Magasinet Chef & Ledare 1 2020

chefledare

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Plattformen som ger företag

kontroll över sina arbetsrutiner

Det har för många krävts en snabb anpassning till det digitala distansarbetet på en väldigt kort tid.

Att uppnå ett strukturerat och effektivt arbetssätt brukar vanligtvis vara en utmaning oavsett

bransch eller storlek. Men nu mer än någonsin. Inte minst för alla nyblivna distansarbetare.

Att ha en gemensam webbaserad plattform som informations- och kommunikationskanal kan lösa

mångas problem vad det gäller möjligheten att arbeta effektivt samt styra sina arbetsrutiner.

Med Addsystems webbplattform, Add, kan ni stå väl förberedda för framtida förändringar. Add gör

det möjligt för företag att sköta all typ av ärendehantering, dokumentstyrning och annan

informationshantering genom en enda digital plattform.

Kontakta oss redan idag så genomför vi gärna en webbdemo där vi tar reda på era behov och

formar sedan plattformen med de lösningar och funktioner just ni behöver.

Läs mer om Webbplattformen Add på: www.addsystems.com

Tel: 08-545 664 03

More magazines by this user
Similar magazines