27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Simon Larsson –<br />

Ög:S ansikte utåt<br />

Mannen som får Brad Pitt att se ut som Bert<br />

Karlsson har äntligen kommit till Uppsala<br />

Simon Larsson går under många namn. Vissa känner<br />

honom som ÖG:s papi, eller killen som<br />

nästan hade sönder fritösen, men mest känd<br />

är han tack vare sin titel ”ÖG:s posterboy”.<br />

Jag fick chansen att intervjua denna levande<br />

legend, och han gjorde mig inte besviken.<br />

”Jag är så avundsjuk på<br />

Simon, han har alla blonda<br />

tjejer i klubbverket virade<br />

runt sitt lillfinger. Han<br />

lever mitt drömliv. ”<br />

- William Norling,<br />

mångsysslare<br />

Foto: Hugo Jonsson<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!