08.02.2021 Views

SOMA Katalog Ver 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SOMA | Inehållsförteckning

DESIGNING THE OUTDOORS

1


SOMA | Inehållsförteckning

Katalogen är framtagen

tillsammans med IRMA AB

INNEHÅLL

2

Tryckt med kärlek lokalt i

Småland av TMG Tabergs


SOMA |

Presentation

VÅR HISTORIA .02

UTE ÄR DET NYA INNE .03

PRODUKTVÄRDEGRUND .04

VISION .05

PRESENTATION .06

FORMGIVARE .07

PRODUKTSIDOR .08

Specifikation

SOMA ONE .10

LINK .14

VÅRASKRUV .20

AFFINITY .24

GÅRDSRÄCKE .30

FRISTAD .34

SOMA TWO .36

OPTIMA .38

AZUR .44

SOMA THREE .46

IDYLL .48

MOBILE GARDEN .52

FLOWERED BENCH .56

MARKGALLER/STAMSKYDD .58

LIVE .62

MOUV’ROC .64

PAPPERSKORGAR .66

EN BÄTTRE VÄRLD .68

KONTAKT .141

70. FÄRGER OCH MATERIAL

72. AFFINIT Y

79. AZUR

82. FLOWERED BENCH

84. FRISTAD

86. GÅRDSRÄCKE

90. IDYLL

95. LINK

102. LIVE

104. MARKGALLER

108. MOBILE GARDEN

113. MOUV’ROC

116. SOMA ONE

121. OPTIMA

130. PAPPERSKORGAR

132. SOMA TWO

135. SOMA THREE

136. VÅRASKRUV

1


SOMA |

VÅR

HISTORIA

Soma gick från idé till verklighet våren 2016 och grundades av

Hans Johansson, ägare till Alfing produktion i Älmhult. Han ville

producera och sälja fler egentillverkade produkter direkt från

fabriken i hjärtat av Småland.

I början av 2020 korsades Hans och Camillas vägar och

tillsammans började de forma nya visioner och idéer för Somas

framtid. Samarbetet mynnade ut i att Camilla som ägare och

Alfing som en stabil produktionspartner skulle bli den bästa

lösningen för båda företagens framtid. Soma Design Småland AB

bildades och ägs och drivs idag av Camilla Wangen som har en

bakgrund som affärsutvecklare och produktchef på Smekab Citylife.

Som ett komplement till Somas egentillverkade sortiment har

vi ett samarbete med den franska producenten Sineu Graff. De

har i närmare 50 år utvecklat kvalitativa stadsmöbler med serier

formgivna av eko-designers, där särskild hänsyn tagits till att

formge produkter med material som kan återvinnas, kräver lite

spill och med reservdelar som lätt kan bytas ut. Tillsammans med

Sineu Graff får vi en större bredd och styrkan att själva parallellt

och omsorgsfullt utveckla fler småländska produkter bestående av

svenska material och formgivna av skandinaviska designers.

2


UTE ÄR DET

NYA INNE.

Vi lever i en föränderlig värd där vårt beteendemönster förändras och jag är

övertygad om att utemiljöerna kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det är

ute vi möts och umgås med våra nära och kära. I stadens parker, på torget

och inte minst på bostadsgården. Och det är NU viktigare än någonsin att

rusta gårdar och utemiljöer så att vi alla, oavsett ålder eller förutsättningar

kan fortsätta att bygga relationer och skapa minnen tillsammans. Med

odlingslådor på takterrassen, långbord på torget och sköna luncher under

pergolan på gården kan vi fortsätta att njuta av och frisk luft tillsammans.

Och det är där Somas möbler och produkter ska ge mervärden, inte bara till

människor utan också till djur och natur. Vi kommer att integrera boplatser

till exempelvis fåglar och insekter i våra produkter, underlätta hantering och

återanvändning av regnvatten, skapa integrerade lösningar för växter och

mycket mer. Vi kommer att tänka in social hållbarhet med inkluderande serier

för människor i alla åldrar och fysiska förutsättningar. Allt detta utan att

tumma på formgivningen för god design behövs inte bara interiört, den är lika

viktig för trivseln i utemiljö.

Jag har genom åren mött många landskapsarkitekter, kommuner och

entreprenörer och fått en förståelse för vilka deras behov är och vilka utmaningar

de ställs inför. Samtidigt så är jag ju själv en människa som rör mig i stad

och landskap, precis som de flesta av oss. Jag har många önskningar om hur

framtida städers mötesplatser skall se ut - vackra, vänliga, gröna och inkluderande

är några av dem. Nu har jag också möjligheten, att på riktigt bidra till att skapa

produkter för att möta dessa behov!

CAMILLA WANGEN

VD

3


PRODUKT-

VÄRDEGRUND

Vi har skapat kriterier för våra produkter med syfte att säkerställa att de uppfyller våra mål

om mervärde och att de harmoniserar med vår vision. Vi kallar dessa kriterier för Somas

produktvärdegrund.

Skallkrav

MILJÖ hållbar i ett livscykel-perspektiv. INKLUDERANDE tillgängliga för alla.

VÄLKOMNANDE inbjuder till social gemenskap. SERIE flera produkter i samma

familj skapar harmoni. VACKRA skapade med formgivare och designers. FLEXIBEL

passar lika bra på bjälklag som i mark och kan modifieras.

Börkrav

GRÖNSKA inbjuder till växtlighet och grönyta. VATTEN hanterar dagvatten. DJURLIV ger bo

och skydd till fåglar eller insekter. EKO-DESIGN formgivna med särskild hänsyn till hållbarhet.

4


SOMA |

VISION

Genom att skapa stadsmöbler som ger mervärde till människor,

djur och natur vill vi bidra till vackra, gröna, välkomnande utemiljöer

och en bättre värld.

Vi vill utveckla väl formgivna möbler som ger landskapsarkitekter,

kommuner och fastighetsägare verktyg och möjligheter att arbeta

för mer grönyta i städer och på bostadsgårdar. Produkter som

inbjuder till gemenskap, växtlighet och odling i staden, men som

även kan ge boplatser till djur och insekter.

5


PRESENTATION

CAMILLA WANGEN

SOMA DESIGN SMÅLAND | VD / ÄGARE

Camilla är nyfiken, orädd och älskar utmaningar. Hon ser möjligheter i det mesta

och lever efter mottot att ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara längre tid.

Hon har sina rötter i stålbranschen men sadlade om 2012 och började som

säljare av produkter och möbler för offentlig utemiljö, efter några år blev hon

produktchef och jobbade mer med produktutveckling. Sommaren 2020 köpte hon

varumärket SOMA av Alfing produktion och startade Soma Design Småland AB.

“Jag vill göra skillnad och har en önskan om att bidra till något meningsfullt. Att

leverera mervärden är så mycket mer än ord, det är något vi andas och värderar

högt på Soma.”

STUDIO DOMS OM SAMARBETET MED SOMA

”Vi har fått förmånen att vara en del av Soma sedan starten.

Med en förstklassig produktionsanläggning och bred teknisk

kompetens har vi givits stor frihet i designprocessen. Man har

varit nyfiken och velat testa nytt. Resultatet är produkter med

uttrycksfull form, hög kvalitet och funktion. Soma genomgår nu

en förändringsprocess där kopplingen till marknad och efterfrågan

blir tydligare. Samtidigt vänds fokus mot gröna, inkluderande

stadsrum. Det känns spännande att samarbeta med en producent

som vågar ligga i framkant gällande miljö och hållbarhet.”

MARIE OLDFELDT

OLDFELDT LANDSKAP & FORM | LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

Marie är vårt kreativa bollplank och sakkunnig inom landskapsarkitektur. Med

mer än 25 år i branschen är hon en enorm tillgång för oss. Marie kommer också

att formge en del nya spännande produkter till vårt sortiment.

“Formgivning av byggdetaljer, räcken och möbler för speciella situationer

kommer ofta in i mina uppdrag som landskapsarkitekt. Jag strävar efter att se

det unika i varje projekt och leverera lösningar med skönhet, hållbarhet och teknisk

finess. Förståelse för sammanhang och material, tydlighet i formspråk och

omsorg om detaljer är viktigt för mig oavsett vilket område eller skala jag arbeta i.”

6


SOMA | Formgivare

FORMGIVARE

ONE, TWO, THREE, VÅRASKRUV

DAVID DOMS

STUDIO DOMS

Studio Doms är en industridesignbyrå med fokus på design för det offentliga

rummet. Studio Doms grundades 2010 och är idag verksamt inom områdena

designstrategi, möbeldesign, produktdesign och teknisk design.

ANNIKA DOMS

STUDIO DOMS

Studio Doms har tilldelats ett stort antal priser däribland Red Dot design

Award, Design S, Good Design Award, German Design Award och Stora

Design Priset.

ONE, TWO, THREE, VÅRASKRUV

ARTURO ERBSMAN

IDYLL

ARTURO ERBSMAN STUDIO

Arturo Erbsman is a French designer whose works reflect different

points of intersection between manufactured objects and the four elements

of nature. He focuses on showing the delicacy of distinct aspects of water

like ice, snow, stalactites.

PHILIPPE RIEHLING

PHILIPPE RIEHLING DESIGN & ÉCOLIGIE

Philippe Riehling practices a design that crosses, in the course of his

environmentally friendly projects, proofreading of know-how, short circuits

and social link.

LINK, AZUR, FRISTAD

7


SOMA | Produkter

PRODUKTSIDOR

10.

14.

ONE

LINK

20.

24.

VÅRASKRUV

AFFINITY

30.

34.

GÅRDSRÄCKE

FRISTAD

36.

38.

TWO

OPTIMA

8


SOMA | Produkter

44.

46.

AZUR

THREE

48.

52.

IDYLL

MOBILE GARDEN

56.

58.

FLOWERED BENCH

MARKGALLER

62.

64.

LIVE

MOUVE ROC

66.

PAPPERSKORGAR

9


SOMA | One

ONE

ONE

DESIGN

STUDIO DOMS

Formspråket är grafiskt uttrycksfullt med

distinkta linjer och spännande detaljer. Vagnsbultarna

som håller samman konstruktionen

har vackert integrerats som en berikande detalj i

formgivningen. Serien är belönad med Red Dot

Design Award.

SOMA ONE är anpassad för de tuffa krav som

råder i utomhusmiljö. Samtliga detaljer är galvaniserade

och pulverlackerade i strukturlack för

att uppnå maximal beständighet mot väder och

vind. Funktion och kvalitet har stått i centrum

för produktutvecklingen och serien är både

robust och stabil.

SOMA ONE kommer i en standardfärgpalett om

10 färger Lingon, Mossa, Tjärn, Rönn, Äng, Sot,

Himmel, Hallon, Jord och Granit, framtagna för

att spegla SOMAs småländska arv.

10.

PRISBELÖNAD,

ROBUST OCH

UNDERHÅLLSFRI

DESIGN

10

10


SOMA | One

STOL

BÄNK

SOFFA

BORD

PLANTERINGSKÄRL

AVFALLSKÄRL

PLANTERINGSKÄRL

AVFALLSKÄRL

SE SPECIFIKATION PÅ S. 116

11


SOMA | One

12


SOMA | One

13


SOMA | Link

LINK

EKO-DESIGN

14.

14


SOMA | Link

DESIGN

PHILIPPE RIEHLING

Tanken med Link är att erbjuda lösningar som kommer att främja till ny användning, hjälpa människor

att utveckla innovativa former av kollektivt stadsliv och främja till större social sammanhållning, nära

varandra eller på lagom avstånd – vänligare städer helt enkelt.

I serien finns allt från långbord, soffor, cykelpollare och ståbord till solbäddar, picknick-däck och pergola.

EKO-designern Philippe Riehling har formgivit Link genom enkla former för att minska förbrukningen av

material och för att optimera transporten genom att t ex. emballera bänkarna inne i bordet. Reservdelar

som lätt kan bytas ut finns i lager, för att skapa ett långt hållbart produktliv åt hela familjen LINK.

LOUNGEBORD

PERGOLA

SOFFA

SOLBÄDD

SE SPECIFIKATION PÅ S. 95

15


SOMA | Link

PICKNICK-DÄCK

BARBORD

LÅNGBORD BARBÄNK

VILSTÖD

16

SE SPECIFIKATION PÅ S. 95


SOMA | Link

17


SOMA | Link

18


SOMA | Link

19


SOMA | Våraskruv

VÅRA

DESIGN

STUDIO DOMS

VÅRASKRUV

Pergola Våraskruv har fått sitt namn efter naturreservatet

i Småland med samma namn. Den

erbjuds med två olika taklösningar, sadeltak och

flackt tak. Varje modulenhet är 3x3m och kan

moduleras efter önskemål i långa längor, sida vid

sida eller omlott. Välj mellan två olika vägg- och

takspaljéer i organowood eller växtvajer för att

skapa din egen personliga modell.

Våraskruv har en unik förankringslösning på

fotplåtar med förlängningsrör, vilket förenklar

förankring på bjälklag och underlättar montage

där marken lutar eftersom benet kan förlängas

i en snygg och solid lösning.

20.

PASSAR

LIKA BRA PÅ

BJÄLKLAG

SOM I MARK

20


SOMA | Våraskruv

SADELTAK

PLANT TAK

SPALJÉ GLES

REGNTAK

VÄXTVAJER

SPALJÉ TÄT

SE SPECIFIKATION PÅ S. 136

21


SOMA | Våraskruv

22


SOMA | Våraskruv

23


SOMA

AFFIN

| Affinity

AFFINITY

DESIGN

SINEU GRAFF

Den eleganta designen, de ljusa linjerna och den

diskreta förankringen skapar en solid och hållbar

möbel. Träribbornas mjuka form bidrar till komfort

och välbefinnande.

ITY

Raka eller böjda lameller av trä, med eller utan ryggstöd,

fristående eller som fria längder och former.

Skapade för just sin egen plats. Affinity finns i

många olika standardmodeller men kan moduleras

efter eget önskemål, kontakta oss så hjälper vi till

med designen.

Armstöd finns som tillval.

24.

MODULERAS

ENLIGT

ÖNSKEMÅL

24


SOMA | Affinity

KOMBINATION NR 3

KOMBINATION NR 6

KOMBINATION NR 4

DIAGONAL BRED BÄNK

VERTIKAL SOFFA

KOMBINATION NR 1 SVÄNGD SOFFA KOMBINATION NR 5

SE SPECIFIKATION PÅ S. 72

25


SOMA | Affinity

26


SOMA | Affinity

27


SOMA | Affinity

28


SOMA | Affinity

29


SOMA | Gårdsräcke

GÅRDS

RÄCKE

DESIGN

SOMA

GÅRDSRÄCKE

Nätt, enkelt och elegant modulbaserat staket i

smidesdesign. Perfekt för bostadsgården. Soma gårdsräcke

är tänkt att se ut som ett smidesräcke men är uppbyggt

som ett prefabräcke med stolpar, fundament, spjälmoduler

och handledare i plattjärn. Handledarna kan vinkas för olika

lutningar och skruvas fast med försänkta diskreta skruvar

för att skapa en solid fin lösning.

Alla delar varmförzinkas och kan även pulverlackeras i

önskad RAL-färg, detta ger ett betydligt bättre rostskydd

än många traditionella smidesräcken. Kombinationen

av designen, modulsystemet och rostskyddet skapar en

kostnadseffektiv och vacker lösning.

30.

NÄTT, ENKELT

OCH ELEGANT

30


SOMA | Gårdsräcke

HANDLEDARRÄCKE

TRAPPRÄCKE

SPJÄLRÄCKE

GÅRDSRÄCKE GÅRDSRÄCKE RUNDAT PLANTERINGSRÄCKE

SE SPECIFIKATION PÅ S. 86

31


SOMA | Gårdsräcke

32


SOMA | Gårdsräcke

33


SOMA | Fristad

FRISTAD

FRISTAD

DESIGN

PHILIPPE RIHELING

Biologisk mångfald i en bänk. Återkommande flora

innebär också en åter-komst av fauna, inklusive

insekter som lever av vegetationen, pollen och

nektar. För att dessa små varelser ska trivas så

behöver de naturligtvis mat men även någonstans

att övervintra, för att reproducera och ta skydd.

Fristad / Refuge bench är utvecklad av ekologer

och eko-designers, tillsammans skapade de

en genomarbetad möbel med färger och form

som ger de mest naturliga förutsättningarna för

insektsliv.

Med hjälp av den lilla informationstavlan kan man

också sprida kunskap om biologisk mångfald och

berätta om de arter som lever här. Fristad kan

monteras fristående i olika formationer eller på ett

markgaller runt ett träd. Den innehåller 15 fack för

boplats-material som kan beställas till.

34.

FÖR FOLK

OCH FÄ

34


SOMA | Fristad

L-FORM

U-FORM

I-FORM

SKYLT

SE SPECIFIKATION PÅ S. 84

35


SOMA | Two

TWO

TWO

DESIGN

STUDIO DOMS

SOMA TWO är en picknick-kollektion som lockar

till gemenskap. Produktserien är formgiven med

fokus på rastplats och park, men fungerar lika bra

i atriummiljö samt på innergård. Picknick-borden

i SOMA TWO finns i tre varianter, som hexagon

eller triangel och som klassiskt långbord. De olika

varianterna kan utrustas med fäste för parasoll.

Det smarta benet gör i- och ursteg enkelt.

SOMA TWO kan beställas med utrymme för

rullstol, rollator samt elrullstol. Som komplement

till picknick-borden finns ett cykelställ inkluderat

i produktserien.

36.

MED PL ATS

FÖR RULLSTOL

36


SOMA | Two

CYKELPOLLARE

TILLGÄNGLIG

TRIANGEL HEXAGON

SE SPECIFIKATION PÅ S. 132

37


SOMA | Optima

OPTIMA

MA

DESIGN

PHILIPPE RIEHLING

Optima-familjen har utformats i Eko-design.

Resultatet blev en subtil kombination av virke och

stål, vilket ger en diskret och elegant personlighet.

Särskild hänsyn har getts till komforten som

utformats genom att benställningen i kombination

med trädetaljerna monterats till en tillgänglig och

inbjudande möbel.

Optima finns också som svängda och raka

moduler för att skapa spännande och mjuka

former helt enligt önskemål.

Till familjen hör även Optima City som är en

underhållsfri möbel i helstål samt Opticar med

smalare träribbor.

38.

STOR FAMILJ I

EKO-DESIGN

38


SOMA | Optima

SOFFA 2PL

STOL

SOFFA 3PL

STOL OPTICAR

SOLBÄDD

HELSTÅL

BÄNK

BORD

SE SPECIFIKATION PÅ S. 121

39


SOMA | Optima

40


SOMA | Optima

41


SOMA | Optima

Optima är anpassningsbar och finns som svängda

och raka moduler för skapa spännande och mjuka

former helt enligt önskemål. Optima familjen är en

bred och komplett serie där den röda tråden skapar

igenkänning. Fråga oss gärna på specialanpassningar,

vi hjälper gärna till.

42


SOMA | Optima

3000

CIRKEL

450

2125

FRIA FORMER

450

0

450

2398 2398

8854 8854

SE SPECIFIKATION PÅ S. 121

43


SOMA | Azur

AZUR

DESIGN

PHILIPPE RIEHLING

En färggrann klassiker designad med inspiration

från havets vågor. Sitsen är klassiskt formad

medan benen bidrar till en touch av modernitet.

Azur är designad av smala lameller med mjuka

profiler, åtskilda med ett litet och regelbundet

intervall. Tillsammans bildar de en komfortabel

kurva åt kroppen. Azur är en komplett serie med

många variationer för att passa i både stad och

park. Familjen kan beställas med obehandlad

hardwood, målad ask eller vit komposit från

återvunnen plast. Placera dem gärna rygg mot

rygg och ge dem färger, då blir de som allra bäst.

44.

PLACERA DEM

GÄRNA RYGG

MOT RYGG

44


SOMA | Azur

SOFFA 3 PL

SMAL BÄNK

SOFFA 3PL

BRED BÄNK

SOFFA

STOL

SOFFA 2 PL

SOFFA 2PL

SE SPECIFIKATION PÅ S. 79

45


SOMA | Three

THREE

THREE

DESIGN

STUDIO DOMS

SOMAs möbelserie THREE är formgiven för det

offentliga rummet med fokus på miljön mellan

inne och ute såsom; atrium, stationer och

hållplatser. SOMA THREE riktar sig till studenter,

pendlare och människor på språng. Möbeln

erbjuder en tillfällig arbetsyta och möjlighet till

laddning av dator och mobil.

Formspråket är grafiskt uttrycksfullt med distinkta

linjer och spännande detaljer. Funktion och kvalitet

har stått i centrum för produktutvecklingen och

möbeln är både robust och stabil.

SOMA THREE kommer i en standardfärgpalett

om 8 färger, framtagna för att spegla SOMAs

småländska arv.

46.

TILL

UTEKONTORET

46


SOMA | Three

SE SPECIFIKATION PÅ S. 135

47


SOMA | Idyll

IDYLL

DESIGN

ARTURO ERBSMAN

Det vackra gjutjärnsbenet med inspiration från

växtriket är ett ikoniskt inslag i Idyllserien. Likt en

stam sträcker den sig från marken och håller

sitsen mot himlen som en trädkrona. Ur kurvornas

mjukhet, linjerna, luftigheten och de massiva

rundade trä-detaljerna skapades möbeln som

passar i en idyll.

Obehandlat massivt trä och gjutjärn är grunden som

med sina osynliga skruvar och dolda förankringar

bildar en ren, solid och tålig konstruktion med

minimalt underhållsbehov. Med fokus på komfort,

ergonomi, kvalité och hållbarhet skapades också

formen.

IDY

LL

Armstöd finns som tillval.

48.

SVÄNGBAR

FÅTÖLJ

48


SOMA | Idyll

BORD

BRED BÄNK

BÄNK

SNURRSTOL SOFFA 3PL PICKNICK

SE SPECIFIKATION PÅ S. 90

49


SOMA | Idyll

VÅGFORMAD BÄNK

S-FORMATION

ÖPPEN CIRKEL

50

SE SPECIFIKATION PÅ S. 90


SOMA | Idyll

51


SOMA | Mobile garden

MOBILE

GARDEN

DESIGN BY

CÉCILE PLANCHAIS

Kombinerar grönska och viloplatser för människor

och kan användas för att skapa landskap och

rumslighet till öppna ytor. MOBILEN GARDENS

är en mångsidig kombination av funktionella

modulenheter. Varje modul har en växtbehållare

utrustad med bevattningssystem. Modulerna är

geometriska med raka eller böjda profiler med

sittbänkar och är utformade för att moduleras

efter behov. De är idealiska för återanvändning

och kan tas bort och lagras för evenemang

eller fungera som PopUp parker eller Parklets

sommartid.

52.

TILL Y TOR

SOM INTE KAN

ANL ÄGGAS

DIREKT

52


SOMA | Mobile garden

DUBBELBÄNK

BLOMSTERBÄNK

SVÄNGD BÄNK

REKTANGEL

MOBILE FOREST

SE SPECIFIKATION PÅ S. 108

53


SOMA | Mobile garden

54


SOMA | Mobile garden

55


SOMA | Flowered bench

FLOW

ERED

BENCH

FLOWERED

BENCH

DESIGN

SINEU GRAFF

Rama in ett torg eller avgränsa och skapa rumslighet.

Med Flowered bench kombineras sittytor med grönska.

De består av bänkar och planteringskärl som moduleras

till önskade L- och U-formationer eller till en enda lång

blomstrande sittbänk.

56.

RAMA IN

OCH SK APA

RUMSLIGHET

56


SOMA | Flowered bench

BRED LÅNGBÄNK

L-FORM SMALL

U-FORM

LÅNGBÄNK L-FORM LARGE

SE SPECIFIKATION PÅ S. 82

57


SOMA | Markgaller & Stamskydd

MARK

MARKGALLER

GALLER

STAMSKYDD

DESIGNA

DITT EGET

MARKGALLER

58.

58


SOMA | Markgaller & Stamskydd

DESIGN

SINEU GRAFF

Våra markgaller finns i många olika storlekar och utföranden, både i stål och

gjutjärn. Med eller utan bevattningsskydd, fotstöd till trädstödsben och belysning.

Specialbeställ gärna markgaller med egen design!

MODEL 5102

MODELL 5000

MODELL 3200

MODELL 5200

SE SPECIFIKATION PÅ S. 104

59


SOMA | Markgaller & Stamskydd

60


SOMA | Markgaller & Stamskydd

61


SOMA | Live

LIVE

LIVE

DESIGN

FRED TERRY

Serien Live är formgiven av designern Fred Terry

och är utvecklad för att inbjuda till aktivitet

och arbete utomhus. Den kan moduleras i

många olika formationer för att passa till olika

ändamål. Exempelmiljöer är campus med

utomhusundervisning, skolgårdar, takterrasser

och utekontor.

Till serien LIVE finns även tak som ger skydd och

skugga.

62.

UTEKONTORET

ELLER

UTEUNDERVISNING

62


SOMA | Live

SKÄRMTAK

BÄNKBORD

SE SPECIFIKATION PÅ S. 102

63


SOMA | Mouv'roc

MOUV’

ROC

MOUV’ROC

DESIGN

SINEU GRAFF

Träna ute året om. Mouv’roc är ett multifunktionellt,

tillgängligt utomhusgym med tak som skyddar mot

sol, regn och snö vilket möjliggör träning utomhus

under större delen av året.

Gymutrustningen är noga utvecklad för att passa

alla oavsett ålder, tränings-behov eller fysiska

förutsättningar. Man tränar med kroppen som

belastning med övningar idealiska för både

stretching och muskeluppbyggnad.

Tillverkad enligt EN 16630:2015 – Säkerhetskrav

och provningsmetoder för permanent installerad

fitnessutrustning för utomhusbruk.

64.

TRÄNA UTE

ÅRET OM

64


SOMA | Mouv'roc

RHINO

OPEN

LION

LEOPARD

SE SPECIFIKATION PÅ S.113

65


SOMA | Papperskorgar

PAPPERS

KORG

PAPPERSKORGAR

DESIGN

SINEU GRAFF

Vi har ett brett utbud av papperskorgar och

askkärl, här visar vi ett urval. Papperskorgarna

finns från 42l till 115l, väggmonterade,

fastbultning i marknivå och för nedgjutning.

Askkärl i många olika utföranden för väggmontage,

stolpmontage och med anvisningsflagga.

Kombinerade papperskorgar med askkärl samt

stora fristående. Papperskorg 90l finns även

med kontrastmarkering för synsvaga och med

hundpåsehållare.

Se vår hemsida somadesign.se för mer info.

66.

STOR

VARIATION

66


SOMA | Papperskorgar

NEDGJUTNING

FASTBULTNING

VÄGGMONTERAD

115 LITER

KOMBINERAD MARK

ASKKÄRL STOLPE

KOMBINERAD VÄGG

ASKKÄRL VÄGG

SE SPECIFIKATION PÅ S. 130

67


EN

SOMA | Papperskorgar

BÄTTRE

VÄRLD

EN BÄTTRE VÄRLD

Vi-skogen

Naturen ligger oss varmt om hjärtat och eftersom vi använder trä i våra produkter har vi

valt att kompensera det genom att vara stödföretag till Vi-skogen.

Vi-skogen är en organisation som genom trädplantering i Afrika hjälper människor ur

fattigdom. Träden bidrar till skördar – både direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till

djuren, ved och byggmaterial. Träden gör också att böndernas grödor växer bättre. Att

odla träd och grödor tillsammans med lokalbefolkningen för en hållbar miljö och bättre

levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete.

Agroforestry bidrar till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större skördar,

ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

Tappra barn

Tappra Barn är en välgörenhetsorganisation vars syfte är att samla in pengar till barn som

har det tufft, och hjälpa dem lokalt där vi verkar. Detta innebär alltså att de värnar om

barnen i vår närmiljö. Hjälpen som fås syns, och vi är stolta över att kunna göra skillnad

där vi finns!

I dagsläget samarbetar Tappra Barn med mer än 800 olika partners och över 6 miljoner

svenska kronor har skänkts till bland annat Barndiabetesfonden, Tjejjouren Beata, Nova-

Huset, Tjejjouren Väst, Friends, Ronald McDonald Hus, Barnkliniken på Ryhovs

länssjukhus och Jontefonden.

68


SOMA | Specifikationer

Specifikation

70. FÄRGER OCH MATERIAL

72. AFFINIT Y

79. AZUR

82. FLOWERED BENCH

84. FRISTAD

86. GÅRDSRÄCKE

90. IDYLL

95. LINK

102. LIVE

104. MARKGALLER

108. MOBILE GARDEN

113. MOUV’ROC

116. SOMA ONE

121. OPTIMA

130. PAPPERSKORGAR

132. SOMA TWO

135. SOMA THREE

136. VÅRASKRUV

MILJÖBEDÖMNING Vi kan miljöbedöma våra produkter i exempelvis Byggvarubedömningen, Sunda Hus och i Svanens

byggportal. De flesta produktfamiljerna är bedömda av BVB. Önskas bedömning av produkt kontakta oss, vi lägger in

löpande och på begäran.

69


SOMA | Färger och material

REATMENT

WOOD TREATMENT

The wood is coated with a water-based coloured impregnating

FÄRGER OCH MATERIAL

emulsion containing less than 2% solvent.

Brilliance : 15 - 20%

coated with with a a water-based coloured impregnating

ntaining less less than than 2% 2% solvent.

solvent.

Sineu Graffs sortiment ovan erbjuds i en bred standardpalett men alla RAL-färger kan offereras. Allt stål är förzinkat och

20% - 20%

AFFINITY AZUR FLOWERED BENCH IDYLL LINK LIVE MOBILE GARDEN OPTIMA

pulverlackerat. De flesta möblerfamiljerna erbjuds med antingen PEFC-certifierad ask eller FSC-certifierad hardwood.

Asken målas med lösningsfri färg för att tåla utemiljö, antingen i träliknande färger (naturell, valnöt, mahogny) eller i

kulörer enligt färgpaletten nedan. Hardwood erbjuds obehandlad och grånar med åren. LINK-familjen erbjuds exklusivt i

autoklaverad ask som bibehåller askens ljusa fina färg och klarar utemiljö utan underhåll, den grånar med tiden.

NATURAL TINT MAHOGANY TINT WALNUT TINT

TRÄPALETT SINEU WOOD GRAFF TREATMENT

The wood is coated with a water-based coloured impregnating

emulsion containing less than 2% solvent.

Obehandlad Autoclave Ask

Brilliance : 15 - 20% WOOD FOR LINK

Hardwood (endast LINK)

WOOD WITHOUT STAIN

URAL TINT TINT MAHOGANY TINT TINT WALNUT TINT

TINT

WOOD TREATMENT

The The wood wood is is coated coated with with a a water-based coloured impregnating

MÅLAD emulsion containing ASK less less than than 2% 2% solvent.

solvent.

OBEHANDLAD

HARDWOOD

ITHOUT STAIN

MÅLAD

FÄRG -

NATURELL

WOOD FOR LINK

MÅLAD

FÄRG -

VALNÖT

Naturell Brilliance : 15 : 15 - 20% - 20% Valnöt Mahogny

MÅLAD

FÄRG -

MAHOGNY

STÅLPALETT SINEU GRAFF

1018 1023 1028 3000 3003 3009

3020

5019

4002

4003

5002 5015 5017

5021 5022 6004 6005 6009

DLAD

OOD

OD

MÅLAD

FÄRG - -

NATURELL

EXOTIC HARDWOOD

WITHOUT STAIN

MÅLAD

FÄRG - -

VALNÖT

T16-01 T16-02 T16-03 T16-04 T16-05

MÅLAD

FÄRG - -

MAHOGNY

NATURAL TINT ASHWOOD

MAHOGANY TINT WALNUT TINT

CLEAR AUTOCLAVE

TREATMENT

6010 6012

6018

6019 6024 6026

6028 7005 7012 7016 7021 7022

T16-06

T16-07

T16-08 T16-09 T16-10

WOOD WITHOUT STAIN

WOOD & TREATMENTS

WOOD FOR LINK

7024

8001

8019

9002 9006 9007

RDWOOD

HOUT STAIN

STAIN

T16-11

T16-12 T16-13 T16-14 T16-15

NATURAL TINT TINT ASHWOOD

MAHOGANY TINT TINT WALNUT TINT

TINT

CLEAR CLEAR AUTOCLAVE

TREATMENT

T16-16 T16-77 T16-08 T16-19 T16-20

9010

FUTURA

650

9016 9017

FUTURA

900

FUTURA

100

FUTURA

700

FUTURA

500

FUTURA

400

WOOD WITHOUT STAIN

WOOD WOOD & & TREATMENTS

WOOD FOR LINK

70


SOMA | Färger och material

FÄRGER OCH MATERIAL

ONE TWO THREE GÅRDSRÄCKE VÅRASKRUV

Våra svensktillverkade möbler ovan lackeras med struktrurlack som ger en varm och reptålig yta. De kommer i en

standardpalett om 10 färger som speglar vårt småländska arv. Alla RAL-färger kan offereras. Gårdsräcket erbjuds

utöver även i mattsvart RAL 9005. Vi använder endast svenskt stål och trä i dessa produkter. Soma One är tillverkad

helt i stål, Soma Two erbjuds med Organowood och Linax. Våraskruvs trädetaljer finns enbart i Organowood.

10 STANDARDFÄRGER STÅL

ÄNG MOSSA LINGON HALLON RÖNN

JORD SOT GRANIT HIMMEL TJÄRN

ÄNG = RAL 6011

MOSSA = RAL 6020

LINGON = RAL 3005

HALLON = RAL 4002

RÖNN = RAL 2001

JORD = RAL 8015

SOT = RAL 7021

GRANIT = RAL 7011

HIMMEL = RAL 5014

TJÄRN = RAL 5008

ORGANOWOOD

LINAX

OrganoWood® är miljöklassat svensk furu

modifierat med kisel som ger lång hållbarhet

och en vacker silvergrå nyans. Den patenterade

teknologin ger träet rötskydd, skapar en vattenavvisande

yta och ett förbättrat flamskydd.

Linax royalimprenerad furu är en dubbel

träskyddsbehandling med linolja som

lämpar sig väl till vårt nordiska klimat.

Den är mörkt brun och grånar med tiden.

71


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

AFFINITY

BÄNKAR SOFFOR PALLAR CIRKLAR BÅGAR

KAN MODULERAS EFTER ÖNSKEMÅL. ARMSTÖD FINNS SOM TILLVAL.

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal pall

PRODUKTNUMMER

10 3340 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3340 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

AFFINITY

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal smal bänk 2 pl

PRODUKTNUMMER

10 3350 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3350 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal smal bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 3360 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3360 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

72


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal bred bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 3361 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3361 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal soffa 3 pl med kort ryggstöd

PRODUKTNUMMER

10 3330 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3330 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal svängd soffa radie 5m

PRODUKTNUMMER

10 3435 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3435 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

766

564 1569

564 1569

450

766

450

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal svängd soffa kort ryggstöd radie 5m

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3430 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3430 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

DIMENSIONER

450

518 1569

518 1569

719

719

450

73


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal svängd bänk radie 5m

PRODUKTNUMMER

10 3460 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3460 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

450

518 1569

518 1569

450

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal svängd soffa radie 1,53m

PRODUKTNUMMER

10 3436 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3436 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

622 1595

SKISS

DIMENSIONER

766

450

622 1595

766

AFFINITY

450

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal svängd bänk radie 1,5m

PRODUKTNUMMER

10 3461 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3461 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

(Hardwood)

620 1605

SKISS

DIMENSIONER

450

620 1605

450

PRODUKTNAMN

Affinity horisontal pall

PRODUKTNUMMER

10 3355 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3355 FM01 0P00 (FM = Målad Ask

SKISS

(Hardwood)

DIMENSIONER

74


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity horisontal soffa 3 pl kort ryggstöd

PRODUKTNUMMER

10 3335 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3335 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity horisontal bred bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 3366 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3366 FM01 0P00 (FM=Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity horisontal smal bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 3365 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3365 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Affinity horisontal smal bänk 2 pl

PRODUKTNUMMER

10 3355 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3355 FM01 0P00 (FM=Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

75


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal kombination 1

PRODUKTNUMMER

10 3480 001 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3480 001 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

718

4384

800

450

AFFINITY

923

462

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal kombination 2

PRODUKTNUMMER

10 3490 001 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3490 001 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

450

3054

2130

76


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal kombination 3

PRODUKTNUMMER

10 3490 002 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3490 002 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

3054

766

450

2068

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Affinity vertikal kombination 4

10 3480 002 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3480 002 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

77


SOMA | SPECIFIKATION | Affinity

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal kombination 5

PRODUKTNUMMER

10 3480 003 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3480 003 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

450

4989

5286

AFFINITY PRODUKTBLAD – AZUR

457

PRODUKTNAMN

Affinity vertikal kombination 6

PRODUKTNUMMER

10 3480 004 EM00 0P00 (EM = FSC Hardwood)

10 3480 004 FM01 0P00 (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

78


SOMA | SPECIFIKATION | Azur

AZUR

BÄNKAR SOFFOR STOLAR

PRODUKTNAMN

Azur soffa 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0190 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0190 FM (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

750 1800

803

421

PRODUKTNAMN

Azur soffa 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

10 0190 EM ACC (EM = FSC Hardwood)

10 0190 FM ACC (FM = Målad Ask)

10 0190 PM ACC G 9010 (PM = Vit komposit)

SKISS

DIMENSIONER

750 1800

803

421

PRODUKTNAMN

Azur soffa 2 pl

PRODUKTNUMMER

10 0191 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0191 FM (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

750

1220

803

421

79


SOMA | SPECIFIKATION | Azur

PRODUKTNAMN

Azur soffa 2 pl med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0191 EM ACC (EM = FSC Hardwood)

10 0191 FM ACC (FM = Målad Ask)

10 0191 PM ACC G 9010 (PM = Vit komposit)

DIMENSIONER

750

1220

803

421

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Azur stol 10 0192 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0192 FM (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTBLAD

AZUR

803

421

750

700

PRODUKTNAMN

Azur stol med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0192 EM ACC (EM = FSC Hardwood)

10 0192 FM ACC (FM = Målad Ask)

10 0192 PM ACC G 9010 (PM = Vit komposit)

DIMENSIONER

750

700

803

421

PRODUKTNAMN

Azur smal bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0195 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0195 FM (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

365

1800

421

80


SOMA | SPECIFIKATION | Azur

PRODUKTNAMN

Azur smal bänk 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

10 0195 EM ACC (EM = FSC Hardwood)

10 0195 FM ACC (FM = Målad Ask)

10 0195 PM ACC G 9010 (PM = Vit komposit)

SKISS

DIMENSIONER

365

1800

421

PRODUKTNAMN

Azur bred bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0196 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0196 FM (FM = Målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

673

1800

421

PRODUKTNAMN

Azur bred bänk 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

10 0196 EM ACC (EM = FSC Hardwood)

10 0196 FM ACC (FM = Målad Ask)

10 0196 PM ACC G 9010 (PM = Vit komposit)

SKISS

DIMENSIONER

673

1800

421

81


SOMA | SPECIFIKATION | Flowered bench

FLOWERED BENCH

LÅNGBÄNKAR FORMATIONER PLANTERINGSKÄRL

PRODUKTNAMN

FLOWERED långbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 2200 B1

DIMENSIONER

600

5000

FLOWERED PRODUKTBLAD BENCH

480

PRODUKTNAMN

FLOWERED bred långbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 5150

DIMENSIONER

1205

4085

480

PRODUKTNAMN

FLOWERED L-form small

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 2300 B1

DIMENSIONER

3134

4376

480

82


SOMA | SPECIFIKATION | Flowered bench

PRODUKTNAMN

FLOWERED L-form large

PRODUKTNUMMER

50 2301 B1

SKISS

DIMENSIONER

4376

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

480

480

5000

FLOWERED U-form

20 2302 B

4376

5000

83


SOMA | SPECIFIKATION | Fristad

FRISTAD

INSEKTSHOTELL BÄNK BOPLATSMATERIAL

MARKGALLER

PRODUKTNAMN

Fristad u-form

PRODUKTNUMMER

10 4030 AM10 0P00

1025 1350

SKISS

DIMENSIONER

702

470

1025 1350

702

470

PRODUKTBLAD

FRISTAD

PRODUKTNAMN

Fristad i-form

PRODUKTNUMMER

10 4031 AM10 0P00

470

702

561

SKISS

DIMENSIONER

561

2108

702

470

2108

PRODUKTNAMN

Fristad l-form vänster

PRODUKTNUMMER

10 4032 AM10 0P00

1025 1729

SKISS

DIMENSIONER

702

470

1025 1729

702

470

84


SOMA | SPECIFIKATION | Fristad

PRODUKTNAMN

Fristad l-form höger

PRODUKTNUMMER

10 4033 AM10 0P00

1025 1729

SKISS

DIMENSIONER

702

470

1025 1729

702

470

PRODUKTNAMN

Markgaller fristad

PRODUKTNUMMER

42 25R14 GR REFUGE

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Monteringsram markgaller Fristad

Fundamentplatta FRISTAD

3-pack plåtar för fastsättning i marknivå)

PRODUKTNUMMER

42 25R CHASS

10 4030 TA

PRODUKTNAMN

FRISTAD boplatsmaterial 15 insatser

PRODUKTNUMMER

10 4030 PR

85


SOMA | SPECIFIKATION | Gårdsräcke

GÅRDSRÄCKE

SPJÄLRÄCKE SPJÄLRÄCKE-TRAPP RAMPRÄCKE TRAPPRÄCKE

PLANTERINGSRÄCKE

HANDLEDARE-VÄGG AVGRÄNSNINGSRÄCKE GÅRDSRÄCKE PARKERINGSRÄCKE

PRODUKTNAMN

SOMA GR Spjälräcke H900

PRODUKTNUMMER

GR-SR-900-VF

GR-SR-900-VI

GR-SR-900-GF

GR-SR-900-NG

(VF=väggfäst)

(VI=vinkelfäst på mur)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Ändr nr

Datum Ändringens art / Ändringsmeddelande

SKISS

91

DIMENSIONER

91

PRODUKTBLAD

GÅRDSRÄCKE

330

900

832

900

832

PRODUKTNAMN

SOMA GR Spjälräcke H1100

SKISS

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

1100

1032

1450

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

330

1450 1450

1450 20

1450

40

40

91

PRODUKTNUMMER

GR-SR-1100-VF

GR-SR-1100-VI

GR-SR-1100-GF

GR-SR-1100-NG

DIMENSIONER

1100

1032

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Konstruerad av

Godkänd av

(VF=väggfäst)

(VI=vinkelfäst på mur)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

12

Vikt

Datum Generell tolerans Generell yt- Konstruerad Vyplacering av Skala

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Kg

91

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva Blad

1:20

1:1

Datum Ändr nr Ändringens art / Ä

Godkänd av

Datu

handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

330

1450

PRODUKTNAMN

SOMA GR Spjälräcke H900 speciallutning __°

PRODUKTNAMN

SOMA GR Spjälräcke H1100 speciallutning __°

86

handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

330

1450 1450 1450

40

PRODUKTNUMMER

GR-SRSL-900-VF

GR-SRSL-900-NG

PRODUKTNUMMER

GR-SRSL-1100-VF

GR-SRSL-1100-NG

Konstruerad av

Godkänd av

40

(VF=väggfäst)

(NG=nedgjutning)

(VF=väggfäst)

(NG=nedgjutning)

1450 20

1450

Datum Vikt

Generell tolerans Generell yt- Vyplacering Konstruerad Skala av

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Kg

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva Blad

1:20

Godkä


Konstruerad av

Godkänd av

Datum Vikt

Generell tolerans Generell yt- Vyplacering Skala

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva

Blad

SOMA | SPECIFIKATION | Gårdsräcke

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

SOMA GR Spjälräcke trapp 26°

Start/slut modell 1

SGR-SP-TR1-VF

SGR-SP-TR1-NG

(VF=väggfäst)

(NG=nedgjutning)

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Datum

300

SKISS

DIMENSIONER

1260

98

PRODUKTNAMN

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

900

1210

900

319

PRODUKTNUMMER

Kg

90

1:20

1:1

SOMA GR Gårdsräcke rundat avslut

GR-GR1_VF

GR-GR1_VI

GR-GR1_GF

GR-GR1_NG

(VF=Väggfäst)

(VI=vinkelfäst på mur)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

SOMA GR Gårdsräcke rakt avslut

GR-GR2_VF

GR-GR2_VI

GR-GR2_GF

GR-GR2_NG

(VF=Väggfäst)

(VI=vinkelfäst på mur)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

Ändr nr

Ändringens art / Ändringsmedde

SKISS

DIMENSIONER

12

vändas för något obehörigt ändamål.

330

900

480

12

1450

1450

40

87


Konstruerad av

Godkänd av

Datum Vikt

Generell tolerans Generell yt- Vyplacering Skala

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva

Blad

SOMA | SPECIFIKATION | Gårdsräcke

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

SOMA GR Rampräcke 4° - 27°

GR-RR_VF

GR-RR_NG

(VF=väggfäst)

(NG=nedgjutning)

SKISS

DIMENSIONER

301

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Datum

280

12

900

12

550

PRODUKTNAMN

SOMA GR Trappräcke 26° start/slut modell 1

SKISS

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

55

40

PRODUKTNUMMER

GR-TR1_VF

GR-TR1_GF

GR-TR1_NG

DIMENSIONER

1439

1439

Ändr nr

(VF=väggfäst)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

Ändringens art / Ändringsmeddelande

300

Kg

1:20

1:1

PRODUKTBLAD

GÅRDSRÄCKE

PRODUKTNAMN

SOMA GR Trappräcke 26° start/slut modell 2

SKISS

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

900

PRODUKTNUMMER

GR-TR2_VF

GR-TR2_GF

GR-TR2_NG

DIMENSIONER

320

300

900

12

12

900

900

(VF=väggfäst)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgjutning)

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd a

526

Konstruerad av

Godkänd av

993

Datum

Vikt

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Kg

Generell tolerans

SS-ISO 2768-1

88

nte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

900

900


12

Konstruerad av

Godkänd av

Datum Vikt

Generell tolerans Generell yt- Vyplacering Skala

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva

Blad

SOMA | SPECIFIKATION | Gårdsräcke

PRODUKTNAMN

SOMA GR Trappräcke 26° tillgänglig

Start/slut modell 1

DIMENSIONER

PRODUKTNUMMER

GR_TRT_1_VF

GR_TRT_1_GF

GR_TRT_1_NG

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

317

Datum

(VF=väggfäst)

(GF=golvfäst)

(NG=nedgrävning)

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

1007

900

302

250

900

900

PRODUKTNAMN

SOMA GR Planteringsräcke

SKISS

1209

Konstruerad av

Godkänd av

PRODUKTNUMMER

GR-PLR_NG

Vikt

Generell yt-

Datum Generell tolerans Vyplacering Skala

SS-ISO 2768-1

jämnhet, Ra

Kg

1:20

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Utgåva Blad

DIMENSIONER

1:1

(NG=nedgjutning)

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande

12

Totalhöjd stolpe 900 mm

Ovan mark mellan 300-600 mm

PRODUKTNAMN

SOMA GR Parkeringsräcke

SKISS

PRODUKTNAMN

SOMA GR Handledare vägg

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

Denna handling får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för något obehörigt ändamål.

40

1450 /1040

PRODUKTNUMMER

GR-PAR_NG

DIMENSIONER

400-600 mm

ovan mark

920

PRODUKTNUMMER

GR-HLV_

40

(NG=nedgjutning)

Ändr nr Ändringens art / Ändringsmeddelande Godkänd av

Datum

2500

145

12

Konstruerad av

Godkänd av

Datum

Vikt

Titel/Benämning

Ritningsnummer

Kg

89

1:10

1:1


SOMA | SPECIFIKATION | Idyll

IDYLL

SOFFA BORD BÄNKAR PALLAR CIRKLAR BÅGAR

PRODUKTNAMN

Idyll soffa 3 pl

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0183 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0183 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

707

1780

826

448

PRODUKTBLAD

IDYLL

PRODUKTNAMN

Idyll bred bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0186 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0186 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

692

1780

448

PRODUKTNAMN

Idyll smal bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0185 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0185 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

365 1780

448

90


SOMA | SPECIFIKATION | Idyll

PRODUKTNAMN

Idyll smal bänk 2 pl

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0184 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0184 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

365

1180

448

PRODUKTNAMN

Idyll svängd soffa 3 pl

PRODUKTNUMMER

10 0289 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0289 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

552

688

448

1768

365

PRODUKTNAMN

Idyll svängd bänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0285 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0285 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

552

1768

448

PRODUKTNAMN

Idyll högt bord

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0188 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0188 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

800

1780

725

91


SOMA | SPECIFIKATION | Idyll

PRODUKTNAMN

Idyll högt svängt bord

PRODUKTNUMMER

Kontakta oss

SKISS

DIMENSIONER

Måttanpassas

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Idyll fast fåtölj

10 0580680

EM 1000 (EM = FSC Hardwood)

679 1000

448

725

10 0580 FM (FM = målad Ask)

448

500

SKISS

DIMENSIONER

0 0 0

PRODUKTBLAD

IDYLL

PRODUKTNAMN

Idyll roterbar fåtölj

715 635

834

834

455

448

0

PRODUKTNUMMER

10 0580 EM (EM = FSC Hardwood)

680

1000

679

1000

500

10 0580 FM (FM 725= målad Ask)

SKISS

448

448

DIMENSIONER

0 0 0

834

834

455

448

715 635

0

PRODUKTNAMN

Idyll frukt bord

PRODUKTNUMMER

10 0284 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0284 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

1000

679

1000

500

500

800 800

725

448

725

725

Ø 800

0 0 0

63592


SOMA | SPECIFIKATION | Idyll

PRODUKTNAMN

Idyll frukt pall

PRODUKTNUMMER

10 0281 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0281 FM (FM = målad Ask)

SKISS

680

1000

679

1000

DIMENSIONER

500 500

800

800

448

725

448

448

500

500

725

0 0 0 0

715

834

PRODUKTNAMN

455

Idyll löv bord

0

635

PRODUKTNUMMER

10 0288 EM (EM = FSC Hardwood)

10 0288 FM (FM = målad Ask)

SKISS

448

680

1000

DIMENSIONER

679 1000

679 1000

725

725

448

500

500

725

0 0 0 0

PRODUKTNAMN

Idyll löv pall

834

455

715

635

PRODUKTNUMMER

10 0283 EM (EM = FSC Hardwood)

0

10 0283 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER 680

1000

679

1000

448

448

679 1000

725

0 0

PRODUKTNAMN

Idyll picknick kombination

SKISS

715

834

PRODUKTNUMMER

455

Kontakta oss

0

635

93


SOMA | SPECIFIKATION | Idyll

PRODUKTNAMN

Idyll cirkel 360°

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0287 S000 ED (ED = FSC Hardwood)

10 0287 S000 FD (FD = målad Ask)

DIMENSIONER

Ytterdiameter 3540

Innerdiameter 2810

Sitthöjd 450

PRODUKTNAMN

Idyll öppen cirkel 360°

PRODUKTNUMMER

10 0287 S001 ED (ED = FSC Hardwood)

10 0287 S001 FD (FD = målad Ask)

PRODUKTBLAD

IDYLL – LINK

SKISS

PRODUKTNAMN

Idyll vågformad bänk

SKISS

DIMENSIONER

Ytterdiameter 3540

Innerdiameter 2810

Sitthöjd 450

Totalhöjd 690

PRODUKTNUMMER

10 0286 S000 ED (ED = FSC Hardwood)

10 0286 S000 FD (FD = målad Ask)

DIMENSIONER

Längd 3826

Bredd 790 (365)

Sitthöjd 450

PRODUKTNAMN

Idyll s-formad bänk

PRODUKTNUMMER

10 0286 S003 ED (ED = FSC Hardwood)

10 0286 S003 FD (FD = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd 5700

Bredd 3540 (365)

Sitthöjd 450

94


SOMA | SPECIFIKATION | Link

LINK

PALL BÄNK STOL SOFFA SOFFBÄNK BORD LÅNGBORD PICKNICK-DÄCK SOLBÄDD

VILSTÖD BARBORD BARBÄNK LOUNGBORD PERGOLA PAPPERSKORG

CYKELPOLLARE

PRODUKTNAMN

Link pall

PRODUKTNUMMER

11 0501

11 0501 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

420 435

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Link bänk 2pl

11 0502

11 0502 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

420

1000

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Link bänk 3pl

11 0503

11 0503 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

420

1500

95


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link stol

PRODUKTNUMMER

11 1501

11 1501 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

538

435

PRODUKTNAMN

Link soffa 2 pl

PRODUKTNUMMER

11 1502

11 1502 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

538

1000

PRODUKTBLAD

LINK

PRODUKTNAMN

Link soffa 3 pl

PRODUKTNUMMER

11 1503

11 1503 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

538

1500

PRODUKTNAMN

Link soffbänk

PRODUKTNUMMER

11 1513

11 1513 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

538

1500

96


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link singelbord

PRODUKTNUMMER

11 0510

11 0510 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Link långbord startmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

11 0510 INT

11 0510 INT ENL (ENL = FSC Hardwood)

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Link långbord mittmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

11 0511 INT

DIMENSIONER

11 0511 INT ENL (ENL = FSC Hardwood)

PRODUKTNAMN

Link långbord slutmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

11 0511 EXT

11 0511 EXT ENL (ENL = FSC Hardwood)

DIMENSIONER

97


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link ståbord

PRODUKTNUMMER

11 0530

11 0530 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

430 420

1100

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Link vilstöd

11 1504

11 1504 ENL (ENL = FSC Hardwood)

PRODUKTBLAD

LINK

SKISS

PRODUKTNAMN

Link solbädd

DIMENSIONER

PRODUKTNUMMER

11 1550

11 1550 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

1819 710

PRODUKTNAMN

Link sideboard

PRODUKTNUMMER

11 0555

11 0555 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

260 420

98


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link loungebord

SKISS

PRODUKTNUMMER

11 0520

11 0520 ENL (ENL = FSC Hardwood)

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Link barbord

PRODUKTNUMMER

11 0515

11 0515 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

565

2000

1004

PRODUKTNAMN

Link barbänk

PRODUKTNUMMER

11 0505

11 0505 (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

275 1500

795

99


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link pergola

Kan även monteras som heltäckande lamell-tak

PRODUKTNUMMER

11 2503

11 2503 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

2718

4725

PRODUKTBLAD

LINK

2606

PRODUKTNAMN

Link picknick däck

PRODUKTNUMMER

11 0540

11 0540 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

100


SOMA | SPECIFIKATION | Link

PRODUKTNAMN

Link papperskorg 80L

SKISS

PRODUKTNUMMER

11 0580

11 0580 ENL (ENL = FSC Hardwood)

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Link cykelpollare

PRODUKTNUMMER

11 0560

11 0560 ENL (ENL = FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

101


SOMA | SPECIFIKATION | Live

LIVE

BÄNKBORD BARBORD BARPALL BÄNK SPELBRÄDEN TAK

PRODUKTNAMN

Live bänkbord 2 pl

PRODUKTNUMMER

151 220 suffix. ECH = shack

suffix. MOR = tre i rad

suffix. TFP = fia med knuff

SKISS

DIMENSIONER

1200

570

760

460

PRODUKTBLAD

LIVE

PRODUKTNAMN

Live bänkbord 4 pl

SKISS

PRODUKTNUMMER

151 240 suffix. ECH = shack

suffix. MOR = tre i rad

suffix. TFP = fia med knuff

DIMENSIONER

1200 1640

760

460

PRODUKTNAMN

Live barbord

PRODUKTNUMMER

151 300

SKISS

DIMENSIONER

550 550

1100

102


SOMA | SPECIFIKATION | Live

PRODUKTNAMN

Live barpall

PRODUKTNUMMER

151 150

SKISS

DIMENSIONER

570 270

800

PRODUKTNAMN

Live bänk 2pl

PRODUKTNUMMER

151 120

SKISS

DIMENSIONER

1010

270

460

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Live mönster shack

Live mönster tre i rad

Live mönster fia med knuff

151xxx ECH

151xxx MOR

151xxx TFP

= Shack

= Tre i rad

= Fia med knuff

SKISS

DIMENSIONER

300 x 300 mm

vikt 3 kg

103


SOMA | SPECIFIKATION | Markgaller

MARKGALLER

STAMSKYDD MARKGALLER

PRODUKTNAMN

Stamskydd Modell 3000

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 3000

DIMENSIONER

Höjd 1580 mm

Diam 550 mm

PRODUKTBLAD

MARKGALLER

PRODUKTNAMN

Stamskydd Modell 3200

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 3200

DIMENSIONER

Höjd 1580 mm

Diam 600 mm

PRODUKTNAMN

Stamskydd Modell 5000

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 5000

DIMENSIONER

Höjd 1800 mm

Diam 600 mm

104


SOMA | SPECIFIKATION | Markgaller

PRODUKTNAMN

Stamskydd Modell 5102

PRODUKTNUMMER

42 5102

SKISS

DIMENSIONER

Höjd: 1700 mm

Diam: 530 mm

PRODUKTNAMN

Stamskydd Modell 5200

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 5200

DIMENSIONER

Höjd: 1700 mm

Diam: 530 mm

PRODUKTNAMN

JOM KLASSISK markgaller kvadrat

gjutjärn

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 6501NEW (1250x1250 mm)

42 6502NEW (1500x1500 mm)

2 6503NEW (1800x1800 mm)

42 6505NEW (2000x2000 mm)

DIMENSIONER

1250 x 1250 mm

1500 x 1500 mm

1800 x 1800 mm

2000 x 2000 mm

PRODUKTNAMN

JOM KLASSISK markgaller cirkel

gjutjärn

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 6512NEW (Ø 1500 mm)

42 6513NEW (Ø 2000 mm)

DIMENSIONER

Ø 1500 mm

Ø 2000 mm

105


SOMA | SPECIFIKATION | Markgaller

PRODUKTNAMN

JOM RODELLO markgaller kvadrat

gjutjärn

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 6601NEW (1250x1250 mm)

42 6602NEW (1500x1500 mm)

42 6603NEW (1800x1800 mm)

42 6605NEW (2000x2000 mm)

DIMENSIONER

1250 x 1250 mm

1500 x 1500 mm

1800 x 1800 mm

2000 x 2000 mm

PRODUKTNAMN

JOM RODELLO markgaller cirkel

gjutjärn

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 6612NEW (Ø 1500 mm)

42 6613NEW (Ø 2000 mm)

DIMENSIONER

PRODUKTBLAD

MARKGALLER

PRODUKTNAMN

Ø 1500 mm

Ø 2000 mm

PRODUKTNUMMER

SMÅSTEN markgaller kvadrat

stål

SKISS

42 22C04GR (1200x1200 mm)

42 25C04GR (1500x1500 mm)

42 28C04GR (1800x1800 mm)

*suffix IR = bevattningsskydd

DIMENSIONER

1200 x 1200 mm

1500 x 1500 mm

1800 x 1800 mm

PRODUKTNAMN

SMÅSTEN markgaller cirkel

stål

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 22R04GR (Ø 1200 mm)

42 25R04GR (Ø 1500 mm)

42 28R04GR (Ø 1800 mm)

*suffix IR = bevattningsskydd

DIMENSIONER

Ø 1200 mm

Ø 1500 mm

Ø 1800 mm

106


SOMA | SPECIFIKATION | Markgaller

PRODUKTNAMN

RÖTTER markgaller kvadrat

stål

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 22C04GR (1200x1200 mm)

42 25C04GR (1500x1500 mm)

42 28C04GR (1800x1800 mm)

*suffix IR = bevattningsskydd

DIMENSIONER

1200 x 1200 mm

1500 x 1500 mm

1800 x 1800 mm

PRODUKTNAMN

RÖTTER markgaller cirkel

stål

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 22R05GR (Ø 1200 mm)

42 25R05GR (Ø 1500 mm)

42 28R05GR (Ø 1800 mm)

*suffix IR = bevattningsskydd

DIMENSIONER

Ø 1200 mm

Ø 1500 mm

Ø 1800 mm

PRODUKTNAMN

HORUS markgaller rektangel

gjutjärn

SKISS

PRODUKTNUMMER

42 428A02GR

*suffix IR = bevattningsskydd

DIMENSIONER

1200 X 1800 MM

PRODUKTNAMN

MARKGALLER egen design

laserskuret stål

SKISS

PRODUKTNUMMER

Kontakta oss

DIMENSIONER

Kontakta oss för mer information om

specialdesignade markgaller.

107


SOMA | SPECIFIKATION | Mobile garden

MOBILE GARDEN

PLANTERINGSKÄRL BÄNKAR SOFFOR PLANTERINGSBÄNKAR

PRODUKTNAMN

Mobile garden rundat hörn

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 0111 B4

DIMENSIONER

3450

475

MOBILE PRODUKTBLAD GARDEN

4082

PRODUKTNAMN

Mobile garden kvadrat

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 0101 B4

DIMENSIONER

475

4080

3450

108


SOMA | SPECIFIKATION | Mobile garden

PRODUKTNAMN

Mobile garden rektangel

PRODUKTNUMMER

50 0121 B4

SKISS

DIMENSIONER

4080

475

7960

PRODUKTNAMN

Mobile forest kvadrat

SKISS

PRODUKTNUMMER

50 1101 B4

DIMENSIONER

4080

910

475

3450

109


SOMA | SPECIFIKATION | Mobile garden

PRODUKTNAMN

Mobile garden dubbelbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

506 150

DIMENSIONER

1200 4085

915

475

PRODUKTNAMN

Mobile garden enkelbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

506 100

DIMENSIONER

MOBILE PRODUKTBLAD GARDEN

915

475

600 4085

PRODUKTNAMN

Mobile garden bred långbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

505 150

DIMENSIONER

1200 4085

475

110


SOMA | SPECIFIKATION | Mobile garden

PRODUKTNAMN

Mobile garden smal långbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

505 100

DIMENSIONER

600 4085

475

PRODUKTNAMN

Mobile garden blomsterbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

52 2100 B4

DIMENSIONER

1500

4500

500

PRODUKTNAMN

Mobile garden svängd bänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

507 100

DIMENSIONER

960

3695

475

620

PRODUKTNAMN

Mobile garden dubbelbänk kort

SKISS

PRODUKTNUMMER

52 1191 1

DIMENSIONER

1500

945

1500

500

111


SOMA | SPECIFIKATION | Mobile garden

PRODUKTNAMN

Mini mobile garden planteringsbänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

52 3020 B4

DIMENSIONER

1500

500

1500

MOBILE PRODUKTBLAD

GARDEN – MOUV’ROC

PRODUKTNAMN

Mini mobile garden soffa

SKISS

PRODUKTNUMMER

52 3140 B4

DIMENSIONER

1500 1500

700

500

PRODUKTNAMN

Mini mobile garden planteringskärl

SKISS

PRODUKTNUMMER

52 3000 B4

DIMENSIONER

1500

1500

440

112


SOMA | SPECIFIKATION | Mouv'roc

MOUV´ROC

GYM TAK TRÄNINGSREDSKAP

PRODUKTNAMN

Mouv´roc LION med crossfit bar

SKISS

PRODUKTNUMMER

08 300A SP

08 300A AP AP = med dörr till förvaring

BESKRIVNING

11 användare samtidigt

9 träningsredskap - 90 övningar

Total vikt : 2 720 kg

Levereras omonterad

Monteringstid ca. 10h med 4 pers

H: 3258 mm L: 6519 mm B: 4600 mm

Betongplatta: 54,30 m²

DIMENSIONER

4600

6519

3056

3258

2859

113


SOMA | SPECIFIKATION | Mouv'roc

PRODUKTNAMN

Mouv´roc OPEN

PRODUKTNUMMER

08 100 OPEN

SKISS

SKISS

PRODUKTBLAD

MOUV’ROC

DIMENSIONER

BESKRIVNING

7 + 4 användare samtidigt

12 träningsredskap - 90 övningar

H: 3350 mm L: 6000 mm B: 5000 mm

Betongplatta: 68 m²

114


SOMA | SPECIFIKATION | Mouv'roc

PRODUKTNAMN

Mouv´roc RHINO

PRODUKTNUMMER

08 300B SP

08 300B AP AP = med dörr till förvaring

SKISS

BESKRIVNING

8 användare samtidigt

8 träningsredskap - 60 övningar

Total vikt : 2 100 kg

Levereras omonterad

Monteringstid ca. 8h med 4 pers

H: 3262 mm L: 5539 mm B: 3678 mm

Betongplatta: 40,25 m²

DIMENSIONER

3678

5539

1081 3056

3262

2670

2859

115


675

675

675

450

450

450

904

904

904

SOMA | SPECIFIKATION | One

SOMA ONE

SOFFA STOL BÄNK BORD PLANTERINGSKÄRL AVFALLSKÄRL

PRODUKTNAMN

Soma one stol

PRODUKTNUMMER

SOMA1-6-GRANIT SOMA1-6-LINGON SOMA1-6-TJÄRN

SOMA1-6-HALLON SOMA1-6-MOSSA SOMA1-6-ÄNG

SOMA1-6-HIMMEL SOMA1-6-SOT SOMA1-6-RÖNN

SOMA1-6-JORD

SOMA1-6-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

640

640

554

554

675

450

904

PRODUKTBLAD

SOMA ONE

PRODUKTNAMN

Soma one soffa 2 pl

586

PRODUKTNUMMER

586

SOMA1-1-GRANIT SOMA1-1-LINGON SOMA1-1-TJÄRN

SOMA1-1-HALLON SOMA1-1-MOSSA SOMA1-1-ÄNG

SOMA1-1-HIMMEL SOMA1-1-SOT SOMA1-1-RÖNN

SOMA1-1-JORD

SOMA1-1-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

1194 1194

1100 1100

675

450

904

586

586

PRODUKTNAMN

Soma one soffa 3 pl

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-7-GRANIT SOMA1-7-LINGON SOMA1-7-TJÄRN

SOMA1-7-HALLON SOMA1-7-MOSSA SOMA1-7-ÄNG

SOMA1-7-HIMMEL SOMA1-7-SOT SOMA1-7-RÖNN

SOMA1-7-JORD

SOMA1-7-RALXXXX

DIMENSIONER

1594 1194

1500

1100

675

904

450

586

586

116


SOMA | SPECIFIKATION | One

PRODUKTNAMN

Soma one bänk 2 pl

PRODUKTNUMMER

SOMA1-2-GRANIT SOMA1-2-LINGON SOMA1-2-TJÄRN

SOMA1-2-HALLON SOMA1-2-MOSSA SOMA1-2-ÄNG

SOMA1-2-HIMMEL SOMA1-2-SOT SOMA1-2-RÖNN

SOMA1-2-JORD

SOMA1-2-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

506

506

1100

1100

450

450

PRODUKTNAMN

Soma one bänk 3 pl

PRODUKTNUMMER

SOMA1-8-GRANIT SOMA1-8-LINGON SOMA1-8-TJÄRN

SOMA1-8-HALLON SOMA1-8-MOSSA SOMA1-8-ÄNG

SOMA1-8-HIMMEL SOMA1-8-SOT SOMA1-8-RÖNN

SOMA1-8-JORD

SOMA1-8-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

506

506

1500

1100

450

450

PRODUKTNAMN

Soma one bänk 2 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

SOMA1-2A-GRANIT SOMA1-2A-LINGON SOMA1-2A-TJÄRN

SOMA1-2A-HALLON SOMA1-2A-MOSSA SOMA1-2A-ÄNG

SOMA1-2A-HIMMEL SOMA1-2A-SOT SOMA1-2A-RÖNN

SOMA1-2A-JORD SOMA1-2A-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

506

506

1200

1200

1100

1100

675

675

450

450

500

500

PRODUKTNAMN

Soma one bänk 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

SOMA1-8A-GRANIT SOMA1-8A-LINGON SOMA1-8A-TJÄRN

SOMA1-8A-HALLON SOMA1-8A-MOSSA SOMA1-8A-ÄNG

SOMA1-8A-HIMMEL SOMA1-8A-SOT SOMA1-8A-RÖNN

SOMA1-8A-JORD SOMA1-8A-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

506

506

1600

1200

1500

1100

675

675

450

450

500

500

117


SOMA | SPECIFIKATION | One

PRODUKTNAMN

Soma one bord L1100

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-3-GRANIT SOMA1-3-LINGON SOMA1-3-TJÄRN

SOMA1-3-HALLON SOMA1-3-MOSSA SOMA1-3-ÄNG

SOMA1-3-HIMMEL SOMA1-3-SOT SOMA1-3-RÖNN

SOMA1-3-JORD

DIMENSIONER

700

700

SOMA1-3-RALXXXX

1100

1100

710

710

590 590

PRODUKTNAMN

Soma one bord L1500

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-9-GRANIT SOMA1-9-LINGON SOMA1-9-TJÄRN

SOMA1-9-HALLON SOMA1-9-MOSSA SOMA1-9-ÄNG

SOMA1-9-HIMMEL SOMA1-9-SOT SOMA1-9-RÖNN

SOMA1-9-JORD

SOMA1-9-RALXXXX

DIMENSIONER

PRODUKTBLAD

SOMA ONE

710

710

700

700

590 590

1500

1100

PRODUKTNAMN

Soma one planteringskärl mini 26L

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-51-GRANIT SOMA1-51-LINGON SOMA1-51-TJÄRN

SOMA1-51-HALLON SOMA1-51-MOSSA SOMA1-51-ÄNG

SOMA1-51-HIMMEL SOMA1-51-SOT SOMA1-51-RÖNN

SOMA1-51-JORD SOMA1-51-RALXXXX

DIMENSIONER

590 600

590

600

245

245

PRODUKTNAMN

Soma one planteringskärl midi 135L

PRODUKTNUMMER

SOMA1-52-GRANIT SOMA1-52-LINGON SOMA1-52-TJÄRN

SOMA1-52-HALLON SOMA1-52-MOSSA SOMA1-52-ÄNG

SOMA1-52-HIMMEL SOMA1-52-SOT SOMA1-52-RÖNN

SOMA1-52-JORD SOMA1-52-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

690

690

900 900

470

470

118


SOMA | SPECIFIKATION | One

PRODUKTNAMN

Soma one planteringskärl medium 300L

PRODUKTNUMMER

SOMA1-53-GRANIT SOMA1-53-LINGON SOMA1-53-TJÄRN

SOMA1-53-HALLON SOMA1-53-MOSSA SOMA1-53-ÄNG

SOMA1-53-HIMMEL SOMA1-53-SOT SOMA1-53-RÖNN

SOMA1-53-JORD SOMA1-53-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

790

790

1200

1200

695

695

PRODUKTNAMN

Soma one planteringskärl large 650L

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-54-GRANIT SOMA1-54-LINGON SOMA1-54-TJÄRN

SOMA1-54-HALLON SOMA1-54-MOSSA SOMA1-54-ÄNG

SOMA1-54-HIMMEL SOMA1-54-SOT SOMA1-54-RÖNN

SOMA1-54-JORD SOMA1-54-RALXXXX

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Soma one avfallskärl restavfall

PRODUKTNUMMER

SOMA1-41-GRANIT SOMA1-41-LINGON SOMA1-41-TJÄRN

SOMA1-41-HALLON SOMA1-41-MOSSA SOMA1-41-ÄNG

SOMA1-41-HIMMEL SOMA1-41-SOT SOMA1-41-RÖNN

SOMA1-41-JORD SOMA1-41-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

620

620

450

450

1170

1170

119


SOMA | SPECIFIKATION | One

PRODUKTNAMN

Soma one avfallskärl pant

PRODUKTNUMMER

SOMA1-42-GRANIT SOMA1-42-LINGON SOMA1-42-TJÄRN

SOMA1-42-HALLON SOMA1-42-MOSSA SOMA1-42-ÄNG

SOMA1-42-HIMMEL SOMA1-42-SOT SOMA1-42-RÖNN

SOMA1-42-JORD SOMA1-42-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

620

620

450

450

1170

1170

SOMA PRODUKTBLAD

ONE – OPTIMA

PRODUKTNAMN

Soma one avfallskärl papper

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-43-GRANIT SOMA1-43-LINGON SOMA1-43-TJÄRN

SOMA1-43-HALLON SOMA1-43-MOSSA SOMA1-43-ÄNG

SOMA1-43-HIMMEL SOMA1-43-SOT SOMA1-43-RÖNN

SOMA1-43-JORD

DIMENSIONER

620

620

SOMA1-43-RALXXXX

450

450

1170

1170

PRODUKTNAMN

Soma dekal

Restavfall - Kompost - Pant - Papper

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA1-DK-RESTAVFALL SOMA1-DK-PANT

SOMA1-DK-KOMPOST SOMA1-DK-PAPPER

FUNDAMENT

Soma one förankringsplåt

inkl. skruvar och distansplattor

Soma one fotmed

(för fristående montage)

120

PRODUKTNUMMER

SOMA FÖRANKR.1

SOMA1-2-4-


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

OPTIMA

SOFFA STOL BÄNK BORD SOLBÄDD CIRKLAR BÅGAR

PRODUKTNAMN

Optima soffa 3 pl

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3030 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3030 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

566 1812

812

450

PRODUKTNAMN

Optima soffa 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

10 3030 EM.ACE (EM = FSC Hardwood)

10 3030 FM.ACE (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1890 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima soffa 2 pl 10 3020 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3020 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

566 1212

812

450

121


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima soffa 2 pl med armstöd 10 3020 EM.ACE (EM = FSC Hardwood)

10 3020 FM.ACE (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1290 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima stol 10 3010 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3010 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

566

562

812

OPTIMA

450

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima stol med armstöd 10 3010 EM.ACE (EM = FSC Hardwood)

10 3010 FM.ACE (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 640 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

Optima bänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3060 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3060 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

328

1812

450

122


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima bänk med armstöd 10 3060 EM.ACE (EM = FSC Hardwood)

10 3060 FM.ACE (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1890 mm

Djup: 330 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

Optima lågt bord

PRODUKTNUMMER

10 3070 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3070 FM (FM = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

670

660

370

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Optima bord 10 3080 ED (ED = FSC Hardwood)

10 3080 FD (FD = målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

832 1816

700

PRODUKTNAMN

Optima solbädd

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3080 EM (EM = FSC Hardwood)

10 3080 FM (FM = målad Ask)

DIMENSIONER

1360 562

782

350

123


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Optima modulär rak bänk

PRODUKTNUMMER

10 0270 ENL 1D10 (ENL = obeh. FSC Hardwood)

10 0270 E 1D10 (E = målad FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

PRODUKTNAMN

Optima modulär svängd bänk

PRODUKTNUMMER

10 0270 ENL 1A60 (ENL = obeh. FSC Hardwood)

10 0270 E 1A60 (E = målad FSC Hardwood)

SKISS

DIMENSIONER

OPTIMA

PRODUKTNAMN

Optima modulär rund bänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 0270 ENL 6A60R360 (ENL = obeh. FSC Hardwood)

10 0270 E 6A60R360 (E = målad FSC Hardwood)

DIMENSIONER

124


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Optima modulär s-form

PRODUKTNUMMER

10 0270ENL 7A60 3D8 S001 (ENL = obeh. FSC HW)

10 0270E 7A60 3D8 S001 (E = målad FSC HW)

SKISS

DIMENSIONER

Kontakta oss för mer information och de

modulärna möblerna i Optima-familjen

PRODUKTNAMN

Optima city soffa 3 pl

PRODUKTNUMMER

13 3030 CITY

SKISS

DIMENSIONER

566 1812

812

450

PRODUKTNAMN

Optima city soffa 3 pl med armstöd

PRODUKTNUMMER

13 3030 ACE CITY

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1890 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

Optima city soffa 2 pl

PRODUKTNUMMER

13 3020 CITY

SKISS

812

450

566 1212

DIMENSIONER

566 1212

812

450

125


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Optima city soffa 2 pl med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

13 3020 ACE CITY

DIMENSIONER

Längd: 1290 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

Optima city stol

SKISS

PRODUKTNUMMER

13 3010 CITY

DIMENSIONER

566 562

812

OPTIMA

450

PRODUKTNAMN

Optima city stol med armstöd

PRODUKTNUMMER

13 3010 ACE CITY

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 640 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

330

1812

Optima 450 city bänk

SKISS

PRODUKTNUMMER

13 3060 CITY

DIMENSIONER

330

1812

450

126


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Optima city bänk med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

13 3010 ACE CITY

DIMENSIONER

Längd: 1812 mm

Djup: 330 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

Optima city lågt bord

SKISS

PRODUKTNUMMER

13 3070 CITY

DIMENSIONER

670 660

374

PRODUKTNAMN

Optima city bord

PRODUKTNUMMER

13 3080 CITY

SKISS

DIMENSIONER

830

1816

700

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar soffa 3 pl 10 3035 EM (EM=FSC Hardwood)

10 3035 FM (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

566 1812

812

450

127


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Opticar soffa 3 pl med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3035 EM.ACE (EM=FSC Hardwood)

10 3035 FM.ACE (FM= målad Ask)

DIMENSIONER

Längd: 1890 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar soffa 2 pl 10 3025 EM (EM=FSC Hardwood)

10 3025 FM (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

566 1212

812

OPTIMA

450

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar soffa 2 pl med armstöd 10 3025 EM.ACE (EM=FSC Hardwood)

10 3025 FM.ACE (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1290 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar stol 10 3015 EM (EM=FSC Hardwood)

10 3015 FM (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

566 562

812

450

128


SOMA | SPECIFIKATION | Optima

PRODUKTNAMN

Opticar stol med armstöd

SKISS

PRODUKTNUMMER

10 3015 EM.ACE (EM=FSC Hardwood)

10 3015 FM.ACE (FM= målad Ask)

DIMENSIONER

Längd: 640 mm

Djup: 566 mm

Sitthöjd: 450 mm

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar bänk 10 3065 EM (EM=FSC Hardwood)

10 3065 FM (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

330

1812

450

PRODUKTNAMN

PRODUKTNUMMER

Opticar bänk med armstöd 10 3065 EM.ACE (EM=FSC Hardwood)

10 3065 FM.ACE (FM= målad Ask)

SKISS

DIMENSIONER

Längd: 1812 mm

Djup: 330 mm

Sitthöjd: 450 mm

129


SOMA | SPECIFIKATION | Papperskorgar

PAPPERSKORGAR

PAPPERSKORGAR ASKKOPPAR

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 42L vägg

SKISS

PRODUKTNUMMER

20 0522N MUR *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

DIMENSIONER

284

524

620

PAPPERSKORGAR

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 42L fotplatta

SKISS

PRODUKTNUMMER

20 0522N PLA *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

DIMENSIONER

284

524

830

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 42L nedgjutning

PRODUKTNUMMER

20 0522N *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

SKISS

DIMENSIONER

284

524

830

130


SOMA | SPECIFIKATION | Papperskorgar

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 50L vägg

SKISS

PRODUKTNUMMER

20 0526N MUR *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

DIMENSIONER

284

524

720

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 50L fotplatta

SKISS

PRODUKTNUMMER

20 0526N PLA *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

DIMENSIONER

284

524

930

PRODUKTNAMN

DIAMANT papperskorg 50L nedgjutning

SKISS

PRODUKTNUMMER

20 0526N *suffix CEND = Askkopp

*suffix ETG = Fimpare

DIMENSIONER

284

524

930

131


SOMA | SPECIFIKATION | Soma two

SOMA TWO

TRIANGEL HEXAGON CYKELSTÄLL

PRODUKTNAMN

Soma Two Triangel

PRODUKTNUMMER

SOMA2-2-GRANIT SOMA2-2-LINGON SOMA2-2-TJÄRN

SOMA2-2-HALLON SOMA2-2-MOSSA SOMA2-2-ÄNG

SOMA2-2-HIMMEL SOMA2-2-SOT SOMA2-2-RÖNN

SOMA2-2-JORD

SOMA2-2-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

395

SOMA TWO

490

805

1128

2395

PRODUKTNAMN

Soma Two Triangel tillgänglig

PRODUKTNUMMER

SOMA2-2T-GRANIT SOMA2-2T-LINGON SOMA2-2T-TJÄRN

SOMA2-2T-HALLON SOMA2-2T-MOSSA SOMA2-2T-ÄNG

SOMA2-2T-HIMMEL SOMA2-2T-SOT SOMA2-2T-RÖNN

SOMA2-2T-JORD SOMA2-2T-RALXXXX

132


SOMA | SPECIFIKATION | Soma two

PRODUKTNAMN

Soma Two Hexagon

PRODUKTNUMMER

SOMA2-4-GRANIT SOMA2-4-LINGON SOMA2-4-TJÄRN

SOMA2-4-HALLON SOMA2-4-MOSSA SOMA2-4-ÄNG

SOMA2-4-HIMMEL SOMA2-4-SOT SOMA2-4-RÖNN

SOMA2-4-JORD

SOMA2-4-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

1485

490

805

1128

395

3472

PRODUKTNAMN

Soma Two Hexagon tillgänglig

PRODUKTNUMMER

SOMA2-4T-GRANIT SOMA2-4T-LINGON SOMA2-4T-TJÄRN

SOMA2-4T-HALLON SOMA2-4T-MOSSA SOMA2-4T-ÄNG

SOMA2-4T-HIMMEL SOMA2-4T-SOT SOMA2-4T-RÖNN

SOMA2-4T-JORD SOMA2-4T-RALXXXX

133


SOMA | SPECIFIKATION | Soma two

PRODUKTNAMN

Soma Two Cykelställ

PRODUKTNUMMER

SOMA2-5-GRANIT SOMA2-5-LINGON SOMA2-5-TJÄRN

SOMA2-5-HALLON SOMA2-5-MOSSA SOMA2-5-ÄNG

SOMA2-5-HIMMEL SOMA2-5-SOT SOMA2-5-RÖNN

SOMA2-5-JORD

SOMA2-5-RALXXXX

SKISS

DIMENSIONER

770

SOMA TWO - SOMA THREE

165

185

785

134


SOMA THREE

SOMA | SPECIFIKATION | Soma Three

SOMA THREE

SOMA THREE

ARBETSSTATION FORMATION

03 WORK

PRODUKTNAMN

Soma Three arbetsstation

PRODUKTNUMMER

SOMA3-1-GRANIT SOMA3-1-LINGON SOMA3-1-TJÄRN

SOMA3-1-HALLON SOMA3-1-MOSSA SOMA3-1-ÄNG

SOMA3-1-HIMMEL SOMA3-1-SOT SOMA3-1-RÖNN

SOMA3-1-JORD

SOMA3-1-RALXXXX

03 WORK

SKISS

DIMENSIONER

470

720

720

03 WORK

860

03 WORK

860

910

450

910

450

135


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

VÅRASKRUV

PERGOLA TRÄSPALJÉER VAJERSPALJÉ PLANTERINGSKÄRL SITTBÄNK CYKELSTÄLL

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV plantak singelmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-10-GRANIT

SOMA7-10-HIMMEL

SOMA7-10-HALLON

SOMA7-10-ÄNG

SOMA7-10-RÖNN

SOMA7-10-RAL____

SOMA7-10-SOT

SOMA7-10-TJÄRN

SOMA7-10-LINGON

SOMA7-10-MOSSA

SOMA7-10-JORD

SOMA7-10-VFZ

VÅRASKRUV

DIMENSIONER

3000

3000

2640

2360

BESKRIVNINGSSTÖD MODULER

Våraskruv pergolamoduler kan placeras i en lång rad eller omlott

i olika formationer. Vid placering omlott eller i andra formationer

används singelmoduler, vi anpassar fotplåten enligt skiss från er.

Vid en lång rad med flera moduler fortsätter artikelnumret enligt

exempel nedan:

SOMA7-10 = 1st SINGELMODUL

SOMA7-12 = 2st MODULER I RAD

SOMA7-13 = 3st MODULER I RAD

SOMA7-14 = 4st MODULER I RAD

2720

2860

136


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV plantak dubbelmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-12-GRANIT

SOMA7-12-HIMMEL

SOMA7-12-HALLON

SOMA7-12-ÄNG

SOMA7-12-RÖNN

SOMA7-12-RAL____

SOMA7-12-SOT

SOMA7-12-TJÄRN

SOMA7-12-LINGON

SOMA7-12-MOSSA

SOMA7-12-JORD

SOMA7-12-VFZ

BESKRIVNINGSSTÖD TAKSPALJÉER

Våraskruv pergolatak kan kläs med träspaljé, vajerspaljé och rengtak.

Varje takspaljé är uppdelad i två halvor vilket gör att man kan välja

att endast klä ena sidan av taket. Viktigt är därför att specificera om

taket skall vara helt eller halvt.

DIMENSIONER

3000

5930

2640

2360

5790

2720

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV takspaljé plantak

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-10-1

SOMA7-10-2

DIMENSIONER

2829.00

(halvt tak)

(helt tak)

3000.00

137


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV sadeltak singelmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-20-GRANIT

SOMA7-20-HIMMEL

SOMA7-20-HALLON

SOMA7-20-ÄNG

SOMA7-20-RÖNN

SOMA7-20-RAL____

SOMA7-20-SOT

SOMA7-20-TJÄRN

SOMA7-20-LINGON

SOMA7-20-MOSSA

SOMA7-20-JORD

SOMA7-20-VFZ

BESKRIVNINGSSTÖD MODULER

Våraskruv pergolamoduler kan placeras i en lång rad eller omlott

i olika formationer. Vid placering omlott eller i andra formationer

används singelmoduler, vi anpassar fotplåten enligt skiss från er.

VÅRASKRUV

Vid en lång rad med flera moduler fortsätter artikelnumret enligt

exempel nedan:

SOMA7-20 = 1st SINGELMODUL

SOMA7-22 = 2st MODULER I RAD

SOMA7-23 = 3st MODULER I RAD

SOMA7-24 = 4st MODULER I RAD

DIMENSIONER

3000

3000

2640

2360

3500

2720

2860

138


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV sadeltak dubbelmodul

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-22-GRANIT

SOMA7-22-HIMMEL

SOMA7-22-HALLON

SOMA7-22-ÄNG

SOMA7-22-RÖNN

SOMA7-22-RAL____

SOMA7-22-SOT

SOMA7-22-TJÄRN

SOMA7-22-LINGON

SOMA7-22-MOSSA

SOMA7-22-JORD

SOMA7-22-VFZ

BESKRIVNINGSSTÖD TAKSPALJÉER

Våraskruvs pergolatak kan kläs med träspaljé, vajerspaljé och

regntak.

Varje takspaljé är uppdelad i två halvor vilket gör att man kan

välja att endast klä ena sidan av taket. Viktigt är därför att

specificera om taket skall vara helt eller halvt.

DIMENSIONER

3000

5930.00

2640

2360

3500

2720

5790.00

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV takspaljé sadeltak

PRODUKTNUMMER

SOMA7-20-1

SOMA7-20-2

(halvt tak)

(helt tak)

SKISS

DIMENSIONER

2829.00

3000.00

139


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV Spaljé 1

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-31

DIMENSIONER

2829

2400

VÅRASKRUV

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV Spaljé 2

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-32

DIMENSIONER

2829

2400

PRODUKTNAMN

VÅRASKRUV Spaljé 3

SKISS

PRODUKTNUMMER

SOMA7-33

DIMENSIONER

2829

2400

140


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

Kontakt

WEBB

somadesign.se

TELEFON

0738-40 19 90

MAIL

hello@somadesign.se

INSTAGRAM

@somadesign.se

SHOWROOM

Visionen, Bataljonsgatan 12, Jönköping

Vårt showroom finns utmed E4an på A6-området, boka gärna en tid så ses vi där.

141


SOMA | SPECIFIKATION | Våraskruv

SOMADESIGN.SE

SOMA DESIGN SMÅLAND AB

142

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!