06.08.2021 Views

Sommar 2021

Inspiration och tips till dig som pedagog!

Inspiration och tips till dig som pedagog!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hej pedagog!

Författarbesök

väcker läslust

sid. 4

Maj Bylock

tillgängliggjorde

klassiker

sid. 6

Så får du

eleverna att läsa

facklitteratur

sid. 10

Aktuella boktips!


Hej pedagog!

Barn älskar att få träffa sin

favoritförfattare. Därför lottar

vi ut ett digitalt författarbesök

med Spanar-författaren

Annika Widholm! Det vill du

inte missa. Vi har också samlat

smaskiga tips från Annika om

hur du bäst lyckas med dina

författarbesök. Läs mer på

sidan 5.

Maj Bylock + Hegas = sant

Arbetar du med lättlästa klassiker?

Då känner du säkert till

Maj Bylock. Vi på Hegas har fått

äran att återutge hennes älskade

äventyrs-klassiker. Språket

är moderniserat, lovar. Under

sin livstid revolutionerade Maj

läromedelsböcker och tillgängliggjorde

klassiker för en hel

generation av yngre läsare.

Läs porträttet på sidan 6.

Rätt utmaning på rätt nivå

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld att läsa. Det

ska också vara roligt att utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer

är det enkelt att hitta nästa steg i läsningen. För varje nivå ökar

språkets komplexitet och svårighetsgrad.

Facklitteratur – mer än

Guinness rekordbok!

Till sist djupdyker vi in i facklitteraturens

värld. Skolbibliotekarie

Cilla Dalén ger sina bästa

tips hur du kan arbeta med

facklitteratur och vikten av att

introducera olika typer av facklitteratur.

Du hittar artikeln på

sidan 10.

Ditt arbete för att väcka

barn och ungas läslust

inspirerar oss på Hegas.

Heja dig!

1983 grundade Siv Aronsson och Gun

Hållander Hegas med ambitionen att ge

ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet.

Värden vi jobbar utifrån än idag.

Hegas-nivå 1: För dig som vill ha

en kort och koncis läsupplevelse.

Hegas-nivå 2: För dig som vill

läsa berättelser på ett enkelt språk

med korta meningar.

Hegas-nivå 3: För dig som vill ha

en utmanande berättelse med ett

vardagligt språk.

Hegas-nivå 4: För dig som vill

läsa berättelser som kräver en viss

förförståelse och utvidgar ditt

ordförråd.

Hegas-nivå 5: För dig som vill

läsa på ett mer nyanserat språk

och möta fler svåra ord.

Utforskar-nivå 1: För dig som

är nyfiken på ämnet. Vardagligt

och konkret språk som är enkelt

att avkoda. Luftiga och bildrika

uppslag.

Utforskar-nivå 2: För dig som

kan lite grann men vill lära dig

mer om ämnet. Vardagligt och

konkret språk som är enkelt att

avkoda. Uppslag med både text

och bild.

Utforskar-nivå 3: För dig som

vill lära dig mer om abstrakta

teman, som rör vår omvärld och

vårt inre liv. Konkret språk som är

enkelt att avkoda. Uppslag med

både text och bild.

2 Kom ihåg att alla nivåer är lättläst-bearbetade!


MeraHegas

– av lärare för lärare

Underlätta din undervisning med MeraHegas! Ta del av

Läsnycklar till alla våra titlar, e-böcker med talsyntes och

Tema-boxar om kärlek, källkritik eller fantasy. Allt digitalt

arbetsmaterial är framtaget av legitimerade lärare för

lärare – kopplat till Lgr 11.

Färdigt material att arbeta med

Vill du slippa lägga tid på att ta

fram eget arbetsmaterial till böckerna

ni läser i klassen? Använd de

färdiga digitala och kostnadsfria

Läsnycklarna till alla våra titlar!

Eleverna svarar på uppgifterna

med antingen text, bild, ljud eller

film. Du redigerar och väljer ut

innehållet eleverna ska arbeta

med. Det skapar en kreativ och

interaktiv läsupplevelse som underlättar

din lektionsplanering.

Ämnesöverskridande Tema-boxar

Jobba ämnesöverskridande med

ämnen som kärlek, källkritik

och fantasy i våra Tema-boxar!

Materialet i Tema-boxarna är

särskilt framtaget att passa i ditt

klassrum. I boxarna får du specialutvecklade

arbetsuppgifter,

lektionsförslag, idéer och boktips

samt ett färdigt urval av titlar med

anknytning till temat – allt för att

skapa läslust och litteraturintresse

hos dina elever!

Kom igång med MeraHegas!

Tema-box

Kom igång!

Lärarhandledning

Tema-box

Läs mer på

merahegas.se/

inspiration

Amulett 9-12 år

Tema-box

eBok

Kostnadsfritt

medlemskap

Betalt

medlemskap

Läsnycklar med talsyntes

X X

Anpassa Läsnyckelns utseende själv!

X X

Du väljer om eleverna svara med ljud,

bild, film eller text X X

Hela vår utgivning som e-böcker

Talsyntes till alla e-böcker

Tema-boxar om aktuella ämnen

Tema-boxar med lektionsplanering

och extramaterial

X

X

X

X

MeraHegas är din och

dina elevers digitala

verktygslåda.

Du hittar alla titlar på hegas.se • 3


Vinn ett

författarbesök!

Nu kan Annika besöka din

klass eller ditt bibliotek.

Skanna

QR-koden

för att delta

i utlottningen.

Författarbesök

väcker läslust

Författarbesök är ett sätt att väcka läslust. Äntligen

får barnen ett ansikte på sin favoritförfattare! Annika

Widholm, författaren till Spanar-serien, har lång

erfarenhet av just detta. Hon ger sina bästa tips för

att lyckas med författarbesök.

Annika har de senaste åren blivit

inbjuden till många skolor och

bibliotek för att prata om Spanar-serien.

Det är en uppskattad

spännings-serie för lågstadiet som

handlar om vännerna Malva och

Hanna. Det blir ofta livliga samtal

om handlingen och karaktärerna i

boken de läst.

– Mina böcker i Spanar-serien –

om Malva och Hanna som är bästa

vänner trots att de har väldigt

olika personligheter och intres-

Foto: Privat

sen – är tacksamma att prata om.

Vad innebär det att vara en bra

kompis? Gör Malva och Hanna rätt

eller fel? Vad är det egentligen

som händer i slutet av boken?

Skräddarsyr besöket efter

klassens behov

Innan författarbesöket är det viktigt

att Annika får reda på vilken

årskurs hon ska besöka och om

det finns specialbehov. Är det en

särskoleklass? Eller elever som nyligen

lärt sig svenska? Den typen

av information gör att hon kan

skräddarsy samtalet bättre.

– Det händer också att skolor

och bibliotek vill att jag utformar

författarsamtalet kring ett särskilt

ämne. På hösten är det populärt

med Halloween-tema!

Samtalen börjar på skolgården

Många elever är exalterade över

att en författare ska komma på

besök till skolan. Det märks så fort

Annika kliver in på skolgården.

– De får syn på mig och ropar:

”Författaren är här!” och kommer

springande för att ställa frågor.

Jag har haft flera intressanta

litteratursamtal på skolgårdar och

i korridorer mellan lektioner, säger

Annika.

Ett lyckat författarsamtal

Under besöken brukar Annika ge

skrivtips. Hon hoppas att besöken

ska inspirera eleverna till att läsa

böcker och skriva egna texter.

Många lärare hör av sig efteråt

och berättar att klassen rusat

iväg till skolbiblioteket för att låna

böcker.

– Särskilt glad blir jag när de

säger att även elever som tidigare

har haft svårt med läsningen, eller

inte velat läsa böcker alls, har blivit

intresserade av litteratur. Och till

och med sträckläst en berättelse!

berättar Annika.

4


ISBN 978-91-7543-249-6

ISBN 978-91-7543-332-5

ISBN 978-91-7543-556-5

ISBN 978-91-8008-093-4

Spana in

allt från

odjur till

zombies!

Annikas 3 tips för ett

lyckat författarsamtal

1. Se till att alla har läst minst en bok

av författaren.

2. Låt klassen förbereda frågor om handlingen

i boken eller om författaryrket.

3. Kontrollera att tekniken är på plats och

fungerar så att det är möjligt att visa

en bildpresentation via projektor eller

att det finns en mikrofon om det är en

stor sal med många som ska lyssna.

ISBN 978-91-7543-350-9

ISBN 978-91-7543-449-0

ISBN 978-91-7543-792-7

Från mysrys till läskiga klassiker!

Du hittar

många fler

på hegas.se

ISBN 978-91-7881-815-0

ISBN 978-91-7543-347-9

ISBN 978-91-7543-837-5

ISBN 978-91-7881-969-0

ISBN 978-91-7881-819-8

Du hittar alla titlar på hegas.se • 5


Majs dotter, Maria Bylock Bergström, visar

upp den äldre och den nya versionen av den

återberättade klassikern Oliver Twist.

ISBN 978-91-7881-917-1

ISBN 978-91-7881-929-4

Maj Bylock

tillgängliggjorde klassiker

Maj Bylock är en av Sveriges främsta läsfrämjare.

Hon tillgängliggjorde klassiker för en hel generation

av yngre läsare genom sina återberättade äventyrsklassiker.

Men hur gick resan från folkskollärare till barnoch

ungdomsförfattare? Hegas åkte till Karlstad för

att träffa Maj Bylocks dotter Maria Bylock Bergström.

Majs skrivande tog fart tidigt.

Redan som tolvåring skickade

tolvåriga Maj in texter till

Gotlands Allehanda. Som kom

med!

– Det var dikter, noveller och

små romaner, som hon sedan

kom tillbaka till som vuxen,

berättar Maria.

Från folkskollärare till läromedelsförfattare

Under början av 1950-talet

utbildade Maj sig till sitt

drömyrke folkskollärare. I sin roll

som låg- och mellanstadielärare

stötte hon på många barn med

speciella behov och funktionsnedsättningar.

– Idag kan man diagnostisera

och kartlägga barn på ett helt

annat sätt än man kunde förr.

Mamma hade förmågan att se

barnen och stötta dem där de

var, berättar Maria.

Men i sin roll som lärare saknade

Maj intresseväckande läromedel

att arbeta med, särskilt i

religion och historia. Det krävdes

förändring. Därför var klivet från

lärare till läromedelsförfattare

naturligt. I läromedelsböcker

vävde hon in fiktiva karaktärer

med spännande berättelser i den

historiska faktan. Barnen lärde

sig om olika händelser på ett

spännande sätt – ofta utan att

de märkte det själva.

Ouppfyllt behov av kvalitetslitteratur

Efter nästan 20 år som läromedelsförfattare

tog Maj klivet in

i skönlitteraturens värld. Med

hennes bakgrund som folkskollärare

såg hon ett ouppfyllt

behov av kvalitetslitteratur för

barn och ungdomar som inte

hade möjlighet att ta sig igenom

tegelstenstjocka böcker.

6


Klassiker är tidlösa

läsäventyr

Våra

klassi ker

Med Hegas lättlästa klassiker blir det

lätt att hitta spännande klassiker på

rätt nivå – med fartfyllda illustrationer!

Vilken klassiker sätter du i händerna på

dina elever?

ISBN 978-91-7543-843-6 ISBN 978-91-7543-757-6

ISBN 978-91-7881-593-7 ISBN 978-91-7543-798-9 ISBN 978-91-7543-069-0 ISBN 978-91-7543-317-2

Tidlösa mänskliga problem

Många av karaktärerna i hennes

böcker är barn med problematik

som har mist sin familj, söker

sina släktingar eller är på flykt.

Barn med sådana erfarenheter

hade Maj tidigare mött i sin

lärarverksamhet. I böckerna var

hon mån om att ge dem framtidstro.

– I hennes böcker försökte hon

förmedla att det finns ett hopp.

Att det finns en ljusning längre

fram, säger Maria.

Problematiken i hennes böcker

är just det som gör dem så tidlösa.

De mänskliga problemen är

lika aktuella idag som de var för

flera hundra år sedan.

De återberättade äventyrsklassikerna

För Maj var det viktigt att skönlitteratur

var lättillgänglig. Alla

barn och unga skulle ha möjlighet

att ta till sig historierna, om

det så krävdes enklare utgåvor.

Marias bror Anders läste en del

klassiker när han var barn, vilket

väckte Majs intresse att ta sig

an klassikerna. Anledningen var

enkel.

– Hon tyckte att de var för

viktiga för att försvinna. Och

glömmas bort. Hon visste att

barnen inte kunde tillgodogöra

sig böckerna i originalutgåvan.

De är ju lite krångliga att läsa,

säger Maria.

Hon gav ut sin första återberättade

klassiker Onkel Toms

stuga år 1995. Under loppet

av 11 år släppte hon totalt 20

klassiker i den uppskattade

serien Äventyrsklassiker.

Brevväxling och skolbesök

Genom brevväxling och frekventa

skolbesök hade Maj tät

kontakt med barn och ungdomar.

Hon fick massvis med brev

skickade till sig och hon var noga

med att svara på vartenda brev

som kom.

– Hon såg verkligen varje barn.

Det märkte vi på våra egna barn

också, att hon såg dem som

huvudpersoner.

Maj Bylocks arv lever vidare

Maj Bylock gick bort i augusti

2019. Än idag fortsätter hennes

böcker att lånas och läsas av

barn och ungdomar. Hon tillgängliggjorde

läsning för flera

generationer framöver, vilket gör

henne till en sann läsfrämjare.

7


Massor av barn

har lånat och läst

Oj, vad ni lånar och läser! Här ser du utlån av

våra populära titlar under 2019! Vilka känner

du igen?

ISBN 978-91-7543-124-6

Älskad

skräck-serie

från 2010!

ISBN 978-91-7543-163-5

ISBN 978-91-7543-813-9

13 163

utlån

ISBN 978-91-7881-909-6

8

Lär dig

allt om att

skejta!

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se

Visste du att Monster-Allergi

har sänts som tv-serie i bland

annat USA, Frankrike och

Tyskland?


13 481

utlån

ISBN 978-91-7543-117-8

11 295

utlån

ISBN 978-91-7543-249-6

ISBN 978-91-7881-390-2

Borde alla

ungdomar läsa!

Om sex, lust och

relationer.

ISBN 978-91-8662-537-5

8 726

utlån

23 595

utlån

ISBN 978-91-7543-105-5

Du hittar alla titlar på hegas.se • 9


Så får du eleverna

att läsa facklitteratur

Många barn älskar att bläddra i Guinness rekordbok.

Men enligt skolbibliotekarien Cilla Dalén det viktigt att

introducera och prata om olika typer av facklitteratur.

Hon delar med sig av sina knep för att väcka läslust till

lättlästa faktaböcker!

Foto: Anders Wengman

10

Läsning av facklitteratur handlar

om att lära sig saker på ett

lustfyllt sätt. Cilla Dalén, skolbibliotekarie

på Enbacksskolan i

Stockholm, skiljer på två typer av

facklitteratur: blädderböcker och

lättlästa faktaböcker. Blädderböcker

har ofta ett inbjudande

utseende med många spännande

bilder, som Guinness Rekordbok.

Problemet är bara att barnen

inte alltid tränar avkodning

i den typen av böcker.

– Barnen kanske aldrig ens

läser texterna som hör till, utan

spekulerar istället kring vad det

handlar om utifrån bilderna,

berättar Cilla.

Introducera lättlästa faktaböcker

Därför är det viktigt att introducera

den andra typen av fack-

litteratur. Lättlästa faktaböcker

lockar fram en annan sorts läsning,

den anpassade texten gör

att barnen klarar att läsa, inte

bara titta i, böckerna. Och till

skillnad från blädderboksläsandet,

tränar barnen på avkodning.

Genom att det finns fina och

intressanta faktaböcker i olika

svårighetsgrad kan eleverna läsa

på sin nivå.

– Lättlästa faktaböcker är viktiga

eftersom de är framtagna

för att elever just ska kunna läsa

från början till slut, menar Cilla.

Bokprat väcker läslust

Utmaningen med lättlästa

faktaböckerna är att eleverna

sällan väljer dem själva. För att

väcka läslust brukar därför Cilla

introducera och bokprata om

faktaböckerna precis som med

Cilla låter barnen på Enbacksskolan öva på

traditionell bibliotekskunskap.

Barnen uppskattar att känna sig som

kompetenta biblioteksanvändare.


ISBN 978-91-7881-754-2

ISBN 978-91-7881-676-7

Lättläst

fakta + Hegas

= sant

Barnen upptäcker biblioteket genom att springa runt bland hyllorna och leta efter boktitlar som

står på olika avdelningar.

skönlitteraturen. Ofta fungerar

det bättre att börja med

böckerna istället för att fråga

efter elevernas intressen.

– Jag plockar fram lättlästa

faktaböckerna och säger:

”Wow! Det här ser ut att vara en

spännande bok! Vad är det här?

Titta här!”

3 tips på hur du

får barn att läsa

facklitteratur

· Ta med faktaböcker i bokprat,

i högläsning i klassen och i alla

sammanhang där du använder

skönlitterära böcker.

ISBN 978-91-7881-365-0

Lär ut traditionell bibliotekskunskap

Förutom bokprat, brukar Cilla

lära ut traditionell bibliotekskunskap.

Barnen får springa runt

bland hyllorna, leta efter boktitlar

som står på olika avdelningar,

jobba med bibliotekskatalogen

och söka på olika ämnesord.

– Eleverna upptäcker hur

många intressanta faktaböcker

som finns! Och hur man kan

hitta dem. Då känner de sig som

kompetenta biblioteksanvändare

och får självförtroende i att

använda biblioteket, berättar

Cilla.

· Hur hittar eleverna facklitteratur?

Undervisa i gammal

klassisk bibliotekskunskap!

· Prata med eleverna om att

facklitteratur kan läsas på olika

sätt! En del faktaböcker blädderläser

man, medan en del läser

man från början till slut!

Diskutera lättlästa

faktaböcker i vår

Facebook-grupp!

ISBN 978-91-7881-905-8

ISBN 978-91-7881-369-8

11


Utforska på olika nivåer

Utforskar-nivå 1:

För dig som är nyfiken på ämnet. Vardagligt och

konkret språk som är enkelt att avkoda. Luftiga

och bildrika uppslag.

Utforskar-nivå 2:

För dig som kan lite grann men vill lära dig mer om

ämnet. Vardagligt och konkret språk som är enkelt

att avkoda. Uppslag med både text och bild.

Alla djurälskares

drömjobb!

Utforskar-nivå 3:

För dig som vill lära dig mer om abstrakta teman,

som rör vår omvärld och vårt inre liv. Konkret

språk som är enkelt att avkoda. Uppslag med

både text och bild.

Lättlästa faktaböcker som

engagerar och utmanar

Två

populära

sporter!

Alla ska kunna hitta en bok som är lätt och lustfylld

att läsa. Även en faktabok ska engagera läsaren till

att utmana sig, testa nya saker och förstå sin omvärld

bättre. Det är därför vi tog fram Utforskaren, en

lättläst faktaserie med egen nivåsättning.

Varje bok i Utforskar-serien ingår

i ett större tema, exempelvis

sport eller känslor. Alla böcker i

serien bygger på ett personporträtt

där en aktiv utövare eller

expert berättar om sina erfarenheter

och tankar kring ämnet.

Det ger en personlig och engagerande

läsupplevelse samtidigt

som läsaren får stöd av bildrika

uppslag, oavsett utforskar-nivå.

Utforskaren har egen

nivåsättning

De 3 Utforskar-nivåerna utgår

ifrån mängden text och hur konkret

eller abstrakt ämnet är. Till

exempel kan en bok om att surfa

vara Utforskar-nivå 1 medan en

om rovdjurs-skötare är utforskar-nivå

2.

– Läsare av faktaböcker är ofta

redan intresserade av ämnet.

Ämnesspecifika ord som i vanliga

fall inte räknas som lättlästa kan

ingå i läsarens vokabulär. Utforskar-nivåerna

visar textmängden

snarare än mängden nya och svåra

ord, berättar Linnea Carlquist,

redaktör.

Gör din

röst hörd!

Högt

och

snabbt!

12


FAKTA

I varje bok

guidar experten

läsaren

Tävlingar

Man kan såklart också tävla i att skejta.

Det finns flera olika tävlingar.

De tre största grenarna är street, park och

vert. Du får poäng av en jury för hur bra du

lyckas med dina trick och hur många olika

trick du kan göra under en begränsad tid.

Jag tävlar i de stora världsmästerskapen

och Olympiska spelen. Då tävlar jag i park.

Fakta blandas

med bildrika

uppslag

Experten delar

med sig av sina

erfarenheter!

Oski hamnar ofta i topp när han

tävlar och har vunnit många

tävlingar.

Från och med OS i Tokyo

är skateboarding en gren i

sommar-OS.

24

25

UTRUSTnIng

Ridhjälm

ORDLISTA

Sadel

Mankhöjd: måttet från marken upp till manken

Träns

Ridkavaj

Manke: punkten där hästens hals och rygg möts

Ekipage: ett ord för häst och ryttare tillsammans

Lär dig allt

om vilken

utrustning

du behöver

Tyglar

Vojlock/Schabrak

Benskydd

Bett

Ridbyxor

Ridstövlar

10

Spö

Sporrar

Öronhuva

Skyddsväst

(ska användas tills

ryttaren fyllt 18 år)

Longera: hästen är fäst i en lina och går i en

cirkel runt den som håller i linan

Markarbete: när hästen går över bommar eller

låga hinder för att bli mjuk och avslappnad

11

Ordlistan

förklarar

ämnesspecifka

begrepp

Läs mer

13


Bli en del av

läslust-äventyret!

Följ oss på

Instagram.

Presentation av vårens titlar

Såg du vår presentation av vårens titlar 2021? Håll utkik på vår

Youtube-kanal om du vill se oss presentera höstens titlar!

Hur arbetar jag

med lättlästa böcker

i klassrummet?

Våga Snacka sex!

I Facebook-gruppen lyfter vi goda

exempel på hur pedagoger och bibliotekarier

arbetar med lättlästa böcker

i sin undervisning. Häng med oss!

Bokpraten på YouTube

Du vet väl att

Hegas har bokprat

till gamla

och nya titlar på

vår Youtube-sida?

Hämta inspiration

eller låt barnen titta och

välja de böcker de tycker är mest

intressanta!


Jolanta Nilsson ...

... prioriterar den lustfyllda läsningen

och hennes sagostunder

har gjort succé på skolbiblioteket

Alfabetan. Mycket tack

vare hennes förmåga att skapa

rekvisita med enkla medel och

engagera barnen i berättelsen.

Och det behöver inte vara svårt,

så länge du har lite av barnasinnet

kvar.

Läs

artikeln!

Bäzzzta

Bokprataren!

Håll koll på

Hegas! Prenumera

på nyhetsmejlen

Hegas nivåer

Prickarna berättar vilken nivå

det är på texten. Ett enkelt sätt

att ge eleven rätt bok på rätt

nivå. Mer läslust!

15


vAD

kan du undersöka?

› Vad skulle du vilja veta mer om?

Kanske en organisation eller ett företag.

Eller vad dina kompisar tycker om

att göra på sin fritid?

Tips på ämnen att göra

reportage på:

Ester

› Hur jobbar din

› Vad gör lärarna på

loven?

› Vad gör rektorn för

att motverka mobbing?

VaR ...

hittar jag mer om ...?

träffar jag ...?

anteckningar

VEM ...

är du?

ser du upp till ...?

anteckningar

VAD ...

tycker du om ....?

gör du för ...?

anteckningar

REPORTER

kommun med barnkonventionen?

Reporter-

Block

30-pack

690 kr

ISBN 978-91-8008-108-5

Dina elever =

världens bästa

reportrar

Träna dina elevernas källkritiska

förmåga med SPLEJ-reporterblock! Sätt

reporterblocket i händerna på dina

elever och så kommer de att gräva upp

sensationella nyheter. Kanske får den en

egen YouTube-kanal, precis som i SPLEJ?

SPLEJ-serien är populära böcker som lyfter aktuella

händelser och diskussioner i samhället. Nu kan du

komplettera böckerna med SPLEJ-reporterblock!

Ett verktyg som övar elevernas källkritiska förmåga

genom att hjälpa dem att ställa rätt frågor vid en

intervju. Dessutom finns det tips på hur du planerar

intervjun på bästa sätt, från att ställa öppna frågor

till att ta hänsyn till hur nyheten ska rapporteras. Det

är dags att starta er alldeles egna nyhetsredaktion!

Senaste

SPLEJ-boken

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

www.hegas.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!