10.01.2022 Views

Hösten 2021

Inspiration och tips till dig som pedagog!

Inspiration och tips till dig som pedagog!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hej pedagog!

Låt eleverna påverka

sin framtid!

sid. 4

Snacka känslor

i klassrummet

sid. 12

3 perspektiv

på läslyssning

sid. 10

Aktuella boktips!


Hej pedagog!

Hegas lättläst-nivåer

Visst känns det underbart att sluka en bok? Lika

viktigt är det att förstå och reflektera över bokens

innehåll. Dina elever får säkert öva läsförståelsen

ofta. Om det är en Hegas-bok ni läst tillsammans och

du har ont om tid finns MeraHegas. Där hittar du

färdigt arbetsmaterial som sätter igång boksnacket

i klassrummet. Läs mer på sidan 6.

Du sköna framtid

I det här numret fokuserar vi på framtiden. Både

från det lokala samhällsengagemanget på Barsebäcks

Monterssoriskola till hur vi kan tillgängliggöra

läsningen för fler genom tjänster som ILT. Högstadieläraren

Helena Paunonen berättar hur hon jobbar

med läslyssning i sina SVA-grupper på sidan 10.

Snacka känslor i klassrummet

På sidan 12 hittar du dessutom en intervju med

psykologen Liv Svirsky som har hjälpt många barn

genom åren. Hon släpper en lättlästa faktaserie om

grundkänslorna hos oss. Hennes tips? Börja snacka

känslor tidigt i skolan!

Ansök till Hegas stipendium

Sist men inte minst! Du känner väl till Hegas stipendium?

Varje vårtermin ger vi ut 10 000 kronor till

en skola eller bibliotek som driver ett läslust-projekt.

Voxnadalens gymnasium vann i våras. Håll utkik

under våren 2021 när vi öppnar ansökan igen!

Hegas redaktion

Hegas-nivå 1:

För dig som vill ha en kort och koncis

läsupplevelse.

Hegas-nivå 2:

För dig som vill läsa berättelser på ett

enkelt språk med korta meningar.

Hegas-nivå 3:

För dig som vill ha en utmanande

berättelse med ett vardagligt språk

Hegas-nivå 4:

För dig som vill läsa berättelser som

kräver en viss förförståelse och utvidgar

ditt ordförråd.

Hegas-nivå 5:

För dig som vill läsa på ett mer nyanserat

språk och möta fler svåra ord.

Hegas Utforskar-nivåer

Nivå 1:

För dig som är nyfiken på ämnet.

Vardagligt och konkret språk som är

enkelt att avkoda. Luftiga och bildrika

uppslag.

Nivå 2:

För dig som kan lite grann men vill

lära dig mer om ämnet. Vardagligt och

konkret språk som är enkelt att avkoda.

Uppslag med både text och bild.

Nivå 3:

För dig som vill lära dig mer om

abstrakta teman, som rör vår omvärld

och vårt inre liv. Konkret språk som är

enkelt att avkoda. Uppslag med både

text och bild.

Kom ihåg att alla nivåer är lättläst-bearbetade!


Hurra!

Voxnadalens gymnasium i Edsbyn vann Hegas stipendium

2021! Läsprojektet ska leda in ungdomarna i en läsande

värld. Vi ställde några frågor till skolbibliotekarien Anette.

Varje vårtermin kan du ansöka

Hegas läslust-stipendium om

10 000 kronor för arbete som

främjar läsning på ett lustfyllt

och inspirerande sätt. I år tilldelas

stipendiet Voxnadalens gymnasium

med ett läsprojekt som ska

öka gemenskapen, där eleverna lär

sig av varandra och lär sig om olika

kulturer.

Tre olika program ingår i projektet

Läsprojektet involverar elever

på Barn- och Fritids-, Introduktionoch

Industriprogrammet. Klasserna

ska under läsåret 21/22 läsa och

diskutera i läsgrupper. Och boktipsa

varandra!

– Det är värdefullt och berikande

att höra vad andra tycker.

Det kan göra att man själv

börjar fundera utifrån ett annat

perspektiv. Det är viktigt att vi

visar varandra att vi läser. Det kan

smitta av sig och vi hittar kanske

genom boktipsen något vi själva

är intresserade av, berättar skolbibliotekarien

Anette Lindblom.

Foto: Privat

Vad är ditt superknep

för att

väcka läslust

hos läsovilliga

ungdomar?

– Ge aldrig upp! Det gäller

att fortsätta tipsa om böcker

på ställen där ungdomar

ser, t ex sociala medier, hyllor

med nyinköpta böcker både i

biblioteket och skolans café. Ju

fler på skolan, både elever och

personal, som visar och berättar

om att de läser desto bättre,

säger Anette.

Du hittar alla titlar på hegas.se • 3


Foto: Privat

Låt eleverna

påverka sin

framtid!

ISBN

978-91-8008-204-4

Pris 109 kr, Utforskar-nivå 2

Samhällsengagemanget bland dagens barn och unga är

stort. Hur kan du stötta dina elever i att påverka sin egen

framtid? Ett knep är att boktipsa om faktaböcker om

demonstrationer, ett annat är att låta barnen bli grävande

reportrar. Vi har samlat de bästa tipsen!

Historiskt sett har människor alltid

protesterat mot orättvisor i samhället.

Bakom dagens demonstrationer

finns det en lång historia,

som är viktig att känna till innan

man själv ger sig ut på gatorna.

Därför släppte vi faktaboken

Demonstrera, där människorättsaktivisten

Linnéa Claeson guidar

läsaren. I faktaboken får barnen

lära sig allt från att göra egna

plakat till hur de vässar sina bästa

argument.

– Boken såg vi som extra angelägen

att göra eftersom vi tycker

det är viktigt att barn och unga

får redskapen för att själva kunna

skapa den framtid de vill ha. Vi

hoppas på att den kan hjälpa alla

drivna och samhällsengagerade

unga att påverka sin egen framtid,

säger förläggaren Malin Nyman.

Viktigt att ha koll på reglerna

Vilka rättigheter har du som

demonstrant? Demonstrationsrätten

finns skriven i grundlagen,

men det krävs ett tillstånd hos

4


polisen senast en vecka före

demonstrationen. Utan tillstånd

kan demonstrationen behöva

avbrytas. Dessutom får man böter.

Så här säger Linnéa Claeson i

boken:

– Det är viktigt för mig att ha

koll på reglerna. Jag är jurist och

har stor respekt för våra lagar och

regler men kämpar ibland också

för att de ska förändras. Om man

vill förändra något är det viktigt

att ha kunskap om vad man får

och inte får göra.

Öva på reporter-rollen

Förutom att demonstrera kan

barn påverka sin närmiljö genom

att till exempel agera reportrar.

Terese Grevstad är mellanstadielärare

på Barsebäcks Montessoriskola

och undervisar i källkritik

inom olika arbetsområden. Hon

låter exempelvis eleverna granska

webbplatser när de söker information

till skolarbete. Och hon driver

projektet ”Staden” som handlar

ISBN 978-91-8008-301-0

Pris 158 kr, Hegas-nivå 3

om hållbar utveckling i en stad.

Hennes elever har intervjuat

kommunpolitiker, familjemedlemmar

och pedagoger på

skolan om just hållbarhet. Då är

SPLEJ-reporterblocket till stor hjälp.

– Genom att först använda

blocken vid intervjuerna har de

sedan lättare för att skriva sina

artiklar, berättar Terese.

Känns mer på riktigt

Blocken strukturerar intervjuerna

för eleverna, där allt finns samlat

på ett och samma ställe. Och ett

reporterblock bidrar också till

känslan vara en journalist.

– Det kommer kännas mer

verkligt om de antecknar i blocket

och får vara reportrar ”på riktigt”

än om de bara skulle skriva ner på

ett papper.

Hur upplevde eleverna att jobba

med blocket?

– Eleverna tyckte om formatet

på blocket. Det var också bra med

instruktionerna och hjälpfrågorna

i blocket.

Reporter-

VAD ...

Block

tycker du om ....?

gör du för ...?

anteckningar

REPORTER

10-pack

290 kr

REPORTERBLOCK

ISBN 978-91-7881-997-3

Pris 54 kr/st, 80 sidor

Terese Grevstad låter sina elever agera

reportrar med SPLEJ-reporterblock.

30-pack

690 kr

10-PACK

ISBN 978-91-7881-998-0

Pris 29 kr/st

30-PACK

ISBN 978-91-7881-999-7

Pris 23 kr/st

Du hittar alla titlar på hegas.se • 5


MeraHegas

– av lärare för lärare

3 vanliga frågor

1. 2. 3.

Jag har så fullt upp med mina

elevgrupper att jag inte hinner

ändra eller anpassa Läsnycklarna.

Kan jag ändå använda

dem i min undervisning?

– Läsnycklarna är utformade

så att de är klara att användas

som de är. De behöver inte

ändras eller fixas till på något

sätt. Men möjligheten finns

om du har elever som behöver

specialanpassat material. Och

du kan spara dina ändringar och

använda dem till flera elever.

6

Hur kan Läsnycklarna hjälpa mig

med måluppfyllelsen?

– Frågorna i Läsnycklarna kan

användas både som träning på

läsförståelse och som test för

att se hur väl eleven har förstått

texten. När eleven har svarat på

frågorna och skickar in svaren

låses Läsnyckeln och elevens svar

kan inte ändras.

Jag vill läsa en bok tillsammans

i klassen och få en gemensam

läsupplevelse. Fast eleverna

befinner sig på väldigt olika nivå

vad gäller läsning. Hur hjälper

Läsnycklarna mig?

– Genom att välja en Hegas-bok

kan alla vara med. Låt de starkare

eleverna arbeta med alla uppgifter

medan de svagare får utvalda

frågor att jobba med. De svagare

eleverna får hjälp att förstå och

hitta djupare mening i boken vid

klass- eller gruppdiskussioner.

Alla elever får läsa en bok som ger

en upplevelse och nya erfarenheter.

Och en bok blir ju ALLTID bättre

när man delar läsupplevelsen!


Få igång boksnacket i klassrummet med MeraHegas! Där hittar

du gratis arbetsmaterial till alla Hegas böcker, framtaget av

legitimerade lärare för lärare.

Läsnycklarna på MeraHegas fördjupar

boksamtalet i klassrummet.

Allt arbetsmaterial är

framtaget av legitimerade lärare

– med koppling till Lgr11. Du kan

arbeta ämnesöverskridande

med samhällskunskap, historia

och svenska – i en och samma

Läsnyckel! Eftersom du känner

dina elever bäst kan du välja vilka

diskussionsfrågor som passar just

dem.

1600-talshistoria med musketörerna

I Läsnyckeln till Alexandre Dumas

äventyrsklassiker från 1844 får

elever diskutera skildringen av

livet på 1600-talet och de olika

kontinenterna och världshaven

som Musketörerna besöker.

Diskutera moraliska dilemman

I Läsnyckeln till Spring för livet

tränar ungdomarna förmågan att

resonera och argumentera kring

moraliska föreställningar och värderingar,

samt reflektera över hur

individer och samhällen formas.

Mänskliga rättigheter på 1800-

talet

Diskussionsfrågorna till Oliver

Twist handlar om allt från levnadsvillkoren,

sociala skyddsnät till

mänskliga rättigheter på 1800-

talet i jämförelse med nutid.

Gör som andra pedagoger – kom igång med

MeraHegas! Du hittar instruktionsfilmer och

en utskriftbar manual på hemsidan.

Skanna QR-koden för att komma igång!

7


Fnissa in

i framtiden!

Visst är det härligt att skratta när man

läser? Låt framtidens bokslukare fängslas

av böcker med en stor dos humor.

ARGH! Knäppa

äventyr med

pirat-apor

Skrattet

är aldrig

långt borta!

ISBN 978-91-7881-937-9

ISBN 978-91-7881-640-8

ISBN 978-91-7881-961-4

ISBN 978-91-7881-819-8

Helskruvad

klassiker

Knasiga och

roliga äventyr

i butiken

Humor och vänskap

när det är som bäst!

8


ISBN 978-91-7881-673-6

Behöver vi säga

något mer?

Galna upptåg

i serieformat

ISBN 978-91-7881-827-3

ISBN 978-91-7881-885-3

Barnens

stora favorit!

ISBN 978-91-7881-754-2

ISBN 978-91-7543-782-8

Faktabok

med mycket

humor

Du hittar alla titlar på hegas.se • 9


3 perspektiv

på läslyssning

Läslyssning är omdiskuterat

i skolvärlden. Ersätter det

självständig läsning? Nej,

men det tillgängliggör

läsningen för desto fler

elever. Här får du ta del av

tre perspektiv på läslyssning:

ILT, högstadieläraren Helena

Paunonen och författaren

Daniel Åberg.

På Inläsningstjänst (ILT) kan

eleven hänga med i texten

genom att både läsa och lyssna

på e-boken samtidigt. Tjänsten

underlättar för barn med läs- och

skrivsvårigheter och de som lär

sig det svenska språket.

– Genom att titlarna görs

tillgängliga för alla elever så

undviker man att de elever som

har särskilda behov ”pekas ut”.

Istället är ingången att alla kan

och får läsa med öronen, berättar

Jakob Skogholm, VD på ILT.

Ny standard i hela EU

E-boken har utvecklats från fasta

och oanpassningsbara pdfformat

till flödande och flexibla

digitala böcker. Texten anpassas

efter skärmens storlek och läsaren

kan enkelt justera typsnitt,

bakgrundsfärg och teckenstorlek.

QR-koder och videoklipp kan

också bäddas in.

Det flödande formatet får

starkt politiskt stöd. EU:s tillgänglighetsdirektiv

som träder

i kraft 2025 innebär att alla

e-böcker ska finnas i flödande

format. Hurra!

Foto: iStockphoto

En bro mellan text och elev

Högstadieläraren Helena

Paunonen använder frekvent

ILT i sin undervisning med

SVA-grupper. Textmedföljningen

blir en bro mellan den upplästa

texten och eleverna.

10


13+

Högstadielärare,

Helena Paunonen

Foto: Privat

– Det kan liknas vid att

högläsa! Eleverna hör hur orden

uttalas, hur satsmelodin låter

och hur ord stavas.

För henne är den gemensamma

läsningen viktig, oavsett

hur långt eleverna har kommit i

språket. De diskuterar, skrattar

och samlar minnen kring boken.

Och när alla elever har tjänsten

på sina datorer slipper Helena

leta efter klassuppsättningar.

– Jag behöver inte resa runt på

alla bibliotek för att hitta tjugo

titlar, säger Helena.

nämligen vara rätt hård.

– Publiken stänger genast

av om de tycker att något blir

tråkigt. Då gäller det att jag har

gjort mitt jobb som författare

så att publiken hela tiden är på

tårna och vill ha mer.

författare,

Daniel Åberg

Daniel berör i ljudformat

Författaren Daniel Åberg vet

hur man berör. Han är känd från

ljudboksvärlden med serien

Virus. I höst debuterar han som

lättläst-författare med ungdomsdystopin

Avbrottet. Vanan

från ljudboksskrivandet tar han

med sig in i lättlästvärlden.

– De ljudböcker som fungerar

bäst är de som berättar raka,

kärnfulla, intresseväckande

historier med starka karaktärer.

Jag tror – och hoppas! – att det

är en formel som fungerar i det

lättlästa formatet också.

Berättelsen måste gripa tag i

läsaren. Ljudbokspubliken kan

Foto: Sara Arnald

Du hittar alla titlar på hegas.se • 11


Normalisera snacket om

känslor!

ISBN 978-91-8008-267-9

Psykologen Liv Svirsky är känd för sina böcker om barnpsykologi.

Under hösten lättlästdebuterar hon på Hegas

med en faktaserie om grundkänslorna. I Rädd och Arg lär

sig läsaren att förstå sina egna känslor.

Psykologen Liv Svirsky har gett

ut flera böcker om barnpsykologi

för den vuxna publiken.

Nu riktar hon sig äntligen mot

barnpubliken.

– Jag tycker att det har saknats

barnböcker på den svenska

marknaden som förklarar känslor

på barnens språk. Böcker som

får dem att känna igen sig och

relatera – det behövs!

Gör känslosnacket mer allmängiltigt

Liv ser lättlästa barnböcker som

ett av många viktiga medel

för att sprida information om

bland annat ångestproblematik.

Genom att ge ut böcker som

är tillgängliga för alla och inte

bara till barn som mår dåligt

kan känslorna upplevas som mer

allmängiltiga.

– Om vi kan få barn att tidigt

prata om känslor och förstå känslor

så tror jag att väldigt mycket

är vunnet på väldigt många plan.

Förväntan att må helt bra

Att förstå sina känslor kring rädslor

och ilska är inte bara viktigt

för barn. Det kan även vuxna dra

lärdom av.

– Vi lever i en tid där vi förväntar

oss det perfekta i många

avseenden. Att förstå sina egna

känslor är också att förstå att det

är normalt att ibland vara rädd,

ibland arg och att man ibland

mår dåligt.

Rädsla är ett uråldrigt system

Liv berättar att rädsla är kroppens

uråldriga system som

signalerar en fara. Men om

systemet går igång när det inte

finns någon fara kallas det istället

för ångest. Då blir reaktionen

problematisk.

ISBN 978-91-8008-049-1

12


– Kroppen gör sig redo på att

fly men i själva verket är hotet

att hålla en liten redovisning för

sina klasskamrater, säger Liv.

Förväntan att må helt bra

Att förstå sina känslor kring rädslor

och ilska är inte bara viktigt

för barn. Det kan även vuxna dra

lärdom av.

– Vi lever i en tid där vi förväntar

oss det perfekta i många

avseenden. Att förstå sina egna

känslor är också att förstå att det

är normalt att ibland vara rädd,

ibland arg och att man ibland

mår dåligt.

Experter guidar läsaren

Alla böcker i Utforskaren bygger på ett personporträtt

där en expert guidar läsaren. Eftersom fakta innehåller

många ämnesspecifika ord, har faktaserien en

helt egen nivåsättning på 3 nivåer. Håll utkik efter

förstoringsglasen!

Fakta blandas med

bildrika uppslag

Hej Liv !

Jag heter Liv Svirsky och

arbetar som psykolog

och psykoterapeut. I mitt

arbete träffar jag både

barn, ungdomar och vuxna

med många olika sorters

problem. Några är deprimerade och ledsna, andra

är rädda och känner ångest och vissa har svårt att

somna, till exempel.

De barn som kommer till mig brukar nästan alltid

ha med sig en förälder. När vi träffas pratar vi

om barnets tankar, känslor och beteenden. Ibland

ses vi bara några gånger, ibland blir det många

gånger. Oftast träffas vi på mitt kontor men

ibland ses vi på andra platser. Var vi ses och hur

ofta vi träffas beror lite på vad barnet vill ha

hjälp med.

Så ger du

hopp till barnen!

Psykologen Liv ger

sina 3 bästa tips.

· Din reaktion spelar roll! Genom

att agera lugn när barn får

ångest, visar du att det är okej

och inget farligt.

· Lider barnet av klimatoro?

Visa att du tar problemen på

allvar genom att engagera dig i

någon slags klimataktivism. Ta

gärna med barnet i ditt engagemang.

Barn får hopp genom att

känna att de gör något och att

se att andra också gör det.

Vad äR RädsLoR bra föR?

Känslor är viktiga. De

4

signalerar till oss hur vi

mår och vad vi behöver

göra i olika situationer.

Är vi glada så har vi

det bra. Men om vi blir

ledsna så vet vi att vi

behöver ta hand om

oss och få tröst. Och

om vi blir arga så vet vi

att något är fel. Då vet

vi att vi behöver göra

något för att lösa det vi

blir arga över.

Experten LIV delar med

sig av sina erfarenheter!

Jag tycker det är läskigt när vi kommer

till landet och jag ska gå på toaletten. Där har

jag sett spindlar flera gånger. Stora dessutom,

de tycker jag är värst! Jag är rädd för att de ska

krypa upp på mig, in under kläderna eller i håret

och sen fastna där. Jag ryser bara jag tänker på

det.

8 9

5

Foto: Privat

· Normalisera samtalet om

känslor! Genom att börja tidigt

kommer barnen att förstå sina

egna känslor bättre.

Kan rädslor vara bra?

Psykologen Liv Svirsky berättar om rädslor

och ger tips på hur du kan hantera dem.

Du hittar alla titlar på hegas.se •

13


hegasforlag

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

grafiska romaner

helskruvade klassiker

För hästtokiga!

vardagsLivet!

6-8 år

klassiker

Ny superhjälte!

Usch! Det

ser riktigt

smutsigt ut

där inne ...

Galet

roligt

Ryslig

läsning

FATTA GREJEN!vår mat eller mun. Och på så sätt kan flugan

Kan du fatta att det är på grund av alla

Skräck-noveller

CRe e Py

Hegas böcker – lä ta a t läsa. Svåra att motstå.

Rymd-äventyr

9-12 år

de här bakterierna som flugan sprider

sjukdomar! Den slår sig först ner på

avföring eller döda djur och sedan på

smitta oss med sjukdomar som tuberkulos,

polio, lepra, tyfus, dysenteri och många

andra sjukdomar.

50 51

Fatta grejen …

… stillar både skrattsuget och kunskapstörsten. Perfekt läsning för

lågstadiet!

Kaxig

fotbollstjej

hegasforlag

Förstå dina

känslor!

Pynta i biblioteket

eller klassrummet!

Du vet väl om att vi släpper

nya kostnadsfria affischer

varje vår- och hösttermin?

Lesbisk

kärlek

Rysliga resor ...

… passar för elever

som har kommit

igång med läsningen

och vill ha en lättläst,

spännande och rolig

berättelse.

Foto: Bjarke Ahlstrand

Vill dina elever bara läsa skräck?

Tipsa om Benni Bødkers skräcknoveller 666. Riktigt läskigt

– speciellt som ljudbok!

14


Bokpraten på YouTube

Du vet väl att

Hegas har

bokprat till

gamla och nya

titlar på vår

Youtube-sida?

Hämta inspiration eller låt barnen

titta och välja de böcker de tycker

är mest intressanta!

#bookface

Spelifiera

läsningen

Utmana eleverna

i våra escape rooms!

Håll koll

på Hegas!

Prenumera

på nyhetsmejlen

Hegas nivåer

Prickarna berättar vilken nivå

det är på texten. Ett enkelt

sätt att ge eleven rätt bok på

rätt nivå. Mer läslust!


Klassrummets

nya maskot?

Lyft bokpraten och högläsningen till

nya höjder med Flugo-dockan …

Bäzzzta

bokprataren!

99 kr/st

… eller ta hjälp

av MeraHegas!

Skanna QR-koden.

Skriv egna sagor!

Öva på berättelseteknik med Skruvade sagorkortleken

– som utgår från karaktärerna i

Lilla skräckbiblioteket! Eleverna övar på att

känna igen strukturer samtidigt som det

skapar riktigt skruvade och läbbiga sagor.

Vågar du?

1-pack

79 kr

6-pack

259 kr

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

www.hegas.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!