27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

amatörastrologerna<br />

fiskarna<br />

Sluta tig! Det är dags att ta ett socialt kliv<br />

framåt. Bort från böckerna, ritblocket eller<br />

pianot. Jaja, du är ett konstnärligt geni,<br />

men ut i världen med dig! Det lidande geniet<br />

är en kliché som är passé. Om du vågar<br />

satsa kan du bli festens mittpunkt, än<br />

sen om det betyder minnesluckor och blåmärken.<br />

Som man festar får man ligga!<br />

gissar lite<br />

skorpionen<br />

19 feb - 19 mar 23 okt - 21 nov<br />

Att ständigt söka utmaningar och jämföra sig<br />

med andra tär på energin, och efter en kall<br />

vinter behöver du få vila i stunden. Att låta<br />

andra komma in i ditt liv kan verka läskigt,<br />

men frukta inte! Dina nya bekantskaper kommer<br />

vara fler än ÖGs bukisgäng – du återfinns<br />

nämligen på listor över andras favoritpersoner.<br />

Lyckodag: 30 april<br />

Vårens tips: Bubbel är gott OCH kalorisnålt.<br />

stenbocken<br />

22 dec - 20 jan<br />

Ett ekorrhjul har aldrig varit något för dig.<br />

Du är alltid på väg framåt med hög hastighet,<br />

men ibland känns det som att det inte<br />

är du som styr. Bromspedalen är ett nödvändigt<br />

ont, och det kan vara bra att reflektera<br />

över vart du är på väg. Inte all framgång<br />

kan mätas i nollor på ett kontoutdrag.<br />

Lyckodag: Jämna fredagar.<br />

Vårens tips: Vuxenleksaker.<br />

vattumannen<br />

21 jan - 18 feb<br />

Du är en i grund och botten uppfinningsrik<br />

och intelligent person, men dina akademiska<br />

och professionella framsteg är inte alltid<br />

självförverkligande. Ta din kreativitet<br />

till nya områden av livet – glöm skolan,<br />

glöm jobbet. Den här våren är det din tid<br />

att stå på scenen, och kanske kommer din<br />

obesvarade kärlek hitta fram till inkorgen.<br />

Lyckodag: 22 maj<br />

Vårens tips: Bravo har fler smaker än apelsin.<br />

vågen<br />

Vintermörkret bjöd på många prövningar,<br />

men nu i vår kommer solen tillbaka och du<br />

kan nå inre balans igen. Men för att klara<br />

det måste du våga vara själv. Var inte ihop<br />

bara för att vara ihop. Kärleken kommer<br />

när du minst anar det. Det är som med skor:<br />

du måste prova dig fram för att hitta rätt.<br />

Lyckodag: 16 april<br />

Vårens tips: Blått bläck är för mesar.<br />

tvillingarna<br />

23 sep - 22 okt 21 maj - 20 jun<br />

Nyfiken i en strut! Känner du igen dig? Nja,<br />

de gångna åren har inte varit lätta, och vardagen<br />

har aldrig varit såhär tråkig. Ditt sug<br />

på nya äventyr har minst sagt inte stimulerats<br />

på länge, så i vår är det dags att ändra på det.<br />

Njut av den nya friheten, se dig omkring och<br />

låt din sociala sida skina starkare än vårsolen!<br />

Lyckodag: 25 mars<br />

Vårens tips: Mer speglar i sängkammaren.<br />

Lyckodag: 14 maj<br />

Vårens tips: Skaffa vänner med KK-kort.<br />

31 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!