03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Intervju

Stefan Ölander

och estetisk solenergi. Tyckte att: ”Det är

klart att ingen vill köpa det där stora tjocka

grejerna som ligger på taket” Framförallt om

man tänker villamarknaden.

Hur stora var Soltech när du gick in?

– Soltech omsatte ca 10 miljoner 2011. I

juni 2015 börsintroducerade vi Soltech. Vi

har satsat på att ha en bred ägarbas. Idag

har vi 32 000 ägare. På Nasdaq First North

Growth Market (Stockholmsbörsen) har vi

flest aktieägare av alla bolag. Det är lite av en

folkaktie. Jag pratar med aktieägare och de

säger att de köpt aktier för att: ”Göra gott!”

De vill stödja en grön energiväxling och vill

självklart samtidigt tjäna pengar.

– Det tycker jag sammanfattar alla som

jobbar här också. Man vill vara med på en

kul och spännande resa och man vill göra

gott. Varje krona i försäljning gör det bättre

för världen.

– Vi har satsat i Kina där vi också gör gott.

Vi sparar 55 gånger mer koldioxid i Kina per

installerad solcell än vi gör i Sverige. I Kina

eldar man med kol. I Sverige får vi främst el

från kärnkraft och vattenkraft.

– I Kina har vi en jätteverksamhet där vi

investerat över en miljard hittills. Vi finansierar,

installerar, driver och äger solenergianläggningar

på fabrikstak. Vi äger anläggningarna

och säljer elen på 20-åriga avtal.

Fastighetsägare har ett behov av att bli mer

gröna. Myndigheterna, kunderna, om de är

börsnoterade, även analytiker...alla möjliga

kräver det. ”Ni måste bli mer hållbara!”.

– Vi har installerat upp till 130 000 kvm

stora anläggningar. Vi finansierar, installerar

och äger. Det enda fastighetsägaren behöver

göra är att skriva på ett avtal att man

köper all el i 20 år. Dessutom får de ca 10-15

% rabatt mot vad de köper för från nätet

idag. Försäljningen är väldigt enkel.

– För att finansiera det här ger vi ut gröna

obligationer i Sverige. Sedan skickar vi

pengarna till Kina och bygger där. Den här

verksamheten har blivit så stor att vi 2018

tänkte: ”Våra fina estetiska produkter som

vi har tagit fram, Soltech ShingEl, Roof och

Facade, de får ingen kärlek, de får ingen tid,

de får inga pengar.”

– Vi satsade mycket i Kina så vi måste ge

den svenska marknaden en chans. Då sa jag

och Frederic Telander, som var vd då, jag

var ordförande att ”Nu får du ägna dig helt

åt Kina så tar jag och fokuserar på Sverige.”

Styrelsen tyckte att det var en bra idé.

– Jag tog över hösten 2018. Då hade vi

hamnat på efterkälken i Sverige. Den svenska

och den nordiska marknaden växer något

enormt, upp till 100% om året. Folk köper

både till villor och bostadsrättsföreningar

och även till kontorshus, lager & logistikbyggnader.

”Att kunna sälja in sin idé, sin vision

och sedan få alla att gå åt det

hållet oavsett om det är kunder,

medarbetare eller finansiärer.

Sälj och förhandlingsstyrka är

helt avgörande.”

– Utanpåliggande stora kiselsolceller är

99 % av marknaden. Det jag brukar kalla för

tjock tv och vi har då uppfunnit platt tv. Då

tänkte vi att: ”Vi måste komma ikapp här!”.

Vi är börsnoterade och då räcker det inte

med organisk tillväxt.

Hur var planen?

– Vi la upp en förvärvsstrategi. 2019

började vi köpa. Idag har vi köpt sex bolag

och kommer att köpa betydligt fler bolag

framöver. Det är solföretag, takföretag och

vi tittar på el-företag, och fasadföretag, Vi

transformerar traditionella företag till hållbara

företag.

– Där kommer vi till en riktigt häftig grej

som jag har märkt att investerare tycker

är spännande. Nämligen att transformera

traditionella takbolag till soltakföretag vilket

innebär att vi förändrar samhället på riktigt.

– Varannan eller var tredje kund säger till

den som har drivit takbolaget X i tio, tjugo

eller trettio år, ”Kan inte du installera sol

också efter du har gjort mitt tak?” De vill inte

ringa ett solcellsföretag som ska komma och

kanske borra sönder tätskiktet på det tak de

precis fått byggt. Det är ett otroligt driv på

att de ska göra sol också.

– Att köpa takföretag, elföretag, fasadföretag,

ladd– och batteriföretag för att skapa

en helhet kring solenergi, förnyelsebar

energi så att vi kan leverera allt. 90 % av alla

solceller hamnar på tak. De flesta solenergiföretag

har unga killar som fått några dagars

utbildning som sköter om installationer.

De kanske inte kan allting om hur taken är

byggda, det kan bli lite läckage och andra

skador. Som börsbolag måste man verkligen

kunna tak för att vara en helhetsleverantör.

– Det är lite av det sociala entreprenörskapet:

”Doing great by doing good.” som

vår kinesiska partner brukar säga och det

är något som driver oss allihop. Jag skulle

aldrig någonsin kunna investera i något

spelbolag online till exempel.

– Det här är häftigt. Ju mer vi säljer, ju

bättre är det för miljön. Samtidigt som värdet

på vårt bolag stiger.

Vad är Soltech Facade?

– I slutet på kvartal ett lanserar vi Soltech

Facade som är energiproducerande fasader

där vi sätter upp solceller direkt på fasader.

Målgruppen är företagsmarknaden och framförallt

stora logistikcenter m.m. Det har enorma

väggar utan fönster som ofta består av plåt

eller liknande material som egentligen borde

vara solceller. Det tror vi väldigt mycket på.

– Det är dessutom kortare återbetalningstid

på fasadprodukter än på tak. Det kommer

att vara solenergiproducerande fasader

överallt i framtiden, tror jag.

Fungerar solcellerna oavsett årstid?

– Absolut! Det fungerar bäst när det är

lite kallt. Vid över 25 grader i paneltemperatur,

(17 – 18 grader ute), så fungerar de

lite sämre. I extremt varma klimat i mellanöstern

där de kan bli 40 grader varmt blir

panelen 80 grader. Då fungerar den inte bra.

Per grad över 25 så försämras effektiviteten

med 0,5 %. Det finns stora fördelar i norr.

Förmågan att lagra energi?

– Vi tror att batterimarknaden kommer

att ha en liknande utveckling som solcellerna.

Solceller har gått ner i pris 90 % på tio år.

Idag är batterierna för dyra men jag tror absolut

att det kommer att sitta batterier både

i villor och flerfamiljshus framöver som laddas

under dagen. När man sedan kommer

hem och kopplar in sin elbil eller sätter på

spisen o.s.v så tömmer man batterierna. Allt

går i ett flöde upp och ner.

– Om man tittar i en del områden så har

i princip alla en eller två hybridbilar eller elbilar.

Folk som väljer en tjänstebil idag väljer

per definition oftare laddhybrider.

Visioner framåt?

– Målet är att till 2024 komma upp i en

omsättning på 4,7 miljarder. Då är det inte

bara Sverige utan Norden och kanske något

eller flera länder i Europa.

– Jag pratade med en känd politiker som

verkligen gick igång på den här förändringsresan.

Han sa: ”Då förändrar vi hela branscher,

Från att ha varit traditionella företag

i 100-tals år till att bli hållbara företag. Det

är otroligt häftigt.” Där känner jag en riktig

mission. Att få alla de här bolagen, tak, el,

fasad etc. in i framtiden. —

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!