Magasinet 2-2011 - Onninen

onninen.com

Magasinet 2-2011 - Onninen

Magasinet

Intensivt i Ullared

– byggs i nära samverkan

Tema: 1 kV-system och kompositstolpar

Besök hos Grythyttan Whisky

NR 2

2 011


Fiberduk för proffs

Fiberduk Onnline

- Onninens eget varumärke

- För professionella användare

- Hög och jämn kvalitet

- Konkurrenskraftigt pris

- Certifierad enligt NorGeoSpec

Vill du veta mer? Kontakta Onninen, tel 019-603 30 00, www.onninen.se


Magasinet

nummer 2, 2011

OmslagsfOtO

Foto: Örjan Karlsson.

I det nya maskinrummet hos Gekås ses

fr. v. Stefan Åkerberg, Onninen, och Ulf

Jönsson, Falkenbergs Värmeteknik.

ansvarig utgivare

Peter Isaksson

peter.isaksson@onninen.com

Chefredaktör

Jonas Redin

jonas.redin@onninen.com

redaktiOn

Jonas Redin, Linda Lövhammer,

Staffan Zika.

PrenumeratiOner

OCh adressändringar

Onninen AB | att: Karina Lindblom

Box 1141 | 171 22 Solna

Tel 08-799 34 22 | Fax 08-799 34 40

karina.lindblom@onninen.com

grafisk fOrm OCh PrOduktiOn

NPP Reklambyrå AB | Box 1715

701 17 Örebro | Tel 019-670 88 80

staffan.zika@npp-reklam.se

annOnsbOkning

Linda Lövhammer

Tel 08-799 34 04

linda.lovhammer@onninen.com

tryCk

Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm

för ytterligare infOrmatiOn

På vår hemsida www.onninen.se finner

du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och

uppgifter för annonsmaterial.

Om magasinet

Magasinet är en kundtidning från Onninen.

Om du vill ha tidningen kostnadsfritt

direkt hem i brevlådan så är du

välkommen att skicka en beställning

via e-post, kontakt@onninen.se.

Du kan även använda vår hemsida

www.onninen.se för att beställa en

kostnadsfri prenumeration.

Om Onninen

Onninen AB erbjuder grossist-, logistik-

och distributionstjänster inom belysning,

eldistribution, gas, industri, kyl & AC,

telekom, transmission, VA och VVS.

Våra kunder är främst entreprenörer

och installatörer, industriföretag, energibolag

samt återförsäljare. I Sverige har

vi drygt 300 anställda runt om i landet

och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor.

Onninen AB är ett helägt dotterbolag till

Onninen OY. Koncernen bedriver

verksamhet i 9 länder.

Box 1602

701 16 Örebro

Stubbengatan 2

703 44 Örebro

Tel: 019-603 30 00

Fax: 019-603 30 08

www.onninen.se

Glad sommar!

Peter Isaksson, vd

peter.isaksson@onninen.com

Ledare

Visst känns det skönt nu när värmen kommer, det blir ljusare och vi kan njuta av att vara ute.

Konjunkturen är överlag mycket positiv och Sverige tillhör en av ”Europas tigerekonomier”!

Visst har det varit vissa förseningar i större bostads- och infraprojekt på grund av den

stränga vintern men nu har våren gjort sitt intåg och projekten har börjat rulla igång.

Övergången från vinter till vår gick snabbt. Det gäller att snabbt ställa om, fram med

utemöblerna och grillen. Samma gäller för Onninen som grossist. Det är oerhört viktigt att

vara lyhörd på kundernas signaler och handla snabbt när det verkligen gäller. Så var det när

Sverige drabbades av en vårstorm som slog ut strömmen för många abonnenter i bland

annat Roslagen en fredagskväll. Vår jourservice fick agera. Onninen Express-butiken i

Sollentuna och vårt lager i Örebro öppnades för att serva våra kunder så att ledningar kunde

lagas och abonnenter kunde få tillbaka strömmen.

Magasinet fortsätter att besöka Onninens kunder i deras vardag. Björklinge Energi är ett

energibolag som gärna provar ny teknik om det är en lösning som passar när det ändå ska

byggas nytt. Visar det sig att den nya tekniken dessutom sänker kostnaden utan att ge avkall

på kvalitet så är det inte så mycket att fundera över. Läs mer om deras intressanta investeringar

i tidningen.

Vi har också tagit en tur förbi Ullared där det byggs för fullt. Du kanske åker förbi där

själv i sommar och bor på campingen som håller på att rustas för fler gäster. Tycker du om

att dricka whisky kanske du har koll på att det lagras whisky i ett svenskt destilleri utanför

Örebro. Däremot kanske du inte visste att Onninen levererat materielen när destilleriet

byggdes? Magasinet har givetvis varit på plats och inspekterat installationen.

Vi har även varit och hälsat på i våra Onninen Express-butiker i Malmö och Hägersten.

I Malmö träffade vi vår nya utesäljare Jonas Bergsten. I Hägersten träffade vi Årstadals och

Kassmyra VVS som har ett tätt samarbete.

Nu hoppas jag att vi alla får njuta av en skön sommar med sol, bad och härliga grillkvällar.

Visste du att Onninen donerar utrustning till John Nurminens Stiftelse för projektet Ett Rent

Östersjön? Vi tycker det känns viktigt med ett rent hav som vi alla kan bada i.

Trevlig läsning och en riktigt skön sommar!


4 Onninen-magasinet 2, 2011

Gekås Ullared är ett fenomen svårt att beskriva.

Att varuhuset har 62 utgångskassor och att det

varje år säljs 12 miljoner par sockar är bara två

siffror för att visa omfattningen.


Ständig expansion

hos Gekås Ullared

Efter tv-såpan är det svårt att inte känna till fenomenet

Gekås Ullared. Uttrycket ”växer så det knakar” passar

verkligen in och då pratar vi om varuhus, boende, lager,

kontor och allt som följer. Falkenbergs Värmeteknik är

Gekås partner inom VVS och Onninen är huvudleverantör.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: ÖRJAN KARLSSON

Den lilla byn Ullared i Halland är

idag närmast synonymt med Gekås,

Skandinaviens största varuhus där köläget

för att överhuvud taget komma in är en

omtalad faktor. Kanal 5:s största succésåpa

genom tiderna har inte precis minskat

intresset.

Efter tre säsonger i tv-rutan har Gekås

ändå beslutat att det inte blir en fortsättning

på serien. Kanske beror beslutet på att det

ändå finns en gräns för hur stort Gekås kan

bli. En gräns bestående av handfasta faktorer

som berg, vatten, vägar och annan bebyggelse.

Några byggprojekt har annars nyligen

avslutas och ytterligare några pågår. Mönstret

ser ut ungefär så här: När ett projekt nyligen

avslutats – så har redan Gekås märkt att

samma funktion åter behöver byggas ut. När

ett projekt planeras – så växer det vidare

redan under projekteringstiden.

Det känns faktiskt mer intensivt och

hett i lilla Ullared än i Stockholm City och

de olika byggprojekten avlöser varandra hela

tiden. Parkeringsytor är värdefulla, restauranger

och boende blir en åtråvärd del av hela upplevelsen.

Under 2012 räknar företaget Gekås med

att ta emot fler än 3 000 övernattande gäster

samtidigt under sommaren, nästan fyra

gånger så många som bor i byn.

Mitt i allt detta behövs det kunniga

människor som håller huvudet kallt och

bygger rätt för framtiden. En av dessa är Ulf

Jönsson som tillsammans med Christoffer

Jönsson och Conny Wiberg driver Falkenbergs

Värmeteknik AB.

Ömsesidigt förtroende

Falkenbergs Värmeteknik har ett partneringavtal

med Gekås gällande VVS-konstruktioner

och -installationer.

När vi besökte Gekås i april hade rörföretaget

från Falkenberg tio man igång

i Ullared, i samband med utbyggnad av

inköpskontor och butikslager samt den

ständiga utbyggnaden av campingen

För Gekås Camping svarar Falkenbergs Värmeteknik

även för vattenledningar och tryckavlopp.

Fr. v. ses Marcel Söhner och René Madejczytz.

Onninen-magasinet 2, 2011 5


med storstugor, servicehus och VA. Då var

den nya restaurangen nyligen invigd, med

plats för över 500 gäster samtidigt.

– Partnering innebär att vi har en

öppenhet i samarbetet för en snabbare

igångsättning av att bygga fungerande

anläggningar med bra kvalitet, säger Ulf

Jönsson och fortsätter:

– Det är bara positivt tycker vi. Projektmetoden

bygger på ett ömsesidigt förtroende

– och nästan alla entreprenörer

har varit med länge hos Gekås.

Bra kontakt

Onninen har blivit huvudleverantör till

Falkenbergs Värmeteknik. Det började med

vad som kallas etapp 8, alltså restaurang, kök

och även butiksyta.

– Det var det största projekt jag räknat

på, säger Stefan Åkerberg, utesäljare hos

Onninen i Helsingborg, som i sitt arbete

servar mindre och medelstora VVS-kunder.

– Det har fungerat bra med Onninen

som nu är huvudleverantör till alla våra

projekt. Vi får leveranser i rätt tid till rätt

pris och vi har en mycket bra kontakt, säger

Ulf Jönsson och fortsätter:

– Vi köper materiel löpande och på

Onninen är huvudleverantör till Falkenbergs Värmeteknik. Kulventiler och vridspjällsventiler av Onninens eget märke Onnline ses frekvent i maskinrummet.

6 Onninen-magasinet 2, 2011

större produkter eller specialbeställningar

tar vi in priser. Jag har även börjat handla

i OnnShop som är mycket lätt att använda.

Viktig kyla

I Ullared träffar vi Ulf, några av hans

montörer, och Stefan från Onninen. Efter

en lunch i den gigantiska nya restaurangen

går vi en trappa upp till det nya maskinrummet

där värme, kyla och varmvatten

produceras till de nybyggda delarna och

där kylan även används till en stor del av

varuhuset.

Kylan är under en stor del av året mest

intressant. Så många kunder, maximalt

4 500 personer samtidigt, genererar värme

och återvinningsluft används för att kyla

lokalerna med stora kompressorer.

Vad gäller värmen har Gekås övergått till

ett vattenburet system, vilket innebär att det

finns stora längder med rör i fastigheten.

Falkenbergs Värmeteknik svarar överhuvud

taget för all installation inom värme, kyla

och återvinning.

Efter besöket i maskinrummet tar vi en

promenad till den närbelägna campingen

som byggs ut kontinuerligt. Ullared är något

av en livsstil och för många är shopping på

Gekås även förknippat med övernattning.

Vid entrén till campingen finns till och

med en parkering för kundvagnarna!

Under vårt besök pågick VVS-installationerna

i två ”storstugor” som inrymmer

I maskinrummet till en ny storstuga på campingen

arbetar Roger Fredriksson med en strypventil.

I bakgrunden ses Torbjörn Olsson, en inhyrd

montör.


fyra lägenheter med åtta bäddar i varje

lägenhet. De är redan fullt uthyrda till

sommaren och värmeförsörjs under andra

årstider av ett värmepumpssystem luftvatten.

Snabba beslut

Även två nya servicehus för campinggästerna

hade börjat byggas. På papperet finns 20

parhus och de nya delarna stöds av nya

ledningar för vatten och tryckavlopp.

Och då beskriver vi bara en del av

utbyggnaden hos Gekås. Här tas beslut så

snabbt att utan en fungerande partnering

så skulle inte mycket hinna bli klart i tid.

Dessutom har en utbyggnad av centrallagret

påbörjats. Det ligger i Sönneräng,

strax utanför Ullared. Först beställdes en

utbyggnad med 12 000 kvadratmeter.

– Men sedan sade Gekås att när vi ändå

håller på så bygger vi 6 000 kvadratmeter

till, berättar Ulf Jönsson.

Detta ger en bild av byggläget i Ullared.

Utan att gå in på alla detaljer finns här en

expansiv kraft som söker en snabb och säker

kvalitet från entreprenörer och leverantörer. n

Vad vill du ha av ett modernt rörsystem?

Snabb installation, ergonomi, säkra kopplingar, formstabila lättviktsrör... Oavsett om det gäller dricksvatten-, värme-, kyla- eller

sprinklerinstallationer, är Uponors kompositrörsystem idealiskt vid synliga rördragningar. Marknadens största rörsortiment tillsammans

med ett heltäckande tillbehörsprogram garanterar dig en bra dag på jobbet.

Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC i korthet:

• Rör.dim. 16-110 mm, raka längder

• Rör.dim. 16-32 mm, på rulle

• Rör.dim. 16-32 mm med isolering, på rulle

• Färgkodade, press- och läckageindikerande

kopplingar i mässing, dim. 16-32

Campingen byggs ut kontinuerligt. Här ses husvagnsdelen med en av de många stugorna i bakgrunden.

FakTa FalkenBerGs VärmeTeknIk aB

Falkenbergs Värmeteknik AB är ett

komplett VVS-företag som har växt

kraftigt under senaste två åren och nu

har 20 medarbetare.

Företaget arbetar med alla typer av

uppdrag inom rörläggeri och energibesparande

åtgärder. Förutom Gekås är

de största kunderna SCA i Falkenberg,

• Press- och läckageindikerande

kopplingar i PPSU, dim. 16-50

• Presskopplingar dim. 40-50 i gulfärgad mässing

• Modulsystem 63-110 som med endast 30 delar

kan monteras i minst 300 kombinationer

Läs mer om Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC på uponor.se. Även våra andra

system och lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där.

FaBo och Falkenbergs kommun.

”Ingenting är omöjligt”, är ett

talesätt hos Falkenbergs Värmeteknik

som även har kompetens inom konstruktion

av VVS. Företaget ägs av

grundaren Ulf Jönsson, sonen Christoffer

samt Conny Wiberg, alla aktiva i

verksamheten.

Onninen-magasinet 2, 2011 7


1 kV-system och kompositstolpar:

Björklinge Energi

satsar på ny

teknik

8 Onninen-magasinet 2, 2011

Det är framför allt av arbetsmiljöskäl som

Björklinge Energi provat att ersätta de kreosotimpregnerade

trästolparna med kompositstolpar.


Inom Björklinge Energi dras inga långbänkar. Om

medarbetarna i den lilla smidiga organisationen vill

prova ny teknik så finns möjligheten att komma igång

relativt snabbt. Investeringar i kompositstolpar och ett

kostnadsbesparande 1 kV-system är tydliga exempel.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: KARIN LINDéN

När vi besöker Björklinge Energi i slutet av mars slutfördes ett

projekt med en ny linjesträckning inom en del av 12 kV-nätet.

Där sträckningen följer en väg används hängkabel mellan kompositstolpar

på ett två kilometer långt avsnitt.

Detta är faktiskt den första större installationen i landet av

kompositstolpar för eldistribution. Här används 35 kompositstolpar

på 27 platser längs skogsvägen (8 stolpar används som strävor).

Något som har föranlett ett stort intresse från kollegor i elnätsbranschen.

Studiebesöken har duggat tätt i Björklinge, beläget

några mil norr om Uppsala.

Samtidigt som vi tittade på Jerolstolparna av glasfiberarmerad

plast, i ett skogsområde utanför Björklinge, så pågick arbetet i en

annan del av nätområdet med att förbereda för den första installationen

av ett 1 kV-system.

”Klart bästa lösningen”

En gammal friledning i mellanspänningsnätet som leder till en

enskild fastighet behöver av olika skäl bytas ut. Ett skäl att ersätta

den med jordkabel är att den gamla friledningen går under en av

Svenska Kraftnäts 400 kV-ledningar.

Sträckan från nätstationen till fastigheten är 1,8 kilometer, vilket

är för långt att mata kabeln med den vanliga lågspänningen på 0,4 kV.

Ett normalt alternativ skulle därför vara att lägga en relativt dyr

12 kV-kabel till denna enda fastighet.

Men Björklinge Energi har inspirerats av den i Finland beprövade

tekniken att under vissa omständigheter komplettera dagens

standarder med 1 kV-system. Detta blev nu ett lämpligt tillfälle att

testa tekniken i det egna nätet och det visar sig vara en mycket

kostnadseffektiv teknik.

Linjemontörerna Patrick Gustafsson och Kristian Jakobsson är mycket

nöjda med kompositstolparna. De är lätta att klättra på med vanliga

stolpskor och arbetssättet är i stort sett detsamma.

Onninen-magasinet 2, 2011 9


– Med vår lösning halverar vi nästan investeringskostnaden

jämfört med att lägga en ny 12 kV-kabel och sätta upp ytterligare

en nätstation. I detta fall är det den klart bästa lösningen både

ekonomiskt och utförandemässigt, säger Hasse Ljung, en mycket

erfaren branschprofil som numera är projektör/beredare hos

Björklinge Energi.

Korta beslutsvägar

Detta är två aktuella och tydliga exempel på hur Björklinge Energi

arbetar genom att dra fördel av den relativa litenheten. I den väl

intrimmade organisationen finns kompetenta medarbetare som

trivs, som väl känner sitt nät och som har nära till varandra med

korta beslutsvägar.

– Vi kan ha ett snack i korridoren om en viss sak – och så kör

vi om det är rätt för oss, säger Anders Finsholm, anläggningschef.

– Javisst, det kan gå snabbt. Givetvis gör vi våra tester och

använder beprövade tekniker eller sådana som vi själva har koll

på. Men vi behöver inte invänta centrala materielgrupper och

långsamma utvärderingsprocesser såsom det kan vara i en större

organisation, säger elnätchefen Patrik Klintefelt.

Investeringstakten är också hög i den ekonomiska föreningen.

Av en omsättning från elnätsidan på ca 75 milj kr investeras varje

år mellan 16 och 18 milj kr i att stärka och förbättra nätet för en

hög leveranssäkerhet.

Medarbetarna kompetensutvecklas ständigt och inspirationen

till att satsa både på 1 kV-systemet och kompositstolpar kom

genom branschträffar där avtalsleverantören Onninen haft en

viktig roll.

Här är det förberett för installation av den första 0,4/1 kV-transformatorn.

Detta med en 0,4 kV-kabel från nätstationen på mellanspänningsnätet.

Från transformatorn går sedan 1 kV i jordkabel fram till den andra

1/0,4 kV-transformatorn vid den enskilda fastigheten.

10 Onninen-magasinet 2, 2011

Nils Henriksson ses arbeta med en krympskarvning av 1 kV-kabeln.

Kompositstolpar för eldistribution från svenska Jerol var en

nyhet på Onninen-mässan 2010. Bara några stolpar hade testats

på annan ort, men Björklinge Energi förstod snabbt fördelarna

och kontaktade Jerol efter mässan, besökte fabriken i Tierp,

provade där att klättra i stolpen och hur man använder befintlig

utrustning.

Efter en testinstallation under senhösten beslöt företaget att

gå vidare och satsa på kompositstolpar för den aktuella sträckan.

Stolparna är betydligt dyrare i inköp än konventionella kreosotimpregnerade

trästolpar, men har många andra fördelar.

Arbetsmiljöfråga

Med tanke på den långa livslängden, låga underhållskostnader

och miljöfördelarna ser Björklinge Energi detta som en framtidsinvestering.

Men den främsta orsaken till satsningen var nog ändå

arbetsmiljöfrågan för linjemontörerna.

– Trästolparna är ofta kladdiga av kreosot och är av den

anledningen inte bra att arbeta med. De är heller inte så bra för

oss att lagra då de kan lukta och vi har vår anläggning mitt i ett

villaområde. Dessutom upplever vi att de numera är av sämre

kvalitet, vi har fått byta stolpar redan efter tio år, säger Patrik

Klintefelt och fortsätter:

– Vi ska nu utvärdera kompositstolparna, men hittills har allt

varit positivt och montörerna vill inte ha tillbaka trästolparna. Vi

har också haft ett nära samarbete med Jerol i Tierp och kan till

exempel ”skräddarsy” stolpar med förborrade hål.

På plats i Frossarbo träffar vi två av linjemontörerna, Patrick

Gustafsson och Kristian Jakobsson. De är mycket nöjda att arbeta

med kompositstolpar. Genom det speciella ytterskiktet av solid

polyeten är stolpen lätt att klättra på med vanliga stolpskor.

Arbetssättet är i övrigt detsamma förutom att det krävs borrar

med diamantskär och till viss del en annan typ av skruv.


Vad gäller 1 kV-systemet såddes fröet hos Björklinge Energi

under EBR-dagarna i Västerås förra året. Onninen hade satt upp

ett visningssystem vilket tilldrog sig berättigat intresse.

Efter EBR-dagarna besöktes en av Vattenfalls installationer

med 1 kV-system och Björklinge Energi beslöt att testa detta på

den ovan nämnda sträckan belägen i Fresta, nära Alunda. Detta

blev ett av Hasse Ljungs första projekt i företaget. Något som han

ur alla aspekter ser positivt på, inklusive den ekonomiska med en

närmast halverad investeringskostnad.

Konservativ bransch

– Vi arbetar i en konservativ bransch, så det är roligt när det

händer något nytt. Vi går lite i bräschen och har ett väldigt bra

samarbete med varandra – ett möte och saken kan vara klar. Det

är faktiskt med ett leende på läpparna som jag går till jobbet på

morgonen, säger Hasse som har arbetat hela 41 år i branschen och

närmast kom från konsultföretaget Sweco.

Hasse Ljung använder 1 kV-tekniken på ett sätt som oss

veterligen är första gången i Sverige. Från en nätstation på

mellanspänningsnätet (12 kV) dras en 0,4 kV-kabel till en stolpe

där en 1 kV-transformator från ABB monteras. Från denna

transformator går sedan 1 kV i jordkabeln den 1,8 kilometer långa

sträckan fram till den enskilda fastigheten där den åter dras upp

på en stolpe för att transformeras ned till 0,4 kV.

Alltså 12 kV till 0,4 kV till 1 kV till 0,4 kV och fram till

fastigheten. Detta är en investeringsmässigt optimal lösning

föranledd av att lågspänningskabeln kan läggas en betydligt längre

sträcka än traditionellt med 0,4 kV. Men Björklinge Energi ser

dessutom detta som en intressantare lösning än att gå direkt från

12 kV till 1 kV, åtminstone i detta fall.

– Fördelarna överväger nackdelarna. Nackdelen skulle då vara

att all materiel inte fanns tillgängligt direkt, säger Hasse Ljung.

Men materieldelen har löst sig och transformatorerna

installerades under maj efter att markarbeten och kabelläggning

utfördes i april, inklusive ett avsnitt med styrd borrning.

Björklinge Energi har ett nära samarbete med Onninen. Fr. v. ses Patrik

Klintefelt, elnätchef, Stefan Thelenius, utesäljare Onninen, och Anders

Finsholm, anläggningschef.

Som projektör/beredare är Hasse Ljung (t. h.) gärna ute på fältet. I

samband med 1 kV-projektet samtalar han här med en av markägarna,

Staffan Eriksson, i dennes snickeriverkstad.

Intressant komplettering

Även 1 kV-systemet blir givetvis föremål för utvärdering hos

Björklinge Energi. Men företaget kan redan nu se delar av nätet

där ett 1 kV-system är intressant som komplettering.

Förutom att en lina eller kabel till en enskild fastighet behöver

förnyas kan det handla om att elförbrukningen i en sådan

fastighet plötsligt ökar eller som i några fall där nu 12 kV-linor

används för att elförsörja pumpstationer vid invallningar av sjöar.

En 1 kV-kabel skulle här fungera utmärkt.

Som ett nytänkande elnätsföretag uppskattar Björklinge

Energi att ha en leverantör som bidrar i utvecklingen med

kunskap, kontakter och materielförsörjning. Onninen har länge

varit leverantör och avtalet mellan parterna förnyades återigen för

en tid sedan.

– Vi vill ha kontakt med en engagerad och kunnig person hos

leverantören och vi är klart nöjda med Stefan Thelenius som en

ny kundansvarig säljare för oss. Vi har en nära dialog om det

mesta och det har blivit bättre även med transportören, säger

anläggningschefen Anders Finsholm. n

FakTa BjörklInGe enerGI

Björklinge Energi är en ekonomisk förening grundad

1918 som har ca 12 500 elnätskunder runt Björklinge,

norr om Uppsala, från Östervåla i väster till Alunda-Ekeby

i öster.

I verksamheten ingår även Björklinge Energi Försäljning

AB, ett helägt dotterbolag, som bland annat erbjuder elhandelsavtal

och värmepumpar. Totalt arbetar 33 medarbetare

inom Björklinge Energi.

Elnätet består av cirka 200 mil ledning med 920 nätstationer.

All nybyggnation sker med jordkabel eller plastbelagda

friledningar. Varje år investeras mellan 16 och 18

milj kr i nätet.

Onninen-magasinet 2, 2011 11


12 Onninen-magasinet 2, 2011

Kenneth Östlund, Onninen:

”Vi introducerar

gärna intressanta

nyheter”


Sedan april 2010 finns EBR Branschstandard för 1 kV-system vilket

öppnade för att denna marknad nu tar fart. Onninen introducerade

produkterna i Sverige, har samlat dessa i en särskild folder och

är gärna med i framkant av branschutvecklingen. Något som även

återspeglas gällande alternativ till kreosotimpregnerade trästolpar.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: DAN LARSSON

Att finskägda Onninen är med och utvecklar användningen

av 1 kV-system i Sverige är naturligt. Detta med tanke på att

denna teknik fått stor spridning i just Finland med Elkamo som en

viktig leverantör.

– 1 kV är redan etablerat i Finland. Det finns till exempel många

öar i de tusen sjöarnas land där tekniken passar utmärkt, berättar

Kenneth Östlund, affärsutvecklare inom elnät hos Onninen i

Sverige. Han fortsätter:

– Jag var i Finland och studerade 1 kV-system redan 2006-2007.

Jag tyckte att detta var mycket intressant och kontaktade svenska

kunder. 2007 gjordes ett studiebesök där tillsammans med

Fortum som därefter byggde en provanläggning i Hälsingland.

Och så var det under några år. Ett antal provanläggningar

byggdes i Sverige. 2007-2008 började EBR titta på en branschstandard

för 1 kV. EBR står för Elbyggnadsrationalisering, ett system

för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar

på 0,4-145 kV, från bransch- och intresseorganisationen

Svensk Energi.

– I april 2010 presenterades en branschstandard och i juni

byggde vi upp en anläggning som visades på EBR:s Maskin- och

metoddagar i Västerås. Sedan lossnade det, drygt tio anläggningar

har byggts av Fortum, Vattenfall och Transportverket, säger

Kenneth Östlund som tror på en god framtid för tekniken som ett

komplement till dagens standarder.

ABB och Elkamo

Kenneth Östlund berättar att i Finland handlar det om att gå från

12 kV till 1 och sedan till 0,4 kV. Men i Tyskland och Norge, liksom

nu i Sverige, är det större intresse för en sådan lösning som Björklinge

Energi har byggt, alltså 0,4 kV till 1 kV och åter till 0,4 kV.

ABB har tagit fram transformatorer för detta och nu har även

Elkamo utvecklat sådana transformatorskåp, anpassade för den

svenska marknaden.

– I starten utgick mycket från finska förhållanden, men nu finns

produkter anpassade för svenska standarder. I Sverige är intresset

också störst för att på detta sätt förbättra spänningskvalitén i långa

lågspänningsledningar, där de flesta kablar redan är typgodkända

för 1 kV, säger han.

1 kV-system kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra spänningskvalitén

eller att klara ökat effektbehov vid nyanslutningar i glesbygd.

Här ses en installerad transformator från ABB.

Onninen-magasinet 2, 2011 13


Vad gäller kompositstolpar är det egentligen inget nytt, och

det finns ju även stålstolpar på marknaden, men i och med Jerols

satsning finns nu svensktillverkade kompositstolpar för eldistribution.

Och dessa stolpar medför inte någon egentlig förändring av det

tidigare arbetssättet.

Kenneth Östlund tror att kompositstolpar kan bli ett attraktivt

alternativ för många elnätsbolag framöver. Björklinge Energi har

gjort den största installationen, flera andra projekt pågår, bland

annat hos E.ON och nästa lite större test utförs av Kraftringen i

Sydsverige.

Osäkerhet kring kreosot

Många följer utvecklingen med intresse. Bakom denna utveckling

finns ett dilemma för leverantörerna som tar fram impregnerade

trästolpar.

Onninens 1 kV-system omfattar transformatorskåp från Elkamo

(som bilden visar) och transformatorer från ABB.

FakTa 1 kV-sysTemeT

Systemet har sitt främsta användningsområde i glesbygd

som ett kostnadseffektivt sätt att förbättra spänningskvalitén

eller att klara ökat effektbehov vid nyanslutningar.

I april 2010 kom EBR:s publikation K33:10 ”1 kVsystem”.

Här pekas på följande fördelar: Tillförlitligheten

ökar i det befintliga mellanspänningsnätet genom uppdelning

i 1 kV-nät. Även Icj-strömmarna begränsas.

Spänningskvalitén ökar genom att spänningshöja långa

0,4 kV-ledningar. Befintliga ledningar kan utnyttjas maximalt

på ett kostnadseffektivt sätt.

Mer information återfinns genom sökning ”1 kV” på

www.onninen.se och www.ebr.nu.

14 Onninen-magasinet 2, 2011

– Kreosotoljan är en fråga för EU och det råder en osäkerhet

kring framtiden för denna metod. Det blir därför mycket

intressant att följa den kommande utvecklingen. Kan leverantörerna

av trästolpar uppfylla kraven? Blir det fler tillverkare även av

kompositstolpar? Vi inom Onninen bevakar denna utveckling

för att tillvarata kundernas intressen, säger Kenneth Östlund.

Med tanke på att de flesta elbolag inte använder så många

nya stolpar varje år så tror han att allt fler vill ta den initialt

högre investeringskostnaden och satsa på kompositstolpar.

Kompositstolpar av glasfiberarmerad plast har en mycket

lång hållbarhet (beräknad till 80 år), har låga underhållskostnader

och är miljövänliga. Frånvaron av impregnering förbättrar

arbetsmiljön för montörerna och innebär att ingen urlakning

sker i naturen. n

Kompositstolpar har många fördelar som en långsiktig investering.

Bilden visar arbete på en stolpe från Jerol hos Björklinge Energi.

FakTa komposITsTolpar

Det finns flera fabrikat av kompositstolpar. Jerol är den

enda svensktillverkade som utvecklats för att ge samma

klättrings- och monteringsegenskaper som på traditionella

stolpar.

Kompositstolpar är elektriskt isolerande och minimerar

risken att linjemontörer utsätts för spänningsöverslag vid

arbete i stolpen. En faktor bakom satsningen är den dödsolycka

som hände i Skellefteå när det uppstod läckströmmar

längs trästolpen, efter en serie olyckliga omständigheter.

Andra fördelar är lång livslängd, låga underhållskostnader

och miljöaspekter. Mer information om Jerols distributionsstolpe

finns på www.jerol.se.


Purmo golvvärme

på lager hos oNNINeN

purmo först med att laNsera

3/4" golvvärmefördelare

En unik nyhet från Purmo är 3/4" golvvärmefördelare som tagits fram främst för golvvärme

i nybyggnation. Golvvärmefördelaren kan monteras i vilken riktning som helst, uppåt, nedåt

och på sidan. Storleken på golvvärmefördelaren är mindre än tidigare system. Golvvärmefördelaren

passar ihop med alla Purmos befintliga reglersystem.

Rettig Sweden AB, Garnisonsgatan 25 C, 25 022 Helsingborg Tel 042 15 30 00 info@purmo.se

www.purmo.se


Grythyttan Whisky AB är det andra publika whiskyföretaget

i Sverige och har redan över 800 aktieägare. Om några år

kan de börja se fram mot ektunnelagrad whisky från Nerikes

Whiskydestilleri som invigdes i november förra året.

Ett destilleri som byggts av EKV Energi i Örebro.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: ALExANDER VON SYDOW

Det puttrar i de specialbeställda skotska

whiskypannorna när vi besöker Grythyttan

Whisky och Nerikes Whiskydestilleri,

beläget i lantliga Ekeberg strax utanför

Örebro. I flera steg destilleras mäsken från

jäskaren av Oregon Pine.

Grythyttan Whisky är det enda destilleriet

i Sverige som använder jäskar av Oregon Pine.

De är tillverkade i Skottland, lite svårare att

jobba med, men ger mer smak till råspriten.

Att tillverka kvalitetswhisky single malt

är en skön konst. Det handlar om genuin

kunskap, om goda råvaror, bra vatten och en

teknik som på bästa sätt stödjer hela processen.

I destilleriet hos Grythyttan Whisky har

modernaste teknik kombinerats med det

uråldriga whiskykunnandet och här pratar vi

om single cask, alltså inte bara från samma

Slutprodukten blir single cask whisky av hög kvalitet.

destilleri som single malt innebär, utan till

och med från samma tunna. Grundaren Benny Borgh är den tidigare

krögaren, glasstillverkaren (Örebroglass)

och militärbefälet, med flera profiler, som

alltid har haft ett stort intresse för just

whisky.

Vägen som leder till Grythyttan Whisky med

egen vattenkälla vid Ekeberg Säteri.

16 Onninen-magasinet 2, 2011

Goda betingelser

Efter dryckesutbildning i Grythyttan och i

London beslöt entreprenören Benny Borgh

att starta eget destilleri och började med

grundliga studiebesök hos skotska whiskyföretag.

När han kom tillbaka från Skottland

startade han 2007 det publika whiskyföretaget

som snabbt tilldrog sig intresse och

efter några turer hamnade tillverkningen

vid Ekeberg Säteri på en udde i Hjälmaren,

inte långt från E18-E20, någon mil öster

om Örebro.

På historisk mark finns här goda

betingelser för whiskydestillering, inte

minst med en egen vattenkälla av hög

kvalitet. Vattenkvalitén har stor betydelse

för den färdiglagrade whiskyn.

Som teknikpartner för att bygga upp

destilleriet anlitade Benny Borgh ett från

glasstiden bekant företag, EKV Energi i

Örebro. Ett företag som i olika sammanhang

gjort det mesta inom el, kyla, VVS

och värme – men uppdraget att bygga


Kvalitetswhisky

från Onninenrör


ett destilleri blev ändå en ny och inspirerande utmaning.

På en liten yta finns här många meter rostfria rör från kvarnen

och tankarna där mäsken bereds av malt, till och från jäskaren

samt genom destilleringsprocesserna med ett slutet kylsystem och,

så småningom under en noggrann övervakning, fram till råspriten

som tappas i ektunnor.

Goda omdömen

Destilleriet invigdes i november 2010 och en färdig whisky härifrån

kan avnjutas först inom några år. Ägarna av tunnorna får avsmaka

EKV Energi servas av Rebecca Westberg, innesäljare Kyla hos Onninen

i Örebro.

ORDNING & REDA...

18 Onninen-magasinet 2, 2011

Spara ner dina ritningar, dokument

eller bilder och koppla enkelt dessa

till kund, order eller projekt.

NYHET!

...Dokumenthantering

från Scrollan!

Vid jäskaren av Oregon Pine ses fr. v. Joel Eriksson och Mikael Hedengren,

EKV Energi.


Grundaren Benny Borgh och destillerichef Oskar Bruno provsmakar i

det växande lagret med kundernas ektunnor – där whiskyn mognar till.

ACO DRAIN ® Multiline ®

Övertygande system för

funktionell linjeavvattning

5 belastningsklasser - A15, B125,

C250, D400 och E600

4 invändiga bredder - 100, 150,

200 och 300 mm

3 material - sarg av segjärn, för-

zinkat eller rostfritt stål

1 innovativt koncept - certifierat och

CE-märkt enligt EN1433

www.aco-nordic.se

sin dryck varje halvår, men det är först efter tre år som spriten får

kallas whisky och här kan det handla om 6, 8 eller 10 års lagring

eller ännu längre tid. Kvalitén får avgöra.

– Men vi har redan fått mycket goda omdömen om vår råsprit

som vi regelbundet skickar till ackrediterade testlaboratorier för

utvärdering. Vi arbetar med en kvalitetsgaranti och vårt destilleri

fungerar över förväntan bra, säger Benny Borgh.

Destilleriet byggdes efter en grov ritning och Bennys i Skottland

förvärvade kunskaper om destillering. Här finns några intressanta

detaljer som att en pump förser två olika tankar med tre olika

temperaturer. Kylvatten ska också kunna backspolas till värmeväxlare.

Överhuvud taget är noggrannhet en mycket viktig faktor i den

komplexa processen. Slutresultatet ska vara en ren råsprit på 63,5

procents alkoholstyrka som tappas i ekfaten. Lite dunstar under

varje år av lagring och detta är en ideal ursprunglig råstyrka.

Från de första skisserna tog det cirka åtta veckor innan

destilleriet var färdigt för produktion. Förutom EKV Energis

grundare Per Olov Nilsson var Mikael Hedengren och Joel

Eriksson engagerade i detta. De har alla kylkompetens och en

obändig vilja att uppfylla kundens krav.

– Vi tog ofta med oss jobbet hem. Det kunde hända under en

kväll eller en helg att vi plötsligt kom på att: Aha, så här ska det ju

byggas. Det var alltså en räcka med aha-upplevelser, kan man

säga, berättar Joel.

Onninen-magasinet 2, 2011 19


Whiskyentreprenören Benny Borgh och hans destillerichef

Oskar Bruno är mycket nöjda med resultatet. Under en paus,

efter ett av många studiebesök, berättar Benny:

”Bra gjort”

– Killarna från EKV Energi är mycket intresserade och lyhörda.

Pannorna och viss specialutrustning till ”spritskåpet” har vi köpt

från skotska Forsyth, liksom att vi har jäskar i Oregon Pine, men

i övrigt så har EKV Energi byggt hela destilleriet, säger han och

fortsätter:

FakTa ekV enerGI

Örebroföretaget EKV Energi AB arbetar inom el, kyla, värme

och VVS i ett område på cirka 10 mils radie från Örebro. För

att kunna agera snabbare har företaget även lager i Odensbacken

och Karlskoga.

Företaget har 24 medarbetare och erbjuder även jourverksamhet.

EKV Energi är bland annat auktoriserat serviceombud

för IVT värmepumpar i Örebro län.

Kombinationen av de olika kompetenserna efterfrågas av

privatkunder, men även av kunder inom handel, industri och

servicenäringar.

Företaget ägs av kylteknikern Per Olov Nilsson, en av de tre

som 1991 startade företaget i samband med att Arla då lade ned

sin gårdstanksverkstad. Se www.ekvenergi.se för mer information.

Nyhet –

Skil Masters är professionella

elverktyg som hjälper kunden att klara jobbet, även under

krävande arbetsförhållanden. www.skilmaster.com

20 Onninen-magasinet 2, 2011

– Efter några mindre justeringar kunde vi relativt snabbt börja

tillverka vår råsprit. Mikael och Joel är nu så insatta i processen att

de skulle kunna ha egna guideturer här, och det är verkligen bra

gjort.

EKV Energi har Onninen som huvudleverantör inom rör och

kyla. Därför är det naturligt att Onninen även har levererat rostfria

rör, kulventiler och annan utrustning till destilleriet hos Grythyttan

Whisky.

– Vi har arbetat med Onninen länge nu och det fungerar bra.

Vi får en bra och kunnig service, samtidigt som den viktiga

personkemin stämmer, säger Per Olov Nilsson. n

FakTa GryThyTTan WhIsky

Nerikes Whiskydestilleri hos Grythyttan Whisky AB invigdes i

november 2010 och är det andra publika whiskyföretaget i Sverige

efter Mackmyra. Här tillverkas single malt och dessutom single

cask whisky.

Företaget grundades av Benny Borgh och har redan över

800 aktieägare varav ca 30 procent är kvinnor. Företaget erbjuder

lagring i utvalda ekfat från Ex-Sherry, First-fill Bourbon och nu

även i nya fat av svensk ek. Vattnet är från egen källa på Ekeberg

Säteri.

Hittills har råsprit från orökt malt producerats och lagrats,

men framöver kommer det även att finnas från medelrökt och

hårt rökt malt. Mer information om företaget och dess besökscentrum

återfinns på www.grythyttanwhisky.se.

Smartline ®

– ett snyggare och smartare avloppssystem

w w w. p ip elife.se www.pipelife. www.pipelife.se www.pipelife.se www.pipelife.se www.pipelife.se www

1

Enkelt att installera

• Godkänt och märkt Nordic Poly Mark

• Anpassad till branschregler

Säker Vatteninstallation

allt - i - ett 2

• Färre rördelar

• Bättre logistik

Funktion och design

3

• Grå, offwhite eller krom

• Mindre utvändig diameter

• Snygga, släta skarvar

• Nordisk tillverkning

Jag har bytt,

har du?

Specialisten på plaströrssystem

Pipelife Sverige AB Telefon: 0513-221 00 www.pipelife.se E-post: info@pipelife.se


Förstklassig LED gatubelysning!

Iridium 2 är en fl exibel miljövänlig gatubelysning med integrerad

kontroll och LEDGINE samt högklassig optik.

Produktnamn

BGP353

Min/Max W Min/Max lm Färgtemp. Livslängd tim.

GreenLine 83/134 6 000/12 300

3 000K varmvitt

4 000K neutralvitt

100 000

EconomyLine 118/203 8 900/18 060 5 600K 85 000

SANIFLO AB

– förenklar sanitära installationer!

Nyhet

Vår nyhet SANICUBIC ® 1

är en effektiv pumpstation

för hemmabruk.

Denna kraftfulla pump tar hand om avloppsvatten

från wc-stolar, badrum, kök

och tvättstuga. Pumpen är utrustad med

ett visuellt larm som visar pumpens status.

SANICUBIC ® 1 har en kraftfull motor om

1500W och en tankvolym på 32 L. Det

finns 4 st inlopps anslutningar på 40/50

mm eller 100/110 mm. Tryckledning och

ventilations anslutning 50 mm. Max tryckhöjd

11 m eller max horisontell pumpning

110 m. Tempe ratur max 70°C kortare

intervall. Möjligt att ansluta ett externt

larm. Levereras komplett med backventil.

Beställ vår katalog eller

besök vår hemsida så

får du veta mer.

Tel: 08-404 15 30 | Fax: 08-404 15 39

info@saniflo.se | www.saniflo.se

Onninen-magasinet 2, 2011 21


Nära

samarbete

Med var sin firma som arbetar under en gemensam profil

har de båda kollegerna fullt upp. Bakom Magnus Mattsson,

Årstadals VVS AB, ses Tommy Bodhagen, Kassmyra VVS.


Under samma logga, i likadana servicebilar och ofta med

en nära samverkan arbetar två rörfirmor i Stockholm.

De har var sin firma, men agerar oftast gemensamt som

ett större företag. Något som ger flera fördelar.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: LARS GRÖNWALL

Utanför Onninen Express

Hägersten träffar vi Magnus

Mattsson och Tommy Bodhagen.

Magnus driver Årstadals VVS AB

och Tommy har sin enskilda firma

Kassmyra VVS.

De är båda soloföretagare, men

arbetar ofta under samma paraply

med en gemensam logga och ett

gemensamt uppträdande gentemot

kunderna. En metod som båda

upplever är den bästa inför framtiden.

Givetvis finns det en historisk

förklaring till denna samverkan.

Magnus har arbetat i branschen

sedan början av 1990-talet och

Tommy sedan slutet av samma

decennium. Efter lite olika vägar

blev de som VVS-montörer anställda

arbetskamrater i samma företag.

Fick chansen

När detta företag avvecklades för snart tre år sedan fick båda

chansen att bli egna företagare – och de tog den. Något som ingen

av dem har ångrat.

– Det är roligt att arbeta åt sig själv även om det kan bli långa

dagar, liksom även kvällar och helger med pappersarbetet, säger

Magnus Mattsson.

– Vi träffas nästan varje dag. Det gäller att ha en bra kontakt i

projekten och jag tror att det i längden är lättare om var och en är

sin egen, säger Tommy Bodhagen.

En träffpunkt för de båda är just Onninens Express-butik på

Västbergavägen i Hägersten. Här träffas de tidigt på morgonen för

en kopp kaffe, planering av dagen

och inköp av materiel.

Man kan säga att fikabordet i

Express-butiken är ett gemensamt

kontor för dessa två entreprenörer.

Både bekvämt och praktiskt före

dagens hårda arbete.

– Vi samarbetar om allt, vi gör

offerter tillsammans och vi gör

arbetet tillsammans, säger Tommy.

Magnus håller med och

berättar att de bland annat har ett

ramavtal med Heba Fastigheter

gällande södra Storstockholm. De

arbetar även åt Värmex med byte

av stamventiler.

”Trevlig stämning”

Dessutom utför de badrumsrenoveringar,

huvudsakligen i

Onninen Express Hägersten är en daglig träffpunkt för villor, samt installerar värme-

Magnus Mattsson och Tommy Bodhagen.

pumpar för bergvärme eller

luft-vatten. När Magnus och

Tommy själva inte hinner med allt, så hyr de in extra medarbetare.

– Vi har inte behövt göra någon reklam för oss. Det har bara

rullat på under de här åren som egna företagare. Vi har bra

kontakt med byggföretag och vi arbetar alltid för hög kvalitet,

säger Magnus.

Onninen är huvudleverantör från starten. Detta beror på goda

personliga kontakter och en bra service.

– Hos Onninen behandlas vi som en stor kund och det är

alltid en trevlig stämning, säger Magnus och Tommy som därefter

fortsätter med dagens arbete i var sin firma – under samma

profilerande logga. n

Onninen-magasinet 2, 2011 23


Förstärkning

i Malmö

Som Onninens nye utesäljare i Malmö bekantar sig nu

Jonas Bergsten (t. v.) med VVS-kunderna. Här ses han

i Express-butiken tillsammans med Torbjörn Ivarsson,

projektledare hos Stjernfeldts VVS.


Med en ny utesäljare pågår något av en nystart för Onninen

Express i Malmö. Men redan innan Jonas Bergsten började

som utesäljare pekade det uppåt för Express-butiken – med

ett bra läge på en het byggmarknad.

TExT: MATS LINDBERG FOTO: BERNE LUNDKVIST

– Ja, kurvan pekar uppåt i år och det

känns riktigt bra. Vi har ett bra sortiment,

ett centralt läge och vill alltid ge bästa

service till alla kunder, säger butiksansvarige

Jan Landgren och fortsätter:

– Vi har ett bra lag i Malmö som nu

förstärks med en utesäljare inom VVS. Det

innebär att fler kunder kommer att hitta till

butiken och även att vi bättre kan stå till

tjänst med Onninens hela kompetens och

fulla sortiment.

Butikskunderna servas av Jan Landgren

och Milan Mesko. Jan har sedan tidigare en

lång erfarenhet från elnätssidan och Milan

kan VVS-området på sina fem fingrar som

”gammal” rörläggare.

Båda är välkända profiler hos kunderna.

Jan har varit med och byggt upp Onninens

verksamhet i Malmö från början. Milan har

varit hos Onninen i fem år.

Knake-dagar

– Milan och jag kompletterar varandra

mycket bra. Vid behov får vi också hjälp

från andra säljare som arbetar i direkt anslutning

till butiken. Vi har en bra stämning

i butiken och har roligt tillsammans med

våra kunder som vi lyssnar mycket på, säger

Jan Landgren.

Inte minst gäller detta de populära

Knake-dagarna. Knake är en populär skånsk

variant av knackwurst som serveras varje

tisdag förmiddag, en tradition som lär bli

svår att ändra.

Förutom det breda VVS-sortimentet så

har Express-butiken i Malmö även ett anpassat

sortiment inom elnät, belysning och

gas samt tjänster inom verktyg för E.ON

ES, vilket är en lokal särprägel.

Efter flytten till Kopparbergsgatan för

fem år sedan är allt samlat under ett tak.

Totalt finns tio medarbetare stationerade här

varav fyra inom VVS, två inom elnät, två

inom kyla och två som arbetar med centrala

funktioner inom Onninen.

Nyförvärvet heter Jonas Bergsten. Med

15 års branscherfarenhet i ryggen flyttade

han nyligen över till Malmö från Onninen

i Helsingborg. Efter några år som utbildad

VVS-montör började Jonas för drygt tio år

sedan hos Onninen där han i Helsingborg

arbetat som butikssäljare och innesäljare.

Beprövat recept

– Jag ser fram emot att vara VVS-säljare i

Malmö. Här händer det mycket på en het

byggmarknad och det finns utan tvekan

en potential för oss att växa, säger Jonas

Bergsten som annars vill bli varm i kläderna

på den nya posten innan han tar för stora ord

i munnen.

– Jag börjar med att lära känna marknaden

och kunderna. Relationer är viktiga för affärer

vare sig det gäller mindre och medelstora

installationsföretag på lokala nivå eller de

stora rikstäckande företagen. Det gäller att

vara aktiv, synas ute på fältet och se till att

allt fungerar, säger han.

Till sin hjälp har Jonas förstås Expressbutiken

och en innesäljare i Malmö, Johan

Björnfot. I Malmö-laget finns även tillgång

till två dedikerade centralt placerade innesäljare

och offertkontoret i Örebro.

Allt detta sammantaget innebär något av

en nystart inom VVS för Onninen i Malmö.

Det beprövade receptet är i grunden att

vårda befintliga kunder för att samtidigt

stärka konkurrenskraften hos de nya. n

Arbetet i Express-butiken är ett lagarbete. Så när Milan Mesko denna dag var sjuk fick butiksansvarige

Jan Landgren (t. h.) hjälp i butiken av innesäljaren Johan Björnfot.

Onninen-magasinet 2, 2011 25


Kasinokväll under Elfack

I samband med Elfack bjöd Onninen sina kunder på

kasinokvällar med mat och dryck. Tisdagen den 10 maj

och torsdagen den 12 maj träffades kunder och personal

från Onninen för en gemensam middag på Casino

Cosmopol i Göteborg. Kvällen inleddes med en pokerturnering.

Sedan blev det mingel och god mat och dryck

tillsammans i restaurangen, något som uppskattades av

alla. Med mat i magen fortsatte kvällen med en grundkurs

i några av kasinots olika spel.

26 Onninen-magasinet 2, 2011


Ett renare Östersjön –

Onninen skänker utrustning

Onninen bedriver verksamhet i länderna runt Östersjön

och är gärna med och påverkar miljön i detta område i rätt

riktning. Därför donerar Onninen nu utrustning värd över 100 000

euro till John Nurminens Stiftelses projekt Ett Rent Östersjön.

Fosfor är den enskilt största orsaken till algblomningen och

miljön i Östersjön är väldigt känslig jämfört med andra hav som

till exempel Medelhavet. Medeldjupet är endast 55 meter medan

Medelhavet har ett medeldjup på 1500 meter. 90 miljoner

människor är beroende av Östersjön.

Enligt avtalet förbinder sig Onninen att donera utrustning till

Stiftelsens pågående fosforreningsprojekt vid vattenverken i ryska

Gattjina och Viborg. Onninen kommer att leverera utrustning till

ett värde av minst 50 000 euro till Stiftelsens projekt i Viborg

under år 2011 och till ett värde av minst 50 000 euro till projektet

i Gattjina under år 2012.

I anslutning till projekten har Stiftelsen beställt en teknisk

utredning om fosforreningens effektivering vid vattenverken i

Viborg och Gattjina år 2011. Utredningen behandlar kostnadseffektiva

investeringar för att minska mängden fosfor som rinner

ut från vattenverken till en nivå som understiger Helsingforskommissionens

rekommendation. Den tekniska utredningen

innehåller även en detaljerad plan och utrustningsförteckning

för fosforreningsinvesteringarna vid vattenverken. n

Utökade leveranser till

Uppsala och Karlskrona

Foto: Anu ja Ilkka Lastumäki

Onninen har utökat sin transportservice till Uppsala och

Karlskrona med omnejd. För kunderna innebär det att

leveranserna i dessa distrikt kommer att ske tidigare under leveransdagen.

I Uppsaladistriktet går tre citybilar:

• Uppsala med start kl 07.00 hos första kunden, Enköping vid

08.30-tiden med avslut i Bålsta cirka kl 10.00.

• Övriga Uppsala med start kl 07.00 hos första kund.

• Norrtälje med start kl 08.30.

I Karlskronadistriktet sker leveranser mellan kl 08.30 och 12.30.

Onninen-magasinet 2, 2011 27


Produktnyheter

lk Värmekretsfördelare rF

Inga lösa delar utan du kan snabbt

packa upp och montera den på väggen

eller i skåpet.

Integrerade luftare samt avtappnings-

och påfyllnadsventiler vilket gör att

extra montagetid ej krävs. Enkelt och

snabbt klickmontage av ställdon –

ingen extra adapter behövs. Exakt flöde

ställs smidigt in med den verktygsfria

injusteringen. Inbyggda termometrar

ger snabbt en överblick av värmen i

systemet. Fördelaren tål frostskydd

av glykol eller etanol.

28 Onninen-magasinet 2, 2011

RSK-nr Antal

kretsar

Mått (L x H x D) Vikt

241 93 50 2 215 x 355 x 90 mm 2,2 kg

241 93 51 3 265 x 355 x 90 mm 2,4 kg

241 93 52 4 315 x 355 x 90 mm 2,6 kg

241 93 53 5 365 x 355 x 90 mm 2,8 kg

241 93 54 6 415 x 355 x 90 mm 3,0 kg

241 93 55 7 465 x 355 x 90 mm 3,2 kg

241 93 57 8 515 x 355 x 90 mm 3,4 kg

241 93 58 9 565 x 355 x 90 mm 3,6 kg

241 93 59 10 615 x 355 x 90 mm 3,8 kg

241 93 60 11 665 x 355 x 90 mm 4,0 kg

241 93 61 12 715 x 355 x 90 mm 4,2 kg

3-meters raka kopparrör

– nu på lager

WC-gummi med

luktstopp

Nu lanserar Faluplast ett WC-gummi

med luktstopp. Passar 110 mm PVC/PPmuff,

4” N-muff och WC-stos

118-120 mm. Förhindrar

att lukt tränger upp ur

avloppet, luktstoppet

avlägsnas när det är

dags för installation.

Flexibla luft/vatten-värmepumpar och

multifunktionstankar från energy save

Luft/vatten-värmepumpar utvecklade för nordiskt klimat med optimal

drift ner till - 25° C. Enkel anslutning till nya och befintliga värmesystem.

Enkelt och lättmonterat med patenterad monteringssats.

Hög effekt vid låg utetemperatur, max COP 4.6.

RSK-nr Benämning

624 65 03 Luft/vatten 6 kW

624 65 04 Luft/vatten 10 kW

Nu lagerför vi följande dimensioner av raka

kopparrör i 3-meterslängder. Dessa längder

behövs när våningsplan överstiger 2,5 meter.

Best-nr Benämning Längd

175 26 05 Kopparrör 15 x 1 3 meter

175 26 08 Kopparrör 22 x 1 3 meter

175 26 10 Kopparrör 28 x 1,5 3 meter

RSK-nr Benämning

310 64 21 WC-gummi med luktstopp

Multifunktionstankar för inkoppling till

värmesystem.

Följande ingår i multifunktionstanken:

• Solfångarslinga 10 eller 15 meter

• Tappvarmvattenslinga 20 + 20 meter

• Expansionskärl

• Säkerhetsventiler

• Elpatron 3kW

• Uttag för extra elpatron

• 2 st termometrar

• 3 st extra dykrör för anslutning av

extra temperaturgivare, för externa

värmekällor som t ex solfångare.

RSK-nr Benämning

687 54 11 Multitank ES MWT 300

687 54 04 Multitank ES MWT 500


örkopplingar från Faluplast

På ett flertal kopplingar är nu låsmutter och

den koniska packningen ersatta med en s.k.

konmutter och de tidigare lösa packningarna

är fastvulkade.

RSK-nr Benämning

291 01 14 Rak koppling 75600, 32 mm

808 24 15 Grenrör 78510, 40 mm

291 02 49 Vinkelkoppling 77310, G32/G40 mm

säkerhetsblandare från Fm mattsson

RSK-nr Benämning

834 32 47 ECO, krom

834 32 48 Krom, vita rattar

834 32 49 Krom, svarta rattar

Med vridbar pip och inbyggd omkastare

till dusch. Piputsprång från

vägg 181 mm.

RSK-nr Benämning

834 33 14 ECO, krom

834 33 15 Krom, vita rattar

834 33 16 Krom, svarta rattar

Utlopp nedåt. Duschanslutning

utsprång från vägg 55,5 mm.

Badrumsmöbler från Ifö

Ifö Parade är en ny serie badrumsmöbler som finns i svart ek (melamin)

och vitt. Skåpstomme och dörr passar tillsammans med Ifö Sign Compact

tvättställ. De nya spegelskåpen passar till alla Ifös badrumsmöbler.

RSK-nr Benämning Beteckning

897 19 79 Underskåp PUS 60 CV 45900 Parade Compact Vit

897 19 80 Underskåp PUS 60 CSE 45901 Parade Compact Svart ek

897 19 81 Underskåp PUS 90 CV 45905 Parade Compact Vit

897 19 82 Underskåp PUS 90 CSE 45906 Parade Compact Svart ek

897 16 97 Högskåp PHS 30 V 45915 Parade Vit

897 16 98 Högskåp PHS 30 SE 45916 Parade Svart ek

897 19 83 Stödben IFÖ Parade PSB 45980 Mattkrom, ställbart

897 19 84 Handtag IFÖ Parade PH-MK 45982 Mattkrom, c/c 19,2 cm

897 19 85 Handtag IFÖ Parade PH-BK 45984 Blank krom, c/c 19,2 cm

897 19 86 Handtag IFÖ Parade PH-V 45986 Vit, c/c 19,2 cm

897 19 87 Handtag IFÖ Parade PH-S 45920 Svart c/c 19,2 cm

897 19 75 Spegelskåpspaket 45920 Option OSPP 60 V Vit

897 19 76 Spegelskåpspaket 45921 Option OSPP 60 S Svart ek

897 19 77 Spegelskåpspaket 45930 Option OSPP 90 V Vit

897 19 78 Spegelskåpspaket 45931 Option OSPP 90 S Svart ek

RSK-nr Benämning

834 33 17 ECO, krom

Utlopp uppåt. Duschanslutning

utsprång från vägg 52 mm.

alf infravärmare

Effektiv, miljövänlig och hälsosam.

96 % av energin omvandlas till värme.

Värmer personer och föremål – inte luften.

Påverkas inte av vinden.

Best-nr Benämning

K 010 13 70 1400 W

K 010 13 72 2300 W

K 010 13 74 Stativ

RSK-nr Benämning

834 33 18 ECO, krom

834 33 19 Krom, vita rattar

834 33 20 Krom, svarta rattar

Utlopp nedåt. Duschanslutning

utsprång från vägg 55,5 mm.

avfallskvarn från Ifö

Strömsnål avfallskvarn, utrustad

med höghastighetsmotor. Ljudisolerad

för en tyst arbetsgång.

Kvarn och rivverk av rostfritt

stål. Helt underhållsfri. Passar

diskhosavlopp med diametern

89-95 mm. Kräver eluttag.

RSK-nr Benämning

801 95 18 Avfallskvarn

ECOSAFE-blandare. Tryckbalanserade termostatblandare

med keramisk tätning och typgodkända backventiler.

Nu finns även 9000E i 40 cc att beställa hos Onninen.

RSK-nr Benämning

834 33 21 ECO, krom

Utlopp uppåt. Duschanslutning

utsprång från vägg 52 mm.

enskilt avlopp – folder

från onninen

Nu finns en folder framtagen

som presenterar produkter

för enskilt avlopp. Onninen

har tagit fram foldern tillsammans

med ledande

tillverkare. Vill du ha ett

exemplar kontakta din

säljare, besök en Onninen

Express-butik eller

kontakta vår växel,

019-603 30 00.

www.onninen.se

Enskilt avlopp

Onninen-magasinet 2, 2011 29


Annonstävling Hört i röret Sudoku

Vår nyhet SANICUBIC

Vi har klippt ut bitar ur fem annonser Fartygspassagerare frågar kaptenen:

Varje tom ruta ska fyllas med en siffra

i detta nummer av Onninen-magasinet, – Vem är det som springer runt, hoppar mellan 1–9. Varje rad, vågrät och lodrät,

modernt rörsystem?

hitta de ursprungliga annonserna så kan och vinkar på den där lilla ön som vi just

måste innehålla siffrorna 1–9. Varje

du vinna en väderstation.

region (innehållande nio små rutor)

passerade?

måste också innehålla siffrorna 1–9.

Kaptenen svarar lugnt:

Ingen av siffrorna får förekomma mer

1 2

– Jag vet faktiskt inte, men han är lika än en gång per rad eller region.

glad varje gång vi åker förbi.

lätt

Den unga och vackra damen skulle köpa 7 6 2 3

tyg till en klänning och frågade expediten 3 5 4 6 8

hur mycket det kostade.

tviktsrör... Oavsett om det gäller dricksvatten-, värme-, kyla- eller

4 7 9 5

t vid synliga rördragningar. Marknadens 3 största rörsortiment tillsam-

– En kyss per meter, svarade den flirtige 6 8 2 7

n bra dag på jobbet.

mannen bakom disken.

3 5

– Okej, jag tar fyra meter, sa damen.

9 3 8 5

i korthet:

Expediten mätte upp fyra meter, slog in

6 7 2

Press- och läckageindikerande

tyget i ett extra vackert paket och såg

kopplingar i PPSU, dim. 16-50

förväntansfull ut.

6 7 2 9

Presskopplingar dim. 40-50 i gulfärgad mässing

– Tack så mycket, sa damen, här kommer 2 7 4 8 9

Modulsystem 63-110 som med endast 30 delar

min man och betalar.

kan monteras i minst 300 Lämna kombinationer ditt svar på:

mst för golvvärme

helst, uppåt, nedåt www.onninen.se

tem. Golvvärme-

Det var den kallaste julen i mannaminne.

I soffan satt frun med fyra påkopplade

medel

7

6 5 2 3

4

elkaminer omkring sig.

C på uponor.se. Även våra andra

Bland alla som

5 9 3 8

– Visserligen är det kallt, men tänk vilken

i hem och samhälle hittar du där.

lämnat rätt svar

9 3 7 6

lottar vi ut fem elräkning vi kommer att få, sa hennes Tel: 08-404 15 30 | Fax: 08-404 15 39

stycken väder- man.

info@saniflo.se | www.saniflo.se 8

Tel 042 15 30 00 info@purmo.se

stationer.www.purmo.se

– Oroa dig inte för det, svarade frun. Jag 8 2 4 6 9

har fått låna dem av grannen.

Fyraårige Kalle kommer gråtande

Vinnare i annonstävlingen, nr 1 -11: springande till storasyster Eva och

Sven-Åke Stenqvist, Stockaryd

berättar:

Lennart Andersson, Västerås

– Niklas slog sönder min spargris!

Sven Johansson, Falkenberg

– Var inte ledsen, tröstade Eva, du kan få

Jan Johansson, Alingsås

stoppa dina pengar i min spargris istället.

Örjan Ek, Västerås

6 9 5

2 3

2 5 8 7 6

® 1

är en effektiv pumpstation

för hemmabruk.

Denna kraftfulla pump tar hand om avloppsvatten

från wc-stolar, badrum, kök

och tvättstuga. Pumpen är utrustad med

ett visuellt larm som visar pumpens status.

SANICUBIC ® SANIFLO AB

– förenklar sanitära installationer!

1 har en kraftfull motor om

1500W och en tankvolym på 32 L. Det

finns 4 st inlopps anslutningar på 40/50

mm eller 100/110 mm. Tryckledning och

ventilations anslutning 50 mm. Max tryckhöjd

11 m eller max horisontell pumpning

110 m. Tempe ratur max 70°C kortare

intervall. Möjligt att ansluta ett externt

larm. Levereras komplett med backventil.

4 5

Beställ vår katalog eller

besök vår hemsida så

får du veta mer.

Lättmonterad

justerbar

takdusch

3 8 5 9 7 2 1 6 4

6 1 7 8 4 5 9 3 2

2 4 9 3 6 1 7 8 5

1 2 8 6 9 7 4 5 3

5 7 6 4 2 3 8 9 1

9 3 4 1 5 8 6 2 7

8 6 3 2 1 4 5 7 9

7 9 1 5 3 6 2 4 8

4 5 2 7 8 9 3 1 6

30 Onninen-magasinet 2, 2011

svÅr

Besök vår

webbplats

www.onninen.se

9 3 7 2 1 8 5 6 4

6 8 1 5 7 4 2 3 9

5 2 4 6 9 3 1 7 8

4 9 3 8 2 7 6 1 5

7 6 5 1 3 9 4 8 2

8 1 2 4 5 6 3 9 7

3 7 6 9 4 2 8 5 1

1 4 8 7 6 5 9 2 3

2 5 9 3 8 1 7 4 6

FM Mattsson lanserar nu en takdusch med teleskopfunktion

som du enkelt kan höja och sänka så att den passar alla.

Installationen är mycket enkel och inga rör behöver kapas.

Nu kan både den långa tonårssonen och hans lite kortare mamma

ställa in takduschen på sin höjd utan att behöva mötas på halva

vägen. En dusch för alla, barn som vuxna, oavsett storlek.

Monteringen är mycket enkel och du behöver inte kapa några rör

överhuvudtaget vid installationen. I den medföljande handduschen

blandas vattnet med luft vilket ger en behaglig stråle.

medel

Nyhet

7 1 3 9 5 8 2 6 4

4 2 9 7 6 3 8 1 5

9 4 6 1 3 5 7 8 2

1 3 8 6 7 2 5 4 9

2 5 7 4 8 9 1 3 6

6 8 5 2 1 4 3 9 7

3 9 2 5 4 1 6 7 8

8 6 4 3 2 7 9 5 1

5 7 1 8 9 6 4 2 3

lätt

svÅr

5 9 1 6

6 4 5 9 3

4 8 5

1 6

2 3

9 3 4 5

2

1

4 5 2

6


Lättmonterad

justerbar

takdusch

FM Mattsson lanserar nu en takdusch med teleskopfunktion

som du enkelt kan höja och sänka så att den passar alla.

Installationen är mycket enkel och inga rör behöver kapas.

Nu kan både den långa tonårssonen och hans lite kortare mamma

ställa in takduschen på sin höjd utan att behöva mötas på halva

vägen. En dusch för alla, barn som vuxna, oavsett storlek.

Monteringen är mycket enkel och du behöver inte kapa några rör

överhuvudtaget vid installationen. I den medföljande handduschen

blandas vattnet med luft vilket ger en behaglig stråle.


Returadress: Onninen AB

Box 1141, 171 22 Solna.

Technibel nu hos Onninen

Nu kan du beställa splitaggregat från Technibel hos Onninen.

Sortimentet omfattar splitaggregat luft/luft för kyldrift med

fabriksmonterad vinterdrift som standard. Välj mellan vägghängd

eller golv/takmonterad modell samt takkassett.

On/off-reglering. Kräver KYL-ackreditering vid installation.

Kontakta Onninen för rådgivning, beställning och mer information.

Telefon 019-603 30 00

www.onninen.se | kontakt@onninen.se

More magazines by this user
Similar magazines