27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REDAKTörernas hej<br />

Vi heter Hugo och Filippa och är Östgöta<br />

nations hetaste, snyggaste och mest ödmjuka<br />

redaktörer (den här terminen). När vi tog oss<br />

an den hisnande uppgiften att skapa vårens<br />

första nummer hade vi målet att skapa en tidning<br />

där frasen “nytta och nöje” får ge vika<br />

för “nöje och nepotism”. Därför gav vi oss ut<br />

på nätet och sökte på olika latinska fraser. Vi<br />

fastnade för “cordis gravitas”, eller “sinnets<br />

allvar” på svenska. Självklart med förhoppningen<br />

om att det skulle tolkas och misstol-<br />

kas, om och om igen, i sann östgötsk anda.<br />

Det blev till slut ett fantastiskt nummer som<br />

vi hoppas ska underhålla er på toan, rädda<br />

er från bakfyllan och få er att piggna till vid<br />

morgonkaffet.<br />

Men: ingen <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong> utan östgötar.<br />

Därför vill rikta ett stort tack till alla<br />

medverkande som förgyller dessa sidor. Vi<br />

vill också passa på att tacka alla läsare, trogna<br />

som otrogna.<br />

/Redaktörerna<br />

Filippa Kindblom (f. 2001) är född<br />

västgöte, men en sann östgöte i hjärtat.<br />

Hon studerar runskrift och läser<br />

aggressiva brev från Gustav Vasa. Tidigare<br />

har Filippa blivit publicerad i<br />

bland annat <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong> 2021:3<br />

och <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong> 2021:4. Hon<br />

tycker om skvaller och att hänga på<br />

ÖG:s vind. Filippa är för närvarande<br />

sysselsatt med att fria.<br />

Hugo Jonsson (f. 1999) är en sann<br />

östgöte. Han studerar hur man lever<br />

sunt och läser erotiska noveller. Tidigare<br />

har Hugo blivit publicerad i<br />

bland annat <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong> 2021:3<br />

och <strong>Nya</strong> <strong>Phosphoros</strong> 2021:4. Han<br />

tycker om att dra opassande skämt<br />

och att lyssna på gubbrock. Hugo är<br />

i nuläget sysselsatt med att planera<br />

måndagsdrinkar.<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!