08.04.2021 Views

free Nr. 2 Mars - April 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FRIEX Årgång 39 (222:a utgåvan) nr 2 mars–april <strong>2021</strong> <strong>free</strong>.se<br />

Celebrera: Världshälsodagen 7 april!<br />

din ledstjärna<br />

10 frågor till<br />

Petra Ollstig<br />

Regnbågens Böcker & Smycken<br />

Jai & Samya Thornell<br />

Att komma hem<br />

till sitt sanna jag<br />

Lee Seger<br />

Fri vägledning<br />

Agneta Orlå<br />

Fri kraft<br />

Benny Rosenqvist<br />

Fråga vårt medium<br />

Högkänslighet<br />

& föräldraskap<br />

Atlantis<br />

ett frö till din storhet<br />

Så lever du ett<br />

kreativt liv!<br />

Ania Munay<br />

Livmoderskraften<br />

Alla kan läka sin historia<br />

Vinn!<br />

Face tan<br />

water &<br />

böcker<br />

BAZAREN BEHANDLINGAR KURSER • UTBILDNINGAR KURSGÅRDAR RESOR VÄGLEDNING • RÅDGIVNING RADBANDET


TILL DIG<br />

VILDKVINNA<br />

MODER &<br />

BUSINESSGUDINNA<br />

S j ä l v - & S j ä l s l e d a r s k a p s p r o g r a m<br />

Gå djupare in i din personliga utveckling och skapa<br />

starkare själslig kontakt. Source Aligned Life & Leadership<br />

är ett läkande och starkt transformerande själv- och<br />

själsledarskapsprogram. Det bygger på modern kunskap<br />

om beteende, utveckling, ledarskap och våra förfäders<br />

visdomar om energi, medvetande och föreningen mellan<br />

människa - själ - ande.<br />

V Ä L J M E L L A N<br />

Årsprogram<br />

-med fokus på dig<br />

-med stöd av gruppen<br />

20 veckor<br />

-med privat stöd<br />

-på egen hand<br />

B O K A K O S T N A D S F R I T T W E B I N A R<br />

S j ä l v - & S j ä l s l e d a r s k a p s p r o g r a m<br />

V Ä L J M E L L A N<br />

Årsprogram<br />

Digitala program<br />

Privata sessioner<br />

Kvinnoretreat<br />

Andrum & cirklar<br />

Vulvans blogg<br />

T i n a I k o n o m i d o u e r b j u d e r<br />

T i n a I k o n o m i d o u e r b j u d e r<br />

Tina har under 20 år bidragit till människors personliga<br />

och själsliga resa, utvecklat grupper och organisationer.<br />

Hennes gåva är hennes seende, förmåga att få lager att<br />

falla och det äkta att framträda. Hon vandrar vildkvinnans<br />

väg, reser mellan världar och brobygger.<br />

L Ä S M E R P Å W W W . T I N A I K O N O M I D O U . C O M


INNEHÅLL<br />

REPORTAGE<br />

14<br />

20<br />

Lev kreativt Inspiration från Julia Cameron<br />

och Elizabeth Gilbert om hur magiskt och praktiskt<br />

tänkande kan förenas för att leva ett mer kreativt liv.<br />

Samya och Jai aktuella med boken ”The<br />

Ministry of I Am” är även grundare till en gemenskap<br />

med samma namn och riktar sig till sökare inom det andliga.<br />

28<br />

34<br />

42<br />

Högkänsliga föräldrar har en speciellt<br />

god förmåga att känna in och anpassa sig till sina barn och<br />

har goda förutsättningar att uppleva stor glädje i föräldraskapet.<br />

Atlantis gudomliga godhet lämnade aldrig<br />

jorden, den har bidat sin tid, har väntat på att åter få<br />

vakna och föra mänskligheten in i en ny tid.<br />

5 FRI SIKT Korta notiser och nya rön<br />

7 FRIMODIGT Petra Ollstig<br />

8 FRI ZON Produkter – Free tipsar!<br />

11 FRITT VAL Böcker, cd, film – Free tipsar!<br />

39 FRI KRAFT Agneta Orlå coachar<br />

47 FRI VÄGLEDNING Lee Seger vägleder<br />

49 FRÅGA VÅRT MEDIUM Benny svarar på läsarnas frågor<br />

ANNONSSIDOR FREE.SE<br />

10<br />

19<br />

27<br />

41<br />

50<br />

BAZAREN<br />

BEHANDLINGAR<br />

KURSER/UTBILDNING<br />

RESOR<br />

VÄGLEDNING/RÅDGIVN<br />

RADBANDET<br />

På omslaget: Ania Munay<br />

Fotograf: Christine Friberg<br />

Ania Munay är aktuell med den självbiografiska<br />

trilogin ”Livmödrars kraft & visdom”. Det är hög<br />

tid för den feminina kraften att komma tillbaka, säger Ania.<br />

Hitta fler annonser och aktuella nyheter,<br />

samt kursen du söker på: www.<strong>free</strong>.se<br />

FACEBOOK<br />

FREEmagazin<br />

Följ oss på facebook.<br />

INSTAGRAM<br />

<strong>free</strong>_tidningen<br />

Följ oss på instagram.<br />

NYHETSBREV<br />

Få nyheter direkt i din mejl. Anmäl dig till<br />

vårt nyhetsbrev. Se hemsidan.<br />

En ljusare tid<br />

Ett år har nu förflutit sedan allt blev annorlunda och vår frihet<br />

begränsades. Trots mycket elände så har året som gått resulterat<br />

i ökad kreativitet och tacksamhet. Många har fått tänka i nya<br />

banor, för vissa kanske det var det här som behövdes för att göra<br />

slag i saken och lämna ekorrhjulet för något nytt och spännande.<br />

Vi har satt värde på och varit tacksamma för det vi har i livet<br />

omkring oss, både vad gäller familj, vänner och arbete.<br />

Nu kommer våren och det är inte svårt att se vad ljuset och<br />

framför allt solens värmande strålar gör med människan. Jag<br />

uppskattar alla årstider men under just den här perioden händer<br />

det så mycket runt omkring en och njutningen en solig dag är<br />

obeskrivlig! Min kreativitet blomstrar för varje levnadsår och<br />

jag har insett att hantverk är min stora passion. Tennarmband<br />

är det jag fastnat för nu och jag har även en keramikverkstad ett<br />

stenkast från hemmet som bara väntar på att upptäckas.<br />

Att jag pratar om kreativitet beror på att vi i detta nummer<br />

skriver om att leva ett mer kreativt liv, om att ta itu med utmaningar,<br />

förverkliga sina uppskjutna drömmar och fylla vardagen<br />

med mer passion.<br />

Citerar Maria Nylow som i artikeln om Atlantis skriver:<br />

”Under <strong>2021</strong> går vi på allvar in i en ny era där fokus ligger på att<br />

skapa och bygga upp. Tiden vi lämnade och tiden vi lever i nämns<br />

i Mayakalendern och profetior om övergången till en ny tid som<br />

nedtecknades och berättades om för tusentals år sedan. Vi är där<br />

nu. Redo för en ljusare nutid.” Ja tack, jag är redo!<br />

Läs även om inspirerande Jai och Samya Thornell, om att vara<br />

högkänslig som förälder och om Ania Munay, som för övrigt<br />

pryder vårt omslag i detta nummer.<br />

Trevlig läsning – 52 sidor fullmatade med inspiration!<br />

Kika även in på www.<strong>free</strong>.se där hittar du fina produkter att<br />

vinna, kalendern och läsning från våra inspiratörer!<br />

Marie Sjölander,<br />

chefredaktör<br />

Nyheter och utlottningar<br />

på www.<strong>free</strong>.se!<br />

M Sjölander AB<br />

Blåsenborgsvägen 2<br />

794 33 Orsa<br />

E-post info@<strong>free</strong>.se<br />

Hemsida www.<strong>free</strong>.se<br />

Budbärare över hela landet<br />

Se www.<strong>free</strong>.se för utlämningsställen<br />

Prenumeration<br />

Bankgiro: 251-4487. 180 kr/år.<br />

Redaktion<br />

Chefredaktör, ansvarig utgivare,<br />

annonssäljare<br />

Marie Sjölander<br />

070-629 71 89, marie@<strong>free</strong>.se<br />

Projektledare, formgivare,<br />

kundtjänst<br />

Åsa Östlund<br />

070-287 15 50, asa@<strong>free</strong>.se<br />

Utgivning<br />

Tryckeri<br />

Stibo Complete, Katrineholm.<br />

Free trycks på miljöcertifierat<br />

papper.<br />

ISSN 0248-429X<br />

SVANENMÄRKET<br />

Trycksak<br />

5041 0004<br />

Om Free<br />

Free är en ledstjärna inom personlig utveckling och egenvård.<br />

Free utkommer med 6 nr per år, och trycks på miljöcertifierat<br />

papper. Tidningen har utkommit regelbundet<br />

under 39 års tid och är den enda gratistidningen i sitt slag.<br />

Free är ett levande nätverk av människor som arbetar för<br />

en helhetssyn och en värld som fungerar för alla.<br />

Frees texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digi tala<br />

arkiv. Den som sänder material till oss anses medge sådan<br />

lagring samt publicering i tidningens alla distributionskanaler.<br />

Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.<br />

Citera gärna vårt material, men ange alltid källan.<br />

Free • nr 2 | 3 | mars–april • <strong>2021</strong>


Ayurveda<br />

Barnhusgatan 1 i Stockholm | www.vedalila.se<br />

Butik i Stockholm och online med ett stort utbud av<br />

ekologiska ayurvediska produkter, samt kurser<br />

Kosttillskott • Hudvård • Livsmedel • Böcker<br />

Aromaterapi • Kosmetika • Grundkurs i Ayurveda<br />

SEDA N 1988<br />

Barnhusgatan 1, Stockholm (korsningen Drottninggatan 71D)<br />

Öppet vard 11–18, lör 11–14 | www.vedalila.se | info@vedalila.se


fri sikt<br />

nyheter • event<br />

Nya rön om alternativ och integrativ medicin,<br />

plus det senaste om hälsa och andlig utveckling.<br />

Ju grönare desto bättre<br />

Att välja en helt växtbaserad kost leder till en större viktnedgång hos överviktiga och förbättrar flera<br />

riskfaktorer för sjukdom jämfört med medelhavskost. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften<br />

Journal of the American College of Nutrition.<br />

62 överviktiga deltagare fick få råd om att antingen äta en helt växtbaserad kost eller medelhavskost<br />

under 16 veckor. De återgick sedan till sin tidigare kost under 4 veckor och sedan bytte grupperna<br />

studiekost och fick råd om denna under ytterligare 16 veckor.<br />

Man fann att deltagarna gick ned 6 kg i vikt när de åt växtbaserad kost, deras insulinkänslighet förbättrades<br />

och deras blodfetter inklusive kolesterol förbättrades men inga sådana förbättringar sågs under<br />

tiden de åt medelhavskost. Blodtryck förbättrades av båda koständringar, något mer av medelhavskost..<br />

(www.lakareforframtiden.se)<br />

Jordning<br />

Jordning har visat sig vara effektivt vid<br />

behandling av covid-19, enligt en studie<br />

från Basrah Universitetet i Irak. 59 personer<br />

ingick i studien och de flesta visade signifikanta<br />

förbättringar efter endast tre dagar<br />

med 15 minuter till 3 timmars jordning<br />

per dag. Speciellt en patient vars syrenivå i<br />

blodet var 38 % före jordning visade stora<br />

förbättringar. Efter 2 dagar med jordning<br />

3 timmar om dagen hade syrenivån stigit<br />

till 95 %. I övrigt visades förbättringar i<br />

symtom som feber, andningsnöd, hosta,<br />

svaghet, huvudvärk, bröstsmärtor, förlust<br />

av smak- och luktsinne och generell smärta<br />

i kroppen.<br />

(www.earthingpeople.se)<br />

3 superörter<br />

– effektiva i<br />

förkylningstider<br />

Fläderbär<br />

Fläder har lång tradition<br />

av att användas vid<br />

förkylning och influensa,<br />

framför allt vid symtom<br />

som hosta och infektion i övre luftvägarna.<br />

Effekterna har dokumenterats i vetenskapliga<br />

studier.<br />

Timjan<br />

Timjan hjälper luftvägarna<br />

och verkar slemlösande,<br />

därför har örten använts flitigt<br />

som ”hostmedicin” i tusentals år.<br />

Den eteriska oljan tymol har<br />

bakterie- och virushämmande egenskaper.<br />

Bockhornsklöver<br />

Bockhornsklöver innehåller<br />

vitaminer, mineraler och<br />

antioxidanter. Örten<br />

används inom ayurvedan<br />

och den kinesiska medicinen och anses vara<br />

allmänstärkande och bra för immunförsvaret.<br />

(www.kurera.se)<br />

RECEPT<br />

Grön smoothie<br />

Denna gröna smoothie bygger på kunskap från<br />

Anthony Williams och Ann Wigmores läror. På<br />

morgonen vill vi fylla på med mycket vätska för<br />

att skjutsa ut gifterna som levern har släppt på.<br />

Även glukosen är viktig för levern att få energi<br />

till att göra sitt jobb.<br />

Det är viktigt att inte kombinera denna<br />

smoothie med fett då levern inte ska behöva<br />

belasta sig med det tunga jobbet att bryta<br />

ner fetter. Detta är en läkande smoothie, som<br />

inriktar sig på leverrening. Låt fettet i din kost<br />

komma först till lunch och middag.<br />

Ingredienser<br />

1–2 bananer<br />

2–4 dadlar<br />

1 äpple<br />

1–4 dl groddar (alfalfa, mungbönor, linser,<br />

broccoli, solrosskott)<br />

1–3 msk av en pulverblandning på moringa,<br />

mungbönsmjöl, spirulina, nässla, nyponpulver,<br />

rödbetspulver<br />

1 dl blåbär/jordgubbar/lingon/tranbär/mango<br />

0,5 dl havtornsbär/1 msk havtornspulver<br />

1 tumme ingefära/1 tsk ingefärapulver<br />

0,5 tumme gurkmeja/0,5 tsk gurkmejapulver<br />

5–6 dl vatten<br />

Inga måsten, men trevliga tillägg<br />

1 kryddmått nejlika<br />

0,5 tsk kardemumma<br />

0,5 tsk kanel<br />

3–4 selleripinnar<br />

Gör så här<br />

Mixa alla ingredienser.<br />

(www.sproutly.se)<br />

Vi blir inte kloka av<br />

minnet av vårt<br />

förflutna, utan av<br />

ansvaret för vår framtid.<br />

– George Bernard Shaw –<br />

Free • nr 2 | 5 | mars–april • <strong>2021</strong>


www.tarotshop.se<br />

Telefon: 08-440 76 72<br />

Beställ senaste<br />

katalogen GRATIS!<br />

Psychic<br />

Reading Cards,<br />

9781925924763,<br />

179:- (ord. pris 239:-)<br />

A Jane Austen Tarot<br />

9781524761608<br />

179:- (ord. pris 219:-)<br />

279:-<br />

Hjärtefrågor: 64 affirmationskort<br />

9788791029974, 269:-<br />

269:-<br />

179:-<br />

179:-<br />

www.tarotshop.se<br />

Fler än 1000 olika lekar i lager • Låga priser och snabb leverans<br />

Många bilder på korten som gör det enklare att välja rätt kortlek<br />

Med reservation för prisändringar<br />

Dark Wood Tarot<br />

9780738759302,<br />

279:- (ord. pris 329:-)


frimodigt<br />

Petra Ollstig<br />

Regnbågens Böcker & Smycken, Studio bliss<br />

”Det är mer än bara en butik”<br />

1. Vad jobbar du med?<br />

– Jag jobbar med människor, deras och min<br />

utveckling, Jag har butiken Regnbågens<br />

Böcker & Smycken i Göteborg som jag öppnade<br />

1993. I butiken finns ett brett sortiment<br />

av orakel/tarotkort, stenar och kristaller,<br />

böcker, klangskålar, rökelser, eteriska<br />

oljor och annat inspirerande för välmående.<br />

I december öppnade jag tillsammans med<br />

Sanna Li också Studio bliss i Varberg.<br />

2. Varför valde du det?<br />

– Det känns inte som jag valde, det kom en<br />

vision som jag följde. Jag mediterade på vad<br />

jag skulle göra när jag kom hem från en<br />

jorden runt-resa, det kom så tydliga bilder<br />

så det kändes som det redan var klart, jag<br />

skrev ner allt direkt, men reste några månader<br />

till innan jag kände mig redo. Men den<br />

viktigaste grundtanken då på 1990-talet för<br />

mig var att andligheten måste vara fri, så<br />

människor kan finna sin egen väg.<br />

Om Petra<br />

Namn: Petra Ollstig.<br />

Familj: Sönerna Gabriel och Joel, mina föräldrar,<br />

nära vänner som jag kallar själsfamilj<br />

eller kosmisk familj.<br />

Bor: Göteborg.<br />

Astrotecken: Tvillingarna.<br />

Min inspiratör: Många tillfälliga.<br />

Gör jag helst: Njuter av livet, är i kontakt<br />

med moder jord.<br />

Bästa bok: ”En ny jord” av Eckhart Tolle.<br />

Motto: Att leva från hjärtat.<br />

Dold talang: Kreativ, målar gärna tavlor.<br />

Aktuell med: Studio bliss, ny butik i Varberg.<br />

Kontakt: www.regnbagens.com<br />

butik@regnbagens.com. Se annons på sid 13.<br />

3. Vad ger det till andra?<br />

– Mycket hoppas jag! Jag och mina medarbetare<br />

vill att människor ska känna den behagliga<br />

stämningen i butikerna och bli inspirerade<br />

till välmående, inre utveckling och ökad<br />

medvetenhet om energier i oss och runt oss.<br />

Det är mer än bara en butik, vi kan ofta tipsa<br />

om terapeuter och behandlingar, eller meditation<br />

och skogspromenad, lika väl som något<br />

att köpa med från butikerna. Jag har under<br />

dessa 27 år sett en stor positiv förändring i<br />

Sverige, det fanns exempelvis då bara två,<br />

kanske tre, yogastudios i hela Göteborg.<br />

4. Lever du som du lär?<br />

– Ja det tycker jag, förutom att jag arbetar<br />

för mycket nu, det tar mycket tid och fokus<br />

att skapa en ny butik men som tur är älskar<br />

jag mitt arbete.<br />

5. Vad säger du om healing?<br />

– Helande kan ske på så många sätt, det är<br />

viktigt att människor tar ansvar för sitt eget<br />

helande eller icke-helande. Men olika healingformer<br />

kan vara till fantastisk hjälp, då en<br />

människa förmedlar den gudomliga energin till<br />

en annan. Det finns kunniga människor som<br />

exempelvis kan se vad som ”satt sig” på olika<br />

ställen. Men välj med omsorg vem du låter arbeta<br />

med din energikropp! De bästa är ofta inte<br />

de som syns mest och berättar hur fantastiska<br />

de är eller att just den metod de använder är<br />

absolut nödvändig för just dig, tro inte på det!<br />

Känn efter själv och kolla rekommendationer.<br />

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk<br />

metod betyder mest för dig?<br />

– Massage och osteopati när jag haft ont i<br />

rygg och nacke. Hypnos/regressioner, något<br />

jag själv har gått utbildning i på SSEAH.<br />

7. Vad kan man göra för att få<br />

balans och välbefinnande i livet?<br />

– Flytta medvetandet till hjärtcentrat,<br />

använd din inre känsla som kompass för<br />

vad som är bra för dig. Dagligt tacksamhetspraktiserande,<br />

det är stor skillnad mellan<br />

tankar av tacksamhet och att verkligen känna<br />

tacksamhet i hjärtat, viktigt! Meditera,<br />

Foto: Åska-Saga<br />

kontinuerlig kontakt med naturen, fysisk<br />

aktivitet och ge dig tid åt reflektion.<br />

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?<br />

– Min familj, att leva från hjärtat och att<br />

göra det som står på fråga 7. Hjärtlig kommunikation<br />

med de som står mig närmast.<br />

Det som hjälpt mig mest att komma hit där<br />

jag är idag är kurserna på Koster hos Monica<br />

Ljungberg-Öhrn, ATIH, Awakening the illuminated<br />

Heart är den första.<br />

9. Vad är kärlek för dig?<br />

– Livet, att odla kärleken i mitt hjärta oavsett<br />

yttre omständighet, vi har alla tillgång<br />

till obegränsat med energi och kärlek från<br />

våra gudomliga källor moder jord och fader<br />

universum, det är bara många som glömt det<br />

och tror att vi behöver någon annan för att<br />

få och känna kärlek. Sen är ju kärlek till sig<br />

själv och andra inget man behöver hushålla<br />

med efter de praktiserade insikterna.<br />

10. Vilken livsfråga önskar du att<br />

Frees läsare bör fundera över?<br />

– Tar du eget ansvar för ditt liv och mående?<br />

Praktiserar du dina insikter? Dömer du dig själv<br />

hårdare än någon du älskar, och i så fall varför?<br />

Free • nr 2 | 7 | mars–april • <strong>2021</strong>


fri zon<br />

prylar • produkter<br />

Redaktionen presenterar produkter från<br />

våra annonsörer som är värda att testa.<br />

Slätare hy<br />

naturligt<br />

Ixxi Elixir Detox Night Time<br />

Emulsion är en nattkräm med<br />

exfolierande effekt som kan bidra<br />

till att eliminera toxiner i huden<br />

och ge en uppfriskande effekt.<br />

Den kan även minska rynkor och<br />

ge huden en slätare, föryngrande<br />

känsla. Innehåller bland annat<br />

naturliga polyfenoler, OPC Pin, en<br />

kraftfull antiåldrande ingrediens,<br />

som utvinns ur tallbarken på<br />

pinjetallträd som växer i sydvästra<br />

Frankrike. Passar alla hudtyper.<br />

MER INFO www.organiclyx.com<br />

Ca-pris: 150:– (50 ml).<br />

Annons på sid 17.<br />

Magiskt stämningsfullt<br />

Kittel Backflow rökelsebrännare med pentagram, för backflow<br />

rökelsekoner. När konen tänds ”rinner” röken från konen nedåt<br />

med en fascinerande vattenfallseffekt. Vattenfallet upplevs väldigt<br />

rogivande och avkopplande, perfekt för behandlingsrummet, eller<br />

på en avkopplande plats. Backflow rökelsekoner som används till<br />

finns i flera olika dofter.<br />

MER INFO www.amuletten.net<br />

Ca-pris: 359:– (16 x 13 cm). Annons på sid 17.<br />

För kvinnors<br />

bästa<br />

Koppla av med<br />

lavendel<br />

Lavendel ögon- och nackkudde är ett enkelt<br />

och effektivt sätt att koppla av och njuta av<br />

fördelarna med lavendel aromaterapi. Placera<br />

kuddarna över dina ögon och nacken, andas<br />

in, slappna av och njut av lavendels lugnande<br />

effekter. Kan värmas men även kylas för att<br />

friska upp ögon, nacke och axlar. Överdrag i<br />

ekologisk bomull fylld med ekologisk lavendel<br />

och ekologiska linfrön.<br />

MER INFO www.stengarden.com<br />

Ca-pris: 295:–.<br />

Annons på sid 10.<br />

Multi for Women från MegaFood är ett kosttillskott baserad<br />

på äkta whole food och raw food speciellt framtagen<br />

för kvinnor upp till 55 år. Innehåller ämnen som bland annat<br />

bidrar till att bibehålla normalt hår, hud och normala<br />

slemhinnor, samt det viktiga kolin som bidrar till normal<br />

homocysteinomsättning, normal fettomsättning och till<br />

att bibehålla normal leverfunktion.<br />

MER INFO www.frifararen.com<br />

Ca-pris: 599:– (60 tabletter). Annons på sid 18.<br />

Balans & harmoni<br />

Livets träd – halsband. Trädet är format av tråd i<br />

koppar, guld och silver och omsluter en Auranitcabochon<br />

som lyser magiskt i mörkret. Cabochonen<br />

innehåller bergkristaller, opalskimmer och en<br />

mån-/solspiral. Auranit vibrerar på en hög frekvens<br />

och sprider ljus både bokstavligt och bildligt.<br />

Handgjorda av Sentian Art.<br />

MER INFO www.sentianart.com<br />

Ca-pris: 440:–. Annons på sid 13.<br />

Naturligt<br />

solkysst look<br />

Face Tan Water håller din hud<br />

solkysst hela året utan solens<br />

skadliga strålar. Vårdande ekologiska<br />

och naturliga ingredienser<br />

återfuktar huden utan att täppa<br />

till porerna, hyaluronsyran har<br />

fuktighetsgivande egenskaper<br />

och gör att huden känns mjuk<br />

men inte oljig. Den lugnar huden<br />

och är bra för alla hudtyper, även<br />

för rosacea, eksem och aknehud.<br />

Vegan och cruelty <strong>free</strong>.<br />

MER INFO<br />

www.nillassalong.se<br />

Ca-pris: 379:– (100 ml).<br />

Annons på sid 19.<br />

Håll<br />

utkik efter<br />

utlottning på<br />

<strong>free</strong>.se<br />

Stärkande!<br />

För ditt hjärtas<br />

skull<br />

MultiQ10 är ett kosttillskott som kan bidra till cellernas<br />

normala energiproduktion, ökad fysisk uthållighet;<br />

normal hjärt-kärlfunktion och skydd mot fria<br />

radikaler vilka påskyndar åldrandet. 1–2 tabletter<br />

tas dagligen i samband med måltid.<br />

MER INFO www.plantamed.se<br />

Ca-pris: 225:– (60 tabletter). Annons på sid 12.<br />

Free • nr 2 | 8 | mars–april • <strong>2021</strong>


Ta hand om<br />

dina händer<br />

Dreams of Jasmine är en<br />

vårdande handkräm från<br />

Oshadi med en drömlik<br />

doftupplevelse av jasmin,<br />

ros och neroli. Innehåller<br />

en exklusiv komposition av<br />

ingredienser som väldoftande<br />

jasmin, ros och neroli,<br />

återfuktande aloe vera samt<br />

närande macadamianötsolja<br />

som verkar djupverkande<br />

och ger smidiga och mjuka<br />

händer. 100 % naturliga<br />

ingredienser.<br />

MER INFO<br />

www.oshadhiaromaterapi.se<br />

Ca-pris: 99:– (50 ml).<br />

Annons på sid 13.<br />

För munnens<br />

bästa<br />

Ayurdent Gum Care Oil är en tandköttsolja som sprayas direkt<br />

på tandköttet eller på fingret och sedan försiktigt masseras in i<br />

tandköttet över båda tandraderna i två till tre minuter. Sägs lugna<br />

tandköttet och kunna förhindra tandköttsinflammation och dålig<br />

andedräkt. Innehåller ekologisk mogen sesamolja av finaste kvalitet<br />

och en komposition av naturliga örter, frukter, blommor, rötter,<br />

bark, frön och äkta eteriska oljor.<br />

MER INFO www.vedalila.se<br />

Ca-pris: 149:– (50 ml). Annons på sid 4.<br />

Nyttigt Villkorslös från<br />

naturen<br />

Vildplockad hibiskusblomma från Rumänien.<br />

Inom naturmedicinen har man länge använt<br />

hibiskus mot högt blodtryck och leversjukdom.<br />

Vildplockad innebär att örten inte är odlad,<br />

utan framkommen i skog eller på ängar på ett<br />

mer naturligt vis. Många hävdar att vildplockat<br />

till och med är bättre än eko, då vilda<br />

växter växer under naturligare förutsättningar<br />

och dess näringsvärde skapas därefter.<br />

MER INFO www.sproutly.se<br />

Ca-pris: 69:– (100 g). Annons på sid 12.<br />

Ljusmagi<br />

Magic Spell Candels. Nå ditt mål och att<br />

visualisera att det sker. Skriv ner din önskan på<br />

ett papper i samma färg som ljuset och bränn<br />

papperet i en eldfast skål. Ljuset måste brännas<br />

helt för att förtrollningen ska verka. Varje<br />

ljus har en ungefärlig bränntid på en timme.<br />

Enfärgade hela vägen, inte doppade. Tillverkad<br />

av paraffinvax. Finns i flera olika färger för olika<br />

mål. Säljs styckvis.<br />

MER INFO www.dininrekraft.se<br />

Ca-pris: 10:– (1 st). Annons på sid 13.<br />

Sov gott!<br />

Night Granulat är en komposition<br />

av olika blomessenser<br />

för lugn och ro, avslappning<br />

och en god nattsömn. Agrimony<br />

hjälper att släppa oro<br />

och stress, Cherry Plum för<br />

avslappning, Impatiens löser<br />

inre spänningar och irritation,<br />

Vervain lugnar en överaktiv<br />

kropp och ett uppstressat<br />

sinne, Walnut beskyddar och<br />

White Chestnut stoppar ett<br />

mentalt tankekaos som håller<br />

en vaken.<br />

MER INFO<br />

www.aromacreative.se<br />

Ca-pris: 249:– (15 g). Annons på sid 18.<br />

Starta upp trädgården<br />

Mariadroppar och Devadroppar är två homeopatiska preparat som är<br />

bra att börja odlingssäsongen med. Mariadropparna hjälper växterna att<br />

ta in ljus och förhöjer smaken på det du odlar. Det motverkar allt som<br />

gillar mörker t ex svampangrepp och sniglar. Devadropparna stimulerar<br />

tillväxt och hjälper dig att skapa en meditativ skön energi och känsla i<br />

din trädgård då den är mer av en kristallenergi som öppnar upp för mer<br />

kommunikation och intoning mellan dig och din trädgård.<br />

MER INFO www.www.bladhtradgard.com<br />

Ca-pris: 80:– (30 ml). Annons på sid 12.<br />

Free • nr 2 | 9 | mars–april • <strong>2021</strong>


BAZAREN<br />

Böcker som kittlar!<br />

ANTOLOGIN SKIFTET<br />

Hur möter vi framtiden efter<br />

skiftet i våra liv?<br />

KAPTEN KASTRULL<br />

Hon bryter tystnaden inom<br />

Försvarsmakten.<br />

Vi förverkligar dina författardrömmar!<br />

www.siljansmasar.com<br />

SYSTEMSTOPP<br />

Guide genom det stora<br />

paradigmskiftet.<br />

Free • nr 2 | 10 | mars–april • <strong>2021</strong>


fritt val<br />

sett • läst • hört<br />

Redaktionen presenterar böcker, filmer<br />

och musik från våra annonsörer.<br />

EDGAR CAYCE OM<br />

EN ORSAK – MÅNGA<br />

FÖLJDER – läckande<br />

tarm – LGS<br />

John O.A. Pagano<br />

Reincarnation Books.<br />

Häftad, 180 sid.<br />

Annons på sid 17.<br />

Vinn!<br />

<strong>free</strong>.se<br />

FJÄRILSVINGAR –<br />

missbruk, medberoende,<br />

cancer och ...<br />

Yvonne Carlsson<br />

Vulkan.<br />

Inbunden, 132 sid.<br />

Även e-bok.<br />

Annons på sid 26.<br />

DU SOM ÄLSKAT SÅ<br />

MYCKET – glöm inte<br />

bort dig själv<br />

Pia Bohlin<br />

Ekström & Garay.<br />

Danskt band, 157 sid.<br />

Annons på sid 17.<br />

SYSTEMSTOPP<br />

– omstart för en hållbar framtid<br />

Karin Malmgren<br />

Siljans Måsar.<br />

Danskt band, 224 sid.<br />

Annons på sid 10.<br />

En orsak många följder<br />

Dr Pagano förklarar samband mellan<br />

en läckande tarm och många vanligt<br />

förekommande sjukdomar som psoriasis,<br />

eksem, tarmsjukdomar. Pagano behandlade<br />

och forskade under fyrtio år<br />

kring begreppet Leaky Gut Syndrome,<br />

LGS. Ett koncept som Edgar Cayce,<br />

kallad den amerikanska holistiska<br />

medicinens fader, förde fram. I boken<br />

får man reda på vad man kan göra för<br />

att mildra följderna och bli bättre.<br />

MER INFO www.reincarnationbooks.se<br />

Hur går man vidare?<br />

En bok om Yvonne Carlssons viktiga,<br />

inre resa, från att ha varit totalt<br />

medberoende till dottern Linda och<br />

därefter knäckt av sorg. Smärtsamt<br />

uppriktigt berättar hon om sig själv<br />

och dottern. Om relationen, kampen<br />

mot droger och cancern som sedan<br />

tog dottern Lindas liv, men även om<br />

att vara medberoende som anhörig.<br />

Sorgbearbetning och beroendeproblematik<br />

är viktiga delar i boken.<br />

MER INFO www.livskraft-balans.se<br />

Kärlekskraften<br />

Smyckesdesignern och yogainstruktören<br />

Pia Bohlin delar i denna bok öppenhjärtigt<br />

med sig av sin livsresas ögonblick av<br />

glädje och smärta. Det är lättillgängligt,<br />

personligt och spännande. Pia delar<br />

generöst med sig av handfasta tips om<br />

hälsosam vardagsmat och grundläggande<br />

yoga, mindfulness och meditation.<br />

Pia berättar också om sina silversmycken<br />

i ord och bild: Kärleksknuten, Yogakollektionen<br />

och No More Shit!<br />

MER INFO www.omshantisilver.se<br />

Hållbar framtid<br />

Systemstopp vill vara en samhällskritisk<br />

väckarklocka som presenterar<br />

hållbara lösningar på de stora<br />

frågorna. Livet på jorden befinner<br />

sig nu i en gigantisk förvandling,<br />

och för att möta detta enorma<br />

utvecklingskliv behöver vi lära oss<br />

att förstå dagens samhällssystem,<br />

förändra vårt sätt att leva och<br />

skapa en tydlig bild av hur vi vill att<br />

våra liv ska se ut.<br />

MER INFO www.siljansmasar.com<br />

ANDEN SIGNE<br />

Serafia<br />

Vita kvasten<br />

55 kort + vägledningshäfte.<br />

Annons på sid 48.<br />

Upplyftande budskap<br />

Anden Signe är en av Serafias personliga<br />

guider och tillsammans har de<br />

skapat orakelkorten. Dessa orakelkort<br />

kan du använda till att få ett dagligt<br />

budskap eller ett allmänt budskap när<br />

helst du behöver ett. Du kan även spå<br />

i korten då de har dubbel funktion.<br />

Lätta att förstå, passar nybörjare och<br />

proffs. Signes upplyftande budskap<br />

eller kloka ord hjälper dig fram mot ett<br />

positivt flöde i livet.<br />

MER INFO www.sjalarummet.se<br />

Ur kvinnokraften och för<br />

kvinnokraften<br />

De bröt upp våra cirklar. De tog bort våra rättigheter.<br />

De försökte stävja våra röster. Om de kunde hade de<br />

dödat oss alla … Vi är här för att säga att de inte lyckades!<br />

ELDFÖDD – vi är döttrarna till häxorna de inte<br />

brände Mira Mård, Therese Blom med flera<br />

Unfuck Publishing. E-bok 272 sid, tryckt ca 280<br />

sid. Annons på sid 40.<br />

Boken är en samling inspirerande berättelser<br />

skrivna av 26 kvinnor som överlevde det<br />

otänkbara; hon som överlevde sina helvetesår,<br />

hon som mötte sin största rädsla, dräpte sina<br />

största demoner, och gick starka genom lågorna.<br />

Mer kraftfulla än någonsin. Även om vi<br />

överlevde genom att hålla oss dolda länge hör<br />

detta nu till det förflutna. Gör dig redo att läsa<br />

de mest fantastiska och kraftfulla berättelser<br />

från systrarna som steg upp ur askan och som<br />

leder världen in i det nya paradigmet.<br />

MER INFO www.hilaria.se<br />

UPPLYSNINGS-<br />

MANUALEN<br />

Helena Bengtsson<br />

Vulkan förlag.<br />

Häftad, 197 sid.<br />

Annons på sid 41.<br />

Den femte dimensionen<br />

Upplysningsmanualen är ett verktyg<br />

från de godhjärtade vägledarna – i den<br />

andliga sfären – till oss människor och<br />

ljusbärare. Materialet har kommit till<br />

som ett sätt för dem att förbereda oss<br />

mentalt på och få oss att vakna upp till<br />

den verklighet, eller illusion, vi nu lever<br />

i. Detta för att vi skall vara beredda på<br />

en ännu större upplevelse av verkligheten,<br />

som väntar oss om vi vågar glänta<br />

på dörren till det hittills okända …<br />

MER INFO www.strålandeliv.se<br />

Kraft och visdom<br />

SKUGGDANSEN<br />

Ania Munay<br />

Lassbo Förlag.<br />

Kartonnage, 365 sid.<br />

Annons på sid 37.<br />

Skuggdansen är andra delen i Ania Munays<br />

självbiografiska trilogi Livmödrars<br />

kraft & Visdom. En kraftfull roman som<br />

tar dig med på en inre och yttre resa<br />

genom tid och rum. På ett magiskt,<br />

naket och sårbart sätt tar Ania dig som<br />

läsare med på resan och vägleder in i<br />

det stora mysteriet. Tillbaka till gudinnan<br />

i dig. Hon som vet och bär kunskapen<br />

om livet, döden och pånyttfödelsen.<br />

MER INFO www.gaialife.se<br />

Lev livet fullt ut<br />

LIVSFORMEN – så får<br />

du ut mer av livet<br />

Maria Mattsson<br />

M&M Publishing.<br />

Danskt band, 97 sid.<br />

Annons på sid 33.<br />

Maria ger i boken ut en formel för hur du<br />

kan få en större träffsäkerhet i livet. Mer<br />

tid över till dig själv. En större balans och en<br />

känsla av meningsfullhet. Livsformen är en<br />

formel för hur du kan leva ditt liv fullt ut.<br />

Och kanske våga ta steget till det som du<br />

drömmer om innerst inne. Eller om du inte<br />

vet, få hjälp med att våga känna efter själv<br />

vad som gör dig lycklig och fri. En bok att<br />

hämta kraft och energi ifrån.<br />

MER INFO www.mminspiration.se<br />

Free • nr 2 | 11 | mars–april • <strong>2021</strong>


BAZAREN<br />

VÄXTGLÄDJE<br />

Homeopatiska preparat för odling<br />

Helt giftfritt<br />

Besök gärna vår fina webshop. Tveka<br />

inte att höra av Er om det är nåt Ni<br />

söker som inte finns i webshopen.<br />

www.kristallgarden.nu<br />

www.bladhtradgard.com<br />

Kristallgården ∙ info@kristallgarden.nu ∙ www.kristallgarden.nu<br />

kristallgarden.nu<br />

Multi Q10 & Selen<br />

för ditt hjärtas skull<br />

Multi Q10 kan bidra till cellernas normala<br />

energiproduktion, ökad fysisk uthållighet,<br />

normal hjärt- kärlfunktion, skydd mot fria<br />

radikaler vilka påskyndar åldrandet.<br />

Selen bidrar till immunsystemets normala funktion<br />

och skyddar cellerna mot oxidativ stress.<br />

Hos Plantamed hittar du kosttillskott<br />

för just dina behov. Vi har funnits sedan<br />

1979, för din hälsas skull.<br />

Naturlig hälsa och välbefinnande<br />

från Eskilstuna.<br />

Fler produkter och mer information på<br />

www.plantamed.se<br />

Free • nr 2 | 12 | mars–april • <strong>2021</strong>


BAZAREN<br />

Aromaterapi och passion för naturen i 30 år!<br />

Ekologiska produkter för kropp och själ.<br />

Helt naturliga parfymer med rena eteriska<br />

oljor som doftsättning. Hudvård, ekologiska<br />

eteriska och vegetabiliska oljor, hydrolater m.m.<br />

kontakt@oshadhiaromaterapi.se · www.oshadhiaromaterapi.se<br />

· Reiki-healing<br />

· Naturlig holistisk healing<br />

· Regression<br />

· NADA-akupunktur<br />

· Regndroppsmassage<br />

· Fibromassage<br />

· Kurser i reiki och magi<br />

· Webbshop – spirituella produkter och unika hantverk<br />

www.dininrekraft.se<br />

Nya produkter<br />

i webbshopen!<br />

Arvika · Samarbete med Clarion Collection Hotel Bristol, rabatterade hotellnätter när du går kurs hos mig<br />

Haga Nygata 11, GÖTEBORG · 031-13 33 75<br />

vardagar 10–18 lördagar 10–16 söndagar 12–15<br />

www.regnbagens.com<br />

regnbagensbooks<br />

regnbagensbockersmycken<br />

Regnbågens fina systerbutik studio bliss har nu varit<br />

öppen i 3 månader och börjar ha anpassade<br />

mini-föreläsningar och workshops.<br />

Studio bliss vill inspirera till meditation och välmående. Här hittar du:<br />

Fantastiska klangskålar · Kristallskålar · Fina meditationskuddar<br />

Stenar · Kristaller · Rökelser och dofter · Orakelkort och tarotkort<br />

för vägledning · Böcker för personlig utveckling och mycket mer ...<br />

info@studiobliss.se studiobliss.se<br />

Kungsgatan 20, Varberg<br />

Tisdag–Fredag 11–18, Lördag 10–15<br />

Söndag–måndag stängt<br />

Hjärtligt välkomna! Sanna Li & Petra<br />

Välkomna till oss på Kristallgrossisten. Vi vänder oss till<br />

företagskunder som uppskattar stenar och kristaller av<br />

högsta kvalitet. Med åren har vi byggt upp ett nätverk<br />

av oerhört kompetenta och pålitliga leverantörer i<br />

hela Europa. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och<br />

personlig service och bemötande.<br />

www.kristallgrossisten.se<br />

Free • nr 2 | 13 | mars–april • <strong>2021</strong>


Så lever du ett<br />

kreativt liv!<br />

Julia Cameron är författare och konstnär. I sin populära bok ”Lev kreativt – hur du utvecklar<br />

ditt skapande i tolv steg ” lär hon oss genom konkreta tips och tekniker hur vi bäst kopplar<br />

ihop andlighet, självförtroende och skaparlust. Julia har också varit en stor inspirationskälla för<br />

författaren Elizabeth Gilbert i hennes bok ”Stor magi – leva kreativt bortom rädsla”. Elizabeth<br />

inspirerar oss att hitta nya sätt att ta itu med utmaningar, förverkliga sina uppskjutna drömmar<br />

och fylla vardagen med mer passion. Hur magiskt och praktiskt tänkande kan förenas för att<br />

leva ett mer kreativt liv.<br />

Text Monica Katarina Frisk Foto Timothy Greenfield-Sanders, press Bild LILAWA.COM (shutterstock.com)<br />

Free • nr 2 | 14 | mars–april • <strong>2021</strong>


”Önskar att jag var mer kreativ.”<br />

”Kommer ingen vart och är helt<br />

låst och blockerad!” ”Du ska inte<br />

tro att du har något speciellt<br />

att komma med!” Eller: ”Var<br />

tog den där kreativa gnistan vägen som jag<br />

kände?” Kanske känner du igen dessa tankar?<br />

Så har i alla fall jag känt i olika perioder.<br />

En av mina största inspirationskällor är<br />

författaren Shakti Gawain och hennes bok<br />

”Kreativ visualisering”. Shakti Gawain lärde<br />

mig att drömma stort, systematiskt skriva<br />

ner min längtan och mina önskningar och<br />

målplanera, vare sig det handlade om något<br />

jag ville skulle hända nästa vecka eller fem<br />

år framåt i tiden. För att inte ens önskan eller<br />

visualisering ska bli för egocentrisk avslutar<br />

Shakti Gawain alltid praktiska övningar med<br />

orden: ”Detta eller något ännu bättre inträffar<br />

nu för alla inblandade parters bästa.” Den<br />

meningen finns i mitt dna och kommer upp<br />

spontant i mig i smått och stort.<br />

Nu för tiden vänder jag mig också till författaren<br />

och konstnären Julia Cameron och<br />

författaren Elizabeth Gilbert för att få hjälp<br />

på vägen. Har lusläst deras böcker igen och<br />

blivit inspirerad.<br />

MÅNGA ÖNSKAR ATT vi vore<br />

mer kreativa. En del har<br />

en känsla av att vi är mer<br />

kreativa, men att vi inte kan<br />

frigöra skaparkraften. Våra<br />

drömmar smiter undan.<br />

Det skriver Julia Cameron i sin bok ”Lev<br />

kreativt”.<br />

– Vi får ofta fantastiska idéer och underbara<br />

drömmar, men vi lyckas inte förverkliga<br />

dem. Ibland längtar vi efter att förverkliga<br />

vissa speciella kreativa drömmar, som<br />

att spela piano, måla, gå en kurs i dramatik<br />

eller skriva.<br />

Ibland är våra mål vagare. Vi törstar efter<br />

något som skulle kunna kallas ett kreativt<br />

liv en större känsla av skaparkraft i affärslivet,<br />

i umgänget med barnen, tillsammans<br />

med vår livskamrat eller vänner.<br />

Enligt wikipedia sägs kreativitet vara ett<br />

sätt att frambringa nya idéer, vara originell,<br />

kunna genomföra idéerna och att bearbeta<br />

dem. Julia Cameron anser dock att kreativitet<br />

handlar om relationen mellan en människa<br />

och inspirationens mysterium.<br />

– Jag tror att det är ett andligt faktum<br />

i vårt mycket mänskliga dna. Vi är alla<br />

kreativa och genom att använda några enkla<br />

verktyg kan vi bli mer kreativa på alla nivåer<br />

i vårt liv. Jag har ännu inte stött på en verkligt<br />

okreativ människa.<br />

JULIA CAMERON BESKRIVER den kreativa<br />

processen som en andlig kiropraktik.<br />

– Vi ägnar oss åt en del mentala övningar<br />

för att komma i takt med universums kreativa<br />

energi.<br />

Tänk dig universum som ett vidsträckt,<br />

elektriskt laddat hav som har format dig,<br />

där du framlever dina dagar, skriver hon.<br />

– Om du öppnar dig för din kreativitet kommer<br />

du att förändras från att vara något som<br />

gungar fram lite hur som helst på vågorna till<br />

något som fungerar mer helhjärtat, mer medvetet<br />

och i bättre samspel med ekosystemet.<br />

När Julia Cameron skrev sin bok ”Lev<br />

kreativt” hade hon hade en djup önskan att<br />

hjälpa andra människor.<br />

– Jag började dela med mig av verktygen jag<br />

upptäckt i min egen andliga praktik. Jag kom<br />

underfund med att alla har ett kreativt sinne<br />

och med enkla metoder kan vi bli mer kreativa.<br />

Om du arbetar<br />

med din andlighet<br />

ökar du din kreativitet.<br />

Om du arbetar med din<br />

kreativitet kommer du<br />

att öka din andlighet.<br />

KONST ÄR OCKSÅ djupt terapeutisk, tycker<br />

hon.<br />

– När vi skapar läker vi. Men jag tänker<br />

inte på konst som terapi, även om många<br />

berättar om läkande mirakler.<br />

Som lärare har Julia Cameron ofta känt<br />

närvaron av något transcendent. Hon kallar<br />

det en slags mental elektricitet.<br />

– Jag har kommit att förlita mig på den<br />

när jag överskrider mina egna gränser. Jag<br />

tar benämningen ”inspirerad lärare” som en<br />

alldeles bokstavlig komplimang. Det är en<br />

högre makt än bara min egen som styr oss.<br />

Det finns också ett djupt samband mellan<br />

kreativitet och andlighet, tycker hon.<br />

– Om du arbetar med din andlighet ökar<br />

du din kreativitet. Om du arbetar med din<br />

kreativitet kommer du att öka din andlighet.<br />

Kreativitetens kärna är upplevelsen av den<br />

mystiska föreningen och den mystiska föreningens<br />

kärna är en upplevelse av kreativitet.<br />

De som uttrycker sig med en andlig terminologi<br />

talar rutinmässigt om skaparen eller<br />

existensen, men betraktar sällan skapare<br />

som en bokstavlig motsvarighet till konstnär.<br />

– Jag hävdar att man ska ta termen skapare<br />

bokstavligt. Du försöker skapa ett kreativt<br />

förbund, konstnär till konstnär, med skaparen.<br />

Accepterar du den tanken kan den få<br />

dina kreativa möjligheter att växa avsevärt.<br />

TROTS ATT DET är mer än tjugo<br />

år mellan Julia Camerons<br />

1992, och Elizabeth Gilberts<br />

2015, då deras böcker gavs<br />

ut är båda författarna ense<br />

om kreativitetens källa: en<br />

gudomlig ingivelse och upplevelsen av en<br />

mystisk förening med skaparkraften.<br />

För Elizabeth Gilbert är kreativitet bokstavligen<br />

magi. Det skriver hon i sin bok ”Stor magi”.<br />

– Jag talar om det övernaturliga, det<br />

mystiska, det oförklarliga, det surrealistiska,<br />

det gudomliga, det transcendenta och det<br />

överjordiska. För om sanningen ska fram tror<br />

jag att kreativiteten är en trollkraft av inte<br />

helt mänskligt ursprung. Jag tror att den skapande<br />

processen är både magisk och magi.<br />

Enligt Elizabeth Gilbert fungerar kreativitet<br />

så här. Vår jord är inte bara bebodd av<br />

djur och växter och bakterier och virus, utan<br />

också av idéer.<br />

– Idéer är en kroppslös, men kraftfull<br />

livsform. De är helt skilda från oss men kan<br />

interagera med oss, ibland på märkliga sätt.<br />

Idéer har ingen materiell kropp, skriver<br />

hon, men de har medvetande och de har<br />

förvisso vilja. Idéer drivs av en enda impuls:<br />

att manifesteras.<br />

– Enda sättet för en idé att manifesteras i<br />

vår värld är att samarbeta med en mänsklig<br />

kompanjon. Det är bara genom en människas<br />

ansträngningar som en idé kan föras ut<br />

ur etern och in i den faktiska världen.<br />

DÄRFÖR VIRVLAR IDÉERNA runt oss i all<br />

evighet och söker efter lediga och villiga<br />

mänskliga samarbetspartner. Och alla idéer<br />

inkluderas, vare sig det är konstnärliga,<br />

vetenskapliga, industriella, kommersiella,<br />

etiska, religiösa eller politiska.<br />

– När en idé tror sig ha hittat någon, till<br />

exempel dig, som skulle kunna föra in den<br />

i världen, så kommer den på besök hos dig.<br />

Den försöker väcka din uppmärksamhet.<br />

Oftast märker du ingenting.<br />

Enligt Elizabeth Gilbert beror det troligen<br />

på att människor är så uppslukade av sin egen<br />

dramatik, oro, distraktion, osäkerhet och plikttrohet<br />

att vi inte är mottagliga för inspiration.<br />

– Du kanske missar signalen därför att du<br />

ser på teve, shoppar eller grubblar på varför<br />

▲<br />

Free • nr 2 | 15 | mars–april • <strong>2021</strong>


du är förbannad på någon närstående. Eller<br />

så begrundar du dina misslyckanden och felbedömningar<br />

eller har bara väldigt mycket<br />

omkring dig i största allmänhet.<br />

Idén kommer att vinka åt dig och hoppas<br />

på att du ska stanna upp, kanske i bara<br />

några sekunder, kanske några månader eller<br />

kanske rent av i flera år.<br />

– Men när den till sist inser att den inte<br />

kan nå dig med sitt budskap, så går den<br />

vidare till någon annan.<br />

MEN IBLAND, och alltför sällan, kommer<br />

det en dag då du är tillräckligt öppen och avslappnad<br />

för att faktiskt ta emot något. Försvarsmekanismerna<br />

kanske slappnar av och<br />

ångesten lättar och då kan magin smita in.<br />

Det är då idén lägger märke till din öppenhet<br />

och börjar bearbeta dig, förklarar Elizabeth.<br />

– Den skickar de universella inspirationssignalerna,<br />

både fysiska och känslomässiga, rysningarna<br />

längs armarna, ståpälsen i nacken,<br />

den oroliga magen, de surrande tankarna, som<br />

den där känslan av att bli kär eller besatt.<br />

För att hålla oss intresserade ordnar idén<br />

med att sammanträffanden och tecken som<br />

dyker upp i vår väg. Ledtrådarna kan vara<br />

riktigt slumpmässiga och riktigt små och till<br />

synes obetydliga. Men vi börjar lägga märke<br />

till alla möjliga vägvisare som pekar mot idén.<br />

– Allt du ser och gör och rör vid påminner<br />

dig om idén. Idén väcker dig mitt i natten<br />

och får dig att glömma dina dagliga rutiner.<br />

Den lämnar dig inte i fred förrän den har<br />

fått hela din uppmärksamhet.<br />

I boken beskriver Elizabeth Gilbert sin<br />

skrivprocess, apropå gudomlig ingivelse.<br />

MAN KAN INTE ta den kreativa inspirationen<br />

för given och tro att den ska finnas där<br />

hela tiden. Den kommer och går och det<br />

måste man tillåta.<br />

– Det vet jag av egen erfarenhet, för min<br />

skyddsande, inspirationen, var den nu kommer<br />

ifrån, jobbar inte på bestämda tider.<br />

När känslan av flow uppstår blir hon överlycklig<br />

och följer bara med.<br />

– I sådana stunder skriver jag som om jag<br />

inte riktigt är mig själv. Jag glömmer tid och<br />

rum och mig själv. Medan det pågår tackar<br />

jag mysteriet för hjälpen. Och när det går över<br />

låter jag det ske, fortsätter att arbeta flitigt i<br />

alla fall och hoppas att min skyddsande ska<br />

komma på besök igen en vacker dag.<br />

HON JOBBAR PÅ båda sätten, med och utan<br />

hjälp, för det är vad man måste göra för att<br />

leva ett riktigt kreativt liv, tycker hon.<br />

– Jag arbetar regelbundet och jag tackar alltid<br />

processen. Vare sig jag känner nåden eller<br />

inte, så tackar jag kreativiteten för att jag överhuvudtaget<br />

får umgås med den. För i vilket<br />

fall som helst är alltsammans rätt fantastiskt.<br />

Vad vi får göra, vad vi försöker åstadkomma<br />

och vad vi ibland får komma nära. Tacksamhet<br />

hela tiden. Hela tiden tacksamhet.<br />

Spåra upp kreativ läkning<br />

Dessa andliga principer är den grund på vilken man kan utforska kreativ läkning. Läs igenom en gång om dagen och spetsa ditt inre öra för<br />

förändringar i attityd eller tro.<br />

1 Kreativiteten är naturens ordning. Liv är energi: ren, kreativ energi.<br />

2 Det finns en underliggande, rådande kreativ kraft som genomsyrar allt liv, även oss.<br />

3 När vi öppnar oss själva för vår kreativitet öppnar vi oss för skaparens kreativitet inom oss och våra liv.<br />

4 Vi är själva skapelser. Och vi förväntas i vår tur fortsätta skapandet genom att själva vara kreativa.<br />

5 Kreativiteten är existensens gåva till oss. Kreativiteten är vår gengåva till skapelsen.<br />

6 Invändan mot att vara kreativ är en viljeakt och strider mot vår sanna natur.<br />

7 När vi öppnar oss för att utforska vår kreativitet öppnar vi oss mot skaparen: god, ordnad rörelse.<br />

8 När vi öppnar våra kreativa kanaler till skaparen kan vi vänta oss många stillsamma, men kraftfulla förändringar.<br />

9 Det är ofarligt att öppna sig mot större och större skaparkraft.<br />

10 Våra kreativa drömmar och vår kreativa längtan springer ur en gudomlig källa. När vi rör oss mot våra drömmar närmar vi oss vår gudomlighet.<br />

Ur boken ”Lev kreativt” av Julia Cameron<br />

Meditation: din tid är nu<br />

Lita på att världen har utbildat dig hela tiden. Du kan och vet redan så mycket mer än<br />

du tror. Du är inte slut, du är helt enkelt bara redo. Efter en viss ålder är det högst troligt<br />

att du har förtjänat en doktorsexamen i levnad, hur du än har tillbringat din tid. Om du<br />

nu har överlevt så här länge, så beror det på att du kan och vet allt möjligt. Vi behöver<br />

få veta vad du vet, vad du har lärt dig, vad du har känt och sett.<br />

Om du är medelålders har du förmodligen allt du behöver för att leva mer kreativt, utom<br />

självförtroendet att faktiskt skapa dina verk. Och dina verk behövs. Vare sig du är ung eller<br />

gammal behöver vi dina verk för att berika oss och skänka nya insikter åt våra egna liv.<br />

Så ta din osäkerhet och din rädsla om fotknölarna, vänd upp och ner på dem och<br />

skaka dig fri från alla otympliga idéer om vad du behöver (och hur mycket du måste<br />

betala) för att bli legitim som kreatör. För du är redan legitim som kreatör, säger jag dig.<br />

Det är du bara för att du finns här bland oss.<br />

Ur boken ”Stor magi” av Elizabeth Gilbert<br />

Plus mer<br />

”Lev kreativt – hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv<br />

steg”, Julia Cameron (Mima förlag, 2018).<br />

”The listening path – the creative art of attention”,<br />

Julia Cameron (Profile Books Ltd, 2020).<br />

”Stor magi – lev kreativt bortom rädsla”,<br />

Elizabeth Gilbert (Massolit förlag, 2016).<br />

”Kreativ visualisering”, Shakti<br />

Gawain (Massolit förlag 1997).<br />

”Creative visualization”,<br />

Shakti Gawain (New World<br />

Library 2016).<br />

Free • nr 2 | 16 | mars–april • <strong>2021</strong>


BAZAREN<br />

En Orsak - Många Följder<br />

Dr Paganos bok om tarmsystemet<br />

och hälsan. Följder av läckande<br />

tarm, LGS, som lupus, psoriasis,<br />

kan lindras betydligt med ändrad<br />

kost. Tusentals personer har blivit<br />

hjälpta av bokens råd.<br />

Finns i bokhandeln, hos Bokus,<br />

Adlibris med flera.<br />

www.reincarnationbooks.se<br />

Inspirerande silversmycken<br />

Design Pia Bohlin<br />

Kärleksknuten<br />

www.omshantisilver.se<br />

FÖR HÄLSOSAM, REN LUFT, ÖVERALLT<br />

AERIASHIELD BY MOSKITOFREE – ett antiviralt skydd<br />

genom en ny JONISERINGSTEKNIK<br />

Genom att alstra anjoner neutraliseras de positivt laddade jonerna som finns i luften runt<br />

din kropp som innehåller bakterier, virus och andra diverse föroreningar.<br />

Den portabla Aeriashild TRAVEL t ex, alstrar 6 miljoner anjoner/ kubikcentimeter vilket ger<br />

bra skydd mot virus och andra föroreningar ca 5 kvm runt användaren.<br />

NEGATIVA<br />

JONER =<br />

HÄLSOSAMT<br />

Apparaterna har testats kliniskt hos Institut Pasteur i Lille Frankrike som kunde påvisa att<br />

95–99 % av coronavirus eliminerades på max 5 minuter.<br />

Apparaten ger också mycket bra myggskydd. Genom denna teknik elimineras föroreningar,<br />

lukter som kroppen utsöndrar. Myggen orienterar sig genom att känna av mänskliga<br />

lukter och tar man bort lukten så desorienteras myggen, dom hittar dig inte.<br />

Distributörer i Norden är Moskito<strong>free</strong> Norden/M. Åsmundhavn AB,<br />

Halmstad. Telefon: 035-345 88<br />

www.moskito<strong>free</strong>.se<br />

Free • nr 2 | 17 | mars–april • <strong>2021</strong>


DIN<br />

Hälsa & Inspiration<br />

Böcker – självhjälp, esoteriskt m.m.<br />

Kort – orakel, tarot m.m.<br />

Encaustic-Art konstnärsprodukter<br />

Vi har också rena helfood kosttillskott!<br />

www.frifararen.com<br />

BAZAREN<br />

Handla dina produkter i min webbshop<br />

www.miesbalans.se<br />

Ayur Veda<br />

Kosttillskott<br />

Ekologisk hudvård<br />

Stenar & Kristaller hög kvalité<br />

Kontakt Mie 073 677 09 44<br />

Underbara varmvattenflaskor<br />

Dofter för kropp & själ<br />

5 flower − Räddningsdroppar<br />

Vid stress och oro<br />

Ånginhalator<br />

vid<br />

första symptom<br />

på<br />

förkylning &<br />

torra slemhinnor<br />

Låt dig inspireras & beställ på:<br />

www.aromacreative.se<br />

Inre harmoni & skönhet<br />

Free • nr 2 | 18 | mars–april • <strong>2021</strong>


BEHANDLINGAR<br />

Hudterapeut Nilla<br />

Webbutik!<br />

Ekologisk Hudvård & Massage<br />

Vi använder bara ekologiska produkter. Populäraste<br />

behandlingen just nu: Ansiktsbehandling<br />

Glow Treatment – en mildare peelbehandling<br />

som passar alla. Frukten Mangosteen är en<br />

aktiv ingrediens i denna behandling.<br />

www.nillassalong.se<br />

Haraldsdotters Skafferi för kropp & själ<br />

Alla har vi en livskompass, vi kan kalla den hjärtats röst,<br />

intuition eller magkänsla men det är den som för vårt<br />

innerstas talan.<br />

Hos mig i mitt skafferi finns många olika burkar med innehåll<br />

som är till för att öka välbefinnandet för kropp och<br />

själ och för att hjälpa dig att återupptäcka din livskompass.<br />

Så välkommen in i mitt skafferi och se om det finns<br />

någon burk vars innehåll tilltalar dig.<br />

Mia Haraldsdotter · 070-219 29 06<br />

miaharaldsdotter@gmail.com<br />

www.haraldsdotterskafferi.se<br />

L jusets Kraft<br />

och Harmoni<br />

· Medial vägledning · Coachande samtal<br />

· Meditationscirklar · Trumresor<br />

· Healing · Regression/Tidigare liv<br />

· Kurser våren <strong>2021</strong> – se hemsidan<br />

Ljusets Kraft och Harmoni<br />

Tünde Hansen<br />

Påarp, Helsingborg · tunde@ljusetskraft.se · www.ljusetskraft.se<br />

Ljusstjärna Massagebehandlingar, Reconnective<br />

Healing®, StjärnKod- Healing,<br />

Medium-medial och andlig vägledning,<br />

tidigare liv-regression, Antrologi-läran<br />

om själen, kursverksamhet m.m.<br />

Linda, mottagning i Skövde<br />

Tidsbokning: 0760-776 964<br />

Betallinje: 0939-114 70 38<br />

(15.90 kr/min)<br />

Mer information & behandlingsmeny www.ljusstjarna.se<br />

Everyone<br />

deserves<br />

to fly!<br />

Våga gå vägen,<br />

möt hindren<br />

även om<br />

det smärtar<br />

Hindren är våra livsläxor,<br />

det är där vår sanning,<br />

kraft och potential finns<br />

(när vi förstår vad det<br />

handlar om).<br />

Målet har inget värde<br />

om man inte gått vägen<br />

och överkommit hindren.<br />

Hur skulle det vara om en<br />

höjdhoppare kommer till<br />

OS utan att ha tordats<br />

tränat hemma …<br />

Kina Bergman, Holografisk Bio-Psykosyntesterapeut<br />

www.kinaskraftkalla.se<br />

Kinas Kraftkälla · Riddargatan 28 · Östermalm · Stockholm<br />

kina@kinaskraftkalla.se · 070 493 5967<br />

Annelie Boström<br />

Certifierad LIFE ®️-Terapeut, Massör, Frisör & Hälsoinspiratör<br />

Balansbutiken<br />

Holistisk & hållbar hälsa för hela dig<br />

www.balansbutiken.se<br />

Universell Balans<br />

Behandlingar för kropp & Sinne<br />

www.universellbalans.se<br />

Boka en tid<br />

universellbalans.bokadirekt.se<br />

Sörbygatan 74, Gävle · info@universellbalans.se · 076 367 86 86<br />

Free • nr 2 | 19 | mars–april • <strong>2021</strong>


Att komma hem<br />

till sitt sanna jag<br />

Samya och Jai Thornell driver Love it Communications och är även grundare till The Ministry<br />

of I Am, en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar<br />

och sin styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma egobaserade problem. Nu är de<br />

aktuella med boken med samma namn, en modernisering av det kända Tolvstegsprogrammet<br />

samt inspirerad av En Kurs i Mirakler – en klassiker bland andlig självhjälpslitteratur. Boken<br />

riktar sig inte till människor med missbruk utan till sökare inom det andliga.<br />

Text Agneta Orlå Foto Indhira Fredlund Bild Grisha Bruev (shutterstock.com)<br />

S<br />

Kort om ...<br />

JAI THORNELL<br />

ÅLDER 59 år.<br />

FAMILJ Gift med<br />

Samya. 4 barn och<br />

4 barnbarn.<br />

BOR Blentarp i<br />

Skåne.<br />

GÖR Författare,<br />

coach och lärare på<br />

Love it.<br />

MOTTO I am that, I am.<br />

DOLD TALANG Spelar banjo.<br />

AKTUELL MED Boken ”The<br />

Ministry of I Am”.<br />

SAMYA THORNELL<br />

ÅLDER 55 år.<br />

FAMILJ Gift med<br />

Jai. 4 barn och 4<br />

barnbarn.<br />

BOR Blentarp i<br />

Skåne.<br />

GÖR Coach, terapeut<br />

och lärare på<br />

Love it.<br />

MOTTO Let go and let God.<br />

DOLD TALANG Målar<br />

mandalas.<br />

AKTUELL MED Boken ”The<br />

Ministry of I Am”.<br />

amya och Jai, sanskritnamn<br />

de fått genom ceremonier<br />

som markerade<br />

starka skiften i deras<br />

liv, blev ett par 2005. Då hade de<br />

tidigare gått igenom turbulenta<br />

perioder på det privata planet<br />

med självtvivel, stress,<br />

ångest och skilsmässor<br />

men också upplevt en<br />

tilltagande längtan efter<br />

att hjälpa andra att<br />

hitta friden i sig själva<br />

i takt med att det egna<br />

helandet tilltog. Något<br />

år senare startade de ”Love<br />

it” där de arbetar med andlig,<br />

spirituell och personlig utveckling<br />

genom kurser, utbildningar<br />

och konsultationer.<br />

HUR KOM DET sig att ni ville<br />

skriva boken The Ministry of<br />

I Am?<br />

– Det var en tanke som under<br />

ett bra tag hade byggt bo i<br />

huvudet på mig. För 25<br />

år sedan gick jag på<br />

12-stegs möten för att<br />

själv bli nykter och vänner<br />

omkring mig noterade<br />

min förändring och<br />

mitt tillfrisknande. De blev<br />

nyfikna på vad som egentligen<br />

hände på mötena och jag tog<br />

då med vänner dit. Många av dem<br />

blev väldigt berörda och uttalade<br />

en önskan om att något liknande<br />

skulle finnas för människor utan<br />

specifika alkoholproblem.<br />

FÖR ETT OCH ett halvt år sedan<br />

började en idé gro inom mig där<br />

jag funderade på om det kanske<br />

var möjligt att på något sätt<br />

skriva de 12-stegen kopplat till<br />

En Kurs i Mirakler, eftersom<br />

jag upplever att det finns så<br />

mycket paralleller och likheter<br />

mellan dem. Jag önskade också<br />

tydliggöra kopplingen till den<br />

praktiska vägledning som de<br />

olika stegen utgör och som på<br />

ett konkret sätt kan hjälpa oss<br />

att föra oss närmare sanningen<br />

om vilka vi är. De 12 stegen behövde<br />

kombineras med mer och<br />

så småningom växte arbetsboken,<br />

verktygslådan och de<br />

personliga berättelserna fram,<br />

berättar Jai.<br />

– Alla verktyg, förklaringar<br />

och fördjupningar som finns<br />

med i boken är sådant som vi<br />

tillsammans jobbar med och<br />

har utvecklat under de år vi<br />

jobbat med ”Love it”. Det vi har<br />

lärt oss är det vi lär ut och det<br />

finns med i boken, tillägger<br />

Samya.<br />

BOKENS TITEL syftar på ministeriet<br />

av själar, det vill säga<br />

den gemenskap vi människor<br />

behöver och där möten utifrån<br />

bokens anda skänker förståelse<br />

för vad vi går igenom av utmaningar,<br />

liksom förtroende, tillit,<br />

kärlek och empati för varandra.<br />

Dessa möten uppmuntras av<br />

författarna som också ser<br />

boken som en framväxande<br />

rörelse. Det blir en kraftfull<br />

gemenskap där vi kan känna<br />

igen oss i varandra och därmed<br />

också växa själva och där vi alla<br />

samtidigt är lärare och elever.<br />

De ville dessutom att namnet<br />

skulle kännas stort och respektfullt<br />

och skapa insikter om<br />

vilka vi i sanning egentligen är.<br />

– Att boken behövs i dessa tider<br />

har vi fått bekräftat genom<br />

alla fantastiska recensioner<br />

som strömmar in! Vi är djupt<br />

berörda, säger Jai.<br />

I BOKEN ANVÄNDER ni begreppet<br />

Gud, något som för många<br />

människor är behäftat med<br />

något negativt och religöst.<br />

På liknande sätt kan det vara<br />

svårt att förstå betydelsen av<br />

att kapitulera och säga ”ske din<br />

vilja”. Hur tänker ni kring ordet<br />

Gud själva?<br />

– Vi måste använda ord när<br />

vi kommunicerar, så att alla<br />

förstår vad vi pratar om. Ordet<br />

Gud är så besudlat men vi behöver<br />

ändå våga återta det ordet.<br />

Att kalla det för något annat är<br />

en flykt, en rädsla. Vi människor<br />

är rädda för att bli förknippade<br />

med religion eller att ses som<br />

svaga. Men vi är inte separerade<br />

från Gud. Det är Gud som<br />

är vi, det vill säga vår själ är en<br />

aspekt av Gud. Och om jag inte<br />

tror på separationen så är jag,<br />

du och alla ett med Gud. Om<br />

▲<br />

Free • nr 2 | 20 | mars–april • <strong>2021</strong>


”Att våga sätta<br />

ljuset på de<br />

skuggor som<br />

dyker upp och<br />

se vad som döljer<br />

sig där under, är<br />

vår utmaning.”


The Ministry of<br />

I AMs 12 steg:<br />

1. Vi medgav att vi var maktlösa inför<br />

egot och vår sömn, om inte helt, så i stora<br />

viktiga delar, att vi förlorat kontrollen över<br />

våra liv och glömt sanningen om vem vi<br />

egentligen är.<br />

2. Vi kom till insikt om vår själ som en<br />

kraft starkare än egot och som kunde<br />

hjälpa oss att återfå vårt förstånd samt ge<br />

oss förmågan att se sanningen.<br />

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i<br />

händerna på Gud d.v.s. sådan som vi uppfattade<br />

det högsta formlösa medvetandet,<br />

då vi insåg att vår själ var ett med Gud.<br />

4. Vi företog en genomgripande och<br />

oförskräckt moralisk självrannsakan för att<br />

göra upp med våra skuggor, det vill säga<br />

vårt ego, som byggde på felaktiga övertygelser<br />

och ej fungerande tankar, känslor<br />

och beteenden.<br />

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en<br />

medmänniska alla våra fel och brister och<br />

innebörden av dem.<br />

6. Vi var helt och hållet beredda att låta<br />

Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.<br />

7. Vi bad ödmjukt Gud att avlägsna våra<br />

rädslor och brister och lämnade över<br />

dessa.<br />

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla<br />

de personer vi skadat inklusive oss själva<br />

och var beredda att gottgöra dem alla<br />

genom soning och förlåtelse.<br />

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så<br />

långt det var oss möjligt, utan att skada<br />

dem eller andra.<br />

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering<br />

och erkände genast när egot orsakade oss<br />

eller andra problem.<br />

11. Vi sökte genom bön och meditation<br />

fördjupa vår medvetna kontakt med Gud,<br />

vår sanna existens och bad endast om Guds<br />

vilja med oss och styrka att utföra den.<br />

12. När vi, som följd av arbetet i dessa<br />

steg, själva hade ett inre uppvaknande<br />

så förde vi detta budskap<br />

vidare till andra människor<br />

och levde efter bästa<br />

förmåga i denna högre<br />

medvetenhet.<br />

”Om egot sitter i framsätet kommer<br />

själen att sitta i baksätet. Men det är<br />

själen som behöver köra!”<br />

jag ser mitt sanna själv som<br />

Gud så finns ingen motsättning<br />

i att säga ”ske din<br />

vilja”. Då är det ingen annan<br />

som bestämmer över mig.<br />

Det handlar om att ha tillit<br />

till att den högre kraften<br />

inom mig kommer att leda<br />

mig istället för att mitt lilla<br />

jag, mitt ego, sköter gps:en,<br />

förklarar Jai.<br />

– Betydelsen av att släppa<br />

taget är också svårt för<br />

många att ta till sig. Hjärnan<br />

behöver förstå vad det<br />

innebär att släppa taget.<br />

Om jag istället säger ”Låt<br />

det vara”, så förstår hjärnan<br />

det och vi kommer förbi det<br />

hindret, tipsar Samya.<br />

OM EGOT SITTER i framsätet<br />

kommer själen att sitta i<br />

baksätet. Men det är istället<br />

själen som behöver köra!<br />

– Det handlar om att låta<br />

min vilja komma i samklang<br />

med den gudomliga viljan,<br />

och låta själen visa mig.<br />

Vi kommer i kontakt med<br />

själens röst genom stillhet,<br />

meditation och bön. Men det<br />

handlar om att bestämma<br />

oss för att acceptera att<br />

stanna kvar i smärtan,<br />

de obehagliga känslorna,<br />

tankarna och rädslorna som<br />

då ofta ger sig tillkänna<br />

när vi stillar oss. Att våga<br />

sätta ljuset på de skuggor<br />

som dyker upp och se vad<br />

som döljer sig där under, är<br />

vår utmaning. Den mjukare<br />

rösten kommer fram då vi<br />

slutar motarbeta och trycka<br />

undan den, tillägger Jai.<br />

I BOKEN TAR ni upp<br />

begreppen ”hobbyandlig”<br />

och nämner det ”andliga<br />

mainstream-träsket”. Vad<br />

menar ni med det?<br />

– Vi dök själva direkt in<br />

i ”det andliga mainstreamträsket”.<br />

Vi befann oss mycket<br />

i den mediala världen, det<br />

var vår utgångspunkt, men<br />

upptäckte att det man lär<br />

sig där inte alltid går hand<br />

i hand med kärleken. Man<br />

separerar sig, man strävar,<br />

man kämpar, blir sensationsbenägen,<br />

önskar sig<br />

wow-upplevelser och man<br />

vill se upp till någon – saker<br />

som stärker upplevelsen av<br />

separation.<br />

Med det följer projiceringar,<br />

trauman och drama på<br />

ett sätt som för oss inte var<br />

det optimala. Den världen<br />

lockade inte oss till slut, vi<br />

sökte djupare upplevelser<br />

och valde att sätta stopp för<br />

det och släppte den mediala<br />

biten, säger Samya.<br />

VI SÖKER ALLA kärleken<br />

och sanningen. Men eftersom<br />

vi samtidigt tror så<br />

starkt på separationen, utvecklar<br />

vi en ”speciell-het”.<br />

– Egot inom oss lägger<br />

beslag på andligheten. Om<br />

jag är speciell betyder det<br />

att jag måste vara separerad<br />

från andra och vårt ego blir<br />

då nöjt ett tag. Egot säger<br />

”Jag är andlig, ljus och kärlek”<br />

och lägger ett spirituellt<br />

lager över det som finns i<br />

vårt undermedvetna och det<br />

som inte fungerar i våra liv.<br />

Detta lager hindrar oss att<br />

bli verkligt hela. Men detta<br />

är inte något vi gör av elakhet.<br />

De är omedvetenhet, vi<br />

förstår inte bättre, förklarar<br />

Jai.<br />

HUR SKAPAR VI då medvetenheten?<br />

– Om vi tar smärta till<br />

exempel, så fort vi känner<br />

den så vill vi bli av med den<br />

snabbt. Bland de som studerar<br />

En Kurs i Mirakler är<br />

det vanligt att kalla den för<br />

en illusion, och lika vanligt<br />

är det att vi människor försöker<br />

förneka, trycka bort<br />

smärtan.<br />

Att istället göra sig medveten<br />

om vad vi upplever<br />

handlar om att våga se. Vi är<br />

i denna världen men inte av<br />

denna världen. Vi behöver<br />

tillåta det vi faktiskt<br />

upplever, utan att djupdyka i<br />

smärtan, identifiera oss med<br />

den eller göra oss till offer.<br />

Vi behöver omfamna den<br />

och välkomna den. Att skapa<br />

Free • nr 2 | 22 | mars–april • <strong>2021</strong>


fred med den och förlåta.<br />

Då förstår vi att det finns en<br />

gåva i smärtan som vill visa<br />

oss något. När vi blir medvetna<br />

om det kan vi utvecklas. Förnekelse<br />

är istället motsatsen till<br />

medvetenhet och acceptans.<br />

För att skapa medvetenhet,<br />

som är A och O för att kunna<br />

lämna egosömnen, behöver<br />

vi bli som höken – observatör<br />

över oss själva och iaktta våra<br />

tankar och känslor. Vi behöver<br />

vara tillåtande och sluta kämpa,<br />

utan att bli offer. Distansen<br />

till oss själva och omvärlden<br />

får vi genom att bli observatören,<br />

berättar Samya.<br />

HUR SER NI PÅ mentala<br />

målbilder, attraktionslagen, affirmationer<br />

etcetera som är så<br />

populärt inom new age? Är det<br />

något som går stick i stäv med<br />

ert sätt att arbeta, utan att ni<br />

för den skull förnekar den skapande<br />

kraften i medvetandet?<br />

– Vi kan ta skillnaden mellan<br />

Livscoaching, som jag har<br />

utbildningar i sedan tidigare,<br />

kontra Soulcoaching som vi<br />

arbetar med som exempel. I<br />

Livscoaching finns tre steg.<br />

Det gäller att hjälpa klienten<br />

att hitta målet i det yttre, göra<br />

upp en plan och sedan se till<br />

att klienten följer planen för<br />

att hitta målet. I Soulcoaching<br />

släpper vi istället alla dessa<br />

Plus mer<br />

www.loveit.se<br />

Böcker av Jai Thornell:<br />

”Tankar för hjärta och själ” (Egmont<br />

Publishing, 2015).<br />

”Total sanning” (Parthenon Förlag,<br />

2012).<br />

Vinn!<br />

Free lottar ut 3 exemplar av boken<br />

”The Ministry of I Am”, i samarbete<br />

med Love it. Gå in på <strong>free</strong>.<br />

se och klicka på ”Free utlottning”.<br />

Skriv gärna några rader om varför<br />

du är nyfiken på boken.<br />

punkter och vänder uppmärksamheten<br />

inåt. Det handlar<br />

enbart om sanningen om vem<br />

jag är härinne. Då behövs<br />

ingen plan alls, för det kan jag<br />

ju hitta med en gång, säger<br />

Samya och ler.<br />

– Om jag hittar det här inne<br />

så faller det andra på plats. Det<br />

går av sig självt. Vi tränar oss<br />

ständigt att lämna över, att<br />

släppa taget i vårt företagande,<br />

där vi går från att driva företag<br />

till att driva ett spirituellt<br />

företag. Vi ser inte vårt företag<br />

som att det är vi som är<br />

arbetsgivaren utan att det är<br />

det större, Gud, som skall vara<br />

det. Det är en tuff utmaning<br />

eftersom egot så lätt går in och<br />

tar över, säger Jai.<br />

AVSLUTNINGSVIS BER JAG<br />

både Samya och Jai att ge<br />

några ord på vägen till våra<br />

läsare, något som kan stärka<br />

oss i den kaotiska tid vi lever<br />

i. Samya väljer att göra oss<br />

uppmärksamma på att det enbart<br />

finns två tillstånd – kärlek<br />

eller rädsla. Och Jai råder oss<br />

att tro att allt är möjligt! Själv<br />

tänker jag att de bägge två,<br />

utifrån sin gärning och sitt<br />

genuina och starka engagemang<br />

är goda representanter<br />

och före bilder över vad det<br />

innebär att komma hem till<br />

sitt sanna jag.<br />

“Join the Spiritual Movement”<br />

Boka i tid!<br />

Tidigare kurser har blivit fullbokade<br />

Högsta betyg av deltagarna<br />

e e e e e<br />

Skapa dig ditt drömyrke och bli en av landets<br />

mest effektiva och omtyckta terapeuter.<br />

Bli Diplomerad Hyposyntesterapeut ®<br />

Detta är en utbildning som ger dig:<br />

• Egen djupare personlig utveckling.<br />

• En större medvetenhet om din inre storhet.<br />

• En förmåga att se på dig själv och din omvärld med nya ögon.<br />

• Terapeutisk kompetens att ta emot klienter.<br />

• En unik, snabb och effektiv terapiform att arbeta med.<br />

• Diplom med kompetens inom Hyposyntes, Hypnos,<br />

Soulfulness, Sedona, Coaching m fl.<br />

• En godkänd utbildning i Skandinaviska Förbundet<br />

Komplementärmedicin.<br />

• Möjlighet till månadsbetalning<br />

Utbildningen startar den 6 maj! Läs mer om Hyposyntes<br />

och våra andra utbildningar på: www.loveit.se<br />

Köp succéboken<br />

The Ministry of I AM<br />

e e e e e<br />

“Den är verkligen en av de bästa böckerna jag läst!”<br />

Veronica<br />

“En bok som är skriven med den största kärlek och med viljan att förklara<br />

livets mysterium och att få alla läsare att förstå detta. Läs den!!!”<br />

Eva<br />

“Jag blir varm i kroppen när jag läser för det är just detta jag känt så<br />

länge, att det finns mer i livet. Och sen att boken sätter ord på det jag vet<br />

och känner inom mig, är en lättnad. Tack för det!”<br />

Tilde<br />

“En starkt berörande bok som kommer som ett svar i tiden”<br />

Kent<br />

Beställ på Adlibris, Bokus, CDON, Amazon eller ministryofiam.se<br />

Free • nr 2 | 23 | mars–april • <strong>2021</strong>


Förenade Reikiförbundet<br />

info@reikiforbundet.se<br />

www.reikiforbundet.se<br />

Förenade Reikiförbundet<br />

i Sverige<br />

Förenade Reikiförbundet<br />

Reiki är en effektiv och modern behandlingsmetod med japanska rötter<br />

och fungerar lika bra på distans. Reiki används vid stress och smärta, men den<br />

är även effektiv i många andra sammanhang. Metoden aktiverar och stimulerar<br />

kroppens egen naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling<br />

brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en<br />

mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ. Skatteverket godkänner Reiki<br />

som rehabiliterande friskvård.<br />

Vi är några av medlemmarna i Reikiförbundet som erbjuder<br />

behandlingar och kurser:<br />

Maria Nylow<br />

TrueSelf AB<br />

Stockholm, Glastonbury<br />

070-455 90 10<br />

info@trueself.se<br />

www.marianylow.se<br />

Camilla Hammarström<br />

HallimaC AB<br />

Sundsvall<br />

073-827 47 40<br />

kontakt@hallimac.se<br />

www.hallimac.se<br />

Pia Jägare<br />

Lovis Pia<br />

Luleå<br />

076-761 08 62<br />

lovispia@gmail.com<br />

Lovis Pia (bokadirekt.se)<br />

Annika Heurlin<br />

Malmköping<br />

070-224 01 64<br />

reikikallan@hotmail.com<br />

www.annikaheurlin.com<br />

Åsa Ahlström<br />

Åsas reiki & massageklinik<br />

Malmö<br />

070-215 83 99<br />

info@asasreiki.se<br />

www.asasreiki.se<br />

Ellinor Häggström<br />

Lavendala<br />

Landskrona<br />

0723-875881<br />

ellinor@lavendala.se<br />

www.lavendala.se<br />

Anne Ninnas<br />

Phoenix Academy<br />

Stockholm, Tyresö<br />

072-204 34 60<br />

anne@phoenixacademy.se<br />

www.phoenixacademy.se<br />

Marie ”Mi” Norin<br />

Minos Manus Hälsodesign<br />

Växjö<br />

070-725 73 69<br />

mi@minosmanus.se<br />

www.minosmanus.se<br />

Jeanette Norling<br />

Själavärme<br />

Strängnäs<br />

079-075 81 99<br />

info@sjalavarme.se<br />

www.sjalavarme.se<br />

Jessica Gröger<br />

Jessica Gröger med f:a<br />

Borlänge, Dalarna<br />

073-903 60 10<br />

grogerjessica@gmail.com<br />

www.jessicagroger.se<br />

Hanne Tara Svensson<br />

Be Free Now<br />

Klippan<br />

070-437 33 07<br />

hanne@be<strong>free</strong>now.se<br />

www.be<strong>free</strong>now.se<br />

Gun Moss Bjerling &<br />

Peter Bjerling<br />

Reiki-kliniken<br />

Göteborg<br />

070-227 61 01<br />

info@reikikliniken.se<br />

www.reikikliniken.se<br />

Mia Byrge<br />

Enjoy Life<br />

Norrköping<br />

073-941 03 43<br />

info@enjoylife.se<br />

www.enjoylife.se<br />

Ulrika Holma<br />

Ulma Higher Mind<br />

Luleå, Distans, Online<br />

070-358 66 45<br />

ulmahighermind@gmail.com<br />

www.ulmahighermind.se<br />

Elisabeth Karlsson<br />

InnerYou<br />

Stockholm, Dalarna<br />

073-982 66 03<br />

inneryou16@gmail.com<br />

www.inneryou.nu


Sofia Oceania<br />

Gustafsson<br />

Oceania SPA<br />

Åkersberga, Stockholm<br />

070-766 49 42<br />

sofia@oceaniaacademy.com<br />

www.oceaniaacademy.com<br />

Erla Sigtryggsdottir<br />

Yoga Shala Kungälv<br />

Kungälv, Distans<br />

070-369 88 24<br />

erla@yogashalakungalv.se<br />

www.yogashalakungalv.se<br />

Rosa Neves Åker<br />

Reiki & Mind Stockholm<br />

Lidingö<br />

073-642 87 16<br />

rosa.neves.aker@gmail.com<br />

Åsa Elvegård<br />

Reikiakademin<br />

Stockholm, Distans<br />

070-422 28 74<br />

info@reikiakademin.se<br />

www.reikiakademin.se<br />

Catharina Kroonder<br />

Heal by nature<br />

Consulting Sthlm AB<br />

Stockholm, Björkhagen<br />

076-175 00 31<br />

bynaturam@gmail.com<br />

www.bynaturamagica.com<br />

Anna-Sofia G Vesterlund<br />

Inner Peace by Känsla<br />

Luleå, Online<br />

073-028 38 20<br />

annasofia@kansla.nu<br />

www.kansla.nu<br />

Jessica Öster<br />

Umeå<br />

+358 407 691 860<br />

jessica.oster@kolumbus.fi<br />

Marie Sigra<br />

Sigra Reiki, även distans<br />

Östhammar/Uppsala<br />

070-220 19 88<br />

marie.sigra@gmail.com<br />

www.sigrareiki.com<br />

Liliann & Bengt-Arne<br />

Gustavsson<br />

Reikicentrum<br />

Lidköping<br />

0701-30 44 24<br />

info@reikicentrum.se<br />

www.reikicentrum.se<br />

Agneta & Christer<br />

Lindskog<br />

Reiki-kliniken<br />

Göteborg<br />

070-482 67 93<br />

christer@bjorcon.com<br />

www.believe-in-spirit.se<br />

Angela Aylward<br />

Angelas GBG Reiki<br />

Göteborg<br />

070-670 10 54<br />

gbgreiki@gmail.com<br />

www.gbgreiki.se<br />

Alma Jonsson<br />

Balansenergia<br />

Södertälje, Stockholm,<br />

Distans<br />

072-277 50 81<br />

balansenergia@gmail.com<br />

www.balansenergia.webnode.se<br />

Anette Björsund<br />

mirrorsOftime<br />

Visby<br />

073-634 97 14<br />

info@mirrorsoftime.se<br />

www.mirrorsoftime.se<br />

Rose-Marie Lundbäck<br />

Reikilady Spiritual School<br />

Norrköping<br />

073-947 54 67<br />

info@reikilady.se<br />

www.reikilady.se<br />

Pia Nilsson<br />

Inspira By Pia<br />

Kiruna<br />

076-070 70 70<br />

piainspira@gmail.com<br />

www.inspirabypia.se<br />

Kristin Ellingsen<br />

Sthlm healing<br />

Stockholm<br />

070-314 00 99<br />

kristin@sthlmhealing.se<br />

www.sthlmhealing.se<br />

Maria Lobrant<br />

Sattviskt<br />

Vänersborg, Uddevalla<br />

Tel: 073-433 07 04<br />

marialobrant@msn.com<br />

www.sattviskt.nu<br />

Karin Mehler<br />

Golden Vibes<br />

Gotland<br />

070-466 66 18<br />

info@golden-vibes.com<br />

www.golden-vibes.com<br />

Susanne Halen<br />

Mora, Orsa<br />

070-367 75 47<br />

halen00@hotmail.com<br />

Anneli Frostfjäll<br />

Soulinspo by Anneli<br />

Tyresö, Stockholm, distans<br />

info@soulinspo.se<br />

www.soulinspo.se


BEHANDLINGAR<br />

INRE HARMONI<br />

Möjligheternas väg till ett friare liv<br />

Regression<br />

Progression<br />

Känsloresan<br />

Meditationer<br />

Coaching<br />

Personlig rekreation och utveckling<br />

i anrik miljö från 1500-talet<br />

Hos oss blir du ompysslad till kropp och själ via<br />

∙ TIBETANSK FACE-LIFT MASSAGE<br />

∙ AROMATERAPI<br />

∙ TIDIGARE-LIV-REGRESSIONER<br />

∙ LIVET-MELLAN-LIVEN-REGRESSIONER<br />

∙ HOROSKOPSTOLKNINGAR<br />

∙ SPIRITUELLT COACHANDE SAMTAL<br />

Vi erbjuder Dig dessutom ett naturnära boende<br />

och näringsrik mat lagad från grunden.<br />

Läs mer på vår hemsida<br />

www.soulandfood.se<br />

Ewa Hermansen . 073-777 45 80 . www.inreharmoni.com<br />

LYMFYOGA ONLINE<br />

Yoga via Zoom hemma i ditt vardagsrum med mig!<br />

Känner du dig svullen, svårt att gå ner i vikt eller är du ofta frusen?<br />

Då är ditt lymfsystem troligtvis blockerat.<br />

Med lymfyogan öppnar du upp lymfsystemet och aktiverar flödet<br />

mjukt och försiktigt. I din takt.<br />

För mer info ring Madde 070-639 73 74 · www.madelenewidell.com<br />

Själavärme<br />

Healing & Andlig vägledning<br />

Jeanette Norling<br />

Strängnäs<br />

079-075 81 99<br />

info@sjalavarme.se<br />

www.sjalavarme.se<br />

Sandra Karlsson<br />

”Jag brinner för din andliga<br />

utveckling”<br />

• Atlantean Healing •<br />

• Kristallhealing •<br />

• Vägledning •<br />

www.spiritah.se<br />

Behöver du hjälp och verktyg för<br />

att gå vidare efter en förlust?<br />

Jag erbjuder handlingsprogram, enskilda samtal och samtal<br />

i grupp för dig som är i obalans, hamnat i kris eller i<br />

sorg och vill hitta tillbaka till ett liv i glädje och balans.<br />

BOK!<br />

Fjärilsvingar<br />

Yvonne Carlsson författare, kursledare och samtalscoach<br />

070 526 85 91 · livskraftyvonne@gmail.com · www.livskraft-balans.se<br />

Vivere för din kropp & själ · Charlott Edselius<br />

• Andlig coaching • Medial vägledning<br />

• Healing • Medialt Mentorskap<br />

• Samtal – med själ & hjärta<br />

• Kurser och workshops i medial<br />

och personlig utveckling<br />

Varmt välkommen! Finns i Stockholm City & i Sollentuna samt på distans<br />

www.viverebodysoul.se · charlott.edselius@gmail.com · 070-642 78 15<br />

Din shamanbutik på nätet<br />

Mesatyger · Skallror · Trummor · Florida Water<br />

Kristaller · Poncho · Palo-Santo och mycket mer ...<br />

Free • nr 2 | 26 | mars–april • <strong>2021</strong>


KURSER • UTBILDNINGAR<br />

Mandalautbildningar<br />

Öppet hus – prova på mandala<br />

Dag kurser · Kvällskurser · Helgkurser<br />

Övernattningsmöjligheter<br />

Ingegerd Persson<br />

0709-588 563 · ateljeholmanas@gmail.com · www.ateljeholmanas.se<br />

Mandalakurser i Skåne och Ateljé Holmanäs<br />

Greenleaves Andersson<br />

Drömterapeut · Spirituell healer<br />

Medium · Djurkommunikatör<br />

Kurser · Behandlingar · Föreläsningar<br />

Hjärtat´s Livsharmoni · Urshult<br />

www.greenleaves.se · 0735-890 854<br />

Vill du bli<br />

ANDNINGSPEDAGOG?<br />

Sofia Sjöblom • Rani Spets Edgren • Bo Wahlström<br />

Ny utbildning på Rasbo kursgård utanför Uppsala<br />

Start september <strong>2021</strong><br />

Kontakta oss för information och prospekt!<br />

ANDNINGSPEDAGOGIK FÖR HÄLSA, MEDVETENHET & LIVSKVALITET<br />

Onlinekurser<br />

www.sannessens.se<br />

Poddar • Kurser<br />

Böcker • Vägledning<br />

Reiki • Andlig portal<br />

Solkarina Sinnligkunskap<br />

info@solkarina.se ∙ 076-806 97 55 ∙ www.solkarina.se<br />

Solkarinas andliga podd: www.acast.com/sinnligkunskap<br />

Solkarinasinnligkunskap solkarina.se sinnligkunskap<br />

info@inspiraktiva.se<br />

www.inspiraktiva.se<br />

Dalarnas Andlig Healingcenter<br />

kurser · föredrag · seanser · behandlingar<br />

Energimöten som balanserar<br />

Välkommen till en unik plats där likasinnade kan träffas.<br />

Vi erbjuder medial vägledning, healing, regression, meditation, yoga,<br />

soundhealing/klang, massage, astrologi, personlig utvecklingskurs,<br />

husrensning och seans.<br />

· Distans behandlingar<br />

· Vägledning via telefon<br />

· Andlig healing via telefon<br />

Boka via sms 073-807 66 48<br />

Se nyheter och evenemang på Hemsidan<br />

Min tro är att livet fortsätter efter detta<br />

liv, det är det jag försöker bevisa i mitt<br />

arbete som medium. Jag är övertygad<br />

om att alla har gåvan och möjligheten<br />

att ha kontakt med andevärlden. Vi<br />

behöver bara bli medvetna om hur.<br />

Min nya själ & energi kortlek!<br />

Skapad från mina målade tavlor, med<br />

inspiration från andevärlden.<br />

Finns att köpa nu!<br />

330 kr<br />

Sundbyberg Stockholm · Gjuteribacken 4 ingång på baksidan<br />

070 442 25 96 · info@energiplatsen.com Energiplatsen<br />

www.energiplatsen.com<br />

Mer information: www.andlig-healing-center.se<br />

Anna-Karin Berg • 073-807 66 48 • ak.healingcenter@gmail.com<br />

Free • nr 2 | 27 | mars–april • <strong>2021</strong>


Högkänslighet och<br />

föräldraskap<br />

Högkänsliga föräldrar har en speciellt god förmåga att känna in och anpassa sig till sina barn,<br />

men i överstimulerande situationer är vägen kort till stress, irritation och utmattning. Psykologen<br />

Elaine Aron, aktuell i Sverige med boken ”Den högkänsliga föräldern”, menar att högkänsliga<br />

föräldrar har goda förutsättningar att uppleva stor glädje i föräldraskapet – vägen går genom<br />

ökad förståelse för sitt högkänsliga personlighetsdrag och att lära känna sina egna behov.<br />

Text Ane Frostad Foto Press Bild Evgeny Atamanenko (shutterstock.com)<br />

När psykologen Elaine<br />

Aron för snart trettio<br />

år sedan myntade<br />

begreppet högkänslighet,<br />

trodde hon först att det<br />

var samma sak som introversion.<br />

En benägenhet att vända sig<br />

inåt och hämta energi ur sitt<br />

eget inre, samt en tendens att<br />

skydda sig mot överstimulering<br />

genom att söka mycket ensamtid.<br />

Men det visade sig att det<br />

inte var introversion som var den<br />

gemensamma nämnaren, trots<br />

att ungefär 70 procent av alla<br />

högkänsliga har den läggningen.<br />

Det hon kom fram till var att<br />

det i första hand handlar om en<br />

benägenhet att processa alla upplevelser<br />

– tankar, känslor, intryck<br />

– extra djupt och noggrant.<br />

ORDET KÄNSLIGHET kan väcka<br />

många associationer. En del av<br />

dem är värdeladdade. Handlar<br />

det kanske om att vara speciellt<br />

snäll, omhändertagande eller<br />

omsorgsfull? Inte alls, menar<br />

Elaine Aron.<br />

– Sådana egenskaper kan man<br />

mycket väl ha gott om utan att<br />

vara högkänslig. I det här sammanhanget<br />

syftar ordet känslig<br />

på en neurologisk finfördelning.<br />

När upplevelsen<br />

av ett<br />

intryck, en<br />

tanke eller<br />

en känsla –<br />

egentligen<br />

vilken upplevelse<br />

som helst – processas<br />

extra noggrant i hjärnan blir<br />

den slutgiltiga upplevelsen extra<br />

nyanserad, detaljerad och subtil.<br />

Att bearbeta intryck på det sättet<br />

tar mycket energi, vilket innebär<br />

att även en extrovert högkänslig<br />

person som lever ett rikt socialt<br />

liv ofta behöver total avkoppling<br />

och ensamtid mellan varven.<br />

EN POSITIV KONSEKVENS av<br />

att vara högkänslig är att det<br />

ska lite till för att en upplevelse<br />

ska bli stark. För att sätta det<br />

lite på sin spets; man behöver<br />

kanske inte åka de värsta bergoch<br />

dalbanorna i nöjesparken<br />

för att känna att man lever, det<br />

kan räcka med att se det mjuka<br />

skymningsljuset brytas mot<br />

fönstret hemma i köket för att<br />

man ska fyllas av vördnad och<br />

kanske till och med bli gråtfärdig<br />

av lycka över livets skönhet.<br />

Men även negativa upplevelser<br />

förstärks. Har man dessutom<br />

inte fått sin välbehövliga vila<br />

kan små irritationsmoment i<br />

vardagen, som till exempel när<br />

det händer för många saker samtidigt,<br />

få bägaren att rinna över.<br />

Då är man långt ifrån någon<br />

snäll eller omsorgsfull person<br />

likt den som beskrevs ovan.<br />

ENLIGT ELAINE ARON handlar<br />

det inte bara om att högkänsliga<br />

är lite mer känsliga än andra<br />

utan det handlar om att de har<br />

ett väldigt annorlunda nervsystem.<br />

Med hjälp av hjärnscanning<br />

kan man se att hjärnan hos<br />

högkänsliga har mer aktivitet i<br />

områden för reflektion, empati<br />

(spegelneuroner), medvetenhet<br />

(tankar och känslor som man är<br />

medveten om) och associativt<br />

tänkande.<br />

Den vetenskapliga termen<br />

för högkänslighet är sensorisk<br />

bearbetningskänslighet (SPS,<br />

sensory processing sensitivity)<br />

och forskarna menar i dagsläget<br />

att det i grunden handlar<br />

om en överlevnadsstrategi för<br />

flocken. Inom alla djurarter<br />

som studerats har man hittat<br />

ungefär samma fördelning om<br />

20 procent högkänsliga. Dessa<br />

individer är extra uppmärksamma<br />

på eventuella faror och<br />

varnar de andra, men de är inte<br />

lika snabba på att agera mot farorna.<br />

De tar längre tid på sig att<br />

utvärdera riskerna först. Därför<br />

är det bra att andra tar hand om<br />

den delen och att inte alla har<br />

den högkänsliga läggningen,<br />

menar Elaine Aron.<br />

– Det är bra att vissa kan vara<br />

mer impulsiva och spontana.<br />

Samtidigt finns det studier som<br />

visar att andelen högkänsliga<br />

kanske ökar. Det hela är nog<br />

mer komplext än vad vi vet idag<br />

och forskningen är i sin linda.<br />

PÅ 1990-TALET kom Elaine Aron<br />

ut med sin första bok ”Den högkänsliga<br />

människan” som blivit<br />

en storsäljare i många länder.<br />

Där går hon igenom bakgrunden<br />

för upptäckten av personlighetsdraget<br />

och den viktigaste forskningen<br />

(den svenska utgåvan<br />

har en uppdaterad forskningsdel).<br />

Därefter har hon skrivit om<br />

både högkänsliga barn och relationer,<br />

förutom en handledning<br />

om högkänslighet för terapeuter<br />

och en bok om självnedvärdering<br />

och människors tendens att<br />

jämföra oss med varandra.<br />

Efter snart trettio år har det<br />

nu blivit dags för henne att ta<br />

sig an det högkänsliga föräldraskapet.<br />

”Den högkänsliga<br />

föräldern” kom ut i USA mars<br />

2020 och på svenska i höstas.<br />

HUR ÄR DET DÅ för någon som<br />

är högkänslig att bli förälder?<br />

Att få barn är för många både<br />

den mest omtumlande och den<br />

mest fantastiska upplevelsen<br />

man kan gå igenom. Plötsligt<br />

har man någon i sin vardag som<br />

man älskar mer än sitt eget<br />

liv, men som också tar all ens<br />

uppmärksamhet. Det är normalt<br />

att fyllas av en viss osäkerhet.<br />

Vad är rätt, vad är fel, var ska jag<br />

dra gränsen?<br />

– De här känslorna är ännu<br />

mer utmärkande hos högkänsliga<br />

föräldrar, som funderar och<br />

reflekterar mycket över minsta<br />

lilla sak i sitt föräldraskap,<br />

säger Elaine Aron.<br />

– Alla föräldrar tycker att det<br />

är svårt med barnuppfostran.<br />

Men enligt vår forskning tycker<br />

Free • nr 2 | 28 | mars–april • <strong>2021</strong>


Om du är<br />

högkänslig<br />

behöver du vara<br />

mer varsam med<br />

din tid än andra.<br />

högkänsliga föräldrar det i ännu<br />

högre grad än andra. Men den<br />

goda nyheten är att dessa högkänsliga<br />

föräldrar också säger<br />

sig vara mer öppna för sina barn<br />

och kan anpassa sig efter dem<br />

på många sätt.<br />

– Högkänsliga personer har<br />

en tendens att vara mycket mer<br />

medvetna än andra om subtila<br />

sinnesintryck från omgivningen.<br />

Det här gör dem ovanligt effektiva<br />

ihop med levande ting som<br />

inte kan tala för sig själva: växter,<br />

djur, de mycket gamla och de<br />

mycket unga, och personer med<br />

svårdiagnostiserade åkommor,<br />

för att inte tala om utländska<br />

besökare som inte kan språket.<br />

Det är helt klart en enorm fördel<br />

när man har med spädbarn och<br />

småbarn att göra (och även med<br />

tonåringar, som kan prata, men<br />

som ibland bara vägrar).<br />

HOS HÖGKÄNSLIGA personer är<br />

medvetenheten om det subtila<br />

sammanflätat med emotionell<br />

mottaglighet och förmåga till<br />

djup bearbetning. I en studie av<br />

psykologen Jadzia Jagiellowicz,<br />

som beskrivs i ”Den högkänsliga<br />

föräldern” jämfördes hur snabbt<br />

högkänsliga och icke-högkänsliga<br />

kunde komma fram till vilket<br />

landskapsfoto som var likadant<br />

som det som de hade fått se ett<br />

ögonblick tidigare. Deras hjärnor<br />

skannades medan de utförde<br />

uppgiften. Ibland var det lätt att<br />

se skillnaderna mellan andra foton<br />

▲<br />

Free • nr 2 | 29 | mars–april • <strong>2021</strong>


Högkänslighet<br />

Sammanfattningsvis<br />

– en fördel för både<br />

dig och barnet<br />

DOES är en akronym som<br />

används för att beskriva de fyra<br />

grundläggande aspekterna vid<br />

högkänslighet. Bokstäverna D,<br />

E och S i DOES ger dig stora<br />

fördelar: förmågan att bearbeta<br />

saker på djupet, att vara emotionellt<br />

mottaglig och att vara<br />

medveten om det subtila samverkar<br />

på ett underbart sätt. Sen<br />

har vi O:et, som är din speciella<br />

utmaning – en benägenhet att<br />

lätt bli över stimulerad.<br />

Vinn!<br />

Free lottar ut 3 exemplar av boken<br />

”Den högkänsliga föräldern”, i<br />

samarbete med Egia förlag. Gå in på<br />

<strong>free</strong>.se och klicka på ”Free utlottning”.<br />

Skriv gärna några rader om<br />

varför du är nyfiken på boken.<br />

Plus mer<br />

www.hsperson.com<br />

www.egia.se<br />

www.hspforeningen.se<br />

Om du behöver hjälp så gör du det.<br />

Det gör dig inte till en sämre eller<br />

mindre kapabel förälder.<br />

och de båda som överensstämde<br />

med varandra, men<br />

ibland fanns det bara en liten<br />

skillnad – en extra höbal i en<br />

rad eller en extra staketstolpe.<br />

När det var små skillnader i<br />

fotona rådde markant högre<br />

aktivitet i de högkänsliga<br />

personernas hjärnor än i de<br />

andra försökspersonernas.<br />

EN FÖRMÅGA ATT uppfatta<br />

subtila detaljer tillsammans<br />

med en god anpassningsförmåga<br />

verkar alltså vara en<br />

stor fördel med högkänslighet<br />

i föräldraskapet. Föräldern<br />

uppfattar även barnets mest<br />

subtila signaler, känner in och<br />

lyssnar uppmärksamt och är<br />

intresserad av att följa barnets<br />

behov. Den största utmaningen<br />

däremot, är att man som högkänslig<br />

blir lätt överstimulerad.<br />

Och vad är väl mer överstimulerande<br />

än ett barn som skriker<br />

samtidigt som man har tusen<br />

saker att fixa och dessutom<br />

bråttom någonstans? Då ligger<br />

irritationen nära.<br />

ELAINE ARON PÅPEKAR dock<br />

att högkänslighet inte i första<br />

hand handlar om att bli störd<br />

av stora mängder stimuli.<br />

Även om man är högkänslig<br />

kan man tolerera mycket<br />

starka ljud och även uppskatta<br />

det. Det är en rad faktorer<br />

som samverkar för att hålla<br />

stimulansnivån i balans, och<br />

får man gott om vila kan man<br />

klara av mycket mer än man<br />

kanske tror.<br />

– Du kan tänka på dig själv<br />

som ett batteri (vilket vi på sätt<br />

och vis är, med tanke på vårt<br />

elektrokemiska nervsystem).<br />

Om du använder din energi för<br />

att anpassa dig smidigare till<br />

ditt barn kommer ditt batteri<br />

att ta slut snabbare än det<br />

gör hos en förälder som inte<br />

anpassar sig.<br />

– Alla föräldrar har ont om<br />

tid, högkänsliga eller ej. Men<br />

om du är högkänslig behöver<br />

du vara mer varsam med din<br />

tid än andra. Enligt forskning<br />

har du, i egenskap av högkänslig<br />

person, lättare för att bli<br />

överstimulerad. Därför behöver<br />

du också mer tid för vila<br />

och återhämtning. Utan den<br />

tiden blir du lätt irriterad och<br />

rentav olycklig – och där rök<br />

den anpassningsförmågan.<br />

ANDRA VANLIGA KÄLLOR<br />

till överstimulans i föräldraskapet<br />

är ”kaos” i hemmet<br />

och den stora emotionella<br />

mottagligheten som högkänslighet<br />

för med sig. Dessutom<br />

uppstår sociala utmaningar<br />

när man har barn.<br />

– Att känna allting djupare<br />

är en form av stimulans. Men<br />

för många är det allra svåraste<br />

den oundvikliga sociala<br />

stimulansen. Sedan är det alla<br />

besluten. Jag har lyssnat till<br />

unga föräldrar som våndats i<br />

timmar över vilken barnvakt,<br />

barnläkare, barnomsorg eller<br />

förskola de ska välja. Inga<br />

sådana här beslut är triviala.<br />

EN VIKTIG NYCKEL till att må<br />

bra som högkänslig förälder<br />

är att inse att man inte kan<br />

göra allt själv. Särskilt om<br />

man är ensamstående är det<br />

nödvändigt att ta hjälp från<br />

andra, menar Elaine. Ett barn<br />

som har en trygg anknytning<br />

till sin förälder kan<br />

också lätt knyta an till andra.<br />

Elaine Aron tror att många<br />

högkänsliga föräldrar inte<br />

vågar lämna över ansvaret av<br />

pliktkänsla. Detta tycker hon<br />

är viktigt att ändra på.<br />

– En anknytning måste<br />

omfatta två personer – barnet<br />

och den som tar han om<br />

barnet. Därför borde fokus<br />

snarare ligga på hur det<br />

fungerar för vårdnadshavare<br />

och spädbarn som en enhet.<br />

En ständig kontakt med en<br />

och samma person, fungerar<br />

bra i en del fall, men sällan,<br />

tror jag, för en högkänslig förälder.<br />

Kanske är det mindre<br />

sannolikt att det blir ”välanpassade”<br />

barn av en förälder<br />

som utövar nära föräldraskap<br />

på rutin samtidigt som han<br />

eller hon skriker inombords.<br />

I ”DEN HÖGKÄNSLIGA föräldern”<br />

ger Elaine många goda<br />

råd om hur man kan undvika<br />

att bli överstimulerad som<br />

förälder och hur man kan<br />

träna sig i att bli bättre på<br />

att ta emot eller anlita hjälp<br />

från andra. Hon listar olika<br />

situationer som det kan vara<br />

bra att ta hjälp med och vad<br />

som är viktigt att tänka på<br />

när man gör det.<br />

För att bli bra på det kan<br />

det ibland vara nödvändigt att<br />

först ta sig igenom ett stadium<br />

av skuldkänslor och jämförelser.<br />

Man kanske tycker att<br />

andra föräldrar verkar klara<br />

så mycket mer. De jobbar hela<br />

dagarna, sen kommer de hem<br />

och tar hand om sina barn och<br />

dessutom hushållet, till synes<br />

utan några som helst problem.<br />

De kanske till och med jobbar<br />

hemifrån, med ena ögat på barnen,<br />

när du skulle följa barnen<br />

med båda ögonen och ändå<br />

behöva vila. En del gör karriär<br />

i kometfart – och lyckas ändå<br />

vara, eller verka vara, perfekta<br />

föräldrar. Du är annorlunda.<br />

– Jag vet att det kan vara<br />

Free • nr 2 | 30 | mars–april • <strong>2021</strong>


svårt att förklara, framför allt<br />

för en partner eller för andra<br />

föräldrar, och i synnerhet om du<br />

behöver hjälp i hemmet även om<br />

dina barn har barnomsorg en<br />

stor del av tiden. Det finns alltid<br />

så många sysslor, ärenden, inköp<br />

och måltider att fixa med. Plus<br />

att du behöver tid för avkoppling.<br />

Du har antagligen precis lika<br />

svårt att förklara dina behov för<br />

dig själv. Det verkar så självcentrerat.<br />

Du måste själv tro på att<br />

du behöver det här innan du kan<br />

övertyga andra om det.<br />

– Om du behöver hjälp så<br />

gör du det. Det gör dig inte till<br />

en sämre eller mindre kapabel<br />

förälder. Som du säkert vet har<br />

det inte varit norm för föräldrar<br />

att uppfostra barn i isolering<br />

mer än ungefär sedan mitten av<br />

förra seklet, och då bara i vissa<br />

industrialiserade samhällen.<br />

Innan dess uppfostrades barnen<br />

av mer än en person – ett gift<br />

par som arbetade tillsammans,<br />

en större familj, kvinnor som<br />

skötte gemensamma uppgifter<br />

med alla barnen i närheten, äldre<br />

barn som tog hand om yngre,<br />

eller föräldrar i ett litet samhälle<br />

som helt enkelt höll ett öga på<br />

varandras barn när de var ute och<br />

lekte snarare än att varje förälder<br />

kretsade runt sitt eget barn.<br />

Genom att lämna gamla<br />

beprövade metoder har vi skaffat<br />

oss problemet att allt arbete<br />

ska utföras av den förälder som<br />

ensam håller ställningarna på<br />

hemmaplan. Med alla tidsbesparande<br />

apparater som finns blir<br />

listan aldrig kortare – bara mer<br />

komplicerad.<br />

I BOKEN TAR hon också upp<br />

tekniker för känsloreglering och<br />

avslappning, samt hur vi kan<br />

hantera ångest, ilska, skam och<br />

frustration som lätt kan uppstå<br />

i föräldrarollen, ibland beroende<br />

på vår egen uppväxt och anknytningsmönster,<br />

och alla sociala<br />

relationer som rollen medför,<br />

även med lärare eller andra viktiga<br />

personer i barnets liv. Hon<br />

tar också upp situationer som<br />

lätt kan uppstå i relationen med<br />

vår partner när det gäller allt<br />

från fördelning av arbetsbörda<br />

till uppfostringsfrågor eller<br />

känslomässiga utmaningar,<br />

samt hur vi bättre kan bemöta<br />

barnet när konflikter uppstår.<br />

HON PÅMINNER SPECIELLT om<br />

att vårda de positiva känslorna<br />

– glädjen, alla skratt tillsammans<br />

med ditt barn. Och hur du<br />

som högkänslig förälder kan<br />

vara extra följsam i ditt barns<br />

nyfikenhet.<br />

– Det är en stor njutning att<br />

lära ut saker till ett barn, och<br />

tack<br />

vare att<br />

du bearbetar<br />

allt på djupet så<br />

kan du antagligen<br />

ge djupare, mer kreativa och<br />

underhållande svar på deras<br />

frågor – när du inte är trött.<br />

– För att kunna njuta av de<br />

positiva känslorna krävs det<br />

förstås att du är utvilad! Det är<br />

alltid själva grunden: Högkänsliga<br />

föräldrar är bäst när de<br />

är utvilade, och de tycker att<br />

föräldraskapet är som svårast<br />

när de inte är det. Känsloreglering<br />

är ett fysiskt arbete för<br />

nervsystemet, och ditt nervsystem<br />

får jobba hårdare med det.<br />

Det tar in hela situationen och<br />

hyser större empati med barnets<br />

känslor, liksom med dina egna.<br />

Du är byggd för att vara utomordentlig<br />

på det. Se bara till att ge<br />

dig själv chansen.<br />

Välkommen till Sveriges<br />

förening för högkänsliga<br />

Sfh är en ideell förening med syfte att öka<br />

kännedom och förståelse för högkänslighet på<br />

individ- och samhällsnivå.<br />

På vår webbplats kan du ta del av fakta, forskning,<br />

göra ett självtest, få boktips, hitta aktiviteter och<br />

terapeuter. Vi ordnar föreläsningar online och<br />

fysiska träffar runt om i landet.<br />

Välkommen att bli medlem!<br />

www.hspforeningen.se<br />

COACHNING FÖR<br />

HÖGKÄNSLIGA<br />

Föreläsningar<br />

Workshops<br />

Coachning<br />

Våren i Halland på eveolve.se<br />

För dig som är högkänslig<br />

Frigörande samtal • Föräldracoaching<br />

Fikaträffar • Kurser • Föreläsningar<br />

www.peacify.se<br />

Online/Malmö. 15% rabatt med koden ”Free221”. Boka före 30/6 <strong>2021</strong>.<br />

Free • nr 2 | 31 | mars–april • <strong>2021</strong>


KURSER • UTBILDNINGAR<br />

Irene Ståhl övertog Bildtolkningscentret (utbild nings delen)<br />

efter Kristina Wennergren våren 2012. Undervisningen sker<br />

i Saltsjö-Boo, Nacka. 4 veckoblock och 2 helger per termin<br />

samt distansutbildning/hemarbete mellan blocken.<br />

1,5-årig utbildning till diplomerad<br />

bildtolkare<br />

Start 19–23 april <strong>2021</strong> samt september <strong>2021</strong><br />

• Bildtolkning<br />

• Mindfulness<br />

• Bildanalys<br />

• Etik och moral<br />

• Symboltolkning<br />

• Intervjuteknik<br />

• Färgernas betydelse • Ansvar och tystnadsplikt<br />

• Egenterapier<br />

• Marknadsföring m.m.<br />

Bildtolkningscentret<br />

Irene Ståhl AB<br />

Norrholmsvägen 86<br />

132 31 Saltsjö-Boo<br />

073-680 91 96<br />

trollslandanflyger@yahoo.se<br />

www.bildtolkningscentret.se<br />

Tomas Frankell och<br />

Malin Berghagen<br />

startar tillsammans<br />

en meditationslärar<br />

utbildning i<br />

augusti <strong>2021</strong><br />

NY<br />

BOK!<br />

Läs mer om Tomas nya<br />

bok, utbildningen och<br />

andra program runtom i<br />

Sverige och Spanien på<br />

www.devanews.com<br />

Tomas Frankell<br />

Utbilda dig till holistisk<br />

energiterapeut ny start varje höst<br />

Vår holistiska energiterapeututbildning är uppdelad i tre steg. Steg ett och två kan<br />

du gå helt separat, men alla helgerna behöver ha genomgåtts för att gå steg tre.<br />

Steg 1:<br />

· Grundkurs i energimedvetenhet/healing<br />

Steg 2:<br />

· Fördjupningshelg i healingtekniker<br />

· Helgkurser i djupgående energimassage<br />

· Grundkurs i mental kinesiologi<br />

Steg 3: Den holistiska energiterapeututbildningen Startar varje höst. Den är för dig<br />

som vill utbilda dig till diplomerad holistisk energiterapeut. Under utbildningsåret fördjupar vi<br />

oss i att arbeta med olika energiverktyg och processarbeten.<br />

Framtidens medicin kommer att handla om att höja sin energifrekvens!<br />

Anmälan och mer information:<br />

0735-46 00 19 · ulrica@energiterapeuterna.se · www.energiterapeuterna.se<br />

Free • nr 2 | 32 | mars–april • <strong>2021</strong>


KURSER • UTBILDNINGAR<br />

Sofia Oceania<br />

Ligger din kunskap<br />

vilande?<br />

Min gåva är att visa hur<br />

du kan få tillgång till din.<br />

Boka mig för en privat<br />

session, behandling eller<br />

kurs. Jag utbildar inom<br />

traditionell Japansk reiki<br />

och Esoteriskt<br />

mediumskap för personlig<br />

och andlig utveckling.<br />

Kommande kursdatum;<br />

Reiki I 6-7/3, 13-14/3, 12-13/6<br />

Reiki II 27-28/3, 17-18/4<br />

Reiki III 14-16/5<br />

Esoteriskt mediumskap<br />

Block 1 29 - 30/5<br />

Galaktiskt medium & Reiki master Tel: 070-766 49 42<br />

Levande Föda Skeppsgården AB<br />

Kom på<br />

kurs i vår<br />

nyrenoverade<br />

kursgård!<br />

Sedan 1988<br />

Levande Föda<br />

Skeppsgården AB<br />

Hos oss på Levande Föda i Skeppsgården kommer du i kontakt<br />

med alla dina sinnen, ökar din förmåga till perception, klarseende,<br />

klarhörande, klarkännande och klarvetande.<br />

Många kommer hit som vill lära känna sina andliga och<br />

mediala sidor. Här fylls du av ljusmat och solenergi.<br />

Levande Föda är maten för en framtida mer upplyst människa,<br />

som vill utveckla alla sina potentialer och hitta sin<br />

livsväg och uppgift på jorden.<br />

Living Food<br />

Boka in era kurser på telefon eller mail.<br />

Besök oss gärna på<br />

www.livingfood.nu<br />

Kurser / utbildningar:<br />

oceaniaacademy.com<br />

Sittningar / behandlingar:<br />

oceaniaspa.se<br />

Skeppsgården, Valdemarsvik · 0493-414 25 · mail@livingfood.nu<br />

Änglar & Vild magi<br />

Vårens event äger rum 22 mars kl 17.30-20.30 och sänds online.<br />

Anmäl dig på gcnetwork.se Välkommen!<br />

Channie<br />

Om ”Änglar & Guider”<br />

Channie håller kurser och föredrag.<br />

Hon har även skrivit tre stycken<br />

böcker om sitt liv med kontakter<br />

med andra världar.<br />

Carina Solöga Högman<br />

Om ”Den Vilda magin”<br />

Carinas böcker Djurens Språk och<br />

Växternas Språk hjälper oss att förverkliga<br />

våra drömmar och ger oss<br />

tillgång till den Vilda magin.<br />

Golden Circles Network är en mötesplats, ett oberoende medlemsnätverk med inriktning<br />

på personlig utveckling. Genom inspiration och kunskap utvecklas medlemmarna i sin egen riktning.<br />

www.gcnetwork.se<br />

GOLDEN CIRCLES<br />

N E T W O R K<br />

Free • nr 2 | 33 | mars–april • <strong>2021</strong>


Atlantis<br />

ett frö till din storhet<br />

Den mystifierade civilisationen Atlantis var allt – födelse och undergång, godhet och<br />

ondska, alla nyanser av skugga och ljus. Atlantis gick från den mest makalöst magiska<br />

till den mest destruktiva civilisation som någonsin skapats på jorden. Minnet av Atlantis<br />

alla nyanser lever fortfarande inom dig och skapar ett hav av känslor och reaktioner som<br />

du kanske inte helt förstår. Men Atlantis gudomliga godhet lämnade aldrig jorden, den<br />

har bidat sin tid, har väntat på att åter få vakna och föra mänskligheten in i en ny tid av<br />

kärlek, helande upptäckter och harmoni. Atlantis har förberett dig. Är du redo?<br />

Text Maria Nylow Bild Fer Gregory (shutterstock.com), Quangpraha (pixabay.com)<br />

Länge har den mytiska civilisationen<br />

Atlantis pockat på<br />

min uppmärksamhet. Genom<br />

visioner och budskap, minnesbilder<br />

och kanaliseringar<br />

har Atlantis fått allt mer substans även i<br />

mitt medvetna jag. Ganska motvilligt först<br />

måste medges men till slut fick även journalisten<br />

i mig tillräckligt med bakgrundsfakta,<br />

verifieringar och ”trolighetsbevis”...<br />

Det är fantastiskt att vara en del av ett<br />

kosmiskt energinätverk med sådana urgamla<br />

anor som Atlantis. Över hela världen<br />

berättas att minnen från Atlantis vaknar,<br />

sorger bearbetas och släpps, andliga och<br />

mediala förmågor som vi knappt kunnat<br />

förställa oss utvecklas. Allt för att användas<br />

av oss idag i godhet och ljus. Du är en viktig<br />

del av detta nya spännande – det finns en<br />

anledning till att du läser denna text.<br />

SÅ VÄLKOMMEN IN i den mest hemliga delen<br />

av din själ, in i djupet av den du är, in i dina<br />

minnen av storslagenhet och litenhet, av<br />

vildaste frihet och gastkramande låsningar.<br />

Här har du gömt så mycket om dig själv så<br />

att ditt liv på jorden knappt räcker till för<br />

att förstå. Men vi hjälps åt. När Atlantis dimmor<br />

lättar upptäcker du din själs viktigaste<br />

minnen av storhet och trauma som format<br />

dig och ditt liv idag. Läs med öppet hjärta<br />

utan att döma dig eller någon annan. Historien<br />

bara ÄR. Utan rätt eller fel eller facit.<br />

Historien om Atlantis har format jorden och<br />

mänskligheten. Historien har lämnat kvar<br />

karma, minnen och relationer som är bortom<br />

tid och rum. Så historien har egentligen<br />

aldrig lämnat dig, den har funnits kvar i dina<br />

olika inkarnationer och bara väntat tills det<br />

blev rätt läge att bli berättad.<br />

OCH OM DU TVEKAR så ja. Din själs historia<br />

handlar om Atlantis. Kanske både Lemurien<br />

och Atlantis men definitivt Atlantis. Orden<br />

som lett dig till denna del av artikeln är som ett<br />

sorts filter, ett magiskt filter som blir synligt<br />

för den som kan se. Orden gäller dig så därför<br />

läser du detta. Atlantis magi i praktiken …<br />

Vi börjar från början. En förfrågan har<br />

sänts ut till alla själar i universum. En<br />

förfrågan om frivilliga till ett nytt experiment<br />

på planeten jorden. Som ett gudomligt<br />

mass-sms med en klickbar länk för den<br />

själ som ville byta sitt ordnade liv mot ett<br />

i början väldigt oorganiserat outforskat<br />

liv på jorden … Tänk vilket mod att vara<br />

med i första vågen. Vilken nyfikenhet och<br />

upptäckarlust.<br />

DE FRIVILLIGA FÖRSTA själarna landar på<br />

en kontinent mitt i Atlanten. Flera olika<br />

klimatzoner samsas och växtligheten är rik<br />

och varierad. Här finns höga berg och magiska<br />

vattenfall, djupa skogar och ängar där<br />

älvorna dansar. På ena sidan den stora kontinenten<br />

finns Amerika och på den andra<br />

Europa och Afrika. Alla djur är fredade och<br />

har egna uppdrag från sina hemplaneter.<br />

Om du tillhörde de modiga första som<br />

anlände var du näst intill helt eterisk och<br />

transparent. Även om din form var mänsklig<br />

hade du med dig din förmåga att skifta<br />

form. Du behövde inte sätta fötterna på<br />

marken utan du kunde obehindrat glida<br />

omkring. Du hämtade först näring ur luften<br />

och vattnet men började snart att utforska<br />

det som växte omkring dig. Intuitivt visste<br />

du vad du kunde äta och vad din kropp<br />

behövde för att vara i balans. Du lärde dig<br />

vad fysisk njutning var och hur din kropp<br />

reagerade på att stimuleras.<br />

I ATLANTIS LÄRDE du dig både om enhet och<br />

om separation, om att vara skild från sitt<br />

ursprung, sin helhet. Här i din ursprungliga<br />

perfekta form och skapelse fick du välja<br />

mellan maskulin och feminin form. Din själ<br />

är alltid fri att välja inför varje ny inkarnation<br />

men här mötte du den kraft som än<br />

idag dominerar vårt liv på jorden – separationen<br />

mellan två aspekter av en helhet. Här<br />

väcktes både känslan av att sakna något,<br />

som en del av sig själv, och längtan efter<br />

att bli hel. Den ständiga drivkraften mot<br />

förening fick spegla den enskilda själens<br />

separation från Skapelsens stora hjärta och<br />

den ständiga längtan tillbaka till ursprunget,<br />

till kärleken, till sig själv, till en partner.<br />

Allt för att vi som själar ska växa och förstå<br />

den ständiga kosmiska dansen – ihop och<br />

isär, ihop och isär …<br />

OAVSETT NÄR DU anslöt till Atlantis första<br />

gången så var du en del av den makalösa gyllene<br />

eran. Vi lade grunden för jordens framtid<br />

här, den framtid som du är med och skapar<br />

idag. Tusentals år med total harmoni, med<br />

gränslös utveckling av mediala förmågor och<br />

Free • nr 2 | 34 | mars–april • <strong>2021</strong>


helande krafter, med ett lyckorus av överflöd<br />

och livsmening för alla. Alla var inkluderade,<br />

alla växte utifrån sina egna drömmar, alla<br />

gjorde exakt det de mest av allt ville och alla<br />

strävade i varenda minsta detalj efter balans<br />

och harmoni. Utopiskt kan vi tycka idag men<br />

du som var med där du vet att det fungerade.<br />

Och det kan vi skapa igen ...<br />

DU KAN HA underbara minnen av tempel<br />

och kristaller, av havets magiska väsen och<br />

av att ta långpromenader med din enhörning.<br />

Du kanske saknar de sprudlande<br />

vattenfallen och morgondimmans älvor<br />

som sjunger lovsånger till livet. Du kan få<br />

plötsliga aningar om att du egentligen kan<br />

så mycket mer, att du egentligen kan sväva,<br />

skapa fysiska former med ljus, prata med<br />

alla väsen och få en kristallstav att på ett<br />

ögonblick skapa en öppning i berget. Kanske<br />

saknar du förmågan att kommunicera<br />

telepatiskt, att teleportera dig, att leka med<br />

energier från olika dimensioner, att göra<br />

det osynliga synligt för andra.<br />

I Atlantis utvecklades dina kunskaper om<br />

stjärnor och planeter, din förmåga att skapa<br />

förfinades, din förståelse för naturens<br />

läkekraft grundlades. Du är född med stora<br />

gåvor i det liv du lever idag men troligen<br />

använder du bara en bråkdel.<br />

En ny gyllene tid håller sakta på att skapas<br />

på jorden. Här och nu i din tid uppgraderas<br />

jordens frekvenser. Du anar det inom<br />

dig, känner det i ditt hjärta. Kanske oroar<br />

det dig eller skapar en fladdrande förväntan<br />

om förändring men du bär kunskaper och<br />

minnen som nu kommer till användning.<br />

Du bär kanske också känslor av rädsla,<br />

ilska, sorg, skam och skuld. Det är känslor<br />

som du kan förlösa, förtränga eller leva<br />

ut. Om du vill förlösa dem läs här lite om<br />

bakgrunden till de mer besvärliga känslorna<br />

utan att döma. Bara läs och släpp taget om de<br />

känslor som orden kan skapa i dig. Vi börjar.<br />

EGOT UTVECKLADES I slutet av den gyllene<br />

eran och väldigt smygande började behovet<br />

av att få egna fördelar på bekostnad av<br />

andras bästa få fäste. Allas behov täcktes<br />

redan men några präster upptäckte att de<br />

▲<br />

Free • nr 2 | 35 | mars–april • <strong>2021</strong>


Atlantis historia<br />

En kontinent i Atlanten mellan Nordoch<br />

Sydamerika, Europa och Afrika som<br />

gradvis minskade genom atomexplosioner,<br />

istid, erosioner och naturliga förändringar<br />

på jorden till en mindre ögrupp.<br />

Det som rent fysiskt finns kvar idag av<br />

själva landmassan är Madeira, Azorerna<br />

och Kanarieöarna.<br />

Startar för cirka 260 000 år sedan och<br />

går slutligen under cirka 10 000 f.Kr.<br />

Lemurien och Atlantis överlappade<br />

varandra under en period innan Lemurien<br />

försvann.<br />

Innan Atlantis gick under emigrerade<br />

grupper till andra platser och byggde upp<br />

nya civilisationer med tempel, labyrinter,<br />

symboler och den heliga energin.<br />

Många får förnimmelser om Atlantis på<br />

Malta, i Grekland och i Spanien, både på<br />

fastlandet och öarna, men det finns även<br />

spår i Skottland, England, på Irland och i<br />

Sydamerika.<br />

Atlantis fick sitt namn från Atlasbergen<br />

som i nutid sträcker sig igenom Tunisien, Algeriet<br />

och Marocko. Bergskedjan fortsätter<br />

ut i Atlanten och skapar milslånga förhöjningar<br />

och djup. Atlasbergen bär fortfarande<br />

energin och i bergen finns en sorts<br />

energifickor som vibrerar av den ursprungliga<br />

rena högvibrerande atlantiskraften.<br />

Atlanten var och är ett viktigt hav<br />

för Atlantis och både Medelhavet och<br />

Nordsjön är förlängningar av Atlanten. På<br />

botten finns lämningar och i vattnet simmar<br />

väsen från förr.<br />

Du kan alltid hitta kraftplatser nära dig<br />

som bär Atlantis närvaro. Vatten är annars<br />

det element som alltid bär energin. Genom<br />

att kalla på Atlantis t ex vid en källa eller<br />

ett glas vatten från kranen kan du aktivera<br />

energin medvetet. Vulkaner bär också<br />

Atlantis ursprungliga energi och alla vulkaniska<br />

berg över hela jorden är förbundna<br />

med varandra så ta det som är närmast.<br />

Observera att tidsangivelser och placering<br />

bygger på en kombination av<br />

forskning, kanalisering<br />

och mest trovärdiga<br />

antaganden.<br />

”Nu är tiden rätt att ta tillbaka Atlantis<br />

visdomar och höga medvetandenivå.”<br />

kunde få andra att jobba åt dem, själva anstränga<br />

sig mindre men ändå få mer. Voilà,<br />

egots inträde var början till slutet.<br />

Sedan gick det bara utför. Med egot bröts<br />

omtanken om allas bästa och det blev en<br />

kamp om makten över de mäktiga kristallerna<br />

och de magiska kunskaperna. Templen<br />

infiltrerades ibland men de flesta förblev<br />

intakta till slutet och höll stånd emot de negativa<br />

krafterna. Ljusets rikedom och renhet,<br />

den spirituella intelligensen och den mest<br />

hemliga kunskapen om energi bevarades<br />

inom en snäv krets av prästinnor och präster.<br />

ATLANTIS UTVECKLADES under de sista<br />

10 000 åren till två parallella riken som i<br />

princip bara bestod av ett fåtal öar. Det nya<br />

destruktiva riket, vi kallar det mörkrets<br />

för tydlighetens skull, växte gradvis fram<br />

med allt du kan tänka dig av manipulation,<br />

falsk information, inlindade hot om våld<br />

och repressalier, löften om rikedom och<br />

berömmelse, löften om upphöjda positioner<br />

och makt. Många lurades in i mörkrets rike<br />

i tron att det var för allas bästa, i tron att de<br />

gamla etablerade templen tappat greppet<br />

eller ljög, i tron att den ursprungliga källan<br />

fanns i ett annat universum. Andra valde frivilligt,<br />

levde som spioner, stal ljus av andra<br />

för att luras. En del råkade bara hamna fel,<br />

kidnappades, förslavades, lockades …<br />

Oavsett så växte mörkrets rike både<br />

genom ursprungliga Atlantis-medborgare<br />

och genom att invadera andra riken. Många<br />

lovande tekniker lockades till riket och de<br />

blev speciellt skickliga i atomenergi. Flera<br />

av dem inkarnerade sedan i Nordamerika<br />

och utvecklade atombomben under andra<br />

världskriget. På denna mörka plats pågick<br />

de värsta experiment på människor och djur<br />

du helst inte vill föreställa dig.<br />

ATLANTIS LJUSA RIKE insåg till slut att<br />

risken för att förlora ljusets magi och teknik<br />

till ondskans företrädare var för stor vilket<br />

skulle ha kastat hela världen in i en spiral av<br />

massförstörelse, mörk icke-jordisk dominans<br />

och noll gudomlig utveckling. Genom<br />

ett kontrollerat avslut där många redan i<br />

hemlighet emigrerat till andra platser på<br />

jorden iscensattes undergången för att rädda<br />

resten av världen. Öarna bröts sönder och<br />

sjönk i havet, vulkanerna sprutade eld och<br />

aska, tsunamis sköljde landet rent från allt<br />

levande. Kaos och undergång. Sedan tystnad<br />

och stillhet över ett fridfullt Atlanten.<br />

DE SVÅRA TIDERNA i Atlantis var bara som<br />

en droppe i en evighetens ocean av gränslös<br />

kärlek men de kan ha skapat inre stormar i<br />

dig. Havet ligger nu framför dig, stilla och<br />

inbjudande. Det skimrar av gyllene ljus<br />

och himlen speglar sig i vattenytan. Havets<br />

väsen håller det rent och bevarar dess hemligheter<br />

tills du kan dyka ner i det. Din själ<br />

har sin egen unika historia men dörren till<br />

din atlantiska visdom är nu öppen och du är<br />

välkommen in.<br />

NU ÄR TIDEN rätt att ta tillbaka Atlantis<br />

visdomar och höga medvetandenivå för att<br />

åter skapa en värld där vi lever i samförstånd<br />

och respekt för allt liv. Stora förändringar<br />

har vi redan sett med finansiella<br />

och politiska kriser, extremt väder och<br />

naturkatastrofer men också med en längtan<br />

efter frihet, demokrati och ett annat sätt att<br />

samexistera i världen.<br />

Under 2012 avslutades både den Atlantiska<br />

eran om 260 000 år och en astronomisk<br />

period om 26 000 år. Under <strong>2021</strong> går<br />

vi på allvar in i en ny era där fokus ligger på<br />

att skapa och bygga upp. Tiden vi lämnade<br />

och tiden vi lever i nämns i Mayakalendern<br />

och profetior om övergången till en ny tid<br />

som nedtecknades och berättades om för<br />

tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för en<br />

ljusare nutid.<br />

Plus mer<br />

www.marianylow.se<br />

“Edgar Cayce on Atlantis”, Edgar Cayce (Little,<br />

Brown and Company, 2000).<br />

“Discover Atlantis” Diana Cooper (Findhorn<br />

Press Ltd, 2007).<br />

Free • nr 2 | 36 | mars–april • <strong>2021</strong>


KURSER • UTBILDNINGAR<br />

NATURENS MAGI<br />

Den shamanska vägen för dig som vill fylla på<br />

din energi och hitta dig själv genom naturen.<br />

Kurs i vackra Dalarna! Under tre dagar tar vi<br />

hjälp av naturen och småfolken som vägvisare.<br />

En retreat och en fördjupad kontakt med dig<br />

själv för att återigen komma i kontakt med den<br />

urgamla visdom som vi alla bär inom oss.<br />

Läs mer på www.inrekraft.org<br />

<strong>2021</strong> - 2022<br />

BACK TO THE ROOTS<br />

THE SHAMANIC PATH AT GAIALIFE<br />

WWW.GAIALIFE.SE<br />

• Meditationer • Trumresor<br />

• Kraftdjuren • Utesittningar<br />

• Guidade resor och ceremonier<br />

Atlantean Healing<br />

Kurser och behandlingar utvecklade av Birkan Tore.<br />

Prova på hos Katharina Arnesen<br />

Avancerad Atlantean Healing terapeut och lärare<br />

katharina@arnesen.se<br />

katharinaarnesen.com<br />

Vill du hitta din röst<br />

och lära känna den?<br />

Här får du chansen att verkligen lära känna<br />

Din röst. Hur låg den kan vara såsom hög.<br />

Både i sång och tal. Släppa på hämningar som<br />

kanske har styrt dig att inte våga låta eller<br />

tala. Då kan detta vara rätt kurs för dig!<br />

Nymånehealing på distans!<br />

Natthealing och Måndagshealing<br />

thor.midwind.se<br />

Donera gärna till: swish 123 22 32 296 BG 682-7695<br />

”Älska Din röst” – från ditt<br />

första andetag till kraftsång<br />

Vi kommer att sjunga på bokstavskombinationer<br />

som inte betyder<br />

något, bara för att ha rätt fokus.<br />

Vi sjunger oss igenom alfabetet.<br />

Vi tränar in jojk och kulning för att<br />

du ska kunna uttrycka dina känslor.<br />

Vi har intoningar och meditation.<br />

23–25 april · 14–16 maj<br />

Plats: Romma Bystuga i Leksand, Dalarna.<br />

Boende: Air-bnb i byn (kommer delvis att ingå i priset).<br />

Maten intas i bystugan – frukost, lunch och middag.<br />

Pris: 8600:– för två helger. Max 6 personer.<br />

För intresseanmälan och info, kontakta Eva Kock, Leksand<br />

073-952 02 19 · eva.kock@telia.com · www.lillasjalen.se<br />

Free • nr 2 | 37 | mars–april • <strong>2021</strong>


KURSER • UTBILDNINGAR<br />

SHANDITHI<br />

gränslös harmoni<br />

Den svenska rörelsemeditationen som aktiverar kärlek, glädje och harmoni<br />

www.shandithi.com<br />

Det är din förmåga att föreställa dig något annat<br />

som förändrar ditt liv – Jag tror på din förmåga!<br />

KONSULTATIONER & EVENTS ONLINE<br />

CORONA-ANPASSADE KURSER & RETREATS<br />

Meditation · Healing · Atlantis · Överflöd · Tidigare liv · Feminin kraft · Orakel<br />

TrueSelf AB Maria Nylow<br />

info@trueself.se · www.marianylow.se<br />

TrueSelf<br />

Maria Nylow<br />

MARIA NYLOW<br />

★★★★★<br />

»Jag älskar upplägget,<br />

att det är så vackert och<br />

pedagogiskt«<br />

★★★★★<br />

»Redan första<br />

övningen blev ett stort<br />

skifte för mig«<br />

★★★★★<br />

»Gemenskapen i<br />

FB-gruppen är enormt<br />

värdefull«<br />

ANDLIG COACH<br />

★★★★★<br />

»Jag kan knappt vänta<br />

tills jag får börja arbeta<br />

som Andlig Coach«<br />

Succe för vår nya webbutbildning!<br />

Detta är en diplomerande webbutbildning<br />

där du antingen kan bli<br />

ANDLIG COACH för att hjälpa andra<br />

öppna upp för sin egen enorma<br />

potential – eller så går du den för<br />

att kunna coacha dig själv in i ett liv<br />

som är mjukare och mer kärleksfullt<br />

att leva. Kurslärare är LEE SEGER och<br />

SANNE SOLEIL.<br />

Nästa kursstart är den 23 APRIL med<br />

sista anmälningsdag 4 april.<br />

Utbildningen bygger på de 13 steg som DITT MAGISKA JAG beskriver.<br />

Steg som skapar en stabil plattform inom oss, och som hjälper oss att<br />

stå stadigt i de förändringar som nu sker. Som läsare av Free får du<br />

500 kronor i rabatt. Uppge rabattkod FREE i kassan.<br />

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ ANDLIGCOACH.SE<br />

Free • nr 2 | 38 | mars–april • <strong>2021</strong>


fri kraft<br />

Agneta Orlå<br />

Det är det gudomligt feminina som söker<br />

kontakt med oss på detta sätt. Hon sköljer<br />

över oss likt en oerhörd jättetsunami och ber<br />

oss enträget att lyssna. Hennes kraft och visdom<br />

är sedan länge försummad, och vi har behandlat<br />

henne med förnekelse och nonchalans<br />

under eoner av tid. I detta nu kan hon på grund<br />

av den arrogans, förnekelse och brist på respekt<br />

vi visat henne enbart uppträda i sin oförfinade,<br />

råa och smärtsamma form. Hennes aktuella<br />

skepnad har vi alla i vårt oförstånd varit medskapare<br />

till genom vår brist på medvetenhet.<br />

Hennes budskap är att få oss att förstå att vi<br />

är gudaväsen, gudar och gudinnor allihop. Hon<br />

vill få oss att inte identifiera oss med det yttre,<br />

det materiella eller någon annan. Hon påminner<br />

oss om att vår identitet inte är vår fysiska<br />

kropp och att döden är en illusion. Att vi ser oss<br />

som åtskilda och tror på separationen menar<br />

hon är ett tecken på att egot har oss i sitt våld.<br />

DENNA VANFÖRESTÄLLNING kan inte annat än<br />

skapa en vansinnig värld, där vi i det yttre<br />

ständigt möter fler och fler mörkerskuggor<br />

både kollektivt och individuellt. Skuggor som<br />

AGNETA ORLÅ är astrolog, drömterapeut, kursledare och föreläsare i<br />

personlig utveckling. Agneta skriver om olika vägar till att stärka kraften<br />

inom oss och om hur vi kan ”drömma fram” den verklighet vi längtar efter.<br />

Skuggor på vägen till det<br />

gudomligt feminina<br />

Vi lever i förändringarnas och omvälvningarnas tid. Upplösning och uppluckring av det ordnade, det fasta,<br />

det säkra och det trygga sker i högt tempo. Det är en tid som kräver att vi söker styrka och vägledning på<br />

andra håll, på andra sätt och genom andra metoder än vi är vana vid. Det gamla och det invanda sviker<br />

oss, det ger oss inga fungerande livbojar längre. Vi befinner oss på gungfly och det svajar rejält.<br />

speglar det förnekade, det ratade och förtryckta<br />

inom oss alla. Deras egentliga mission är att<br />

befria oss från illusionen vi lever i, men då vår<br />

förmåga att hantera detta budskap är otränad,<br />

missar vi helt att dra lärdom av dessa skuggor.<br />

Vi flyr dem i tron att det är något vi bör undvika,<br />

istället för att inse att det är de som är<br />

vår räddning. Om och om igen fortsätter våra<br />

rädslor att föda mer energi åt fler skuggscener<br />

på grund av vår okunskap att känna igen och<br />

avslöja dem. Vi ser dem enbart som förödelse,<br />

olyckor, otur och missräkningar.<br />

LÖFTET SOM GES oss innebär att om vi står<br />

emot den ångest, oro och förtvivlan vi kan<br />

uppleva och istället tar vara på ögonblicket i<br />

nuet, så kan vi om vi lyssnar djupt, skönja att<br />

det är gåvor som väntar på att förmedlas till<br />

oss. Då börjar vi förstå att vi i osäkerheten kan<br />

hitta styrkan, i förvirringen bärkraftiga vägar<br />

och i det oklara klarsynen.<br />

För att kunna bli mottagliga för denna vägledning,<br />

lämna egot därhän och istället bli ett<br />

med gudomen, behöver vi vara en öppen kanal<br />

i ett flöde av känslor, emotioner och sinnesintryck.<br />

Vi behöver påminna oss om att det alltid<br />

finns en ordning och en mening bakom det<br />

upprörda och det till synes kaotiska.<br />

VÅR UTMANING ÄR att tänka, känna och uppleva<br />

allt som uppenbarar sig, att vänta ut dolda symboliska<br />

budskap istället för att genast agera och projicera<br />

utåt, eller sopa saker och ting under mattan,<br />

när osäkerhet och frågor ger sig tillkänna. Det<br />

är det feminina inom oss alla, som visar oss på<br />

modet att kunna leva i och genom de utmanande<br />

känslotillstånden, alldeles oavsett vilken känsla<br />

som gör sig gällande. Att inte fly dem utan våga<br />

stanna kvar i det obekväma, det ångestladdade,<br />

det utmanande. Att omfamna det och intressera<br />

oss för vad som ligger fördolt, nyfikna på vad det<br />

har att berätta utifrån förvissningen om att vi<br />

annars går miste om något värdefullt.<br />

JU MER VI förträngt kollektivt och individuellt<br />

desto starkare bli konsekvenserna till dess<br />

att vi frivilligt söker kontakten med gömda<br />

aspekter av vårt eget psyke. Det är då vi börjar<br />

utveckla harmoni, balans och autenticitet.<br />

Det innebär att vi om och om igen behöver<br />

tillåta oss själva att ”gå havande” ett längre<br />

eller kortare tag, och låta tidvattnet på det inre<br />

planet både stiga och sjunka tills det är dags att<br />

föda fram det nya. Att låta tillblivelsen ta den<br />

tid den behöver, utan att forcera fram, jaga eller<br />

kämpa. Att istället receptivt låta oss ledas och<br />

bli instrument för en vis kraft, långt klokare än<br />

vad vårt intellekt och ego kan frambringa.<br />

TROTS DE DRAMATISKA kaosskapande födslovåndor<br />

vi noterar nu både på ett inre och<br />

ett yttre plan behöver vi lära oss att låta det<br />

gudomligt feminina leda. Vi har redan sett<br />

vad egots herravälde innebär och vilken skada<br />

som skett. Hittar vi vägen till det sant feminina<br />

är en ny positiv dimension av verkligheten<br />

på väg att gestaltas för oss.<br />

Foto: Simona Cinconze<br />

Foto: Simona Cinconze<br />

Free • nr 2 | 39 | mars–april • <strong>2021</strong>


Annons<br />

Mira Mård<br />

– andlig coach, lärare,<br />

inspiratör och författare<br />

Mira förvaltar sitt andliga arv, som har sina rötter i ett mångkulturellt<br />

arv. Det schamanska livsperspektivet, färgat av den samiska, finska<br />

och ryska traditionen, har varit en del av hennes liv sen hennes<br />

barndom. Under 25 år i den andliga branschen har hon alltid brunnit<br />

för att introducera de gamla visdomarna i en modern värld, för att<br />

överbrygga klyftan som separerar anden från varandet och förhindrar<br />

våra drömmar från att bli verkliga.<br />

VI LÄR OSS, SÅ LÄNGE VI LEVER. Och på<br />

sätt och vis blir vi aldrig fullärda. Varje<br />

grupp, varje cirkel jag skapar lär mig<br />

något. Att jobba med människor och<br />

vägleda dem i en transformativ process<br />

är läkande och skapar fantastiska möten,<br />

berättar hon.<br />

En driftig och mångfasetterad kvinna<br />

som alltid delvis står med en fot i<br />

andevärlden och en fot i det verkliga<br />

varandet. Rädsla är en värdelös mästare,<br />

enligt Mother Pinetree, Miras andliga<br />

mentor och det är något som Mira påminner<br />

sig själv om ofta.<br />

JUST NU ÄR MIRA aktuell i ”Eldfödd – vi<br />

är döttrar till häxorna de inte brände”.<br />

En multiförfattarbok som berör på djupet.<br />

Miras kapitel ”Frihetens Dans” tar<br />

Utsunds Kurscenter öppnar ny sovsal<br />

lagom till sommarsäsongen <strong>2021</strong>. Du<br />

som vill hålla kurs är välkommen att<br />

kontakta oss för lediga datum.<br />

”Fastän jag alltid<br />

har varit den jag<br />

är, har jag inte haft<br />

tillgång till vem jag<br />

är – fullt ut.”<br />

upp det vi bär med oss från tidigare liv.<br />

Vi behöver våga minnas vilka vi har varit<br />

och förvalta den visdomen som vi en<br />

gång haft, säger Mira. Det är befriande<br />

att möta alla sina jag och därmed förstå<br />

varför vi gör de valen vi gör. Vi kan välja<br />

att bryta en cykel, eller så kan vi välja<br />

att fördjupa den genom att anamma den<br />

i varandet här och nu.<br />

MIRA LEVER SIN DRÖM, istället för att<br />

drömma den och är idag VD för Hilaria i<br />

Utsund AB i idylliska Dalarna. Där hon<br />

också driver Utsunds Kurscenter och vill<br />

bygga en oas för människor i lärande<br />

och läkning.<br />

Hon jobbar efter en devis från sina<br />

förmödrar: Med människor och För<br />

människor. Hon har alltid varit i kontakt<br />

med andevärlden och ser att en<br />

andlighet i vardagen är en av nycklarna<br />

till att känna sig hel.<br />

MIRA BRINNER FÖR transformativa<br />

sessioner och utbildningar i Mother<br />

Pinetrees anda, som ger människor möjlighet<br />

att våga stå i sin kraft. Cirkeln är<br />

helig och det är viktigt att varje deltagare<br />

får vila i sin kraft och lära känna den<br />

ordentligt för att förvalta den väl på sin<br />

framtida väg.<br />

MIRA HAR TIDIGARE skrivit ”Mother<br />

Pinetrees Visdom” och ”Andedjuren<br />

Talar” och jobbar nu på texter till de<br />

kommande multiförfattarböckerna<br />

”Banbrytare” och ”Unfuckwithable”.<br />

Planen är att publicera den tredje boken<br />

i Mother Pinetree-serien 2022.<br />

#1<br />

BESTSELLER<br />

Kontakt<br />

info@hilaria.se<br />

www.hilaria.se<br />

@Hilaria.se<br />

Hilariabymi


VÄGLEDNING • RÅDGIVNING<br />

sierska.se<br />

Har du frågor?<br />

Kärlek<br />

Svartsjuka<br />

Ekonomi<br />

Vill du få svar?<br />

Medium<br />

Sierskor<br />

Häxor<br />

Våra mycket kunniga medium har gåvan sedan generationer!<br />

Vi hjälper dig dygnet runt med livets alla frågor.<br />

060-14 01 90<br />

0939-108 80 79<br />

Har du Comviq/Tele2 kontantkort<br />

ringer du: 0939-440 40 50<br />

Nu kan du även<br />

betala direkt med<br />

betal/kreditkort!<br />

0939= www.sierska.se c/o wp, box5123, motala, 19:80/min.<br />

060= 21:-/min. minimum deb. 5 minuter. Debitering vid faktura startar först när du blir<br />

ihopkopplad med valt medium. Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.<br />

TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg.<br />

Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99<br />

Medium är online<br />

på sierska.se<br />

Få SMS när valt medium är<br />

online på www.sierska.se<br />

Träffa alla våra duktiga medium, spådamer<br />

och häxor på www.sierska.se<br />

Som en typisk<br />

vädur och dessutom<br />

tupp i det kinesiska<br />

horoskopet, är Gilla<br />

ärlig och ganska rakt<br />

på sak!<br />

Jag tycker om<br />

människor!<br />

Direktkod 340 Direktkod 425<br />

Mitt namn är Anne<br />

och jag är medial<br />

sedan barnsben.<br />

Jag är ett Clairvoyant<br />

medium.<br />

Till min hjälp använder<br />

jag pendel,<br />

numerolog och har<br />

lång erfarenhet av<br />

att lägga Tarot!<br />

Strålande Liv<br />

MEDIALA TJÄNSTER I JÖNKÖPING<br />

Helena Bengtsson<br />

• Medial vägledare<br />

• Tarottydare<br />

• Samtalsterapeut<br />

• Healer<br />

• Regressionsterapeut<br />

Tänk om det fanns en lösning!<br />

Tänk om det fanns ett sätt för dig att bli bättre.<br />

Må bättre. Prestera bättre. Leva bättre.<br />

Dimensionell vägledning · Energimedicin<br />

Coaching & Mentorsamtal · Kostrådgivning<br />

Kommunikationsprofilering · Kurser<br />

Föreläsningar · Böcker<br />

Monica Poshman<br />

Ledare · Personlig utvecklare · Författare<br />

Är verksam i Täby Stockholm och på distans<br />

www.unfoldedmind.se<br />

NY BOK!<br />

www.strålandeliv.se • stralande.liv@gmail.com<br />

Vendelas Telefonbyrå<br />

Har du en livsåskådning som bejakar att livet är mer än det fysiska och<br />

det materiella? Kan du tänka dig att det finns något efter döden? Då har<br />

du hittat rätt. De medier som tjänstgör på telefonbyrån använder sin<br />

mediala förmåga under samtalet för att möta dina behov på bästa sätt,<br />

de är seriösa och har som mål att vara till hjälp för dig som ringer.<br />

Du kan känna dig trygg när du ringer till oss, våra vägledare<br />

har tystnadsplikt och vi följer Etiska Rådets riktlinjer<br />

för betalsamtal.<br />

www.vendelastelefonbyra.se<br />

Jag heter David, som<br />

medium känner jag<br />

av din livssituation,<br />

vad som kommer<br />

och hur du går vidare<br />

i dina relationer,<br />

kärlek, sorg, barn<br />

vänner, djur, jobb<br />

Direktkod 325<br />

eller ekonomi.<br />

Direktkod 285<br />

Amelia känd i såväl<br />

Norge som i Sverige.<br />

Har arbetat som<br />

professionell livsvägledare<br />

och livscoach<br />

i den privata sektorn<br />

och företag.<br />

Direktkod 435 Direktkod 380<br />

Mitt namn är Liza-Leena,<br />

och jag har jobbat<br />

med vägledning via<br />

tarot i 25 år. Större<br />

delen av min släkt är<br />

samer från Lappland.<br />

Har ärvt min mediala<br />

förmåga ifrån många<br />

kunskapsrika shamaner<br />

i släkten.<br />

Välkommen till mig<br />

Miee. Tillsammans<br />

med Änglarna och<br />

guiderna vägleder jag<br />

er omsorgsfullt lugnt<br />

och tryggt.<br />

Jag kommunicerar<br />

igenom tal skrift och<br />

bilder, omsorgsfullt<br />

lugnt och tryggt.<br />

0939-114 70 17<br />

08-505 236 40 fakturabetalning<br />

”När du ringer till oss möter du medier<br />

som jag känner och litar på.<br />

Jag rekommenderar dem varmt!”<br />

– Vendela Cederholm<br />

Samtalet kostar 20 kr/min och kostnaden kommer på din telefonräkning. Du som ringer ska vara minst<br />

18 år. Kontakta oss på kundtjänsten om du vill betala på annat sätt. Tel 08-21 46 02 vardagar 9–17.<br />

Free • nr 2 | 41 | mars–april • <strong>2021</strong>


Livmoderskraften<br />

Alla kan läka sin historia


Ania Munay är praktiserande shaman och medicinkvinna. Med drygt 30 års erfarenhet<br />

av andlig utveckling och healing utbildar och vägleder hon idag andra att hela sin historia<br />

och leva sin dröm. Nu är hon aktuell med den självbiografiska trilogin Livmödrars kraft<br />

& visdom. Det är hög tid för den feminina kraften att komma tillbaka, säger Ania. Vi är i<br />

den tiden nu som förfäderna talat om. Vi har tystats alldeles för länge.<br />

Text Josefin Lassbo Foto Christine Friberg<br />

Ania Munay har ett ovanligt<br />

visitkort. Där står ”shaman<br />

och medicinkvinna”. Hon är en<br />

pionjär inom new age och en<br />

av Sveriges första Reiki Masters.<br />

Hon är även utbildad kbt- och familjeterapeut.<br />

Under 16 år drev hon framgångsrikt<br />

Lotusgården, en läkarmottagning där komplementär<br />

vård förenades med traditionell<br />

läkevård under samma tak.<br />

IDAG HAR ANIA drygt 30 års erfarenhet av<br />

andlig utveckling och healing. Tillsammans<br />

med sin man Magnus driver hon Gaia Life<br />

kursgård i Fjärås. Där håller de utbildningar,<br />

retreater, ceremonier och helande resor till<br />

olika platser i världen utifrån det shamanska<br />

förhållningssättet.<br />

– Det här är den tid förfäderna talat om. Det är<br />

dags för många sanningar att komma upp i ljuset<br />

och den feminina kraften att vakna igen. Vi<br />

har tystats alldeles för länge, säger Ania Munay.<br />

– Med min historia önskar jag ge läsaren insikt<br />

att vi kan läka våra sår och förändra våra<br />

mönster. Vi måste alla lära oss att dansa med<br />

våra skuggor. Men det finns ingen kvickfix,<br />

man kan aldrig springa ifrån sina skuggor. Ju<br />

mer ljus, desto skarpare skuggor. Det handlar<br />

om att lära sig dansa med dem, säger hon.<br />

ANIA FÖDDES I en vanlig arbetarfamilj på<br />

Hisingen i Göteborg, där man inte pratade om<br />

andlighet trots att medialiteten fanns i båda<br />

föräldrarnas blodslinjer i många generationer.<br />

Hon var ett högkänsligt barn. Uppvuxen i<br />

en dysfunktionell familj var vardagen fylld<br />

med oro, missbruk, medberoende, psykiskt<br />

och fysiska övergrepp. Med svåra traumatiska<br />

händelser i bagaget fick hon som 30-åring<br />

diagnosen posttraumatisk stress, utmattningssyndrom<br />

och panikångest.<br />

– Jag valde att inte kliva in i den traditionella<br />

sjukvården där endast psykofarmaka<br />

fanns att tillgå. Istället lärde jag mig att<br />

använda mig av min känslighet, mitt klarseende<br />

och helande förmågor.<br />

MED SIN SJÄLVBIOGRAFISKA trilogi Livmödrars<br />

kraft & visdom, vill Ania inspirera<br />

och ge kraft till andra människor att ta<br />

ansvar för sitt eget liv och läkande.<br />

– I det stora perspektivet har det med samhället<br />

att göra, med miljön och att skapa fred<br />

på jorden. Vi behöver komma till insikten att<br />

fred inte kan skapas i omvärlden så länge vi<br />

har kaos, krig och konflikt inom oss själva.<br />

Var och en av oss behöver göra sitt inre arbete<br />

för framtida generationers skull.<br />

Livmödrars kraft och visdom handlar om<br />

den feminina kraften, livmodern som ett<br />

kraftcentra i människor som stängts<br />

ned. Nu börjar den aktiveras igen.<br />

När den reser sig i såväl kvinnor som<br />

män, kan de inte längre kontrolleras<br />

och manipuleras, utan har kraften att<br />

själva manifestera sin framtid.<br />

I BÖCKERNA VÄVS hennes personliga längtan<br />

efter och kamp för kärlek och barn, ihop<br />

med hennes växande in i en andlig verklighet<br />

via klardrömmar och ut-ur-kroppen upplevelser.<br />

Passionerade kärleksmöten, vardagskamp<br />

och svek blandas med starka andliga<br />

initieringar, magiska möten och insikter,<br />

som hon hoppas skall inspirera läsaren till<br />

transformation i sitt eget liv.<br />

– Jag vill visa att det finns mer än vad vi<br />

kan se med blotta ögat, att andlighet är en<br />

viktig del i människors hälsa och välmående<br />

i livet. Du får aldrig mer än du klarar av.<br />

Hur jävlig din historia än ser ut, finns något<br />

vackert i den!<br />

▲<br />

KORT<br />

OM<br />

ANIA<br />

NAMN Ania Munay.<br />

ÅLDER 61 år.<br />

FAMILJ Maken Magnus, två<br />

döttrar, 5 barnbarn, fyra katter,<br />

tre hundar och en klan av får, höns<br />

och ankor.<br />

BOR Fjärås.<br />

YRKE Shaman, healer och författare.<br />

DOLD TALANG Lagar soppa av en spik.<br />

AKTUELL MED Den självbiografiska<br />

trilogin Livmödrars kraft & visdom.<br />

”Jag vill visa att det finns mer än vad vi kan<br />

se med blotta ögat, att andlighet är en viktig<br />

del i människors hälsa och välmående i livet.”<br />

Bokutdrag på följande uppslag.<br />

Free • nr 2 | 43 | mars–april • <strong>2021</strong>


Utdrag ur boken<br />

Den röda jorden<br />

Munari kunde nu tydligt se att<br />

Moder Jord hade sänt kvinnan<br />

som låg och sov i rummet bredvid.<br />

Ania, som hon hette, bar på en urgammal<br />

kunskap från jordens begynnelse och att<br />

hon bar på kunskap från stjärnorna var<br />

också mycket tydligt. Hon såg att den unga<br />

kvinnan bar på en djup rädsla som kunde<br />

vara ödesdiger om hon inte lärde sig att<br />

möta och transformera den. Det var hennes<br />

uppgift att hjälpa till att frigöra kraften<br />

från rädslans grepp. Munari övervägde om<br />

hon skulle ta med sig Ania till cirkeln av<br />

kvinnor. Innan hon tänkt färdigt tanken såg<br />

hon hur en stjärna föll på himlen. Det var<br />

ett svar tydligt nog men hur skulle de andra<br />

i cirkeln reagera om hon tog med sig en vit<br />

kvinna?<br />

MUNARI STOD BÖJD över mig när jag vaknade<br />

efter min starka dröm. Först blev jag<br />

livrädd när jag såg ett kolsvart ansikte framför<br />

mig: ”Vi ska iväg, så skynda dig att ta<br />

på dig”, sa hon. Jag tog på mig kläderna och<br />

skyndade efter Munari som redan var ute<br />

ur huset. Vi halvsprang genom bushen. Det<br />

var inte det lättaste att se var jag satte mina<br />

fötter och när Munari slutligen saktade ner<br />

var jag helt slut. Det var svårt att hinna med<br />

denna bushkvinna även om hon var mer än<br />

dubbelt så gammal som jag själv. Vi gick<br />

genom ett snårigt buskage och jag rev mig<br />

på både armar och ben men jag bet ihop. Det<br />

var spännande att se vart Munari skulle föra<br />

mig. Plötsligt stod jag framför öppningen<br />

till den grotta som hunden hade visat mig<br />

natten innan. Detta kunde inte vara sant.<br />

Munari gav mig ett tecken att jag skulle<br />

följa efter henne. Vi gick in i grottan och jag<br />

mindes den energi jag hade känt på natten<br />

i min dröm. Nu var det helt tyst och stilla<br />

därinne. Munari fortsatte längre in i grottan<br />

där jag inte hade varit förut. Vi kom fram<br />

till ännu en öppning som vi fick krypa på<br />

alla fyra för att överhuvudtaget kunna ta<br />

oss igenom och jag kunde känna den klara<br />

nattluften på andra sidan öppningen.<br />

EN GRUPP AV fem kvinnor stod där i en<br />

cirkel. De sjöng och vaggade fram och<br />

tillbaka. Alla var barbröstade och målade<br />

med vit färg som såg ut som aska i olika<br />

symboler på kroppen. De tystnade och alla<br />

stirrade på mig. Munari började prata på sitt<br />

eget språk samtidigt som hon gestikulerade<br />

med armarna. Alla tittade på mig igen och<br />

jag hade svårt att läsa av vad de tyckte och<br />

kände men av minerna och rösterna att<br />

döma kunde jag inte tro annat än att de inte<br />

var förtjusta över att ha mig där. Munari<br />

kom fram till mig och sa att jag skulle ta<br />

av mig mina kläder och ställa mig i mitten<br />

av cirkeln. Jag kan inte påstå att jag blev<br />

överväldigad över detta besked. Det kändes<br />

pinsamt. Samtidigt var jag medveten om att<br />

det var en del av deras kultur. Så där stod<br />

jag i en cirkel med sex kvinnor och lät mina<br />

kläder falla till marken, och som om inte det<br />

var tillräckligt, snöret från min tampong<br />

hängde snyggt mellan mina ben.<br />

EN AV DE ÄLDSTA kvinnorna kom fram till<br />

mig och ryckte i snöret och sa något. Jag<br />

tittade bedjande på Munari som sa att jag<br />

skulle vara helt naken, att blodet som var<br />

heligt, skulle flöda fritt och lämnas som<br />

en gåva till jorden. Nu ville jag bara sjunka<br />

genom jorden. Känslor av skam och förnedring<br />

for genom mig. Jag konstaterade bara<br />

att herregud vad jag var fylld av skam kring<br />

mitt eget kön och en total självförnekelse<br />

över mig själv som kvinna. I det ögonblicket<br />

fick jag en insikt som jag aldrig skulle<br />

glömma. Detta med vikten av att älska eller<br />

åtminstone förlika mig med mig själv precis<br />

som jag är.<br />

DET VAR PÅ INGET sätt en kränkande eller<br />

förnedrande handling gjorda av dessa kvinnor<br />

mot mig. Känslan av förnedring utspelades<br />

bara inom mig, utifrån de minnen som<br />

det förflutna spelade upp i mitt inre drama.<br />

Den äldre kvinnan som såg ut att vara minst<br />

hundra år gammal kom fram till mig. Hon<br />

lade sin egen hand på sin livmoder och den<br />

andra på min, sedan tittade hon mig djupt in<br />

i ögonen som om hon sökte något i djupet av<br />

min själ. Hon talade på sitt eget språk som<br />

jag inte förstod ett ord av. En av de andra<br />

kvinnorna kom fram med en lerskål med en<br />

gråvit smet i. Den gamla doppade fingret i<br />

skålen och målade olika mönster och symboler<br />

på hela min kropp. Jag fick senare veta<br />

att det var bland annat aska och månblod<br />

de hade målat med. Min blick sökte Munari<br />

men hon blundade och vaggade fram och<br />

tillbaka och sjöng med märkliga ljud. En annan<br />

kvinna hade en kvist som hon borstade<br />

marken med så att den blev fri från sten och<br />

stickor, sedan blev jag visad att jag skulle<br />

lägga mig ner på marken. Jag kan inte påstå<br />

att det kändes något vidare skönt att lägga<br />

mig ner där på den hårda markens yta men<br />

till min förvåning var marken varm och jag<br />

lade mig bekvämt till rätta. Jag visste inte<br />

vad som skulle hända, mitt hjärta bankade<br />

i bröstet och jag sa tyst till mig själv att det<br />

som hände var något mycket stort. Jag tittade<br />

upp mot den stjärnfyllda himlen där jag<br />

såg hela Vintergatan.<br />

EN ALLDELES SPECIELL stjärna fångade min<br />

uppmärksamhet eftersom den lyste starkare<br />

än alla de andra och i ett ögonblick blinkade<br />

den till som om den ville säga mig något. Jag<br />

slöt mina ögon och andades för att lugna<br />

mig själv. Oron i min kropp ville inte lägga<br />

sig. Kvinnorna runt omkring mig fortsatte<br />

att sjunga och göra en massa konstiga ljud.<br />

Ibland var det någon som gav ifrån sig ett<br />

ljud som fick mig att hoppa högt. Energierna<br />

blev starkare och starkare och luften jag<br />

andades kändes tung som bly. Det började<br />

surra i huvudet och i min kropp och ju mer<br />

jag kämpade emot desto starkare blev ljudet<br />

i mina öron och desto svårare blev det att<br />

andas. Sången och ljuden runt mig blev som<br />

en del av mig själv. Jag kunde känna en viss<br />

trygghet i att höra kvinnornas olika läten.<br />

”Slappna av Ania”, viskade en röst i mitt<br />

vänstra öra. Rösten fick mig att hoppa till.<br />

Det fick mig att slungas ur min egen kropp<br />

med en stor kraft. Det tystnade i mitt huvud<br />

och jag hörde inte längre kvinnorna. Jag var<br />

ensam, helt ensam i den svarta natten.<br />

JAG FRYSER, DET är kallt. Var är mina<br />

kläder? Var är jag någonstans? Det är många<br />

frågor som jag vill ha svar på. Mörkret<br />

skrämmer mig lite, det känns otryggt att<br />

vara här. Jag känner en närvaro runt mig<br />

men jag kan inte se klart. Det är som om jag<br />

har en slöja för ögonen. Jag vill få bort det<br />

som hindrar mig att se. Jag vill se. I samma<br />

andetag blir jag rädd, vill jag se? Vad är jag<br />

rädd för? Jag hör något som prasslar bredvid<br />

mig. Nej, tänker jag i samma andetag,<br />

bara det inte är en orm. Jag hade inte mer än<br />

tänkt tanken förrän jag ser en orm komma<br />

ringlande emot mig. En stor tjock orm. Ett<br />

skrik fastnar i min strupe. Istället hör jag<br />

mig själv skratta och sedan säga: ”Jaså det<br />

är detta du är rädd för, ormen.” Det var min<br />

röst men den lät ändå främmande på ett<br />

märkligt sätt som om det var någon annan<br />

Free • nr 2 | 44 | mars–april • <strong>2021</strong>


som använde mitt språkrör. ”Vadå rädd för<br />

ormar?” Jag börjar kommunicera med mig<br />

själv samtidigt som jag försöker analysera<br />

vad som händer.<br />

DU ÄR RÄDD för den feminina kraft som<br />

finns i djupet inom dig och som du bär i din<br />

livmoder. Så länge du ger den näring med<br />

rädslan kommer den att förbli destruktiv<br />

och kämpa emot dig. ”Vadå rädd för min<br />

feminina kraft? Jag förstår inte?” Förnekelsen<br />

ligger så djupt inom dig att du har glömt<br />

bort den gudomliga kraft som är kopplad<br />

med Gudinnan, den kraft som transformerar<br />

allt som står i vägen för den högsta sanningen,<br />

den att allt är ett. ”Men säg mig då,<br />

vad jag ska göra för att sluta förneka den<br />

kraften? Jag vill inget hellre en att bli hel!”<br />

“Bejaka din livmoders tempel där din<br />

sexuella kraft och skapandekraft har sin<br />

boning. Älska dig själv på alla plan och i alla<br />

dimensioner. Välkomna, lita till och tacka<br />

för det som Gudinnan ger dig.”<br />

Jag hör inte längre på för ormen är nu<br />

bara en meter från mig. Jag vågar inte röra<br />

mig. Ormen stirrar in i mina ögon. Hjärtat<br />

bankar, det är svårt att andas. Hjälp vad ska<br />

jag göra? Då hör jag mig själv säga: ”Tack för<br />

att du har kommit till mig”. Ett lugn sprider<br />

sig genom hela min kropp och jag kan känna<br />

att jag menar det jag säger och jag ler.<br />

PLÖTSLIGT ÄR ORMEN borta och jag befinner<br />

mig i en grotta. Det är samma grotta<br />

som jag har varit i tidigare, men denna gång<br />

brinner det en eld. Det är varmt och skönt<br />

och till en början har jag svårt att se klart<br />

där inne men så småningom ser jag tydligare.<br />

Någon gömmer sig där inne i skuggorna,<br />

jag kan känna en stark närvaro. Min första<br />

känsla är rädslan över vad som gömmer sig<br />

i mörkret, sedan minns jag orden igen, att<br />

inte ge näring med rädslan. Istället säger<br />

jag: ”Jag välkomnar dig, visa dig.” Ur skuggan<br />

kommer en man. Mitt hjärta bankar i<br />

bröstet. Det är svårt att urskilja mannens<br />

ansikte så jag ber honom att komma fram<br />

i skenet från elden. Jag rycker till, det är<br />

samma man som jag har sett i drömmen<br />

tidigare. Egentligen blir jag inte förvånad,<br />

någonstans visste jag att det skulle vara<br />

han men vem är han? Jag hinner inte mer än<br />

tänka tanken förrän jag hör: ”I am the son of<br />

the Goddess.”<br />

Plus mer<br />

www.lassboforlag.se<br />

www.gaialife.se<br />

”Den röda jorden”, Ania Munay (Lassbo<br />

Förlag, 2020). ”Skuggdansen” Ania<br />

Munay (Lassbo förlag, 2020). ”Alla<br />

Gudars Moder”släpps<br />

hösten <strong>2021</strong>.<br />

Vinn!<br />

Free lottar ut<br />

3 exemplar av<br />

boken ”Den<br />

röda jorden”, i<br />

samarbete med<br />

Lassbo Förlag.<br />

Gå in på <strong>free</strong>.se<br />

och klicka på ”Free utlottning”.<br />

Skriv gärna några rader om<br />

varför du är nyfiken på boken.<br />

Liv&lust<br />

Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och<br />

publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig<br />

utveckling, ledarskap, hållbarhet, livsfilosofi och självupplevda<br />

berättelser.<br />

Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin<br />

läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas.<br />

Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som<br />

ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara,<br />

som fungerar och som kan göra verklig skillnad.<br />

www.lassboforlag.se<br />

Free • nr 2 | 45 | mars–april • <strong>2021</strong>


VÄGLEDNING • RÅDGIVNING<br />

• Medial vägledning<br />

• Medialt coachande samtal<br />

• Andliga budskap<br />

• Husrensning<br />

Vägledning för kropp och själ<br />

Även digitalt!<br />

Elisabeth Ellidotter – Certifierat medium, Medial coach<br />

info@innerstadrommar.se<br />

www.innerstadrommar.se<br />

STJÄRNREGN<br />

Medial vägledning · Tarot<br />

Tidigare liv · Drömtydning<br />

Djurkommunikation<br />

Borttappade saker<br />

Bortsprungna djur<br />

Pehr Mikael Viola<br />

Lennart<br />

Agneta Orlå<br />

– för kraften inom dig<br />

Stina<br />

Carina<br />

Lia<br />

Jeppe<br />

Ninna<br />

Johanna<br />

Jessie<br />

Monika<br />

Horoskopkonsultationer<br />

Drömtolkning<br />

Skuggarbete<br />

www.agnetaorla.se<br />

Lucinda Anne<br />

Anette Helen<br />

0939 1943<br />

19.90 kr/min<br />

Nya öppettider 07.00–01.00 varje dag<br />

www.stjarnregn.se<br />

Free • nr 2 | 46 | mars–april • <strong>2021</strong>


fri vägledning<br />

Lee Seger<br />

LEE SEGER är terapeutisk healer och författare till ”Ditt Magiska Jag”, ”Lee<br />

Seger Healingkort” och ”Revan i horisonten”. Hon ger utbildningar till Andlig<br />

Coach och Terapeutisk Healer. Lee skriver här om helande och förändring.<br />

De långsamma rörelserna<br />

Man behöver titta bakåt för att kunna se framåt. Med ett lite annorlunda perspektiv på förändring<br />

kan vardagen bli mjukare, de egna valen viktigare och andras åsikter mer oviktiga. Det kan<br />

till och med bli så att rymdskeppen får komma att symbolisera Vattumannens ålder ...<br />

För ungefär tjugo år sedan drömde jag en<br />

väldigt spektakulär dröm. Jag var i någon form<br />

av skola för vuxna, typ en folkhögskola, det var<br />

på kvällen och jag gick ut från byggnaden ut på<br />

gården. Det var mörkt ute och alldeles stjärnklart.<br />

Jag stod och funderade över livet och tittade<br />

upp mot den vackra himlen när en stjärnformation<br />

från höger lösgjorde sig och asaguden<br />

Tor kom åkandes i sin vagn, dragen av sina<br />

bockar, rakt ovanför mig. Han svängde sin<br />

hammare och även om det inte åskade kände<br />

jag kraften i hans framfart. Efter att ha passerat<br />

mig försvann han ut till vänster.<br />

Efter det lösgjorde sig två fiskar, även de<br />

från höger, som simmade över himlavalvet<br />

och försvann ut till vänster precis som Tor<br />

hade gjort. Därefter kom det ett rymdskepp, i<br />

en klassisk flygande-tefat-form. Det svävade<br />

också från höger över himmeln men stannade<br />

rakt ovanför mig. Både Tor, fiskarna och rymdskeppet<br />

var gjorda av stjärnor.<br />

Min tolkning<br />

Det hela var mycket mäktigt och jag förstod redan<br />

i drömmen att jag blev visad olika skiften och<br />

perioder som varit gällande för oss här i norr.<br />

Först hade vi asatron som symboliserades<br />

Foto: Torbjörn Lagerwall<br />

av Tor, sedan den kristna eran under fiskarnas<br />

tidsålder. Tekniskt sett så tillhör egentligen<br />

asagudarna också fiskarnas tidsålder, men vi<br />

kan vara lite generösa med tolkningen och tänka<br />

att det stod för tiden före, det vill säga vädurens<br />

tidsålder. Rymdskeppet blir sedan vattumannens<br />

tidsålder – som vi just nu har vandrat in i.<br />

Ett långsamt skifte<br />

Varje tidsålder är på ungefär 2 000 år och<br />

redan ett par hundra år innan ett skifte sker,<br />

så påbörjas processen. Här i Europa kunde vi<br />

se skiftet mellan Fiskarnas och Vattumannens<br />

tidsålder ta sin början på 1700-talet, med en<br />

rörelse som syftade till att frigöra sig från den<br />

okunskap som gjorde att kyrka och kungahus<br />

kunde ha absolut makt.<br />

Tankar släpptes fria, uppfinningar drev<br />

samhällen framåt och tanken var att det skulle<br />

komma en större del av populationen till gagn. Vilket<br />

det ju också har gjort, om vi jämför hur vi lever<br />

idag i jämförelse hur man levde på medeltiden.<br />

Sen blev det förstås inte ordning på allt<br />

som hade varit önskvärt, men om man tittar<br />

med ett perspektiv av astrologiska tidsåldrar,<br />

så hade det inte varit möjligt eftersom vi<br />

fortfarande var kvar i fiskarnas. Dessutom i en<br />

övergång då ytterligheter gärna visar sig.<br />

Det gick helt enkelt inte att göra större<br />

förändringar än vad som gjordes, och kanske<br />

behövde vi se resultatet som vi nu står inför –<br />

för att verkligen hänga med i svängarna?<br />

Jag vet<br />

Om Fiskarnas tidsålder handlade om andlighet<br />

och om tro så handlar Vattumannens om<br />

nyfikenhet, klarsyn och kunskap. Vi går in i<br />

en tid då det inte längre handlar om andras<br />

upplevelser eller kanaliseringar – alltså vad<br />

andra säger åt oss att vi ska tro på, utan om<br />

det vi själva upplever.<br />

Vi kommer att vilja grunda våra beslut och vår<br />

tro på vår egen inre värld, på det vi själva upplevt<br />

och som för oss vuxit till en sanning. Om fiskarna<br />

säger jag tror, så säger vattumannen jag vet.<br />

Ett högre medvetande<br />

Var kommer då rymdskeppet in i detta? För<br />

mig symboliserar det vårt växande medvetande,<br />

den klarsyn som kommer av att släppa<br />

taget om ärvda programmeringar och sätt att<br />

se på livet.<br />

Vi har gått från att tro att jorden är platt och<br />

att vissa har rätt att äga såväl andra människor<br />

som deras åsikter. Makt över andra har<br />

varit viktigare än empati, vänlighet och omsorg.<br />

Samtidigt har fiskarnas energi hjälpt oss<br />

att öppna våra hjärtan och på så sätt förbereda<br />

oss för det vi nu har framför oss. Allt är som<br />

det ska ur ett högre perspektiv.<br />

För att lyfta oss över det negativa med detta<br />

arv behöver vi kunskap. En klarsyn som bara<br />

kan komma av en inre utveckling. Med de nyfikna<br />

energierna från Vattumannen är det upp<br />

till var och en att klättra upp på våra inre berg<br />

för att se oss själva, livet och vad som pågår på<br />

lite avstånd.<br />

Väl uppe på berget tror jag till exempel att<br />

det blir lätt att tänka sig att vi inte är ensamma<br />

i detta vårt universum. Andra världar och<br />

dimensioner blir mer självklara, rymdskeppen<br />

blir så att säga tydligare.<br />

200 år framåt<br />

Jag tycker själv att det är viktigt att se det här<br />

längre perspektivet, att Vattumannens tidsålder<br />

påbörjade sin transformation redan för<br />

trehundra år sedan. Det ger mig en förståelse<br />

för att det inte är en viss dag, ett speciellt<br />

datum som gör att vi förändras.<br />

Utan det betyder att med de förändrade<br />

energiernas hjälp har vi all möjlighet att dag<br />

för dag skapa en ny verklighet, och om två<br />

hundra år kommer verkligheten då att se helt<br />

annorlunda ut. Men morgondagen och veckan<br />

därefter behöver vi ta ansvar för nu – annars<br />

är det inte mycket som sker.<br />

VISST ÄR DET spännande med dessa långsamma<br />

rörelserna, och att vi dag för dag är en del av dem!<br />

Massa kärlek, Lee<br />

Free • nr 2 | 47 | mars–april • <strong>2021</strong>


Sttjärrnnaann<br />

Taarrott<br />

TTAROTTLINJE<br />

VÄGLEDNING • RÅDGIVNING<br />

Tarot<br />

Medium<br />

Tarot och medial vägledning.<br />

Vi navigerar dig fram i livets frågor.<br />

Vi på Tarotstjärnan har öppet<br />

Mån-Tor 8:00-24:00<br />

Fre-Sön 8:00-01:00<br />

Kaaarriin<br />

Serraaafiiaaa<br />

SKUGGEDAMEN ®<br />

Är alltid där för dig.<br />

Kärlek, arbete, hälsa,<br />

familj osv.<br />

Jag har alla svaren<br />

i mina kort<br />

009993999 1999600<br />

199,9900krrr/minn<br />

009993999 1111<br />

15minn/2500krrr<br />

0939-100 25 20<br />

19.90 min<br />

Skuggedamen, Box 16096, 200 25 Malmö<br />

wwwwwwwww.tttaaarrrotttsstttjaaarrrnnaaa.sse<br />

Free • nr 2 | 48 | mars–april • <strong>2021</strong>


Fråga vårt<br />

medium<br />

Benny Rosenqvist<br />

Känner mig<br />

vilsen<br />

FRÅGA Hej Benny! Jag har kommit till en<br />

punkt i livet där jag känner mig allt mer<br />

vilsen. Min relation sen 30 år har tappat<br />

gnistan helt och jag funderar ofta också<br />

på om jag kanske skulle ta och byta jobb.<br />

Helt enkelt behövs förändring på ett eller<br />

flera plan. Jobbar med min självkänsla<br />

vilket får mig att må bättre.<br />

Innerst inne så känner jag att det blir<br />

bra i framtiden oavsett hur det är nu. Så<br />

jag har hopp. Bör jag lämna och starta<br />

om för att finna mer ro? Då menar jag<br />

både sambo-relationen och jobb?<br />

Anette<br />

Vårt medium svarar på dina frågor om det andliga.<br />

Fatta dig gärna kort! Sänd din fråga och ditt förnamn<br />

till e-post: red@<strong>free</strong>.se. Ämne: ”Fråga vårt medium”<br />

Bennys senaste bok: ”Ljusfolket” (Egmont Publishing).<br />

Orolig för mina släktingar<br />

FRÅGA Hej Benny! Kan du sprida ljus över min systerdotter och hennes man? Vad som<br />

skall hända med dem. Var de ska bo, vad de ska arbeta med och hur de ska komma in i<br />

det svenska samhället. De har flyttat från ett land till ett annat och det är så mycket<br />

som ska fungera. Oroar mig nästan ständigt.<br />

”Tacksam moster”<br />

”De är glada att de är här i Sverige.”<br />

BENNY SVARAR Kära ”Tacksam moster”.<br />

Oro är aldrig bra. Det har aldrig löst något<br />

och det stämmer sällan att man behöver vara<br />

det. Dina släktingar är glada att de är här i<br />

Sverige nu. Mannen kommer först att få ett<br />

jobb där han jobbar med mycket tekniska<br />

ting utan att bli smutsig om händerna.<br />

Systerdottern kommer först att jobba med<br />

omvårdnad och sedan som arbetsledare<br />

inom omsorgen. Först hyr de en lägenhet, sedan<br />

kommer de att köpa ett kedjehus. Trivsel<br />

uppstår. Lycka till Kram Benny<br />

BENNY SVARAR Kära Anette. Du har själv<br />

stora insikter märker jag. Min guide säger<br />

att du är inne i en transformation och att<br />

det är en medvetandehöjning om dina<br />

behov. Du har inte kärlek nu, men vill ha<br />

det och kommer att få det snart. Du behöver<br />

inte konstruera ett slut, det blir när det är<br />

färdigt med din nuvarande sambo.<br />

Jobbet: snart kommer du att finna en ny<br />

väg där du trivs och utvecklas fantastiskt.<br />

Vilken resa du kommer att göra. Med nya<br />

vänner och ny kunskap. Ibland utvecklar<br />

livet oss när vi behöver det. Och du är där.<br />

Lycka till. Kram Benny<br />

Finns det någon<br />

ljusning?<br />

FRÅGA Hej Benny! Jag har under många,<br />

många år kämpat på mot många odds.<br />

Dödsfall, otrohet, sjukdom, ekonomiskt<br />

utsatt, svek med mera. Det känns som<br />

det går troll i detta.<br />

Finns det någon ljusning eller är detta<br />

min lott i livet? Ska jag fortsätta med<br />

min butik eller lägga ner?<br />

Mariahj<br />

BENNY SVARAR Kära Mariahj. Oj, vad du<br />

gått igenom mycket. Men vilken livskunskap<br />

du har fått. Nu kan en riktig kärlek<br />

komma in i ditt liv. Rent psykiskt kommer<br />

du att bli starkare. Ekonomiskt hitta nya<br />

vägar. Din butik kommer att gå bättre och<br />

du kommer att få erbjudande av en som vill<br />

köpa den. Så du är ju på rätt väg i livet. Du<br />

har haft den mörka tiden så nu kommer<br />

den ljusa in i ditt liv och den har du redan<br />

välkomnat. Lycka till. Kram Benny<br />

Har tappat<br />

glöden<br />

FRÅGA Hej Benny! Undrar om livet har<br />

någon trevlig överraskning kvar för mig<br />

eller om det bär sakta men säkert mot<br />

den sista hållplatsen i ens liv? Jag känner<br />

att jag av olika anledningar har tappat<br />

glöden.<br />

”Främling”<br />

BENNY SVARAR Kära ”Främling”. Ja visst<br />

är det underligt att livet överraskar oss hela<br />

tiden positivt om vi tar en hållplats till med<br />

bussen och stiger av vid rätt ställe i livet.<br />

För på något konstigt sätt så vänder det<br />

alltid, och det känns som att du ska öppna<br />

ditt hjärta för en ny kärlek, en ny vänskap<br />

och stora insikter om vad mycket du lärt dig<br />

i livet redan. Och att du kan koppla av lite<br />

mer nu och börja njuta av allt du lärt dig.<br />

Glöden kommer du finna i ditt hjärta. Den<br />

finns där redan. Lycka till. Kram Benny<br />

Free • nr 2 | 49 | mars–april • <strong>2021</strong>


RADBANDET<br />

MIXAT<br />

Vill du dela ut Free?<br />

Att dela ut Free kostar från 150 kr/år inkl.<br />

moms. Kontakta oss på pren@<strong>free</strong>.se eller<br />

070-287 15 50 för mer information. Du kan<br />

även registrera dig på www.<strong>free</strong>.se. Klicka<br />

på Prenumerera, Bli budbärare.<br />

Få Free hem i brevlådan!<br />

Prenumerera på Free och få den hem i din<br />

brevlåda. Du får 6 nummer för 180:–.<br />

Bankgiro 251-4487. Skriv "Prenumeration<br />

Free". Kom ihåg att ange ditt namn och<br />

adress. Du kan även registrera dig på vår<br />

hemsida www.<strong>free</strong>.se<br />

KURSER • UTBILDNINGAR<br />

Sommarkurser vid havet,<br />

Gullnäsgården<br />

Ta hand om dig själv och ladda dina<br />

batterier! Mycket naturskönt på ön Tjärnö,<br />

nära Strömstad. Erfarna kursledare. Kurs i<br />

Aktiv avspänning, andning och egenvård,<br />

Mindfulness och yoga retreat samt stuguthyrning<br />

B&B. Volontärplats. Välkommen<br />

till en pärla i Bohuslänska skärgården!<br />

Läs mer på www.gullnas.se<br />

Lisa Danåsen Wikström, 0739-84 38 15<br />

EN PLATS<br />

FÖR DIG?<br />

Vill du också synas<br />

på rad bandets sida för<br />

bara 650 kr + moms?<br />

Ring och<br />

boka plats!<br />

070-629 71 89<br />

Nästa nummer<br />

utkommer den 4 maj<br />

Förundranseffekten<br />

Kan vi bli smartare, mer kreativa, mindre stressade, friskare och på köpet<br />

mer ödmjuka och miljömedvetna av att betrakta en hisnande vacker<br />

naturupplevelse, lyssna till ett fantastiskt musikstycke eller känna ahaupplevelsen<br />

när vi får ny kunskap? Vi har träffat Sara Hammarkrantz<br />

och Katrin Sandberg som i sin bok ”Förundranseffekten” tar upp den<br />

nya, spännande forskningen om hur förundransupplevelser kan hjälpa<br />

oss till ett mer harmoniskt liv.<br />

Aromaterapi från början<br />

Ingrid Kutschbach är en av Sveriges främsta aromaterapeuter, doftkonsult<br />

och lärare. Under flera år drev hon Aromaterapiskolan i Göteborg. Idag<br />

jobbar hon internationellt med sin konsultverksamhet. Ingrid är nu<br />

aktuell med boken ”Aromaterapi från början” med handfasta råd och<br />

användbara recept för ditt naturliga välmående i vardagen. Oavsett<br />

dina förkunskaper vill hon inspirera dig till att utforska denna magiska<br />

värld av dofter från naturen som ger balans till kropp och själ.<br />

Hållbarhetens lov<br />

Livet på jorden befinner sig i en gigantisk förvandling. För att möta<br />

detta evolutionära kliv behöver vi definiera dagens samhällssystem,<br />

förändra vårt sätt att leva och skapa en tydlig bild av hur vi vill att våra<br />

liv ska se ut. Det menar samhällsentreprenören Karin Malmgren som i<br />

sin bok ”Systemstopp – omstart för en hållbar framtid” beskriver hur<br />

vi kan leva hållbart inom livets många områden. Som utgångspunkt tar<br />

hon avstamp i sitt yrkesliv som handlat om paradigmskiften på organisationsnivå<br />

i Centraleuropa och kunskapscentret Ecotopia på Österlen<br />

som hon byggde upp och öppnade 2012.<br />

Uppstigning<br />

från mysterium till möjlighet<br />

Alla pratar om uppstigning men det är ett komplicerat begrepp och många<br />

förstår inte vad det egentligen betyder. Är det något som gäller för alla<br />

eller bara ett fåtal? Vad innebär det för dig i ditt liv? Bara genom att leva<br />

på jorden idag har du valt att vara delaktig i denna spirituella evolutionsresa.<br />

Men tar du del av alla belöningar, lyckas du undvika de värsta fällorna?<br />

Uppstigning är en process som kan ske utan att du vet om den men när<br />

du väljer att involvera själen, anden och kroppen kan ditt liv bli berikat på<br />

många oväntade sätt. Maria Nylow reder ut begreppen och visar dig hur<br />

din resa kan expandera ditt medvetande, ditt hjärta och din själ.<br />

Ett liv i siarkonstens tjänst<br />

Mer än trettio års erfarenhet gör Rosie Björkman till en av de äldsta<br />

traditionsbärarna av siaryrket i Sverige. Den svenska tradition som hon<br />

varit medskapare till har lagt grunden för och inspirerat den efterkommande<br />

generationen. Vi har samtalat med Rosie om hennes spännande<br />

liv och om den aktuella nyutgåvan av tarotleken med bok ”Jolanda den<br />

Tredje – tarot och häxkonst” som hon skapade för drygt tjugo år sedan<br />

tillsammans med konstnären Hans Arnold.


VÄLKOMMEN IN I TAROTKORTENS<br />

MAGISKA VÄRLD!<br />

Jolanda den tredje Tarot är ett samarbete mellan häxan<br />

och sierskan ROSIE BJÖRKMAN och konstnären<br />

HANS ARNOLD. Sedan den gavs ut första gången<br />

år 2000 har den blivit en av de mest populära<br />

tarotlekarna i Sverige och har även getts ut<br />

på engelska.<br />

Tarotkorten är ett holistiskt kunskapssystem<br />

och ett globalt, allmängiltigt bildspråk<br />

som beskriver varje enskild människa som<br />

mikrokosmos i makrokosmos, i alla hennes<br />

aspekter och relationer. I Jolanda den tredje Tarot<br />

visar häxan och sierskan Rosie Björkman oss in<br />

i tarotkortens magiska symbolvärld och ger oss<br />

vägledning i hur vi kan använda tarotkorten för att<br />

bättre se och förstå vad som händer i och omkring<br />

oss. Med visdom, humor och lekfullhet bjuds vi på en<br />

gnistrande regnbågsblandning av kunskaper från många<br />

olika andliga traditioner som väcker upp vår egen<br />

omedvetna visdom.<br />

LEK 9789189033863 269:-<br />

Leken har 78 kort. Ett häfte medföljer som ger en<br />

kortfattad introduktion och nyckelord om varje kort<br />

BOK 9789189033856 249:-<br />

Mjukband 415 sidor<br />

SET 9789189033870 499:-<br />

JOLANDA DEN TREDJE –<br />

TAROT & HÄXKONST INNEHÅLLER:<br />

Tarotleken Jolanda den Tredje Tarot, 78 kort i färg<br />

Boken Jolanda den Tredje – Tarot & Häxkonst, mjukband<br />

415 sidor med bland annat utförliga tolkningar av varje kort<br />

och exempel på läggningar<br />

www.tarotshop.se<br />

Telefon: 08-440 76 72


– din ledstjärna<br />

M Sjölander AB<br />

Blåsenborgsv. 2, 794 33 Orsa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!