Grit Academy_Brand Företagsutveckling

GritAcademy

BRAND BOOK


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vår identitet..................................................................................................................4

Vår filosofi.....................................................................................................................6

Våra kärnvärden...........................................................................................................8

Vad vi erbjuder...........................................................................................................12

Utvecklande Ledarskap............................................................................................16

Affärsmannaskap & försäljning...............................................................................20

Företagsutbildningar.................................................................................................24

Hur vi arbetar.............................................................................................................16

Välkommen till oss....................................................................................................27

Är ni redo? .................................................................................................................28

2

3VÅR IDENTITET

Vi är inget utbildningsföretag – vi är ett utvecklingsföretag

VÅR MISSION

Vi utvecklar människor med ambition och potential till drivna och kompetenta

yrkesmänniskor med eget driv

VÅR VISION

Vi strävar efter att bli en ledande akademi som med ett fokus på kompetensutveckling

och beteende optimerar människors lärande och personliga

utveckling, och banar vägen för framgång

4 5VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är enkel: det krävs arbete för att nå

resultat och framgång. Stöd, utmaning, kunskap

och rätt inställning är vårt recept för framgång,

och vårt mål är att ni efter en utbildning ska

märka skillnad, och göra skillnad.

6 7PERSONLIG UTVECKLING - vi tror på var individs inneboende potential

VÅRA KÄRNVÄRDEN

ENGAGEMANG - vi och du bryr dig om din utveckling

PROFESSIONALISM - med pedagogik och kunskap främjar vi rätt kompetenser

GRIT - med framåtanda och ihärdighet når vi framgång

8

9“I won’t just have a job; I’ll have a calling.

I’ll challenge myself every day. When I get knocked

down, I’ll get back up. I may not be the smartest

person in the room, but I’ll strive to be the grittiest.”

― Angela Duckworth,

Grit: The Power of Passion and Perseverance

10

11Vad vi erbjuder

Grit Academy erbjuder företagsutbildningar anpassade utefter era specifika

utmaningar och behov. Vårt team består av flera konsulter med spetskompetens

inom olika områden, inklusive ledarskap, teambuilding, ekonomi, försäljning, inköp

och kommunikation.

Vi tillhandahåller interna företagsutbildningar, öppna utbildningar, ESF-projekt och

yrkeshögskoleutbildningar, och är vana att arbeta med små såväl som stora team,

företag och organisationer.

12

13• Vilka utmaningar står ni inför? Vilka förändringar står ni inför? Hur ser det idag och

imorgon för er? Hur ska ni bli ett mer lönsamt och konkurrensstarkt företag?

Hur vi arbetar

• Vilka kompetenser, färdigheter och beteenden behöver er organisation? Vad har ni för

resurser i nuläget som ni vill optimera? Utgångsläget är just er unika situation. Vi tror på

att människan är er viktigaste tillgång. Hur väl tar ni vara på era medarbetares potential?

Enligt vår erfarenhet är det ofta en blandning av kunskap och beteende som behövs,

och små ändringar kan medföra stora resultat.

• För att skapa resultat hållbara resultat är det viktigt att skapa goda förutsättningar

för att förankra nya färdigheter och beteende i det vardagliga arbetet. Vi utgår från att

skapa resultat, givetvis med hänsyn till de förutsättningar som ges. I våra utbildningar

förekommer olika former som föreläsningar, workshops, enskilda samtal, coachning/

mentorskap och auskultering.

• Genomförande av utvecklingsaktiviteter med avstämningar och uppföljning.

14

15• Öka självinsikten och utveckla dina dagliga ledarhandlingar

UTVECKLANDE LEDARSKAP

• Lär dig mer om hur din ledarstil kan bidra till högre motivation, engagemang och

självledarskap inom verksamheten

• Arbeta mer effektivt och utveckla den egna arbetsgruppen

16 17UTVECKLANDE LEDARSKAP

Utvecklade Ledarskap (UL) är ett ledarskapsprogram utformat av Försvarsmakten

som innebär att en ledare agerar föredömligt och lyfter, synliggör och agerar utifrån

en tydlig värdegrund. Genom att skapa gemensamma mål, ge stöd, samt motivera

och uppmuntra till delaktighet, utvecklar ledaren sina anställda. Där det finns utvecklande

ledarskap, där finns det effektivitet och en starkare inre drivkraft bakom varje

medarbetare och arbetsuppgift. Utvecklande ledarskap är till gagn både för individen

och organisationen som helhet, och leder till en mer långsiktigt hållbar verksamhet.

I konceptet Utvecklade Ledarskap ingår teoretiska modeller, metoder samt

bedömningsformulär i syfte att bedöma förbättringsområden samt riktning för önskad

utveckling.

18

19• Höj ditt affärsmannaskap och öka lönsamheten

AFFÄRSMANNASKAP

& FÖRSÄLJNING

• Arbeta mer strukturerat och effektivt med försäljning

• Förbättra den ekonomiska förståelsen och affärstänket

• Utveckla ett lönsamt nätverkande

20 21AFFÄRSMANNASKAP & FÖRSÄLJNING

Grit Academy erbjuder utbildningar inriktade mot att utveckla affärsmannaskap

och försäljning – konsten att se och göra affärer. Vi ger er verktyg för att hitta nya

tillvägagångssätt och öka lönsamheten genom att se till hur ni kan effektivisera

säljstrukturen och förbättra säljprocessen. Utbildningen ämnar förbättra den ekonomiska

förståelsen med ett bättre lönsamhetstänk, samt effektivisera arbetet och

utveckla mer av ett lönsamt nätverkande.

Denna tjänst passar de som önskar gå från att vara icke-säljare till att bli mer säljare

i sin yrkesroll, men även de mer erfarna säljare som vill vidareutvecklas och hitta nya

förbättringsområden, samt de som vill att medarbetare ska arbeta mer strukturerat

med försäljning.

22

23• Inköp & logistik

• Presentationsteknik

FÖRETAGSANPASSADE

UTBILDNINGAR INOM

• Excel

• Företagsekonomi för icke-ekonomer

• Teambuilding

• Service & kundbemötande

24

25VÄLKOMMEN TILL OSS

• Vi tror på deltagarnas potential oavsett deras bakgrund

• Vi är engagerade i deltagarnas utveckling

• Vi förväntar oss handling och drivna deltagare

• Vi pushar deltagarna så att de utvecklas

• Vi lever som vi lär och uppträder alltid professionellt och affärsmässigt

• Vi utvecklas individuellt och tillsammans

26

27ÄR NI REDO?

Är ni redo att ”walk the talk”, det vill säga gå den extra

milen för att investera i er själva och er organisations

utveckling och framtid? Kontakta oss för att höra mer

om de företagsutbildningar ni kan gå idag, för att

förändra hur ni arbetar imorgon.

28 29Ledebursgatan 5, 211 55 MALMÖ

Tel: 040-615 33 40 | Tel: 073-697 00 95

grit@badeur.se | www.gritacademy.se

More magazines by this user
Similar magazines