MAGASIN - Wacker Neuson

cz.wackerneuson.com

MAGASIN - Wacker Neuson

magasin

Utgåva 01/2012

SkaNdiNavieN

Följ med Wacker Neuson

till Skandinavien

kvalitet

är en centralt förankrad värdering

i Wacker Neusons verksamhet

Namibia

Wacker Neuson lastare klarar

värme och damm i Namibia


02

Wacker NeUSoN magasin

Ingen terräng och ingen uppgift är för svår

Wacker Neusons helt nya serie av banddrivna dumpers möter kundernas samtliga krav

i fem lastkapacitetsklasser. Alla modeller – från DT05 med 0,5 ton till DT25 med 2,5 ton

lastkapacitet – är utrustade med en helt hydrostatisk framdrivning. Tillsammans med

de kraftfulla diesel- och bensinmotorerna garanterar detta excellent manövreringsförmåga

även i svår terräng. Varje enskild modell övertygar med individuella specialiteter:

DT05 är exempelvis specialisten när det blir trångt. Med en maskinbredd på endast

66 cm och 0,5 ton lastkapacitet är DT05 perfekt för användning inomhus. DT25 däremot

övertygar med sin styrlogik. På svåra underlag vänder föraren inte maskinen, utan

vänder istället helt enkelt sätet – och kör alltid åt det håll som han för styrspaken mot.

Med sina mångfaldiga utrustningsvarianter och användningsmöjligheter kommer dessa

nya banddrivna dumpers överallt till sin rätt – och redan de första återkopplingarna från

kunderna bekräftar det vi är särskilt stolta över: den enorma flexibiliteten.

FramSida


edaktioN

Cem Peksaglam

Styrelseordförande

Wacker Neuson SE

Ett företag med kultur.

Kära läsare!

Företagskulturen representerar de grundvärderingar

som gjort och gör företaget framgångsrikt. Den är

således essensen av en gemensam, framgångsrik

historia. Och dess utveckling hänger nära ihop med

den ekonomiska utvecklingen.

Det är därför inte så konstigt att vi, i vår serie om

våra företagsvärderingar, även vill ge dig insyn i vår

företagskultur. Företagskulturen är direkt kopplad

till frågan om hur du upplever vårt företag, och den

bidrar till framgångsrika och långsiktiga kundrelationer.

Om vi därför använder begreppet kvalitet i

lite bredare bemärkelse finns det goda skäl för det,

vilket du kommer att kunna läsa om från sidan 8.

Eftersom vi är ett globalt agerande företag kommer

vi gång på gång i kontakt med andra kulturer. Till

och med inom ett Europa där länderna kommit

närmare varandra kan man uppleva skillnader, även

om det ibland märks först vid andra anblicken. En

sån andra anblick riktar vi - med en stor glimt i ögat

– mot Skandinavien, där Wacker Neuson redan har

lyckats etablera sig. Från sidan 18 och framåt kan

du följa oss till mittnattssolens rike.

Med första utgåvan under detta året bjuder Wacker

Neuson magasinet åter på ett attraktivt innehåll.

Jag önskar er en trevlig och givande läsning.

Cem Peksaglam

Wacker NeUSoN magasin 03


04

Wacker NeUSoN magasin iNhalt

08

Innehåll

Nyheter

06 Banbrytande produktinnovationer, framsteg

i tillverkningen vid den österrikiska

kompaktmaskinfabriken i Linz, samt

olika mässutställningar

FöretagSvärdeN

08 Kvalitet hos Wacker Neusons värld

av värderingar

kompeteNS

12 Wacker Neuson lastare klarar värme

och damm i Namibia

14 Rullande monter på väg

Denna Show Trailer kan allt …

18

26

iN actioN

16 Arbete med Wacker Neusons

byggnadsredskap och byggnadsmaskiner

SceN

18 Följ med oss till Skandinavien och läs

om företagsaktiviteter men även

märkvärdigheter i Norden

21 Porträtt på Wacker Neusons stålfabrik

i Serbien


iNhalt Wacker NeUSoN magasin 05

14

paNorama

22 Den nya reklampresentbutiken finns

snart på nätet

24 Räknespel

25 Fyra frågor till Jörg Vogler, vd för

Wacker Neuson Frankrike, kring

säkerhet och komfort

Tryck

Utgivare: Wacker Neuson SE

Preußenstraße 41, 80809 München, Tyskland

Tel. +49(0)89 354 02-0, Fax +49(0)89 354 02-203

magazine@wackerneuson.com, www.wackerneuson.com

löNSamhet

26 Bra investeringar – säker finansiering

kaleNder

29 De viktigaste datumen för branschen

Innehållsansvarig: Stefanie Herr

Chefredaktör: Simone Dilger

Utformning och text: Heidlmair Kommunikationsdesign GmbH

Tryckeri: Gutenberg GmbH

Utgåva: Europa


06 Wacker NeUSoN magasin

Nyheter

Nyheter

Skräddarsydda för professionella behov

Från och med nu finns det ett program för diamantklingor i tre

skarpa prestandaklasser. Indelningen sker via det kända stjärnsystemet:

fyra stjärnor för toppligan vid daglig användning, tre

stjärnor för den gyllene mitten vid frekvent användning, två stjärnor

för startklassen vid användning då och då. Detta underlättar valet

och säkerställer att rätt klinga används för varje användningssyfte.

Intermat 2012:

"Säkerhet och komfort som standard"

Från 16:e till 21:a april 2012 understryker Wacker Neuson med

ett representativ tvärsnitt från koncernens egna utvecklingsavdelningar

sin ledande roll. Utöver fem banddrivna dumpermodeller,

den innovativa, fjärrstyrda vibratorplattan DPU 130, ett

nytt program för diamantklingor och några andra höjdpunkter

från Wacker Neuson kommer även Kramer Allrad med en hel

del. Exempelvis det innovativa förarassistenssystemet "smart

handling" för teleskop och den nyutvecklade kompaktklassen

med hjullastarmodellerna 550 och 650. Ett besök lönar sig –

boka under alla omständigheter in mässan!

50 år Wacker Neuson i UK

Tradition räknas: för exakt 50 år sedan grundade Wacker

Neuson sitt försäljningsdotterbolag i Storbritannien. Redan

då stod kundnärheten i fokus och det ger Wacker Neuson

än idag en stor fördel.


Nyheter

Det går framåt i Hörsching

Byggandet av Wacker Neusons nya fabrik i österrikiska Linz-Hörsching

följer exakt tidsplanen. Den 4:e oktober 2011 höll man taklagsfest, datumet

för färdigställandet i maj 2012 kommer att hållas. "Vi kommer att

starta produktionen av våra grävmaskiner, hjul- och banddrivna dumpers

och kompaktlastare som planerat", glädjer sig Gert Reichetseder, vd för

Wacker Neuson Linz GmbH, så att fabriken redan inom kort kommer att gå

i full drift. Fabriken söker fler medarbetare för produktionen, för att klara

den ökade ordervolymen.

Är du intresserad? Klicka direkt på www.wackerneuson.com/jobs

Austrian Event Award 2011 i guld för Wacker Neusons

presentation på Bauma

DPU 130 vinner

världens första innovationspris ®

Den innovativa fjärrstyrda vibratorplattan från Wacker Neuson kom inte bara till final i tyska

näringslivets innovationspris 2011. Juryn utsåg till och med DPU 130 som vinnare i kategorin

medelstora företag. Med denna seger i den prestigefulla tävlingen "Världens första

innovationspris ® " styrker Wacker Neuson på nytt den innovationskraft som från början varit

drivkraften bakom koncernens framgångar.

Wacker NeUSoN magasin 07

För presentationen på mässan Bauma 2010 fick Wacker Neuson den största österrikiska utmärkelsen

på området eventmarknadsföring. Konceptet övertygade uppenbarligen inte bara mässans besökare

utan även den förstklassiga juryn. Den 5:e december 2011 tog vd:n för Wacker Neuson Linz

Gmbh, Gert Reichetseder, med stor glädje emot det eftertraktade priset: "Att vi kunde vinna mot så

renommerade kandidater som Silhouette, Nestlé eller Samsung gör oss mycket stolta. För oss som

världskoncern är mässor ett enormt viktigt kommunikationsinstrument. Uppenbarligen har vi inte

enbart rätt strategi, utan genomför den också på rätt sätt."


08

Wacker NeUSoN magasin

INNOVATION

KARAKTÄR

Kvalitet i Wacker Neusons värld

av värderingar.

kUNd

PRESTANDA

medan "kvalitet" allt för ofta bara används som ett tomt begrepp fyller Wacker Neuson det med innehåll

och liv. kvalitet gäller som ett av de centrala företagsvärden som sätter kundens och medarbetarnas

tillfredsställelse i centrum.

FöretagSvärdeN

Kvalitet


FöretagSvärdeN

Den internationella närvaron med flera filialer även för

produktionen garanterar lika och framför allt lika höga

kvalitetsstandarder.

I vardagsspråket betecknar kvalitet värdet eller

de goda egenskaper hos en sak eller hos tjänster

utifrån användarens perspektiv. Betydelsen av

det ursprungliga latinska ordet "qualitas" är lite

bredare och syftar även på "karaktär, kännetecken,

egenskap och tillstånd". Men utöver de ekonomiska

och tekniska ansatserna som genom normer och

klassificeringar gör kvalitet mätbar och påvisbar

förblir kvalitet en mycket subjektiv känsla.

Detta är precis Wacker Neusons utgångspunkt då

kvalitet i betydelsen av goda produktegenskaper

och uppfyllande av vedertagna normer och

standards är en självklarhet för koncernen med sin

tradition sedan årtionden. Till detta räknar Wacker

Neuson sina produkters och lösningars innovations-

och bruksvärde liksom den maximala säkerheten för

användaren samt komforten och lönsamheten.

Att dessa faktorer inte behöver stå i motsättning till

varandra bevisar otaliga av koncernens produkter.

Två exempel ska nämnas här: de beprövade

komprimeringsmaskinerna har gjort Wacker Neuson

världsledande. Den senaste modellen, den

fjärrstyrda vibratorplattan DPU 130 har redan

utmärkts med flera innovationspris eftersom den

förenar enorm styrka med maximal säkerhet och

ergonomisk manövrering. Ytterligare ett exempel

är Vertical Digging systemet vds för grävmaskiner.

Genom den hydrauliska uppfällningen av övervagnen

kan ojämnheter i terrängen på upp till 25° jämnas ut.

På så sätt kan man jobba mer ekonomiskt, komfortabelt

och säkert.

Kvalitet som mervärde

Hos Wacker Neuson täcker kvalitetsbegreppet

mycket mer än produkten och omfattar även

relationerna till kunden och distributionspartnerna.

Denna form av kvalitet uppnås av medarbetare

som har kunskapen och en genuin kundfokus, som

är motiverade och har "rätt inställning". De fyller

Wacker Neusons kvalitet med liv. De mänskliga

kvaliteterna i det dagliga samarbetet mellan kollegor,

kunder och partners skapar en atmosfär av respekt

och förtroende.

Wacker NeUSoN magasin 09


10

Wacker NeUSoN magasin

Mer än bara kontroll före

leveransen

Hos Wacker Neuson börjar kvaliteten redan

i ett tidigt skede, eftersom uppfyllandet av

varje detalj i definierade arbetsprocesser tas

på största allvar. Kompetens och ansvar för

kvaliteten har därför delegerats till medarbetarna

på alla nivåer. På så sätt kan mänskliga

kvaliteter gå hand i hand med processkvaliteten.

Eftersom produktivitet, punktlig leverans och

produktkvalitet belönas genom innovativa

incitamentsystem i produktionsanläggningarna

ökar kvalitetsmedvetenhet, prestanda och

tillfredsställelse hos medarbetarna. Avgörande

är inte medarbetarens position i hierarkin utan

kvaliteten i det han eller hon bidrar med.

"Alla av oss är delaktiga i det som

våra kunder kopplar till namnet

Wacker Neuson. Med allt vi gör.

För oss är kvalitet ambition och

skyldighet på en och samma gång."

Sonja Schweiger, medarbetare i lindningsavdelningen för

motorvibratorer i produktionsfabriken i Reichertshofen.

Ett helhetsperspektiv på kvalitet

Hos Wacker Neuson övertygar man kunder med

en jämställd relationskvalitet och genom produkternas

och tjänsternas kvalitet. Lång livslängd och

pålitlighet, hög användar- och reparationsvänlighet

och låga driftskostnader är väsentliga kvalitetskännetecken.

Samtidigt har användarens skydd högsta

prioritet. Till detta räknas åtgärder gällande produkternas

ergonomiska användning och reducerade

buller- och vibrationsbelastningar för användaren.

Allt detta sker med ambitionen att inte bara uppfylla

de lagliga föreskrifterna utan även att överträffa

dem. Till detta hör även att maskinen och det använda

materialet går att återvinna eller upparbeta.

Hållbarheten i företagets agerande, en lång livslängd

på produkterna och tjänsternas pålitlighet baseras

på mångårig internationell erfarenhet och på beständigheten

i företagets uppförande.

Den ständiga dialogen med kunderna och balansen

mellan tradition och förändring utgör fundamentet

för en hållbart framgångsrik utveckling. Och eftersom

detta är så viktigt finns värderatten. I nästa

utgåva kommer den att vrida sig vidare till nästa

företagsvärde, "prestanda". Men även i samband

med detta handlar det i själva verket bara om en

sak: Wacker Neusons kunder.


Kvalitet

Motorvibratorernas inre i produktionsanläggningen

i Reichertshofen

Wacker NeUSoN magasin


12 Wacker NeUSoN magasin

kompeteNS

Wacker Neusons lastare säkrar att

jordbruksland bevaras i Namibia

en ambitiös produkt i Namibia reducerar den så kallade förbuskningen av bondgårdarna och

använder den utvunna biomassan som bränsle för en cementfabrik. Fullt delaktig: Wacker Neuson

med sammanlagt fem fyrhjulsstyrda telehjullastare och teleskoplastare som fungerar utmärkt i de

tuffa afrikaniska förhållandena.

Projektet har initierats av Schwenkgruppen

i Ulm, vars cementfabrik Ohorongo

Cement i Otavi har högt energibehov för

cementtillverkningen. Detta behov täcks

med krossat trä som utvinns genom en

"röjningsservice" för lokala bondgårdar.

Landets tilltagande förbuskning

försämrar förhållandet mellan gräs och

buskar och gör landet oanvändbart för

jordbruk, eftersom djuren inte betar

längre där.

"Under namnet "Energy for Future –

EFF" blir det en vinst för både bönder

och vår cementfabrik: utöver effekten

att jordbruksmark åter blir användbar

ska EFF på lång sikt även ge ekonomisk

vinst och skulle kunna exporteras till

andra länder som framgångskoncept

för utvinning av regionala och förnybara

bio-bränslen", förklarar vd:n för Energy

for Future, Tobias Konzmann.

"Vi har valt Wacker Neusons maskiner

eftersom de är kända för sin lönsamhet

och även klarar tuffa användningsvillkor.

Därutöver agerar Wacker Neuson

koncernen globalt så att detta projekt

även skulle kunna överföras till andra

länder."

röjningsprocessen:

lastare klarar värme, damm och

permanent belastning

Med ett speciellt skörderedskap från

specialmaskintillverkaren AHWI krossas

buskar på bondgårdarna. Skyddet för

vissa växter, skuggträd för djur och

även erosionsskydd är säkerställda. De

traditionella metoderna så som använd


kompeteNS

ning av bandschaktare eller kemikalier

är mycket mindre skonsamma.

Fyra fyrhjulsstyrda telehjullastare 750 T

lastar det krossade materialet från

röjningen för transport till cementfabriken

på lastfordon. Oavsett värme,

damm och permanent belastning från

de många lastningscyklerna utför de

sitt arbete pålitligt och bekräftar på det

sättet valet av Wacker Neuson.

„Vi har visserligen inte funnits representerade

med våra kompaktmaskiner

förrän 2009 i Sydafrika, men de bygger

på ett mycket bra rykte som Wacker

Neuson har fått här med sina byggnadsredskap“,

berättar Rudi Richartz, vd

hos det sydafrikanska Wacker Neuson

försäljningsbolaget, stolt om den framgångsrika

sortimentsutökningen. Och

även Wolfgang Büttner, vars företag IBS

med huvudsäte i Windhoek/Namibia

sedan över trettio år är ansvarigt för

Wacker Neusons byggnadsredskap

och nu även för byggnadsmaskinerna,

glädjer sig över detta.

"För röjningen av bondgårdarna är

de fyrhjulsstyrda teleskophjullastarna

750 T från Wacker Neuson med sin

stabilitet den enda lösningen. Det ställs

en hel del krav på dem: För att lasta en

lastbil med över 90 m³ krossat material,

behövs 56 lastningscykler varvid 25 ton

lastas per lastbil trots materialets låga

densitet. Förarna, som med tiden har

fått mycket erfarenhet, behöver numera

endast 30 minuter och manövrerar de

hydrauliska gripskoporna suveränt via

den standardmässiga 3:e styrkretsen.

Drygt tio lastbilar måste lastas per

dag", berättar Wolfgang Büttner för att

understryka maskinernas prestanda

och enkla manövrering. Cementfabriken

ligger 450 km från Windhoek, vilket

även för servicen innebär extrema

villkor. "Kundservicen är i geografiskt

och demografiskt svåra regioner alltid

ett viktigt ämne. Även här kan vi dygnet

runt erbjuda EFF genom välutbildad

och -organiserad personal från IBS“,

förklarar Ulf Diemer, verkstadsledare

hos Wacker Neuson återförsäljaren IBS

i Windhoek.

begeistrade maskinanvändare

Utöver arbetet på bondgårdarna är

Wacker Neuson aktivt i upparbetningsanläggningen

vid cementfabriken.

Där står en teleskoplastare 4009

för beskickning av anläggningen i

permanent drift. "Ordet permanent

drift kan man verkligen läsa ordagrant:

Teleskoplastaren 4009 används faktiskt

24 timmar per dag och sju dagar per

veckan. Nur har det gått tre månader,

och detta vid enorm dammbelastning.

Genom den inbyggda reverserbara

fläkten som via ett knapptryck i kabinen

blåser rent kylaren, kan den fulla kyleffekten

även garanteras vid hög omgivningstempertur.

Genom arbetshöjden

på upp till 9 m och en lastkapacitet från

upp till 4 t utför den ett stort lastfordons

uppgifter till mycket lägre inköps- och

driftskostnader. Men det är inte bara det

som begeistrar maskinens användare.

"De uppskattar även den enkla manövreringen

och överskådligheten när de

placerar materialet på ett perfekt sätt

med superlättmaterialskopan. Teleskoplastaren

från Wacker Neuson är verligen

optimalt lämpad för materiallastning i

svåra förhållanden."

Med teleskoplastaren och teleskophjullastaren

gör Wacker Neuson å ena sidan

Wacker NeUSoN magasin 13

en viktig insats för att bevara värdefullt

jordbruksland i Namibia. Å andra sidan

bidrar maskinerna väsentligt till den nya

cementfabrikens ekonomiska drift. Så

kan man hos Wacker Neuson vara stolt

över sin roll inom ramen för projektet

"Energy for Future – EFF". Detta

engagemang kommer att bidra till att

Wacker Neusons kompaktmaskiner får

ännu bättre rykte i Sydafrika.

Alla produkter som nämns i texten säljs i

Europa under varumärket Kramer Allrad,

utanför Europa under varumärket Wacker

Neuson.


14 Wacker NeUSoN magasin

kompeteNS

Rullande monter:

Show Trailer går på tur

Sedan 2012 används Show trailern. överallt där den dyker upp begeisterar

den besökare liksom arrangörer. den nya Wacker Neuson Show trailern

framstår som en universell talang.


kompeteNS

1

Principen liknar de legendariska science-fictiontransformers:

men här förvandlar sig en 14 m lång

semitrailer på bara några timmar till en multifunktionell

monter med allt som hör till.

komplett infrastruktur

Invändigt erbjuder Show Trailern med uppehållsrum

och förtält som tillval, kök och mötesrum på drygt

150 m 2 allt som en monter eller en eventlokal behöver.

Den erbjuder till och med en generös takterrass.

När det gäller tekniken finns allt från ljudanläggning

till bildskärm.

mer flexiblitet till lägre kostnader

Långt utöver klassiska montrar utökar Show Trailern

möjligheten för effektiv företagspresentation och

personlig kommunikation och interaktion med

publiken: Det är dags för live-marketing. Därutöver

övertygar den såväl optiskt som med funktionalitet.

Istället för montrar som installeras på nytt varje

gång rullar i framtiden helt enkelt Show Trailern

fram. På större mässor kan den användas som

butik. Därutöver kan den iscensätta Wacker Neuson

vid evenemang för försäljare, husutställningar eller

roadshows på ett effektivt sätt.

2

3

Wacker NeUSoN magasin 15

1. Mötesrum för upp till 8 personer

2. Blick i trailerns inre med receptionsområde

3. Användning på Baumaschinenspektakel i

Schweiz


16

Wacker NeUSoN magasin

Full insats.

Wacker Neusons byggnadsmaskiner och -redskap används i

hela världen. de bevisar sina kvaliteter på byggarbetsplatser

och andra ovanliga användningsplatser.

Tack vare ett unikt nytt luftfiltersystem jobbar Wacker

Neusons kapmaskiner med högsta produktivitet.

iN actioN

Z som Zero Tail: Individuell landskapsskötel med den flexibla kompaktgrävmaskinen

50Z3 från Wacker Neuson hos företaget Hochmuth, som sysslar

med trädgårds- och landskapsplanering, i tyska Maxhütte-Haidhof.

Sedan mer än 20 år är den kommunala byggavdelningen i tyska staden

Esslingen kund hos Wacker Neuson. 9,5 tons grävmaskinen används i

huvudsak vid arbeten inom vägunderhåll och för anläggningsarbeten.


iN actioN

Vid isiga temperaturer i februari räddade

Wacker Neusons ytvärmare tidsplanerna

på många byggarbetsplatser.

Wacker NeUSoN magasin 17

Den enkla manövreringen och den säkra reservdelsservicen hos Wacker Neusons produkter övertygade

Osterhuber Agrar. Företaget köpte en kompaktlastare 501s som används för lastning, lager- och hamntransporter

ooch dagligen för lossning av skepp och lagerarbeten.

För ett stort projekt i Mühldorf i tyska delstaten Bayern använder BTH sex åkbara

glättare från Wacker Neuson för ytglättning av en drygt 80.000 m² stor produktions-

och monteringshall.


Wacker NeUSoN magasin

Framgång under

mittnattssolen

det finns mycket soliga utsikter ör Wacker Neuson i Skandinavien. Under de senaste

åren har affärerna utvecklats ytterst tillfredsställande, men potentialen är långt ifrån

uppnådd.

Skandinavien

länder: Sverige, Danmark, Norge

total yta: 878.588 km 2

invånare: 19.924.896

befolkningstäthet Ø: 22,68 invånare per km 2

Statsskick: Monarkier


SceN

2011 var ett speciellt år för Wacker Neuson i

Skandinavien: sammanlagt kunde omsättningen

ökas med 45 procent, i Sverige till och med över

55 procent. Wacker Neuson har egna dotterbolag i

Sverige, Danmark och Norge.

på tillväxtkurs i Skandinavien

I Skandinavien där säsongen för byggbranschen på

grund av de långa vintrarna är särskilt kort satsar

man på kvalitet och säkerhet. Det är det enda sättet

att jobba effektivt och ekonomiskt. Och just för

detta är produkterna från Wacker Neuson kända

och avsedda.

Stora presentationer på mässor 2012

Potentialen i Skandinavien är långt ifrån uppnådd.

Desto viktigare är det att komma i kontakt med

potentiella kunder och intressenter i Skandinavien.

Genom att vara närvarande på de viktigaste mässsorna,

Vei och Anlegg i Norge, som även kallas för

"Skandinaviska Bauma" och Maskin Expo i Sverige

kan Wacker Neuson övertyga på plats med byggnadsmaskinernas

och -redskapens prestanda. Även

Show Trailern dras till Norden. Den rullande montern

kommer att användas på båda mässorna. "Att vara

närvarande på dessa mässor kommer att hjälpa

oss att ytterligare stärka vårt rykte och vår närvaro

i Norden", glädjer sig Ville Viita, dotterbolagsledare

för Wacker Neuson Skandinavien på båda storevanemangen.

Etableringen på den skandinaviska marknaden är

långt ifrån avslutad för koncernens del, framför allt

då återhämtningen efter den ekonomiska krisen

2009 nu börjar få påtaglig effekt. Framför allt genom

aktiv kundnärhet via väletablerade distributionsstrukturer

och den höga kvalitetsnivån kan Wacker

Neuson vinna i Norden.

Wacker NeUSoN magasin 19

1. VDS - Vertical Digging system:

Tack vare den hydrauliska uppfällningen av

övervagnen går det att gräva vertikalt även i

ojämn terräng.

2. RT med fjärrkontroll:

Wacker Neusons universalvält styrs via

fjärrkontroll och tack vare en intelligent

avståndsavkännare stängs den automatiskt

av när säkerhetsavståndet mellan användare

och maskin underskrider två meter. Detta ger

stor säkerhet, är vibrationsfritt och reducerar

avgaser till ett minimum.


20 Wacker NeUSoN magasin

SceN

En lite annorlunda rundresa

genom Skandinavien

långt borta från alla klischeer om oändliga vidder,

skogar och sjöar med myriader av myggor och

tystlåtna invånare gav vi oss ut på spaning. och vi

hittade en hel del märkvärdigheter.

danmark

Danmark är känt som ett platt land.

Högsta berget är inte mycket mer än en

kulle. Det gäller även för ön Bornholm i

Östersjön. Ändå byggdes för några år

sedan en skidlift där – EU bidrog med

100.000 Euro.

Norge

Sverige

En kulinarisk märkvärdighet är surströmming. Burken

som fiskrätten förvaras i bör inte öppnas utan speciella

åtgärder eftersom användaren överraskas av en

starkt ruttnande lukt. Under rinnande vatten tappar

dock denna skandivaiska specialitet sin outhärdliga

lukt och kan sedan ätas utan problem; traditionellt

med kall mjölk eller öl. Surströmming tillverkas på

följande sätt: efter sista fångsten på våren läggs

fisken i salt vilket sätter i gång jäsningsprocessen.

Varje år packas fisken i burkar där den efterjäser. I

denna fas finns en explosionsrisk som gör att många

flygbolag förbjuder transporten av burkarna. Därför

är den stinkande fisken inte bara märkvärdig och

delikat, utan även exklusiv.

Det är tillåtet att skälla i offentligheten – även för människor.

Denna dom fällde domstolen i Norge till förmån för en pappa

som ville uppmuntra sina barn genom att skälla som en hund på

hemvägen mitt i Oslo. En närboende väckte åtal mot mannen

för fridsstörande.


SZeNe Wacker NeUSoN magasin 21

Wacker Neuson Kragujevac d.o.o.:

komponenttillverkningen för kompaktmaskiner

en stor andel av stålkomponenterna hos Wacker Neuson byggnadsmaskiner

har någonting gemensamt ...

… de kommer från Wacker Neusons produktionsanläggning

i Kragujevac som ligger ungefär 140 km

från Belgrad mitt i Serbiens hjärta. För närvarande

jobbar runt 200 medarbetare i fabriken som grundades

2007.

"Framför allt när det gäller stålkomponenter finns

det stora kvalitetsskillnader. Med vår egna fabrik

kan vi säkerställa att kvaliteten är rätt", säger Martin

Lehner, vice styrelsemedlem för Wacker Neuson SE

med ansvar för de kompakta byggmaskinerna.

Naturligtvis gäller Wacker Neusons strikta kvalitetskriterier

även för de arbetsstycken och komponenter

som produceras i Kragujevac. Och det är utmaning

som man inte får underskatta. Men Wacker Neuson

i Kragujevac är ett mönsterexempel på ett "lärande

företag" som vinner respekt och har skaffat sig en

ställning inom koncernen genom goda resultat och

övertygande produkter.

Kragujevac har 180.000 invånare och är Serbiens

fjärde största stad. Wacker Neuson är en viktig

arbetsgivare för ett land med mycket hög arbetslöshet.


22

Tillgängligheten för kunder är lätt och snabb och

man behöver ingen registrering när man vill shoppa

loss eller bara botanisera sortimentet.

Välj helt enkelt önskat varumärke i menyn och precisera,

vid behov, sökresultatet med kategorivalet.

ett äkta sortiment för fanklubben

Största favoriten i butikens sortiment är de skalenliga

modellarna av byggnadsmaskiner och redskap.

Det väcker inte bara glada barndomsminnen; det är

framför allt ett paradis för samlare.

Under olika rubriker erbjuder reklampresentbutiken,

praktiska, nyttig, lekfulla och dekorativa artiklar så

som fällknivar, kläder, modeller och väskor – alltid i

den typiska och eleganta Wacker Neuson-designen

och i en kvalitet som stämmer överens med företagets

kvalitetsbegrepp och -filosofi. Nu kan även

kunder, vänner och företagets fans upptäcka det.

Reklampresentvärlden

från Wacker Neuson

Sortimentet i den nya online reklampresentbutiken övertygar riktiga

grävmaskinentusiaster liksom alla som är lekglada. det bästa med det:

priserna gör att man också gärna unnar sig denna glädje.

alltid uppdaterad

Om du inte vill missa någonting, registrera dig helt

enkelt för reklampresentbutikens nyhetsbrev. Det

informerar dig regelbundet om nyheter och speciella

kampanjer.

Och missa inte: på de flesta mässorna erbjuder

Wacker Neuson ett urval av sortimentet till mässpris.

wackerneuson-shop.com

paNorama


paNorama

Online för det verkliga livet:

Starka varumärken, coola artiklar, stor glädje.

modell fyrhjulsdumper 6001s

Skala: 1:50

20,00 EUR

poloshirt kortarmad

24,50 EUR

Schweizisk kniv

18,00 EUR

tumstock

4,00 EUR

paraply med automatik

18,00 EUR

kulspetspenna

1,00 EUR

Wacker NeUSoN magasin 23

modell stamp bS 60-2i

Skala: 1:12

14,90 EUR


24

Wacker NeUSoN magasin

Det räknas.

Upptäck ett par häpnadsväckande siffror från

Wacker Neuson och vad som står bakom dem.

5 7.450

miljoner euro var Wacker Neuson-koncernens

omsättning år 2011. Därmed ligger företaget

knappt under en milljard i omsättning

13

månader tar det från denna

magasinutgåvas utgivningsdatum

fram till nästa Bauma i München

15-21:e april 2013

m² omfattar det nya produktionsverkets totala

nettoyta i österrikiska Hörsching i närheten av Linz,

som står klar för inflyttning i maj 2012

264

delar har en stamp

från Wacker Neuson

paNorama

kilometer luftlinje ligger mellan Wacker Neusons

huvudsäte i München och det ryska dotterbolaget

i Moskva


paNorama

Fyra frågor om …

säkerhet och komfort.

på detta års intermat i paris har

Wacker Neuson valt "Säkerhet och

komfort som standard" som motto

för mässan. vilka kriterier är det som

skiljer Wacker Neusons produkter

från liknande konkurrensprodukter?

Vogler: "Våra utvecklingslag

arbetar väldigt tätt ihop med våra

försöljningsbolag runt om i världen.

Därför tar det extremt kort tid för

återkopplingar från marknaden att nå

tekniken och för framtagandet av en

lösning. Sedan många årtionden tillbaka

är säkerhetstanken djupt förankrad i vår

företagsfilofi. En anledning är förstås att

våra produkter i vanliga fall är utsatta

för extrema belastningar. Vår ambition

är att skydda användaren maximalt

och att samtidigt ge användaren en

mycket komfortabel arbetsplats. Jag vill

nämna några exempel för att förtydliga

ämnet lite mer: vibratorplattan DPU 130

och universalvält RT 82 manövreras

via fjärrkontroll, och tack vare den

intellligenta avståndskännare stängs

de automatisk av när säkerhetsavståndet

på 2 meter mellan användare

och maskin underskrids. Detta är en

tydlig säkerhetsegenskap. På området

kompaktmaskiner tänker jag på Vertical

Digging system för grävmaskiner. Med

detta system kan föraren jobba ergonomiskt

även i ojämn terräng, eftersom

hytten kan lutas med upp till 15°. Detta

är en väsentlig fördel när det gäller

komfort. Med fyrhjulsstyrningen hos

alla produkter från vårt koncernmärke

Kramer Allrad kan dessutom även förare

med ringa erfarenhet manövrera en

hjullastare eller en teleskoplastare på

ett säkert sätt och framför allt utan att

välta. Detta system lämpar sig även

utmärkt för uthyrning."

varför finns det så många andra

respektive striktare regler i Frankrike

när det gäller säkerhet?

"Som redan nämnts har vi många

uthyrningsparker i Frankrike som

kunder. Jämfört med andra länder i

Europa hyr man mycket mer här än man

köper. De som använder maskinerna

bara ibland ska ha lika bra service som

professionella användare. Uthyrningsparkerna

vill självklart ha maskiner

som samtidigt är pålitliga, säkra och

ekonomiska. Och det är just vad vi kan

erbjuda."

går strävandet efter säkerhet och

komfort över huvudtaget ihop med

det viktigaste kravet på rentabilitet

och effektivitet? hur?

"Det ena uteslutar inte det andra.

Användarens säkerhet har alltid högsta

prioritet för oss. Men direkt efter det

kommer effektiviteten. Hittills har våra

ingenjörer alltid lyckats med att utveckla

optimala lösningar. Men om säkerheten

påverkar effektiviteten kommer produkten

inte att ha någon plats i Wacker

Neuson-koncernen."

Wacker NeUSoN magasin 25

Jörg vogler,

vd för Wacker Neuson

distributionsbolag

i Frankrike

vilka personliga förväntningar har du

på intermat?

"Intermat i Paris är en mycket viktig

mässa för oss, speciellt för den franska

marknaden säkert den viktigaste

branschmässan. Vil vill presentera våra

kunder Wacker Neusons och Kramer

Allrads mångfaldiga produktsortiment

och väcka stort intresse med det hos

nya kunder. Därutöver är Intermat den

optimala plattformen för att upprätthålla

och bygga ut kontakter med befintliga

kunder. Självklart hoppas vi på bra

väder, bra stämning och att det kryllar

av byggnadsmaskiner."

intermat 2012,

från 16-21:e april 2012,

du hittar oss i utomhusarealen E6,

monter B 068


26

Wacker NeUSoN magasin

Bra investering – säker finansiering.

Sedan mer än tio år erbjuder Wacker Neuson skräddarsydda och

kundorienterade finansieringslösningar.

Eftersom Wacker Neuson erbjuder många olika finansieringsprodukter är det möjligt

att anpassa sig efter kundens individuella behov. Oavsett om det handlar om

leasing eller avbetalning ger den höga kvalitetsstandarden och den långa livslängden

hos alla Wacker Neusons produkter attraktiva avbetalningsvillkor med minimal

kreditrisk.

Kortfattat: Individuell finansiering i Wacker Neusons beprövade kvalitet.

Steg för steg till teknisk och ekonomisk säkerhet:

• Kostnadsfritt stöd vid val av finansieringsmodell

• Utveckling av en finansieringsform som är individuellt anpassad efter kundens

behov med en allmän löptid på mellan 24 och 60 månader

• Bästa villkor tack vare Wacker Neusons utmärkta kreditvärdighet

• Attraktiva villkor för avbetalningarna tack vare en reducerad risk genom den höga

kvalitetsstandarden och den långa livslängden hos Wacker Neusons produkter

• Egenkapital skonas genom finansieringen

• Enkel hantering, snabb och smidig finansieringsbekräftelse

• Maskin och finansieringskoncept i ett

Fördelar vid avbetalning:

• Inte bunden till avskrivning

• Fast ränta över hela löptiden

• Inga begränsningar när det gäller handpenningens belopp

• Låga expeditionsavgifter

Prata nu med din Wacker Neuson-försäljningspartner!

Du vinner dubbelt: tid och pengar.

vi finns i hela europa:

• Tyskland �

• Österrike �

• Schweiz �

• Frankrike �

• Italien �

• Ungern �

• Rumänien �

• Tjeckien �

• Slovakien �

• Polen �

• Skandinavien �

• Storbritannien �

• Irland �

och snart även i*:

• Benelux �

• Ryssland �

• Spanien �

• Portugal �

• Turkiet�

• Andra länder följer

reNtabilitet

*Den standard som används på respektive

marknad är avgörande för hanteringen

av finansieringsmodellerna.


Kommer som beställt.

du vill inte missa någon utgåva av Wacker Neuson magasinet? inga problem.

Fyll i svarstalongen och det aktuella Wacker Neuson magasinet kommer 2 gånger per år direkt från

tryckpressen till din brevlåda. Eller registrera dig på nätet:

www.wackerneuson.com/magazine

MAGAZIN

Ausgabe 02/2011

MAGAZINE

magazinE magazinE

Prenumerations-svarskort.

Wacker NeUSoN magasin

Ja, jag vill prenumerera på Wacker Neuson magasinet och erhåller tills den avsäges 2 x årligen

utan kostnad den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska Franska

Nederländska Spanska Polska

Tjeckiska Italienska Norska

Svenska

Ja, jag vill prenumerera på kramer magasinet och erhåller tills den avsäges 2 x årligen

utan kostnad den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska Franska

Ja, jag vill prenumerera på Weidemann magasinet och erhåller tills den avsäges 2 x årligen

utan kostnad den aktuella utgåvan per post eller som PDF via e-postmeddelande.

Var god välj ert önskade språk:

Tyska Engelska Franska

Nederländska Polska Svenska

27


28

Firma

Förnamn

Efternamn

Titel

Gatuadress

Wacker NeUSoN magasin

Postnummer / Ort

Land

E-postadress

MAGAZIN

Ausgabe 02/2011 MAGAZINE

kommer som beställt.

wackerneuson.com/magazine

berätta er historia för oss!

Har ni haft speciella positiva erfarenheter av Wacker Neuson eller använder

ni er maskin till en alldeles speciell uppgift? Berätta om det för oss.

Vi ser fram emot ert e-postmeddelande till: magazine@wackerneuson.com

Wacker Neuson Se

Konzernmarketing

Preußenstraße 41

80809 München

Tyskland

Porto

betalas av

mottagaren


Mässor & Tider

intermat

16-21/4 2012

Paris, Frankrike

yapi

2-6/5 2012

Istanbul, Turkiet

ifat

7-11/5 2012

München, Tyskland

autostrada kielce

8-11/5 2012

Kielce, Polen

vei og anlegg

9-13/5 2012

Oslo, Norge

Wod-kan

22-24/5 2012

Bydgoszcz, Polen

maskin expo

24-26/5 2012

Stockholm, Sverige

tkd

7-9/6 2012

Barneveld, Holland

öga

27-29/6 2012

Bern, Schweiz

Nordbau

6-11/9 2012

Neumünster, Tyskland

galabau

12–15/9 2012

Nürnberg, Tyskland

entreprenad expo

20-22/9 2012

Ring Knutstorp, Sverige

infra relatiedagen

30/10-1/11 2012

Gorinchem, Holland

bauma kina

27-30/11 2012

Shanghai, Kina

Wacker NeUSoN magasin 29

Upplev Wacker Neuson live!


våra original i skala 1:12*.

Stor glädje i miniatyr:

wackerneuson-shop.com

* Skalan är beroende av modellen och varierar.

More magazines by this user
Similar magazines