Systemvetardagen 2021 - Svenska

svd21

SYSTEMVETARDAGEN

2021Innehåll

Projektledaren har ordet 4

Så använder du katalogen 6

Tips för årskurserna 7

Vi fick jobb genom SvD 8

Sponsorer

Accenture

12

Cygni

14

Innofactor

16

Herbert Nathan & Co 18

Pensionsmyndigheten 20

Scania

22

Sopra Steria

24

Utställare

27

Masterprogram 47

Studentkåren DISK 48

Projektgrupper 49

Tack till 55

Accigo 27

Akavia 28

Arbetsgivarverket 29

Avanade 30

CGI 31

Crosskey 32

Cybercom 33

Deloitte 34

Ericsson 35

EY 36

If 37

Knowit 38

Lantmäteriet 39

Polisen 40

Sigma 41

Skatteverket 42

Softronic 43

Visma 44

Weop 45


Projektledaren har ordet

Äntligen var det återigen dags att välkomna er till årets Systemvetardag! För 25

år sedan anordnades mässan för första gången och i år anordnas denna unika

mötesplats för studenter och företag inom IT-branschen för första gången digitalt.

Under dagen hoppas vi att du som student får möjlighet att nätverka och knyta

värdefulla kontakter för framtiden, hålla kontaktsamtal med potentiella arbetsgivare

eller bara delta för att få inspiration för framtida erfarenheter!

I denna katalog presenteras information om de företag som ställer ut på

mässan, tips inför ditt besök på mässan och värdefull information inför framtida

jobbansökningar.

Vi vill rikta ett stort tack till årets sponsorer och samarbetspartners: Accenture,

Cygni, HerbertNathan & Co, Innofactor, Pensionsmyndigheten, Scania och Sopra

Steria.

Jag vill även tacka alla studenter som engagerat sig i årets Systemvetardag.

Detta år har minst sagt varit en utmaning men med hjälp av alla ambitiösa och

engagerade studenter kommer årets mässdag bli lika givande som alltid!

Vi i projektgruppen önskar er varmt välkomna till årets Systemvetardag! Vi hoppas

dagen kan bidra med inspiration och motivation.

Ronja Tägtström,

Projektledare Systemvetardagen 2021

4


Ronja Tägtström - År 2

Vad gör en projektledare för Systemvetardagen?

Projektledaren har yttersta ansvaret för att driva projektet framåt. Man

agerar stöttepelare och bollplank till gruppledare och ansvarar för att

det drivs framåt. Man är med från start vad gäller planering och

målsättning, till mässans genomförande och uppföljning.

Hur kommer det sig att du sökte rollen som projektledare?

Utmaningar är vad som driver mig, och jag tyckte det lät som ett ypperligt

tillfälle att samla på mig viktiga erfarenheter inför framtiden.

Vad har du lärt dig i rollen som projektledare?

Oj, väldigt mycket! Speciellt tänker jag på vikten av att vara flexibel och kunna agera snabbt vid

förändrade omständigheter. Detta år har minst sagt varit speciellt, och vi har ställts inför många

utmaningar.

Har du några rekommendationer till de som skulle vilja söka rollen som

projektledare till nästa år?

Om man tycker det låter spännande, våga sök! Du kommer samla på dig många givande erfarenheter

och du kommer ha väldigt roligt på vägen.

Vad är det bästa med att vara projektledare?

Att få se något växa från planeringsfasen till utförandefasen. Man får ta del av alla faser i ett

projekt och får insikt i många olika och spännande delar av ett projekt. Men det bästa har absolut

varit att bli sammansvetsad med så ambitiösa och drivna personer!

Hur aktiv i NärS var du innan du blev projektledare?

Inte alls faktiskt, vilket jag idag ångrar. Om jag hade vetat hur roligt det är att engagera sig i NärS

och vilka fantastiska erfarenheter det medför hade jag varit aktiv redan från start!

Vad är det viktigaste att tänka på som projektledare?

Vikten av snabb och öppen kommunikation. I år har även flexibiliteten spelat stor roll i vårt projekt.

En egenskap som jag fann viktig i rollen är samordning, då det är mycket att hålla koll på samtidigt.

Det är viktigt med en bra överblick.

Vad krävs för att bli en projektledare?

Bra kommunikation och egenskapen att kunna se helheten. Det är viktigt att ha en bra överblick

över hela projektet och se hur alla detaljer hänger ihop.

Är det kul att vara projektledare?

Oh ja! Det är fantastiskt roligt!

5


Så använder du katalogen

Introduktionen

Introduktionssidorna är till för att ge dig en inblick i hur du på bästa sätt kan dra

nytta av denna arbetsmässa. På sida 7 ges tips på hur du kan agera beroende

på om du läser första, andra eller sista året på din utbildning och på sida 8-10

kan du läsa om tidigare studenter som fått jobb via Systemvetardagen och deras

erfarenheter av hur du kan får jobb via mässan.

Företagssidorna

Här hittar du information kring alla de företag som medverkar på mässan. På varje

företagssida kan du se vilken typ av utbildning de olika företagen har uttryckt

intresse för. Företagens valda utbildningar kommer att vara markerade i gult på

respektive företagssida, håll utkik efter de som markerat just din utbildning. På

företagssidorna hittar du även vad för typ av anställning företagen erbjuder. Nedan

följer en förklaring av vilken utbildning ikonerna på varje företagssida representerar.

ERP

Affärssystem &

tjänstedesign

EIT

Ekonomi & IT

DM

Digitala medier

ID

Interaktionsdesign

DSV

Data- &

systemvetenskap

MIT

Marknadskommunikation

& IT

DSU

Datorspelsutveckling

& design

MASTER

Master &

magisterprogram

DV

Datavetenskap

6


Tips för årskurserna

Systemvetardagen innebär möjligheter för alla studenter, oavsett

om du läser ett kandidat- eller masterprogram. Ta till dig av

de anpassade tipsen nedan för att optimera dina chanser när

dagen väl är här!

Första året

Även om det känns som att arbetslivet är långt bortom horisonten är det nyttigt att

redan nu öva på att mingla med företagsrepresentanter. Hur vill du framstå, och

vad värderar du i ditt drömföretag? Finns det någon kurs du kan läsa nästa år för

att särskilja dig när det väl är dags?

Andra året

Flera av företagen på Systemvetardagen erbjuder examensjobb, som i sin tur

medför goda möjligheter till anställning senare. Det är därför smart att leta upp de

företag som matchar det ämnet du vill skriva om och visa dem ditt intresse.

Tredje året eller master

Är du på sista året i din kandidat eller master är det viktigt att komma förberedd.

Undersök företagen som ska ställa ut i god tid och sikta in dig på några frågor

lite extra. Bestäm dig för vad du är ute efter och förbered lite frågor. Tänk på att

Systemvetardagen är en utmärkt chans att inte bara visa upp dig utan även ett

tillfälle att ställa frågor till företagen.

7


Vi fick jobb via Systemvetardagen

Ann Cheng

Konsult inom Risk Advisory

Deloitte

Hur fick du jobbet?

Jag hade kontaktsamtal med Deloitte under

Systemvetardagen. Sedan när ansökan till Risk

Advisory fanns tillgänglig så sökte jag mig dit.

Hur ska man göra för att få ut så mycket som möjligt av Systemvetardagen?

Kom förberedd för att få ut så mycket! Kolla igenom vilka företag som kommer att

ställa ut och läs på så att du kan ställa dina frågor sen när du får chansen. Fundera

innan vad du är ute efter så att du kan ställa sådana frågor. T.ex. är du ute efter

heltid, praktikplats, exjobb? Vilka områden som intresserar dig och har företagen

det? Viktiga frågor som är viktiga för dig vid val av arbetsgivare? Eller bara om du

är intresserad av att veta lite mer om företaget.

Hur tog du kontakten vidare efter Systemvetardagen?

Jag höll kontakt via LinkedIn med företagsrepresentanter från mässan, och sedan

höll jag även koll på hemsidan med jobbannonser. Det var via hemsidan som jag

sökte jobbet.

Är det något du nu i efterhand hade gjort annorlunda?

Kanske hade kommit till mässan lite tidigare, då man kan behöva mer tid än vad

man tror. Bättre att ha tid över sen, än att inte hinna prata med alla företag som

man vill. Speciellt om du har kontaktsamtal under dagen också.

Vilka frågor tycker du är viktiga att ställa till en potentiell framtida arbetsgivare?

Jag tycker det är viktigt att ställa frågor som är viktiga för dig och som kan spela roll

i valet av arbetsgivare. Det är viktigt att du också lär känna företagen för att avgöra

om det är någonting för dig. För mig var det viktigt med bl.a. att företaget erbjuder

mycket kompetensutveckling, att jag kunde utvecklas inom informationssäkerhetsområdet,

samt företagskulturen. Därför ställde jag sådana frågor till företagen - om

det erbjuder det, samt hur de arbetar med det.

8


Fredrik Nyblom

Systemutvecklare

Sopra Steria

Hur fick du jobbet?

Jag ansökte om väldigt många kontaktsamtal. Jag

sökte både hos företag som skriftligt letade efter

någon med min utbildning, och även hos företag som

inte gjorde det. Jag fick en del kontaktsamtal och valde

att delta i alla. Jag fick god kontakt med en av rekryterarna, som hörde av sig

kontinuerligt efter mässdagen. Jag fick gå på intervjuer, skriva tester och tillslut

fick jag ett erbjudande, vilket jag glatt tackade ja till.

Hur ska man göra för att få ut så mycket som möjligt av Systemvetardagen?

Jag skulle säga att goda förberedelser är att starkt rekommendera. Undersök vilka

företag du är intresserad av och satsa det mesta på dem. När det finns så mycket

konkurrens tror jag mer på att ge sig starka förutsättningar hos få företag än att ge

sig okej förutsättningar hos många.

Hur tog du kontakten vidare efter Systemvetardagen?

Det skilde sig rejält beroende på vilket företaget var. Med vissa fick jag själv ta tag

i taktpinnen och ta kontakt efter mässan, med andra kunde jag luta mig tillbaka och

vänta på att bli kontaktad. Jag tror att det viktigaste är att du faktiskt finner någon

under Systemvetardagen som du kan hålla kontakt med efter mässan är över, så

att du inte behöver leta efter en kontaktperson på nytt.

Är det något du nu i efterhand hade gjort annorlunda?

Hade jag inte fått den anställningen jag fick hade jag nog ansett att jag borde ha

uppföljt fler av de kontaktsamtal jag hade. Jag snöade in mig på ett fåtal företag

väldigt snabbt och släppte de andra, om du har många möjligheter bör du utnyttja

dem.

Vilka frågor tycker du är viktiga att ställa till en potentiell framtida arbetsgivare?

Detta skiljer sig självklart väldigt mycket från person till person, vad jag anser är

viktigt kan vara väldigt ointressant för någon annan. Något som var viktigt för mig

när jag letade anställning var att hitta ett företag som tillåter mig att testa olika saker.

Ifall det skulle visa sig att jag inte trivs med den roll jag givits från början av

anställningen kan jag prova att gå i en annan riktning.

9


Mattias Chavez de la Vega

BI-Utvecklare

Scania

Hur fick du jobbet?

Det var Sigma som hanterade rekryteringen. Jag

sökte till kontaktsamtal med dem inför mässan, men

fick inget. Istället blev jag kontaktad av en rekryterare

från Sigma på LinkedIn innan mässan som hade hört att

jag sökt efter kontaktsamtal. Vi hade ett samtal på deras kontor istället och därefter

höll vi kontakten. De tipsade om olika uppdrag som de hade, bland annat Scania

I-talent Programme. Jag fick göra ett test och ha en intervju med min nuvarande

chef på Scania och blev sedan erbjuden jobbet.

Hur ska man göra för att få ut så mycket som möjligt av Systemvetardagen?

Det är nog viktigt att man i alla fall har ett hum om vilka områden man kan tänka

sig jobba med. Detta bidrar till mer intresse samt en flytande konversation

med potentiella kollegor på mässan. Tiden går väldigt fort, så bläddra gärna

igenom broschyren och läs på lite om företagen som ska vara där för att sedan

veta vilka du ska lägga mest fokus på. Du kommer troligtvis få en eller flera

kontaktförfrågningar på LinkedIn under mässans dag så se till att ha en profil redo,

helst en ”klar” som innehåller dina kompetenser, erfarenheter etc.

Hur tog du kontakten vidare efter Systemvetardagen?

Eftersom att jag och rekryteraren från Sigma redan haft kontaktsamtal innan

mässan så mailade vi varandra angående uppdrag som de fått in som potentiellt

kunde vara något intressant för mig och min profil.

Är det något du nu i efterhand hade gjort annorlunda?

Ha mer frågor förberedda till de anställda från företagen som besökte mässan.

Jag tror detta är ännu viktigare vid kontaktsamtalen. Jag hade samtal med både

rekryterare och anställda från företagen. Det flöt på bättre när man hade samtal

med rekryterare eftersom att de faktiskt söker efter dig. Då blev det lite som en

intervju där man fick nämna styrkor/svagheter etc. Samtalen med anställda var mer

”Ställ frågor om vårt företag så besvarar vi dem” - så var min upplevelse av dessa

samtal i alla fall. Och om man nu inte hade frågor förberedda så blev det lite ”tysta

sekunder” emellanåt.

Vilka frågor tycker du är viktiga att ställa till en potentiell framtida arbetsgivare?

Roller i företaget samt kompetensutveckling är nog det jag skulle fråga mest om.

Sen är det alltid uppskattat att fråga om företagskulturen, visa att man vill ha kul på

jobbet med framtida kollegor.

10


SPONSORER


“Let there be change”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med

specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva

lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade Intelligent

Operations Center. Vi är 506 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och

mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar

för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

Verksamhetsområde

IT-konsulttjänster, Strategi, Säkerhet, Business Intelligence, Interaktionsdesign, Front End, Back End, Affärssystem,

Systemimplementationer, Design, Konsultence.

Meriterande kunskaper

Aktiv kårmedlem, utbytesstudier, föreningsliv, Java, SQL, React, Angular, Python, HTML, CSS, Oracle, SAP, Cloud

Services, Salesforce

Grundades

2001

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Anton Ångström

+46 73 051 36 21

anton.angstrom@accenture.com

1 400 (514000)

12


På Accenture kombinerar vi djup

branschkunskap, stort tekniskt

kunnande, kreativitet och

innovation för att hjälpa våra

kunder förbättra sina resultat och

skapa långsiktigt hållbara

värden. För närvarande är vi över

514 000 personer som arbetar i

120 länder, varav 1300 är

verksamma i Sverige.

Accenture är mer än ett första steg

ut i arbetslivet, vi förvandlar din

passion till en spännande karriär.

Hos oss jobbar du sida vid sida

med utvecklare, branschexperter,

strateger och kreativa själar som

alla brinner för digital utveckling

och innovation. Vi letar ständigt

efter nya innovativa förmågor som

kan bli en del av vårt team.

Kickstarta din karriär, sök till

Accenture!

Vi erbjuder

karriärmöjligheter

för nyexaminerade

inom

TECHNOLOGY

INTERACTIVE

STRATEGY & CONSULTING

Oskar

TECHNOLOGY

Jag har aldrig lärt mig så mycket på så kort tid som under

mitt första år på Accenture Technology. Jag har arbetat

med både test- och kravanalys samtidigt som jag själv haft

möjligheten att påverka min väg framåt. Störst vikt vill jag

dock lägga vid hur tacksam jag är över alla de smarta och

roliga människor jag lärt känna och de vänner jag fått!

Anna

INTERACTIVE

Viljan att lära och utveckla sig är nästan viktigare än vad du

redan kan! Det jag uppskattar med Accenture Interactive är

att det finns en kultur av att dela med sig och ett driv att

stötta vidareutveckling, vilket skapar en strålande plats för

att lära sig och djupdyka inom vitt skilda områden. I mitt

fall har jag pysslat med chatbots, agil metodik och

apputveckling. Vad vill du lära dig mer om?

Följ oss

Accenture Sverige

@AccentureSE

@AccentureSwe

Accenture Sweden

Accenture Nordics

Sugen på att kicka igång karriären eller intresserad av att

veta mer? Se våra tillgängliga tjänster på

accenture.se/careers. Välkommen till Accenture!


Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Vår vision har sedan dag ett varit enkel. Vi ska vara den absolut bästa arbetsgivaren för dig som jobbar med

digitala lösningar! Den visionen har genomsyrat allt vi gjort på Cygni, alltifrån anställningsvillkor till hur vi jobbar med

kompetensutveckling och hur konsulterna är med och påverkar uppdrag och teknikval.

Verksamhetsområde

Systemutveckling, konsulting

Meriterande kunskaper

Java, C#, Node, .NET core, JavaScript, React, Kotlin, Angular

Grundades

2006

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

194 (198)

Kontakt

Pia Hellquist

Pia.hellquist@cygni.se

14


Sök till Talangprogrammet på Cygni!

Talangprogrammet på Cygni är en grym möjlighet för dig som är på

väg ut i arbetslivet. Om du vill vara en del av ett ungt företag som har

de bästa konsulterna, fantastisk gemenskap, roliga kunder och ett

exceptionellt bra förmånspaket – look no further!

Vi är online på Systemvetardagen

3 februari 2021


“Innovera för att få världen att arbeta bättre”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Innofactor är en unik konsultorganisation med över 600 anställda i Norden med focus på Microsofts ekosystem. I

Sverige arbetar vi med intressanta och utmanande projekt, baserade på Microsoft Dynamics 365, Power BI, Office

365, Data & AI och Azure.

Verksamhetsområde

Microsoft Dynamics 365 inklusive Power Plattform och BI, Office 365, Microsoft Data & Analytics platform

Meriterande kunskaper

Verksamhetsprocesser, affärsmässighet, low code/no code teknologi, nyfikenhet, driv och Team player.

Grundades

2000

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Lisa Drevet

lisa.drevet@innofactor.com

110 (600)

16


Vilka är vi?

Innofactor är en ledande

leverantör av digitaliserings- och

söker

TALANGER

Vi

INOM TECH

till 600 entusiastiska och

dig

toppexperter.

motiverade

Läs mer

www.Innofactor.com

Huvudkontor:

molnlösningar i Norden. Anslut

Drottninggatan 68

Stockholm

VÄX MED OSS

Ledande leverantör inom IT i Norden

Vi jobbar tillsammans, hjälper och

utmanar varandra och har roligt på

vägen.


Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende

Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker,

rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vår

mångåriga erfarenhet i kombination med vår kontinuerliga bevakning av systemmarknaden innebär en ovärderlig

expertkunskap till våra kunders systemprojekt. Vi erbjuder företag och organisationer stöd i alla faser från analys

och förstudie till upphandling, avtal och implementering, där vi erbjuder oberoende rådgivning med utgångspunkt i

kundnyttan.

Verksamhetsområde

HerbertNathan & co stödjer företag och organisationer i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal

och implementering av verksamhetssystem - framförallt affärssystem och HCM-system, men även andra typer av

verksamhetssystem. exempelvis Lönesystem och Beslutstödssystem.

Meriterande kunskaper

Processkartläggning, kravanalys, projektledning, arbetslivserfarenhet, Universitetsutbildning som civilekonom,

personalvetare, civilingenjör eller systemvetare.

Grundades

2003

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

15 (40)

Kontakt

Jonas Andersson

ja@herbertnathan.com

18“Vi gör pensioner enklare ”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Pensionsmyndigheten har en IT-avdelning med drygt 350 medarbetare. Hos oss får du

jobba i en platt organisation där utveckling och kultur prioriteras. I våra team finns

många olika roller, allt från systemarkitekter och programmerare till testare, UX:are och AD:ar.

Vi arbetar bland annat i Java, Atlassian-sviten, Jenkins 2 och Docker/Kubernetes.

Verksamhetsområde

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen.

Varje år betalar vi ut cirka 361 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför

cirka 600 000 fondbyten och skickar ut 7,7 miljoner orange kuvert.

Meriterande kunskaper

Kunskaper och/eller erfarenhet av programmering i Java.

Grundades

2010

Antal anställda

Sverige

Kontakt

itjobb@pensionsmyndigheten.se

www.pensionsmyndigheten.se/itjobb

1 500

20


”I mitt jobb får jag göra skillnad genom att

leverera kvalitet direkt ut till kund.”

Liselotte Ellertson, testare

”Tillsammans med mina hjälpsamma

kollegor får jag på ett effektivt sätt göra

nytta för fler människor.”

Ahmad Mudhar, utvecklare

Ett jobb som berör alla.


“We are Driving the shift towards a sustainable transport system ”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Scania is a world-leading provider of transport solutions. Scania’s focus is to combine continued excellence in the core

business with developing our organisation, our products, services and new business models to become the leader in

the shift towards a sustainable transport system. With 50,000 employees in about 100 countries, Scania is one of the

world’s first heavy vehicle manufacturer to sign up to the most ambitious science-based targets, and one of only 87

companies around the world to have done so in time for the Climate Action Summit.

Verksamhetsområde

Advanced Analytics, Business Intelligence, Cloud services, Data Integration och IoT, Information security, DevOps och

Agila arbetssätt.

Meriterande kunskaper

C#.Net, .Net Core, Java, Angular, Python, Serverless, AWS

Grundades

1891

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Patrik Johannesson

085 538 36 98

student@scania.com

17 000 (50 000)

22Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Sopra Steria är ett internationellt konsultföretag som är ledande inom digital transformation av medelstora

och stora organisationer. Vår unika kombination av specialistkompetens inom både verksamhetsutveckling och IT

ökar värdet på och användbarheten av våra kunders satsningar. I världen är vi mer än 46 000 medarbetare.

450 av oss finns här i Sverige, där var tredje medarbetare är en kvinna. Vår starka kultur bygger på

samverkan och teamwork. Genom att dela med oss av vår kunskap och vår positiva kultur bygger vi

långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder.

Verksamhetsområde

Affärs- och CRM system, Data & Analytics, Digitalt Ledarskap, Experince Design, Systemutveckling.

Meriterande kunskaper

Java 8+, J2EE, JavaScript, Microservices, AWS, GIT, Agila metoder, CI/CD, TDD,

DevOps, BI-området, t.ex. Microsoft, Oracle, Peltarion och Qlik

Grundades

1968

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Petra Fekete

petra.fekete@soprasteria.com

470 (46 000)

24


Daaaaaaaaggggssssssss aaaaaaaatttttttttttttttt ttttttttaaaaaaaa nnnnnnässssssssttttttttaaaaaaaa sssssssstttttttteeeegggg!!

Påpåååååå SSSSSSSSooooooooppp oppprrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSStttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa fdffffrfåpåååååårrrrrrrr ddddddd uEkkuuuu mmmmmmmmööööööhjjjjjjjlllll lliiiiiiiigggggggghhc cnhheeeeeeeetttttttt aaaaaaaatttttttttttttttt hjjjjjjjoooooooobbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaa iiiiiiii tttttttteeeeeeeekkkkkkkknnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnssssssss

fdffffrfrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnntttttttt ttttttttiiiiiiiilllll lllllll llssssssssaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnssssssss mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd hhc cnhhööööööggggggggtttttttt kkkkkkkkvvvvvvvvaaaaaaaalllll lliiiiiiiifffccccoocceeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaddddddd eeeeeeee kkkkkkkkoooooooolllll lllllll lleeeeeeeeggggggggoooooooorrrrrrrr.......r

VVåpåååååårrrrrrrrtttttttt mmmmmmmmåpåååååålllll ll ääljääfärrrrrrrr aaaaaaaatttttttttttttttt rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkkaaaaaaaassssssss ssssssssoooooooommmmmmmm ddddddd eeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbääljääfässssssssttttttttaaaaaaaa aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttssssssssppp oppplllll llaaaaaaaattttttttsssssssseeeeeeeennnnnnnn

iiiiiiii bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssccccoocchhc cnhheeeeeeeennnnnnnn.......r VViiiiiiii aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrr mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd vvvvvvvveeeeeeeetttttttteeeeeeeetttttttt fdffffrföööööörrrrrrrr aaaaaaaatttttttttttttttt sssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp opppaaaaaaaa bbbbbbbbrrrrrrrraaaaaaaa

ggggggggeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnsssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp oppp ooooooooccccoocchhc cnhh aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttssssssssgggggggglllll llääljääfäddddddd hjjjjjjjeeeeeeee.......r

VViiiiiiii ttttttttrrrrrrrroooooooorrrrrrrr opppåpåååååå ttttttttrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvvsssssssseeeeeeeelllll ll,,t,,,,, ttttttttrrrrrrrryyyyyygggggggggggggggghhc cnhheeeeeeeetttttttt ooooooooccccoocchhc cnhh ttttttttiiiiiiiilllll lllllll lliiiiiiiitttttttt ssssssssoooooooommmmmmmm ddddddd eeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbääljääfässssssssttttttttaaaaaaaa

ggggggggrrrrrrrruEkkuuuunnnnnnnnddddddd eeeeeeeennnnnnnn fdffffrföööööörrrrrrrr oppprrrrrrrrooooooooaaaaaaaakkkkkkkkttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiitttttttteeeeeeeetttttttt ooooooooccccoocchhc cnhh kkkkkkkkrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiitttttttteeeeeeeetttttttt.......r DuEkkuuuu ssssssssoooooooommmmmmmm

bbbbbbbböööööörrrrrrrrhjjjjjjjaaaaaaaarrrrrrrr hjjjjjjjoooooooobbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaa hhc cnhhoooooooossssssss oooooooossssssssssssssss fdffffrfåpåååååårrrrrrrr ssssssssccccoocchhc cnhhyyyyyyssssssssssssssssttttttttaaaaaaaa vvvvvvvviiiiiiiilllll lllllll llkkkkkkkkoooooooorrrrrrrr,,t,,,,, eeeeeeeetttttttttttttttt

lllll llåpåååååånnnnnnnnggggggggssssssssiiiiiiiikkkkkkkkttttttttiiiiiiiiggggggggtttttttt opppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssppp opppeeeeeeeekkkkkkkkttttttttiiiiiiiivvvvvvvv opppåpåååååå ddddddd iiiiiiiigggggggg ssssssssoooooooommmmmmmm mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee ooooooooccccoocchhc cnhh

ggggggggooooooooddddddd aaaaaaaa

kkkkkkkkaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiääljääfärrrrrrrrmmmmmmmmööööööhjjjjjjjlllll lliiiiiiiigggggggghhc cnhheeeeeeeetttttttteeeeeeeerrrrrrrr6

Ennnnnn uuunnnnnniiiiiikkk pooooooossssssssiiiiiittttttttiiiiiiooooooonnnnnn

Hoooooooossssssss oooooooossssssssssssssss fffnnnnnnnnnnnnnnnnssssssss eeeeeeeennnnnnnn uEkkuuuunnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkk kkkkkkkkoooooooommmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn aaaaaaaavvvvvvvv eeeeeeeerrrrrrrrfdffffrfaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnhhc cnhheeeeeeeetttttttteeeeeeeerrrrrrrr

ooooooooccccoocchhc cnhh kkkkkkkkoooooooommmmmmmmppp opppeeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeerrrrrrrr ssssssssoooooooommmmmmmm ggggggggöööööörrrrrrrr aaaaaaaatttttttttttttttt vvvvvvvviiiiiiii kkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn hhc cnhhhjjjjjjjääljääfälllll llppp opppaaaaaaaa vvvvvvvvåpåååååårrrrrrrraaaaaaaa

kkkkkkkkuEkkuuuunnnnnnnnddddddd eeeeeeeerrrrrrrr mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd aaaaaaaalllll lllllll lltttttttt fdffffrfrrrrrrrråpåååååånnnnnnnn aaaaaaaafääljääfärrrrrrrrssssssss--ss ooooooooccccoocchhc cnhh vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkssssssssaaaaaaaammmmmmmmhhc cnhheeeeeeeettttttttssssssss--ss

uEkkuuuuttttttttvvvvvvvveeeeeeeeccccoocckkkkkkkklllll lliiiiiiiinnnnnnnngggggggg vvvvvvvviiiiiiiiaaaaaaaa oppprrrrrrrroooooooohjjjjjjjeeeeeeeekkkkkkkktttttttt--ss ooooooooccccoocchhc cnhh fdffffrföööööörrrrrrrrääljääfännnnnnnnddddddd rrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnggggggggsssssssslllll lleeeeeeeeddddddd nnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg ttttttttiiiiiiiilllll lllllll ll

ssssssssyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmuEkkuuuuttttttttvvvvvvvveeeeeeeeccccoocckkkkkkkklllll lliiiiiiiinnnnnnnngggggggg ,,t,,,,, tttttttteeeeeeeessssssssttttttttnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg ,,t,,,,, ddddddd rrrrrrrriiiiiiiifdffffrfttttttttssssssssääljääfättttttttttttttttnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg ooooooooccccoocchhc cnhh ddddddd aaaaaaaagggggggglllll lliiiiiiiigggggggg

fdffffrföööööörrrrrrrrvvvvvvvvaaaaaaaalllll llttttttttnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg aaaaaaaavvvvvvvv IT--ssssssssssyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm.......r Påpåååååå SSSSSSSSooooooooppp oppprrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSStttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa iiiiiiii SSSSSSSSvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiggggggggeeeeeeee

hjjjjjjjoooooooobbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrr aaaaaaaalllll lllllll lltttttttt fdffffrfrrrrrrrråpåååååånnnnnnnn ssssssssttttttttaaaaaaaattttttttssssssssvvvvvvvveeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee ooooooooccccoocchhc cnhh bbbbbbbbeeeeeeeetttttttteeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnddddddd eeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee,,t,,,,, ttttttttiiiiiiiilllll lllllll ll

ssssssssyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkkiiiiiiiitttttttteeeeeeeekkkkkkkktttttttteeeeeeeerrrrrrrr ooooooooccccoocchhc cnhh ssssssssppp opppeeeeeeeeccccoocciiiiiiiiaaaaaaaalllll lliiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeerrrrrrrr iiiiiiiinnnnnnnnoooooooommmmmmmm ppp opppeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnccccoocceeeeeeee

Deeeeeeeessssssssiiiiiiiiggggggggnnnnnnnn ooooooooccccoocchhc cnhh Cyyyyyybbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr SSSSSSSSeeeeeeeeccccooccuEkkuuuurrrrrrrriiiiiiiittttttttyyyyyy.......r Brrrrrrrreeeeeeeeddddddd ddddddd eeeeeeeennnnnnnn ggggggggeeeeeeeerrrrrrrr oooooooossssssssssssssss eeeeeeeennnnnnnn

fdffffrfaaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaassssssssttttttttiiiiiiiisssssssskkkkkkkk ssssssssppp opppeeeeeeeettttttttssssssss ooooooooccccoocchhc cnhh eeeeeeeennnnnnnn uEkkuuuunnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkk opppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn6

PPoooooooweeeerrrrrr ooooooof Shaaaaaaaarrrrrriiiiiinnnnnngggg

VViiiiiiii hhc cnhhaaaaaaaarrrrrrrr eeeeeeeennnnnnnn opppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiivvvvvvvv kkkkkkkkuEkkuuuulllll llttttttttuEkkuuuurrrrrrrr ssssssssoooooooommmmmmmm tttttttteeeeeeeennnnnnnnddddddd eeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrr aaaaaaaatttttttttttttttt ssssssssppp oppprrrrrrrriiiiiiiiddddddd aaaaaaaa ssssssssiiiiiiiigggggggg

hhc cnhhoooooooossssssss vvvvvvvvåpåååååårrrrrrrraaaaaaaa kkkkkkkkuEkkuuuunnnnnnnnddddddd eeeeeeeerrrrrrrr.......r KuEkkuuuulllll llttttttttuEkkuuuurrrrrrrreeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbyyyyyyggggggggggggggggeeeeeeeerrrrrrrr bbbbbbbblllll llaaaaaaaannnnnnnnddddddd aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaatttttttt opppåpåååååå

kkkkkkkkuEkkuuuunnnnnnnnsssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp opppssssssssddddddd eeeeeeeelllll llnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg ,,t,,,,, sssssssshjjjjjjjääljääfälllll llvvvvvvvvlllll lleeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrsssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp oppp,,t,,,,, ttttttttrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssppp opppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnssssssss ooooooooccccoocchhc cnhh

tttttttteeeeeeeeaaaaaaaammmmmmmmwoooooooorrrrrrrrkkkkkkkk.......r Meeeeeeeeddddddd ddddddd rrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvv,,t,,,,, nnnnnnnnyyyyyyfffkkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnhhc cnhheeeeeeeetttttttt,,t,,,,, kkkkkkkkuEkkuuuunnnnnnnnddddddd fdffffrfooooooookkkkkkkkuEkkuuuussssssss ooooooooccccoocchhc cnhh hhc cnhhhjjjjjjjääljääfärrrrrrrrttttttttaaaaaaaa

ttttttttaaaaaaaarrrrrrrr vvvvvvvviiiiiiii oooooooossssssssssssssss aaaaaaaannnnnnnn vvvvvvvvåpåååååårrrrrrrraaaaaaaa uEkkuuuuppp opppppp opppggggggggiiiiiiiifdffffrftttttttteeeeeeeerrrrrrrr ooooooooccccoocchhc cnhh sssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp opppaaaaaaaarrrrrrrr eeeeeeeennnnnnnn bbbbbbbbääljääfättttttttttttttttrrrrrrrreeeeeeee

fdffffrfrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmttttttttiiiiiiiiddddddd ttttttttiiiiiiiilllll lllllll llssssssssaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaannnnnnnnssssssss.......rv VViiiiiiii kkkkkkkkaaaaaaaalllll lllllll llaaaaaaaarrrrrrrr ddddddd eeeeeeeetttttttt hhc cnhhääljääfärrrrrrrr ssssssssyyyyyynnnnnnnnssssssssääljääfätttttttttttttttteeeeeeeetttttttt fdffffrföööööörrrrrrrr

Pooooooooweeeeeeeerrrrrrrr oooooooofdffffrf SSSSSSSShhc cnhhaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnngggggggg6

Ennnnnn eeeeuuurrrrrrooooooopeeeeiiiiiisssssssskkk llleeeeddaaaaaaaarrrrrreeee

VVåpåååååårrrrrrrrtttttttt bbbbbbbboooooooolllll llaaaaaaaagggggggg hhc cnhhaaaaaaaarrrrrrrr fdffffrfrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnsssssssskkkkkkkkaaaaaaaa rrrrrrrröööööötttttttttttttttteeeeeeeerrrrrrrr ooooooooccccoocchhc cnhh fffnnnnnnnnnnnnnnnnssssssss iiiiiiiiddddddd aaaaaaaagggggggg

rrrrrrrreeeeeeeeppp oppprrrrrrrreeeeeeeesssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaatttttttt iiiiiiii ddddddd eeeeeeee feeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaa lllll llääljääfännnnnnnnddddddd eeeeeeeerrrrrrrr iiiiiiii uEkkuuuurrrrrrrrooooooooppp opppaaaaaaaa ooooooooccccoocchhc cnhh opppåpåååååå ddddddd eeeeeeee

vvvvvvvviiiiiiiikkkkkkkkttttttttiiiiiiiiggggggggaaaaaaaasssssssstttttttteeeeeeee gggggggglllll lloooooooobbbbbbbbaaaaaaaalllll llaaaaaaaa mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkknnnnnnnnaaaaaaaaddddddd eeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaa mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd ccccoocciiiiiiiirrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaa 446 000000000000

mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaalllll lltttttttt.......r SSSSSSSSooooooooppp oppprrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSStttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaa rrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkkaaaaaaaassssssss aaaaaaaavvvvvvvv Gaaaaaaaarrrrrrrrttttttttnnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr

ssssssssoooooooommmmmmmm eeeeeeeetttttttttttttttt ttttttttooooooooppp opppppp oppp 5 bbbbbbbboooooooolllll llaaaaaaaagggggggg iiiiiiii uEkkuuuurrrrrrrrooooooooppp opppaaaaaaaa iiiiiiiinnnnnnnnoooooooommmmmmmm Diiiiiiiiggggggggiiiiiiiittttttttaaaaaaaalllll ll

Trrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssfdffffrfoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn.......r

I SSSSSSSSvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiggggggggeeeeeeee ääljääfärrrrrrrr vvvvvvvviiiiiiii 4450000 mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee,,t,,,,, mmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn vvvvvvvviiiiiiii ääljääfärrrrrrrr ooooooooccccoocckkkkkkkkssssssssåpåååååå eeeeeeeennnnnnnn

ddddddd eeeeeeeelllll ll aaaaaaaavvvvvvvv SSSSSSSSooooooooppp oppprrrrrrrraaaaaaaa SSSSSSSStttttttteeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaassssssss ssssssssttttttttoooooooorrrrrrrraaaaaaaa ssssssssaaaaaaaattttttttssssssssnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg iiiiiiii SSSSSSSSkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnnddddddd iiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaavvvvvvvviiiiiiiieeeeeeeennnnnnnn ,,t,,,,,

ddddddd ääljääfärrrrrrrr bbbbbbbblllll llaaaaaaaannnnnnnnddddddd aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaatttttttt vvvvvvvvåpåååååårrrrrrrrtttttttt nnnnnnnnoooooooorrrrrrrrsssssssskkkkkkkkaaaaaaaa ssssssssyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeerrrrrrrrbbbbbbbboooooooolllll llaaaaaaaagggggggg hhc cnhhaaaaaaaarrrrrrrr eeeeeeeennnnnnnn

mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkknnnnnnnnaaaaaaaaddddddd sssssssslllll lleeeeeeeeddddddd aaaaaaaannnnnnnnddddddd eeeeeeee opppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd ccccooccaaaaaaaa @ 000000000000

mmmmmmmmeeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrbbbbbbbbeeeeeeeettttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee.......r

Bllliiiiii eeeennnnnn aaaaaaaavv ooooooossssssssssssssss dduuu ooooooockkkssssssssåå - ssssssssökkk ttttttttiiiiiillllll vvåårrrrrrtttttttt Grrrrrraaaaaaaadduuuaaaaaaaatttttttteeee PPrrrrrroooooooggggrrrrrraaaaaaaam!!

VVåpåååååårrrrrrrrtttttttt Grrrrrrrraaaaaaaaddddddd uEkkuuuuaaaaaaaatttttttteeeeeeee Prrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm @0000@Ý hhc cnhhaaaaaaaarrrrrrrr fdffffrföööööölllll llhjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnddddddd eeeeeeee iiiiiiiinnnnnnnnrrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkttttttttnnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnnggggggggaaaaaaaarrrrrrrr ssssssssoooooooommmmmmmm ddddddd uEkkuuuu kkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn ssssssssöööööökkkkkkkkaaaaaaaa ttttttttiiiiiiiilllll lllllll llÍÂ

--ss Leeeeeeeeddddddd aaaaaaaarrrrrrrrsssssssskkkkkkkkaaaaaaaappp oppp ooooooooccccoocchhc cnhh vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkssssssssaaaaaaaammmmmmmmhhc cnhheeeeeeeettttttttssssssssuEkkuuuuttttttttvvvvvvvveeeeeeeeccccoocckkkkkkkklllll lliiiiiiiinnnnnnnngggggggg

--ss

SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrvvvvvvvviiiiiiiiccccoocceeeeeeeeÎoooooooow--sskkkkkkkkoooooooonnnnnnnnssssssssuEkkuuuulllll lltttttttt

--ss Daaaaaaaattttttttaaaaaaaa SSSSSSSSccccoocciiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiissssssssttttttttÑDaaaaaaaattttttttaaaaaaaa nnnnnnnnggggggggiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrr

--ss Äppp opppppp oppplllll lliiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnsssssssskkkkkkkkoooooooonnnnnnnnssssssssuEkkuuuulllll lltttttttt ¹ ¸ttttttttvvvvvvvveeeeeeeeccccoocckkkkkkkklllll llaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee iiiiiiiinnnnnnnnoooooooommmmmmmm Miiiiiiiiccccooccrrrrrrrroooooooossssssssoooooooofdffffrftttttttt Dyyyyyynnnnnnnnaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiiccccooccssssssss ê65 ooooooooccccoocchhc cnhh Pooooooooweeeeeeeerrrrrrrr Plllll llaaaaaaaattttttttfdffffrfoooooooorrrrrrrrmmmmmmmm

--ss

SSSSSSSSyyyyyysssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmuEkkuuuuttttttttvvvvvvvveeeeeeeeccccoocckkkkkkkklllll llaaaaaaaarrrrrrrrÒ

Läässsss mmeeeerrrrrrrr ooochh sssssökk hhäärrrrrrrr:

sssssooopprrrrrrrraaaaaaassssstteeeerrrrrrrriiaaaaaaa.ssssseeee//kkaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrriiaaaaaaarrrrrrrr//ggrrrrrrrraaaaaaaduaaaaaaatteeee_pprrrrrrrroooggrrrrrrrraaaaaaamm


UTSTÄLLARE


“Harmoni satt i system”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Accigo är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer med digital affärs- och verksamhetsutveckling.

På Accigo har vi inte traditionella hierarkier och chefer. Vi är en nätverksorganisation som är värderingsstyrd.

Istället för att några få chefer eller ägare fattar beslut nt många, fattar vi medarbetare beslut nt oss själva. Här på

Accigo inleder du din tid genom vårt traineecertifierade konsultprogram och individuella utvecklingsplaner skapas. Hos

oss kan du utvecklas inom roller som affärsrådgivare, applikationskonsult, systemutvecklare, lösningsarkitekt eller

projektledare.

Verksamhetsområde

Affärssystem, Business Intelligence, CRM, Digital Infrastruktur, Projektledning, Systemutveckling, Webbutveckling.

Meriterande kunskaper

Azure, C#, Föreningliv, Javascript, Mjukvaruutveckling, .NET, PowerBI, Projekterfarenhet, SQL, Webbutveckling

Grundades

2007

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Elin Yamada

elin.yamada@accigo.se

140 (10)

27


“Den akademiska vägen”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Akavia bildades 1 januari 2020 och är det nya fackförbundet för akademiker. Akavia samlar idag cirka 130

000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Bli kostnadsfri

studentmedlem och ta del av våra verktyg och förmåner för att få ett bättre stöd under studietiden och inför mötet med

framtidens arbetsmarknad. Under Systemvetardagen mellan kl. 14.00-15.00 kommer Akavia att erbjuda cv-samtal där

du får chansen att spetsa till just ditt cv inför ditt jobbsökande i framtiden. Samtalen kommer att vara på ungefär 15-20

min lång och det finns begränsade platser.

Verksamhetsområde

Marknad och kommunikation, affärsutveckling, politik och profession, ekonomi, HR.

Meriterande kunskaper

Inga meriterande kunskaper.

Grundades

2020

Antal anställda

Sverige

Kontakt

Linda Yu

076 846 00 66

linda.yu@akavia.se

130

28


“Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig.”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Att arbeta statligt innebär att du bidrar till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige. Uppdraget är att på

ett tillgängligt, rättssäkert och effektivt sätt utföra den verksamhet och tillämpa de lagar som regering och riksdag

beslutat om. Som statsanställd är du en viktig del av Sveriges demokratiska styrelseskick. De statliga verksamheterna

erbjuder karriärmöjligheter inom många olika utbildningsinriktningar och yrken..

Verksamhetsområde

Statliga arbetsgivare, som exempelvis myndigheter, har ett stort behov av IT-kompetens. Framför allt behövs personer

som kan driva IT-utvecklingen och hitta nya smarta lösningar för den mångfald av verksamhet som staten bedriver.

Meriterande kunskaper

Inga meriterande kunskaper.

Grundades

2015

Antal anställda

Sverige

Kontakt

jobbastatligt@arbetsgivarverket.se

250 000

29


“Vi tror på att göra skillnad i allt vi gör. Med hjälp av den senaste teknologin

vägleder vi våra kunder genom deras digitala förendringsresa och skapar

strategier för framtiden“

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Vi verkar i en komplex värld som utvecklas i rasande fart och med hjälp av den senaste teknologin vägleder vi våra

kunder genom deras digitala förändringsresa och skapar strategier för framtiden. Med Accenture och Microsoft som

ägare har vi de bästa förutsättningarna att lyckas och unik expertis inom Microsofts lösningar där nyckeln är våra

medarbetare. Avanade bygger team som är utrustade med de främsta experterna inom teknik, kreativa konsulter

och vässade säljspecialister. Vår innovativa anda resulterat i en rad priser och Avanade räknas bland de top 100 IT

företagen i världen.

Verksamhetsområde

Systemutveckling, Affärssystem (CRM), Infrastruktur (Cloud), Digital Arbetsplats (Modern Workplace), Business

Intelligence, Change Management, Interaktionsdesign

Meriterande kunskaper

Ett genuint intresse för Microsoft ekosystem och ser dig själv jobba inom något av följande områden: Systemutveckling

(C#/.NET), Office 365/Microsoft 365, Cloud & Infrastruktur (Azure PaaS, IaaS, SaaS/DevOps), CRM (Dynamics 365),

Analytics (Big Data/AI/Power BI), Interaktionsdesign

Grundades

2000

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Emma Humble

e.humble@avanade.com

140 (40 000)

30


Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Vår värld är föränderlig. Så är också IT-branschen. CGI arbetar för att förbättra våra kunders

IT-verksamhet så de är konkurrenskraftiga och uppfyller kraven som ställs på en modern verksamhet, både nu

och i framtiden. Sedan starten 1976 har CGI blivit branschledande när det gäller leverans. Vi är en lokal aktör

som erbjuder global leveranskapacitet inom business consulting, systemintegration och outsourcing.

Vi är ett av Sveriges ledande IT-tjänsteföretag. Med över 400 kontor i 40 länder är vi också

en av världens ledande leverantörer av tjänster inom IT- och affärsprocesser.

Verksamhetsområde

Systemutveckling, Affärssystem, Business intelligence, Interaktionsdesign, Säkerhet,

Projektledning, Test, Verksamhetsutveckling

Meriterande kunskaper

Tidigare erfarenhet/utbildning- inom IT, Consulting eller inom våra branscher

Grundades

1976

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Tala Moghadam

tala.moghadam@cgi.com

4 000 (76 000)

31


“Your complete turn-key and proven core bank ”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Crosskey levererar tjänster och system för verksamheter inom bank, kort och kapitalmarknad.

Mer än 250 anställda tar hand om nöjda kunder från Crosskeys kontor i Stockholm, Mariehamn, Åbo och Helsingfors.

Crosskey strävar efter hållbara lösningar som har en positiv inverkan på miljön.

Verksamhetsområde

IT finans

Meriterande kunskaper

Java, SQL, Relational Databases, Spring, SpringBoot and other popular frameworks

Grundades

2004

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Monika Sigmark, Niklas Wiklund

monika.sigmark@crosskey.fi

niklas.wiklund.crosskey.fi

40 (300)

32


“Makers of tomorrow”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens

möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar

inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya

affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmre medborgaren. Vår position är där teknik och strategisk

affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär, anpassar samt arbetar effektivt mellan plan och konkret handling.

Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag.

Verksamhetsområde

Produkt-, system- och tjänsteutveckling, Internet of Things, Cloud Services, Effektivisering av verksamheter, Hållbarhet

och affärsutveckling , IT säkerhet.

Meriterande kunskaper

Java, .net, C#, Spring, JavaScript, React/Angular/Vue, UX/UI, AWS/Azure, C/C++, Machine Learning, SQL, Business

Modelling, Project Management, Agile

Grundades

1995

Antal anställda

Sweden (Internationellt)

Kontakt

Emmy Vartiainen

emmy.vartiainen@cybercom.com

800 (1 300)

33


“What impact will you make?”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Vilka är Deloitte? Deloitte är världens största revisions- och konsultnätverk! I vår roll som rådgivare, revisorer och

konsulter hjälper vi våra klienter att utveckla sina verksamheter så att de ständigt ligger i framkant. Vi söker därför

de skarpaste medarbetarna i branschen, medarbetare som har kraft att bryta mönster och kan se möjligheter våra

klienter inte visste fanns. Kanske är du en av dem? I så fall kan vi erbjuda dig goda möjligheter till en internationell

karriär och daglig kontakt med några av dina 330 000 kollegor världen över. Hos oss får du arbeta med marknadens

mest intressanta klienter, såväl självständigt som i team.

Verksamhetsområde

Consulting, informationssäkerhet, IT-revision

Meriterande kunskaper

Extrajobb, utlandserfarenhet, studiesociala engagemang, lagspelare

Grundades

1845

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Kerstin Lövrup

070 080 33 50

klovrup@deloitte.se

1 500 (330 000)

34


Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Lars Magnus Ericsson grundade Ericsson för 140 år sedan med utgångspunkten att tillgång till kommunikation är ett

grundläggande mänskligt behov. Sedan dess har vi fortsatt att leverera banbrytande lösningar och innovativ teknologi.

Vi har alltid lagt enorm tid och ansträngning på att samarbeta med andra för att möjliggöra global kommunikation och

anslutning.

Verksamhetsområde

I en värld som blir allt mer komplex, söker vi efter enkelhet. Vi skapar framtidens teknologi som är enkel att använda

och anpassa, så att våra kunder kan fånga det fulla värdet av anslutning. Välkomna att ta reda på hur vår IoT, 5G och

automatiseringsteknik står redo att låsa upp en helt ny värld.

Meriterande kunskaper

Java, SQL, Adobe Photoshop

Grundades

1876

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Sara Ali

sara.ali@ericsson.com

13 000 (100 000)

35


“The exceptional EY experience. It’s yours to build”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

EY är ett världsledande företag inom digitala lösningar och affärsrådgivning. Vi arbetar i en digital värld där EY hjälper

kunder växa och skydda sina verksamheter från cyberrisker och bli mer datadrivna inom sitt område. Vår djupa

förståelse för ny teknik och innovation hjälper företag att ta vara på möjligheterna i en allt mer digital värld. Hos oss

får du möjligheten att utvecklas i den riktning du själv önskar. Kontakta oss för en intervju så berättar vi mer om dina

möjligheter hos oss på EY!

Verksamhetsområde

Cybersäkerhet, Data & Analytics, AI, Robotics och digitalisering

Meriterande kunskaper

Vi söker problemlösare med god samarbetsförmåga. Innovation and kreativitet lägger grunden för vår framgång.

Grundades

1989

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Sara Karlsson

sara.karlsson@se.ey.com

2900 (300 000)

36


“We give people confidence today to shape their tomorrow”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

If IT is the hub of digital services for the largest fintech company within insurance in

the Nordics - If P&C Insurance. If IT is a central part of making

the digital customer journey undifficult.

Verksamhetsområde

System development, Business system, Business intelligence, Interaction design, Robotics, Analytics

Meriterande kunskaper

.NET, .NET Core, C#, Java, SQL, React, Angular, Azure

Grundades

1999

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Per Ol-Ers

per.ol-ers@if.se

2 242 (7 900)

37


“We make digital visions real”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Knowit AB är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande

lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom

design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att

skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag

cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark,

Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Verksamhetsområde

Digitala konsulter inom management, IT och kommunikation.

För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Meriterande kunskaper

Konsulterfarenhet, erfarenhet av projektledning.

Grundades

1990

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Tobias Petersson

073 800 68 58

tobias.petersson@knowit.se

1 600 (1 000)

38


“We know every single place in Sweden”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet

av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Verksamhetsområde

IT-drift, infrastruktur, it arkitektur, it säkerhet och systemutveckling.

Meriterande kunskaper

Java, Python, PostgreSQL/PostGiS, MapServer, MapCache, React, Sprin/Boot, Redux, Docker/containers och

Openshift, Linux

Grundades

1628

Antal anställda

Sverige

Kontakt

Maria Nässert Ericsson

maria.nassert.ericsson@lm.se

2 200

39


“Polisens IT - en integreread del av polisverksamheten”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. På polisens it-avdelning arbetar vi teambaserat och

nära verksamheten för att utveckla it-stödet till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.

Kan du utveckla appar som gör livet enklare? Kan du skapa effektiva AI-lösningar? Eller hitta teknikens svaga

punkter? Då kan du vara med och lösa en större uppgift hos polisen. Hos oss finns många möjligheter och

spännande uppdrag – och du är med och bidrar i det brottsbekämpande arbetet! Här kan du läsa mer om oss och

våra lediga tjänster: https://polisen.se/it

Verksamhetsområde

Systemutveckling, IT-säkerhet, test, kravanalys/ux-design

Meriterande kunskaper

Java, SQL, kravanalys

Grundades

2015

Antal anställda

Sverige

Kontakt

it-avdelningen.trainee@polisen.se

950

40


“Expect a better tomorrow”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Sigma Young Talent är konsultbolaget med fokus på morgondagens IT-talanger. Vi matchar talanger med företag och

utgår ifrån dina intressen och hur du vill utvecklas. Vi är en del av den familjeägda Sigma-koncernen som idag är

Sveriges största privatägda IT- och teknikkonsultbolag med mer än 5000 medarbetare i 14 länder. Som konsult hos

oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda

stämningen, bland annat genom gemensamma aktiviteter som after works och lunchträffar.

Verksamhetsområde

Primärt systemutveckling och programmering. Andra roller vi har haft är exempelvis testare, junior projektledare, itarkitekt,

it-säkerhetsspecialist, systemingenjör. business analyst med mera.

Meriterande kunskaper

Java, C#, .NET, Python, Javascript, HTML, CSS, SQL mm. Det viktigaste är dock din personlighet: vi tror att driv,

engagemang och viljan att lära sig är vad som gör dig till vår nästa medarbetare.

Grundades

1986

Antal anställda

Internationellt

Kontakt

Olivia Olaisson

070 265 92 31

olivia.olaisson@sigma.se

4 600

41


“Tillsammans gör vi samhället möjligt”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande

samhälle och att motverka brottslighet. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för

privatpersoner och företag i deras vardag. Du får arbeta i en prestigelös miljö med kompetenta, engagerade och

stöttande kollegor. Vi är en stor it-avdelning som erbjuder dig utvecklingsmöjligheter både på djupet och på bredden.

Vi finns i Malmö, Visby, Göteborg, Solna, Västerås, Östersund och Umeå.

Verksamhetsområde

Samhällsbärande system, samhällsviktiga system, folkbokföring, skattebetalningar, Valmyndighetens system,

omställningsstöd, ROT och RUT, systemutveckling, mjukvarutestning, agilt arbetssätt, business intelligence,

användarupplevelse, testautomatisering, arkitektur, internationellt informationsutbyte, avancerad dataanalys,

finansiering av den offentliga sektorn, brottsförebyggande arbete, drift, underhåll, support.

Meriterande kunskaper

Vana av att arbeta i team. Förmågan att ta initiativ. Egenskap i form av eget driv och viljan att lära sig och ta för sig i

uppdraget och rollen.

Grundades

2004

Antal anställda

Sverige

Kontakt

Oskari Foresi Berner

oskari.foresi.berner@skatteverket.se

10 500

42


“GoodTech – teknik som gör gott i samhället”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Softronics ambition är att vara ledande när det gäller att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och

organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Tillsammans med våra kunder verkar vi för samhällets digitalisering

och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech. Vi har som specialitet att ta långsiktigt

ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. Vi är som bäst när kunden behöver en konsult

som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Verksamhetsområde

Systemutveckling

Meriterande kunskaper

.Net, Java, SQL, Cloud, DevOps

Grundades

1984

Antal anställda

Sverige

Kontakt

Theres Hesselgren Zaar

070 881 30 73

thz@softronic.se

420

43


“Effektiviserar världen med hjälp av programvara”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Det är enkelt - vi är IT-specialister!

Ett glatt gäng på över 11 000 anställda som alla tror på att vi kan effektivisera världen med hjälp av

programvara. Visma är en av Europas mest expansiva tech-koncerner med plats för dig att växa, både

professionellt och som individ. Vi erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och

effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor.

Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa.

Verksamhetsområde

Systemutveckling, affärssystem, business intelligence, interaktionsdesign, konsulttjänster.

Meriterande kunskaper

JavaScript, HTML, C#, .NET, Java, Python, C++, PHP

Grundades

1985

Antal anställda

Sverige (Internationellt)

Kontakt

Catherine Chamera

catherine.chamera@visma.com

2 300 (11 000)

44


Weop AB

MANAGING AG N G IT & SECURITY

“Managing IT & Security”

Heltid

Deltid

Trainee

Exjobb

Praktik

Utomlands

ERP

DM

DSV

DSU

DV

EIT

ID

MIT

MASTER

Om oss

Weop är ett företag med rötterna i den militära säkerhtestjänsten i Försvarsmakten och i skyddet av samhällskritisk

infrastruktur, främst inom media, elförsörjning och telekommunikation. Weop arbetar i huvudsak för myndigheter och

företag med höga säkerhetskrav.

Verksamhetsområde

IT-säkerhet och säkerhetsskydd

Meriterande kunskaper

Stort intresse för IT-säkerhet är det viktigaste. Kunskap om arkitektur och nätverk är också mycket meriterande.

Grundades

2010

Antal anställda

Sverige

Kontakt

Isabelle Hasselblad

076 712 16 82

Isabelle.hasselblad@weop.se

23

45Siktar du på en

framgångsrik karriär?

Att bredda eller fördjupa sig genom att skaffa

specialistkompetens är en bra grund för dig som siktar på

en framgångsrik karriär, oavsett om den är inom arbetslivet

eller inom forskning.

Vill du klättra snabbt på karriärstegen väljer du ett av de

ettåriga programmen som leder till en magisterexamen.

Siktar du på att få en högre befattning direkt när du ska

söka jobb eller tänker satsa på en karriär inom forskning ska

du välja ett tvåårigt masterprogram.

Ansök via antagning.se

Masterprogram, 120 hp

• Beslutsanalys och data science

• Data- och systemvetenskap

• Design för kreativ och immersiv teknik

• Hälsoinformatik

• Informationssäkerhet

• Strategisk ledning med informationssystem

• Öppen e-förvaltning

Magisterprogram, 60 hp

• Artificiell intelligens

• IT projektledning

Institutionen för

data- och systemvetenskap, DSV

www.dsv.su.se

47


Studentkåren DISK

Studentkåren DISK finns för dig som pluggar på Data- och

Systemvetenskapliga Institutionen (DSV). Vi arbetar för att

du som student ska få den bästa möjliga studietiden, både

studiemässigt men även socialt tillsammans med våra sex

undersektioner. Systemvetardagen är en av våra populäraste

händelser och arrangeras av Näringslivssektionen.

Kårexpeditionen, kx@disk.su.se

www.disk.su.se

DISKs Klubbmästeris (KM)

medlemmar gillar att anordna

event och att sammanföra

DISKs studenter i en lättsam

miljö. Kom till Foo Bar på en

onsdag eller sista fredagen

i månaden om du vill umgås

med kompisarna och äta samt

dricka för studentvänliga priser.

Facebook @DISKKM

Instagram @DISK_klubbmasteri

Insparken ansvarar för att varje

år ge nya studenter ett härligt

välkomnande. Detta gör vi

genom att i början av terminen

arrangera aktiviteter, tävlingar,

fester och annat kul för DSVs

nya studenter.

Facebook @DISKinsparken

Instagram @DISKinsparken

Musikaliska och Estetiska

Sektionen (MES) ägnar sig åt

estetiska saker. Vi håller event

med många olika sorters kreativt

fokus, samt spexar och

underhåller på ett flertal av

DISKs fantastiska fester.

Facebook @MES

Instagram @DISK_MES

Näringslivssektionen (NärS)

fungerar som bryggan mellan

studenter och näringslivet.

Vi jobbar för att knyta till oss

spännande företag som är

intresserade av att träffa studenter

på DSV, och även att

hjälpa studenter med viktiga

kontakter inför det kommande

arbetslivet.

Facebook @narsDSV

Instagram @narsDSV

Sporten verkar för att studenter,

främst inom DISK, ska få

möjligheter att delta i olika

roliga aktiviteter. Varje vecka

spelar vi både fotboll och badminton,

men klättring, bowling

och en årlig skidresa till Åre

tillhör även sektionens aktiviteter.

Facebook @sportsektionen

Instagram @DISKsportsektionen

48

Särimners Kultingar (SK) är

sektionen som anordnar alla

event som det går att sätta

ordet ”kväll” efter. Vi anordnar

även ett LAN och Game JAM

varje termin samt håller i större

event som D&D, MTG-drafts

och turneringar. SK finns för

att DISKs medlemmar ska få

det så roligt som möjligt under

sin studietid.

Facebook @sarimnerskultingar


Projektgrupper

Arbetet med att arrangera Systemvetardagen är ett arbete som kräver många

människors engagemang. I år har drygt 80 personer varit engagerade i mässan

och alla har fyllt sin funktion i våra 7 arbetsgrupper. Varje grupp fyller en funktion i

arbetet som tillsammans skapar en av Sveriges största arbetsmarnadsmässor för

IT-studenter. Utan alla dessa fantastiska personer hade vi inte kunnat genomföra

Systemvetardagen och därmed hjälpa 1500 studenter att skapa viktiga kontakter

inför det framtida arbetslivet.

I och med arbetet inför systemvetardagen har vi alla som arbetat med mässan fått

chansen till unika erfarenheter och skapa vänner för livet!

Projektledningen

Projektledaren ansvarar för att styra, leda och koordinera arbetet i sin helhet. Projektadministratören

ansvarar för den administrativa delen av projektet och är projektledarens

högra hand. Tillsammans ser projektledningen till att alla grupper har

de resurser och hjälpmedel som behövs för projektet ska fortlöpa.

Projektledare

Ronja Tägtström

Projektkoordinator

Jonathan Andersson

49


IT

IT-gruppen ansvarar för allt som rör Systemvetardagens ITlösningar.

Där är största fokuset att hålla hemsidan aktuell och

förbättra den med nya funktioner. Även att administrera över

detta årets digitala mässa.

Ansvarig

Simon Solberg

Medlemmar

Axel Ingelsson Fredler

Calle Håkansson

Dong Ping Sun

Hanna Birgestam

Karin Lind

Jonas Fagerlund

Wafaa Elbaghdady

50


Info Design

Information- och designgruppens huvudsakliga ansvar är att

designa och ta fram katalogen för Systemvetardagen, samt

samla in material och information.

Ansvarig

Elin Stenvall

Medlemmar

Leo Lindén

Josefin Olsen

Julia Hammarström

Rebecca Martell

51


Kommunikation

Kommunikationsgruppens uppgift är att rekrytera företagen till

mässan samt sköta all kontakt gällande insamling av

information till katalogen. Kommunikationsgruppen är även länken

mellan företagen och mässan.

Ansvarig

Niki Parvaresh

Ansvarig

Buster Andrén

Medlemmar

Arvid Jedeur-palmgren

Emma Hagberg

Kimiya Eskandari

Lucas Andersson

Martina Major

Sofia Fernquist

Tim Deckel

52


Marknadsföring

Marknadsföringsgruppens främsta uppgift är att öka intresse och

vetskap kring och om Systemvetardagen genom kommunikation

riktat mot studenter och företag. De kanaler som används

är främst sociala medier men även affischer, presentationer,

produkter och event.

Ansvarig

Claudia Jäger

Ansvarig

Oskar Berggren

Medlemmar

Daniela Wallin

Elsa Wahlstein

Fredrik Forsberg

Moa Trygg

Sara Olsson

53


Support

Supportgruppen ansvarar för att vara extra kunniga om den

digitala plattformen som årets Systemvetardagen kommer att ske

på. Arbetet går ut på att stödja både projektgrupper, företag och

studenter gällande frågor om plattformen.

Ansvarig

Oskar Berggren

Medlemmar

Filip Borén

Jacob Lindén

54


Våra samarbetspartners

Institutionen för data- och systemvetenskap & Graduateland

Tack till våra sponsorer!

Design och layout

Elin Stenvall, Josefin Olsen,

Julia Hammarström, Leo Lindén,

Rebecca Martell

Informationsansvarig

Ronja Tägtström

Ansvarig utgivare

Jonathan Andersson

55


Systemvetardagen

More magazines by this user
Similar magazines