06.08.2021 Views

Om Hegas

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Pedagogerna som

väcker läslusten tidigt

sid 4

Du formar

starka

läsare!

Med superkrafter i

klassrummet

sid 8

Ansök om 10 000:–

till ditt läslust-projekt

sid 15

6-8

år

9-12

år

Aktuella boktips!

13+

år


Starka läsare

formar framtiden!

Känner du igen det? Kul! Då såg du

förmodligen vår monter på Bokmässan. Vad

tänker du på när du hör någon säga stark

läsare? Ofta tänker en på läsare som avkodar

snabbt och rätt samtidigt som läsförståelsen

är grym. Men tänk om en stark läsare kan

vara något mer? Tänk om en stark läsare är en

modig läsare som vågar ge sig på läsningen

trots att den känns svår?

Det krävs nämligen mod att fortsätta läsa

när det bokstäverna slår kullerbyttor, när det

som står mellan raderna är obegripligt. Där

kommer du som engagerad pedagog in. Det

är DU som fortsätter att leta efter berättelsen

som väcker läslusten, så att din elev får uppleva

känslan av att kunna läsa en sida, ett kapitel

och till slut en hel bok. Då kommer självkänslan

och självförtroendet som ett brev på posten,

med det modet och styrkan att fortsätta läsa

fast det är kämpigt. En stark läsare föds helt

enkelt ur sin läslust.

Rätt utmaning

på rätt nivå

Det är viktigt att alla kan hitta en bok

som är lätt att läsa. Lika viktigt är det att

utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är

det enkelt att hitta nästa steg i läsningen.

För varje nivå ökar språkets komplexitet och

svårighetsgrad.

Allra viktigast är förstås att bokens

handling är bra. Oavsett nivå eller om det

är vardags-berättelser, spänning, romantik

eller fantasy ska boken engagera och beröra

– det ger läslust!

HEGAS LÄTTLÄST-NIVÅER

Hegas-nivå 1:

För dig som just börjat läsa, eller för dig

som behöver få ett större ordförråd.

Hegas-nivå 2:

För dig som vill ha ett enkelt och konkret

språk som är lätt att avkoda.

Hegas-nivå 3:

För dig som vill ha ett språk som ligger

ganska nära talspråket.

Hegas-nivå 4:

För dig som vill lära dig några svåra ord

och ett språk som ställer lite högre krav

på ordförråd och grammatik.

Hegas-nivå 5:

För dig som vill lära dig fler svåra ord och

där språket närmar sig det litterära.

Kundtjänst: 042-33 03 40,

info@hegas.se

Vid frågor kring order mejla

order@hegas.se

2

Redaktionen: 042-610 12 02,

redaktionen@hegas.se

Förlagschef: 042-610 12 04

1983 grundade Siv Aronsson och Gun

Hållander Hegas med ambitionen att ge

ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet.

Värden vi jobbar utifrån än idag.


Lär känna Hegas

Fråga: Jag har en elev i årskurs

8 som har en språkstörning och

behöver väldigt lättlästa böcker.

Hur ska jag tänka runt Hegas

nivåer?

Svar: Alla Hegas böcker har en

angiven tänkt läsålder samt

nivåerna, där 1 är enklast och

5 är svårast. På vår hemsida

kan man söka både på nivå och

ålder, men det viktigaste är ju

att ni utgår från vad eleven vill

läsa. Som tur är har Hegas även

en väldigt bred utgivning.

Fråga: Vi skulle vilja läsa en

bok tillsammans i helklass. Hur

gör jag för att hitta en som kan

passa de flesta, både svaga och

starka läsare?

Svar: Hegas böcker är gjorda för

att ge en läsupplevelse, oavsett

lässtyrka. Så det bästa är

att ta något som passar för de

lässvagare och låta alla läsa och

diskutera. För de som inte har

läshinder kommer läsningen att

gå snabbare, men diskussionerna

kan alla delta i.

Fråga: En del av böckerna på nivå 1 innehåller såväl icke ljudenlig

stavning som dubbelteckning. Hur kommer det sig, det ska ju inte

passa för nybörjarläsare?

Svar: Den här sortens frågeställningar ställer vi oss hela tiden – flera

gånger om dagen. Vår målsättning är hela tiden att skapa skönlitterära

upplevelser, böcker som barn och ungdomar med läs- och

skrivsvårigheter faktiskt VILL läsa. Så även om Hegas jobbar med

lättläst och i så stor mån som möjligt bygger våra skönlitterära titlar

utifrån våra lättläst-parametrar, blir det ibland svåra val. Vi ser våra

böcker som ett komplement till läromedelsförlagens mer läsinlärningsinriktade

utgivning.

Fråga: Jag undervisar i en klass

med många nyanlända elever

som håller på att lära sig svenska.

Har Hegas något som passar

för dem?

Svar: Alla Hegas böcker är lättlästbearbetade

men testa de på

nivå 1 och 2 till en början.

Fråga: Hur gör Hegas för att

skapa läslust trots att det är lätt

att läsa?

Svar: För oss på Hegas innebär

lättläst att texten är bearbetad

för att vara lätt att läsa. Inte att

innehållet är tillrättalagt och

förenklat för att minska något

slags motstånd. Det är att underskatta

läsaren, vilket barnen

känner av, och då minskar motivationen

att läsa.

3


Camilla Johansson, Lotta Everberg och Kerstin Lerjefors är pedagogerna som satsar på skönlitteraturen.

Foto: Privat

Västra Berga väcker

läslusten tidigt

Pedagogerna på Västra Berga i Helsingborg storsatsar på

skönlitteraturen i klassrummet för de allra yngsta, årskurs

F–3. Genom bokpåsar, temaveckor, teater och diskussioner

väcker de intresset för böcker.

Skönlitteratur på flera sätt

Pedagogerna Camilla Johansson,

Lotta Everberg och Kerstin Lerjefors

berättar att det finns många

sätt att arbeta med skönlitteratur

i klassrummet. Det behöver inte

alltid handla om högläsning. Barnen

får också spela teater, skriva

ett eget slut på en saga eller göra

egna illustrationer. Men i grunden

ligger alltid en bok. Skolan är mitt

uppe i en jättestor satsning på

litteraturen i klassrummet i både

förskolan och lågstadiet.

– Vi vill bygga undervisningen

i svenska på litteratur. Vi utgår

alltid från en bok och sedan jobbar

vi vidare med den på olika sätt. Vi

lyssnar mycket på barnen, de har

ofta bra idéer! De älskar att spela

teater och göra sina egna tolkningar

berättar Camilla.

Bokpåsar ska öka högläsningen

hemma

Något pedagogerna lagt märke till

är att högläsningen där hemma

har minskat.Därför försöker pedagogerna

på Västra Berga nu återuppliva

intresset för läsning även

utanför skoltid. En del av ett större

projekt är bokpåsarna. En bokpåse

innehåller fyra böcker som max

tar 10–15 minuter att läsa.

– Vi vill göra det enkelt att låna

hem böcker för att uppmuntra

till läsning även utanför skoltid.

Det är en del av ett större projekt

för att satsa på mer litteratur. Vi

jobbar även på att få fram en författare

som kan komma och prata

om böcker och skrivande med

Eleverna säger Lotta.

Viktigt med diskussion

Skönlitteraturen är enligt Västra

Berga en perfekt ingång till diskussion.

Ofta kan man känna

4

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


igen sig i det påhittade också och

genom att prata med varandra

kan man lära sig något nytt. Det

kan handla om en upplevelse, en

känsla eller ett svårt ord. Genom

att höra andra prata om bokens

innehåll kan man också själv

få nya tankar om handlingen.

Men allt behöver inte handla om

sådant man själv känner till, att

diskutera en bok kan ju också

kittla fantasin. Tänk om boken haft

ett annorlunda slut?

– Vi jobbar mycket med teman.

Ett tag använde vi oss av Rödluvan

och då läste vi flera olika versioner

med olika slut. Sedan fick eleverna

skriva sina egna versioner också.

Vi jobbar på många olika sätt med

samma berättelse. Vi går igenom

ord som är svåra, pratar om hur

boken kunde ha slutat annorlunda

eller diskuterar hur det skulle

kännas om det som hände i boken

hände en själv berättar Kerstin.

253 titlar hos ILT

Du vet väl att över 253 av Hegas titlar finns som

ljudböcker hos ILT Inläsningstjänst? Och att 285

av Sveriges 290 kommuner redan har tillgång till

det? Genom att erbjuda elever i alla åldrar inlästa

läromedel och skönlitteratur får de möjlighet

att ta till sig kunskap på flera sätt. Det skapar

en inkluderande lärmiljö för elever med läs- och

skrivsvårigheter men kan såklart användas av alla!

Besök inlasningstjanst.se.

Samma möjlighet för alla!

Vad är lättläst?

TOVA EXPLODERAR

ISBN 978-91-7543-707-1

Pris 104 kr, 24 sidor,

Hegas-nivå 3

Läs mer på

hegas.se

Utvald

till regeringens

förskolesatsning

våren 2019

Många tror att det bara är barn

eller ungdomar med

lässvårigheter, dyslexi

eller koncentrationssvårigheter

som

behöver lättlästa

böcker. Så är det inte. Alla kan

behöva en lättläst bok ibland.

Oavsett hur bra läsare man är

kan det ändå finnas ord eller

ämnen som känns obegripliga.

För de som saknar läsmotivation

bygger det självförtroende när boken

inte är för svår att ta sig igenom. För den

ovilliga läsaren kan en lättläst bok vara

vägen till en passande genre eller ökad

läslust. Och för somliga kanske ingenting

egentligen är lättläst, men åtminstone

lättare än det som är

riktigt svårt.

Ur boken Lena vill inte dansa.

Du hittar alla titlar på hegas.se • 5


Bildstödet hjälper eleverna

att skruva sina egna sagor

Anna Kindblad och

Helena Möllerström

jobbar i en särskild

undervisningsgrupp för

elever med språkstörning.

Eleverna går i årskurs 4–6

och för Anna och Helena är

kommunikation och språk

en del av vardagen. Baserat

på elevernas behov tar de

fram anpassat läromaterial

och alternativa verktyg.

Ett av dessa verktyg är

bildstödet som de skapat till

kortspelet Skruvade sagor.

Språkstörningar behöver lyftas

Enligt Anna och Helena är språkstörning

en okänd men vanlig

diagnos. När Anna och Helena

upptäckte Skruvade sagor såg de

en chans att göra det både lättare

och roligare för eleverna att skapa

berättelser.

– Vi jobbar mycket med bildstöd,

strukturstöd och tecken som stöd.

Språkstörningar behöver lyftas!

Det är en väldigt okänd diagnos

trots att den är så vanlig.

Den röda tråden

Kortspelet hittade de via

Instagram där en annan lärare

tipsade om det.

– Eftersom vi jobbar mycket med

bilder och berättelser tänkte vi att

det skulle passa våra elever bra. Vi

beställde hem materialet och tittade

på de olika spelalternativen och

kände direkt att vi ville använda

materialet som ett sätt att öva på

att berätta en berättelse med en

röd tråd.

För en person med språkstörning

kan det vara klurigt att hålla

en röd tråd eller hitta orden. Då är

det bra att kunna dra ett kort från

varje kategori och på så sätt få

hjälp att bygga ihop en berättelse.

Bildstödet tog de fram som ett

komplement till kortspelet för att

sätta händelserna i rätt ordning,

sedan är det dags att berätta och

återberätta sagorna.

– Att figurerna och händelserna

dessutom är lite skruvade gör det

extra roligt. Många bra och roliga

6

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


erättelser blir det!

Kombinationen av Skruvade

sagor och bildstödet gör

att det finns både struktur och

plats för att träna fantasin.

En efterlysning

HÄNDELSE

Bjuda på middag

SAGOSLUT

En vampyr

FIENDE

Utformade ett eget bildstöd

Bildstödet har de själva tagit fram

genom programmet inPrint från

Symbolbruket. Bildstödet består

av ett papper där varje kategori

från Skruvade sagor har sin egen

plats. Genom att placera rätt kategori

på rätt plats får eleven hjälp

med att knyta ihop berättelsen.

På pappret finns också kortare meningar

och ord som hjälper eleven

med övergången mellan de olika

korten.

– Struktur- och bildstöd är också

bra att använda när man ska

jobba med olika textgenrer. Det

skapar förförståelse för texters

uppbyggnad och underlättar när

man på egen hand ska läsa en bok

eller skriva en text.

Eleverna tycker det är kul

Arbetet med Skruvade sagor har

tagits emot positivt av eleverna.

De tycker det är kul att kunna

skapa egna sagor och bildstödet

ger dem bättre självförtroende.

Dessutom skapar bildstödet också

en förståelse för texters uppbyggnad

och genom ett bildstöd kan

man också tydligt visa på skillnader

mellan olika typer av berättelser.

Ett kök

PLATS

Guldlock

HUVUDPERSON

Lekfullt lärande

Skruvade sagor är ett pedagogiskt och roligt kortspel som får

barn att vilja berätta sagor. Samla ett kort ur varje kategori och

berätta sedan din saga. ”Det var en gång Dödluvan som bodde

i ett slott i skogen ...” Naturligtvis med de populära figurerna

från Lilla Skräckbiblioteket, så det är inte alltför många som lever

lyckliga i alla sina dagar.

Tips!

Låt klassen dra kort

tillsammans och berätta

sagan när alla delarna är

samlade. Ett annat sätt är

att låta eleverna välja vilka

kort de vill berätta om. Filma

sagorna, skriv ner dem eller

spela in dem som en podd –

bara fantasin

sätter gränser!

1-pack

79 kr

ISBN 978-91-7543-801-6

6-pack

259 kr

ISBN 978-91-7543-803-0

Du hittar alla titlar på hegas.se • 7


Med superkrafter

i klassrummet

Vilken superkraft skulle du vilja ha? Min superkraft skulle

vara att få alla elever att bli goda läsare! Är det rentav

möjligt, med superkraftsknep som Hegas Läsnycklar?

Jag klev in i klassrummet i

min mantel och tittade ut

över blivande superläsare. Vi

började med att diskutera olika

superhjältar och jag frågade

eleverna: Vad skulle du göra om du

vaknade upp med en superkraft?

Boken Superhuman 1 – Utan

vingar presenterades och jag gick

in på Läsnyckeln till boken på Mera

Hegas och visade uppgifterna från

”Innan du läser” på storbild. Vi

diskuterade frågorna tillsammans

i klassen.

Jag läste första kapitlet högt.

Sedan diskuterade vi: vilka tankar

har vi kring det vi läst och hört?

Klassen delades in i grupper

och fick läsa och arbeta med

uppgifterna digitalt på sina

laptops. Jag hade valt ut de

uppgifter som jag kände passade

och redigerade Läsnyckeln så att

den utformades för just mina

elever. Uppgifterna skulle besvaras

skriftligt eller muntligt. Vi hade

gemensamma hållpunkter efter

vart tredje kapitel då vi hade

diskussioner där eleverna fick

berätta vad de pratat om i sina

grupper.

När vi läst ut boken gjorde vi

gemensamt de första uppgifterna

i ”Efter läsningen”. Resterande

uppgifter hade jag fördelat

till de olika grupperna genom

redigeringsfunktionen och gav

dem i uppgift att redovisa genom

skrift, tal, bild eller film, som t.ex. i

den här uppgiften:

Jag heter Kristina Holmqvist ...

Temat avslutades med filmen

”Chronicle” och en diskussion

utifrån de nya insikter vi fått

om superkrafter! Med ökad

läsförståelse och en gemensam

upplevelse var eleverna på god väg

att utvecklas till goda läsare med

lust för mer! Nu kommer del 2 i

Superhuman och det är dags att

plocka fram manteln igen!

... och jag arbetar som lärare i Hässleholm där jag bland annat

arbetar med ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter. Jag

ser det som en förmån att få ge dessa elever en fantastisk

läsupplevelse. Det är främst därför jag har varit delaktig i att

skapa och utforma läsnyckeln till Superhuman - Utan vingar.

8

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Inte helt lätt att

få ordning – på

den nya kraften

När Parker fyller 16 upptäcker han något märkligt.

Plötsligt kan han flytta på föremål med hjälp av tankens

kraft. När han försöker använda sin nya förmåga för att

stoppa några mobbare på skolan råkar han nästan skada

en oskyldig person. Då tappar han helt lusten att använda

sin superkraft. Ända tills ett skämt av några andra

mobbare går alldeles fel och en av Parkers vänner behöver

hans hjälp. Är Parker villig att ta risken och hjälpa till?

Nyhet!

Sep

Andra delen i serien Superhuman – om ungdomar som

på sin sextonårsdag upptäcker att de har superkrafter.

Actionfylld och lättläst science fiction som blandar

spänning med olika moraliska dilemman. Perfekt

tonårsläsning!

SUPERHUMAN 2

– MED TANKENS KRAFT

ISBN 978-91-7881-283-7

Bok + CD 9978-91-7881-284-4

Författare: R T Martin

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday Ekwurtzel

Utgivning: 2 september

Pris 168 kr, 143 sidor

Från 13+, Lix 22

Hegas-nivå 4

Kapitel 2

Peter visste inte vad han skulle göra. Detta

var fysiskt omöjligt. Ska jag berätta för

mamma och pappa? frågade han sig själv.

Han stirrade på burken. Den svävade

fortfarande i luften, som om Peter hade

pausat en film.

Han var så fokuserad på burken att han

hoppade till när det knackade på dörren.

Burken föll ner på skrivbordet där datorn

hade stått förut. Läsken åkte ut överallt.

Peter tog snabbt upp burken och sa:

– Öh, ja … kom in.

Hans föräldrar stack in sina huvuden.

– Vi tänkte bara … vad har hänt? sa hans

mamma.

– Inget. Bara en liten olycka, svarade

Peter.

Han ställde den nästan tomma burken på

skrivbordet.

– Jag ska torka upp det.

Än en gång funderade han på om han

skulle berätta vad som just hade hänt. Men

de kommer inte att tro det, tänkte han. Jag

skulle inte heller ha trott på det, om jag

inte hade sett det med egna ögon.

– Jaha. Vi tänkte bara säga grattis igen

innan vi går och lägger oss, sa hans mamma.

– Tack.

– Sitt inte uppe för länge, sa hans pappa

och log.

20 21

Cassies superkraft är att hon

kan flyga – utan vingar!

SUPERHUMAN 1 – UTAN VINGAR

ISBN 978-91-7543-855-9

Författare: R T Martin

Pris 168 kr, 144 sidor

Hegas-nivå 4

Psst! Du vet väl om att

det finns kostnadsfria

Läsnycklar till våra böcker?

De är numera digitala, så

att du kan anpassa dem

efter dina elever. Läs mer på

merahegas.se!

Du hittar alla titlar på hegas.se •

9


Snacka sex i klassrummet

Det kan kännas både pinsamt och jobbigt

för både elever och lärare när det är dags

att snacka sex i klassrummet. Men behöver

det verkligen vara det?

Nej, det ska faktiskt vara givande. Varför

inte skapa en gemensam utgångspunkt

för klassens diskussioner genom att läsa

böckerna i Våga längta eller Utanför Plan?

Båda är bokserier om härliga, samtyckta

sexuella relationer där det lustfyllda får

huvudrollen. Alla delar är inkluderande och

representationen är bred för att så många

elever som möjligt ska hitta något de kan

relatera till.

När ni utgår från gemensamma

läsupplevelser får ni en gemensam

utgångspunkt som inte handlar om

någons privata upplevelser. Då blir också

diskussionerna i klassrummet friare, och

insikterna ni får större.

Nyhet!

Dec

VÅGA LÄNGTA – LÄRARHANDLEDNINGEN

ISBN 978-91-7881-410-7

Pris 198 kr, ca 40 sidor

Lärarhandledning

+ 4 böcker

Hela

paketet

665 kr

Du sparar 15%

(totalt 117kr)

Lärarhandledningen till serien Våga längta

innehåller värderings- och diskussionsövningar

som är anpassade för högstadiet och gymnasiet.

De går att använda i flera av skolans ämnen.

Utgångspunkten är inkludering med fokus på att ge

läraren ett arbetsmaterial som känns både relevant

och användbart.

Hört på Bokmässan:

”Vi har köpt in Utanför plan-böckerna till

skolbiblioteket. De är väldigt bra, och uppskattade.

Böckerna lånas inte ut men byter

väldigt ofta hyllplats ... ”

VÅGA LÄNGTA-PAKETET

ISBN 978-91-7881-605-7

Pris 665 kr, lärarhandledning + 4 böcker

10

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Michael längtar efter att

få kyssa någon. Men han

får aldrig vara med om

någonting. På Instagram

kan han vara Mika, som är

rolig. Där finns Loe, som

verkar intresserad av Mika.

Men är det okej att låtsas

vara någon annan?

VÅGA LÄNGTA 1 – NÅGON

ANNAN

ISBN 978-91-7881-390-2

Bok + CD 978-91-7881-391-9

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday

Ekwurtzel

Utgivning: 2 december

Pris 146 kr, 56 sidor

Från 13+, Lix 19

Hegas-nivå 4

Lova har varit tillsammans

med Namir i fyra månader.

De har försökt ha sex en

gång, men det blev inte bra.

Lova har bestämt sig för att

de ska prova igen. Men tänk

om Namir inte vill? Tänk

om det inte går? Kommer

de att kunna fortsätta vara

tillsammans om det blir

dåligt en gång till?

VÅGA LÄNGTA 2 – LÄTTARE I

MÖRKRET

ISBN 978-91-7881-395-7

Bok + CD 978-91-7881-396-4

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday

Ekwurtzel

Utgivning: 2 december

Pris 146 kr, 56 sidor

Från 13+, Lix 19

Hegas-nivå 4

Mira har varit kär i Julia

så länge hon kan minnas.

Men de har aldrig pratat

med varandra. Under en

brandövning i skolan råkar

de bli inlåsta tillsammans

i ett klassrum. Ensamma.

Ingen vet att de är där. Ska

Mira våga säga något nu?

VÅGA LÄNGTA 3 – VÄNTAT

SÅ LÄNGE

ISBN 978-91-7881-400-8

Bok + CD 978-91-7881-401-5

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday

Ekwurtzel

Utgivning: 2 december

Pris 146 kr, 56 sidor

Från 13+, Lix 19

Hegas-nivå 4

Jonas förhållande med Leo

är inte perfekt. Men i kväll är

det fest, och allt ska bli bra.

Det är maskerad. Jonas har

hittat de perfekta kläderna

som gör att han kan vara sig

själv. Men är Leo är tillräckligt

intresserad? Eller finns det

någon annan på festen som

är mer intresserad av vem

Jonas egentligen är?

VÅGA LÄNGTA 4 – MIN TUR NU

ISBN 978-91-7881-405-3

Bok + CD 978-91-7881-406-0

Författare: Anna Ahlund

Omslag: Leon Remstedt

Översättare: Marie Helleday

Ekwurtzel

Utgivning: 2 december

Pris 146 kr, 56 sidor

Från 13+, Lix 19

Hegas-nivå 4

Evelyn och hennes

kompisar har startat ett

mixlag i basket. Arvid spelar

i laget men Evelyn tycker

mest att han är störig. Men

när han är sjuk och hon

lämnar hans skolböcker får

hon se en mjuk sida hos

Arvid som väcker Evelyns

intresse.

UTANFÖR PLAN 1 – STARKT

FÖRSVAR

ISBN 978-91-7881-248-6

Författare: Anna Jakobsson Lund

Pris 146 kr, 56 sidor

Hegas-nivå 4

Arvid och Evelyn är med

i samma basketlag. Ibland

träffas de och har sex vilket

är det bästa Arvid vet. Han

blir bara mer och mer kär i

Evelyn. Men hon verkar inte

tycka likadant. Vad är det

som inte stämmer?

UTANFÖR PLAN 2 – SLÄPPA IN

ISBN 978-91-7881-251-6

Författare: Anna Jakobsson Lund

Pris 146 kr, 45 sidor

Hegas-nivå 4

Du hittar alla titlar på hegas.se • 11


Man ska alltid se

på historien som

preliminär

Hans Albin Larsson är professorn i historia som

faktagranskat böckerna På plats i tiden. Han har helt

enkelt kollat om berättelsen stämmer med det vi vet

om historien. Men varför är det viktigt att kunna sin

historia och vad innebär det egentligen att vara aktivt

historiemedveten?

Hans Albin berättar att det finns

olika definitioner av begreppet

historiemedvetande. Den lättaste

att förstå är den som står i grundskolans

kursplan för historia. Det

handlar om att få ett historiskt

sammanhang, att genom dåtiden

förstå nutiden och framtiden bättre.

Ett aktivt historiemedvetande

är att omvandla förståelsen till

en personlig bedömning av dåtid,

nutid och framtid. När vi förstår

att saker som händer nu har påverkats

av saker som hänt tidigare,

kan vi också göra en bedömning

av vad som kan hända i framtiden.

– Ett samhälle utan historiekunskaper

är som en individ utan

minne.

Historia, läsning och kritiskt tänkande

hänger samman

Men vilken roll har läsningen i detta?

Jo, genom att läsa kan vi också

lära oss mycket om världen och om

vår historia. Det finns böcker som

utspelar sig i en annan tid eller

som berättar om världens historia.

Genom dem förstår vi hur saker

och ting blivit som de blivit. Ju mer

vi lär oss om det förflutna, desto

mer kan vi förstå om oss själva och

nutiden, men också framtiden.

”Ett samhälle utan

historiekunskaper är

som en individ utan

minne.”

Att läsa om historia gör oss bättre

på kritiskt tänkande. En viktig del

av historieundervisningen är att

lära sig vad som hänt. En annan är

att förstå hur vi vet allt vi vet om

historien. Om man lär sig hur man

bedömer om en historisk händelse

ägt rum eller inte, kan man också

lära sig att vara kritisk till annat

man läser. Saker och ting måste

bevisas, värderas och prövas, det

12

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


är en viktig grundsten i ett kritiskt

tänkande.

När historien skrivs om

Ibland kan det hända att man

hittar någonting som förändrar

historien. Kanske visar det sig

att någonting skedde på ett helt

annat sätt? Om vår nutid är som

den är på grund av dåtiden, vad

händer när dåtiden förändras?

– Man ska alltid se på historien

som preliminär, alltså tillfällig,

eftersom det hela tiden kan komma

fram nya historiska källor eller

fynd.

”Man ska alltid se på

historien som preliminär,

alltså tillfällig,

eftersom det hela

tiden kan komma fram

nya historiska källor

eller fynd.”

Ofta handlar det om arkeologiska

fynd som avslöjar religiösa seder

eller handelskontakter vi tidigare

inte visste fanns. Historien är därför

någonting som ständigt förändras

och för varje nytt fynd kan

vi förstå vår samtid ännu bättre.

– Historia förändras hela tiden,

kanske precis motsatsen till vad

många tror?

Väck intresset för historia

Genom att läsa kan man väcka

intresset för historia. Ännu bättre

är det om man diskuterar det

man läst. Även att se på historiska

bilder och historiska kartor kan

skapa nyfikenhet och en lust att

lära sig mer.

– Detta kan både skolan och föräldrarna

bidra med och stimulera.

När man är ute och går i naturen

eller på stadens gator och torg kan

man som lärare eller förälder peka

på byggnader, broar, kvarndammar

och annat man stöter på, tala

om det man ser, varför det finns,

varför det ser ut som de gör och

om från vilken tid de kan vara.

Det finns också många exempel

i vårt samhälle som går att koppla

”Historia förändras

hela tiden, kanske

precis motsatsen till

vad många tror?”

till historien. Saker vi säger, gör,

vad vi heter och olika byggnader är

en bra ingång till historien. Varför

heter du som du heter? Var kommer

den här traditionen ifrån? Det

är också någonting som är bekant

vilket gör att det både blir roligare

och lättare att förstå. Att läsa om

detta och diskutera med varandra

kan öppna upp för både spännande

tolkningar och intressanta

samtal.

– Man blir också garanterat

klokare av det.

En skönlitterär ingång till viktiga händelser, platser och uppfinningar i vår historia.

MYSTERIET MED DEN

HEMSÖKTA STUGAN

Författare: Torsten Bengtsson

ISBN 978-91-7881-351-3

Pris 159 kr, ca 80 sidor,

Hegas-nivå 3

MYSTERIET MED DEN

HEMSKA SANNINGEN

Författare: Torsten Bengtsson

ISBN 978-91-7543-870-2

Pris 210 kr, 80 sidor,

Hegas-nivå 3

PABLO PÅ GALÁPAGOS

Författare: Åsa Storck

ISBN 978-91-7543-864-1

Pris 159 kr, 76 sidor,

Hegas-nivå 4

ALICE I STRATFORD

Författare: Åsa Storck

ISBN 978-91-7881-288-2

Pris 159 kr, 80 sidor,

Hegas-nivå 4

LISA & MAX 1

– DEN FANTASTISKE

DOKTOR FLEMING

Författare: Patric Nyström

ISBN 978-91-7881-261-5

Pris 159 kr, 64 sidor,

Hegas-nivå 4

Du hittar alla titlar på hegas.se • 13


Andra populära böcker av Cecilia!

Cecilia Sundhs böcker om

stenålders-pojken Vind är riktigt

populära. Kanske beror det på att

de utspelar sig i Norrland, långt

ifrån flintan?

Nya affischer kommer varje

termin. Du beställer dem

kostnadsfritt från hegas.se – de

är ett spännande inslag i vilket

klassrum som helst.

Tobias Gard är skolbibliotekarien

som använder gamification för

att väcka läslusten. Vet du att

han även är författare till två

riktigt rysliga novellsamlingar för

slukaråldern? Knackaren är den

första ...

Du hittar alla Bokpraten på

YouTube, bara sök på Hegas. Om

du använder dig av MeraHegas.se

finns de även där. Bokpraten alltså.

”Tillbaka på jobbet idag och passade

på att läsa den här förträffligt

rysliga boken! tror nog att barnen

kommer gilla skarpt! [...]”

@fnym90 om Knackaren

I West Prides HBTQ-bibliotek

under Bokmässan fanns flera

titlar från Hegas som exempel på

inkluderande litteratur för barn

och unga. Riktigt roligt!

Följ med på vår

läslust-resa på

Instagram!

14

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Få 10 000:– till ditt läslust-projekt!

För alla er vardagshjältar

som arbetar ute i skolorna

har Hegas inrättat ett

stipendium om 10 000:– för

arbete med inspirerande

läsprojekt med eleverna.

För läsning handlar faktiskt

om inkludering!

Vem kan söka?

Hegas kommer att stödja ett

projekt, som uppfyller våra

kriterier att främja läsning,

läsfärdighet och läslust på

ett kreativt, lustfyllt och

inspirerande sätt.

Självklart ur ett barnoch

ungdomsperspektiv,

med

mångfald,

allas lika värde, rättigheter och

möjligheter som grund.

• Projektet skall genomföras under

HT 2020 till VT 2021, vara knutet

till en grundskoleverksamhet

och den sökande kan vara en

skolledare, pedagog, bibliotekarie

eller annan personal på skolan. En

ansökan per skola.

• Storleken på gruppen av elever

som deltar i projektet är inte av

betydelse. Det kan röra sig om en

mindre elevgrupp, en klass eller

hela skolan. Det är också möjlig

att genomföra projektet i samarbete

med någon annan

organisation eller verksamhet.

Sista ansökningsdag 25/5 2020.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer: hegas.se/stipendium.html

Du hittar alla titlar på hegas.se • 15


Låt MeraHegas

bli en del av dina elevers

läsupplevelse

MeraHegas är din och dina elevers digitala verktygslåda

med e-böcker, Läsnycklar och Tema-boxar. Allt arbetsmaterial

är framtaget av legitimerade lärare för lärare – kopplat

till Lgr 11. Eleven kan utnyttja den digitala världens fulla

potential och svara med text, bild, ljud eller film.

Kostnadsfritt …

Läsnycklar

till alla

våra titlar

• Du har tillgång till digitala

Läsnycklar (som vi kallar

vårt arbetsmaterial).

• Du kan själv redigera och

anpassa Läsnyckeln till just

dina elever.

• Uppgifterna ger eleverna

en kreativ upplevelse när de

läser, till exempel kan de välja

om de skall svara med text,

ljud, bild eller film.

• Starkare läsupplevelse att

prata och jobba med sin

läsning i grupp.

… börja prenumerera!

eBok

Över 200 titlar

+ =

Temabox

eBok

eBok

Kärlek,

Lilla skräck …

mobbning etc

• Utöver Läsnycklarna får

du tillgång till hela Hegas

utgivning som e-böcker.

• Alla texter i böcker, Läsnycklar,

övningar etc. har talsyntes.

• Tema-boxar fyllda med

ämnen där du kan jobba

ämnesöverskridande, med

kärlek, nybörjarläsning,

mobbning etc.

I boxarna ingår specialutvecklade

Läsnycklar och ett

färdigt urval av titlar med

anknytning till temat. Även

detta tar förstås legitimerade

lärare fram.

Vad väntar

du på?

Läs mer på

merahegas.se/

komigang

Fördjupad

läsförståelse

Förstärkt

läsupplevelse

Kreativa

lektioner

KAMPANJ!

Du får första månaden

kostnadsfritt och vi

bjuder dessutom på

prenumerationen under

sommarlovet mellan

15 juni och 15 augusti. Efter

din provmånad kan du välja

att prenumerera i 3, 6 eller

12 månader.

Just nu kostar prenumerationen

3 kr per elev och

månad.

MeraHegas hjälper

dina elever att bli

motiverade läsare.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!