är en vanlig serif-font så är det Spectral. Även i alla andra

fall av serif-fontande så är det Spectral som nyttjas.

Fysiksektionen har precis köpt en bil så vi måste spara pengar. Det är därför texten till och från är rätt liten och vissa skämt aldrig kommer fram till någon punch-line. Vi måste helt enkelt spara in på sidorna.

Maj

- Sektionsmöte 4/5

- Quarnevalen 9/5

- Boreliusprisutdelning TBA

- Tentagasque 4 30/5

Juli

- fkm*:s Jul-i-Juli-gasque TBA

2 3

More magazines by this user