18.06.2021 Views

Tidningen Cykling nr 2 202

Tema: Packning och cykeläventyr från norr till söder Frakta: Får du med dig soffan på cykeln? Medlem: Så startar du cykellek Kommunvelometern: Iscykelbanor lönar sig

Tema: Packning och cykeläventyr från norr till söder
Frakta: Får du med dig soffan på cykeln?
Medlem: Så startar du cykellek
Kommunvelometern: Iscykelbanor lönar sig

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FRAKTA

FÅR DU MED DIG

SOFFAN PÅ CYKELN?

MEDLEM

SÅ STARTAR

DU CYKELLEK

KOMMUNVELOMETERN

ISCYKELBANOR

LÖNAR SIG

Tema:

packning och

cykeläventyr

från norr till söder

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 2-2021


INNEHÅLL

08

KOMMUNVELOMETERN

Vår stora granskning av

kommunernas cykelarbete.

10

CYKLA/FRAKTA

Hur mycket kan man egentligen

få med sig på cykeln?

Vad fraktar du

på cykeln – utöver

det vanliga?

12

FÖREBYGG SKADOR

Så blir cyketuren

en njutning.

Gåvan som

ger frihet!

14

SVENSKA CYKELÄVENTYR

12 semestertips

från hela landet.

23

MEDLEMSFÖRMÅNER

Rabatter och erbjudanden som

gör cyklingen roligare.

Födelsedagsfirande, bröllop eller dop – ge bort ett

medlemskap i Cykelfrämjandet! Din gåva stödjer vårt

arbete med att göra cykling tryggt och smidigt. Cykling

är mer än bara transport. Det är frihet. Låt oss göra

Sverige till en verklig cykelnation – tillsammans!

På vår hemsida kan du enkelt skapa ett unikt gåvobevis.

Gå in på cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap

Bankgiro 5358-4413.

För personlig service ring 0722-28 73 00

Tatjana Boric-Persson, Chefredaktör

3


VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Dags att packa för cykelsemester!

å här inför sommaren får vi ofta mejl

med frågor om lämpliga cykelleder. I

detta nummer har vi därför samlat tips

på olika turer och besöksmål, från norr

till söder. Vår cykelpackningsexpert från kansliet,

Emilia Sternberg, tipsar hur man bäst packar för

olika slags cykelturer – en imponerande konst!

Semestertider aktualiserar alltid frågan om cykel

på tåg. Nu har EU lyckats dra sitt strå till stacken

genom att fatta beslut om att det ska finnas plats

för minst fyra cyklar på nya och renoverade tåg

framöver. Visst hade vi hoppats på mer, men det är i

varje fall ett steg i rätt riktning.

Pandemin har fått oss att hitta nya sätt att umgås

på. Sedan i våras bjuder Cykelfrämjandet in till digitala

cykelpubar sista onsdagen i månaden. Här lyfter

vi ämnen som intresserar er medlemmar och det är

en möjlighet för cykelentusiaster från hela landet

att träffas. Läs mer om digitala cykelpubar på sida

20 och kom gärna med förslag på vad du skulle vilja

att vi tar upp.

En annan nyhet är att vi har samlat flera fina erbjudanden

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet

– rabatt på kartböcker, cykelresor, praktiska cykelprylar

och cykelreparation.

Sist men inte minst: Uppsala tog hem priset

som årets bästa cykelfrämjarkommun i Kommunvelometern

– igen! Jag har själv bott i Uppsala och

tycker att det är en härlig cykelstad. Idag bor jag i

Malmö och här kan jag också cykla överallt inom 30

min. Tänk att de flesta svenska städer faktiskt inte

är större än att det går att cykla i princip överallt på

under en halv timme. Det kallar jag för livskvalitet.

Vi hoppas att detta nummer ger dig konkreta tips på

hur du kan engagera dig i cykelfrågor. Din roll som

medlem är viktig. Tillsammans bygger vi ett bättre

Cykelsverige!

Isabella Thöger,

verksamhetschef på Cykelfrämjandet

VAD TYCKTE DU

OM DETTA NUMMER?

VAD VILL DU SE MER

AV I CYKLING?

Hör av dig till

redaktion@cykelframjandet.se

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning

Frågor om tidningen? Hör av dig till

redaktion@cykelframjandet.se

Vill du annonsera? Mejla till

redaktion@cykelframjandet.se

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykelturer

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis

olycks fallsförsäkring när du cyklar, liksom fyra

nummer av vår finfina medlemstidning Cykling.

Medlemskapet kostar endast 275 kr per år –

ungefär som att laga en cykelpunktering.

Är du under 27 år betalar du en hundra lapp.

Om någon i familjen redan är medlem kostar

det bara 75 kr per person att inkludera alla i

cykel gemenskapen.

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka

en valfri summa.

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,

redaktion@cykelframjandet.se

Postadress: Cykelfrämjandet

Box 3, 101 20 Stockholm

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se

Vill du ändra din adress? Gå in på

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila

medlem@cykelframjandet.se

Ansvarig utgivare: Jöran Fagerlund

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin

Omslag: Stefan Lönngren fotograferad av

Chris Lanaway

Tryck: Trydells tryckeri

ISSN: 0280-3038.

Läsarbrev och insändare välkomnas, men

arvoderas inte och kan redigeras.

Tidningen är miljömärkt och distributionen

klimatekonomisk. Cykling går även att läsa

online på cykelframjandet.se/tidningencykling.

Den som medverkar i tidningen

med text eller bild anses medge detta inom

arvodets ram.

4 Cykling nummer 2-2021

20% rabatt på cykelväskor från Thule

Dags för en härlig cykelsommar! Passa på att ladda upp med nya cykelväskor för all utrustning du

behöver ta med dig. På cykelframjandet.se/erbjudanden hittar du länkar till cykelväskorna från Thule

och ett beställningsformulär. För frågor, kontakta Thule Store Malmö eller Thule Store Stockholm.

Erbjudandet gäller till 31 augusti 2021 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Thule Store Malmö

Fosievägen 11, Malmö

Tel: 040-635 90 50

thulestore.malmo@thule.com

Thule Store Stockholm

Kungsgatan 12-14, Stockholm

Tel: 08-128 170 00

thulestore.stockholm@thule.com


NYHETER

NYHETER

Skrota bilen

– få 2 500 euro

– köp elcykel

Frankrike vill erbjuda en skrotpremie på

2 500 euro till alla som vill skrota sin gamla

bil. Pengarna ska användas till en elcykel.

Detta ska bidra till att minska Frankrikes

utsläpp av växthusgaser med 40 procent

till 2030. Om förslaget blir verklighet kommer

Frankrike vara först i världen med att

använda ekonomiska incitament för att

ersätta skrotbilar med cyklar.

Cykelfrämjandets

uppsatsstipendium 2021

Årets stipendium går till Gustaf Holmström och Anton

Nordvall från Lunds Tekniska Högskola för masteruppsatsen

Cykelvägar anlagda på befintlig jord som undersöker kraven för

anläggningsmaterial i byggnation av cykelvägar. Uppsatsen har

utsetts som vinnare av Cykelfrämjandets expertjury för dess

ambitiösa metod och kunskapsbidrag till en mer kostnads- och

miljöeffektiv produktion av cykel infrastruktur i Sverige.

Regeringen vill göra

det billigare att cykla

För att öka cykelpendlingen vill regeringen införa skattelättnader

för cyklar som arbetsgivaren tillhandahåller, alltså

förmånscyklar. Hit räknas cyklar och elcyklar, men inte

elscootrar. Förslaget skickas på remiss för att kunna ingå i

höstbudgeten och föreslås träda i kraft i januari 2022.

6 av 10…

… svenskar väljer bort utlandsresan i sommar och stannar

hemma i Sverige. Det är en kraftig minskning jämfört med

sommaren 2020 då bara 7 procent av befolkningen inte

tänkte resa utomlands. Källa: Nordic Bench.

Gekko fx HP Velotechnik

Cykelglädje

på tre hjul

specialcyklar

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35

www.jary.se • 0709 -70 60 46

Liggcyklar, vikbara cyklar och transportcyklar

Skriver du en uppsats som handlar om cykling?

I så fall kan du ansöka om vårt uppsatsstipendium. Det vinnande

bidraget tilldelas 10 000 kronor.

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats

Andel kommuner med god kvalitet på drift

och underhåll av cykelvägar har gått ner:

100%

Nödvändig

utveckling

Boka minst två nätter, 2 pers,

i september 2021 för 1500:-

80%

Bikeable City –

Fysisk aktivitet

på recept

Bikeable City är ett projekt som ska möta utmaningar

kring hälsa, miljö och rättvis tillgänglighet.

Det görs genom aktiv transport och vardagsmotion.

Förutom fysisk aktivitet testas geostaket runt skolor,

aktiv mobilitetsfond, cykeltågsapp för barns

skol- och fritidsresor samt cykel- och gångbroar i

trä – alltså fem innovationer där cykling utgör en

viktig del. Cykelfrämjandet deltar i det Vinnovafinansierade

projektet Bikeable City. Nu testas det i

Järfälla kommun under två år.

Läs mer på trivector.se/bikeablecity.

RÄTTELSE:

Rättelse från förra numret av Cykling (nr. 1-2021): Projektet

”Hållbara leder” finansieras av Svenskt Friluftsliv, inte Naturvårdsverket.

Läs mer på cykelframjandet.se/hallbara-leder.

Naturvårdsverket stödjer projektet ”Folk:hälsa”.

Så mycket kan lastcyklar frakta utöver

cyklistens vikt. Enligt Europeiska cyklistförbundet

(ECF) är lastcyklar en viktig

pussel bit när det kommer till hållbara

transporter, särskilt i städer. Uppemot

50 procent av alla motorbaserade

transporter i europeiska städer kan

ersättas med olika typer av cyklar.

Vinsterna med en högre andel

cykelresor är bland annat bättre

hälsa och minskning av både växthusgaser

och energiförbrukning.

ECF:s nya ordförande är

medlem i Cykel främjandet

Henk Swarttouw, medlem i Cykelfrämjandet,

blev vald till ny ordförande för den europeiska

paraply organisationen European

Cyclist Federation (ECF). Henk har arbetat

som diplomat i över 30 år och cyklat till

skolan och jobbet i över 50 år – grattis Henk

och grattis ECF!

60%

40%

20%

0%

2013 2015 2017 2019 2021

Cyklister måste få

högre trafiksäkerhet

Trafikverkets resultatkonferens i maj visar att antalet

som har omkommit i trafikolyckor har mer än halverats

sedan 2006. Även antalet allvarligt skadade minskar,

men bland cyklister som skadas allvarligt har utvecklingen

gått åt fel håll. Säkra gång- och cykelpassager

är viktiga åtgärder för ökad säkerhet för cyklister,

men antalet kommuner med god standard på drift

och underhåll av cykelvägar minskar kraftigt. 2019

gick underhållet ner till samma låga värde som för

ingångsåret 2013 då mätningar startade. Enligt Trafikverket

krävs stora förbättringar, både på statliga och

kommunala vägar och främst i tätort.

VÄLKOMMEN TILL

GRÖNHÖGENS

STUGBY

Prisvärt boende på södra Öland!

10 stugor i vacker omgivning i samhället

Grönhögen på södra Öland. Stugorna

har 3–5 bäddar på 26 m 2 och är

utrustade för självhushåll.

För mer information och bokning

www.gronhogensstugby.se

070-387 62 62

6 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 7


I FOKUS

I FOKUS

Cykelfrämjandet rankar kommunernas satsningar på cykling för

tolfte gången. Allra bäst 2021 är Uppsala som tog hem totalsegern

och bästa storkommun för fjärde året i rad. Bland de mellanstora

kommunerna är det Luleå som utmärker sig mest och bland de

mindre hittar vi Danderyd i toppen.

Iscykelbanor

lönar sig i årets

Kommunvelometer

UPPSALA

Uppsala fortsätter att plocka hem titeln

Sveriges bästa cykelfrämjarkommun och

vinner för fjärde året i rad. En av förklaringarna

till den här framgången är den cykelstrategi

man antog för tio år sedan. Det har

lett till en samsyn: Cykling är viktigt och

insatserna för att få fler att cykla måste

prioriteras och få kosta pengar.

Framöver är ökad säkerhet och färre

olyckor en prioritering. Uppsalaborna

kommer få fler cykelöverfarter och det

arbetet för uppdelade cykel- och gångvägar

är en pågående process.

– Det är ett stående krav nu när vi exploaterar

och investerar. 2013 var under 40

procent av vårt cykelnät uppdelat så, i dag

är det i princip hälften. Vi gör om mellan

fem kilometer till en mil varje år, säger trafikplanerare

Daniel Fritz.

LULEÅ

Bäst av de mellanstora kommunerna i

årets rakning blev Luleå. Deras poäng

räcker även till en sjätteplats totalt. En av

grunderna till framgången handlar om

den helhetssyn man fått genom att göra en

utbyggnadsplan där man tydligt markerat

viktiga cykelstråk. Inte bara de befintliga,

utan också de som borde finnas.

– Det går nu tydligt att se vad som behövs

för att ta sig mellan olika stadsdelar och det

blir enklare att se vad vi ska fokusera på,

säger trafikingenjör Per Westermark.

I Luleå är man också duktiga på att

använda sitt vinterklimat för att hitta nya

lösningar. Ett tydligt sådant exempel är

den plogade gång- och cykelbanan som går

på isen runt centrum.

– Det blir som en extra infrastruktur

under vintern. I mitten kan man åka skridskor,

sedan har vi två snöbelagda gång- och

cykelvägar på sidorna. Det är många som

pendlar till jobbet via isen.

DANDERYD

Efter att ha halkat ned på bronsplats rankas

Danderyd återigen bäst av de minsta kommunerna.

Det ger dem en femtonde plats

i den totala listan. Trafikplanerare Vivian

Erixon vill gärna lyfta fram kommunens

arbete för att underlätta jobbpendlingen.

– Vi märker att sopsaltningen har betytt

mycket och att fler nu väljer att fortsätta

cykla på vintern. Det är många som pratat

bra om det.

Kommunen satsar också på ökad trafiksäkerhet.

Under 2021 ska fyra nya cykelöverfarter

byggas. Att barn och unga ska kunna

ta sig till skolan på ett tryggt sätt står högt på

dagordningen. Kommunens infrastruktur

med många villaområden med väldigt smala

gator gör dock stundtals arbetet utmanande.

– Men vi arbetar aktivt för att det ska vara

attraktivt och säkert att cykla i Danderyd.

Läs årets rapport på:

cykelframjandet.se/kommunvelometern

I Luleå skapas en cykel-, gång

och skridskobana på isen runt

centrum varje vinter.

SAMTLIGA DELTAGANDE KOMMUNER

I KOMMUNVELOMETERN 2021:

1. Uppsala (80p)

2. Lund (76p)

3. Helsingborg (74p)

4. Linköping (73p)

4. Malmö (73p)

6. Luleå (68,5p)

7. Karlstad (67,5p)

8. Järfälla (67p)

9. Göteborg (64,5p)

10. Borås (63p)

10. Östersund (63p)

12. Jönköping (61,5p)

13. Växjö (58p)

14. Trollhättan (57,5p)

15. Danderyd (57p)

15. Sundbyberg (57p)

17. Karlskrona (56,5p)

18. Ystad (55,5p)

19. Varberg (55p)

20. Enköping (54p)

21. Tyresö (50,5p)

22. Katrineholm (50p)

22. Kristianstad (50p)

22. Solna (50p)

22. Upplands-Bro (50p)

26. Gävle (49,5p)

27. Sollentuna (49p)

28. Eskilstuna (48,5p)

28. Nyköping (48,5p)

28. Vårgårda (48,5p)

31. Falköping (48p)

32. Nässjö (46,5p)

32. Västerås (46,5p)

34. Tranås (44,5p)

34. Vänersborg (44,5p)

36. Borlänge (44p)

37. Piteå (43,5p)

38. Täby (43p)

39. Ludvika (42,5p)

40. Eslöv (39,5p)

40. Säffle (39,5p)

42. Ulricehamn (38,5p)

43. Strömstad (38p)

44. Härryda (37,5p)

45. Ockelbo (36,5p)

45. Öckerö (36,5p)

47. Partille (36p)

48. Trelleborg (32,5p)

49. Kristinehamn (31,5p)

50. Mark (27p)

51. Tibro (26,5p)

52. Västervik (25,5p)

52. Åmål (25,5p)

54. Tjörn (18,5p)

55. Vara (16p)

56. Hofors (15,5p)

57. Lysekil (14,5p)

Max antal poäng är 90.

FOTO: PER WESTERMARK

Hallå där,

Axel Pihl!

… projektledare på Cykelfrämjandet.

Hur kan en privatperson eller lokal förening

använda resultatet från Kommunvelometern?

– Först och främst, uppmärksamma att du tar del av resultatet

så att politiker och tjänstemän som har hand om

cykelfrågor förstår att invånarna bryr sig om att kommunen

deltar. Mejla, ring, skriv ett brev eller insändare. Ju fler

som hör av sig desto bättre.

– Kolla resultatet. Hur står sig resultatet jämfört med andra

kommuner? Om kommunen exempelvis investerar mindre

än andra i cykelinfrastruktur – fråga politikerna varför.

– Har kommunen deltagit flera gånger? Kolla hur resultatet

förändras över tid. Blir det bättre, sämre eller är det

oförändrat?

Om kommunen inte är med i Cykelfrämjandets

Kommunvelometer?

– Hör av dig till beslutsfattare eller tjänstemän i den nämnd

som ansvarar för cykling och fråga varför. Förklara att kommunen

borde vara med i Cykelfrämjandets granskning nästa

år. Tipsa om att kommunen kan anmäla sig till Kommunvelomentern

genom att mejla till kommunvelometern@

cykel framjandet.se innan november månad.

– Vi på Cykelfrämjandet gör vårt bästa för att hjälpa

kretsar och engagerade medborgare att driva cykelfrågor

lokalt. Mejla till axel.pihl@cykelframjandet.se om du har

funderingar eller vill diskutera hur just din kommun kan

bli bättre för cyklister.

3 tips på hur du kan driva cykelfrågor lokalt

1. Hitta andra som är intresserad av att engagera sig i cykelfrågor

på din ort. Kolla om Cykel främjandet har en lokalkrets. Finns det

ingen krets eller grupp som driver cykelpolitiska frågor? Mejla till

medlem@cykelframjandet.se så får du hjälp att komma igång.

2. Leta upp ansvarig för cykelfrågor på kommunen. Be om att få

möjlighet att lämna synpunkter på kommunens cykelarbete. Se

till att mötena blir regelbundna, förslagsvis 2–3 gånger per år.

3. Kontakta politiker i den nämnd som är ansvarig för cykelfrågor.

Förklarar vad ni tycker saknas i arbetet med cykling på

kommunen. Skriv en insändare, debattartikel, inlägg på sociala

medier eller ett medborgarförslag. Tjat lönar sig. Om kommunen

är med i Kommun velometern kan det vara bra att hänvisa till

saker som framkom i granskningen.

8 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 9


FRAKTA

FRAKTA

En hörnsoffa? Kajak? Trumma? Javisst! Kan krävas lite planering, benstyrka

och vilja. Men har du fantasi är cykeln ett utmärkt sätt att frakta stora och

tunga föremål på. Det blir garanterat ett roligt minne – och en bra bild.

Inspireras av fantastiska bidrag som Cykelfrämjandets följare i sociala

medier så generöst delat med sig i årets #cyklafrakta2021

FÖLJ OSS!

Facebook: Facebook.com/

cykelframjandet

Instagram:

Cykelframjandet _sverige

Vad kan du frakta på cykeln?

1.

1.

2.

3. 3.

2.

5.

6.

4. 5.

6.

7.

7.

8.

4.

9. 8.

9.

10.

1. Tomas Örnstedt – En soffa och nån slags hylla. 2. Therese Metz – Storhandling och pakethämtning på vischan.

3. Christine Nelsen – Mamma + hund. 4. Mia Cederslätt – Ett skelett. 5. Dennis Nyström – ”Jag ser det mest som vanlig last”.

6. Bosse Enedahl – En hörnsoffa (det fick bli två vändor). 7. Jon Jogensjö – Längdskidor.

8. Oscar Schönning – Låda fylld med andra transportmedel. 9. Olaf Johansson – Lite byggvirke.

1. Kalle Hederos Eriksson – Trumman på väg till spelningen. 2. Kalle Hederos Eriksson – Tre toalettstolar levereras från grossist till hantverkare.

3. Dag Lundén – En kajak. 4. Kajsa Bosta Lorenz – Två hundar + ett barn. 5. Jeppe D Larsen – Cykel på cykel på cykel. 6. Cia Teglöf – ”På Röda

faran fraktar jag allt mellan himmel och jord”. 7. Gunnar Parment – Gräsklipparen. 8. Björn Billung – Blomlådor. Armcykeln är perfekt för att

transportera stort och smått (inkl Björn Billung själv). 9. Jon Jogensjö – Ris till tippen. 10. Tatjana Boric-Persson – Dotterns nya skrivbordsstol.

10 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 11


HÄLSA

HÄLSA

Så blir

cykeläventyret

en njutning

I sommar finns det tid för långa och korta utflykter och strapatser på cykel.

Men hur gör man för att cykelturen ska bli så njutbar som möjligt? Cykling

har pratat med Gunilla Brynell-Johansson, Vätternrundans VD och

Martin Noord, medgrundare till Uddevalla MTB Show. Text: Elisabet Wahl

INFÖR CYKLINGEN

• Det spelar egentligen ingen roll hur långt eller

kort du ska cykla – se över din utrustning ordentligt.

Man kan få ont i handleder och nacke om

man har för mycket tryck framåt och hänger på

armarna. Be någon kunnig ställa in din cykel för

just din kropp.

• Det är viktigt att du inte får skavsår eller ont

någonstans. Ska du dessutom cykla långt kan

det som inte känns alls under en kortare utflykt

bli riktigt smärtsamt. Cykelbyxornas intåg har

drastiskt minskat mängden skavsår.

• Ha luft i din planering. Har du inte cyklat mycket

alls i år? Ta hänsyn till det även om du tidigare

har haft många mil i sadeln. Att cykla med

ständigt ont i rumpan kan göra även en tur i den

finaste omgivningen till en trist upplevelse.

• Ta med både dryck och energipåfyllning. Glöm

heller inte reservdelar för cykeln. Allt för många

tvingas bryta utflykter när kedjan går av eller

bromsarna slutar funka.

• Ge dina fötter lite extra förebyggande kärlek. Se

till att tånaglarna inte är för långa och pyssla om

sprickor och sår så att de inte blir värre.

UNDER CYKLINGEN

• Ta regelbundna pauser och fyll på med vätska

och energi. Om du börjar bli yr eller om orken

tar tvärslut har du väntat för länge. Ställ ett

alarm på din telefon om du har svårt att komma

ihåg pauserna.

• Kliv av cykeln under pausen och rör på dig.

Sträck ut ryggen. Se till att använda andra muskelgrupper

än de som behövs för cyklingen.

GUNILLA

BRYNELL

VD Vätternrundan

Var ska du cykla

i sommar? Jag

ska cykla i Skåne

och delar av

Kattegattleden.

Bästa packtips?

Energibar och

dryck, både vatten

och sportdryck.

• Hugger det eller bränner till plötsligt till i någon

muskel? Stanna och känn efter ordentligt.

Fortsätter det att göra ont kan det vara läge att

avbryta, det är inte så troligt att den typen av

smärta går över av sig självt.

• Se upp för solen. Smörj in dig ordentligt på armar,

ben och i ansiktet. Glöm inte nacken! Har du inte

så mycket hår på huvudet kan det vara bra med

en näsduk under hjälmen eller en blöt sådan om

det är väldigt varmt.

• Regnar det, blåser motvind åt alla håll och har

den där härliga utflykten blivit ett enda elände?

Eller är du så slut i kroppen att det mest gör

ont? Peppa varandra om ni är fler. Eller dela

upp sträckan i mindre delmål. Och: man är

inte en sämre människa om man avbryter en

planerad tur.

EFTER CYKLINGEN

• Lägg fem minuter på att skölja av cykeln och

smörja den. Då har du lika bra förutsättningar

dagen efter.

• Se till att äta något högst en halvtimme

efter avslutad cykling. Det gör att kroppen

återhämtar sig bättre och snabbare än om du

väntar.

• Stretcha ut kroppen ordentligt. Extra viktigt

med vaderna och ryggen som utsätts för rätt

stora påfrestningar.

• Är du svullen om fötterna? Ett fotbad med

efter följande fotmassage kan göra underverk.

Ha sköna skor att gå i även när du inte sitter i

sadeln.

MARTIN

NOORD

Medgrundare

till Uddevalla

MTB Show och

egenföretagare

inom verkstadsoch

fastighetsbranschen.

Var ska du cykla i

sommar? Jag ska

köra Bjursjöns alla

fina MTB-leder

(Uddevalla). Och

så några turer till

Sälen.

Bästa packtips?

Vätska, grejer

för att laga en

punktering och en

regnjacka.

LÅNGFÄRDSCYKLING

Författare: Kornelia Thörn och Robin Lyne

SVERIGES BÄSTA STIGCYKLING 2 –

NORRA SVERIGE

Författare: Aron Gooch

PODD: CYKELRADION.SE

BARNBOK ”CYKLAR ÄR

FANTASTISKA”

Författare: David Henson

PODD: HUSKY – AVSNITT 220

bok- och poddtips

för sommarens

latare dagar

Utmärkt för den

som är nyfiken på

långfärdscykling

i Sverige eller i

resten av världen.

Vackra bilder

från författarnas

cykelresor varvas

med matnyttiga

tips inför

turen. Boken passar också för den som

vill drömma sig bort på cykeläventyr till

världens alla hörn.

Nu är äntligen del 2

här av den fantastiska

guideboken till

stigcykling runt om i

Sverige. Del 1 började i

Skåne och avslutades

i Värmland. Andra

delen tar vid i Dalarna

och fortsätter ända

upp till Abisko. Läsaren

får konkreta turförslag med det allra

bästa som varje område har att erbjuda.

Häng med Aron Grooch på äventyr!

En trevlig podd för dig

som vill lyssna till cykelsnack,

kanske medan du

tar en avkopplande stund i

hängmattan. Två cykelfantaster

ligger bakom podden:

Anders Adamson – före detta

professionell cyklist och

numera sportkommentator i Eurosport och

Tomas Jennebo – journalist och radioprofil.

Idén med cykelradion är att den cykelintresserade

alltid ska kunna hitta något

som är nyttigt, intressant och spännande.

En färgglad

bilderbok

som

illustrerar

tio olika

slags cyklar

såsom

trehjuling,

racercykel

och lådcykel.

Åldersrekommendationen

är 0–3 år, men den

passar utmärkt för ca 4–6 år.

I poddavsnittet

”om Silk

Road Mountain

Race

med Sue Paz

och Marika

Wagner!” får vi

följa med två

kvinnor som

ville ha en rejäl

utmaning – gärna något tuffare än att

cykla i djungeln i sju dygn. De fann vad se

sökte. Gå in på huskypodcast.com.

12 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 13


RESOR

Cykeläventyr från

norr till söder …

Vad vill du upptäcka i sommar? Vi har samlat tips runt om i landet för dig som

vill njuta av cyklar och cykling på din lediga tid. Här finns något för alla – både

för dig som vill åka snabbt utför eller spana in gamla hojar.

1. KALIX

Trampa fram på dressin i 93 kilometer

på Sveriges längsta nedlagda

järnväg. Utgångspunkten är vid

Vitvattnets station i Kalix kommun

och ligger 30 km från Morjärv och

63 km från Haparanda som är

ändstationerna.

riipibo.se

2. VINDELÄLVSLEDEN

För den som vill kombinera asfalt med stigar och

grus passar Vindelälvsleden bra. Man kan alltså välja

den mer strapatsrika mountainbikeleden eller leden

avsedd för vanliga cyklar. Leden är ungefär 40 mil och

börjar i fjällvärlden i Ammarnäs i södra Lappland och

avslutas ute vid kusten i södra Västerbotten.

vindelalven.se/vindelalvsleden

3. DALA-FLODA

I juni står en nybyggd pumptrack redo att ta emot besökare.

Pumptrack är en aktivitetsbana, som påminner om en skatepark,

där man med hjälp av ”pumpande” rörelse driver cykeln framåt

istället för att trampa. Cykelentusiaster i bygden har också rustat

och gjort i ordning en cykelled till badsjön Sången med långgrund

sandstrand.

dala-floda.se

4. UPPSALA

Gula stigen är ursprungligen en tio kilometer lång

vandringsled som skapades redan på 30-talet. Sedan

förra året finns det en MTB-led anlagd parallellt

med leden. Leden ligger stadsnära, men går ändå

nästan enbart genom sammanhängande natur.

uppsala.se/kultur-och-fritid

8

7

10

11

5. TIDÖ SLOTT

På Tidö slott cykelmuseum kan

du följa utveckling från de tidiga

velocipeder i trä hela vägen fram

till moderna special cyklar av plast

och aluminium. När du ändå är

där kan du också besöka själva

slottet som är ett av Sveriges bäst

bevarade från stormaktstiden.

tidoslott.se

9

12

3

6

5

4

2

6. BERGSLAGEN

I trakterna runt bland annat Örebro,

Karlskoga, Tiveden och Hallsberg hittar

MTB-entusiasterna nästan 150 leder från

grön till svart nivå. För den som är ute

efter något extra kan man ställa in siktet

på Ånnaboda. Här finns det ett gäng

svarta MTB-leder med namn som Ruskiga

rusan och Absolut svart. Hissnande utsikt

ingår som bonus i många av lederna.

bergslagencycling.se

1

7. SJUHÄRADSRUNDAN

Vill du uppleva konstverk ute i de

djupa skogarnas och tusen sjöarnas

landskap? Sjuhärads rundan bjuder

på en helhetsupplevelse – cykling i

vacker natur, lokalproducerad mat och

mängder av kulturella och historiska

platser att upptäcka.

www.xsites.se

8. CYKELORIENTERING

Är du sugen på cykelrundor med konsttema? Då ska du vara

med när Cykelfrämjandets Göteborgskrets anordnar sin

årliga cykelorientering. Alla kontroller ligger inom ungefär

en mils radie från Göteborgs centrum och alla som deltar är

med i en utlottning av fina priser.

www.cykelframjandet.se/category/goteborgskretsen

9. ISABERG

I Isaberg finns södra Sveriges största cykelpark. Här anordnas

också MTB-kurser för hela familjen. Eftersom det är skidanläggning

på vintern går det att ta liften upp till toppen för

den som gillar cykling utför.

isaberg.com

10. HALLANDSÅSEN

Vill du cykla genom skira bokskogar ena dagen och kasta dig

utför andra dagen? Då kan Hallandsåsen vara något för dig.

Här finns mängder med leder och fina cykelvägar för alla

nivåer av cyklister.

hallandsasen.se

11. BARNTRAFIKSKOLA

Här finns barntrafikskolan

Fredrikstad där barn får öva säkert

trafikbeteende i en trygg och rolig

miljö. Parken är bemannad 26 juli

till 6 augusti mellan 10–14. Det går

också att anmäla sig till sommarkursen

eller boka parken.

helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/

barntrafikskolan

12. SYDKUSTLEDEN

Det här är en av Sveriges tre nationella cykelleder och passar

extra bra för dig som vill ha en lätt trampad utflykt. Leden går

från Simrishamn till Helsingborg och är sammanlagt 26 mil.

sydostleden-sydkustleden.se

Naturskyddsföreningen i Lund har även tagit fram cykelkartor

över cyklingsbara vägar och cykelbanor i Skåne – ett

cykelväg nät som hänger ihop helt enkelt!

lund.naturskyddsforeningen.se/cykling/cykelkartor

220 KM

CYKELÄVENTYR

VÄNTAR PÅ DIG!

TOTALT 130 KM:

10 KM SKÄRGÅRD &

120 KM VILDMARK

90 KM BILFRI ASFALT

CYKLA

I VÄRMLAND

klaralvsbanan.se

#klarälvsbanan

14 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 15

FOTO: EVA SUNNERÅS, HELSINGBORGS STAD

Stigcykling för

unga med NPF

2021

FRÅN HAMMARÖ I SÖDER

TILL SYSSLEBÄCK I NORR

RESOR

Vi söker barn och unga med NPF som vill

testa stigcykling. Och volontärer eller

verksamheter som vi hjälpa till.

Läs mer på cykelframjandet.se/stigcykling-for-unga-med-npf

och sprid gärna ordet #mtbnpfftw

TA MED

CYKELN PÅ

BUSSEN

14/6-15/8

Din naturliga startpunkt

på cykelsemestern:

swedenbybike.com


RESOR

… men hur ska jag

få med mig allt?

En mini-guide till att packa för en sova-borta-cykeltur så du får med dig allt du behöver

– mer eller mindre. Kom ihåg att du inte måste köpa nytt – du kan komma långt med

en pakethållare, spännremmar och någon väska du har hemma. Den bästa sova-bortacykelturen

är den som blir av! Text och foto: Emilia Sternberg, projektledare samhällsplanering och infrastruktur

CYKEL PÅ REGIONALA TÅG

Skåne

skanetrafiken.se

6 cyklar på Pågatåg och Öresundståg

Gratis cykel inom Skåne. Tät trafik

Småland (Krösatåg)

krosatagen.se

2 cyklar på dieseltåg, 6 st på elektriska tåg

Kostar som för ungdom. Cirka 10 turer/dag

Halland

hallandstrafiken.se

Se Öresundståg, Krösatåg, Västtåg

Kostar som för ungdom. Tät trafik längs västkusten

Västra Götaland (Västtåg)

vasttrafik.se

6 cyklar på pendeltåg, 2 st på övriga tåg

Gratis. Tät pendeltrafik; Regionaltåg varannan timme

Östergötland

ostgotatrafiken.se

6 cyklar per tåg

Gratis. Varje halvtimme

Bergslagen

tagibergslagen.se

2 cyklar per tåg

Gratis. Från några till 10–15 turer/dag

Värmland

varmlandstrafik.se

2 cyklar per tåg

20 kronor. Cirka 10 turer/dag

RESOR

EU-beslut: lättare att

ta med cykeln på tåget!

Under våren 2021 har EU fattat beslut

om att nya och renoverade tåg ska ha

plats för minst fyra cyklar. Eftersom de

nya reglerna endast gäller för nya eller

renoverade tåg kan det ta lång tid innan

det blir en självklarhet för resenärer att

ta cykeln på tåget. Dessutom ska de nya

reglerna börja tillämpas först om två år.

Cykelfrämjandet arbetar för att fler

tågoperatörer ska göra det möjligt att ta

med cykeln på resan.

– Det här EU-beslutet är ett steg

i rätt riktning – om än ett litet och

alltför långsamt sådant,

säger Rune Karlberg från

Cykelfrämjandets riksstyrelse.

Han skulle gärna se

att Sveriges regering gjorde mer för

att uppmuntra tågoperatörer som till

exempel SJ att göra det möjligt för resenärer

att ta med sig cykeln på tåget.

För att du ska kunna ta med dig

din cykel på SJ:s tåg måste den vara

demonterad eller hopfälld och förvaras

i en ”för ändamålet anpassad cykeltransportväska”

innan ombordstigning

(maxmått 140 × 85 × 30cm, maxvikt 25 kg

för både cykel och väska). Detsamma

gäller för en barncykel.

Som tur är finns flera tågsträckor i

Sverige som idag trafikeras av andra

tågbolag än SJ och som tillåter att du

tar med dig din cykel på tåget, se listan

här intill.

TOURING

System: cykelväskor på pakethållare,

kan även ha cykelväskor fram och styrväska.

En extra väska eller tält ovanpå

pakethållaren går också bra.

Passar för: den längre turen, eller

turen där du vill lyxa till det och ha

med extra allt. Passar bäst på asfalt

och enklare grus.

Fördelar: du kan få med dig mycket,

t.ex. den där boken du alltid tänkt läsa.

Nackdelar: jobbigt att kånka uppför

trapporna på stationen eftersom

hissen inte var cykelanpassad. Men

minigrillen är med!

BIKEPACKING

Cykelturism på lite mer

äventyrligt sätt, helst

med lätt packning på

grusvägscykel eller

mountainbike.

CYKELÄVENTYR ÄR INNE

Vår expert Hans Stoops

reder ut olika cykelsporter:

BIKEPACKING

System: mindre väskor som fästs nära

ramen ofta med spännremmar eller

fästen.

Passar för: övernattningsturer på stig

eller mer stökigt grus. Funkar även för

asfalts-minimalisten.

Fördelar: lätt och smidig packning

med bra viktfördelning. Du skrattar

åt tanken att behöva ha med dig ett

ombyte – du gillar ju att vara smutsig.

Nackdelar: du behövde offra att få

med dig en extra chokladkaka för att få

plats med reservslangen. Var det värt

det? Just nu hade du tagit dina chanser.

DOWNHILL/

ENDURO

Stigcykling med fokus

på utförsåkning och fart.

Här är det bra med extra

skyddsutrustning.

GRAVEL

Målet är att utforska mindre

vägar på landsbygden,

helst grusade men även

med inslag av asfalt och

stig. Cykeln ser ut som

en traditionell landsvägscykel,

fast med bredare,

mönstrade däck och mer

bekväm sittställning.

HYBRID

System: ett hopplock av de väskor du

gillar, har tillgång till och som passar

din tur.

Passar för: vad det än är du ska göra!

Fördelar: du får med dig det du

behöver anpassat för den resan just

du vill göra. Görs med fördel med lite

gör-det-själv-anda.

Nackdelar: beror på vem du frågar –

hitta det som funkar för dig, din cykeltur

och din plånbok!

LANDSVÄGS-

CYKLING

Cykling på asfalt i hög

fart. På en landsvägscykel

kan man ta sig

långt. Att cykla i grupp

underlättar eftersom det

bekämpar motvind. Är

man själv får man kämpa

hårdare.

STIGCYKLING/

MOUNTAINBIKE

Ett utmärkt sätt att

utforska naturen på.

Cykeln har breda däck

och dämpning vilket

gör det bekvämt att

cykla på mindre stigar

och leder.

Tågab (Göteborg–Kristinehamn–Falun)

tagab.se

2 cyklar per tåg

60 kronor betalas ombord. Några turer per vecka

Flixtrain (Stockholm–Göteborg)

flixtrain.se

Någon tur per dag. Förköp

Mälardalen

malartag.se

6 cyklar i Flexvagnen

Gratis. Fler än 10 turer per dag

Uppland (Upptåget)

ul.se

2 cyklar, endast lågtrafik (6 cyklar Uppsala–Gävle)

Gratis. Tät trafik

Stockholm

sl.se

Cyklar endast under lågtrafik

Gratis. Mycket tät trafik

Hälsingland/Gästrikland

xtrafik.se

2 cyklar per tåg

30 kronor. Några turer/dag

De fyra nordligaste länen

norrtag.se

4 cyklar per tåg (endast Sundsvall–Umeå/Storlien)

Gratis. Några turer per dag

Inlandsbanan

3 cyklar per tåg

60 kronor per sträcka. En tur per dag under säsong.

Källa: Naturskyddsföreningen Lund

ILLUSTRATION: HANNA ELIASSON

Med cykel på tåg

Stockholm–Göteborg

En nyhet för 2021 är att det nu också

har blivit möjligt att ta med cykeln på

tåget mellan Stockholm och Göteborg

sedan Flixtrain börjat trafikera den

sträckan. Hans Stoops från Cykelfrämjandets

kansli i Stockholm var med på

premiärturen. För sex år sedan flyttade

han från Göteborg till Stockholm.

– Den gången fick jag packa ner min

mountainbike i sopsäckar för att uppfylla

SJs krav. Det var skönt att kunna

besöka Göteborg igen med cykeln

utan sådant krångel, berättar Hans

och fortsätter:

– Tågresan var bekväm, personalen

trevlig och avgångstiderna bra. För

tillfället finns det bara två cykelplatser,

men på sikt ska det blir fyra. Det är

bättre än noll men ändå är lite fattigt på

den sträckan. En nackdel är att cykeln

måste lyftas upp för en liten trappa, vilket

kan vara en utmaning.

16 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 17


IKONEN

Husqvarna

Transportcykel #137

En lastbar smålänning

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson, Cykelhistoriska Föreningen

KORSORD

Tre cykelschasar vid Slussen i Stockholm. Foto: Gunnar Lundh

Cykel från småländska Husqvarna tillverkad 1937.

Många grabbar på 30- och 40-talet tjänade sina första

slantar som varubud eller ”springschas”. De flesta

större cykeltillverkare hade vid den tiden någon typ av

lastcykel i sitt sortiment. Vanligast var ”transportcykel” –

kraftig cykel med ett brett rack för lastning som satt fast

i ramen över ett mindre framhjul och stöd som fälldes

ned under detta. Även ”paketvagn” – trehjulig flakcykel

– fanns för de mer skrymmande lasterna. Ofta köptes

dessa lastcyklar av butiker som lät unga pojkar leverera

sina varor mot lön eller en osäker dricks.

Vinn boken Långfärdscykling!

Lös korsordet och posta ditt svar till oss före den 31 juli på adressen:

Cykelfrämjandet, Box 3, 101 20 Stockholm. Märk kuveret ”Korsord

sommar”. Eller fotografera/scanna korsordet och mejla till tavling@

cykelframjandet.se och skriv ”Korsord sommar” i ämnesraden.

Namn: ..............................................................

Adress: ..............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 Cykling nummer 2-2021 Cykling nummer 2-2021 19


MEDLEM

MEDLEM

3 frågor till Sindra

Berndt – ordförande

i Cykelfrämjandets

ungdomssektion

Vad jobbar ungdomssektionen

med just nu?

– Vi startade i våras, så vårt fokus nu är

att värva medlemmar. Därför drar vi

ingång våra sociala medier-kanaler och

har gjort en animerad film som visas för

gymnasieungdomar.

Vad är på gång framöver?

– Vi planerar olika aktiviteter, bland annat

cykelmekarkurser och samarbeten med

andra ungdomsförbund. Just frågan om att

ta cykeln på tåget är viktig för oss. Därför

kommer ungdomssektionen att göra aktioner

med andra som kämpar för samma sak.

Hur gör man för att gå med i

ungdomssektionen?

– Alla under 27 år är välkomna, oavsett var

i landet man bor. Gå in på cykelframjandet.se/

ungdom eller mejla till ungdom@cykelframjandet.se.

20-15-10

Cykelfrämjandet har

mycket på gång: ett

20-tal cykelkurser på

olika platser i Stock holm,

ett 15-tal i Göteborg

och ett 10-tal i Malmö.

Och massor av andra

aktiviteter runt om i

landet förstås. Kolla in

på cykelframjandet.se/

lokalkretsar.

Ny medlemsaktivitet:

Digital

Cykelpub

början av året tog Göteborgskretsen

initiativ till

en ny typ av medlemsaktivitet

– en Digital Cykelpub.

De hade bjudit in Cykelfrämjandets

tidigare ordförande Lars Strömgren

för att prata cykling via Zoom en

vardagskväll i februari. Cykelpuben

blev väldigt uppskattad och kansliet

har därför fortsatt att ordna digitala

cykelpubar för våra medlemmar på

olika teman nu under våren.

DIGITALA CYKELPUBAR

Sista onsdagen varje månad

klockan 19–21 bjuder Cykelfrämjandet

in till en digital cykelpub.

Teman varierar. Det är våra

medlemmar, med arbetare och

förtroendevalda som kommer

med idéer. Vilket ämne vill du att

vi lyfter?

Mejla till medlem@

cykelframjandet.se och berätta.

Vilken cykelfråga

brinner du för?

Göteborg

Cykelfrämjandets lokalavdelningar, så kallade

kretsar, jobbar med allt från infrastruktur frågor,

till att hålla cykelkurser för nybörjare och anordna

cykellekar för de yngsta. Alla cykel frågor får plats

och alla är välkomna.

Är du osäker på vilken krets du tillhör? Eller

saknas en lokalavdelning på din ort? Mejla till

medlem@cykelframjandet.se så berättar vi hur

du gör för att få igång en lokal krets hos dig.

30 JUNI

KLOCKAN 19–21

VÄLKOMMEN!

Nästa digitala cykelpub kommer

att handla om Cirkulationsplaner

och äger rum onsdagen den 30 juni

klockan 19–21 via Zoom. I städer som

Gent, Groningen och Utrecht har cirkulationsplaner

implementerats som

ett åtgärd för att göra cykling mer attraktivt

och stoppa genomfartstrafik i

de centrala delarna av staden. I Gent

ökade cykelandelen från 22 procent

till 35 procent i samband med att planen

implementerades och cykelmålen

för 2030 uppnåddes redan 2018!

Under cykelpuben i juni kommer

vi få höra hur Sörmlandskretsen har

arbetat med ett medborgarförslag för

att göra Nyköping till en bättre cykelstad.

Förslaget innehåller tre delar: en

cirkulationsplan för att stoppa genomfartstrafiken

i centrum, införandet av

cykelgator och framkomliga cykelöverfarter.

Kanske kan Nyköping bli en av

de första städerna i Sverige att införa en

cirkulationsplan?

Läs mer på cykelfrämajndet.se/digitalcykelpub

där du också hittar länk för

anmälan. Möteslänk får du på mail när du

anmält dig.

HÄR FINNS VÅRA KRETSAR IDAG:

Halmstad-Laholm

Jönköping

Karlstad

Malmö-Lund

Norrbotten

Nässjö

Sjuhärad

Storstockholm

Sundsvall

Sörmland

Uppsala

Varberg

Vetlanda

Vänersborg-Trollhättan

Västerås

Örebro

Östergötland

Östersund

Hur lång måste man vara

för att få gymma här?

Det är en av cirka 40 frågor på Cykelkulturtrim (CKT) – en cykeltipsrunda

i Stockholmstrakten som du kan delta i under hela

sommaren. CKT är en av Stortstockholms kretsens populäraste

aktiviteter. Syftet är att stimulera fler till cykling genom att skapa

mål för cykelturer och hjälpa deltagarna att hitta nya cykelområden

och nya cykelvägar. Förra sommaren deltog över 300 cyklister. I år

fortsätter den uppskattade aktiviteten – i en något mer digital form.

Läs mer på cykelframjandet.se/cykelkulturtrim-2021.

SÅ GÖR DU FÖR ATT DELTA:

För att delta behöver du ett ”trimpaket” bestående av karta, kontrollbeskrivningar,

startkort och ett PM/instruktionsblad.

”Trimpaketet” går att köpa på:

Clas Ohlson, Sollentuna centrum

Clas Ohlson, Väsby centrum

Cykelhuset, Sandavägen 2, Upplands Väsby

Hjelmgrens cykel, Skvadronvägen 2, Sollentuna

Järfälla Cykel & Sport, Allmogevägen 2, Järfälla

Cykloteket, Norra Malmvägen 82, Sollentuna

Eller beställ från Bengt Kjällström, e-post: bengt.kjallstrom@gmail.com,

tel: 070-471 50 09.

”Jag och flera med mig vill se

fler reportage från kretsarna”

Anita Henriksson från Storstockholmskretsen svarade på frågan

vi ställde i förra numret, nämligen vad du vill se mer av i Cykling. I

detta nummer har vi fler notiser, kortare artiklar och exempel från

kretsarnas arbete. Vi hoppas du hittar inspiration på hur du kan

göra en insats för cyklingen.

Vad gör ni i din krets?

Dela med dig till redaktion@cykelframjandet.se

så inspirerar vi fler.

Hallå där,

Gustaf Frid!

… cykelleksledare och ledamot i

styrelsen för Göteborgskretsen.

Vad är cykellek?

– Det är ett sätt att öva på att förhålla sig till andra

i trafiken. Fokus ligger inte på trafikregler och

skyltar. Idén är att leka sig fram till ett bra beteende

i trafiken, snarare än att disciplineras till en

laglydig cyklist.

Vem får vara med?

– Barn från 5–6 årsåldern och uppåt. Cykellekar

riktas också till föräldrar som får ett tillfälle att

öva på att förhålla sig till barn i trafiken.

Vilken är din favoritlek?

– Att räcka över ett föremål till en annan cyklist

eller någon som står still. Den leken går att

variera mycket. Här övar cyklisterna på att

anpassa hastighet och kurs till varandra för att

överräckningen ska ske så smidigt som möjligt

– en bra interaktionsövning där tekniken också

är viktig.

Var håller ni till?

– Vi brukar leka på en skolgård här i Rambergsstaden

där jag bor. Jag vill dra ihop en engagerad

grupp i Göteborg som håller cykellekar i olika

stadsdelar.

CYKELFRÄMJANDETS

CYKEL-

LEKAR

1

SÅ GÖR DU FÖR ATT

STARTA CYKELLEK

Hitta inspiration – på cykelframjandet.

se/cykellek tipsar vi om 20 cykellekar.

Kolla om någon du känner vill starta

cykellek med dig.

Hör av dig till gustaf.frid@

cykelframjandet.se för att bolla idéer.

20 Cykling nummer 2-2020

Cykling nummer 2-2021 21


KRÖNIKA

Varför cyklar vi i skogen?

Medlemserbjudanden:

FOTO: CHRIS LANAWAY

et funderar jag på ibland

när jag inte cyklar i skogen.

Jag funderar på varför

det känns så väldigt viktigt

att få göra det. Det är ju inte som att vi

ska någonstans. Förutom hem igen då

men närmaste vägen hem är ju knappast

via fyra timmars irrande på stigar.

I min kamp för att rättfärdiga köp

av cyklar, som en person i min närhet

kallar ”sinnessjukt dyra”, har jag tidigare

närmat mig svar på denna fråga.

Självklart för oss sektmedlemmar så

är det ju till att börja med ingen cykel.

Det är en magisk multimaskin med

följande funktioner:

Terapeut

Sjukgymnast

Gymkort

Personlig tränare

Kyrka

Anger management

Healing

Mindfulness-coach

Allmänt helbrägdagörande egenskaper

You do the matematik. ”Cykeln” är

inte alls särskilt dyr.

Glasklar logik av det slaget biter

sällan på närstående personer men är

ändå väldigt goda anledningar till att

vi cyklar i skogen. Det är helt enkelt

skitkul. Kanske en fullt tillräcklig förklaring

men inte för en grubblare som

undertecknad.

Så jag har fortsatt att fundera. Sen

läste jag en bok som otippat rörde vid

något i djupet av mig. Boken heter

Born to Run och handlar om jakten på

löpningens själ. På grund av den medicinska

diagnosen gubbrygg så har jag

själv länge varit förbjuden att springa

om det inte handlar om överlevnad.

Även innan dessa läkarorder har mitt

intresse för löpning varit minimalt så

min förvåning var stor när jag under

läsningen av denna bok började

drömma att jag … sprang?

Spoiler alert. Enligt Born to Run och

författaren Chris MacDougall så är

människans förmåga att springa långt

och länge en stor anledning till att det

är vi som bestämmer här på jorden. De

flesta djur kan springa ifrån oss till en

början men i det långa loppet vinner

vi. Det kallas utmattningsjakt och tar

3–5 timmar.

Den stackars gasellen kan inte tro

sina ögon när de där nakna, klena

människoaporna på två ben bara fortsätter

att förfölja den. Efter tillräckligt

många hetsryck för att komma undan

står gasellen bara där och skakar på

savannen. Det sista den tänker är varför

den har så mycket päls och ett så

fullständigt värdelöst kylsystem. Sen

är människorna ifatt den och sätter gaffeln

i den. Människorna har som sagt

ingen päls men den fiffiga förmågan att

kunna svettas och samarbeta i grupp.

Och så där har vi tydligen hållit

på under större delen av vår existens.

Gradvis under hundratusentals år

har utmattningsjakten förfinat vårt

gruppsamarbete och abstrakta tänkande

(för att kunna förutse den där

gasellens nästa drag) och slutligen

gjort oss till damer och herrar på täppan.

Mot alla odds.

Hos den moderna människan tar

denna bakgrund sig uttryck i form

av att många av oss tycker att det är

härligt att springa. Och det är ju obegripligt

för andra och kanske beror

det på att just deras förfäder hade

inriktningen samlare och inte jägare,

vem vet? I alla händelser kan ett maratonlopp

se ut som självplågeri men

betänker vi att ett sådant lopp också

tar 3–5 timmar, alltså lika lång tid som

utmattningsjakten beskriven ovan så

kanske det plötsligt verkar rimligare.

10 000 år som jordbrukare och

lite glödlampor här på slutet har inte

hunnit ändra vår genetiska programering

så maratonlöparna kanske i

själva verket leker utmattningsjakt

i stadsmiljö? Om det betyder att den

som leder loppet är en gasell får någon

annan reda ut.

Nu anar du vart vi är på väg här för

vad mer är det som ofta tar 3–5 timmar

och gärna görs i grupp.

Cykla i skogen.

Många håller nog med mig om att

den roligaste cykelturen är den i sällskap

med andra och där alla bidrar

med vägval och kreativitet i åkningen.

Utöver skitkul så känns det som sagt

orimligt viktigt att få göra detta regelbundet.

Jägaren i mig verkar tycka

att det blir svårt att överleva annars.

Likt urmänniskan på Afrikas savann

och dagens maratonlöpare kanske vi

cyklister är ute på jakt.

Ingen vet och sannolikt är det få

som cyklar i skogen som bryr sig. Det

viktiga är ju att vi får hålla på.

Personligen kommer jag att fortsätta

cykla för att det är ul och inte

krångla till det i onödan. Även med

dessa nyvunna insikter.

Enda skillnaden är att jag inte

längre kommer att se den där som

alltid ligger först och kör skiten ur oss

andra som en jobbig jävel.

Jag kommer se en gasell med ovanligt

väldefinierade, smarriga vader.

Stefan Lönngren är projektledare för

Cykelfrämjandets Stigcykling för unga

med NPF.

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och lite billigare att

cykla mer. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du cyklar? Dessutom

kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och aktiviteter. Trevlig cykling!

20% RABATT PÅ GRAND CIRCUS HOTEL

På Sveriges mest färgglada hotell bor du i en

cirkusvagn. Ange ”Cykelfrämjandet” när du

bokar så får du 20 % rabatt. Hotellet består

av 12 nybyggda cirkusvagnar på ett nedlagt

tågområde i stadsdelen Kirseberg, i Malmö.

Erbjudandet gäller för dig som är medlem och

anländer till hotellet medelst pedaler och hjul.

grandcircushotel.com

15% PÅ CYKELKARTOR

Kartserien täcker Götaland, stora

delar av Svealand samt området

runt Siljan. Ange CF2021 när du

köper din karta.

swedenbybike.com

SMÅLANDSTUR GENOM GLASRIKET

2 nätter 1 745 kr / pers (ord. pris 1 940 kr).

Cykling ca 80 km med start i Målerås. Ange

”cykelfrämjandet” när du bokar. Gäller så

länge det finns boknings bara dagar.

swedenbybike.com

250 KR I RABATT PÅ CYKEL-

REPARATION HOS FIXI

Fixi hämtar din trasiga cykel, reparerar

och levererar din lagade cykel dit du

vill. Fixi finns i Malmö, Lund, Göteborg,

Örebro, Västerås, Linköping, Stockholm,

Uppsala och Umeå. Ange FIXI-CF när

du bokar. Gäller t.o.m. 31 oktober 2021.

fixi.bike

CYKELPAKET PÅ

BJÖRKHAGA

2 nätter 2 995 kr / pers (ord. Pris

3 390 kr). Cykling ca 70 km med

start i Mullsjö, Västergötland.

Ange ”cykelfrämjandet” när du

bokar. Gäller så länge det finns

bokningsbara dagar.

swedenbybike.com

CYKLA PÅ BANVALL I SÖRMLAND

1 natt 1 125 kr / pers (ord. pris 1 250 kr). Cykling

ca 45 km med start i Eskilstuna, genom vackra

landskap på asfalt. Passar även små barn.

Gäller så länge det finns bokningsbara dagar.

swedenbybike.com

20% PÅ ALLA THULES CYKELVÄSKOR

Cykelväskor för all utrustning du behöver ta

med på cykelturen. På cykelframjandet.se/

erbjudanden hittar du länk till Thules cykelväskor

samt till ett beställningsformulär. För

frågor kontakta

butikerna Thules

Store Malmö eller

Thule Store Stockholm.

Erbjudandet

gäller t.o.m.

31 augusti och

kan ej kombineras

med andra

erbjudanden.

thule.com

22

Cykling nummer 2-2020


RETURADRESS:

Cykelfrämjandet

Box 3

101 20 Stockholm

Besök en återförsäljare och

provcykla en Ecoride idag.

ecoride.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!