14.04.2022 Views

Blå Bandet nr 2-2022 april-juni

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund. Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor. Ledare, krönikor, debatt & insändare. Medlems- och organisationsinformation.

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund.
Artiklar om alkohol, narkotika och sociala frågor.
Ledare, krönikor, debatt & insändare.
Medlems- och organisationsinformation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÅRGÅNG<br />

140<br />

N:R 2 APRIL - JUNI <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140<br />

JENNY BERGGREN<br />

BLÅBANDSMEDLEM SOM ILLUSTRERAT<br />

DEN NYA BARNBOKEN ”HÄR ÄR DU”


www.jagser.se ww.blabandet.se www.lp-verksamheten.se<br />

N:R APRIL - JUNI <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3-4 Infodemin här för att stanna<br />

8-9 Spritlangare når unga via<br />

sociala medier<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

15 Krönika: Lena Elmquist<br />

Kunskap är viktigt<br />

17 Gästkrönika: Vidar Aronsson<br />

Bibliotekens kraft - nu och då<br />

23 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

Föreningar viktiga för demokratin<br />

INTERVJUER & REPORTAGE<br />

5-7 Illustrerat pekboken ”Här är du”<br />

12-13 Hörsta firade 130-årsjubileum<br />

KULTUR<br />

19 Bokrecension:<br />

Mörkret och den rosa bubblan<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 19<br />

Ont i magen<br />

Ont i magen är en bok som vänder sig till vuxna som har<br />

ansvar för barn. Med boken tar vi sikte på att öka kunskap<br />

hos den vuxne för att på så sätt möta behoven hos barn i<br />

utsatta situationer och tidigt upptäcka tecken på brister<br />

i omvårdnad.<br />

I den här boken får du konkreta råd att ta med dig i<br />

mötet med barn. Boken kan användas av alla men<br />

särskilt av personal på förskolor. Boken är skriven<br />

av Erle Sellevåg. pedagog och författare, i samarbete<br />

med <strong>Blå</strong> Kors Norge.<br />

I materialet JAG SER får du fler råd om hur du som<br />

vuxen kan göra skillnad i barns liv och situationer.<br />

Boken är översatt till svenska av JAG SER,<br />

ett projektet som drivs av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och<br />

LP-verksamheten.<br />

Ont i<br />

magen<br />

Erle Sellevåg<br />

Välkomstpaket nya medlemmar <strong>2022</strong><br />

Vattenflaska, våra böcker & tidningar<br />

Ont i magen; Fjärilar i magen; Lyssna på barnen<br />

Senaste <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>; Jultidningen Norrsken (värde 300 kr)<br />

Gratis medlemskap <strong>2022</strong>!<br />

Medlemsansökan: www.blabandet.se<br />

Nykterhet behöver du aldrig ångra!<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP,<br />

ADRESSER<br />

Till och med 25 år<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom:<br />

Tjarls Metzmaa ><br />

26 år och äldre<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Per-Olof Svensson ><br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

08 - 667 62 52<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

JOHAN SJÖÖ<br />

Verksamhetsstrateg<br />

070-4941366 johan.sjoo@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

070-3609174 ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

Plusgiro: 21276-1 Bankgiro: 437-3015<br />

Swish: 123-4495362<br />

PERSONAL<br />

TJARLS METZMAA<br />

Verksamhetschef<br />

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

073-6143897 (kontorstid)<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

3<br />

EMMA FRANS<br />

”Infodemin” här för att stanna”<br />

Emma Frans, doktor i epidemiologi, är ofta återkommande gäst i TV och<br />

radio. Det som bidrar är hennes förmåga att nå fram till allmänheten, genom<br />

att förmedla kritiskt tänkande på ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid ett<br />

seminarium i Stockholm berättade hon bl.a. om varför vaccinmotståndet<br />

i flera länder varit stort.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Coronapandemin påverkade oss alla<br />

med restriktioner, för en del med<br />

utmanande arbetssituationer, för<br />

andra med allvarlig sjukdom som<br />

också kunde bli livshotande. Mitt i<br />

allt detta, ett stort informationsflöde<br />

genom dagliga presskonferenser<br />

och stor medial bevakning. Samtidigt<br />

spreds olika åsikter i något som<br />

kunde liknas vid en ”infodemi”.<br />

Emma Frans är även forskare vid<br />

Karolinska Institutet och vetenskapsskribent<br />

i Svenska Dagbladet. Några<br />

år före coronapandemins utbrott, gav<br />

hon 2017 ut boken ”Larmrapporten –<br />

Att skilja vetenskap från trams”. Syftet<br />

var att lära ut hur vi kan navigera<br />

genom den stora mängd information<br />

som vi nås av dagligen. Samma år<br />

fick hon ”Stora journalistpriset som<br />

årets röst” och utsågs även till ”Årets<br />

folkbildare.”<br />

I USA spreds uppgifter om att<br />

de nya vaccinen för corona kunde<br />

ge autism, mässling, påssjuka och<br />

röda hund. Detta spreds först genom<br />

en ansedd tidskrift som publicerar<br />

forskningsrapporter. Det gav trovärdighet<br />

men det visade sig att det<br />

fanns forskarfusk och den ansvarige<br />

läkaren för rapporten blev av med<br />

sin legitimation. Men skadan var<br />

redan skedd och vaccinmotståndet<br />

lever kvar.<br />

Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet, vetenskapsskribent och folkbildare


4<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong> 6-2020<br />

”INFODEMIN” HÄR FÖR ATT STANNA<br />

Emma Frans berättade att de som<br />

sprider detta är oroliga föräldrar och<br />

de som fött barn med någon form av<br />

skada och söker konkret förklaring.<br />

Det kan vara förståeligt men allvarligare<br />

är de som utnyttjar detta med<br />

helt andra avsikter.<br />

- De som vill destabilisera samhället,<br />

framhöll Emma Frans och<br />

fortsatte:<br />

- Genomgående falska påståenden<br />

får genomslag även om det kommer<br />

en notis med dementi.<br />

Emma Frans berättade från sin<br />

egen upplevelse vid Hötorgsdramat<br />

i Stockholm. Hon befanns sig i närheten<br />

men upplevde inte händelsen<br />

där en lastbil körde över människor<br />

på gågatan. Hon sprang därifrån men<br />

nåddes då av uppgifter om skottlossning<br />

vid Fridhemsplan dit hon var<br />

på väg.<br />

OBEKRÄFTADE UPPGIFTER<br />

Trots hennes egen förmåga att ”tänka<br />

kritiskt” blev situationen svår, då<br />

även de trovärdiga källorna spred<br />

obekräftade uppgifter.<br />

- Nu är det nyheter i realtid. Förr<br />

när en tidning skulle tryckas hann det<br />

göras efterforskningar.<br />

- När man är rädd är det inte så<br />

lätt att vara eftertänksam.<br />

Emma Frans gav också exempel<br />

på tillspetsade rubriker som ”Att<br />

vara singel är lika farligt som att<br />

röka” eller ”stillasittande är lika farligt<br />

som att röka”. Det ger utrymme<br />

för många tolkningar, särskilt om<br />

läsaren inte tar del av artikeln utan<br />

endast av rubriken.<br />

Coronapandemin har varit en historisk<br />

kris som på olika sätt påverkat<br />

oss och länder har haft olika hantering,<br />

det har varit en stresstest på oss<br />

individer, menade Emma Frans och<br />

konstaterade att vi ändå kan ställa<br />

om när det verkligen gäller.<br />

- Kriser testar också demokratin<br />

och vissa länder har utnyttjat<br />

detta, samhället behöver bli mer<br />

motståndskraftigt.<br />

- Det är viktigt att folk har förtroendet<br />

för samhället. Vi har också<br />

kunnat se att ”infodemi” är det nya<br />

normala.<br />

MYTER & KONSPIRATION<br />

Emma Frans gav exempel på myter<br />

och konspirationsteorier med att<br />

t.ex. fladdermöss, 5G-teknik eller<br />

biologiska vapen var upphovet<br />

till Covid-19. Vidare om alternativ<br />

behandling genom att dricka blekmedel,<br />

använda kokain eller dricka<br />

vodka. Privatpersoner kan obetänkt<br />

sprida missinformation vidare genom<br />

sociala medier.<br />

Infodemin är här för att stanna,<br />

konstaterade Emma Frans. Invasionen<br />

av Ukraina är ett tydligt exempel<br />

på detta, då vi dagligen får ögonblicksbilder<br />

men också obekräftade<br />

uppgifter.<br />

- Vi behöver bli ”vaccinerade” mot<br />

desinformation. Vi kan alla bli bättre<br />

på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.<br />

Det kan låta krångligt men<br />

alla kan ha ett kritiskt tänkande, ha<br />

källkritik, spåra ursprungskälla och<br />

om den är trovärdig.<br />

Gratis via e-post, beställ: nyhetsbrev@blabandet.se<br />

- Vi lever i en tid med influencers<br />

som får betalt som innebär intressekonflikter.<br />

- Samtidigt är det viktigt med<br />

källtillit, så vi inte är överdrivet kritiska<br />

mot trovärdiga forskare på t.ex.<br />

WHO och Folkhälsomyndigheten.<br />

Det är inte helt lätt när forskare<br />

är oeniga, något som enligt Emma<br />

Frans medier utnyttjar och beskrivs<br />

ibland som att ”de slåss i sandlådan”.<br />

Hon förklarade att en anledning till<br />

att forskare varit oeniga under pandemin<br />

är att det har varit ett pussel<br />

som läggs i realtid.<br />

Den mänskliga faktorn kommer<br />

också in när fakta värderas, den kan<br />

vinklas beroende på våra egna fördomar<br />

och förutfattade meningar.<br />

Emma Frans beskrev att detta kallas<br />

för ”Bekräftelsebias. Det innebär att<br />

man bara tar till sig åsikter och idéer<br />

som bekräftar det man redan tror<br />

eller tycker.<br />

- Det är en djup mänsklig egenskap<br />

att det är lättare att hitta en källa<br />

som bekräftar det man redan tror.<br />

MÅNGA ERFARENHETER<br />

Det finns många erfarenheter från<br />

coronapandemin där olika åtgärder<br />

har inneburit olika grader av uppoffringar.<br />

Äldre fick inte ta emot besök<br />

och elever blev hänvisade till digital<br />

undervisning. En del kunde arbeta<br />

hemifrån medan för andra var det<br />

en omöjlighet. En del hade gott om<br />

utrymme hemma medan andra hade<br />

det trångt.<br />

- Jag tror vi har fått en ny respekt<br />

för äldre, att det inte ska vara så stor<br />

personalomsättning vid hemtjänst.<br />

- En del förändringar kommer<br />

att sitta kvar som att oftare tvätta<br />

händerna.<br />

Seminariet ”Två år sedan pandemins<br />

utbrott – vi summerar åren<br />

med Emma Frans” arrangerades i<br />

Stockholm av Svenska sällskapet<br />

för nykterhet och folkbildning. Det<br />

sändes även digitalt och inleddes av<br />

generalsekreteraren Farida Al-Abani<br />

som berättade att detta var årets andra<br />

lunchseminarium.<br />

PER-OLOF SVENSSON


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

5<br />

JENNY BERGGREN<br />

Illustrerat pekboken ”Här är du”<br />

När intervjun görs med Jenny Berggren den allra första dagen i <strong>april</strong>, är<br />

hennes senaste illustrerade bok ”Här är du” precis klar på tryckeriet. Det<br />

är en pekbok, beställd av Region Västerbotten som ska delas ut till alla<br />

nyfödda i regionen de närmast kommande åren. Jenny är blåbandsmedlem<br />

och har vuxit upp i SBU (Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom) och har haft flera<br />

ledar- och förtroendeuppdrag.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

Jenny är uppväxt i en blåbandsfamilj<br />

med Berit och Gunnar samt de yngre<br />

systrarna Malin och Emma. Berit var<br />

en av ledarna för barnverksamheten<br />

<strong>Blå</strong> Klubben och barnen fick naturligtvis<br />

följa med. När Jenny gick i<br />

högstadiet och gymnasiet var hon en<br />

av ledarna för <strong>Blå</strong> Klubben regelbundet<br />

en gång i veckan.<br />

Under flera år var Jenny också en av<br />

ledarna för fyradagars barnläger på<br />

sommaren.<br />

- Detta gav erfarenhet i organisation<br />

och ledarskap så det har jag<br />

skrivit in i mitt CV, berättar Jenny.<br />

Under intervjun samtalar vi om<br />

hur bra föreningsengagemang kan<br />

vara för kunskap och erfarenheter<br />

som är svårare att få i skolornas<br />

lektioner. Jenny har haft styrelseuppdrag<br />

på alla nivåer i SBU, lokalt<br />

i Umekretsen, i distriktet och förbundsstyrelsen,<br />

oftast som sekreterare.<br />

- Där fick jag lära mig mer om hur<br />

samhället fungerar och förståelse för<br />

demokratiska processer. Det har jag<br />

senare haft nytta av i arbetet.<br />

Du växte upp i nyktert hem, hur<br />

blev ditt förhållande till alkohol<br />

senare?<br />

- Jag har aldrig känt behov av att<br />

dricka och har många kompisar som<br />

inte dricker. Men på högstadiet blev<br />

jag inte bjuden på klasskamraters fester<br />

för att alla visste att mina föräldrar<br />

var nykterister, det var lite surt.<br />

Jenny Berggren med originalillustrationen för framsidan<br />

till den nya pekboken ”Här är du” som nyligen kommit ut.


6<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong> 6-2020<br />

ILLUSTRERAT PEKBOKEN ”HÄR ÄR DU”<br />

- Men jag hade andra kompisar<br />

och under gymnasiet blev jag inte<br />

lika utanför.<br />

Jenny lyfter den återkommande<br />

frågan kring varför det ska behöva<br />

motiveras varför man väljer att inte<br />

dricka.<br />

- Man förväntades ha en anledning:<br />

”kör du bil, är du gravid, är du<br />

kristen?”. Jag var mer ifrågasatt när<br />

jag var yngre, inte nu längre.<br />

Jenny är uppvuxen i Håkmark,<br />

en mil norr om Umeå. De första sex<br />

skolåren gick hon i en liten skola i<br />

Hissjö, högstadiet i Umeå. För gymnasiet<br />

valde Jenny att gå i Umeå<br />

Waldorfskola för att den hade en<br />

bredare helhet med samhälls- och naturi<strong>nr</strong>iktning<br />

men också med estetisk<br />

i<strong>nr</strong>iktning. Jenny vill få möjlighet att<br />

utveckla sina konstnärliga talanger<br />

och samtidigt få med den mer traditionella<br />

kunskapsdelen.<br />

Detta var vid en tid när det ännu<br />

inte fanns så många alternativa skolor<br />

att välja på. Jenny trivdes bra och<br />

fortsatte sedan ett år på Edelviks<br />

folkhögskolas konst- och konsthantverkslinje.<br />

Innan dess, redan under mellanstadietiden,<br />

deltog hon i studieförbundet<br />

ABF:s kvällskurser.<br />

- Där lärde jag mig måla i olja, det<br />

var betydelsefullt, man lär sig så lätt<br />

som barn, framhåller Jenny.<br />

Efter folkhögskolan fortsatte<br />

Jenny med universitetsstudier i litteratur-<br />

och konstvetenskap och sedan<br />

vidare med påbyggnadsutbildning<br />

till bibliotekarie.<br />

Varför valde du detta?<br />

- Jag hade samtal med SYO-konsulent<br />

(Studie- och yrkesorientering) och<br />

det var ett av de förslag som kom<br />

upp. Jag gillar att strukturera upp<br />

saker, har stort bokintresse, började<br />

läsa när jag var fem år och började<br />

skriva dagböcker.<br />

- Jag skrev också böcker till släkten<br />

i julklapp.<br />

Under gymnasietiden sommarjobbade<br />

Jenny på måltidsservice och<br />

även som extrajobb under universitetsåren.<br />

Jenny berättar att det var bra<br />

med praktiska arbetsuppgifter som<br />

samtidigt gick att kombinera med<br />

att ”tänka”.<br />

Efter ett halvårs praktik på bibliotek<br />

fick hon sedan arbete på<br />

Robertsfors bibliotek 2007-2009 på<br />

tre olika vikariat. Sedan fast anställning<br />

2010-2019 på ett närbibliotek i<br />

Umeå med tjänstledigt 2013-2016 för<br />

konstutbildning på SARA, Swedish<br />

Academy of Realist Art.<br />

2019 flyttade Jenny till Stockholm<br />

och arbetar på ett skolbibliotek i<br />

Backluraskolan, Hässelby. Nu är Jenny<br />

på väg att flytta tillbaka till Umeå.<br />

Där är hon sedan många år delaktig i<br />

ateljékollektivet ”Kreativ Kollektiv”<br />

som drivs som en ideell förening som<br />

Jenny är ordförande för.<br />

De är tio personer i kollektivet där<br />

Jenny har ett eget arbetsrum. De gör<br />

både gemensamma och egna projekt.<br />

Jenny berättar att det är bra att de har<br />

möjlighet att inspirera varandra och<br />

också har eget utrymme.<br />

EGET FÖRLAG<br />

År 2006 startade Jenny ett eget förlag,<br />

Atrium, med målet att kunna ge ut<br />

andras böcker och för att få vara med<br />

i hela processen med korrektur, layout<br />

till utgivning. Det har inte varit<br />

en huvudsysselsättning men hon har<br />

i perioder gått ned i arbetstid på sina<br />

ordinarie anställningar.<br />

Böcker upptar mycket av Jennys<br />

intresse och tid. Därför är det skönt<br />

att kunna gå ut i skogen och plocka<br />

bär, något som hon är uppvuxen<br />

med. Numera oftast tillsammans<br />

med pappa men även med systrarna<br />

ibland. Favorit är hjortron när det<br />

finns men även åkerbär, blåbär och<br />

hallon. Vidare gillar Jenny sällskapsspel<br />

i form av brädspel. Där har SBU:s<br />

digitala plattform på Discord gjort att<br />

det kan spelas brädspel även om man<br />

är på olika platser.<br />

Jennys senast bokprojekt ”Här är<br />

du” är högaktuell. Boken är precis<br />

tryckt och hon inte hunnit få ett<br />

exemplar när vi möts för intervju<br />

och fotografering på Princess Hall,<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s konferensanläggning i<br />

Stockholm.<br />

Jenny Berggrens skisser inför<br />

bilder till boken ”Här är du”


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

7<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

Jenny Berggrens originalbilder till boken ”Här är du”<br />

Boken är en pekbok utan text för<br />

de allra yngsta, beställd av Region<br />

Västerbotten för utdelning till alla<br />

nyfödda barn.<br />

Omkring 3.000 barn föds varje år<br />

i Västerbotten. Regionen gjorde en<br />

upphandling med en tydlig beställning<br />

på syftet med boken som är utan<br />

text. Bilderna representerar Västerbotten,<br />

är språkutvecklande med ord<br />

som är lättare att säga och innehåller<br />

verb, dvs. något som man gör.<br />

- Vi hade en arbetsgrupp med<br />

bibliotekarie och logoped där vi<br />

tillsammans kom fram till vilka ord<br />

som skulle vara med samt miljöer<br />

och platser som skulle representera<br />

Västerbotten.<br />

Bland ord med något som man<br />

gör finns bl.a. peka, dricka och gråta.<br />

Bland saker som finns representerade<br />

återfinns t.ex. kåsa och ordet ”skrana”<br />

som <strong>Blå</strong> bandets redaktör inte<br />

förstod, men fick förklaringen ”åkmadrass”.<br />

Vidare miljöer och platser<br />

från olika delar av Västerbotten.<br />

Var har varit roligast<br />

med detta projekt?<br />

- Jag har fått en fortbildning i barns<br />

språkutveckling.<br />

Vad var utmaningen?<br />

- Att pussla ihop verb och platser,<br />

samtidigt gick det ändå smidigt då<br />

jag fick bra bilder i huvudet.<br />

När Jenny Berggren nu lämnar<br />

Stockholm och flyttar tillbaka till<br />

Umeå har hon inget nytt arbete klart.<br />

Men hon har ändå en säker plats i<br />

ateljékollektivet Kreativ Kollektiv.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

JENNY BERGGREN<br />

Aktuell: Illustrerat en ny barnbok ”Här är du” på uppdrag av Region Västerbotten. Ålder: 40 år. Familj: Mamma, pappa,<br />

två systrar och fyra syskonbarn. Bor: Flyttar till Umeå. Yrke: Bibliotekarie och illustratör. Fritid: Plocka bär, brädspel.<br />

Favoritmat: Sushi. Favoritfärg: Turkos. TV-serier eller motsvarande: Ser just nu ”The good doctor”, gillar deckarserier<br />

med avslutande avsnitt. Bok du läser nu: ”Binas historia”, roman av Maja Lunde. Det här gör mig riktigt glad: När det<br />

går bra för någon jag tycker om. Tre ord om alkohol: Beroende, våld, fest. Fem ord om mig själv: Lugn, nyfiken, orolig,<br />

positiv, strukturerad. Berätta något oväntat om dig: Har fått ögonsjukdomen Glaukom, grön starr, i ett öga med 50 % skada<br />

på en synnerv. Efter påbörjad medicinering har det inte försämrats.<br />

NÅGRA ILLUSTRERADE BÖCKER I EGET URVAL AV JENNY BERGGREN<br />

Tre böcker av den amerikanska författaren Elwyn Brooks White, ursprungligen från 1940-70-talen om djur och natur,<br />

realistiska berättelser med magiska inslag. Utgivna i svensk översättning 2018: Min vän Charlotte, Svanens trumpet, Stuart<br />

Little. Herr Klex akademi, av författaren Jan Brzechwa, polsk barnboksklassiker om en magisk skola, utgiven i svensk<br />

översättning 2020. Folke och Frida samt Fridas nya värld, av författaren Frida Åslund. Barnböcker med självbiografisk<br />

grund om författarens uppväxt i Umeå i slutet av 1800-talet. Nyutgivning 2008 och 2009. Samtal med en chokladkaka,<br />

av författaren Martin Page. Fransk filosofisk barnbok om en födelsedagskaka som inleder ett samtal med huvudpersonen.<br />

Utgiven i svensk översättning 2013.


8<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

UNDERSÖKNING<br />

Spritlangare når unga via sociala medier<br />

Hela 28 procent av ungdomar har på sociala medier erbjudits köpa alkohol<br />

av langare, enligt ny studie av CAN (Centralförbundet för alkohol- och<br />

narkotikaupplysning) på uppdrag av Systembolaget. Kritiserade ”hinkkontona”<br />

på Instagram och Snapchat blir ofta tonåringars kontakt med dem.<br />

”Nätaktörerna måste själva ta ansvar för innehållet på sina plattformar”,<br />

säger Karin Hagman, chef för IQ, som polisanmält konton.<br />

TEXT: Sven Liljesson, Drugnews<br />

FOTO: IQ<br />

Ett aktivt privat konto på Instagram<br />

visar bild på en vodkaflaska<br />

och uppmaningen ”Hink tillgänglig<br />

<strong>2022</strong>, det är bara skriv DM” (ungefär:<br />

sprit finns – skicka ett meddelande).<br />

Sen görs upp var säljare och köpare<br />

ska träffas och alkoholen levereras<br />

snabbt.<br />

28 procent av ungdomar har<br />

blivit erbjuden köpa alkohol av privatpersoner<br />

via sociala medier. Och<br />

tolv procent i åldrarna 16-21 år har<br />

handlat alkohol på det sättet, svarar<br />

tillfrågade unga i rapporten:<br />

”Ungas alkoholanskaffning via sociala<br />

medier”, som CAN tagit fram åt<br />

Systembolaget. Den grundas på svar<br />

från drygt 5.000 ungdomar.<br />

Bland de yngre 16-17 år är det<br />

fler som handlat av langare på nätet,<br />

främst via kontaktkonton på Snapchat<br />

och Instagram. De något äldre<br />

kan ju lättare handla via legala källor<br />

som krogar och i systembutiker.<br />

Rapporten visar även att nära varannan<br />

16-17-åring (47 procent) svarar<br />

att det är enkelt att få tag på alkohol.<br />

Bland dessa är kompisar, anhöriga<br />

och till och med föräldrar vanligaste<br />

anskaffningskällor, men sociala medier<br />

har också blivit en vanlig alkoholkanal.<br />

Systembolaget vill informera om<br />

denna källa för de som arbetar alkoholförebyggande<br />

i landet.<br />

- Vi vill öka kunskapen kring hur<br />

unga får tag på alkohol och vilken roll<br />

sociala medier spelar för deras möjlighet<br />

att få tag på alkohol. Rapporten<br />

visar att det är de yngsta, 16-17-åring-<br />

SÄLSÄTERNS<br />

FJÄLLGÅRD<br />

Vandrarhem som erbjuder boende<br />

i rum och stugor i Sälenfjällen<br />

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen<br />

Många fina cykelleder i omgivningarna<br />

Möjlighet till självhushåll<br />

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet<br />

Daglig anslutning med buss från Borlänge<br />

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!<br />

Stora möjligheter för grupper och läger!<br />

Välkomna!<br />

Sälsäterns Fjällgård i Sälen<br />

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

9<br />

arna, som i störst utsträckning skaffar<br />

alkohol via sociala medier, de som<br />

har svårt att få tag på alkohol från<br />

mer ansvarstagande vuxna, säger<br />

Anna Raninen, som ansvarar för<br />

alkoholforskning på Systembolaget,<br />

i ett pressmeddelande.<br />

Hon tycker det är allvarligt då<br />

konsumtion av alkohol och berusningsdrickande<br />

i ungdomen ökar risken<br />

för alkoholproblem senare i livet.<br />

Rapporten visar att köpa alkohol<br />

via sociala medier är vanligast bland<br />

unga i storstadsområden, särskilt<br />

Stockholm sticker ut, men även Uppsala<br />

och Västmanlands län.<br />

- Det kan bero på att det finns<br />

mer geografiska betingelser och fler<br />

potentiella kunder där, säger Ulf Guttormsson,<br />

avdelningschef på CAN<br />

och medförfattare till rapporten, till<br />

Drugnews.<br />

VODKABILAR<br />

Kontakten via sociala medier övergår<br />

senare ofta till att säljare och köpare<br />

har kontakt via mobiltelefon. Så kalllade<br />

”vodkabilar” kör i storstäder<br />

ibland ut stora mängder alkohol till<br />

ungdomar efter sådana beställningar.<br />

Andelen skolelever i Sverige som<br />

konsumerar alkohol har minskat<br />

kraftigt sedan millennieskiftet, (ifjol<br />

svarade 37 procent av elever i nian på<br />

högstadiet och 67 procent bland gymnasielever<br />

årskurs 2, att de druckit<br />

senaste året). Nedgången planade<br />

ut, men fortsatte minska under pandemin<br />

ett tag, visar tidigare CANundersökningar.<br />

REKLAM PÅ NÄTET<br />

De som dricker alkohol svarar oftare<br />

att de sett alkoholreklam på nätet,<br />

än de som inte druckit. Och de som<br />

köper alkohol via sociala medier är<br />

mer utsatta unga riskkonsumenter,<br />

något fler är flickor, (i studien hade<br />

14 procent flickor handlat alkohol via<br />

nätet, 10 procent av pojkarna), enligt<br />

Ulf Guttormsson.<br />

- De som handlar via ”hinkkontona”<br />

dricker överlag mer än andra<br />

och köper mycket alkohol via dessa<br />

källor, enligt vår undersökning. Att<br />

något fler flickor handlar där kan<br />

bero på att de är mer aktiva på sociala<br />

medier, säger han.<br />

Nätjättarnas ansvar för vad som<br />

händer på deras plattformar uppmärksammades<br />

redan för tre år<br />

sedan. Systembolagets dotterbolag<br />

IQ kartlade då några ”hinkkonton”<br />

på Instagram (som ägs av Facebook,<br />

numer moderbolaget Meta) och polisanmälde<br />

ett 15-tal av dem.<br />

- Tyvärr la polisen ner utredningen<br />

efter en kort tid. Vi hade<br />

även möte med representanter för<br />

Facebook om langarproblemen på<br />

deras plattformar. De uppmanade<br />

oss att ange misstänkta konton och<br />

de tog bort dem. Men nya uppstod<br />

istället, säger Karin Hagman, vd för<br />

IQ, till Drugnews.<br />

- Jag är besviken att kontona finns<br />

kvar. Vi kan ju inte sköta kontrollen<br />

åt nätföretagen, det måste de ju själva<br />

ansvara för. CAN:s rapport visar ju<br />

att alkoholförsäljning till unga via<br />

sociala medier är vanligare än många<br />

tror. Det är nog ibland även organiserat<br />

av kriminella nätverk, säger hon.<br />

Föräldrar kontaktar henne om att<br />

deras barn erbjuds köpa alkohol via<br />

”hinkkonton”.<br />

Dags att söka nu!<br />

Massor av spännande utbildningar på plats<br />

och på distans!<br />

Läs mer på helliden.se<br />

möt oss på Instagram, Tiktok, YouTube och Facebook<br />

Karin Hagman, VD på IQ<br />

Hennes råd är att de ska polisanmäla.<br />

En skärpning kan vara på<br />

gång internationellt. EU-parlamentet<br />

godkände nyligen ett förslag (Digital<br />

Service Act) om en hårdare reglering<br />

vad som visas på nätet, och tydligare<br />

ansvar för exempelvis Facebook och<br />

Google, rapporterar TT.<br />

- Det vore jättebra. Det krävs mer<br />

press mot nätaktörerna från både politiskt<br />

och juridiskt håll, säger Karin<br />

Hagman på IQ.<br />

Hellidens folkhögskola<br />

<strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

egen folkhögskola<br />

0502-17800


10<br />

BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

BOKRECENSION Markoolio, Marko Lehtosalo Forum förlag<br />

Mörkret och den rosa bubblan<br />

Den folkkära artisten Markoolio har levt ett dubbelliv ända fram till nu.<br />

Bakom den glättiga fasaden, de trallvänliga sångerna och humoristiska<br />

karaktärerna fanns ett ständigt festande, en alkoholiserad mamma som<br />

blev svårt misshandlad och ett så dåligt självförtroende att han tackat nej<br />

till flera stora chanser.<br />

TEXT: INGALILL SÖDERBERG<br />

FOTO: GABRIEL LILJEVALL ©<br />

Det började med ett sommarprat i<br />

P1 2018 då han för första gången avslöjade<br />

den mörka hemligheten om<br />

uppväxten i en familj med missbruk<br />

och misshandel.<br />

Marko föddes i Finland men<br />

familjen flyttade till Sverige innan<br />

han fyllt ett år och hamnade i Stockholmsförorten<br />

Orminge. Strax därpå<br />

lämnade pappan familjen för en ny<br />

kvinna. Mamman skaffade sig nya<br />

manliga bekanta, ofta med eget missbruk<br />

och Marko fick två småsyskon.<br />

Hemma var det som att ständigt<br />

leva i två olika världar, en i veckorna<br />

och en helt annan på helgerna, då<br />

allt spårade ur i kaos. Marko gick<br />

ständigt med en klump i magen som<br />

växte sig större ju närmare helgen<br />

kom. Han lärde sig känna av stämningen<br />

och inse när de passerat det<br />

glada tillståndet och gått över i tjafs,<br />

skrik, gråt och bråk.<br />

Det tog inte många sekunder<br />

innan han kunde höra på mammans<br />

tonfall i vilket stadium av fylla hon<br />

var. Varje söndag lovade mamma och<br />

styvpappan ångerfulla att de skulle<br />

sluta supa.<br />

Alkoholmissbruket hade gått i arv<br />

från morföräldrarna via mamman<br />

och till Marko som redan som trettonåring<br />

drack sig full för första gången.<br />

Som trettonåring fick han också en<br />

limpa cigaretter av sin mamma i julklapp<br />

och han gick på krogen långt<br />

innan han hade åldern inne.<br />

BERÄTTADE INTE<br />

Marko berättade aldrig för någon om<br />

missbruket och slagsmålen. Vid ett<br />

tillfälle frågade klassföreståndaren i<br />

högstadiet hur det stod till hemma,<br />

men Marko förnekade att det var<br />

något som var jobbigt.<br />

Om socialen hade fått reda på hur<br />

det stod till hemma var han rädd att<br />

han och småsyskonen skulle ha tagits<br />

ifrån mamman.<br />

”Alla förstod vad som pågick<br />

hemma hos oss. Balkongdörren stod<br />

öppen och väggarna var tunna.<br />

Alla borde hört de där skriken, gråten<br />

och smällarna. Garanterat.”<br />

Marko levde själv ett destruktivt<br />

liv i tonåren med mycket fylla och<br />

slagsmål. Han hade förebilder som<br />

filmkaraktären Rocky och Paolo Roberto<br />

som inspirerade till slagsmål.<br />

Som 17-åring blev Marko åtalad<br />

för flera fall av misshandel men lyckades<br />

prata sig till en villkorlig dom.<br />

I stället blev han ålagd att prata med<br />

en kvinna på socialtjänsten några<br />

gånger och hon fick honom att inse<br />

att det var alkoholen som var orsaken<br />

till allt. Däremot berättade han<br />

inte heller för henne om mammans<br />

missbruk och de våldsamma män<br />

som hon levde med.<br />

MUSIK GENOM NYA KOMPISAR<br />

En kort period provade Marko på<br />

Taekwondo som gav honom bra erfarenheter<br />

och han fick upp ögonen<br />

för världen utanför Orminge genom<br />

tävlingar. Musiken kom han i kontakt<br />

med av en slump genom ett nytt umgänge<br />

där de lekte med olika datorprogram,<br />

bland annat kring musik.<br />

Genom Boo Folkets hus fick han<br />

erbjudande att gå en ettårig utbildning<br />

i Tv-produktion i samverkan<br />

med Tollare folkhögskola. Adam<br />

Alsing och Ronny & Ragge var stora<br />

förebilder och nu började Marko göra<br />

den ena galna produktionen efter den<br />

andra. Olika karaktärer föddes och<br />

i stället för att döva ångesten med


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

11<br />

Marko Lehtosalo, känd under artistnamnet Markoolio, är en av våra mest folkkära artister och underhållare.<br />

Nu kommer Markoolio – mörkret och den rosa bubblan – den osannolika berättelsen om hur en dömd<br />

ungdomsbrottsling från Orminge utanför Stockholm blev en av Sveriges största artister.<br />

- Jag känner en slags skräckblandad förtjusning just nu. Boken har rivit upp gamla sår från barndomen och jag<br />

har berättat saker som jag hållit hemligt, mycket för att skydda morsan. Men hon vill att jag ska berätta, och<br />

om min historia kan hjälpa någon annan så känns det värt det. Samtidigt har det varit en rolig resa att<br />

påminnas om alla turnéer och allt jag gjort, jag har trots allt varit verksam artist i 24 år nu.<br />

(Pressmeddelande bokfärlaget Forum)<br />

alkohol blev han en teaterapa. Marko<br />

blev erbjuden jobb på ZTV och senare<br />

som studioman på TV4, men tackade<br />

nej till båda för att han helt enkelt inte<br />

vågade prova nya saker. Det är ett<br />

tema som återkommer många gånger<br />

i hans liv, ångesten och osäkerheten<br />

kring sin egen förmåga.<br />

Under sitt jobb i en 7-Eleven-butik<br />

fick han kontakt med några låtskrivare<br />

och producenter och började<br />

skriva låtar. De fick spela in låten<br />

”Sommar och sol” som blev en sommarplåga.<br />

Första spelningen var på<br />

Ormingekarnevalen och trots att han<br />

bara hade en låt så gav det mersmak.<br />

FRAMGÅNG MED REKORD<br />

Han satsade vidare och inom kort<br />

kom också hits som ”Vi drar till fjällen”,<br />

”Åka Pendeltåg” och ”Mera<br />

mål”. Framgångarna och rekord i<br />

skivförsäljning till trots blev han inte<br />

erkänd av kritikerna och fick aldrig<br />

några musikpris.<br />

Det var nu han hamnade i den<br />

”Rosa bubblan” där allt var 100 procent<br />

artistkarriär och en oas där han<br />

slapp tänka på alla bråk, våld, fattigdom,<br />

missbruk och misär. En rosa<br />

bubbla där allt var glatt. Ett enkelt liv<br />

med fina restauranger, lyxhotell och<br />

att aldrig behöva ta ansvar för något.<br />

Normalt drack Marko inte inför<br />

en spelning, om det inte var för att<br />

hamna i samma berusningsläge som<br />

publiken. Han upplevde att han blev<br />

lite mer avslappnad och påhittig om<br />

han drack, inte lika nervös och osäker.<br />

Problemet var bara att det sällan<br />

blev lagom mycket och han förlorade<br />

omdömet. Efter varje spelning blev<br />

det däremot mycket festande.<br />

”Det är inte på något sätt någon<br />

förmildrande omständighet att<br />

vara full, men faktum är att<br />

nittionio av hundra dumma saker<br />

jag gjort i livet har varit under<br />

alkoholens inverkan.”<br />

Det var först 2011 när Marko<br />

hörde en annan artist berätta om en<br />

snarlik uppväxt som han förstod att<br />

han också borde berätta. Han började<br />

prata med sina syskon om deras<br />

upplevelse av uppväxten. Visserligen<br />

hade de stor åldersskillnad och olika<br />

pappor men mammans missbruk<br />

hade fortsatt i många år.<br />

När Marko fick erbjudande om<br />

att spela in Sommar i P1 2018 kände<br />

han sig till slut mogen att berätta. Det<br />

var ett tufft beslut att lämna den rosa<br />

bubblan och låta skammen, ångesten<br />

och allt jobbigt komma fram. Men det<br />

var det värt.<br />

VÅGA PRATA<br />

Han hoppades att genom sin historia<br />

få andra barn och ungdomar med<br />

liknande erfarenheter idag att också<br />

våga prata. Han fick många fina kommentarer<br />

efter det.<br />

Boken som han nu har skrivit<br />

tillsammans med en bekant från<br />

uppväxten, Gustav Gelin, är en kronologisk<br />

berättelse som varvas med<br />

starka citat, händelser och känslor<br />

från den tuffa barndomen.<br />

Det är en mycket utlämnande<br />

och stark bok som ger en ny bild av<br />

Markoolio, människan bakom den<br />

glada masken.


12 6 BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong> 6-2020<br />

HÖRSTA BLÅBANDSFÖRENING<br />

Firade 130-årsjubileum (+2)<br />

Hörsta <strong>Blå</strong>bandsförening har väntat och längtat i två år på att fira 130-årsjubileum.<br />

Nu kunde det äntligen arrangeras i en fullsatt lokal i det egna<br />

<strong>Blå</strong>bandshuset utanför Kumla. Med underhållning, uppvaktningar, mat<br />

och fika och det kanske viktigaste, att äntligen få träffas.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

- Hjärtligt välkomna till Hörsta <strong>Blå</strong>bandsförenings<br />

130-årsjubileum. Så<br />

roligt att se er alla här idag. En dag<br />

som vi i Hörsta har längtat efter. Trots<br />

pandemier, krig och ett mycket alkoholvänligt<br />

samhälle så firar vi 130 eller<br />

rättare sagt 132 år. Det beror på ett<br />

stort engagemang och mycket arbete,<br />

som gör att vi kan vara tillsammans<br />

här idag, inledde Anette Larsson,<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningens ordförande och<br />

fortsatte:<br />

- Redan för 900 år sedan på<br />

1100-talet verkade människor här i<br />

Hörsta. Vi ser minnet från detta i vår<br />

stensatta kyrkoruin utanför lokalen.<br />

- I höstas rensade vi lite i vårt bibliotek<br />

och jag fick ta hand om gamla<br />

trasiga böcker och fick då en bok av<br />

Jack London, “Kung alkohol”, från<br />

1917.<br />

- Större delen av sitt liv drack Jack<br />

London alldeles för mycket alkohol<br />

och boken visar på många problem<br />

som han hade och han slutar boken<br />

med att alkohol borde förbjudas, vilket<br />

det senare gjordes i USA. Boken<br />

slutar:<br />

”Och vill jag säga, att jag önskar,<br />

det mina förfäder långt före min tid<br />

bannlyst Kung Alkohol. Jag beklagar att<br />

han blomstrar överallt i det samhälle, jag<br />

blev född, eljest skulle jag ej gjort hans<br />

bekantskap eller varit i hans sällskap så<br />

lång tid.”<br />

- Att vara nykter alkoholist är något<br />

som ni kommer att få höra mer<br />

om i kväll, sa Anette Larsson.<br />

Kumla kommun uppvaktade<br />

genom Gertrud Åstrand och Lilian<br />

Edström. De berättade om Kumlas<br />

historia och folkrörelsernas betydelse<br />

för demokratin.<br />

- Det är helt klart att er förening<br />

har levt igenom all utveckling och<br />

är en knutpunkt och samlingsplats,<br />

framhöll Gertrud Åstrand.<br />

Det bjöds på musikunderhållning<br />

med Duo Tidlösa, Camilla Karlsson,<br />

klarinett och flöjt samt Gun-Britt Körberg<br />

Andersson, dragspel och piano.<br />

Sång till inspelad musik blev det med<br />

Tove Widerberg som också berättade<br />

kring sin tidigare karriär inom dansbandsmusik<br />

och att numera leva som<br />

nykter alkoholist.<br />

NYKTER ALKOHOLIST<br />

- Att vara nykter alkoholist är inga<br />

problem, med alkoholen tidigare<br />

kunde jag vakna utan att minnas var<br />

jag var och varför, vad jag gjort samt<br />

med ångest och hela kroppen som<br />

skriker efter mer alkohol.<br />

Widerberg berättade att han var<br />

så långt ned att han söp bort allt han<br />

ägde. Vändningen kom när hans då<br />

tioåriga dotter ifrågasatte om han<br />

måste dricka mer, hans slutade helt.<br />

- Idag har jag ett väldigt bra liv.<br />

I mitten av maj ger han ut en skiva<br />

tillsammans med Thomas E<strong>nr</strong>oth<br />

och dagen efter medverkan i Hörsta,<br />

skulle han resa till Finland och medverka<br />

i ett välgörenhetsarrangemang<br />

till stöd för Ukraina.<br />

Tove Widerberg sjöng och berättade<br />

även om hur alkoholen tidigare tog<br />

över men nu är nykter alkoholist


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

13<br />

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Blommor till nya medlemmar delades ut av Anette Larsson (t.v) och Irene Johansson (rutigt förkläde) till från vänster:<br />

Tove Widerberg, Ann-Charlotte och Stig Blomqvist, Ann-Charlotte Winkler, Gudrun och Bernt Larsson och Ulrika Granström<br />

3-2019<br />

Utöver från kommunen uppvaktades<br />

det från <strong>Blå</strong>bandsförbundet,<br />

<strong>Blå</strong>bandsdistriktet, <strong>Blå</strong>bandsföreningarna<br />

i Garphyttan, Södra Närke<br />

och Örebro, vidare från NBV Mitt,<br />

Frälsningsarmén och SPF seniorerna.<br />

Nya medlemmar uppmärksammades<br />

och välkomnades med blommor.<br />

Mer underhållning genom Lars-<br />

Åke Stenström till pianoackompanjemang<br />

av Gun-Britt Körberg. Utöver<br />

sång och musik berättade han om<br />

sångernas historia, nykterhetsrörelsens<br />

historia, start av tidningen <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>, förbudsomröstningen och<br />

hur folkrörelserna har arbetat vidare.<br />

För att hylla föreningen blev det<br />

sång med välkända ”Stockholm i mitt<br />

hjärta” från Allsång på Skansen som<br />

grund, men där huvudstaden och<br />

text anpassats till det för dagen mer<br />

aktuella Hörsta. Lars-Åke Stenström<br />

avslutade med att lyfta betydelsen av<br />

kultur, studiecirklar och folkbildning<br />

som attraktiva alkoholfria alternativ.<br />

- Vi vill vidare mot nya djärva mål,<br />

utropade Stenström.<br />

Kvällen avrundades med att<br />

Anette Larsson tackade alla som<br />

kommit och de som hjälpt till med<br />

arrangemanget samt med mer musik<br />

av Duo Tidlösa.<br />

Nya medlemmar gratis under <strong>2022</strong>!<br />

Medlemsansökan kan även göras på<br />

www.blabandet.se<br />

Kumla kommun representerades av Gertrud Åstrand och Lilian Edström<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.<br />

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,<br />

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,<br />

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,<br />

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Förbundskansli: www.blabandet.se<br />

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband<br />

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt<br />

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,<br />

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.


POÄNGJAKTEN<br />

1 JUNI <strong>2022</strong> - 31 MAJ 2023<br />

Poängtävling i tre delmoment för <strong>Blå</strong>bandsföreningar.<br />

Alla tre kampanjdelar räknas ihop i en gemensam poängtävling.<br />

MOTIONSKAMPANJ<br />

Har arrangerats många gånger tidigare. Individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening. Motionskort med 20 olika dagars aktivitet.<br />

Minst 30 minuter, ger en poäng, minst 60 minuter ger två poäng och minst 90 minuter ger tre poäng.<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

AKTIVITETSKAMPANJ<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening som ordnar verksamhet och slutredovisats genom NBV ger poäng.<br />

Studiecirkel med minst tre träffar slutrapporterat: 600 poäng, för varje ytterligare träff i samma cirkel: 200 p.<br />

Kulturprogram eller annan folkbildning: 200 poäng per rapporterat arrangemang.<br />

MEDLEMSKAMPANJ<br />

Fler medlemmar behöver värvas. För varje ny medlem som föreningen får registrerat: 300 p.<br />

PRISER<br />

Individuella utlottningar på insända motionskort.<br />

De tre främsta <strong>Blå</strong>bandsföreningarna i poängjakten får bidrag till kulturprogram i samverkan med NBV.<br />

Dessutom utlottas ytterligare bidrag bland alla <strong>Blå</strong>bandsföreningar oavsett placering.<br />

REDOVISNING POÄNGJAKTEN<br />

Blankett för aktivitetskampanjen kommer att finnas.<br />

För motions- och medlemskampanjerna behövs ingen redovisning ske av föreningarna.<br />

Arrangör: <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>/Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se<br />

MOTIONSKAMPANJEN 1 JUNI <strong>2022</strong> - 31 MAJ 2023<br />

Alla får vara med - inget medlemskrav<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

Poängtävling mellan <strong>Blå</strong>bandsföreningar:<br />

Minst 30 min. motionsaktivitet = 1 poäng; 60 min = 2 p; 90 min = 3 p.<br />

(max per dag) Du får räkna in ev. uppvärmning.<br />

Flera motionsaktiviteter samma dag? Skriv på samma rad, lägg ihop tiden.<br />

Du deltar individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Fyra dragningar med individuella priser.<br />

Skicka in ifyllda kort för deltagande i vinstutlottningar senast:<br />

1 sep. 22; 1 dec. 22; 1 mars 23; 1 <strong>juni</strong> 23.<br />

Endast fullständigt ifyllda kort räknas. På alla ska det finnas ditt namn och<br />

adress samt en <strong>Blå</strong>bandsförening eller SBU-avdelning.<br />

Motionskort som ifyllbar PDF finns på hemsidan:<br />

www.blabandet.se<br />

Skickas via mail till: motionskampanjen@blabandet.se<br />

Skickas via brevpost till: Motionskampanjen, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>,<br />

Texta tydligt!<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm<br />

Namn:<br />

____________________________________________<br />

Adress:<br />

____________________________________________<br />

Postadress: ____________________________________________<br />

E-post:<br />

____________________________________________<br />

Frivilliga uppgifter:<br />

Medlem <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>: ja q nej q<br />

Ålder: -25 q 25-40 q 41-65 q 66-q<br />

Personuppgifter hanteras av Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund för att administrera<br />

motionskampanjen samt för att informera om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s verksamhet.<br />

Kommer inte att lämnas vidare till tredje part.<br />

DATUM AKTIVITET TID POÄNG<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

JAG GER POÄNG TILL BLÅBANDSFÖRENING:<br />

_______________________________________ POÄNG _____


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

15<br />

KRÖNIKA Lena Elmquist, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse<br />

Kunskap är viktigt<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

Att ge kunskap och bildning är ett viktigt uppdrag för nykterhetsrörelsen.<br />

”Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom<br />

tyranni är att hålla dem i okunskap.” Dessa ord tillskrivs Maximilien<br />

de Robespierre, en av de mest kända och hänsynslösa ledarna under franska<br />

revolutionen 1789. Den som har kunskap har makt. Detta insåg också<br />

människorna som startade nykterhetsrörelsen i Sverige.<br />

”Folket vill och kan styra sig självt<br />

om det får möjlighet att skaffa<br />

kunskap.”<br />

Så sa Oscar Olsson, som kallas studiecirkelns<br />

fader. För 120 år sedan<br />

startade han den första studiecirkeln<br />

och deltog i bildandet av Godtemplarordens<br />

studieförbund.<br />

1907 kom organiserad studieverksamhet<br />

i gång inom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Det<br />

var viktigt inom nykterhetsrörelsen<br />

i dessa tider, då demokratin var ung<br />

och inte självklar för alla, att delta i<br />

samhällets utveckling och man insåg<br />

att för att kunna göra det krävs kunskap.<br />

De ämnen man studerade var<br />

populärvetenskap, filosofi, stats- och<br />

samhällskunskap och historia.<br />

Att läsa och diskutera skönlitteratur<br />

var också viktigt. Genom<br />

studiecirklarna kunde <strong>Blå</strong>bandsföreningarna<br />

samla böcker och bygga<br />

upp egna bibliotek.<br />

De flesta blåbandsbiblioteken har<br />

skingrats men i några blåbandslokaler<br />

finns de kvar ännu. Idag är det lätt<br />

och billigt att få tag i böcker, tryckta,<br />

digitala eller ljudböcker. Men visionen<br />

om böcker till alla finns kvar<br />

och nyligen har NBV placerat ut 100<br />

minibibliotek runt om i landet.<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> ville också driva en<br />

egen folkhögskola. Idén om en egen<br />

folkhögskola växte sig stark efter<br />

andra världskriget då behovet av att<br />

bygga upp ett demokratiskt samhälle<br />

för allt folk blev tydligt.<br />

Redan 1868 hade de första folkhögskolorna<br />

startats i Sverige: Hvilan<br />

och Önnestad i Skåne och den skola<br />

som idag heter Lunnevad i Östergötland.<br />

1950 kunde <strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

folkhögskoleförening köpa Hellidens<br />

slott i Tidaholm och 1952 startade<br />

den första folkhögskolekursen med<br />

32 deltagare.<br />

Hellidens folkhögskola har sedan<br />

starten ständigt utvecklas och förändrats.<br />

Idag finns över 200 personer<br />

som studerar på någon av Hellidens<br />

folkhögskolas långa kurser.<br />

Helliden är kanske mest känd för<br />

kurserna i konst, foto och design, som<br />

omfattar många ämnen och håller<br />

hög kvalitet, men här finns också kurser<br />

i hembygd och släktforskning och<br />

en yrkesutbildning till lärarassistent.<br />

FOLKHÖGSKOLAN<br />

FYLLER OLIKA SYFTEN<br />

Folkhögskolans kurser fyller olika<br />

syften för olika människor. Den<br />

allmänna kursen är en ersättning<br />

eller ett komplement till den vanliga<br />

grund- och gymnasieskolan. För<br />

många är folkhögskola en väg till<br />

fortsatta studier. Folkhögskolan ger<br />

en bra grund för deltagare vill skaffa<br />

sig en yrkesutbildning eller läsa konst<br />

och design på högskolenivå.<br />

Folkhögskolan har ingen övre<br />

åldersgräns vilket möjliggör för<br />

vuxna i alla åldrar att ägna sig åt<br />

livslångt lärande om ett specialintresse.<br />

Folkhögskolan är också ett<br />

bildningsverktyg för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och<br />

andra organisationer, främst genom<br />

sina korta kurser, föreläsningar och<br />

kulturprogram.<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s folkhögskola<br />

Helliden, Tidaholm<br />

Lena Elmquist<br />

Ledamot i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

förbundsstyrelse<br />

Helliden erbjuder undervisning i<br />

sina lokaler i Tidaholm och Skövde.<br />

Sedan 2009 bedrivs också undervisning<br />

på distans.<br />

Undervisningen på folkhögskolorna<br />

finansieras med statliga bidrag.<br />

Målet med folkbildningen, både för<br />

folkhögskolor och studieförbund, är<br />

att ge alla möjlighet att tillsammans<br />

med andra öka sin kunskap och bildning<br />

för personlig utveckling och<br />

delaktighet i samhället.<br />

Bildning leder till utveckling, både<br />

för den enskilde och för samhället.<br />

Folkbildningens organisationer är än<br />

idag viktiga i demokratibygget.<br />

För att riktigt förstå innebörden av<br />

uttrycket ”alla människors lika värde”,<br />

som är centralt i demokratin och<br />

mycket aktuellt i dessa dagar, krävs<br />

bildning.<br />

INFORMATION<br />

OCH PROPAGANDA<br />

Vi översköljs av information och propaganda<br />

genom internet, TV, radio<br />

och tidningar men det krävs bildning<br />

för att kunna värdera vad som är sant<br />

och riktigt.<br />

Det är inte lätt att komma ihåg<br />

allt och skilja mellan fakta och påhitt.<br />

Men vi kan alltid trösta oss med Ellen<br />

Keys ord: ”Bildning är det som<br />

blir kvar sedan vi glömt allt vi lärt.”<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


OBS! Sänds även digitalt, länk på www.blabandet.se<br />

Alla välkomna att fira Francis Murphy-dagen<br />

Söndag 24 <strong>april</strong> <strong>2022</strong> kl. 14.00 i Princess Hall, Stockholm<br />

Alla välkomna att fira Francis Murphy-dagen<br />

med sångerskan Susanne Ericsson och pianisten Sven Idar<br />

Söndag 24 <strong>april</strong> <strong>2022</strong> kl. 14.00 i Princess Hall, Stockholm<br />

som bjuder på Alf He<strong>nr</strong>iksson i ord och ton<br />

med sångerskan Susanne Ericsson och pianisten Sven Idar<br />

som bjuder på Alf He<strong>nr</strong>iksson i ord och ton<br />

Susanne Ericsson och Sven Idar<br />

kåserar och sjunger om Alf He<strong>nr</strong>iksson,<br />

denne Susanne klurige Ericsson och humoristiske och Sven Idarhumanist<br />

med kåserar hans och kloka sjunger och underfundiga<br />

om Alf He<strong>nr</strong>iksson,<br />

verser denne som klurige Sven och Idar humoristiske tonsatt. humanist<br />

med hans kloka och underfundiga<br />

verser som Sven Idar tonsatt.<br />

Programmet startar klockan 14.00 och beräknas pågå i cirka två timmar<br />

inklusive presentation av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s verksamheter och servering.<br />

Programmet startar klockan Fri entré. 14.00 Servering. och beräknas pågå i cirka två timmar<br />

Arrangemanget inklusive presentation planeras att av <strong>Blå</strong> webbsändas, <strong>Bandet</strong>s verksamheter länk på www.blabandet.se<br />

och servering.<br />

Fri Francis entré. Murphy Servering.<br />

Arrangemanget föddes 24 <strong>april</strong> planeras 1836 och att grundade webbsändas, <strong>Blå</strong>bandsidén länk på www.blabandet.se<br />

i Amerika.<br />

Via England färdades idén till Sverige och start av tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> 1883.<br />

Francis Murphy<br />

föddes 24 <strong>april</strong> 1836 Alf och He<strong>nr</strong>ikson grundade <strong>Blå</strong>bandsidén i Amerika.<br />

var under en Via stor England del av 1900-talet färdades idén en ledande till Sverige folkbildare och start och av tidningen populärvetenskaplig <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> författare 1883. med<br />

särskilt intresse för historia med kulturhistorisk i<strong>nr</strong>iktning samt dagsverspoet och översättare.<br />

Alf He<strong>nr</strong>ikson<br />

var under en stor del av 1900-talet en ledande Susanne folkbildare Ericsson och populärvetenskaplig författare med<br />

växte särskilt upp med intresse folkmusiken för historia i Hälsingland med kulturhistorisk och var under i<strong>nr</strong>iktning många samt år medlem dagsverspoet i Järvsö och spelmanslag.<br />

översättare.<br />

Hon har studerat klassisk sång, har egna solokonserter och anlitas vid dop, bröllop och begravningar.<br />

Susanne Ericsson<br />

växte upp med folkmusiken i Hälsingland Sven och var Idar under många år medlem i Järvsö spelmanslag.<br />

har Hon ackompanjerat har studerat kända klassisk artister sång, som har egna Jan Malmsjö, solokonserter Lasse och Lönndahl, anlitas Sickan vid dop, Karlsson bröllop och och Peter begravningar. Jöback.<br />

Varit kapellmästare åt Nils Poppe i flera produktioner och i TV samt skrivit musik till musikaler.<br />

Sven Idar<br />

har ackompanjerat kända artister som Jan <strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

Malmsjö, Lasse Lönndahl, Sickan Karlsson och Peter Jöback.<br />

arrangerar Varit kapellmästare i samverkan med åt Nils Våra Poppe Gårdar i flera och produktioner satsningen ”Musik och i TV för samt alla” skrivit med stöd musik från till Kulturrådet musikaler.<br />

samt med studieförbundet NBV Öst.<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet<br />

arrangerar i samverkan med Våra Gårdar Princess och satsningen Hall ”Musik för alla” med stöd från Kulturrådet<br />

finns på Dag Hammarskjölds samt väg med 14 i Stockholm studieförbundet och ägs NBV av Stockholmsblåbandisternas<br />

Öst.<br />

Barnkoloniförening. Anläggningen erbjuder lokaler för möten, konferenser och evenemang.<br />

Princess Hall<br />

finns på Dag Hammarskjölds väg 14 i Stockholm och ägs av Stockholmsblåbandisternas<br />

Barnkoloniförening. Anläggningen erbjuder lokaler för möten, konferenser och evenemang.


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

17<br />

GÄSTKRÖNIKA Vidar Aronsson, NBV:s förbundsordförande<br />

Bibliotekens kraft - nu och då<br />

Det bubblar i biblioteksfrågan. Den senaste tiden har det kommit allt fler<br />

dystra nyheter om våra bibliotek. Patrik Lundberg skriver i DN att en halv<br />

miljon barn i Sverige saknar skolbibliotek. Sydsvenskan rapporterar att<br />

det i Sölvesborg pågår debatt om utrensning av böcker från biblioteken.<br />

Regeringen får kritik från flera håll för att dra ut på beskedet om skolbiblioteken<br />

måste vara bemannade eller inte. Tecken på bibliotekskris – men<br />

är det ett problem?<br />

FOTO: NBV<br />

Under de senaste månaderna har vi<br />

på studieförbundet Nykterhetsrörelsens<br />

bildningsverksamhet, NBV,<br />

genomfört en liten bildningskupp<br />

som vi kallat för ”Minibibliotek”. Den<br />

har gått ut på att vi placerat ut totalt<br />

100 stycken biblioteksskåp runt om<br />

i landet, till exempel på elskåp eller<br />

vid gatukök.<br />

Platser där människor rör sig naturligt.<br />

Böckerna, över 8.000 stycken,<br />

har skänkts av flera förlag. Vi tyckte<br />

idén vad bra men mottagandet<br />

har chockat oss. Intresset har varit<br />

enormt. Vi har mottagit hurrarop från<br />

barnfamiljer, kulturarbetare, bibliotekarier<br />

och förbipasserande som fått<br />

med sig en bok väg hem från jobbet<br />

eller affären.<br />

Våra minibibliotek har uppmärksammats<br />

i tv, radio, tidningar och<br />

i sociala medier. Vi tror faktiskt att<br />

detta säger något om människors behov<br />

och längtan efter nya perspektiv<br />

och kunskap.<br />

För samtidigt som siffror från SCB<br />

visar att både biblioteken blir färre för<br />

varje år och läsandet sjunker (främst<br />

hos unga och män) så bubblar en<br />

motrörelse. Det finns ett djupt engagemang<br />

i bokens och bildningens roll<br />

i samhället.<br />

NBV kan bara hålla med. Vi vill se<br />

fler böcker. I hemmen, på biblioteken,<br />

på gatorna, i butikerna och i studiecirklarna.<br />

Och vårt engagemang är<br />

inte nytt.<br />

FOLKBILDNING<br />

VIKTIGFÖR DEMOKRATI<br />

I debatten är det viktigt att inte<br />

glömma bort folkbildningens vikt<br />

ur ett demokratiskt perspektiv. Den<br />

ger möjligheten för alla att läsa, lära<br />

och samtala om både nya och gamla<br />

idéer. Biblioteken är en omistlig del<br />

av folkbildningen. Det är även studieförbunden<br />

och folkhögskolorna.<br />

Som Sveriges äldsta studieförbund<br />

vet vi att folkbildningen ger<br />

människor både rötter och vingar.<br />

Det är en förutsättning för samtalsdemokratin.<br />

Förutsättningar som ska<br />

vara fortsatt stora, nu och i framtiden.<br />

Det är till och med så att nykterhetsrörelsens<br />

folkbildning började<br />

i bokcirklar för att skapa små folkbibliotek.<br />

Genom att böckerna som<br />

man läste fick samlas i en del av<br />

samlingslokalen så byggdes det upp<br />

tusentals små fria folkbibliotek runt<br />

om i landet. Vår kampanj med minibibliotek<br />

ska läsas som en blinkning<br />

till dessa folkbibliotek.<br />

I nummer 1-<strong>2022</strong> uppmärksammades<br />

NBV:s satsning på minibibliotek<br />

Vidar Aronsson<br />

NBV:s förbundsordförande<br />

Vi på NBV bedriver folkbildningsverksamhet<br />

i hela landet, och vi vet<br />

att bildning och böcker för samman<br />

människor. Våra 757 bokcirklar samlar<br />

hela 8.142 deltagare. Men frågan<br />

är givetvis mycket större än oss.<br />

På bibliotek runt om i landet arrangeras<br />

samtalskvällar, läxhjälp,<br />

datorkurser, sagostunder. Människor<br />

lär sig svenska genom bra böcker.<br />

Människor får ha kvar banden till<br />

sina hemländer genom bra böcker<br />

på olika språk.<br />

Människor får upptäcka världar<br />

långt bort från det egna kvarteret.<br />

Nya insikter kan börja i en bok.<br />

Människor får saker att samtala om<br />

genom böcker.<br />

Samtidigt som biblioteksfrågan<br />

har många bottnar och går att diskutera<br />

ur olika perspektiv är en sak<br />

otvivelaktig, bildningens ställning<br />

rent politiskt måste stärkas.<br />

När vi nu går in i ett nytt valår<br />

önskar vi att tillsammans med alla<br />

aktörer inom bildning, folkbildning<br />

och kultur göra gemensam sak – mer<br />

bildning åt alla. Låt tillgänglig kunskap<br />

ligga som en trygg grund i vårt<br />

samhälle även i framtiden.


18 BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikt kallar till årsmöte<br />

Lördag 21 maj <strong>2022</strong> kl. 14.00<br />

Mofallagården, Mofalla<br />

Motioner ska vara distriktets sekreterare Lena Elmquist tillhanda senast 21 <strong>april</strong>.<br />

Anmälan om deltagande och ombud ska lämnas till distriktets sekreterare senast 16 maj.<br />

Välkommen!<br />

Södermanlands <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

inbjuder till fysiskt årsmöte fär 2021-års verksamhet<br />

Lördag 2 juli <strong>2022</strong> med start kl. 10.00<br />

hos Britt-Mari & Jörgen Carlsson vid Koten, Näshulta<br />

Allt under förutsättning att coronaresriktioner tillåter det<br />

Anmäl deltagande till 070-3281112 senast 22 <strong>juni</strong><br />

OBS! I förra numret angavs fel månad, genom ett misstag av redaktionen.<br />

Uppsala läns <strong>Blå</strong>bandsoch<br />

SBU-distrikt &<br />

Elinge <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

årsmöte & valborgsfirande<br />

Lördag 30 <strong>april</strong> <strong>2022</strong><br />

Elinge <strong>Blå</strong>bandshus<br />

15.00 Årsmöte<br />

Därefter möjlighet att både prata framtid<br />

och härliga minnen från förr.<br />

19.00 Valborgsfirande<br />

Medverkan av trubadur Patrik Johansson<br />

Servering, lotterier, majbrasa.<br />

Varmt välkomna!<br />

På gång i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Västra Sverige<br />

Bio med SBU<br />

Vi går på bio tillsammans och<br />

sponsrar biobesöket med halva<br />

kostnaden.Tar du med en kompis<br />

som vill bli medlem, bjuder vi Dig<br />

på Din biobiljett! :-)<br />

Årsmöte Alingsås Bf<br />

Torsdag 28 <strong>april</strong> kl 15.30<br />

på Kometgatan 6E - Förtäring<br />

Föranmälan senast 22/4<br />

Träffpunkten 65+<br />

i <strong>Blå</strong> Huset Sollebrunn<br />

Varje onsdag från kl 10<br />

Fika varje gång och olika tema<br />

Onsdag 18 maj kl 14.30<br />

Kenneth Holmström<br />

spelar och sjunger<br />

Fri entré och fika till självkostnadspris<br />

I samverkan med Våra Gårdar, NBV och kommunen<br />

Musik<br />

För Alla<br />

till Eva Info/kontakt: vastrasverige@blabandet.se<br />

073-4013300ALLA VÄLKOMNA eller 0708716459<br />

Fjällvecka med<br />

vandring i Sälen<br />

Start söndag 17 juli med middag,<br />

avslutning med frukost torsdag 21 juli.<br />

Mer info kommer senare<br />

eller ring efter klockan 18.00:<br />

Berit 070-4877980 Kicki 070-5701023<br />

Kicki & Åke Wappsell<br />

Berit & Sören Lidén


BLÅ BANDET NR: 2-<strong>2022</strong><br />

19<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

LEDARE<br />

Föreningar viktiga för demokratin<br />

Vårt föreningsliv i Sverige är på många sätt unikt med den mångfald och öppenhet som<br />

den från 1800-talet till idag visat. Det är något som alla föreningsmänniskor ska vara<br />

stolta över. Vi ser nya organisationer växa fram som ger mångfald och nya infallsvinklar<br />

för att möta framtiden.<br />

Samtidigt finns en risk att dagens beslutsfattare<br />

”bara ser” vad nischade<br />

enfrågeorganisationer jobbar med<br />

och därmed också lättare kan mäta<br />

resultat. Att vi har en mångfald av<br />

föreningar är självklart bra. Samtidigt<br />

kan de organisationer som arbetar<br />

med förebyggande och opinionsbildning<br />

bli bortglömda.<br />

Demokratin i Sverige upplevs av<br />

de flesta som en naturlig del av vårt<br />

samhälle. Folkrörelser, det vill säga<br />

ideella föreningar med engagerade<br />

människor, har format detta. Men är<br />

det lika självklart i framtiden? Nya<br />

tider med nya generationer behöver<br />

vinnas för att vi ska fortsätta forma<br />

framtidens demokratiska samhälle.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321<br />

När vi tittar i backspegeln ser vi<br />

att politiker skolades i föreningslivet.<br />

Genom mötesformer lärde man sig<br />

hur man tar beslut under demokratiska<br />

former. För <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> och andra<br />

nykterhetsorganisationer innebar det<br />

också att det fanns många nykterister<br />

och alkoholrestriktiva politiker,<br />

bland annat i riksdagen.<br />

Så är det inte längre på samma<br />

sätt. Nya tider ställer ökade krav<br />

och det krävs fler ”proffspolitiker”<br />

i kommuner, regioner och riksdag.<br />

Inget konstigt med det men innebär<br />

samtidigt en risk att man tappar kontakten<br />

med ideell verksamhet även<br />

om man gärna pratar om hur viktigt<br />

det ”civila samhället” är.<br />

Folkrörelserna har tappat medlemmar<br />

i ett historiskt perspektiv.<br />

Inget konstigt med det heller. Människor<br />

som idag tar ett beslut att inte<br />

dricka alkohol, tar inte detta beslut<br />

för hela livet, utan detta omprövas<br />

varje år. Förr i tiden var det mer ett<br />

livsavgörande beslut. För att bli medlem<br />

vill man också få något tillbaka,<br />

”kan ju vara nykter utan att vara<br />

medlem.”<br />

LEDARE n:r 2-<strong>2022</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

Om färre medlemmar innebär<br />

minskad föreningsverksamhet kan<br />

det i förlängningen bli ett hot mot<br />

demokratin. När de organisationer<br />

som har perspektiv och svarat för den<br />

demokratiska skolningen, minskar<br />

eller försvinner, vilka kommer att<br />

bära den demokratiska kunskapen<br />

och folkbildningen i framtiden?<br />

Men det finns hopp. Det är glädjande<br />

är att se hur föreningar med<br />

sina medlemmar engagerar sig med<br />

konkreta sociala insatser och medmänsklighet<br />

i vår vardag. Vi såg det<br />

under flyktingvågen och vi ser det<br />

nu när flyktingar åter kommer till<br />

Sverige och med humanitär hjälp till<br />

Ukraina.<br />

Vi behöver tillsammans värna<br />

mångfalden av demokratiska föreningar<br />

och organisationer som har<br />

förmåga att organisera och utföra<br />

nyttiga funktioner i samhället. Med<br />

sociala insatser och folkbildning, inte<br />

minst för våra nya medmänniskor<br />

som kommer till vårt land. Många<br />

av dem har flytt från länder där krig<br />

härjat och demokrati knappt finns i<br />

ordlistan.<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 3: 27/5 (17/6)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 2: APRIL - JUNI <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140 - Första numret utkom 1883<br />

Jag vill att ni<br />

ser mig<br />

Även om jag<br />

döljer det som<br />

Jag vill att ni<br />

är svårt<br />

ser mig<br />

Även om jag<br />

döljer det som<br />

är svårt<br />

Vart femte barn i Sverige växer upp i familjer där en eller två<br />

av de vuxna dricker för mycket, berusar sig på annat sätt<br />

eller lider av psykisk eller fysisk ohälsa.<br />

Vart femte barn i Sverige växer upp i familjer där en eller två<br />

Det innebär att du och jag i vår vardag möter barn<br />

av de vuxna dricker för mycket, berusar sig på annat sätt<br />

som har behov av att bli sedda och få omsorg<br />

eller lider av psykisk av en trygg eller vuxen. fysisk ohälsa.<br />

www.jagser.se<br />

Det innebär att du och jag i vår vardag möter barn<br />

som har behov av att bli sedda och få omsorg<br />

av en trygg vuxen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!