27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYA PHOSPHOROS<br />

UTElista<br />

NFT, KRYPTO OCH AKTIER<br />

Riktiga skitgrejer som jag inte förstår. Borde<br />

inte ens behöva säga det här men köp blommor<br />

till din dejt istället. (Reds. anm: Hans<br />

aktier har gått ner femton procent, ta inte ekonomiska<br />

råd från honom.)<br />

Riktiga cocktails<br />

Borgerligt och dyrt.<br />

prata om höga eloch<br />

bensinpriser<br />

Tänd ett ljus och åk elsparkcykel istället.<br />

Ett av ÖG:s bästa och mest omtyckta par. Tyvärr<br />

innebär det att de är hopplöst otrendiga. Ett<br />

giftermål är kanske på sin plats? I bild: Cornelia<br />

Andersson och . Pärla Nguyen<br />

FÖRELÄSNING PÅ PLATS<br />

Levde verkligen inte upp till hypen. Och då<br />

ska jag inte ens börja snacka om salstentor.<br />

Förhållanden<br />

Var väl egentligen aldrig inne men en del av<br />

er tycks hålla på ändå. Köp blommor till någon<br />

annan än din partner så får ni garanterat<br />

mer spänning i vardagen.<br />

William Norling är en känd<br />

sanndrömmare och etablerad<br />

trendspanare. Tidigare har<br />

han förutspått den ekonomiska<br />

krisen i Tunisien<br />

och scrunchiens återkomst.<br />

Han är även en av<br />

ÖGs hetaste singlar.<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!