18.06.2021 Views

Tidningen Cykling nr 2 202

Tema: Packning och cykeläventyr från norr till söder Frakta: Får du med dig soffan på cykeln? Medlem: Så startar du cykellek Kommunvelometern: Iscykelbanor lönar sig

Tema: Packning och cykeläventyr från norr till söder
Frakta: Får du med dig soffan på cykeln?
Medlem: Så startar du cykellek
Kommunvelometern: Iscykelbanor lönar sig

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FRAKTA<br />

FÅR DU MED DIG<br />

SOFFAN PÅ CYKELN?<br />

MEDLEM<br />

SÅ STARTAR<br />

DU CYKELLEK<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

ISCYKELBANOR<br />

LÖNAR SIG<br />

Tema:<br />

packning och<br />

cykeläventyr<br />

från norr till söder<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 2-<strong>202</strong>1


INNEHÅLL<br />

08<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

Vår stora granskning av<br />

kommunernas cykelarbete.<br />

10<br />

CYKLA/FRAKTA<br />

Hur mycket kan man egentligen<br />

få med sig på cykeln?<br />

Vad fraktar du<br />

på cykeln – utöver<br />

det vanliga?<br />

12<br />

FÖREBYGG SKADOR<br />

Så blir cyketuren<br />

en njutning.<br />

Gåvan som<br />

ger frihet!<br />

14<br />

SVENSKA CYKELÄVENTYR<br />

12 semestertips<br />

från hela landet.<br />

23<br />

MEDLEMSFÖRMÅNER<br />

Rabatter och erbjudanden som<br />

gör cyklingen roligare.<br />

Födelsedagsfirande, bröllop eller dop – ge bort ett<br />

medlemskap i Cykelfrämjandet! Din gåva stödjer vårt<br />

arbete med att göra cykling tryggt och smidigt. <strong>Cykling</strong><br />

är mer än bara transport. Det är frihet. Låt oss göra<br />

Sverige till en verklig cykelnation – tillsammans!<br />

På vår hemsida kan du enkelt skapa ett unikt gåvobevis.<br />

Gå in på cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap<br />

Bankgiro 5358-4413.<br />

För personlig service ring 0722-28 73 00<br />

Tatjana Boric-Persson, Chefredaktör<br />

3


VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET<br />

Dags att packa för cykelsemester!<br />

å här inför sommaren får vi ofta mejl<br />

med frågor om lämpliga cykelleder. I<br />

detta nummer har vi därför samlat tips<br />

på olika turer och besöksmål, från norr<br />

till söder. Vår cykelpackningsexpert från kansliet,<br />

Emilia Sternberg, tipsar hur man bäst packar för<br />

olika slags cykelturer – en imponerande konst!<br />

Semestertider aktualiserar alltid frågan om cykel<br />

på tåg. Nu har EU lyckats dra sitt strå till stacken<br />

genom att fatta beslut om att det ska finnas plats<br />

för minst fyra cyklar på nya och renoverade tåg<br />

framöver. Visst hade vi hoppats på mer, men det är i<br />

varje fall ett steg i rätt riktning.<br />

Pandemin har fått oss att hitta nya sätt att umgås<br />

på. Sedan i våras bjuder Cykelfrämjandet in till digitala<br />

cykelpubar sista onsdagen i månaden. Här lyfter<br />

vi ämnen som intresserar er medlemmar och det är<br />

en möjlighet för cykelentusiaster från hela landet<br />

att träffas. Läs mer om digitala cykelpubar på sida<br />

20 och kom gärna med förslag på vad du skulle vilja<br />

att vi tar upp.<br />

En annan nyhet är att vi har samlat flera fina erbjudanden<br />

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet<br />

– rabatt på kartböcker, cykelresor, praktiska cykelprylar<br />

och cykelreparation.<br />

Sist men inte minst: Uppsala tog hem priset<br />

som årets bästa cykelfrämjarkommun i Kommunvelometern<br />

– igen! Jag har själv bott i Uppsala och<br />

tycker att det är en härlig cykelstad. Idag bor jag i<br />

Malmö och här kan jag också cykla överallt inom 30<br />

min. Tänk att de flesta svenska städer faktiskt inte<br />

är större än att det går att cykla i princip överallt på<br />

under en halv timme. Det kallar jag för livskvalitet.<br />

Vi hoppas att detta nummer ger dig konkreta tips på<br />

hur du kan engagera dig i cykelfrågor. Din roll som<br />

medlem är viktig. Tillsammans bygger vi ett bättre<br />

Cykelsverige!<br />

Isabella Thöger,<br />

verksamhetschef på Cykelfrämjandet<br />

VAD TYCKTE DU<br />

OM DETTA NUMMER?<br />

VAD VILL DU SE MER<br />

AV I CYKLING?<br />

Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!<br />

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver<br />

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykelturer<br />

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis<br />

olycks fallsförsäkring när du cyklar, liksom fyra<br />

nummer av vår finfina medlemstidning <strong>Cykling</strong>.<br />

Medlemskapet kostar endast 275 kr per år –<br />

ungefär som att laga en cykelpunktering.<br />

Är du under 27 år betalar du en hundra lapp.<br />

Om någon i familjen redan är medlem kostar<br />

det bara 75 kr per person att inkludera alla i<br />

cykel gemenskapen.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka<br />

en valfri summa.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Jöran Fagerlund<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslag: Stefan Lönngren fotograferad av<br />

Chris Lanaway<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

Läsarbrev och insändare välkomnas, men<br />

arvoderas inte och kan redigeras.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk. <strong>Cykling</strong> går även att läsa<br />

online på cykelframjandet.se/tidningencykling.<br />

Den som medverkar i tidningen<br />

med text eller bild anses medge detta inom<br />

arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1<br />

20% rabatt på cykelväskor från Thule<br />

Dags för en härlig cykelsommar! Passa på att ladda upp med nya cykelväskor för all utrustning du<br />

behöver ta med dig. På cykelframjandet.se/erbjudanden hittar du länkar till cykelväskorna från Thule<br />

och ett beställningsformulär. För frågor, kontakta Thule Store Malmö eller Thule Store Stockholm.<br />

Erbjudandet gäller till 31 augusti <strong>202</strong>1 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.<br />

Thule Store Malmö<br />

Fosievägen 11, Malmö<br />

Tel: 040-635 90 50<br />

thulestore.malmo@thule.com<br />

Thule Store Stockholm<br />

Kungsgatan 12-14, Stockholm<br />

Tel: 08-128 170 00<br />

thulestore.stockholm@thule.com


NYHETER<br />

NYHETER<br />

Skrota bilen<br />

– få 2 500 euro<br />

– köp elcykel<br />

Frankrike vill erbjuda en skrotpremie på<br />

2 500 euro till alla som vill skrota sin gamla<br />

bil. Pengarna ska användas till en elcykel.<br />

Detta ska bidra till att minska Frankrikes<br />

utsläpp av växthusgaser med 40 procent<br />

till 2030. Om förslaget blir verklighet kommer<br />

Frankrike vara först i världen med att<br />

använda ekonomiska incitament för att<br />

ersätta skrotbilar med cyklar.<br />

Cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium <strong>202</strong>1<br />

Årets stipendium går till Gustaf Holmström och Anton<br />

Nordvall från Lunds Tekniska Högskola för masteruppsatsen<br />

Cykelvägar anlagda på befintlig jord som undersöker kraven för<br />

anläggningsmaterial i byggnation av cykelvägar. Uppsatsen har<br />

utsetts som vinnare av Cykelfrämjandets expertjury för dess<br />

ambitiösa metod och kunskapsbidrag till en mer kostnads- och<br />

miljöeffektiv produktion av cykel infrastruktur i Sverige.<br />

Regeringen vill göra<br />

det billigare att cykla<br />

För att öka cykelpendlingen vill regeringen införa skattelättnader<br />

för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller, alltså<br />

förmånscyklar. Hit räknas cyklar och elcyklar, men inte<br />

elscootrar. Förslaget skickas på remiss för att kunna ingå i<br />

höstbudgeten och föreslås träda i kraft i januari <strong>202</strong>2.<br />

6 av 10…<br />

… svenskar väljer bort utlandsresan i sommar och stannar<br />

hemma i Sverige. Det är en kraftig minskning jämfört med<br />

sommaren <strong>202</strong>0 då bara 7 procent av befolkningen inte<br />

tänkte resa utomlands. Källa: Nordic Bench.<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

www.jary.se • 0709 -70 60 46<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar och transportcyklar<br />

Skriver du en uppsats som handlar om cykling?<br />

I så fall kan du ansöka om vårt uppsatsstipendium. Det vinnande<br />

bidraget tilldelas 10 000 kronor.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats<br />

Andel kommuner med god kvalitet på drift<br />

och underhåll av cykelvägar har gått ner:<br />

100%<br />

Nödvändig<br />

utveckling<br />

Boka minst två nätter, 2 pers,<br />

i september <strong>202</strong>1 för 1500:-<br />

80%<br />

Bikeable City –<br />

Fysisk aktivitet<br />

på recept<br />

Bikeable City är ett projekt som ska möta utmaningar<br />

kring hälsa, miljö och rättvis tillgänglighet.<br />

Det görs genom aktiv transport och vardagsmotion.<br />

Förutom fysisk aktivitet testas geostaket runt skolor,<br />

aktiv mobilitetsfond, cykeltågsapp för barns<br />

skol- och fritidsresor samt cykel- och gångbroar i<br />

trä – alltså fem innovationer där cykling utgör en<br />

viktig del. Cykelfrämjandet deltar i det Vinnovafinansierade<br />

projektet Bikeable City. Nu testas det i<br />

Järfälla kommun under två år.<br />

Läs mer på trivector.se/bikeablecity.<br />

RÄTTELSE:<br />

Rättelse från förra numret av <strong>Cykling</strong> (<strong>nr</strong>. 1-<strong>202</strong>1): Projektet<br />

”Hållbara leder” finansieras av Svenskt Friluftsliv, inte Naturvårdsverket.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/hallbara-leder.<br />

Naturvårdsverket stödjer projektet ”Folk:hälsa”.<br />

Så mycket kan lastcyklar frakta utöver<br />

cyklistens vikt. Enligt Europeiska cyklistförbundet<br />

(ECF) är lastcyklar en viktig<br />

pussel bit när det kommer till hållbara<br />

transporter, särskilt i städer. Uppemot<br />

50 procent av alla motorbaserade<br />

transporter i europeiska städer kan<br />

ersättas med olika typer av cyklar.<br />

Vinsterna med en högre andel<br />

cykelresor är bland annat bättre<br />

hälsa och minskning av både växthusgaser<br />

och energiförbrukning.<br />

ECF:s nya ordförande är<br />

medlem i Cykel främjandet<br />

Henk Swarttouw, medlem i Cykelfrämjandet,<br />

blev vald till ny ordförande för den europeiska<br />

paraply organisationen European<br />

Cyclist Federation (ECF). Henk har arbetat<br />

som diplomat i över 30 år och cyklat till<br />

skolan och jobbet i över 50 år – grattis Henk<br />

och grattis ECF!<br />

60%<br />

40%<br />

20%<br />

0%<br />

2013 2015 2017 2019 <strong>202</strong>1<br />

Cyklister måste få<br />

högre trafiksäkerhet<br />

Trafikverkets resultatkonferens i maj visar att antalet<br />

som har omkommit i trafikolyckor har mer än halverats<br />

sedan 2006. Även antalet allvarligt skadade minskar,<br />

men bland cyklister som skadas allvarligt har utvecklingen<br />

gått åt fel håll. Säkra gång- och cykelpassager<br />

är viktiga åtgärder för ökad säkerhet för cyklister,<br />

men antalet kommuner med god standard på drift<br />

och underhåll av cykelvägar minskar kraftigt. 2019<br />

gick underhållet ner till samma låga värde som för<br />

ingångsåret 2013 då mätningar startade. Enligt Trafikverket<br />

krävs stora förbättringar, både på statliga och<br />

kommunala vägar och främst i tätort.<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

GRÖNHÖGENS<br />

STUGBY<br />

Prisvärt boende på södra Öland!<br />

10 stugor i vacker omgivning i samhället<br />

Grönhögen på södra Öland. Stugorna<br />

har 3–5 bäddar på 26 m 2 och är<br />

utrustade för självhushåll.<br />

För mer information och bokning<br />

www.gronhogensstugby.se<br />

070-387 62 62<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 7


I FOKUS<br />

I FOKUS<br />

Cykelfrämjandet rankar kommunernas satsningar på cykling för<br />

tolfte gången. Allra bäst <strong>202</strong>1 är Uppsala som tog hem totalsegern<br />

och bästa storkommun för fjärde året i rad. Bland de mellanstora<br />

kommunerna är det Luleå som utmärker sig mest och bland de<br />

mindre hittar vi Danderyd i toppen.<br />

Iscykelbanor<br />

lönar sig i årets<br />

Kommunvelometer<br />

UPPSALA<br />

Uppsala fortsätter att plocka hem titeln<br />

Sveriges bästa cykelfrämjarkommun och<br />

vinner för fjärde året i rad. En av förklaringarna<br />

till den här framgången är den cykelstrategi<br />

man antog för tio år sedan. Det har<br />

lett till en samsyn: <strong>Cykling</strong> är viktigt och<br />

insatserna för att få fler att cykla måste<br />

prioriteras och få kosta pengar.<br />

Framöver är ökad säkerhet och färre<br />

olyckor en prioritering. Uppsalaborna<br />

kommer få fler cykelöverfarter och det<br />

arbetet för uppdelade cykel- och gångvägar<br />

är en pågående process.<br />

– Det är ett stående krav nu när vi exploaterar<br />

och investerar. 2013 var under 40<br />

procent av vårt cykelnät uppdelat så, i dag<br />

är det i princip hälften. Vi gör om mellan<br />

fem kilometer till en mil varje år, säger trafikplanerare<br />

Daniel Fritz.<br />

LULEÅ<br />

Bäst av de mellanstora kommunerna i<br />

årets rakning blev Luleå. Deras poäng<br />

räcker även till en sjätteplats totalt. En av<br />

grunderna till framgången handlar om<br />

den helhetssyn man fått genom att göra en<br />

utbyggnadsplan där man tydligt markerat<br />

viktiga cykelstråk. Inte bara de befintliga,<br />

utan också de som borde finnas.<br />

– Det går nu tydligt att se vad som behövs<br />

för att ta sig mellan olika stadsdelar och det<br />

blir enklare att se vad vi ska fokusera på,<br />

säger trafikingenjör Per Westermark.<br />

I Luleå är man också duktiga på att<br />

använda sitt vinterklimat för att hitta nya<br />

lösningar. Ett tydligt sådant exempel är<br />

den plogade gång- och cykelbanan som går<br />

på isen runt centrum.<br />

– Det blir som en extra infrastruktur<br />

under vintern. I mitten kan man åka skridskor,<br />

sedan har vi två snöbelagda gång- och<br />

cykelvägar på sidorna. Det är många som<br />

pendlar till jobbet via isen.<br />

DANDERYD<br />

Efter att ha halkat ned på bronsplats rankas<br />

Danderyd återigen bäst av de minsta kommunerna.<br />

Det ger dem en femtonde plats<br />

i den totala listan. Trafikplanerare Vivian<br />

Erixon vill gärna lyfta fram kommunens<br />

arbete för att underlätta jobbpendlingen.<br />

– Vi märker att sopsaltningen har betytt<br />

mycket och att fler nu väljer att fortsätta<br />

cykla på vintern. Det är många som pratat<br />

bra om det.<br />

Kommunen satsar också på ökad trafiksäkerhet.<br />

Under <strong>202</strong>1 ska fyra nya cykelöverfarter<br />

byggas. Att barn och unga ska kunna<br />

ta sig till skolan på ett tryggt sätt står högt på<br />

dagordningen. Kommunens infrastruktur<br />

med många villaområden med väldigt smala<br />

gator gör dock stundtals arbetet utmanande.<br />

– Men vi arbetar aktivt för att det ska vara<br />

attraktivt och säkert att cykla i Danderyd.<br />

Läs årets rapport på:<br />

cykelframjandet.se/kommunvelometern<br />

I Luleå skapas en cykel-, gång<br />

och skridskobana på isen runt<br />

centrum varje vinter.<br />

SAMTLIGA DELTAGANDE KOMMUNER<br />

I KOMMUNVELOMETERN <strong>202</strong>1:<br />

1. Uppsala (80p)<br />

2. Lund (76p)<br />

3. Helsingborg (74p)<br />

4. Linköping (73p)<br />

4. Malmö (73p)<br />

6. Luleå (68,5p)<br />

7. Karlstad (67,5p)<br />

8. Järfälla (67p)<br />

9. Göteborg (64,5p)<br />

10. Borås (63p)<br />

10. Östersund (63p)<br />

12. Jönköping (61,5p)<br />

13. Växjö (58p)<br />

14. Trollhättan (57,5p)<br />

15. Danderyd (57p)<br />

15. Sundbyberg (57p)<br />

17. Karlskrona (56,5p)<br />

18. Ystad (55,5p)<br />

19. Varberg (55p)<br />

20. Enköping (54p)<br />

21. Tyresö (50,5p)<br />

22. Katrineholm (50p)<br />

22. Kristianstad (50p)<br />

22. Solna (50p)<br />

22. Upplands-Bro (50p)<br />

26. Gävle (49,5p)<br />

27. Sollentuna (49p)<br />

28. Eskilstuna (48,5p)<br />

28. Nyköping (48,5p)<br />

28. Vårgårda (48,5p)<br />

31. Falköping (48p)<br />

32. Nässjö (46,5p)<br />

32. Västerås (46,5p)<br />

34. Tranås (44,5p)<br />

34. Vänersborg (44,5p)<br />

36. Borlänge (44p)<br />

37. Piteå (43,5p)<br />

38. Täby (43p)<br />

39. Ludvika (42,5p)<br />

40. Eslöv (39,5p)<br />

40. Säffle (39,5p)<br />

42. Ulricehamn (38,5p)<br />

43. Strömstad (38p)<br />

44. Härryda (37,5p)<br />

45. Ockelbo (36,5p)<br />

45. Öckerö (36,5p)<br />

47. Partille (36p)<br />

48. Trelleborg (32,5p)<br />

49. Kristinehamn (31,5p)<br />

50. Mark (27p)<br />

51. Tibro (26,5p)<br />

52. Västervik (25,5p)<br />

52. Åmål (25,5p)<br />

54. Tjörn (18,5p)<br />

55. Vara (16p)<br />

56. Hofors (15,5p)<br />

57. Lysekil (14,5p)<br />

Max antal poäng är 90.<br />

FOTO: PER WESTERMARK<br />

Hallå där,<br />

Axel Pihl!<br />

… projektledare på Cykelfrämjandet.<br />

Hur kan en privatperson eller lokal förening<br />

använda resultatet från Kommunvelometern?<br />

– Först och främst, uppmärksamma att du tar del av resultatet<br />

så att politiker och tjänstemän som har hand om<br />

cykelfrågor förstår att invånarna bryr sig om att kommunen<br />

deltar. Mejla, ring, skriv ett brev eller insändare. Ju fler<br />

som hör av sig desto bättre.<br />

– Kolla resultatet. Hur står sig resultatet jämfört med andra<br />

kommuner? Om kommunen exempelvis investerar mindre<br />

än andra i cykelinfrastruktur – fråga politikerna varför.<br />

– Har kommunen deltagit flera gånger? Kolla hur resultatet<br />

förändras över tid. Blir det bättre, sämre eller är det<br />

oförändrat?<br />

Om kommunen inte är med i Cykelfrämjandets<br />

Kommunvelometer?<br />

– Hör av dig till beslutsfattare eller tjänstemän i den nämnd<br />

som ansvarar för cykling och fråga varför. Förklara att kommunen<br />

borde vara med i Cykelfrämjandets granskning nästa<br />

år. Tipsa om att kommunen kan anmäla sig till Kommunvelomentern<br />

genom att mejla till kommunvelometern@<br />

cykel framjandet.se innan november månad.<br />

– Vi på Cykelfrämjandet gör vårt bästa för att hjälpa<br />

kretsar och engagerade medborgare att driva cykelfrågor<br />

lokalt. Mejla till axel.pihl@cykelframjandet.se om du har<br />

funderingar eller vill diskutera hur just din kommun kan<br />

bli bättre för cyklister.<br />

3 tips på hur du kan driva cykelfrågor lokalt<br />

1. Hitta andra som är intresserad av att engagera sig i cykelfrågor<br />

på din ort. Kolla om Cykel främjandet har en lokalkrets. Finns det<br />

ingen krets eller grupp som driver cykelpolitiska frågor? Mejla till<br />

medlem@cykelframjandet.se så får du hjälp att komma igång.<br />

2. Leta upp ansvarig för cykelfrågor på kommunen. Be om att få<br />

möjlighet att lämna synpunkter på kommunens cykelarbete. Se<br />

till att mötena blir regelbundna, förslagsvis 2–3 gånger per år.<br />

3. Kontakta politiker i den nämnd som är ansvarig för cykelfrågor.<br />

Förklarar vad ni tycker saknas i arbetet med cykling på<br />

kommunen. Skriv en insändare, debattartikel, inlägg på sociala<br />

medier eller ett medborgarförslag. Tjat lönar sig. Om kommunen<br />

är med i Kommun velometern kan det vara bra att hänvisa till<br />

saker som framkom i granskningen.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 9


FRAKTA<br />

FRAKTA<br />

En hörnsoffa? Kajak? Trumma? Javisst! Kan krävas lite planering, benstyrka<br />

och vilja. Men har du fantasi är cykeln ett utmärkt sätt att frakta stora och<br />

tunga föremål på. Det blir garanterat ett roligt minne – och en bra bild.<br />

Inspireras av fantastiska bidrag som Cykelfrämjandets följare i sociala<br />

medier så generöst delat med sig i årets #cyklafrakta<strong>202</strong>1<br />

FÖLJ OSS!<br />

Facebook: Facebook.com/<br />

cykelframjandet<br />

Instagram:<br />

Cykelframjandet _sverige<br />

Vad kan du frakta på cykeln?<br />

1.<br />

1.<br />

2.<br />

3. 3.<br />

2.<br />

5.<br />

6.<br />

4. 5.<br />

6.<br />

7.<br />

7.<br />

8.<br />

4.<br />

9. 8.<br />

9.<br />

10.<br />

1. Tomas Örnstedt – En soffa och nån slags hylla. 2. Therese Metz – Storhandling och pakethämtning på vischan.<br />

3. Christine Nelsen – Mamma + hund. 4. Mia Cederslätt – Ett skelett. 5. Dennis Nyström – ”Jag ser det mest som vanlig last”.<br />

6. Bosse Enedahl – En hörnsoffa (det fick bli två vändor). 7. Jon Jogensjö – Längdskidor.<br />

8. Oscar Schönning – Låda fylld med andra transportmedel. 9. Olaf Johansson – Lite byggvirke.<br />

1. Kalle Hederos Eriksson – Trumman på väg till spelningen. 2. Kalle Hederos Eriksson – Tre toalettstolar levereras från grossist till hantverkare.<br />

3. Dag Lundén – En kajak. 4. Kajsa Bosta Lorenz – Två hundar + ett barn. 5. Jeppe D Larsen – Cykel på cykel på cykel. 6. Cia Teglöf – ”På Röda<br />

faran fraktar jag allt mellan himmel och jord”. 7. Gunnar Parment – Gräsklipparen. 8. Björn Billung – Blomlådor. Armcykeln är perfekt för att<br />

transportera stort och smått (inkl Björn Billung själv). 9. Jon Jogensjö – Ris till tippen. 10. Tatjana Boric-Persson – Dotterns nya skrivbordsstol.<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 11


HÄLSA<br />

HÄLSA<br />

Så blir<br />

cykeläventyret<br />

en njutning<br />

I sommar finns det tid för långa och korta utflykter och strapatser på cykel.<br />

Men hur gör man för att cykelturen ska bli så njutbar som möjligt? <strong>Cykling</strong><br />

har pratat med Gunilla Brynell-Johansson, Vätter<strong>nr</strong>undans VD och<br />

Martin Noord, medgrundare till Uddevalla MTB Show. Text: Elisabet Wahl<br />

INFÖR CYKLINGEN<br />

• Det spelar egentligen ingen roll hur långt eller<br />

kort du ska cykla – se över din utrustning ordentligt.<br />

Man kan få ont i handleder och nacke om<br />

man har för mycket tryck framåt och hänger på<br />

armarna. Be någon kunnig ställa in din cykel för<br />

just din kropp.<br />

• Det är viktigt att du inte får skavsår eller ont<br />

någonstans. Ska du dessutom cykla långt kan<br />

det som inte känns alls under en kortare utflykt<br />

bli riktigt smärtsamt. Cykelbyxornas intåg har<br />

drastiskt minskat mängden skavsår.<br />

• Ha luft i din planering. Har du inte cyklat mycket<br />

alls i år? Ta hänsyn till det även om du tidigare<br />

har haft många mil i sadeln. Att cykla med<br />

ständigt ont i rumpan kan göra även en tur i den<br />

finaste omgivningen till en trist upplevelse.<br />

• Ta med både dryck och energipåfyllning. Glöm<br />

heller inte reservdelar för cykeln. Allt för många<br />

tvingas bryta utflykter när kedjan går av eller<br />

bromsarna slutar funka.<br />

• Ge dina fötter lite extra förebyggande kärlek. Se<br />

till att tånaglarna inte är för långa och pyssla om<br />

sprickor och sår så att de inte blir värre.<br />

UNDER CYKLINGEN<br />

• Ta regelbundna pauser och fyll på med vätska<br />

och energi. Om du börjar bli yr eller om orken<br />

tar tvärslut har du väntat för länge. Ställ ett<br />

alarm på din telefon om du har svårt att komma<br />

ihåg pauserna.<br />

• Kliv av cykeln under pausen och rör på dig.<br />

Sträck ut ryggen. Se till att använda andra muskelgrupper<br />

än de som behövs för cyklingen.<br />

GUNILLA<br />

BRYNELL<br />

VD Vätter<strong>nr</strong>undan<br />

Var ska du cykla<br />

i sommar? Jag<br />

ska cykla i Skåne<br />

och delar av<br />

Kattegattleden.<br />

Bästa packtips?<br />

Energibar och<br />

dryck, både vatten<br />

och sportdryck.<br />

• Hugger det eller bränner till plötsligt till i någon<br />

muskel? Stanna och känn efter ordentligt.<br />

Fortsätter det att göra ont kan det vara läge att<br />

avbryta, det är inte så troligt att den typen av<br />

smärta går över av sig självt.<br />

• Se upp för solen. Smörj in dig ordentligt på armar,<br />

ben och i ansiktet. Glöm inte nacken! Har du inte<br />

så mycket hår på huvudet kan det vara bra med<br />

en näsduk under hjälmen eller en blöt sådan om<br />

det är väldigt varmt.<br />

• Regnar det, blåser motvind åt alla håll och har<br />

den där härliga utflykten blivit ett enda elände?<br />

Eller är du så slut i kroppen att det mest gör<br />

ont? Peppa varandra om ni är fler. Eller dela<br />

upp sträckan i mindre delmål. Och: man är<br />

inte en sämre människa om man avbryter en<br />

planerad tur.<br />

EFTER CYKLINGEN<br />

• Lägg fem minuter på att skölja av cykeln och<br />

smörja den. Då har du lika bra förutsättningar<br />

dagen efter.<br />

• Se till att äta något högst en halvtimme<br />

efter avslutad cykling. Det gör att kroppen<br />

återhämtar sig bättre och snabbare än om du<br />

väntar.<br />

• Stretcha ut kroppen ordentligt. Extra viktigt<br />

med vaderna och ryggen som utsätts för rätt<br />

stora påfrestningar.<br />

• Är du svullen om fötterna? Ett fotbad med<br />

efter följande fotmassage kan göra underverk.<br />

Ha sköna skor att gå i även när du inte sitter i<br />

sadeln.<br />

MARTIN<br />

NOORD<br />

Medgrundare<br />

till Uddevalla<br />

MTB Show och<br />

egenföretagare<br />

inom verkstadsoch<br />

fastighetsbranschen.<br />

Var ska du cykla i<br />

sommar? Jag ska<br />

köra Bjursjöns alla<br />

fina MTB-leder<br />

(Uddevalla). Och<br />

så några turer till<br />

Sälen.<br />

Bästa packtips?<br />

Vätska, grejer<br />

för att laga en<br />

punktering och en<br />

regnjacka.<br />

LÅNGFÄRDSCYKLING<br />

Författare: Kornelia Thörn och Robin Lyne<br />

SVERIGES BÄSTA STIGCYKLING 2 –<br />

NORRA SVERIGE<br />

Författare: Aron Gooch<br />

PODD: CYKELRADION.SE<br />

BARNBOK ”CYKLAR ÄR<br />

FANTASTISKA”<br />

Författare: David Henson<br />

PODD: HUSKY – AVSNITT 220<br />

bok- och poddtips<br />

för sommarens<br />

latare dagar<br />

Utmärkt för den<br />

som är nyfiken på<br />

långfärdscykling<br />

i Sverige eller i<br />

resten av världen.<br />

Vackra bilder<br />

från författarnas<br />

cykelresor varvas<br />

med matnyttiga<br />

tips inför<br />

turen. Boken passar också för den som<br />

vill drömma sig bort på cykeläventyr till<br />

världens alla hörn.<br />

Nu är äntligen del 2<br />

här av den fantastiska<br />

guideboken till<br />

stigcykling runt om i<br />

Sverige. Del 1 började i<br />

Skåne och avslutades<br />

i Värmland. Andra<br />

delen tar vid i Dalarna<br />

och fortsätter ända<br />

upp till Abisko. Läsaren<br />

får konkreta turförslag med det allra<br />

bästa som varje område har att erbjuda.<br />

Häng med Aron Grooch på äventyr!<br />

En trevlig podd för dig<br />

som vill lyssna till cykelsnack,<br />

kanske medan du<br />

tar en avkopplande stund i<br />

hängmattan. Två cykelfantaster<br />

ligger bakom podden:<br />

Anders Adamson – före detta<br />

professionell cyklist och<br />

numera sportkommentator i Eurosport och<br />

Tomas Jennebo – journalist och radioprofil.<br />

Idén med cykelradion är att den cykelintresserade<br />

alltid ska kunna hitta något<br />

som är nyttigt, intressant och spännande.<br />

En färgglad<br />

bilderbok<br />

som<br />

illustrerar<br />

tio olika<br />

slags cyklar<br />

såsom<br />

trehjuling,<br />

racercykel<br />

och lådcykel.<br />

Åldersrekommendationen<br />

är 0–3 år, men den<br />

passar utmärkt för ca 4–6 år.<br />

I poddavsnittet<br />

”om Silk<br />

Road Mountain<br />

Race<br />

med Sue Paz<br />

och Marika<br />

Wagner!” får vi<br />

följa med två<br />

kvinnor som<br />

ville ha en rejäl<br />

utmaning – gärna något tuffare än att<br />

cykla i djungeln i sju dygn. De fann vad se<br />

sökte. Gå in på huskypodcast.com.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 13


RESOR<br />

Cykeläventyr från<br />

norr till söder …<br />

Vad vill du upptäcka i sommar? Vi har samlat tips runt om i landet för dig som<br />

vill njuta av cyklar och cykling på din lediga tid. Här finns något för alla – både<br />

för dig som vill åka snabbt utför eller spana in gamla hojar.<br />

1. KALIX<br />

Trampa fram på dressin i 93 kilometer<br />

på Sveriges längsta nedlagda<br />

järnväg. Utgångspunkten är vid<br />

Vitvattnets station i Kalix kommun<br />

och ligger 30 km från Morjärv och<br />

63 km från Haparanda som är<br />

ändstationerna.<br />

riipibo.se<br />

2. VINDELÄLVSLEDEN<br />

För den som vill kombinera asfalt med stigar och<br />

grus passar Vindelälvsleden bra. Man kan alltså välja<br />

den mer strapatsrika mountainbikeleden eller leden<br />

avsedd för vanliga cyklar. Leden är ungefär 40 mil och<br />

börjar i fjällvärlden i Ammarnäs i södra Lappland och<br />

avslutas ute vid kusten i södra Västerbotten.<br />

vindelalven.se/vindelalvsleden<br />

3. DALA-FLODA<br />

I juni står en nybyggd pumptrack redo att ta emot besökare.<br />

Pumptrack är en aktivitetsbana, som påminner om en skatepark,<br />

där man med hjälp av ”pumpande” rörelse driver cykeln framåt<br />

istället för att trampa. Cykelentusiaster i bygden har också rustat<br />

och gjort i ordning en cykelled till badsjön Sången med långgrund<br />

sandstrand.<br />

dala-floda.se<br />

4. UPPSALA<br />

Gula stigen är ursprungligen en tio kilometer lång<br />

vandringsled som skapades redan på 30-talet. Sedan<br />

förra året finns det en MTB-led anlagd parallellt<br />

med leden. Leden ligger stadsnära, men går ändå<br />

nästan enbart genom sammanhängande natur.<br />

uppsala.se/kultur-och-fritid<br />

8<br />

7<br />

10<br />

11<br />

5. TIDÖ SLOTT<br />

På Tidö slott cykelmuseum kan<br />

du följa utveckling från de tidiga<br />

velocipeder i trä hela vägen fram<br />

till moderna special cyklar av plast<br />

och aluminium. När du ändå är<br />

där kan du också besöka själva<br />

slottet som är ett av Sveriges bäst<br />

bevarade från stormaktstiden.<br />

tidoslott.se<br />

9<br />

12<br />

3<br />

6<br />

5<br />

4<br />

2<br />

6. BERGSLAGEN<br />

I trakterna runt bland annat Örebro,<br />

Karlskoga, Tiveden och Hallsberg hittar<br />

MTB-entusiasterna nästan 150 leder från<br />

grön till svart nivå. För den som är ute<br />

efter något extra kan man ställa in siktet<br />

på Ånnaboda. Här finns det ett gäng<br />

svarta MTB-leder med namn som Ruskiga<br />

rusan och Absolut svart. Hissnande utsikt<br />

ingår som bonus i många av lederna.<br />

bergslagencycling.se<br />

1<br />

7. SJUHÄRADSRUNDAN<br />

Vill du uppleva konstverk ute i de<br />

djupa skogarnas och tusen sjöarnas<br />

landskap? Sjuhärads rundan bjuder<br />

på en helhetsupplevelse – cykling i<br />

vacker natur, lokalproducerad mat och<br />

mängder av kulturella och historiska<br />

platser att upptäcka.<br />

www.xsites.se<br />

8. CYKELORIENTERING<br />

Är du sugen på cykelrundor med konsttema? Då ska du vara<br />

med när Cykelfrämjandets Göteborgskrets anordnar sin<br />

årliga cykelorientering. Alla kontroller ligger inom ungefär<br />

en mils radie från Göteborgs centrum och alla som deltar är<br />

med i en utlottning av fina priser.<br />

www.cykelframjandet.se/category/goteborgskretsen<br />

9. ISABERG<br />

I Isaberg finns södra Sveriges största cykelpark. Här anordnas<br />

också MTB-kurser för hela familjen. Eftersom det är skidanläggning<br />

på vintern går det att ta liften upp till toppen för<br />

den som gillar cykling utför.<br />

isaberg.com<br />

10. HALLANDSÅSEN<br />

Vill du cykla genom skira bokskogar ena dagen och kasta dig<br />

utför andra dagen? Då kan Hallandsåsen vara något för dig.<br />

Här finns mängder med leder och fina cykelvägar för alla<br />

nivåer av cyklister.<br />

hallandsasen.se<br />

11. BARNTRAFIKSKOLA<br />

Här finns barntrafikskolan<br />

Fredrikstad där barn får öva säkert<br />

trafikbeteende i en trygg och rolig<br />

miljö. Parken är bemannad 26 juli<br />

till 6 augusti mellan 10–14. Det går<br />

också att anmäla sig till sommarkursen<br />

eller boka parken.<br />

helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/<br />

barntrafikskolan<br />

12. SYDKUSTLEDEN<br />

Det här är en av Sveriges tre nationella cykelleder och passar<br />

extra bra för dig som vill ha en lätt trampad utflykt. Leden går<br />

från Simrishamn till Helsingborg och är sammanlagt 26 mil.<br />

sydostleden-sydkustleden.se<br />

Naturskyddsföreningen i Lund har även tagit fram cykelkartor<br />

över cyklingsbara vägar och cykelbanor i Skåne – ett<br />

cykelväg nät som hänger ihop helt enkelt!<br />

lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/cykelkartor<br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

TOTALT 130 KM:<br />

10 KM SKÄRGÅRD &<br />

120 KM VILDMARK<br />

90 KM BILFRI ASFALT<br />

CYKLA<br />

I VÄRMLAND<br />

klaralvsbanan.se<br />

#klarälvsbanan<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 15<br />

FOTO: EVA SUNNERÅS, HELSINGBORGS STAD<br />

Stigcykling för<br />

unga med NPF<br />

<strong>202</strong>1<br />

FRÅN HAMMARÖ I SÖDER<br />

TILL SYSSLEBÄCK I NORR<br />

RESOR<br />

Vi söker barn och unga med NPF som vill<br />

testa stigcykling. Och volontärer eller<br />

verksamheter som vi hjälpa till.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/stigcykling-for-unga-med-npf<br />

och sprid gärna ordet #mtbnpfftw<br />

TA MED<br />

CYKELN PÅ<br />

BUSSEN<br />

14/6-15/8<br />

Din naturliga startpunkt<br />

på cykelsemestern:<br />

swedenbybike.com


RESOR<br />

… men hur ska jag<br />

få med mig allt?<br />

En mini-guide till att packa för en sova-borta-cykeltur så du får med dig allt du behöver<br />

– mer eller mindre. Kom ihåg att du inte måste köpa nytt – du kan komma långt med<br />

en pakethållare, spän<strong>nr</strong>emmar och någon väska du har hemma. Den bästa sova-bortacykelturen<br />

är den som blir av! Text och foto: Emilia Sternberg, projektledare samhällsplanering och infrastruktur<br />

CYKEL PÅ REGIONALA TÅG<br />

Skåne<br />

skanetrafiken.se<br />

6 cyklar på Pågatåg och Öresundståg<br />

Gratis cykel inom Skåne. Tät trafik<br />

Småland (Krösatåg)<br />

krosatagen.se<br />

2 cyklar på dieseltåg, 6 st på elektriska tåg<br />

Kostar som för ungdom. Cirka 10 turer/dag<br />

Halland<br />

hallandstrafiken.se<br />

Se Öresundståg, Krösatåg, Västtåg<br />

Kostar som för ungdom. Tät trafik längs västkusten<br />

Västra Götaland (Västtåg)<br />

vasttrafik.se<br />

6 cyklar på pendeltåg, 2 st på övriga tåg<br />

Gratis. Tät pendeltrafik; Regionaltåg varannan timme<br />

Östergötland<br />

ostgotatrafiken.se<br />

6 cyklar per tåg<br />

Gratis. Varje halvtimme<br />

Bergslagen<br />

tagibergslagen.se<br />

2 cyklar per tåg<br />

Gratis. Från några till 10–15 turer/dag<br />

Värmland<br />

varmlandstrafik.se<br />

2 cyklar per tåg<br />

20 kronor. Cirka 10 turer/dag<br />

RESOR<br />

EU-beslut: lättare att<br />

ta med cykeln på tåget!<br />

Under våren <strong>202</strong>1 har EU fattat beslut<br />

om att nya och renoverade tåg ska ha<br />

plats för minst fyra cyklar. Eftersom de<br />

nya reglerna endast gäller för nya eller<br />

renoverade tåg kan det ta lång tid innan<br />

det blir en självklarhet för resenärer att<br />

ta cykeln på tåget. Dessutom ska de nya<br />

reglerna börja tillämpas först om två år.<br />

Cykelfrämjandet arbetar för att fler<br />

tågoperatörer ska göra det möjligt att ta<br />

med cykeln på resan.<br />

– Det här EU-beslutet är ett steg<br />

i rätt riktning – om än ett litet och<br />

alltför långsamt sådant,<br />

säger Rune Karlberg från<br />

Cykelfrämjandets riksstyrelse.<br />

Han skulle gärna se<br />

att Sveriges regering gjorde mer för<br />

att uppmuntra tågoperatörer som till<br />

exempel SJ att göra det möjligt för resenärer<br />

att ta med sig cykeln på tåget.<br />

För att du ska kunna ta med dig<br />

din cykel på SJ:s tåg måste den vara<br />

demonterad eller hopfälld och förvaras<br />

i en ”för ändamålet anpassad cykeltransportväska”<br />

innan ombordstigning<br />

(maxmått 140 × 85 × 30cm, maxvikt 25 kg<br />

för både cykel och väska). Detsamma<br />

gäller för en barncykel.<br />

Som tur är finns flera tågsträckor i<br />

Sverige som idag trafikeras av andra<br />

tågbolag än SJ och som tillåter att du<br />

tar med dig din cykel på tåget, se listan<br />

här intill.<br />

TOURING<br />

System: cykelväskor på pakethållare,<br />

kan även ha cykelväskor fram och styrväska.<br />

En extra väska eller tält ovanpå<br />

pakethållaren går också bra.<br />

Passar för: den längre turen, eller<br />

turen där du vill lyxa till det och ha<br />

med extra allt. Passar bäst på asfalt<br />

och enklare grus.<br />

Fördelar: du kan få med dig mycket,<br />

t.ex. den där boken du alltid tänkt läsa.<br />

Nackdelar: jobbigt att kånka uppför<br />

trapporna på stationen eftersom<br />

hissen inte var cykelanpassad. Men<br />

minigrillen är med!<br />

BIKEPACKING<br />

Cykelturism på lite mer<br />

äventyrligt sätt, helst<br />

med lätt packning på<br />

grusvägscykel eller<br />

mountainbike.<br />

CYKELÄVENTYR ÄR INNE<br />

Vår expert Hans Stoops<br />

reder ut olika cykelsporter:<br />

BIKEPACKING<br />

System: mindre väskor som fästs nära<br />

ramen ofta med spän<strong>nr</strong>emmar eller<br />

fästen.<br />

Passar för: övernattningsturer på stig<br />

eller mer stökigt grus. Funkar även för<br />

asfalts-minimalisten.<br />

Fördelar: lätt och smidig packning<br />

med bra viktfördelning. Du skrattar<br />

åt tanken att behöva ha med dig ett<br />

ombyte – du gillar ju att vara smutsig.<br />

Nackdelar: du behövde offra att få<br />

med dig en extra chokladkaka för att få<br />

plats med reservslangen. Var det värt<br />

det? Just nu hade du tagit dina chanser.<br />

DOWNHILL/<br />

ENDURO<br />

Stigcykling med fokus<br />

på utförsåkning och fart.<br />

Här är det bra med extra<br />

skyddsutrustning.<br />

GRAVEL<br />

Målet är att utforska mindre<br />

vägar på landsbygden,<br />

helst grusade men även<br />

med inslag av asfalt och<br />

stig. Cykeln ser ut som<br />

en traditionell landsvägscykel,<br />

fast med bredare,<br />

mönstrade däck och mer<br />

bekväm sittställning.<br />

HYBRID<br />

System: ett hopplock av de väskor du<br />

gillar, har tillgång till och som passar<br />

din tur.<br />

Passar för: vad det än är du ska göra!<br />

Fördelar: du får med dig det du<br />

behöver anpassat för den resan just<br />

du vill göra. Görs med fördel med lite<br />

gör-det-själv-anda.<br />

Nackdelar: beror på vem du frågar –<br />

hitta det som funkar för dig, din cykeltur<br />

och din plånbok!<br />

LANDSVÄGS-<br />

CYKLING<br />

<strong>Cykling</strong> på asfalt i hög<br />

fart. På en landsvägscykel<br />

kan man ta sig<br />

långt. Att cykla i grupp<br />

underlättar eftersom det<br />

bekämpar motvind. Är<br />

man själv får man kämpa<br />

hårdare.<br />

STIGCYKLING/<br />

MOUNTAINBIKE<br />

Ett utmärkt sätt att<br />

utforska naturen på.<br />

Cykeln har breda däck<br />

och dämpning vilket<br />

gör det bekvämt att<br />

cykla på mindre stigar<br />

och leder.<br />

Tågab (Göteborg–Kristinehamn–Falun)<br />

tagab.se<br />

2 cyklar per tåg<br />

60 kronor betalas ombord. Några turer per vecka<br />

Flixtrain (Stockholm–Göteborg)<br />

flixtrain.se<br />

Någon tur per dag. Förköp<br />

Mälardalen<br />

malartag.se<br />

6 cyklar i Flexvagnen<br />

Gratis. Fler än 10 turer per dag<br />

Uppland (Upptåget)<br />

ul.se<br />

2 cyklar, endast lågtrafik (6 cyklar Uppsala–Gävle)<br />

Gratis. Tät trafik<br />

Stockholm<br />

sl.se<br />

Cyklar endast under lågtrafik<br />

Gratis. Mycket tät trafik<br />

Hälsingland/Gästrikland<br />

xtrafik.se<br />

2 cyklar per tåg<br />

30 kronor. Några turer/dag<br />

De fyra nordligaste länen<br />

norrtag.se<br />

4 cyklar per tåg (endast Sundsvall–Umeå/Storlien)<br />

Gratis. Några turer per dag<br />

Inlandsbanan<br />

3 cyklar per tåg<br />

60 kronor per sträcka. En tur per dag under säsong.<br />

Källa: Naturskyddsföreningen Lund<br />

ILLUSTRATION: HANNA ELIASSON<br />

Med cykel på tåg<br />

Stockholm–Göteborg<br />

En nyhet för <strong>202</strong>1 är att det nu också<br />

har blivit möjligt att ta med cykeln på<br />

tåget mellan Stockholm och Göteborg<br />

sedan Flixtrain börjat trafikera den<br />

sträckan. Hans Stoops från Cykelfrämjandets<br />

kansli i Stockholm var med på<br />

premiärturen. För sex år sedan flyttade<br />

han från Göteborg till Stockholm.<br />

– Den gången fick jag packa ner min<br />

mountainbike i sopsäckar för att uppfylla<br />

SJs krav. Det var skönt att kunna<br />

besöka Göteborg igen med cykeln<br />

utan sådant krångel, berättar Hans<br />

och fortsätter:<br />

– Tågresan var bekväm, personalen<br />

trevlig och avgångstiderna bra. För<br />

tillfället finns det bara två cykelplatser,<br />

men på sikt ska det blir fyra. Det är<br />

bättre än noll men ändå är lite fattigt på<br />

den sträckan. En nackdel är att cykeln<br />

måste lyftas upp för en liten trappa, vilket<br />

kan vara en utmaning.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 17


IKONEN<br />

Husqvarna<br />

Transportcykel #137<br />

En lastbar smålänning<br />

Text och urval: He<strong>nr</strong>ik Rex Jakobsson, Cykelhistoriska Föreningen<br />

KORSORD<br />

Tre cykelschasar vid Slussen i Stockholm. Foto: Gunnar Lundh<br />

Cykel från småländska Husqvarna tillverkad 1937.<br />

Många grabbar på 30- och 40-talet tjänade sina första<br />

slantar som varubud eller ”springschas”. De flesta<br />

större cykeltillverkare hade vid den tiden någon typ av<br />

lastcykel i sitt sortiment. Vanligast var ”transportcykel” –<br />

kraftig cykel med ett brett rack för lastning som satt fast<br />

i ramen över ett mindre framhjul och stöd som fälldes<br />

ned under detta. Även ”paketvagn” – trehjulig flakcykel<br />

– fanns för de mer skrymmande lasterna. Ofta köptes<br />

dessa lastcyklar av butiker som lät unga pojkar leverera<br />

sina varor mot lön eller en osäker dricks.<br />

Vinn boken Långfärdscykling!<br />

Lös korsordet och posta ditt svar till oss före den 31 juli på adressen:<br />

Cykelfrämjandet, Box 3, 101 20 Stockholm. Märk kuveret ”Korsord<br />

sommar”. Eller fotografera/scanna korsordet och mejla till tavling@<br />

cykelframjandet.se och skriv ”Korsord sommar” i ämnesraden.<br />

Namn: ..............................................................<br />

Adress: ..............................................................<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 19


MEDLEM<br />

MEDLEM<br />

3 frågor till Sindra<br />

Berndt – ordförande<br />

i Cykelfrämjandets<br />

ungdomssektion<br />

Vad jobbar ungdomssektionen<br />

med just nu?<br />

– Vi startade i våras, så vårt fokus nu är<br />

att värva medlemmar. Därför drar vi<br />

ingång våra sociala medier-kanaler och<br />

har gjort en animerad film som visas för<br />

gymnasieungdomar.<br />

Vad är på gång framöver?<br />

– Vi planerar olika aktiviteter, bland annat<br />

cykelmekarkurser och samarbeten med<br />

andra ungdomsförbund. Just frågan om att<br />

ta cykeln på tåget är viktig för oss. Därför<br />

kommer ungdomssektionen att göra aktioner<br />

med andra som kämpar för samma sak.<br />

Hur gör man för att gå med i<br />

ungdomssektionen?<br />

– Alla under 27 år är välkomna, oavsett var<br />

i landet man bor. Gå in på cykelframjandet.se/<br />

ungdom eller mejla till ungdom@cykelframjandet.se.<br />

20-15-10<br />

Cykelfrämjandet har<br />

mycket på gång: ett<br />

20-tal cykelkurser på<br />

olika platser i Stock holm,<br />

ett 15-tal i Göteborg<br />

och ett 10-tal i Malmö.<br />

Och massor av andra<br />

aktiviteter runt om i<br />

landet förstås. Kolla in<br />

på cykelframjandet.se/<br />

lokalkretsar.<br />

Ny medlemsaktivitet:<br />

Digital<br />

Cykelpub<br />

början av året tog Göteborgskretsen<br />

initiativ till<br />

en ny typ av medlemsaktivitet<br />

– en Digital Cykelpub.<br />

De hade bjudit in Cykelfrämjandets<br />

tidigare ordförande Lars Strömgren<br />

för att prata cykling via Zoom en<br />

vardagskväll i februari. Cykelpuben<br />

blev väldigt uppskattad och kansliet<br />

har därför fortsatt att ordna digitala<br />

cykelpubar för våra medlemmar på<br />

olika teman nu under våren.<br />

DIGITALA CYKELPUBAR<br />

Sista onsdagen varje månad<br />

klockan 19–21 bjuder Cykelfrämjandet<br />

in till en digital cykelpub.<br />

Teman varierar. Det är våra<br />

medlemmar, med arbetare och<br />

förtroendevalda som kommer<br />

med idéer. Vilket ämne vill du att<br />

vi lyfter?<br />

Mejla till medlem@<br />

cykelframjandet.se och berätta.<br />

Vilken cykelfråga<br />

brinner du för?<br />

Göteborg<br />

Cykelfrämjandets lokalavdelningar, så kallade<br />

kretsar, jobbar med allt från infrastruktur frågor,<br />

till att hålla cykelkurser för nybörjare och anordna<br />

cykellekar för de yngsta. Alla cykel frågor får plats<br />

och alla är välkomna.<br />

Är du osäker på vilken krets du tillhör? Eller<br />

saknas en lokalavdelning på din ort? Mejla till<br />

medlem@cykelframjandet.se så berättar vi hur<br />

du gör för att få igång en lokal krets hos dig.<br />

30 JUNI<br />

KLOCKAN 19–21<br />

VÄLKOMMEN!<br />

Nästa digitala cykelpub kommer<br />

att handla om Cirkulationsplaner<br />

och äger rum onsdagen den 30 juni<br />

klockan 19–21 via Zoom. I städer som<br />

Gent, Groningen och Utrecht har cirkulationsplaner<br />

implementerats som<br />

ett åtgärd för att göra cykling mer attraktivt<br />

och stoppa genomfartstrafik i<br />

de centrala delarna av staden. I Gent<br />

ökade cykelandelen från 22 procent<br />

till 35 procent i samband med att planen<br />

implementerades och cykelmålen<br />

för 2030 uppnåddes redan 2018!<br />

Under cykelpuben i juni kommer<br />

vi få höra hur Sörmlandskretsen har<br />

arbetat med ett medborgarförslag för<br />

att göra Nyköping till en bättre cykelstad.<br />

Förslaget innehåller tre delar: en<br />

cirkulationsplan för att stoppa genomfartstrafiken<br />

i centrum, införandet av<br />

cykelgator och framkomliga cykelöverfarter.<br />

Kanske kan Nyköping bli en av<br />

de första städerna i Sverige att införa en<br />

cirkulationsplan?<br />

Läs mer på cykelfrämajndet.se/digitalcykelpub<br />

där du också hittar länk för<br />

anmälan. Möteslänk får du på mail när du<br />

anmält dig.<br />

HÄR FINNS VÅRA KRETSAR IDAG:<br />

Halmstad-Laholm<br />

Jönköping<br />

Karlstad<br />

Malmö-Lund<br />

Norrbotten<br />

Nässjö<br />

Sjuhärad<br />

Storstockholm<br />

Sundsvall<br />

Sörmland<br />

Uppsala<br />

Varberg<br />

Vetlanda<br />

Vänersborg-Trollhättan<br />

Västerås<br />

Örebro<br />

Östergötland<br />

Östersund<br />

Hur lång måste man vara<br />

för att få gymma här?<br />

Det är en av cirka 40 frågor på Cykelkulturtrim (CKT) – en cykeltipsrunda<br />

i Stockholmstrakten som du kan delta i under hela<br />

sommaren. CKT är en av Stortstockholms kretsens populäraste<br />

aktiviteter. Syftet är att stimulera fler till cykling genom att skapa<br />

mål för cykelturer och hjälpa deltagarna att hitta nya cykelområden<br />

och nya cykelvägar. Förra sommaren deltog över 300 cyklister. I år<br />

fortsätter den uppskattade aktiviteten – i en något mer digital form.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/cykelkulturtrim-<strong>202</strong>1.<br />

SÅ GÖR DU FÖR ATT DELTA:<br />

För att delta behöver du ett ”trimpaket” bestående av karta, kontrollbeskrivningar,<br />

startkort och ett PM/instruktionsblad.<br />

”Trimpaketet” går att köpa på:<br />

Clas Ohlson, Sollentuna centrum<br />

Clas Ohlson, Väsby centrum<br />

Cykelhuset, Sandavägen 2, Upplands Väsby<br />

Hjelmgrens cykel, Skvadronvägen 2, Sollentuna<br />

Järfälla Cykel & Sport, Allmogevägen 2, Järfälla<br />

Cykloteket, Norra Malmvägen 82, Sollentuna<br />

Eller beställ från Bengt Kjällström, e-post: bengt.kjallstrom@gmail.com,<br />

tel: 070-471 50 09.<br />

”Jag och flera med mig vill se<br />

fler reportage från kretsarna”<br />

Anita He<strong>nr</strong>iksson från Storstockholmskretsen svarade på frågan<br />

vi ställde i förra numret, nämligen vad du vill se mer av i <strong>Cykling</strong>. I<br />

detta nummer har vi fler notiser, kortare artiklar och exempel från<br />

kretsarnas arbete. Vi hoppas du hittar inspiration på hur du kan<br />

göra en insats för cyklingen.<br />

Vad gör ni i din krets?<br />

Dela med dig till redaktion@cykelframjandet.se<br />

så inspirerar vi fler.<br />

Hallå där,<br />

Gustaf Frid!<br />

… cykelleksledare och ledamot i<br />

styrelsen för Göteborgskretsen.<br />

Vad är cykellek?<br />

– Det är ett sätt att öva på att förhålla sig till andra<br />

i trafiken. Fokus ligger inte på trafikregler och<br />

skyltar. Idén är att leka sig fram till ett bra beteende<br />

i trafiken, snarare än att disciplineras till en<br />

laglydig cyklist.<br />

Vem får vara med?<br />

– Barn från 5–6 årsåldern och uppåt. Cykellekar<br />

riktas också till föräldrar som får ett tillfälle att<br />

öva på att förhålla sig till barn i trafiken.<br />

Vilken är din favoritlek?<br />

– Att räcka över ett föremål till en annan cyklist<br />

eller någon som står still. Den leken går att<br />

variera mycket. Här övar cyklisterna på att<br />

anpassa hastighet och kurs till varandra för att<br />

överräckningen ska ske så smidigt som möjligt<br />

– en bra interaktionsövning där tekniken också<br />

är viktig.<br />

Var håller ni till?<br />

– Vi brukar leka på en skolgård här i Rambergsstaden<br />

där jag bor. Jag vill dra ihop en engagerad<br />

grupp i Göteborg som håller cykellekar i olika<br />

stadsdelar.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

CYKEL-<br />

LEKAR<br />

1<br />

SÅ GÖR DU FÖR ATT<br />

STARTA CYKELLEK<br />

Hitta inspiration – på cykelframjandet.<br />

se/cykellek tipsar vi om 20 cykellekar.<br />

Kolla om någon du känner vill starta<br />

cykellek med dig.<br />

Hör av dig till gustaf.frid@<br />

cykelframjandet.se för att bolla idéer.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>0<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>1 21


KRÖNIKA<br />

Varför cyklar vi i skogen?<br />

Medlemserbjudanden:<br />

FOTO: CHRIS LANAWAY<br />

et funderar jag på ibland<br />

när jag inte cyklar i skogen.<br />

Jag funderar på varför<br />

det känns så väldigt viktigt<br />

att få göra det. Det är ju inte som att vi<br />

ska någonstans. Förutom hem igen då<br />

men närmaste vägen hem är ju knappast<br />

via fyra timmars irrande på stigar.<br />

I min kamp för att rättfärdiga köp<br />

av cyklar, som en person i min närhet<br />

kallar ”sinnessjukt dyra”, har jag tidigare<br />

närmat mig svar på denna fråga.<br />

Självklart för oss sektmedlemmar så<br />

är det ju till att börja med ingen cykel.<br />

Det är en magisk multimaskin med<br />

följande funktioner:<br />

Terapeut<br />

Sjukgymnast<br />

Gymkort<br />

Personlig tränare<br />

Kyrka<br />

Anger management<br />

Healing<br />

Mindfulness-coach<br />

Allmänt helbrägdagörande egenskaper<br />

You do the matematik. ”Cykeln” är<br />

inte alls särskilt dyr.<br />

Glasklar logik av det slaget biter<br />

sällan på närstående personer men är<br />

ändå väldigt goda anledningar till att<br />

vi cyklar i skogen. Det är helt enkelt<br />

skitkul. Kanske en fullt tillräcklig förklaring<br />

men inte för en grubblare som<br />

undertecknad.<br />

Så jag har fortsatt att fundera. Sen<br />

läste jag en bok som otippat rörde vid<br />

något i djupet av mig. Boken heter<br />

Born to Run och handlar om jakten på<br />

löpningens själ. På grund av den medicinska<br />

diagnosen gubbrygg så har jag<br />

själv länge varit förbjuden att springa<br />

om det inte handlar om överlevnad.<br />

Även innan dessa läkarorder har mitt<br />

intresse för löpning varit minimalt så<br />

min förvåning var stor när jag under<br />

läsningen av denna bok började<br />

drömma att jag … sprang?<br />

Spoiler alert. Enligt Born to Run och<br />

författaren Chris MacDougall så är<br />

människans förmåga att springa långt<br />

och länge en stor anledning till att det<br />

är vi som bestämmer här på jorden. De<br />

flesta djur kan springa ifrån oss till en<br />

början men i det långa loppet vinner<br />

vi. Det kallas utmattningsjakt och tar<br />

3–5 timmar.<br />

Den stackars gasellen kan inte tro<br />

sina ögon när de där nakna, klena<br />

människoaporna på två ben bara fortsätter<br />

att förfölja den. Efter tillräckligt<br />

många hetsryck för att komma undan<br />

står gasellen bara där och skakar på<br />

savannen. Det sista den tänker är varför<br />

den har så mycket päls och ett så<br />

fullständigt värdelöst kylsystem. Sen<br />

är människorna ifatt den och sätter gaffeln<br />

i den. Människorna har som sagt<br />

ingen päls men den fiffiga förmågan att<br />

kunna svettas och samarbeta i grupp.<br />

Och så där har vi tydligen hållit<br />

på under större delen av vår existens.<br />

Gradvis under hundratusentals år<br />

har utmattningsjakten förfinat vårt<br />

gruppsamarbete och abstrakta tänkande<br />

(för att kunna förutse den där<br />

gasellens nästa drag) och slutligen<br />

gjort oss till damer och herrar på täppan.<br />

Mot alla odds.<br />

Hos den moderna människan tar<br />

denna bakgrund sig uttryck i form<br />

av att många av oss tycker att det är<br />

härligt att springa. Och det är ju obegripligt<br />

för andra och kanske beror<br />

det på att just deras förfäder hade<br />

i<strong>nr</strong>iktningen samlare och inte jägare,<br />

vem vet? I alla händelser kan ett maratonlopp<br />

se ut som självplågeri men<br />

betänker vi att ett sådant lopp också<br />

tar 3–5 timmar, alltså lika lång tid som<br />

utmattningsjakten beskriven ovan så<br />

kanske det plötsligt verkar rimligare.<br />

10 000 år som jordbrukare och<br />

lite glödlampor här på slutet har inte<br />

hunnit ändra vår genetiska programering<br />

så maratonlöparna kanske i<br />

själva verket leker utmattningsjakt<br />

i stadsmiljö? Om det betyder att den<br />

som leder loppet är en gasell får någon<br />

annan reda ut.<br />

Nu anar du vart vi är på väg här för<br />

vad mer är det som ofta tar 3–5 timmar<br />

och gärna görs i grupp.<br />

Cykla i skogen.<br />

Många håller nog med mig om att<br />

den roligaste cykelturen är den i sällskap<br />

med andra och där alla bidrar<br />

med vägval och kreativitet i åkningen.<br />

Utöver skitkul så känns det som sagt<br />

orimligt viktigt att få göra detta regelbundet.<br />

Jägaren i mig verkar tycka<br />

att det blir svårt att överleva annars.<br />

Likt urmänniskan på Afrikas savann<br />

och dagens maratonlöpare kanske vi<br />

cyklister är ute på jakt.<br />

Ingen vet och sannolikt är det få<br />

som cyklar i skogen som bryr sig. Det<br />

viktiga är ju att vi får hålla på.<br />

Personligen kommer jag att fortsätta<br />

cykla för att det är ul och inte<br />

krångla till det i onödan. Även med<br />

dessa nyvunna insikter.<br />

Enda skillnaden är att jag inte<br />

längre kommer att se den där som<br />

alltid ligger först och kör skiten ur oss<br />

andra som en jobbig jävel.<br />

Jag kommer se en gasell med ovanligt<br />

väldefinierade, smarriga vader.<br />

Stefan Lönngren är projektledare för<br />

Cykelfrämjandets Stigcykling för unga<br />

med NPF.<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och lite billigare att<br />

cykla mer. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du cyklar? Dessutom<br />

kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

20% RABATT PÅ GRAND CIRCUS HOTEL<br />

På Sveriges mest färgglada hotell bor du i en<br />

cirkusvagn. Ange ”Cykelfrämjandet” när du<br />

bokar så får du 20 % rabatt. Hotellet består<br />

av 12 nybyggda cirkusvagnar på ett nedlagt<br />

tågområde i stadsdelen Kirseberg, i Malmö.<br />

Erbjudandet gäller för dig som är medlem och<br />

anländer till hotellet medelst pedaler och hjul.<br />

grandcircushotel.com<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Kartserien täcker Götaland, stora<br />

delar av Svealand samt området<br />

runt Siljan. Ange CF<strong>202</strong>1 när du<br />

köper din karta.<br />

swedenbybike.com<br />

SMÅLANDSTUR GENOM GLASRIKET<br />

2 nätter 1 745 kr / pers (ord. pris 1 940 kr).<br />

<strong>Cykling</strong> ca 80 km med start i Målerås. Ange<br />

”cykelfrämjandet” när du bokar. Gäller så<br />

länge det finns boknings bara dagar.<br />

swedenbybike.com<br />

250 KR I RABATT PÅ CYKEL-<br />

REPARATION HOS FIXI<br />

Fixi hämtar din trasiga cykel, reparerar<br />

och levererar din lagade cykel dit du<br />

vill. Fixi finns i Malmö, Lund, Göteborg,<br />

Örebro, Västerås, Linköping, Stockholm,<br />

Uppsala och Umeå. Ange FIXI-CF när<br />

du bokar. Gäller t.o.m. 31 oktober <strong>202</strong>1.<br />

fixi.bike<br />

CYKELPAKET PÅ<br />

BJÖRKHAGA<br />

2 nätter 2 995 kr / pers (ord. Pris<br />

3 390 kr). <strong>Cykling</strong> ca 70 km med<br />

start i Mullsjö, Västergötland.<br />

Ange ”cykelfrämjandet” när du<br />

bokar. Gäller så länge det finns<br />

bokningsbara dagar.<br />

swedenbybike.com<br />

CYKLA PÅ BANVALL I SÖRMLAND<br />

1 natt 1 125 kr / pers (ord. pris 1 250 kr). <strong>Cykling</strong><br />

ca 45 km med start i Eskilstuna, genom vackra<br />

landskap på asfalt. Passar även små barn.<br />

Gäller så länge det finns bokningsbara dagar.<br />

swedenbybike.com<br />

20% PÅ ALLA THULES CYKELVÄSKOR<br />

Cykelväskor för all utrustning du behöver ta<br />

med på cykelturen. På cykelframjandet.se/<br />

erbjudanden hittar du länk till Thules cykelväskor<br />

samt till ett beställningsformulär. För<br />

frågor kontakta<br />

butikerna Thules<br />

Store Malmö eller<br />

Thule Store Stockholm.<br />

Erbjudandet<br />

gäller t.o.m.<br />

31 augusti och<br />

kan ej kombineras<br />

med andra<br />

erbjudanden.<br />

thule.com<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>202</strong>0


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Besök en återförsäljare och<br />

provcykla en Ecoride idag.<br />

ecoride.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!