AluScan 2101

online.magazines

MARS 2021

NR 1

Carl

Öjerstam

DESIGNER

Aluminium

produceras

med solenergi

www.aluminium.nu


INNEHÅLL

10 Aluminiummässan flyttas

På grund av pandemin flyttas mässsan

fram

12 Programmerad produktion

Fördelarna av DriverCAD mjukvara

16 Solenergi

Aluminium produceras med solenergi

16

Aluminium

produceras med solenergi

BMW Group börjar använda aluminium

som producerats med solenergi

18 Spårbarhet

Nyckeln till lönsam hållbarhet

19 Lagrar solenergi i

aluminium

Azelio och Svea Solar, ska tillsammans

utveckla energilagring

med hjälp av aluminium.

20 Nytt eldrivet

transportfordon

Re: Move kommer att inspirera att

tänka nytt om rörlighet

21 Medlemssidor

Information från Svenskt Aluminium

30 Metallbulletiner

Börsnytt

32 Om aluminium

En publikation framtagen av Svenskt

Aluminium

24

Carl Öjerstam

NÄSTA NUMMER 2/2021

Utgivning: 23 april 2021

Materialdag: 9 april 2021

Industridesigner

ALUMINIUM SCANDINAVIA Nr. 1 · Mars 2021 · Årgång 38 · ISSN 0282-2628 UTGIVARE Nortuna Herrgård AB · Romfartuna

Nortuna · 725 94 Västerås · aluminium@nortuna.se · www.aluminium.nu CHEFREDAKTÖR/ANSVARIG UTGIVARE Torbjörn Larsson

torbjorn.larsson@nortuna.se I REDAKTIONEN Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.se PRODUKTION OCH LAYOUT Marie Andersson,

Creatiff marie@creatiff.se ANNONSMATERIAL annons.aluminium@nortuna.se ANNONSER BOKNING/FÖRSÄLJNING Kontakta

Torbjorn Larsson · Tel. 0708-18 81 00 · torbjorn.larsson@nortuna.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

3


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Dörrbalk av den nya legeringen Advanz 7UHS-s701.

Foto: Novelis

Ny legering

är både starkare och lättare

Novelis lanserar en ny fordonsaluminiumlegering

som ska

vara den starkaste som företaget

hittills har utvecklat.

Den nya legeringen, Advanz

7UHS-s701, är utformad för

användning i säkerhetskritiska

konstruktionskomponenter för

personbilar.

Förutom personbilar ser

Novelis också användningen av

aluminiumlegeringen i kommersiella

fordon och elfordon,

eftersom den är upp till 40 procent

lättare än konkurrerande

höghållfasta stål. Detta skulle

ge omedelbar vinst för fordonstillverkare

genom att göra

lättare delar som har samma

funktion, vilket resulterar i ett

lättare fordon.

Philippe Meyer, Senior Vice

President och Chief Technology

Officer, Novelis Inc., presenterade

den nya aluminiumlegeringen

i ett pressmeddelande.

PÅSKPYNT I

ÅTERVUNNET

MATERIAL

Stumpastaken designades 1991 och har

blivit en svensk designklassiker. Tillverkad

i Sverige av 100 % återvunnen aluminium.

Det gör den både miljövänlig och hållbar.

Med den här smarta ljusstaken kan du

samla dina ljusstumpar och bränna ner dem

hela vägen.

ALUMINIUMKOMPETENS

TILL AB VOLVO

Valberedningen i AB Volvo föreslår att Martha Finn Brooks väljs till

ny styrelseledamot vid årsstämman den 31 mars 2021.

Martha Finn Brooks, 61, har en bred internationell erfarenhet från

ledande befattningar och över 30 års erfarenhet från styrelsearbete

i publika bolag. Tidigare positioner omfattar ett antal olika ledande

befattningar inom Cummins, exempelvis som chef för lastbils- och

bussverksamheten samt som chef för motorförsäljning och Customer

Engineering. Martha började sin aluminiumkariär hos Alcan för

att sedan bli chef för Novelis, som är världsledande inom tillverkning

av valsat aluminium och återvinning. Martha Finn Brooks är

ledamot i styrelsen för Jabil Inc., Bombardier och aluminiumföretaget

Constellium SE och hon är ordförande i styrelsen för CARE,

en av världens största NGO:er, ledande i arbetet i 93 länder för att

bekämpa fattigdom och social orättvisa.

4

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

GRÄNGES PRODUKT-

IONSANLÄGGNING I

FINSPÅNG ERHÅLLER

ASI-CERTIFIERING

Bild: Felix Gerlach

Gränges produktionsanläggning

i Finspång, Sverige, har framgångsrikt

erhållit en provisorisk

certifiering enligt Aluminium

Stewardship Initiatives (ASI)

Performance Standard.

”Att uppnå denna ASIcertifiering

är en viktig milstolpe

i vår ambitiösa hållbarhetsagenda

och i vårt arbete för att

ständigt utveckla ett bredare

och mer hållbart kunderbjudande.

Certifieringen bekräftar

att våra aluminiumprodukter

tillverkas på ett ansvarsfullt och

hållbart sätt och ger en försäkran

till våra kunder och andra

affärspartners att vi är fast

beslutna att möta deras ökade

hållbarhetskrav och efterfrågan

på hållbart aluminium. Detta

är ett första steg mot att kunna

erbjuda ASI-certifierat aluminium”,

säger Torbjörn Sternsjö,

President Europe.

ASI är en global och ideell

flerpartsorganisation som

tillhandahåller standarder och

certifieringar och som arbetar

för att maximera aluminiumets

bidrag till ett hållbart samhälle.

ASI:s Performance Standard

definierar principer och kriterier

för miljö, socialt ansvar och

styrning, med syfte att adressera

hållbarhetsfrågor i aluminiumets

värdekedja. Den oberoende

tredjepartsrevisionen av

Gränges produktionsanläggning

i Finspång genomfördes

av DNV GL. Gränges anläggning

i Shanghai certifierades enligt

ASI:s Performance Standard

2019.

”Vi utvecklar och breddar

kontinuerligt vårt hållbara

kunderbjudande och arbetar

för att skapa finansiellt och

operationellt värde genom aluminiumets

livscykel. ASI är ett

mycket viktigt branschinitiativ

som gör det möjligt för oss att

främja och bedriva ansvarsfull

och hållbar verksamhet längs

aluminiumets värdekedja. Vi

har nu certifieringar på plats för

två av våra anläggningar och vi

kommer att fortsätta att arbeta

för att certifiera våra övriga

anläggningar”, säger Johan

Menckel, Gränges VD.

QUALITY HOTEL

THE WEAVER

I gestaltningen av The Weaver har arkitektbyrån

Krook & Tjäder knutit an till områdets

historia och arkitektur genom att utforma

den som en ”väv” av omväxlande glas och

plåt som draperats över byggnadsvolymen.

Färgskalan, som vid marken börjar i mörkt

rödbruna koppartoner, tar sin utgångspunkt

i den äldre bebyggelsen. Mot tornets topp

tonar den ur till ljust rödbrun och närmast

ofärgad aluminium vilket leder ögat mot

toppen och förstärker den vertikala rörelsen.

De fem plåtkulörerna formar en slags

uppbruten gradient med sin inbördes variation

och fångar upp mer av himmelsfärgen

ju högre upp vi kommer.

Själva plåtpartierna är utformade av

borstad anodiserad aluminium och bygger

ut från fasadens liv vilket ger en djupverkan.

Kassettens vinkling i kombination med

den borstade ytbehandlingen skapar också

en fasetterande effekt som gör att fasadens

fem kulörer kan upplevas som fler beroende

på ljusförhållanden och betraktningsvinkel.

Materialets egenskaper gör alltså att byggnaden

får ett uttryck som varierar mycket

beroende på vädret och skapar även en

livfullhet i fasaden.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

5


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Svenska gjuterier har världens

lägsta koldioxidavtryck

- vill bli helt fossilfria

Svenska gjuterier producerar

varje år 300 000 ton gjutna delar

till verkstadsindustrin. Utan

gjuterier ingen fordonstillverkning.

Nu ska svenska gjuteriindustrin

bli fossilfri. Utan att

tappa i konkurrenskraft.

Svenska gjuteriindustrin

har redan världens lägsta

koldioxidavtryck, men vill bli

helt fossilfri. Samtidigt som EU

sjösätter Green Deal genomför

RISE, tillsammans med Svenska

Gjuteriföreningen, branschens

största hållbarhetsprojekt någonsin.

Med forskningsprojektet

GRETA pekar branschen ut

riktningen mot framtiden.

– Hållbarhetsfrågorna utmanar

och sporrar branschen.

Hållbarhet kräver effektivare

produktion och smartare

resursanvändning. Samtidigt

leder ökad hållbarhet till ökad

konkurrenskraft gentemot

omvärlden. Det är helt enkelt

så att dagens verkstadsindustri

efterfrågar klimatdeklarerade

produkter, säger Åsa Lauenstein,

doktor i materialvetenskap

och senior forskare på RISE.

Svensk gjuterinäring

innefattar allt från de stora

fordonsjättarna till små familjeägda

design- eller möbelföretag.

Svenska gjuterier har ofta

en stark lokal förankring men

kundkretsen är global liksom

utmaningarna.

- En hållbar framtid kräver

mer än att vi löser dagens

problem. Vi måste fråga oss

vilka produkter vi behöver i

morgon. Hur ser de ut och hur

designas de för största möjliga

resurssnålhet. Det är kanske

den viktigaste delen i projektet,

säger Åsa Lauenstein.

Genom att bland annat

minska energiåtgången och hitta

hållbara alternativ till gasol

och koks kan svensk gjuteriindustris

koldioxidutsläpp bli

ännu lägre. Dessutom behöver

branschen lära sig mer om hur

råvaror och restprodukter kan

användas och återanvändas.

– Gjuterierna förbrukar stora

mängder sand. Här behöver

man titta på om vi kan återanvända

den? Eller om vi kan

använda den till något annat.

Till exempel betong, säger Åsa

Lauenstein.

SMEG UTÖKAR

SITT SORTIMENT

AV ESPRESSO-

MASKINER

Smaka på färskt och aromatiskt kaffe gjort

hemma i ditt eget hem med Smegs nya sortiment

av helautomatiska espressomaskiner.

Smegs automatiska espressomaskiner

är kompakta i storlek och har en ny stilren

design. Blicken fångas av mjuka och väsentliga

linjer, med blanka profiler i kontrast

till den borstade frontpanelen i aluminium.

Finns i matt svart, vitt, rött och taupe.

6

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Mattias Söderqvist, VD och delägare och Christer Hagberg, ekonomichef och

delägare vid marken där den nya lagerytan kommer byggas, i anslutning till den

befintliga lagerbyggnaden.

ANTIBAKTERI-

ELLA HANDTAG

ALUMINIUMFÖRETAG UT-

ÖKAR SINA LAGERYTOR

Ekstrands erbjuder antibakteriell ytbehandling

av dörrhandtag i aluminium eller

rostfritt via FSB, med livstidsgaranti.

Provad och testad effektivitet

FSB´s Anti-Infection behandling (AIC) tar

bort 99,99 % av multiresistenta patogener.

Behandlingen har livslånga antimikrobiella

egenskaper och är certifierad enligt

ISO22196 JIS 2801:2010. Handtagen finns i

både rostfritt och aluminium, anodiserad

eller pulverlackerad i tillgängliga RAL-

kulörer.

För både offentliga och privata

utrymmen

AIC behandling är rekommenderad för

hygienutrymmen på sjukhus, vårdhem

samt offentliga lokaler som hotell, kök och

restaurang. Nu erbjuds denna behandling

även på mindre beställningar av ytter- eller

innerdörrshandtag.

Med en ökad efterfrågan och

målsättningen att växa har

Alutrade AB i Växjö beslutat

sig för att utöka sina lagerytor.

Trots det rådande läget med

pandemin gjorde företaget

under 2020 ett bra år och kunde

efter andra kvartalet lägga två

starka månader bakom sig, med

den högsta orderingången i

företagets historia.

Sedan 2013 har bolaget haft

en kraftig tillväxt och ökat sin

omsättning från 80 miljoner år

2013 till cirka 180 miljoner år

2020.

– Stark tillväxt är ingen

självklarhet med tanke på året

som varit. Det gör såklart att det

känns extra roligt och tacksamt

att vi kan fortsätta utveckla

verksamheten och expandera

i den takt vi gör. Framtiden är

ljus, säger Mattias Söderqvist,

VD och delägare på Alutrade.

För drygt två år sedan stod

den senaste lagertillbyggnaden

klar och invigdes i samband

med företagets 35-årsjubileum.

Den planerade lagerytan på

cirka 1 080 kvadratmeter förväntas

täcka behoven fram till

år 2023. Redan nu finns planer

på ytterligare en tillbyggnad av

lageryta.

– Med större lagerytor får vi

det utrymme som behövs för att

även fortsättningsvis kunna säkerställa

kvalitativa och säkra

leveranser till våra kunder och

det ger oss möjlighet att erbjuda

moderna logistiklösningar,

säger Mattias Söderqvist.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

7


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Nyheter

Constellium och

Novelis lanserar

Alumobility, ett initiativ

för att utveckla

fordonsaluminium

Alumobility är en ideell organisation som

kommer att fokusera på att ta fram färdiga

innovativa lösningar för att gynna aluminiumkarosser.

Genom tekniska samarbetsprojekt

och samarbete med globala biltillverkare

kommer Alumobility att hjälpa till att

utveckla smartare, lättare, säkrare och mer

hållbara fordon.

- Alumobility är ett samarbete mellan

organisationer för att visa fördelarna med

aluminium i fordonstillämpningar”, säger

Pierre Labat, president för Alumobility

och Vice President, Global Automotive på

Novelis.

POSITIVA UTSIKTER

FÖR TYSKA GJUTERI-

INDUSTRIN

Trots den pågående pandemin

drar den tyska gjuteriföreningen

positiva slutsatser efter att

ha genomfört sin medlemsundersökning.

Tyska gjuteriföreningen

(Bundesverband der Deutschen

Gießerei-Industrie - BDG) har

följt pandemins påverkan i gjuteribranschen

sedan mars 2020

genom att genomföra regelbundna

undersökningar.

De vaccinationer som

började i december i de flesta

europeiska länder väcker

hopp för gjuterierna. Även om

siffrorna från pandemin och

den politiska debatten kan ge

en svårfattlig prognos för 2021,

sänder bedömningarna från

den tyska undersökningen

positiva signaler i många avseenden.

Jämfört med föregående

undersökning uppskattas

försäljningsnedgången jämfört

2020 vara betydligt mindre.

Samtidigt blir det alltmer uppenbart

att produktionsnivån

från 2018 redan kommer att nås

igen runt mitten av 2022. En

viktig indikator på detta är att

Tysklands gjuterier siktar på ett

normalt kapacitetsutnyttjande

under andra halvan av 2021.

8

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Skapa nya

produkter

från återvunnet

aluminium

Hydro CIRCAL ® är ett produktsortiment som tillverkas av återvunnet

material från konsumentprodukter. Oavsett slutgiltigt användningsområde

bidrar återvinningen av aluminium till att avfallet inte hamnar på deponier,

samtidigt som det sparar naturresurser och minskar behovet av nytt

material, vilket i slutändan innebär minskade koldioxidutsläpp.

Håll utkik efter produkter som tillverkats av återvunnet aluminium och

kontakta Hydro för ytterligare information.

www.hydro.com/circal


Aluminiummässan

flyttas

Världens ledande mässa för aluminiumindustrin, planerad till 18-20 maj 2021,

i Düsseldorf, Tyskland, flyttar fram datumet till 28-30 september. Det är den

pågående Covid 19-pandemin som är orsaken.

Fokus för utställningen i

september kommer att

vara en kongress som

arrangeras i samarbete

med den tyska aluminiumorganisationen

Gesamtverband der Aluminiumindustrie

e.V. (GDA) och kommer

att fokus på aluminiumindustrins

framtid.

– Vi är övertygade om att de nya

datumen kommer att ge oss möjlighet

att säkerställa ett säkrare evenemang

och ge våra utställare och

besökare mer tid att planera sin när-

varo, säger Benedikt Binder-Krieglstein,

VD för Reed Exhibitions.

– Det är viktigt för oss att ta ytterligare

en uppgång med evenemanget

i september och erbjuda vår bransch

en framträdande scen för branschdialog

med ALUMINIUM, tillade Marius

Baader, vd för Gesamtverband der

Aluminiumindustrie e.V. (GDA). Vi behöver

akut denna plattform. Efter att

våra marknader kollapsade förra året

på grund av Coronavirus-pandemin,

behöver vi utbytet för att diskutera

viktiga ämnen och driva industrin

framåt, avslutade Marius Baader.

Den europeiska branschorganisationen

European Aluminium ser

också fram emot att mässan kommer

att arrangeras.

– Aluminiumindustrin är

fortfarande inriktad på att övervinna

krisen. Dessutom står vi inför

utmaningen att fortsätta driva omvandlingen

till en klimatneutral och

cirkulär ekonomi i Europa. Aluminiummässan

i ett anpassat format kan

ge ett viktigt bidrag till detta, säger

Dr. Gerd Götz, generaldirektör för

European Aluminium.

10

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


5-AXIS PROFILE MACHINING FOR METAL

CONSTRUCTION AND INDUSTRIAL

APPLICATIONS ECONOMICAL. CONVENIENT. FLEXIBLE.

Also

available as

3- or 4-axis

variants!

The profile machining centre SBZ 122/75 for economical and

efficient machining of aluminium, PVC and steel profiles

• Autonomous clamp positioning

• Tapping without a compensation chuck

• C-axis for profile end machining from the left and right

• 5-sided machining

Find out more! Contact us today!

www.elumatec.com

30 YEARS

ELUMATEC SKANDINAVIEN AB

– since 1991 –

elumatec Skandinavien AB

Backa Bergögata 18 · 422 46 Hisings Backa

Phone: +46 31 742 48 80 · info@elumatec.se

elumatec_AG_Advert_PRINT_185x135_SBZ 122_75_EN_20210224.indd 1 24.02.21 12:54

ALUMINIUM FÖR ERA

CIRKULÄRA PRODUKTER

Tillverkat av 100% återvunnet aluminium.

Stena Aluminium levererar kundanpassade aluminiumlegeringar till svensk industri.

Hög kvalitet, leveransprecision och låg klimatpåverkan är nyckelord för vår leverans

till er. Kontakta oss så berättar vi mer hur ni kan bli en del av den cirkulära aluminiumloopen

med vårt klimatsmarta material!

Mer information hittar du på www.stenaaluminium.com

eller kontakta oss på 010-445 95 00.

Annons_Aluminium_Scandinavia_185x135mm_PontusAlmen.indd 1 2021-03-11 09:51:31


Programmerad

produktion

Minskad programmeringstid, mindre risk för

fel, kundanpassade funktioner och ständigt pågående

utveckling är de huvudsakliga

fördelarna av DriverCAD mjukvara, ett vidare

steg mot industry 4.0

Mjukvaran Driver-

CAD från Emmegi

soft är ytterligare

en Cam modul

som minskar beredningstiderna

för maskiner och följaktligen risken

för fel. Projektledaren Frederico

Pelloni beskriver funktioner och

fördelar som följer.

DriverCAD används av över 500

företag i hela världen. USA och

Canada är de marknader där det

finns flest installationer och antalet

användare. I Italien stiger antalet

konstant och utgör nästan 20 % av

de totala antalet användare. I aluminiumbyggsektorn

är DriverCAD

mest avsedd för fasadtillverkare

med projekt som är ritade I 3D CAD

12

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

13


program som till exempel Autodesk

Inventor eller Solid Works. Då kan

informationen från dessa ritprogram

överföras direkt med profiltyp, längd,

kap- och bearbetningsinformation

som automatisk genererar kap- och

bearbetningslistor för tillverkningen”.

Hur kan CAD kommunicera

med DriverCAD?

För att överföra data från CAD till

DriverCAD använder vi oss av s.k.

STEP format, ett fritt geometriskt

format som de flesta CAD program

kan exportera. För att vara helt ärlig

så kan vi också importera ACIS-SAT

format, säger Federico.

Vi kan importera enstaka detaljer,

detaljlistor eller även sammansättningar

av flera detaljer. När man

talar om sammansättningar så kan

DriverCAD också importera hela moduler

eller en modul av en hel cell.

Typen av bearbetningen som

identifieras på de olika detaljerna

specificeras – med tanke på de tillgängliga

bearbetningsmaskinernas

förutsättningar och verktygen som

ska användas är förbestämd med

några få konfigurationsparametrar

för att automatisera avkänningen

bearbetningarna som ska göras på

detaljen”.

Fördelarna

Det finns många fördelar, säger

Federico. Vi kan börja med besparing

av programmeringstid som,

beroende på detaljens karakteristik,

kan vara upp till 80 %. Sedan är det

minimering av risken för felprogrammering.

Genom att inte behöva

ange positioner och storlekar på hål,

urtag och kapningar är det möjligt

att se detaljen uppritad i CAD för att

kontrollera att de avkända processerna

matchar och om nödvändig,

göra tillägg och ändringar innan

bearbetningsfilen går till produktionen.

Dessa fördelar visar sig ännu

mer viktiga och fördelaktiga med

tanke på att marknaden blir mer och

mer utmanande med nya konstruktioner

och lösningar designad av

arkitekter eller ingenjörer för vilket

fasadtillverkarna eller aluminiumindustrin

måste tillverka mer och mer

komplexa detaljer.

Är DriverCAD en utvecklingsbar

produkt?

Vad är de senaste nyheterna I programmet?

Federico berättar att en av de

senaste nyheterna är optionen

DriverCAD Plus som erbjuder kunden

att anpassa avkänningen av

bearbetningsprocessen beroende

på deras specifika teknologi och

kvalitetskrav.

Låt mig försöka att förklara denna

option med ett enkelt exempel, säger

han. Om en detalj som är ritad i CAD

har ett koniskt hål, så skulle Driver-

CAD konvertera det till ett standardhål

för fräsning, genom att definiera

det genom ett antal algoritmer

som ger optimal djup och diameter.

Kunder som känner sina material,

tillgängliga verktyg och önskad

bearbetningsprecision väl kan med

DriverCAD Plus etablerar en förbestämd

anpassad avkänningsregel

för detta koniska hål, identifierad

genom bl.a. storlek, position och

andra förutsättningar: man skulle till

exempel kunna bestämma att lägga

in en förborrning som görs med ett

speciellt skär som följs av en konisk

fräsning med en given hastighet och

smörjning. Detta är bara ett exempel,

kundanpassningar kan vara mycket

krävande.

Kan man se DriverCAD

som ett vidare steg mot

Industry 4.0?

Det är absolut ett viktigt steg med

tanke på automation och integration

mellan kontor och verkstad

eftersom det förenklar och förkorta

dataöverföringen från CAD

Designkontoret till produktionen,

minimerar programmeringstiderna

samt reducerar risken för fel vid en

manuell programmering.

14

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

15


16

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Aluminium

produceras

med solenergi

BMW Group börjar använda aluminium som producerats med

solenergi, vilket kommer bidra till att en stor del av utsläppsmålen

för leverantörsnätverket kan uppnås.

BMW Group har uppnått

en viktig milstolpe

längs vägen mot målet

att sänka koldioxidutsläppen

från leverantörsnätverket

med 20

procent fram till 2030.

Från och med nu kommer BMW

att börja med inköp av aluminium

som producerats med solenergi. Tillverkningen

av aluminium är mycket

energikrävande och därför har användningen

av förnybar energi, som

solenergi, stor potential att minska

koldioxidutsläppen.

– Vi strävar efter att vara ledande

inom hållbarhet och att uppnå våra

hållbarhetsmål på ett systematiskt

sätt. Genom att använda förnybar

energi kommer vi att kunna nå över

hälften av alla koldioxidmål för leverantörsnätverket.,

säger Dr. Anders

Wendt, styrelseledamot i BMW AG..

Det aluminium som produceras

med solenergi ska användas för

att tillverka karosser och drivlinekomponenter,

inklusive delar som

behövs för elektriska drivlinor.

Eftersom e-mobiliteten tar fart kommer

aluminium att bli allt viktigare

som ett lättviktsmaterial som kan

kompensera batteriernas tunga vikt

i elektrifierade fordon.

BMW Group strävar efter att ha

mer än sju miljoner elektrifierade

fordon på vägarna 2030, där två

tredjedelar ska vara helt elektriska.

Omställningen mot e-mobilitet innebär

att koldioxidutsläppen från fordonens

livscykel i första hand kommer

från leverantörsnätverket och inte

vid användningsfasen. Eldrivna

fordon har ett mycket lägre koldioxidutsläpp

vid användning men att

producera battericeller och aluminium

är mycket energikrävande.

Solenergi i öknen förser

tillverkningen med

förnybar energi

BMW Group har sedan tidigare ett

leverantörsavtal för primäraluminium

med Emirates Global Aluminium

(EGA). EGA är det första företaget i

världen som också använder solenergi

för kommersiell produktion.

Ursprungligen kommer de endast att

leverera till BMW-koncernen. Elen

som används för att producera aluminium

hämtas från en solcellspark

i öknen utanför Dubai.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

17


Alf Barrios, vd, Rio Tinto

Jan Christian Vestre med en av bänkarna som bär en QR-kod för blockchain-spårning.

foto: Charlotte Sverdrup.

Text: Torbjörn Larsson

Spårbarhet

Nyckeln till lönsam hållbarhet

Spårbarhet av material

kommer i framtiden

vara ett krav för att t ex

aluminiumbranschen

ska kunna erbjuda

kunderna hållbarhet

som kundvärde. Därför är det viktigt

att branschen kan visa att tillverkningen

rakt igenom är en hållbar

värdekedja. Idag finns det flera

tekniker och verktyg som utvecklas

för att säkra spårbarheten.

Den senaste månaden har både

norska Hydro och kanadensiska Rio

Tinto lanserat nyheter inom hållbarhet

och spårbarhet med så kallade

blockchain-teknik.

Hydro har tillkännagivit ett projekt

där man kommer att implementera

en teknik från DNV som gör det

möjligt att omedelbart kontrollera en

produkts miljöprofil.

– Vi ser att våra kunder och deras

kunder begär pålitlig information

som dokumenterar fotavtrycket från

vårt material och vår produktion.

Målet med piloten är att testa

en plattform som stöder tillverkare

och varumärken för att stödja sina

hållbarhetsanspråk med verifierade

data. Det gör att de kan spåra metallen

från fabriksportarna tills den

når kunden, säger Bjørn Kjetil Mauritzen,

chef för hållbarhet i Hydro.

Från råvara

till en parkbänk

Under pilotfasen kommer Hydro och

DNV att arbeta tillsammans med

möbeltillverkaren Vestre. Företaget

använder Hydro CIRCAL i utvalda

möbler. Produktdata på plattformen

ger företaget och deras kunders

spårbarhet av aluminium och koldioxidutsläpp

från råvara till en färdig

bänk i en offentlig park.

Nästa steg är att granska piloten

för att bedöma hur Hydro kan implementera

plattformen till en standardiserad

modell. Målet är att lansera

plattformen till fler kunder.

Rio Tinto lanserar Start

Det kanadensiska gruv- och aluminiumföretaget

Rio Tinto har nyligen

också lanserat spårmärkning för

hållbart aluminium. Systemet heter

Start.

Kunderna kommer att få en

digital hållbarhetsetikett – liknande

den som du hittar på varorna i en

livsmedelsbutik. Med säker blockchain-teknik

får kunden information

om kriterier: koldioxidavtryck,

vattenanvändning, återvunnet

innehåll, energikällor, samhällsinvesteringar,

säkerhetsprestanda,

mångfald i ledarskap, affärsintegritet,

regelefterlevnad och öppenhet.

Syftet är att ge slutanvändare

möjligheten att göra välgrundade val

om de produkter de köper. Först då

kan man bidra till en hållbar framtid

och skilja på slutprodukter baserat

på deras miljömässiga och sociala

påverkan.

– Start är ett viktigt steg framåt

för aluminiumindustrin och sätter

en ny standard för transparens,

spårbarhet och ansvarsfull produktion

från gruva till marknad säger

Alf Barrios, vd, Rio Tinto.

Spårbarhet av material är

en framtida hygienfaktor

Med allra största säkerhet kommer

framtida konsumenter att vilja veta

exakt hur ett material är framställt

och vilken miljöpåverkan materialet

har orsakat. Spårbarheten ger användarna

möjlighet till hållbara val

och producenterna möjlighet att ta

betalt för sin hållbara produktion.

18

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Lagrar solenergi

i aluminium

Två svenska företag,

Azelio och Svea Solar,

ska tillsammans

utveckla energilagring

med hjälp av aluminium.

Lösningen

baserar på Stirling koncentrerad

solenergi (CSP9 med termisk energilagring

(TES).

Metoden kan byggas modulärt

från små till mycket stora installationer

med bibehållen låg kostnad

av genererad elektricitet och hög

effektivitet. Systemet är distribuerat

för lokal produktion och lagring av

värme, som närsomhelst kan tas ut

från lagret och omvandlas till elek-

tricitet, med kapacitet för dygnets

alla timmar

Projektet sträcker sig över tre år

och handlar om totalt 8 MW installerad

effekt och mer än 100 MWh i

motsvarande lagringskapacitet.

Azelio och Stena Aluminium

planerar samarbete

kring energilager

I höstas presenterade Azelio och

Stena Aluminium ett globalt och

långsiktigt samarbete där Azelios

energilager ska färdigställas hos

Stena Aluminium. Energilagren får

en egen produktionslinje där de

kommer att fyllas med återvunnen

flytande aluminium. Tillvägagångssättet

är ett genombrott i industrialiseringen

av produkten som medför

stora energibesparingar och ger

Azelios energilagringssystem en

ännu starkare klimatprofil.

– Vi ser fram emot samarbetet

med Azelio eftersom det är ett steg

i vår strategiska utveckling av verksamheten.

Ambitionen att sträva

mot en cirkulär ekonomi är centralt

även i vår verksamhet, och tillsammans

kommer vi nu att utveckla

framtidens hållbara lösningar inom

energilagring, säger Johan Thunholm,

VD för Stena Aluminium.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

19


Nytt eldrivet

transportfordon

Re: Move kommer att inspirera att tänka nytt om rörlighet

Den elektriska triken Re:

Move lanseras av Hydro

och Polestar. Hydro

som gått samman med

skandinaviska ledare

inom e-mobilitet i det

unika projektet Re: Move, som kommer

att presenteras på SXSW (South

by South West conference) under

vacka 11.

På uppdrag av den kända designtidningen

Wallpaper och designad

av den ledande industridesignern

Konstantin Grcic har Hydro samarbetat

med bilmärket Polestar och det

svenska elmotorföretaget CAKE för att

skapa Re: Move, ett nytt, hållbart sätt

att transportera och leverera varor

Re: Move är en elektrisk trike

gjord av koldioxidsnål aluminium,

utvecklad som ett funktionellt transportmedel

för framtidens städer

Re: Move är innovativt både i

design och konstruktion, och ambitionen

är att inspirera till innovation

och starta en dialog om stadsinfrastruktur

och mobilitet

Re: Move är tänkt som ett svar på

hur vi måste omdefiniera den sista

länken i transport och leverans av

varor, så kallade ”last mile leveranser”,

på ett bättre och grönare sätt.

Gruppen bakom samarbetet hoppas

att den kan inspirera till innovation

kring e-Mobility och stadsinfrastruktur.

- Med mer än 100 års erfarenhet av

användning av förnybar energi och

utveckling av material med lågt koldioxidavtryck

är vi en viktig partner för

företag som arbetar för att producera

mer hållbara produkter, säger Hilde

Merete Aasheim, VD för Hydro.

- Detta är bara början. Elbilar är

det första steget, nu måste vi titta på

hela värdekedjan och vilka material

vi använder. Detta är väldigt

spännande för oss som biltillverkare

och designers. Vi måste vända fokus

från en bil som bara ska se bra ut

för att vara både en designikon och

samtidigt hållbar, säger Thomas

Ingenlath, VD för Polestar.

-Vikt är avgörande för e-mobilitetsprestanda

och aluminium

erbjuder låg vikt, hög hållfasthet och

återvinningsbarhet”, säger Jonas

Bjuhr, VD för Hydro i Sverige. Eftersom

vi nu ser utsläppsminskningar

i bilens användningsfas kommer

nästa stora uppgift för biltillverkare

att vara att minska utsläppen i

fordonsproduktionen.

20

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminiumtävlingen

Nu är tävlingen i full

gång. Önskemålet är

att nå ut till de svenska

universiteten och

högskolorna och de

studenter som finns

i Sverige. Vi har bestämt, med tanke

på rådande situation, att senaste

inlämningsdagen till tävlingen är 15

december i år.

I den kommunikation som vi

sänder till studenterna uppmanar vi

dem att även försöka samverka med

företag. De vi främst tänker på är

naturligtvis de företag som på något

sätt arbetar med aluminium.

Om ni som företagare har tankar

och idéer som skulle kunna bli

föremål för projekt som studenter

kan arbeta med så är vi naturligtvis

intresserade av detta.

Sänd gärna frågor och tankar till

Dag Holmgren på Svenskt Aluminium.

(e-mail: dag.holmgren@

svensktaluminium.se)

Utförlig information finns nu på

hemsidan: www.svensktaluminium.

se/tavling, där informationen finns

på både svenska och engelska.

Eftersom studenterna, inom

en snar framtid kommer att verka

i industrin både i Sverige och

utomlands menar vi att det är viktigt

att de redan under er utbildning

får information och kunskap om

aluminium och dess fördelar och

möjligheter.

Svenskt Aluminium verkar för

att materialet och branschen ska bli

mer synligt för tekniker, ingenjörer,

produktutvecklare, designer och

arkitekter med flera.

Titta gärna in på vår hemsida

www.svensktaluminium.se så finner

ni mer information om vår verksamhet.

Ni är naturligtvis alltid välkomna

med frågor.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

21


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Design &

upplevelse

Text: Dag Holmgren, Professor och Designchef på svenskt Aluminium

Att ladda produkter

med egenskaper som

gör att användaren

känner sig tillfredsställd

och upplever

produkten positivt är

en framgångsfaktor.

Vad är det för värden vi då talar

om? Ni känner säkert till uttrycket

”gut feeling” – magkänsla. Vad är

då det? Vid många tillfällen bygger

valet av en produkt på ”att det känns

bra”, trots att man vet att andra

produkter kanske är bättre i någon

form. Jag menar att känslan att det

känns bra, är avgörande vid människors

val.

Varför har Apple som företag

lyckats bli vad de är? Det har med

produkternas utformning och innehåll

att göra. Apple har förstått att

det inte räcker med bara teknik, man

måste även ta med hur människor

upplever saker och ting. Det handlar

om produkten, men även om företaget

som levererar produkten.

Jag vill bara påminna om några

uttryck som varit väldigt starka: ”Det

är säkert som ett brev på Posten!”;

”Det går som tåget!”. Vad hände?

Posten minskar sin service, brev försvinner.

Tågen kommer för sent om

de överhuvudtaget går. Här menar jag

att man totalt har missat att utnyttja

sitt rykte – image – för att bevara ett

starkt varumärke. Hur gick det till?

22

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Manligt eller kvinnligt?

I det fortsatta resonemanget kan

man fråga sig om detta har med

manligt eller kvinnligt att göra? I

boken ”Att uppfinna världen” beskriver

författaren Katrine Marçal hur

historien har värderat dels manliga-

och dels kvinnliga insatser när

det gäller teknik och uppfinningar.

Några exempel bland många som

hon för fram är att det var ett antal

kvinnor – sömmerskor – som lyckades,

med sin erfarenhet och kunskap,

ta fram de första exemplaren

av de rymddräkter som de amerikanska

astronauterna använder. Deras

erfarenheter av att sammanfoga

textilmaterial kom att bli avgörande

för dräkternas funktion.

Ett annat exempel i boken är varför

det tog så lång tid att sätta hjul

på resväskor. Hennes förklaring är

att när man på 1940-talet ville införa

hjul på väskor, var intresset väldigt

lågt och totalt ointressant: ”En man

bär sina väskor!” Det var först på

1970-talet som hjulen accepterades!

Hon menar även att de värden

som kvinnor i allmänhet sätter stort

värde på är de så kallade mjuka

värdena. De värden som numera är

avgörande för en produkts möjligheter

på marknaden.

Merparten av de arbetsuppgifter

som männen har, kan ersättas av

datorer men väldigt många arbetsuppgifter

som kvinnor har är mycket

svårare att ersätta med exempelvis

datorer. Det kan i en förlängning

innebära att de manliga arbetsuppgifterna

kommer att tas över av datorer

medans de kvinnliga arbetena

kommer att bestå.

Det kan då betyda att det är männen

som i framtiden kommer att

vara utan arbete.

Detta kanske är att hårdra det

hela, men som en tanke och som ett

exempel på att tiderna förändras och

vi människor ändrar beteenden är

det intressant.

Mjuka värden

De frågor som är väldigt mycket

i centrum när man arbetar som

designer med projekt eller produkter

handlar mycket om hur kunden

kommer att uppleva det slutliga

resultatet, och då måste man ha med

de så kallade mjuka värdena. Vad är

skälen till att man väljer just ”DEN”

produkten eller tjänsten? Det är

naturligtvis många men högt upp på

listan ligger att ”det känns bra”.

Om vi står inför valet av material

till en produkt så är det väldigt vanligt

att det är andra skäl än tekniska

som avgör valet. Varför väljer man

att använda guld i en armbandsklocka?

Det måste finnas mängder

med material som är lämpligare.

Vi vet att man även väljer material

som en del av sin företagsstrategi.

Apple och till viss del även Bang

Olufsen har valt aluminium av bland

annat strategiska skäl. Johannes

Torpe, Designer på Bang & Olufsen,

menar att aluminium är en del av

produktens själ och image.

Aluminium är även ett material

som väljs av estetiska skäl, att det

dessutom även har en

mängd andra fördelar

som handlar om miljö,

gör produkten lätt,

goda möjligheter till

återvinning m.m. gör

inte saken sämre.

För att lyckas med

sin framtida produkt

måste man därför alltid

starta med VEM,

som är användaren.

Därefter måste även

ett antal kring frågor

besvaras. Vad, Varför,

Var och När, innan

man går till Hur.

DESIGN

Upplevelsen påverkar

I en artikel på metalbulletin.com

skrevs det redan 2013: ”Steve Jobs

– mannen som gjorde aluminium

sexigt!” Åter ett bevis för att material

har andra funktioner i produkter än

rent tekniska.

Om vi tar upp ämnet miljö och

miljöpåverkan så är detta väldigt

aktuellt när det gäller de produkter

som vi konsumenter köper och använder.

Detta är även ett bevis på hur

en produkt, trotts att den uppfyller

alla kundens önskemål inte väljes

eftersom det framgår att produkten

är dålig ur miljösynpunkt.

Vi vet att upplevelsen har stor

inverkan vid val av de produkter

man köper, och att detta numera är

av stor vikt om man skall lyckas på

marknaden. Ett citat som stärker

detta är Professor Jonas Lövgrens

uttalande:

”Produkten är död, länge leve

upplevelsen!”

”Glöm bort produkten och tänk i

stället på vad produkten kan göra för

dig!” Designer Carl Öjerstam menar:

”Om du anlitar rätt designer så blir

det både billigare att producera samt

högre försäljningsvolymer. Vilken

företagsägare vill inte det?”

EN

HUMANISM

DESIGNRESA

P /T

MARKNAD

En enkel bild kan se ut som ovan, där ”P” står för produkt och

”T” för tjänst.

TEKNIK

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

23


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Intervju med

Carl Öjerstam

Industridesigner

Ett av Svenskt Aluminiums

syften är att öka

fokus på aluminium och

design, öka kunskapen

om materialet aluminium

och att utveckla

samarbete mellan formgivare och

aluminiumbranschen. Dag Holmgren,

som är designchef på Svenskt

Aluminium, har i en serie intervjuer

och möten frågat några framgångsrika

designers och formgivare om

deras relation till aluminium. Om

du blir nyfiken, inspirerad eller

lockad till att komma i kontakt med

design och formgivning för aluminium

är du välkommen att kontakta

Dag Holmgren på dag.holmgren@

svensktaluminium.se.

24

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Jag är utbildad vid Konstfack och

fick min Industridesigner MFA 1997

och startade mitt företag 1995 då

jag fick ett freelancer kontrakt med

IKEA sommaren mellan det andra

och tredje året. Efter utbildningen

blev jag anställd av IKEA i Älmhult

och arbetade som anställd designer

under 5 år. Vårt samarbete har dock

fortsatt under åren och jag har nog

idag minst 100 produkter som gått

i produktion, vissa har levt länge i

sortimentet. FÖRVAR ”Godisburken”

(som hette RAID när den kom och då

hade ett lock i djupdragen aluminium

över en plast kärna) har nu firat

25 år i sortiment! Jag har parallellt

haft ett stort antal kunder både här

hemma men också internationellt,

för att nämna några så återfinns

Tupperware, BRIO, PERMOBIL, EFG,

Selecta, Svenskt Ten, Kinnarps group

m.m.

Hur är din kunskap generellt om

aluminium och dess produktionsmetoder?

Jag har använt aluminium i följande

produktionsmetoder: pressgjutna

detaljer, sandgjutet, djupdraget,

frästa detaljer, bearbetat från plåt

med laserskärning/nibbling, extruderade

profiler och sintring.

Hur har du fått din kunskap om

aluminium?

Genom att ha spenderat 25 år på

olika fabriksgolv i världen och ställt

frågor till de som jobbar med material

varje dag.

Vilka fördelar skulle du vilja framhäva

att aluminium har?

Frågan är om man kan säga att

aluminium är ett material då det har

så olika fördelar beroende på vilken

produktionsteknik man använder.

Men ett par gemensamma faktorer

som är frikopplade från produktionsteknik,

är att det går att göra lätta

konstruktioner samt att materialet

oftast inte behöver skyddas genom

t.ex lack för att fungera i tänkt miljö,

det är mer en fråga om att välja rätt

legering!

Hur viktig är miljö- och hållbarhetsfrågorna

för dig som designer?

Viktiga och måste alltid finnas med

i varje enskilt projekt. Man kan

göra produkter på tre sätt, antingen

använder man så lite material som

möjligt för att nå en av användaren

förväntad prestanda eller så gör man

produkten av förnybart material

som är växtbaserat (biomassa) eller

slutligen så gör man en produkt som

håller så länge som möjligt och som

inte heller blir omodern. Med andra

ord så är det en väldigt svår uppgift

som vi som formgivare ställs för i

vårt yrke, lägg där till att produkten

skall vara attraktiv!

Vilken relation har du

till aluminium?

God!

Vilka produkter med aluminium har

du tagit fram?

LOKE analyser (se artikel i Aluminium

Scandinavia nr 6-2020), FIDO

syrgassystem, ett antal båtar till

Räddningstjänsten, ett stort antal

lampor, som komponenter i stort antal

möbler och andra inredningsprodukter,

kastruller, grytor, ljusstakar,

elbilsladdare, m.m.

Har du någon favorit bland dessa?

Egentligen inte, men självklart

tycker jag LOKE analyser blev lyckad

och designen verkligen speglar den

banbrytande tekniken som den

bär. Att den också har tilldelats ett

Design S och att den även har blivit

finalist i iF Design award i Tyskland

känns som ett ganska solitt kvitto på

att den lyfter…

Vilket /vilka företag/branscher arbetar

du med när det gäller materialet

aluminium?

Medtech, Defense, B2B, B2C, med

andra ord över hela spektrumet.

Har du något på gång just nu med

aluminium?

En ny spotlight för IKEA som kommer

till våren/sommaren.

Varför ska aluminiumbranschen intressera

sig för designerbranschen?

Om du anlitar rätt designer så blir

det både billigare att producera samt

högre försäljningsvolymer. Vilken

företagsägare vill inte det?

Hur lyckas du övertyga ”dina” kunder

att investera i designprocessen

Jag jobbar inte med kunder som

jag behöver övertyga. Men ett tips

till er som börjat anat något, är att

på samma sätt som man benämner

ett inköp av ett verktyg/maskin för

verktygs/maskin INVESTERING så

skall man även se på design, det är

en INVESTERING som kommer ge

ett övertag och i slutändan avkastning!

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

25


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

26

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

27


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

Nytt utbildningskoncept

från svensk

metallindustri

För att möta industrins

stora behov av kompetens

så har metallbranschen

nu tagit fram

ett helt nytt koncept för

sitt utbildningsmaterial.

METALLKOMPETENS är ett helt nytt

digitalt format för att få ut metallbranschens

utbildningsmaterial.

Metallkompetens.se är en helt

ny digital plattform som innehåller

handböcker inom aluminium, stål

och gjuteriteknik.

Med hjälp av Metallkompetens

handböcker går det att lära sig mer

28

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


SVENSKT ALUMINIUM

Medlemssidor

om tillverkningsmetoden och alla

processer kring de olika områdena

i metallindustrin. Handböckerna

är ett kunskapsstöd för dem som

arbetar inom metallindustrin eller

studerar ämnet, så som lärare eller

studenter.

På webbplatsen så kan man kombinera

utbildningspaketens befintliga

texter, bilder och övrig information

för att skapa sitt egen personligt

sammansatta kompendium. Det

är bara att välja ut de passager och

bilder som intresserar mest och bäst

fungerar för den utbildning som ska

genomföras. Det är enkelt att plocka

ihop de delar som ska vara med. Det

går även att lägga till egna kapitel om

det skulle behövas. Sedan kan eleverna

bara gå in på metallkompetens.

se och ladda ner det sammansatta

utbildningsmaterialet som en pdf.

I Metallarkivet hittar du en stor

blandning av dokument skapat och

skrivet utav olika användare. Med

Metallkompetens verktyg kan man

som medlem enkelt skapa ett eget

material baserat på handböcker

som kan användas till utbildning av

anställda vid stålföretag, elever vid

gymnasie- och högskolor samt stålföretagens

kunder eller helt enkelt

bara för kul.

För att fylla kompetensbehovet

till industrin är det viktigt att det

finns tillgång på utbildningsmaterial

med relevant innehåll och tilltalande

format, som dessutom är lätt att

uppdatera och komplettera. För att

säkerställa kompetensutveckling

behövs ett uppdaterat, välstrukturerat,

lättillgängligt och framförallt

relevant material som lockar såväl

studenter som dem som redan finns

i arbetslivet till studier av viktiga

och relevanta ämnesområden.

Metallkomptens är en plattform

som tillgängliggör och målgruppsanpassar

ett relevant och uppdaterat

utbildningsmaterial för metallindustrin.

Utbildningsmaterialet ska

hjälpa till att öka kompetensen hos

både den befintliga personalen och

en potentiell framtida personal inom

metallindustrin.

Bakom Metallkompetens står det

strategiska innovationsprogrammet

Metalliska material och programmets

initiativtagare, branschorganisationerna

Svenska Gjuteriföreningen,

Jernkontoret och Svenskt Aluminium.

– Kunskapen om aluminium vid

våra skolor och lärosäten är anmärkningsvärt

låg, vilket vi vill göra

något åt. Svenskt Aluminium har

genom samarbete med medlemmar

och akademi byggt upp den del som

handlar om aluminium. Plattformen

är ett utmärkt verktyg för alla kategorier

av intresserade, som lärare,

studenter och medarbetare, så att de

interaktivt kan ta del av kunskap om

aluminium, säger Lars-Inge Arwidson,

VD för Svenskt Aluminium.

– Gjuterihandboken, som funnits

tillgänglig i digital form i flera år, är

ett uppskattat kompetensverktyg för

personer i och utanför branschen.

Med Metallkompetens kan vi nå

ut till fler som är intresserade av

gjutning och även gjutare kan lättare

ta del av material från stål- och

aluminiumindustrin, säger Jessica

Elfsberg, ordförande i Svenska Gjuteriföreningens

kompetensråd.

- Stålindustrin har via Jernkontorets

Teknikområden byggt upp en

omfattande kunskapsbank om stål.

Nu har vi ett riktigt bra verktyg för

att låta andra ta del av den kunskapen

på det sätt som passar dem

själva, säger Gert Nilson, teknisk

direktör på Jernkontoret.

Metalliska material är en del av

Vinnovas, Energimyndighetens och

Formas satsning på strategiska innovationsprogram

och samlar Sveriges

metallindustrier: stål, aluminium,

hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och

gjutna icke-järnmetaller.

Vill du veta mer, gå in på www.

metallkompetens.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

29


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Metallbulletiner

Text av Anders Ohlsson ao.ohlsson@telia.com

Och nog blev det åka av

30

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Virusoptimismen

har hållit finansmarknaderna

i ett

järngrepp och trots

alla varningar och

förmaningar om att

en tredje Covidvåg är på gång eller

till och med redan är här så eldas

marknaderna på. Det råder ingen

hejd på hur optimistiskt allt nu tycks

vara, och detta trots att man själv

ser någorlunda nyktert på det hela

och inte förväntar sig en enda liten

virusspruta förrän tidigast strax

efter det att semestern har tagit slut.

Att finansmarknaderna diskonterar

en framtida utveckling är inget

nytt, utan det som överraskar är hur

orädda finansaktörerna tycks vara.

De går all in trots att det fram tills

helt nyligen har varit synnerligen

osäkert kring hur och när den stora

massan av befolkningen ska kunna

få sina vaccinationer. I Sverige tycks

vi fortfarande famla i ett mörker, och

med lampan släckt är det svårt att

sticka sprutor i någon.

Det kinesiska nyåret har nu varit

och som ni vet så finner jag det

viktigt att ta med i ekvationen vilket

år man går in i, detta då de kinesiska

influenserna på metallmarknaden är

så stora. Därför tycker jag att det är

av betydelse att veta vilka faktorer

som kan påverka. Ni kanske tycker

att jag är lite vidskeplig här, och det

är okej, men faktum är att då kineserna

själva är vad vi skulle kalla

både vidskepliga och gamblande så

kan det finnas viss anledning att

veta om man går in i ett kinesiskt år

som präglats av en lättjefull symbol

eller av en arbetsmyra. Förra året var

ju den rastlöse och temperamentsfulle

råttans år och då hände det

saker, nu går vi in i den arbetsamma

och viljestarka oxens år. Passande

nog är elementet metall. Förra gången

det var metalloxens år föddes jag

och jag håller fortfarande på med

mina metaller, så oxar är både envisa

och viljestarka. Hur kan då detta

påverka metallmarknaden? Ja, de

sista månaderna på råttans år blev

ju som en explosion, ett finansiellt

fyrverkeri av sällan skådat slag vilket

stämmer väl med att det var ett

Yang-år. Nu går vi in i ett Yin-år och

kan hoppas på en lite mer avslappnad

utveckling.

Det betyder dock inte att metallmarknaden

kommer att somna in

utan snarare att de grundnivåer som

nu har etablerats har stora möjligheter

att stanna kvar. Vi kan få en

sättning beroende på att vissa metaller

handlades upp lite för mycket,

mycket för fort. Detta till trots så ser

framtiden nu ljus ut. Koppar som har

ett all time high på ca 10.150 USD/

mt år 2011 gick i februari från 7800

USD/mt upp till dryga 9600 USD/

mt, ett lyft på 23 % på en månad och

bara 500 dollar ifrån toppen tio år

tidigare, ja faktiskt nästan på dagen

eftersom båda sattes i februari. Då

var det Sky’s the limit, är det så nu

också?

Att Covid-19 har präglat metallmarknaden

är ju ingen nyhet, men

nu kommer det indikationer på att

det inte bara är människor som är

drabbade. Sedan i mars förra året

så har den dagliga handeln på LME

skett på endast elektronisk väg och

den fysiska ringhandeln har legat

nere. Världens största metallbörs har

alltså varit stängd och ingen förutom

datorerna har varit på jobbet. Det här

har fått de kinesiska ägarna, börsoperatörerna,

att börja fundera på

om man verkligen behöver en fysisk

marknadsplats, eller om det räcker

med att sköta det hela på elektronisk

väg. Man överväger alltså att bli som

alla andra och kasta bort mer än

femhundra år av tradition. LME kan

härledas tillbaks till år 1571, även om

det officiellt var 1877 som börsen

etablerades. Prissättningen har hela

tiden skett genom sk. Open-outcry,

man ropar ut vad man är villig att

köpa eller sälja för, och nu överväger

man alltså att sätta stopp för

denna uråldriga process. Ska man

stänga europas enda kvarvarande

open-outcry bastion? Branschen är

på gränsen till sammanbrott och en

revolution för återtagande av tradition

är nära förestående. Kommer ni

ihåg Monty Python’s startfilm i ”The

Meaning of Life” om the Crimson

Permanent Assurance som gjorde

uppror mot sina nya ägare The Very

Big Company of America och hela

den gamla byggnaden seglade ut på

det öppna havet, det här riskerar att

bli något liknande.

Fast det är klart, skillnaden är ju

att här har man hela industribasen

bakom sig så det vill mycket till för

att avveckla den gamla ”hederliga”

ringen.

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

31


32

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Om

aluminium

Om aluminium är en publikation framtagen av Svenskt Aluminium.

Den handlar om Aluminium som ämne och går igenom användningsområden såväl

som historik, framtid och möjligheter.

Om aluminium är

ett grundläggande

dokument om aluminium

och aluminiumanvändning.

Den

skildrar materialets

framställning, uppbyggnad, metallurgi

och metallografi. Tillsatser

av olika legeringsämnen samt

materialens tillstånd efter bearbetning

och värmebehandling beskrivs.

Tabeller med hållfasthetsdata enligt

svensk och internationell standard

visas. Plastiska legeringar och gjutlegeringar

behandlas.

Aluminiummaterialens omfattande

användningsområden genomgås

samt bearbetningstekniker såsom

skärande och formande bearbetning,

fogning samt ytbehandling.

Grunderna för konstruktion och

beräkning anges samt förmågan

att använda den unika strängpressningstekniken.

Slutligen behandlas aluminiums

positiva miljöegenskaper samt vikten

av återvinning.

Provläs

På sidorna 34-36 kan du läsa de tre

första sidorna under kapitlet Aluminium.

Beställ

Du kan beställa ditt exmplar på

Svenskt Aluminiums hemsida på

https://www.svensktaluminium.se/

litteratur/

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

33


Aluminium

1.1 Aluminium för många behov

Aluminium har blivit den, efter järn, mest använda metallen därför att

den kombinerar många goda egenskaper.

Aluminium

Stål < 3 000

0 500 1 000 R m (MPa)

Fig 1.1 Jämförelse mellan brottgränserna för aluminium

och stål.

Tabell 1.1 Data för några viktiga konstruktionsmaterial 1)

Al Fe Cu Mg PA6 2) PTFE 3)

Densitet, kg/dm 3 2,7 7,9 8,9 1,7 1,13 2,15

Smältpunkt, °C 658 1540 1083 650 220 325

Värmeledningsförmåga vid 20°C, W/(m·°C) 225 75 390 155 0,23 0,25

Specifik värmekapacitet 20–100°C, J/(kg·°C) 900 450 390 1050 1680 1000

Resistivitet vid 20°C, nΩm 29 105 17 44 ∞ ∞

Längdutvidgningskoefficient, ·10 –6 /°C 24 12 16 26 85 100

Elasticitetsmodul, GPa 70 220 120 44 8 0,4

1) Värdena avser de rena metallerna Al, Fe, Cu och Mg.

2) Polyamidplast (termoplast), t.ex Nylon.

3) Fluorplast (termoplast), t.ex Teflon.

Några viktiga egenskaper hos aluminium är:

• Låg vikt

Densiteten är 2,7 kg/dm 3 , vilket är ungefär en tredjedel av den för järn

respektive koppar. Aluminium är den vanligaste av lättmetallerna, till

vilka också magnesium och titan räknas.

• God styrka och hållfasthet

Aluminiumlegeringar har draghållfastheter (R m ) mellan 70–700 MPa.

Några av dem har lika hög hållfasthet som en del konstruktionsstål,

fig 1.1. Aluminiumlegeringar är inte spröda vid låga temperaturer utan

bibehåller sin goda seghet även ned mot –200°C.

• God korrosionshärdighet

På aluminium bildas vid kontakt med luftens syre ett oxidskikt. Detta

är mycket tunt och tätt och utgör ett utmärkt skydd mot korrosion. Om

skiktet skadas återbildas det omedelbart. Oxidskiktet kan fås att växa

ytterligare genom ytbehandling, anodisering.

• Hög ledningsförmåga

Aluminium har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. För rent

aluminium är den ca 60% av den hos ren koppar. Även reflexionsförmågan

för ljus och värmestrålning är hög.

• Lättbearbetat

Aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom profilpressning

och valsning. Annan plastisk formning som smidning, bockning

och dragpressning går bra att utföra liksom skärande bearbetning t.ex

svarvning, fräsning och borrning. Aluminium kan fogas genom bl.a

svetsning, lödning och limning.

Fig 1.2 Aluminium används i många olika byggnadssammanhang.

Här som husfasad.

Fig 1.3 Space-frame på

Audi A8, 2018 års modell.

Aluminiumplåt

Aluminiumprofil

Aluminiumgjutgods

Magnesium

Ultrahöghållfast stål (varmformat)

Vanligt stål

Kolfiberarmerad plast

Fig 1.4 Benchijigua Express, byggd av Austal Ships, sjösatt

2004, är världens största aluminiumskepp. Dimensioner.

126,7 · 30,4 · 4,2 m.

Om aluminium 5

34

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Mton

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Fig 1.5 Världsproduktionen av aluminium åren

1950–2018, exklusive omsmält skrot. Produktionen

för Europa i rött.

EU:s produktion av primäraluminium åren 2002–

2015 (grön kurva) har med 38% färre smältverk i

drift minskat. Innan krisen 2009 producerade EU

över 3 Mton primäraluminium per år. I dag tillverkar

EU-länderna bara 2 Mton, medan importen av göt

ökar. Flera av de 16 smältverk som i dag är i drift,

löper risken att stängas. www.world-aluminium.org

Totalt

3,16 Mton

Plåt 2017

Förpackning 22%

Folieband 18%

Transport 22%

Bygg 11%

Maskinkonstr. 8%

Kapitalvaror 4%

Återförsäljare 15%

Profiler 2017

Transport 24%

Maskinkonstr. 10%

Elektro 4%

Bygg 39%

Hushåll o kontor 4%

Övrigt 5%

Återförsäljare 14%

Fig 1.6 Efterfrågan på aluminiumprofiler i Europa

2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.

Totalt

5,18 Mton

Fig 1.7 Efterfrågan på valsat aluminium i Europa

2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.

Totalt

17,9 Mton

Gjutgods 2017

Europa 4,5 Mton

Kina 6,9 Mton

USA 1,7 Mton

Japan 1,4 Mton

Indien 1,2 Mton

Mexico 0,7 Mton

Sydkorea 0,6 Mton

Kanada 0,2 Mton

Resten 0,6 Mton

Fig 1.8 Produktion av aluminiumgjutgods i världen

2017 fördelad på länder. Källa: Modern Casting.

• Ekonomisk produktionsteknik

Aluminiums många goda egenskaper möjliggör rationell tillverkning av

halvfabrikat eller komponenter. Genom profilpressning tillverkas profiler

som är skräddarsydda för en viss produkt. Man kan i profilen bygga in

funktioner som underlättar konstruktion och tillverkning. Plåt kan valsas

i olika tjocklekar och hårdheter, och med mönstrad eller slät yta.

Kokill- och pressgjutning är exempel på avancerad tillverkningsteknik.

• Lätt att återvinna

Aluminium är lätt att återvinna. I dag återvinns stora mängder aluminium

och återvinningen ökar snabbt. Tiden mellan tillverkning och återvinning

varierar mellan olika produkter. För vissa, t.ex dryckesburk ar, är

den kort, några månader. För andra, t.ex aluminiumtak, kan det dröja

100 år innan det skrotas. När aluminium smälts om behövs bara 5%

av den energimängd som gick åt vid primärframställningen ur aluminiumoxid.

1.2 Omfattande användningsområden

Aluminium används inom praktiskt taget alla områden, från små, enkla

bruksföremål till stora, starkt belastade konstruktioner.

Transport

Låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet är den främsta

orsaken till att andelen aluminium ökat starkt i personbilar, lastbilar,

bussar, tåg och fartyg. En lägre vikt hos personbilar ger lägre bränsleförbrukning

och därmed mindre miljöbelastning. Minskad fordonsvikt

hos lastbilar, bussar och tåg utnyttjas för högre nyttolaster. Exempel

på bilkomponenter av aluminium är stötfångare, motorblock, kolvar,

kylare, bränsletankar, crash-boxar, bränslepåfyllningsrör, motor huvar,

dörrar och bagageluckor. Space-frame är ett modernt sätt att bygga

aluminiumbilar på, fig 1.3.

Mekanisk industri

Formbarhet, låg vikt, hög hållfasthet och god korrosionshärdighet

gör aluminium till den efter stål mest använda konstruktionsmetallen

inom mekanisk industri. Förutom plåt och gjutgods använder man

ofta alum iniumprofiler eftersom de möjliggör billiga och rationella

konstrukt ionslösningar.

Byggnadsindustri

Den goda korrosionshärdigheten ger lång livslängd och låga underhållskostnader

för t.ex tak, fasader, fönster och entrépartier. Inom

modern arkitektur är inslaget av aluminium stort, t.ex i kombinationen

profiler och glas, fig 1.2.

Elektroteknik

Den höga elektriska ledningsförmågan hos aluminium har stor

betyd else för elektrotekniska produkter, t.ex högspänningsledningar.

En alum iniumledare med samma överföringskapacitet som en

kopparled are väger bara hälften så mycket. Förutom till el-ledningar

används aluminium i detaljer som chassin och paneler. Den goda

värmeledningsför mågan utnyttjas i kylflänsar för elektronikdelar.

Förpackning

För livsmedels- och läkemedelsförpackningar är kraven på vätske-,

gas-, arom- och ljustäthet stora. Aluminium ger det tätaste barriärskiktet,

vilket ökar innehållets livslängd och gör att det inte behöver

kylas. Aluminiumfolie används ofta i kombination med plast och

papp er, sk laminat. Dryckesburken är ett känt exempel på en aluminiumförpackning.

Den skyddar innehållet väl och väger mindre än en

tjugondel av en glasflaska. Retursystemet i Sverige har mycket hög

återvinningsgrad, 85,7% under 2017 enligt Pantamera.

1.3 Historik, produktions- och konsumtionsutveckling

Aluminium har en mycket kort historia jämfört med järn, koppar, zink,

bly och tenn. Namnet ”aluminium” härrör från 1807 då engelsmannen

Sir Humphrey Davy, som tidigare hade utvunnit kalium och natrium på

elektrolytisk väg, gjorde försök att ur lermineral utvinna en ny metall

med hjälp av smältelektrolys. Han var så övertygad om att lermineralet

6

Om aluminium

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

35


Fig 1.9 Minnesmedalj i aluminium från Stockholmsutställningen

1897 med motiv av kung Oscar II.

Naturlig storlek.

Fig 1.10 Den danske kungen Fredrik VII bar denna

generalshjälm i aluminium från 1853.

innehöll en till syre fast bunden metall att han gav den namnet ”alumium”,

vilket senare ändrades till ”aluminium”. (”Alumen” är en latinsk

benämning på alun, som i mer än 3 000 år utvunnits ur lermineraler).

Davy lyckades dock aldrig själv framställa aluminium.

Det var först 1825 som den danske vetenskapsmannen H. C Ørsted

fick fram de första spåren av metalliskt aluminium och hans lärjunge,

den tyske kemisten F Wöhler, kunde 1845 meddela att han lyckats

framställa så mycket aluminium att han kunde visa upp metallkorn

stora som knappnålshuvuden.

Nästa steg i utvecklingen kom 1854 då den franske kemisten

H Sainte-Claire Deville utvecklade en kemisk metod för framställning

av aluminium i större skala. Denna metod var dock komplicerad och

aluminiumproduktionen förblev obetydlig. Världsproduktionen uppgick

1876 till 1,6 ton.

Det stora genombrottet för industriell produktion av aluminium kom

1886 när fransmannen Paul T Héroult och amerikanen Charles Martin

Hall, oberoende av varandra, uppfann den process för elektrolys av

aluminiumoxid upplöst i smält kryolit som används än i dag.

I Sverige dröjde det till 1934 innan man fick en egen tillverkning av

aluminiummetall. Bearbetning av importerat aluminium började däremot

redan på 1890-talet och på världsutställningen i Stockholm 1897

visades bl.a svensktillverkade ”kökskärl” av aluminium.

I dag (2019) finns i Sverige ett elektrolysverk, Kubal i Sundsvall som

tillverkar ca 140 000 ton per år samt omsmältverk i bl.a Älmhult,

Sjunnen och Finspång.

För tillverkning av halvfabrikat finns:

– varmvalsverk och kallvalsverk i Finspång

– pressverk för profiler i Finspång, Sjunnen, Vetlanda och Åseda

Vidare finns ett stort antal anläggningar för sand-, kokill- och pressgjutning

samt många företag som vidareförädlar aluminium genom

t.ex plastisk formning, skärande bearbetning, ytbehandling, svetsning

och montering.

År 1900 var den totala världsproduktionen av aluminium 5700 ton.

2000 hade den ökat till ca 24 Mton för att i dag (2019) ligga på knappt

65 Mton. Fig 1.5 visar den globala produktionsutvecklingen från 1950.

Fig 1.6–1.7 visar den europeiska produktionen av halvfabrikat (plåt och

profil), samt fig 1.8 den globala produktionen av gjutgods.

Aluminiumanvändningen är störst i länder med hög BNP. Sverige intar

en ledande ställning i värld en. Totalt ligger aluminiumförbrukningen i

Sverige i dag (2019) på upp mot 400000 ton/år. Produktionen av Algjutgods

i Sverige var 45000 ton år 2017.

Världsproduktion av aluminium 2017

Global efterfrågan på primäraluminium 2017

Maskin och

utrustning

Konsumentprodukter

Elektro

Övrigt

Transport

Förpackning

Byggnad

Fig 1.11 Global efterfrågan på primäraluminium

växte med 5,8% 2017, och förväntas öka med

4–6% under 2018.

Fig 1.12 Världsproduktionen av aluminium år 2017: Trots att aluminium produceras

i många länder står Kina nu för över hälften av världens smältverkskapacitet.

Produktionen i USA sjönk till nästan hälften 2016, och föll med nästan

10% 2017, till sin lägsta nivå sedan 1951.

Om aluminium 7

36

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Leverantörer

inom aluminium

Vill du också synas här?

Kontakta Torbjörn Larsson så berättar

han mer om hur du kan synas här

och på www.aluminium.nu

www.profilgruppen.se

Torbjörn Larsson

0708-18 81 00

torbjorn.larsson@nortuna.se

www.hydal.se

www.klarvik.se

www.emmegi.se

www.elumatec.se

www.aluminium.se

www.sarlin.se

www.hydro.com

www.dormerpramet.com

www.alu-s.se

www.alu.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

37


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister

3M SVENSKA AB

191 89 Sollentuna

Tel: 08-92 21 50

Fax: 08-92 22 88

Kontakt: Elisabet Englund

www.3M.com/se/lim

AHLINS I HABO AB

Lilla Fiskebäck 5

566 91 Habo

Tel: 036-460 60

Kontakt: Marie Ahlmen

Tel: 036-485 67

www.ahlins.com

AHLSELL MASKIN AB

Södra Vägen 10

702 27 Örebro

Tel: 019-19 79 90

Fax: 019-18 52 45

www.ahlsellmaskin.se

ALACKERING AB

Post: Box 142, 576 23 Sävsjö

Besök: Hjärtlandavägen 24,

576 33 Sävsjö

Tel: 0382-676 70

www.alackering.se

ALUMINIUMFÖRLAGET

Bruksvägen 16, 730 61 Virsbo

Tel: 0223-360 60

Mob: 0708-45 09 39

Kontakt: Staffan Mattson

staffan@alumin.se

ALU-S AB

Exportgatan 67B

422 46 Hisings Backa

Tel: 031-91 46 85

www.alu-s.se

ALUTRADE AB

Älgvägen 10

352 45 Växjö

Tel: 0470-745400

www.aluminium.se

BEIJER INDUSTRI AB

Jägershillgatan 16

213 75 Malmö

040-35 83 00

info@beijerind.se

BODYCOTE YTBEHANDLING AB

Mossvägen 4, 641 49 Katrineholm

Tel: 0150-778 00

sales.sverige@bodycote.com

www.bodycote.se

BRINK FÖRNICKLINGS-

FABRIKEN AB

Box 3017

600 03 Norrköping

Tel: 011-21 96 90

Fax: 011-18 86 63

Kontakt: Björn Brink

www.brinkfornickling.se

BÜHLER AB

Krusegatan 19

212 25 Malmö

Tel: 040-24 59 00

Fax: 040-24 59 95

www.buhlergroup.com/die-casting

CANDOR SWEDEN AB

Kontakt: Jörgen Pettersson

Tel: 011-21 75 00

info@candorsweden.com

www.candorsweden.com

CHEMETALL AB

Backa Strandgata 18

422 46 Hisings Backa

Tel: 0171-46 86 00

Fax: 031-254 497

www.chemetall.com

COREMA SVETSEKONOMI AB

Box 237

433 24 Partille

Tel: 031-336 36 82

Fax: 031-336 36 81

info@corema.se

www.corema.se

COVENTYA AB

Ödegärdsgatan 3

504 64 Borås

Tel: 033-20 28 40

www.coventya.com

E2 SYSTEMS

Strömlundsgatan 3, 507 62 Borås

Tel: 033-20 88 40

e2@e2systems.se

www.e2systems.se

ELEMENT MATERI-

ALS TECHNOLOGY

Box 1340, 581 13 Linköping

Tel: 013-16 90 00

Fax: 013-16 90 20

www.element.com/se

EMMEGI SCANDINA-

VIA AB, PROFILMA

Box 123, 575 21 Eksjö

Tel: 0381-143 80

Fax: 0381-61 12 76

Kontakt: Richard Münch

www.emmegi.se

GRÄNGES SWEDEN AB

612 81 Finspång

Tel: 0122-838 00

Fax: 0122-197 32

Kontakt: Ari Leidelöf

HYDAL ALUMINIUM

PROFILER AB

Box 236, 574 23 Vetlanda

Tel: 0383-76 39 40

Fax: 0383 - 76 39 43

hapab@hydal.com

www.hydal.se

HYDRO

Metallvägen

574 81 Vetlanda

Tel: 0383-941 00

Fax: 0383-154 35

www.hydroextrusions.com

info.profiler.se@hydro.com

HYDRO ROLLING

Strandbergstagan 61, 3 tr

112 51 Stockholm

Tel: 08-667 91 05

mattias.eriksson@hydro.com

www.hydro.com

INTERAL AB

Box 119, 566 22 Habo

Tel: 036-486 80

Kontakt: Niclas Fotsjö

www.interal.se

KMC YTBEHANDLING AB

Fakturavägen 6

175 62 Järfälla

Tel: 08-445 84 40

Fax: 08-445 84 49

info@kmc.se

www.kmc.se

38

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister

MACDERMID SCANDINAVIA AB

Box 83

601 02 Norrköping

Tel: 011-36 74 70

Fax: 011-36 74 90

macdscandinavia@macdermid.com

www.macdermid.com/industrial

MICOR AB

Industrigatan 10, 312 34 Laholm

Tel: 0430-492 24

stig.nicklasson@micor.se

www.micor.se

MASTEC CCTECH AB

Industrivägen 20

523 90 Ulricehamn

Tel: 010-218 13 39

www.mastec.se

MM TECH CAST AB

Skjulstagatan 3

632 29 Eskilstuna

Tel: 016-12 08 06

Fax: 016-12 14 35

www.mmtechcast.se

info@mmtechcast.se

MÄKELÄ ALU AB

Järnvägsgatan 1

364 30 Åseda

Tel: 0703-242 444

Kontakt: Anders Bengtsson

anders.bengtsson@alu.se

www.alu.se

MÖNSTERÅS METALL AB

Box 43

383 21 Mönsterås

Tel: 0499-495 00

www.monsterasmetall.se

NORDISK ALU PROFIL

Industrivägen 17, 302 41 Halmstad

Tel: 035-22 75 30

info@nordiskaluprofil.se

www.nordiskaluprofil.se

PALLCO AB

Box 2023, 574 02 Ekenässjön

Tel: 0383-348 00

Kontakt: Fredrik Hedberg

www.pallco.se

POLLUX YTBEHANDLING AB

Östgärde Industriväg 406

417 29 Göteborg

Tel: 031-55 05 04

Fax: 031-55 19 55

Kontakt: Tony Lembing

Susanne Nielsen

www.polluxytbehandling.se

PROFILGRUPPEN

Box 36

360 70 Åseda

Tel: 0474-550 00

Fax: 0474-711 28

info@profilgruppen.se

www.profilgruppen.se

PYROTEK SCANDINAVIA AB

Box 53

668 92 Ed

Tel: 0534-620 00

Fax: 0534-620 01

Kontakt: Lennart Skoogh

lensko@pyrotek.com

Kontakt: Rune Heggland

runheg@pyrotek.com

Kontakt: Kent Smit

kensmi@pyrotek.com

www.pyrotek.com

SARLIN FURNACES AB

Regattagatan 13

723 48 Västerås

Tel: 021-10 98 00

Kontakt: Magnus Bergman

Tel: 070-644 80 82

SIKA SVERIGE AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

info@se.sika.com

www.sika.se

SJØLUND A/S, PROFIL-

VALSTEKNIK

Tel: +45 7699 1777

Fax: +45 7557 4917

Kontakt: Søren Ravn Jensen

sr@sjoelund.dk

www.sjoelund.dk

STENA ALUMINIUM AB

Box 44, 343 21 Älmhult

Tel: 010-445 95 00

Kontakt: Ola Manestam

ola.manestam@stenaaluminium.com

www.stenaaluminium.com

TESA AB

Box 10275, 434 23 Kungsbacka

Tel: 0300-553 00

Fax: 0300-194 94

customerservice.se@tesa.com

www.tesa.se

VÅ PRESSGJUTERI AB

Ås, 330 10 Bredaryd

Tel: 0371-708 80

Fax: 0371-708 90

Kontakt: Anders Jendrot

www.vapress.se

YTCENTER I

UPPLANDS VÄSBY AB

Turbingatan 3

195 60 Arlandastad

Tel: 08-590 750 50

Fax: 08-590 750 22

Kontakt: Hans Brammer

info@ytcenter.se

www.ytcenter.se

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

39


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister

Bearbetning

LEGOARBETEN

Bockning

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

ProfilGruppen

Rullbockning

Sjølund A/S, Profilvalsteknik

Hydroformning

Hydro

Kapning

Ahlins i Habo AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Interal AB

PALLCO AB

ProfilGruppen

Sjølund A/S, Profilvalsteknik

Montering

Ahlins i Habo AB

Hydal Aluminium Profiler AB

Hydro

Interal AB

ProfilGruppen

Profilbearbetning

Hydal Aluminium Profiler

Interal AB

PALLCO AB

ProfilGruppen

Skärande bearbetning

Alutrade AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Interal AB

PALLCO AB

ProfilGruppen

Sjølund A/S, Profilvalsteknik

MASKINER FÖR

SKÄRANDE

BEARBETNING

CNC-maskiner för

aluminiumbearbetning

Ahlsell Maskin AB

CNC-maskiner för

profilbeabetning

Ahlsell Maskin AB

Emmegi Scandinavia AB,

Profilma

Maskinpartner AB

Borr-, gäng- och fräsenheter

E2 Systems

Fräsning

Emmegi Scandinavia AB,

Profilma

Kapning

Emmegi Scandinavia AB,

Profilma

Stansning

Emmegi Scandinavia AB,

Profilma

VERKTYG FÖR SKÄR-

ANDE BEARBETNING

Dormer Pramet AB

Kapning

Micor AB

Fogning

LEGOARBETEN

Friction Stir Welding

Hydro

Svetsning

Alu-S AB

PALLCO AB

MASKINER

Svetsmaskiner

Corema svetsekonomi AB

Tillsatsmaterial

Corema svetsekonomi AB

MATERIAL

Lim

3M Svenska AB-3M Industrilim

Sika Sverige AB

Lod, fluss

COREMA SVETSEKONOMI AB

Tejp

3M Svenska AB-3M Industritejp

Tesa AB

RÅDGIVNING/

UTBILNING

Svetsning

AluminiumFörlaget

Element Materials Technology

AB

Gjuteriförnödenheter

Allt för gjuteriet

G & L Beijer Industri AB

Avgasningsenheter

Pyrotek Scandinavia AB

Blacker

Pyrotek Scandinavia AB

Eldfasta produkter

Pyrotek Scandinavia AB

Flussmedel

Pyrotek Scandinavia AB

Isolationsprodukter

Pyrotek Scandinavia AB

Keramiska filter

Pyrotek Scandinavia AB

Pressgjutmaskiner

Bühler AB

G & L Beijer Industri AB

Prototyptillverkning

för gjutgods

Mifa Aluminium bv

Service och underhåll

Sarlin Furnaces AB

Smält- och värmebehandlingsanläggningar

Sarlin Furnaces AB

Gjutgods

Bearbetning av gjutgods

Mönsterås Metall AB

Swedmec AB

Kokillgjutning

MM Tech Cast AB

Mönsterås Metall AB

Metallgjuteri

Beckmans Gjuteri

Precisionsgjutning

Mifa Aluminium bv

MM Tech Cast AB

Pressgjutning

Interal AB

Mönsterås Metall AB

VÅ Pressgjuteri AB

Sandgjutning

Mönsterås Metall AB

Nya Elektrogjuteriet AB

Swedmec AB

Information

Litteratur, läromedel

AluminiumFörlaget

Kallflytpressning

Chemetall AB

Kemikalier

Silikon

Alcan Nordic AB

Silikongummi

Alcan Nordic AB

Tillsatsmedel, färg, lack,

papp o plast

Alcan Nordic AB

Laboratorier

Analystjänster

Element Materials Technology

AB

Materialeprøvning

Materialprovning

Materialeprøvning

Skadeutredningrar

Element Materials Technology

AB

Materialeprøvning

Metallförsäljning

Band, lackerade

Hydro Rolling

Gränges Sweden AB,

Industriprodukter

Band, olackerade

Hydro Rolling

Gränges Sweden AB,

Industriprodukter

Gjutaluminium

Stena Aluminium AB

Plåt, lackerad

Hydro

Hydro Rolling

Plåt, olackerad

Hydro Rolling

Plåt, slät

Alutrade AB

Hydro Rolling

Hydal Aluminium Profiler

Profiler, rör

Alutrade AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Mäkelä Alu AB

ProfilGruppen

40

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


ALUMINIUM SCANDINAVIA

Branschregister

Profiler, special

Alu-S AB

Alutrade AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Mäkelä Alu AB

Nordisk Alu Profil

ProfilGruppen

Sandwich paneler

Alu-S AB

Tvättsystem

KMC Ytbehandling AB

Utbildning

Konstruktörskurser

AluminiumFörlaget

Svetskurser

AluminiumFörlaget

Element Materials Technology

AB

Ytbehandlingskurser

Chemetall AB

Element Materials Technology

AB

Ytbehandling

LEGOARBETEN

Alutin

ProfilGruppen

Anodisering

Ahlins i Habo AB

Bodycote Ytbehandling AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Mastec CCTech AB

Mäkelä Alu AB

Pollux Ytbehandling AB

ProfilGruppen

Ytcenter i UpplandsVäsby AB

CompCote

Bodycote Ytbehandling AB

Decoral

Hydro

Dekorativ slipning

Bodycote Ytbehandling AB

Elektrolytisk

metallbeläggning

Brink Förnicklingsfabriken AB

E-Clips

Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Elpolering

Pollux Ytbehandling AB

Glaspärleblästring

Bodycote Ytbehandling AB

Gulkromatering

Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Hårdanodisering

Bodycote Ytbehandling AB

Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Hårdanodisering

och beläggning

Ahlins i Habo AB

Bodycote Ytbehandling AB

Infärgning

Ahlins i Habo AB

Bodycote Ytbehandling AB

Hydal Aluminium Profiler

Hydro

Pollux Ytbehandling AB

ProfilGruppen

Kemisk förnickling

Bodycote Ytbehandling AB

Brink Förnicklingsfabriken AB

Keronitebehandling

Brink Förnicklingsfabriken AB

Kromatering

Chemetall AB

Hydro

Ytcenter i UpplandsVäsby AB

Mekanisk polering

Brink Förnicklingsfabriken AB

Hydro

Nedox

Bodycote Ytbehandling AB

Mifa Aluminium bv

Nickel/tenn

Mifa Aluminium bv

ProfilGruppen

Passivering

Mastec CCTech AB

Slipning

Hydro

Teflonbeläggning

Bodycote Ytbehandling AB

Trumling

Ahlins i Habo AB

Hydal Aluminium Profiler AB

Pollux Ytbehandling AB

ProfilGruppen

Tufram

Bodycote Ytbehandling AB

Mifa Aluminium bv

KEMIKALIER OCH

PROCESSER FÖR:

Anodisering

Chemetall AB

Coventya AB

Avfettning

Chemetall AB

Coventya AB

Skärvätskor

Chemetall AB

Kromfri ytbehandling

Candor Sweden AB

Chemetall AB

MASKINER OCH

KEMIKALIER FÖR:

Anodisering

Candor Sweden AB

Avfettning

MacDermid Scandinavia AB

Blästermaskiner

Burco Blästermaskiner AB

KMC Ytbehandling AB

Eftertätning

Coventya AB

MacDermid Scandinavia AB

Elektrolytisk

metallbeläggning

Coventya AB

MacDermid Scandinavia AB

Fosfatering

MacDermid Scandinavia AB

Ytteknik AB

Kemisk metallbeläggning

Coventya AB

MacDermid Scandinavia AB

Kromfri passivering

Coventya AB

MacDermid Scandinavia AB

Smörjmedel

Chemetall AB

Trumlingsmaskiner

G & L Beijer Industri AB

KMC Ytbehandling AB

RÅDGIVNING

Ytbehandling, allmänt

Bodycote Ytbehandling AB

Brink Förnicklingsfabriken AB

Chemetall AB

Element Materials Technology AB

Pulverlackering

Alackering AB

Mäkelä Alu AB

PALLCO AB

Infärgning

Coventya AB

MacDermid Scandinavia AB

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021

41


ANMÄL DIG TILL BRANSCHREGISTRET

Företag:

Telefon:

Adress & postadress:

Kontaktperson + underskrift:

Hemsida:

E-post:

Org.nr:

Jag/vi vill även prenumerera på Aluminium Scandinavia.

Insändes till:

Aluminium Scandinavia, Romfartuna, Nortuna

SE-725 94 Västerås

E-post: aluminium@nortuna.se

Bearbetning

LEGOARBETEN

☐☐

Bockning

☐☐

CNC-Stansning

☐☐

Kapning

☐☐

Kromatering

☐☐

Lackering

☐☐

Montering

☐☐

Perforering

☐☐

Profilbearbetning

☐☐

Skärande bearbetning

☐☐

Smidning

MASKINER FÖR SKÄ-

RANDE BEARBETNING

☐☐

CNC-maskiner för

profilbearbetning

☐☐

Bockning

☐☐

Fräsning

☐☐

Kapning

☐☐

Kundanpassade maskiner

för profilbearbetning

☐☐

Stansning

VERKTYG FÖR

SKÄRANDE BE-

ARBETNING

☐☐

Diamantverktyg

Fogning

LEGOARBETEN

☐☐

Explosionssvetsning

☐☐

Friction Stir Welding

☐☐

Lödning

☐☐

MIG-svetsning

☐☐

Nitning

☐☐

Reparationssvetsning

☐☐

TIG-svetsning

MASKINER

☐☐

Mekaniserad svetsning

☐☐

TIG- & MIGsvetsutrustningar

☐☐

Motståndssvets

☐☐

Plasmasvets

☐☐

Svetsmaskiner

☐☐

Tillsatsmaterial

MATERIAL

☐☐

Fästelement

☐☐

Blindnitar

☐☐

Självstansande nitar

☐☐

Stuknitning

☐☐

Gänginsatser

☐☐

Specialskruv

☐☐

Lim

☐☐

Lod, fluss

☐☐

Tillsatsmaterial svetsning

☐☐

Tejp

☐☐

Fästelement titan

RÅDGIVNING

☐☐

Svetsning

Gjuteriförnödenheter

☐☐

Allt för gjuteriet

☐☐

Avgasningsenheter

☐☐

Blacker

☐☐

Eldfasta produkter

☐☐

Flussmedel

☐☐

Isolationsprodukter

☐☐

Keramiska filter

☐☐

Kokiller och verktyg

☐☐

Pressgjutmaskiner

☐☐

Prototyptillverkning för

gjutgods

☐☐

Smält- och värmebehandlingsanläggningar

☐☐

Smältpreparat

Gjutgods

☐☐

Bearbetning av gjutgods

☐☐

Kallflytpressning

☐☐

Kokillgjutning

☐☐

Lågtrycksgjutning

☐☐

Metallgjutning

☐☐

Modelltillverkning

☐☐

Precisionsgjutning

☐☐

Pressgjutning

☐☐

Sandgjutning

☐☐

Smide

Information

☐☐

Litteratur, läromedel

Konstruktion

☐☐

Konstruktionsfirma

Laboratorier

☐☐

Analystjänster

☐☐

Skadeutredningrar

Metallförsäljning

☐☐

Band, lackerade

☐☐

Band, olackerade

☐☐

Börsaffärer

☐☐

Gjutaluminium

☐☐

Plåt, lackerad

☐☐

Plåt, olackerad

☐☐

Plåt, slät

☐☐

Profiler, rör

☐☐

Profiler, special

☐☐

Råvaror

Utbildning

☐☐

Konstruktörskurser

☐☐

Svetskurser

Ytbehandling

RÅDGIVNING

☐☐

Ytbehandling, allmänt

LEGOARBETEN

☐☐

Anodisering

☐☐

Beläggning av skyddsplast

☐☐

Blästring

☐☐

Dekorativ slipning

☐☐

Elektrolytisk metallbeläggning

☐☐

Elförtenning

☐☐

Elpolering

☐☐

Glaspärleblästring

☐☐

Gulkromatering

☐☐

Hårdanodisering

☐☐

Hårdanodisering och

beläggning

☐☐

Infärgning

☐☐

Kemisk förnickling

☐☐

Kemisk metallbeläggning

☐☐

Kemisk polering

☐☐

Kromatering

☐☐

Lackering

☐☐

Mekanisk polering

☐☐

Metalonbeläggning

☐☐

Nickel/tenn

☐☐

Pulverlackering

☐☐

Screentryck

☐☐

Silketryckning

☐☐

Slipning

☐☐

Tampongtryckning

☐☐

Teflonbeläggning

☐☐

Trumling

MASKINER FÖR

ANODISERING

☐☐

Likriktare

MASKINER OCH

KEMIKALIER FÖR

☐☐

Avfettning

☐☐

Blästermaskiner

☐☐

Blästring

☐☐

Eftertätning

☐☐

Elektrolytisk metallbeläggning

☐☐

Fosfatering

☐☐

Infärgning

☐☐

Kemisk metallbeläggning

☐☐

Kromatering

☐☐

Slungrensmaskiner

☐☐

Trumlingsmaskiner

FÖRSLAG PÅ EGNA

RUBRIKER

Markera med kryss de rubriker du vill finnas under – du

kan också ge förslag på egna rubriker. Fyll i namn, adress

etc och posta/maila talongen till Aluminium Scandinavia.

Pris per rad och år är SEK 400:- exklusive moms.

Minimum 1 års införande. Om du inte är prenumerant på

Aluminium Scandinavia kan du bli detta genom att kryssa i

rutan på talongen ovan.

42

Aluminium Scandinavia nr 1 · Mars 2021


Aluminium

är över allt

Medlemskapet i Svenskt Aluminium

ger oss möjlighet att knyta värdefulla

kontakter, möta kollegor och diskutera

”branschfrågor på neutral mark.

— Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB

Du får inte bara en stark organisation som arbetar med och för

branschfrågor och ett brett nätverk, utan också tillgång till

intressanta seminarier och medlemsförmåner.

Kontakta oss så berättar vi mer,

eller läs om fördelarna på

www.svensktaluminium.se

070-588 32 07 | info@svensktaluminium.se

More magazines by this user
Similar magazines