27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1.<br />

Flogstavrålet. Det existerar ENDAST i Uppsala<br />

Universitets marknadsföring av Uppsala som<br />

studentstad. De tycker det är en rolig och skön<br />

anekdot och printar upp den i tusentals ex i<br />

campustidningen för att visa på hur skojiga<br />

studenter är. Nämn inte flogstavrålet!<br />

2.<br />

Nationsjämförelsen. Alla nationer är exakt<br />

samma sak. På det stora hela kan du gå<br />

med i precis vilken du vill och du kommer<br />

få ungefär samma sak: härlig gemenskap<br />

och fem kronor billigare kaffe. Sen att VG<br />

är ogött och ÖG är kanon är inget ämne någon<br />

behöver diskutera – sånt vet vi bara.<br />

4.<br />

Fattigstudent-tropen. Pinsamma pinsamma<br />

instagram-kontot TNKVRT körde i december<br />

en julkalender med en trope (stereotyp som<br />

befästs genom diskurs) varje dag. Ingen trope<br />

är starkare i Uppsala än den om den fattiga<br />

studenten. Instagramstories från IKEA läggs<br />

ut med caption: “Handla upp CSN:et :/ fattig<br />

student”. Hur kan detta inte vara mer tabu?<br />

Har ni sett studenter? Dom unnar sig sushi efter<br />

tentan och handlar kycklingfilé på Folkes<br />

Livs för att “det är så långt till ICA Väst”. Det<br />

finns fattiga studenter men det är faaan inte<br />

dom som snackar om det. Du har elva tusen i<br />

månaden, bor för tre och två i rackarberget och<br />

din öl kostar trettiofem kronor. Du kallar dig<br />

bara fattig student för att du tänker att det förväntas<br />

av dig. Studentstereotypen. Akta dig!<br />

3.<br />

Kissa i handfat-anekdoter. Jag bor i korridor<br />

med endast handfat på rummet. De första<br />

veckorna drog jag galet många stories om<br />

att den kunde användas som toa. Jag berättade<br />

om att mina manliga korridorsvänner<br />

inte gick ut ur rummet på hela dagar eftersom<br />

de hade mikro och handfatstoa på rummet.<br />

Alltid för noll skratt och på sin höjd ett<br />

usch. Ni kanske inte hade någon tanke på<br />

att dra kissa i handfats-anekdoter… men om<br />

ni får ett infall är mitt tips att undvika det.<br />

Oavsett om du är recentior eller förste kurator,<br />

se upp för dessa fällor. Vi kommer<br />

alla tids nog att finna ro i vår roll som student<br />

utan att behöva prata om den. Då kan<br />

vi prata om ämnen som är viktiga på riktigt<br />

– typ att det är dags att riva ekonomikum.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!