06.08.2021 Views

Våren 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

För framtidens

starka läsare!

SPLEJ årets

bokgåva till

årskurs 3

sid. 28

Få in HBTQperspektivet

i klassrummet!

sid. 54

Ge liv åt

klassikern

utanför boken

sid. 66

Våren 2020


Du är viktig för

framtidens starka

läsare

Det är du som sätter boken i händerna på läsaren.

Du motiverar, hejar på och lockar till att läsa ut en

bok. Kanske för första gången? Även om vägarna till

texten är många måste vi kunna läsa för att klara av

vårt arbetsliv och upprätthålla demokratin. Men du

vet redan allt det där.

En vanlig fråga vi får, både på Bokmässan i

Göteborg och på Läromedelsdagarna, är om vi

ger ut läromedel. Nej, får vi svara på den frågan.

Läromedelsutgivningen sköter läromedelsförlagen

så bra. Se Hegas utgivning som ett komplement.

Här hittar du de vardagliga, rysliga och gripande

berättelserna som väcker läslusten. Böckerna är

som godis – fast för ögonen. För hjärnan. Den som

läser en Hegas-titel ska uppleva att äntligen klara

av att läsa en sida, ett kapitel och till slut en hel bok.

Få självförtroendet att se sig själv som läsare. Där

kommer du som vuxen in i bilden. Du som hejar på,

som sätter en bok på rätt nivå i läsarens händer.

Du är viktig för framtidens starka läsare.

Hälsningar

Hegas

Rätt utmaning

på rätt nivå

Det är viktigt att alla kan hitta en bok

som är lätt att läsa. Lika viktigt är det att

utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är

det enkelt att hitta nästa steg i läsningen.

För varje nivå ökar språkets komplexitet och

svårighetsgrad.

Allra viktigast är förstås att bokens

handling är bra. Oavsett nivå eller om det

är vardags-berättelser, spänning, romantik

eller fantasy ska boken engagera och beröra

– det ger läslust!

HEGAS LÄTTLÄST-NIVÅER

Hegas-nivå 1:

För dig som just börjat läsa, eller för dig

som behöver få ett större ordförråd.

Hegas-nivå 2:

För dig som vill ha ett enkelt och konkret

språk som är lätt att avkoda.

Hegas-nivå 3:

För dig som vill ha ett språk som ligger

ganska nära talspråket.

Hegas-nivå 4:

För dig som vill lära dig några svåra ord

och ett språk som ställer lite högre krav

på ordförråd och grammatik.

Hegas-nivå 5:

För dig som vill lära dig fler svåra ord och

där språket närmar sig det litterära.

Kundtjänst: 042-33 03 40,

info@hegas.se

Vid frågor kring order mejla

order@hegas.se

Redaktionen: 042-610 12 02,

redaktionen@hegas.se

Förlagschef: 042-610 12 01

1983 grundade Siv Aronsson och Gun

Hållander Hegas med ambitionen att ge

ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet.

Värden vi jobbar utifrån än idag.

2


KLASSIKER

I detta nummer:

9–12 år

6–8 år

FAKTA

SPRÅK

13 +

52

Kalle Röcklinger:

”Det är viktigt att inte låta

vuxenvärldens oro inför

ungas sexualitet vara det som

styr sexualundervisningen.”

Hitta rätt!

DESSUTOM:

Dikter av förstaklassare

blev fysisk bok sid. 6

Jag behöver aldrig låtsas

bli imponerad sid. 28

RFSU:s Metodbank sid. 52

23

Författaren Magdalena

Hai skriver sci-fi med

fantasy och skräck.

58

MeraHegas

digitala

Läsnycklar

Låt MeraHegas bli

en del av dina elevers

läsupplevelse sid. 58

Att lajva ger en

djupare förståelse

för karaktärerna sid. 66

Djur på nära håll får

barnen att relatera sid. 70

Teatern inspirerade till

lärarhandledningar sid. 78

Enklast och snabbast beställer

du på www.hegas.se

Krånglar det? Mejla order@hegas.se

eller ring 042-33 03 40.

Har du orderfrågor?

Mejla till order@hegas.se

Har du frågor till redaktionen?

Mejla till redaktionen@hegas.se

eller ring oss på: 042-610 12 02

Finns till alla titlar

Läsnycklar till samtliga titlar

Arbetsmaterial till samtliga

titlar finns på merahegas.se/inspiration

Special

Klassuppsättning med rabatt

Ju fler böcker du beställer, desto

bättre pris på hegas.se

Priser och leveransvillkor

Priserna i katalogen och på hemsidan

är exkl. moms. 6 % moms tillkommer

vid köp. Köpvillkor: Normalt levererar

vi dina böcker inom 2–3 dagar.

Betalningsvillkor: 20 dagar.

Fraktkostnad: se hegas.se/

Kontakta oss/Våra köpvillkor

Läs med öronen

Finns som ljudfil

hos alla större

nätboksbutiker.

Bokprat

Filmade bokprat

finns på YouTube och

hegas.se. Enkelt att

hitta, sök på titel.

Klotet

Böcker som finns

både på svenska

och arabiska.

Parallelltext

Böckerna med

parallelltext är

både på svenska

och arabiska.

3


Vårens nyheter!

6-8 år

Mar

Jan

Feb

Jan

Jan

Rysmans rysliga

butik – Det hemska

skratt-pulvret

Läs mer på sidan 23

Pirat-apor –

Zombie-sjöjungfrurna

anfaller

Läs mer på sidan 13

Taynikma 3 – Sola

Läs mer på sidan 8

Nomerna 2

– Trädets hjälte

Läs mer på sidan 9

Jack och den

blodiga bönstjälken

Läs mer på sidan 17

Feb

Mar

Prins Flugo

Läs mer på sidan 12

Feb

Kompis-gänget 4

– Ava tycker inte

om att läsa

Läs mer på sidan 10

Maj

Sam gillar inte

super-hjältar

Läs mer på sidan 11

Jan

Ella & Alex 2 –

Kom då, Harry!

Läs mer på sidan 14

Humor & skräck

Maj

Livet som Isa 1

– Byte på söndag

Läs mer på sidan 15

Apr

Jan

Apr

Feb

Lisen 4

– Lisen på stan

Läs mer på sidan 24

Rymdklubben E.T. 3

– Snurra på

Saturnus

Läs mer på sidan 19

En Minecraftzombies

dagbok 1

– Mitt liv som

zombie

Läs mer på sidan 39

En Minecraftzombies

dagbok 2

– Ett jätte-stort

problem

Läs mer på sidan 39

Mumierna vaknar

– Imhoteps armé

Läs mer på sidan 38

Jan

Apr

Fakta

Feb

Klassiker

Heidi

Läs mer på sidan 68

Doktor Moreaus ö

Läs mer på sidan 69

Bli klok på

uppfinningar

Läs mer på sidan 74

4


Grafiskt

9-12 år

13+

Feb

Jan

Apr

Jan

Feb

Vildmarks-systrar

3 – En usel plan

Läs mer på sidan 47

Monster-allergi 5

– Stjärnväktaren

Läs mer på sidan 49

Witchboy 3 –

Midvinter-häxan

Läs mer på sidan 46

Bobigny 1 – Onåbar

Läs mer på sidan 56

Superhuman 3

– Utan att synas

Läs mer på sidan 59

Mar

Mar

Maj

Mar

Lisa & Max 2

– De hemliga

tecknen

Läs mer på sidan 33

På plats i tiden 5

– Itai och örnen

Läs mer på sidan 32

Splej 11 – Varelsen

Läs mer på sidan 31

Sex

När allt förändras

Läs mer på sidan 57

Maj

Apr

Mar

Feb

Feb

Bråfalls hemlighet 2

– Jätten i berget

Läs mer på sidan 35

Älgpojken 3 –

Svartfallet

Läs mer på sidan 34

Den vita fjäderns

hemlighet

Läs mer på sidan 36

Utanför plan 3

– Riva ner

Läs mer på sidan 55

Utanför plan 4

– Bygga upp

Läs mer på sidan 55

Apr

Apr

Mar

Jan

Fatta grejen med

spindlar

Läs mer på sidan 72

Fatta grejen med

pirayor

Läs mer på sidan 73

Fokus på fakta 6

– Naturkatastrofer

Läs mer på sidan 75

Nina & Nino lär

om pyramider

Läs mer på sidan 76

5


6–8 år

Dikter av förstaklassare

blev fysisk bok

Vad händer när du arbetar läsfrämjande över flera

gränser? Kanske blir det en fysisk bok! Boken Rimlikt

är en del av projektet Selmas Ettlingar som Malin

Edgren drivit tillsammans med första klass på

Hultbergsskolan i Karlstad.

Böckerna har alltid haft en

viktig roll i Malins liv som en

källa till både tröst, glädje och

fantasi. Med Selmas Ettlingar

ville Malin hjälpa fler barn att få

den relation till läsning som hon

själv har haft och fortfarande

har.

– Läsning och skrivande ger

en ingång till något viktigt inom

oss som hjälper den personliga

utvecklingen. Att ha tillgång till

ett språk påverkar vår möjlighet

att hantera det som livet

serverar, tänker jag. Och det

vill jag att alla barn ska få med

sig, helst så tidigt som möjligt,

säger Malin.

Gränsöverskridande projekt

Förutom att samla barnens

egna dikter i en bok som

givits ut på riktigt, har Selmas

Ettlingar även sträckt sig över

flera gränser, inom kultur,

geografi och ålder. Barnen

har träffat författaren Bengt

Berg medan skådespelaren

Björn Söderbäck visade hur

man berättar genom drama.

Musikalartisten Cecilie Nerfont

Thorgersen tonsatte ett urval

av barnens texter som de sedan

fick sjunga tillsammans. Malin

själv illustrerade barnens texter

för att visa hur text och bild kan

samspela och lyfta varandra.

– Syftet var att jobba brett och

varierat för att visa barnen den

mångfald som finns och låta var

och en av de femtiofyra eleverna

som var med i projektet hitta sin

egen ingång.

Extra roligt tyckte Malin det

var att se boken ta form. Elever

från Brobygrafiska arbetade

med text- och bildmaterialet

som en del av sin formgivningsutbildning

och det blev ett

samarbetsprojekt som lärde och

utvecklade alla inblandade.

”Läs böcker barn, annars rostar

hjärnan”

Efter varje lektion som avslutades

med högläsning valde Malin

att föra vidare den uppmaning

hon själv fick av en bibliotekarie

som barn.

– Hon sa ”Läs böcker barn, annars

rostar hjärnan”, jag tycker

den metaforen är fantastisk och

Malin Edgren från Värmland lämnade

siffrorna och livet som ekonom för att satsa

på bokstäverna. Idag jobbar hon heltid som

författare.

ville att den skulle leva vidare

med Selmas Ettlingar. Jag tror

jag har lyckats, för när jag möter

barnen på stan eller på biblioteket

så påminner de mig ofta om

just det, att inte låta hjärnan

rosta.

Barnen är mycket stolta över

att ha varit med och skapat en

Foto: Helena Christerdotter

6


6–8 år

helt egen bok som finns att låna

på biblioteket och köpa i bokhandeln.

Malin tror att många

av dem kommer glömma

enskilda aktiviteter i projektet

men hoppas att de ändå bär

med sig ett minne av att de varit

delaktiga i något viktigt.

– Jag hoppas de känner att

just deras egen del var betydelsefull

i helheten och värd att ta

på allvar. Den känslan önskar

jag att alla barn som växer upp

ska ha. Det ger en bra start i

livet.

”Om vi zoomar ut

och ser på berättandet

i alla dess olika former,

så kommer läsande

och skrivande att

vara en naturlig och

intressant del ...”

Sammanhanget är avgörande

Malin tror på att skapa ett större

sammanhang för att på så

sätt väcka ett intresse, snarare

än att bara påstå att läsning är

något bra eller viktigt.

– Om vi zoomar ut och ser

på berättandet i alla dess olika

former, så kommer läsande och

skrivande att vara en naturlig

och intressant del, tänker jag.

Sammanhanget är avgörande

för att hjälpa barnen att själva

komma på hur spännande och

kul det kan vara.

Samtidigt får du inte alltid

omedelbar respons, men

förhoppningsvis har du i alla

fall sått ett litet frö. Malin säger

också att skolan har ett tydligt

uttalat uppdrag att lära barn

läsa och skriva men att alla

andra som finns runt barnen, så

som föräldrar och kulturarbetare,

istället kan agera friare och

låta det växa fram tillsammans

med något annat.

Ökad läslust är allas ansvar

För att främja läslusten tror

Malin att man måste tänka

utanför boken och jobba på

flera olika fronter samtidigt.

Det kan handla om att främja

läslusten hos vuxna på jobbet

för att de i sin tur ska kunna bli

läsande förebilder för sina barn

och ungdomar. Ett annat sätt

är att låta eleverna jobba ihop

med en författare, skådespelare

eller musiker. Berättelser finns i

så många olika former och text

kan vara mycket mer än böcker.

Malin menar att vi behöver

skapa konkreta förutsättningar

för samarbeten mellan olika

aktörer för att på riktigt jobba

läsfrämjande.

– Det finns så många olika

sätt att arbeta på för att

främja läslusten men tyvärr

är ofta finansieringen ett

problem. Pengarna finns att

söka i olika stiftelser, fonder

och myndigheter, men ofta är

det strikt begränsat när det

kommer till vilka som får ansöka

och administrationen är alldeles

för krävande för en enskild

lärare som redan har en pressad

arbetssituation.

Här menar Malin att politiker

och beslutsfattare måste engagera

sig mer för att göra projekt

som Selmas Ettlingar tillgängliga

och möjliga för fler. För även

om hon brinner för barns läslust

vet hon att kulturarbetare inte

kan arbeta gratis.

– Vi kulturaktörer, som kan

komplettera skolans uppdrag

och familjens möjligheter,

behöver få rimliga ekonomiska

förutsättningar för att kunna

göra det jobbet. Beslutsfattare

måste visa att de menar allvar

när de säger att barns och ungas

läsande är viktigt. Att hjälpa

barn att etablera en kontakt

med litteratur och ett eget språk

gynnar inte bara individen utan

hela samhället.

Malins tips för

ökad läslust!

1. Tänk utanför boken!

Tänk berättande. Då kommer

läsningen och skrivandet in

naturligt.

2. Låt eleverna arbeta ihop

med författare, musiker eller

skådespelare. Berättelser går

att berätta på många sätt!

3. Gör det till ett projekt, och

sök finansiering hos stiftelser,

fonder och myndigheter.

7


20 21

Kan Sola läka

skogen?

Sola kan göra sjuka människor friska. Tillsammans med

solen hjälper hon folket i byn att hålla sig friska. Men det gillar

inte byns läkare. Han tvingar Sola att lämna dem och ge sig ut

i skogen. Sola är ledsen och vilsen. Men då möter hon en älva.

Älvan behöver hjälp. Skogen är sjuk. Räcker Solas kraft till att

rädda skogen?

Nyhet!

Sola är den tredje delen i Jan Kjærs lättlästa variant av hans

populära Taynikma-serie. Med manga-liknande bilder och ett

spännande innehåll skapas läslust för barn i de yngre åldrarna.

Feb

Grenarna sträcks ut.

De långa grenarna far fram.

De tar tag i de stora orkerna.

TAYNIKMA 3 – SOLA

ISBN 978-91-7543-889-4

Författare och illustratör: Jan Kjær

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 3 februari

Pris 104 kr, 28 sidor

Från 6 år, Lix 9

Hegas-nivå 2

Buskar och träd får nytt liv.

Löven blir gröna.

Ta dem!

438894_Taynikma 3-Sola_inlaga.indd 21 2019-11-01 15:36

Om Taynikma 2 Niko:

”/…/ I de uttrycksfulla illustrationerna

använder författaren sig av färger för att

bl.a. skildra stämningen. Texten är kortfattad

och orden enkla, vissa ord är särstavade med

hjälp av ett bindestreck. Det är lätt att förstå

berättelsen genom text och bild. Målgruppen är

elever på främst lågstadiet som behöver enkla

böcker. Att Niko ger tjuven stryk kan ifrågasättas,

med tanke på målgruppens ålder, även om boken

hör till fantasygenren. Niko är en bra, spännande

och lättläst bok för läsare i flera åldrar.”

Anna-Karin Närkling,

BTJ-häfte 2019:21

8

• Du hittar alla titlar på hegas.se


Bär-tjuvar, flygödlor

och hjältar

– action hos

nomerna

6–8 år

Det finns sex olika nomer. Den här berättelsen handlar om

två röda nomer som vaktar nomernas högsta träd. De röda

nomerna är starka krigare, men de måste fortfarande öva. Teo

övar ofta och är stark och snabb. Tock tycker det är skönare att

vila. Inget händer ju ändå! Tills plötsligt en dag ...

Trädets hjälte är den andra delen i Jan Kjærs serie om de

charmiga varelserna nomerna. Det här action-fyllda äventyret

med den modiga Teo och klantiga Tock ger många skratt och

lustfyllda läsupplevelser för de yngsta läsarna.

Ödlorna blir rädda och flyger iväg.

Tock kravlar upp till Teo.

Vad bra att

vi jagade

bort dem!

De två nomerna är trötta.

De åker hiss ner till marken.

De hyllas som hjältar.

– Vilken dag, säger Teo.

Nu kan vi vila

oss på Solbacken.

NOMERNA 2 – TRÄDETS HJÄLTE

ISBN 978-91-7543-895-5

Författare och illustratör: Jan Kjær

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 7 januari

Pris 104 kr, 24 sidor

Från 6 år, Lix 13

Hegas-nivå 2

Nyhet!

Jan

”Det här är historier som är tillräckligt

fängslande för att barn ska kunna njuta

av böckerna om och om igen.”

Ja, nu finns det inga

fler tjuvar eller ödlor.

@gullislastips

9


Att läsa eller

inte läsa – det är

frågan

Medlemmarna i Kompis-gänget bor inte bara i samma hus

– de går också i samma klass. Det här är del 4 i serien. I den

här boken handlar det om läsning. En del barn i klassen älskar

att läsa. De kan inte få nog av böcker. Men andra hatar att

läsa. De tycker att det är svårt och jobbigt. Det blir till och med

slagsmål mellan dom som gillar och dom som inte gillar att

läsa. Som vanligt försöker vännerna i Kompis-gänget att hitta

på något sätt att lösa problemet. Hur kan man göra det lättare

och mysigare att läsa – så att alla kan tycka det är kul?

KOMPIS-GÄNGET 4

– AVA TYCKER INTE

OM ATT LÄSA

ISBN 978-91-7881-667-5

Författare: Sylvaine Jaoui

Illustratör: Annelore Parot

Översättare: Johanna Brock

Utgivning: 3 februari

Pris 104 kr, 27 sidor

Från 6 år, Lix 15

Hegas-nivå 2

Feb

Nyhet!

TYPSNITTET

DYSLEXIE HJÄLPER

LÄSAREN.

Kompis-gänget är en serie med mycket bilder, korta texter

och ett typsnitt som är speciellt framtaget för att underlätta

läsningen för personer med dyslexi. Serien tar på ett

vardagligt sätt upp problemställningar lämpade att diskutera

i lågstadiemiljö.

Tio minuter senare

”En härlig bok med ett viktigt och

aktuellt innehåll som väcker mitt

intresse tack vare vännernas driftighet,

stora hjärtan och handlingskraft.

Illustrationerna är tydliga och förstärker

handlingen. Texten är lättläst och

anpassad till läsare med dyslexi.”

Sluta läsa!

Boken är vår vän!

8 9

Sluta bråka!!

@agneta_norrgard om

Elias kan inte sluta spela

816675_Kompis-gänget_Ava tycker inte om a t läsa_inlaga.indd 8-9 2019-10-28 08:26

10 • Du hittar alla titlar på hegas.se


INTE superstark

men supersmart

6–8 år

Sam tycker superhjältar är fåniga. Stefan skryter om sin

pappa som är en superhjälte! Alla barn på gården vill höra

om hemliga uppdrag och superkrafter. Alla utom Sam, för

han gillar inte superhjältar, han tycker det är bättre att vara

super-smart!

Alla gillar olika saker. Därför kan det vara befriande att

läsa om någon som INTE tycker om det alla andra verkar gilla.

Det här är den tredje boken om barn som går sin egen väg.

Med igenkänning och humor lockar den här tvärtemot-serien

till läsning för de yngre läsarna.

Men Stefan Den Hemske sa inte ett knyst.

– Jag får inte berätta något. Då kan vårt

ultra-hemliga rymd-uppdrag vara i fara …

Han gjorde en liten honnör och sa:

– Hej, hej! Måste sticka. Vi ses!

SAM GILLAR INTE SUPERHJÄLTAR

ISBN 978-91-7881-726-9

Författare: Stéphanie Richard

Illustratör: Gwenaëlle Doumont

Översättare: Malin Sten

Utgivning: 7 januari

Pris 104 kr, 25 sidor

Från 7 år, Lix 19

Hegas-nivå 3

Nyhet!

Jan

16 17

817269_Sam gi lar inte super-hjältar_Inlaga.indd 16-17 2019-10-23 10:41

”Love vill inte spela fotboll och Lena vill inte

dansa har fina bilder och ganska lite text på

varje sida. Här kan göras textkopplingar till

sådant man själv inte vill göra och hur man

kan säga ifrån på ett lite annorlunda sätt.

Det leder till en del fniss!”

@educreation_by_me

”Den lämpar sig väldigt

väl inom skolvärlden att

ha i klassrummet eller

skolbiblioteket.”

@villivonkansbooks

11


En surrig saga

Buzz har fått läxa att skriva en saga och Flugo är redo att

hjälpa till! Början är lätt – det var en gång – men vad ska

hända sen? Buzz får använda all sin fantasi för att Flugo ska

bli nöjd i det här surrigt snurriga sago-äventyret!

Ett nytt roligt och fyndigt äventyr med kompisarna Buzz

och Flugo! Populära böcker med en stor dos humor för den

yngre läsaren!

PRINS FLUGO

ISBN 978-91-7881-768-9

Författare och illustratör: Tedd Arnold

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 3 februari

Pris 104 kr, 30 sidor

Från 6 år, Lix 17

Hegas-nivå 2

Feb

Nyhet!

– Men det bodde en jätte i

det mörka slottet.

16

817689_Flugo_12_Prins_Flugo_inlaga.indd 16-17 2019-11-19 08:55

12 • Du hittar alla titlar på hegas.se


En förbannelse

drabbar piratapornas

skattjakt!

6–8 år

Vattnet skummar, skatterna glittrar och piraterna är

håriga! Här kommer den första delen om de hel-knasiga

pirat-aporna! Följ med kapten Banan-skägg och hans

besättning i sökandet efter skatter på de sju haven.

Kapten Banan-skägg tvingar besättningen att finkamma

havets botten på jakt efter skatter. Till slut hittar de en

gyllene treudd! Den kommer de kunna få många bananer

för! Men plötsligt börjar det åska och skeppet fylls av bleka

varelser – till hälften apa, till hälften fisk! Det är sjöjungfrur!

Men munnarna är fyllda med vassa tänder och på apfingrarna

finns vassa klor! Det är zombie-sjöjungfrur!

Hur ska pirat-aporna klara sig ur den här knipan?

Piratapor är en ny serie som garanterar skratt med sina

skruvade och spännande äventyr. De tokiga bilderna och

korta kapitlen gör dem perfekta för den humor-törstande

yngre läsaren!

KRACK-A-BOOM!

En blixt slog ner i havet precis intill

skeppet.

– Förbannelse! fnös kapten Banan-skägg.

Trams och hokus-pokus, era ruttna Just

PIRATAPOR – ZOMBIE-

SJÖJUNGFRURNA ANFALLER

ISBN 978-91-7881-730-6

Författare: Michael Anthony Steele

Illustratör: Pauline Reeves

Översättare: Stefan Diös

Utgivning: 7 januari

Pris 139 kr, 43 sidor

Från 6 år, Lix 26

Hegas-nivå 3

Jan

Nyhet!

då dök det upp några konstiga varelser.

De klättrade ombord på skeppet. De hade

huvuden och armar som vanliga apor, men

de hade stjärtar som fiskar.

– Det är sjöjungfrur, sa Fossy.

– Ap-sjöjungfrur! sa Fez.

13


Att låna en hund

Ella vill verkligen ha en hund, men pappa säger nej.

Som tur är känner Alex en tant som har en hund de kan låna.

Det är härligt att vara ute med hunden Harry. I parken hittar

de till och med en hund-kompis att leka med. Men när de ska

hem beter sig Harry så konstigt, nästan som att han är en helt

annan hund ...

Kom då, Harry! är andra delen i serien om Ella & Alex.

Ella och Alex är två påhittiga barn som med stark självkänsla

och finurliga påhitt tar sig an vardagen tillsammans. Med

vardagsnära händelser och lekfull igenkänning passar de

perfekt för nybörjarläsaren.

ELLA & ALEX 2 – KOM DÅ, HARRY!

ISBN 978-91-7881-746-7

Författare: Stina Jonsson

Illustratör: Susanne Fredelius

Utgivning: 2 mars

Pris 97 kr, 24 sidor

Från 6 år, Lix 10

Hegas-nivå 2

Nyhet!

Mar

Efter skolan åker de till Eken.

Snart är det deras tur.

– Hur var det här?

säger tanten.

Hon fotar tänderna.

– Det ser bra ut.

Alex suckar.

– Alla andra tappar tänder.

Jämt!

Tanten skrattar.

”Sonen har högläst denna charmiga

bok för mig. Det är en bok som är

alldeles perfekt för nybörjarläsaren med

lagom svårighetsnivå på texten.”

@villivonkansbooks

14 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Bo varannan vecka

6–8 år

Det är söndag och Isa ska snart åka till mamma. Det är

byt-dag, från pappa till mamma. Så är det varje söndag,

från pappa till mamma, från mamma till pappa och så

vidare. Men idag vill Isa verkligen inte byta. Hon vill stanna

hos pappa. Där finns både en bästa kompis som vill leka

och Kattis. Kattis är en kattunge och hon har bara bott med

pappa och Isa i några dagar. Hon är alldeles mjuk och spinner

när Isa klappar henne. Måste Isa verkligen byta idag?

Byte på söndag är den första boken om 9-åriga Isa och

hennes liv. En bok som tar upp livets stora frågor i barns

vardag. I den här uttrycksfullt illustrerade, korta kapitelboken

följer vi Isas tankar om hur det är att behöva byta hem

en gång i veckan och det krångliga i att både vilja stanna

kvar och samtidigt längta efter den

andra föräldern. En perfekt bok att läsa

tillsammans och prata om, laddad med

känslor och tankar många barn kan

känna igen sig i.

LIVET SOM ISA 1

– BYTE PÅ SÖNDAG

ISBN 978-91-7881-782-5

Författare: Thomas Halling

Illustratör: Johanna Arpiainen

Utgivning: 4 maj

Pris 104 kr, 30 sidor

Från 6 år, Lix 12

Hegas-nivå 2

Nyhet!

Maj

Thomas Halling,

författare

Foto: Privat

Thomas har många år som

författare bakom sig, och

har gett ut 85 titlar på andra

förlag tidigare. Nu kommer hans första titel på

Hegas, en bok om den charmiga Isa och hennes

vardag! Thomas har sin bakgrund som lärare,

men är sedan 20 år heltidsförfattare. För att inte

sakna skolvärlden för mycket besöker han gärna

och ofta klasser och skolor för att prata om böcker,

författarskap och skrivande. Det är i mötet med

alla barn och ungdomar, i deras egna vardag, som

Thomas hittar inspiration till sina böcker. Därför

är det inte konstigt att många barn känner igen

sig i Thomas berättelser. Nu vill han låta oss lära

känna Isa – en helt vanlig tjej med ett helt vanligt

liv, att läsa på egen hand eller högt i klassen.

15


Tänk om det

fanns en idébank

med lektionsförslag


En efterlysning

HÄNDELSE

Guldlock

HUVUDPERSON

Bjuda på middag

SAGOSLUT

Det är få arbetsområden som är så

uppskattade och inspirerande att arbeta

med i klassrummet som sagor. För dig som

pedagog blir det lätt att få in elevernas

alla sinnen och massor av lust och lek,

och allvar. Men det kräver sin planering.

Tänk om det fanns en idébank med

lektionsförslag och sätt du kan arbeta

med sagorna i Lilla skräckbiblioteket i

klassrummet? Ledtråd: det finns en Temabox

på merahegas.se. Det finns faktiskt

flera Tema-boxar ...

– Men vad är en Tema-box? tänker du. Jo, det är

en idébank runt en bokserie eller ett särskilt tema

som legitimerade lärare satt ihop åt dig. Boxarna

innehåller allt från Läsnycklar till idéer på lektioner

och övningar du kan använda i klassrummet.

Dessutom hittar du även litteratur- och länktips.

På så sätt slipper du lägga mer tid på planeringen

och kan ägna dig åt det du gör bäst: att undervisa

dina elever.

Ett kök

PLATS

En vampyr

Lekfullt lärande

Skruvade sagor är ett pedagogiskt och roligt kortspel

som får barn att vilja berätta sagor. Samla ett

kort ur varje kategori och berätta sedan din saga.

”Det var en gång Dödluvan som bodde i ett slott i

skogen ...” Naturligtvis med de populära figurerna

från Lilla skräckbiblioteket, så det är inte alltför

många som lever lyckliga i alla sina dagar.

FIENDE

Tema-boxarna

är en del av

prenumerationstjänsten

MeraHegas.

Läsnycklarna är

som alltid

kostnadsfria!

16 • Du hittar tema-boxar på merahegas.se

1-pack

79 kr

ISBN 978-91-7543-801-6

6-pack

259 kr

ISBN 978-91-7543-803-0


Vill du bli rik?

Var då försiktig!

6–8 år

Det är inte lätt att vara fattig. Pojken Jack och hans mamma

har inte ens pengar till mat. Så Jack går iväg för att sälja deras

enda ko på marknaden. Men på vägen dit blir han stoppad av

en konstig, klurig gubbe ...

Blir Jack lurad när han säljer sin ko för några magiska bönor?

Hans mamma verkar tycka det. Hon skäller på sin son och

kastar ut bönorna genom fönstret. Men bönorna växer snabbt

till världens högsta bönstjälk! Jack klättrar ivrigt uppför den.

Då skulle han bli rik, för det hade ju gubben sagt. Ovan molnen

hittar Jack inte bara guld, utan möter en väldigt stor person ...

Och får även veta vad som hände hans pappa för länge sedan ...

Del 8 i serien Lilla skräckbiblioteket – skruvade skräckvarianter

på gamla klassiska sagor. Inget för den lättskrämda!

Öppna boken bara om du tål att se blod!

JACK OCH DEN BLODIGA

BÖNSTJÄLKEN

ISBN 978-91-7881-722-1

Författare: Wiley Blevins

Illustratör: Steve Cox

Översättare: Stefan Diös

Utgivning: 7 januari s

Pris 104 kr, 24 sidor

Från 6 år, Lix 15

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Jan

”Välj en dag när regnet smattrar

och åskan går. Kura ner er under

en filt, och ta er igenom den här

serien i ett läsmaraton. Tillsammans.

För det här är läskigt, kusligt, dödligt

och jätteroligt! Åttaåringen fnissar

sig förtjust genom böckerna.

Både två och tre gånger i rad.”

@mikatove om Lilla skräckbiblioteket

17


9–12 år

Ponny på

rymmen

En dag kommer det en ny shetlandsponny till ridskolan

Mulen. Det visar sig vara en busig liten valack som heter Tuff.

Under sportlovet ska det vara ridläger på ridskolan. Stinas

nya bonus-lillebror Joel får rida på Tuff. Lilly leder den nya

shettisen. Men när de är ute på en liten egen runda rymmer

plötsligt Tuff iväg.

I panik rusar Lilly efter utan att vänta på de andra. Hon

letar länge ensam i skogen. Så känner Lilly doften av rök och

ser en liten koja. Vågar hon gå dit?

Ett nytt härligt hästäventyr väntar i den åttonde Glimmaboken.

En älskad serie om Lilly som blir mer och mer tokig

i islandshästar. Speciellt tokig är hon såklart i Glimma!

GLIMMA 8 – RYMLINGEN

ISBN 978-91-7881-345-2

Författare: Marie Helleday Ekwurtzel

Illustrationer: Lena Furberg

Pris 159 kr, 90 sidor

Hegas-nivå 3

”Det är de bästa böckerna jag har läst.

Helt enkelt de bästa!”

Märtha är 8,5 år och går i tvåan

”Jag älskar Glimmaböckerna!

Det är mina

favoritböcker både

hemma och i skolan

och jag längtar tills

nästa bok kommer.”

Nellie Benje, 8 år

Elina Kallin kom in i Röbroskolans

bibliotek i Storuman och sa:

”Varför finns det inga

Glimma- böcker?

Jag har läst 5 stycken!”

”Jag är svag för fina och bra

hästböcker och böckerna

om Glimma är verkligen på

topp! Trevlig handling med

hög igenkänning, härliga

karaktärer och underbara

illustrationer! De är

dessutom otroligt lättlästa

vilket gör att de passar

barn från 8 år och uppåt.

Rekommenderas varmt till

alla unga hästälskare!”

@villivonkansbooks om Glimma:

Spökträdet

18 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Rocka loss på en

planet med

mycket snurr

Nyhet!

Maj

6–8 år

Det ska vara disco på skolan. Och tävling i att rocka rockring!

Vännerna Eskil och Tova tränar på att rocka, men det går inte

så bra. Då kommer Peter. Han är superduktig på att rocka!

Hans dröm är att få dansa med en tjej som han gillar ... Alina.

Men han har ingen lust att gå på discot. De andra killarna i

hans klass tycker att det är löjligt att dansa.

Det här blir ett nytt uppdrag för Rymd-klubben E.T.! Eskil och

Tova ska se till att Peters dröm går i uppfyllelse! Med hjälp av en

plint, en pilatesboll och några hundra såpbubblor ... Ska det gå?

Snurra på Saturnus är den tredje delen i serien Rymd-klubben

E.T. Perfekt lågstadie-läsning för alla som vill lära sig mer om

rymden och som gillar lite äventyr och romantik. Men också

en serie som handlar om adoption, identitet och att känna sig

annorlunda.

RYMD-KLUBBEN E.T. 3

– SNURRA PÅ SATURNUS

ISBN 978-91-7881-651-4

Författare: Marie Helleday Ekwurtzel

Illustratör: Anna Westin

Utgivning: 4 maj

Pris 142 kr, ca 60 sidor

Från 7 år, Lix 18

Hegas-nivå 3

”Förutom den spännande

rymdfärd barnen i boken gör

(i fantasin) handlar den om

hur det är att vara annorlunda,

rädsla och vänskap.”

@anna_bokmal

”Tack för en mysig bokserie om planeter,

fantasi och vänskap! Det känns extra fint när

man dessutom närmar sig mångkulturalism,

spännande mat, och även försiktigt ett mer

känsligt och djupare ämne som adoption.

Lättläst och många frågor och tankar att

spinna vidare på som läsare!”

Sarati, fembarnsmor och lärarstuderande

19


Bara vara

Hallon!

En flicka i stallet säger att Hallon är klumpig. Bara för att

hon är stor. Istället vill hon rida på Diva, en liten grå häst. Raka

motsatsen till Hallon. Sen river Hallon ett hopp-hinder. Då

är hon klumpig på riktigt. Fast frågan är vem som klarar det

hindret? Och spelar det nån roll hur hästen ser ut?

Böckerna om fjordingen Hallon, Tyra och Lisa handlar om

vänskap, en busig fjording och livet i stallet. Erika Eklund Wilson

fångar med språk och bilder livets stora frågor i stallet.

KLUMPIGA HALLON

ISBN 978-91-7881-339-1

Text och bild: Erika Eklund Wilson

Pris 104 kr, 30 sidor

Hegas-nivå 2

– Hallon är ingen bra

hopp-häst,

säger Fanny.

– Hon är för stor

och tjock, säger Alva.

– Hallon ska vara sån! säger

Tyra argt.

– Hon är bra som hon är!

Hon måste bara träna mer.

19

20 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Så känns allt en

smula bättre

6–8 år

Tova bor ensam i ett vattentorn. En dag följer Jens med henne

hem för att se hur hon bor.

Då börjar de prata om viktiga saker, som att rädda världen.

– Det måste man träna på redan som barn, säger Jens.

– Hur då? undrar Tova.

Tillsammans övar Tova och Jens på att göra världen till en bättre

plats!

Femte boken om Tova i tornet handlar om små, små saker som

vi kan göra för att världen ska kännas en liten smula bättre att

leva i. Serien om Tova skildrar olika känslor på ett tänkvärt och

poetiskt vis för barn i lågstadiet.

Plötsligt är de båda två trötta.

– Jag vill sova, säger Jens.

– Det vill jag också, säger Tova.

Fiskhandlaren följer dem ut i

rummet bakom affären. Där får de

vila på den stora mjuka soffan.

– Sov gott, säger fiskhandlaren.

Men Tova och Jens hör ingenting.

Att rädda världen kan göra vem

som helst trött.

TOVA OCH JENS

RÄDDAR VÄRLDEN

ISBN 978-91-7881-336-0

Författare: Katrine Marie Guldager

Illustratör: Charlotte Pardi

Översättare: Malin Stehn

Pris 104 kr, 20 sidor

Hegas-nivå 3

19

”Boken öppnar för diskussion kring vad som händer

när man gör och säger saker man inte menar och

hur det påverkar både de runt omkring men även

hur det påverkar den egna synen på sig själv. Boken

får av fem möjliga.”

@barnboksjakten om Tova exploderar

Utvald

till regeringens

förskolesatsning

våren 2019

21


Finns vampyrer

på riktigt?

Det är snöstorm och Malva och Hanna måste övernatta på ett

ruskigt hotell. Hanna tror att det kan finnas vampyrer där. Malva

hoppas att det inte är så. På natten hör de ett mystiskt ljud och

ger sig ut på vampyrspaning genom mörka och ödsliga rum.

I källaren hittar de en kista och förstår att vampyren är nära ...

En ny spanarbok som ger det där lilla extra spänningspirret.

Böckerna om Hanna och Malva har blivit väldigt populära bland

yngre läsare. Perfekta spaningsböcker för lågstadiet!

VAMPYRSPANARNA

ISBN 978-91-7543-792-7

Författare: Annika Widholm

Illustrationer: Jonna Björnstjerna

Pris 139 kr, 39 sidor

Hegas-nivå 2

Malva stänger dörren och pustar ut.

Äntligen trygga och på väg hem igen!

– Ska vi lyssna på en ljudbok? frågar

Hanna.

– Okej, får jag välja den här gången?

Hanna nickar.

– Ta nån bok om vampyrer. Eller om

sjöodjur, säger Hanna.

Malva letar länge bland ljudböckerna.

Efter en stund hittar hon en bok som hon

gillar. Den handlar om hästar och sommar.

Bilens motor startar igång.

Hanna och Malva tar på sig hörlurarna.

Samtidigt börjar bilen rulla iväg.

Malva tittar ut genom fönstret. På trappan

står tanten och kocken Kalle. De vinkar

till henne och hon vinkar tillbaka. Då ser

hon något konstigt på Kalles hals. Det ser

ut som två små blodiga märken. Som om

någon har bitit honom!

Nu ler tanten för första gången och

hennes tänder är vassa som på en vampyr.

”Vampyrspanarna funkar lika bra

som högläsning som egenläsning då

den är lättläst, med ett enkelt men

välskrivet språk och korta kapitel.

Detta är den första boken som jag

läst i Spanar-serien, som alla är fristående,

men jag kommer helt klart

att läsa de övriga böckerna också!”

@barnboksfamiljen

”Vampyrspanarna är den femte

boken i en mycket läsvärd

serie om de två flickorna som

råkar ut för olika övernaturliga

varelser. Språket är mycket

enkelt med korta meningar och

välkända ord. Tonen i boken

är både skämtsam och kuslig

samtidigt. Jonna Björnstjernas

illustrationer i mustiga färger är

mycket skickligt gjorda, komiska

och läskiga samtidigt, precis

som tonen i berättelsen.”

38 39

Britt Engdal, BTJ-häfte 2019:8

22 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Roligt, läskigt och

konstigt i en och

samma butik

6–8 år

Ninas högsta dröm är att kunna köpa en cykel, men hon har

inga pengar och behöver skaffa ett jobb. En dag går hon förbi

en märklig butik med en lapp i skyltfönstret. ”Hjälp önskas”

står det. Men det är inte vilken butik som helst. Det är Rysmans

rysliga butik. I skyltfönstret ser Nina en voodoo-docka och en

massa annat konstigt. Det ser läskigt ut därinne. Men Nina

behöver ju pengarna ... Hon går in.

I butiken träffar hon på en man som ligger på golvet och

skrattar, ett grönt spöke och en konstig bläckfisk. Hur ska det gå

för Nina – får hon jobb i butiken? Och ska hon kunna köpa en

cykel?

Mar

Nyhet!

RYSMANS RYSLIGA BUTIK

– DET HEMSKA SKRATT-PULVRET

ISBN 978-91-7881-635-4

Författare: Magdalena Hai

Illustratör: Teemu Juhani

Översättare: Emil Johansson

Utgivning: 2 mar

Pris 139 kr, 60 sidor

Från 6 år, Lix 17

Hegas-nivå 2

Teemu Juhani,

illustratör

Magdalena Hai,

författare

Magdalena Hai (född

1978) älskar fiktion

som blandar olika genrer.

I hennes berättelser kombineras ofta sci-fi

med fantasy och skräck. Hai är inte bara

författare, utan undervisar också i skrivande.

Dessutom är hon en aktiv medlem och

redaktör i förlagskooperativet Osuuskumma.

Foto: Jaakko Halonen

Teemu Juhani (född 1987)

är en finsk illustratör,

serietecknare och grafisk

designer som för tillfället är baserad

i London, Storbritannien. Han är född och

uppväxt i landet med snö och norrsken och

läste gärna serier som barn. Ofta satt han

och höll i en penna och drömde om att ha

övermänskliga krafter. Juhani har studerat

grafisk design och illustration vid Karelia

University of Applied Sciences i Finland och

Academie Minerva i Nederländerna. För närvarande

arbetar han som frilansillustratör

och designer. Han håller på att skapa sina

första barnböcker och en serieroman.

Foto: Jaakko Halonen

23


Kissa bör man,

annars dör man!

Lisens farmor fyller snart år och det är hög tid att köpa

en present till henne. Så Lisen och mamma åker in till stan.

Men när man går och kikar i affärer är det ju mycket lättare

att hitta saker till sig själv. Mamma blir sur när Lisen står och

kollar på målarböcker. Och Lisen blir sur när mamma plötsligt

börjar prova kläder.

Det tar tid att gå i affärer och Lisen blir mer och mer

kissnödig. Men toaletten på buss-stationen är ju så äcklig!

Så Lisen håller sig. Och håller sig. Ända tills det nästan inte

går längre ...

LISEN 4 – LISEN PÅ STAN

ISBN 978-91-7881-661-3

Författare: Cecilia Sundh

Illustratör: Anna Nilsson

Utgivning: 6 april

Pris 139 kr, 39 sidor

Från 6 år, Lix 17

Hegas-nivå 2

Nyhet!

Apr

Hon vill se hur det ser ut när ingen är där.

Dörren knarrar.

Konstigt, den har aldrig knarrat förut.

Lisen håller andan och ser sig omkring …

Puh! Allt ser ut precis som vanligt, bara

lite mörkare.

Lisen på stan är den fjärde boken om Lisen. Den korta, kärnfulla

berättelsen och de roliga, detaljrika bilderna kompletterar

varandra på ett underbart sätt. Både barn och vuxna kan säkert

känna igen sig i de dråpliga vardagssituationerna.

Hon går raka vägen till sin plats.

Där hänger gympapåsen.

Den måste hon ta hem. Mamma säger

att handduken börjar lukta annars.

BAM! Dörren smäller igen.

Lisens hjärta slutar nästan att slå!

”Det är en lättläst kapitelbok

med ett fängslande innehåll,

både humor och lite spänning.

En utmärkt lästräningsbok för

nybörjarläsaren.”

19

Agneta Warheim, BTJ-häfte 2018:21

24

• Du hittar alla titlar på hegas.se


FEGAST I HELA

VÄRLDEN

Lydia älskar dans, men gillar

inte mörker. En kväll är hon på

väg hem från dansen. Då hör

hon konstiga ljud. Vem är det

som smyger bakom henne?

Det är mörkt ute och då blir

allting läskigt. Lydia blir rädd,

men hon blir också arg på sig

själv. Varför är hon inte lika

modig som alla andra?

NYAST I KLASSEN

Blygast och nyast i klassen.

Det ska börja en ny flicka i

Lydias klass. Hon verkar blyg.

Fröken berättar att hon ska

sitta jämte Emma. Lydia kan

inte somna. Tänk om hennes

bästis Emma blir bästis med

den nya flickan? Då blir det

jobbigt, för man kan väl inte

ha två bästisar, eller kan man

det?

6–8 år

Författare: Gull Åkerblom

ISBN 978-91-7543-140-6

Pris 104 kr, Hegas-nivå 1

Författare: Gull Åkerblom

ISBN 978-91-7543-277-9

Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

RÄDDAST FÖR SPÖKEN

Finns det spöken? Det är halloween.

I Lydias klass förbereder

barnen sig för spök-festen.

De ska klä ut sig och busa.

Då berättar Emma att hon är

rädd – för spöken.

Någon skrattar. Lydia blir

förvånad. Emma som är så

tuff. Fröken får alla att prata

om olika saker man kan vara

rädd för – och plötsligt vimlar

det av rädd-saker.

MODIGAST AV ALLA

I Lydias klass drar de lott om

vem som ska vara årets lucia.

Fröken läser upp namnet –

Nizan! Några protesterar, men

Lydia blir stolt. Över Nizan. Att

han vill och vågar, och för att

han sjunger bäst i klassen!

Men på lucia-dagen är

Nizan inte lika säker längre.

Får han ens fram en enda

liten ton? Kan Lydias lilla knep

hjälpa även denna gång?

Kim

& Lina

KIM & LINA PÅ KATTJAKT

ISBN 978-91-7543-434-6

Pris 104 kr, 30 sidor

Hegas-nivå 2

Författare: Gull Åkerblom

ISBN 978-91-7543-467-4

Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Gull Åkerblom

ISBN 978-91-7543-302-8

Pris 104 kr, Hegas-nivå 2

25


Det är natt. Lukas går ut i trädgården. Han ser ett

rymd-skepp. En liten gubbe kommer ut. Mannen

vill att Lukas ska följa med honom. Till planeten

Mars! Det finns ett farligt monster där, som måste

stoppas. Kan Lukas hjälpa till?

LUKAS PÅ MARS

Författare: Dorthe Skytte

Illustratör: Kim Dalsgaard

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

ISBN 978-91-7543-431-5

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

ISBN 978-91-7543-216-8 ISBN 978-91-7543-095-9 ISBN 978-91-7543-015-7

Allt är möjligt

i Lukas värld!

ISBN 978-91-7543-541-1 ISBN 978-91-7543-335-6 ISBN 978-91-7543-158-1

Serien om pojken som lyckas med det mest otippade

har lockat många nybörjarläsare till böckernas

förlovade land. Om att våga utmana sina rädslor

och inte väja för det som är farligt. Uttrycksfulla och

fräcka illustrationer som är lätta att leva sig in i.

26 • Du hittar alla titlar på hegas.se


TOR KÖR FORT

Tor och Tim ger sig ut på

äventyr. De hjälps alltid åt

när saker och ting går fel.

Vilket det ofta verkar göra.

Tor och Tim är perfekta för

nybörjarläsarna. Med få

ord, korta meningar och

färgillustrationer på varje

uppslag bjuds äventyr och

lustfylld läsning.

TOR OCH TIM UTE

I NATTEN

Tor och Tim är på utflykt. De är

ute och går. Det är natt. Men

det finns mygg. Minst 100

mygg! Tor och Tim hjälps alltid

åt när saker och ting går fel.

Vilket det ofta verkar göra.

TOR ÅKER SKIDOR

Tor ska åka skidor. Vattenskidor.

Det är ju lätt! Tim

kör båten. Men det går för

fort. Till skillnad från många

andra lästräningsböcker är

det mycket liv och rörelse i

böckerna om Tor och Tim,

som genom sin pigga ton

och spännande story lockar

många nybörjarläsare in i

litteraturens värld.

SAM OCH

PLÅNBOKEN

6–8 år

Sam hittar en plånbok på

marken. Tänk om det finns

pengar? Det gör det, hundra

kronor. I kiosken på andra

sidan gatan finns det glass.

Och Sam älskar glass ...

Böckerna om Sam passar

perfekt till nybörjarläsare

eller de som oavsett ålder inte

riktigt fått kläm på läsningen.

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt

ISBN 978-91-7543-014-0

Pris 84 kr, Hegas-nivå 1

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt

ISBN 978-91-7543-013-3

Pris 84 kr, Hegas-nivå 1

Författare: Helle Dyhr Fauerholdt

ISBN 978-91-7543-101-7

Pris 84 kr, Hegas-nivå 1

Författare: Kajsa Gordan

ISBN 978-91-7543-171-0

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

Finns

också på

arabiska

BO ÄR BORTA

Vänner i vått och torrt. Ida, Lo,

Noa och Ali är kompisar som

råkar ut för små och stora

äventyr. De är på utflykt när

någon plötsligt saknas. Hunden

Bo är borta! Så nu måste

de sluta fika och börja leta!

Men vad är det där röda på

marken? Kan det vara blod?

Vad har hänt Bo?

Författare: Sanne Haugaard

ISBN 978-91-7543-381-3

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

DET BRINNER

Hett om öronen för vännerna!

Ali och Noa bygger en koja i

ett träd. Kojan är fin och den

är hemlig. Så blir det plötsligt

oväder. Det är mörka moln

på himlen. En blixt visar sig

och vännerna ser hur det

börjat brinna i ett träd precis

vid kojan. Hjälp – vad ska de

göra nu?

Författare: Sanne Haugaard

ISBN 978-91-7543-425-4

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

SAM BLIR ARG!

Det är Sams födelsedag men

han är arg. Lo gråter i pappas

famn. Det gör ont i Sams

mage. Han vill ju ha en syster,

men inte när hon är dum ...

Nu kommer andra boken i

serien om Sam.

Vardagliga situationer och

universella känslor, igenkänningsfaktor

för alla åldrar och

kulturer.

Författare: Kajsa Gordan

ISBN 978-91-7543-219-9

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

SAM OCH DISA

Den här veckan ska Sam bo

hos mamma. Men där bor

även Disa. Och Isak, som är

Disas pappa ... och mammas

nya kille. Det är pinsamt när

mamma kramar Isak. Det

tycker både Sam och Disa. De

går in på Sams rum och leker.

Men när Disa tror att det är

hon som bestämmer. Då blir

det bråk. Disa rymmer och

Sam kan inte hitta henne ...

Författare: Kajsa Gordan

ISBN 978-91-7543-323-3

Pris 97 kr, Hegas-nivå 1

27


9–12 år

Annas elever kopplar

läsningen till ett

högre syfte

Den 14 oktober 2019 delade Göteborg stad ut årets

årkurs 3-bok. Boken var SPLEJ – Mysteriet med häxan

av Torsten Bengtsson. En av dagens talare var Anna

Månsson Nylund. Hon har själv använt boken i sin

undervisning och vet hur du jobbar medvetet och

engagerande med läsning i klassrummet.

Anna jobbar till vardags som

språk-, läs- och skrivutvecklare

i Göteborg och som lärare på

Landamäreskolan i Biskopsgården.

På skolan inspireras

deras arbete av Teachers College

Reading and Writing Project.

Det innebär att de har ett

språkutvecklande förhållningssätt

till undervisningen. Detta

med ett långsiktigt mål att

utbilda elever med god läs- och

skrivförmåga som tror på sin

röst för påverkan. En del av Annas

jobb är att utveckla arbetet

kring detta på skolan.

Anna arbetar mycket med att

låta eleverna själva få diskutera

utifrån flera problemställningar

som har med läsning att göra.

På så sätt kan de koppla läsningen

till ett högre syfte. Detta

gör hon genom reflekterande

högläsning men också genom

att modellera sitt eget tänkande

och läsande. Syftet med detta

är att eleverna ska lära sig att

Reflekterande högläsning varje dag

• viktigaste stunden på dagen

• läraren modellerar tankar och strategier

tänka, inte bara mellan raderna

utan också utanför boken.

– Jag vill att de ska tycka,

känna och uppleva men också

träna på och utveckla sin språkliga

förmåga. När man jobbar

medvetet på det sättet med en

grupp elever är det fantastiskt

Stöd i visuella affischguider

Samtalsbörjor hjälper eleverna att börja

diskutera vad de läst …

att se hur elevernas förmåga att

uttrycka sig utvecklas men också

deras tillit till sin egen förmåga.

Högläsning är dagens höjdpunkt

Genom att ställa öppna frågor

om sådant som eleverna kan

28 • Du hittar alla titlar på hegas.se


9–12 år

… men en diskussion är inget utan frågor,

som ibland är svårt att komma igång att

ställa.

tänkas tycka olika om skapas en

diskussion i klassrummet. Här

får eleverna själva reflektera

och argumentera kring det som

berättats. Det kan vara frågor

om vad karaktären tänker,

vad eleven skulle vilja säga till

karaktären, vad som är rätt eller

fel och vad eleverna läser in i

bilden.

– Jag behöver aldrig låtsas

bli imponerad av elevernas

förmåga att tänka och diskutera

kring läsning. Jag blir alltid imponerad

på riktigt och det har

verkligen fungerat i alla klasser,

även de som är utmanande på

olika sätt!

För Anna är det viktigt att

engagera eleverna i läsningen.

En god läs- och skrivförmåga är

grundläggande för vår demokrati

och för att kunna delta

aktivt i samhället. Samtidigt är

det också viktigt att det blir ett

lustfyllt lärande och att läsningen

ger en härlig upplevelse.

Sist men inte minst är det bra med en

visuell guide som påminner om hur en

pratkompis är!

Även när syftet är att skapa

intressanta samtal och utveckla

tänkandet och empatiförmågan.

Genom att göra högläsningen

till dagens höjdpunkt

och verkligen lägga kraft och

energi på den, utvecklas också

elevernas egen läslust.

– Lyckan är när en elev som

har haft svårt att komma i tid

på morgonen rusar in i klassrummet

klockan åtta och säger:

”Jag har väl inte missat vad som

händer i Mio min Mio?”

Författare som förebilder

Ett annat sätt att jobba med

högläsningen är att tillsammans

med eleverna studera hur

författaren skriver och använda

den som förebild i undervisningen.

På detta sätt har Annas

elever lärt sig att beskriva miljöer

och känslor, göra inledningen

intressant och skriva en dialog.

Anna har också använt sig av

Venndiagram för att jämföra

Parsamtal

• dela in i par

• be elevena diskutera kring öppna frågor

• låt eleverna prata på sitt starkaste språk

• jobba med struktur, rutiner

• stödstruktur i form av affischguider

Anna Månsson Nylund jobbar

som språk-, läs- och skrivutvecklare

i Göteborg och som

lärare på Landamäreskolan

i Biskopsgården. På skolan

arbetar de efter inspiration från

Teachers College Reading and

Writing Project. Det innebär

att de har ett språkutvecklande

förhållningssätt med ett långsiktigt

mål att utbilda elever med

god läs- och skrivförmåga som

tror på sin röst att påverka. En

del av Annas jobb är att utveckla

arbetet kring detta på skolan.

29


Ur Splej – Mysteriet med häxan.

Ester försöker avslöja Baba Gaga.

karaktärer och berättelsekartor

för att synliggöra alla delar i en

berättelse.

– Jag jobbar i ett område där

många elever inte har en ”stark

svensk språklig ryggsäck” och vi

jobbar mycket med ord, begrepp

och till exempel stödstrukturer

i form av startmeningar när

eleverna ska diskutera. Det är

något som sedan sprider sig till

andra situationer och eleverna

blir säkrare på att uttrycka sig.

Bilderna är också uttrycksfulla

och kan leda till mycket tankar.

– Exempel på bra diskussionsfrågor

till den här boken

kan vara i slutet där barnen

bestämmer sig för att avslöja

Baba Gaga. Här kan barnen

tycka väldigt olika. En del tycker

kanske inte att man får vara

elak tillbaka medan andra kan

tycka att det var rätt. Baba Gaga

vädjar dessutom till barnen att

inte gå till polisen. Hon har ju

bara lurats för att hon behöver

pengar. Vad är rätt att göra?

Hur mycket hänsyn ska man

egentligen ta till att Baba Gaga

är gammal?

Eleverna relaterar och följer

ledtrådar

Framför allt är hon glad att

boken lyckas fånga elevernas

intresse, vilket är precis vad hon

som lärare är ute efter. Språket

är lätt utan att bli trist och

händelsekurvan är kronologisk,

vilket gör boken lättare att klara

av på egen hand. Anna upplever

också att karaktärerna tilltalar

eleverna.

– Eleverna på min skola relaterar

till dem som har utländsk

bakgrund och tror att de kommer

från just deras hemland.

Det är viktigt, eftersom det inte

alltid blir så. Representation är

betydelsefullt.

Sedan tycker såklart eleverna

att böckerna är spännande och

enligt Anna är det kul att de kan

följa ledtrådarna steg för steg.

Genom att läsa riktigt noga kanske

de till och med kan lista ut

mysteriet innan bokens slut.

30 • Du hittar alla titlar på hegas.se


9–12 år

Fler delar ur serien:

Nyhet!

Maj

Finns det liv ute i rymden? Går det runt

aliens här på jorden? Och har det verkligen

landat ett rymdskepp i Döda skogen?

Del 11 handlar om källkritik och det blir

som vanligt riktigt spännande.

SPLEJ 11 – MYSTERIET MED VARELSEN

ISBN 978-91-7881-778-8

Författare: Torsten Bengtsson

Illustratör: Katarina Strömgård

Utgivning: 4 maj

Pris 159 kr, ca 78 sidor

Från 9 år, Lix 15

Hegas-nivå 3

med bilder av kvinnor som liknar häxor.

Under tavlorna finns små blanka skyltar av

metall där vi kan läsa:

”Baba Gaga år 1644”

På en annan tavla står det:

”Baba Gaga år 1884”

– Hon är en häxa som har levt i flera

hundra år, viskar jag.

– Detta är helt overkligt, svarar Ester.

Jag känner kalla kårar som rusar

längs med ryggen. Mina ben darrar.

Ester får hålla om mig så att

jag inte ramlar omkull. Vi

stapplar in i en stor

Funderar du på att ge bort

en bok?

Toppen! Hör av dig när du vill göra större

beställningar av en titel till en eller flera klasser.

Mejla kinn@ordstark.se för bokförslag och

prisuppgift!

sal. Där brinner

en eld i en

öppen spis.

6 500

böcker har delats ut 2019 till

Göteborgs tredjeklassare under

nationella barnboksveckan. Bokpresenten delades ut

för artonde året i rad och bestod i år av Mysteriet med

häxan.

Ge bort böcker till dina elever!

Du låter läsningen följa med eleven hem i

ryggsäcken på ett roligt och inspirerande vis.

Din klass kan arbeta gemensamt med en bok

i klassrummet.

Din bokgåva visar elever och föräldrar att

böcker och läsning är värdefullt!

31


Stort uppdrag för en

liten pojke

Det är år 1390. Pojken Itai lever i Stora Zimbabwe i södra

Afrika. Itai bor med sin bror och sina föräldrar i en liten

lerhydda nära stadens stora borg. Inne i borgen bor de rika

och mäktiga.

Sent en kväll råkar Itai höra något som det inte var

meningen att han skulle få reda på. Dagen efter får Itai ett

viktigt uppdrag av en av stadens mäktiga män, ett uppdrag

som inte får gå fel. Men Itai hinner inte långt innan allt går

på tok.

PÅ PLATS I TIDEN 5

– ITAI OCH ÖRNEN

ISBN 978-91-7881-616-3

Författare: Åsa Storck

Illustratör: Anders Végh Blidlöv

Utgivning: 2 mars

Pris 159 kr, 65 sidor

Från 9 år, Lix 19

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Mar

Itai och örnen är den femte boken

i serien På plats i tiden. Det är

spännande böcker som utspelar sig

på olika platser under olika tidsåldrar.

Bonusfakta för de nyfikna finns i slutet

av varje bok.

”/…/ Det avvägt dramatiska förloppet håller

hela tiden läsarens intresse uppe och väcker

dessutom nyfikenhet på Darwin. De skickligt

utförda, svartvita illustrationerna ger extra

laddning åt berättelsen. Intressanta fakta

om Galápagosöarna och om Charles Darwins

betydelse avslutar.”

Gunnar Åberg, BTJ-häfte 2019:8

”Storck skriver verkligen bra

för att vi som läsare ska få

inblick i hur det skulle kunna

vara att som barn växa upp

under dessa perioder. Även

miljöbeskrivningarna är levande

och kompletteras med

fina svartvita illustrationer.”

@barnboksfamiljen

”Den här boken får högsta

betyg av mig. Lättläst och

intressant. Jag ska be mina

elever läsa den, få se om de

tycker som jag gör.”

@eftermiddagsboken

32 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Hieroglyfer som

är rena grekiskan

9–12 år

Lisa och Max har flyttat till en släktgård med ett hemligt

bibliotek. I böckerna har de hittat en fransk släkting som hette

Jean-François Champollion. Han lever på 1800-talet och forskar

om hieroglyfer, alltså urgamla egyptiska skrivtecken. På den

här tiden vet ingen vad de betyder. År 1822 lyckas Champollion

faktiskt lösa gåtan. Men någon gör allt för att försöka stjäla

hans upptäckt. Ska Lisa och Max kunna hjälpa sin släkting?

De hemliga tecknen är en spännande tidsreseberättelse –

utan tidsresor – där två syskon upptäcker att släktens tidigare

generationer har varit djupt inblandade i en hel del olika

uppfinningars uppkomster.

Andra delen i serien Lisa & Max – en rolig ingång för

mellanstadiet till hur olika uppfinningar egentligen kom till.

Även om släktens krönikör kanske skarvar lite med sanningen

så ges en bra bild av hur och vad uppfinnarna egentligen gjorde

för att hitta på sina uppfinningar.

LISA & MAX 2

– DE HEMLIGA TECKNEN

ISBN 978-91-7881-264-6

Författare: Patric Nyström

Illustratör: Per Demervall

Utgivning: 2 mars

Pris 159 kr, 65 sidor

Från 9 år, Lix 25

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Mar

Han avbröts av en ring-signal. Fleming

tittade sig omkring och började leta på

bordet. Till slut hittade han telefonen under

en hög med papper.

Han sa inte så mycket, det var mest den

andra personen som pratade. Vi väntade

tills dom var färdiga.

När Fleming la på luren såg han ut som

han sett ett spöke.

– Det här var illa, sa han och satte sig

tungt på sin stol.

28 29

33


ÄLGPOJKEN 3 – SVARTFALLET

ISBN 978-91-7881-656-9

Författare: Cecilia Sundh

Illustratör: Lisa Medin

Utgivning: 2 mars

Pris 159 kr, ca 65 sidor

Från 9 år, Lix 21

Hegas-nivå 3

Mar

Nyhet!

Svaret på en

bortglömd fråga

Äventyret på stenåldern fortsätter! Vind och folket i byn har

äntligen kommit fram till Laxviken. Varje sommar reser de till

den stora viken vid havet. Där väntar Sire – flickan från det

främmande folket. Hon räddade livet på Vind i vintras när han

gick igenom isen på den stora sjön. Vind har längtat så efter

henne.

Men i Laxviken finns också Grinn, pojken som ger Vind

mardrömmar. Pojken som luras och stjäl. Vind litar inte på

honom för en sekund.

I viken finns också en mystisk man som stirrar på Vind och

verkar följa efter honom. Detta gör Vind riktigt förbryllad.

Vem är mannen? Vad vill han? Och är han vän eller fiende?

Detta är den tredje boken i serien Älgpojken. Berättelsen

utspelar sig på yngre stenåldern någonstans i norra Sverige.

Historisk spänningsserie för mellanåldern, delvis illustrerad.

Perfekt läsning att sätta i händerna på historieintresserade

elever som gillar äventyr, men inte för tjocka böcker.

Stenåldern återuppväckt!

Vind sträcker på sig och gäspar. Det var

svårt att sova. Ljudet är annorlunda än

hemma i byn. Här är det aldrig tyst. Det

myllrar av människor. Och ingen verkar

sova i onödan. De fiskar, byter föremål och

berättar historier för varandra.

Vind spanar bort mot sten-hällarna. Där

finns bilderna som de duktigaste stensmidarna

har gjort.

Det finns en bild av Vind och en älg. Den

gjorde Ina, efter att han kom tillbaka från

skogen. Den gången när alla trodde att lille

Vind var försvunnen för gott.

Han känner försiktigt runt

halsen. Skinnpåsen hänger

där som vanligt. Inuti finns

Vinds dyraste ägodel: ett

älghuvud som Ina

gjorde till honom

10 11

34 • Du hittar alla titlar på hegas.se

”Talspråk, dialog och korta meningar

gör boken lättläst. De stämningsfulla tuschbilderna

av Lisa Medin bidrar till en fin helhet.

Innan månen går upp är en bok om stenåldern

med handlingen förlagd till norra Sverige, och

är ett viktigt bidrag till kunskapen om vår

tidiga historia.”

Agneta Warheim, BTJ-häfte 2019:11


Mysteriet i Bråfalls

skog tätnar

9–12 år

En jätte? Det var det mormor sa. Astrid, Love och mormor

behöver en jätte för att kunna hindra trollen från att väcka

monstret i gruvan. Men var hittar man en sån? Och vem, eller

kanske vad, är grannen Myra egentligen? Äventyren i Bråfall

fortsätter i denna spännande andra del av fantasy-trilogin.

Ska Astrid, Love och mormor lyckas stoppa trollen i tid – och

vad väntar om de misslyckas?

Jätten i berget är den andra delen i serien om syskonen som

hälsar på mormor i Bråfall. En härligt spännande illustrerad

trilogi fylld av väsen och skogs-magi, inspirerad av svensk

folktro för mellanåldern.

BRÅFALLS HEMLIGHET 2

– JÄTTEN I BERGET

ISBN 978-91-7881-611-8

Författare: Charlotte Cederlund

Illustrationer: Anders Végh Blidlöv

Utgivning: 6 april

Pris 159 kr, 73 sidor

Från 9 år, Lix 17

Hegas-nivå 3

Nyhet!

Apr

− Vi får prata mer sen, säger Herr Grå.

Mormor nickar.

− Nu tar vi oss härifrån.

8. Efterat

.

Senare sitter de i mormors kök. Mormor

har kokat te. Och tagit fram bullar ur

frysen. Astrid sitter i kökssoffan med en

filt över benen. Hon känner sig frusen efter

alla timmar i skogen. Och trött. Hon gnider

händerna mot ögonen. Det klibbar mot

huden och hon minns salvan.

− Den här funkar nog inte längre, säger

hon och gäspar.

− Varför säger du så? frågar mormor.

− Jag kan inte se Herr Grå längre.

− Det kan inte jag heller, säger Love.

66 67

”Författaren har verkligen lyckats bygga upp en spänning

i texten och detta är en superbra bok som även är lättläst.

Jag kommer att tipsa om boken så fort tillfälle ges. Och jag

hoppas att den lyfts fram och skyltas med på biblioteken så

eleverna får ögonen på den ”

@bibliotekssamordnare

35


disken. Rut stod bredvid hatten. En tekopp

14 15

Än är inte hela

historien skriven.

Och bara den vita

fjädern har svaret …

DEN VITA FJÄDERNS HEMLIGHET

ISBN 978-91-7881-742-9

Författare: Ewa Christina Johansson

Illustratör: Åsa Carlsson

Utgivning: 4 maj

Pris 159 kr, ca 100 sidor

Från 9 år, Lix 20

Hegas-nivå 3

Nyhet!

Maj

Ella och tvillingsystern Ida är på utflykt med klassen.

De besöker en gammal herrgård. På ett bord ligger några

gamla fjäderpennor. Ida lånar en, fast man inte får.

Ella hinner inte stoppa sin syster och den vita fjäderpennan

får liv. Den skriver meningar alldeles av sig själv ...

När sedan Ida försvinner måste Ella leta efter henne med

hjälp av de ledtrådar hon får genom fjäderpennans skrift.

Steg för steg närmar sig Ella inte bara Ida, utan också svaret på

den gåta som svävat över herrgården under flera hundra år ...

Den vita fjäderns hemlighet är den tionde delen i hemlighetsserien.

En älskad och nervkittlande serie för alla spänningssugna

läsare i mellanåldern.

2. Vem kunde anat?

Den röda hatten låg på golvet framför

låg i skärvor på golvet bredvid henne.

Nu äntligen en ny del i serien!

Av Ida syntes inte ett spår.

Eller jo. Ett spår fanns: Idas rosa fingervantar

låg på golvet.

Ida gillade verkligen de där vantarna. Jag

undrade varför hon hade gått iväg utan

dem.

Och utan att säga något till mig?

Rut stirrade på hatten. När hon hörde

mina steg tittade hon upp. Hennes grå hår

stod åt alla håll som alltid.

Fler böcker av

Ewa Christina

på sidan 42.

36 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Vem är det

som spökar?

9–12 år

En docka uppför sig konstigt. Fru Örn har såklart köpt den i

antikaffären Gamla tider. Vilmer och hans vänner i Antik-ligan

börjar samla ledtrådar. Vem är det som spökar? De får veta att

det gjordes fina dockor i Svartbyn för länge sedan. Darlingdockor

hette de. Ska gänget kunna lösa ännu ett mysterium?

Fjärde delen av Antik-ligan bjuder på mysryslig spänning.

En perfekt serie för alla bokslukare på mellanstadiet som

älskar spöken och en gnutta kärlekstrassel.

ANTIK-LIGAN 4 – DEN HEMSÖKTA DOCKAN

ISBN 978-91-7543-882-5

Författare: Thomas Kingsley Troupe

Illustratör: Rudy-Jan Faber

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Pris 159 kr, 99 sidor

Hegas-nivå 4

”Detta är bara så

sjukt bra. Det är

Stephen King-känsla

ut i minsta detalj.”

Staffan Engstrand,

BTJ-häfte 2018:12

Butiken Gamla tider

är full av gamla saker.

Varje sak har något att

berätta … och någon

att hemsöka.

37


Kriget mot

mumierna

fortsätter

Över hela världen reser sig mumierna ur sina gravar. De

lämnar sina montrar på museerna. Pojken Magdi och professor

von Förster är på jakt efter mumiernas ledare, överste-prästen

Imhotep. Men de döda ligger hela tiden ett steg före de levande.

Ta reda på hur det går, om du vågar ...

MUMIERNA VAKNAR 2

– IMHOTEPS ARMÉ

ISBN 978-91-7881-380-3

Författare: Benni Bødker

Illustratör: Peter Snejbjerg

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 3 feb

Pris 159 kr, 81 sidor

Från 9 år, Lix 24

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Feb

I den andra och sista delen av Mumierna vaknar fortsätter

spänningen att stiga. Ska de hitta den odöde Imhotep?

Kommer människo-släktet att överleva när de döda bildar en

armé? Ingenting är garanterat och ingen går säker i en värld

där mumier vaknar till liv. Det här är perfekt läsning för den

spänningssugna historieälskaren på mellanstadiet.

”Språkligt är berättelsen lik tidigare delar med korta

meningar och vardagliga ord, berättad i rappt tempo.”

Per Berg, BTJ-häfte 2018:17

Av samma

författare

”Den här får inte

en lugn stund i

mitt bibliotek.

Ungarna rycker

den från hyllan

hela tiden!”

Hört på Bokmässan

38 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Har du alltid undrat

hur det är att leva

i spelet Minecraft?

Nyhet!

9–12 år

Dyk ner i vår nya serie En Minecraft-zombies

dagbok och få koll på hur det är att leva

som ung zombie i Minecraft! Är det roligt

att skrämma bybor och hur är skolan för

zombies egentligen? Få svaret i de här

skruvade dagböckerna för alla Minecraftälskande

läsare!

Jan

Kan zombies bli kära?

Zombie är en ung zombie-kille i Minecraft-världen

som bara försöker leva sitt liv. Men under en lektion

i skolan ser fröken att Zombie skickar en lapp och till

hans fasa läser hon den högt för klassen. Det hade

kanske inte varit något problem om inte Zombie

precis skrivit att han gillar Lilly Lik. Nu vet alla om

Zombies hemlighet så nu gäller det att vara smart.

Och aldrig mer gå till skolan.

EN MINECRAFT-ZOMBIES DAGBOK 1

– MITT LIV SOM ZOMBIE

ISBN: 978-91-7881-706-1

Författare: Zack Zombie

Illustrationer: Leon Remstedt

Översättare: Peter Eronson

Utgivning: 7 januari

Pris 159 kr, 66 sidor

Från 9 år, Lix 20

Hegas-nivå 3

Apr

En plåga i skolan

Dörrarna till gympasalen öppnas plötsligt och in

kommer en ny elev. Men inte vem som helst utan

någon som får marken att skaka och till och med

gympa-läraren att blekna. Den nya, helt enorma

zombien, Mutant, blir snabbt kompis med skolans

värsta mobbare – Mike Magma – och självklart är det

Zombie och hans kompisar som råkar illa ut.

EN MINECRAFT-ZOMBIES DAGBOK 2

– ETT JÄTTE-STORT PROBLEM

ISBN: 978-91-7881-714-6

Utgivning: 6 april

39


Något fasansfullt

gömmer sig under

isen

Bella flyttar in i ett hus bredvid en liten sjö. Redan första

dagen i den nya skolan får hon höra rykten om sjön. Det sägs att

den är farlig och att det finns något i sjön som inte borde finnas

där. Bella tar inte riktigt ryktena på allvar, men när hon ger sig

ut för att åka skridskor på sjön en solig vinterdag ser hon något

under isen. Något som hon snart inser vill henne ont.

Med Under isen är Tobias Gard tillbaka för att skrämma livet

ur oss. Mannen bakom Död mans pod bjuder här på fyra nya

skräckhistorier, den ena läskigare än den andra. Perfekt för de

skräcksugna på mellanstadiet som frågar efter läskigare böcker.

UNDER ISEN OCH ANDRA

RYSLIGA BERÄTTELSER

ISBN 978-91-7881-293-6

Författare: Tobias Gard

Omslag: Leon Remstedt

Pris 159 kr, 109 sidor

Hegas-nivå 4

”Tobias Gard, som arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie

i Trollhättan, har fantasi och förmåga att

snickra ihop småkusliga och spännande berättelser -

och han verkar inte vara direkt förtjust i lyckliga slut.”

Nils Ahnland, BTJ-häfte 2019:11

Tobias Gard,

författare

Som skolbibliotekarie i Trollhättan har

Tobias varit med om att få flera olika

utmärkelser, både för sitt biblioteks- och

sitt läsfrämjande arbete. Han har även

startat en skräckpodd som heter Död

mans pod som man kan lyssna på om

man vågar. Med ljuset tänt. På dagtid.

KNACKAREN OCH ANDRA

RYSLIGA BERÄTTELSER

ISBN 978-91-7543-810-8

Författare: Tobias Gard

Omslag: Leon Remstedt

Pris 159 kr, 81 sidor

Hegas-nivå 3

40

• Du hittar alla titlar på hegas.se

Förra våren debuterade han med

Knackaren och andra rysliga berättelser

och nu följer han upp med ännu fler

läskiga noveller. För som han säger:

Barn älskar att bli skrämda.

Foto: Christine Karlsson


Det är inte alltid

lätt att vara

Peter Ian Green

9–12 9–12 år år

PIG-böckerna handlar mycket om klassisk pinsamhetshumor.

Allt sådant som skulle kunna hända läsaren men i stället drabbar

stackars Pig lockar fram både skratt och tacksamhet att man

inte är Pig. Att det sedan är lättläst gör att de passar väl även

för den mest läsovillige.

För vem vill inte läsa om talande bajs och glasstårtor?

”I skolan?”

”Jaaa.”

”Med dig?”

Nu skrek hon nästan. Hon föste in mig i rummet

där vi hade TV:n.

”Är du säker på att du var i skolan? För ni var

med på de jädra TV-nyheterna klockan fem! Nere

på den jädra Storgatan! Och berättade för hela

jädra världen att jag inte kan hålla koll på min

egen jädra son!”

Nu vrålade hon så

högt hon kunde. Ur

hennes mun flög lite

spott som landade

på mitt huvud.

Sen knäppte hon på TV:n. Den visade en stillbild på

när nyhetstjejen stod framför Raj och mig.

PIG SKIPPAR SKOLAN

ISBN 978-91-7543-704-0

Författare Barbara Catchpole

Illustratör: Metaphrog

Pris 118 kr, 64 sidor

Hegas-nivå 3

42 43

Titlarna finns

även på engelska

med tillhörande

arbetsböcker!

41


MILOS FLYKT

Milos familj flyttar hela tiden

för att inte bli upptäckta.

Rädslan för att polisen en dag

ska hitta dem gör det svårt för

Milo att hitta kompisar. Han

börjar vänja sig vid att vara

utanför och att bara se på

när andra i hans ålder spelar

fotboll och har kul.

STANNA MILO

Milo lever gömd med sin

familj. De vet inte om de ska få

stanna i Sverige. Milo kan bara

hoppas och vänta. Under tiden

får han börja skolan. Äntligen!

Första dagen i skolan går

bra. Men redan andra dagen

händer det. Polisen kommer

till skolan och Milo väntar inte

på vad som ska hända nu. Han

springer därifrån så fort han

någonsin kan.

DU KLARAR DET MILO

När Milo och hans familj fick

stanna i Sverige skulle allt bli

bra. Det trodde i alla fall Milo.

Nu vet han att det inte blev så.

Det är inte ens kul att spela

fotboll längre. Och Elias verkar

inte vilja vara kompis med

Milo mer. Med svenska språket

går det heller inte så bra. Milo

känner sig dålig på allt. Hur

blev det så här?

”Böckerna om Milo berättar

om svårigheterna flyktingar

möter när de flyr från krig

och förföljelse. De passar

bra i klassrummet för att

skapa diskussion och ett

mer nyanserat tänkande

kring flyktingar.”

Fatma Alhajji, pedagog och redaktör

Författare: Åsa Storck

ISBN 978-91-7543-399-8

Pris 148 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Åsa Storck

ISBN 978-91-7543-455-1

Pris 148 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Åsa Storck

ISBN 978-91-7543-458-2

Pris 148 kr, Hegas-nivå 2

INGEN SOM HON

Får man skratta fast någon är

sjuk? undrar Tova, bokens jag.

Kan man jubla av glädje när

man vinner en fotbollsmatch

även om man innerst inne

är jätteledsen? Tovas pappa

försöker förklara. Sorgen är

”randig”. Det är viktigt att

kunna känna glädje mitt i

sorgen.

Författare: Helena Karlsson

ISBN 978-91-7543-326-4

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

S SOM I SKRÄCK 1

– BORTFÖRD

Saga och Sigrid har känt varandra

sen de föddes, går i samma

klass, bor mitt emot varandra

och är bästisar. De har ungefär

samma intressen, men det

finns en skillnad: Sigrid älskar

att spela online-spelet S som

i skräck. .

Författare: Ewa Christina Johansson

ISBN 978-91-7543-553-4

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

S SOM I SKRÄCK 2

– FÅNGAD

Saga är ensam kvar när både

Sigrid och Hugo har blivit indragna

i spelet S som i skräck.

Ingen skulle tro henne om hon

berättade, så istället försöker

hon på egen hand spela ut

dem, ut i verkligheten.

Författare: Ewa Christina Johansson

ISBN 978-91-7543-763-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

S SOM I SKRÄCK 3

– OMSTART

Saga är ensam kvar när både

Sigrid och Hugo har blivit indragna

i spelet S som i skräck.

Ingen skulle tro henne om hon

berättade, så istället försöker

hon på egen hand spela ut

dem, ut i verkligheten. När

Sigrids bror Albin dyker upp

blir Saga först lättad, kanske

kan han hjälpa henne?

Författare: Ewa Christina Johansson

ISBN 978-91-7543-821-4

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

42 • Du hittar alla titlar på hegas.se


9–12 9–12 år år

DET RINGER,

DET RINGER

Isa åker till sin mormor över

sommaren. Hon ser fram

emot ett vanligt sommarlov

på landet. Men det är något

som inte stämmer hemma

hos mormor. Någon spelar på

ett piano som inte finns och

telefoner ringer av sig själva

när det åskar. Isa har aldrig

trott på det övernaturliga,

men hon börjar sakta undra.

Författare: Anna H. Degerman

ISBN 978-91-7543-152-9

Pris 159 kr, Hegas-nivå 5

SMART FÖR EN DAG

En rapp berättelse om ett

nutida fenomen – appen.

Som dessutom löser alla dina

problem, såväl inför prov som

med kärleken. Oemotståndligt

eller hur? Läs om Linus

som vill lösa alla problem på

enklast möjliga sätt. Gärna

samtidigt också.

Författare: KG Johansson

ISBN 978-91-7543-000-3

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

HACKAREN

Ida hatar att plugga. Varför

måste man lära sig en massa

fakta utantill när allting

finns på nätet? Snart har de

prov i historia om antikens

Grekland. Idas syster Cilla

tipsar Ida om att hacka sig in

på lärarens hemsida och lära

sig provet i förväg.

Författare: KG Johansson

ISBN 978-91-7543-134-5

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

ISBN 978-91-7543-252-6

DET VILDA FOTBOLLS-

GÄNGET – LEON

I staden bor ett gäng killar.

De älskar att spela fotboll.

Rättare sagt, de lever för

fotbollen! På vårens första

dag rusar de ut till fotbollsplanen.

Men det blir inte som

de hade tänkt sig. Planen

är redan upptagen ... av ett

annat gäng. De kallar sig De

oslagbara.

Författare: Joachim Masannek

ISBN 978-91-7543-213-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

ISBN 978-91-7543-329-5

LEO & LÖGNERNA

En lögn kommer sällan ensam.

Så lätt det är att trassla

in sig i lögner. Det upptäcker

Leo, som plötsligt befinner sig

i en riktig härva. Han har lovat

rektorn att hans hockeylag

ska spela mot skolans lag i en

välgörenhetsmatch. Men han

spelar ju inte ens hockey! Hur

blev det så här? Och hur ska

Leo ta sig ur sina lögner?

Författare: Pär Sahlin

ISBN 978-91-7543-175-8

Pris 149 kr, Hegas-nivå 3

LEO & KÄRLEKEN

När Leo senare på kvällen

ligger i sin säng tänker han

på Tuvas råd. Det känns

hopplöst. Han har inga idéer.

Men just innan han håller på

att somna kommer han på

det. Nu vet han vad han ska

göra! Leo och kärleken är en

fristående fortsättning på

Leo och lögnerna.

Författare: Pär Sahlin

ISBN 978-91-7543-308-0

Pris 149 kr, Hegas-nivå 3

43


BMX GRIPEN 1:

HUR GRYMT SOM

HELST

Både Fille och Sacke drog åt

bromsarna. Samtidigt lutade

de cyklarna åt höger. Sedan

gjorde de varsin stor sladd på

vägen, så att sten och grus

sprutade över häcken.

– Yes! vrålade Fille.

– Hur grymt som helst!

skrek Sacke.

BMX GRIPEN 2:

SÅ HIMLA PERFEKT

Nu är det dags för de fyra barnen

att starta sin BMX-klubb på

riktigt. Och de måste göra en ny

bana som kan bli godkänd för

riktiga tävlingar. Men det blir

inte riktigt lika lätt som de hade

tänkt sig ...

BMX GRIPEN 3:

IBRA KADABRA

BMX Gripen på tjuvjakt. Gänget

får en ny kompis, Ibra. Han har

flytt hit från Syrien med sin

familj. Och han är grym på att

cykla! Så en dag gör gänget en

hemsk upptäckt. Någon har

brutit sig in i klubbstugan och

stulit deras dyra voice box som

de måste ha till startgrinden.

BMX GRIPEN 4:

VÄRSTA LOPPET

Plötsligt började Sacke

känna sig nervös. I sitt

huvud hade han hela tiden

varit övertygad om att han skulle

vinna sina lopp. I alla fall ta

sig till final. Men nu när han var

här och såg de andra cyklisterna

började det gå upp för honom

att många av dem var mycket

bättre än någon i BMX Gripen.

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-067-6

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-080-5

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-182-6

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-296-0

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

BMX GRIPEN 5:

INGET STOPPAR OSS

Maja knäcker idén att de ska

leta golfbollar och få betalt

för dem. Det börjar bra. Men

snart upptäcker vännerna

att de inte är ensamma om

det här jobbet. Och det gäller

att passa sig så att man inte

råkar illa ut. Men inget kan

väl stoppa BMX Gripen?

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-446-9

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

HANDBOLLSTJEJERNA

– TRO PÅ DIG SJÄLV

Det är mycket bråk i laget.

Tjejerna hackar på varandra

och det går ut över spelet.

En dag får deras tränare

nog. Hon berättar att de ska

åka iväg och göra något helt

annat tillsammans. Nu ska

de bli ett team. Nu är det på

allvar.

Författare: Dorte Lilmose

ISBN 978-91-7543-393-6

Pris 148 kr, Hegas-nivå 3

HANDBOLLSTJEJERNA

– LITA PÅ DIN VILJA

Tjejerna ska vara med på

en viktig turnering. Den ska

avslutas med en stor fest. De

måste träna hårt. Samma sak

om och om igen. Det kräver

vilja. På plan syns det tydligt

vem som har vilja. Och vem

som inte har det. Men deras

tränare säger att viljan kan

tränas upp.

Författare: Dorte Lilmose

ISBN 978-91-7543-443-8

Pris 148 kr, Hegas-nivå 3

HANDBOLLSTJEJERNA

– PÅ LÄGER UTAN

LAGET

Freja ska åka på läger några

dagar. Utan handbollstjejerna.

På lägret möter hon Sara,

Satina, Oskar och Elna.

Dagarna på lägret förändrar

Frejas liv för alltid. Alldeles

för snart är det dags för Freja

att åka hem. Då ska hon träffa

laget igen.

Författare: Dorte Lilmose

ISBN 978-91-7543-547-3

Pris 148 kr, Hegas-nivå 3

44 • Du hittar alla titlar på hegas.se


9–12 år

Vågar du stanna

hela natten?

Välkommen till Mardrömsklubbens pyjamasparty!

En serie härliga skräckhistorier

berättade av barn – för barn – som tar

läsaren med på hårresande äventyr de sent

ska glömma! En bra ingång till det egna

spökberättandet och en riktig fantasikick!

Läs, rys och njut!

MARDRÖMSKLUBBEN:

DET KUSLIGA TIVOLIT

Allt hemskt började den

dagen ett tivoli kom till stan ...

När du har läst den här boken

kommer du att tycka att det

är riktigt läskigt att ta en tur i

pariserhjulet!

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-846-7

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

MARDRÖMS-

KLUBBEN:

VARGENS BETT

Jessica var tokig i sin gulliga

lilla leksaksvarg. Men hennes

bror hade hört rykten om just

sådana leksaksvargar: att de

kunde röra sig av sig själva,

utan att man satte igång

dem. Att de kunde förvandlas

och bli elaka. Han hade till och

med hört att de kunde bitas ...

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-849-8

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

MARDRÖMSKLUBBEN:

DOKTOR BLEK OCH

BLODBANKEN

Visste du att Doktor Blek uppkommit

genom ett projekt i

Dublin kallat ”The Write to

Read Project”? Initiativet kommer

från Dublin City University

och riktar sig mot skolorna i

de fattigare delarna av Dublin

och har som mål att förbättra

elevernas läsförståelse.

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-544-2

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

MARDRÖMSKLUBBEN:

FÅNGAD I SPEGELN

Vad finns bakom spegeln?

Alva är en ensam flicka som

ingen riktigt begriper sig på.

Men så dyker Bianca upp. En

helt ny vän, hemma hos Alva,

fast på andra sidan spegeln.

Vad skulle kunna vara fel med

ett besök i Biancas värld?

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-359-2

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

MARDRÖMSKLUBBEN:

DEN ONDA BARN-

VAKTEN

Ingen vanlig barnvakt ... Det

fanns många barnvakter

på Fannys gata. Men ingen

var värre än Demona. Hon

gjorde vad som helst för att få

barnen att lyda. En dag tyckte

Fanny att Demona luktade

bränt. Vem ... eller vad ... var

Demona egentligen?

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-428-5

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

MARDRÖMSKLUBBEN:

HJÄLP, MIN BROR ÄR

EN ZOMBIE

Läskig förvandling. Jack berättar

om sin storebror Lukas,

som var världens snällaste

kompis – tills han började

förändras. Han började lukta

konstigt. Hans ansikte såg

annorlunda ut. Han fick

märkliga nya vänner. Hans

favoritmat stank.

Författare: Annie Graves

ISBN 978-91-7543-356-1

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

45


Nyhet!

Apr

Häxan som trotsar

traditionen

WITCHBOY 3

– MIDVINTER-HÄXAN

ISBN 978-91-7881-610-1

Författare & illustratör:

Molly Knox Ostertag

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 6 april

Pris 168 kr, 205 sidor

Från 9 år, Lix 20

Hegas-nivå 4

Varje år ser Aster fram emot Midvinter-festivalen. Det är

en återförening av hela Vanissen-släkten, där alla tävlar mot

varandra i den magiska Jolrun-turneringen. I år ska Aster själv

få tävla – som en häxa. Han är ser fram emot att få visa alla

hur mycket han har lärt sig och hur stolt han är över sig själv.

Men det kommer inte vara lätt att trotsa traditionen.

Ariels tankar kretsar istället kring den mystiska häxa som

hemsöker hennes drömmar. En häxa som hävdar att hon vet

sanningen om Ariels förflutna.

Men ingenting går som Aster och Ariel planerat. En mörk

magi invaderar återföreningen och allt ställs på sin spets –

kommer de två häxorna att hitta modet att

kämpa mot ondskan tillsammans? Eller

kommer mörka krafter att slita dem isär?

Midvinter-häxan är tredje delen i

serien om Witchboy – en spännande

tecknad serie om magi, drömmar

och normer och om de personer

som vågar utmana dessa. En

fantastisk hyllning till att våga

vara den man är, inte den man

förväntas vara. Det är inte

bara vi som upptäckt hur bra

serien är – filmrättigheterna är

redan sålda till Fox Animation.

Åhh … inte

igen …

Snälla, låt

det vara en vanlig

mardröm …

44 45

46 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Spökhistorier,

pardans och dinosaurier

– äventyren

fortsätter!

9–12 9–12 år år

Jodå, tjejerna är kvar ute i skogen! Det är den första lugna

dagen i lägret. Molly och Sam har bestämt sig för att gå på

en picknick själva. De andra tjejerna lovar att inte göra något

spännande under tiden, istället ska de bara ta helt vanliga

scout-märken. Men vid det här laget vet vi alla att Fröken

Hildur Patricia Fnurr von Kanels läger för tuffa tjejer inte är

ett vanligt läger. Och Jo, April, Sam, Molly och Rebecka är inga

vanliga scouter. Därför blir det såklart inte heller som någon

tänkt sig, varken på picknicken eller i lägret ...

Del tre av den roliga och naturnära, men inte så naturtrogna,

serien Vildmarks-systrar är här! Med humor och befriande

fantasifullhet vänder den sig till alla som söker färgsprakande

äventyr med full rulle non stop! Får vi äntligen

veta vem Björnkvinnan är? Vad är det

med det konstiga låsta dasset

egentligen? Vem berättar den

läskigaste spökhistorien och

vem av Vildmarks-systrarna är

egentligen bäst på att dekorera

tårtor? Allt det och mycket mer

får du veta i Vildmarks-systrar

– En usel plan.

VILDMARKS-SYSTRAR 3

– EN USEL PLAN

ISBN 978-91-7881-314-8

Författare: Noelle Stevenson & Grace Ellis

Illustratörer: Brooke A. Allen, Noelle Stevenson

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 3 februari

Pris 159 kr, 100 sidor

Från 9 år, Lix 16

Hegas-nivå 4

Feb

Nyhet!

Vi kommer att dö

vi kommer att dö

vi kommer att dö

vi kommer att

dööööö

Lugn, vi

fixar det.

Jag fixar

det inte.

Nej, VI

fixar det.

Kvirp?

Bubblan!

Vakna!

NEJ,

REBECKA!

NEJ!

VA?

Jag behöver min pil och båge.

Kan du hämta dem?

De är i min säng.

Kvirp?

VAD

TUSAN.

HUR LÄNGE HAR DIN

HATT VARIT EN LIVS

LEVANDE TVÄTTBJÖRN?

Visste du inte om det?

Vi har ju varit ganska

öppna med det.

47


Supernova

är här!

Emily har tappat kontrollen över sin amulett. Hon är

instängd i tomrummet och försöker fly från Rösten som vill

påverka henne. Under tiden åker Emilys bror Navin till Fyr Ett.

Det är en rymdstation där motstånds-rörelsen gör sig beredd

att strida mot den armé av skuggor som närmar sig. Om inte

skuggorna stoppas kan de förstöra hela planeten Alledia. Nu

måste Emily och Navin vara smartare och starkare än någonsin.

Supernova – den åttonde delen

i Kazu Kibuishis prisbelönta Amulett-serie!

En läsupplevelse utöver det vanliga!

AMULETT 8 – SUPERNOVA

ISBN 978-91-7543-778-1

Författare och illustratör: Kazu Kibuishi

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Pris 168 kr, 195 sidor

Hegas-nivå 5

FÅR JAG

FÖLJA

MED DIG,

VANDRARE?

JAG VET INTE

VART JAG ÄR

PÅ VÄG.

JAG KÄNNER

IGEN DET DÄR

HUSET.

KONSTIGT.

DET FANNS

INTE HÄR FÖR EN

STUND SEN NÄR

JAG GICK FÖRBI.

DET GÖR

INGET.

VI MÅSTE

VARA

FÖRSIKTIGA

ÅH NEJ.

EN ÄLV-

MAMMA MED

SIN SON.

BLAND MÅSTE

MAN GÅ LITE VILSE

FÖR ATT HAMNA

RÄTT.

VÄNTA!

STANNA

DE HAR FRUSIT

OCH SVULTIT

IHJÄL.

2 3

1:a pris

i Bokjuryn

Seriekategorin

2011

”Amulett är en vältecknad och spännande serie av

Kazu Kibuishi som nu har nått sitt åttonde avsnitt –

Supernova./…/Det är en kvalitetsserie med en positiv

kvinnlig hjälte där lojalitet och hjälpsamhet står i fokus.”

Svante Ors, BTJ-häfte 2018:18

1:a pris

i Bokjuryn

Seriekategorin

2013

1:a pris

i Bokjuryn

Seriekategorin

2014

1:a pris

i Bokjuryn

Seriekategorin

2015

48 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Borombo! … och jag

Nyhet!

Böckerna är en

Jan

skattkista med

roliga, knasiga och

läskiga monster!

9–12 år

Nu ska Elena och Zick hjälpa alla kidnappade katter hem

igen. I slutet av det förra äventyret kom det fram att Zicks katt

Tim är en stjärn-väktare. Vi fick också veta att Zick är en tämjare

som kan befalla monster och svarta andar.

Men Piraten Ruggskägg har dykt upp i staden. Han är en

svart ande – alla monsters värsta mardröm. För att skydda

Bombo och de andra monstren som bor på Zicks vind måste

Elena och Zick besegra Ruggskägg. Är det en omöjlig uppgift ...

till och med för en tämjare och en stjärn-väktare?

Serien Monster-Allergi är roliga och

spännande serieromaner. De

innehåller alltså massor med

bilder som hjälper till att

berätta historien. De första

fyra delarna handlade om

skurken Magnacat som stal

katter. I del fem börjar en ny

berättelse som fortsätter i

del sex och sju.

Den där?

Där är ingången

ti l Bibbur-Si, Zick!

Jag blir alldeles

rörd …

MONSTER-ALLERGI 5 – STJÄRN-VÄKTAREN

ISBN 978-91-7881-673-6

Författare: Katja Centomo & Francesco Artibani

Illustratörer: Alessandro Barbucci & Barbara Canepa

Översättare: Catharinga Odencrantz

Utgivning: 7 januari

Pris 142 kr, 46 sidor

Från 9 år, Lix 15

… efter så lång

tid står kiosken

fortfarande

kvar!

Kastanje-tårta och Farinata?

Vad är det?

Delikatesser som

människorna inte

uppskattar längre. Jag

sku le kunna betala

för en liten

smakbit …

Hegas-nivå 4

Här borta,

Zick!

Jag har aldrig skämts så

här mycket!

Kan vi

prata om det

senare?

… eller så skulle du kunna

bjuda! Hur mycket pengar

har du?

Åh, Rick är van vid

konstigheter!

Tim!

… nu

kommer

midnattshissen!

Stopp! Jag

tänker inte gå fram

ti l honom klädd så här!

Milda

monster! Det

är ju Tim!

Inga frågor,

tack!

Jag säljer kastanjetårta,

grabben. Resten

angår mig inte!

Åhhh …

Så kul att

se dig igen,

Saknar du äventyret med Magnacat? Nu har du hittat rätt!

12 13

är glad att

se dig igen,

Bibbur-Si!

49


HÄXBOKEN 1

Svart eller vit häxa? Mia är

ledsen. Hennes farmor har

nyss dött. Då visar det sig att

Mia har gåvan – hon kan bli

häxa, precis som sin farmor.

Med hjälp av häxan Elvira och

fen Feora lär sig Mia om magi.

Det finns två sorters häxor,

vita och svarta.

HÄXBOKEN 2:

DEN SVARTA HÄXAN

Låt mörkret sluta och solen

skjuta! Mia tränar med Elvira

för att lära sig mer magi. Då

får de ett meddelande från

den svarta häxan Isra. Mias

mamma lever! Om Mia vill

rädda sin mamma måste hon

komma till Isras håla. Elvira

varnar henne.

HÄXBOKEN 3:

DEN NYA HÄXAN

Mia räddar en flicka som har

gåvan att kunna bli en häxa.

Men flickan är både ledsen

och arg. De svarta häxorna vill

ta henne till sig. Kan Mia hjälpa

flickan? Blir den nya häxan

svart eller vit? Den tredje

spännande boken i serien om

den unga häxan Mia.

KUNG NEOS LEJON 1:

DEN MAGISKA

HJÄLMEN

Mik är soldat i kung Neos

armé. De bästa soldaterna

kallas kungens lejon. Mik

drömmer om att bli ett av

Neos lejon, så kungen skickar

ut honom på ett farligt prov.

Författare: Jan Kjær

ISBN 978-91-7543-133-8

Pris 142 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Jan Kjær

ISBN 978-91-7543-181-9

Pris 142 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Jan Kjær

ISBN 978-91-7543-248-9

Pris 142 kr, Hegas-nivå 2

Författare: Jan Kjær

ISBN 978-91-8662-534-4

Pris 142 kr, Hegas-nivå 2

”Böckernas unika samspel mellan text och bild ger

barnen stöd i en kvalificerad läsning av texten och

utesluter vilda gissningar. Illustrationernas nära

samspel med texten, de korta meningarna och de

många upprepningarna bidrar till att barnen får

en snabb och givande läsning.”

Läsvägledarna på Skottegårdsskolen i Danmark

KUNG NEOS LEJON 2:

KAMPEN OM KRONAN

Kampen om kronan fortsätter.

De bästa soldaterna kallas

kungens lejon. De får ett

lejonhuvud i guld på sin

dräkt. Mik har fått sitt första

uppdrag. Men ingen tror att

han kan slåss, han är för liten

säger alla.

Författare: Jan Kjær

ISBN 978-91-8662-586-3

Pris 142 kr, Hegas-nivå 2

50 • Du hittar alla titlar på hegas.se


9–12 år

ISBN 978-91-7543-130-7

ISBN 978-91-7543-1659

ISBN 978-91-7543-0898

ISBN 978-91-7543-092-8

Författare: Benni Bødker

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

”Det är full fart på handlingen, och varje bok slutar

med en cliffhanger som kommer få läsaren att stampa

otåligt efter nästa del. Illustrationerna är alla i färg och

förstärker känslan av intensitet. /…/ Fart och spänning

i ett par fina böcker. Det är svårt att föreställa sig att

det inte blir en succé.”

Magisk värld i ett

eget universum

På en halv sekund förändras hela

Zitas liv – på ett kosmiskt sätt.

Hennes bästa vän förs bort av onda

rymdvarelser. Zita tänker göra allt

för att rädda honom.

Mads Overmark, dansk lektör

ZITA I RYMDEN

ISBN 978-91-7543-375-2

Författare och

illustratör: Ben Hatke

Pris 168 kr, 184 sidor

Hegas-nivå 3

STENKISTAN

Sommarlovet har just börjat

när Lukas hittar en dödskalle.

Kanske har det någonting

med den mystiska jägaren

att göra? Eller flickan som

försvann spårlöst för många

år sedan? Han bestämmer

sig för att ta reda på vad som

verkligen hänt.

SE UPP,

DIN

FULING!

KRAS!

HOPP!

TJUCK!

Författare: Annika Widholm

ISBN 978-91-7543-353-0

Pris 159 kr, Hegas-nivå 2

STAMP

KRASCH

PANG

STAMP

98

51


13 +

Sexualundervisning

som möter ungdomarnas

vardag

RFSU:s Metodbank bidrar med stöd, tips och konkreta

övningar som gör undervisningen mer inkluderande

och främjande. RFSU menar att det går att lyfta

konsekvenser och problem och samtidigt ha en positiv

grundsyn på sex och relationer. Detta för att ge

ungdomar verktygen till både trygga och lustfyllda

relationer. Men hur lyfter du egentligen elevernas

egna funderingar utan att någon ska behöva känna

sig utpekad?

Metodbanken är en samling av

alla RFSU:s bästa och mest använda

metoder och verktyg för

att prata om sex och relationer

med barn och unga. På Metodbanken

kan du enkelt bläddra

mellan flera olika teman och

kategorier för att hitta tips,

råd och arbetsmaterial för din

undervisning.

Den digitala tjänsten är ett

resultat av väl beprövade och

utvärderade metoder som RFSU

tagit fram över decennier. Den

ger konkreta tips på ordval, hur

sexualundervisningen kan bli

mer inkluderande, hur man

pratar om porr och hur man gör

kommunikation och samtycke

mer begripligt. Men framför

allt hoppas RFSU att den ska

kunna hjälpa skolorna med ett

främjande perspektiv.

– Det är viktigt att inte låta

vuxenvärldens oro inför ungas

sexualitet vara det som styr

sexualundervisningen. För de

allra flesta är sex och relationer

något positivt, låt undervisningen

utgå från det, säger Kalle

Röcklinger från RFSU.

En positiv grundsyn väcker

intresset

Kalle Röcklinger är sakkunnig

i utbildningsfrågor och menar

att det går att prata om svåra

ämnen eller potentiella problem

utan att låta det ligga till grund

för undervisningen. Undervisning

som baseras på risker och

en grundsyn att sex är farligt

gör att informationen inte

blir hjälpsam i ungdomarnas

vardag. Det kan också få konsekvensen

att unga inte självmant

känner att de kan komma till

vuxna med sina frågor om sex,

Kalle Röcklinger är sakkunnig i utbildningsfrågor

och menar att det går att

prata om svåra ämnen eller potentiella

problem utan att låta det ligga till

grund för undervisningen.

52

• Du hittar alla titlar på hegas.se


13 +

Foto: Daniel Ivarsson

då de vuxna gett signaler om

att det är något dåligt som

ska undvikas. Undervisningen

blir då otillräcklig och eleverna

tappar intresset. Kalle påpekar

också att det är viktigt att vara

konkret.

– Säg vad du menar och

förklara så tydligt som möjligt

så ökar chansen att alla förstår

och risken för missförstånd blir

mindre, säger Kalle.

Ett annat tips Kalle nämner är

att lägga mycket tid på samtal

och reflektioner. När Skolinspektionen

gjorde en utvärdering av

sexualundervisningen var det

just samtal och reflektioner som

eleverna själva önskade mer av.

Undervisning som möter ungdomarnas

vardag

Barn och unga har många

frågor och funderingar kring

sex, kroppen och relationer och

alla har inte någon att prata

om detta med. Därför krävs det

en undervisning som faktiskt

svarar på ungdomarnas frågor

och utgår från det generella

samtalet. Det görs genom att

lägga fram fakta som i vilket

ämne som helst. När det gäller

reflektioner kring känslor och

relationer kan utgångspunkten

också vara en bok eller en av de

berättelser som finns i Metodbanken.

Genom dessa berättelser

kan eleverna vidga sina

vyer och upptäcka flera olika

relationer och sexuella preferenser

som alla kan diskuteras

på ett likvärdigt sätt.

– Det kan handla om att

en del blir kära i personer av

RFSU:s Metodbank bidrar med stöd, tips och konkreta övningar.

samma kön, en del väntar med

sex tills de gifter sig, och en

del har relationer med flera

personer samtidigt. En vanlig

missuppfattning eller fördom

är att sexualundervisningen på

något sätt skulle uppmuntra

unga till att ha mer sex eller

göra att de tar fler risker. Men

forskning visar på motsatsen.

En allsidig och kunskapsbaserad

sexualundervisning gör unga

säkrare och tryggare i vad de vill

och inte vill.

Inte annorlunda än samhällskunskap

Genom att läsa om och diskutera

andras upplevelser eller

känslor kan eleverna också hitta

en historia att spegla sig själva i.

Det kan göra att det man upplever

känns mindre ensamt, men

också att det blir lättare att prata

om, när det går att diskutera

utifrån en påhittad karaktär.

Istället för att prata utifrån sig

själv förespråkar Kalle att

undervisningen utgår från formuleringar

som ”många känner

att ...” eller ”en person som känner

såhär”. Det kan också hjälpa

att visa på statistik och annan

kunskap för att få eleverna att

förstå att vad de känner och

upplever förmodligen är ganska

vanligt. Det är också viktigt att

visa på flera olika exempel.

– Det viktiga är att utgå från

det allmänna samtalet, inte

från personliga erfarenheter.

Och det gäller både elever och

lärare. När man pratar om det

svenska politiska systemet utgår

till exempel inte lärare från vad

de själva röstade på i förra valet,

och ingen elev behöver säga vad

den har för politisk åskådning.

Istället använder vi kunskapsunderlag,

statistik med mera.

Sexualundervisningen ska inte

fungera annorlunda.

VÅGA LÄNGTA

– LÄRARHANDLEDNINGEN

ISBN 978-91-7881-410-7

Pris 198 kr, 40 sidor

Har du

sett?

53


Få in HBTQ-perspektivet

i klassrummet!

Michael längtar efter att få

kyssas men det är svårt att hitta

någon i verkligheten. På Instagram

är det lättare. Där kan han vara

Mika och där finns Loe. Men är

det verkligen okej att låtsas vara

någon annan? Vad kommer Loe

att säga om sanningen avslöjas?

VÅGA LÄNGTA 1 – NÅGON ANNAN

ISBN 978-91-7881-390-2

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Pris 146 kr, 56 sidor

Hegas-nivå 4

Lova är tillsammans med Namir.

De har försökt ha sex, men det

blev inte bra. Nu har hon bestämt

sig för att de ska prova igen. Men

tänk om Namir inte vill den här

gången.

VÅGA LÄNGTA 2 – LÄTTARE I MÖRKRET

ISBN 978-91-7881-395-7

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Pris 146 kr, 56 sidor

Hegas-nivå 4

Mira har varit kär i Julia så länge

hon kan minnas men har aldrig

sagt något. Under en brandövning

i skolan råkar de bli inlåsta

tillsammans. Ska Mira våga säga

något nu, eller kommer allt bara

att bli fel?

VÅGA LÄNGTA 3 – VÄNTAT SÅ LÄNGE

ISBN 978-91-7881-400-8

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Pris 146 kr, 56 sidor

Hegas-nivå 4

Jonas och Rafael är bästa vänner.

De kan prata om allt. Nästan.

Rafael skämtar alltid om hur snygg

Jonas är och att hans pojkvän

måste ha tur. Men Rafael vet inte

vad Jonas egentligen drömmer

om. Skulle saker förändras ifall

han visste hans innersta tankar?

VÅGA LÄNGTA 4 – MIN TUR NU

ISBN 978-91-7881-405-3

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Pris 146 kr, 56 sidor

Hegas-nivå 4

Lärarhandledning

+ 4 böcker

Hela

paketet

665 kr

Du sparar 15%

(totalt 117kr)

I Våga Längta Lärarhandledning finns allt du som

lärare i högstadiet och gymnasiet behöver för att

jobba med frågor runt lust, sex och relationer på ett

inkluderande vis utifrån de fyra böckerna i serien.

Genom att utgå från böckerna får alla i klassen

en gemensam utgångspunkt för samtalen och kan

resonera utifrån karaktärernas situationer och

upplevelser.

VÅGA LÄNGTA-PAKETET

ISBN 978-91-7881-605-7

Pris 665 kr, lärarhandledning + 4 böcker

54 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Svettigt både på

och utanför plan

13+

Serien Utanför plan handlar om en gymnasieskola där

eleverna har startat ett mixlag i basket. Mest för att ha

möjlighet att träna basket på skoltid men ibland möter de

något av de andra gymnasielagen och det är mycket prestige

som står på spel. Men tyngdpunkten i berättelserna är just

utanför plan och på sex och relationer.

UTANFÖR PLAN 3 – RIVA NER

ISBN 978-91-7881-625-5

Författare: Anna Jakobsson Lund

Omslag: Leon Remstedt

Utgivning: 3 februari

Pris 146 kr, 54 sidor

Från 13 år, Lix 18

Hegas-nivå 4

Feb

Nyhet!

I bok 3 och 4 möter vi Isak och Amal. Isak och Amal träffas

när Isaks basketlag ordnar ett stort event med matcher och

konserter i baskethallen. Amal är allt som Isak drömt om och

lite mer. Förutom att han är rolig och musikalisk har han också

de sexigaste naglar Isak sett. Men hur vågar man säga vad

man mest längtar efter till någon man precis träffat, och som

dessutom får allt blod att rusa i kroppen?

Nyhet!

Feb

UTANFÖR PLAN 4 – BYGGA UPP

ISBN 978-91-7881-630-9

Författare: Anna Jakobsson Lund

Omslag: Leon Remstedt

Utgivning: 3 februari

Pris 146 kr, 54 sidor

Från 13 år, Lix 17

Hegas-nivå 4

55


Tonårstrubbel

i Frankrike

Sonja har fått en ny mobil, senaste modellen. Den innehåller

hela hennes liv: musik, kompisar, bilder – allt. Aldrig att hon

hade fått den innan hennes föräldrar skilde sig, men nu kan

hon få nästan vad hon vill, till och med en tam råtta. Men

under franskalektionen när Sonja sitter som bäst och sms:ar

snygge Salem kommer läraren på henne. Läraren tar mobilen

och låser in den. Vad ska Sonja göra nu? Tänk om Salem svarar

och så kommer hon inte kunna sms:a tillbaka! Sonja behöver

en plan för att kunna kontakta Salem igen.

BOBIGNY 1 – ONÅBAR

ISBN 978-91-7881-774-0

Författare: Gép

Illustratör: Edith Chambon

Översättare: Johanna Brock

Utgivning: 7 januari

Pris 130 kr, 36 sidor

Från 12+, Lix 20

Hegas-nivå 3

Nyhet!

Jan

Den nya serien Bobigny handlar om ett gäng ungdomar

i en fransk förort. I första delen Onåbar följer vi Sonja och

hennes bekymmer med kärleken, föräldrarna, franskaläxor

och en beslagtagen mobiltelefon. En vardagsnära seriebok för

ungdomar med charmiga och stilsäkra illustrationer om att

vara tonåring i Frankrike.

Sonjas mamma

säger att man kan

bli döv om man

alltid använder

hörlurar för att

lyssna på musik.

Men det tror inte

Sonja på.

Pappa ringer när Sonja är på väg till skolan ...

SÄG TILL

MAMMA ATT JAG

VILL HA MINA

SKIVOR.

Säg det

själv!

Inte den

tonen när du

pratar med

mig!

Illustrerad

12+

Okej, okej

... Chilla

pappa!

Hon gömmer

hörlurarna under

sin röda mössa.

Idag fryser Sonja.

Även fast hon satt

på sig den fodrade,

svarta jackan.

Mamma nynnar

på en gammal låt

från 80-talet när

Sonja går iväg till

skolan. Låten heter

”I rött och svart”.

Dagen börjar inte bra. Sonja tycker inte om när hennes föräldrar

ringer till henne istället för att prata med varandra. Bara för att

hon har en mobil.

Gud vad

gammaldags ...

Kan de inte säga

fina saker till

varandra istället.

Som de gjorde

förut.

8

9

817740_Bobigny 1 - Onåbar_Inlaga.indd 8-9 2019-11-14 11:13

56

• Du hittar alla titlar på hegas.se


På en sekund

förändras allt

Leni tycker livet är bra. Hon har sin allra bästa kompis

Moa och är tillsammans med den snygge och omtänksamme

David. Men David har betett sig lite märkligt på senare tid.

Och när Leni letar upp honom i skolans replokal går allt det

perfekta sönder. Det finns ett innan och ett efter. Innan Leni

går in i replokalen kan allt bli bra igen, hela livet kan fortsätta

vara bra. Men efter det att Leni öppnat dörren och ser vad som

händer där inne är allt för sent. På en sekund förändras allt.

Nyhet!

Mar

13 +

När allt förändras är en bok om hjärtesorg och svek skriven

med ett lätt och direkt språk fyllt av känslor. Emma Frey-

Skøtt har gjort en finstämd och lättillgänglig skildring av hur

snabbt livet kan gå från lycka och förälskelse till sorg, mörker

och ilska i den här boken för unga läsare.

NÄR ALLT FÖRÄNDRAS

ISBN 978-91-7881-598-2

Författare: Emma Frey-Skøtt

Omslag: Louise Remstedt

Utgivning: 2 mars

Pris 144 kr, 67 sidor

Från 13+, Lix 13

Hegas-nivå 2

Emma Frey-Skøtt, författare

Emma Frey-Skøtt skriver lättläst för att väcka tankar och

beröra den som läser. Hon har skrivit ett antal böcker

på andra förlag men i vår debuterar hon på Hegas med

ungdomsboken När allt förändras, som handlar om kärlek,

vänskap och svek. När Emma fick idén till boken så föll alla

bitar på plats på en enda gång och sedan var det som att

huvudpersonen Leni fick ett eget liv och skrev sin historia

själv, menar Emma.

Emma Frey-Skøtt arbetar till vardags som projektledare

på bokförlaget Natur & Kultur där hon tar fram läromedel

i svenska för mellanstadiet. Hon skriver sina böcker på

fritiden och hon har alltid flera olika projekt på gång

samtidigt. Emma tycker allra bäst om att skriva lättlästa

böcker och hon blir alltid lika glad när någon av hennes

läsare tycker till om det hon skrivit.

Foto: Johanna Engholm

57


Låt MeraHegas

bli en del av dina elevers

läsupplevelse

MeraHegas är din och dina elevers digitala verktygslåda

med e-böcker, Läsnycklar och Tema-boxar. Allt arbetsmaterial

är framtaget av legitimerade lärare för lärare – kopplat

till Lgr 11. Eleven kan utnyttja den digitala världens fulla

potential och svara med text, bild, ljud eller film.

Vad väntar

du på?

Läs mer på

merahegas.se/

komigang

Kostnadsfritt …

Läsnycklar

till alla

våra titlar

… börja prenumerera!

eBok

Över 200 titlar

+ =

Temabox

eBok

eBok

Kärlek,

Lilla skräck,

mobbning etc

Fördjupad

läsförståelse

Förstärkt

läsupplevelse

Kreativa

lektioner

• Du har tillgång till digitala

Läsnycklar (som vi kallar

vårt arbetsmaterial).

• Du kan själv redigera och

anpassa Läsnyckeln till just

dina elever.

• Uppgifterna ger eleverna

en kreativ upplevelse när de

läser, till exempel kan de välja

om de ska svara med text,

ljud, bild eller film.

• Starkare läsupplevelse

genom att prata och jobba

med sin läsning i grupp.

• Utöver Läsnycklarna får

du tillgång till hela Hegas

utgivning som e-böcker.

• Alla texter i böcker, Läsnycklar,

övningar etc. har talsyntes.

• Tema-boxar fyllda med

ämnen där du kan jobba

ämnesöverskridande, med

kärlek, nybörjarläsning,

mobbning etc.

I boxarna ingår specialutvecklade

Läsnycklar och ett

färdigt urval av titlar med

anknytning till temat. Även

detta tar förstås legitimerade

lärare fram.

Du får första månaden

kostnadsfritt och vi bjuder

dessutom på prenumerationen

under sommarlovet mellan

15 juni och 15 augusti. Efter

din provmånad kan du välja

att prenumerera i 6 eller

12 månader.

Just nu kostar prenumerationen

3 kr per elev och månad.

MeraHegas hjälper

dina elever att bli

motiverade läsare.

58 • Du hittar alla titlar på hegas.se


13 +

Nyhet!

Feb

Kapitel 3

– Det här är vad vi vet, sa Julia.

Hon gick fram och tillbaka i Ruby

Romans tomma klassrum i början av

lunchrasten. Julia brukade gå hit några

dagar i veckan för att jobba med saker till

elevrådet.

Tony hade klarat sig i flera timmar utan

att bli osynlig igen. Men strax före fjärde

lektionen hade han känt att det var på

gång. Då hade han låst in sig på toaletten.

Försökt tvinga sig att synas igen. När

klockan hade ringt hade han fått den kick

han behövde för att bli synlig.

Nu syntes han … än så länge.

– Du blir alltså osynlig ibland, sa Julia.

Det är tillfälligt, men du vet inte hur länge

det varar varje gång. När du blir osynlig

så blir det samma sak med dina kläder och

annat du bär på. Din mobil till exempel,

eller en penna. Men du kan inte få den här

stolen att bli osynlig genom att sätta dig

på den. Jag gissar att din kraft bara kan

överföras till små, lätta föremål. Och bara

när du faktiskt håller i dem. Inte när du rör

vid dem.

Hon hade rätt i det. Den senaste gången

Tony hade varit osynlig hade han lagt ner

sin mobil på vasken. Då hade den blivit

synlig igen och han hade kunnat messa till

Adam. Han hade bett Adam komma och

22 23

SUPERHUMAN 3

– UTAN ATT SYNAS

ISBN 978-91-7881-718-4

Författare: Vanessa Acton

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 3 februari

Pris 159 kr, 101 sidor

Från 13+, Lix 21

Hegas-nivå 4

Att vakna upp med en

superkraft – inte helt

lätt att förklara ...

817184_SUPERHUMAN 3 – Utan_att_synas_inlaga.indd 22-23 2019-11-11 17:29

I början märker inte ens Tony själv att han har fått förmågan att vara

osynlig. Men dagen efter att han har fyllt sexton år händer något

märkligt. När han går in på skolan förstår han att ingen kan se honom.

En av de andra eleverna får reda på att Tony har en superkraft och

försöker tvinga Tony att fuska och stjäla. Klarar Tony att stå emot trycket

och göra det som är rätt – även om det betyder att han måste avslöja sin

förmåga för hela skolan?

”De här fick min son

att börja läsa!”

Hört på Bokmässan

Tredje delen i serien Superhuman – om ungdomar som på sin

sextonårsdag upptäcker att de har superkrafter. Här blandas spänning

med moraliska dilemman. Perfekt tonårsläsning!

59


Vem är Molly

– utan Jossan?

När jag försöker berätta något tar det tid och blir rörigt.

Men när Jossan är med behöver jag inte ens försöka. Hon gör

det åt oss båda. Jag behöver bara bekräfta det hon säger.

Utan Jossan blir jag tråkig.

Fast Molly länge har trånat efter Theo i hemlighet, i flera

år, går hon nu med på att hjälpa Jossan bli ihop med honom.

För att Molly alltid ställer upp på Jossan. Eller för att hon inte

vågar berätta sanningen.

Theo och Molly gillar att springa. Jossan hänger bara med

för att hon vill impa på Theo. Frågan är vem Theos hjärta bultar

mest för?

REDAN TAGEN!

ISBN 978-91-7543-807-8

Författare: Camilla Jönsson

Pris 159 kr, 108 sidor

Hegas-nivå 3

En ungdomsbok om vänskap, lögner och svek. Kan man vara

bästisar och ha hemligheter för varandra? Molly har förbjudna

tankar om Theo, samtidigt som hon känner sig tvungen att

hjälpa Jossan att få ihop det med honom. Hur högt är priset

för vänskap? Camilla Jönsson sätter ord på det förbjudna.

VEM BRYR SIG?

SPELAR ROLL?

VARGTIMMEN

MIRAS HEMLIGHET

En bok om modet att våga bry

sig om. När Isak börjar i sin

nya klass märker han snabbt

att något inte står rätt till. Ett

litet gäng styr över alla och

ingen vågar säga ifrån. Mest

är det Tova som blir mobbad.

Tova som bor granne med Isak

och som har ett leende som

får det att pirra i magen på

honom.

Författare: Camilla Jönsson

ISBN 978-91-7543-372-1

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

I uppföljaren till Camilla

Jönssons kritikerrosade

tonårsroman Vem bryr sig? får

läsaren ett ansikte på Sigge –

mobbaren – som nu tvingats

byta skola och inväntar en

rättegång efter misshandeln

av klasskompisen Isak.

Författare: Camilla Jönsson

ISBN 978-91-7543-677-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

Ina vet att hon bär på en farlig

hemlighet. Den finns i hennes

gulbruna ögon, och mamma

bär på samma hemliga arv.

Därför ber mamma henne

vara extra försiktig ikväll när

det är fullmåne. Men Ina vill

inte missa festen, och tillfället

att träffa Anton.

Författare: Camilla Jönsson

ISBN 978-91-7543-271-7

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

Vem är hon? Första gången

han såg henne var på nattbussen.

Hon satt längst bak. Helt

ensam. Han tittade på henne

i smyg. Hon var snygg. Ganska

blek. Andra gången de sågs

fick han veta hennes namn.

Men så hände allt det hemska.

Och misstankarna pekade mot

henne. Döljer Mira en livsfarlig

hemlighet?

Författare: Camilla Jönsson

ISBN 978-91-7543-274-8

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

60

• Du hittar alla titlar på hegas.se


Du och jag mot

världen

13 +

Lina vill egentligen inte skada sig själv. Men smärtan

har blivit ett sätt att hantera alla jobbiga känslor inom

henne. Om det gör ont utanpå gör det inte lika ont inuti.

Ingenting annat verkar hjälpa.

Men då Lina en kväll följer med sin mamma till stallet

händer något. Hon träffar Egon, en ledsen och missförstådd

häst som ingen orkar ta hand om.

Lina känner igen sig i Egon, hon är också trasig inuti.

Och hon vill hjälpa honom. Men för att hjälpa honom

måste hon även hjälpa sig själv.

Kan de klara det, tillsammans?

Det enda som hjälper är del ett i en ny serie där vi får lära

känna några ungdomar med helt olika bakgrund, men

som har det gemensamt att de hänger i samma stall.

Först ut är boken om Lina som i stallet hittar en fristad

och kanske en väg ut ur sitt självskadebeteende.

Camilla Jönsson skriver lätt om tunga ämnen för unga.

DET ENDA SOM HJÄLPER

ISBN 978-91-7881-354-4

Författare: Camilla Jönsson

Pris 159 kr, 102 sidor

Hegas-nivå 4

”I denna utmärkta och lättlästa bok lyfts

problematiken upp till ytan på ett rättframt

och osentimentalt sätt av författaren

Camilla Jönsson. Det enda som hjälper utgör

första delen i en serie om några ungdomar

med olika bakgrund, men som har ridskolan

som gemensam nämnare.”

Elisabeth Frank, BTJ-häfte nr 2020:1

61


NADIR OCH INGEN

ANNAN

Nadir är duktig på att simma.

I Syrien tränade han simning

tre dagar i veckan. Men det

var före kriget och flykten. Nu

vet han inte om han vill börja

träna igen. Nadir måste ta ett

beslut. Ska han ge sig själv

och simningen en chans till?

Det kan bara Nadir och ingen

annan bestämma.

Författare: Pär Sahlin

ISBN 978-91-7543-440-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

NADIR OCH ALLA

ANDRA

Nadir ska åka på sin första

stora simtävling i sitt nya

hemland, Sverige. Men

tävlingen blir till en början

inte alls som Nadir har

tänkt sig. Han misslyckas i

simbassängen och på kvällen

hamnar han i bråk med en av

de andra simmarna.

Författare: Pär Sahlin

ISBN 978-91-7543-736-1

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

NADIR OCH DET

SVÅRA VALET

Soraya, hans vän från Syrien,

tänker komma till Sverige!

Nadir ställs inför ett svårt val.

Detta är en bok om

simning, vänskap och kärlek –

om hur svårt det kan vara att

veta vad man känner och vill.

Författare: Pär Sahlin

ISBN 978-91-7543-827-6

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

”Det här är en trilogi som

framför allt passar för

ungdomar som letar efter

sportböcker om simning

och tävlingar, men de är

även böcker som tar upp

flera olika intressanta

ämnen som svårigheten

att som nyanländ kunna

anpassa sig och känna

sig hemma i Sverige, när

framför allt språket är

nytt och främmande.”

@gullislastips

Alla böcker om

Nadir finns också

på arabiska,

se sidan 83.

Finns även

på engelska:

Pris 118 kr

ISBN 978-1459-81-4066

UTAN ATT SÄGA

HEJ DÅ

När någon lämnar livet blir

saknaden oändligt stor. Men

innan dess har kärlek spirat

och intim vänskap uppstått.

Kerstin Svevar visar att det går

att skriva lättläst, starkt och

mästerligt vackert på samma

gång. Utan att säga hej då

lämnar ingen oberörd.

Författare: Kerstin Svevar

ISBN 978-91-7543-876-4

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

JAG VET VEM DU ÄR

Agnes är en helt vanlig tjej.

Hon älskar att springa och

hänga med sin bästis Kim

på kafé. Plötsligt börjar

någon mejla henne. Det är

kärleksdikter i Haiku-format.

Först känner Agnes sig

smickrad, men snart blir det

obehagligt många mejl. Vem

är den här personen? Och är

det allvar?

Författare: Kerstin Svevar

ISBN 978-91-7543-879-5

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

LÄTT ATT LJUGA

Ibland är det svårt att vara

sann mot sig själv. Andras

förväntningar krockar

inte sällan med de egna

önskningarna. Att vara ung

handlar mycket om att välja

väg. Och om att våga bryta

sig loss.

Författare: Kerstin Svevar

ISBN 978-91-7543-858-0

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

DEN JAG ÄR

Simon får ofta ångestattacker

och är ganska ensam. Men

så blir han kompis med

Gabriella, eller Gabbe som

hon hellre vill kallas. Gabbe

har sina problem. Hon känner

sig ibland som en kille men

blir pressad att uppföra sig

mer som en tjej och klä sig

mer ”tjejigt”.

Författare: Lesley Choyce

Översättare: Sara Hemmel

ISBN 978-91-7543-535-0

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

62 • Du hittar alla titlar på hegas.se


13 +

TUSEN GÅNGER OM

Sommarlovet har börjat.

13-åriga Iza följer med

mamma för att hälsa på

Krister. Det är mammas nya

kille. Han jobbar på ett kollo.

Iza blir snabbt vän med två

äldre killar. Hon blir till och

med kär i en av dem. Men när

hon ska åka hem händer det

som inte får hända.

Författare: Cecilia Sundh

ISBN 978-91-7543-745-3

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

SÄG NEJ

”När kvällen för festen kommer

är jag nervös. I vanliga

fall brukar jag och Klara göra

oss i ordning tillsammans. Jag

vill nästan inte gå. Men så blir

jag arg. Klara ska inte få mig

att missa något roligt.” Säg

nej är en berättelse om en fest

där det oväntade händer och

hur viktigt det är att säga nej.

Författare: Joanna Kenrick

Översättare: Maria Holst

ISBN 978-91-8662-532-0

Pris 131 kr, Hegas-nivå 3

FÅNGAD

När syskonen Grace, Adam

och Ruby går vilse i dimman

hamnar de i en parallell värld.

Där träffar de David, den ende

överlevande efter en fruktansvärd

översvämning.

Kommer de någonsin att

kunna ta sig hem igen? Eller

är de fast för alltid i den nya

världen?

Författare: Mary Chapman

Översättare: Carina Gabrielsson

Edling

ISBN 978-91-7543-071-3

Pris 131 kr, Hegas-nivå 4

ÄNGLA-

MAKERSKAN

Ebba och hennes man

Mårten flyttar tillbaka

till Valö, den ö som Ebba

kommer ifrån.

Genast händer det

obehagliga saker. Vad är

det egentligen som pågår

på ön? Och vad hände med

Ebbas familj? Patrik och

Erica dras in i mysteriet.

Författare: Camilla Läckberg

Återberättare: Åsa Sandzén

ISBN 978-91-7543-121-5

Pris 168 kr, Hegas-nivå 5

Vux

ALDRIG MER

Helena Karlsson lyckas med

konststycket att skriva lättläst

utan att väja för de svåra

frågorna.

Författare: Helena Karlsson

ISBN 978-91-8662-594-8

Pris 155 kr, Hegas-nivå 1

”Det allra bästa är när

elever har läst en bok

och berättar att de

tycker om den.”

SOM SYSKON

PÅ RIKTIGT

En stark roman som handlar

om hur tufft det kan vara när

en familj förändras. Helena

Karlsson beskriver mycket trovärdigt

hur det är att befinna

sig i gränslandet mellan barn

och vuxen, och känna sig liten

och stor på samma gång. Boken

kan med fördel användas i

boksamtal.

Författare: Helena Karlsson

ISBN 978-91-7543-102-4

Pris 155 kr, Hegas-nivå 1

LEA VILSE

Lea är hos mormor på landet.

Mormor bor alldeles vid en

stor skog. En dag när Lea är i

skogen för att plocka blåbär

glömmer hon att hon inte får

gå så långt. När Lea kommer

fram till den farliga myren

förstår hon att hon är vilse.

Vad ska mormor säga om Lea

aldrig kommer tillbaka? Vad

ledsen hon kommer att bli.

Författare: Helena Karlsson

ISBN 978-91-7543-717-0

Pris 155 kr, Hegas-nivå 2

LEA OCH MAJA

Maja går i samma gymnasieskola

som Lea. Maja är mycket

sjuk. Hon har en sjukdom som

heter cancer, som gör att hon

är trött, blek och smal. En dag

berättar Leas lärare att Maja

är död. Död?! Det vill inte Lea!

Hon vill att Maja ska vara frisk

igen och skratta så det hörs

över hela skolan.

Författare: Helena Karlsson

ISBN 978-91-7543-714-9

Pris 155 kr, Hegas-nivå 2

Helena Karlsson

63


STULEN

Petter, Lukas och Krille är i

skogen för att leka av sig med

mopederna. Eller ”trekka”,

som de själva kallar det.

Under en paus är det någon

som snor Krilles moped. Mitt

framför ögonen på dem! Nu

börjar en lång och spännande

mopedjakt genom skogen.

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-283-0

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

RAZZIA

Polisen är i byn. Det är slut

med trimmade mopeder!

Med både bilar och motorcyklar

sätter de upp en

kontroll ... Det blir början på

en händelserik och spännande

kväll. Och en razzia som

tjejerna och killarna i den lilla

byn sent ska glömma.

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-284-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

SISTA STÖTEN

När botten är nådd ... Det här

skulle verkligen bli sista grejen.

Sista dumma grejen. Sen fick

det vara nog. Sen skulle han

lägga av. Lund hade bestämt

sig. Han skulle bli normal.

Börja om på ny kula. Han var

liksom trött på skiten. – Sista

gången lovade han sig själv

högt. För vilken gång i ordningen

visste han inte ...

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-320-2

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

BRÖDER I BROTT

Ett oväntat byte möter de två

bröderna ombord på Finlandsfärjan.

Planen var att i lugn och

ro bryta sig in i de parkerade

bilarna på bildäcket och stjäla

pengar. Men i en skåpbil gör

de ett helt annat fynd – en

kidnappad flicka. Resan, som

skulle bli brödernas väg ut

ur kriminaliteten, tar en helt

annan vändning.

Författare: Sean Rodman

Översättare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-7543-233-5

Pris 159 kr, Hegas-nivå 3

Även på

engelska

CD

ingår

DET ENDA RÄTTA

ALLT ELLER INGET

SKOTERFÄRDEN

JAG ÄR VÄRLDEN

Är du tuff när det gäller?

Bangs moped blir stulen och

de andra hakar på för att ta

tillbaka den. De gör upp en

plan och beger sig in i skogen,

med släckta lampor, sakta och

tyst närmar de sig lagerlokalen

där Krilles moppe står.

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-8662-502-3

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

Som i slow motion snurrade

Bangs cross genom luften.

Den kom långt. Faktiskt längre

än någonsin. Krille däremot

föll som en sten. Rakt ner

mot marken. Precis innan

moped-racet händer det som

inte får hända. Det var ju nu

Bang skulle vinna tillbaka sin

stulna cross från Lund.

Författare: Leif Jacobsen

ISBN 978-91-8662-583-2

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

Allt hade börjat med en häftig

skoterfärd och fest i skogen

med killarna. På vägen tillbaka

ramlar Gustav av skotern.

Ingen märker något och han

lämnas ensam.

Men ett mystiskt möte räddar

hans liv. Vad som händer

den natten kommer Gustav

aldrig att glömma.

Författare: Lena Stiessel

ISBN 978-91-8662-533-7

Pris 149 kr, Hegas-nivå 3

Nicholas Haldosen, Örebro

Stadsbibliotek, skrev:

”En del tycker att dikter är

svåra att läsa. Men Mårten

Melin gör det både enkelt och

härligt. När hösten faller på,

när kvällarna blir mörka och

vinden kallare, då är det skönt

att värma sig. Inte bara händer

och fötter eller öron ... Då

kan en dikt vara alldeles rätt!”

Författare: Mårten Melin

ISBN 978-91-8662-539-9

Pris 149 kr, Hegas-nivå 5

64

• Du hittar alla titlar på hegas.se


ÄR VI PÅ RIKTIGT?

Julina är kär i klasskompisen

Alex. Killen med bruna ögon

som glittrar när han ler. Han

som både är snäll, rolig och

kreativ. Som får henne att

känna sig alldeles varm inuti.

Nu ska de äntligen ses. På

riktigt. På en dejt!

Författare: Susanna Svensson

ISBN 978-91-7543-742-2

Pris 155 kr, Hegas-nivå 2

I FIENDENS SKUGGA

Det är 1942, mitt under andra

världskriget. Frankrike är

ockuperat av tyskarna och invånarna

i den lilla byn Plouval

lever i ständig skräck.

En engelsk stridspilot som

skadats gömmer sig i en

lada på gården där 17-åriga

Sylvie bor. Hon och hennes

familj vårdar piloten Jack i

hemlighet och snart blir han

och Sylvie nära vänner.

Författare: Sue Purkiss

Översättare: Sara Hemmel

ISBN 978-91-7543-562-6

Pris 155 kr, Hegas-nivå 3

DEN RÄTTE FÖR MIN

SYSTER

Lailas storasyster Amina är arton

år. Hennes föräldrar tycker

därför att hon borde gifta sig.

De presenterar henne för flera

passande unga män. Men

Amina hittar fel hos dem alla.

Nu börjar hennes föräldrar bli

desperata – snart kommer väl

ingen att vilja gifta sig med

äldsta dottern.

Författare: Rosemary Hayes

Översättare: Sara Hemmel

ISBN 978-91-7543-559-6

Pris 155 kr, Hegas-nivå 2

YASMINS FLYKT

Femtonåriga Yasmin

bor med sina föräldrar

och sin lillebror Ali i en

liten stad i Syrien. I landet

är det krig och Yasmin är

tvungen att lämna Syrien

tillsammans med Ali. Under

resan genom flyktinglägren i

Turkiet och Grekland växer en

vänskap fram mellan Yasmin

och sextonårige Kamal.

Författare: Miriam Halahmy

Översättare: Sara Hemmel

ISBN 978-91-7543-565-7

Pris 155 kr, Hegas-nivå 3

13 +

MINNA & HUGO

Minna har börjat hänga mer

och mer med Jossans brorsa

Hugo. De lyssnar på musik

och fikar. Men hon vet inte

vad han egentligen tycker om

henne. Det är svårt att veta

vad allt betyder. Och han vågar

ju knappt titta på henne.

Författare: Martin Jonols

ISBN 978-91-7543-191-8

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

ÄLSKAR DIG,

HATAR DIG

Minna tycker att hennes bästis

Jossan är trist som måste

plugga hela tiden. Själv vill

Minna göra egna beats och låtar,

eller träffa Jossans brorsa

Hugo, som hon tycker om att

kramas med. Men så börjar en

ny tjej i klassen. Amelia. Med

världens coolaste kängor.

Författare: Martin Jonols

ISBN 978-91-7543-338-7

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

LYSSNA PÅ MIG

Minna spelar hiphop tillsammans

med sin kompis Jossan.

Och hon är faktiskt rätt grym

på att sjunga och skriva

texter. Musiken blir Minnas

flykt från allt som snurrar

i huvudet. Som att hennes

mamma dejtar en sjukt störig

snubbe.

Författare: Martin Jonols

ISBN 978-91-7543-111-6

Pris 159 kr, Hegas-nivå 4

FLODVÅGEN

Klimathotet har nu blivit på

riktigt. Stora delar av världen

står under vatten. Danny har

flytt undan vattenmassorna

som dränkt Afrika och har

ingenstans att ta vägen. Kevin

låter honom sova i familjens

gamla skjul. Vattnet stiger allt

snabbare, och snart måste

Kevin även rädda sin egen

familj.

Författare: Anne Rooney

Översättare: Maria Holst

ISBN 978-91-7543-376-9

Pris 159 kr, Hegas-nivå 5

65


KLASSIKER

Att lajva ger

en djupare

förståelse för

karaktärerna

Foto Kalle Lantz

Anna Westerling jobbar som projektledare inom nörd- och kultursektorn.

Där sköter hon både event och marknadsföring, vilket kan innebära allt

från att fylla Kungliga Operan med 1 200 vampyrer till att ansvara för

fantastikscenen på bokmässan i Göteborg. Hon kan allt om klassikernas

liv utanför böckerna och genom rollspel har hon gett liv till bland annat

en lärare i Harry Potters värld.

Anna jobbar både för Sverok,

spelhobbyförbundet, och driver

Westerling PR&Event. Som liten

läste hon Anne på Grönkulla och

Lilla huset på prärien och i tonåren

upptäckte hon Tolkiens värld.

Just nu är det svensk fantastik

av Sara Bergmark Elfgren som

ligger i väskan och väntar på

att få öppnas. Anna tycker om

att arbeta utifrån klassiker och

har bland annat gjort lajv efter

Jane Austen, August Strindberg,

Henrik Ibsen och ABBA.

Klassiker är mer än böcker

Vad som är en klassiker är enligt

Anna något som vi som samhälle

bestämmer i en ständigt

pågående diskussion, men det

finns ändå några typiska drag

som gör att klassiker fortsätter

trollbinda generation efter

generation.

– Det man brukar säga utmärker

klassiker är att de ofta

har universella teman vilket gör

att de ständigt är relevanta även

för nya generationer.

Men även klassikern är en bok

av sin tid, och även i en genre

som kan anses tidlös finns det

trender som kommer och går.

Jane Austen fick nytt liv på

90-talet när BBC sände tv-serien

Pride and Prejudice.

66 • Du hittar alla titlar på hegas.se


KLASSIKER

– Det är också intressant att

prata om klassiker inom olika

områden. Till exempel inom rollspel

så är ju Mutant samt Drakar

och Demoner klassiker. De

är båda rollspel som kom ut på

80-talet, men om du är utanför

rollspelssvängen så kanske du

inte ens har hört talas om dem.

Likaså finns det säkert klassiker

inom andra grenar som jag inte

ens hört talas om.

När klassikern får nytt liv

Anna menar att det är tacksamt

att använda klassikerna som

grund för något nytt. Att till exempel

göra en ny filmatisering

av en gammal Disney-favorit,

eller göra datorspel baserade på

en fantasy-bok.

Fakta: Lajv

Lajv, även känt som levande

rollspel, kan beskrivas som en

improviserad teater där ingen

är publik utan alla är med och

spelar. I en påhittad verklighet

har alla spelare en roll som

ska gestaltas så trovärdigt

som möjligt. Med hjälp av

förbestämda karaktärsdrag,

rekvisita och kläder skapas en

så fullständig illusion som

möjligt av den påhittade

världen. Målet är inte att vinna

utan som med all kultur att

uppleva något nytt, eller helt

enkelt ha roligt tillsammans

med sina medspelare.

Källa: Spelhobbyförbundet Sverok

– Då har du redan från början

en publik som kommer att vara

intresserad av din produkt. Det

är egentligen ingenting nytt,

det som är nytt är kanske att det

görs så många fler olika produkter

idag. En bok blir inte bara

en film, den blir ett datorspel,

en fanfiction, kläder och prylar.

Samma berättelser går igenom

flera olika medier.

Anna fortsätter

– Sen gillar jag också när

man inte bara tar klassikern

rakt av utan gör en tvist på

den. Som filmen Clueless, det är

ju en modern version av Jane

Austens Emma och gör sig lika

bra i 90-talets Beverly Hills som i

överklassen under 1810-talet.

Möjligheten att skapa sin egen

berättelse

I många klassiker målas det upp

en hel värld, så som i Sagan om

ringen eller Harry Potter, för att

inte tala om Star Wars. Histo-

Fakta: Fanfiction

Berättelser som hämtar

sin inspiration från redan

etablerade fiktiva universum.

Ofta handlar berättelserna

om att vidareutveckla en

biroll, berätta historien ur ett

annat perspektiv eller leka

med tanken om vad som hänt

där den ursprungliga boken

innehåller luckor eller är

otydlig.

riska romaner kan också kittla

fantasin och önskan om att kunna

vara där på riktigt. Och det

är där, enligt Anna, som rollspel,

datorspel, fanfiction och lajv

skapas. Genom olika medier och

interaktioner kan du också dela

intresset med andra och diskutera

den värld du förtrollats av.

Och ju mer du pratar om den,

desto mer växer den och då blir

också upplevelsen starkare.

– Att vara lärare på ett lajv i

en Harry Potter-inspirerad värld

har givit mig en ny förståelse för

de lärarna och deras berättelse.

När du lajvar i en värld kliver du

ju bokstavligen in i en karaktärs

skor och upplever världen utifrån

dess perspektiv, antingen

det är en trollkarls skola, eller

en bal på Jane Austens tid. Det

tror jag också är en drivkraft

till varför människor skriver

fanfiction. De får helt enkelt ta

sina favoritkaraktärer och skriva

vidare på deras berättelse.

Fakta: Rollspel

Bordsspel där deltagarna tar

på sig olika roller och lever sig

in i dessa. Under spelets gång

och genom de olika rollerna

målas sedan en berättelse upp

som kan ta olika vändningar

baserat på vad som händer i

spelet.

67


Flytta till staden?

Heidi har allt hon behöver för att vara lycklig. En snäll

farfar, vackra berg, blommor och getter. Men så en dag måste

hon följa med sin moster till den stora staden. Hon flyttar in i

ett främmande hus hos människor hon aldrig har träffat förut.

Hur ska hon kunna trivas där?

Ett perfekt sätt att presentera en känd klassiker för barn och

ungdomar! Med lockande illustrationer och ett förenklat språk

tar Hegas klassiker med läsaren ut på fantastiska äventyr.

De många vackra bilderna är en fröjd för ögat och böckerna

är lika lämpliga att läsa själv som att användas till högläsning

i klassrummet.

Med Hegas klassiker kan läslusten hos de yngre väckas tidigt

och de får också nyckeln till den stora litteraturens magi.

VÅRA KLASSIKER – HEIDI

ISBN 978-91-7881-645-3

Författare: Johanna Spyri

Återberättad av: Maria Seidemann

Illustratör: Jutta Knipping

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 7 januari

Pris 145 kr, 61 sidor

Från 8 år, Lix 20

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Jan

Våra

klassi ker

... med de många

vackra bilderna är en

fröjd för ögat och en fin

läsupplevelse att läsa själv eller

som högläsning i klassrummet.

En chans att tidigt väcka

läslusten hos de yngre – och att

ge dem nyckeln till den stora

litteraturens magi.

I bergen

Nästa morgon klättrade Heidi nerför stegen.

– Vad drömde du i natt? frågade farfar.

– Inget, för jag har inte sovit en blund,

svarade hon. Månen lyste in genom luckan

i taket. Och det prasslade i träden och en

fågel sjöng. Det var så vackert att jag bara

måste hålla mig vaken.

Då hördes en vissling utanför stugan. En

flock med getter gick förbi.

– Nu kommer Peter, sa morfar. Varje

morgon samlar han ihop getterna i byn.

Sedan tar han med dem ut på bete. På

kvällen leder han hem dem igen.

Morfar gick ut för att släppa ut Svana

och Nalle ur stallet. Heidi sprang efter. Hon

krockade nästan med Peter.

13

816453_Heidi_inlaga.indd 12-13 2019-11-12 16:46

68 • Du hittar alla titlar på hegas.se


Räddad till livet

men hamnar i en

mardröm

KLASSIKER

Engelsmannen Edward Prendick räddar sig från ett sjunkande

skepp i land på en ö i Söderhavet. Ön tillhör den mystiske

vetenskapsmannen doktor Moreau. Snart upptäcker Prendick

att doktorn gör de mest fruktansvärda experiment genom att

skapa människoliknande varelser av djur. Varelserna har ett

eget samhälle utanför Moreaus område. Men när en varelse

som är baserad på en puma sliter sig och anfaller doktorn blir

det fullt kaos på ön.

Hur ska Prendick ta sig bort från denna mardröm?

DOKTOR MOREAUS Ö

ISBN 978-91-7881-593-7

Författare: H.G. Wells

Återberättad och illustrerad av:

Per Demervall

Utgivning: 6 april

Pris 159 kr, ca 65 sidor

Från 13+, Lix 28

Hegas-nivå 4

Nyhet!

Apr

”Berättelsen /.../ har en fin balans mellan berättande

partier och partier som genom bildsekvenser återger

händelserna. Detta gör att bokens text förstärks av det

visuella som serierutorna levererar. Texten har som regel

minst en serieruta per uppslag, ibland flera. Dessa är

tecknade i svartvitt, ibland över en sida, men formatet

kan också vara mindre, och det är inga problem att logiskt

följa rutorna. Man anar ännu originalets ursprungliga

karaktär, samtidigt känns Demervalls zombieteckningar

väldigt nutida.”

Staffan Engstrand. BTJ-häfte nr 2019:23

69


FAKTA

Djur på nära håll får

barnen att relatera

En komradio sprakar till och någon frågar någonting om mat och

krokodiler i samma mening. Det är inget man hör så ofta på en redaktion

för lättläst men på Tropikariet i Helsingborg är det vardag. Här kombineras

teori med praktik, och Charlotta Strid Pålsson och Johnny Möllerström

menar att det är just upplevelsen som gör att det man läser får fäste och

blir begripligt. Här blir fakta man lär sig i klassrummet verklig.

Tropikariet är en inomhusdjurpark

med syfte att utbilda och

bevara. En del av bevarandearbetet

är Strålsköldpaddan från

Madagaskar. Strålsköldpaddan

är utrotningshotad eftersom

den är eftertraktad både som

mat och husdjur. 2018 beslagtogs

flera tusen sköldpaddor i

ett ödehus. För att inte riskera

att djuren smugglades vidare

efterlystes djurparker som

kunde ge dem ett hem. Idag

bor fem av dem på Tropikariet i

Helsingborg.

Men det är inte bara genom

att ta hand om utrotningshotade

djur som parkerna kan hjälpa

till. En stor del av bevarandet

handlar också om att bidra med

pengar till forskning eller att

bistå med kunniga veterinärer

och människor som kan förbättra

djurens levnadsstandard.

Men den viktigaste insatsen

är att ge människor en positiv

upplevelse av djuren och få barn

att skapa sig en relation till allt

levande omkring sig. Det kan

handla om att få klappa en orm

och på egen hand få känna hur

den känns, rör sig och beter sig.

På Tropikariet anser man att

barn som får en positiv upplevelse

och själva kan bilda sig en

uppfattning om djuret också

kommer att bry sig mer om

djuren i det vilda.

Även de minsta fiskar kan vara

viktiga

Men varför är bevarandet så viktigt,

och varför måste vi bry oss

så mycket om djur som kanske

inte ens finns här i Sverige?

– Vi vet inte, det är väl det

enkla svaret. Vi vet inte om vi

skulle klara oss utan även de

minsta små fiskar för vi vet inte

vilken roll de spelar för ekosystemet.

Den biologiska mångfalden

är mer komplex än vad

vi egentligen kan förstå, säger

Johnny.

Och bevara djur handlar inte

bara om att ekosystemet ska

fungera och att alla djur ska ha

mat och en plats att bo på. Det

handlar också om att vi ännu

inte vet allt om alla djur och att

det kan finnas oanade så kallade

ekotjänster som vi ännu inte

känner till.

70 • Du hittar alla titlar på hegas.se


FAKTA

Lever krokodilen? Trubbnoskrokodilen är en

av världens minsta krokodiler och tycker om

att ta det lugnt. Den är också utrotningshotad

och en del av Tropikariets arbete med

bevarande av arter.

– Vi vet ju inte om en viss

grodas skinn utsöndrar ett

ämne som skulle kunna bli en

livsnödvändig medicin för oss

människor, fortsätter Johnny.

I den del av Tropikariet som

handlar om vattenlevande djur

kan man sticka ner händerna

till putsräkorna som lyckligt

kryper fram och börjar putsa

dina fingrar. Det kittlas lite men

utbytet av tjänster är värt det.

Personen som sticker ner handen

får sina händer noggrant

rengjorda och räkorna får mat.

På vägen ut ur rummet sitter en

informationsskylt som berättar

om jätteräkans miljöpåverkan.

Kombinationen mellan upplevelse

och information är ett sätt

att uppmuntra till diskussion

och förankra teorin i något

praktiskt.

När barnen får uppleva det de

läst om används alla sinnena,

vilket bidrar till en större förståelse

för helheten. För även om

mycket information går att ta

till sig genom att lyssna eller att

läsa, är det först när vi verkligen

får uppleva det med flera

sinnen som vi kan sätta det i en

kontext, menar Johnny. Målet

med upplevelsen på Tropikariet

är att genom intryck och

förverkligande få människor att

börja bry sig och känna en samhörighet

med djur och natur.

– I dagens samhälle lever vi så

avskärmat från naturen. Vi pratar

om naturen och oss själva

som om det var två olika delar

av världen, men faktum är ju

att vi är en del av naturen, hela

tiden, säger Charlotta.

– Vi säger att vi ska gå ut i

naturen, men var finns egentligen

naturen? Den är ju överallt,

fortsätter hon.

Lever krokodilen?

På Tropikariet får man många

nyfikna frågor. Den vanligaste

frågan är såklart om krokodilen

verkligen lever men det väcks

också mycket tankar kring

klimatet och miljön. Framför allt

upplever Charlotta och Johnny

att barnen vid besöket plötsligt

kan relatera till djuren. Många

diskussioner handlar om hur

djuren äter, sover eller beter

sig och ofta jämför barnen sig

själva med djuren.

– Det är deras sätt att förstå

och det blir lättare när man

faktiskt får se och uppleva det,

säger Charlotta som jobbar

mycket med just den pedagogiska

delen av Tropikariet.

Men hon är noga med att

man inte ska sluta läsa böcker,

istället handlar det om att

praktik och teori kompletterar

varandra. När barnen läser får

de en grundläggande förståelse

för det de sedan upplever och

upplevelserna gör det lättare att

förstå vad de läser. Någonting

som blir extra viktigt i stora frågor

som klimatet, som är både

komplext och kan kännas långt

ifrån ens eget vardagsliv.

Håll lektionen utomhus

Ibland gäller det också att börja

smått. Det kan handla om att

studera myror i skogen, titta på

olika slags träd, försöka hitta

likheter mellan olika djur eller

prata om vilka som är köttätare

eller växtätare och se hur de

beter sig i det vilda. Och hur

gamla kan träd bli? Är det de

högsta träden som är äldst

eller hur fungerar egentligen

skogen? Och vilka lever i vatten,

är det bara fiskar? Vad händer

med dem när det hamnar plast i

vattnet? Ta en titt i närmaste sjö

och se vad ni kan hitta.

– Frågan är egentligen inte

vad man kan göra i klassrummet

för att lyfta frågor om djur,

natur och hållbarhet. Det är inte

ens i klassrummet man ska vara

kanske? Det finns så många

platser att besöka och enkla

saker att göra utomhus som kan

komplettera böckerna och bidra

till en ökad förståelse, menar

Charlotta.

71


Kan du fatta att spindeln äter upp det gamla

nätet innan den bygger ett nytt spindelnät?

Fatta grejen med ...

... är en ny faktaserie där vägen till kunskap stavas humor!

Dyk ner i dessa faktaspäckade och skrattretande böcker om

insekter och djur för att få reda på allt om deras vanor och

liv. Med färgsprakande och dråpliga illustrationer av djurens

olika beteenden bjuds läsaren på en skratt-kantad väg till

kunskap om allt från matvanor till familjeliv hos djuren.

Perfekt för den vetgirige läsaren som inte räds galna fakta!

Nyhet!

Apr

Du vet väl om …

… att ett gott skratt inte

bara förlänger livet, utan

även gör att du lär dig

lättare!

Jag lämnade ett

meddelande till

dig i nätet.

Svälj!

Såg du

det…?

FATTA GREJEN!

När spindeln äter nätet får den i sig mycket

protein.

41

Visste du att de flesta spindlar har åtta ögon? Eller att

honspindeln kan vara upp till 100 gånger så stor som hanen?

Visste du att det finns en spindel som lever i en bubbla i vattnet?

Och att honorna äter upp hanarna efter parning? Fatta grejen

med spindlar är fylld av knäpp och läskig kunskap kring allt du

inte visste att du ville veta om spindlar och deras liv! Hur mycket

vågar du egentligen ta reda på om dessa små men läskiga kryp?

FATTA GREJEN MED SPINDLAR

ISBN 978-91-7881-758-0

Författare: Alain M. Bergeron,

Michel Quintin, Samuel Parent

Illustrationer: Samuel Parent

Översättare: Alva Kling

Utgivning: 6 april

Pris 104 kr, 56 sidor

Från 7 år, Lix 25

Hegas-nivå 2

72 • Du hittar alla titlar på hegas.se


FAKTA

Visste du att pirayor, precis som hajar, dras till lukten

av blod? Eller att en piraya kan hoppa rakt upp ur vattnet

för att fånga ett byte? Och visste du att många pirayor i

själva verket är kannibaler? En bok fylld av spännande,

skrattretande och äckliga fakta om Pirayor! Vågar du ta reda

på mer om dessa tuggande fiskar är det här boken för dig!

Jag har nog

inte lust att

bada.

Vattnet verkar

kallt…

Kom igen!

Du dör inte av

lite vatten!

FATTA GREJEN!

Har du fattat än att de flesta pirayor inte

bara äter fisk? De äter också insekter, reptiler,

fåglar och till och med däggdjur..

18 19

Apr

Nyhet!

FATTA GREJEN MED PIRAYOR

ISBN 978-91-7881-754-2

Författare: Alain M. Bergeron,

Michel Quintin, Samuel Parent

Illustrationer: Samuel Parent

Översättare: Alva Kling

Utgivning: 6 april

Pris 104 kr, 56 sidor

Från 7 år, Lix 25

Hegas-nivå 2

Alain M. Bergeron,

författare

Samuel Parent,

illustratör

Foto: Karine Gottot

Alain M. Bergeron är en barnoch

ungdomsförfattare från

Québec i Kanada. Bergeron har skrivit över

200 böcker för barn i alla åldrar, från de allra

yngsta små till tonåringar. Hans böcker finns

i många olika länder på ett flertal olika språk.

Förutom svenska, går det att läsa hans böcker

på engelska, spanska, nederländska, japanska

och koreanska!

Foto: Jean-Marie Villeneuve

Samuel Parent, mer känd som

Sampar, är en prisbelönt, självlärd

tecknare och författare med stort erkännande

i Kanada, USA och Australien. Hans knasiga

och humoristiska illustrationer är älskade

av många och har gett honom många fans

runt om i världen! Sampars illustrationer har

varit en del utav hundratals böcker för unga

och han har belönats med flera priser för sitt

arbete med just Fatta grejen med-serien.

73


Nu är det din tur att

vakta elden!

Hur hade vi människor klarat oss utan alla fiffiga uppfinningar

som gjorts genom historien? Och var kommer alla finurliga idéer

ifrån? Vem var det egentligen som uppfann glödlampan? Eller

hjulet? Ja, hjulets uppfinnare får vi nog aldrig veta namnet på,

men vi kan i alla fall berätta varför det uppfanns.

I den här boken får du lära dig mer om hur olika uppfinningar

kom till och ibland också vem som gjorde dem. Bli klok på

uppfinningarnas fantastiska historia och hur de har förbättrat

våra liv!

Nyhet!

Feb

Bli klok på … är en faktaserie för barn från 7 år. Serien vänder

sig till vetgiriga barn som vill bli kloka på allt mellan himmel och

jord. Lekfulla illustrationer och humoristiska bildtexter bidrar till

en lättläst och underhållande läsupplevelse. Böckerna innehåller

även ett quiz på slutet där läsaren kan testa sina kunskaper.

6

Vem uppfann räknemaskinen?

För länge sedan räknade människan på fingrarna eller med

hjälp av stenar. Men man kunde inte göra komplicerade

beräkningar. För att kunna göra det fick människan

uppfinna nya hjälpmedel.

Kulramen

Kulramen uppfanns i Kina. Det blev mycket lättare

att räkna med hjälp av den. Varje kula står för en

siffra. Kulorna sitter på flera rader. Den första raden

motsvarar ental. Raden under motsvarar tiotal. Och

raden under den motsvarar hundratal. För att till

exempel skriva talet 123 så sätter man en kula på

raden som står för hundratal, två kulor på raden för

tiotal och tre kulor på raden för ental.

BLI KLOK PÅ – UPPFINNINGAR

ISBN 978-91-7881-676-7

Författare: Véronique Corgibet

Illustrationer: Laurent Kling

Översättare: Johanna Brock

Utgivning: 3 februari

Pris 104 kr, 25 sidor

Från 7 år, Lix 30

Hegas-nivå 5

Räknemaskinen

År 1642 uppfann fransmannen Blaise Pascal den första

mekaniska räknemaskinen. Den var stor och klumpig och

fick heta Pascaline. Maskinen kunde bara räkna plus och

minus. Inuti maskinen satt små kugghjul som snurrade

runt. Ovanför kugghjulen satt små rutor där man såg

räkne-resultatet. Den här maskinen är föregångaren till

vår tids miniräknare. Men miniräknaren är så liten att

man kan stoppa den i fickan.

12 13

74

• Du hittar alla titlar på hegas.se


Vår våldsamma

planet

FAKTA

Här på jorden finns allt vi behöver – luft att andas,

mat att äta och rent vatten att dricka. Men vår planet kan

också vara våldsam. Vulkaner får utbrott och sprutar ut

moln av aska och floder av glödande lava. Jordbävningar

får marken att skaka så att byggnader förstörs och orsakar

svåra bränder. Tsunamier sköljer med enorm kraft in mot

stränder och förstör hela samhällen vid kusten.

Så hur bildas egentligen en vulkan? Och vad gör att

vulkaner får utbrott? Varför blir det en tsunami? Hur kan

vi förutspå jordbävningar? I den här omskakande boken

om naturkatastrofer får du svar på dessa frågor och många

andra.

Det här är den sjätte boken i serien Fokus på fakta. I dessa

faktaböcker får den vetgirige svar på sina många frågor.

De rikligt illustrerade böckerna med sina enkla texter riktar

sig till alla nyfikna, men särskilt till barn i slukaråldern.

Jan

Nyhet!

FOKUS PÅ FAKTA 6

– NATURKATASTROFER

ISBN 978-91-7881-369-8

Författare: Alex Woolf

Illustrationer: Andy Rowland

Översättare: Sara Hemmel

Utgivning: 7 januari

Pris 139 kr, 27 sidor

Från 9 år, Lix 35

Hegas-nivå 5

Följden av vulkanutbrott

Vulkanen Nevado del Ruiz i

Colombia fick ett utbrott år 1985.

Då bildades en lahar, alltså en lavin

av lera och slam. Lavinen drabbade

staden Armero fem mil därifrån

och dödade 21 000 invånare.

Effekter på

miljön

Laviner av glödande lava och

aska bränner sönder marken,

slår omkull träd och dödar

djur. Pelare av rök och aska

sprider sig flera hundra mil

över jorden. Tjocka lager av

aska tar död på alla växter och

förvandlar grön vildmark till

en grå öken. Upp ur vulkanen

kommer också farlig gas.

Vår skog är

förstörd!

Då skulle du se

vad som hände

med berget.

Vulkanutbrott förändrar hela landskapet. Men

hur bildas en vulkan? Jo, det börjar med rör som

går från jordens heta inre upp genom marken. Ur

rören sprutar det lava och aska som till slut bildar

ett berg. Utbrott kan även äga rum nere i havet. Då

skapas undervattensberg som kan bilda öar. När

lavan svalnar och blir stel bildas nya bergarter. De

kallas magmatiska bergarter. Våldsamma utbrott

kan blåsa toppen av vulkaner och vräka ut flera

ton aska och sten över många kvadratkilometer.

Vulkanens krater blir en enorm grop som kallas

caldera. Världens största caldera ligger i Tanzania i

Afrika och är över två mil i diameter.

Oj, vilket

utbrott han

fick!

10 11

Laharer

En lahar är en lerig

blandning av vatten

och vulkanaska.

Laharen flödar ner över

vulkanens sidor och ut

i dalarna runtomkring.

Och fort går det! En

lahar kan rinna

snabbare än

145 kilometer i

timmen. På vägen kan

den ta med sig träd,

stora stenar och annan

bråte och förstöra hela

städer och byar.

Något som är bra med vulkaner

500 miljoner människor bor på farliga platser vid vulkaner.

Många väljer att bo där eftersom jorden är bra att odla på.

Vulkaniska bergarter är också bra att bygga med. Och hettan

från vulkanerna kan bli till elektricitet.

Men när vulkanerna får utbrott kan de vara livsfarliga.

De kan begrava åkrar och grödor, förstöra vägar och slå ut

strömförsörjningen.

Varför händer

det?

En lahar består av vulkanaska

och vatten. Men varifrån

kommer vattnet? Jo, från snö

och is på vulkanens högsta

punkt, från åskväder som

bildas inuti lavarör eller

från regn som fallit efter

vulkanutbrottet. Vattnet och

askan blandas till en tjock,

kletig lera som kan rinna så

långt som 16 mil. Till slut

stelnar leran och blir hård

som betong.

År 2010 fick vulkanen

Ejafjallajökull i Island ett utbrott

och 250 miljoner kubikmeter

aska sprutade upp i luften.

Över hela Europa ställde man

in flera tusen flygresor. Man var

nämligen rädd att flygplanens

motorer inte skulle fungera på

grund av all aska i luften.

75


Lär dig om

pyramidens

hemligheter

Världens största pyramid är också över 4 000 år

gammal. Nina och Ninos äventyr tar dem till Egypten

och Cheopspyramiden. Faraons grav är det enda av

världens sju underverk som har överlevt tidens gång,

och den döljer åtskilliga hemligheter och olösta

mysterier ...

NINA & NINO LÄR OM PYRAMIDER

ISBN 978-91-7881-666-8

Författare: Fabrice Erre

Illustratör: Sylvan Savoia

Översättare: Johanna Brock

Utgivning: 2 mars

Pris 141 kr, ca 40 sidor

Från 9 år, Lix 28

Hegas-nivå 5

Mar

Nyhet!

Och pyramidens

insida är fylld av

mysterier.

Nina & Nino lär om pyramider är den fjärde boken

i denna spännande faktaserie som till formen är

en blandning av serie-rutor och faktatext. Nina och

Ninos resor genom tid och rum passar perfekt för alla

historieintresserade i slukaråldern!

En spökande

mumie! Jag är

säker på att

den finns på

riktigt!

Nej! Jag menar att man inte

riktigt förstår varför pyramiden

är byggd på det här sättet.

De här fem balkarna sattes säkert

dit så att faraos grav inte skulle

krossas av pyramidens tyngd. Men

i de andra pyramiderna har man

inte byggt på samma sätt.

Här är hålrum som man

nyligen har upptäckt.

76 • Du hittar alla titlar på hegas.se

Den här kammaren kallas

för Drottningens kammare.

Men drottningen begravdes

egentligen i en annan,

mindre pyramid.

Under pyramiden finns en underjordisk

kammare. Men vad skulle den användas till?

Och vad användes de här

små gångarna till? Kanske

till att föra in luft?

Men varför behövde en

pyramid luftas?

Det stora galleriet är en jättestor

tunnel. 8,5 meter hög. Men

varför byggde man en så hög

tunnel när ingen egentligen

skulle använda tunneln?


36 37

FAKTA

Varför åkte de

hemifrån?

De levde ett hårt

liv i norr. Vintern var

ofta mycket kall. Och

det var svårt att hitta

mat till alla.

De sökte efter ett

bättre liv. Så många gav

sig av för att handla

eller plundra.

De uppfann långskeppet. Det var en båt som

passade vikingarna perfekt. Ibland smyckades

båten med ett drakhuvud i fören.

Och vissa

av dem seglade

långt bort på hav

och floder!

Båten var ganska lätt. Ibland behövde vikingarna ta sig fram

på land. Då kunde de rulla båten på stockar.

De använde också en större

båt för handels-resor. Den

båten kallades för knarr.

Var vikingarna krigare

eller handels-resande?

Både och! Och de

var väldigt duktiga

upptäckts-resande!

”Det finns ett stort urval

av böcker om vikingatiden,

men också ett väldigt

stort intresse. Nina &

Nino lär om vikingar kan

säkert fånga intresset

hos dem som tycker om

historia och serier.”

Agneta Warheim,

BTJ-häfte 2019:11

6 7

Från utgrävning till utställning

Att hitta, gräva ut och

studera ett fossil tar lång

tid och kräver att man är

noggrann.

För att hitta ett

ställe att gräva ut

på, måste man först

leta efter fossilbitar.

Ibland finns de på

marken. Regn kan

ha gjort att bitar

fallit ner från berg.

Tack vare de olika jordlagren går det att bestämma

åldern på fossilen man hittar i marken. Varje jordlager

motsvarar en viss tidsperiod.

Sedan fortsätter arbetet i ett laboratorium.

Där frigör man fossilet från stenen det sitter fast i.

Man tar hjälp av utspädd syra, små trycklufts-hammare

och olika tandläkar-verktyg!

Med hjälp av

spadar och hackor

rensar man bort de

största stenarna från

marken. När man

kommer längre ner i

marken, använder man

en speciell skärslev och

en borste.

Ben förstärks med lim. Och innan de förflyttas till ett museum,

måste de förvaras i en viss temperatur och en viss luftfuktighet.

Annars kan de ta skada. Och till sist återskapar man skeletten.

Ibland måste man till och med gjuta nya delar.

Man gipsar de ben som blivit till fossil.

Sedan kan man flytta på dem utan att

de går sönder. Precis som när man bryter

armen!

Det här arbetet kan ta flera år!

”... det är mycket välkommet med en barnbok som

behandlar forskare och paleontologer samt hur och när de

har lyckats upptäcka och kartlägga de dinosauriefynd som

gjorts. Världen behöver fler forskare och upptäckare, så

den här typen av faktaböcker för barn är oerhört viktiga.”

Agneta Warheim,

BTJ-häfte 2019:11

77


SPRÅK

Maria Bolmehag

Teatern

inspirerade

till lärarhandledningar

Kävlinge kommuns skolbibliotekarier hjälps åt att sätta ihop både

klassuppsättningar och lärarhandledningar. Idag finns handledningarna

tillgängliga för alla och används och uppskattas av

människor över hela Sverige. Startskottet för samarbetet och de

uppskattade verktygen var en teaterföreställning. Sju år och flera

böcker senare fortsätter de att arbeta som ett team.

Började med en teater

Maria Bolmehag är en av

skolbliotekarierna i Kävlinge

kommun. Hon jobbar på Tolvåkerskolan

i Löddeköpinge och

är en av dem som varit med

och skrivit flera av de populära

lärarhandledningarna. Det var

när en lågstadieklass skulle se

teaterföreställningen Edward

Tulanes fantastiska resa som det

hela började. En lärare tyckte

det var en bra idé att högläsa

boken innan och önskade få en

handledning till den. Där och

då skrev Kävlinge kommuns

skolbibliotekarier den första

lärarhandledningen. Det är över

sju år sedan nu och lärarhandledningarna

har blivit populära

över hela landet.

– Det var ju inte så vanligt

då men många lärare kom ju

till oss och frågade efter tips

på pedagogiska frågor för att

kunna diskutera böckerna mer i

klassrummet. Vi får ju ofta tips

från lärare som önskar handledning

till en specifik bok och vi

försöker hinna med så många

som möjligt, säger Maria.

De är sju stycken som gärna

arbetar tillsammans men

ibland behöver de dela upp sig

för att hinna med. När de fått

tips om en bok eller själv hittat

en bok de tycker skulle vara bra

att arbeta med bestämmer de

ett datum då boken ska vara

läst. Fram till dess får alla skriva

ner egna frågor och funderingar

och på fredagsmötena går

78 • Du hittar alla titlar på hegas.se


SPRÅK

de igenom boken, kapitel för

kapitel.

– Helst jobbar vi ju alla tillsammans.

Alla tänker ju olika

och har olika infallsvinklar vilket

gör att man ofta hittar många

fler bra frågor när man sitter

där och pratar om boken, säger

Maria

Diskussionen i centrum

Även om de försöker hinna med

så många som möjligt fokuserar

de numera på böcker som passar

bra i klassuppsättningar.

– Ibland hittar man ju böcker

som man tänker att ”den här

måste vi ha i en klassuppsättning”

och då gör vi alltid

lärarhandledningar till dem. Vi

hjälps åt inom kommunen då.

Alla bibliotekarier köper in fyra

eller fem exemplar av boken så

att det totalt blir en klassuppsättning

som alla sedan kan

dela på och ha tillgång till. Det

gör att även de mindre skolbiblioteken

har råd, säger Maria.

Klassuppsättningarna och

lärarhandledningarna bidrar

tillsammans till större diskussioner

i klassrummet. Enligt

Maria är det viktigt för att få

eleverna att tänka utanför raderna

och faktiskt bearbeta vad

de har läst.

– Forskning visar faktiskt att

det är först när vi diskuterar

det vi läst som vi på riktigt läser

boken. Dessutom kan alla ha olika

uppfattningar och tolkningar

och det tycker eleverna ofta är

häftigt, berättar Maria.

Ibland låter lärarna också

eleverna läsa samma bok för

att sedan dela in sig i mindre

grupper. Inom grupperna får

eleverna sedan diskutera boken

utifrån frågorna i lärarhandledningen.

Dessa samtal spelas in

för att läraren ska kunna lyssna

i efterhand.

– Det är samma grupper flera

gånger vilket gör att eleverna

känner sig trygga i sin grupp.

Det är ofta lättare att uttrycka

sig i en mindre grupp än inför

hela klassen. Det gör att elever

som kanske inte vågar delta i

diskussionen annars ändå kan

uttrycka sig vilket läraren sedan

kan höra i inspelningen, förklarar

Maria.

När frågorna blir svåra

Somliga böcker är såklart svårare

att skriva handledningar till

än andra. Maria säger att böcker

som bearbetar tunga ämnen

eller där det är mycket känslor

kan vara lite kluriga att arbeta

med. Den som varit svårast är

Villig av Christina Wahldén.

– Den är ganska tung och det

kan lätt bli lite känsligt. Men

känner man att man ändå vill

jobba med boken kan man välja

de frågor man tycker passar just

den klassen eller gruppen, och

vill man inte läsa hela boken

kan man välja att bara arbeta

med vissa delar, säger Maria.

En annan bok med mycket

känslor och lite svårare ämnen

är Björnstad av Fredrik Backman.

Den lärarhandledningen

skrevs efter ett önskemål från

en lärare.

– Det är en väldigt tjock bok

och egentligen en vuxenbok.

Samtidigt lyfter den många

viktiga och svåra frågor. Men

när det är så tjocka böcker går

det inte att gå in på detaljer. Då

får man istället välja ut några

större händelser eller viktiga

punkter och ämnen, säger

Maria.

Tillgängliga för alla

Frågorna sätter det som händer

i ett sammanhang och genom

att utgå från boken kan även de

tunga frågorna bli lättare att

diskutera. Då kan eleverna istället

utgå från karaktärerna vilket

gör samtalen mindre känsliga.

– Det är ju inte så ofta eleverna

vill prata om sig själv men

samtidigt finns det kanske saker

som kan behöva pratas om,

säger Maria.

Maria tillägger att de har fått

mycket positiv respons från

lärarna och hon hoppas att även

eleverna tycker om handledningarna.

Men den positiva

responsen kommer också ifrån

människor utanför kommunen.

– Vi har fått jättefin respons

från flera olika ställen i Sverige.

Vi skriver för Kävlinge kommun

men det är många i Sverige som

använder dem. De finns på vår

hemsida och det är bara kul om

andra kan ha glädje av dem.

Psst! Du hittar Hegas

egna lärarhandledningar

på merahegas.se!

79


Lek fram språket

och berättandet

al-Hakawati uppmuntrar till läsning med hjälp av

parallelltexten! Den arabisktalande läsaren som ska lära

sig svenska känner sig bekväm i miljön. Den svensktalande

är bekväm i språket men möter en ny kultur på ett lekfullt

sätt. Böckerna ger de arabiska läsarna möjlighet att förstå

historien genom att möta båda språken – vilket vässar

deras läsförmåga och gör det lättare för dem att förstå och

uttrycka sig. Serien har blivit mycket uppskattad och ger

läraren en möjlighet att väcka nytt liv i folksagor.

KUNGEN OCH HANS

TRE DÖTTRAR

En kung har tre döttrar som

han älskar högt. En dag frågar

han dem hur mycket de älskar

honom. Men den yngsta dotterns

svar gör honom mycket

arg. Han säger åt henne att

gå sin väg och aldrig komma

tillbaka. Så en dag får hon en

chans att träffa sin far igen ...

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-406-3

Pris 159 kr, 60 sidor

Hegas-nivå 4

HÄSTHUVUDET

En fattig vedhuggare är ute

i skogen. Då hör han en röst.

Men var kommer den ifrån?

Så upptäcker han ett hästhuvud

som ligger på marken.

Huvudet ber att få följa med

honom hem. Vedhuggaren tar

hem huvudet. Det visar sig

att hästhuvudet kommer att

förändra deras liv för alltid.

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-409-4

Pris 159 kr, 54 sidor

Hegas-nivå 4

GRÄSHOPPAN OCH

FÅGELN

Mannen Asfour är lyckligt

gift med kvinnan Jaraade,

men de är fattiga. En dag ser

hon kungens följe nere vid

floden. En svart anka äter upp

kungens ring. Ingen annan

ser detta. Kungen utlovar en

belöning till den som kan

hitta ringen.

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-568-8

Pris 159 kr, 60 sidor

Hegas-nivå 4

POJKEN OCH

TROLLKARLEN

En kvinna tar med sin son till

en trollkarl och ber att pojken

ska få lära sig att trolla. Men

trollkarlen är elak och låser in

pojken. En dag flyr han och tar

sig hem. De är lika fattiga som

förut. Nu börjar pojken trolla

för att de ska få pengar till

mat. Ska han klara det?

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-506-0

Pris 159 kr, 62 sidor

Hegas-nivå 4

80 • Du hittar alla titlar på hegas.se


SPRÅK

HODJA ÄR EN TOK

Gillar du roliga historier? Då

ska du följa med till tehuset

i byn där Hodja bor. Där får

man höra om Hodjas tokiga

påhitt. Och det är många!

Det här är den andra boken

i serien om Hodja. Mellanösterns

svar på vår svenska

Bellman.

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-652-4

Pris 159 kr, 53 sidor

Hegas-nivå 4

HEMMA HOS HODJA

Vem är egentligen den där

Hodja? Ja, det beror på vem

du frågar. Hans fru säger att

han är en tok. Själv säger han

att han är klok. Frågar du

hans åsna säger den HIIHÅÅ.

Och det betyder ... Ja, vad kan

det betyda?

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-649-4

Pris 159 kr, 64 sidor

Hegas-nivå 4

Att undersöka och utforska kulturella

stereotyper genom humor kan vara

första steget till att komma över dem.

När vi tillsammans undersöker varför

ett skämt är roligt hittar vi nya sätt att

se på varandra.

Staden

När Hodja kom till Bagdad blev han förskräckt.

Han hade aldrig sett en så stor stad.

Det var så många människor där att han blev

alldeles yr. ”Du store tid”, tänkte han, ”jag kanske

tappar bort mig själv här.”

Han blev mer och mer nervös. Han irrade runt en

bra stund.

– Har jag tappat bort mig själv nu? mumlade han

för sig själv. Bäst att kolla upp saken!

Han fick syn på en affär där man sålde frukt.

Kunde han få hjälp där?

في المدينة

عِندمَا أَىت جُحا إىل بَغدادَ‏ شَ‏ عرَ‏ بالرُّعبِ‏ . فهوَ‏ ملْ‏ يَرَ‏ قَطُّ‏ مدينةً‏

كبريةً‏ بهذا الشَّ‏ كلِ‏ منْ‏ قبل.‏ لقدْ‏ كانتْ‏ تعجُّ‏ بالنَّاسِ‏ حتَّى أنّهُ‏

أُصيبَ‏ بالدُّ‏ وارِ.‏

– يا إلهي،‏ رُبّ‏ ا أَضِ‏ يعُ‏ هنا،‏ قالَ‏ لنفسِ‏ ه.‏

وازدادَ‏ تَوتُّراً.‏ وقفَ‏ ونَظرَ‏ حَولَهُ‏ تائِهاً‏ لبُ‏ هةٍ.‏

– هلْ‏ تُهْتُ‏ اآلن؟ قالَ‏ مُتسائِالً.‏

– مِنَ‏ األفضلِ‏ أنْ‏ أتفقَّدَ‏ األمرَ‏ بنَفْيس!‏

وَقعَ‏ نظرُهُ‏ عىل دُكَّانٍ‏ يَبيعُ‏ الفاكِهة.‏ هلْ‏ يُ‏ كنُ‏ أنْ‏ يَجدَ‏ مَنْ‏

يُساعدُهُ‏ هُناكَ‏ يا تُرى؟

َ

42 43

DEN LISTIGA GETEN

En getabock går upp i bergen

för att hitta bete. Solen lyser

och det är väldigt varmt.

Geten går in i en grotta för

att svalka sig. Därinne ser han

två lysande ögon. Och en röst

frågar: – Vad gör du här? Då

ser geten att det är ett stort

lejon! Hur ska han rädda sig

själv?

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-503-9

Pris 159 kr, 54 sidor

Hegas-nivå 4

FLICKAN MED SKÄRAN

Flickan Noora är fattig och

ensam och fantiserar om att

gifta sig med en rik kusin. När

en rik köpman rider in i byn

och säger att han är hennes

morbror följer Noora med

honom till bergen där det

visar sig att han är en rövare i

förklädnad. Men Noora är inte

hjälplös ...

Återberättare: Mats Renman

ISBN 978-91-7543-571-8

Pris 159 kr, 41 sidor

Hegas-nivå 4

Den andra dottern steg också fram.

– O, min far, jag älskar dig lika mycket som

människan behöver luften hon andas.

Kungen flämtade av glädje. En sån lycka!

– Men du då, min kära Wajh al Suboh? sa han

till den yngsta. Hur mycket älskar du mig?

Prinsessan steg fram och sa:

– Jag älskar dig lika mycket som det behövs salt

till maten.

16

ثم التفت امللك إىل إبنته الوسطى وسألها:‏

– وأنت يا نور الضحى؟

‏:فتقدمت خطوة إىل األمام وأجابت

– أحبك يا أيب كحاجة اإلنسان إىل الهواء!‏

فانفرجت أساريره،‏ وضحِ‏ كَ‏ حتى بانت أسنانه مجدداً،‏ و

سعِدَ‏ مبا قالت.‏

ثم التفت إىل ابنته الصغرى وسألها:‏

– وحبيبة قلب أبيها وجهُ‏ الصُّ‏ بْحِ‏ ، كم تُحبني؟

فأجابت وجه الصبح:‏

– أحبك يا أيب كحاجة الزّاد إىل امللح!‏

Folksagor är underhållning och

hjälteepos som innehåller sociala och

moraliska värderingar. De har funnits i

många år, främst muntligt. Folksagorna

sträcker sig över etnografiska, religiösa

och geografiska gränser. Se dem som ett

mångkulturellt verktyg.

17

81


Lukas ger sig ut

på nya äventyr

Lukas är en drak-krigare. Lukas

ger sig ut på nya äventyr! När

han ska passa sin grannes hus

hittar han två mystiska ägg,

som tar honom till Kina. Där

måste han kriga mot onda

män. Till sin hjälp har

han flickan Fu.

Kommer Lukas

klara det?

Äntligen

sommarlov!

Sommaren är här och det är

dags för långritt på ridskolan.

Det som Lilly har drömt om så

länge! På en långritt kan allt

möjligt hända. Fast mest spännande

är nästan att få veta

vem som ska följa med, och

vilka hästar alla ska få rida.

Följ med på

Sverige-resan

Nils Holgersson bor på en

bondgård i Skåne. De har

många djur. Men Nils är elak

mot dem. Som straff blir han

förvandlad till en pyssling. Och

plötsligt sitter han på ryggen

av en gås. Gåsen heter Mårten

och vill inte bli slaktad och

uppäten. Mårten vill följa med

en flock vilda gäss. Hela vägen

upp genom Sverige. Hur ska

det gå?

LUKAS ÄR EN DRAK-KRIGARE

ISBN 978-91-7881-300-1

Författare: Dorthe Skytte

Pris 97 kr, 27 sidor, Från 6 år

Hegas-nivå 1

GLIMMA LÅNGRITTEN

ISBN 978-91-7881-480-0

Författare: Marie Helleday Ekwurtzel

Pris 159 kr, 100 sidor

Hegas-nivå 3

NILS HOLGERSSON

ISBN 978-91-7881-431-2

Författare: Selma Lagerlöf

Pris 145 kr, 65 sidor

Hegas-nivå 4

82 • Du hittar alla titlar på hegas.se


SPRÅK

BO ÄR BORTA

LUKAS ÄR EN NINJA

HALLON PÅ CIRKUS

KIM & LINA I ETT ÖDEHUS

SPÖKSPANARNA

ZOMBIESPANARNA

KIM & LINA PÅ KATTJAKT

ISBN 978-91-7543-579-4

ISBN 978-91-7543-624-1

ISBN 978-91-7543-604-3

ISBN 978-91-7543-659-3

ISBN 978-91-7543-521-3

ISBN 978-91-7543-614-2

ISBN 978-91-7543-619-7

ISBN 978-91-7543-609-8

ISBN 978-91-7543-589-3

MYSTERIET MED

TOMTERÅNARNA

HUR GRYMT SOM HELST

Den som behärskar

sitt modersmål lär

sig lättare andra

språk.

Soraya, hans vän från Syrien,

tänker komma till Sverige!

Nadir ställs inför ett svårt val.

Vem gillar han mest?

NADIR OCH DET SVÅRA VALET

ISBN 978-91-7881-606-4

Författare: Pär Sahlin

Pris 159 kr, 70 sidor

Hegas-nivå 3

ISBN 978-91-7543-639-5

ISBN 978-91-7543-634-0

ISBN 978-91-7543-644-9

DU KLARAR DET MILO FLODVÅGEN DEN RÄTTE FÖR MIN SYSTER

83


Avsändare: Hegas AB

Rönnowsgatan 8 C

252 25 Helsingborg

Gör en insats för ett parallellt

universum!

Tävling

Hjälp! Tre böcker ska ges ut i ett parallellt universum,

men det enda som får vara kvar är omslaget.

Kan din klass hitta på en ny författare, titel och

baksidestext?

Ni kan arbeta med alla tre omslagen i klassen, men

skickar bara in ett som tävlingsbidrag. Vinsten är en

klassuppsättning av valfri Hegas-titel.

Det här behöver ni för att ert tävlingsbidrag

ska vara komplett:

1. Ny titel och författare!

2. En ny baksidestext som fångar huvudperson

och fiende, början och slut!

Psst! Glöm inte att berätta vilket omslag ni valt!

Ladda ner dem från: hegas.se/tavla-med-hegas.html

Vi behöver bidraget senast 15 maj 2020.

Sök Hegas stipendium!

Du kan få 10 000:– till

ditt läslust-projekt.

Skicka ert tävlingsbidrag

till:

Följ Hegas genom att prenumerera på vårt

nyhetsbrev eller via Instagram och Facebook

– och håll dig uppdaterad!

Bokförlaget Hegas AB

Post: Rönnowsgatan 8 C

Besök: Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Telefon 042-33 03 40

info@hegas.se

order@hegas.se

www.hegas.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!