27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LOVISA SNICKARS<br />

AKA Trädgårdsgatans Scarlett Johansson<br />

är en dam värd att slåss för! Hon är (oftast)<br />

lugn och sansad, med en mysaura som heter<br />

duga. Men en varning till dig som är intresserad:<br />

Lämna aldrig dina nycklar till Lovisa, då<br />

hennes största (men enda!) brist är att hon är<br />

mycket duktig på att tappa bort nycklar.<br />

Söker: Tall, dark and handsome.<br />

SIMON LARSSON<br />

Allas favoritgrabb, kanske framförallt på<br />

grund av sitt smittsamma skratt. Enligt säkra<br />

källor ska före detta 1Q ha överlämnat titeln<br />

som “nationens främsta Simon” till denna sötnos<br />

redan innan årsskiftet. Vem vet hur långt<br />

han kan nå i år?<br />

Söker: Någon som (också?) är fast på 00-talet.<br />

DAVID COHEN<br />

Vem vill inte ha händerna i de här lockarna?<br />

Här har vi en man med ett hjärta av guld som<br />

verkligen vet hur man har kul. Står han inte<br />

bakom bardisken och blandar drinkar så bygger<br />

han Sveriges framtid från klassrummet.<br />

Ett all around-kap, helt enkelt. Man får dock<br />

se till att hålla i honom hårt, så att han inte<br />

rusar iväg för att nissa i baren!<br />

Söker: Någon som kan köra (på).<br />

EMILIA NORDSTRÖM<br />

En norrländsk skönhet som kan supa sig barstoppad<br />

på sittning och plugga hela dagarna<br />

på punschverandan. VA! Både kul och flitig?<br />

Tänk att en sådan supertjej kan få gå lös. Det<br />

måste vi genast ordna.<br />

Söker: Mustasch.<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!