17.01.2022 Views

Bladet dec 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

God Jul<br />

och Gott Nytt År<br />

<strong>Bladet</strong><br />

<strong>2021</strong><br />

Vi fortsätter hålla avstånd!<br />

KFABS VD<br />

MATS ÅKERLUND<br />

GÅR I PENSION<br />

SIDAN 3<br />

32 LÄGENHETER<br />

BYGGS VID<br />

KAPLANEN 7<br />

SIDAN 4–5<br />

BESÖK? HYR<br />

EN LÄGENHET<br />

TILL GÄSTERNA<br />

SIDAN 7


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

Ny hos oss<br />

på KFAB<br />

Vi hälsar Daniel Hällström<br />

varmt välkommen till<br />

KFAB. Han började arbeta<br />

hos oss 14 juni som teknisk<br />

förvaltare.<br />

Smått<br />

& Gott<br />

KFAB:s VD<br />

lämnar över rodret<br />

De senaste 14 åren har Mats Åkerlund varit VD för Kungsörs<br />

Fastighets AB. Han hade kunnat gå i pension för flera år sedan,<br />

men har valt att stanna för att uppdraget är så roligt. I<br />

månadsskiftet februari–mars 2022 är det dock dags att lämna<br />

över ansvaret till hans efterträdare.<br />

HUSKURAGE<br />

FRÅN ORO<br />

TILL TANKE<br />

Under hösten har KFABs<br />

hyresgäster fått en handbok<br />

i att visa omtanke och<br />

civilkurage i hus där vi<br />

bor. Den innehåller enkla<br />

råd om hur vi kan hjälpa<br />

varandra till trygga hem –<br />

och ibland rädda liv.<br />

Syftet är att vi tillsammans<br />

arbetar mot tryggare<br />

miljö och trivsel.<br />

– Visst skulle jag orka lite till, men<br />

nu har jag bestämt mig för att gå<br />

i pension. 14 år har det blivit och<br />

det har gått oerhört fort! Det lilla<br />

bolaget gör att det aldrig blir långtråkigt!<br />

Här är alltid många olika<br />

saker att göra – allt från kundkvalitet,<br />

medarbetare och utveckling<br />

till byggmöten, ekonomi, hyresförhandlingar<br />

osv. Och en social<br />

kontakt med många människor!<br />

När Mats Åkerlund började på<br />

KFAB 1 november 2007, så var<br />

antalet vakanta lägenhet betydligt<br />

högre. Samhällssituation var<br />

annorlunda då än vad det är idag.<br />

Idag har vi istället kö till våra<br />

lägenheter.<br />

Att utvecklingen gått så bra i<br />

Kungsör menar Mats är personalens<br />

förtjänst och framhåller med<br />

stolthet kompetenta medarbetare<br />

som en stor anledning till att KFAB<br />

idag är ett uppskattat bolag.<br />

– Jag har träffat så många härliga<br />

och duktiga människor genom<br />

åren! Det är viktigt att ta hand om<br />

dem, för utan dem fungerar det<br />

KFAB:s telefontider<br />

under jul- och nyårshelgen <strong>2021</strong>–2022<br />

Torsdag 23/12 KFAB håller öppet kl 7.30–12.00<br />

Fredag 24/12<br />

KFAB är stängt<br />

Torsdag 30/12 KFAB håller öppet kl. 7.30–14.30<br />

Fredag 31/12<br />

KFAB är stängt<br />

Onsdag 5/1 KFAB håller öppet kl 7.30–12,00<br />

Torsdag 6/1<br />

KFAB är stängt<br />

OBS! Kontoret har fortfarande stängt för besök pga Covid19.<br />

När kontoret är stängt kan du vid akuta fel och störningar alltid vända dig<br />

till Securitas tel. 021-13 09 00. Felanmälan: Kontakta oss på tel. 415 04,<br />

via vår hemsida eller ”Mina sidor” på internet och i KFAB:s bostadsapp.<br />

BLADET ETT MAGASIN FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS KUNGSÖRS FASTIGHETS AB UPPLAGA: 1.000 EX. TRYCK: AB SPARVEN&CO <strong>2021</strong><br />

2<br />

inte. Det blir också allt viktigare<br />

att erbjuda hög servicenivå och<br />

snabb återkoppling. Hos oss behöver<br />

kunskapen vara bred eftersom<br />

vi är ett litet bolag. Vi behöver<br />

kunna mycket om allt.<br />

Mats skrattar glatt åt frågan vad<br />

han kommer göra när han snart<br />

blir pensionär.<br />

– Den frågan ja! Där kom den! Jag<br />

har lite planer på att uppta fotografering.<br />

När världen öppnar upp<br />

igen vill jag gärna resa också. Jag<br />

gillar att åka till storstäder – Las<br />

Vegas är en favorit!<br />

– Den dagliga kontakten med<br />

medarbetare och kunder kommer<br />

jag nog sakna mest. Första tiden<br />

kommer jag säkert gå upp som<br />

vanligt så får jag se hur lång tid<br />

det tar innan jag kommer på att<br />

jag inte ska åka till jobbet, avslutar<br />

Mats med ett glatt skratt.<br />

Mats Åkerlund, varmt tack för dina<br />

värdefulla insatser och entusiastiska<br />

engagemang hos KFAB. Vi önskar<br />

dig ett härligt pensionärsliv!<br />

Vi önskar alla våra hyresgäster<br />

God Jul &<br />

Gott Nytt År!


VD Mats Åkerlund:<br />

–Ytterligare ett ovanligt år<br />

Ännu ett år har förflutit där vi till stor del har anpassat våra liv till en pågående<br />

pandemi. Vaccinationerna har ju inneburit att vi kunnat återgå till ett mer normalt<br />

liv i alla fall. Efter att de flesta restriktioner togs bort i slutet av september<br />

återgick Sverige i stort till hur det var innan.<br />

Det är dock många som väljer att inte besöka<br />

stora folksamlingar eller att resa någonstans.<br />

Vi får hoppas att vi slipper ytterligare stora utbrott<br />

av smittade personer och därmed ökat tryck på vår<br />

sjukvård. Det kan dock konstateras att vi aldrig<br />

kommer att kunna återgå till hur det var innan<br />

pandemin. Vi kommer att behöva ändra vårt sätt<br />

att leva.<br />

För KFAB har <strong>2021</strong> inneburit att vi fortsatt förberedelserna<br />

med att kunna starta arbetet att bygga<br />

nya lägenheter. Vår bostadskö har under året inte<br />

minskat utan vi har i stället sett en ökning under<br />

<strong>2021</strong>. Vi har inte heller sett någon konsekvens<br />

av pandemin gällande våra kunders möjligheter<br />

att sköta sina hyresbetalningar. Någon ökning av<br />

avhysningar har inte skett.<br />

DYRT MED EL<br />

Det finns olika teorier varför vårt el-pris rusat i<br />

höjden under hösten. Vad vi kunnat konstatera är<br />

att priset stigit mellan 150–200 procent jämfört<br />

med för ett år sedan.<br />

Elkostnader är något som drabbar både KFAB<br />

samt er som hyresgäster. Detta innebär att ni som<br />

hyresgäster får ökade kostnader för den hushållsel<br />

ni förbrukar. Om vi på KFAB inte behöver få så<br />

stora ökade kostnader kan vi minska våra krav vid<br />

hyresförhandlingarna.<br />

HYRESFÖRHANDLINGAR<br />

Under <strong>2021</strong> har vi återigen erhållit en inflation<br />

som kommer att påverka våra kostnader gällande<br />

bland annat våra entreprenörer och vitvaror.<br />

Elkostnader samt personalkostnader kommer<br />

också att öka till 2022. Det genomförs en ny fastighetstaxering<br />

vilket gör att vår fastighetsskatt blir<br />

högre. Då vårt mål också är att upprätthålla den<br />

underhållsnivå vi har haft under de senaste åren,<br />

gör detta tillsammans att vi behöver komma att<br />

begära en höjning av utgående hyror för 2022, i<br />

de förhandlingar med Hyresgästföreningen Aros<br />

Gävle vi kommer att kalla till.<br />

Mats Åkerlund, VD för Kungsörs Fastighets AB.<br />

behövt skjuta fram vissa underhållsprojekt. Dessa<br />

kommer nu att kunna genomföras.<br />

Allt har sin tid, även ett så utmanande och härligt<br />

arbete som vd på Kungsörs Fastighets AB.<br />

Då det är dags för nuvarande vd att gå i pension<br />

har vi under andra halvan av <strong>2021</strong> genomfört arbetet<br />

med att rekryterat en ny vd till bolaget.<br />

Jag som slutar min tjänst i början av nästa år får<br />

börja med att tacka att jag fått varit här under<br />

drygt 14 år. Ett mycket stimulerande och omväxlande<br />

arbete, med kontakter med hyresgäster och<br />

hyresgästförening i många olika ärenden.<br />

Vi har under den här tiden varit med på kommunens<br />

resa att växa i storlek. Byggt nya bostäder, de<br />

första som KFAB byggt på 25 år. Vi har dessutom<br />

börjat bygga ytterligare bostäder <strong>2021</strong>–2022.<br />

Jag kommer att arbeta ytterligare några månader<br />

så vi får kanske möjligheten att mötas under denna<br />

tid.<br />

Jag vill till slut önska alla<br />

en God Jul och ett Gott Nytt År!<br />

MATS ÅKERLUND VD<br />

PERSONAL<br />

Under <strong>2021</strong> har vi äntligen anställt en ny teknisk<br />

fastighetsförvaltare. Vi har på grund av att vi<br />

saknat en fastighetsförvaltare under nästan ett år<br />

3


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

KFAB bygger centrala<br />

hyreslägenheter<br />

vid Kaplanen 7<br />

Vid Kaplanen 7 bygger Kungsörs Fastighets AB nya lägenheter, klara för<br />

inflyttning 2022–2023. I närheten finns centrum, badhus, förskola, skolor,<br />

livsmedelsaffärer, restauranger och hamnområde.<br />

Vid Kaplanen 7, mellan Skolgatan<br />

och Karlavägen, växer ett<br />

nytt flerbostadshus fram med<br />

fyra våningar och 23 lägenheter.<br />

Dessutom byggs en befintlig<br />

byggnad om och efter ombyggnationen<br />

kommer den att innehålla<br />

nio lägenheter i gatunivå.<br />

Lägenheterna är moderna med<br />

väl utbyggt kabel-tv-nät med<br />

möjlighet till internetanslutning.<br />

Planen för båda projekten är<br />

inflyttning under 2022–2023.<br />

Vid Kaplanen bor du centralt<br />

med bekvämt avstånd till samhällsfunktioner.<br />

Det är nära till<br />

centrum, badhus, livsmedelsaffärer,<br />

idrottsplats, restauranger,<br />

förskolor, skolor och hamnområdet.<br />

Båtplats finns att hyra på<br />

nära håll.<br />

För mer information, kontakta:<br />

Kungsörs Fastighets AB<br />

info@kfab.kungsor.se<br />

0227-415 00<br />

En befintlig byggnad intill Kaplanen byggs om för att innehålla nio lägenheter i gatunivå.<br />

4


Smått<br />

& Gott<br />

Mellan Skolgatan och Karlavägen byggs ett nytt flerbostadshus med 4 våningar och 23<br />

lägenheter.<br />

KAPLANEN 7<br />

32 LÄGENHETER<br />

Passar dig som vill hyra<br />

lägenhet i KFABs regi<br />

BOENDEFORMER<br />

Hyreslägenhet<br />

PRIS<br />

Ännu ej förhandlat<br />

AVSTÅND<br />

Järnvägsstation 1 km<br />

5 min med cykel<br />

Eskilstuna cirka 27 km<br />

20 min med bil<br />

15 min med tåg<br />

Söka lägenhet/anmäl dig till nyproduktion<br />

Gå till www.kfabkungsor.se och logga in<br />

med ditt användarnamn och lösenord.<br />

Detta behöver du göra för att kunna<br />

göra en intresseanmälan på en lägenhet.<br />

Det krävs att du har startat i gång dina<br />

kö-poäng och du samlar en poäng/dag<br />

från att du registrerade dig.<br />

INGEN PLAST<br />

RUNT ELLER I<br />

BRUNA PÅSEN!<br />

Plast i matavfallet är ett<br />

återkommande problem.<br />

När matavfallspåsen ligger<br />

i en plastpåse kan vi<br />

inte göra biogas eller gödsel<br />

av materialet. Om det<br />

ligger plast i matavfallet<br />

så bränns det istället för<br />

att användas till biogas.<br />

Därför blir din sortering<br />

helt meningslös och istället<br />

en miljöbelastning om<br />

du inte håller påsen fri<br />

från plast. Om påsen är<br />

fuktig – använd en extra<br />

matavfallspåse eller lägg<br />

lite hushållspapper eller<br />

äggkartong i botten.<br />

Tack för din hjälp!<br />

Det räcker inte med att du bor hos oss,<br />

du måste se till att dina kö-poäng är i<br />

gång. Det är samma kö-poäng som gäller<br />

för nyproduktion. För att ställa dig på<br />

kö till nyproduktion, logga in på vår<br />

hemsida, under ”mina profiler” kan du<br />

ändra i ”önskemål” och kryssa för ”Nyproduktion<br />

kv Kaplanen”. Har du frågor<br />

kring detta kan du kontakta uthyrningen.<br />

UNDERHÅLLS-<br />

ÅTGÄRDER <strong>2021</strong><br />

• Hissbyte Kinnekullevägen 7B<br />

• Hissbyte Kinnekullevägen 7D<br />

• Hissbyte Karlavägen 37<br />

• Byte av undercentral Drottninggatan<br />

3<br />

• Byte av undercentral Karlavägen<br />

10<br />

• Installation av porttelefon och<br />

Tvättstugebokning på Drottninggatan<br />

7<br />

• Installation av porttelefon och<br />

tvättstugebokning på Kinnekullevägen<br />

3<br />

• Nytt låssystem Drottninggatan<br />

4<br />

• Målning trapphus Syrenvägen<br />

2<br />

• Målning trapphus Syrenvägen<br />

4<br />

• Nya armaturer installerade på<br />

garage Syrenvägen 3.<br />

5


Det naturliga boendet i Kungsör<br />

Gårdsfest på Västergårdarna<br />

I september så anordnades det<br />

en gårdsfest på Västergårdarna<br />

i samarbete med Hyresgästföreningen,<br />

KFAB och Vafab.<br />

Det var välbesökt och uppskattad<br />

gårdsfest där hyresgäster<br />

kunde träffas ute och<br />

ställa frågor till oss som var<br />

där.<br />

Där bjöds det på fika, tipspromenad<br />

och musikunderhållning<br />

med Torgny Hellberg.<br />

Vafab var där och informerade<br />

om hur vi ska sortera våra<br />

hushållssopor.<br />

6


För Dig som är<br />

hyresgäst hos KFAB!<br />

Biljetter köps på KFAB:s kontor och priset är<br />

80 kr/biljett<br />

Betalning via Swish eller debitering på hyresavin.<br />

För bara 300 kronor per natt kan hyresgäster hos KFAB<br />

hyra en möblerad övernattningslägenhet när gäster kommer.<br />

Hyr en av våra<br />

hotellägenheter<br />

För dig som är hyresgäst hos KFAB finns<br />

möjlighet att hyra en möblerad övernattningslägenhet<br />

när du får besök.<br />

Den ena lägenheten är belägen på Kinnekullevägen<br />

9 Vån 3. Lägenheten består av 2 rum med<br />

dusch och kokmöjligheter och är utrustad för 3<br />

personer.<br />

Den andra ligger på Frejgatan 4 A Vån 3, hiss<br />

finns. 1 rum och kök och är även den utrustad<br />

för 3 personer.<br />

Båda lägenheterna är utrustade med möbler,<br />

husgeråd, mikrovågsugn, TV, täcken, kuddar och<br />

städutrustning.<br />

Gästerna får själva hålla med lakan och handdukar.<br />

Bamse och vulkanön:<br />

25/12 kl.14, 26/12 kl.14<br />

Utvandrarna:<br />

25/12, 28/12, 2/1 kl.19.30<br />

Sing 2: 25/12, 26/12, 29/12,<br />

1/1, 2/1 kl.17<br />

Tills solen går upp:<br />

26/12, 29/12 kl.19.30<br />

Städning ingår inte utan den som hyr ansvarar<br />

för att lägenheten är städad när man lämnar<br />

den. Utebliven eller bristfällig städning debiteras<br />

hyresgästen i efterskott.<br />

För KFAB:s hyresgäster är priset endast 300<br />

kronor per natt som debiteras i samband med<br />

hyran.<br />

OBS! Rökning och husdjur är inte tillåtna i någon<br />

av våra möblerade övernattningslägenheter av<br />

allergiskäl.<br />

För mer info eller bokning - kontakta oss på tel<br />

0227-415 04.<br />

The Matrix Resurrections:<br />

27/12, 30/12 kl. 19.30<br />

No Time To Die – Bond:<br />

1/1 kl 19.30<br />

Filmerna visas på<br />

BIOGRAFEN<br />

THOR MODÉEN TEATERN<br />

www.thormodeen.com<br />

7


De två först öppnade rätta lösningarna vinner var sitt presentkort värt 300 kr.<br />

Skicka in det lösta korsordet senast den 1 februari 2022 till KFAB Box 15, 736 21 Kungsör.<br />

Namn............................................................................................................................................Tel...........................................<br />

Adress..........................................................................................................................................................................................<br />

Våra korsordsvinnare<br />

för 2020 var:<br />

Kerstin Öijwall<br />

och Nils Persmar<br />

Det naturliga boendet<br />

i Kungsör

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!