Stockholm Söder_nr2

prab.se

4

4

Bq/m 3 i morän och 30 000–150 000 Bq/m 3 i grus. • jordgolv

Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan

radonhalten bli så hög som 1–2 miljoner Bq/m 3 . • otäta rensluckor i golvbjälklaget

• bjälklag på torpar- och krypgrund.

Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och

i marken, det vill säga att det är undertryck inomhus.

Är marken luftgenomsläpplig och grundkon-

husluften och kan komma ner i lungorna vid

Hälsorisken utgörs av att radon finns i inom-

Radonkällor

struktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in halt inandning. kan orsaka högre radonhalt i inomhusluften än

Radon i huset. i bostäder En stor volym kan komma jordluft från med tre måttlig olika källor: radon- en måttlig volym jordluft med hög radonhalt.

Radonkällor • marken under och runt om huset, såväl den ur- halt kan orsaka högre radonhalt i inomhusluften än

Radon sprungliga i bostäder som kan fyllnadsmassor

komma från tre olika källor: en Exempel måttlig volym på typiska jordluft inströmningsvägar med hög radonhalt. är:

• marken under och runt om huset, såväl den ur- • sprickor i betonggolv och i källarväggar

sprungliga

• byggnadsmaterialet

som fyllnadsmassor

Exempel på typiska inströmningsvägar är:

• vatten som används i hushållet.

• sprickor

• rörgenomföringar

i betonggolv

för

och

serviceledningar

i källarväggar

• byggnadsmaterialet

• rörgenomföringar

• kring avloppsbrunnar

för serviceledningar

och genom dessa

• vatten Marken som används i hushållet.

om de är torrlagda

• kring avloppsbrunnar och genom dessa

Jordlagret består av 30–40 procent luft. Radon- • kulvertmynningar och lock till sådana

Marken

om de är torrlagda

halten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m 3

Jordlagret på en meters består djup. av 30–40 Normalt procent är den luft. 20 000–40 Radon- 000 • kulvertmynningar

• gamla icke pluggade

och lock

rör för

till

el,

sådana

vatten med mera

halten Bq/mi 3 jordluften i morän och är alltid 30 000–150 mer än 000 5 000 Bq/m Bq/m 3 i 3 grus. • jordgolv

på Om en meters fragment djup. av Normalt alunskiffer är ingår den 20 i jorden 000–40 kan 000 • gamla icke pluggade rör för el, vatten med mera

Bq/m radonhalten 3 i morän bli och så 30 hög 000–150 som 1–2000 miljoner Bq/m 3 Bq/m i grus. 3 . • jordgolv • otäta rensluckor i golvbjälklaget

Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan

• bjälklag på torpar- och krypgrund.

radonhalten Lufttrycket bli inomhus så hög som är oftast 1–2 lägre miljoner än utomhus Bq/m 3 . • otäta rensluckor i golvbjälklaget

och

i marken, det vill säga att det är undertryck inomhus.

Är marken inomhus luftgenomsläpplig är oftast lägre än och utomhus grundkon-

och husluften och kan komma ner i lungorna vid

• bjälklag Hälsorisken på torpar- utgörs och av att krypgrund. 5radon finns i inom-

Lufttrycket

i marken, 1 4 2

struktionen det vill otät säga kan radonhaltig att det är undertryck jordluft sugas inomhus.

i huset. Är marken En stor luftgenomsläpplig volym jordluft med och måttlig grundkon-

radon-

1 1

in Hälsorisken inandning. utgörs av att radon finns i inom- 6

6

7 husluften och kan komma ner i lungorna vid

3

struktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in inandning.

2

i huset. En stor volym jordluft med måttlig radon-

1

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

Dags att sanera

Så åtgärdar du farligt höga

radonvärden.

Tak

sid. 10

Slipp dyra kostnader

Har du koll på att ditt tak håller

tätt? Så gör du en egenkontroll.

Bilaga

medföljer

från

stockholm söder

1. Springa mellan betonggolv och vägg.

VILLAtidningen

7

7

1

1

2

2

6

3

6

3

5

1 45

2

1 1

1 4 2

1 1

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

1. Springa mellan betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

1. Springa mellan betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

6

6

Radon sid. 12

ÅRGÅNG 47 • NUMMER 2 • 2020 • RIKSUPPLAGA 1 100 000 EXEMPLAR • SVERIGES STÖRSTA TABLOIDA VILLATIDNING

UTGIVNINGSVECKA 14

Profilen sid. 4-5

När jag väl bestämt

mig för något kör

jag stenhårt

Patrik Sjöberg

Trädgård

sid. 6

Skapa rum i trädgården

Trädgårdsarkitekten Jeanette Skålander

ger sina bästa råd för att skapa

en njutbar trädgård.

FOTO: Luxaflex

FOTO: SVT

Funderar du på att byta fönster?

För offert med fast pris:

Boka gratis mätning på www.ekstrands.com/stockholm

ring 08-27 90 92 eller maila sthlm@ekstrands.com

Butik & utställning: Anderstorpsvägen 12, SOLNA

Solenergi

sid. 8

Nu finns pengar att tjäna

Solen är en jättepotential som energikälla,

det säger sig självt. Men för

att maximera en solcellsanläggning

finns en del att tänka på. Vi listar vad

du bör ha i åtanke inför en installation

på taket.


2 Villatidningen NUMMER 2 2020

2020 • SWE

Ledare: Jona Lindau

Livet kommer att

gå vidare

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

ÅRTIONDET BÖRJADE MINST

sagt oroligt på sina håll.

Wuhan och corona, men

oron togs på olika allvar i

olika delar av världen allteftersom

viruset bredde ut

sig. Det har varit några virusutbrott

de senaste tjugo

åren varvid domedagsprofeterna

proklamerat att

mänskligheten kommer att

somna in. Med det i bakhuvudet

är det inte konstigt

att detta coronavirus, covid

19, hade kunnat hanterats

på ett bättre sätt i Sverige,

i EU och i övriga världen.

EN GEMENSAM HÅLLNING

och hantering är vad som

kommer att krävas i dagens

globala värld.

EKONOMIN HAR GÅTT på

högvarv sett ur ett makroperspektiv,

där börserna

har skenat och de svenska

bostadspriserna har börjat

återhämta sig efter den politiskt

styrda inbromsningen

senaste åren.

SÅ VISST ÄR det en annorlunda

dag att vakna upp till

idag. Ett helt år av börsuppgång

utraderat på knappt

två veckor. Folkhälsomyndigheten

har höjt sin risknivå

för allmän smittspridning

till den högsta nivån

på deras skala. Munskydd

och handsprit är slut på

många håll, det hamstras

konserver, och regeringen

tar kostnaden för karensdag.

I skrivande stund

har flera mässor ställts in

och folkhälsomyndigheten

avråder sammankomster

större en 500 personer.

NOG FINNS DET fog för oro.

Dock ska man komma ihåg

att majoriteten drabbas

lindrigt, men riskgrupper

är såklart utsatta. Men vad

vi vet av tidigare virusutbrott

är att det finns en

ände. Livet kommer att gå

vidare. Gräsmattan kommer

behöva klippas och

vårsolen kommer värma

våra ansikten.

I SÅDANA HÄR tider är det

lätt att gripas av panik

och oro. Den i sin tur kan

åsamka större skada på

samhällskroppen än vad

viruset i sig kanske gör.

VIKTIGT ATT VI tar till de

rekommendationer som

finns. Där basala saker som

tvätta händerna och håll

dina fingrar ifrån ansiktet

är kanske de viktigaste

åtgärderna just nu. Det

finns ett eget ansvar som

inte skall förringas.

VÅREN KOMMER MED stormsteg.

Viktigt att vi redan nu

är ute och tar in offerter på

de förbättringsåtgärder vi

tänkt oss. Bygglov tar tid.

Att vara ute sent är aldrig

en fördel. Själv ska jag stenlägga

en del av baksidan,

utekök och grill samt en

matgrupp under en härlig

pergola. Jobbet är bokat. I

slutet av april är det dags.

Snart står man där vid grillen,

stekande sol i ryggen

och en kall i handen och

drömmer sig bort till sommarens

semesterdagar utan

en tanke på covid 19.

RÄTTELSE:

I FÖREGÅENDE NUMMERS artikel

om bilnyheter handlade

en bildtext om Volvos första

elektriska bil XC40 Recharge,

givetvis skulle bilden

visa en bild på denna modell

och inte något annat.

Gå in på villatidningen.se

om ni är nyfikna på hur

den bilen ser ut.

Jona Lindau

jona_l@villatidningen.se

Kapacitet 10-12 personer/dygn

!

VILLATIDNINGEN RÄTTAR

I föregående nummers artikel om bilnyheter handlade en bildtext om Volvos första

elektriska bil XC40 Recharge, givetvis skulle bilden visa en bild på denna modell och

inte något annat. Gå in på villatidningen.se om ni är nyfikna på hur den bilen ser ut.

When nature calls

www.cinderellaeco.se

VILLAtidningen

Vaksala Fridhem 38H

755 94 Uppsala

Växel: 018-10 37 40

Webb: www.villatidningen.se

Ansvarig utgivare: Jona Lindau

jona_l@villatidningen.se

Redaktion:

Gabriella Ajax

(gabriella_l@villatidningen.se)

Per-Åke Hultberg

(perake@villatidningen.se)

Maria Zaitzewsky Rundgren

(maria_z@villatidningen.se)

Thomas Edgren

(redaktionen@villatidningen.se)

Foto:

Bigstock om inget annat angivet

Produktion:

Promote Relations AB

(www.prab.se)

Tryck:

V-TAB AB 2020

Distribution:

SDR

Boka annons i nästa nummer:

Michael Ekvall 018-10 37 30

(michael_e@villatidningen.se)

Jona Lindau 018-60 09 90

(jona_l@villatidningen.se)

Maria Pettersson 072-219 60 29

(maria_p@villatidningen.se)

Kim Eriksson 018-60 09 80

(kim_e@villatidningen.se)

Bert-Erik Rudberg 070-000 98 12

(berterik@villatidningen.se)

Carl-Johan Rudberg 070-000 98 11

(carljohan@villatidningen.se)


Byt ut din gamla eldstad

Dagens eldstäder är

mycket klimatsmartare

och mer kostnadseffektiva

Kom in så berättar vi mer

SPARA

UPP TILL

10 000:-

MILJÖRABATT

UTBYTESKAMPANJ

KAMIN TILL MURSTOCK

UPP TILL

6 000:- MILJÖRABATT

CONTURA 556

UTBYTE KAMIN SAMT BORTFORSLING

UTBYTESKAMPANJ

KAMIN / SKORSTEN

UPP TILL

10 000:- MILJÖRABATT

CONTURA 556

SKORSTEN, UTBYTE KAMIN/SKORSTEN

MED BORTFORSLING

MONTERA INSATS

TILL ÖPPEN SPIS

UPP TILL

3 000:- MILJÖRABATT

KEDDY SK1000 / SK2000

MONTERING

Gäller utvalda Eldabutiker i Stockholmsregionen och vid byte av befintlig eldstad. Gäller t. o. m 30 april 2020.

Eldabutiken Stockholm Globen Slakthusgatan 20 | tel 08-714 85 00

Eldabutiken Stockholm Haninge Vendelsövägen 51 | tel 08-777 70 18

Eldabutiken Södertälje Järna Ullängsvägen 8 | tel 08-551 7 13 30

Eldabutiken Stockholm Värmdö Gustavsbergsvägen 24 b | tel 08-5702 29 46

www.eldabutiken.se


4 Villatidningen NUMMER 2 2020

Profilen: Patrik Sjöberg

”DET ÄR

DAGS FÖR EN

FÖRÄNDRING”

Skribent: Maria Zaitzewsky Rundgren

Nyfiken på Autism?

Besök vår hemsida: www.autism.se

FOTO: Erik Josjö

Sveriges mest

sålda pool !

Patrik Sjöberg är en av Sveriges mest kända idrottsmän genom

tiderna. Han har vunnit ett VM-guld, tre OS-medaljer

och innehar fortfarande det svenska rekordet i höjdhopp.

Som gammal idrottare är Patrik Sjöberg van vid att tävla mot sig själv och att sätta upp

mål – han är en vinnarskalle. Men i dag handlar det inte om att hoppa högst utan om

att bryta gamla mönster, göra upp med det förflutna och, framför allt, sluta dricka.

Pooler

och tillbehör

till Sveriges bästa priser ?

Just Nu! Säsongsrabatt 20 %

på ”Delux” paketen

0585 31661 www. jf-fritid.se

I HÖSTAS NÅDDE Patrik Sjöberg

vägs ände. Han kom

till insikt om att hans höga

alkoholkonsumtion var ett

sluttande plan. Han mådde

dåligt fysiskt och psykiskt

och fyllde tomrummet med

alkohol. Tidigare hade han

mest festat i trevliga, sociala

sammanhang. Nu drack

han allt oftare i ensamhet

– eller med andra som söp

lika hårt som han. Han berättar

att när han öppnat

en flaska kan han inte sluta

förrän allt är uppdrucket.

Han tål förvisso extremt

mycket, men han började

känna att ”nu räcker det”.

— Det var dags för en förändring,

det är inte värdigt

att hålla på att festa hårt

i min ålder. Man snackar

så mycket skit och gör en

massa dumheter på fyllan,

det är totalt meningslöst.

Samtidigt har jag gillat den

där livsstilen. Men den har

ställt till det för mig. Jag

har haft ett kaotiskt liv

och aldrig haft normala,

sunda relationer. Det skulle

jag vilja ändra på, säger

Patrik, som sedan i höstas

bor i en liten stuga utanför

Örnsköldsvik, alldeles invid

orörd skog och natur.

STUGAN ÄGS AV en kompis,

som är en av dem som mer

eller mindre tvingade Patrik

att flytta upp för en

period. För att han skulle

komma ifrån det destruktiva

levernet och drastiskt

bryta med gamla mönster.

En brutal avgiftning om

man så vill. För att Patrik

är alkoholist är inget han

hymlar om.

— Så är det. Tidigare har

jag känt skam, även om det

har varit uppenbart att jag

druckit för mycket. I dag

vet jag att alkoholism är

en sjukdom och inget att

skämmas för. Jag lärde mig

dricka inom idrotten, det

dracks oändliga mängder.

De sexuella övergrepp jag

utsattes för som ung, och

som jag har berättat om i

min bok ”Det du inte såg”,

bidrog naturligtvis också

till att jag drack. Plus att

det fanns alkoholberoende

i mitt barndomshem, säger

Patrik och berättar att han

har funnit en skön rytm i


Villatidningen NUMMER 2 2020 5

Profilen: Patrik Sjöberg

tillvaron efter att han flyttade

till Ö-vik.

Han skrattar till och säger

att nej, någon skogsmulle

är han inte. Men med

tiden har han lärt sig att

uppskatta stillheten och de

långa skogspromenaderna

tillsammans med hunden

Soto.

— Han går alltid lös och

kommer garanterat inte att

gilla att flytta tillbaka till

storstaden igen. Både han

och jag har brutit gamla

vanor. Här finns inget utbud,

inga krogar. Det gör

att jag kan varva ner och

börja fundera. Jag har fått

bättre rutiner. Sover gott,

äter på regelbundna tider

och tränar på gym. Tanken

är att jag under våren ska

flytta tillbaka till Göteborg.

Vi får se hur det går…jag

skulle vilja hitta en nivå

där jag kan dricka socialt

och ”lagom”. Men jag vet

inte om det funkar för mig.

Fast jag har inga problem

med att andra dricker och

festar, det är upp till var

och en.

År 2011 tilldelades Patrik Sjöberg

kulturpriset Årets röst för sin bok

Det du inte såg.

FOTO: FOTO: Eric Erik Josjö/TV4

PATRIK HAR KONTAKT med

läkare som har hjälpt honom

att komma till insikt

om vilka fysiska skador al-

När jag väl

bestämt mig

för något

kör jag

stenhårt”

koholen orsakar – och vad

roten till det onda kan vara

i hans fall.

— Jag vill ta reda på varför

jag alltid känt mig rotlös,

varför jag gjort saker

som inte varit bra för mig,

varför jag har hamnat

i ett beroende. Efter

de här månaderna i

skogen har mycket

börjat klarna och

jag känner starkt

att jag inte kan

eller vill fortsätta

som innan. Det går

inte att skjuta upp

längre. Man måste vara

ärlig mot sig själv, säger

han och berättar att han

håller på och skriver på

en ny bok, en slags fortsättning

på den förra, men

som fokuserar mer på beroendet.

För en person som fastnat

i ett destruktivt drickande

kan det vara svårt att göra

helt om och bli nykter –

fakta:

PATRIK SJÖBERG

Ålder: 55

Bor: i Göteborg

Familj: dottern Isabelle

Gör: friidrottare och höjdhoppare,

har skrivit boken ”Det du inte såg”

tillsammans med

Markus Lutteman

även om man tas bort ifrån

den fysiska miljö som möjliggjort

drickandet.

— Jag måste säga att

det har varit lättare än jag

trodde och nu mår jag riktigt

bra. Det finns dem som

menar att jag söker uppmärksamhet

som pratar

öppet om detta, men

för mig är det ett sätt

att hålla mig nykter. Det

kan ju bli rätt pinsamt att

sitta med en kall öl när alla

vet vilken resa jag gjort.

Jag utsätter mig för att bli

granskad och det är bra!

Patrik berättar att han

de senaste månaderna har

kontaktats av många okända

som tackar honom för

att han öppnar upp och

pratar om detta. Igenkänningen

är stor och han har

fått mycket stöd och pepp.

— Det känns positivt och

har gett mig hopp om att

en dag kunna gå in i en

sund relation. Högtider och

födelsedagar och sådant

har aldrig varit viktigt för

mig, men jag börjar inse

att jag behöver ta det till

mig. Att familj och närstående

är fundamentalt för

att må bra.

VISST FINNS DET farhågor

att han glider in i gamla

vanor igen, väl tillbaka i

storstadspulsen. Men han

har ett trumfkort som han

tror kan hjälpa honom.

— Som gammal idrottare

är jag van vid att sätta upp

mål och kämpa för att vinna.

När jag väl bestämt mig

för något kör jag stenhårt,

det blir nästan en besatthet.

Det har jag nytta av

där jag befinner mig i dag.

Han tystnar ett ögonblick

och tillägger att han räknat

ut att han de senaste fyra

månaderna sparat runt

200 000 kronor på att inte

dricka.

— Det handlar inte bara

om spriten utan om allt

dumt man gör på fyllan

och som kostar stora pengar.

Som att ta taxi från Göteborg

till Stockholm. Nu

tänker jag att jag ska ta de

där pengarna och fylla mitt

liv med upplevelser i stället.

Ta MC-kort och börja segla

till exempel. Det ser jag

fram emot.


6 Villatidningen NUMMER 7 2015

6 Villatidningen NUMMER 2 2020

Trädgård: Planering

FOTO: Njuta Trädgårdsdesign

FOTO: Njuta Trädgårdsdesign

Trädgårdskalender

Mars

STÄDA!

Se till så att alla redskap

och krukor är tvättade

så inga växtsjukdomar

överförs till nya plantor.

FOTO: Njuta Trädgårdsdesign

EGEN

FÄRSKPOTATIS

Vill du ha egen potatis

till midsommar är det nu

du ska köpa sättpotatis!

SPARA

TID

Börja rensa ogräs nu,

då blir det mindre att

göra sen.

En uteplats kan aldrig bli för stor, enligt Skålander. Skapa rumskänsla med

stora krukor och skärma av med spaljéer.

FOTO: Njuta Trädgårdsdesign

SNIGELKAMPEN

ÄR REDAN IGÅNG

Börja bekämpa sniglarna

tidigt på säsongen så

minskar skadorna drastiskt

senare i sommar.

HJÄLP KRUK-

VÄXTERNA

Du håller dem friska

och starka genom att ge

näring varje vecka.

Skapa flera rum i trädgården

efter familjens behov.

Trädgården – ingen quick fix

Efter en ytterst tveksam

vinter närmar sig nu våren

med jättekliv och många

småhusägare börjar fundera

på eventuella förändringar

av sina utemiljöer.

FÖR MÅNGA HANDLAR kanske

bara om att skapa ett nytt

inslag i en i övrigt färdig

trädgård. Andra kan efter

att ha flyttat in i sitt nya

hus vara omgiven av ett

hav med singel, en steril

miljö där man inte gärna

släpper ut sina barn. Men

var börjar man?

– Mitt råd är att göra en

långsiktig, väl genomtänkt

plan. Ingen quick fix. Det

kan ta 4-5 år innan man

har allt på plats. Så låt det

få ta tid och ta en sak i taget.

Det är mitt generella

råd till alla men i synnerhet

när det gäller att anlägga

en helt ny trädgård,

säger trädgårdsarkitekt Jeanette

Skålander på Njuta

Trädgårdsdesign.

– Ägna den första säsongen

framförallt till att

drömma och att lägga upp

en plan. Det kommer att

bli en lång lista med både

behov och önskemål, lovar

Jeanette.

FUNDERA OCH AVSÄTT plats

för det praktiska i vardagen,

till exempel bilparkering,

sopkärl och cykelförvaring.

Ska ytor stensättas

kan det vara klokt att avvakta

en säsong tills marken

satt sig.

Skapa en generös uteplats

i anslutning till huset,

gärna i sydväst-läge där

värmen hålls kvar länge

och man kan njuta av sköna

kvällar. Den ska oftast

rymma både matbord, soffgrupp

och grill, kanske ett

utekök. Sätt ut möbler och

anpassa storleken så allt

får plats.

– Ta i ordentligt, en uteplats

kan aldrig bli för stor!

Några stora krukor skapar

omedelbar rumskänsla,

spaljéer ger avskärmning.

En rad med doftande lavendel

utmed altanen är härligt,

en pergola med klängväxter

ger silande skugga.

Det ska kännas skönt att

komma hem, så låt uteplatsen

bli en ombonad plats

som man längtar till.

PLANTERA VÄXTER SOM tar

lång tid på sig, som fruktträd,

buskar och häckar.

Perennrabatter kan adderas

på vartefter. Välj lättskötta,

härdiga växter utifrån trädgårdens

läge. Med väl valda

kombinationer kan man ha

en blommande trädgård

från maj till oktober, intygar

Jeanette Skålander.

Känner man sig osäker på

växtvalen kan man ofta få

goda råd i plantskolan.

ÄR MAN INTRESSERAD av att

odla kan ett par odlingslådor

placeras i soligt läge.

Jeanette betonar att inte

ha för stora ambitioner till

en början. Odlandet kan få

utvecklas successivt, kanske

med ett växthus eller

faktiskt avvecklas om tiden

inte räcker till.

– Skapa flera rum i

trädgården efter familjens

behov. En liten privat

insynsfri hörna, en sval

plats för lunch under gassiga

timmar, en tredje där

vårsolen kan njutas i lä.

En liten enkel cafémöbel

för morgonkaffet och en

hängmatta i skuggan kan

visa sig vara viktiga inslag

i en trivsam helhet.

Att göra en priolista

för våren och sommarens

trädgårdsinsatser är något

Jeanette rekommenderar

alla villaägare. Tänk igenom

vad som är viktigast.

Hur mycket tid är vi beredda

att lägga ner? Är

man bortrest stora delar

av sommaren kanske det är

viktigare att trädgården är

tilltalande andra årstider.

– Trädgårdsarbete kan

upplevas som ett stort krav,

speciellt om man tar över

en fullt uppvuxen trädgård

med stora rabatter och

många fruktträd.

JEANETTES RÅD ÄR då, var

inte känslosam, var krass.

Skala ner och behåll det

som passar familjens behov.

– Trädgården ska kännas

lustfylld och inte skapa dåliga

samveten. Det ska vara

en plats att längta till och

få tid över

för det som väl

alla vi villaägare älskar, -

att umgås, koppla av och

njuta!

Per-Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Prunkande

trädgård

EXEMPEL PÅ

LÄTTSKÖTTA VÄXTER:

• Syren

• Schersmin

• Häggmispel

• Hortensia

• Lavendel

• Solhatt

VINTERGRÖNA VÄXTER:

• Buxbom

• Rododendron

• Lagerhägg

• Tuja


Villatidningen NUMMER 7 2015 7

Villatidningen NUMMER 2 2020 7

Fönster: Del 2

Fönster – hitta rätt installatör

Är det dags att byta fönster? Har du kommit en bit på

vägen när det gäller de önskemål du har gällande estetik

och funktion? Då gäller det bara att hitta rätt installatör.

Här kommer tips och råd!

PÅ FÖNSTERMARKNADEN

SVÄMMAR det över med olika

alternativ. Det finns olika

funktioner, finesser, utseende

och modeller. Du ska

dessutom tänka på husets

energiåtgång. Innan du börjar

leta fönsterfirmor, tänk

igenom vad som är viktigt

för just ditt hus. När du vet

vad du söker, blir det enklare

att sondera terrängen. Nya

fönster är en stor investering,

så låt processen ta tid. Du ska

vara lika nöjd om tio år.

FÖR ATT HITTA den bäst lämpade

fönsterfirman för just

dina behov, kom ihåg att

olika fönsterfirmor har olika

specialiteter som påverkar

både pris och service.

Kontakta därför flera olika

firmor och jämför dem med

varandra.

Att byta fönster är inte billigt,

men kostnaden påverkas

ofta av en rad olika faktorer.

Genom att vara en vass förhandlare

kan du sänka kostnaden

bara genom att spela

ut fönsterfirmornas offerter

mot varandra. Större fönsterjobb

betyder oftast lägre

pris per fönster. Ska du ändå

installera nya fönster, passa

på att göra det ordentligt och

samlat vid ett enda tillfälle.

Stirra dig däremot inte

blind på att enbart hitta det

lägsta priset. Dyrare fönster

kan ibland vara mest

ekonomiska om de har en

hög livslängd och innebär

en värdeökning på ditt hus.

När du har gjort ett urval

av företag, be om referenser.

Ett seriöst företag har inga

problem att hitta tidigare

nöjda kunder att visa upp.

Fråga också hur de sköter

det praktiska med skriftligt

avtal och garantier, både på

själva fönstren och på den

utförda fönsterinstallationen.

Självklart ska företaget

vara ett registrerat bolag

med F-skattsedel.

TILL SIST, SE till att företaget

sköter ROT-avdraget på rätt

sätt. Det ska dras direkt på

fakturan och gälla för arbetskostnaden.

Oscar Nilsson

redaktionen@villatidningen.se

Frågor

ATT STÄLLA TILL

INSTALLATÖREN:

• Vilka fönster rekommenderar

just ni

för mina behov, och

varför?

• Vad skiljer olika alternativ

åt när det gäller

pris och livslängd?

• Vad har de för

U-värde? Kommer

jag kunna sänka mina

värmekostnader?

• Hur länge håller era

fönster? Vad erbjuder

ni för garanti?

• Kräver de något särskilt

underhåll?

• Hur lång tid kommer

fönsterbytet att ta?

Källa: Byggmentor.se

Ska de nya fönsterna passa där de gamla suttit blir inte ingreppen lika stora

som om du väljer att göra större fönsterpartier.

Dags för ny trätrall

eller fasad i vår?

Vår trall och fasadpanel i underhållsfri träkomposit är ett mycket lättskött alternativ

som aldrig behöver oljas eller målas. Finns i grått, mörkbrunt och ljusbrunt.

Våra produkter har träkänsla samtidigt som materialet förenar de

bästa egenskaperna hos både trä och plast och det kan inte ruttna.

Fasadpanel i träkomposit

Finns i grått, mörkbrun och ljusbrun

TRALL

365:-

/kvm

Trall i träkomposit

Finns i mörkgrå, mörkbrun och ljusbrun

Välj vårt smarta och underhållsfria alternativ i

träkomposit från Scandinavian Plank Sverige AB!

FASADPANEL

299:-

/kvm

Scandinavian Plank Sverige AB

www.scandinavianplank.se | info@scandinavianplank.se | Tel. 070-635 0149

Scandinavian Plank Sverige AB är ett svenskt varumärke som levererar underhållsfria produkter som trall och

fasadpanel i träkomposit till hela den Skandinaviska marknaden. Vi är kända för våra mycket konkurrenskraftiga

priser utan att för den skull tumma på kvalitén. Vi levererar och lastar av direkt vid kundens dörr över hela

Sverige snabbt och enkelt, med egna bilar! Kontakta oss idag för gratis provbitar! Mer info på vår hemsida.


8 Villatidningen NUMMER 7 2015

8 Villatidningen NUMMER 2 2020

Energi: Solceller

Så maximerar du

din solcellsanläggning

Att solen är en jättepotential

som energikälla säger

sig självt. Men frågan har

länge varit, hur tar man

vara på solens energi så

att den verkligen blir till

nytta?

FOTO: Timo Julko

SOLCELLER ÄR DEN första

tekniken som på allvar

har gjort det möjligt för

privatpersoner att producera

sin egen el. Den är väl

beprövad och nu dessutom

så pass billig att det finns

pengar att tjäna.

Och efter en hel del tveksamheter

tycks nu de svenska

villaägarna vaknat. Bara

under 2018 installerades

10 000 anläggningar, varav

de flesta på villatak runt

om i landet. Men passar

det överallt, oavsett var och

hur man bor?

Nej, solceller är inte helt

optimalt i alla lägen, åtminstone

inte om anläggningen

ska vara ekonomiskt fördelaktig.

Först och främst

måste taket vara oskuggat.

Det bör vara fritt från närliggande

stora träd, byggnader

eller annat som helt eller

delvis hindrar solinstrålningen

mot solcellerna.

Allt fler installerar solceller. Bara i Helsingborg tillkom hundra nya solcellsanläggningar under 2019.

TAK I SÖDERLÄGE är bäst.

Även öst- och västvända tak

fungerar för solceller men

de ger då inte lika mycket

energi, cirka 70-80 procent

jämfört med sydvända. Om

solcellerna är riktade åt

väst eller öst är det viktigt

att de under sommarhalvåret

inte skuggas under föroch

eftermiddagar. Solceller

riktade åt norr bör helt

undvikas.

Lutningen på taket är en

annan faktor. Den spelar

viss roll för anläggningens

effektivitet, men är inte

avgörande. De flesta vanliga

villatak fungerar. Optimal

lutning är 40-50 grader beroende

på var man bor i

Sverige. Är det fråga om ett

tak med mycket låg lutning

kan solcellspaneler vinklas

upp med hjälp av montagesystem.

MÅNGA KANSKE TROR att solceller

bara kan rekommenderas

i södra och möjligen

mellersta Sverige. Men det

stämmer inte alls. Högst

solinstrålning har visserligen

lägen längs kusterna

och på Öland och Gotland.

Men man kan utan tvekan

installera solceller i hela

Sverige. En bra placerad solcellsanläggning

i Norrland

kan producera mer solel än

en sämre placerad i södra

Sverige.

Kyla är inte heller något

problem. Även om solceller

ger mindre el vintertid

på grund av mindre solstrålning

så slutar de inte

producera om de inte är

snötäckta. Faktum är att

solcellernas verkningsgrad

ökar vid låga temperaturer.

Det gäller även den extra

reflektion som snön ger om

det ligger snö på marken

men inte på solcellspanelerna.

Den gör att man kan

utnyttja en större andel av

den instrålade solenergin.

En viktig aspekt är att se

till att taket är i gott skick

inför en installation av solcellspaneler.

De kommer

förmodligen att sitta där i

30 år. Under den tiden bör

man därför helst undvika

ett takbyte.

Per-Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Visste du att:

Varje timme når

mer solenergi hit till

jorden än jordens

befolkning gör av med

på ett helt år.”

Största fördelen med

solceller: Det är en

miljövänlig och förnybar

elproduktion, helt

utan utsläpp vid

användningen. Processen

är dessutom

helt tyst, den stör

ingen, vare sig de

boende i huset eller

grannar.


Villatidningen NUMMER 7 2015 9

Villatidningen NUMMER 2 2020 9

Trädgård: Solskydd

Med en gardin anpassad för utemiljön kan du skapa en härlig rumskänsla

i alla uterum, såsom pergolas, inglasade altaner och inredda växthus.

Skapa rum med behaglig skugga

Vår och sommar är på ingång. Det innebär allt varmare

dagar och strålande sol. Härligt! Men kanske inte om hettan

når in i huset, eller om lunchen intas i trädgården mitt

i gassande sol. Då är olika typer av solskydd räddningen.

MARGARETA BERGETUN ÄR

förbundssekreterare på

Svenska Solskyddsförbundet,

hon har med andra

ord stenkoll på solskydd.

Och när det gäller att bli

nöjd med just ditt val, så är

hennes första råd att tänka

på funktionen.

– Det är klokt att fundera

på vad du vill ha ut

av ditt solskydd, innan du

bestämmer dig. Vad är problemet?

Är det för varmt,

för ljust, blänker det i tv:n,

eller vill du skapa ett ombonat

uterum?

BLIR DET FÖR varmt inomhus

när solen ligger på,

är utvändiga solskydd till

fönsterna alltid bäst, berättar

Bergetun.

– Du kan välja fönstermarkiser

till exempel, som

finns i en uppsjö av färger

och material. Om du vill ha

ett stramare uttryck eller

har ett läge som är utsatt

för mycket vind, kan du istället

välja en vertikal-markis,

eller screen som det

ofta kallas. De finns i material

som är perforerade,

så att du kan se ut även när

solskyddet är helt nedfällt.

– För utomhusmiljön

finns förstås terrassmarkiser

och fristående solskydd

av olika slag, och då

kommer den där underbara

rumsskapande faktorn

in, förutom att man får det

behagligt i skuggan. Att

få skapa och inreda ett utomhusrum,

när våren och

sommaren börjar närma

sig är ju så härligt!

TRENDEN FRÅN FÖRRA året

fortsätter, med mer uteliv,

stora uteplatser och därmed

större markiser och pergolalösningar.

Och för den som

vill satsa lite extra på sin

uteplats finns flera tillbehör

för att höja mysfaktorn.

– Det finns ju oändliga

möjligheter, både när det

gäller värmare, belysning,

mattor och möbler som tål

uteliv. Många av våra medlemmar

säljer själva eller

har samarbeten med leverantörer

av denna typ av

produkter. Så det kan löna

sig att inte bara prata solskydd

med solskyddsföretaget,

utan även inredning

och utemiljö!

Vad kan det då kosta med en

ny terrassmarkis?

– Allt beror på storlek,

modell, märke, material,

förutsättningar för installation,

servicenivå och så

vidare. Allt från några

tusenlappar på lågprisvaruhuset

till det tiodubbla

eller mer för kvalitetsprodukter.

Kvalitet lönar sig

dock alltid om man vill ha

en hållbar lösning.

LÄS MER PÅ:

villatidningen.se

Margareta Bergetun, förbundssekreterare

för Svenska Solskyddsförbundet.

Gabriella Ajax

redaktionen@villatidningen.se

En terrassmarkis till altan och uteplatser ger härlig skugga och

svalka, och finns i en mängd olika modeller, färger, mönster och

material.

Uppstickare på marknaden är pergolalösningar. – Prisbilden är förstås lite annorlunda, men i

gengäld får man med dessa uterum en designstark helhetslösning, ett flexibelt solskydd, ett

rumsskapande av sällan skådat slag och regnskydd dessutom, säger Margareta Bergetun.

FOTO: Sandatex FOTO: Sandatex

FOTO: Svenska solskyddsförbundet

FOTO: MMarkilux

5

TIPS FRÅN MARGA-

RETA BERGETUN

Satsa på kvalitet

Välj en robust konstruktion

som inte rostar och

en väv som håller och

inte bleks. Du bör därför

välja rostfria material

i konstruktionen, till

exempel aluminium

(som ofta är återvunnen),

framför stål. Du bör

också välja spinnfärgad

akryl framför polyester.

Gör solskydden smarta

Att ha motor och

automatik gör att

solskyddens användning

blir optimal. Tidsstyrning

och solsensorer sköter

solavskärmningen

automatiskt, medan

vind och regnsensorer

skyddar installationen

mot olämpligt väder. Idag

sköts det enkelt med en

app på mobilen om man

så vill.

Hitta rätt installatör

Ibland kräver fasadkonstruktioner

och

produkter både kunskap

och precision för att

det ska bli snyggt och

säkert. Solskyddsförbundet

utbildar sina

medlemmar, så vill man

vara extra trygg vänder

man sig till ett av våra

medlemsföretag.

Undvik fallgropar

Om du mäter själv: Mät

rätt! En måttbeställd

produkt kan inte lämnas

tillbaka, så enkla felmätningar

kan bli mycket

dyra!

Köp solskyddsunderhåll

Många solskyddsföretag

har börjat med serviceavtal.

Då kan du leja

bort servicen och både få

längre livslängd och fler

lata dagar!

FOTO: Sandatex

Med en fönstermarkis skärmar

du av solljus och reducerar

värme utan att utsikten

går förlorad. Du kan också seriekoppla

flera markiser i ett

helautomatiskt system som

kan regleras utifrån solsken

och vindstyrka.


10 Villatidningen NUMMER 7 2015

10 Villatidningen NUMMER 2 2020

Tak: Egenkontroll

Slipp dyra kostnader

så kollar du hustaket

Har du ett tätt och bra tak, som år efter år klarar de tuffa

påfrestningar som fukt, skyfall, snö, storm och kyla

innebär? Ja, då är en av de viktigaste förutsättningarna

på plats för ett friskt och välmående hus.

TAKETS VIKTIGASTE UPPGIFT

är som alla förstår att skydda

huset i sin helhet och då

måste det verkligen vara

tätt. Oavsett husets och

takets ålder är det klokt

att nu efter vintern ge det

lite extra uppmärksamhet.

Om regnvatten eller

smältande snö av någon

anledning oupptäckt läckt

in riskerar huset annars att

fara riktigt illa. Det kan i

värsta fall betyda att yttertak

måste bytas samt

stora invändiga kostnader.

Därför, håll koll.

Ett tak som kontinuerligt

ses över, hålls rent

från skräp och mossa och

som lagas där det behövs,

håller längre. Det säger sig

självt, eller hur? Där kan

man som husägare spara

stora pengar.

BÖRJA MED ATT själv göra en

snabbesiktning. Är några

av takpannorna spruckna?

Saknas det kanske till och

med några pannor? Ja, då

är det dags att inte bara åtgärda

utan samtidigt kolla

lite noggrannare. Spruckna

pannor ska givetvis bytas.

Lyft sedan på ett antal

takpannor och kolla att

läkten och underlagspappen

inte tagit skada. Kolla

också att takets plåtdetaljer

inte har börjat rosta. I så

fall, byt ut. Passa också på

att rensa alla hängrännor.

TA SEDAN EN titt uppe på

vinden, finns det fläckar

eller andra spår av att taket

har börjat läcka? Passa

på när det regnar rejält.

Lys med ficklampa i alla

skrymslen efter tecken på

fukt och vatten. Mögel på

undertak och råspont kan

vara tecken på att taket

behöver bytas ut, eller åtminstone

renoveras. Men

det kan lika gärna vara

fuktproblem som kommer

inifrån huset. Är du minsta

osäker bör du kontakta

en seriös och väletablerad

takfirma.

Takets ålder ger hur som

helst en indikation om när

det ändå kan vara dags. Betongplattor

har till exempel

normalt en livslängd på

minst 30-40 år. Tegelpannor

och plåttak har vanligtvis

en ännu längre livslängd.

Samtidigt ska man

vara medveten om att det

är underlagspappen som är

det primära skyddet.

ETT PROBLEM ÄR påväxt av

mossa, lav och alger. Även

fasad, stenläggningar, garageuppfarter,

balkonger

och altaner får i allt högre

grad påhälsningar. En sak

är säker, det här är inte bra

för taket, vars ytskikt riskerar

att brytas ner med

både frostsprängning och

estetiska skador.

Visst kan man nöja sig

med att högtrycksspola

taket och skrapa för hand.

Men problemet är ändå inte

löst. Även om den synliga

påväxten inte syns så finns

sporerna kvar, det vill säga

roten till problemet. Lösningen

är att behandla med

en miljövänlig produkt som

dödar växtligheten i grunden.

Produkten som finns

att köpa för gör-det-självare

fungerar på alla typer

av tak: betong, tegel, plåt,

papptak och skiffer. Man

skrapar först bort påväxten.

Efter att taket därefter

besprutas elimineras förutsättningen

för återväxt helt

och hållet.

KOM IHÅG, DET är viktigt att

man tar tag i det här problemet.

Gör det själv eller

Se över taket två gånger

per år. Håll det rent från

skräp och mossa och laga

där det behövs. Då håller

det betydligt längre.

Taktänk för villaägaren

• Kolla om takpannor saknas eller är trasiga

• Ojämnheter i taket kan betyda skadad läkt

• Kolla att läkt och underlagspapp är intakt

• Rensa hängrännorna. Förekomst av grus säger att

pannornas ytskikt börjat vittra sönder

• Håll taket rent från mossa och skräp

• Kolla vinden, förekomst av mögel eller att undertakets

utseende och färg är förändrad är en varningssignal.

Ta reda på varför och åtgärda.

anlita ett proffs, men låt

inte mossa, lav och alger

få fortsätta växa. Underhållskostnaden

över tid

för rengöring är betydligt

billigare än att behöva byta

tak i förtid.

Per-Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se

Funderar du på att byta

fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.

Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.

Butik & utställning

Anderstorpsvägen 12 Solna

sthlm@ekstrands.com

08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


Villatidningen NUMMER 7 2015 11

Villatidningen NUMMER 2 2020 11

Inomhusklimat: Isolering

Isolera vinden lönar sig

Att ett välisolerat hus kräver mindre energi säger sig

självt. Inte undra på att många av oss villaägare tittar

på olika möjligheter att förbättra golv, tak, ytterväggar,

fönster och dörrar. Men det gäller att tänka till både en

och två gånger.

GENERELLT HAR VÅRA villor

rätt dåliga U-värden. Det

innebär att mycket värme

försvinner ut genom det så

kallade klimatskalet, det

som utgör själva gränsen

mot omgivningen, både

värme, kyla, regn och rusk.

Väldigt många har under

de senaste decennierna valt

att tilläggsisolera vinden.

Det är en relativt enkel åtgärd

som hindrar värmen

att stiga upp genom huset

och ut genom ett oisolerat

tak.

VINDSISOLERING TOG FART

under 90-talet och har sedan

fortsatt fram till idag.

– De som inte redan har

gjort det skulle jag rekommendera,

gör det, säger

Peter Karlsson, som är energikonsult

och ordförande

i Föreningen Energirådgivarna.

Det är, konstaterar han,

kostnadseffektivt där det

fungerar. Det vill säga i

byggnader med öppen vind,

alltså de flesta småhus. Här

finns dock en uppenbar

risk för framtida fuktproblem.

Det kan räcka med

små temperaturförändringar

för att påverka den relativa

luftfuktigheten och

därmed risken för mögeltillväxt.

En sak är säker, de förändringar

som görs kommer

att påverka resten av

huset. När man isolerar

en del av huset förändras

luftflödena. Det innebär

att det kan vara nödvändigt

att kompensera den

förändringen genom att

säkerställa god ventilation.

– Det är därför viktigt

att ta hjälp av ett proffs

så att arbetet utförs på ett

fackmannamässigt sätt,

poängterar Peter Karlsson.

Han betonar också vikten

av att fortsatt hålla koll

att vindsutrymmet mår

bra. Samtidigt ska man

vara medveten om att det

inte är helt enkelt att upptäcka

fukt- och mögelskador.

Här kan en enkel fuktmätare,

med vars hjälp

man ständig kan ha koll

på den relativa luftfuktigheten,

vara en god investering.

Som med allt annat,

ju snabbare man upptäcker

skador desto mindre kostsamt

blir de att åtgärda.

FÖR DEN SOM vill få ett

ännu bättre isolerat hus,

och därmed kunna minska

sin energianvändning

Peter Karlsson,

energikonsult och

ordförande i Föreningen

Energirådgivarna.

ännu mer, kan det tyckas

vara naturligt att fortsätta

med fasaden. Men det

är inte så vanligt och inte

helt enkelt, påpekar Peter

Karlsson.

Gör man det invändigt

så förlorar man boyta, vilket

man kanske inte vill.

I så fall är det utvändigt

som gäller. En bra isolerad

yttervägg med 20 centimeters

isolering gör utan

tvekan stor skillnad jämfört

med kanske bara 5-10

centimeter, som är ganska

vanligt.

– Det är ingen tvekan om

att mycket värme försvinner

ut genom husets ytterväggar.

Men det är ändå

förhållandevis få som tillläggsisolerar

fasaden. Delvis

på grund av kostnaden.

Vi har så pass billig el att

det är svårt att räkna hem

investeringen.

NÄR MAN ISOLERAR fasaden

är det därför oftast i samband

med att panelen på

en gavel måste bytas och

kanske samtidigt även ett

fönster.

– Man ska vara medveten

om att det kan bli problem

med fukt även vid isolering

av fasaden, även

om risken är mindre

om man åtgärdar

utsidan jämfört med

insidan.

Peter Karlsson betonar

att det är jag

själv som villaägare

som är ansvarig om det

uppstår fuktproblem. De

besparingar som gjorts på

värmekostnaderna kan i

värsta fall med råge ätas

upp av problem med fukt

och mögel.

– Man måste komma

ihåg att betrakta ett hus

som en helhet. Oavsett vilken

åtgärd man gör, se till

att huset har fungerande

luftflöden. Det gäller givetvis

även när man byter

värmekälla.

– Rådgör alltid med en

expert, varför inte börja

kommunens energirådgivning.

Den är ju gratis,

avslutar Peter Karlsson.

Per-Åke Hultberg

redaktionen@villatidningen.se


Radonkällor halten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m halt kan 3 orsaka högre radonhalt i inomhusluften än

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: en måttlig volym jordluft

på en meters djup. Normalt är den 20 000–40 000 • gamla med hög icke radonhalt. pluggade rör för el, vatten med mera

• marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga

Bq/m 3 i som morän fyllnadsmassor och 30 000–150 000 Bq/mExempel 3 i grus. på typiska inströmningsvägar • jordgolv är:

12

Om fragment av alunskiffer ingår i jorden


kan

sprickor i betonggolv och i källarväggar

• byggnadsmaterialet

Villatidningen NUMMER 72 2015 2020

radonhalten bli så hög som 1–2 miljoner Bq/m • rörgenomföringar 3 . för • otäta serviceledningar rensluckor i golvbjälklaget

• vatten som används i hushållet.

• kring avloppsbrunnar • bjälklag och genom på dessa torpar- och krypgrund.

Marken

de är torrlagda

Inomhusklimat: Radon

Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och

4 Jordlagret består av 30–40 procent luft. Radoni

marken, det vill säga att det är undertryck • kulvertmynningar inomhus.

Är marken luftgenomsläpplig

och Hälsorisken lock till sådana utgörs av att radon finns Vanliga i inomhalten

i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m 3

Husets osynliga

4

hälsofara

på en meters djup. Normalt är den 20 000–40 000 och grundkonstruktionen

i morän och otät 30 000–150 kan radonhaltig 000 Bq/m 3 i grus. jordluft sugas • jordgolv in halt inandning. kan orsaka högre radonhalt i inomhusluften än

• gamla icke pluggade husluften rör för el,


vatten och med kan mera komma ner i lungorna åtgärder vid

Bq/m Radonkällor

Om

Radon

fragment

i huset. i bostäder

av alunskiffer

En stor volym kan

ingår

komma

i jorden

jordluft från

kan

OM RADONET

med tre måttlig olika källor: radon- en måttlig volym jordluft med hög radonhalt.

Radonkällor

radonhalten bli så hög som 1–2 miljoner Bq/m

• marken under och runt om huset, . • otäta rensluckor i golvbjälklaget

KOMMER FRÅN:

såväl den ur- halt kan orsaka högre radonhalt i inomhusluften än

höga radonvärden

• bjälklag på torpar- och krypgrund.

Radon

Lufttrycket sprungliga i bostäder

inomhus som kan

oftast fyllnadsmassor

komma

lägre än

från

utomhus

tre

och

olika källor: en Exempel måttlig volym på typiska jordluft inströmningsvägar med hög radonhalt. är:

4

• i marken, det under vill säga och att runt det om undertryck huset, inomhus.

sprungliga

såväl den Hälsorisken ur- utgörs av • sprickor att radon finns i betonggolv i inom- och i källarväggar

Byggnadsmaterialet

4 • byggnadsmaterialet

Är marken som luftgenomsläpplig fyllnadsmassor och grundkonstruktionen

otät kan radonhaltig jordluft sugas in halt inandning. kan orsaka högre • radonhalt rörgenomföringar i inomhusluften för än serviceledningar

husluften och kan Exempel komma ner på i lungorna typiska vid inströmningsvägar I enklare är: fall räcker det

Radonkällor

• vatten som används i hushållet.

• sprickor betonggolv och i källarväggar

Radon • i byggnadsmaterialet

huset. i bostäder En stor volym kan komma jordluft från med tre måttlig olika källor: radon-

en måttlig volym jordluft med hög radonhalt.

ofta med att förbättra

Eldningssäsongen är snart över, det vill säga den period Radonkällor • marken under och runt om huset, såväl den ur- halt kan orsaka högre radonhalt • kring i avloppsbrunnar inomhusluften än och genom byggnadens dessa ventilation.

Radon

• rörgenomföringar för serviceledningar

• sprungliga i bostäder

vatten Marken

som kan

används fyllnadsmassor

komma från tre olika källor: en

i hushållet.

Exempel måttlig volym på typiska jordluft inströmningsvägar med hög radonhalt.

på året då man kan göra en långtidsmätning av radon

är:

om de är torrlagda

Väggar med blåbetong

• marken under och runt om huset, såväl den ur- • sprickor i betonggolv och i källarväggar

i sitt hus. Är du en av sveriges villaägare som nu fått • byggnadsmaterialet

• kring avloppsbrunnar och genom kan dessa tätas med radontapet

eller puts.

sprungliga Jordlagret som fyllnadsmassor består av 30–40 procent luft. Radon- Exempel på typiska inströmningsvägar är:

beskedet att ditt hus har för höga värden? Då är det

• kulvertmynningar och lock till sådana

• Marken vatten om de är torrlagda

halten som i används jordluften i hushållet.

• sprickor

• rörgenomföringar

är alltid mer än 5 000 Bq/m 3 i betonggolv

för

och

serviceledningar

i källarväggar

• byggnadsmaterialet

dags för åtgärd.

Jordlagret på en meters består djup. av 30–40 Normalt procent är den luft. 20 000–40 Radon- • rörgenomföringar

• kring avloppsbrunnar

för

000 • kulvertmynningar

• serviceledningar gamla

och genom

icke

dessa

pluggade

och lock

rör för

till

el,

sådana

vatten Marken med mera

• vatten Marken som används i hushållet.

om

halten Bq/mi 3 jordluften i morän och är alltid 30 000–150 mer än 000 5 000 Bq/m Bq/m 3 i de är torrlagda

• kring grus. avloppsbrunnar och genom dessa

Otätheter tätas i husets

BEROENDE PÅ VILKEN eller lar om radon samt radonmätning

och radonsanering. halten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m 3

Jordlagret består av 30–40 procent luft. Radon- • kulvertmynningar • jordgolv

på Om meters fragment djup. av Normalt alunskiffer är ingår den 20 i jorden 000–40 kan 000 • och gamla lock icke till sådana

Marken

om de är torrlagda

pluggade rör för el, vatten grundkonstruktion. med mera

vilka orsaker till varför just

Jordlagret på Bq/m meters

radonhalten består

i morän djup. av 30–40 Normalt procent

bli och så 30 är

hög 000–150 den luft. 20 000–40 Radonsom

1–2000 000

miljoner Bq/m 3 •

Bq/m i kulvertmynningar

• gamla icke pluggade

grus. 3 och

. • jordgolv • lock

rör för

otäta till

el,

rensluckor sådana

vatten med mera Räcker inte det kan ett

ditt hus har för höga värden,

skiljer sig åtgärderna för åtgärder som bedöms på Om en meters fragment djup. av Normalt alunskiffer är ingår den 20 i jorden 000–40 kan 000 • gamla icke pluggade rör för el, vatten med mera

Du kan söka bidrag

i golvbjälklaget

halten Bq/mi Om jordluften i morän och är alltid 30 000–150 mer än 000 5 000 Bq/m Bq/m

fragment av alunskiffer ingår i grus.

i jorden kan

• jordgolv

undertryck skapas under

• bjälklag på torpar- och krypgrund.

Lufttrycket bli inomhus så hög som är oftast 1–2 lägre miljoner än utomhus Bq/m 3 . • otäta rensluckor i golvbjälklaget

huset så att markluften

åt. Det kan räcka med en nödvändiga för att huset Bq/m radonhalten i morän bli och så 30 hög 000–150 som 1–2000 miljoner Bq/m 3 Bq/m i grus. 3 . • jordgolv • otäta rensluckor i golvbjälklaget

och

inte sugs in. Kombineras

liten åtgärd, men det kan efter åtgärderna ska ha Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan

i marken, det vill säga att det är undertryck

• bjälklag

inomhus.

Är marken inomhus luftgenomsläpplig är oftast lägre . • otäta rensluckor i golvbjälklaget

eventuellt med att

på torpar- • och Hälsorisken krypgrund. på torpar- utgörs och av att krypgrund. 5

radonhalten

radon finns i inom-

Lufttrycket bli inomhus så hög som är oftast 1–2 lägre miljoner än utomhus Bq/m och

också behövas flera olika en radonhalt på högst 200

än och utomhus grundkonstruktionen

Är marken inomhus det luftgenomsläpplig vill otät

och

i marken, det vill säga att det är undertryck inomhus.

• bjälklag Hälsorisken på torpar- utgörs och av husluften att krypgrund. 5 och kan komma ner i lungorna förbättra byggnadens

radon finns i inom-

vid

åtgärder. Det hjälper en becquerel (Bq) per kubikmeter

inomhusluft. Bidrag i marken, 1

2 6

Lufttrycket marken, 1 4 2

är oftast säga kan

lägre

radonhaltig att än det och utomhus är grundkonstruktionehus.

i huset. Är

undertryck jordluft

och

sugas inom-

husluften in och kan Hälsorisken komma inandning. ner i lungorna utgörs vid av att radon finns i ventilation. inom- 6

konsult till med.

det

marken

vill otät säga kan radonhaltig att

En stor luftgenomsläpplig

det är undertryck jordluft sugas inomhus.

i huset. Är marken En stor luftgenomsläpplig volym jordluft med och måttlig grundkon-

radon-

1 3 1

volym med och in

måttlig grundkonstruktionen

otät kan radonhaltig jordluft sugas in 3 inandning.

Hälsorisken inandning. utgörs av

radon-

1 1

76

husluften

att 4radon finns

och

i inomkan

komma 6 ner i lungorna Hushållsvattnet vid

Ofta har kommunen en lämnas med 50 procent av

7 husluften och kan komma ner i lungorna vid

överblick över de konsulter

som är verksamma där derna, dock högst med i huset. i huset. En stor En volym stor volym jordluft med jordluft måttlig med radon-

måttlig radon-

med att installera en

skälig kostnad för åtgärstruktionen

otät kan radonhaltig jordluft sugas in inandning.

2

2

I de flesta fall räcker det

du bor. Boverket har också 25 000 kronor. Bidrag under

1

radonavskiljare. Genom

1

ett register med kontaktuppgifter

2 000 kronor betalas inte ut.

att lufta vattnet kraftigt

till certifierade

funktionskontrollanter. En

funktionskontrollant med

Källa: Boverket

Läs mer: Boverket har tagit Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

med en radonavskiljare

försvinner en stor del av

radonet.

behörighet K ska ha kunskap

om radonmätningar mot radon i bostäder" som

fram broschyren "Åtgärder 1. Springa mellan betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

och möjliga radonåtgärder. innehåller information om 3. Otätheter 1. Springa vid golvbrunnar. mellan betonggolv och vägg. 7. Läckage genom luftgenomsläppliga 5. Otätheter byggnadsmaterial.

i rör för el- och teleledningar.

Dessutom finns Svensk radonförening

som är en sam-

åtgärda radon i en bostad.

vad radon är och hur du kan 4. Otätheter 2. Otätheter vid lucka vid över rörgenomföringar, rensbrunn. även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

manslutning av företag som

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

Oscar Nilsson

5

jobbar med frågor som hand-

redaktionen@villatidningen.se 4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

1 45

2

6

6

1 1

7

3 1 4 2

6

2 6

5

1 1

7

3

RADON

1

2

1 45

2

6

6

1

1 1

7

3 1 4 2

6

2 6

1 1

7

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion 3

1. Springa mellan betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör

1

2 för el- och teleledningar.

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

1. Springa mellan betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage

1

genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

Dricker

2. Otätheter vid rörgenomföringar,

du

även i skyddsrör.

radioaktivt

6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

vatten?

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

Radonett är Europas mest sålda 1. Springa och mellan effektiva betonggolv och radonavskiljare.

vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

Schematisk skiss över vanliga otätheter i en byggnads grundkonstruktion

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

Den ger högsta reningsgraden 1. Springa av mellan radon betonggolv och vägg.

5. Otätheter i rör för el- och teleledningar.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

2. Otätheter vid rörgenomföringar, även i skyddsrör. 6. Radonett

Sprickor i golv eller vägg på grund av sättningar.

i samtliga tester utförda av SSI 4. Otätheter och råd vid lucka & över rön. rensbrunn.

3. Otätheter vid golvbrunnar.

7. Läckage genom luftgenomsläppliga byggnadsmaterial.

ger dig och dina barn

4. Otätheter vid lucka över rensbrunn.

RADONETT

• garanterar en reningsgrad av radon på 97–99,9 %

ett sunt och friskt

vatten!

ILLUSTRATION: Boverket

• tar bort svavelväte, metangas och CO 2

• höjer pH-värdet till ca 7,5 på naturlig väg utan kemikalier

Uppskattningsvis finns 50.000 brunnar i Sverige som har

hälsofarligt vatten med för hög radonhalt som måste åtgärdas!

Ring 0248-102 78 så hjälper vi dig

Radonett, Box 64, 795 21 Rättvik

www.radonett.com

info@radonett.com


Villatidningen NUMMER 7 2015 13

Villatidningen NUMMER 2 2020 13

Interiör: Kök

Så maxar du

köksrenoveringen

För stjärnkrögaren och kocken Tareq Taylor råder det

ingen tvekan. Han tycker att de snyggaste köken är

restaurangkök med sina blanka arbetsytor av rostfritt

stål, stora spisar och ugnar och rejäla, härdiga golvytor;

ett paradis för den som älskar att laga mat.

– ETT BRA kök är ett superpraktiskt

kök där man kan

jobba effektivt utan att

möta motstånd. Man ska

inte behöva plocka bort

inredning eller prylar för

att kunna laga mat. Därför

är stora arbetsytor bland

det mest grundläggande att

tänka på när man bygger

ett kök, säger Tareq.

Han tycker att man,

innan man påbörjar ett

köksbygge, ska fundera på

FOTO: Ballingslöv

vilken funktion köket ska

ha. De flesta privatpersoner

vill ha en köksmiljö där

man inte bara lagar mat,

utan också kan umgås, äta,

göra läxor eller bara hänga.

Därför kan en köksö vara

trevlig och praktisk.

– Ergonomi är a och o, vilket

innebär att det exempelvis

inte är för långt avstånd

mellan vask och diskmaskin.

Stora arbetsytor och

okänsligt underlag är viktigt.

Man ska kunna ställa

en het gryta på bänken utan

att den skadas och skåpen

får inte vara svåråtkomliga

eller sitta för högt upp, så

att man måste använda en

pall, säger Tareq.

IDAG ÄR DET populärt med

bänkskivor i tåliga material

som klarar värme och

hårdhänt behandling, som

Tareqs

3 bästa

kökstips

komposit och sten. Tareq

menar att med rätt hantering

av arbetsytorna håller

de länge. Hans tips är

att skippa tvål och såpa,

det sliter på ytan, och bara

använda varmt vatten och

en trasa.

Även massivt trä fungerar

på arbetsytor, eftersom man

kan slipa ner det och få bort

fula märken. Men Tareq vill

slå ett slag för rostfria ytor

FOTO: Purus FOTO: Decosteel

som han tycker är praktiskt

och blir snyggare med tiden.

– Men det är då viktigt att

limma plåten, som inte får

vara för tunn, på en stabil

skiva, säger han.

Spisen är förstås också

jätteviktig i köket och måste

klara både fett och värme.

Maria Zaitzewsky Rundgren

redaktionen@villatidningen.se

En köksö är både trevlig och

praktisk då man både får plats för

umgänge och extra arbetsyta.

Tänk på ergonomin.

Man

ska slippa

motstånd i ett

bra kök, rörelserna

ska flyta

friktionsfritt när

man arbetar.

Bygg in stora

arbetsytor och

bra förvaring.

Satsa på rostfritt

– det är praktiskt

och snyggt.

Tareq Taylor vurmar för rostfria ytor

i köket. Det är praktiskt och blir

snyggare med tiden.

Interiör: Kök

Satsa på

bra redskap

Många har lådorna fulla av

diverse mer eller mindre

nödvändiga köksredskap

av varierande kvalitet. Men

man blir inte en bättre kock

bara för att man har många

prylar i skåp och lådor.

NÄR DET GÄLLER köksredskap

handlar det om att

satsa på några få, men bra,

redskap för att få till det i

köket. Tareq Taylor tycker

att med ett par bra knivar

av hög kvalitet och en skärbräda

kommer man långt.

– Jag tycker att man ska

investera i några schyssta

verktyg och välja bort en

uppsjö av redskap som bara

ligger och skräpar. Hellre

två bra stålknivar än femton

billiga.

Utöver knivar behöver

man två högkvalitativa

kastruller med lock och

en eldfast form att gratinera

i. En bra stekpanna

hör också till det viktigaste

man behöver. Bra betyder

en stekpanna med någon

sorts beläggning eller en

gjutjärnspanna som klättrar

upp i 1000-kronorsklassen.

Då har man en panna

som håller år efter år och

som aldrig sviker eller går

sönder.

Maria Zaitzewsky Rundgren

redaktionen@villatidningen.se

FOTO: Scanpan

Tareqs top 5

köksredskap

• Ett par bra knivar

• En rejäl skärbräda

• Ett par bra kastruller

• En gratängform

• En bra stekpanna

FOTO: Gense

FOTO: Scanpan

FOTO: Global

FOTO: Cook’n-Bloom


14 Villatidningen NUMMER 7 2015

14 Villatidningen NUMMER 2 2020

ÄR DU UNDER ARTON

OCH BEHÖVER

PRATA MED NÅGON?

Ring Bris på 116 111, eller mejla

och chatta på bris.se

Mark&VA: Enskilt avlopp

tips!

Avloppets

näringsämnen finns

främst i toalettavfallet.

Det kan bli värdefull

växtnäring i

lantbruket!

Godkända avlopp presenterar

reningsverket MÄLAREN.

Ett reningsverk som renar enligt

svenska normer utan kemikalier.

För mer information

www.reningsverketmalaren.com

Vid vatten och i områden som är extra känsliga råder hög skyddsnivå för miljöskydd. Där ska

minst 90 procent av både fosforn och organiskt material renas.

Vilken

avloppslösning?

BEHÖVER DU ANLÄGGA

ETT ENSKILT AVLOPP?

Vi på Allsmide AB har som målsättning på alla våra arbeten

att du som kund ska bli nöjd. Vi både projekterar och

anlägger kompletta avloppslösningar.

Övriga tjänster som vi erbjuder:

Dränering • Stängsel och staket • Fastighetsunderhåll

Smidesarbeten • Entreprenadarbeten

Kontakta oss idag!

070-550 25 63

Sotingevägen 5, 137 91 Västerhaninge • 070-550 25 63 • fredrik@asmide.se

Är ditt hushåll inte anslutet till det kommunala avloppssystemet?

Då kan många faktorer avgöra vilken

avloppslösning som passar bäst, som tillgång till plats,

kostnader, skötselbehov och krav på rening.

DET FINNS OLIKA lösningar

för att rena avloppsvattnet.

Ofta leds det först till en

slam avskiljare som fångar

upp större par tik lar. Därefter

måste det renas i en

re nings anlägg ning. Olika

lösningar som finns idag

är infiltration, markbädd,

extra fosforrening, sluten

tank för WC, torrtoalett

och minireningsverk.

VILKEN LÖSNING DU kan välja

beror på vilka reningskrav

som ställs av hushållens

avlopp på den plats där du

tänkt göra anläggningen.

Varje plats är unik och

prövning måste därför ske

i varje fall. Det beror på

att olika platser är olika

känsliga för påverkan av

avloppsvatten. Det kan

vara normal eller hög

skyddsnivå. Det är till exempel

högre reningskrav

om avloppet ska anläggas

nära en en sjö eller ett vattendrag.

MEN INNAN DU börjar planera

för en egen anläggning

så kan det vara smart att

kolla med dina grannar

och se om ni kan anlägga

en gemensam avloppsanläggning.

Det kan ofta vara

fördelaktigt, då ni till exempel

lättare kan hitta den

miljömässigt bästa platsen

och dessutom kan hålla ner

kostnaderna.

Oscar Nilsson

redaktionen@villatidningen.se

Hur påverkar

avloppet

miljön?

• Näringsämnena

kväve och fosfor

övergöder vattendrag,

vilket leder

till igenväxning,

algblomning och

minskad mångfald.

• Organiskt material

orsakar syrebrist och

lukt i vatten.

• Smittämnen kan

förorena brunnsvatten

och vattendrag så

att vi eller djur blir

sjuka.

• Nitrat, andra salter

och kemikalier från

avlopp kan göra

dricksvatten otjänligt

som dricksvatten.

FÖRDJUPAD LÄSNING PÅ:

villatidningen.se


DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN CINDERELLA SVERIGE

#Umeåfallskärmsklubb

DET VAR MED förfäran vi hörde nyheten

om den tragiska olyckan som drabbade

Umeå fallskärmsklubb där nio personer

förolyckades i en flygkrasch. Nio drabbade

familjer och en klubb i chock, hur

kunde det hända? Fruktansvärt! Trots

chocken finns eldsjälar som gör vad de

kan för att hjälpa, en av dem är Jenny

från Umeå, hon skapade minnesstund,

såg till att människor kunde samlas för

att sörja, men framförallt fick hon den

briljanta idén att kontakta Sofias änglar

för att se hur de kunde hjälpa till i denna

svåra stund. Och hjälp behövde de, bara

en sån ”enkel” sak som att kunna gå på

toa innan hoppen var något som stod

högt upp på klubbens önskelista, och där

kom Cinderella Eco Sverige in i bilden.

När frågan landade hos oss var det en

”no brainer”, självklart hjälper vi till i

en svår stund som denna. Sagt och gjort,

vi lastar in en Cinderella Comfort i bilen

och sätter kosan mot Umeå. Där möter

Johnny från Sofias änglar upp oss med

öppna armar och vi blir anvisade till toautrymmet,

där arbetet med att installera

förbränningstoaletten börjar omgående.

Slutresultatet är som vanligt ”skitbra”.

Tack Sofias änglar att vi fick möjligheten

att hjälpa!

Elio går igenom funktion på Cinderellan för

Johnny (Umeå fallskärmsklubb) och Johnny

(Sofias änglar) och fördelarna med det slutna

luftsystemet som Cinderella Comfort har.

Cinderella + Sofias änglar = sant

Det är inte första gången vi medverkar i Sofias änglar och förmodligen

inte den sista. Samarbetet med produktionsbolaget Nordisk

Film TV AB, Sofia, Johnny och Mattias är väldigt givande och när

vi ser nyttan deras jobb gör känner vi att detta är helt rätt för oss

och vårt varumärke. Världsklass är det första som kommer ”top

of mind”, precis som vår toalett!

#FridaWallberg

FÖRFRÅGAN ATT MEDVERKA med ”änglarna”

fick vi redan i september-oktober 2019 då inspelningarna

för 2020-säsongen drog igång. I

det specifika programmet skulle de underlätta

vardagen för boxaren Frida Wallberg som

tragiskt fick en hjärnskada pga en knockout i

ringen. Vårt uppdrag var att bistå med faciliteter

rörande toalett men det vi inte visste var

att vår Cinderella förbränningstoalett skulle

vara en del i Fridas rehabiliteringsprocess och

ev framtida företagsverksamhet. Utöver de renoveringar

som gjordes i huvudbyggnaden, för

att familjen skulle få en dräglig boendemiljö,

skapades ett ”överraskningsbygge” vackert

beläget nere vid sjön. Där byggde snickarna,

förutom ett utegym med alla tänkbara ”stationer”

för träning, även ett ombytes- och rekreationshus

där ett toalettutrymme placerades för

användarnas bekvämlighet.

Erik Roos, från Cinderella Eco Sverige, och Mattias

pratar om fördelarna som en förbränningstoalett

från Cinderella medför, att slippa vatten och avlopp

samt att det enda som finns kvar efter en månads

användning endast är en liten mängd ren aska.

Johnny möter upp Elio Beffa från Cinderella

Eco Sverige, ivrig att få förbränningstoaletten

på plats och skapa ett något klubben saknat

länge, ett funktionellt toalettutrymme.

Elio och Johnny monterar slutligen till- och frånluftsrör,

helt enligt installationsmanualen, som

är A & O för toalettens funktion.

When nature calls

2020 • SWE

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

When nature calls

Kapacitet 10-12 personer/dygn

Frida och Sofia i samtal om svårigheterna i att

leva med sviterna av hjärnblödningen. Hur att

leva dag för dag med hjärndimman och tröttheten

som är smärtsamt påtaglig och sliter hårt på

Frida, varje dag, året om.

www.cinderellaeco.se

Följ oss på CinderellaSverige


Sveriges mest

sålda pool !

Pooler

och tillbehör

till Sveriges bästa priser ?

Just Nu! Säsongsrabatt 20 %

på ”Delux” paketen

0585 31661 www. jf-fritid.se

More magazines by this user
Similar magazines