Screen VS Digital

indukta

SCREENTRYCK JÄMFÖRT

MED DIGITALTRYCK

Ibland kan det kännas överväldigande att

fatta beslut, särskilt när du står inför att välja

rätt DTG-skrivare, eller textilskrivare, för din

verksamhet.


5VIKTIGA FAKTORER

ATT TA HÄNSYN TILL

INNAN DU SLÅR TILL!

Om du har ett screentryckeri och vill

kunna erbjuda kundanpassning

eller små till mellanstora körningar,

då vet du allt om de fasta

startkostnaderna innan du ens

påbörjat tryckningen! I slutändan

handlar det om tid och pengar.

Så hur ska du kunna bestämma om

en DTG-digitaltryckare är den bästa

lösningen för dig?


RÄKNA UT

DIN ROI;

DEN RÄTTA

FORMELN

Du kan ange en styckvis fast kostnad genom att

tillämpa dina fasta kostnader på det antal du trycker

(om dina fasta kostnader till exempel är 200 dollar

och du trycker 200 enheter är den fasta kostnaden

för varje tryckt enhet 1 dollar). Men det är dags att

se hela ”utskriftsbilden” som en helhet. Lägg nu till

alla extra kostnader (per tryckning) och inkludera

bläckförbrukning, pris per tom enhet, elförbrukning,

personalkostnader och alla andra faktorer som

påverkar produktionskostnaden.

Även om detta kan verka självklart, kommer du bli

förvånad när du ser skillnaderna i siffrorna för din

nettovinst.


DIGITAL

JÄMFÖRT MED

ANALOG:

UTRYMME,

LAGRING,

INSTALLERING

Om du vill minimera kostnaderna för

ateljéutrymme, lagring och externa hanteringssteg

som för- och efterbehandling – då bör du välja

digitalt. Med digitaltryck blir dina fasta kostnader

försumbara eftersom du slipper skapa filmer och

tryckplåtar och installering för digitala system.

Och, med avancerad teknik som innefattar

automatiserad förbehandling och 100% torrtryck,

kan du nu reducera hela tryckproceduren till ett

enda steg!


VAD HAR

DU FÖR

KÖRLÄNG

DER?

Den avgörande skillnaden mellan

digital och analog utskrift

framkommer genom justering av

körlängder. Det digitala har blivit

förstahandsvalet för företag som specialiserar sig

på korta till medellånga körningar, särskilt på den

grafiska marknaden som kräver många

engångsanpassade utformningar. Eftersom tid och

kostnad för installation praktiskt taget saknas, blir

den totala produktionskostnaden densamma

oavsett mängd. Den första tryckta enheten ger

samma vinstmarginal som den hundrade.

Screentryckerier som massproducerar ett fåtal

mönster får däremot mer kostnadseffektiva resultat

om de håller sig till det analoga, då den stora

produktionsvolymen uppväger den höga

installationskostnaden för att trycka de första få

enheterna.


BESTÄMMELSER

OM GLOBAL

HÅLLBARHET

Fundera över dina koldioxidutsläpp! Med globala

klimatfrågor som blir alltmer akuta och får allt

större uppmärksamhet från människor är det bara

en tidsfråga innan tryckerier och deras kunder

måste följa nya hållbarhetsstandarder som sveper

in över branschen. Digitalt tryck är ett rimligt

alternativ med tanke på miljö, kostnadseffektivitet

och livskraftighet. Det är också ett säkert sätt att

garantera dig om ditt företags efterlevnad och även

fortsatta framgång och lönsamhet.


PLANERA

FRAMÅT:

SKAFFA DIG

FÖRDELAR

Tiderna förändras ständigt på textil- och

konfektionsmarknaden. Särskilt efterfrågan vad

gäller kundanpassning och engångsplagg inom

modebranschen är en trend som kräver till och

med ännu kortare produktionscykler. När du

funderar över att köpa en ny digital textilskrivare,

eller undersöker möjligheterna att expandera,

behöver du se framåt och fråga dig ”hur föreställer

jag mig min verksamhet i framtiden?”. För att

tydligare se detta, utvärdera dina kunders behov:

prata med dem, och se om du kan leva upp till

deras framtida behov, redan idag!


NU ÄR DET UPP TILL DIG ATT HITTA

DEN RÄTTA OCH MEST

KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGEN

FÖR DIN VERKSAMHET

Kornit Digitals har sedan 2003

utvecklat, tillverkat och marknadsfört

lösningar för digitaltryck inom kläd-,

konfektions- och textilindustrin.

Kornit erbjuder ett omfattande

produktsortiment för både nystartade

företag och industriella,

storproducerande system.

FÖR YTTERLIGARE

INFORMATION

KLICKA HÄR

More magazines by this user
Similar magazines