27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

En inte så<br />

Text och foto: Filippa Kindblom<br />

vit<br />

VIt MÅNad<br />

“Hur mycket dricker du egentligen?” frågade<br />

en vän mig någon gång i höstas. Frågan var<br />

inte obefogad, men jag tyckte att han överdrev<br />

– bara för att han nästan aldrig dricker<br />

innebär det inte att jag har ett problem. Alla<br />

dricker mycket i Uppsala! Det är en del av<br />

studentlivet! Jag svarade honom, uppriktigt,<br />

att jag faktiskt hade dragit ner på drickandet,<br />

att förra veckan var lugn. Jag räknade på fingrarna:<br />

tisdag, torsdag och lördag. Tre dagar,<br />

det är ju inte mycket alls. Min vän höll med.<br />

Men så slog det mig – jag hade ju faktiskt<br />

druckit på onsdagen också, när jag var på dejt (!).<br />

Och juste, jag jobbade ju på fredagen, och då<br />

drack jag såklart efter det. Veckan som jag<br />

hade upplevt som lugn innehöll alltså fem<br />

dagar med alkohol och fest. (Mina två nyktra<br />

dagar var jag helt enkelt för bakfull för att<br />

ens kunna tänka på alkohol utan att må illa.)<br />

Samtalet fick mig att tänka efter och jag<br />

frågade folk till höger och vänster om alkohol.<br />

Väldigt många drack precis lika mycket<br />

som mig, om inte mer, men de verkade<br />

inte tycka att det var ett problem – snarare<br />

tvärtom. Även jag har romantiserat (och<br />

Ett dekadensens bord efter en av många kvällar<br />

som råkade sluta fyra på morgonen istället<br />

för tio på kvällen.<br />

romantiserar i ärlighetens namn nog fortfarande)<br />

bilden av en fattig student som lever<br />

på öl och rödtjut. Men nu bestämde jag mig<br />

för att januari skulle bli en helt vit månad.<br />

Mest för att se att jag kunde. Och för färre<br />

dåliga beslut klockan fem på morgonen;<br />

färre dagar där jag vandrar runt<br />

med bakfyllan som ett trögt dis i hjärnan.<br />

Den första januari skriver jag följande i<br />

min dagbok: Jag är så bakis från nyårsfirandet att<br />

ett lätt illamående följer mig hela dagen. Oerhört<br />

osugen på alkohol överhuvudtaget. Till en början<br />

var nykterheten alltså i alla fall bitvis enkel.<br />

Mitt tentaplugg slukade all tid och nationspubarna<br />

var ändå stängda. Men kvällarna...<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!