11.06.2020 Views

Magnentus Tabloid 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FÖR MAGNENTUS NR 1 2020

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FÖR MAGNENTUS NR 1 2020

Motion & Fitness

Experter på träningsredskap

Åby El

Allt inom modern elteknik

Hälsa är högt prioriterat idag. Det märker även Motion & Fitness som

bland annat fokuserar på skräddarsydda gymkoncept för arbetsplatsen.

Trots snart 50 år i branschen är Åby El knappast ett företag som

slår sig till ro och jobbar på efter gamla vanor. Istället har man höga

ambitioner att hela tiden fortsätta att utvecklas och bli bättre

på det man gör – det vill säga allt inom modern elteknik.

Experter på träningsredskap – så kan man

beskriva Motion & Fitness som erbjuder

gymmaskiner, redskap, tillbehör och reservdelar

av alla dess slag. Tio år efter starten är

företaget nischat mot företag, hotell, bostadsföreningar

och idrottsföreningar.

Startskottet för samarbetet med Magnentus

kom när fastighetsbolaget behövde hjälp med

ett gym i Magnentus Building.

– Magnentus är tillmötesgående och en väldigt

rolig partner att samarbeta med. De levererar

hög kvalitet på allt de gör, oavsett vad de sätter

tänderna i. Dessutom är de oerhört måna om

att samarbeta med lokala leverantörer, och

där har vi samma synsätt, säger Anna Miller,

operativ chef på Motion & Fitness. För Motion

& Fitness är det en fördel att de flesta i Östergötland

känner till Magnentus.

– Det blir en kvalitetsstämpel för oss och en

bra referens vi kan använda oss av. Att vi

exempelvis har skapat ett hotellgym åt dem

är självklart en mycket bra referens mot just

hotellkunder, säger hon.

Är hälsa prioriterat på ett annat sätt än tidigare?

– Ja, det blir en konkurrensfördel på en tuff

arbetsmarknad. Nu krävs det mer än lön för

att vara en attraktiv arbetsgivare. Investerar

man i en träningslokal som arbetsgivare visar

man också att man är mån om sin personal.

Att träna en halvtimme över lunchen är guld

värt för många, enligt Anna.

Helhetsgrepp ger bäst resultat

Ett av de senaste projekten de har utfört åt

Magnentus är Ideal of Swedens nya huvudkontor

vid Gamla torget.

– Vi blev kontaktade av en av Ideal delägare.

Han litade på oss eftersom vi byggt till

Magnentus och frågade om vi kunde sätta

ihop ett förslag till dem. Vi är gärna med i

processen från start till mål där vi ser över

lokalen, ritar upp, projekterar och väljer ut

produkter. Att få arbeta på det sättet, där vi

är med under hela resan, är något som gör

att vi verkligen kommer till vår rätt, säger

säljchefen Andreas Strömsten.

- Som exempel har såväl efterfrågan som

tillgången på hållbara och energismarta lösningar

ökat enormt, bara de senaste tio åren.

Ser man tillbaka ytterligare tio år så är det helt

skilda världar mot idag, berättar Mårten Klint

som är vd på Åby el. Han menar också att den

snabba utvecklingen naturligtvis ställer höga

krav på att företaget ska ha kompetensen och

engagemanget att vilja hålla jämna steg med

den allra senaste tekniken. Därför får högaktuella

delar som till exempel solcellsteknik

och laddning av elbilar ta en allt större plats

i verksamheten.

Stark företagskultur

Engagemanget och viljan ligger i bolagets

företagskultur som man lyckats bevara ända

sedan starten 1975. Man värnar också om att

jobba tillsammans med kunden, för att till-

sammans skapa bästa möjliga resa mot målet,

med övertygelsen att nära och långsiktiga

kundsamarbeten skapar ömsesidig framgång.

Vill alltid överträffa förväntningarna

-Det ska vara rejält när man jobbar med oss.

Vi kan inte luta oss mot enbart vår kompetens

och erfarenhet, utan vill alltid bry oss lite extra

och göra ett jobb som matchar, och gärna

överträffar, kundens förväntningar både vad

det gäller tid, ekonomi och resultat, berättar

Mårten.

Ett 20-årigt samarbete med Magnentus har

gjort att de bägge bolagen känner varandra

väl och Åby El har varit värdefulla spelare

under bygget av såväl Magnentus Building,

Magnentus Tower och The Lamp Hotel.

Även i den senaste storsatsningen i kvarteret

Gripen med bland annat House of Ideal

(sid 8-9) och DeGeerkliniken (sid 16) stod

Åby El för leveransen av allt eltekniskt – från

larm- och passersystem till dörrstyrning och

belysningsteknik. Med andra ord allt som

behövs för en modern arbetsplats.

Stolt lokal förankring

-Vår slogan är att vi får Norrköping att

fungera, säger Mårten. Med vår starka lokala

förankring, vår erfarenhet, bredd och kunskap

känns det verkligen som att vi kan stå för

det. Och när jag går genom stan en kväll och

ser hur fint bladverket på Magnentus Tower

lyser, eller den fantastiska fasadbelysningen på

House of Ideal blir jag riktigt stolt över det vi

levererar och står för.

Sverigelansering av ”reaxing”

I år lanserar Motion & Fitness ett nytt koncept

på den svenska marknaden där du jobbar med

vätska i produkterna som genererar oförutsägbara

händelser.

– Det fungerar bra för dem som arbetar som PT

eller som leder mindre grupper – men också

på gymmet där det finns virtuella tränare

framför produkterna. Det finns även en platta

du står på som rör sig på olika sätt, vilket gör

att du aktiverar småmuskler eftersom du hela

tiden måste parera rörelser som du inte är

beredd på, säger Andreas.

Han beskriver det hela som något av ”en lek

för vuxna”.

– Man tänker inte ens på att man tränar.

Skärblacka har redan plockat upp konceptet

– nu hoppas vi att någon i Norrköping snart

börjar med det här också!

10

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!