Undrar du varför?

cefsverige

Den här lilla boken svarar på frågor som många barn har: Varför händer så många dåliga saker i världen? Varför tillåter Gud detta att hända? Hur ska jag komma igenom denna svåra tid?
CEF har distribuerat miljoner kopior av Undrar Du varför? (Do You Wonder Why?) Klicka på länken för att läsa den digitala kopian.


HAR DET

HÄNT NÅGOT

SOM GJORT

DIG RÄDD?

Det händer många

hemska saker i världen

som berör många

människor, även vår

egen familj. När det

händer något tråkigt är

det naturligt att känna

sig rädd, ledsen eller

arg. Människor har kanske

blivit skadade eller till och

med dött. Det är förståeligt om

du känner dig hjälplös eller arg.

Det verkar så orättvist! Kanske är du

rädd att det ska hända något mer.

2


Du kanske känner dig ledsen och vill gråta. Ibland

hjälper det att gråta och det gör att det känns

bättre. Du behöver inte känna att det är pinsamt.

Den ende levande Guden vet hur du känner det och

han förstår dig. Han blir också ledsen när det sker

hemska saker.

Du kanske redan har ställt dig många frågor:

• Känner Gud mig och bryr han sig om mig?

• Varför händer det så många tråkiga saker i världen?

• Varför tillåter Gud att det händer?

• Hur ska jag klara mig igenom den här hemska tiden?

I det här häftet kan du få svar på dessa frågor. Är det

något annat som du är orolig för?

Du kan skriva det här, om du vill.

Copyright © 2002, 2012 Child Evangelism Fellowship Inc. 2019 CEF Sverige All rights reserved.

3


KÄNNER GUD MIG OCH

BRYR HAN SIG OM MIG?

Ja! Gud känner verkligen dig och bryr sig om dig. Han

vet allt. Gud har skapat hela världen och han vet om

allt som sker överallt - ingenting är en överraskning för

honom. Han vet om olyckor, krig och skjutande. Han

vet om de fruktansvärda stormarna, översvämningarna

och jordbävningarna. Gud vet vad som händer med dig

och din familj. Han bryr sig om dina tankar och känslor.

Han vet vilka frågor som du har. Det kanske verkar som

om ingen förstår det du går igenom , men Gud gör det.

Här kan du skriva vad du tänker och känner om det

som har hänt.

4


Gud inte bara känner dig, han älskar dig också oavsett

vilka tankar och känslor du har. Det står i Bibeln att

Gud älskar dig med en kärlek som varar för alltid.

“Med evig kärlek har jag älskat dig”. (Jeremia 31:3)

Gud har skapat dig och han känner dig bättre än

någon annan.

Du har kanske inte tänkt så mycket på Gud, men han

tänker på dig. Han vill att du ska veta att han har allt

under kontroll även om det inte ser ut som det.

Trots att det händer så mycket hemskt

i världen är Gud fullständigt god.

Han gör aldrig något fel.

Han är helig, perfekt och ren. Du

kan lita på Gud även om allt runt

omkring dig går fel.

5


VARFÖR HÄNDER

DET SÅ MÅNGA

TRÅKIGA SAKER I

VÄRLDEN?

Varför sker det så många katastrofer som

till exempel bränder och översvämningar?

Varför finns det krig och död?

Det har inte alltid varit så. När Gud

skapade jorden skapade han den helt

perfekt. Allt var vackert och gott. Men vad

hände? Varför gick det så snett?

Det började med att de första

människorna valde att inte bry sig

om Gud. Istället för att lyda Gud så

gjorde de vad de själva ville. Denna

olydnad kallar Gud för synd.

Ända sedan dess gör människor illa mot

varandra. De hatar, slåss, dödar och sårar

varandra.

6


När synden kom in i världen förstörde den också Guds

perfekta skapelse. Orkaner, jordbävningar, smärta och

död kom in i världen.

Det är inte ditt fel att det kommer hemska stormar eller

jordbävningar. Men du och jag gör saker som gör Gud

ledsen. Synden skiljer oss från Gud, som är perfekt.

På grund av synd finns smärta och död. Bibeln säger

att synd kom in i världen och förde med sig död.

“Genom en enda människa kom synden in i världen, och

genom synden döden”. (Romarbrevet 5:12)

Vad tänker du på för saker som är synd?

Synden förde med sig många tråkiga saker in i

världen, men Gud har fortfarande allt

under kontroll.

GUD

7


HUR KAN GUD

TILLÅTA ATT DET

HÄNDER?

Ibland tillåter Gud att det händer tråkiga saker

som vi inte förstår. Gud har makt att stoppa dem

som gör onda saker, men han har gett oss en fri

vilja att välja och många gånger tar vi fel beslut.

Gud har makt över naturen också, men det är

inte alltid som han stoppar stormar eller bränder.

Även om det händer hemska saker kan Gud låta

det komma något gott ur det. Ofta börjar man

bry sig om varandra mer.

8


Till och med kan någon riskera sitt eget liv för att

hjälpa andra. Något som är ännu viktigare är att

människor börjar tänka mer på Gud och vad han

betyder för dem.

Vad har du sett för gott som människor gör när

det händer något hemskt?

Gud har fortfarande allt under

kontroll även om det inte ser ut som

det. Du kommer kanske aldrig förstå

varför Gud lät det hända, men när

det känns jobbigt, då lider Gud

tillsammans med dig.

Gud är hos dig och han förstår

när du är ledsen eller förtvivlad

och han bryr sig om hur du har

det. Han älskar dig.

När Gud tillåter något tråkigt

att hända vill han gå igenom

det tillsammans med dig.

9


HUR KAN JAG KLARA

MIG IGENOM ALLT

DETTA HEMSKA?

Oavsett vad som sker, kan Gud hjälpa dig

att komma igenom det. När du är Guds barn vill

han ta hand om dig som en del av sin familj. Han

är inte som vi människor, han är perfekt. Han vill

vara din käre himmelske Far och han vill trösta

dig under denna svåra tid.

Gud bor i himlen. Hans ende Son, Jesus Kristus,

bor också där. Därför att Gud är helig kan han

inte strunta i synden. Synden måste straffas.

Bibeln säger att straffet för synden är döden.

“Syndens lön är döden”. (Romarbrevet 6:23)

Död betyder att vi är skilda från Gud för evigt.

Guds plan för att rädda oss från detta var att

sända sin egen Son för att han skulle ta straffet i

stället för oss.

10


Gud sände Jesus till jorden som ett litet barn.

Han växte upp men gjorde aldrig något fel.

Dagen kom då Jesus måste ta straffet för din

synd. Gud förstår de hemska saker som du går

igenom, därför att han själv har lidit. Han såg

när de tog Jesus, hans Son och korsfäste honom.

Jesus led, han blödde och dog. Gud visste att

det var det enda sättet att förlåta dina synder.

11


Jesus var villig att lida och dö för dig. Bibeln säger

att Jesus dog på korset. Han blev begravd och på

tredje dagen uppstod han från de döda. “Kristus dog

för våra synder enligt Skrifterna, han blev begravd, han

uppstod på tredje dagen”. (1 Korinterbrevet 15:3-4)

Vi vet att detta är sant. Det var många människor som

såg Jesus levande på jorden innan han for upp till

himlen för att vara tillsammans med Gud sin Far. Jesus

lever i himlen idag.

Guds plan att sända sin Son visar hur mycket han

älskar dig. Han vill att du ska bli hans barn.

12


HUR KAN DU BLI

GUDS BARN?

Bibeln säger att alla som tar emot Jesus och tror

på hans namn blir Guds barn; “Men åt alla som tog

emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem

som tror på hans namn”. (Johannesevangeliet 1:12)

Att tro på Jesus är att lita på att han dog för dig så

att du kan bli förlåten. Jesus är den ende som kan

rädda (frälsa) dig från din synd. Gud vill förändra dig på

insidan och göra dig till sitt barn.

Om du vill tro på Jesus nu och bli Guds barn idag

kan du säga något liknande detta när du ber till Gud:

“Käre Gud, jag vet att jag har gjort fel. Förlåt mig!

Jag tror att Jesus är din Son, som dog för mig och

uppstod igen. Jag vill ta emot Jesus och bli ditt

barn. Tack Gud! Amen.”

När du tar emot Jesus blir du förlåten och blir Guds

barn. Om du har gjort det kan du skriva ditt namn och

datum på linjen nedanför.

Det hjälper dig att komma ihåg när du blev Guds barn.

Namn ______________________ Datum

13


SOM DIN HIMMELSKE

FAR VILL GUD TRÖSTA

DIG!

Gud vill hjälpa dig och trösta dig i det du känner nu.

En dag kommer du att bo i himlen med Gud. Där finns

ingen smärta, sorg eller död.

När Jesus kommer tillbaka till jorden kommer han att ta

itu med allt vad synden har orsakat i den här världen.

Han kommer att göra allt bra igen.

Du kan prata med Gud när som helst och var som helst.

Det är det som kallas att be. Du kan berätta för Gud om

allt du skrivit i det här häftet. Du kan berätta för honom

om saker som du inte kan berätta för någon annan.

Vad vill du berätta för Gud just nu?

Gud hör och vill svara på din bön. Betyder det att det

inte kommer hända något tråkigt igen? Nej, tråkiga

saker kommer alltid att hända i vår värld men du kan

veta att Gud alltid är med dig. Han har lovat att aldrig

lämna dig. “Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig”.

(Hebreerbrevet 13:5) Du behöver inte vara rädd. Lita på

Gud. Han kommer att hjälpa dig igenom allt.

14


VILL DU VETA MER?

WWW.BIBELRESAN.SE

WWW.WONDERSURF.SE

Undrar du varför?

15


CEF Sverige - Barn och Tro

Backegårdsvägen 4

459 30 Ljungskile

e-mail: kontakt@cefsverige.se

Tel: 076-77 48 487

More magazines by this user