12.04.2021 Views

Digital VF 2020 - 2 publik

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNEHÅLL Nummer 2. <strong>2020</strong><br />

6<br />

42<br />

6 Postkodlotteriet. BirdLife<br />

Sverige ny förmånstagare.<br />

12 Fåglar inpå knuten. Vårfåglar.<br />

14 Porträtt. Maria Frenne.<br />

18 Fokus. Artportalen ur ett<br />

myndighetsperspektiv.<br />

24 Laholmsbukten.<br />

Melanittornas Mecka.<br />

28 Fåglar som försöksdjur.<br />

Fåglarna i vår tjänst.<br />

34 Projekt Vitrygg. Hoppet lever.<br />

38 Fågelskydd.<br />

Vitryggsseminarium.<br />

40 SOF – 75 år. Fågelskydd är ett<br />

av föreningens tre ben.<br />

42 Vinterfåglar Inpå Knuten.<br />

Grönsiskan årets raket.<br />

24<br />

44<br />

44 Försvunna fåglar. Paradisparakiten<br />

i Australien.<br />

50 Tågskådning. Storliens<br />

storslagna fjällvärld.<br />

52 Ornitologiska tidsbilder.<br />

Tofslärkan i Europa.<br />

54 Recensioner. Jonathan<br />

Franzens nya essäbok.<br />

56 Brev.<br />

57 Knivigt. Lär dig skilja på<br />

småspov och storspov.<br />

58 Fråga Experten. Varför har<br />

talgoxen tappat fjädrar?<br />

60 Krönika. Maja Aase.<br />

61 Korsord.<br />

62 Retro. När tornsvalan blev<br />

tornseglare.<br />

REDAKTÖREN:<br />

Invasioner<br />

JUST NU ÖVERSKUGGAS i princip<br />

allt av coronavirusets framfart över<br />

världen. Jag har precis fått besked<br />

om att vårens riksstämma är inställd<br />

och istället kommer att genomföras<br />

digitalt i mindre skala.<br />

För fåglarna är det emellertid som<br />

vanligt. Redan har många sånglärkor,<br />

tofsvipor och svarthakade buskskvättor<br />

anlänt till Västkusten där jag sitter.<br />

Ja just det – svarthakade buskskvättor.<br />

En art som under de senaste åren ökat<br />

i antal varje år och som nu häckar på<br />

flera ställen här längs landets västra<br />

kustlinje.<br />

I Torslandaviken har en svarthakad<br />

buskskvätta, hanne, övervintrat.<br />

Kanske kommer den från sydvästra<br />

Norge där en liten population av den<br />

västligaste av de två underarterna av<br />

svarthakad buskskvätta, hibernans,<br />

häckar? Den har en utbredning som<br />

inkluderar Storbritannien, Irland,<br />

Frankrikes västkust och den Iberiska<br />

halvön. Om inte så hör den till den andra<br />

underarten, rubicola, som häckar<br />

i södra och västra Europa. Det är den<br />

som antas ha koloniserat de södra<br />

delarna av vårt land i närtid. Men de<br />

bägge underarterna är oerhört svåra<br />

att skilja på. Inte ens med de bästa<br />

bilder kan man vanligen vara säker.<br />

Det är det som är så spännande<br />

med fåglar och fågelskådning. Allt<br />

som är kvar att upptäcka. Det mesta<br />

faktiskt.<br />

NIKLAS ARONSSON<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 3


LEDARE<br />

Lotta Berg<br />

Vår<br />

Fågelvärld<br />

ges ut av Sveriges Ornitologiska Förening –<br />

BirdLife Sverige.<br />

Glädjen i att skåda<br />

MAN KAN VARA medlem i BirdLife Sverige av flera olika skäl.<br />

Många av våra medlemmar brinner för fågelskydd, men även för<br />

naturskydd och miljö- och klimatfrågor i stort. Andra vill ta reda<br />

på mer om fåglarnas flyttvägar eller födoval. Amatörforskningen<br />

och även den professionella fågelforskningen har en given plats i<br />

föreningen, även i min egen vardag.<br />

Men när nu våren står för dörren kan det inte hjälpas att det<br />

nog är själva fågelskådandet som lockar mig mest, även om ”skådandet”<br />

egentligen handlar minst lika mycket om att lyssna som<br />

att titta. Att gå ut om morgonen och höra de första sånglärkorna<br />

drilla, de första tranorna trumpeta och de första stararna gnissla<br />

och härma allt från ormvråkar till ljungpipare är alldeles ljuvligt.<br />

Och veta att inom en inte alltför avlägsen tid kan vi också höra<br />

morkullornas knispande och knorpande, lövsångarnas vemodiga<br />

drillande, och så till sist tornseglarnas<br />

Vi har till<br />

och med<br />

blivit tvungna att<br />

omvandla föreningens<br />

riksstämma<br />

med 75-årsjubileet<br />

till en digital<br />

miniversion.<br />

svirrande över nejden. Det är lika härligt<br />

att varje år ha alla fågelmöten att se fram<br />

emot!<br />

I DESSA TIDER AV coronavirusets härjningar<br />

kan man också trösta sig med att just<br />

fågelskådning, i de former där man ensam<br />

eller med en handfull vänner beger sig ut<br />

i skogen, till havet eller längs våtmarkens<br />

spänger, måste betraktas som en lågriskaktivitet.<br />

Massor av frisk luft och ingen<br />

trängsel, helt enkelt.<br />

Med större allvar får vi konstatera att föreningens verksamhet<br />

likväl påverkas av coronautbrottet.<br />

Flera regionalföreningar har<br />

ställt in sina årsmöten, och även<br />

om tranorna troget rastat vid<br />

Hornborgasjön så har Tranfestivalen<br />

för oss människor ställts in,<br />

för att minska risken för smitta oss<br />

emellan.<br />

Vi har till och med blivit<br />

tvungna att omvandla föreningens<br />

riksstämma med 75-årsjubileet till<br />

en digital miniversion.<br />

Det är ju tur att vi ändå har<br />

själva fåglarna att glädjas åt!<br />

Lotta Berg,<br />

ordförande<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE<br />

Niklas Aronsson, niklas.aronsson@birdlife.se<br />

Vår Fågelvärld, Flygfältsgatan 16 A, 423 37 Torslanda<br />

Tel: 0739-15 60 99<br />

ANNONSER<br />

Niklas Aronsson, niklas.aronsson@birdlife.se<br />

Tel: 0739-15 60 99<br />

TRYCK<br />

Exakta, Malmö, <strong>2020</strong><br />

ISSN<br />

2002-8717<br />

OMSLAG<br />

Tofslärka (Niklas Aronsson)<br />

Nästa nummer av Vår Fågelvärld kommer 17 juni.<br />

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige – är en<br />

obunden och riksomfattande förening för främjande av<br />

fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Föreningen<br />

är den svenska grenen av BirdLife International som<br />

arbetar med fågelskydd i hela världen. Vår webbadress<br />

är www.birdlife.se. Vi administrerar grupperna Fåglar inpå<br />

knuten och Vår Skådarvärld på Facebook och har även en<br />

egen sida. På Twitter heter vi @BirdLifeSverige.<br />

MEDLEMSAVGIFTER<br />

Ordinarie medlemskap: 330 kronor<br />

(inklusive Vår Fågelvärld).<br />

Ungdomar upp till 25 år: 165 kronor.<br />

Familj: för 60 kronor extra blir alla i familjen medlemmar.<br />

PLUSGIRO 19 94 99–5 BANKGIRO 311–1994<br />

FÖRENINGSKANSLI<br />

Stenhusa gård, Lilla Brunneby 106,<br />

386 62 Mörbylånga. Tel: 0485-444 40<br />

medlem@birdlife.se, www.birdlife.se<br />

FÖRENINGSFRÅGOR<br />

info@birdlife.se<br />

FÅGELSKYDDSFRÅGOR<br />

Daniel Bengtsson, daniel.bengtsson@birdlife.se<br />

NATURBOKHANDELN<br />

Stenhusa gård (adress och telefon, se ovan)<br />

info@naturbokhandeln.se, www.naturbokhandeln.se<br />

AVIFAUNA<br />

Stenhusa gård (adress och telefon, se ovan)<br />

admin@avifauna.se, www.avifauna.se<br />

OTTENBY FÅGELSTATION<br />

Ottenby 401, 386 64 Degerhamn<br />

Tel: 0485-66 10 93, ottenby@ottenby.se, www.birdlife.se<br />

4 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


0485 — 444 40 | ADMIN@AVIFAUNA.SE | WWW.AVIFAUNA.SE<br />

NATURUPPLEVELSER FÖR EN GOD SAK<br />

LÄS MER OCH BOKA PÅ WWW.AVIFAUNA.SE<br />

SIBIRIEN 10 – 22 JUNI<br />

Åk med till drömresemålet Sibirien! Följ<br />

med Magnus Hellström till flera av hans<br />

smultronställen i öster.<br />

PRIS: 38 900 KR<br />

GOTLAND 18 – 23 MAJ<br />

Följ med bofaste Jim Sundberg till Gotland<br />

under bästa fågelflyttningstid!<br />

PRIS: 15 900 KR<br />

FALSTERBO 4 – 8 SEPTEMBER<br />

Ta chansen och beskåda höststräcken på<br />

norra Europas finaste flyttfågellokal, Falsterbo.<br />

Ola Bondesson visar fåglarna för dig.<br />

PRIS: 12 900 KR<br />

ÖSTERLEN 19 – 24 MAJ<br />

Njut av frisk luft på Österlen i maj när blomningen<br />

och fågelsången är som bäst. Curt<br />

Johnsson leder gruppen med van hand.<br />

PRIS: 14 900 KR<br />

ALBANIEN 21 – 28 JUNI<br />

Kom med i den lilla skaran som upplevt<br />

Albaniens fantastiska natur! Åk dit med<br />

Göran Pettersson.<br />

PRIS: 19 700 KR<br />

ABISKO 22 – 28 JUNI<br />

Fjällfåglarna väntar på oss i fjällvärldens port,<br />

Abisko! Följ med färdledaren PM Åhrén på<br />

en resa i stärkande fjällen!<br />

PRIS: 16 900 KR<br />

Besök www.avifauna.se för hela utbudet!


AKTUELLT<br />

POSTKODLOTTERIET<br />

BirdLife får välkommet stöd<br />

BirdLife Sverige har blivit ny förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet.<br />

Det innebär ett årligt stöd till utökad verksamhet för riksföreningen.<br />

Föreningen har under ett par år<br />

ansökt om att få bli förmånstagare i<br />

Postkodlotteriet och därmed få del<br />

av det överskott som går till ideella<br />

föreningar. I år lyckades BirdLife<br />

Sverige ta sig igenom nålsögat och<br />

blev därmed den 57:e föreningen som<br />

får verksamhetsbidrag. Bland andra<br />

förmånstagare märks systerorganisationerna<br />

Naturskyddsföreningen<br />

och WWF.<br />

FOTO: LOTTA BERG<br />

TISDAGEN DEN 18 februari samlades de ideella<br />

organisationer som är förmånstagare<br />

till överskottet av Postkodlotteriet vid en<br />

middag i Stockholms stadshus. Fredspristagarna<br />

från förra året, doktor Denis<br />

Mukwege och Nadia Murad, som båda<br />

arbetar mot sexualiserat våld som vapen<br />

i krig och konflikter, var både huvud- och<br />

inspirationstalare. För första gången var<br />

BirdLife Sverige inbjudna och presenterades<br />

under kvällen som ny förmånstagare.<br />

– Det är givetvis överväldigande och<br />

otroligt roligt för en relativt liten ideell organisation<br />

som vår att utses till förmånstagare<br />

för Svenska Postkodlotteriet. Det här<br />

kommer att ge oss stora möjligheter att<br />

arbeta ännu mer aktivt för fåglarnas skull,<br />

med både människor och miljö i fokus,<br />

säger Lotta Berg, ordförande i BirdLife<br />

Sverige.<br />

I ÅR FYLLER som bekant föreningen 75 år,<br />

vilket innebär ett utmärkt tillfälle att<br />

kunna ta avstamp och utöka verksamheten<br />

med stödet från Postkodlotteriet.<br />

– Detta ger oss möjlighet att kunna satsa<br />

mer på den yngre generationen, skapa<br />

inkluderande evenemang för nysvenskar<br />

och människor med funktionshinder, öka<br />

insatserna för fågelskyddet och fortsätta<br />

den viktiga forskningen. Vi får också<br />

större möjligheter att kommunicera med<br />

allmänheten som är nog så viktig när vi<br />

gör stora landsomfattande inventeringar! I<br />

samarbete med våra 25 regionalföreningar<br />

Stina Rigbäck, föreningschef, representerade BirdLife Sverige när föreningen presenterades som ny<br />

förmånstagare i Postkodlotteriet av Rickard Sjöberg och Hélène Carlbark.<br />

som finns över hela landet ser vi verkligen<br />

fram emot att fortsätta jobba för att<br />

öka intresset för fåglarna, den biologiska<br />

mångfalden och vår fantastiska natur. För<br />

fåglarnas skull, säger Lotta Berg.<br />

EKONOMISKT INNEBÄR DET att riksföreningen<br />

får ett bidrag på flera miljoner<br />

kronor per år (fem miljoner för <strong>2020</strong>) att<br />

använda till att utveckla verksamheten.<br />

Med Postkodlotteriets teminologi kallas<br />

dessa pengar för basstöd och utbetalas<br />

varje år. Stödet kommer bland annat att gå<br />

till fler tjänster inom föreningen. Det finns<br />

också möjlighet att söka extra stöd från<br />

Postkodlotteriet för särskilda projekt.<br />

Stina Rigbäck<br />

6 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FÅGELINVENTERING<br />

Svensk Fågeltaxering<br />

behöver dig<br />

SEDAN 1975 HAR landets fåglar inventerats<br />

genom Svensk Fågeltaxerings försorg.<br />

Förre SOF-ordföranden Sören Svensson,<br />

då vid Lunds universitet, var den som<br />

startade Svensk Fågeltaxering. Nu drivs<br />

projektet av Åke Lindström, Martin Green<br />

och Fredrik Haas. Svensk Fågeltaxering<br />

drivs på uppdrag av Naturvårdsverket<br />

och är en del av den nationella miljöövervakningen.<br />

I dagarna har den senaste<br />

årsrapporten kommit ut och en ny inventeringssäsong<br />

står för dörren. Projektet<br />

bygger helt på insatser av landets kunniga<br />

ornitologer och det finns flera olika delprogram<br />

att delta i.<br />

Förutom standardrutterna, som är<br />

rutor slumpade i landskapet och som<br />

drogs igång 1998, finns fortfarande det<br />

äldre inventeringsprogrammet som heter<br />

sommarpunktrutter kvar där inventeraren<br />

själv väljer en rutt.<br />

Nattrutterna görs under mars, april och<br />

juni och är en blandning standardrutt och<br />

punktrutt.<br />

Vinterpunktrutterna görs på samma<br />

Svensk Fågeltaxerings senaste årsrapport finns<br />

att ladda ned på webbsidan www.fageltaxering.<br />

lu.se/resultat/arsrapporter.<br />

sätt som sommarpunktrutterna fast på<br />

vintern då förstås, medan sjöfågelrutterna<br />

som är ett samarbete med Birdlife Sverige<br />

genomförs i maj med syftet att räkna och<br />

övervaka sjöfåglarna.<br />

På www.fageltaxering.lu.se finns mer<br />

information om om hur du kan medverka<br />

i den viktiga övervakningen av landets<br />

fåglar.<br />

Niklas Aronsson<br />

Ungdomsläger i Leksand 29–31 maj<br />

BirdLife Sverige och Leksands Fågelklubb<br />

hälsar fågelintresserade 10–13-åringar varmt<br />

välkomna till Siljansbygden i Dalarna och en<br />

fågelhelg med ugglor, hackspettar och hönsfåglar<br />

med mera. Vi kommer bland annat att<br />

vara med om ringmärkning av slagugglor.<br />

Gryssenstugan, där vi kommer att bo, är<br />

belägen mitt i vildmarken och erbjuder plats<br />

för 8 deltagare.<br />

Vi startar klockan 17 på fredagen den 29:e<br />

maj och avslutar på söndagen klockan 14.<br />

Kostnad per deltagare är 100 kronor och då<br />

ingår mat, logi och transporter i minibuss.<br />

Ta med sovsäck, örngott, lämpliga kläder<br />

och, om du har, fågelbok och kikare.<br />

Ledare är Staffan Müller och Wilhelm<br />

Oscarsson från Leksands Fågelklubb.<br />

Frågor och anmälan till: Staffan Müller<br />

070–322 23 45, staffan.myller@gmail.com.<br />

Varmt välkomna till en mycket spännande<br />

och lärorik helg!<br />

Staffan Müller och Wilhelm Oscarsson<br />

Gryssenstugan är belägen mitt i vildmarken.<br />

FOTO: MAGNUS ULLMAN<br />

Gråspett.<br />

FOTO: STAFFAN MÜLLER<br />

FOTO: MAGNUS ULLMAN<br />

Slaguggla.<br />

TOPP 5<br />

Störst ökning de senaste<br />

tio åren av vanliga arter *<br />

(Enligt Svensk Fågeltaxerings standardrutter)<br />

Sidensvans.<br />

Sidensvans (15,9 %)<br />

Varierar dock stort i antal mellan olika år och<br />

1<br />

under periodens sista två år har antalen varit<br />

lägre. Arten har ökat kraftigt som svensk häckfågel de<br />

senaste 20 åren.<br />

Gärdsmyg (13,5 %)<br />

Har gynnats av<br />

2<br />

klimatförändringen<br />

som kanske framför allt ger<br />

oss mildare vintrar, vilket<br />

passar gärdsmygen som<br />

övervintrar i landet. Under<br />

kalla vintrar är dödligheten<br />

hos arten stor.<br />

Sydlig gransångare (12,7 %)<br />

Den sydliga underarten<br />

av gransångare<br />

3<br />

collybita hör till de senaste<br />

årens verkliga vinnare. Men<br />

också den nordliga<br />

underarten av gransångare<br />

abietinus ökar, om än inte<br />

lika mycket.<br />

Steglits (11,9 %)<br />

Hör tillsammans med<br />

4<br />

hämplingen, en annan<br />

fink, till de senaste årens<br />

vinnare. Bägge dessa<br />

fröätare har gått starkt<br />

framåt, inte minst de två<br />

senaste åren. För steglitsen<br />

pekar kurvan rakt upp.<br />

Storskrake (7,7 %)<br />

Många änder går<br />

5<br />

tillbaka, men för några<br />

går det uppåt. Det gäller till<br />

exempel snatterand och<br />

storskrake, den senare finns<br />

i hela landet och bor gärna i<br />

uppsatta holkar.<br />

Gärdsmyg.<br />

Gransångare.<br />

Steglits.<br />

Storskrake.<br />

FOTO: JENS B. BRUUN<br />

FOTO: JOHN LARSEN FOTO: TOMAS LUNDQUIST/N<br />

FOTO: ULRIK BRUUN FOTO: NIKLAS ARONSSON<br />

* Gäller vanliga arter med trender som har den största<br />

statistiska säkerheten i Svensk Fågeltaxerings data.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 7


AKTUELLT<br />

NOTISER<br />

FOTO: ULRIK BRUUN<br />

FOTO: NIKLAS ARONSSON<br />

Tofsvipan är ett säkert vårtecken.<br />

Fågelkalendern finns nu för<br />

både Android och Iphone<br />

För tre år sedan lanserades Fågelkalendern. Målsättningen<br />

med Fågelkalendern är att med hjälp<br />

av frivilliga samla in landsomfattande, standardiserade<br />

observationer av häckfågelarternas vårankomst<br />

och höstflyttning, samt även datum för<br />

revirhävdande hos flytt- och stannfåglar. Nu finns<br />

för första gången appen Fågelkalendern för både<br />

Android- och Iphonemobiler. För mer information:<br />

www.naturenskalender.se/fagelkalendern.php.<br />

Nedåt för Indiens fåglar<br />

State of India’s Birds <strong>2020</strong> är en sammanställning<br />

av landets fågelpopulationer och bygger huvudsakligen<br />

på rapporter lämnade till det digitala<br />

rapporteringsverktyget eBird. Resultatet visar en<br />

fortsatt nedgång för de flesta fågelarter i landet.<br />

Hårt drabbade är rovfåglarna, varav gamarna<br />

ligger värst till. Tidigare bruk av det anti-inflammatoriska<br />

preparatet diklofenak på lantbruksdjur<br />

har lett till förgiftning hos Indiens asätande fåglar.<br />

Trots förbud av substansen fortsätter minskningen<br />

av bland annat bengalgam, smutsgam<br />

och indisk gam. Indiens stannfåglar är något<br />

mindre påverkade av den negativa trenden. För<br />

långflyttande fåglar har det däremot gått brantare<br />

neråt och det syns tydligt hos arter som trädärla,<br />

sibirisk tundrapipare och gluttsnäppa. Rapporten<br />

visar enstaka positiva fall såsom en stabil<br />

population av gråsparv och en ökning av landets<br />

nationalfågel – påfågeln. Men för Indiens övriga<br />

vanliga fågelarter går det generellt sämre. Överlag<br />

uttrycks det i rapporten en oro över utvecklingen<br />

och behovet av vidare forskning.<br />

Besprutning ger utmärgling<br />

I en kanadensisk studie gavs infångade vitkronade<br />

sparvar foder kontaminerat med bekämpningsmedel<br />

som är vanliga inom jordbruket. De fåglar<br />

som fick en högre dos av giftet förlorade snabbt<br />

i vikt. I snitt förlorade fåglarna 16 procent av fettreserverna<br />

på bara några timmar, och sparvarnas<br />

födointag gick ner till en tredjedel av det normala.<br />

Efter frisläpp stannade de förgiftade sparvarna<br />

i genomsnitt 3,5 dagar längre än de friska. Rapportens<br />

författare har en teori om att fåglarna<br />

behövde återfå aptiten och ta igen de förlorade<br />

fettreserverna innan de fortsatte sin resa.<br />

Den nya FSC-standarden ställer högre krav. Förhoppningsvis bidrar det till ett mer hållbart skogsbruk.<br />

FSC SVERIGE<br />

Högre krav för miljömärkning<br />

FSC Sverige har arbetat fram en ny standard<br />

för skogsbruk i Sverige som gäller<br />

från 1 september <strong>2020</strong>. Den beskriver<br />

tydligare vad markinnehavaren ska göra<br />

för att nå upp till en FSC-märkning av<br />

skogen och virket.<br />

Dennis Kraft som är ordförande i FSC<br />

Sverige berättar att miljöskyddet har blivit<br />

bättre och att man nu avsätter ytterligare<br />

fem procent av marken till naturvård eller<br />

för sociala värden. En annan förändring är<br />

att all underväxt som inte är till hinder vid<br />

avverkning ska lämnas, vilket bidrar till<br />

skydd för fåglar.<br />

Beslut om den nya standarden har tagits<br />

av FSC:s medlemmar. BirdLife Sverige<br />

är en av dem och ingår i FSC:s miljökammare.<br />

Övriga två kammare i FSC är den<br />

sociala och den ekonomiska.<br />

Varför bör BirdLife Sverige vara med i<br />

FSC?<br />

– BirdLife behövs. Nu är det tre<br />

medlemmar i miljökammaren – WWF,<br />

Sveriges entomologiska förening och<br />

BirdLife Sverige. Utan vår närvaro skulle<br />

det bli en svag miljörepresentation, säger<br />

Dennis Kraft.<br />

REGELVERKET ÄR BRA, menar han vidare,<br />

och ska efterlevas på bästa sätt. Yttersta<br />

ansvaret för att standarden följs ligger på<br />

skogsföretag och markägare. I grunden ska<br />

markägaren se till att en inventering sker<br />

inför varje beslut om avverkning. I viss utsträckning<br />

förlitar sig mindre skogsägare<br />

på Skogsstyrelsens bedömningar.<br />

– Men i slutändan ligger ansvaret hos<br />

ägaren att ha koll på skogen och dess biologiska<br />

värden, anser Dennis Kraft.<br />

EN AVVERKNING KAN till exempel påverka<br />

fåglar under häckningstid. FSC:s krav är<br />

att det görs en bedömning av hur ”värdefull”<br />

arten är och om hänsyn bör tas.<br />

Markägaren väljer utifrån den informationen<br />

själv om speciella åtgärder ska vidtas<br />

eller inte.<br />

BirdLife och andra miljöorganisationer<br />

har kritiserat FSC för att inte ha tagit<br />

krafttag när certifierade bolag brutit mot<br />

regelverket. Flera fall har gällt skogar med<br />

stor biologisk mångfald som har kalhuggits.<br />

– Vi kämpar för att få rätt i hanteringen<br />

så att det inte medvetet görs fel. Misstag<br />

ska uppmärksammas och utredas. Sedan<br />

ska certifieraren komma med krav på<br />

ändringar så att felet inte upprepas, säger<br />

Dennis Kraft.<br />

Den nya standarden finns i sin helhet<br />

på FSC:s hemsida med adressen se.fsc.<br />

org/se-se/standarder/skogsbruksstandard-<strong>2020</strong>.<br />

En sammanställning över de<br />

viktigaste förändringarna finns här: se.fsc.<br />

org/se-se/standarder/skogsbruksstandard-<strong>2020</strong>/viktiga-foeraendringar.<br />

Gabriella Redebo<br />

8 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


MERLIN<br />

BIRD ID<br />

dG<br />

MAMMALS<br />

dG<br />

DIGITAL<br />

GUIDE<br />

STAY<br />

CURIOUS<br />

Den första optiska enheten<br />

med digital identifiering av djur.<br />

SEE THE UNSEEN


AKTUELLT<br />

FÅGELSKYDD<br />

En extra markberedning på hyggen kan ge<br />

bättre förutsättningar för ortolansparven<br />

I ArtDatabankens nya rödlista är<br />

ortolansparven placerad i kategorin<br />

Akut hotad. Minskningen är tio procent<br />

årligen i jordbrukslandskapet,<br />

och det finns nu inga par kvar i Götaland,<br />

och färre än 50 par i Svealand.<br />

FOTO: JAN LINDSTRÖM<br />

INGA ÅTGÄRDER SOM ortolanen svarar<br />

positivt på har kunnat hittas trots snart tio<br />

års studier och fältförsök. Vid Kvismaren<br />

har röjning av åkerholmar, lämnande av<br />

osådda kantzoner och reducerad insådd<br />

prövats utan resultat.<br />

De senaste fem åren har ingen rekrytering<br />

skett till den minskande populationen<br />

i Kvismaren, som 2019 var nere i tre<br />

häckande par. Ungfågelproduktionen är<br />

troligen låg, kanske bara två till tre ungar<br />

per bo.<br />

I SKOGSMARK I Norrland är läget inte<br />

lika förtvivlat. Ett nyligen markberett<br />

hygge är nära nog ett optimalt habitat för<br />

ortolansparvens näringssök. Här finns<br />

skyddade gropar med mineraljord i botten,<br />

något som ortolanen efterfrågar. Tyvärr<br />

startar redan första året en igenväxning<br />

med främst gräs, ljung och björnmossa.<br />

Efter några år har näringssöket allvarligt<br />

försvårats.<br />

När ett nytt hygge tas upp intas det i<br />

bästa fall av en ung hanne. De första åren<br />

går häckningen bra, men sedan stannar<br />

hannen i regel kvar och sjunger till sin<br />

död, detta om det inte tas upp andra hyggen<br />

i närheten. En sjungande hanne på<br />

ett igenväxande hygge som inte duger för<br />

FOTO: JAN LINDSTRÖM<br />

Grävmaskin gör två ortolangropar hos SCA,<br />

Medelpad.<br />

näringssök åt ungarna får ingen hona och<br />

häckningen uteblir.<br />

Fem inventerare i BirdLife Sveriges och<br />

länsstyrelsernas regi hittade 2019 cirka<br />

50 ortolanrevir på hyggen i Ångermanland<br />

och Norrbotten. Dessutom finns ett<br />

kärnområde på skogsmark i Västerbotten<br />

väster om Umeå, som inte berördes av<br />

2019 års inventering. Vi tror att genom<br />

kompletterande markberedning på äldre<br />

igenväxande ortolanhyggen kan arten<br />

fortsätta att producera ungar kanske fem<br />

år till. På så sätt förlängs tiden som ett nyupptaget<br />

hygge är ett bra födosökshabitat<br />

med cirka 100 procent.<br />

Sjungande hanne ortolansparv.<br />

DE STORA SKOGSFÖRETAGEN Holmen<br />

Skog, Sveaskog och SCA har kontaktats<br />

och lovat utföra kompletterande markberedning<br />

på av oss anvisade hyggen. Av<br />

de inventerade reviren 2019 fanns hälften<br />

på så igenväxta hyggen att häckningsmöjligheterna<br />

bedömdes starkt begränsade.<br />

Genom att göra 100–200 nya gropar per<br />

revir kan denna trend brytas. Vi räknar<br />

med att innan ortolanen återkommit våren<br />

<strong>2020</strong> ska skogsföretagen ha hunnit åtgärda<br />

10–15 hyggen. Sedan blir det spännande<br />

att undersöka om arten svarar med att<br />

uppträda i större antal där.<br />

Den extra markberedningen görs bara<br />

på hyggen där ortolaner hörs sjunga. Hjälp<br />

gärna till att hitta sådana hyggen och anmäl<br />

dem på Artportalen eller till följande<br />

personer:<br />

◗ I Medelpad och Ångermanland till<br />

Jan Lindström, 070-238 22 38.<br />

◗ I Norrbotten till Tord Gustavsson,<br />

070-516 65 65.<br />

◗ I Västerbotten hoppar vi över det<br />

centrala ortolanområdet (Hössjö med<br />

omnejd) men vill ha uppgifter från<br />

norra och södra delarna av landskapet.<br />

Rapportera på Artportalen eller till<br />

Jan Sondell, 070-318 85 93.<br />

Ange hannens GPS-koordinater och<br />

berätta på ett ungefär hur gammalt hygget<br />

är så vi vet när en extra markberedning<br />

behöver sättas in. Vem som är markägare<br />

är också bra att veta men går att ta reda på<br />

i efterhand.<br />

Det är tänkt att hyggen med ortolansparv<br />

ska kunna registreras i skogsföretagens<br />

databaser för skogsvård. Eftersom<br />

planeraren vet när hygget togs upp och<br />

markbereddes kan hen också räkna ut ungefär<br />

när extra markberedningsgropar bör<br />

göras, då lämpligen placerade intill närliggande<br />

skogsbilvägar. I samband med att<br />

ordinarie markberedning efter avverkning<br />

ska göras kan man också relativt enkelt,<br />

då maskiner finns i närheten, även göra de<br />

extra gropar som förlänger häckningsperioden<br />

för ortolanerna på äldre hyggen.<br />

Jan Sondell<br />

10 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Du har just korsat Sahara och Medelhavet<br />

i ett svep. En bedrift bortom människornas<br />

föreställningsförmåga. Du är helt färdig.<br />

Magen skriker efter smaskiga insekter.<br />

Var landar du?<br />

Törnsångare (Sylvia communis) · Foto Thomas Hildh<br />

Mer växtlighet och fler insekter<br />

– fåglarna mår bra av ekologisk odling<br />

Ekologiska köp gör skillnad, oavsett om du matar dig själv eller dina fåglar.<br />

Genom att välja ekologiskt bidrar du till att öka den biologiska mångfalden.<br />

Då ger du också fåglarna bättre förutsättningar att hitta mat.<br />

Ekologisk odling är ingen universallösning på alla arters problem, men det<br />

är ett enkelt kliv i rätt riktning.<br />

Slåttergubben stödjer<br />

Birdlife Sverige.<br />

Ekologisk apelsingård<br />

Konventionell apelsingård<br />

”Vart jag än vänder blicken<br />

ser jag hur ekologiska gårdar<br />

ger lite större livsutrymme för<br />

fåglar och insekter. Bilderna<br />

på apelsingårdarna tog jag när<br />

jag arbetade på Sicilien 2011.<br />

Det var mars månad och<br />

fåglarna vällde in över ön. Gissa var de landade!”.<br />

Janne Wester, Slåttergubben<br />

Slåttergubbens ekologiska fågelmat: 0738-32 25 59<br />

slattergubben.se


FACEBOOK Fåglar inpå knuten Över 78 000 medlemmar<br />

FOTO: SUSANNE THOMSSON<br />

Den lille kungen<br />

I norra Sverige är kungsfågeln en flyttfågel, medan de som<br />

häckar i södra Sverige stannar kvar under hela året.<br />

FOTO: KURT EMTMAN<br />

Vårkänslor<br />

Det är under våren det händer. Det är nu<br />

fåglarna sjunger, hittar varandra och häckar.<br />

Många fåglar är nyanlända, som strandskator<br />

och de allra flesta bofinkar, även om en del kan<br />

försöka sig på att övervintra. Andra har stannat<br />

i landet under hela vintern, som gröngölingen<br />

som hittar sin mat, myror, året runt. Merparten,<br />

sådär 80–90 procent, av alla fåglar i Sverige är<br />

flyttfåglar. Bilderna kommer från Facebookgruppen<br />

Fåglar inpå knuten med över 78 000<br />

medlemmar.<br />

Niklas Aronsson<br />

Sveriges nationalfågel<br />

Merparten av landets koltrastar flyttar till Västeuropa för att övervintra,<br />

men numera stannar en del kvar i södra Sverige.<br />

12 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FOTO: LISBETH GARDELIUS<br />

FOTO: KIRSTI RISET<br />

Landets näst vanligaste häckfågel<br />

I miljoner återvänder bofinkarna under april månad för att häcka.<br />

Tidig häckare<br />

Grågåsen är en av de allra tidigaste häckfåglarna<br />

att få ut sina ungar. Redan i mitten av mars brukar<br />

de första kullarna av grågås rapporteras i södra<br />

Sverige.<br />

FOTO: JERRY ELLESTAD<br />

FOTO: MATTIAS ELFVING<br />

Åkerdraken<br />

Nu är tiden inne att se tofsvipan försvara sig och sitt revir över ängar och<br />

åkrar. Den påminner då om en flygande drake.<br />

FOTO: CARL VAHLÉN<br />

Ropar om regn<br />

I gamla texter och böcker finns på många håll exempel på hur<br />

gröngölingens ropande har kopplats till regn. Uttalet av franskans<br />

ord för regn, ”pleut”, är heller inte så olikt hackspettens<br />

läte: ”Kly-kly-ky-ky”.<br />

Tjällen är här<br />

Strandskatan har många dialektala namn. På Västkusten har den kallats tjäll,<br />

norr om Koster tjeld. Det är också Färöarnas nationalfågel och på färöiska<br />

heter den tjaldur.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 13


PORTRÄTT<br />

Maria Frenne<br />

16 vår fågelvärld | 3.2019


Argusögon<br />

Hon vakar över 78 000 medlemmar i Facebookgruppen<br />

Fåglar inpå knuten. Är snabb på att<br />

plocka bort övertramp och moderera diskussioner.<br />

text och foto Niklas Aronsson<br />

En flera meter hög tuja utanför radhuset i<br />

Täby signalerar var Maria Frenne sedan<br />

30 år bor. Grönsiskorna visar vägen när<br />

jag kliver ur bilen på parkeringen. På<br />

baksidan av hennes bostad småkivas<br />

talgoxar, blåmesar och pilfinkar vid en<br />

ambitiös fågelmatning. På framsidan hänger ett<br />

insektshotell till synes obebott i väntan på våren.<br />

DET HAR GÅTT lite drygt två år sedan Maria Frenne<br />

blev administratör (admin) i Facebookgruppen<br />

Fåglar inpå knuten, och nästan sex år sedan hon<br />

gick med i den. Under åren har den vuxit enormt<br />

och har nu över 77 000 medlemmar vilket gör den<br />

till den största naturrelaterade svenska gruppen på<br />

Att administrera<br />

gruppen är det<br />

första jag gör på morgonen<br />

och det sista<br />

jag gör på kvällen<br />

Facebook.<br />

– Det är fortfarande lika roligt.<br />

Och en utmaning. Att administrera<br />

gruppen är det första jag<br />

gör på morgonen och det sista<br />

jag gör på kvällen, säger hon.<br />

Maria är inte ensam som<br />

admin, utan delar uppgiften<br />

med fem andra. Det behövs. Bara under den senaste<br />

månaden har det gjorts över 23 000 inlägg, vilket är<br />

766 per dygn i genomsnitt. Ett inlägg har som regel<br />

en bild, text och så ett antal kommentarer som kan<br />

variera från någon enstaka till flera hundra. Bland<br />

dessa smyger det sig ibland in olämpliga kommentarer<br />

som måste plockas bort. Ibland är övertrampen<br />

så grova att också personen bakom dem måste tas<br />

bort ur gruppen. Varje dag ska ett stort antal medlemsansökningar<br />

nagelfaras. Bland seriösa ansökningar<br />

gömmer sig robotar och oseriösa profiler,<br />

vilka måste avslöjas innan de gör skada.<br />

– Konstigt nog blir jag inte trött på det, det blir<br />

som vilket jobb som helst, säger hon.<br />

Men hon medger att särbon inte alltid är överlycklig<br />

och att det händer att hon smyger ut ur<br />

sovrummet på morgonen med den bärbara datorn<br />

under armen för att hinna med lite modererande<br />

innan han vaknar.<br />

SOM PENSIONÄR HAR Maria gott om tid. Hon<br />

gick i pension för sex år sedan. Då hade hon varit<br />

röntgen sjuksköterska på Danderyds sjukhus i 44 år.<br />

– Jag har alltid gillat teknik. Under lång tid, och<br />

fram till pensionen, hade jag ansvaret för datortomograferna<br />

och magnetkameran.<br />

Fast det var en tillfällighet att hon blev just<br />

röntgensköterska. Maria säger att hon inte var den<br />

lydigaste eleven i skolan.<br />

– Jag fick göra ett test efter flickskolan som visade<br />

att jag var tekniskt begåvad.<br />

På kursen för att bli laboratorieassistent<br />

var det fullt, men på<br />

utbildningen till röntgensköterska<br />

fanns det plats.<br />

På den tiden bodde Maria i<br />

Karlstad. Hennes pappa var den<br />

framgångsrike arkitekten Gunnar<br />

Hollström. Han var med och startade Karlstads första<br />

golfbana. Maria fick följa med och lärde sig spela<br />

golf redan som tioåring. Festa kunde hon också.<br />

Som 19-åring körde hon runt i en mörkblå MG.<br />

Manfred Manns Earth Band var i stan och Maria<br />

lyckades plocka med sig sångaren Michael d’Abo.<br />

– Jag hörde av någon att han ville hitta på något<br />

och jag föreslog lite kaxigt golf. Absolut sa han, och<br />

så åkte vi upp till Karlstads golfbana som då var helt<br />

ny. Han fick låna klubbor. Vi gick till första tee och<br />

han slog ut en perfekt drive, rakt och långt. Jag blev<br />

häpen och frågade vad han hade för handicap. Fyra,<br />

svarade han. Han var alltså mycket duktig. Jag hade<br />

inte ens ett handicap, men vi fick en trevlig runda,<br />

säger hon.<br />

MARIA FRENNE<br />

Ålder: 71.<br />

Bor: I Täby norr om Stockholm.<br />

Familj: Särbo och två vuxna<br />

barn.<br />

Gör: Mångsysslande<br />

pensionär.<br />

Det visste du inte: Tycker<br />

om att göra saker med händerna,<br />

snickrar, målar och<br />

har lagt nytt golv i huset.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 15


PORTRÄTT<br />

Maria Frenne<br />

Kattuggleungar. Ett av Marias mest gillade inlägg i Fåglar inpå knuten.<br />

MINA FAVORITER<br />

Jag har<br />

en hel<br />

snickarbod<br />

här utanför full<br />

med verktyg<br />

och diverse<br />

maskiner som<br />

grannarna<br />

brukar få låna<br />

när de<br />

behöver ...<br />

FOTO: MARIA FRENNE<br />

◗ Fåglar: Egentligen alla sorters fåglar, men kungsfåglar, gärdsmyg, samt rovfåglar och<br />

ugglor gillar jag lite extra mycket.”<br />

◗ Fågellokal: ”Norsholmen på Fårö.”<br />

◗ Bästa skådning: ”Hjälstaviken knappt två mil öster om Enköping och Fårö.”<br />

– Sedan följde han med hem till pappa för att<br />

prata om arkitektur. Han ville bygga ett kyrkliknande<br />

hus, vilket han sedan gjorde och skickade bild på.<br />

EFTER TONÅREN FÖLJDE ett närmare 40-årigt uppehåll<br />

med golfen, innan hon tog upp intresset på nytt.<br />

Numera spelar hon en till två gånger per vecka.<br />

Fåglarna har funnits med så länge hon kan minnas.<br />

Hemma stod Fågelboken av Hjalmar Rendahl i<br />

bokhyllan.<br />

– Jag brukade bläddra i den och sen ta med kvarterets<br />

barn upp i skogen på andra sidan Svinbäcken<br />

i stadsdelen Norrstrand i Karlstad för att titta efter<br />

fåglar. Min pappa byggde en jättefin matning som<br />

vi hade utanför fönstret och där jag kunde titta och<br />

jämföra med bilderna i boken, säger hon.<br />

Under studieår och de första som yrkesverksam<br />

sköterska låg intresset för fåglarna i träda, men<br />

väcktes så småningom till liv igen, i samband med<br />

att hon flyttade till hus i Täby och fick barn.<br />

Vid sidan av fåglarna och golfen har även fotograferandet<br />

följt Maria. Som ung lånade hon sin<br />

pappas Rolleiflex och framkallade bilder i kontorets<br />

mörkrum. Därefter följde en rad kompaktkameror,<br />

innan hon för 15 år sedan köpte en systemkamera så<br />

att hon kunde växla mellan olika objektiv.<br />

– Då var jag fast. Även fågelskådandet blev roligare<br />

när jag kunde få bild på det jag såg.<br />

RUNT TÄBY FINNS det gott om trevliga utflyktsmål<br />

för en fågelskådande fotograf. Angarnsjöängen i<br />

Vallentuna är nära, liksom Fysingen. Hagby Ekopark,<br />

som ligger på en gammal soptipp, finns bara<br />

fem minuter bort med bil. Lite längre bort ligger<br />

Hjälstaviken.<br />

– Sedan finns ju även Råstasjön i Solna, men där<br />

tycker jag det är lite tråkigt. Mycket folk som gör<br />

det svårt att komma fåglarna nära. Jag vill ju komma<br />

så nära att jag kan fotografera dem.<br />

Folksamlingar undviker Maria gärna om hon<br />

kan. Hon är inte den som drar iväg på nya kryss<br />

direkt, även om hon kan åka och titta på något i<br />

närheten, som en hökuggla eller svarthalsad trast.<br />

Facebook gick hon med i för att ha koll på barnen.<br />

Och på den sociala plattformen fann hon snart<br />

gruppen Fåglar inpå knuten där hon började lägga<br />

ut bilder.<br />

– Det var roligt att få bekräftelse och det gjorde<br />

mig ännu mer triggad att ta bilder och lägga ut.<br />

Karlstad har hon lämnat bakom sig, men förutom<br />

Stockholm finns det ytterligare en pärla i Marias<br />

liv – Fårö. Föräldrarna köpte en tomt på norra Fårö<br />

och byggde hus nära stranden. Maria är där flera<br />

veckor varje sommar och det har hon varit sedan<br />

hon var två år gammal.<br />

På ”kändisarnas Fårö” har hon stått bakom Ingmar<br />

Bergman i postkön utan att känna igen honom,<br />

inte förrän någon berättade vem det var. Och på<br />

utomhusfesterna brukade Olof Palme stå i ett hörn<br />

med korslagda armar och se butter ut.<br />

– Han var inte särskilt social, säger Maria med<br />

ett skratt.<br />

I Fågelboken har föräldrarna antecknat att de såg<br />

Sveriges och Fårös sista häckande par blåkråka. Det<br />

var 1967.<br />

Maria är både tekniskt lagd och tycker om att<br />

arbeta med händerna. Dessutom en äkta mångsysslare.<br />

– Jag har en hel snickarbod här utanför full med<br />

verktyg och diverse maskiner som grannarna brukar<br />

få låna när de behöver och jag hjälper gärna till om<br />

det behövs. Jag tycker också om att klä om möbler<br />

och har lagt nytt golv i huset.<br />

DET PLINGAR TILL i datorn. Fåglar inpå knuten<br />

pockar på uppmärksamhet. Kommentarer är anmälda<br />

och det är fler nya medlemmar att godkänna.<br />

Gruppen tar aldrig ledigt.<br />

16 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Frontlins: 80mm Stativtyp: Metall<br />

Förstoring: 20-60x Totalvikt: 4,6kg<br />

Synfält: 2,0-1,0° Garanti 5 år<br />

Frontlins: 50mm Stativtyp: Kolfiber<br />

Förstoring: 20-40x Totalvikt: 2,5kg<br />

Synfält: 2,3-1,6° Garanti 10 år<br />

Frontlins: 80mm Stativtyp: Metall<br />

Förstoring: 20-60x Totalvikt: 4,3kg<br />

Synfält: 2,0-1,0° Garanti 5 år<br />

Frontlins: 85mm Stativtyp: Metall<br />

Förstoring: 27-55x Totalvikt: 5,4kg<br />

Synfält: 2,0-1,4° Garanti 10 år<br />

Frontlins: 85mm Stativtyp: Kolfiber<br />

Förstoring: 30-60x Totalvikt: 4,4kg<br />

Synfält: 1,9-1,3° Garanti 10 år<br />

Frontlins: 80mm Stativtyp: Kolfiber<br />

Förstoring: 25-50x Totalvikt: 4,4kg<br />

Synfält: 2,4-1,55° Garanti 10 år


ARTPORTALEN<br />

Ur myndigheternas perspektiv<br />

”Finns fyndet inte i<br />

Artportalen så finns det inte.”<br />

Många fågelskådare och andra naturintresserade<br />

använder Artportalen för att hålla reda på sina<br />

observationer eller utbyta information med andra.<br />

Men Artportalen och de uppgifter som finns där<br />

är också avgörande för flera myndigheter i deras<br />

arbete.<br />

text Jonas Grahn, länsstyrelsen Västerbotten, Helena Lager, länsstyrelsen Kalmar, Peter Nilsson,<br />

länsstyrelsen Västernorrland och Per Flodin, länsstyrelsen Södermanland.<br />

När någon vill göra en exploatering<br />

eller något annat som kan skada<br />

naturmiljön så finns det regler<br />

om att det behövs ett tillstånd,<br />

eller att man åtminstone måste anmäla<br />

vad man vill göra. Beroende på vad det<br />

gäller så kan sådana tillstånd prövas av till<br />

Kartan visar ett verkligt exempel på hur rapporteringen<br />

av en spektakulär häckning kan se<br />

ut i Artportalen. Samtliga punkter på kartan är<br />

olika rapporter av exakt samma häckning. Fem<br />

skådare har rapporterat denna i Artportalen.<br />

Den exakta positionen är vid punkt A och en av<br />

personerna har rapporterat föredömligt här. En<br />

annan person har lagt punkten mitt i en större<br />

sjö (punkt B), två personer har rapporterat<br />

häckningen i närmaste tätort (punkt C) och ytterligare<br />

en person har lagt en punkt i kommunen<br />

(punkt D). Hade vi bara haft punkt B–D att gå på<br />

hade rapporterna varit oanvändbara till exempel<br />

vid en avverkningsanmälan.<br />

exempel kommunen, länsstyrelsen eller<br />

Skogsstyrelsen. Den aktuella myndigheten<br />

utreder då om det är tillåtet enligt gällande<br />

lagstiftning att göra det som den som söker<br />

vill. Det kan vara allt från enkla kontroller<br />

på ren rutin till mycket komplicerade<br />

prövningar för stora projekt. Jämför till<br />

exempel en avverkningsanmälan med att<br />

bygga en helt ny järnväg.<br />

En av de saker som man oftast måste<br />

kontrollera är om det finns några kända<br />

naturvärden som berörs. Här är rapporterna<br />

på Artportalen helt avgörande!<br />

Kommuner och myndigheter som länsstyrelserna<br />

och Skogsstyrelsen använder<br />

dagligen Artportalen för att se om det<br />

finns fynd av arter som har betydelse för<br />

deras bedömningar. Finns det hotade arter<br />

i området eller arter som visar på höga naturvärden<br />

har det betydelse för hur ärendet<br />

hanteras, och i många fall i slutändan<br />

om eller hur det sker exploatering. Finns<br />

inga rapporter så finns det heller ingenting<br />

att ta hänsyn till vid handläggningen av<br />

ärendet.<br />

Vanliga fall kan vara när någon vill<br />

bygga ett vindkraftverk, dra en kraftledning<br />

eller bygga en väg. Det kan också<br />

handla om master, bryggor och nedgrävning<br />

av ledningar.<br />

SÅ HÄR KAN det gå till när en rapport på<br />

Artportalen används när ett ärende behandlas<br />

av en länsstyrelse:<br />

Fågelskådaren NN hittar ett bo med<br />

halvvuxna ungar av kungsörn. Boet ligger i<br />

en tall nedanför branten på ett större berg.<br />

Hen rapporterar detta till Artportalen och<br />

Rapporter av kungsörn i Artportalen kan vara<br />

avgörande för att deras boplats ska kunna<br />

räddas från exploatering.<br />

är särskilt noga med att rapportera det på<br />

rätt plats så att boet ska gå att återfinna.<br />

Med hjälp av GPS:en i telefonen noterar<br />

hen läget med 25 meters noggrannhet –<br />

vilket också är en lämplig noggrannhet för<br />

att rapportera ett bo på Artportalen.<br />

När man rapporterar en skyddsklassad<br />

art med häckningskriteriter döljs fyndet<br />

automatiskt i Artportalen, så att endast<br />

personer med särskild behörighet kan se<br />

det.<br />

Ett par år senare vill ett företag starta<br />

18 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FOTO: FREDRIK ANMARK<br />

en bergtäkt vid berget nära örnboet. Under<br />

handläggningen gör tjänstepersonen<br />

på länsstyrelsen en sökning om några<br />

intressanta arter finns registrerade från<br />

området. Att det häckar kungsörn uppmärksammas<br />

och i det här fallet bidrar det<br />

till att täkten får avslag. Andra utfall hade<br />

också kunnat vara att man justerar den exakta<br />

platsen för täkten, var tillfartsvägarna<br />

ska vara och under vilka tider på året som<br />

brytning får ske.<br />

Hade fågelskådaren NN inte<br />

Exempel på ärenden där en rapport på Artportalen gör skillnad<br />

◗ Vindkraft<br />

◗ Avverkningsanmälningar<br />

◗ Master<br />

◗ Kabelgrävningar<br />

◗ Ledningar<br />

◗ Röjningar i ledningsgator<br />

◗ Vägar och järnvägar<br />

◗ Dispenser från biotopskyddet (alléer, stenmurar, åkerholmar, småvatten med mera)<br />

◗ Täkter<br />

◗ Dikningar<br />

◗ Urval av områden till naturreservat<br />

◗ Hur man sköter naturreservat och andra skyddade områden<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 19


ARTPORTALEN<br />

Ur myndigheternas perspektiv<br />

FOTO: JOHN LARSEN<br />

FOTO: GÖRAN JOHANSSON<br />

Tornuggla som rapporteras med häckningskriterier<br />

får den exakta positionen diffuserad.<br />

Duvhökshona. En observation av duvhök som rapporteras med häckningskriterier kommer att döljas i<br />

Artportalen så att det inte går att hitta exakt var paret häckar.<br />

rapporterat boet är det tyvärr stor risk att<br />

kungsörnarna hade missats. Detsamma<br />

gäller om hen endast rapporterat det på<br />

en närbelägen existerande fågellokal med<br />

dålig noggrannhet, eftersom det då inte<br />

framgått tydligt att boet berördes av bergtäkten.<br />

Om det inte framgått i rapporten<br />

att det var en häckning är det också risk att<br />

örnarna missats.<br />

INTE SÄLLAN ÄR naturintresserade på<br />

besök inom olika skyddade områden för<br />

att få uppleva deras specifika artrikedom.<br />

Rapportering av fynd i Artportalen från<br />

dessa områden sker i regel från så kallade<br />

<strong>publik</strong>a fågellokaler där noggrannheten<br />

är stor för att den ska täcka så mycket av<br />

området som möjligt. Det görs ofta i tron<br />

att området redan är skyddat och att det<br />

inte spelar någon roll.<br />

Det finns dock tillfällen när det kan<br />

vara motiverat att skapa en egen lokal<br />

med noggrann lägesangivelse även inom<br />

skyddade områden. Särskilt inom stora<br />

naturreservat där myndigheterna inte känner<br />

till allt.<br />

Vi har några exempel där det varit<br />

viktigt att få in uppgifter om arters förekomst<br />

eller boplatser för att relativt snabbt<br />

kunna ta nödvändig hänsyn eller anpassa<br />

området för hotade arter.<br />

Vid planering av naturvårdsbränningar<br />

är dessa uppgifter särskilt viktiga för att<br />

man ska kunna styra brandens utbredning<br />

för att undvika att elda upp boträd, bon<br />

eller viktiga skyddszoner kring dem.<br />

Att få människor att röra sig rätt i skyddade<br />

områden genom planering av stigar,<br />

broar et cetera är också exempel där vi<br />

behöver detaljerade uppgifter om vissa<br />

arter.<br />

Det finns också tillfällen då man avser<br />

att bilda nya skyddade områden, utöka<br />

skyddade områden eller revidera skötselplaner<br />

för skyddade områden där förekomst<br />

av vissa arter kan få stor betydelse<br />

för besluten. I ett av norrlandslänen fanns<br />

efter invasionen av vitryggig hackspett<br />

hösten 2015 ett par av dessa inom ett<br />

skyddat område. Området skulle utvidgas<br />

och skötselplanen revideras. Närvaron av<br />

paret hemlighölls till en början och man<br />

uppmanades att inte rapportera dessa i<br />

Artportalen. Paret rapporterades ändå,<br />

men uppgifterna kom länsstyrelsen tillhanda<br />

i ett mycket sent skede då möjligheten<br />

till anpassning för arten nästan inte<br />

var möjlig.<br />

PÅ ARTPORTALEN DÖLJS fynd som man<br />

bedömer är känsliga, som häckningar av<br />

vissa rovfåglar, hackspettar och så vidare.<br />

Grundtanken är att så mycket som möjligt<br />

av fynduppgifter ska kunna visas helt<br />

fritt, men fynduppgifter för ett mindre<br />

antal arter där det finns ett hot ska inte<br />

visas öppet. ArtDatabanken och dess<br />

expertkommittéer har därför tagit fram en<br />

förteckning över dessa känsliga så kallade<br />

skyddsklassade arter. De främsta hoten<br />

som ligger till grund för skyddet är jakt/<br />

förföljelse, insamling eller störning/sli-<br />

20 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Beroende på skyddsklass är diffuseringsytan<br />

olika stor.<br />

tage. För de skyddsklassade arterna anges<br />

vilken hotbild som finns mot dem, och<br />

med vilken precision artförekomsterna<br />

ska visas i Artportalen (så kallad diffusering).<br />

Skyddsklassningen innebär att<br />

fynduppgifter för våra mest känsliga arter<br />

döljs eller diffuseras för att skydda dem<br />

mot olika hot som kan uppstå om de visas<br />

öppet. De skyddsklassade arterna tilldelas<br />

en skyddsklass som motsvarar en viss<br />

diffusering när fynden visas i Artportalen.<br />

För en vanlig användare som inte kan se<br />

arter i skyddsklass 3–5 innebär det att förekomsten<br />

inte anges mer noggrant än i en<br />

ruta med den storlek som diffuseringsgraden<br />

anger. För berguv anges till exempel i<br />

vilken ruta om 25 × 25 kilometer som arten<br />

häckar.<br />

Eftersom de skyddsklassade arterna<br />

ofta är särskilt viktiga att ta hänsyn till i<br />

prövningar eller samhällsplanering finns<br />

på varje länsstyrelse en eller några få<br />

personer som har behörighet att se även<br />

sådana rapporter. De tjänstepersoner<br />

som får den behörigheten är sådana som<br />

behöver uppgifterna i sitt arbete. Myndigheterna<br />

har som policy att hålla antalet<br />

sådana behörigheter så lågt som möjligt.<br />

Allt för att minimera risken att känsliga<br />

uppgifter sprids.<br />

Hur hanterar myndigheterna känslig information?<br />

Fynduppgifter för skyddsklassade arter kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och<br />

sekretesslagen (2009:400), nedan kallad OSL. Vid förfrågan om fynduppgifter görs sekretessprövning<br />

enligt OSL. Den aktuella lagtexten lyder: ”Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller<br />

växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt<br />

bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet<br />

motverkas om uppgiften röjs”. Sekretessprövningen görs alltid från fall till fall.<br />

Uppgifter som omfattas av sekretess får inte röjas vare sig genom att allmän handling lämnas<br />

ut eller genom att de förs vidare muntligen eller på annat sätt. Denna tystnadsplikt gäller alla,<br />

oavsett hur de fått del av uppgifterna. För anställda gäller det även efter det att anställningen<br />

har upphört.<br />

Det händer att handlingar som innehåller känslig information om fågelhäckningar begärs ut<br />

av allmänhet eller företag. I dessa fall maskeras dokumenten innan de lämnas ut och all information<br />

som anger exakta boplatser stryks.<br />

I vissa fall kan myndigheterna tvingas att lämna ut uppgifter om skyddsklassade arter. Det<br />

handlar då om att den som är part i ett mål eller ett ärende har större rätt att få ut uppgifter<br />

som omfattas av sekretess än andra och detta kallas för partsinsyn. Oftast behöver inte exakta<br />

koordinater lämnas utan det kan räcka med uppgifter som till exempel ”tre havsörnsrevir finns<br />

inom tre kilometer från den planerade vindkraftsparken”. När skyddsklassat data lämnas ut på<br />

detta sätt görs det alltid med så kallade förbehåll. Sådana förbehåll kan vara:<br />

◗ Handlingarna får endast användas i det aktuella ärendet.<br />

◗ Handlingarna ska förvaras på sådant sätt att någon annan inte kan ta del av dem.<br />

◗ De sekretessklassade artuppgifterna ska hanteras så att de inte sprids inom den egna<br />

organisationen, eller offentliggörs.<br />

◗ Handlingen och kopior av den ska förstöras när konsulten utfört sitt uppdrag eller senast<br />

åååå–mm–dd.<br />

Beslut med förbehåll ställs alltid till en eller några personer för att minska spridningen. Om<br />

förbehållen inte följs är det ett brott mot tystnadsplikten.<br />

DET FINNS MYCKET Få exakta rapporter på<br />

häckningsplatser av rovfåglar och ugglor i<br />

Artportalen. Det är förståeligt att man tvekar<br />

att rapportera dessa arter, man är helt<br />

enkelt orolig för att så känsliga uppgifter<br />

sprids. På några få länsstyrelser finns en<br />

person som får uppgifter från till exempel<br />

örngrupperna varje år och har egna<br />

system för att hantera dessa delikata data.<br />

Detta fungerar hyfsat så länge det gäller<br />

länsstyrelsens ärenden. Men alla ärenden<br />

hanteras inte av länsstyrelsen; kommuner,<br />

skogsstyrelser, de centrala verken med<br />

flera tar också beslut som i högsta grad<br />

kan påverka häckningsmiljön för skyddsvärda<br />

arter. Om den exakta koordinaten<br />

för boplatsen finns i Artportalen kan man<br />

FOTO: TOMAS LUNDQUIST/N<br />

ta hänsyn till arten. Vår bedömning är att<br />

man genom att rapportera exakta häckningsplatser<br />

räddar långt fler häckningar<br />

än man riskerar, och detta gäller även<br />

ugglor och rovfåglar. Det man inte känner<br />

till kan man heller inte ta hänsyn till.<br />

DET ÄR BARA rapporter med häckningskriterier<br />

(”Obs i häcktid”, ”lämplig biotop”<br />

och uppåt) som är skyddsklassade. Om<br />

du själv är rapportör eller medobservatör<br />

kommer du att se fyndet.<br />

Skyddsklass 5: fjällgås, fjälluggla,<br />

pilgrimsfalk, jaktfalk.<br />

FOTO: JOHN LARSEN<br />

Jaktfalk som rapporterats med häckningskriterier är placerad i skyddsklass 5, som är den högsta skyddsklassen. Biätare är placerad i skyddsklass 4.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 21


ARTPORTALEN<br />

Ur myndigheternas perspektiv<br />

FOTO: NICLAS AHLBERG/N<br />

Svart stork som rapporteras med häckningskriterier är placerad i skyddsklass 4.<br />

Skyddsklass 4: kungsörn, större<br />

skrikörn, berguv, svart stork, stäpphök,<br />

ängshök, blåkråka, vitryggig hackspett,<br />

havsörn, biätare, tornuggla.<br />

Skyddsklass 3: duvhök, kungsfiskare,<br />

sädgås, jorduggla, fjällvråk, svartbent<br />

strandpipare, blå kärrhök, mellanspett,<br />

stenfalk, aftonfalk, lärkfalk, dubbelbeckasin,<br />

smålom, myrspov, brun glada, röd<br />

glada, fiskgjuse, bivråk, lappuggla, slaguggla,<br />

hökuggla, tjäder, härfågel.<br />

VI HAR OVAN betonat hur viktigt det är<br />

att rapportera exakt position, särskilt för<br />

känsliga arter. Fynd med häckningskriterier<br />

skyddas i många fall automatiskt, men<br />

du kan också skydda fyndet själv.<br />

Du kan skydda ditt fynd genom att rapportera<br />

lokalen som diffuserad (så kallad<br />

obfuskerad lokal). Då visas inte den exakta<br />

positionen. Detta görs genom att du skapar<br />

en ny lokal och anger diffusion.<br />

Du kan också välja att skydda fyndet<br />

från <strong>publik</strong> visning under en tidperiod<br />

som du själv väljer. I första rutan på rapportformuläret<br />

fyller du i ett datum i rutan<br />

”Skydda t.o.m”.<br />

ENLIGT ARTSKYDDSFÖRORDNINGENS 4 §<br />

är samtliga vilda fågelarter fridlysta. Även<br />

om alla fågelarter i grunden omfattas av<br />

förordningen tillämpas inte detta utan<br />

någon form av separat prioritering av varje<br />

art. Hur man ser på de olika fågelarterna<br />

avgörs i regel av dess nationella bevarandestatus.<br />

Är en fågelart klassad till att<br />

vara nationellt hotad enligt den senaste<br />

rödlistan är det ofta skäl till att särskilda<br />

bedömningar görs i samband med olika<br />

prövningar hos myndigheter. Vid vissa<br />

tillfällen räcker det att en art är nära hotad<br />

enligt rödlistan för att detta ska ske. Råder<br />

det ändå en viss osäkerhet kan den globala<br />

rödlistningen, fågeldirektivets bilaga 1 eller<br />

att arten har minskat betydande under<br />

en viss period göra att hänsyn i någon<br />

form kan bli aktuell för att inte påverka<br />

arten ytterligare negativt.<br />

För att underlätta det praktiska<br />

artskyddsarbetet inom skogsbruket har<br />

vissa fågelarter pekats ut som nationellt<br />

prioriterade enligt ovan. Dessa återfinns i<br />

skogsvårdslagens bilaga 4.<br />

Av samma anledning har man hos de<br />

flesta länsstyrelser tagit fram en regional<br />

lista över prioriterade fågelarter för hela<br />

landskapet.<br />

22 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FÅGLAR I FOKUS<br />

ARES 20-60X85 ED<br />

Ett av marknadens mest prisvärda<br />

tubkikarpaket!<br />

14 995 kr<br />

(18 990 kr)<br />

• ED Glas: Reducerar markant kromatiska<br />

aberrationer och förbättrar skärpan och<br />

färgåtergivningen<br />

• Flerlagers multi linsbehandling som gör att<br />

99% av ljuset släpps igenom<br />

• Magnesium Chassi: Ger en 30% lättare tub<br />

• XPL Coating för ökat skydd mot repor och<br />

smuts<br />

• Avancerad Fully Multicoating för ökad<br />

ljustransmission och ljusare bild<br />

• Argongasfyllt för att stå emot både fukt och<br />

väta samt temperaturförändringar.<br />

• Möjlighet att vrida tuben runt sin egna axel<br />

för att möjliggöra<br />

skådning från bilen och gömslen.<br />

• Unik VIP livstidsgaranti<br />

Athlon Ares 20-60x85 ED använder samma<br />

okulärinfattning som Swarovski ATS/<br />

STS-tubkikarna vilket möjliggör senare<br />

uppgradering från en övre mellanklassnivå<br />

till en premiumnivå genom att rusta tuben<br />

med ett Swarovski 25-50x eller 20-60x zoomokulär.<br />

WELCOME TO OUR PASSION<br />

0511-79 81 00<br />

info@astrosweden.se<br />

www.astrosweden.se<br />

Axvallagatan 16, 532 37 Skara


FÅGELSKÅDNING<br />

Laholmsbukten<br />

text Anders Wirdheim<br />

MELANITTORNAS<br />

MECKA<br />

Havet ligger spegelblankt och solen står lågt<br />

bakom oss. Bättre än så kan man inte ha det när<br />

man besöker Melanittornas Mecka, det vill säga<br />

Laholmsbukten i södra Halland. Här övervintrar<br />

varje år flera tusen svärtor och sjöorrar, och bland<br />

dessa gömmer det sig då och då någon ovanlig<br />

Melanitta. Det kan vara en sibirisk knölsvärta,<br />

amerikansk sjöorre eller vitnackad svärta. Men<br />

redan mängden av fåglar är en upplevelse i sig.<br />

36 vår fågelvärld | 1.2016


Sibirisk knölsvärta.<br />

L<br />

aholmsbukten är ganska speciell<br />

eftersom den är grund och domineras<br />

av sand. Det är alltså inte enbart<br />

stränderna med dess dyner som består<br />

av sand. Sanden täcker även bottnarna i<br />

bukten, åtminstone ett par kilometer ut.<br />

Ännu längre ut är det finkornig lera som dominerar.<br />

Det är bara i norr som sandstranden här och där<br />

bryts av klipp- eller stenstränder. Från Båstad och<br />

västerut dominerar också sten genom att den mäktiga<br />

Hallandsåsen når ända fram till havet i form av<br />

Bjärehalvön.<br />

Bristen på stenbottnar är också anledningen<br />

till att det endast är i norr samt längs Bjärehalvön<br />

som man normalt ser flockar med ejdrar. Ejdrarnas<br />

huvudföda är blåmusslor, och blåmusslor behöver<br />

något fast att växa på, exempelvis stenar eller berg.<br />

Sådant saknas utanför sandstränderna förutom<br />

inom ett begränsat område några hundra meter<br />

utanför Skummeslövsstrand där det finns ett undervattensröse.<br />

Alla som någon gång badat vid Laholmsbuktens<br />

stränder vet att de är grunda. Det är verkligen långgrunt,<br />

och man får ofta gå 50 meter eller mer innan<br />

vattnet når över midjan. Vore det inte för vattnet,<br />

skulle nog buktens botten ha uppfattats som en<br />

mycket vidsträckt och nästan helt plan slätt.<br />

Från strandlinjen sänker sig bottnen långsamt så<br />

att djupet når cirka tio meter lite drygt en kilometer<br />

ut. Där utanför planar den ut ytterligare så att det är<br />

först drygt 15 kilometer från stranden som det är 20<br />

meter djupt. Just dessa förhållanden har avgörande<br />

betydelse för Laholmsbuktens dragningskraft på<br />

svärtor och sjöorrar.<br />

ILLUSTRATION: FRIDA NETTELBLADT<br />

Anders Wirdheim vid Skäret i<br />

Påarp, strax söder om Halmstad.<br />

FOTO: PER-MAGNUS ÅHRÉN<br />

DESSA ÄNDERS VIKTIGASTE föda i Laholmsbukten<br />

är nämligen hjärtmusslor. I någon mån äter de<br />

även andra musslor och krabbor, men hjärtmusslor<br />

verkar vara den särklassigt viktigaste födan. Efter<br />

att under larvstadiet ha simmat omkring i vattnet,<br />

lever hjärtmusslorna nedgrävda i bottensedimentet<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 25


FÅGELSKÅDNING<br />

Laholmsbukten<br />

Även<br />

om<br />

fåglarnas<br />

mål ligger<br />

långt åt<br />

norr eller<br />

nordost,<br />

flyger de<br />

alltså söderut.<br />

resten av livet. Själva musslorna ligger oftast runt<br />

fem centimeter ner i sanden och därifrån sticker<br />

de upp sina sifoner till bottnens yta. Sifonen är det<br />

mjuka rör som många musslor och snäckor använder<br />

för att suga in vatten och föda.<br />

I Laholmsbukten har man konstaterat tätheter<br />

av hjärtmusslor på upp till 2 000 individer per kvadratmeter.<br />

Men hjärtmusslorna finns inte överallt i<br />

bukten utan är talrikast på bottnar på omkring fem<br />

meters djup. Det är därför som änderna snart sagt<br />

alltid ligger i ett långt bälte mellan 300 och 600 meter<br />

från stranden. Detta bälte sträcker sig åtskilliga<br />

kilometer i syd-nordlig riktning, från Hemmeslöv<br />

upp till Gullbranna.<br />

Nu invänder kanske någon att just Laholmsbukten<br />

blev känd för återkommande syrebrist och bottendöd<br />

under 1980-talet. Och visst var det så, men<br />

denna bottendöd uppträdde framför allt på djup<br />

större än 15 meter, under det så kallade salthaltssprångskiktet.<br />

Vattnet i bukten är tydligt skiktat genom<br />

påverkan från såväl Östersjön som de halländska<br />

åarna. Från ytan och ner till 15–18 meters djup<br />

är salthalten oftast bara 15 promille, men därunder<br />

är salthalten som i övriga Västerhavet, mellan 30<br />

och 35 promille. Dessa båda vattenmassor blandar<br />

sig inte med varandra, och det är i första hand under<br />

språngskiktet som syrebrist kan uppstå.<br />

FOTO: CRISTOPHER GULLANDER<br />

Sibirisk knölsvärta och svärta.<br />

DET ÄR UNDER VINTERHALVÅRET, från höst till vår<br />

som svärtor och sjöorrar finns i Laholmsbukten.<br />

Mindre mängder, sannolikt i första hand ettåriga<br />

fåglar, översomrar vissa år. Men det är först fram<br />

emot sensommaren som de börjar dyka upp i lite<br />

större antal. Då är det äldre hannar som anländer,<br />

troligen efter att först ha varit någon annanstans<br />

för att rugga. Jämfört med förhållandena i danska<br />

vatten, är det sällan som svärtor och sjöorrar ruggar<br />

i Laholmsbukten. Honor och ungfåglar anländer<br />

normalt under oktober.<br />

Till skillnad från övriga delar av nordvästra<br />

Skånes och Hallands kust kan Laholmsbukten bli<br />

isbelagd under kalla vintrar. Då drar änderna iväg,<br />

men de återkommer så snart isen släpper sitt grepp.<br />

Oftast når antalet änder en topp under andra halvan<br />

av mars. Då anländer fåglar som övervintrat längre<br />

västerut för att rasta och bygga upp förråden innan<br />

flyttningsresan fortsätter.<br />

DE SENASTE ÅRTIONDENA har de övervintrande<br />

änderna lämnat Laholmsbukten allt tidigare. Under<br />

1970–1990-talen fanns stora mängder änder ofta<br />

kvar långt in i maj månad, men numera drar merparten<br />

vidare redan i april. Vid den tiden kan det<br />

också rasta mycket stora mängder sjöorrar (åtskilliga<br />

tusental) långt ut i bukten. Dessa ses normalt<br />

enbart från land när de fram emot kvällen börjar<br />

flyga runt för att vinna höjd, troligen för att dra in<br />

över land när det mörknat.<br />

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka<br />

att många änder beter sig till synes ganska märkligt<br />

längs svenska västkusten. Det synliga sträcket (det<br />

som försiggår under dagtid) går alltid söderut längs<br />

kusten. Även om fåglarnas mål ligger långt åt norr<br />

eller nordost, flyger de alltså söderut. Man får lätt<br />

intrycket att de helt enkelt är rädda för att ge sig in<br />

över land. När de omsider når Laholmsbukten, går<br />

de ner för att rasta. Men så snart mörkret faller, är<br />

det som att de förlorar rädslan för land. Då lyfter<br />

de, tar ansenlig höjd och drar iväg rakt mot målet.<br />

26 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FOTO: ANDERS WIRDHEIM<br />

FOTO: THOMAS HULTQVIST<br />

FOTO: JOHAN TUFVESSON<br />

Bakom sångsvanar, grågäss, kanadagäss, en hybridgås<br />

(grågås x kanadagås) och några knipor skymtar det<br />

mörka bandet med mestadels svärtor.<br />

Sådana kvällar hörs sjöorrarnas kontaktläten från<br />

skyn var man än befinner sig i Hallands inland.<br />

ANSAMLINGARNA AV MELANITTA-ÄNDER i Laholmsbukten<br />

uppmärksammades redan i början av<br />

1960-talet. Därefter har de följts genom de sjöfågelräkningar<br />

som arrangerats i drygt 50 år. Under<br />

en period på 1980-talet sviktade antalen betänkligt,<br />

men de senaste tio åren är trenden snarare den<br />

motsatta. Vid januariräkningen 2019 noterades<br />

exempelvis drygt 7 900 svärtor och 6 300 sjöorrar.<br />

Som nämndes redan inledningsvis händer det<br />

att sällsynta arter från Nordamerika eller Sibirien<br />

dyker upp bland änderna i bukten. Min egen första<br />

erfarenhet av det slaget går så långt tillbaka som till<br />

1976. Vi var då två unga skådare som föresatt oss att<br />

kartlägga sträcket av smålom från Laholmsbukten.<br />

För det ändamålet hade vi hyrt en sommarstuga<br />

så att vi kunde utnyttja morgnarna innan jobbet<br />

kallade. Redan den första morgonen låg en gammal<br />

hanne av vitnackad svärta några hundra meter utanför<br />

vår obsplats. Det var nionde fyndet i Sverige.<br />

Därefter har denna art setts en handfull gånger,<br />

senast under senhösten 2019.<br />

Nästa ovanliga Melanitta i bukten blev amerikansk<br />

sjöorre. Det första fyndet i bukten, tillika<br />

det andra i Sverige, gjordes 21–22 oktober 1996. Därefter<br />

dröjde det ganska många år innan nästa fynd<br />

gjordes, men under senare år har den blivit mer<br />

regelbunden, om än inte årlig.<br />

DEN TREDJE SÄLLSYNTHETEN blev sibirisk knölsvärta.<br />

Mars 2018 var ovanligt kall, dock utan att<br />

vattnet i Laholmsbukten frös till. En klar morgon<br />

tog jag mig till Skummeslövsstrand, faktiskt i akt<br />

och mening att leta efter denna art. Ett par veckor<br />

tidigare hade det nämligen setts en sådan cirka 100<br />

kilometer västerut, utanför Själlands nordkust. Döm<br />

om min förvåning när jag redan efter tio minuter<br />

fick syn på en svärthanne med ovanligt bister<br />

uppsyn och en näbb med rejäl knöl. Därefter sågs<br />

möjligen samma hanne även i mars 2019 och senast<br />

nu i december.<br />

Nu är det inte enbart Melanittor som rastar och<br />

övervintrar i Laholmsbukten. Under senare år har<br />

en för västkusten stor flock (upp till cirka 1 000)<br />

bergänder övervintrat. Vidare ligger det ofta en<br />

hel del smålommar och skäggdoppingar lite längre<br />

ut. Närmare land, och till synes associerade med<br />

Melanittorna, finns det nästan alltid en del svarthakedoppingar.<br />

Möjligen drar dessa nytta av ändernas<br />

rotande efter musslor i sedimenten eftersom de ofta<br />

ligger alldeles intill änderna och dyker tillsammans<br />

med dessa. Kan det vara så att änderna rör upp inte<br />

bara sand utan även havsborstmaskar och annat<br />

som kan vara ätbart för en svarthakedopping?<br />

Näst sist i flocken av sjöorrar<br />

på den övre bilden flyger<br />

en vitnackad svärta, en<br />

ovanlig gäst från Nordamerika.<br />

På den nedre lyser den<br />

stora solgula näbben på en<br />

amerikansk sjöorre, längst<br />

till höger i bilden.<br />

FOTO: ANDERS WIRDHEIM<br />

Melanittornas favoritmat –<br />

hjärtmussla.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 27


FOKUS<br />

Fåglar som försöksdjur<br />

text Lotta Berg och Adriaan de Jong<br />

FÅGLARNA<br />

I VÅR TJÄNST<br />

Fågelforskning. Vad är det för<br />

skillnad på ringmärkning och<br />

fåglar som försöksdjur? Får<br />

den som har licens att ringmärka<br />

också plocka en fjäder<br />

för DNA-bestämning? Forskarna<br />

Lotta Berg och Adriaan<br />

de Jong reder ut vilka regelverk<br />

det är som styr och vilka<br />

tillstånd som krävs.<br />

Vad är egentligen ett försöksdjur?<br />

Många av oss tänker<br />

nog på råttor, möss, kaniner<br />

och apor, men desto färre på<br />

vilda fåglar, trots att även de<br />

faktiskt kan vara det.<br />

Den svenska definitionen<br />

av försöksdjur är, om man<br />

jämför internationellt, väldigt bred. Det är syftet<br />

som avgör och inte nivån på djurets lidande. Även<br />

begreppet forskningssyfte tolkas brett.<br />

I praktiken räcker det med att en verksamhet<br />

planeras och dokumenteras utifrån en mer eller<br />

mindre tydlig frågeställning. Vem som gör det spelar<br />

ingen roll, inte heller huruvida resultaten publiceras<br />

vetenskapligt eller ej. Fåglar som fångas och<br />

hanteras i forskningssyfte är försöksdjur. Det krävs<br />

varken att man håller fast fågeln särskilt länge eller<br />

gör något plågsamt med den; det är syftet som styr.<br />

Att enbart betrakta vilda djur som rör sig fritt i<br />

naturen är däremot inte djurförsök, även om syftet<br />

är forskning. Verksamheter inom miljöövervakning<br />

och viltförvaltning räknas heller inte som djurförsök,<br />

såvida det inte finns något vetenskapligt syfte<br />

med verksamheterna.<br />

Gränsdragningen mellan forskning och förvaltning<br />

i frågan om hantering av vilda djur diskuteras<br />

dock flitigt och förändringar av regelverket kan<br />

komma att ske på både kort och lång sikt.<br />

I ETT NYLIGEN avslutat regeringsuppdrag har Jordbruksverket<br />

i samråd med Naturvårdsverket samt<br />

Havs- och vattenmyndigheten föreslagit en ändring<br />

i djurskyddslagen som ska förtydliga att åtgärder<br />

kring förvaltning eller övervakning av vilda djurpopulationer<br />

inte omfattas av försöksdjursreglerna.<br />

Så fort något klassas som djurförsök (och djuren<br />

därmed blivit försöksdjur) ska en mängd olika djurskyddsregler<br />

tillämpas. Det är Jordbruksverket som<br />

är ansvarig myndighet för regelverket ifråga, och<br />

28 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


på deras webbplats finns förstås en hel del information<br />

om detta för den som vill fördjupa sig (www.<br />

jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/forsoksdjur).<br />

Om djurförsök ska utföras behövs ett antal olika<br />

tillstånd – från övergripande verksamhetstillstånd<br />

till ett specifikt etiskt godkännande för just den<br />

aktuella forskningsstudien. Dessa djur försöksetiska<br />

tillstånd är kanske vad som diskuteras flitigast.<br />

Det är de djurförsöksetiska nämnderna som fattar<br />

beslut och i dessa sitter jurister, professionella forskare,<br />

djurskötare, politiker samt representanter för<br />

djurskydds- eller djurrättsföreningar.<br />

Förenklat kan sägas att nämnderna ska väga<br />

nyttan av försöket mot lidandet för djuren. Det är en<br />

avvägning som vi alla, forskare såväl som skådare,<br />

har anledning att fundera över. Alla dessa tillstånd<br />

är rätt komplicerade att få, och kostar därtill en hel<br />

del pengar. Inget man ger sig på som privatperson<br />

således, utan vanligen något som sköts av universitet,<br />

läkemedelsföretag, forskningsinstitut och<br />

liknande.<br />

Utöver tillstånden ska alla som är inblandade<br />

i djurförsök ha särskild utbildning för ändamålet,<br />

även de som ”bara” är frivilliga medhjälpare.<br />

Nattskärra som hanteras av<br />

Ottenby fågelstations personal.<br />

FOTO: NIKLAS ARONSSON<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 29


FOKUS<br />

Fåglar som försöksdjur<br />

MEN RINGMÄRKNING DÅ, undrar någon. Enligt<br />

ovanstående resonemang borde ju ringmärkning<br />

betraktas som djurförsök. Men just vanlig ringmärkning<br />

har ett generellt undantag i försöksdjursföreskrifterna.<br />

Fångande av fågel och montering<br />

av vanliga fotringar, (metall + eventuella färgringar<br />

som sätts på tarsen eller underbenet) får man därför<br />

göra utan verksamhetstillstånd, etisk prövning eller<br />

specialutbildning i försöksdjurskunskap. Därmed<br />

inte sagt att det bara är för vem som helst att sätta<br />

ut nät eller vittja holkarna och börja ringmärka.<br />

Även ringmärkningen omgärdas förstås av olika<br />

tillståndskrav, dock inte samma som för djurförsöken.<br />

För att ringmärka fåglar måste man ha<br />

ringmärkarlicens från Ringmärkningscentralen<br />

på Naturhistoriska riksmuseet. Även den fångstutrustning<br />

man använder (nät, fällor och så vidare)<br />

måste vara godkänd. Detsamma gäller om man vill<br />

använda ljudinspelningar för att locka fåglarna.<br />

Ringmärkarlicenser är dessutom ofta begränsade<br />

till vissa arter. Undantaget från försöksdjurskraven<br />

gäller också sådant som betraktas som normalt vid<br />

ringmärkning, det vill säga all manuell hantering<br />

som behövs för art-, ålders- och könsbestämning,<br />

såsom mätande av vingar, näbbar och tarser, vägning,<br />

fotografering och så vidare.<br />

Vanlig ringmärkning är alltså undantagen från<br />

försöksdjurskraven, men bara om man inte vill göra<br />

mer med de infångade fåglarna än så. Om man vill<br />

sätta en halsring, ljuslogg eller sändare på fågeln<br />

blir verksamheten ett djurförsök med allt vad det<br />

innebär. Detsamma gäller om man vill ta en fjäder<br />

för DNA-prov, eller plocka loss fästingar för analys<br />

av exempelvis olika parasiter, virus eller bakterier.<br />

Den här typen av projekt förekommer likväl vid<br />

många av våra fågelstationer och också i samarbete<br />

med enskilda privata ringmärkare.<br />

Hur går då detta ihop? Jo, sådan forskning är<br />

det sällan fågelstationerna eller ringmärkarna<br />

själva som är huvudansvariga för; den sker vanligen<br />

i nära samarbete med ett universitet eller en<br />

högskola, som då står för både verksamhetstillstånd<br />

och djurförsöksetisk ansökan. I dessa tillstånd ska<br />

inte bara själva försöket (montering av sändare,<br />

ryckande av fjäder och så vidare) beskrivas, utan till<br />

KRAV PÅ UTBILDNING<br />

Inga fågelstationer eller enskilda ringmärkare<br />

eller assistenter får medverka vid djurförsök,<br />

inklusive fångst och hantering, om de inte har den<br />

utbildning de måste ha enligt djurskyddslagstiftningen.<br />

Sådan utbildning kan man antingen skaffa sig genom<br />

betalkurser online (den teoretiska delen, och sedan<br />

kunna uppvisa även praktisk kompetens) eller vid de<br />

kombinerade teoretisk-praktiska kurser som ibland<br />

anordnas vid olika fågelstationer.<br />

GPS/GSM-sändare ger<br />

tusentals positionsdata för<br />

fågelns hela årscykel utan<br />

behov av observatör/rapportör.<br />

exempel fångstutrustningen ha specificerats, och<br />

likaså hur hanteringen kommer att ske, hur länge<br />

fåglarna hålls innan de släpps, och ifall läten ska<br />

spelas vid infångning. Men det är inte klart i och<br />

med detta! Fågelstationen eller märkaren behöver<br />

likväl tillstånd från Ringmärkningscentralen för<br />

vanlig ringmärkning och för ljuduppspelning (om<br />

detta görs), samt från Naturvårdsverket vad gäller<br />

fångstutrustningen.<br />

Det senare kan tyckas minst sagt onödigt, eftersom<br />

den etiska nämnden redan gjort en sådan bedömning<br />

av fångstutrustningen och processen kring<br />

infångandet när de granskat den djurförsöksetiska<br />

ansökan, men så ser regelverket ut i dagsläget.<br />

VID ALLA TYPER av djurförsök gäller att 3R-principen<br />

ska tillämpas. 3R står för Replace, Reduce,<br />

Refine, det vill säga ersätta, minska och förfina.<br />

3R-principen innebär att när så är möjligt ska försöksdjur<br />

ersättas med djurfria metoder, att antalet<br />

30 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Denna pärluggla ringmärktes<br />

på vanligt sätt, men ingår i en<br />

forskningsstudie som berör<br />

dess bytesdjur, smågnagarna.<br />

Då behöver ansvariga forskare<br />

fundera över vilka tillstånd<br />

som krävs.<br />

FOTO: LOTTA BERG<br />

FOTO: LOTTA BERG<br />

FOTO: ANITA NORMAN, SLU<br />

inblandade djur ska vara så litet som möjligt och att<br />

skötsel, inhysning och hantering ordnas så att djurens<br />

välfärd blir så god som möjlig. När det gäller<br />

studier av vilda djur är det i viss mån svårt att komma<br />

så långt med Replace, eftersom det till exempel<br />

är svårt att studera fåglarnas flyttning i provrör.<br />

Däremot kan datorsimuleringar hjälpa oss mycket<br />

och ersätta en del studier på levande djur. Det finns<br />

även många i grunden ”icke-invasiva” metoder, till<br />

exempel kan DNA studeras i insamlade ruggfjädrar<br />

istället för i fjädrar som rycks från infångade fåglar.<br />

Kravet på Reduce kan tillgodoses genom att på förhand<br />

beräkna och bestämma hur många djur som<br />

behövs för att uppnå önskat resultat. Då gäller dock<br />

att man både har tillräcklig fångstkapacitet och tydliga<br />

rutiner för att sluta fånga när det nödvändiga<br />

antalet har uppnåtts. Refine kan uppnås genom att<br />

exempelvis använda små och lätta sändare istället<br />

för tyngre, eftersom fåglarna då påverkas mindre<br />

negativt. Eventuella blodprover, svalgprover eller<br />

När änder ska fångas för provtagning inom ramen för forskningsstudier gällande fågelinfluensa<br />

krävs utbildning i försöksdjurskunskap för de personer som fångar, hanterar och<br />

provtar fåglarna.<br />

kloakprover ska tas på ett så skonsamt sätt som möjligt<br />

och i så små volymer som möjligt, och man ska<br />

rent allmänt inte hantera och mäta mer på fåglarna<br />

än vad som verkligen behövs, innan de släpps ut i<br />

det fria igen. Det gäller således för den ansvariga<br />

forskaren att kritiskt granska hela sitt försöksupplägg<br />

ur 3R-perspektiv.<br />

PÅVERKAR DÅ DET här regelverket den vanliga<br />

naturintresserade fågelskådaren? Nej, knappast. Att<br />

för skojs skull titta på fåglar är inte forskning, och<br />

att räkna och inventera dem utan att driva samman<br />

eller ta fast dem är inte heller djurförsök. Den<br />

FOTO: ADRIAAN DE JONG<br />

Att provocera häckande<br />

fåglar i boets omedelbara<br />

närhet räknas inte som en<br />

enkel observationsstudie<br />

utan kräver tillstånd av<br />

försöksdjursetisk nämnd.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 31


FOKUS<br />

Fåglar som försöksdjur<br />

FOTO: LOTTA BERG<br />

När blodprov ska tas, som<br />

på denna rödhake, är det<br />

viktigt att provtagaren är<br />

kunnig vad gäller fågelns<br />

anatomi och metoden som<br />

används, och är noggrann<br />

med hygienen så att ingen<br />

infektion uppstår.<br />

som snabbt öppnar holken hemma i trädgården för<br />

att kolla om några ägg har kläckts ägnar sig inte åt<br />

forskning, om inte detta görs just i vetenskapligt<br />

syfte. Den som är ringmärkare ska ha licens, ansvara<br />

för att assistenterna hanterar fåglarna korrekt, och<br />

se till att Ringmärkningscentralens regelverk för<br />

fågelfångst och ringmärkning alltid följs.<br />

Att plocka bort en fästing som sitter dumt till<br />

och stör fågeln är inte forskning, så länge syftet inte<br />

är att undersöka fästingen. Den som medverkar i<br />

fågelfångst, fågelhantering med mera i forskningssyfte<br />

utöver vanlig ringmärkning måste ha gått de<br />

kurser som behövs, och se till att de försöksdjurstillstånd<br />

som krävs finns på plats. Det finns gott om<br />

erfarna och kunniga amatörforskare i vår förening<br />

(ordet ”amatör” syftar här enbart på att man inte<br />

får betalt, det vill säga att verksamheten inte sker<br />

yrkesmässigt utan ideellt, och har alltså inte med<br />

några begränsningar i kompetensen att göra).<br />

Amatörforskare bidrar verkligen till kunskapen<br />

om vår fågelfauna! Men det är samtidigt viktigt att<br />

våra goda syften inte gör att vi glömmer bort de<br />

regelverk som vi likväl har att följa.<br />

UR REGELVERKET<br />

Utdrag ur regelverket SJ<strong>VF</strong>S 2019:9, Statens<br />

jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om<br />

försöksdjur (saknr L150), 2 kap.<br />

19 § Observationsstudier på fritt levande vilda djur<br />

eller förvildade tamdjur får utföras utan etiskt godkännande<br />

av djurförsök under förutsättning att djuren inte<br />

fångas, avlivas, drivs, eller utsätts för andra åtgärder<br />

som kan medföra lidande för djuret.<br />

20 § Ringmärkning av vilda fåglar får utföras utan<br />

verksamhetstillstånd eller etiskt godkännande av djurförsök<br />

under förutsättning att märkningen inte omfattar<br />

andra moment än att fåglarna fångas, mäts, vägs,<br />

ringmärks med fotringar och därefter släpps fria, samt<br />

ringmärkningen sker med ringmärkarlicens utfärdad av<br />

Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet.<br />

32 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Costa Rica & Panama<br />

– unik djur och naturkryssning<br />

FÖLJ MED VÅRA KUNNIGA BIOLOGER ANDERS ELMFORS OCH HASSE BERGLUND<br />

på en vacker och bekväm naturkryssning. Vi börjar med världsarvet Casco Viejo och<br />

Panamakanalen, fortsätter sedan hela vägen till det vackra, gröna och rika – COSTA<br />

RICA. Med segelfartyget M/S PANORAMA gör vi strandhugg och snorklar bland<br />

färggranna fiskar och havssköldpaddor. Vi spanar efter valar och delfiner i Stilla havet<br />

och går iland i Costa Ricas mest avlägsna hörn – nationalparken CORCOVADO. Här<br />

hjälper våra kunniga guider oss att finna tapirer,<br />

sengångare, trädmyrslokar, tukaner, tukanetter,<br />

mot-moter och kolibrier.<br />

EFTER VÅR VECKA OMBORD fortsätter vi upp<br />

mot MONTEVERDES molnregnskog för att söka<br />

efter den skimrande quetzalen och avslutar vår<br />

resa vid den höga vulkanen ARENAL. Här blir det<br />

vandring på hängbroar i trädkronorna och bad i<br />

varma källor.<br />

En specialkomponerad och unik resa där vi får<br />

uppleva ett oerhört rikt djur- och fågelliv.<br />

Upplev allt detta<br />

n ✔ En veckas unik naturkryssning med M/S Panorama<br />

n ✔ Fem dagar i Monteverde, Arenal och Panama City<br />

n ✔ Lokala expertguider som känner platserna vi besöker<br />

n ✔ Besök i de bästa och viktigaste nationalparkerna i Costa Rica<br />

n ✔ Flera dagars besök i Costa Ricas molnregnskogar<br />

n ✔Snorkling, delfinspaning och valskådning<br />

VI KLIMATKOMPENSERAR<br />

DATUM: 29 jan – 10 feb 2021, 13 dagar.<br />

SE ALLA RESOR PÅ: www.aventyrsresor.se<br />

MER INFO: Ring 08-5560 69 00 eller<br />

resor@aventyrsresor.se<br />

Anmäl dig till våra nyhetsbrev på aventyrsresor.se<br />

Följ oss på Facebook och Instagram<br />

STORA UPPLEVELSER I SMÅ GRUPPER SEDAN 1984<br />

Kikare & Tubkikare<br />

DBA VHD+<br />

Kompakt 42 mm serie med vårat Very High Definition<br />

optiska system. Oöverträffad kvalitet, komfort och<br />

ergonomi. 8x42, 10x42 Priser från 8150:-<br />

MM4 77 Fieldscopes<br />

En ny era i kompakta, lätta och högpresterande tubkikare.<br />

Finns i rak och 45 ° vinklad modell. Priser från 8795:-<br />

Unit 21, Titan Court, Laporte Way, Luton LU4 8EF, UK. Tel: +44 1582 726522. Vi har svensktalande personal. Web: www.opticron.se<br />

För service frågor var snäll och kontakta oss direct på service@opticron.co.uk<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 33


FÅGELSKYDD<br />

Projekt Vitrygg<br />

Åtgärder börjar ge<br />

resultat för vitryggen<br />

Under lång tid gick en av landets mest hotade<br />

arter – den vitryggiga hackspetten – kräftgång.<br />

Men nu ser utvecklingen ut att ha vänt i en<br />

försiktigt positiv riktning.<br />

text Kristoffer Stighäll, Michael Tydén, Magnus Liljefors, Stig Holmstedt och Seppo Haavisto<br />

foto Michael Tydén<br />

Skarsnön frasar under stövlarna, när<br />

vi genar över den frusna myren ut<br />

mot älvstranden. Det har varit en<br />

kall natt och det är lätt att gå på<br />

den hårda skaren. Nu ljusnar det och orrar<br />

pyser och kuttrar i alla riktningar. Flockar<br />

med sångsvanar drar trumpetande norrut.<br />

Lärkor, bofinkar och enstaka sävsparvar<br />

lockar från skyarna. Det börjar våras vid<br />

älven.<br />

Vi når älven precis när solen går upp<br />

och snart börjar hackspettarna trumma.<br />

De större hackspettarna duellerar med<br />

korta, hårda trumningar. Gråspett och<br />

gröngöling ropar. Gråspetten vekt och gällt,<br />

medan gröngölingen gapskrattar. Fler och<br />

fler trummande spettar lägger sig i och det<br />

börjar bli svårt att räkna antalet individer.<br />

Avlägset brakar det till när en spillkråka<br />

lägger av sin praktvirvel. Så smyger sig en<br />

längre trumvirvel in, nästan slingrande, i<br />

de intensiva trumningarna från de större<br />

Det första observerade vildfödda vitryggiga<br />

hackspetten i området, 2K-hona.<br />

hackspettarna. Så kommer den igen och nu<br />

är det ingen tvekan, det är en vitrygg! Vi<br />

tittar på varandra och brister ut i ett spontant<br />

skratt – vi har hittat en ny vitryggig<br />

hackspett.<br />

Lite senare kan vi konstatera att det är<br />

en omärkt hanne. Det är den nionde fågeln<br />

för säsongen som vi hittar i Dalälvsområdet,<br />

och det är en tidigare okänd individ.<br />

DEN VITRYGGIGA HACKSPETTEN är fortfarande<br />

en av landets mest hotade skogsarter.<br />

Från att ha funnits över stora delar<br />

av landet så finns den nu bara kvar i tre<br />

från varandra skilda trakter; i Värmland,<br />

vid nedre Dalälven och i Västerbottens<br />

kustland. En rad olika åtgärder har genomförts<br />

i många län och av många olika<br />

aktörer, men hittills har resultatet varit<br />

magert. Naturskyddsföreningens Projekt<br />

vitryggig hackspett ser dock att det finns<br />

ljusglimtar för vitryggen. I Sverige har<br />

vi åtta hackspettarter och fyra av dessa<br />

är brokspettar det vill säga spettar som<br />

har svartvit fjäderdräkt. Den största av<br />

dessa är den vitryggiga hackspetten som<br />

är klassificerad som akut hotad enligt den<br />

svenska rödlistan.<br />

Den vitryggiga hackspetten är en så<br />

kallad paraplyart vilket innebär att den<br />

lever i en skogsmiljö som ytterligare cirka<br />

200 andra hotade och rödlistade växt-och<br />

djurarter är beroende av. Den vitryggiga<br />

hackspetten kan därför ses som en viktig<br />

värdemätare för biologisk mångfald. Sedan<br />

En hanne vitryggig hackspett<br />

utplacerad av projektet 2017.<br />

Projekt vitryggig hackspett startade har de<br />

flesta vitryggarna funnits i Värmland och<br />

Dalsland, Uppland och Gästrikland samt<br />

utefter övre Norrlandskusten.<br />

I början av 1990-talet anslöts skogsbolaget,<br />

som då hette Stora Skog, till bevarandeprojektet.<br />

Bolaget hade merparten<br />

av sitt innehav i det som historiskt varit<br />

artens viktigaste utbredning i landet, och<br />

man ville bidra med att ge förutsättning<br />

för 100 par vitryggar att bo i bolagets skogar.<br />

100 revir på vardera cirka en kvadratkilometer<br />

avsattes i ett bälte mellan norska<br />

gränsen i väster och Gävlebukten i öster.<br />

Även skogsbolaget Sveaskog har avsatt<br />

flera stora ekoparker i för vitryggen viktiga<br />

områden, både i Västmanland, Uppland<br />

och Småland.<br />

Men trots skogsbolagens avsättningar<br />

och åtgärdsplaner så är det fortfarande de<br />

av staten skyddade skogsområdena som<br />

idag har störst betydelse för många av<br />

hackspettarna. Genom riktade åtgärder i<br />

form av skydd, restaurering, stödutfodring<br />

och utplantering så börjar vi nu se positiva<br />

34 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


esultat. De fysiska förutsättningarna för<br />

att återskapa tillräckligt stora områden<br />

med tillräckligt mycket gamla lövträd och<br />

död ved skiljer sig åt i olika delar av landet.<br />

Förutom själva häckningsrevirens storlek<br />

är andelen lövskog i det omgivande landskapet<br />

en begränsande faktor på många<br />

platser. Vi kan nu se att ju större sammanhängande<br />

områden som restaureras och ju<br />

mer löv i omgivningen, desto större chans<br />

är det att lyckas. Likaså är kontinuiteten<br />

på äldre löv viktig för att garantera bra<br />

populationer av de vedinsekter som vitryggen<br />

lever av.<br />

Ett tydligt exempel på detta är de<br />

stora lövskogsrestaureringar som har<br />

genomförts i trakten av nedre Dalälven<br />

under senare år. Det är skogsbolagen Stora<br />

Enso, Billerud-Korsnäs och Sveaskog,<br />

Länsstyrelsen i Uppsala, Gävleborg och<br />

Dalarnas län samt Naturskyddsföreningens<br />

vitryggsprojekt som har medverkat i<br />

restaureringarna. Åtgärderna har varit att<br />

i lövrika blandskogar hugga ut gran och<br />

ringbarka träd för att skapa död och dö-<br />

ende lövved. Resultatet har blivit ljusa och<br />

olikåldriga lövskogar med varierad mängd<br />

död ved. Naturskyddsföreningen samarbetar<br />

med ett antal djurparker för att bedriva<br />

avel på vitryggig hackspett. De ungar som<br />

föds släpps ut i de restaurerade områden<br />

som bedömts vara de bästa reviren. Vi ser<br />

nu med tillförsikt att de platser där omfattande<br />

insatser genomförts är de trakter<br />

där fåglarna ofta väljer att stanna kvar och<br />

till och med häcka.<br />

VI (IDEELLT ENGAGERADE I PROJEKTET)<br />

har under många år inventerat vitryggig<br />

hackspett vid nedre Dalälven. Vi börjar<br />

besöka området redan i januari och då bevakar<br />

vi även de utplacerade talgkorgarna<br />

där stödutfodring utförs. Fåglarna är vid<br />

denna tidpunkt generellt tystlåtna. Den<br />

vitryggiga hackspetten är som nämnts den<br />

största av våra brokspettar, och har den<br />

kraftigaste näbben. Hacken vid födosök är<br />

därför väsentligt kraftfullare, och även om<br />

den kan småhacka likt större hackspett,<br />

så avslöjar den sig alltid med några tyngre<br />

Den mest produktiva honan vid bohålet 2015.<br />

Hon har haft två hannar samtidigt (vilka nu<br />

dessvärre är döda) och nu fått ihop det med ytterligare<br />

en hanne, som är vildfödd.<br />

och glesare hack. Väldigt ofta är hackspettarna<br />

svåra att hitta. De döljer sig gärna<br />

likt en kurragömmalek bakom stammarna<br />

och är väl medvetna om den mänskliga<br />

närvaron. Ofta måste man besöka området<br />

vid flera tillfällen för att lyckas. Den optimala<br />

tiden då hackspettarna trummar är<br />

kort både vad avser tid på morgonen och<br />

på året.<br />

Fallgroparna vid artbestämning av<br />

hackspettar enbart utifrån trumningar<br />

eller kontaktläten är många. Det är alltid<br />

bäst att försöka få syn på fågeln, vilket för<br />

oss också har varit en självklarhet, eftersom<br />

vi alltid försöker fastställa identiteten.<br />

Avläsning av de ringmärkta fåglarna har<br />

underlättats väsentligt av den nya digitala<br />

kameratekniken.<br />

Flera av paren som häckat i mellersta<br />

delen av Sverige under senare år får generellt<br />

många ungar. Ett av paren har flera<br />

år i rad fått fyra ungar på vingarna, vilket<br />

jämfört med häckande par i både Norge<br />

och Finland är över snittet. Det handlar<br />

ofta om revir i skyddade områden där skogen<br />

har lång kontinuitet och de restaureringar<br />

som gjorts har gynnat lövträden och<br />

de vedinsekter som lever i dessa.<br />

Finlands positiva populationstrend,<br />

som beror på en kombination av tillgång<br />

på lövskog i landskapet, biotoprestaurering<br />

samt invandring österifrån, ser vi som<br />

möjlig även i Sverige, om än i en långsammare<br />

takt. Den stora utmaningen nu blir<br />

att åstadkomma ett tillräckligt lövrikt<br />

landskap och tillräckligt många, bra revir<br />

för de nya vitryggar som föds i våra skogar.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 35


FÅGELSKYDD<br />

Projekt vitrygg<br />

2014 skedde äntligen<br />

ett genombrott<br />

vid nedre Dalälven då en<br />

lyckad häckning genomförts<br />

i området, vilket inte<br />

skett sedan 1995.<br />

Här åligger ett stort ansvar på skogsägarna<br />

och naturvårdsmyndigheterna. Vi från den<br />

ideella naturvården står i startblocken.<br />

NEDRE DALÄLVEN DE SENASTE ÅREN:<br />

2014 skedde äntligen ett genombrott vid<br />

nedre Dalälven då en lyckad häckning genomförts<br />

i området, vilket inte skett sedan<br />

1995. Under 2014 sågs sex olika individer<br />

i trakten.<br />

2015 blev ett än mer spännande år eftersom<br />

det släpptes ut ytterligare projektfåglar<br />

2014. Totalt sågs fem olika individer<br />

men två häckningar genomfördes! Två<br />

hannar konstaterades efter viss förvirring<br />

ha samma hona! Den ena hannen var<br />

dessutom en 2K-fågel.<br />

2016 hoppades vi med tanke på nytillskotten<br />

(utplanteringarna och de vildfödda<br />

fåglarna) att ytterligare häckningar skulle<br />

ske. Men resultatet blev fortfarande ”bara”<br />

två även om ett nytt par hittades. Ännu en<br />

viktig milstolpe uppnåddes då vi i februari<br />

kunde se den första vildfödda ungen i<br />

området. Den naturliga överlevnaden för<br />

ungfåglar är ungefär 20 procent första<br />

året, så bortfallet är stort.<br />

2017 var utgångspunkten mycket god och<br />

vi var alla förväntansfulla. Redan tidigt på<br />

förvintern fick vi kontakt med ytterligare<br />

en vildfödd unge” som också valt att stanna<br />

i området. Under 2017 såg vi tio olika<br />

individer och två häckningar konstaterades.<br />

Två av individerna var omärkta honor.<br />

Sex vildfödda ungar tillfördes till området<br />

och ytterligare åtta fåglar placerades ut<br />

av projektet. Nu fanns ännu fler spettar i<br />

markerna och förutsättningarna ökade för<br />

ytterligare parbildning och ett spännande<br />

nytt år.<br />

En sällsynt syn – revirstrid mellan två vitryggiga hackspettar! En omärkt hona (okänt ursprung) och en<br />

gammal trogen projektfågel hona.<br />

2018 fortsatte inventeringsarbetet men<br />

antalet observerade individer minskade<br />

något, från tio till sju individer. En bidragande<br />

orsak till detta kan ha varit ovanligt<br />

besvärliga is- och snöförhållanden, vilket<br />

försvårade inventeringarna. Vår förhoppning<br />

om nya häckningar grusades också,<br />

utgångspunkten var ju bättre än någonsin,<br />

men ännu en hanne som häckat i flera år<br />

försvann. Året gav därför endast ett med<br />

säkerhet häckande par.<br />

2019 skulle bli genombrottsåret som vi<br />

längtat efter och där antalet konstaterade<br />

häckningar i nedre dalälvsområdet blev<br />

fyra och vi kunde se tvåsiffrigt antal (elva<br />

till tolv exemplar) med vitryggiga hackspettar.<br />

Året inleddes helt oväntat med att<br />

ytterligare en vildfödd ung hanne (född<br />

2017) från ett helt annat område hittades<br />

tillsammans med en hona utsläppt 2017,<br />

således ett nytt par. Fantastiskt att fåglarna<br />

hittar varandra trots stora avstånd. Tidigt<br />

hittar vi fyra bon och vi tror därmed att<br />

vårt inventeringsarbete är över. Men<br />

tyvärr så är alla fyra bon övergivna något<br />

senare och då bebodda av starar. Men fåglarna<br />

finns kvar och skam den som ger sig.<br />

Det ena efter det andra boet hittas ännu en<br />

gång! Slutresultatet blir fyra lyckade häckningar<br />

– tre nya par och ett gammalt.<br />

Träden står i skir grönska. Grönsångare<br />

och svartvit flugsnappare sjunger intensivt<br />

i den tidiga morgonstunden. Vi får kontakt<br />

med vitryggarna och beteendet tyder på<br />

att de häckar i närheten, men vi vill få det<br />

bekräftat. Plötsligt trummar honan ett par<br />

En viltfödd hanne som nu lyckosamt häckar med<br />

en projekthona.<br />

gånger helt nära oss och strax passerar<br />

hannen flygande med mat i näbben. Vi följer<br />

efter i riktningen och efter ytterligare ett<br />

par timmars letande hittar vi äntligen boet.<br />

Nu sitter vi, lyckliga och lite rörda, och ser<br />

hur honan och hennes make, som dök upp<br />

i våras och som är född vilt några mil bort<br />

längs älven, flitigt kommer med mat till<br />

sina ungar i hålet högt upp i en grov asp.<br />

Det är riktigt stort och tillfället störs inte<br />

på något sätt av att det samtidigt hittats en<br />

gulgrå sparv på Gotland.<br />

Det är med en känsla av lycka och tillfredsställelse<br />

vi så småningom lämnar platsen.<br />

Inte bara för att vi, efter att ha lagt ned<br />

mycket tid på just detta par, har lyckats<br />

hitta ännu en häckning, utan också för att<br />

de åtgärder som vidtagits, och alltjämt<br />

vidtas, i Projekt vitryggig hackspett faktiskt<br />

har effekt och bevarar den biologiska mångfalden.<br />

Senare ringmärks fyra ungar i detta<br />

bo. Dem ska vi leta efter nästa vår …<br />

36 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


-bring our amazing world<br />

into clear view<br />

Razor HD<br />

Från 8x42 till 12x50<br />

Pris från 11 990:-<br />

Viper HD<br />

Från 8x42 till 12x50<br />

Pris från 6 490:-<br />

Diamondback HD<br />

Från 8x28 till 12x50<br />

Pris från 2 490:-<br />

Vortex Optics distribueras i Sverige av Nordik Distribution AB - Umevägen 3B, 921 45 Lycksele - 0950-120 00 - www.nordik.se<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 37


FÅGELSKYDD<br />

Vitryggig hackspett<br />

Norrlandsträff om vitrygg<br />

Helgen den 7–9 februari i år<br />

samlades 15 fågelskådare i<br />

Boden med ett gemensamt<br />

intresse, vitryggig hackspett.<br />

Sedan i höstas har ett 30-tal<br />

”vitryggar” hittats i Norrlandslänen, framför<br />

allt i den norra delen och företrädesvis<br />

på fågelmatningar med talg eller späck.<br />

Många extra matplatser har iordningställts<br />

i vinter av intresserade fågelskådare<br />

som stödutfodring för dessa vitryggar.<br />

Förhoppningsvis kan matningarna leda till<br />

att några fåglar stannar kvar och häckar.<br />

I detta skede med ett flertal vitryggiga<br />

hackspettar i Norrlandslänen kände<br />

Berth-Ove Lindström från Boden att det<br />

var angeläget med en Norrlandsträff för<br />

att tillsammans fundera över ett eventuellt<br />

gemensamt arbete med arten. På regionalträffen<br />

i höstas i Sundsvall togs frågeställningen<br />

upp och en ansökan skickades in<br />

till BirdLife Sveriges styrelse om ekonomiskt<br />

stöd för en helg i vitryggsmarkerna i<br />

norr. Styrelsen beviljade ekonomiskt stöd<br />

till träffen med syfte att diskutera förutsättningar<br />

för ett kommande arbete med<br />

arten i norr, dra upp riktlinjer för arbetet<br />

och etablera ett nätverk mellan intresserade<br />

regionalföreningar.<br />

HELGEN BÖRJADE PÅ lördagen med exkursioner<br />

kring Luleå till platser där vitryggig<br />

hackspett har häckat eller vistats länge,<br />

samt till biotoper som har tillräckliga kvaliteter<br />

för att kunna hysa ett häckande par.<br />

Gemensamt för dessa miljöer är att det<br />

är landhöjningsskogar av gråal som efter<br />

30–40 år börjar självdö och därmed skapar<br />

god tillgång på död ved. Kunnig guide var<br />

Jan Bergström som i flera år inventerat<br />

möjliga vitryggsskogar i kustområdet åt<br />

länsstyrelsen.<br />

Mötesdeltagarna fortsatte upp längs<br />

Luleälven till Bodens skjutfält för fältlunch<br />

och möjlighet att få se en lappmes<br />

som varit flitig besökare på en fågelmatning.<br />

Tyvärr tog lappmesen liksom vi<br />

lunchsiesta, utom synhåll.<br />

Nästa stopp blev Degerbäcken några<br />

mil uppströms Luleälven. Där har hela två<br />

honor av vitryggig hackspett hållit till hela<br />

En av två vitryggiga hackspettshonor vid Conny Viklunds matning i Degerbäcken.<br />

vintern vid en fågelmatning, tillsammans<br />

med bland annat fyra större hackspettar<br />

och ett par gråspettar. En vitryggshona<br />

hade besökt stället bara 15 minuter innan<br />

vårt besök, men sedan höll sig hon och<br />

artfränden nogsamt borta, men sådan är ju<br />

nu en gång fågelskådningen …!<br />

FOTO: CONNY VIKLUND<br />

På eftermiddagen var det samling i<br />

byalokalen i Smedsbyn en bit nordöst om<br />

Boden, för ett föredrag av Christer Olsson.<br />

Christer är en välkänd skådarprofil från<br />

Umeå som har ägnat väldigt mycket tid<br />

åt hackspettar, inte minst vitryggen. Han<br />

höll ett föredrag om arten i Västerbotten –<br />

38 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FOTO: BERTH-OVE LINDSTRÖM<br />

Thomas Birkö, Lars-Erik Nilsson, Lotta Berg, Eva Mattsson, Jonas Konradsson, Staffan Müller, Christer Olsson, Lena Bondestad, Lars-Göran Ek, Thomas<br />

Granfeldt, Gabriel Emanuelsson, Elias Forsberg, Roger Olofsson och Peter Berglund.<br />

historik, häckningsmiljöer, beteende och<br />

mycket mer. I Västerbottens län känner<br />

man i nuläget till tio ställen med vitryggig<br />

hackspett, där det ena hyser ett par och<br />

övriga ensamma fåglar. Lokalen var fullsatt,<br />

och den kunskap och det engagemang<br />

som Christer visade upp inför ornitologer<br />

och byabefolkningen medförde att församlingen<br />

INTE ville ha fika efter en timme –<br />

en stor eloge till Christer med andra ord!<br />

Berth-Ove följde därför kortfattat upp<br />

med nuläget i Norrbotten – fyra lokaler<br />

med stationära fåglar. Därefter smörgåsfika<br />

som sponsrats av BirdLife Sverige.<br />

Fågelskådarsällskapet fortsatte därefter<br />

till Sörby vid Råneälven för middag och<br />

övernattning i vackert vintriga omgivningar.<br />

UNDER SÖNDAGSFÖRMIDDAGEN BLEV det<br />

exkursioner till lämpliga vitryggsmiljöer<br />

vid Råneälven och vid kusten, det första<br />

bestående av igenväxande odlingsmarker<br />

med en rikedom av levande och död<br />

lövved. Fyra strömstarar i bråk om bästa<br />

matställe i Prästholmsforsen underhöll de<br />

roade deltagarna.<br />

Lunch blev det i Gemträsk i sällskap av<br />

två gråspettar ute på fågelmatningen.<br />

Eftermiddagen ägnades åt fortsatta<br />

diskussioner om framtida arbete med den<br />

vitryggiga hackspetten. Deltagarna enades<br />

om att bilda en informell arbetsgrupp och<br />

kontaktnät, under våren satsa på utökade<br />

matningar och inventeringar och att samlas<br />

igen under hösten för ett nytt möte.<br />

Lena Bondestad<br />

FOTO: BERTH-OVE LINDSTRÖM<br />

Vitryggig hackspettshanne vid Gemträsk.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 39


JUBILEUM<br />

BirdLife Sverige – SOF 75 år<br />

Fågelskydd –<br />

ett av tre ben<br />

BirdLife Sverige vilar idag på tre ben:<br />

fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning.<br />

När föreningen nu fyller 75 år tittar vi närmare<br />

på hur arbetet med fågelskydd har utvecklats<br />

under de gångna åren liksom vad som har krävt<br />

föreningens insatser från tid till annan.<br />

text Anders Wirdheim<br />

FOTO: GUSTAV DANIELSSON<br />

Det var många som satt med svaret på förra numrets<br />

undran om vilka personerna på bilden är. Bilden är<br />

publicerad i boken Ölands södra udde – klassisk fågelmark<br />

av Boris Engström. Stående Arne Orvelius, sittande Tore<br />

Andersson och Gunnar Svärdson. Vid tubkikarna Boris<br />

Engström och Sven Armington.<br />

Det tog sin tid innan fågelskyddet<br />

blev en viktig del i föreningens<br />

verksamhet. Det var å andra sidan<br />

inte så konstigt. Dels gällde det<br />

för den unga föreningen att få ordentligt<br />

fäste och utveckla arbetet vid Ottenby<br />

fågelstation, dels hade frågor om skydd<br />

av fåglar och natur ingen stark ställning i<br />

samhället. Fram till 1968 var exempelvis<br />

alla fåglar jaktbara förutom de som enligt<br />

beslut blivit fridlysta (och de var en minoritet).<br />

Först då ändrades jaktlagstiftningen<br />

till det omvända: Fåglarna var i princip<br />

fredade såvida det inte beslutats om jakttid.<br />

Men det ska också sägas att duvhök<br />

och sparvhök fortfarande var i stort sett<br />

fredlösa och att arter som jaktfalk, lappuggla<br />

och fjälluggla fick jagas.<br />

Det kom att dröja åtta år efter grundandet<br />

1945 innan det bildades en särskild<br />

fågelskyddskommitté. Fram till dess var<br />

ärendena som rörde fågelskydd få, liksom<br />

artiklar i ämnet i Vår Fågelvärld (<strong>VF</strong>). Den<br />

första publicerades 1947 och var något av<br />

ett försvarstal för hägern eftersom ”fiskare<br />

och fiskodlare kommit att betrakta hägern<br />

som fiende”. Året därpå refererades ett<br />

möte i Stockholm om den ”brännande<br />

frågan om våra rovfåglars roll i markerna”.<br />

Flera namnkunniga ornitologer, bland<br />

andra Gustaf Rudebeck, försvarade rovfåglarna,<br />

men jägmästaren Bertil Haglund ansåg<br />

att totalskydd av sparvhök och duvhök<br />

vore olyckligt – ”folk vill ha möjlighet att<br />

försvara sina höns och småvilt”.<br />

För att bättre kunna verka för ”skyddet<br />

av vårt lands fågelfauna” tillsatte föreningens<br />

styrelse en fågelskyddskommitté<br />

1953. De kommande åren dominerade<br />

jaktfrågorna. Svenska Jägareförbundet<br />

hade sedan 1938 ett ”allmänt uppdrag”<br />

att leda jakten i Sverige, och det var också<br />

Jägareförbundet som tog fram förslag till<br />

jakttider. I processen ingick att dåvarande<br />

SOF fick förslagen på remiss.<br />

Från mitten av 1950-talet blev föreningen<br />

remissinstans även i andra sammanhang,<br />

vilket nog kan ses som att den blivit<br />

en faktor att ta hänsyn till.<br />

En artikel Vår Fågelvärld om omfattande dödlighet<br />

hos starar i Krankesjön blev upptakten till debatten<br />

om gifter i jordbruket.<br />

I MITTEN AV 1950-talet började SOF även<br />

agera när det gällde skydd av viktiga<br />

fågellokaler som hotades. Det gällde bland<br />

annat Getterön, Asköviken och Lina myr.<br />

I en del fall nåddes framgång, i andra<br />

förlorade man.<br />

Mot slutet av 1950-talet seglade två<br />

stora fågelskyddsfrågor upp, oljeutsläpp<br />

i haven och användningen av gifter i<br />

jordbruket. En internationell konvention<br />

mot oljeutsläpp hade antagits 1954, men<br />

den innebar inget totalförbud mot utsläpp.<br />

I ett större område söder om Gotland<br />

var det fortfarande tillåtet att släppa ut<br />

olja. Till detta kom omfattande illegala<br />

utsläpp även i andra svenska farvatten.<br />

Dessa utsläpp innebar att det årligen dog<br />

tiotusentals sjöfåglar i svenska vatten, och<br />

det var först mot slutet av 1900-talet som<br />

vi kunde se riktigt påtagliga minskningar<br />

av oljedöden.<br />

EN FÖRSTA ARTIKEL SOM antyder att jordbruksgifter<br />

påverkar fåglarna publicerades<br />

i <strong>VF</strong> i slutet av 1958 och handlar om en<br />

omfattande dödlighet bland starar runt<br />

Krankesjön i Skåne. Man misstänker starkt<br />

40 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


att bruk av DDT och andra gifter bidragit,<br />

och artikeln avslutas med ”Förgiftningar<br />

som härjar i smyg i småfågelbestånden kan<br />

icke tolereras”.<br />

Frågan om jordbruksgifter var även<br />

uppe till diskussion vid en internationell<br />

konferens i Helsingfors samma år, där det<br />

konstaterades att situationen i<br />

flertalet länder är kaotisk och<br />

att problemet måste ges större<br />

uppmärksamhet.<br />

Läget för fåglarna fortsatte<br />

att förvärras, men det var<br />

först några år in på 1960-talet<br />

som användningen av gifter<br />

började ifrågasättas på allvar.<br />

Hösten 1962 publicerades<br />

Rachel Carsons bok Silent<br />

Spring i USA. Några månadersenare,<br />

våren 1963, kom den i<br />

svensk översättning med titeln Tyst vår.<br />

Trots att boken angreps häftigt av den<br />

kemisk-tekniska industrin, inte minst<br />

i USA, fick den mycket stor betydelse.<br />

Boken handlade i första hand om DDT<br />

och andra insektsgifter, men i Sverige och<br />

övriga Europa kom det även att handla om<br />

Rachel Carsons bok<br />

Silent Spring.<br />

FOTO: JOHN LARSEN<br />

den betning av utsäde som gjordes med<br />

kvicksilverpreparat.<br />

Den svenska debatten tog fart under<br />

hösten 1963, men företrädare för både<br />

jordbruket och den kemiska industrin<br />

bagatelliserade problemen: ”Om det dör<br />

fåglar på grund av växtskyddsmedel, är<br />

det er uppgift att bevisa det”,<br />

sades det bland annat. Frågan<br />

gavs stort utrymme inom både<br />

SOF och i <strong>VF</strong>, och i januari 1964<br />

sände föreningen ut ett upprop<br />

om iakttagelser som kunde sättas<br />

i samband med giftanvändningen<br />

(döda eller förlamade fåglar,<br />

påverkan på häckning, minskande<br />

antal med mera). Svar begärdes<br />

inom tio dagar eftersom underlaget<br />

behövdes för en begäran om<br />

åtgärder från statsmakternas sida.<br />

Gensvaret blev mycket stort, och redan<br />

efter några dagar hade cirka 100 rapporter<br />

kommit in. Den bild som redovisades i <strong>VF</strong><br />

nummer 4 1964 var mycket dyster. Negativa<br />

effekter rapporterades från hela landet<br />

och för många arter var läget kritiskt.<br />

Trots motståndet från både industri<br />

Reklam för DDT. Vilka medel görs det reklam för<br />

idag som blir morgondagens giftskandaler?<br />

och jordbruk fick debatten effekt. Det blev<br />

förbjudet att behandla utsäde med metylkvicksilver<br />

1966, och 1969 var Sverige först<br />

i världen med att förbjuda DDT. Men då<br />

hade också följderna för många fågelarter<br />

blivit påtagliga. Många jordbruksfåglar,<br />

som tidigare varit vanliga, hade försvunnit<br />

från stora områden och flera rovfåglar<br />

stod nära utrotningens gräns. Hos många<br />

människor fanns en uppgivenhet om att<br />

det var för sent att vända utvecklingen.<br />

Med dagens facit i hand, ser vi att det ändå<br />

gick!<br />

TVEKLÖST HADE DENNA biocidkatastrof<br />

även stor betydelse för miljöfrågornas<br />

framväxt i samhällsdebatten. Allt sedan<br />

dess dagar har fågelskyddsfrågorna också<br />

haft en framträdande plats inom BirdLife<br />

Sverige. De senaste årtiondena har det<br />

handlat mer om effekterna av industrialiserat<br />

jordbruk och skogsbruk, även om det<br />

också dykt upp nya giftfrågor, till exempel<br />

så kallade neonikotinoider inom jordbruket.<br />

En sak är sig dock lik: Våra varningar<br />

om negativ påverkan bemöts fortfarande<br />

av förnekande eller bagatelliserande.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 41


RESULTAT Vinterfåglar Inpå Knuten <strong>2020</strong><br />

Grönsiska årets raket<br />

En utebliven vinter gav<br />

svenska folket något<br />

att bita i när det återigen<br />

var dags för årets<br />

största fågelräkning att<br />

gå av stapeln. Antalet<br />

fåglar beräknades bli<br />

färre vid matningarna<br />

och resultatet visar att<br />

farhågorna stämde.<br />

text Maria Strömberg<br />

Trots en fjärdedels minskning av<br />

antalet rapportörer i årets omgång<br />

var det ändå över 15 000 hängivna<br />

fågelentusiaster som deltog i årets<br />

upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten.<br />

Att vi bor i ett avlångt land var något<br />

som blev tydligt i år, då antalet rapportörer<br />

från de snötäckta norra regionerna var<br />

betydligt fler än i det milda Sydsverige<br />

jämfört med i fjol.<br />

Resultatet av årets räkning visar både<br />

FOTO: LOUISE OSBECK<br />

Fågelskådning på olika sätt är en avkopplande<br />

hobby, och dit räknas Vinterfåglar Inpå Knuten.<br />

FOTO: FREDRIK ANMARK<br />

Efter den varma sommaren 2018 rekordblommade alen under våren 2019, vilket gjorde att många<br />

grönsiskor stannade kvar och mumsade alkottar under vintern 2019/<strong>2020</strong>. När kottarna var slut blev<br />

fågelmatningarna populära tillhåll för stora flockar grönsiskor.<br />

välbekanta och överraskande inslag. Efter<br />

14 års raka segrar ser vi återigen den oövervinnerliga<br />

talgoxen i topp och på plats<br />

nummer två hittar vi den tveklöst största<br />

överraskningen: grönsiskan. Denna lilla<br />

gröngula tätting slår dessutom personligt<br />

rekord: hela 84 380 individer räknades in<br />

under de tre dagar som räkningen pågick<br />

– en ökning med mer än 400 procent från<br />

föregående år.<br />

Grönsiskan tillhör en kategori som brukar<br />

gå under titeln invasionsfåglar – arter<br />

som rör sig i stora flockar till områden där<br />

det finns gott om mat, men som stannar<br />

kvar i häckningsområdet när födotillgången<br />

är god.<br />

EN ANNAN INVASIONSART som hamnar på<br />

topplistan i år den sällan skådade tallbiten.<br />

Många har fått ett efterlängtat tillfälle att<br />

se den norrländska arten i vinter då årets<br />

tallbitsinvasion är den största på 20 år.<br />

Sidensvansen är också en art som bör<br />

nämnas i sammanhanget. Den dök upp i<br />

enorma flockar på många platser runt om<br />

i landet och klättrar upp på plats tio på<br />

årets lista.<br />

Några slitstarka arter håller sig precis i<br />

närheten av placeringarna från föregående<br />

år, exempel på dessa är nötkråka, blåmes,<br />

större hackspett och pilfink.<br />

KOLTRASTEN STÅR FÖR en dramatisk<br />

minskning vid årets matningar, vilket mer<br />

stor sannolikhet beror på att de har haft<br />

god tillgång till naturlig föda i form av<br />

mask, bär och insekter. Vid det här laget<br />

vet vi att väder och vind har stor inverkan<br />

på fåglarnas beteenden.<br />

I år är det många räknare som vittnar<br />

om att det har varit få gäster vid fågelborden<br />

under hela vinterhalvåret. Anders<br />

Wirdheim, projektledare för Vinterfåglar<br />

Inpå Knuten, menar dock att det säkerligen<br />

var fler fåglar än vanligt som befann<br />

sig i landet under vintern.<br />

– Man kan säga att det var lite av en<br />

fågelräkning med förhinder just på grund<br />

42 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


FOTO: MAGNUS OLOFSSON LINDH<br />

FOTO: MIA CORNELIUSSON<br />

FOTO: MATS BOSTRÖM<br />

FOTO: BENNY RANEBJER<br />

Några bilder hämtade från Facebookgruppen<br />

Fåglar inpå knuten från<br />

vinterns fågelmatningar. Pilfink längst<br />

upp till vänster som äter jordnötter. Till<br />

höger en större hackspettshanne som<br />

tar för sig av skalade solrosfrön. Nere<br />

till vänster en nötkråka som är en regelbunden<br />

besökare vid vissa matningar i<br />

framför allt norra Sverige, och till sist två<br />

klängande blåmesar kring ett rör fyllt<br />

med jordnötter.<br />

av det milda vädret och rikedomen på mat<br />

i naturen. Under hösten 2019 hade träd<br />

och buskar en fantastisk frösättning. Detta<br />

gjorde att även om vi säkert hade betydligt<br />

fler fåglar som var kvar i Sverige i år än<br />

föregående vintrar, så var det helt enkelt så<br />

att färre fåglar kom fram till matningarna,<br />

säger Anders Wirdheim.<br />

DET ÄR FÖRSTÅS glädjande att vintern<br />

har varit så pass mild att våra bevingade<br />

vänner haft god tillgång till föda, men det<br />

är också viktigt att så många som möjligt<br />

fortsätter att delta i Vinterfåglar Inpå<br />

Knuten. Dels för uppskattningen av fågelarternas<br />

utbredningsområden i landet,<br />

men också för att räkningen bidrar till ett<br />

ökat intresse hos allmänheten för fåglar<br />

under vinterhalvåret.<br />

VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN Talgoxen i topp som vanligt<br />

Resultat (antal fåglar)<br />

1. Talgoxe 103 564<br />

2. Grönsiska 84 380<br />

3. Blåmes 83 507<br />

4. Pilfink 82 899<br />

5. Domherre 48 803<br />

6. Skata 37 082<br />

7. Kaja 33 064<br />

8. Grönfink 30 665<br />

9. Gråsparv 26 511<br />

10. Sidensvans 26 406<br />

11. Koltrast 21 356<br />

12, Nötväcka 20 567<br />

13. Gulsparv 18 178<br />

14. Steglits 17 151<br />

15. Bergfink 16 437<br />

Kommuntoppen (antal rapportörer)<br />

1. Uppsala 16 269<br />

2. Norrtälje 14 214<br />

3. Stockholm 10 247<br />

4. Göteborg 10 220<br />

5. Falun 9 761<br />

6. Gotland 9 472<br />

7. Sundsvall 9 458<br />

8. Linköping 9 386<br />

9. Umeå 9 033<br />

10. Växjö 8 309<br />

11. Örebro 8 255<br />

12. Jönköping 8 170<br />

13. Leksand 8 088<br />

14. Hässleholm 7 700<br />

15. Borås 7 569<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 43


FÖRSVUNNA FÅGLAR Paradisparakit text och foto Torgny Nordin<br />

illustration Jonna Hallberg<br />

Glimt av en<br />

förlorad värld<br />

I<br />

hjärtat av Sydney, strax intill Hyde Park<br />

och Robert Burns staty, ligger S:t James<br />

anglikanska kyrka vars dörrar just nu<br />

står på vid gavel så att psalmsången<br />

flödar ut över nejden och King streets förbipasserande<br />

söndagsflanörer och vidare<br />

ner mot finanskvarteren där den slutligen<br />

dränks i trafiken.<br />

Jag går in. Den sjungande församlingen<br />

står upp i bänkarna och tar ingen notis när<br />

jag går fram till väggen med minnestavlan<br />

över den engelske ornitologen John<br />

Gilbert som under en expedition till Kap<br />

York år 1845 stupade av ett spjut i nacken,<br />

trettiotre år gammal. Texten lyder: Dulce<br />

et decorum est pro scientia mori – ”Skönt<br />

och ärorikt är att dö för vetenskapen”.<br />

John Gilbert arbetade på uppdrag av<br />

en annan engelsman, John Gould, vilken<br />

brukar räknas som den australiska ornitologins<br />

fader. Tillsammans med John Gould<br />

och hans hustru Elizabeth Gould, som<br />

var en av viktorianska erans skickligaste<br />

vetenskapliga illustratörer, hade han genomfört<br />

en lång expedition till Tasmanien<br />

samt de södra delarna av sydkontinenten.<br />

Gilbert återvände några år senare för att<br />

fortsätta insamlingen av fåglar och naturalier<br />

åt Gould som vid tidpunkten var mitt<br />

inne i sitt arbete med sjubandverket Birds<br />

of Australia.<br />

Ensam inledde Gilbert sin andra resa i<br />

Västaustralien som han genomfor under<br />

svåra umbäranden. Åtskilliga månader<br />

försenad lyckades han ta sig till Sydney varifrån<br />

han efter diverse missöden fortsatte<br />

norrut, upp mot Darling Downs, väster om<br />

Brisbane i Queensland. Vid Condaminefloden<br />

stöter han på en sällsamt vacker och<br />

dittills okänd papegoja. I brev till Gould<br />

Paradisparakit Psephotus pulcherrimus kallades tidigare paradispapegoja efter engelskans Paradise<br />

Parrot. Fågeln på bilden är en adult hanne och finns i Göteborgs naturhistoriska museums samling.<br />

berättar Gilbert ingående om fyndet; hur<br />

han i juni 1844 sköt en praktfull papegoja<br />

– ”utan undantag vackrare än alla andra<br />

i sitt följe i Australien” – varefter han<br />

vädjar till Gould att uppkalla den efter<br />

honom. Så snart Gilberts brev når England<br />

beskriver Gould i februari 1845, inför ett<br />

sammanträde i Royal Zoological Society<br />

of London, den nya arten utifrån Gilberts<br />

anteckningar. Fågeln får namnet Beautiful<br />

Parrakeet Platycercus pulcherrimus.<br />

NÄR JOHN GILBERTS insamlade papegoja<br />

småningom nådde fram till London<br />

insåg Gould att Platycercus, släktnamnet<br />

för rosellorna, knappast kunde stämma.<br />

Sålunda ändrades det till Psephotus. Det<br />

nya släktnamnets etymologi går tillbaka<br />

på ett grekiskt begrepp som i överförd mening<br />

avser mosaik, syftande på papegojans<br />

skimrande färgfläckar. Artnamnet betyder<br />

kort och gott vacker. Fast det var inte slut<br />

där, för Gould upptäckte att trivialnamnet<br />

Beautiful Parrakeet redan var tingat,<br />

varför Gilberts papegoja från mitten av<br />

artonhundratalet kom att benämnas Paradise<br />

Parrot, Psephotus pulcherrimus. Det<br />

svenska namnet, vilket kom i bruk långt<br />

senare, är paradisparakit.<br />

I John Goulds praktbok om Australiens<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 45


FÖRSVUNNA FÅGLAR<br />

Paradisparakit<br />

Endast i museer kan man idag se paradisparakit. Fågeln på bilden är samma individ som på föregående sida. Runt etthundrafemtio skinn finns i samlingar<br />

världen över. Arten har inte setts sedan 1928 och anses utdöd.<br />

fåglar illustrerades de flesta arter parvis,<br />

paradisparakiten utgjorde dock ett undantag.<br />

Visserligen avbildades två individer,<br />

men bägge var hannar. Hur honorna såg ut<br />

visste ännu ingen. Snart nog steg intresset<br />

och nyfikenheten växte för allt som hade<br />

med paradisparakiten att göra; fågelparker<br />

samt privata burfågelidkare och samlare<br />

trånade hett efter paradisparakiter till sina<br />

voljärer samtidigt som den var en gåta för<br />

ornitologerna.<br />

Det tog en tid och under ett par decennier<br />

anlöpte fartygen Europa lastade med<br />

bland annat paradisparakiter. De allra<br />

flesta försmäktade emellertid under den<br />

flera månader långa sjöresan, och dog<br />

de inte till sjöss gjorde de det snart nog i<br />

fuktiga och kalla burar fulla av andra och<br />

för dem främmande arter. Så blev de allt<br />

sällsyntare och berättelserna om paradisets<br />

papegoja förvandlades långsamt från<br />

hågkomster och minnen till legender och<br />

myter. Sanning och sägen sammanflätades<br />

och i början av nittonhundratalet hade<br />

paradisparakiten blivit den australiska<br />

fågelvärldens mest eftersökta och gåtfulla<br />

art.<br />

FÖRSTA GÅNGEN PARADISPARAKITEN<br />

omnämns i svenskt sammanhang är, såvitt<br />

jag känner till, i norske etnografen och<br />

naturforskaren Carl Lumholtz reseskildring<br />

Bland menniskoätare – Fyra års resa<br />

i Australien vilken samtidigt utkom i<br />

engelsk, fransk, tysk och svensk upplaga<br />

år 1889. Lumholtz resa pågick mellan 1880<br />

och 1884 och spenderades huvudsakligen<br />

i Queensland. Tidstypisk och nattstånden<br />

etnografi står i centrum, men boken<br />

rymmer även åtskilligt av biologiskt och<br />

ornitologiskt värde. Upptäckten av en ny<br />

art trädkänguru hör tveklöst dit liksom<br />

hans lika anmärkningsvärda som gripande<br />

skildring av paradisparakiter. Lumholtz<br />

berättelse från Nogoafloden är inget<br />

mindre än en klassisk passage i australisk<br />

ornitologi och värd att citera i sin helhet:<br />

”I denna trakt sköt jag två exemplar af<br />

46 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


den vackra papegojan Platycercus pulcherrimus<br />

under följande märkvärdiga omständigheter:<br />

en timme före solnedgången lemnade<br />

jag lägret med min bössa och fick snart<br />

sigte på ett par af dessa eleganta papegojor,<br />

en hane och en hona, som spatserade<br />

omkring strax bredvid en termithög och åto<br />

gräsfrö. Sedan jag skjutit hanen, flög honan<br />

upp i ett närstående träd. Jag gick icke<br />

strax fram för att upptaga den döda fogeln;<br />

undergumpens fina, skarlakansfärgade<br />

fjädrar, som lyste i den sjunkande solens<br />

sista strålar, kunde tydligt ses på afstånd.<br />

Strax derefter kom honan flygande ned<br />

till sin döda make. Med näbben lyfte hon<br />

upprepade gånger den dödes hufvud upp<br />

från jorden, gick fram och tillbaka på den<br />

döda kroppen, liksom för att trampa lif i den<br />

igen. Derpå flög hon bort, men vände strax<br />

tillbaka med några torra grässtrån i näbben<br />

och lade dem framför den döda fogeln, förmodligen<br />

för att få den att äta af fröna. Då<br />

äfven detta var förgäfves, började hon åter<br />

lyfta på sin makes hufvud, spatserade ännu<br />

en gång öfver dess kropp och flög sedan bort<br />

i ett träd just då skymningen föll på. Jag<br />

närmade mig trädet, och ett skott gjorde<br />

slut på det trofasta djurets sorg.”<br />

NÄR LUMHOLTZ SKREV detta hade han<br />

ännu inte fått klart för sig att Gould ändrat<br />

släktnamnet till Psephotus. Fast förvirring<br />

och osäkerhet har präglat åtskilligt av vår<br />

kunskap om paradisparakiten, från släktskap<br />

med andra arter till samevolution<br />

med nattfjärilar inuti bohålet. Museerna<br />

slarvade dessutom med etiketterna på insamlade<br />

paradisparakiter vilket stundom<br />

gjort det svårt att säkerställa datum och<br />

proveniens. Länge var det en vedertagen<br />

uppfattning att den förekom, om än glest,<br />

från norra New South Wales till Kap York.<br />

Numera är uppfattningen att paradisparakitens<br />

kärnland utgjordes av Queenslands<br />

en gång frodiga gräsmarker, ungefär från<br />

dagens Rockhampton vid Korallhavet bort<br />

mot Diamantinafloden i väst.<br />

Som Lumholtz noterar höll paradisparakiterna<br />

till vid termitstackar i vilka de<br />

även byggde sina bon, något som också är<br />

utmärkande för två av dess närmaste släktingar:<br />

Hooded Parrot Psephotus dissimilis<br />

samt Golden-shouldered Parrot Psephotus<br />

chrysopterygius. Den förra är sällsynt förekommande<br />

i Northern Territory och kallas<br />

på svenska svarthätteparakit, den senare,<br />

gulskuldrad parakit, är idag akut hotad<br />

och har en ytterst begränsad utbredning<br />

på norra Kap York. De två återstående<br />

arterna i det endemiska papegojsläktet är<br />

Mulga Parrot Psephotus varius, mulgaparakit,<br />

samt Red-rumped Parrot Psephotus<br />

haematonotus, sångparakit, vilka bägge<br />

har en sydligare utbredning samt häckar i<br />

ihåliga träd.<br />

Psephotus-systematiken var i princip<br />

stabil under hela nittonhundratalet, men<br />

härom året framfördes åsikten, efter en<br />

molekylärstudie, att endast sångparakiten<br />

borde bli kvar i det släktet medan de fyra<br />

andra, alltså även paradispapegojan, skulle<br />

överföras till nygamla Psephotellus. Värt<br />

att notera i sammanhanget är att hybrider<br />

mellan sångparakiter och paradisparakiter<br />

inte var helt ovanliga under burfågelindustrins<br />

glansdagar runt förrförra sekelskiftet.<br />

MAN FÖRSTOD SIG inte på paradisparakiten.<br />

Dess suggestiva skönhet liksom<br />

förstärktes av namnet vilket i sin tur<br />

antydde metafysiska dimensioner. Att ha<br />

en uppstoppad paradisparakit i salongen<br />

blev följaktligen ännu en mättad symbol<br />

som viktoriansk överklass gärna omgav sig<br />

med. Men levande exemplar dukade alltid<br />

under – vilket sannerligen inte var fallet<br />

med en annan liten papegoja, undulaten<br />

Melopsittacus undulatus, som paret Gould<br />

tagit med sig hem från Australien 1840<br />

efter första resan ihop med John Gilbert.<br />

Fast det är en annan historia.<br />

Lumholtz och Gilbert var, skulle man<br />

kunna säga, ett slags tidsmässiga riktkarlar<br />

med avseende på exploateringen av<br />

Queenslands inre och paradisparakitens<br />

slutgiltiga undergång. Den senare genomfor<br />

ett ännu jungfruligt land med böljande<br />

slätter bevuxna av ursprungliga, perenna<br />

gräsarter och glesa skogar. Visst svedjebruk<br />

bedrevs av urbefolkningen vilket<br />

förstärkte landskapets parkkaraktär och<br />

förmodligen var till fromma för paradisparakiterna.<br />

Den förre, vår norske resenär, mötte en<br />

natur vilken var mitt i en genomgripande<br />

förändring. Skogarna föll, ängsmarkerna<br />

brändes, klövar från tiotusentals råmande<br />

biffkor rev upp marken och hundratusentals<br />

får tuggade sig igenom landskapet<br />

vilket snart nog förändrades till oigenkännlighet.<br />

Den forna paradisiska naturen<br />

transformerades till beteslandskap som<br />

visserligen hade stor produktionspotential,<br />

men vars motståndskraft reducerades<br />

av förlorad förmåga att stå emot långvarig<br />

torka. Föga överraskande blev den biologiska<br />

mångfalden reducerad till enfald.<br />

Och paradisparakitens dagar var snart till<br />

ända.<br />

Den sista insamlingen av paradisparakiter<br />

inträffade troligen mot slutet av<br />

artonhundratalet. Runt första världskriget<br />

började australiska ornitologer artikulera<br />

den obekväma tanken att arten inte längre<br />

existerade i sinnevärlden. Misstanken<br />

grundades främst på att inga paradisparakiter<br />

längre fanns i fångenskap samt att<br />

inte ett enda exemplar gick att uppbringa<br />

trots att skyhöga belopp erbjöds av burfågelhandlare<br />

och ivriga samlare.<br />

IN I HISTORIEN stiger nu Alec Chisholm,<br />

australisk journalist och ornitolog som<br />

bland annat var redaktör för tidskriften<br />

The Emu under en tid. Som artonåring<br />

hade han rasat mot hattindustrins användning<br />

av granna fågelfjädrar och tio år<br />

senare, 1918, publicerar han ett allmänt<br />

upprop i The Emu om paradisparakiten.<br />

Han är helt övertygad om att den inte<br />

försvunnit – och ber nu läsarna om hjälp<br />

med att bevisa saken. I likhet med anslag<br />

om upphittade plånböcker eller bud om<br />

ubåtar i ytterskärgården vällde svaren<br />

in. Hur många falsklarm Chisholm fick<br />

motta är inte känt, men några föranledde<br />

rejäla utryckningar till alltid lika tvärsäkra<br />

uppgiftslämnare. Rödvingad papegoja<br />

Aprosmictus erythropterus, en nordlig art<br />

som även förekommer på Nya Guinea,<br />

hörde till de fåglar som paradisparakiten<br />

ofta blandades ihop med.<br />

Så en sommardag i december 1921 får<br />

Chisholm svar från ornitologen och amatörfotografen<br />

Cyril Jerrard vilken på en så<br />

kallad station i bushen vid Burnett Valley<br />

upptäckt paradisparakiter. Och inte nog<br />

med det! Jerrard hade även hittat ett häckande<br />

par och satt upp sitt gömsle framför<br />

termitstacken. Han får flera utmärkta<br />

svartvita fotografier, men häckningen<br />

misslyckas och hans förhoppning om att<br />

dokumentera när ungarna kikar ut ur hålet<br />

uteblir. Efter en tid gräver han ur termitstacken<br />

och det visar sig då att äggen är<br />

sterila.<br />

Cyril Jerrards fotografier var de första<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 47


FÖRSVUNNA FÅGLAR<br />

Paradisparakit<br />

som någonsin tagits av levande paradisparakiter<br />

– och de skulle även bli de sista.<br />

Från och till observerar Cyril Jerrard paradisparakiter<br />

i området, men trots att det i<br />

flera fall rör sig om par finner han inga fler<br />

termitstackar med bon. I november 1927<br />

noterar Jerrard en hanne som visslande<br />

flög mellan några eukalyptusar och akaciaträd.<br />

Vad han då inte vet är att han aldrig<br />

mer ska se någon paradisparakit. Ett år<br />

senare, alltså 1928, rapporterar grannen en<br />

fågel, men därefter försvinner paradisparakiten<br />

bortom synranden – och vad som<br />

sedan följer, under trettio- och fyrtiotalen<br />

– ja, under återstoden av nittonhundratalet<br />

– är bara en lång räcka med overifierade<br />

observationer.<br />

ALEC CHISHOLM GER sig emellertid inte,<br />

utan skriver 1936 ånyo ett upprop vilket<br />

dock inte mottas med samma entusiasm<br />

som tidigare. Två år senare beger han<br />

sig till England där hans sökande ger ett<br />

annat slags utdelning; hemma hos John<br />

Goulds släktingar hittar han nämligen en<br />

stor mängd bortglömda dokument och<br />

dagböcker som tillhört John Gilbert. I dem<br />

finns åtskilligt att läsa om paradisparakiter<br />

och vad som låg bakom Gilberts dramatiska<br />

död uppe vid Carpentariaviken.<br />

Chisholm publicerade materialet i den i<br />

sammanhanget viktiga boken Strange New<br />

World 1941. Att Chisholm övertolkade en<br />

del av innehållet, som till exempel Gilberts<br />

uppgifter om häckande paradisparakiter<br />

på Kap York, har dock skickligt påvisats<br />

av ornitologen och vetenskapsskribenten<br />

Penny Olsen i hennes lysande och synnerligen<br />

klargörande bok Glimpses of Paradise<br />

från 2007.<br />

Föreställningen att paradisparakiten<br />

levde kvar i någon oupptäckt och undanskymd<br />

vrå i det innersta av Queensland<br />

blev för åtskilliga, inte minst Alec Chisholm<br />

och hans vänner, till en romantisk<br />

tankefigur. Att paradispapegojan skulle<br />

vara utrotad framstod för dem som ett<br />

outhärdligt påstående.<br />

Med den moderna, bilburna fältornitologins<br />

genombrott under sextiotalet<br />

genomfördes otaliga expeditioner i Gilbert<br />

och Lumholtz fotspår, men alla var förgäves.<br />

Emellanåt flammar dock intresset upp<br />

igen och då enligt en logik som känns igen<br />

från förmenta observationer av exempelvis<br />

pungvarg Thylacinus cynocephalus och<br />

Den sällsynta svarhätteparakiten Psephotus dissimilis, Hooded Parrot, häckar i termitstackar i likhet<br />

med paradisparakiten samt akut hotade gulskuldrade parakiten P. chrysopterygius. Northern Territory,<br />

Australien.<br />

nattpapegoja Pezoporus occidentalis; det<br />

är ett hemlighetsmakeri av guds nåde med<br />

visning av oskarpa bilder i slutna församlingar<br />

mot uppgivande av tysthetslöfte och<br />

viskningar till pressen som blixtsnabbt<br />

blåser upp allt till gigantiska proportioner.<br />

Sedan tystnad.<br />

I MUSEER RUNT om i världen finns runt etthundrafemtio<br />

bevarade paradisparakiter,<br />

två av dem i Sverige. Riksmuseet äger en<br />

hanne som insamlades i Queensland under<br />

artonhundrasextiotalet och som sändes till<br />

Stockholm 1902. På Naturhistoriska museet<br />

i Göteborg ligger det andra exemplaret,<br />

också det en hanne, vilken insamlades<br />

några decennier senare, möjligen som en<br />

av de allra sista individerna. Insamlingslokalen<br />

anges som Gympie, cirka tio mil<br />

söder om Burnett Valley där Cyril Jerrard<br />

fotograferade och observerade den sista<br />

paradisparakiten.<br />

Och nu ligger den framför mig, på en<br />

bänk i museets källare, och jag inte låta bli<br />

att kippa efter andan när den glänsande,<br />

juvelskimrande fjäderdräkten blir fri från<br />

sitt skyddande plasthölje. Det är en märklig<br />

skönhet och jag kommer på mig själv<br />

med att viska – som i S:t James kyrka i<br />

Sydney framför John Gilberts minnestavla.<br />

Hans önskan var ju att paradisparakiten<br />

skulle uppkallas efter honom, men så blev<br />

det alltså inte. Istället är han hågkommen<br />

i namnet på Australiens sällsyntaste däggdjur,<br />

det lilla pungdjuret Gilbert’s Potoroo<br />

Potorous gilbertii.<br />

Paradisparakiten finns inte mer. För<br />

den levde i ett landskap som också det är<br />

borta. Vad som sist och slutligen knäckte<br />

den är emellertid oklart. Säkert är att<br />

européernas ankomst förändrade allt i<br />

grunden. Darling Downs, där Gilbert först<br />

upptäckte paradisparakiten, var före exploateringen<br />

ett enastående område – rent<br />

av paradisiskt – med högt gräs av olika<br />

torktåliga arter där finkar och trappar och<br />

48 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Mulgaparakiten Psephotus varius, Mulga Parrot, är en av paradisparakitens tre närmaste släktingar. Till skillnad från de andra är den<br />

inte lika bunden till termitstackar. Gluepot, South Australia.<br />

papegojor och mängder med andra fåglar<br />

trivdes. Så var det runt om i Queensland.<br />

Med européerna följde biffkor, bränning,<br />

fårhjordar, skogsskövling och allehanda<br />

invasiva arter, fikonkaktus Opuntia vulgaris<br />

är bara ett exempel.<br />

Intresset för den märkvärdiga och<br />

vackra papegojan resulterade i omfattande<br />

insamlingar till burfågelparker medan<br />

samlarna höll tillgodo med skjutna fåglar,<br />

företrädesvis av utfärgade hannar. Som<br />

om inte det var nog inleddes industriell<br />

utvinning av termitstackar vilka användes<br />

till golv samt, inte minst, anläggning av<br />

tennisbanor – varefter kolonisternas katter<br />

smörjde kråset med det fåtal fåglar som<br />

återstod.<br />

Villkoren blev tillslut omöjliga för<br />

paradisparakiten. Det gick aldrig att samförverkliga<br />

de hårt arbetande nybyggarnas<br />

dröm om ett lyckligt Australien med en rik<br />

och oförstörd natur. Av det forna paradiset<br />

är det bara namnet som finns kvar.<br />

Sångparakiten Psephotus haematonotus, Red-rumped Parrot, är vanligast i gruppen färggranna<br />

gräspapegojor. I ny systematik är den ensam i släktet Psephotus medan paradisparakiten är en av fyra i<br />

släktet Psephotellus. Riverland, South Australia.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 49


TÅGSKÅDA<br />

Storlien<br />

Kartorna är hämtade ur böckerna Götalands bästa fågellokaler, Svealands<br />

bästa fågellokaler och Norrlands bästa fågellokaler (Magnus Ullman) där<br />

nedanstående och andra fågellokaler behandlas utförligare.<br />

Storlien<br />

Som på räls<br />

Bilen är ofta ett helt överflödigt transportmedel, men för<br />

fågelskådaren ibland det lämpligaste på grund av faktorer<br />

som tidiga morgnar, otillgängliga observationsplatser och<br />

snabba förflyttningar. Men det finns också ett antal förstklassiga<br />

fågellokaler som man kan resa till med tåg.<br />

text, foto och grafik Magnus Ullman<br />

Storliens fågelskyddsområde erbjuder fina miljer för vadare. Dessutom vacker<br />

utsikt över Åsvallmyren från ett väderskydd.<br />

Blåhake, de svenska fjällens näktergal. Vanlig i videbestånden runt Storlien.<br />

Sången är lika vidunderlig som färgerna.<br />

Skurdalshöjden<br />

2 km<br />

VAR: Jämtland. Tåg via Östersund–Ånn.<br />

VÄGBESKRIVNING: Det är gångavstånd mellan järnvägsstationen<br />

och Storliens fågelskyddsområde: 1,4 kilometer.<br />

FÅGLAR: Dubbelbeckasin och andra vadare, sjöorre, bergand,<br />

dalripa, smålom, svarthakedopping, blåhake, lappsparv, gråsiska.<br />

Chans på fjällabb.<br />

BÄSTA TID: Maj–juli. Av intresse främst april–augusti.<br />

PLATSER ATT BESÖKA: Ytterst trivsam skådning med flera områden<br />

på bekvämt gångavstånd. Storliens fågelskyddsområde är<br />

en ljuvlig miljö med änder, smålom, spelande småspov och flera<br />

andra vadare; härlig utsikt över Åsvallmyren från ett väderskydd.<br />

Ett midnattsbesök på Skurdalshöjden kan ge spelande dubbelbeckasin<br />

med chans på fler fjällarter om man vandrar vidare<br />

uppför. Man kan också följa en stig mot väster till det spektakulära<br />

vattenfallet Brudslöjan på gränsen till Norge (3,4 kilometer<br />

från järnvägsstationen); chans på tretåig hackspett, ringtrast,<br />

forsärla och lavskrika. Blåhake är vanlig i hela området. Två till<br />

fyra dagars skådning i området kan vara lämpligt.<br />

BOENDE: Hotell i Storlien.<br />

Blomsterstigen<br />

Norder-<br />

Slam-<br />

Åsvalltjärnen<br />

damm-<br />

arna<br />

Slalombackarna<br />

J<br />

Norder-<br />

Sandtjärnen<br />

Sönner-<br />

Sandtjärnen<br />

STORLIEN<br />

Stallsjön<br />

Topptjärnen<br />

Storliens<br />

Bergtjärnen<br />

fågelskyddsområde<br />

Svarttjärnarna<br />

Björnklyftan<br />

Åsvallmyren<br />

50 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


VÄLKOMMEN TILL<br />

GRÖNHÖGENS STUGBY<br />

Prisvärt boende på södra Öland!<br />

10 stugor i vacker omgivning i samhället Grönhögen<br />

på södra Öland. Stugorna har 3–5 bäddar på 26 m 2<br />

och är utrustade för självhushåll.<br />

För mer information och bokning<br />

www.gronhogensstugby.se<br />

070-387 62 62<br />

Studera biologi till hösten?<br />

Ta del av och tillämpa den senaste forskningen<br />

om hur klimatet påverkar livet i<br />

Östersjön, från mikroorganismer och alger<br />

till fiskar och fåglar.<br />

Närheten till Öland och<br />

dess rika fågelliv gör<br />

Linnéuniversitetet till<br />

ett självklart val för dig<br />

som är fågelintresserad!<br />

Mer information<br />

En helg med fåglar i Siljansbygden<br />

Datum: 8–10 maj samt 15–17 maj<br />

Hackspettar, hönsfåglar och ugglor samt god mat och trevlig<br />

samvaro står främst på menyn!<br />

Insjöns Hotell är en pittoresk anläggning som erbjuder helpension i<br />

mysig miljö.<br />

Ciceron under helgerna är Staffan Müller från Leksands<br />

Fågelklubb som tar oss med till bland annat lapp- och slagugglans<br />

marker, gråspettens och den tretåiga hackspettens revir, samt besök<br />

vid de restaurerade våtmarkerna Limsjön och Dragsängarna samt<br />

”lövskogsdjungeln” Hundhagen, med mera …<br />

Pris: 4 325 kronor (helpension, guidning och transporter)<br />

Välkommen!<br />

Insjöns Hotell telefon 0247 – 410 50<br />

info@insjonshotell.se<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 51


ORNITOLOGISKA TIDSBILDER<br />

Tofslärka<br />

text Reino Andersson<br />

Järnvägslärkan som<br />

trotsade prognoserna<br />

DÅ<br />

FOTO: REINO ANDERSSON<br />

Tofslärkan expanderade norrut<br />

under 1800-talet och nådde Skåne i<br />

vid omfattning under andra halvan<br />

av detta århundrade. Expansionen<br />

fortsatte och arten etablerade sig efterhand<br />

som häckfågel i Halland, Småland, Bohuslän,<br />

i viss mån Västergötland samt Öland.<br />

Spridda häckningar rapporterades även<br />

från landskap som Närke och Uppland.<br />

Men expansionen ersattes av en reträtt och<br />

de nordliga landskapen övergavs successivt<br />

under 1900-talet… Danmark erövrades<br />

ungefär samtidigt och även i vårt grannland<br />

har det successivt gått utför under senare<br />

decennier.” (Skånes Fågelatlas, 2013).<br />

FÖRST ETABLERING PÅ bred front sedan<br />

kraftig tillbakagång igen, allt inom loppet<br />

av ett drygt sekel. Detta mönster går igen<br />

för en rad fågelarter som hos oss befinner<br />

sig i periferin av sitt utbredningsområde.<br />

Några svenska exempel är brunanden som<br />

invandrade i mitten av 1800-talet samt<br />

turkduva och rosenfink vars inträde i den<br />

svenska faunan ägde rum nästan hundra år<br />

senare. I vår tid har de åter minskat, ibland<br />

anar vi varför, oftast inte. Men förändringarna<br />

sker sällan isolerat, utan sammanhänger<br />

med skeenden längre söder- eller<br />

österut i arternas kärnområden. Vilka de<br />

bakomliggande orsakerna där kan vara vet<br />

vi över huvud taget väldigt lite om.<br />

När det gäller tofslärkan var den kraftiga<br />

expansionen kanske särskilt förvånande,<br />

då den länge ansågs vara extremt<br />

stationär i sina ursprungliga häckningsområden<br />

kring Medelhavet. Spridningen<br />

norrut är väl belagd inte minst i Tyskland,<br />

där man kunde följa artens erövring av det<br />

ena området efter det andra. I mitten av<br />

1800-talet tog spridningen fart i Danmark<br />

och mot slutet av seklet återfanns den över<br />

hela Jylland och på öarna. Under 1860-talet<br />

ökade även det skånska beståndet och<br />

Tofslärka på Malmö godsbangård 1978.<br />

några decennier senare var tofslärkan<br />

relativt vanlig i hela landskapet. Den<br />

fick under sin fortsatta spridning norrut<br />

viktiga brohuvuden en bra bit upp i södra<br />

Sverige. Göteborg var ett sådant liksom<br />

Örebro, där den lär ha varit ganska talrik<br />

på 1920-talet.<br />

Tofslärkan var intimt förknippad med<br />

bangårdarna, de skräpiga, ogräsbevuxna<br />

lastplatserna och hamnupplagen och det<br />

var inte utan fog den gick under namnet<br />

järnvägslärka. I sekelskiftets Göteborg och<br />

långt fram på 1950-talet, var tofslärkan en<br />

välkänd och omtyckt följeslagare bland<br />

järnvägspersonalen. Den fågelintresserade<br />

lokföraren Per Olof Slättberg berättade<br />

1979 om sitt förhållande till lärkorna; ”Jag<br />

minns tofslärkan från min barndom i början<br />

av 1920-talet som en mycket vanlig fågel<br />

nästan överallt på södra Hisingen, exempelvis<br />

i Frihamnen. Jag kan tyvärr inte ange<br />

närmare detaljer om förekomsten, eftersom<br />

man då aldrig reflekterade över denna<br />

dagligen sedda fågel. Förutom Frihamnen<br />

minns jag den speciellt från bangårdarna<br />

vid Kville och Sannegården och kvarnen Tre<br />

Kronor, samt att man ofta såg dem lite<br />

varstans utmed hamngatorna. Allmännast<br />

verkar den ha varit någon gång under<br />

1920-1930-talen. Det var först under mitten<br />

av 1940-talet som jag började märka en<br />

minskning och reflektera över orsakerna.”<br />

DESS SKANDINAVISKA GLANSPERIOD och<br />

den inledande nedgången i beståndet<br />

tycks tidsmässigt sammanfalla väl med Per<br />

Olof Slättbergs iakttagelser i Göteborg. I<br />

slutet av 1960-talet återstod cirka 30¬40<br />

par i en handfull skånska städer, och de<br />

dokumenterades ganska ingående av<br />

lokala ornitologer. Även i Danmark ägde<br />

en tillbakagång rum, men med avsevärt<br />

högre numerär var populationen fortfarande<br />

livskraftig med cirka 250 par bara<br />

på Nordjylland. Så sent som 1979 deltog<br />

jag själv i en inventering av Fredrikshamn<br />

som resulterade i inte mindre än 20–21<br />

par. Bona som var lätta att hitta låg tätt på<br />

de många ogräsytorna kring hamn- och<br />

färjeterminaler. Med dagens ögon tillhör<br />

52 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


TOFSLÄRKA<br />

Tofslärkan är sedan tre decennier<br />

utgången som svensk<br />

häckfågel. Numera ses bara<br />

enstaka exemplar.<br />

30–40 PAR<br />

Antalet kvarvarande häckande par av tofslärka i slutet av<br />

1960-talet. Dessa fanns då i en handfull skånska städer.<br />

Tidigare under 1900-talet hade tofslärkan varit relativt<br />

vanlig i städer som Göteborg och Örebro.<br />

FOTO: NIKLAS ARONSSON<br />

UR HUNTLEYS BOK A CLIMATE ATLAS OF EUROPEAN BREEDING BIRDS<br />

dock tofslärkan en svunnen fågelvärld,<br />

då den redan varit utgången som svensk<br />

häckfågel i tre decennier. Den sista danska<br />

utposten 2019 återfanns vid Hirtshals med<br />

ett enda häckande par. Det har naturligtvis<br />

spekulerats kring orsakerna till nedgången.<br />

Hästarnas försvinnande ur stadsbilden,<br />

städning av hamnmiljöer, ökad trafik och<br />

kalla vintrar har ofta anförts som förklaringar.<br />

En del av de ornitologer som<br />

studerat tofslärkor har dock ställt sig tveksamma<br />

såväl till hästarna som trafiken och<br />

vintrarna. Uppröjningen av stadsmiljöerna<br />

skedde inte heller i någon större omfattning<br />

förrän senare, då lärkorna redan hade<br />

minskat påtagligt.<br />

NU<br />

Tillbakagången för tofslärkan överensstämmer<br />

dåligt även med de<br />

klimatprognoser som på senare tid<br />

tagits fram för europeiska häckfåglar.<br />

Huntleys omfattande klimatatlas från<br />

2007 presenterar simuleringar för slutet<br />

av detta sekel. Av den framgår att tofslärkans<br />

förväntade utbredning då skulle<br />

omfatta stora delar av Skandinavien, tvärt<br />

emot den verkliga utvecklingen. Sannolikheten<br />

för ett sådant scenario förefaller<br />

knappast särskilt troligt. Vid en närmare<br />

granskning finner man förvånansvärt<br />

många ”felande arter” i dessa klimatprognoser.<br />

Arter som prognostiserats med en<br />

framtida ökning men likt tofslärkan gått<br />

tillbaka kraftigt, utgörs exempelvis av<br />

fältpiplärka, höksångare, ortolansparv och<br />

kornsparv. Andra fågelarter som varit synnerligen<br />

framgångsrika i de skandinaviska<br />

randområdena har istället framställts som<br />

förlorare i klimatprognoserna, med en<br />

förutspådd tillbakagång. Sådana exempel<br />

kan vara skedstork, ägretthäger och svarthuvad<br />

mås. Man kan onekligen slå fast<br />

att ingenting i vår fågelvärld är statiskt,<br />

snarare dynamiskt och komplext.<br />

Tofslärkans tänkta utbredning vid slutet av 2000-talet.<br />

Järnvägslärkorna trotsade hur som<br />

helst våra prognoser, både när de vandrade<br />

in i landet och då de drog sig tillbaka. Men<br />

under den tid de fanns här hann de ge<br />

stads- och hamnmiljöerna liv och säregna<br />

ornitologiska upplevelser. Kärleksförklaringarna<br />

till lärkorna var många, här gestaltat<br />

av Erik Rosenberg 1942; ”För ett par<br />

år sedan kom jag i rykande snöstorm med<br />

buss över Lundaslätten i Skåne. När bussen<br />

lyckats ta sig fram och jag kunde stiga av<br />

just på torget i lärdomsstadens ärevördiga<br />

centrum, löpte ett par små knubbiga, skulderbreda,<br />

gråbruna fågelskepnader undan<br />

framför fötterna på mig. Snön virvlade om<br />

deras kroppar, så att de nästan försvunno i<br />

ilarna. Undra på om jag blev stående ett tag,<br />

fångande dem med blicken och undra på om<br />

det blev varmt någonstädes inne i barmen,<br />

när jag såg ett par avkomlingar efter barnoch<br />

ungdomens avhållna sällskapsfåglar,<br />

sådana de ännu trippade omkring i en ny<br />

och vansklig tid.”.<br />

Referenser<br />

Holmström, C.T., Henrici, P., Rosenberg, E. &<br />

Söderberg, R. 1942. Våra fåglar i Norden.<br />

Natur och kultur, Stockholm.<br />

Huntley, B., Green, R. E., Collingham,Y.C. & Willis,<br />

S.G. 2007. A Climatic Atlas of European<br />

Breeding Birds. Lynx, Barcelona.<br />

Högstedt, G. 1972. Tofslärkan i sydvästra Skåne<br />

1971–1972. Medd. Skof 11:61–64.<br />

Möller, A.P. 1978. Toplaerkens Galerida cristata<br />

bestandsstörrelse og- aendringer i Nordjylland,<br />

med bemaerkninger om bestandsregulerende<br />

faktorer. Dansk Orn. Foren. Tidsskr.<br />

72:189–196.<br />

Nyegaard, T., Meltofte, H., Tofft, J. & Grell, M.B.<br />

2014. Truede og sjaeldne ynglefugle i Danmark<br />

1998–2012. Dansk Orn. Foren. Tidsskr.<br />

108:1–144.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 53


BÖCKER<br />

ESSÄBOK<br />

Insiktsfullt om artutdöende<br />

Strålande essäer om kärleken till<br />

fåglar och kryssande. Insiktsfullt<br />

om artdöden och hur den<br />

kan stoppas. Franzen möter<br />

hänsynslösa gyllingjägare i Egypten, och<br />

en machokultur som hotar rastande gäss i<br />

Albanien, i sin nya essäbok. Men han möter<br />

också hängivna amerikanska biologer<br />

som skapat stora arealer skyddad regnskog<br />

i Costa Rica. Och utan lokala beskyddare<br />

på Chatham utanför Nya Zeeland skulle vi<br />

varken ha magentapetrellen (”taiko”) eller<br />

chathampetrellen som möjliga drömarter.<br />

FOTO: BJØRN OPSAHL<br />

FÖRFATTAREN ÄR EN hårdskådande kryssare<br />

med världs- och årslistor. Han försvarar<br />

sitt resande men erkänner samtidigt<br />

sin klimatskam och undviker att ta bilen<br />

till stormarknaden när han är hemma.<br />

Denna livsbejakande hållning är inte en<br />

bekväm åsikt på den politiska antingen-eller-skalan.<br />

Han har råkat i luven på USA:s<br />

fågelskydds- och miljöorganisation ”National<br />

Audubon Society” som han tycker har<br />

svikit fåglarna genom att alltför ensidigt<br />

fokusera på det diffusa<br />

och långsiktiga hotet av<br />

klimatförändringar. Just<br />

nu dör fåglar av att de<br />

flyger in i glasbyggnader<br />

och vindkraftverk, och<br />

deras miljöer hotas av<br />

människors konkreta<br />

aktiviteter. ”Så länge som insatser mot<br />

klimatförändringarna står över alla andra<br />

miljöåtgärder går inget landskap på jorden<br />

säkert. Klimatismen alienerar, precis som<br />

globalismen”, skriver han.<br />

”RÄDDA DET DU ÄLSKAR” är en enkel men<br />

tung sanning som blir uppenbar i essän<br />

med samma namn: ekoturism till sydamerikanska<br />

länder kan rädda enskilda arter<br />

från utrotning. Vikten av de infödda fågelguidernas<br />

samarbete med lokalbefolkningen<br />

beskrivs fint när författaren reser i<br />

Karibien. En skjuten papegoja får inte vara<br />

värd mer än vad fågelskådarnas turistande<br />

... en tilltalande<br />

sak med skådandet<br />

är att misslyckanden<br />

är oundvikliga ...<br />

Den amerikanske författaren och fågelskådaren Jonathan Franzen är aktuell med en essäbok.<br />

inbringar. På Jamaica dippade Franzen<br />

förvisso två endemer av öns 28: jamaicaödlegöken<br />

och tofsvaktelduvan. Men han<br />

sörjer inte nämnvärt<br />

för ”en tilltalande<br />

sak med skådandet är<br />

att misslyckanden är<br />

oundvikliga (...) spel<br />

där framgången är säker<br />

från början är inte<br />

värda att spela”.<br />

UNDER PRESIDENTVALET i november 2016<br />

skådar Franzen i Ghana för att göra sitt<br />

bästa big year någonsin – hans tidigare rekord<br />

var 1 286 arter. När han slår på radion<br />

och inser att han låtit sig vaggas in i tron<br />

att Trump, ”den kortfingrade grobianen”,<br />

inte kunde vinna valet, tröstar han sig med<br />

att åka ut och skåda krokodilväktare, karminbiätare,<br />

vimpelnattskärra, dysterspett<br />

och dvärgnäshornsfåglar.<br />

TITELESSÄN HANDLAR OM en resa till Antarktis<br />

och Sydgeorgien. Det ger en märkvärdig<br />

närvarokänsla att följa med ut ur<br />

Titel: Här slutar världens ände Författare: Jonathan<br />

Franzen Översättare: Johan Nilsson Förlag:<br />

Brombergs Pris: Cirka 300 kronor<br />

fartyget, till kejsarpingvinen, där den håller<br />

hov på isen. Ett ädelkryss för Franzen.<br />

Som läsare deltar man även helhjärtat i<br />

den oblandade lyckan vid firandet ombord<br />

på kvällen.<br />

Ida Westin<br />

54 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


Titel: Birds of Bhutan and the Eastern Himalayas<br />

Text: Richard Grimmett, Carol Inskipp,<br />

Tim Inskipp och Sherub Förlag: Helm Field<br />

Guides Pris: 359 kronor (Naturbokhandeln)<br />

FÄLTHANDBOK<br />

Relevant och välillustrerad guide<br />

ÖSTRA HIMALAYA ÄR ett sägenomspunnet<br />

område i såväl biologiskt som kulturellt<br />

avseende. Främst botanister, inte minst<br />

orkidéjägare, har genomströvat regionen,<br />

men även i ornitologisk mening handlar<br />

det om ett område utan motstycke. Till<br />

skillnad från Anderna är visserligen endemismen<br />

låg vilket beror på att Himalaya<br />

är unga berg, men den biotopmässiga<br />

variationen – från tropisk regnskog till<br />

karg fjällvegetation runt världens högsta<br />

berg – har givit upphov till en märkligt rik<br />

fågelfauna.<br />

GEOGRAFISKT STRÄCKER SIG området från<br />

Sikkim över Bhutan till Arunachal Pradesh<br />

och dess politiskt känsliga gräns till<br />

Tibet i öst. Vissa delar är helt stängda för<br />

besökare och de flesta är svåråtkomliga.<br />

Drygt åttahundra arter förekommer. Den<br />

första specialinriktade fågelboken över<br />

området var Salim Alis Birds of Sikkim<br />

från 1962 följd av samme författares Field<br />

Guide to the Birds of Eastern Himalayas,<br />

1977. Senare fältguider över Indien hade<br />

ambitionen att täcka hela indiska subkontinenten,<br />

med resultatet att även de<br />

mest kortfattade böckerna blev tämligen<br />

omfångsrika. Den nya Birds of Bhutan and<br />

the Eastern Himalayas (Helm) av R. Grimmett,<br />

C. Inskipp, T. Inskipp och Sherub är<br />

en nerkortad variant av samma författares<br />

Birds of the Indian Subcontinent från 2011.<br />

BIRDS OF BHUTAN and the Eastern Himalayas<br />

ansluter till den trend bland<br />

fågelboksförlagen som går ut på att bryta<br />

ner större, befintliga verk till mindre och<br />

mer hanterbara. Syftet torde främst vara<br />

kommersiellt, men för den som är lycklig<br />

nog att kunna besöka östra Himalaya och<br />

inte ämnar utforska Indien vidare är den<br />

utmärkt. Texten är relevant om än kortfattad.<br />

Och illustrationerna, utförda av en<br />

lång räcka tecknare, håller hög klass.<br />

Torgny Nordin<br />

ORNITOLOGI<br />

Utökad upplaga av klassiskt<br />

verk om fåglars ruggning<br />

Titel: Moult and Ageing of European Passerines<br />

Författare: Lukas Jenni och Raffael Winkler Förlag:<br />

Helm Pris: 1 150 kronor (Naturbokhandeln)<br />

I mitten av 1990-talet kom<br />

den första upplagan av det<br />

här klassiska verket om ett<br />

antal tättingars ruggningsmönster<br />

och hur de kan åldersbestämmas.<br />

Nu kommer<br />

en kraftigt omarbetad och<br />

utökad version av samma<br />

författare. Den nya boken<br />

innehåller cirka 100 sidor fler än den första och<br />

16 fler arter så att den nu omfattar 74. Formatet<br />

är stort (24 centimeter x 30,5) och är på 322<br />

sidor med fler än 600 fotografier av utbredda<br />

vingar. Boken riktar sig framför allt till ringmärkare,<br />

men även till den som är mer intresserad<br />

av åldersbestämning än den genomsnittlige<br />

fågelskådaren, även om priset kanske kan uppfattas<br />

som avskräckande. Boken är pedagogiskt<br />

uppbyggd med tydlig typografi som känns<br />

harmonisk.<br />

Niklas Aronsson<br />

JAKT<br />

Kritisk bok om jakt på fåglar<br />

och andra djur<br />

Titel: Jaktkritik – kritiska tankar om vårt förhållande<br />

till de vilda djuren Författare: Hans Ryttman<br />

Förlag: Vulkan Pris: 249 kronor (Bokus)<br />

Jakt är inte sällan minerad<br />

mark, inte minst när det gäller<br />

fåglar. BirdLife Sveriges<br />

ståndpunkt är att acceptera<br />

sådan jakt där bytet tas tillvara,<br />

men det finns också en omfattande<br />

jakt på fågelarter som<br />

föreningen tar avstånd från. I<br />

Hans Ryttmans nya upplaga av boken Jaktkritik<br />

tar författaren upp och ifrågasätter all sorts<br />

jakt. Han kritiserar dess grymhet, skadeskjutningar<br />

och lidande. Hans genomgång är både<br />

personlig och tendentiös, men den presenteras<br />

på ett ärligt sätt och har rikligt med referenser.<br />

Han knyter an till samma moralfilosofiska<br />

skola som Peter Singer som menar att djurens<br />

rättigheter är jämställda med våra egna. Vi har<br />

helt enkelt inte rätt att döda andra djur. Hans<br />

Ryttman menar att jakten är vårt lands största<br />

djurskyddsproblem. <br />

Niklas Aronsson<br />

TRÄDGÅRD<br />

Så får du trädgården att<br />

sjuda av fågelliv<br />

Titel: RSPB Garden Birds Författare: Marianne<br />

Taylor Förlag: Bloomsbury Pris: Cirka 260 kronor<br />

(Bokus)<br />

Det finns förvånansvärt få<br />

böcker som handlar om hur<br />

man kan förändra sin trädgård<br />

till att passa fåglar och därigenom<br />

även andra djur. BirdLife<br />

Sveriges systerorganisation i<br />

Storbritannien, RSPB, har nu<br />

gett ut en omfattande guide<br />

till trädgårdens fåglar. Britterna älskar sina<br />

trädgårdar men också livet där. Bokens huvuddel<br />

är en genomgång av 47 vanliga trädgårdsfåglar.<br />

Varenda en av dessa fungerar lika bra<br />

för svenska förhållanden. I den sista delen<br />

tar författaren upp ytterligare ett tjog arter,<br />

där egentligen bara tornuggla känns som en<br />

smula mindre vanlig som trädgårdsart hos oss.<br />

I bokens introduktionsdel berättas en del om<br />

fågelmatning, holkar och vilka trädgårdsväxter<br />

som kan vara lämpliga. Mer om det finns sedan<br />

att läsa i varje arttext. Boken finns bara utgiven<br />

på engelska.<br />

Niklas Aronsson<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 55


BREV<br />

Skriv till Vår Fågelvärld!<br />

niklas.aronsson@birdlife.se<br />

SKOGEN<br />

För skogsfåglarnas skull –<br />

miljömärk hyggesfritt skogsbruk<br />

MÅNGA AV SKOGENS vanliga fågelarter<br />

minskar kraftigt. För att motverka detta<br />

borde BirdLife Sverige börja verka för att<br />

en miljömärkning av hyggesfritt skogsbruk<br />

med stor miljöhänsyn införs. Kanske en<br />

svart stork istället för en falk? Det räcker<br />

inte längre att förlita sig på reservat i skogar<br />

med höga naturvärden. Ett hyggesfritt,<br />

miljövänligt skogsbruk skulle kunna<br />

motverka de storskaliga negativa konsekvenserna<br />

av det nuvarande kalhyggesbruket<br />

genom att stödja ett mindre brutalt<br />

skogsbruk, så småningom förhoppningsvis<br />

över större delen av skogsmarken. Kalhyggesbruket<br />

omvandlar hela landets yta då<br />

skogen kalavverkas, marken såras allvarligt<br />

genom så kallad markberedning och<br />

hygget omvandlas därefter oftast till en<br />

plantage med bara ett trädslag, ofta gran.<br />

Detta är i längden katastrofalt för fåglar<br />

och övrigt liv, för miljön och för klimatet.<br />

En sådan miljömärkning av virke skulle<br />

också kunna vara ett stöd till de många<br />

små skogsbrukare som redan idag driver<br />

ett miljövänligt hyggesfritt skogsbruk.<br />

EN SKOG ÄR inte bara en massa träd. Det är<br />

ett helt ekosystem med träd i olika åldrar,<br />

buskar, ris, kärlväxter, mossor, lavar,<br />

svampar, insekter, maskar, däggdjur och<br />

fåglar. Alla dessa delar hänger ihop och<br />

stora delar av skogsekosystemet dör vid<br />

kalhuggning.<br />

Nästan all skogsmark i Sverige kalhuggs<br />

idag med 50–100 års intervaller. Kalhuggningen<br />

innebär att i stort sett hela det<br />

lokala ekosystemet dör. De flesta träd fälls,<br />

marken körs ofta sönder och blir både<br />

mera uttorkad och mera försumpad. Erosion<br />

och urlakning av både näring och giftiga<br />

ämnen, till exempel kvicksilver, ökar<br />

liksom förorening av vattendrag och sjöar<br />

nedströms hyggena. Nästan inga arter<br />

som vi förknippar med en rik mogen skog<br />

överlever på ett kalhygge. Intrikata vävar<br />

av samverkande organismer nödvändiga<br />

för skogens tillväxt och stabilitet förstörs<br />

Dagens skogsbruk domineras av kalhyggesbruk,<br />

vilket brevskrivaren vänder sig emot.<br />

för lång tid framåt. I nästa steg kan många<br />

arter inte leva i de ensartade planteringar<br />

som oftast följer efter kalhygget. Istället<br />

får vi en tillfällig massutveckling av arter<br />

anpassade till hyggets och plantagens extrema<br />

miljö. Massutveckling av skadedjur<br />

ges goda förutsättningar. Skogsmarkens<br />

produktivitet riskerar att efter ett antal generationer<br />

av plantageskogsbruk utarmas<br />

så att återbeskogning försvåras.<br />

KALHYGGENAS EKOSYSTEM DEMOLERAS<br />

ytterligare före plantering genom att så<br />

kallad markberedning görs på cirka 90<br />

procent av kalhyggena. Efter stormen<br />

Gudrun planterades bortåt 90 procent av<br />

den förstörda arealen med gran trots de<br />

ökade risker för stormskador, brand och<br />

skadedjursangrepp som sådana monokulturer<br />

medför. Eftersom omloppstiden<br />

på plantagerna är relativt kort kommer<br />

bortåt hälften av vår skogsmark att bestå<br />

av hyggen, nyplanteringar, täta bestånd<br />

av smågranar eller ensartad tät ungskog.<br />

Mogna blandskogar med äldre träd och<br />

någorlunda intakta ekosystem kommer<br />

med nuvarande utveckling, förutom i re-<br />

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS<br />

servat, bara att finnas kvar på en liten del<br />

av skogsmarken.<br />

Vi håller på att istället för skogar få plantager,<br />

mest av gran, med en mycket fattig<br />

flora och fauna. Många mindre skogsägare<br />

som på ett förtjänstfullt sätt driver ett hyggesfritt<br />

naturnära skogsbruk behöver ett<br />

bättre stöd från oss som uppskattar deras<br />

arbete. Större delen av Sveriges skogsbruk<br />

är miljömässigt ohållbart även om det till<br />

stora delar är miljöcertifierat av FSC eller<br />

PEFC. I de nya FSC-reglerna ska minst tio<br />

procent av arealen undantas från hyggesbruk.<br />

Gott så, men fortfarande kalhuggs<br />

90 procent. Proportionerna borde vara<br />

omvända.<br />

Detta skogsbruk är skadligt såväl för fågelskydd<br />

som för ett hållbart resursutnyttjande,<br />

biologisk mångfald och klimathänsyn.<br />

Det kan ifrågasättas om det ens är det<br />

bästa alternativet ur ekonomisk synvinkel.<br />

De negativa effekterna har redan börjat<br />

synas då det gäller ett antal skogslevande<br />

fågelarters populationer. När börjar<br />

negativ inverkan på virkesproduktionen<br />

synas på grund av ökad känslighet för<br />

torka, skogsbränder, stormar, utarmning<br />

av skogsmarkens näringsförråd och kraftig<br />

minskning av den viktiga mykorrhizan?<br />

Sveriges skogar måste börja brukas med<br />

hyggesfria metoder som tar större hänsyn<br />

till naturens förutsättningar och kontinuitet.<br />

FÖR ATT PÅVERKA utvecklingen i skogen<br />

i en bättre riktning än idag är det kanske<br />

dags för BirdLife Sverige att börja<br />

arbeta för en miljömärkning av hyggesfritt<br />

miljöanpassat skogsbruk av typ Falken/<br />

Bra miljöval till exempel i samarbete med<br />

Naturskyddsföreningen?<br />

Kan BirdLife Sverige tänka sig att verka<br />

för att vi får en Falken-/Bra miljövalsmärkning<br />

av hyggesfritt miljöanpassat<br />

skogsbruk till exempel i samarbete med<br />

Naturskyddsföreningen?<br />

PER MUHR<br />

56 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


KNIVIGT<br />

Stor- och småspov<br />

SMÅSPOV<br />

2<br />

3<br />

FOTO: NIKLAS ARONSSON<br />

STORSPOV<br />

2<br />

FOTO:TOMAS LUNDQUIST/N<br />

1<br />

1<br />

3<br />

1 Kortare näbb med tydlig nedåtkrök.<br />

2 Distinkt ansiktsteckning med tydligt ögonbrynsstreck och ljus mittbena.<br />

3 Ger ett relativt mörkt intryck.<br />

1<br />

Mycket lång näbb.<br />

2 Jämn ansiktsteckning utan tydliga streck eller markeringar.<br />

3 Större kropp och upplevs ofta ljusare än småspoven.<br />

ISverige häckar fyra arter spovar,<br />

småspov, storspov, myrspov och rödspov.<br />

Man kan utseendemässigt dela<br />

in arterna i två grupper där de två<br />

förstnämnda (släktet Numenius) är lika<br />

varandra och de två sistnämnda (släktet<br />

Limosa) likaså. De två sistnämnda är<br />

mycket ovanliga häckfåglar.<br />

I DEN HÄR texten ska vi fokusera på släktet<br />

Numenius. Storspoven är en typisk kulturlandskapsfågel.<br />

Den förekommer framförallt<br />

i jordbruksbygd och på strandängar<br />

över hela landet förutom i de inre och<br />

norra delarna av Norrland.<br />

Från att ha varit en allmän häckfågel<br />

har den minskat kraftigt de senaste<br />

decennierna och den starkaste stammen<br />

återfinns numera i Norrbotten och Västerbotten.<br />

Storspoven flyttar inte så långt,<br />

de flesta övervintrar i Europa, och enstaka<br />

individer kan ses övervintra i sydligaste<br />

Sverige. De återkommer i mars–april och<br />

inleder häckningen tämligen direkt. Redan<br />

i början av juni börjar de första honorna<br />

dra söderut igen och lämnar uppfostran<br />

av ungarna till hannen, men även han drar<br />

snart vidare och ungarna klarar sig då<br />

själva. Från oktober har de flesta storspovarna<br />

lämnat landet.<br />

Småspoven ersätter storspoven i Norrlands<br />

inland och i fjälltrakterna. Den är en<br />

karaktärsfågel på lågfjäll, myrar, hyggen<br />

och andra torra och höglänta marker. Till<br />

skillnad från storspoven är småspoven<br />

en långflyttare som övervintrar i Afrika.<br />

I slutet av april–maj återvänder den och<br />

återsträcket sker från mitten/slutet av juli<br />

till början av september.<br />

TILL UTSEENDET ÄR de båda mycket lika<br />

varandra, och mycket av bestämningen bär<br />

karaktär av relativitet. Storspoven är precis<br />

som namnet antyder den större. Hela<br />

dräkten är på ovansidan gråbrun, undersidan<br />

är mattvit med täta prickar. Ansiktsteckningen<br />

är rätt diffus. Den har en lång,<br />

eller till och med mycket lång, näbb som<br />

är tydligt nedåtböjd. Honan har tydligt<br />

längre näbb än hannen och vissa kortnäbbade<br />

hannar eller ungfåglar med inte fullt<br />

utvuxen näbb kan i detta avseende vara<br />

lika småspovar. Det enda som sticker ut i<br />

dräkten är en vit kil på bakryggen.<br />

Småspoven har i princip samma<br />

färgsättning som storspoven, men ger ett<br />

överlag mörkare intryck. Speciellt vingundersidorna<br />

är mörkare än storspovens<br />

vilket kan vara en bra karaktär på en flygande<br />

flock. Småspovens näbb är betydligt<br />

kortare än storspovens och variationen i<br />

näbblängd är inte lika stor som hos storpoven.<br />

Den kortare näbben ger ett intryck<br />

att vara kraftigare krökt nedåt jämfört med<br />

storspovens. Även detta kan vara en bra<br />

ledtråd, fåglar med genomgående korta<br />

och kraftigt nedåtkrökta näbbar är med<br />

stor sannolikhet småspovar. Småspoven<br />

har en mer distinkt ansiktsteckning än<br />

storspoven med mer markerad mörk tygel,<br />

tydligare ögonbrynsstreck och en tydlig<br />

ljus mittbena. Observera att storspoven<br />

har en liknande teckning men småspovens<br />

är betydligt mer framträdande.<br />

SPOVAR ÄR GANSKA ljudliga av sig, och om<br />

de är lika till utseendet så skiljer sig lätena<br />

desto mer. Ofta upptäcker man sträckande<br />

spovflockar med hjälp av lätet, båda arternas<br />

läten hörs långt. Storspoven har en<br />

krökt vissling, ofta två eller tre visslingar<br />

på rad. Småspoven har en vibrerande eller<br />

trippande vissling som påminner en hel<br />

del om gökhonans bubblande läte.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 57


FRÅGA EXPERTEN<br />

Har du en fråga till våra experter?<br />

Mejla till niklas.aronsson@birdlife.se<br />

FÅGELPARASITER<br />

Oklart vad som hänt med<br />

fjädrarna på talgoxen<br />

Jag hittade en konstig talgoxe vid en fågelmatning<br />

i Linköping i helgen. Vad tror<br />

ni har hänt med den här?<br />

ANDERS FÅK, LINKÖPING<br />

DANIEL R. GUSTAFSSON: Det dyker då<br />

och då upp bilder på fåglar som fått delar<br />

av sin fjäderdräkt förstörd. Ofta rör det<br />

sig om talgoxar, som förlorat mycket av<br />

det gula på bröst och mage, och bara har<br />

svarta tufsar kvar.<br />

Standardsvaret är ofta att detta beror<br />

på ”fjäderätare”, det vill säga löss av gruppen<br />

Ischnocera, eller smalhorniga löss.<br />

Dessa lever nästan uteslutande på att äta<br />

fjädrar. I Sverige är det främst tre grupper<br />

av fjäderätare som parasiterar tättingar.<br />

Löss i Philopterus- och Penenirmus-grupperna<br />

är relativt stora och lätta för fågeln<br />

att putsa bort. De förekommer därför<br />

uteslutande på fågelns huvud, nacke, och<br />

hals, där fågeln har svårt att putsa sig. Den<br />

sista gruppen är Brueelia-gruppen, som<br />

innehåller flera släkten av löss som lever<br />

på fågelns rygg, bröst och mage och äter<br />

fjädrarna där.<br />

Är det då löss i Brueelia-gruppen som<br />

ligger bakom de här fjäderskadorna?<br />

Svaret måste bli att det verkar osannolikt.<br />

Löss i den här gruppen tycks vara<br />

mycket sällsynta i Nordeuropa. Checklistan<br />

över svenska löss (Gustafsson et al. 2019)<br />

inkluderar bara 18 arter av löss i Brueeliagruppen,<br />

de flesta från gamla källor, och<br />

Talgoxen ser ut att ha tappat fjädrar eller fått dem förstörda av någon anledning. Vad som<br />

ligger bakom är oklart.<br />

inga från de fågelarter som oftast tycks<br />

vara drabbade av detta. Bland de tusentals<br />

fåglar jag själv undersökt i Sverige har löss<br />

i den här gruppen varit oerhört sällsynta<br />

Dessutom ser inte fåglar som har löss<br />

ut så här, inte ens i de fall där jag hittat<br />

över hundra löss på en fågel. Det beror på<br />

att löss framför allt äter de duniga inre de-<br />

FOTO: ANDERS FÅK<br />

VÅRA EXPERTER<br />

SJUKDOMAR & ETOLOGI<br />

LOTTA BERG<br />

Professor i husdjurens<br />

miljö och hälsa på Sveriges<br />

lantbruksuniversitet<br />

(SLU) i Skara. Ordförande<br />

i BirdLife Sverige. Svarar<br />

på sjukdomar och etologi,<br />

läran om djurs beteenden.<br />

ALLMÄNEXPERT<br />

ANDERS WIRDHEIM<br />

Erfaren fältornitolog som kan<br />

det mesta som är värt att<br />

veta om fåglar. Driver podcasten<br />

”Pippipodden”. Var<br />

tidigare informationsansvarig<br />

för BirdLife Sverige och<br />

redaktör på Vår Fågelvärld.<br />

FÅGELPARASITER<br />

DANIEL R. GUSTAFSSON<br />

Är Vår Fågelvärlds expert<br />

på fågellöss och relaterade<br />

ämnen. Forskar på fågel löss<br />

på Guangdong Institute of<br />

Applied Biological Resources<br />

i Guangzhou i Kina.<br />

58 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


larna av fjädrarna, men på frågeställarens<br />

fågel är det de yttre delarna av fjädrarna<br />

som angripits. Detta är dessutom delar av<br />

fjädrarna där lössen skulle vara enklare<br />

att plocka bort när fågeln putsar sig, och<br />

det är svårare för lössen att gå på de yttre<br />

delarna av fjädrarna än på de inre.<br />

Jag har frågat kollegor som jobbar med<br />

parasitiska kvalster om de tror att det kan<br />

vara orsaken, men även de har sagt att<br />

det verkar osannolikt. Flera rapporter om<br />

fjädernedbrytande bakterier på levande<br />

fåglar har rapporterats (till exempel Burtt<br />

& Ichida 1999), och dessa tycks vara vanligare<br />

på undersidan av fåglar. Möjligen kan<br />

det vara någon sådan som ligger bakom de<br />

förstörda fjädrarna, men det tycks i nuläget<br />

vara dåligt känt (Gunderson 2008).<br />

Hur som helst tror jag att vi helt kan<br />

utesluta fjäderätare som orsaken. Men<br />

om fåglar som uppvisar de här symtomen<br />

fångas in vid ringmärkning vore det väldigt<br />

intressant att få det bekräftat om de<br />

har stora mängder löss eller inte. De borde<br />

i så fall vara enkla att se.<br />

PIGMENTFEL<br />

Mörk talgoxe<br />

förbryllade<br />

Vad har hänt med den här märkligt<br />

färgade talgoxen. Den har varit vid min<br />

fågelmatning i Ödsmål en tid nu.<br />

KATARINA LENANDER, ÖDSMÅL<br />

ANDERS WIRDHEIM SVARAR: Oj, vilken<br />

fin bild på en melanistisk talgoxe! Med<br />

melanism i dessa sammanhang avses att<br />

en fågelindivid har överskott på de mörka<br />

pigmenten (melaniner). En melanistisk<br />

fågel kan antingen bli helt mörk (svart<br />

eller mörkbrun) eller se ut som denna<br />

talgoxe. Hos denna individ har de fjädrar<br />

som normalt är gula, gröna eller blå blivit<br />

betydligt mörkare och de som normalt är<br />

opigmenterade (vita) blivit helt svarta.<br />

Även om kontrasterna mellan undersida<br />

och bröstband respektive vingar och rygg<br />

blir betydligt otydligare hos en melanistisk<br />

talgoxe av detta slag, så går de att skönja.<br />

Däremot försvinner de annars så typiska<br />

kontrasterna i form av en vit kind och ett<br />

vitt vingband. Dessa partier blir helsvarta.<br />

Något förenklat skulle det hela kunna<br />

beskrivas som att talgoxens normala färger<br />

Den melanistiska talgoxen utanför Ödsmål, strax norr om Stenungsund.<br />

blandats ut med svart, men det bör då<br />

poängteras att de normalt vita partierna<br />

saknar pigment. De blir alltså inte grå utan<br />

svarta.<br />

NÄBBDEFORMATION<br />

Borde vi klippt<br />

näbben på den?<br />

Denna talgoxe fångades i februari i<br />

Boden. Deformerade näbbar har vi ju sett<br />

på en del fåglar genom åren, men denna<br />

individ var något utöver det vanliga. Fågeln<br />

var i utmärkt skick och verkade välmående.<br />

Men hur får den i sig tillräckligt<br />

med föda? Fortsätter näbben att växa?<br />

Skulle vi ha friserat näbben med en tång<br />

när vi ändå hade fångat den?<br />

JAN ANDERSSON OCH<br />

ÖRJAN NORDMARK, BODEN<br />

FOTO: SVEN LENANDER<br />

FOTO: JAN ANDERSSON<br />

Deformerade näbbar på fåglar är inte alldeles<br />

ovanligt, men att de är så här långa och sneda är<br />

däremot inte så vanligt förekommande.<br />

ANDERS WIRDHEIM SVARAR: Nej, ni skulle<br />

inte ha klippt näbben på talgoxen. Det<br />

hade nog gjort mer skada än nytta. Inuti<br />

en fågels näbb finns ben i form av utskott<br />

från skallen respektive underkäken. Benstrukturerna<br />

är täckta av ett ganska tunt<br />

keratinrikt lager (näbbslidorna). Detta<br />

lager växer kontinuerligt under en fågels<br />

livstid, men i normala fall slits eller putsas<br />

det ner så att näbben bibehåller sin form.<br />

Men det förekommer att tillväxten av<br />

keratinlagret är större än slitaget. Detta<br />

kan drabba antingen den ena eller båda<br />

näbbhalvorna.<br />

Problemet beror på en störning i keratinproduktionen,<br />

vilket innebär att näbben<br />

växer mer än den slits. De studier som<br />

gjorts pekar mot att störningen orsakas av<br />

ett virus, men det kan även finnas andra<br />

orsaker.<br />

Rimligtvis borde en fågel med en så här<br />

deformerad näbb ha svårt att söka föda.<br />

Men denna talgoxe var uppenbarligen i<br />

god kondition, och det finns andra exempel<br />

på fågelindivider som levt länge med<br />

förvuxna näbbar. Förutom hos talgoxar<br />

och blåmesar ses deformerade näbbar<br />

relativt regelbundet hos kråkfåglar och<br />

måsfåglar. Gemensamt för dessa grupper<br />

är att de är generalister. Möjligen har de så<br />

brett födoval och är så anpassningsbara att<br />

de hittar tillräckligt med föda trots skadan.<br />

Att vi sällan ser deformerade näbbar hos<br />

andra fågelgrupper skulle kunna bero på<br />

att de snabbt dukar under.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 59


KRÖNIKA<br />

”Allra helst ska vi ha tillgång<br />

till grönt, träd och fågel ...”<br />

Vår krönikör Maja Aase ser tecken i tiden på att<br />

intresset för fåglar bland allmänheten ökar, vilket inte minst<br />

är bra för befolkningens hälsa i stort.<br />

Succé? Succé! Allt fler vill gå Linnéuniversitetets<br />

7,5 poängskurs ”Ornitologi –<br />

artkunskap och ekologi”, så pass många<br />

söker att platserna inte räcker till. Något<br />

att vara glad för, så klart, nu när mediernas<br />

rapportering om natur, miljö och klimat mest<br />

skapar eko-ångest, som lätt förvandlas till apatisk<br />

eko-sorg över det som redan gått förlorat.<br />

Men kurssuccén i Kalmar visar att svensken inte<br />

bara sitter och sörjer utan stövlar runt utomhus med<br />

sitt växande naturintresse, samtidigt som synen på<br />

fågelskådning svänger i allmänhet: från töntigt till<br />

trendigt.<br />

Inte för att ni bryr er, kära läsare,<br />

eftersom ni säkerligen tycker<br />

att ”ute” alltid är ballare än ”inne”,<br />

eller hur? Antagligen bryr ni er inte<br />

heller om att det svenska och extravaganta<br />

pryl- och parfymmärket<br />

Byredo tillsammans med Swarowski<br />

har lanserat en ”lyxversion av<br />

kikaren EL 42 i limegrön samlarutgåva med matchande<br />

läderbag och rem”. För att säkra exklusiviteten<br />

är kikaren gjord i endast 15 exemplar och enligt<br />

modetidningen Elle, som glatt rapporterar om kikarnyheten<br />

under rubriken ”Fashion & Fågelskådning”,<br />

kostar den limegröna skapelsen hela 51 300 kronor.<br />

TILLBAKA TILL NATURGLÄDJEN: de som söker kursen<br />

för att lära sig att känna igen fler svenska, vanliga<br />

fågelarter är mellan 20 och 75 år; en del är biologistudenter<br />

som vill kunna svara ”talgoxe” när grannen<br />

undrar ”vaeredärförnåt?”, andra ingår i den köttbergiga<br />

efterkrigsgenerationen, som verkar att i valet<br />

mellan golf och gärdsmyg allt oftare välja gärdsmyg.<br />

Bredden är alltså bred, och jag kan samtidigt ana<br />

en attitydförändring bland de mer professionellt,<br />

miljöpolitiskt engagerade, som börjar gå från att i<br />

första hand vara intresserade av miljö i teorin till att<br />

kunna tänka sig att gå en tur med termos och kikare<br />

i skogen.<br />

Tydligen kan<br />

fågelsång<br />

sänka stressnivåerna<br />

hos de flesta, även<br />

hos den som ligger i<br />

narkos.<br />

Det finns också de som talar om tubkikaren som<br />

det nya hundtricket. Testa själva: ställ er någonstans<br />

där det brukar finnas både fågel och människor, kolla<br />

i tuben och vips – nyktra och trevliga skattebetalare<br />

stannar till och viskar i förundran ”har du sett nåt?”.<br />

Fett najs, som vi medelålders brukar säga.<br />

Andra talar mer om den trendande fågelskådningens<br />

hälsofördelar. Tydligen kan fågelsång sänka<br />

stressnivåerna hos de flesta, även hos den som ligger<br />

i narkos. För att inte tala om ledsna, deprimerade<br />

och utmattade som vittnar om effekten av att se och<br />

höra fågel under skogsbad och promenader: dåliga<br />

värden blir bättre och lugn ersätter<br />

destruktiva tankar.<br />

ALLRA HELST SKA vi ha tillgång till<br />

grönt, träd och fågel i vår vardag –<br />

på väg till och från jobbet, skolan,<br />

affären, biblioteket. Enligt Mare<br />

Löhmus Sundström, fågelintresserad<br />

forskare i miljömedicin vid<br />

Karolinska institutet, behöver vi grönska precis där<br />

vi är, där vi bor och där vi hör hemma – det gör oss<br />

friskare. Bland alla studier som pekar på detta finns<br />

det en där tio extra träd i ett bostadskvarter visade sig<br />

få de boende att känna sig i snitt sju år yngre. Åtminstone<br />

de som svarade.<br />

Världen är med andra ord inte helt galen: fågelskådning<br />

är bevisligen en av de bästa sysslor som<br />

människan kan ägna sig åt.<br />

Men det visste ni förstås.<br />

Maja Aase är frilansjournalist,<br />

spanare i P1 och kommunikationsstrateg<br />

för organisationen<br />

Union to Union. Stolt över att<br />

vara en ”dålig fågelskådare”.<br />

60 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>


mycket små<br />

fälthöns<br />

då sågs<br />

archaeopteryx<br />

slutstation<br />

för<br />

sagohäxa<br />

korroderade<br />

sjöfåglar?<br />

sädesärlans<br />

artepitet<br />

gör tid till<br />

ständigt<br />

i den världen<br />

finns<br />

kolibrier<br />

KORSORD<br />

BEVINGADE ORD<br />

gör vårfåglar<br />

sig<br />

förstadium<br />

till antik<br />

pappersbild<br />

drabbar<br />

ofta<br />

hybrider<br />

kan ha<br />

flingform<br />

inget för en<br />

med flygskam<br />

den blev<br />

skrivdon<br />

blir svångrem<br />

ett oår<br />

i salagrund<br />

förr en<br />

havsfågels<br />

namn<br />

busunge<br />

som<br />

finkmat<br />

bildel<br />

med av<br />

gör väl<br />

andliga<br />

?<br />

lång<br />

och blå<br />

i 3d<br />

har gott<br />

om toapapper<br />

kreaturshindret<br />

fågelbur med<br />

gott om plats<br />

juveltrast<br />

början<br />

till tallbit,<br />

domherre,<br />

steglits,<br />

m.fl.<br />

har du<br />

kanske<br />

gåva<br />

seglares<br />

är imponerande<br />

rävepitet<br />

ung man<br />

i dallas?<br />

kritas<br />

snurra<br />

förgiftade<br />

litivinenko<br />

2006<br />

invasiv<br />

egyptisk<br />

andfågel<br />

ankunge<br />

sägs<br />

flänga<br />

omkring<br />

nattryttare<br />

gör gol<br />

till avrättnings<br />

plats<br />

bokar<br />

varan<br />

en tvåbyggare<br />

en stor<br />

med<br />

ståtliga<br />

steg<br />

kan sluta<br />

i snara<br />

expressen<br />

i götet<br />

ses<br />

orrtuppar<br />

den<br />

skumma<br />

drycken?<br />

populärt<br />

boträd<br />

för hålbyggare<br />

utfördes<br />

av<br />

mara<br />

1 spett<br />

har<br />

bara 3<br />

kycklings<br />

kan bli<br />

grillat<br />

vkonstruktör & illustratör: anne thorsell <strong>2020</strong>-03-10<br />

BEVINGADE ORD<br />

skär om<br />

magen i<br />

arktis<br />

med lavar<br />

b<br />

b<br />

luddiga<br />

och oerfarna<br />

snacksalig<br />

tätting<br />

gör<br />

tall till<br />

dumsnutar<br />

s<br />

kan<br />

mjäll på<br />

krage<br />

g<br />

gjorde<br />

väckande<br />

tupp<br />

ragdoll<br />

j<br />

r<br />

a<br />

t<br />

i<br />

d<br />

e<br />

n<br />

över axlar<br />

o<br />

k<br />

tar flyttande<br />

tranor<br />

vädrat<br />

o<br />

s<br />

a<br />

t<br />

ljudligt<br />

bearbeta<br />

får stilton<br />

göra<br />

m<br />

ö<br />

g<br />

l<br />

a<br />

k<br />

verkar väl<br />

vovvar<br />

med vattuskräck<br />

roffar åt<br />

sig längs<br />

stranden<br />

åsiktslös<br />

e<br />

n<br />

kurort<br />

brukar<br />

piercas<br />

n<br />

engelsk<br />

morgon<br />

d u n u n g a r<br />

s<br />

t<br />

l<br />

a<br />

b<br />

b<br />

a<br />

r<br />

t<br />

u<br />

t<br />

r<br />

a<br />

l<br />

ä<br />

r<br />

t<br />

u<br />

r<br />

a<br />

v<br />

l<br />

a<br />

r<br />

m<br />

kan lappar<br />

ordna<br />

gavs liv<br />

av oden<br />

a<br />

s<br />

k<br />

a<br />

l<br />

b<br />

a<br />

k<br />

å<br />

k<br />

s<br />

p<br />

a<br />

r<br />

k<br />

med enorm<br />

näbb<br />

kräver gt<br />

i<br />

s<br />

HÄR ÄR FÖRRA NUMRETS VINNARE:<br />

1:a pris 500 kr: Eleonora Petzäll, Mölnlycke.<br />

2:a pris 300 kr: Lars Bergqvist, Örebro.<br />

3:e–5:e pris 100 kr: Gunilla Holmér, Dalby.<br />

Gunn Johansson, Vikingstad. Birgit Jacobsson,<br />

Borås. Grattis!<br />

är väl<br />

kycklingar<br />

s<br />

ö<br />

t<br />

a<br />

när<br />

tuppen<br />

är<br />

uppe<br />

o<br />

t<br />

t<br />

är stund<br />

med guld<br />

i mund<br />

vill<br />

sig<br />

mussla<br />

s<br />

l<br />

u<br />

t<br />

a<br />

a t a<br />

a<br />

s<br />

k<br />

r<br />

gör de i<br />

vasaloppet<br />

tillfaller<br />

vinnare<br />

ä<br />

r<br />

a<br />

är brushanens<br />

krage<br />

l<br />

fyller<br />

bobalen<br />

med dun<br />

n<br />

n<br />

å<br />

d<br />

a<br />

trallord<br />

är skrikig<br />

fjäderdräkt<br />

äts av<br />

praktfågel<br />

madrassunderlägg<br />

mytologisk<br />

trädkvinna<br />

såna vippstjärtar<br />

ljuger ej?<br />

tesla<br />

e<br />

l<br />

b<br />

y v i<br />

a<br />

l<br />

ä<br />

r<br />

l<br />

i<br />

g<br />

a<br />

konstruktör & illustratör: anne thorsell <strong>2020</strong>-01-01<br />

Bevingade ord – ett fullfjädrat kryss<br />

VINNARE<br />

1:a pris 500 kr: Presentkort på Naturbokhandeln<br />

2:a pris 300 kr: Presentkort på Naturbokhandeln<br />

3:e–5:e pris 100 kr: Presentkort på Naturbokhandeln<br />

Skriv ned orden som du får fram i de färgade rutorna<br />

på ett vykort och skicka detta till Vår Fågelvärld,<br />

Niklas Aronsson, Flygfältsgatan 16A, 423 37<br />

Torslanda, eller skriv den rätta lösningen i ett mejl<br />

och skicka till niklas.aronsson@birdlife.se. Senast den<br />

20 maj vill vi ha ditt svar för att du ska kunna delta i<br />

utlottningen av de fina priserna. Naturbokhandeln är<br />

BirdLife Sveriges egen bokhandel där överskottet går<br />

till fågelskydd.<br />

Emaljmugg, för 169 kronor.<br />

Finns med flera olika motiv på<br />

www.naturbokhandeln.se.<br />

vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong> 61


RETROSPEKTIV<br />

av Niklas Aronsson<br />

När tornsvalan blev<br />

tornseglare<br />

1978<br />

UNDER VINJETTEN AKTUELLT i nummer<br />

3 1978 skriver Lars Svensson och Sören<br />

Svensson en gemensam artikel. I artikeln<br />

med rubriken Nytt fågelnamn: tornseglare,<br />

framgår att de företräder SOF:s namnkommitté.<br />

De skriver: ”Att byta ett gammalt<br />

och och invant fågelnamn mot ett nytt är en<br />

delikat procedur som kan möta starkt känslomässigt<br />

motstånd. I vårt land har vi till<br />

skillnad mot flera andra länder varit förskonade<br />

från särskilt många namnbyten under<br />

senare decennier. Ett fåtal namnbyten har<br />

skett: gråärla till forsärla, bastardnäktergal<br />

via gulsångare till härmsångare, mindre<br />

kärrhök till ängshök, dvärgfalk till stenfalk,<br />

gulnäbbad hämpling till vinterhämpling<br />

samt halvenkel beckasin till dvärgbeckasin.<br />

Och nu står tornsvalan i tur. SOF har beslutat<br />

att i stället rekommendera tornseglare<br />

som officiellt svenskt namn”... ”Det nya<br />

namnet konstruerats för att tornseglaren<br />

skall ha ett namn som stämmer med sina<br />

släktingars, de övriga seglarfåglarnas, samt<br />

för att markera att tornseglaren inte är<br />

någon svala, som det gamla namnet kunde<br />

ge anledning att tro. Mot ett namnbyte av<br />

dessa skäl kan man givetvis anföra, att om<br />

man skulle vara konsekvent bleve det nödvändigt<br />

med namnändringar för ytterligare<br />

en del vanliga fåglar med etablerade namn:<br />

spillkråka till spillspett, talgoxe till talgmes<br />

och sjöorre till svartand, för att ta tre<br />

exempel. Men när det gäller dessa arter är<br />

skälen inte särskilt starka för att ändra eftersom<br />

det knappast föreligger några större<br />

risker att ta spillkråkan för en kråkfågel<br />

eller talgoxen för ett kreatur. Tornseglaren<br />

uppfattas ofta även av naturintresserade<br />

Omslaget till Vår Fågelvärlds nummer 3 1978, i inbunden version, som innehåller texten som<br />

förkunnande att tornsvalans namn skulle ändras.<br />

människor som en äkta svala. Införandet<br />

av tornseglare är alltså inte början till en<br />

serie namnändringar av vanliga fåglar”...<br />

”Slutligen vill vi också betona att det inte är<br />

av klåfingrighet vi arbetar med namnändringar,<br />

utan i ärligt uppsåt att åstadkomma<br />

något som är bättre än det som nu finns.<br />

Vi kan bara hoppas att Sveriges ornitologer<br />

tycker som vi och nu närmast försöker<br />

vänja sig vid tornseglare i stället för det<br />

invanda tornsvala.” Över 40 år senare får<br />

redaktionen för Vår Fågelvärld fortfarande<br />

brev och mejl med synpunkter som tar det<br />

gamla namnet tornsvala i försvar. Många<br />

upplevde nog det som just ”klåfingrighet”,<br />

men det var inte Lars Svensson som<br />

agerade på egen hand som det ofta har<br />

påståtts, utan det var ett i högsta grad av<br />

SOF sanktionerat namnbyte.<br />

62 vår fågelvärld | 2.<strong>2020</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!