12.06.2020 Views

Blå Bandet nr 3: 2020 juni-augusti

Medlemstidning utgiven av Sveriges Blåbandsförbund. Intevjuer, reportage, debatt

Medlemstidning utgiven av Sveriges Blåbandsförbund. Intevjuer, reportage, debatt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 3 JUNI-AUGUSTI 2020 ÅRGÅNG 138

Alla önskas en skön och fin sommar - ta hand om varandra!


N:R 3 JUNI-AUGUSTI 2020 ÅRGÅNG 138

NYHETER & AKTUELLT

3 Köksrenovering har startat

32 Blå Bandet satsar vidare!

INTERVJUER & REPORTAGE

4-6 Fick lyckorus av alkohol

FAMILJ

19 Johnny Löfgren fyller jämnt

20-21 Arne Back avliden

22-23 Minnesord

KULTUR

8-9 Blåbandsgården Örebro

10 Recension: Tommy Nilsson ”Om”

15-18 Tävlingsbilaga

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

12 Corona påverkar oss alla

13 Gör nåt kul

13 Vill du fortsätta få tidning?

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA

24-25 Debatt: Rolf Bromme

26 Debatt: Jensen, Svensson, Gillsberg

27 Gästkrönika: Hans Wikström

29 Krönika: Nils-Åke Pehrsson

31 Ledare: Per-Olof Svensson

FOTO: ADOBE STOCK

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 31

Princess Hall

I september hoppas vi kunna öppna upp dörrarna för Princess Hall’s nystart

Fram tills dess kommer vi ha sommarcafé några dagar i veckan. Välkomna!

Princess Hall följer FHM’s rekommendationer. Håll utkik på hemsidan för daglig information www.princesshall.se

Dag Hammarskjölds Väg 14, Stockholm


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 3-2020

3

HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA

Köksrenoveringen har startat

Nu har köksrenoveringen startat på Blå Bandets folkhögskola Helliden i

Tidaholm. Det är ett omfattande arbete som påbörjats och ska vara klart

till höstterminens start. Att det sker nu är för att skolan fått föreläggande

från kommunen om åtgärder som måste vara klara senast 1 september i år.

Redan 2012 hade Tidaholms kommun

synpunkter på bl.a. golvmattor

men tack vare att städning utförts

grundligt har man fått godkänt att

fortsätta laga mat. I augusti förra året

var dock gränsen nådd. Kommunen

utfärdade ett föreläggande som gäller

att golv och väggar måste ha helt

släta ytor samt att ytor och skåp av trä

måste ersättas. Dessa kan ha sprickor

och att flisor kan släppa och i värsta

fall kan hamna i maten.

Eftersom köket är gammalt behöver

allt rivas ut och renoveras från

grunden med nya rör och kablar,

innan nytt golv kan läggas och ytskikt

på väggar kan bytas ut. Gamla

skåp och bänkar av trä måste också

ersättas.

- Det kommer att installeras förvaringsskåp

och hyllplan i rostfritt istället,

berättar Lena Elmquist, rektor.

Vidare får matlagning och bak

inte ske samtidigt på samma ytor.

Av kostnadsskäl bygger man inte

separata ytor utan dessa moment

kommer att få ske vid skilda tidpunkter.

Det har under det gångna året,

som tidningen Blå Bandet berättade

i höstas, planerats och räknats på

åtgärder. Genom att coronasituationen

inneburit att eleverna inte är på

skolan, kunde köket stänga tidigare

och byggentreprenörer kunde starta

ett par veckor tidigare.

Lena berättar att Tidaholms kommun

är nöjda med den åtgärdsplan

som presenterats. Utöver renovering

byts 30 år gamla frysar ut. Ett kylrum

ersätts med en större kylskåp som

det går att gå in i. Ventilationen byts

också ut och kompletteras med en

värmeväxlare för effektivare energianvändning.

Ombyggnationen är beräknad

att kosta 2,4 miljoner kronor. Detta

finansieras genom banklån, lån från

föreningar och distrikt samt gåvor

från den insamling som pågår.

Dessutom har enskilda medlemmar

bidragit med privata lån. Hittills har

man inte full täckning så fortsatta

gåvor är angelägna. Särskilt som coronasituationen

innebär att man

TEXT: Per-Olof Svensson

FOTO: Tammy Helander

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

Köket på Hellidens folkhögskola

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

genomgår en omfattande renovering.

tappat intäkter från lunchservering,

möten och konferenser samt logi på

vandrarhemmet.

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.3-2019 BLÅ BANDET NR: 3-2020

5

NINA ERIKSSON

Fick lyckorus när hon

drack alkohol första gången

När Nina Eriksson drack alkohol första gången som 14-åring fastnade

hon direkt. Vid 17 år var hon sprutnarkoman. Räddningen kom

när Nina var nära att drunkna och hon ”skrek på Gud”, tog kontakt

med socialtjänsten och fick komma på behandling. Idag arbetar hon

för LP-verksamheten som enhetschef med ansvar för flera arbetsområden.

Ingår även i projektgruppen för Blå Bandets kommande

satsning ”Jag ser”.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Uppväxten i Skellefteå beskriver

Nina som bra fram till en tragisk

olycka där hennes pappa körde ihjäl

sin brorson med skoter. Det innebar

mycket skuld och skam för hennes

pappa, samtidigt som Nina hade

kommit in i den känsliga inledningen

av tonårsperioden.

När hon drack alkohol första

gången, beskriver Nina som att det

var som att slå en strike med bowlingklot,

alla käglor flög. Det blev ett

lyckorus, en känsla som visar hur

stark alkoholens påverkan kan vara.

- När jag drack trodde jag att jag

hittat den saknade pusselbiten, berättar

Nina.

Det gjorde att Nina drack allt mer,

snabbt blev beroende och hamnade i

situationer som skapade problem och

även narkotika kom in i livet. Redan

som 17-åring var hon sprutnarkoman.

På bara tre år hade beroendet

tagit över mycket av Ninas liv. Samtidigt

fanns kärlek, hon gifte sig när

Nina var 19 år.

- I tio år fungerade det trots allt

ganska bra och vi flyttade runt till

olika platser, berättar Nina och fortsätter:

- Men sedan tog ångest över, drack

så mycket att jag fick minnesluckor

och kunde bli våldsam.

VÄNDNING

Vändningen kom i total närkontakt

med Skellefteälven där Nina var

nära att drunkna. När hon försökte

komma upp ”skrek hon på Gud”,

människor kom och hjälpte henne

upp och även polisen. Hon trodde

själv att hon hade ramlat i älven men

en kompis som hade sett situationen,

berättade: ”du ramlade inte, du gick ner

i älven”.

- Då insåg jag att så här kan jag

inte leva, nu lägger jag av.

Då hade Nina hunnit bli 34 år och

tog kontakt med socialtjänsten. Där

berättade de om möjligheten att få

behandling för sitt missbruk genom

LP-stiftelsen som det hette på den

tiden. Nina kände själv att hon behövde

få miljöombyte och att det var

riktat endast till kvinnor.

- Där någon kunde se mig och ge

mig en kram.

NU SKULLE DET ORDNA SIG

Hon fick möjligheten att byta norrländska

Skellefteå till Lillvik, sydväst

om småländska Nässjö. Nina beskriver

sig själv som ”en risten eka med

hål i botten” vid denna tid. Samtidigt

med en förvissning om att nu skulle

det ordna sig.

- Det kändes som att någon tagit

upp mig på stranden, Jesus hjälpte

mig att inte längre ha något sug efter

alkohol, cigaretter och narkotika.

Nina beviljades månad för månad

att få stanna kvar på Lillvik och det

blev sju månader. Idag är det svårt

att få längre behandlingsperioder

finansierade av socialtjänsten. Samtidigt

finns kunskap om att det behövs

långsiktighet för att kunna bryta

missbruk som har pågått i många år.

Därefter började Nina arbeta på

en fabrik i Vetlanda och packade

garderober till IKEA. Här gällde det

att hålla tiden med stämpelklocka vid

arbetsdagens början och slut.

- Det var nyttigt, jag kände att jag

var med i ett sammanhang, en kugge

för att det skulle fungera.

UTBILDNING

Nina lämnade Småland och flyttade

ännu längre söderut till Skåne där

hon arbetade på en second handbutik.

Hon gick också en utbildning

i behandlingspedagogik. Därefter

gjorde Nina comeback till Lillvik, nu

som behandlingsassistent.

- Nu jobbade jag tillsammans med

dem som tidigare hade tagit hand

om mig.

Efter tre år på Lillvik blev hemlängtan

till Norrland stor. Det blev

samtidigt tufft att återse platser och

träffa människor från sitt tidigare liv

i hemstaden Skellefteå. Under missbruksåren

beskriver Nina att hon var

otroligt bottenlös ensam i sig själv.

Att det var därför som hon var på

väg att ta livet av sig i Skellefteälven.

- Efter det gav Jesus mig modet att

vara rebell!

Sedan förra hösten bor Nina i

Arvika tillsammans med sin make

Peppe Eriksson som är pastor i

pingstförsamlingen. Nina är anställd

av LP-verksamheten som enhetschef

för flera olika verksamhetsområden:

LP-kvinna, LP-Grow (ungdom), utbildning

och barnstöd.


FOTO: PER-OLOF SVENSSON

6

BLÅ BANDET NR: 3-2020

NINA ERIKSSON

Ålder: 48. Aktuell: Ingår i Blå Bandets projektgrupp för ”Jag ser”. Familj: Gift med Peppe Eriksson. Bor: Lägenhet i Arvika.

Yrke: Enhetschef, LP-verksamheten. Blåbandsförening: Frykerud Västra. Fritid: Driver podden ”Modig och vacker”.

Gör intervjuer i TV-serien ”Nära med Nina”. Kopplar av i husvagn på säsongsplats. Favoritmat: Tacos. Favoritfärg:

Rosa. TV-program: Hem till gården. Bok du läser nu: Mod att leda (Brené Brown) Det här gör mig riktigt glad: Vänskap.

Tre ord om alkohol: Misär, beroende, substitut. Fem ord om mig själv: Mod, streetsmart, snäll, hetlevrad, kristen.

Berätta något oväntat om dig! Är ”ensamvarg” även om jag uppfattas som social.

- Jag ser det som en styrka att ha flera

olika områden som jag kan fläta ihop.

Nämn några utmaningar:

- Narkotikaliberaliseringen, vården

försvinner och att utsatta grupper

ställs mot varandra.

Nämn något konkret som känns

betydelsefullt i ditt jobb:

- Att lyckas hjälpa en ung tjej som

behöver hjälp.

- Att hjälpa en kvinna att byta lås för

att känna sig säkrare.

Nina är också med i Blå Bandets

projektgrupp för den kommande

satsningen ”Jag ser – stöd och hjälp

till barn i krångliga familjer”.

Hur ser du på denna satsning?

- Den är fantastisk, att hjälpa barn

samtidigt som det flätar ihop LP och

Blå Bandet samt Sverige och Norge.

Med det senare syftar Nina på

att konceptet kommer från Blå Bandets

internationella organisation Blå

Korset i Norge som välvilligt ställer

material och kunskap till förfogande.

- Det är viktigt med civilkurage

och kunskap. Vi behöver se barn med

att fråga hur det går, inte bara hur du

mår, framhåller Nina.

I sitt arbete håller Nina många

seminarier och föreläsningar, något

som just nu sker mer digitalt på

grund av coronasituationen.

- Den som kämpar med återfall

behöver nycklar för att med små

medel må bättre.

LP-stiftelsen var en betydelsefull

aktör för behandling men när kommunerna

drog in på placeringar

under 1990-talet slutade det med

konkurs. Därefter startade LP-verksamheten

som har fortsatt i samma

anda för att hjälpa människor ur

missbruk. Idag finns ett behandlingshem,

några stödboenden samt

75 lokala LP-kontakter.

PER-OLOF SVENSSON


Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund söker

Projektledare till ny satsning ”Jag ser” på 50 %

7

Om tjänsten

Blå Bandet kommer under hösten att lansera ett rikstäckande projekt ”Jag ser – till stöd och hjälp för barn och unga i

krångliga familjer”. Konceptet är hämtat från vår internationella organisation Blå Kors Norge.

Du kommer att tillsammans med en projektgrupp samt förbundets anställda få vara med och utforma satsningen.

Tjänsten är en projektanställning på 50%, med 6 månaders provanställning. Vi har målstyrd arbetstid, varför du har

stor frihet när det gäller att förlägga ditt arbete, men det förekommer arbete på kvällar och veckoslut. Tjänsten innebär

stor frihet under ansvar. Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta med inspirerande

och kunniga kollegor.

Tillträde och placeringsort enligt överenskommelse.

Blå Bandet har ända sedan starten arbetat för att barn och unga ska skyddas från alkoholens och andra drogers skador.

Skador som kommer av egen konsumtion och de som orsakas av andras. Idag lever 400.000 barn i hem där de far

illa av en förälders alkoholkonsumtion, därtill finns många barn i andra former av social utsatthet och ”krångel”.

Detta nya projekt kommer ha stor betydelse för många av dessa barn.

Dina egenskaper

Du trivs bäst i ett yrke där du får träffa människor, knyta kontakter, utveckla verksamheter parallellt med att du har

huvudansvaret för administrationen som hör till din verksamhet. Du är en driven, självgående och kreativ person med

höga kvalitetskrav. Du är duktig på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter i rätt steg för att nå dina mål i rätt

tid. Du är en utåtriktad person som är van att prata inför grupp. Din entusiasm och positiva inställning till samarbete

skapar motivation och ett positivt arbetsklimat.

Dina kvalifikationer

Vi tror att du som söker är någon med kompetens och kunskap i området kring barn i socialt utsatta miljöer. Du kanske

är socionom, lärare eller någon som på annat sätt förvärvat sådan kunskap. Vi behöver också att du har god kännedom

om civilsamhället och folkrörelser. Du behöver ha körkort och tillgång till bil.

Vi förutsätter också att du är beredd att själv avge nykterhetslöfte och bli medlem i Blå Bandet.

Ansökan:

Senast 18 juni 2020. Ansökningar behandlas löpande, skickas till: kansliet@blabandet.se

Upplysningar:

Emil Gillsberg, verksamhetsstrateg, emil.gillsberg@blabandet.se 0733-423334

Per-Olof Svensson, organisationssekreterare, per-olof.svensson@blabandet.se 0705-682320

Om Blå Bandet

Blå Bandet är en av landets äldsta folkrörelser, grundad 1883. De senaste åren har förbundet förnyats kraftigt och arbetar

efter en tydlig vision om ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Vi är en folkrörelse uppbyggd kring lokala föreningar och regionala distrikt, samordnade i ett rikstäckande förbund.

Vårt engagemang bygger på ett personligt beslut om ett nyktert liv.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt

med bemannings- och rekryteringsföretag

samt säljare av jobbannonser.

www.blabandet.se


8

BLÅ BANDET NR: 3-2020

BLÅBANDSGÅRDEN I ÖREBRO

50-årsjubileum nästa år

Blåbandsföreningen i Örebro äger en av de större blåbandsfastigheterna

i landet, centralt beläget endast 500 meter från resecentrum. Här hade

Blåbandsförbundet och ungdomsförbundet sina förbundskanslier i 18 år

innan flytten till Stockholm för tio år sedan.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Oskar Moll var drivande i föreningen

för att samla in pengar, bland annat

genom kaffelotterier. Huset på Gustav

Adolfs Allé ägdes av en nykterist

och frikyrkoman. Blåbandsföreningen

fick köpa och invigning ägde

rum den 28 februari 1971.

Föreningen hade verksamhet i

hela huset, från källaren till bottenoch

översta våningen. Det fanns utrymmen

för verksamhet och möten,

kontor och ett föreningsbibliotek.

Dessutom fanns två mindre lägenheter

som hyrdes ut. 1993 flyttade

Blåbandsförbundet och Sveriges Blåbandsungdom

in med sina kanslier

på översta våningen.

Förbunden hade innan dess sina

gemensamma kanslier i hyrda lokaler

på annan plats i Örebro. När förbunden

fick erbjudande att flytta till en

Blåbandsfastighet i huvudstaden,

valde de att 1 april 2011 flytta till

Princess Hall i Stockholm. Personalen

hade under åren minskat i antal så

det fanns inte längre behov av storleken

på lokalerna i Örebro.

Även om det blev en minskning

av Blåbandsprofileringen i huset i

Örebro gav det den positiva effekten

att föreningen kunde hyra ut översta

våningen till företag som betalde mer

i hyra. Bottenvåningen är dock intakt

för Blåbandsverksamhet och normalt

har föreningen program var tredje

vecka med varierande program.

Även distriktet har möten och arrangemang

i lokalen. Distriktet har

eget kontorsrum.

Dessutom hyr man ut samlingslokalerna

till andra föreningar. Samlingssalarna

och kök är i gott skick.

Det finns högtalare med hörslinga.

Vidare en overheadprojektor som

numera sällan används. Det saknas

projektor, planer finns att införskaffa

det. Instrumenten på väggen är en

intressant dekoration som inte används.

Föreningen försöker hålla fastigheten

i gott skick, bland annat har

Blåbandsgården i Örebro och stora samlingssalen.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 3-2020

9

Susanne Leijonborg är ordförande i Örebro Blåbandsförening. En av tavlorna visar en styrelse för länge sedan.

Skylten ute är kvar sedan tiden när försäkringsbolaget Ansvar fanns.

man rappat husets fasad. Något som

inte syns men är nog så viktigt är att

man har dränerat om grunden. Vattenledningar

är bytta och fjärrvärme

är installerad. På innergården har

man en gräsmatta som bjuder in

till att kunna sitta utomhus. Framåt

planeras fönsterbyte. Medlemmar

i föreningen hjälper till med lokalvård,

underhåll, gräsklippning och

snöskottning.

Susanne Leijonborg är ordförande

i föreningen. Hon berättar att det blev

en utmaning när Blåbandsprofilen

Roland Jonasson avled förra året.

Han hade mycket kunskap och engagemang

som också kom föreningen

och Blåbandsgården till del.

De planerade arrangemangen under

våren har som för de flesta andra

föreningar fått ställas in. Nästa år är

det 50-årsjubileum för Blåbandsgården

med Örebro Blåbandsförening

som ägare. Förhoppningsvis har

coronasituationen då avklingat så att

det åter finns möjlighet att anordna

studiecirklar, kulturprogram samt

andra sociala och ideologiska arrangemang.

Blåsinstrument pryder väggen. Köket är rymligt.

Vad är det bästa med att äga ett hus?

- Det ger en identitet till föreningen,

skapar möjlighet till regelbunden

verksamhet, svarar Susanne.

Den mindre möteslokalen. Runt bordet

diskuteras utveckling av kursgården

Vreten vid ett möte hösten 2019.


10

BLÅ BANDET NR: 3-2020

BOKRECENSION Tommy Nilsson Om (Strawberry förlag)

”Öppna din dörr och säg att du vill

ha mig här. Säg att du inom dig bär

bara kärlekens röst.

Och jag ska öppna min dörr och ge

dig varje dag igen.

Leva här för sanningen”

”Öppna din dörr” blev årets låt på

Svensktoppen 1994. Artisten och

låtskrivaren Tommy Nilsson skrev

den för 26 år sedan men den sammanfattar

ändå hans idag sextioåriga

liv: en orolig själ som drömmer om

kärleken, kraschar gång på gång,

men finner till sist en kvinna som

han öppnar sig för och är fullständigt

ärlig mot.

Tommy Nilsson har i samarbete

med journalisten Linda Newnham

tecknat sitt brokiga liv i boken ”Om”

med inledningskapitlet ”Det tar tid

att bli människa”. Sannerligen tog

det tid att förvandlas från mobbaren

Tommy, skräck för andra barn i skolan,

till den nyktre balladsångaren

Tommy Nilsson, lyckligt gift man i

femtioårsåldern med ett litet barn,

sladdbarn för honom och förstabarn

för frun.

Ditt bidrag behövs!

Hellidens folkhögskola är inte ett företag.

Vi ägs av en liten ideell folkhögskoleförening.

Därför behöver vi nu din hjälp!

Vi renoverar Hellidens kök

Det kommer att kosta några miljoner kr.

Så vi behöver din hjälp,varje krona är viktig!

Swisha ditt bidrag till 123 482 1708

och bli en del av köksinsamlingen.

Ditt bidrag

gör skillnad!

Det gick lätt att bli nykter. Tips

om ett AA-möte, deltog några gånger

och så ajöss till alkoholen. Ingen lång

kamp, inga återfall. Från storkonsument,

alternativt missbrukare till en

man som inte ens smakar en lättöl.

Tommy Nilsson hade starka motiv

att sluta dricka. Efter två äktenskap

och otaliga förhållanden som alla

mer eller mindre flöt bort i alkoholfloden

träffade han en kvinna som

han kände att han kunde öppna sin

dörr för, en tjugo år yngre

kvinna som han fick barn

med. Tommy Nilsson var

förståndig nog att inse

att även denna relation

skulle krascha om han

inte slutade dricka. Att

dricka mindre avfärdar

han helt – det fungerar

helt enkelt inte.

Världen går inte under

när Tommy Nilsson

stryker alkoholen. Möjligen

försvinner några

barhängskompisar. Men vännerna

är kvar, bokningarna fortsätter att

komma. Även i vår alkoholdränkta

kultur bryr sig omgivningen förvånansvärt

lite om någon inte dricker.

Tommy Nilsson saknar mest sin

vinkunskap. Men vinsten blir stor:

”Jag tänker klarare, och jag tror att jag

är trevligare att umgås med eftersom jag

lyssnar bättre på människor och kommer

framför allt ihåg vad de sagt”. Det är

inte dåligt.

Man måste orka till bokens sista

sidor för att se hur Tommy Nilsson

går i mål – i stället för att

hamna på parkbänken, dit

han var på väg, upptäcker

han att ett schysst familjeliv

inte är så dumt.

Tommy Nilssons bok

är ärlig utan snaskiga

detaljer från sina många

sexuella eskapader. Han

väjer inte ens för bottenrekordet,

besöket på boxaren

Frank Anderssons

”Mansgrotta” – en hemlig

mansklubb på fashionabla

Östermalm i Stockholm, där alkohol

finns i alla former, narkotika och

vackra kvinnor – dold prostitution.

Nu när programledaren Paolo Roberto

avslöjats på en liknande klubb

grips jag att misstanken att många i

den manliga kändiseliten lever sunkigare

än jag trott – inte bara vanliga

fyllor utan mansgriseri i ordets fulla

bemärkelse.

Böcker som denna innehåller en

viktig lärdom – den alkoholiserade

människan är en vanlig individ med

sina drömmar och förhoppningar,

sina tillkortakommanden och framgångar.

Han urskuldar inte sina brister

med att han kom från en på många

sätt trasig familj, han bara konstaterar

att sådan var hans uppväxt.

Mitt enda frågetecken är: varför

så mycket slang? Man blir lite trött

på alla ”käka” och ”brorsor” i en på

många sätt allvarlig bok. Som kontrast

till det citeras Bibeln i 1917 års

poetiskt vackra översättning:

”Så se då icke på vinet, att det är så

rött, att det giver sådan glans i bägaren”

som inledning till kapitlet ”Att passera

vett och förstånd i överljudsfart”.

ERIK LINDBERG


BLÅ BANDET NR: 3-2020 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 11

LEDARSKAPSHELG I

NYKTERHETENS TECKEN!

4 - 6 D E C E M B E R , T O L L A R E F O L K H Ö G S K O L A

SAVE THE

DATE

Anmälan till lägret kommer efter sommaren,

men boka in datumet i kalendern redan nu!

H A R D U V I S S E R F A R E N H E T A V A T T V A R A

L E D A R E O C H V I L L V Ä X A I D I N R O L L ?

U T V E C K L A S I L E D A R S K A P ,

F Ö R E N I N G S K U N S K A P O C H F Å R M Ö J L I G H E T E N

A T T T R Ä F F A A N D R A N Y K T E R H E T S H J Ä L T A R .

A L L A S O M Ä R M E D L E M M A R I N Å G O N A V D E

A R R A N G E R A N D E O R G A N I S A T I O N E R N A Ä R

V Ä L K O M N A A T T D E L T A H E L T K O S T N A D S F R I T T !

H E L G E N F I N A N S I E R A S A V S T I F T E L S E N

K O N U N G G U S T A F V : S 9 0 - Å R S F O N D .


12 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 3-2020

Corona

påverkar

oss alla

Eftersom att hela världen och alla dess människor påverkas

av den pågående epidemin, så är det självklart att Sveriges

Blåbandsungdom gör det också. Denna text kommer vara

en liten inblick i hur det påverkar förbundet och hur du kan

hjälpa till.

För att bli medlem registrerar man sig på:

sverigesblabandsungdom.se/bli-medlem

En av de viktigaste källan till pengar som SBU

har, är statsbidraget från MUCF (Myndigheten

för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor). Det

står för mellan 60-70% av alla resurser som vi

har och kan använda för bidragen till föreningar,

andra stöd till föreningarna som medlemsregister,

personal, styrelse, påverkansarbete och

ja, egentligen allt som förbundet gör. Det gör

också att vi kan ha midsommarläger, ordna ledarskapsutbildningar

och är också en förutsättning

för att kunna driva projektet “E-sport och

Hälsa” som har gjort att hundratals ungdomar

får möjligheten att träffas för att spela och prata

nykterhet.

Kort sagt, utan statsbidrag har vi en väldigt svår

situation och skulle inte kunna göra det vi gör,

eller fungera som vi fungerar.

Statsbidraget i sin tur fördelas till Sveriges

ungdomsorganisationer baseras på hur många

föreningar och hur många medlemmar varje organisation

har. Det finns också en gräns som

säger att en organisation måste ha minst 1000

medlemmar för att kunna få stödet. Vi har de senaste

åren haft ungefär 1200-1300 medlemmar.

Av dessa är det i sin tur ungefär 600 som blivit

medlemmar för första gången genom rekrytering

på mässor, festivaler och skolbesök.

Nu under epidemin har de flesta offentliga evenemang

där vi rekryterar ställts in, bland annat

We Are Stockholm där Stockholmsdistriktet varje

år rekryterat flera hundra medlemmar på några

få intensiva dagar. Det här betyder att vi redan

nu vet att vi kommer behöva hitta nya sätt att

bli fler och här kommer du att bli enormt viktig.

Oavsett om du har gjort det förut eller inte, så

vill vi från förbundets sida be dig om hjälp att

göra en insats för förbundet. Vi alla tillsammans

behöver att just du ser till att fråga dina kompisar

om de vill bli medlemmar. Du skulle kunna lägga

ut en uppmaning på TikTok, Snap, Insta, Facebook

eller vad du än använder. Kanske kan du

fråga läraren om du får berätta om föreningen i

klassen? Hur du än gör, så är varje fråga du ställer,

varje person du får att bli medlem, en enormt

viktig insats. Inte nog med att vi blir fler som är

nyktra, så bidrar du till att förbundet kan fortsätta

arbeta.

Vi kommer klara det här tillsammans. Ingen kan

göra allt, men alla kan göra något och tillsammans

är vi många och vi är starka. Fråga någon

redan idag.

Text: Tjarls Metzmaa


BLÅ BANDET NR: 3-2020 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 13

Gör nåt kul!

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att testa

något som kallas “Pepp-pengar”! Tanken är att du

som medlem, genom din förening, kan få pengar

för ett mindre projekt. Det spelar ingen roll vad ni

vill göra, så länge det på något sätt bidrar till något

av:

• Öka kunskapen kring alkohol och narkotika

• Uppmuntra unga att ta ställning för nykterhet

• Minska den psykiska ohälsan bland unga

• Förbättra SBU

Ansökan sker på hemsidan och målet är att ni som

söker ska få svar så snabbt som möjligt. Så har du

en rolig idé, sök! Vill du få hjälp att komma på något

kul att göra, eller har frågor? Maila kansliet@

sbu.nu eller ring 070-401 59 17 så får ni hjälp!

Ansökan och mer information finns på hemsidan!

Text: Tjarls Metzmaa

Bilder: Sveriges Blåbandsungdom

Vill du fortsätta få tidningen?

Var då säker på att du blivit medlem i år!

Detta är nämligen sista numret som skickas ut till

alla som var medlemmar 2019 som ännu inte blivit

medlemmar för 2020.

Om du inte visste det redan, så måste du varje

år godkänna att du vill fortsätta vara medlem i

SBU. Detta beror främst på att reglerna för våra

bidrag säger att det är så. Så därför räcker det

inte med att bli medlem en gång, utan du måste

bli det varje år. Om du inte själv tar steget och

säger att du vill vara med, så kommer det att

räknas som att du har lämnat oss.

Text: Tjarls Metzmaa

Skulle det vara så att du vill fortsätta vara medlem,

men är osäker på om du återregistrerat dig

via de mail som har gått ut, så kan du alltid höra

av dig till kansliet@sbu.nu och fråga!


14

BLÅ BANDET NR: 3-2020

MÖJLIGHET ATT SÖKA PROJEKTMEDEL

Stiftelsen Ansvar för Framtiden öppnar en ny ansökningsperiod den

1 juni till 31 augusti 2020.

Er organisation eller förening kan söka projektmedel för främjande

av en helnykter livsstil, gärna med inriktning mot barn och unga.

Ni hittar mer om ansökan och

stiftelsens syfte på vår hemsida:

www.ansvarforframtiden.se

SÄLSÄTERNS

FJÄLLGÅRD

Vandrarhem som erbjuder boende

i rum och stugor i Sälenfjällen

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen

Många fina cykelleder i omgivningarna

Möjlighet till självhushåll

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet

Daglig anslutning med buss från Borlänge

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!

Vi anpassar verksamheten till coronasituationen!

Välkomna!

Sälsäterns Fjällgård i Sälen

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ BANDETS

TÄVLINGSBILAGA SOMMAREN 2020

Lös uppgifter och frågor och skicka in senast 31 augusti.

Välj att lösa alla eller några, varje del har sin egen

utlottning av vinster. Alla svar kan skickas in i samma kuvert.

> Finn sju fel Skicka till:

> Korsord Tidningen Blå Bandet

> Bildtävling Dag Hammarskjölds väg 14

> Frågesport 115 27 Stockholm

FINN SJU FEL

Ringa in de sju

detaljer som

saknas på den

nedre bilden.

Illustration: Lilian Perers

Originalet är från barnkorsordet

i jultidningen

Norrsken 2019

NAMN OCH ADRESS:

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Storlek S-XXL (vid ev. vinst): ----------


Blå Bandets korsord

NAMN OCH ADRESS:

--------------------------------------------------------------------------------- Storlek S-XXL (vid ev. vinst): -------

---------------------------------------------------------------------------------


Blå Bandets bildtävling

NAMN OCH ADRESS:

--------------------------------------------------------------------------------- Storlek S-XXL (vid ev. vinst): -------

---------------------------------------------------------------------------------

Vilka sidor finns detta på? A: __ B: __ C: __ D: __ E: __ F: __ G: __ H: __ I: __ J: __ K: __ L: __

A B C D

E F G H

I

ARSKAPSHELG I

RHETENS TECKEN!

J

Blå Bandets frågesport

NAMN OCH ADRESS:

B E R , T O L L A R E

---------------------------------------------------------------------------------

F O L K H Ö G S K O L A

Ringa in svaren eller skriv på papper!

Dessa frågor är ett urval av dem som använts vid frågesport genomfört

digitalt via internet eller telefonsamtal vid arrangemang i april och maj.

Nästa arrangemang 15 juni, alla kan vara med, föranmälan - se annons nästa sida!

SAVE THE

K

--------------------------------------------------------------------------------- Storlek S-XXL (vid ev. vinst): -------

L

Vandrarh

i rum o

Gångavs

Många

M

Livsmedelsbutiker, b

Daglig an

Alkoholfri miljö, me

Vi anpassar verk

Bildtävling: Per-Olof Svensson

Sälsä

www.fjallgarde

1) Vem

DATE

skapade seriefiguren Kronblom?

1 Gunnar Eriksson X Elov Persson 2 Tage Andersson

2) Vad heter Sveriges högsta vattenfall?

1 Njupeskär X Tännforsen 2 Fetjeåfallet

3) Hur ser Ålands flagga ut? Tre färger i denna ordning:

botten, yttre kors, inre kors.

1 Blå, gul, röd X Blå, gul, vit 2 Blå, gul, grön

men boka in datumet i kalendern redan nu!

4) Vilket år påbörjades bygget av Dalslands kanal?

1) 1844 X)1864 2) 1884

5) Hur många hål är det i en innebandyboll?

1) 14 X) 20 2) 26

Anmälan till lägret kommer efter sommaren,

I S S E R F A R E N H E T A V A T T V A R A

O C H V I L L V Ä X A I D I N R O L L ?

6) Vilket år startade nuvarande SVT2?

1) 1965 X) 1969 2) 1973

7) Vilket av dessa är inte en av Sveriges 4 grundlagar?

1 Riksdagsordningen X Successionsordningen

2 Regeringsformen

8) I vilket landskap finns flest registrerade fornborgar?

1 Västergötland X Uppland 2 Södermanland

9 Vilken kemisk beteckning har Svavelsyra?

1 H2 O X H4 O 2 H2 SO 4

10) Vem har skrivit psalmen O Store Gud?

1 Carl Boberg X Anders Frostenson 2 Lina Sandell

Forts. nästa sida!


Blå Bandets frågesport

11) Vilket år började utgivningen av

tidningen Blå Bandet?

1) 1883 X) 1903 2) 1913

12) Vad kallas den sekundära infektionen till vattkoppor?

1 Bältros X Smittkoppor 2 Laryngit

13) Vad hette artisterna Per Gessle och

Marie Fredriksson som grupp?

1 Cardigans X Roxette 2 The Ark

14) Vem har varit statsminister längst i antal år?

1 Hjalmar Branting X Torbjörn Fälldin 2 Tage Erlander

15) Vem tilldelades i år Jerringpriset för 2019?

1 Hanna Öberg X Tove Alexandersson 2 Sarah Sjöström

16) Vilken blomma har det latinska namnet

Primula veris?

1 Blåsippa X Liljekonvalj 2 Gullviva

17) Vad heter de kända stenformationerna på Gotland?

1 Monolit X Bautastenar 2 Rauk

18) Vem skapade den tecknande seriefiguren Bamse?

1 Rune Andreasson X Elov Persson 2 Gösta Gummesson

19) Vänern är vår största sjö, vilken är den

femte största till ytan?

1 Storsjön X Siljan 2 Torneträsk

20) Vilka färger finns i Estlands flagga?

1 Blå, svart, vit X Röd, svart, vit 2 Gul, svart, vit

21) Uppsala domkyrka är nordens största, hur hög?

1) 192,7 meter X) 145,7 meter 2) 118,7 meter

22) Vilket karttecken har en sten på en orienteringskarta?

1 Svart triangel X Svart prick 2 Svart fyrkant

23) Vilket TV-bolag vann kampen 1991 om att få tillstånd

att sända marksänd TV?

1 TV3 X TV4 2 Både TV3 och TV4

24) Vilket år infördes allmän rösträtt även för kvinnor?

1) 1901 X) 1911 2) 1921

25) Vad heter den verksamhet som Blå Bandet kommer

att starta för att uppmärksamma barn som växer upp i

krångliga familjer?

1 Barn i farozonen X Små barn-medvetna vuxna 2 Jag ser

26) Vid vilken temperatur smälter guld?

1) 1064 C X) 864 C 2) 664 C

27) Vem tillskrivs som originalförfattare till psalmen

”Den blomstertid nu kommer”?

1 Anders Frostensson X Lina Sandell 2 Israel Kolmodin

28) Vilket år startade pandemin ”Spanska sjukan”

i Sverige?

1) 1898 X) 1918 2) 1938

29) I vilket dansband var Kicki Danielsson sångerska?

1 Vikingarna X Wizex 2 Sannex

30) Hur många hörn är det på trafikmärket ”Stop”?

1) 4 X) 6 2) 8

31) Vem har det svenska rekordet för herrar

i längdhopp utomhus?

1 Tobias Montler X Michael Torneus 2 Christian Olsson

32) Kungsängsliljan är landskapsblomma, var?

1 Uppland X Medelpad 2 Dalsland

Frågorna sammanställda av Per-Olof Svensson

Vi inbjuder alla till

online frågesport via

dator eller telefon!

Frågesport inför

Nykter midsommar - för barnens skull!

Måndag 15 juni 18.30-20.00 anmälan senast 14 juni

Det blir en klassisk frågesport med svarsalternativ 1, X, 2.

Du deltar genom dator eller telefonsamtal, de som anmäler sig

får närmare instruktion. Vi ser fram emot ditt deltagande och

locka gärna med fler!

Frågesportsledare: Per-Olof Svensson, org. sekr.

Info & anmälan: per-olof.svensson@blabandet.se 070-5682320

Nu kan vi ses oavsett var vi finns

Vi hjälper dig som inte är van

att använda internet på

detta sätt.


BLÅ BANDET NR: 3-2020

19

SEKRETERARE & KASSÖR I BLÅBANDSFÖRENING

Johnny Löfgren fyller jämna år

Johnny Löfgren fyller 80 år den

17 juli 2020. Han är sekreterare

och kassör i Västeråsbygdens Blåbandsförening.

Innan dess hade han

samma dubbla förtroendeuppdrag

i Romfartuna-Tillberga Blåbandsförening

före samgåendet med Västerås

Blåbandsförening. Johnny var

under många år yrkesverksam inom

försäkringsbranschen.

Uppväxten ägde rum på gården

Stensborg mellan Västerås och Sala,

tillsammans med sina föräldrar som

drev ett mindre lantbruk, samt syster

och bror. Skolgången inleddes med

två år i Romfartuna kyrkskola, sedan

två år i Oppråby och sedan tillbaka

till Romfartuna i årskurs 5-6.

Föräldrarna tyckte att han skulle

fortsätta studera så det blev fyra år

till i Västerås och sedan ytterligare

en ettårig kontorslinje med bokföring,

stenografi, engelska och skriva

maskin. Värnplikten gjordes på F16

i Uppsala.

- Där spelade jag i militärens

handbollslag, det tyckte jag om, berättar

Johnny.

Efter att ha flyttat hem en period

fick han arbete i Fagersta som

verkstadskontorist. Där träffade

han Margareta, de gifte sig 1963 och

flyttade till Västerås där han började

arbeta på försäkringsbolaget Folksams

kundtjänst. Han gick en intern

skadereglerarutbildning och började

arbeta med detta.

Kontoret i Västerås slogs ihop

med Örebro dit de fick flytta till den

då nybyggda stadsdelen Vivalla.

Hemlängtan till Västerås gjorde att

de flyttade tillbaka och han började

arbeta för Trygg-Fylgia 1969.

- Mitt liv har formats av omständigheter,

även om jag gjort vägvalen.

Johnny arbetade med bilskadereglering

och sedan med allmän

egendom och hemförsäkringar.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

JOHNNY LÖFGREN

Aktuell: Fyller 80 år 17 juli 2020. Familj: Hustru Margareta, tre döttrar, sju

barnbarn, fem barnbarnsbarn. Bor: Villa Stensborg, norr om Västerås. Yrke:

Pensionär. Blåbandsförening: Västeråsbygden.Intressen: Fotografering, släktforskning,

skogspromenader, bär- och svampplockning. Favoritmat: Allätare.

Favoritfärg: Blå. TV-program: Bonde söker fru ”är lagom häftigt”, tycker inte om

andra ”utröstningsprogram”; Vetenskapens värld; program med frågetema. Tidning

du läser nu: Mac World. Det här gör mig riktigt glad: När det går bra för

familj, släkt och vänner. Tre ord om alkohol: Negativt, familjetragedi, ekonomisk

ruin. Fem ord om mig själv: Hjälpsam, detaljseende, nyfiken, tålmodig, omusikalisk.

Berätta något oväntat om dig! Har tyckt om att klättra i träd och kyrktorn.

Inom försäkringbolagen gjordes

flera sammanslagningar. Arbetet

innebar många och långa resor i

Västmanland och angränsande Södermanland

och Dalarna med oregelbundna

arbetstider.

- Tack vare att Margareta arbetade

hemma som dagbarnvårdare har jag

aldrig behövt hämta våra tre flickor

på skolan.

Johnny rekryterades till Ansvar,

som senare blev Salus Ansvar och

slutligen köptes upp av Folksam.

Först hade Ansvar kontor i Västerås

och sedan i Örebro efter en sammanslagning.

De sista åren arbetade han på

huvudkontorets skadekundtjänst på

Karlavägen i Stockholm.

- Arbetet blev så intensivt att jag

”gick in i väggen” och blev sjukpensionär

våren 2000.

Sedan många år tillbaka bor

Johnny och Margareta i huset där

han växte upp. Under uppväxten

hade familjen kontakt med grannen

Harry Janssons familj. De berättade

ofta om fjällgården i Sälen. Romfartuna

Blåbandsförening bildades

1950. Mamma tog med Johnny på

frågesport och blev inskriven som

medlem när han var 15 år. Han var

med på möten några år, sedan minskade

verksamheten.

I början av 1980-talet hade man

gemensamma träffar med grannföreningen

och 1983, samma år som

Blåbandsförbundet firade 100 år, gick

man ihop till Romfartuna-Tillberga

Blåbandsförening där Johnny blev sekreterare

och kassör. Många i släkten

Winge var med som blev en stomme

med många medlemmar.

Forts. sidan 23


20 BLÅ BANDET NR: 3-2020

TIDIGARE REKTOR PÅ HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA

Arne Back har avlidit

Med anledning av att Arne Back nyligen avlidit i en ålder av 98 år, återpubliceras en artikel i Blå Bandet

i samband med 90-årsdagen. Arne Back var med när Blå Bandet startade folkhögskolan Helliden i

Tidaholm och var sedan rektor i 33 år fram till sin pensionering.

Med 33 år som Hellidens rektor har

Arne Back svarat för en stor livsgärning

för Blå Bandets folkhögskola

i Tidaholm. Arne fanns på plats

redan vid skolstarten 1952. Under

åren har Arne Back räddat slottet

från att brinna upp och lyckats visa

att Finansdepartementet räknat fel

på bidrag till alla folkhögskolor.

1987 gick Arne Back i pension.

Arne Back har nyligen firat 90 år

med öppet hus med familj, vänner

och representation från Blåbandsförbundet

och Helliden.

Det gångna året beskriver han

som riktigt bra, fötter och ben är

bättre än för ett år sedan och framhåller

att Blå Bandets och Sveriges

Blåbandsungdoms motionskampanj

var en bidragande orsak. Istället för

att ta bilen cyklade han eller tog rollatorn

om avståndet höll sig inom

tre km.

Det blev många resor under året,

bl.a. till Dalarna, Umeå, Sundsvall

och många fler platser. Rikskonferensen

på Biskops-Arnö, där han

överraskades med Hellidens Kaj

Hallgren-pris för insatser inom folkbildningen.

STUDIER

Det är studier i statskunskap, historia,

ekonomi och geografi som lade

grunden för Arnes arbete på folkhögskolor.

Först blev det ett år på

Hampnäs, därefter fyra år i Tärna.

Den första ordinarie tjänst som Arne

fick blev sedan på Jära folkhögskola.

- Där fick vi nästan ”lappsjuka”,

skolan låg så ensligt i smålandsskogarna,

berättar Arne och fortsätter:

- Jag tog kontakt med Tärna för

att höra efter om de hade någon

tjänst som jag kunde få men fick då

veta ”att man gör inte så”, man går

inte från en ordinarie tjänst till en

icke ordinarie tjänst.

Då fick Arne tips från en vän,

Simon Hofverberg, som var rektor

första året på Helliden, att han kunde

söka en tjänst där.

Så blev det och Arne fanns på

plats för att ta emot den första elevkullen

som omfattade 32 elever.

- De undrade nog var det hamnat,

då renoveringen fortfarande

pågick och det låg byggmaterial

nästan överallt.

- Detta innebar dock att eleverna

fick en väldigt starkt känsla för skolan

då de fick vara med från början,

minns Arne.

Biblioteket blev snabbt innehållsrikt.

Flera gamla blåbandsbibliotek

donerade böcker till skolan som

snabbt uppgick till 800 volymer. Vidare

fick man mängder av tidningar

och tidskrifter, detta tack vare

att Arne skrev och bad dem skicka

dessa.

- På den tiden gjorde man det

gärna och gratis.

RENOVERING

Som mest var 40-talet hantverkare i

arbete med den omfattande renoveringen

av slottet. Vid ett tillfälle var

det mycket nära att en brand kunde

ha ödelagt slottet. Efter ett svetsningsarbete

var ett tillbud mycket

nära. Arne råkade passera platsen

och kunde avvärja faran. Premiäråret

för Blåbandsrörelsen folkhögskola

blev mycket lyckat, konstaterar

Arne Back:

- Det var en härlig elevkår som

nådde fina studieresultat, trots den

primitiva utrustning som vi hade

och trånga lokaler.

Simon Hofverberg kunde dock

bara vara rektor det första året då

andra uppgifter kallade. ”Nu får du

ta över”, sa han till Arne.

- Det var först en orimlig tanke

och jag sa inte ”ja” på en gång. Först

åkte jag till Tärna och berättade för

Nisse Carli samtidigt som jag frågade

vad som var svårast med att vara

rektor. Svaret jag fick var att ”alltid

ha ett tal till hands”.

Rektorn på Tärna trodde på Arne

Back och gav honom sitt stöd och då

tackade Arne ja till rektorstjänsten.

Arne kände ett stort stöd från honom

och hade erfarenheter sedan

tidigare då han arbetat mycket tillsammans

med Nisse Carli på rektorsexpeditionen.

UNDERVISNING

Trots innehavet av rektorstjänsten

var det i början mycket undervisning,

21 veckotimmar. Förutom

detta skulle Arne Back klara de uppgifter

som låg på rektorn, kontakter

med Blåbandsrörelsen m.m. Då

fanns ingen skrivhjälp att tillgå.

- Det var egentligen en orimlig

arbetsbörda, konstaterar Arne Back.

Under det andra verksamhetsåret

utökades elevantalet med 25.

Därmed hade man då 57 elever och

fortfarande bara ett hus för verksamheten.

Behovet visade ganska snart att

Helliden behövde utöka lokaliteterna.

Därför byggdes rektors- och

lärarbostäder, elevhem och skolbyggnad.

Stora investeringar som

klarades tack vare mycket eget arbete

från skolan och ganska förmånliga

bidrag.

- Jag var alltid mycket noga med

att vi skulle hålla osss inom de ekonomiska

ramarna. Det har till och

med hänt att vi fått skicka tillbaka

bidrag vi fått för att de inte använts

fullt ut.

Att vara rektor ställer givetvis

stora krav både ekonomiskt och pedagogiskt.

Att hålla sig inom ekonomiska

ramar var viktigt men minst

lika viktigt var att kunna ta vara på


BLÅ BANDET NR: 3-2020

21

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

elever och lärares idéer.

- Jag har ofta känt mig som en

översättare, att ta vara på andras

idéer och omsätta dessa i praktiken.

Arne insåg också vikten av att

ha goda kontakter med beslutande

myndigheter. Därför deltog Arne i

bildandet av Rörelsefolkhögskolornas

intresseorganisation, RIO. Detta

ägde rum 1964. Tack vara att han

satt i ledningen i 22 år kunde han

tidigt ha kontakter med regeringen,

riksdagen och skolöverstyrelsen för

att få information om vad som skulle

hända i frågor som rörde folkhögskolorna.

- Vi försökte vara alerta så att Helliden

tidigt var med när nya bidrag

erbjöds. Statsbidragen var viktiga

både för verksamheten och byggnaderna,

konstaterar Arne Back.

Under de första åren på Helliden

ingick fortfarande mycket undervisning

i rektorstjänsten. Detta upplevde

Arne som viktigt då elevkontakten

kändes betydelsefull. I takt med

att administrationen ökade blev

dock undervisningstimmarna färre.

- Det jag missade mest var kontakten

med de andra lärarna, då jag

egentligen aldrig hade någon rast.

Då fanns det hela tiden uppgifter

och telefonsamtal som väntade.

Elevrekryteringen har alltid varit

tillräcklig även om det ibland varit

nätt och jämt. Den främsta reklamen

för skolan är den som tidigare elever

ger till sina kamrater, anser Arne

Back.

Det kan vara en anledning till att

ganska få SBU-are gått på skolan.

De har istället valt andra skolor där

kamrater till dem tidigare gått.

Några stora elevproblem har

Arne inte upplevt förutom i början

av 1970-talet.

- Det var en knepig tid med

mycket droger. Ett år fick vi skicka

iväg åtta elever från skolan, berättar

Arne och fortsätter:

- Annars så tog vi emot elever

som muckat från anstalter och elever

med trassliga nerver. Här fick vi

dock vara försiktiga så att vi inte

tog för många, det var viktigt att vi

hade tillräckliga resurser att erbjuda

dessa elever som ställde högre krav

på oss.

Under nio år hade Helliden en

”filial” på kriminalvårdsanstalten

i Tidaholm. Här lyckades skolan få

ett samlat grepp i undervisningen

för de intagna med lyckat resultat.

1978 avbröts samarbetet då regeringen

beslutade att KomVux skulle

ta över detta.

33 år som rektor, tröttande du inte?

- Det var ständigt förändringar och

folkhögskolan är den skolform som

snabbast kan anpassa sig. Därför

kom det ständigt nya utmaningar

som förde arbetet framåt.

Under 1980-talet utvecklades

specialkurser alltmer samtidigt som

den allmänna kursen blev mindre

attraktiv. Detta är en ganska naturlig

utveckling eftersom de allra flesta

idag har fullföljt både grund- och

gymnasieskola.

Inför budgetåret 1983-84 gjorde

Arne Back en stor ekonomisk insats

för hela folkhögskolesverige. Då var

nämligen schablonbidragen till skolorna

felräknade.

- Jag försökte få både facket och

Skolöverstyrelsen att förstå detta.

När det inte hjälpte kontaktade jag

Utbildningsdepartementet. Ingen

begrep där heller…

Arne Back när han firade 90 år.

- Till slut fick jag kontakt med

Ingemar Mundebo på Finansdepartementet

och han insåg att jag hade

rätt.

Hur upptäckte du detta?

- Vi fick inte det bidrag jag räknat

med och fann att de hade räknat ut

schablonen på ett felaktigt sätt.

Tack vara att Arne Back inte gav

upp kunde alla landets folkhögskolor

få en uppräkning med 5,5 procent.

Nu har Arne Back varit pensionär

sedan 1987. Av en tillfällighet

hamnade Arne tillsammans med sin

hustru Birgitta i Ramstalund, 15 km

sydväst om Uppsala. En av sönerna

bodde där och när Arne och Birgitta

var på besök fanns en villa till salu

som då var under uppbyggnad. Senare

har ytterligare en son bosatt sig

i samhället. Tack vare detta har man

nu även barnbarn i sin närhet.

Arne har inte släppt kontakten

med Helliden då han är en aktiv

hedersledamot i Folkhögskoleföreningens

styrelse.

Arne tycker mycket om att skriva

och här finns givetvis mängder av

upplevelser och kunskap att förmedla,

från ungdomsarbete, idrott,

studier och arbete i flera folkhögskolor.

Vidare är det möjligt att det

blir en del om Helliden, Blå Bandets

folkhögskola som fick ha Arne Back

som ledare i över tre decennier.


22 BLÅ BANDET NR: 3-2020

ARNE BACK

Hellidens folkhögskolas tidigare

rektor Arne Back avled vid 98 års ålder

den 19 maj. Han sörjes närmast

av sina fyra barn och deras familjer.

Arne Back har varit lärare och rektor

på Hellidens folkhögskola.

Han anställdes som skolans förste

lärare 1952 och blev efter ett år

skolans rektor, en uppgift han hade

fram till pensioneringen 1986. Som

pensionär flyttade han till Uppsala.

Under tiden som rektor på Helliden

var han också verksam inom Blåbandsrörelsen

och Rörelsefolkhögskolornas

Intresseorganisation, RIO.

Vår käre

Arne Back

* 21 januari 1922

har stilla insomnat.

Uppsala 19 maj 2020

KERSTIN

ULRIKA och LARS

MIKAEL och LENA

DAVID och KARIN

Barnbarn, barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Plötsligt slocknar en låga

som värmt och givit allt

Ett ljus blåses ut

och plötsligt känns allt så

isande kallt

Någonting brister stilla

en röst, en sång dör ut

Och strax förnimmer

man tydligt

att ingenting är som förut

Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten har ägt rum i

kretsen av de närmaste.

Tänk gärna på

Individuell Människohjälp

www.imsweden.org

gåvotelefon 046-329945

eller swish 1239007063

MINNESORD

Han har i alla sammanhang värnat

folkhögskola och folkbildning.

Arne Back var en genuin folkbildare

som genom hela livet bildat sig

själv och andra. Han hade en enastående

förmåga att stimulera intresse

för snart sagt vilket ämne som helst.

Han lotsade gärna kursdeltagare

framåt och ökade deras nyfikenhet

genom frågor och kommentarer.

I lektioner, föreläsningar, tal och

artiklar använde han folkbildningens

metodik för att inspirera, övertyga

och påverka. Arne Back fortsatte

att arbeta som folkbildare också

efter sin pensionering bl.a. inom Rotary

där han aktivt deltog i fördrag

och program.

Tidningen Arne Back Blå Bandet utvecklade Hellidens

folkhögskolas Utgivning omkring verksamhet, 12/6 2020ekonomi

och organisation.

Ordinarie pris: 2280 kr

Rabatt: 1280 kr

Slutpris: 1000 kr

LARS GUNNARSSON

OBS!

Lars Gunnarsson, f. 1932, medlem

Rabatten ska i sin helhet

i

tillfalla

Himmeta-Köping

dödsboet.

Blåbandsförening.

Moms Annandag tillkommer Påsk ej, nåddes utgivaren vi är av budet

momsbefriad att Lars Gunnarsson som ideell organisation inte längre

fanns kvar bland oss. Det blev sorg

och 2020-05-25 saknad här i Himmetabygden,

men Per-Olof vi är Svensson oerhört tacksamma över

en Chefredaktör kär väns stora intresse för vår

hembygd på många fronter. Som

per-olof.svensson@blabandet.se

ordförande i Missionsförsamlingen

070-5682320

och medlem Blå Bandet ville han stå

upp för både andligt och kroppsligt

välbefinnande

Faktureringsadress:

Arne 1980 Backs var dödsbo han med om att anordna

Herrhagsvägen Himmetas första 248 utlandsresa till

Passionsspelen 752 67 Uppsala i Oberammergau i

Blå Bandets regi. En resa som blev

mycket uppskattad. Flera resor blev

det Kontaktperson: sedan under 80- och 90-talet.

David Back

För hembygdens bästa hade

0706-794512

650-årsminnet av Himmetas namn

david.back62@gmail.com

av hävderna en stor betydelse. Med

Lars och Stig-Börje som inspirations-

och planeringsdito ordnades

cykelutflykter till hemortens sevärdheter

men efter några år även till

närliggande platser. Den verksamheten

lever ännu kvar 24 år senare.

Lars stora intresse för jorden och

skogen fick också uttryck i videoinspelning

av gamla seder och bruk

Under de år som han var rektor

på skolan startades flera nya kurser,

nya lokaler byggdes och skolan

gästades ofta av spännande föreläsare.

Under hans ledning startades

den verksamhet med konst, konsthantverk

och kultur som ännu idag

präglar skolan.

Också efter sin pensionering tog

han aktiv del i det som hände på

Helliden och var fram till sin död

hedersledamot i skolans styrelse.

Men Arne Back var framför allt en

nära och kär vän som vi kommer att

minnas med glädje. Han har betytt

mycket för Hellidens folkhögskola

men också för oss personligen.

Lena Elmquist, Olle Ekelund

Lars Hjertén, Lars-Axel Jangbrand

Klas Sjögren, Lars-Åke Stenström

inom jordbruket. En kolmileplats

fick nytt liv på initiativ av Lars efter

nära 100 års Törnrosasömn. Den har

blivit en omtyckt plats med många

kulturella arrangemang.

Ett stort intresse var också auktioner,

dels många syföreningsauktioner

men också gårdsauktioner

tillsammans med sin bror Nils. Han

deltog också med stort intresse och

kunnande vid tillkomsten av Boken

om Himmeta år 2010.

Köping-Scheele Rotary-klubb

visade sin uppskattning genom att

tilldela honom Eldsjälspriset.

Lars glada humör och humor har

glatt oss liksom hans stora beredvillighet

att hjälpa där det behövdes.

Han var också med som inspiratör

till Mässa för småfolk från 2007, där

vi hör hans egna ord i Credo: ”Jag

tror på Dig i skogen där jag går, för i

naturen ser jag Dina spår”.

För barnen med familjer kände

han stark samhörighet tillsammans

med makan Gun. Döttrarna Carina

och Lotta ställde troget upp vid sin

fars sida den sista tiden.

Ditt minne Lars lever för alltid i

våra hjärtan.

Benkt Larsson

Stig-Börje Paulsson


BLÅ BANDET NR: 3-2020

BO OTTOSSON

Bo Ottosson, Upplands Väsby, avled

den 29 mars på ett korttidshem

i Solna efter en kort tids sjukdom i

en ålder av 69 år. Det var i sviterna

av coronaviruset och efter vård på

Danderyds sjukhus. Närmast anhörig

är hustrun Anna Moczulska Ottosson,

som bor i Warszawa i Polen.

Bo var född och uppväxt i Helenelund,

Sollentuna. Föräldrarna

rycktes bort tidigt i hans liv och Bo

blev från ungdomsåren ensam, något

han lärde sig att leva med. Under

sitt vuxna liv har Bo huvudsakligen

bott i Upplands Väsby, först vid

Sigma C och sedan på Prästgårdsvägen

i Runby.

Som barn hade Bo blivit påkörd

av en bil och bröt därvid både armar

och ben, något som läkte men alltid

utgjorde ett handikapp för honom.

Hans epilepsi gjorde ibland livet

svårt och oroligt för honom. Han

var kraftigt överviktig men lyckades,

som vuxen, på egen hand gå

ned i vikt med drygt 70 kg efter en

TV-rekommendation av en välkänd

läkare.

Bo blev tidigt i livet, genom en

nära släkting som var stins, intresserad

av tåg och kommunikationer.

Hans sifferminne var fenomenalt

och han hämtade varje år ut samtliga

SL:s tidtabeller och lärde sig dem

noggrant. Han kunde alla linjer och

hållplatser för bussar och pendeltåg

inom SL:s område samt mycket av

grannlänens linjer.

Bland andra Dalarnas, som han

var särskilt intresserad av därför

Forts. från sidan 19 Johnny Löfgren

För 12 år sedan gick man ihop med

Västerås och bildade Västeråsbygdens

Blåbandsförening. Bland verksamheter

genom åren kan nämnas

påskfest, ”dricka källa vid Sösta by”

på Trefaldighetsafton, sommarmöte,

tipspromenader, reseskildringar och

julfest.

På frågan om hur det har varit att

vara nykterist i försäkringsbranschen

så svarar Johnny att det inte var ofta

han fick frågor om varför han inte

drack alkohol.

- Jag är nöjd med att inte ha

MINNESORD

att hans far, som hade varit byggnadsarbetare,

var född i Dalarna.

Han var välkänd av busschaufförer

och betraktades som en levande informationsavdelning

för allmänna

kommunikationer. Det gick fortare

att få information av Bo än att skaffa

den på annat sätt.

I ungdomsåren fick Bo tjänstgöra

som spärrvakt i tunnelbanan under

en kortare tid. Han tjänstgjorde också

en tid i Polishögskolans matsal.

Egentligen ville han bli busschaufför,

men det omöjliggjordes av hans

fysiska handikapp.

De sista tio åren före pensioneringen

fick Bo anställning vid PMU:s

Second Hand Shop Skopan i Runby.

Det blev ett lyft för honom personligen.

Det var också där han träffade

sin blivande fru, Anna Moczulska,

bördig från Polen. Bo och Anna Ottosson

gifte sig som det första paret

i en borgerlig vigsel i det nya Scenhuset

vid Mässingen i Upplands

Väsby, den 29 juli 2016. Giftermålet

med Anna blev höjdpunkten i Bos

sociala liv.

Bo var en aktiv medlem i Blåbandsföreningen

Alternativ Kultur

sedan 1990-talet och han invaldes

också i dess styrelse. Han tog beslutet

att bli helnykter tidigt efter

rekommendation från föräldrarna.

Tillfrågad om varför brukade han

svara:

”Varför ska jag betala för att få huvudvärk”.

Då blev det inga fler frågor.

druckit, har inte behövt må dåligt

dagen efter.

Johnny är fotointresserad sedan

1960-talet och fotograferar när ”något

kan bli snyggt”. Han har cyklat Vätternrundan

sju gånger på 1990-talet.

Ingick tidigare i ett jaktlag och har

fällt fyra älgar. Tycker om natur

och har gärna koll på fåglar. Johnny

plockar gärna bär och svamp.

- Det känns som att jag får hjälp

att hitta svamp, avslutar Johnny

Löfgren.

PER-OLOF SVENSSON

23

Som ny medlem kontaktade han

mig i början av 90-talet. Han berättade

att han hade fått cancer och

att han inte hade någon släkting att

tala med. Det var så vår vänskap

startade. Han blev fri från cancern.

Men han hade många problem med

sin hälsa, särskilt de sista åren efter

pensioneringen. Bo skulle ha fyllt 70

år den 10 juni i år.

Rolf Bromme

sekr. i Alternativ Kultur

Blåbandsförening

Medan all världens oro skälver

I rastställets vackra glänta

blommar Tibasten i bäckdäldern

och bräcker sin lila doft.

Vi till vila och vederkvickelse gå

lyftande ögonen mot bergets klyfta och topp

där snöregnets vita vägg draperar

tills solen öppnar sitt gnistrande motljus.

Så tusen kristallstjärnor stiger uppåt

på värmens fuktiga vågor och imma

uppenbarande lillstigens portal

snirklande och stenig mot bergets utpost.

Där vi mäkta trötta sen kan vila ut

i det eviga nuets stora rymd och rum

uppburen av vida storslagna horisonter.

Medan lycksalighetens oratorium sjunger

intill den gränslösa sällheten

medan de vindpinade klippblocken

betagande oss till själva livets essens.

Där allt och vi alla alltid är tillsammans

här och då bortom tid och rum

allt under solstjärnans ljusdagar

mellan dödens och livets skärningspunkt.

Så strålar all världens storhet samman

från andäktighetens djupaste källa

över de yttre världarnas kalla ytskikt

nu fallande som felbyggda bländande hastverk.

Och nya vindar må nynna sina löften

om döden och kärlekens obändiga kraft

till förankring i våra innersta hjärtkammare.

Göran Melesjö

Högtids- eller minnesgåva

Uppvakta genom att ge ett bidrag

Vi skickar gratulationskort

Hedra genom Blå Bandets minnesfond

Vi skickar önskad minnestext

Beställ av org. sekr.

per-olof.svensson@blabandet.se

070-5682320

Bg: 5520-1321 Swish: 123 180 81 20


24 BLÅ BANDET NR: 3-2020

DEBATT

Sjukdomen börjar efter narkotikadebuten

Debatten om narkotikapolitiken handlar för närvarande om huruvida lagen

ska finnas kvar eller inte. Det gäller frågan om det ska vara tillåtet att

konsumera narkotika för sitt nöjes skull eller inte. I dag är det inte tillåtet

och enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning vill svenska folket

definitivt inte att det ska vara tillåtet. Men några professorer och läkare

samt ett par politiska partier. Vänsterpartiet, som föredrar att gå emot folkets

vilja och vill ta bort lagen, och Centern som envisas med förslag att

utreda samma sak.

Men debatten borde egentligen handla

om vad som behöver göras för att

förhindra att fler blir narkotikamissbrukare.

Då är det helt fel att ta bort

den lag som inte tillåter konsumtion

av narkotika för nöjes skull. Lagen

ger det absolut viktigaste budskapet

till ungdomen att inte börja använda

narkotika. Lagen säger klart ifrån att

man inte ska börja med narkotika.

Den ger också polisen möjlighet att

ingripa, när någon börjar använda

narkotika och därmed förhindra ett

fortsatt narkotikamissbruk.

Varför är detta så viktigt? Först

och främst för att inte någon har blivit

narkoman (en beroendesjukdom),

innan personen har börjat använda

narkotika. Man blir beroendesjuk

först efter debuten med narkotika.

Men de professorer, läkare och politiker

som vill avskaffa lagen, diskuterar

inte hur man förebygger

sjukdomen.

De utgår i stället från situationen

för den redan kroniskt beroende

narkomanen. Därmed bortser de från

risken för att fler och fler blir beroendesjuka.

Det är en totalt defensiv

strategi som kommer att straffa hela

samhället med dyrbar och ineffektiv

vård av en växande skara missbrukare.

Detta är det första och avgörande

misstaget.

Det andra stora misstaget är att de

också vill förbjuda socialtjänsten att

arbeta med narkotikamissbrukare. I

stället förutsätter de att sjukvården

kan lösa vårdproblemen med narkomanerna.

Men det finns ingenting

som tyder på att det skulle kunna

vara en framgångsrik strategi.

Den del av sjukvården, som ingår

i beroendevården, har visserligen

möjlighet att använda sig av Tolvstegsmetoden,

som kan leda fram till

drogfrihet för narkotikamissbrukare.

Men den metoden används i

allt mindre utsträckning av sjukvården.

Beroendevården är i allt

större utsträckning inriktad på s.k.

läkemedelsassisterad rehabilitering

av opioidberoende (LARO). Detta

innebär att beroendeläkarna förskriver

narkotikaklassade mediciner till

opioidberoende patienter i en kombination

med terapi.

Inte någon enda patient blir frisk

och drogfri av den medicineringen.

Några enstaka procent av patienterna

tröttnar så småningom på sitt

drogberoende leverne och slutar ta

medicinerna. Efter några dagars svår

abstinens kan patienterna återgå till

ett friskare liv på drogfri basis. Men

de blir inte drogfria för att medicineringen

hjälper dem till detta utan

helt enkelt för att de har tröttnat på

medicineringen.

Problemet är att beroendeläkarna

numera inte vågar sig på att satsa på

en drogfri behandling. Representanter

för Svensk förening för beroendemedicin,

med professor Markus

Heilig i spetsen, skrev nyligen (i SvD

22/2) och förklarade varför:

”Det kan låta bra att narkotikaberoende

patienter ska avgiftas och skickas på

’drogfria’ behandlingshem. Realiteten är

att en sådan strategi kan leda till starkt

ökad risk för överdosdöd efter utskrivningen,

då patienten förlorat toleransen

för dödliga drogeffekter.”

De främsta representanterna för

sjukvårdens beroendespecialitet

vågar alltså inte rekommendera

sina narkotikaberoende patienter

PERSONERNA PÅ BILDEN HAR INGEN KOPPLING TILL ARTIKELN. FOTO: ADOBE STOCK

I stället förskriver beroendeläkarna

narkotikaklassade

opioidmediciner, som innebär

att patienten även fortsättningsvis

kommer att vara

beroendesjuk resten av livet.

Rolf Bromme


BLÅ BANDET NR: 3-2020

25

Helt fel att ta bort den lag som inte tillåter konsumtion av narkotika för nöjes skull.

Lagen ger det absolut viktigaste budskapet till ungdomen att inte börja använda narkotika.

Rolf Bromme

en drogfri vård med hänsyn till att

patienterna skulle kunna börja ta

narkotika igen och då råka ut för en

andningsförlamning på grund av en

överdos, som i patientens tidigare

liv var en helt normal dos narkotika.

I stället förskriver beroendeläkarna

narkotikaklassade opioidmediciner,

som innebär att patienten även fortsättningsvis

kommer att vara beroendesjuk

resten av livet.

Detta trots att det finns en nässpray,

en icke beroendeskapande

medicin, som enkelt kan häva en

andningsförlamning på grund av

opioidöverdos, en medicin som patienten

och närstående kan förses

med, om patienten skulle börja ta narkotika

igen. Den överdosdödlighet

som professorer och beroendeläkare

är rädda för kan alltså undvikas med

en lättanvänd medicin.

blir det helt overkligt att föreslå att

sjukvården ska ta över hela socialtjänstens

ansvar för hjälp och vård av

narkotikamissbrukare. Inte en enda

av beroendepatienterna kommer att

bli drogfria och friska av en sådan

reform.

I stället kommer vi att få se en stigande

överdosdödlighet bland narkotikamissbrukare

på gatan som får

del av de av sjukvården förskrivna

opioidmedicinerna från sina kamrater,

som är inskrivna i sådan behandling

inom beroendevården. En

undersökning som publicerades av

Karolinska Institutet förra sommaren

visar att detta är den huvudsakliga

källan till överdosdödligheten bland

narkomaner sedan 2005, då Socialstyrelsen

tog bort alla restriktioner för

narkotikaklassade mediciner på det

här området.

Det är alltså inte narkotikapolitiken

som är orsaken till den ökade

dödligheten. Huvudorsaken är att

Socialstyrelsen ändrade reglerna för

förskrivning av narkotikaklassade

mediciner till narkomaner.

ROLF BROMME

journalist och författare

FOTO: PER-OLOF SVENSSON / ARKIV PERSONERNA PÅ BILDEN HAR INGEN KOPPLING TILL ARTIKELN. FOTO: ADOBE STOCK

Med denna kunskap om beroendeläkarnas

rädsla för att inleda

en drogfri vård för sina patienter,

Rolf Bromme när han medverkade som föreläsare

vid ett arrangemang i Skepptuna

2018 av Blå Bandet.


26 BLÅ BANDET NR: 3-2020

DEBATT

I coronakrisens kölvatten

ökar beroendeproblematiken

Enligt en CAN-studie från 2019 uppskattas

320.000 barn växa upp i hem

där de påverkas negativt av sina

föräldrars alkoholkonsumtion. De

barnen löper ökad risk för psykisk

ohälsa, problem i skolan eller att

utveckla egna alkoholproblem. Att

få en sådan start i livet är en tung

ryggsäck att bära.

När nu krisen leder till ökat drickande,

spelande och troligtvis ökat

bruk av även andra droger, riskerar

vi en eskalerande situation. För dessa

barn som redan levde under sådana

omständigheter samt ytterligare

många nya barn.

Konsekvenserna som detta för

med sig för barnen kommer orsaka

stort lidande och kommer vara avsevärt

mycket svårare att reparera,

än de ekonomiska konsekvenser som

redan är uppenbart hotande. Vi inser

att mängder av företag och industrier

har fått svårare förutsättningar att

behålla personal och verksamhet.

Följderna av detta kommer vi leva

med långt efter att smittspridningen

bedarrat. Det är känt att kriser riskerar

att leda till en ökad konsumtion

av beroendeskapande produkter

och denna kris tycks följa samma

mönster. Systembolagets försäljning

har ökat med tio procent och

spelbolagen fortsätter sin aggressiva

marknadsföring.

FÖRÖDANDE FÖRÄNDRING

Den som följer rekommendationerna

om att stanna hemma även vid milda

symptom, kan lätt känna behovet att

lindra tristessen med ett extra glas

eller att spela lite mer om pengar.

En beteendeförändring vi känner

igen från semestertider, men som ut

ett folkhälsoperspektiv kan bli förödande.

Även en liten ökning i konsumtion

kan bli svår att sänka tillbaka

när omständigheterna normaliseras.

Ju längre krisen pågår desto större

bli risken.

WHO kom nyligen med ett uttalande

där man pekade på att alkoholen

förvärrar virusspridningen.

Alkoholkonsumtionen i sig gör att

individen lättare riskerar att smittas;

Alkoholen försämrar immunförsvaret

och efterlevnaden till rekommendationer

minskar i takt med

promillehalten.

Dessutom vet vi att en långvarig

konsumtion skapar följdsjukdomar

som gör att ett insjuknande blir mer

allvarligt. WHO rekommenderar

därför länder att begränsa tillgången.

Många länder har följt råden och

exempelvis Grönland införde ett tillfälligt

förbud mot alkoholförsäljning.

Tillgången till alkohol i samhället

är även under normala omständigheter

ett stort problem. Bland annat

begås 80 procent av alla våldsbrott

av en förövare som är påverkad av

alkohol. Alkoholen orsakar samhällskostnader

på över 103 miljarder

kronor, det är mer än både försvaret

och rättsväsendet.

Denna debattartikel av

företrädare för Blå Bandet har

tidigare publicerats i

tidningen Dagen

MÄNSKLIGT LIDANDE

Till detta ska läggas de kostnader och

det mänskliga lidande som orsakas

av andra beroendeprodukter – spel

och andra droger. Problematiken

med dessa drivs också ofta på av

alkoholen. Många goda argument

finns för att minska tillgången och

ännu starkare blir dessa i den kris vi

nu befinner oss.

Alkoholreklam är förbjudet att

rikta till unga, men trots det visar

undersökningar att en ung människa

exponeras över 13 000 gånger per

år för sådan reklam. Lägg sedan till

den dolda marknadsföring som sker

genom sociala medier och populärkultur.

Sedan en lång tid tillbaka består

reklampauserna på tv nästan uteslutande

av reklam för alkohol, spel

samt lån av pengar. Produkter som

orsakar beroende och stort mänskligt

lidande. Denna reklam är även omfattande

i såväl sociala medier som

i tidningar och det offentliga rummet.

Beroendeindustrin investerar

enorma summor för att få oss konsumenter

att använda deras produkter

mer. Investeringar som de självklart

räknar med att tjäna igen.

Den pandemi vi befinner oss i

har i skrivande stund orsakat mer

än 300.000 dödsfall i världen och

förtjänas att tas på allra största allvar.

Alkoholen orsakar dock över tre

miljoner dödsfall i världen, varje år.

På vilket allvar tar vi dessa siffror?

TRYGGT SAMHÄLLE

Blå Bandet är en folkrörelse för hälsa

som arbetar för ett tryggt samhälle

fritt från alkohol och andra droger. Vi

anser att myndigheter och lagstiftare

snarast behöver vidta åtgärder för att

begränsa tillgången på beroendeprodukter

och marknadsföringen.

Sverige har valt en väg att bekämpa

smittan som bygger på ett ömsesidigt

förtroende mellan myndigheter

och medborgare. Krishanteringen

bygger på medborgarnas insikt om

att vårt beteende påverkar andra.

Vi avstår frivilligt från att umgås på

sätt som tidigare varit viktiga för oss,

eftersom vi vet att mitt avstående kan

rädda någon annan.

Coronakrisen lär oss att det är

möjligt att åstadkomma mycket goda

resultat när vi förändrar beteenden

som är skadliga för oss själva eller

andra. Detta bör även lära oss något

i förhållande till beroendeprodukter

som alkohol och andra droger.

Susanne Jensen

förbundsordförande Blå Bandet

Per-Olof Svensson

organisationssekreterare Blå Bandet

Emil Gillsberg

verksamhetsstrateg Blå Bandet


BLÅ BANDET NR: 3-2020 27

GÄSTKRÖNIKA

Framhåll det fantastiska

med att vara nykter!

Vi lever i en kultur där alkoholen alltid finns närvarande.

Det kanske inte är så konstigt när de flesta

människor dricker alkohol och har gjort det till en vana i

livet. Alkoholen har också blivit en källa till gemenskap

mellan människor. För mig, som för de flesta, börjar det

redan tidigt i livet där skolkompisar berättade om hur

spännande livet blev om man får tag på alkohol.

I vuxen ålder har jag suttit på många fikastunder på

olika arbetsplatser jag haft och fått höra på åtskilliga

berättelser om sprit - och vinsorter och deras förträfflighet.

Jag har också förstått att om man ska göra någon

glad ska man ta med sig en flaska vin som present. Vill

man tacka någon som gjort något bra så kan man alltid

ge bort en flaska vin eller sprit.

Även jag har fått erbjudandet att få alkohol av någon

tacksam människa som inte vetat att jag är nykterist.

Det vi bygger upp är en alkoholkultur som lovar gemenskap,

glädje och dessutom lindrar drycken oro och

spänningar, perfekt kan tyckas.

Hans Wikström Verksamhetsledare LP-verksamheten

När konsekvenser av vår alkoholromantik kommer

då försvinner våra band. Istället blir det obekvämt att

bjuda den som blivit alkoholberoende och inte längre

kan dricka alkohol. Vad ska vi då prata om när vi inte

kan prata om det senaste vinet från Italien. Vad kan vi

bjuda på?

Missbruk och beroende har blivit en folksjukdom som

drabbar över en miljon människor om man räknar de

som är både risk -och missbrukare. Sen har vi alla runt

omkring som drabbas. Här börjar det svåra. Vi har inga

bra strategier för att hantera denna situation.

Jag tror att det bästa vi kan göra är att bygga en ny kultur

där vi visar att alkohol inte behöver vara med i alla

möjliga sammanhang. Vi behöver inte alkohol så fort vi

ska fira något eller så fort vi ska ha fest av något slag.

Ordspråket ”Man behöver inte dricka för att ha roligt men

det är synd att chansa” säger mycket av den föreställning

som råder och även om jag kan förstå att det är sagt

med glimten i ögat så sätter den fingret på något viktigt.

Till detta kan läggas att vi får mycket att prata om, vi

kan skämta åt dem som gjort bort sig på fyllan och vi

kan bli nördar och börja samla på viner och fara på

vinprovningar i fjärran länder, så det är inte så konstigt

att en majoritet av befolkningen dricker och kommer in

i denna kultur.

Naturligtvis finns intressen bakom detta. Vi behöver inte

gå så långt för att inse det. Alkoholreklamen finns på

alla möjliga ställen och utlovar fantastiska upplevelser.

Så då har vi denna dryck som är en kulturbyggande

gemenskap som skapar starka band mellan människor,

det är väl bra eller?

Men när bruket gått över i riskbruk och riskbruket gått

över till missbruk och beroende så vet vi inte längre hur

vi ska handla. När avigsidorna av alkoholkonsumtionen

börjar synas i vår gemenskap vad ska vi då göra? När

relationer spricker, när våld och misshandel förekommer,

när förnedring blir effekterna av missbruket ja då

vänder vi vår rygg till de drabbade.

Trots denna utveckling vill jag ändå tro att vi är med

om en kulturförändring på detta plan. Allt fler unga

väljer en annan väg och det är betydligt mer accepterat

att välja alkoholfria alternativ när man ska fira något.

Jag tror vi ska framhålla det fantastiska med att få

vara nykter och på det sättet bygga en ny kultur där

vi sätter människor fria från de falska föreställningar

som alkoholkulturen skapar. Så var med och bygg en

ny kultur den kommer att förändra världen!

Redaktionen bjuder in personer att medverka med gästkrönika:

HANS WIKSTRÖM, VERKSAMHETSLEDARE LP-VERKSAMHETEN

FOTO: ANDERS HÄLLZON

”Hörde du att han misshandlat sin fru? - Ja han kan inte

hantera spriten. Hörde du att ha stal sina barns pengar

för att köpa sprit? - Ja det är tragiskt – hur kunde det

gå så långt. Hörde du att hon tappade körkortet därför

att hon körde på fyllan? - Ja jag fattar inte hur man kan

vara så dum”.


NBV i samverkan med Blå Bandet söker

Verksamhetsutvecklare till Uppsala

Många av NBVs anställda brinner för sina jobb och har ett engagemang i att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar, arrangera

evenemang och vara den som ser till att idéer om studiecirklar blir verklighet. Vill du vara med och bidra till ett bättre samhälle samt

stödja människor att växa och utvecklas? Då är det dig vi söker!

I samarbete med en av våra medlemsorganisationer, Sveriges Blåbandsförbund (Blå Bandet), rekryterar vi nu en verksamhetsutvecklare

till NBV mitt som kommer att ha arbetsområdet Uppsala län med särskild inriktning på stadsdelarna Gottsunda och Stenhagen i

Uppsala.

Ansvarsområden som verksamhetsutvecklare

Tillsammans med våra övriga verksamhetsutvecklare, arbetar du med utåtriktad verksamhet både mot allmänhet och mot våra medlems-

och samarbetsorganisationer och föreningar. I denna tjänst kommer du att representera Sveriges Blåbandsförbund och deras

medlemmar och ett av de första delmålen med denna tjänst är att tillsammans med Blåbandsdistriktet stötta upp kring starten av en

kvinnoförening i Gottsunda.

Arbetet som verksamhetsutvecklare innebär i korthet att utveckla och bygga upp en attraktiv verksamhet, starta studiecirklar och

arrangera kulturprogram.

• Självständigt planera, utveckla, förnya och organisera arbetet.

• Följa upp mål och rapportera hur verksamheten fortlöper.

• Kunna fungera som processledare för våra medlemsorganisationer.

• Ansvara för administration, marknadsföring och ekonomi som hör till din verksamhet.

• Planera, marknadsföra och genomföra rekrytering av deltagare samt rekrytering och introduktion av cirkelledare.

• Tillsammans med kollegor utarbeta förslag till verksamhetsplan inom ditt verksamhetsområde

Dina egenskaper

Du trivs bäst i ett yrke där du får träffa människor, knyta kontakter, utveckla verksamheter parallellt med att du har huvudansvaret för

administrationen som hör till din verksamhet. Du är en driven, självgående och kreativ person med höga kvalitetskrav. Du är duktig

på att prioritera och planera dina arbetsuppgifter i rätt steg för att nå dina mål i rätt tid. Du är en utåtriktad person som är van att prata

inför grupp. Din entusiasm och positiva inställning till samarbete skapar motivation och ett positivt arbetsklimat.

Dina kvalifikationer

Du är en ”föreningsmänniska”, gärna med ett stort nätverk och erfarenhet av ideella organisationer. Du har god organisationsförmåga

och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är ekonomisk, kostnadsmedveten och känner dig trygg med att arbeta med

budgetar. Du har god datorvana, bekväm med sociala medier och kan hantera de flesta programmen i Microsoft Office. Vi vill att du

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Eftergymnasial utbildning är en merit. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

För att kunna arbeta inom NBV krävs att du delar vår värdegrund, vilket innebär att du är helnykter och är eller kan tänka dig att bli

medlem i någon av våra medlemsorganisationer.

Den vi söker kommer att vara en ambassadör för Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund som engagerar människor för personlig helnykterhet. Genom att bli medlem

i Blå Bandet stödjer du vårt drogförebyggande arbete och är på så sätt med och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Du bidrar

du också till att fler alkoholfria mötesplatser kan arrangeras. Ditt ställningstagande gör skillnad!

Vad kan NBV erbjuda dig?

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med 6 månaders provanställning, med 38,5 timmars arbetsvecka i genomsnitt. Vi har

målstyrd arbetstid, varför du har stor frihet när det gäller att förlägga ditt arbete, men det förekommer arbete på kvällar och veckoslut.

Tjänsten innebär stor frihet under ansvar. Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta med inspirerande

och kunniga kollegor.

Vi välkomnar särskilt sökande som kompletterar avdelningen med avseende på jämställdhet och etnisk mångfald. Urval kommer att

ske löpande varför vi vill ha din ansökan snarast.

Senast ansökningsdag:

31 augusti 2020. Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Distriktschef Barbro Ekström Gisslar på 073-2746543.

Om NBV

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV, är ett partipolitiskt neutralt och religiöst obundet studieförbund. Vårt uppdrag kommer

från våra medlemsorganisationer och verksamheten möjliggörs genom tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer samt

stöd från stat, kommun och landsting. NBV är Sveriges äldsta studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor

möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vår verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar

sedan 120 år tillbaka på idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt

med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av jobbannonser.

www.nbv.se www.blabandet.se


BLÅ BANDET NR: 3-2020 29

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

KRÖNIKA

Det här tycker jag!

Nils-Åke Pehrsson

Kassör i Blå Bandets förbundsstyrelse

Vi skapar nya sätt att umgås

Då var det dags igen att skriva några rader. Vad har

då hänt sedan jag skrev i Blå Bandet sist, från att det

var full fart med allting till att hela värden stänger

ner. Under hösten var det full fart med ”Jag har fått

nog”-kampanjen och andra aktiviteter på lokal-, distrikts-

och även på förbundsnivå.

Angående mängder alkohol man dricker nu under coronatider,

så dricker man både mer och mindre. Enligt

en undersökning av Novus på uppdrag av IQ under

perioden 27 mars till 1 april 2020, var det 7 procent som

dricker mer än annars och 12 procent som minskat sitt

drickande.

Nu är det inga möten i mitt distrikt varken i föreningarna

eller i distriktet i Skaraborg. Vi skulle haft vårt

valborgsmässofirande på Hellidens Folkhögskola med

några tusen besökare, med vårtal, underhållning och

eld vilket blev inställt.

Men vad kommer ut ur denna nedstängning. Jag

personligen jobbar mestadels hemifrån med mycket

video-webbmöten, fjärrhjälp via dator och mycket telefonkontakter.

Det man saknar är den sociala kontakten

med folk fast man har fullt upp med webbmöten och

andra samtal.

Jag funderar på vad händer då bland allmänheten när

man nu måste hålla sig hemma och inte kan vara ute på

arrangemang och träffa andra personer i den utsträckning

som man har gjort tidigare?

Hur går det för barn som tidigare haft det svårt med

bråk i familjen nu när man är hemma mer i större utsträckning

än tidigare. Vi i Blåbandsförbundet har börjat

att ta tag i detta och se hur vi kan hantera detta.

Från Norge har vi tagit till oss ett projekt ”Jag ser”, för

detta har vi fått medel från SAFF i tre år att bedriva

verksamhet för att kunna påverka samhället och personer

runt omkring dessa barn och att försöka rädda barn

som inte har det så lätt i sin familj. En process har börjat

att anställa en person som kan driva detta framöver.

Vilket är glädjande, man misstänker ju att drickandet

har ökat, nu när man sitter hemma med för mycket

tristess och ensamhet och inte är ute och har andra aktiviteter.

Det är ju bra att man inte dricker så mycket

för enligt världshälsoorganisationen kan det öka risken

för att bli smittad av coronaviruset.

Vad gör vi nu i Blå Bandet när allt är nedstängt? Vi

skapar nya sätt att umgås på. Det som har påbörjats

är att använda internet med föreläsningar, tävlingar

och möten via videomöten.

Alldeles nyligen var jag med på en föreläsning om hur

det går till att göra årsmötet via internet och videomöte.

Man kan tycka att det skulle vara svårt att genomföra

ett årsmöte där man inte är fysiskt närvarande, men

med rätt verktyg så är det inte så svårt att genomföra.

Nu när inget är som förut har jag varit med på ett antal

styrelsemöten via videomöten, vilket jag tänkte att det

inte skulle vara så enkelt. Om man jämför med att genomföra

ett telefonmöte är det betydligt trevligare när

man kan se den som pratar.

Det är klart om man vill ha ett optimalt möte så är ett

fysiskt möte med lite fika att föredra. Men ett videomöte

är i nuvarande tider det som får gälla, det är inte

bara till ondo heller, vi får en bättre miljö när vi inte

far runt överallt. Ni får ha det bra ute i Blåbandssverige

tills vi ses, när det blir som vanligt igen.


30 BLÅ BANDET NR: 3-2020

Västmanlands Blåbandsdistrikt kallar till

Årsmöte tisdag 28 juli kl. 19.00

På grund av den pågående pandemin kommer årsmötet att genomföras på

distans. Anmälan senast 16 juli till Anders Forsgren

anders.forsgren@telia.com eller 070-5473247

Därefter kommer årstryck och information om hur uppkoppling görs

att sändas till alla anmäla.

Varmt välkomna att delta! Styrelsen

Blåbandsföreningar som har fastighet eller lokal

Sök bidrag från Boverket med hjälp från Våra Gårdar

Det kommer en tid efter Corona, då människor kommer att ha

ett ännu större behov av att mötas.

Ett sätt att finansiera projekt kopplat till lokalen är att söka verksamhetsutvecklingsbidrag

hos Boverket. Där kan man söka för att

anställa, köpa in inventarier och till viss byggnation.

Ring Vivi Lovelock på Våra Gårdar 073-4606388 för mer info!

Sista ansökningsdag är 31/8, ju fortare processen kommer igång desto bättre!

Bli månadsgivare för

Blå Bandets utvecklings- och förnyelseresa!

Vi agerar, aktiverar och inspirerar.

Snart startar ”Jag ser”

MEDLEMSFRÅGOR

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa

26 år och äldre: Per-Olof Svensson

FÖRBUNDSKANSLI

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 STOCKHOLM

08 - 667 62 52

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro: 5520-1321

Swish: 1231808120

PERSONAL

PER-OLOF SVENSSON

Organisationssekreterare & chefredaktör

Tfn arb: 0174-22410, 070-5682320

per-olof.svensson@blabandet.se

EMIL GILLSBERG

Verksamhetsstrateg

073-3423334 emil.gillsberg@blabandet.se

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

SUSANNE JENSEN

072-2413345 susanne.jensen@blabandet.se

FÖRBUNDSKANSLI

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

Box 12825, 11297 STOCKHOLM

Besök: Gammelgårdsvägen 38

Plusgiro: 21276-1 kansliet@sbu.nu

www.sverigesblabandsungdom.se

PERSONAL

TJARLS METZMAA

Verksamhetschef

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

ELIN STRÖMBERG

elin.stromberg@sbu.nu

bankgirot.se

Autogiroanmälan,

medgivande till kontonummer

via autogiro

Blå Bandet befinner sig på en spännande

utvecklings- och förnyelseresa. Vi har

mycket på gång, vi tar plats, syns och

märks på nya sätt.

Men vi har större ambitioner än vad vi

just nu har resurser. För att möjliggöra

nya steg skulle det göra stor skillnad om

många medlemmar gav en regelbunden

gåva.

Fyll i talongen bredvid, och ett månadsbelopp

nedan. Klipp ut och skicka till:

Sveriges Blåbandsförbund

Dag Hammarskölds väg 14

115 27 Stockholm.

Så hjälps vi åt att bygga Blå Bandet starkt

för framtiden.

Ange månadsbelopp:______________kr

Ifylld blankett skickas per post till betalningsmottagaren

Betalningsmottagare

Namn*

Sveriges Blåbandsförbund

Fullständig adress*

Dag Hammarskölds väg 14

115 27 Stockholm

Organisationsnummer (10 siffror)*

875000-3199

Bankgironummer

5520-1321

Betalare

Namn*

Fullständig adress

Person-/organisationsnummer (10 siffror)*

Betaltjänstleverantör (bank)*

* Markerade uppgifter är obligatoriska Konto (Clearingnummer+kontonummer)*

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att

betalning får göras genom uttag från angivet

konto eller av betalaren senare angivet konto, på

begäran av angiven betalningsmottagare för

betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”)

via Autogiro.

Betalar-/kundnummer

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor

eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget.

Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret.

Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då

femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska

alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i

Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer:

Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea

där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de

fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea:

Clearingnummer = 9960.

Ort och datum*

Betalarens underskrift*

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas

av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens

betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.


BLÅ BANDET NR: 3-2020

31

FOTO: JOSEFINA SVENSSON

LEDARE

Blir det en alkoholfri (mid)sommar?

Under många år har Blå Bandet

haft en kampanj för att uppmärksamma

att midsommar både kan

vara familjefest med danslekar och

alkoholfylld middagsfest. Uppmaningen

är lika aktuell i år: ”Nykter

midsommar – för barnens skull!”.

I år när så mycket är annorlunda

kommer också midsommarfirandet

att bli det. Särskilt när det gäller de

traditionella danslekarna runt midsommarstången

som inte kommer

att kunna arrangeras. Vilka blir då

alternativen?

Finns det en risk att den andra delen

med middagar och alkohol får

ett större utrymme? Jag hoppas att

det inte blir så för barnens skull. Att

föräldrar samt mor- och farföräldrar

förstår att det är viktigt att vara

nykter så att man på ett tryggt sätt

har förmåga att ansvara för barn och

barnbarn.

Ibland tror vuxna att det inte gör något

att dricka alkohol men redan vid

måttlig konsumtion, märker barnen

hur de vuxnas beteenden förändras.

Detta skapar osäkerhet och oro.

Även hos dem som uppfattar sig

som ”normalkonsumenter” påverkar

det barnen.

LEDARE n:r 3-2020

Per-Olof Svensson

chefredaktör

INFORMATION OM TIDNING OCH MEDLEMSKAP

För nya medlemmar är det första gången som du får denna tidning

Tidningen Blå Bandet ingår i medlemskap och skickas i ett ex. per medlemshushåll.

Medlemmar i Sveriges Blåbandsungdom är också medlemmar i Sveriges Blåbandsförbund.

För frågor och ändringar av adresser och medlemskap:

Om du är upp till och med 25 år:

Sveriges Blåbandsungdom

Tjarls Metzmaa

Verksamhetschef

kansliet@sbu.nu

070-4015917

Vad kan du och jag göra? Att uppmärksamma

vuxna på att barnen

ser och känner att vuxna blir annorlunda

redan vid måttlig alkoholkonsumtion

är en väg. Det behöver dock

göras före festen. Senare är det svårare

att nå fram när alkoholen börjat

blockera den möjligheten. Detta gäller

inte bara under midsommar...

Om du är 26 år och äldre:

Sveriges Blåbandsförbund

Per-Olof Svensson

Organisationssekreterare

kansliet@blabandet.se

070-5682320

Info om kampanj!

www.blabandet.se

TIDNINGEN BLÅ BANDET

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges Blåbandsförbund

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Tfn: 08 - 667 62 52 Pg: 13683-8 Bg: 5520-1321

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering

0174 - 224 10, 070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)

Nr 4: 4/9 (25/9) Nr 5 Norrsken: 16/10 (6/11) Nr 6: 20/11 (11/12

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.

Owe Ranebäck kommer i fortsättningen

Uppsala att nyfiket läsa kommande

BILD & ANNONSLÄMNING: Kontakta chefredaktören vid frågor.

TRYCK: Wikströms tryckeri,

ledare i tidningen Blå Bandet.


POSTTIDNING B

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 3: JUNI-AUGUSTI 2020 ÅRGÅNG 138 - Första numret utkom 1883

Blå Bandet satsar vidare!

Blåbandsförbundet har satsat på att skapa nya arrangemang

när coronasituationen begränsar den vanliga

verksamheten i föreningar och distrikt. Dessutom fortsätter

planeringen för lansering av ”Jag ser”. Till detta

ska en projektledare anställas. Vidare blir det en fortsättning

på kampanjen ”Fått nog” om beroendereklam.

I samverkan med NBV ska en verksamhetsutvecklare

anställas i Uppsala.

En digital studiecirkel har genomförts på temat ”Bibeln,

alkoholen och nykterheten”. Tre träffar har genomförts

via internet med tiotalet deltagare. Vidare har en föreläsning

om hur man kan hålla digitala årsmöten genomförts.

Tjarls Metzmaa, verksamhetschef på Sveriges Blåbandsungdom,

berättade hur det kan gå till, extra aktuellt

nu när tio av tolv Blåbandsdistrikt ännu inte haft sina

årsmöten. Även här med tiotalet deltagare.

Studieförbundet NBV har gett tillgång till ett digitalt

konferenssystem ”Lifesize” som har visat sig fungera bra.

Förbundet och distrikten har tillgång till egna mötesrum.

Här kan man se och prata med varandra men även om

man endast kan delta med röstsamtal från telefon går

det också bra. Detta har också använts för en digital frågesport

som genomförts tre gånger med 17-22 deltagare

per gång, de flesta via dator och webbkamera men några

även via röstsamtal. Fler föreläsningar, studiecirklar och

frågesport planeras.

Upprop till alla medlemmar, Blåbandsföreningar & distrikt

inför Francis Murphy-dagen 24 april

Tillsammans blir vi fler!

Tillsammans stoppar vi beroendereklamen!

Tillsammans skapar vi ekonomiska resurser!

Francis Murphy startade det som gav inspiration till att Blå Bandet bildades. Han föddes 24 april 1836 i

Irland, utvandrade som 16-åring till Amerika. Periodvis drack han mycket sprit och efter ett slagsmål dömdes

han till fängelse. Där blev han kristen och avgav nykterhetslöfte 1870. Efter frigivningen gav han vittnesbörd

och samlade tusentals människor för nykterhet. Som emblem antog han ett blått band efter att ha läst bibeln

4 Mos. 15:38-39. Via England tog Oskar Eklund idén till Sverige och startade tidningen Blå Bandet 1883.

Året därpå bildades den första Blåbandsföreningen i Göteborg.

Nu när vi har en situation där vi har det svårare att mötas i våra föreningar, kan vi ändå engagera oss!

Blå Bandet är en demokratisk folkrörelse, som sådan behöver vi medlemmar och vi behöver bli fler!

Vilka kan just du ringa eller maila för att erbjuda medlemskap?

Kampanjen ”Har du också fått nog?” har fått ett fantastiskt genomslag. Temat är något som de flesta ställer

sig bakom. Om du har tillgång möjlighet till internet, att sprid få kampanjen, aktuell information skriv under namninsamlingen den vägen. och skicka

brev till politiker. Allt material finns på våra hemsidor.

Förbundet har haft debattinlägg

i riksmedia och flera distrikt har

fått insändare publicerade i lokal

media. Inför midsommar kommer

det att skickas ut underlag

som förslag till insändare. Vidare

genomförs ytterligare en frågesport

samt det planeras för ett

videoprogram inför midsommar.

Även i pappersform kan kampanjen spridas på anslagstavlor och i brevlådor!

På sidan 22 finns fler tips på hur ni kan engagera Blå Bandet i er i kampanjen. behöver ditt stöd!

Det statliga bidraget fortsätter att minska år efter år. Därför är vi tacksamma för bidrag och gärna

regelbundna månadsgåvor. Se annons på sidorna 5-6. Blå Bandet behöver ditt stöd!

Blå Bandet är vi alla tillsammans! Vi har medlemmar som är engagerade på olika nivåer.

Visste du att en genomsnittlig svensk 2-barnfamilj köper godis, snacks och läsk för över

Vi har också medlemmar som inte har möjlighet att delta i verksamheten men som stödjer Blå Bandet.

1000kr/månad? Det är mycket pengar på något som är gott och trevligt, men som inte

egentligen gör någon nytta. Den enda skillnad det gör är för midjemåttet.

Ni är alla värdefulla, låt oss tillsammans göra en satsning Vi lägger våra inför pengar på Francis mycket som är Murphy-dagen:

trevligt, men inte gör så stor nytta.

Ett biobesök kostar över hundralappen, en pizza strax under.

Värva medlemmar, stoppa beroendereklamen och ge en gåva! Tillsammans gör vi skillnad!

Princess Hall i Stockholm planerar för

sommarcafé. Ny ideologisk hyresgäst

flyttar in i september.

Kampanjen mot beroendereklam som fick stor uppmärksamhet,

kommer att få en uppföljning i höst. Vidare har

detaljplaneringen i samverkan med NBV och Blåbandsförbundet

nu kommit så långt att NBV kommer att anställa

en verksamhetsutvecklare i Uppsala inom ramen

för ”Hand i hand”.

Jag ser – upptäcka och hjälpa barn och unga, som planerats

under en tid har nu nått fram till att en projektledare

ska anställas. Lansering planeras att ske i samband med

återinvigning av Princess Hall i Stockholm efter sommaren.

På grund av coronasituationen är det förstås när

detta skrivs, inte möjligt att veta när detta kan genomföras.

Planer finns också att ha sommarcafé i trädgården

utanför Princess Hall.

Klart är i alla fall att ny fast hyresgäst flyttar in i ett

kontorsrum på Princess Hall. Det är RNS, Riksförbundet

narkotikafritt samhälle som lämnar sina nuvarande

lokaler. De får även med sig ECAD, (”europeiska städer

mot droger”) samt WFAD (”världsforum mot droger”).

Utöver att det ger en fast inkomst till husägaren Stockholmsblåbandisternas

Barnkoloniförening, innebär detta

en värdefull ideologiskt opinionsbildande profil.

Information om kommande verksamhet skickas ut till

förtroendevalda och finns på hemsida och Facebook. Ni

får hjälpa till att förmedla vidare till dem som inte har

Per-Olof Svensson

Blåbandsförbundet, organisationssekreterare

www.fattnog.se

Tillsammans gör vi skillnad!

Blå Bandet gör nytta i samhället, vi gör stor skillnad och vill göra ännu mer. Men våra resurser är

begränsade. Utmaningarna i samhället är stora men vår ambition till förändring är så mycket större,

dessvärre är de också större än vår plånbok.

De senaste åren har vi kunnat göra mycket nytt, tack vare bidrag från stiftelser och fonder.

Blå Bandet har klivit fram, börjat bli en allt tydligare röst i samhället och vi har även etablerat oss

som en självklar samarbetsorganisation för många som delar vår vision,

oavsett om det är större eller mindre organisationer.

www.blabandet.se

PER-OLOF SVENSSON

Men vi står inför utmaningar, och de tydligaste är ekonomiska.

Det är många som vill ha bidrag från staten, och den kaka som fler vill dela på krymper.

Blå Bandets statsbidrag har därför sjunkit år för år.

Stiftelser och fonder är bra tillskott som möjliggör extrasatsningar,

men de kommer punktvis och det är inte säkert att vi får ansökningar beviljade nästa gång.

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

Protestera mot alkohol & spelreklamen samt den

dolda narkotikareklamen i sociala medier och filmer!

Vi behöver tryggare och mer stabila intäkter.

Därför skulle vi vilja vädja om frivilliga och regelbundna gåvor.

Blå Bandet

100kr i månaden

behöver

till Blå Bandet.

ditt stöd!

Om vi var 100 personer som gav motsvarande en tiondels godispåse, en pizza eller ett biobesök:

Tillsammans gör vi skillnad!

Det skulle på ett år bli 120.000kr. Skulle vi vara 1000 personer vore det 1,2 miljoner.

När vi är många tillsammans uppstår en förunderlig styrka.

Utmaningarna i samhället är enorma,

men Blå Bandet har alltid varit en stark och positiv kraft till förändring.

Tillsammans gör vi skillnad!

Swisha din gåva till: 123 180 81 20

Eller använd bankgiro: 5520-1321

Visste du att en genomsnittlig svensk 2-barnfamilj köper godis, snacks och läsk för över

1000kr/månad? Det är mycket pengar på något som är gott och trevligt, men som inte

egentligen gör någon nytta. Den enda skillnad det gör är för midjemåttet.

Vi lägger våra pengar på mycket som är trevligt, men inte gör så stor nytta.

Ett biobesök kostar över hundralappen, en pizza strax under.

Lägg gärna in en återkommande gåva. En liten gåva varje månad gör stor skillnad i längden.

Blå Bandet gör nytta i samhället, vi gör stor skillnad och vill göra ännu mer. Men våra resurser är

begränsade. Utmaningarna i samhället är stora men vår ambition till förändring är så mycket större,

dessvärre är de också större än vår plånbok.

De senaste åren har vi kunnat göra mycket nytt, tack vare bidrag från stiftelser och fonder.

Blå Bandet har klivit fram, börjat bli en allt tydligare röst i samhället och vi har även etablerat oss

som en självklar samarbetsorganisation för många som delar vår vision,

oavsett om det är större eller mindre organisationer.

Men vi står inför utmaningar, och de tydligaste är ekonomiska.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!