21.04.2022 Views

WEB 6405 Kuipplantenvereniging De Parel 2 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DeParel

Jaargang 38 | Nummer 2 | april 2022

Bevlieging(2) | Cobaea scandens | Bauhinia | Abelmoschus manihot & Hibiscus schizopetalus |

Botanische Fuchsia's | grondmengsels en bemesting


Colofon

Jaargang 38 - nummer 2, april 2022

De Parel is het verenigingsblad van de Nederlandse

Kuipplantenvereniging. De Parel verschijnt tweemaandelijks

en wordt toegezonden aan leden.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de regio’s en

kasteel Twickel.

• Ledenadministratie

D.A. Cladder, Ten Harmsenstraat 2,

2406 TV Alphen a/d Rijn

leden@kuipplantenvereniging.nl

Tel. 06-24433602

Betaling na ontvangst contributienota.

• Financiële administratie

L. Hilberts, NL71 INGB 0003 9781 67,

t.n.v. Nederlandse Kuipplantenvereniging.

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl

• Contributie

De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m

31 december. Aanmelding dient schriftelijk of telefonisch

te gebeuren bij de ledenadministratie of via onze website:

www.kuipplantenvereniging.nl

Redactioneel

Al in maart zag het er naar uit dat de winter het wel voor gezien

hield. Dat doet bij onze leden het zaai- en stekbloed kriebelen.

An Klerks heeft dat geweten, de zadenlijst vond weer ruim aftrek.

Het lijkt er op dat het thema duurzaamheid ook binnen onze vereniging

behoorlijk post begint te vatten. Zie bijvoorbeeld het artikel in het

decembernummer over het gebruik van biologische middelen ter

preventie van bladinsecten en het artikel over het duurzame drietal in

het februarinummer. Deze keer gaat het over een nieuw ontwikkelde

turfvrije potgrond waarmee Regio West aan de slag gaat.

Het kan verbeelding zijn, maar de redactie ziet in de geel-blauwe

kleuren op foto van de gele Abelmoschus manihot en de blauwe

Agapanthus het symbool van de realiteit in Oekraïne.

Laten we toch vooral hopen dat aan deze gruwelijke oorlog heel spoedig

een einde komt.

• Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en

wel uiterlijk een maand voor het einde van het

verenigingsjaar bij de ledenadministratie.

• Kopij

Bijdragen aan De Parel sturen naar het redactieadres vóór

de 10e van de oneven maanden. Aanlevering van foto’s en

tekst als e-mailbijlage. Afbeeldingen in zo hoog mogelijke

resolutie s.v.p. en niet opgenomen in het tekstbestand

maar als aparte bijlagen!

• Verschijningsdatum

U ontvangt De Parel in de derde volle week van de

maanden februari, april, juni, augustus, oktober en

december.

• Advertenties en PR

L. Hilberts, Hoofdweg 111,

9422 AM Smilde

Tel. 0592 - 413847

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de betrokken auteurs en

de redactie van De Parel.

• Redactie

E. de Rue, Noordwolde

C. Flikweert, Amsterdam

P. Melis, Rosmalen

I. van den Berg, Alphen aan den Rijn

• Redactieadres

P. Melis, Vincent van Goghlaan 31,

5246 GA Rosmalen

073 649 9080

melispeter@hotmail.com

• Vormgeving en realisatie

MEO, Alkmaar

Omslagfoto: Bauhinia spec. Thailand.

Foto: Peter Melis

Inhoudsopgave

4Cobaea scandens

Marijke Oppe

9mooi plantje

Da's ook een

Botanische fuchsia's

Rozema

2 10Gerard Redactioneel

3 Bevlieging (2) • Ina Gelling

6 Het geslacht Bauhinia • Peter Melis

12 Grondmengsels en bemesting

voor kuipplanten, • Willem Zieleman

14 Jaarverslag

15 Financieel overzicht

16 Verenigingnieuws

18 Evenementen kalender

20 Overwinteren

2 | De Parel 2022 | nr. 2


Bevlieging (2)

Deppea splendens

Tekst & foto's: Ina Gelling

Na maandenlang surfen op internet en snuffelen in boeken

en tijdschriften is mijn zaailijstje weer te lang. Als ik naar

de samenstelling kijk bekruipt mij echter toch wat onrust.

Hij is niet ‘compleet’ .

Er valt een patroon te bespeuren in mijn acties. Ik blijf elk jaar

nieuwe pepers uitproberen omdat de collectie steeds krimpt

wegens overwinteringsperikelen. Pepers zaai ik overigens niet

omdat de planten zo spectaculair zijn, maar omdat we verzot

zijn op de vruchten. Ze passen daarmee in mijn motto van de

bourgondische tuin: het moet de zintuigen overweldigen met

geur, kleur, smaak en gevoel.

In die zin valt er veel uit te proberen en dat doe ik dan ook al

jaren vol overgave. Maar, als het gaat om specialisatie in type

planten dan kom ik tot de conclusie dat tot nu toe niets mij

langer heeft kunnen boeien dan een of twee seizoenen. Daarom

noem ik mijn expansiedrift maar bevliegingen.

Zo langzamerhand levert dat veel planten op en een grote

diversiteit maar echt gegrepen word ik nog steeds niet door

één soort om er een echte specialisatie van te maken. Zo staan

er bijvoorbeeld acht soorten bananenplanten, dat overwintert

lekker makkelijk. Acht brugmansia’s, acht soorten canna’s,

acht soorten hedychiums, acht soorten impatiens.

Vijf soorten orchideeën…. ach, die is nog niet

compleet!

Tecomaria capansis

Ik ben altijd vol bewondering als

iemand wel een specialisatie heeft en

er helemaal voor gaat. Misschien is

het zelfs wel afgunst. Het lukt mij

namelijk niet dat te vinden. Vooral

liefhebbers van citrusplanten hebben

mijn aandacht. Bij mij kwijnen deze

planten in twee seizoenen helemaal

weg tot een zielig kaal struikje. Ik ben

te rijkelijk met bemesten denk ik, in

ieder geval in de verkeerde verhoudingen.

Ik wil teveel resultaat in een te korte tijd.

Wat ik daar gelukkig wel van heb geleerd is

dat ik vooral goed overweg kan met planten die

ongecompliceerd een stevig slokje lusten, planten met

een bourgondische eetlust.

Zal het me ooit lukken een specialistische collectie op te

bouwen, ik vraag het me al jaren af. Waarom moet dat zeg je?

Omdat ik ook een perfectionist ben. Het moet goed. Tachtig

procent is leuk geprobeerd. Maar op plantengebied gaat

honderd procent natuurlijk nooit lukken. Elk jaar komen nieuwe

cultivars uit. Heb je tien jaar geleden een tuin aangelegd dan is

die nu alweer hopeloos gedateerd. Of er vind een naamcorrectie

plaats en onderverdeling in een andere groep waartoe botanici

in alle wijsheid besluiten. Heb je alle varianten van ‘Coleus’

in bezit, zijn ze ‘Plectranthus’ geworden en ben je wéér pas

halverwege.

‘Laat me je plantencollectie zien en

ik kan herleiden welke persoonlijkheid

hier huist’. In navolging van de bekende

boekenkast of platencollectie (bestaat

die nog?). Er zit een kern van waarheid in.

Ik hou van diversiteit. Ben snel weer afgeleid

door iets nieuws, altijd op zoek naar uitdaging.

De afwisseling. Hoe meer ik ontdek hoe groter af en toe

de frustratie dat ik nog niets bijzonders heb. En het ook niet

ga vinden. Wat zich overigens niet uitstrekt naar de huiselijke

situatie om even duidelijk te zijn. We hebben het nog steeds

over planten.

Het zit ergens verborgen in je aard. De ene mens is generalist

en de ander specialist. En velen zitten ertussenin. Ik ben een

generalist en altijd op zoek naar informatie. Altijd op zoek

naar uitbreiding van de diversiteit met als gevolg dat ik altijd

meer heb gehad dan bezit. Als het niet meer boeit en toch niet

mijn stijl is, verdwijnt de interesse en start de verwaarlozing.

Gelukkig is er Marktplaats. Niet getreurd, ik heb een nieuwe

uitdaging gevonden dit jaar. Gelukkig is er Marktplaats.

nr. 2 | De Parel 2022 | 3


Cobaea scandens

Tekst en foto’s: Marijke Oppe

Cobaea scandens, klokwinde in het Nederlands en ‘cup

and saucer vine’ in het Engels, is een klimplant uit

de vlambloemfamilie, Polemoniaceae. Deze familie

bestaat uit 25 geslachten en enkele honderden soorten.

Het is een familie die bestaat uit zowel éénjarige als

meerjarige soorten die voornamelijk voorkomen in Noord-,

Midden- en Zuid-Amerika. Cobaea scandens is afkomstig uit

het tropische deel van Noord- en Zuid-Amerika, ze groeit

o.a. in Mexico. Ze wordt vaak als éénjarige aangeboden en

gekweekt, maar is in werkelijkheid een meerjarige, niet

winterharde plant, al heeft ze weinig last van een enkel

nachtvorstje als ze op een beschutte plaats staat. Ze kan

vorstvrij overwinterd worden op een koele, lichte plaats.

Cobaea scandens knop

Cobaea scandens is vrij gemakkelijk uit zaad te kweken. Zaai

bij voorkeur vroeg in het jaar, eind februari, begin maart.

Zaai bij een temperatuur boven 20 graden in een zanderige

grond die niet te nat mag zijn, want dan verrotten de

zaden. Zaai de zaden verticaal met de puntige onderkant

naar beneden. Na twee tot drie weken, afhankelijk van de

zaaitemperatuur, verschijnen de zaailingen. Kweek deze

warm en licht op en geef ze klimmateriaal. Zet ze na de

ijsheiligen buiten, eerst een paar dagen in de schaduw

zodat ze niet verbranden. Geef de planten een grote pot,

bijvoorbeeld een metselkuip, gevuld met goede, vruchtbare

aarde, op een beschutte plaats in de volle zon. Ze zullen

dan snel groeien en kunnen al in juli bloeien, vooral als

we een mooie zomer hebben. Anders bloeien ze vanaf

augustus, maar ze bloeien wel door tot de eerste vorst.

De bloemen zijn acht centimeter groot en klokvormig.

Ze zijn als ze net opengaan groenachtig, daarna worden

ze paars. Er bestaat ook Cobaea scandens ‘Alba’ die witte

bloemen heeft. In het gebied van herkomst worden de

bloemen bestoven door vleermuizen. Hier in Nederland

wordt die taak overgenomen door nachtvlinders, lees ik

op het internet. In warme zomers worden ook bij ons

zaaddozen gevormd en met een beetje geluk rijpen die op

tijd voordat de eerste nachtvorst komt.

Cobaea scandens bloemen

4 | De Parel 2022 | nr. 2


Vorig voorjaar heb ik weer eens Cobaea gezaaid, want ik

vond nog wat oude zaden in mijn zadendoos. Er kwamen

een paar zaden op en die zaailingen heb ik verder

opgekweekt. Eén van de zaailingen plantte ik bij ons

huisje in Domburg tegen een muur waar ‘s middags

zon op staat. De plant groeide snel en klom met haar

ranken tot op het dak van het huis. Eind augustus

kwamen de eerste bloemen, ze bloeide door tot in

november. Gelukkig is het afgelopen winter niet

echt koud geweest, slechts een paar nachtvorstjes.

In Domburg is het nauwelijks onder nul geweest

en de plant staat er prima bij, ze maakt nu alweer

uitlopers. Eind februari heb ik er een handje

culterra bij gegooid zodat ze, als het weer warmer

wordt, lekker aan de groei kan. Hopelijk bloeit ze

dit jaar al in juli en komen er ook zaadbollen in.

Dit jaar heb ik zaden gekocht van Cobaea scandens

‘Alba’ en de gewone Cobaea. Op 9 maart heb ik ze

gezaaid en hopelijk heb ik over een paar weken mooie

zaailingen. Een deel gaat naar Regio West voor de

verkoop op de Bos en Burchtfair in Oostvoorne.

Ik denk dat ik een wit en een paars exemplaar samen in

een metselkuip zet en door elkaar laat groeien.

Cobaea scandens knoppen

Cobaea scandens bloem

nr. 2 | De Parel 2022 | 5


Het geslacht

Bauhinia

Tekst en foto’s: Peter Melis

Planten van het geslacht Bauhinia hebben al heel wat

jaren mijn interesse. Dat wordt voor een belangrijk

deel veroorzaakt door hun prachtige orchideeachtige

bloemen. Maar omdat ze niet zo eenvoudig in de cultuur

zijn vormen ze een uitdaging voor de hobbykweker

De Bauhinia’s vormen een grote groep van struiken en

bomen die voorkomen in alle tropische en subtropische

gebieden van de wereld. Ze behoren tot de familie van de

Fabaceae. Dat is beter te zien aan de peulvormige vruchten

dan aan de bloemen. Overigens zijn er ook een paar andere

plantenfamilies die peulvormige vruchten hebben maar

niet tot de Fabaceae behoren, dus enige voorzichtigheid

bij het bepalen van de familie of het geslacht aan de hand

van de peulen is gewenst. Denk bijvoorbeeld maar eens

aan de Catalpa die ook prachtige lange peulen maakt maar

tot de Bignoniaceae hoort. Veel Bauhinia’s zijn prachtige

bloeiers en worden daarom ook wel orchideeboom of -struik

genoemd. Sommige soorten hebben inderdaad bloemen die

wel wat op een orchidee lijken terwijl andere soorten daar

wat minder op lijken maar ook erg mooi zijn.

Het geslacht Bauhinia omvat volgens de Plantlist.com meer

dan 400 geldige soorten en waarschijnlijk zo’n 1000 namen

die worden gezien als synoniemen of waarvan, - nog -, niet

duidelijk is of het geldige soorten dan wel synoniemen zijn.

Genoeg soorten om uit te kiezen voor de liefhebber zou je

zeggen, maar zo eenvoudig is het niet. Ten eerste worden

zaden en planten maar sporadisch aangeboden en dan ook

nog van een beperkt aantal soorten. Daar komt nog bij

dat vele soorten wel erg grote bomen worden of bloeien

met minder opvallende bloemen en dus minder interessant

zijn voor kwekers en liefhebbers. Toen ik een aantal jaren

geleden naar Madagaskar ging, heb ik eens gekeken welke

soorten daar voorkwamen. Dat bleken er vijftien te zijn

die endemisch zijn voor Madagaskar en een soort die

ook op de Comoren voorkomt. Helaas ben ik er niet één

tegengekomen of misschien heb ik hem niet herkend. Zo’n

boom valt natuurlijk pas op als hij in bloei staat. Eigenlijk

maar goed ook omdat planten van Madagaskar terecht goed

zijn beschermd en omdat het kweken van deze planten in

ons klimaat bijna zeker tot mislukken is gedoemd. Ik ben al

jaren bezig met het kweken van Uncarina. Ook een geslacht

van planten die alleen op Madagaskar voorkomen en dat

is onbegonnen werk zonder een warme kas of een warme

(huis)kamer met liefhebbende echtgenote. Maar daarover

een andere keer. Ook tijdens mijn reizen door Mexico ben ik

maar één Bauhinia tegengekomen die gelukkig wel bloemen

had en dus duidelijk herkenbaar was. Overigens zijn veel

Bauhinia’s ook te herkennen aan hun typische bladvorm die

wel wat weg heeft van een paar vlindervleugels.

Inmiddels heb ik toch van een aantal soorten zaden

kunnen kopen en heb ik met vallen en opstaan een aantal

grote (volwassen?) planten kunnen kweken. Want daar ligt

een ander probleem: wanneer is een plant volwassen en

wanneer bloeit hij. Die twee kenmerken hoeven niet samen

te gaan, heb ik gemerkt. Soms is er nog wat extra nodig om

een plant te laten bloeien.

Het begon allemaal met Bauhinia tomentosa. Toen ik

een foto van deze geelbloeiende soort had gezien was

ik verkocht en heb ik net zolang gezocht tot ik een

leverancier had gevonden die zaden van deze soort

aanbood. Overigens heeft B. tomentosa meer een

kelkvormige bloem, maar de volledig gele kleur maakt veel

goed.

Bauhinia galpinii blad

Het zaaien is niet zo’n probleem. Maar aangezien deze

zaden een zeer harde schil hebben moeten ze eerst een

tijdje weken in warm water of moet door middel van een

6 | De Parel 2022 | nr. 2


vijltje of schuurpapier de harde schil worden doorbroken.

De laatste methode is misschien de lastigste maar heeft

mijn voorkeur. Daarna de zaden in goede zaaigrond duwen

en op een warme, ±25 °C, en lichte plaats zetten en er

het beste van hopen. Mijn ervaring is dat Bauhiniazaden

meestal binnen tien dagen kiemen. Tot ze gekiemd zijn kun

je ze het best onder gespannen lucht houden, dat voorkomt

dat de zaaigrond uitdroogt en door verdamping teveel

afkoelt. Na het ontkiemen voorzichtig laten wennen aan de

omgeving en de zon. De plantjes regelmatig besproeien kan

geen kwaad en voorkomt uitdrogen en spint. De beste tijd

om te zaaien is het voorjaar.

Mijn eerste zaaisel van Bauhinia tomentosa groeide

voorspoedig en toen in het najaar onze verenigingskas weer

open ging heb ik ze samen met mijn andere planten daar

naartoe gebracht. Per slot van rekening kan, volgens de

beschrijving, B. tomentosa bij een temperatuur van +5°C

overwinteren. Niet dus, want in januari gingen ze één voor

één ter ziele. Eerst verloren ze hun blaadjes en daarna

verdroogden of verschimmelden de plantjes zelf. Daar was

ik zo teleurgesteld over dat het jaren heeft geduurd voor ik

weer eens B. tomentosa heb gezaaid. Maar inmiddels had ik

wel zaden gekocht van een aantal andere Bauhinia’s die ook

niet “koudegevoelig” zouden zijn. Dat waren B. natalensis

uit Natal in Zuid-Afrika , B. semla uit Noord-Pakistan en

Noord-India en B. galpini ook uit Zuid-Afrika. Inmiddels

zijn deze drie redelijk volwassen planten. B. natalensis

bloeit al een aantal zomers met elk jaar meer bloemen. B.

galpini heeft nog steeds niet gebloeid en B. semla verliest

elke winter een deel van zijn takken, loopt pas laat in de

zomer weer uit en heeft ook nog niet gebloeid. Al met al

een beetje teleurstellend natuurlijk.

Bauhinia semla blad

Bauhinia natalensis

nr. 2 | De Parel 2022 | 7


Bauhinia spec. prov. Oaxaca Mexico

In diezelfde tijd kreeg ik van Ton Hannink ook een portie

zaden van B. yunnanensis uit China. Dit is geen struik maar

een klimmer die in het derde jaar al bloeide. Deze is van

al mijn Bauhinia’s het minst koudegevoelig. Jammer dat de

bloemen niet zo opvallend zijn. Verleden jaar had ik er in

de winter een paar in de volle grond laten staan; die vroren

tot de grond toe af, maar liepen later in de zomer via de

wortelhals weer uit. Inmiddels heb ik ze toch maar opgepot

en in de kas gezet.

Bauhinia tomentosa blad

B. tomentosa stond natuurlijk nog steeds op mijn lijstje en

dus heb ik die in het voorjaar van 2020 opnieuw gezaaid.

Ik heb de drie grootste plantjes overgehouden en die deze

keer niet naar de verenigingskas gebracht maar in een

warme kamer op de vensterbank gezet. Dat ging goed, al

waren er wel een paar spintaanvallen. In april 2021 waren

ze 2 meter hoog en raakten ze het plafond. In mei heb

ik ze overgepot en met ingegraven pot in de tuin gezet.

Ze groeiden door, zij het wat langzamer, en toen ik ze in

september naar de kas wilde brengen zaten er knoppen aan

de bovenste takken. Een paar bloemen zijn min of meer

open gegaan, maar al snel werd het te koud en vielen de

knoppen er af. Inmiddels is het eind januari 2022 en zien

ze er alledrie nog gezond uit; een deel van de blaadjes is er

afgevallen, maar ik neem aan dat ze het voorjaar wel zullen

halen.

Mijn advies wat betreft Bauhinia’s is dus om te beginnen

met een soort die niet koudegevoelig is en redelijk snel

in bloei komt. Wat mij betreft zijn B. natalensis en B.

tomentosa een goede keus om te starten. Zaai ze vroeg,

zodat ze een lange zomer hebben voor ze de winter in gaan.

B.natalensis kan meteen een minimumtemperatuurvan

+5oC aan en tomentosa moet de eerste winter wat warmer

worden gehouden. Verder zijn het probleemloze planten

die goed reageren op normale potgrond en standaard

meststoffen. Wel opletten voor spint zeker bij B. tomentosa.

Natuurlijk zou ik het op prijs stellen als er lezers zijn die

mij hun ervaringen met Bauhina laten weten.

8 | De Parel 2022 | nr. 2


Da’s ook een

mooi plantje

Tekst en foto’s: Lute Hilberts

Abelmoschus manihot

(Familie Malvaceae)

Abelmoschus manihot (synoniem Hibiscus manihot) zou men

een half-heester kunnen noemen, hij vormt namelijk geen

heester die op termijn bossig opgroeit.

Bij mij droogt het bovenste deel van de stengel in de

nazomer in, maar onderaan blijven de bladeren groen en

van daaruit ontstaan in het voorjaar nieuwe scheuten

die aan het eind van de stengels gaan bloeien. Dan

begint het feest opnieuw. Regelmatig de zaadknoppen

verwijderen om te zorgen dat hij doorbloeit. Of laten

rijpen om in het volgende voorjaar opnieuw te zaaien of

naar onze “zaadcentrale” (An Klerks) te sturen. Het zaad

zit in een langwerpige zaaddoos die behaard is, net als

de bloemknoppen. Bij vroeg zaaien bloeit de plant nog

hetzelfde jaar.

De bloei is qua kleurencombinatie heel bijzonder: heel

grote bloemen met flinterdunne, haast doorschijnende

bloemblaadjes en een mooi kleurrijk hart. De bloemen

hangen iets voorover aan stengels die hier bij mij een

kleine meter hoog worden. Ze bloeien maar één dag maar

de plant vormt langdurig nieuwe bloemen.

De plant kan worden overgehouden op een lichte, vorstvrije

plaats.

De plant is verwant aan okra (Abelmoschus esculentus).

Okra is een eenjarig gewas uit de (sub)tropen waarvan men

het blad, maar toch vooral de nog onrijpe vruchten eet.

Regelmatig te koop in Oosterse winkels e.a.

Onze Abelmoschus manihot maakt ook grote handvormige

bladeren. Die grote bladeren en ook de jonge scheuten

zijn eetbaar en kunnen prima in sla of in stampotten

gebruikt worden en ook in een wrap zijn ze lekker. Gekookt,

gestoofd e.d. wordt het gerecht in het buitenland aibika

genoemd; het is heel gezond en zelfs geneeskrachtig.

In de tropen worden deze planten juist vanwege de

eetbaarheid van blad en vrucht geteeld.

esculentus = spijs/eetbaar.

Abelmoschus Manihot

Hibiscus schizopetalus

Hibiscus schizopetalus.

(Familie Malvaceae)

Hibiscus kennen we wel, die komt in vele verzamelingen voor.

Hibiscus rosa sinensis, de Chinese roos, is als potplant vaak te

koop.

De plant op de foto is er eentje met dezelfde voornaam maar

heeft een heel andere vorm. Hij ziet er fraai uit met zijn

hangende Chinese lampionnen en is zeer gezocht. Je komt

hem niet tegen in bloemenzaken; hij is dus bepaald niet

algemeen.

Het is Hibiscus schizopetalus, hij komt uit Oost-Afrika en is

net als de eerder genoemde Hibiscus een koukleum. Daarom

zetten we ze ook in een pot of kuip, zodat ze bij de kachel

kunnen als de sneeuwvlokken om de hut dwarrelen, zult u

zeggen. Dat klopt, maar ik bedoel met koukleum dat ze niet

in een maar nauwelijks vorstvrije kas kunnen overwinteren.

Dat houden ze niet vol; ze verdwijnen dan al snel naar de

Hibiscus-hemel.

Hibiscus schizopetalus wordt een bossige plant die 2 tot 4

meter hoog kan worden maar helaas meestal minder rijk

bloeit. Minder rijk bloeiend kan een probleem zijn voor

mensen die houden van één grote bloemenzee, maar de

bloemvorm vergoedt heel veel.

In de winter licht zetten en niet onder de 12-15 oC. Een

prima plant voor een verwarmde serre. Wie in het bezit is

van zo’n glazen aanbouw zit op (hibiscus)rozen met onze

hobby. In mijn verbeelding bloeien daar in de winter de

kuipplanten gewoon door, hangen de rijpe citrussen aan de

takken en staat Hibiscus shizopetalus 24/7 in bloei.

In het voorjaar wat in model snoeien en eventueel

verpotten. Goede potgrond gebruiken waarin hij qua

bemesting enige maanden voort kan. Daarna bijmesten met

20-20-20 en als de zomer komt overgaan op 10-30-20 om

knoppen te laten vormen.

Er wordt beweerd dat er uit de wortel een extract te halen

valt dat kan worden gebruikt bij de fabricage van de

morning-after pil. Ik herhaal nog maar eens wat ik al vaker

riep: “Niet zelf gaan dokteren, ge zijt gewaarschuwd!"

Hier gelden de spreuken: “bezint eer ge begint” en “een

gewaarschuwd mens telt voor twee”.

schizopetalus = met gespleten kroonbladen

nr. 2 | De Parel 2022 | 9


Botanische Fuchsia’s (1)

Tekst & foto's: Gerard Rozema

Inleiding

Al een aantal jaren sta ik in De Parel als deskundige van

botanische fuchsia's vermeld, maar heb ik tot nu toe

niets van me laten "horen". In een paar artikelen zal ik

proberen u enthousiast te maken voor dit interessante

plantengeslacht.

De NKvF ( Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) heeft

een speciale "afdeling” die zich bezighoudt met het

geslacht Fuchsia, namelijk de Botanische Groep. Deze

groep, die zich tegenwoordig graag "de Wilde Fuchsia Club"

noemt, houdt zich bezig met het verzamelen van zoveel

mogelijk wilde soorten en het in stand houden daarvan.

In het wild komen ongeveer 110 soorten voor. Ze zijn door

Paul Berry, de specialist op dit gebied, verdeeld in 12

verschillende secties.

De meeste species komen voor op het zuidelijk halfrond,

vooral in Midden- en Zuid-Amerika, met nog twee soorten

op het eiland Hispaniola, drie soorten in Nieuw-Zeeland en

één op Tahiti.

Dat de variatie groot is tussen de verschillende soorten,

zowel qua bloemgrootte als qua bloemkleur, laat

bovenstaande foto zien.

10 | De Parel 2022 | nr. 2

F.decidua met bessen en blad


Een paar opvallende fuchsia's wil ik in een paar artikelen

aan u voorstellen.

Eerst Fuchsia decidua, een species uit de Ellobium-sectie.

Fuchsia decidua

Deze soort komt in het wild voor in Mexico op de hellingen

van de vulcanen van de Sierra Madre in de staten Jalisco en

Guerrero, op een hoogte van 1450-2300 m.

Ze vormen daar struiken of komen epifytisch voor op

eikenhout, of groeien op een rotsachtige bodem. Ze

maken ook knollen, zoals de species uit de HEMSLEYELLAsectie,

waar de soort eerst was ondergebracht. Hij maakt

in tegenstelling tot de Hemsleyella's wel kroonbladeren,

hoewel deze wel erg klein zijn. In de knollen slaan ze

tijdens het regenseizoen water en voedsel op, om in het

droge seizoen te kunnen overleven. De plant verliest in de

natuur in de droge periode zijn blad voor een paar maanden

(decidua betekent: bladverliezend). Als het regenseizoen

begint, gaat hij vóórdat hij in blad komt eerst bloeien in

prachtige trossen met roze-oranje bloemen. In ons land

doet hij dat meestal in het vroege voorjaar op het kale

hout. Na en tijdens de bloei komt het prachtige blad

tevoorschijn en hij behoudt daardoor zijn sierwaarde.

Hij maakt ook mooie donkerblauwe bessen. Alle soorten

in deze sectie kunnen niet tegen vorst, dus 's winters

de temperatuur in de kas op plus 5 graden houden.

In de winter niet teveel water geven anders kunnen

de verdikte wortels en knollen gaan rotten. Gebruik

humusrijke potgrond, die goed doorlatend is. Tijdens de

groei veel water geven en regelmatig bemesten. Verder

zijn het gemakkelijke planten voor in de halfschaduw.

Vermeerdering gaat door zaad en is ook niet moeilijk.

Ik zal zorgen dat ze volgend jaar op de zadenlijst komen.

Botanische tekening gemaakt door Bob Angell i.s.m.

Dr.P.E.Berry

F.decidua in volle bloei

F.decidua in knop op het kale hout

nr. 2 | De Parel 2022 | 11


Grondmengsels en bemesting

voor kuipplanten,

gebaseerd op de ervaringen in de

tuinen van paleis Het Loo

Tekst: Willem Zieleman

Tijdens de ledenbijeenkomst van Regio West

op 16 oktober 2021 heeft Willem Zieleman,

voormalig tuinbaas, thans adviseur tuinen van

Paleis Het Loo, een bezielde lezing gehouden over

de geschiedenis die Paleis Het Loo tot op de dag

van vandaag heeft met kuipplanten. (Zie voor een

uitgebreid verslag van de lezing www.oranjerie-regio2.

nl , nieuwsbrief 7, november 2021).

Het was Willems bedoeling om tijdens de lezing

ook aandacht te besteden aan de verzorging van de

oranjerieplanten van Het Loo. Omdat hij daar toch niet

aan toe kwam beloofde hij zijn tips op papier aan te

leveren. Hij heeft er in toegestemd de tips ook in De

Parel te publiceren.

Grond

Het begint altijd met grond, het substraat waar de plant

in moet groeien.

Lang is het grondmengsel voor de kuipplanten ter plaatse,

op Het Loo gemaakt.

De samenstelling van het traditionele, hier gebruikte

grondmengsel: 30 % beukenbladgrond (gecomposteerd

beukenblad), 30 % Lentse potgrond, 20 % zwarte, dat

wil zeggen humusrijke zandgrond, 10 % klei en 10 %

goed verteerde, oude stalmest, daarbij aangevuld met

kalk. Deze samenstelling voldeed in de praktijk niet

meer, de stalmest van nu is te vet en bevat ook resten

van hormonen en medicijnen. Dit leidde tot problemen,

waardoor wortels afstierven en de stambasis van de

oranjebomen (Citrus) aangetast raakte.

De huidige, universele basispotgrond voor onze

kuipplanten heeft nu de volgende samenstelling:

het substraat dat nu gebruikt wordt is ‘Lentse potgrond

nr. 4’. Dit substraat bestaat uit 90 % Zweeds veenmosveen

vermengd met 10 % klei. De klei wordt verwerkt door deze

eerst te bevriezen en dan te vermalen zodat hij heel fijn

met het veen vermengd kan worden.

Voordeel van dit substraat is het bufferend vermogen,

waardoor veel vocht opgenomen kan worden, wat ook weer

langzaam beschikbaar komt.

Het blijft echter belangrijk om voor het te kiezen

Raphitamnus spinosus

substraat eerst te bepalen welke behoefte een plant

heeft; voor succulenten of zuur minnende planten zijn

andere substraten aan te bevelen.

De bemesting van kuipplanten

De traditionele bemesting bestond uit diverse soorten

mest van dierlijke herkomst. Koemest en vanwege het

12 | De Parel 2022 | nr. 2


hoge stikstofgehalte zeker ook kippenmest, verder nog

bloed- en beendermeel. Deze meststoffen hebben een

hoog ijzer- en stikstofgehalte, belangrijk voor vooral

Citrus. Mede om hygiënische redenen is van deze vormen

van bemesting afgestapt. Langer geleden werd zelfs

bloed- en slachtafval als meststof gebruikt. (Informatie

afkomstig van landgoed Twickel)

Op Het Loo wordt nu met de gietbeurten standaard het

hele jaar door een lichte mestgift meegegeven van ‘Peters

meststoffen’ NPK 20-20-20, in een oplossing van 1 gram

per 10 liter. Tevens wordt ijzerchelaat meegegeven, ook 1

gram per 10 liter water.

Mg, Magnesium, is aanwezig in de gebruikte Peters

meststoffen. Na juli is een extra gift magnesium

aan te bevelen; dat heeft een positief effect op de

vruchtzetting. Vooral belangrijk bij Citrus.

Eind juli wordt er een gift Kieseriet gegeven.

Voor organische bemesting wordt Culterra ingezet,

voor anorganische bemesting Multicoat 17-11-11. Deze

meststoffen worden in het groeiseizoen toegediend, vanaf

maart, elke maand, in afwisseling. Dus in maart Multicoat,

in april Culterra en in mei weer Multicoat, in deze

afwisseling tot en met september. Het gaat om kleine

hoeveelheden, te bepalen aan de hand van de grootte van

de plant/kluit en in december een gift zeewierkalk.

Deze bemesting is bruikbaar voor soorten die geen

specifieke eisen qua zuurgraad aan de grond stellen.

Camellia’s bij voorbeeld verlangen een zure grond en

verdragen geen kalk.

Nog meer

duurzaamheid…

Tekst: Els de Rue

… maar ook een diep schrijnend gebrek daaraan,

sinds de oorlog in Oekraïne, nog afgezien van al

het menselijk lijden, dit begrip tot een farce heeft

gemaakt. Laten we ons dan toch maar vastklampen

aan de kleinschalige, goede initiatieven die nu spelen

binnen onze kuipplantenvereniging.

Regio West houdt zich op dit moment bezig met de

mogelijkheden van ‘veenvrije potgrond’. Veenvrij,

omdat de hoogvenen, waaruit de turf wordt

gewonnen, in snel tempo worden afgegraven om er

potgrond mee te maken waarbij veel CO2 vrijkomt en

biodiversiteit verdwijnt. Diverse producenten zijn

aan het experimenteren met nieuwe mengsels zonder

turf met liefst dezelfde, goed eigenschappen als de

turfmengsels. Lees daarom vooral het artikel in de

nieuwsbrief van de Regio West! Je vindt het onder

www.oranjerie-regio2.net/, nieuwsbrief 2. Doen!

Watergeven

Hoe vanzelfsprekend en eenvoudig dit ook klinkt, met

watergeven gaat het meeste mis. Meestal door te veel

water te geven of, wat ook niet goed is, telkens een

beetje. Belangrijk is dat bij het watergeven de kluit na

een gietbeurt goed nat is, van onder tot boven, en daarna

goed kan opdrogen. Een kuip krijgt in de zomer zo veel

water dat het er onder weer uit loopt en daarna mag de

kuip weer goed opdrogen. Door veelvuldig weinig water

geven bestaat de kans dat de bovenkant van de kluit te

maken krijgt met afstervende wortels en dat de onderste

helft verdroogt.

Het weer is hierbij ook zeer bepalend. Bij een langdurige

droge en zonnige periode met wind erbij kan het heel hard

gaan en moet er wel weer flink water worden gegeven.

Er gaan echter meer planten dood door te veel dan door te

weinig water.

Een verzorger die z’n planten goed kent maakt zelf

een inschatting. Dat zijn de beroemde ‘groene vingers’

en die zijn echt noodzakelijk voor succes in de

plantenverzorging.

Temperatuur

Er zit nogal wat verschil in de ideale temperatuur waarbij

planten moeten overwinteren. Laurieren en Myrthus

verdragen zelfs iets vorst, Citrus staat graag iets warmer,

waarbij er weer een verschil is in de soorten Citrus.

Dit is maatwerk en vereist enige studie vooraf.

nr. 2 | De Parel 2022 | 13


Jaarverslag

Jaarverslag 2021 Nederlandse

Kuipplantenvereniging

2020 was het jaar waarin het coronavirus de wereld in zijn

onbarmhartige greep kreeg en hield. In het verslag over dat

jaar werd al de vrees uitgesproken dat de maatschappelijke

beperkingen die het Coronavirus te weeg had gebracht

ons ook in 2021 dwars zouden zitten. We weten inmiddels

hoezeer die vrees terecht was. De Nationale Kuipplantendag

kon opnieuw geen doorgang vinden en de regio’s zagen zich

gedwongen hun activiteiten op een laag pitje te zetten.

Of dat nog niet genoeg was werden in juli 2021 grote delen

van Zuid-Limburg door overstromingen als gevolg van

ongekend zware regenval onder water gezet, met enorme

verwoestingen aan bebouwing, tuinen en plantencollecties.

De tijd zal leren wat de natuur voor het herstel aan tuinen

en planten vermag.

Het bestuur

Omdat ook in 2021 de Nationale Kuipplantendag geen

doorgang kon vinden moest ook de jaarlijkse algemene

ledenvergadering (ALV), het officiële gedeelte van de

Kuipplantendag, worden afgelast.

Het bestuur heeft zich daardoor genoodzaakt gezien om

opnieuw door publicatie van de jaarstukken in De Parel

verantwoording af te leggen aan de leden.

In 2021 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.

Al in 2020 verliep de zittingstermijn van Balt Wetzels,

de vertegenwoordiger van Regio Zuidoost, evenals de

zittingstermijn van Ingrid van den Berg, secretaris van

het bestuur. Zij waren beiden niet meer herkiesbaar. Het

bestuur van Regio Zuidoost heeft nog geen opvolger voor

Balt Wetzels kunnen vinden. Voor de functie van secretaris

van het bestuur heeft zich ondanks meerdere, ook dringende

oproepen in de Nieuwsbrief en De Parel nog niemand gemeld.

Derhalve is de functie van secretaris nog steeds vacant.

Inmiddels heeft ook Marijke Oppe-de Pagter,

vertegenwoordiger van Regio West in het bestuur, te kennen

gegeven terug te willen treden. Aan Regio West is gevraagd

een opvolger voor haar voor te dragen.

Het bestuur is in 2021 zes keer bijeen geweest. De

vergadering kon één keer, in september toen het heel

zonnig en warm weer was, plaatsvinden bij Wim de Waal

en zijn vrouw Henny. De overige vijf vergaderingen waren

videovergaderingen; een mooie uitvinding, dat wel, maar

nog afgezien van allerlei technische probleempjes minder

geschikt voor een open discussie.

In het verslagjaar heeft Thieu Korten, voormalig voorzitter

van de vereniging, weer veel werk verzet om de website

aantrekkelijk en up-to-date te houden. Hij verzorgt

daarnaast de Nieuwsbrief.

Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk.

Ledenaantal

In de loop van het jaar moest het lidmaatschap van 43 leden

worden beëindigd door overlijden of opzegging. Ten opzichte

van eerdere jaren is dit een hoog aantal. Van deze leden

waren er 7 pas in 2019 en 2020 lid geworden. Dit gegeven

en het hoge aantal opzeggingen doen vermoeden dat het

ontbreken van activiteiten als gevolg van het Coronavirus op

hun beslissing van invloed is geweest. Daar staat tegenover

dat zich 30 nieuwe leden hebben aangemeld. Al met al bleef

op 31 december 2021 de teller staan op 505 leden.

Veruit de meeste nieuwe leden hebben zich aangemeld via de

website.

Financiële situatie van de vereniging

Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief

resultaat ad € 92,71, terwijl in de begroting voor dat jaar

een winst van € 1.060,00 was voorzien. Het verschil is vooral

veroorzaakt door hogere kosten voor drukwerk, namelijk voor

de productie van de verjaardagskalender.

In eerdere jaren is in de ALV gesproken over de gewenste

omvang van het eigen vermogen van de vereniging. Omdat

dat al een aantal jaren aan de hoge kant is ten opzichte

van de reguliere exploitatie is in die discussies besloten dat

deelname aan de Nationale Kuipplantendag vooralsnog gratis

zou zijn en heeft het bestuur in 2020 de regio-bijdrage

eenmalig verdubbeld.

In de loop van het verslagjaar is besloten om voor een

beperkte periode het bedrag van de contributie te verlagen

tot € 30,00 per jaar, opdat alle leden zouden profiteren van

de relatieve rijkdom van de vereniging.

De Parel

De vormgeving en de productie van De Parel zijn uitgevoerd

door MEO.

Ook de redactie heeft zich in 2021 weer moeten voegen naar

de beperkingen die Corona met zich meebracht. Toch heeft

zij, mede dankzij de inzet van verschillende deskundige

auteurs en fotografen onder de leden, weer zes mooie Parels

kunnen samenstellen.

Het bestuur is de redactie, maar zeker ook de auteurs en

fotografen die hebben meegewerkt, zeer erkentelijk.

Aan het einde van het verslagjaar hebben bestuur en

redactie op passende wijze afscheid genomen van Marijke

Oppe-de Pagter; zij heeft achttien jaar deel uitgemaakt van

de redactie, waarvan de laatste twee jaar als aanvoerder.

Activiteiten regio’s

Corona heeft in het bijzonder de regio’s beperkt in hun

activiteiten. Niettemin hebben zij in de periodes tussen

de lockdowns het er op gewaagd om toch wat excursies

en ontmoetingen met hun leden te organiseren. Eens

te meer bleek dat de passie voor kuipplanten, ondanks

Coronabeperkingen en watertegenslag, springlevend is.

Het hierboven uitgesproken vermoeden dat het ontbreken

van activiteiten mede heeft bijgedragen aan het hoge aantal

opzeggingen laat zien hoe belangrijk regio-activiteiten voor

onze leden zijn.

14 | De Parel 2022 | nr. 2


Financieel overzicht

OVERZICHT: Verlies en winst 2020 Begroting 2021

Begroting 2022

Balans per 31 dec. 2021

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Activa

Contributie 17430,00 17500,00

Stand 'de Uithof' Utrecht - -91,60

Advertentie's 925,00 725,00

Rente 2020 - -

Donatie 2,00

Zadenlijst 131,94 125,00

Kuipplantendag feest 35 Jr -2000,00

Korting op contributie

Regiobijdragen -2027,00 -2100,00

Drukwerk Parel -7994,60 -8200,00

Druk/Verz.Verjaarskalender -2821,62 -

Porti -2885,82 -2450,00

Bestuurskosten -507,20 -400,00

Redactiekosten -685,00 -600,00

Represenatiekosten -239,70 -200,00

Bankkosten -255,49 -200,00

Verzekeringen -240,60 -240,00

Website -870,00 -900,00

Subtotaal Ontv./Uitg. 18711,34 -18618,63 18350,00 -17290,00

14960,00

-100,00

925,00

--

-

-

200,00

-4750,00

-2500,00

-2006,00

-8335,00

-

-2860,00

-1015,00

-1400,00

-150,00

-310,00

-240,00

-870,00

16085,00 -24536,00

ING spaarrekening 28346,61

ING Bank 6497,73

Overlopende activa 2226,10

Totaal activa 37070,44

Passiva

Eigen vermogen 28938,23

Overlopende passiva 8039,50

Resultaat 2020 92,71

Totaal passiva 37070,44

Resultaat: Verlies/Winst Winst 92,71 Winst 1060,00

Eindtotaal 18711,34 -18711,34 18350,00 -18350,00

Winst 1.060,00

18.350,00 -18.350,00

Toelichting bij de begroting 2022

Ten opzichte van de resultaten van het boekjaar 2021 bevat

de begroting 2022 op enkele posten afwijkingen die een

korte uitleg behoeven.

“Attentie 25 jaar lid” is een nieuwe post. Met ingang van

2022 ontvangen leden die 25 jaar

lid zijn van de vereniging een

bescheiden attentie. Dat betreft

per jaar ongeveer 15 leden. In

2022 krijgen leden die in eerdere

jaren 25 jaar lid waren die

attentie ook. In totaal gaat het in

2022 om 81 leden.

In de begroting 2022 wordt voorts

rekening gehouden met een forse

verhoging van de bestuurs- en

redactiekosten. Dat heeft alles te

maken met optimisme over de nog

te verwachten effecten van de

Coronapandemie. Bestuursleden

en de redactie kunnen elkaar weer

in levende lijve ontmoeten en dat

is van invloed op de reiskosten.

Het is overigens waarschijnlijk

Kwekerij Morning Glory

U vindt bij ons een groot en bijzonder assortiment vaste

planten voor de zon en voor de schaduw. Daarnaast hebben

wij een grote collectie bijzondere eenjarige zomerbloeiers,

kuipplanten, Salvia’s en Pelargoniums.

In het voorjaar en najaar kunt u bij ons terecht voor onze

zelfgemaakte hanging baskets in vele kleurcombinaties.

Voor openingstijden: www.kwekerijmorningglory.nl.

Kwekerij Morning Glory, Noordpolderweg 6, 1432 JH Aalsmeer.

06 54281334 / 06 47175738, info@kwekerijmorningglory.nl.

dat het bestuur het aantal ontmoetingen zal beperken en

digitaal zal blijven vergaderen.

Voor de redactie ligt dat anders; redactiewerkzaamheden

lenen zich niet zo goed voor digitalisering.

nr. 2 | De Parel 2022 | 15


Informatie

www.kuipplantenvereniging.nl

Voorzitter

W.J.M. de Waal 0416-533685

Kloosterweg 4

5144 CB Waalwijk

voorzitter@kuipplantenvereniging.nl

Secretaris

I. van den Berg 0172-47 53 70

Ten Harmsenstraat 2

2406 TV Alphen a/d Rijn

secretariaat@kuipplantenvereniging.nl

Penningmeester

L. Hilberts 0592-41 38 47

Hoofdweg 111, 9422 AM Smilde

penningmeester@kuipplantenvereniging.nl

Bestuursleden

S. Hofman-Rookmaker Regio Noord

V. Jansen Regio Oost

M. Oppe-de Pagter Regio West

B. Wetzels Regio Zuidoost

M. Mol a.i. Regio Zuidwest

Ledenadministratie

D.A. Cladder 06-24433602

Ten Harmsenstraat 2,

2406 TV Alphen a/d Rijn

leden@kuipplantenvereniging.nl

Zadenlijst

An Klerks 0416-37 53 81

Wolfshoek 84a, 5154 AD Elshout.

anenwimklerks@gmail.com

Regio Noord (Groningen,

Friesland en Drente)

S. Hofman-Rookmaker

0515-542212

Begine 67, 8711 BH Workum

j.s.c.hofman.rookmaker@gmail.com

Regio Oost (Overijssel, Gelderland en

Noord-Flevoland)

Secretaris R. Soeteman

r.soeteman4@upcmail.nl

Verenigingsnieuws

Regio Zuidoost

Verslag van de ledenbijeenkomst van 4 maart 2022

Voor het eerst sinds lange tijd hebben we weer de

mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren.

Aanwezig zijn 40 leden; 1 lid heeft zich afgemeld.

Omdat er in januari geen jaarvergadering gehouden

kon worden zullen een paar noodzakelijke punten

vanavond afgehandeld worden.

De bestuursleden Wim Rutten en Peter Barten zijn

aftredend en herkiesbaar. Beiden worden door de

vergadering herkozen

Peter Flupsen heeft te kennen gegeven wegens

gezondheidsreden niet meer in het bestuur te kunnen

zitten. Hij wordt door de voorzitter met een envelop

bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Financieel verslag door de penningmeester.

Omdat vanwege Corona er de afgelopen twee jaar

geen jaarvergadering plaats heeft kunnen vinden

betreft het verslag nu de afgelopen twee jaren. De

kascontrolecommissie heeft alles goed gecontroleerd

en akkoord bevonden.

Met een gul applaus wordt de penningmeester bedankt

voor zijn goede werk in de afgelopen periode.

De lezing van deze avond wordt verzorgd door Yvonne

de Hoog-Zeelenberg van kwekerij Zeelenberg uit

Dongen. Twee jaar geleden is ze ook al eens bij ons

geweest met een interessante lezing. Later in 2022

bezoeken wij met de bus haar kwekerij in Dongen.

Yvonne gaat ons vertellen hoe zij hun planten

kweekt en verzorgt. Zij heeft ook nu weer een groot

aantal planten meegenomen, waaronder talloze

mooie Streptocarpus-exemplaren. De aanwezigen

kunnen deze planten na afloop ook kopen. Met het

voorjaar in aantocht een mooie gelegenheid om het

De klokjes van Jovellana punctata

Regio West (Noord- en Zuid Holland,

Utrecht en Zuid-Flevoland)

Vacature. Secretaris

Tijdelijk contacpersoon:

R. Vrooman 075-6704076

secretarisregiowest@gmail.com

www.oranjerie-regio2.net

Regio Zuidoost (Limburg, oostelijk

deel van Noord-Brabant, België)

P. Barten 0475-319518

Napoleonsweg 59c, 6081AA Haelen

pjjmbarten@home.nl

Regio Zuidwest (Zeeland, westelijk

deel van Noord-Brabant, België)

B. Rijken

Burg. v.d. Heijdenstraat 50

5151 HM Drunen

dekuipplant@live.nl

16 | De Parel 2022 | nr. 2


plantenjaar 2022 met een paar mooie nieuwe plantjes

te beginnen.

De avond wordt zoals gewoonlijk afgesloten met de

verloting van een aantal mooie planten, uiteraard van

kwekerij Zeelenberg.

Regio Zuidwest

Verslag van de ledenbijeenkomst op 8 maart 2022

De voorzitter opende deze eerste bijeenkomst van

dit jaar en heette de heer en mevrouw Van Ditteren

welkom als nieuwe leden met een plantje naar keuze.

We hebben afscheid moeten nemen van de heer Jo

Brok en de heer Henk Dekker; zij werden herdacht met

een minuut stilte.

Bij de rondvraag vroeg mevrouw An Klerks naar de

vergadering van de landelijke vereniging. Bevestigd

werd dat deze doorgaat en dat er bij voldoende

belangstelling busvervoer zal worden geregeld. Verder

vertelde An Klerks dat ze opentuindagen gaat houden,

zij het in kleine groepjes van 6 personen waarvoor je

je moet aanmelden.

te verlenen met een applaus voor het vele en goede

werk. Wim Klerks was aftredend als lid van de

kascontrolecommissie en als nieuw lid werd Peter

Melis bereid gevonden.

Er zijn helaas nog steeds vacatures in het bestuur,

maar er is een lichtpuntje, want er is iemand die

mogelijk interesse heeft.

Na de pauze stond de bestuursverkiezing op de agenda

maar door het ontbreken van een kandidaat bleef het

bij het bedanken van onze secretaris Bert Rijken, die

niet herkiesbaar was, met een envelop en een mooi

boeket.

Vervolgens putte Peter Melis met mooie beelden uit

zijn vele reizen.

Als afsluiting van de bijeenkomst de traditionele

loterij waarbij helaas het geluk niet iedereen goed

gezind was.

Erythrina falcata

Toen de kas gesloten was vanwege de storm en er

kans was op kapotte ruiten waren er mensen die het

toch nodig vonden om, ondanks dat het hek gesloten

was naar binnen te gaan. Dit is uiteraard niet de

bedoeling.

De notulen van de bijeenkomst op 7 september 2021

werden goedgekeurd. Het verslag van afgelopen jaar

werd door de secretaris voorgelezen. Daarna volgde

het financieel jaarverslag. De financiële resultaten

werden getoond en waar nodig toegelicht. Namens

de kascontrolecommissie was de heer Gerard Merkx

lovend over de boekhouding. Hij stelde voor decharge

nr. 2 | De Parel 2022 | 17


Verenigingsnieuws Regio West

Regio West trapte op 26 februari het jaar af met een

ledenbijeenkomst.

Rudy Vrooman presenteerde ons een beeldverslag

van zeventien jaar bezoeken aan Ischia, een

Italiaans eiland en vulkaan in de Baai van Napels. De

presentatie ademde de passie die hij in die jaren voor

het eiland heeft ontwikkeld.

Een flink aantal leden zet het experimentele gebruik

van Pireco als middel om ongedierte op onze planten

te voorkomen voort. Frits van Melle verzamelt weer de

ervaringen.

De leverancier van onze potgrond heeft een nieuwe,

turfvrije potgrond ontwikkeld die een groot aantal

leden gaat uitproberen. Deze is milieuvriendelijker en

past bij een circulaire economie.

Eerdere berichten dat de werkgroep Plumeria was

opgeheven waren voorbarig, want er zijn toch nog

genoeg planten die de vorst hebben overleefd.

Daarnaast zijn er gevorderde plannen voor een zaaien

stekgroep.

Annet Seffelaar en Frits van Melle hebben drie

jaar geleden Adenium gezaaid. Experimenten met

verschillende meststoffen hebben nog niet geleid tot

bloei. De aanwezige leden kregen een plantje mee

met de boodschap hun best te doen om het in bloei te

krijgen en als dat lukt verslag uit te brengen hoe zij

dat voor elkaar hebben gekregen.

Voorzitter Rudy Vrooman en penningmeester Peter van

Helsdingen namen afscheid als bestuurslid. Zij werden

op passende wijze ‘uitgeleide gedaan’.

(Het volledige verslag is te lezen in de Nieuwsbrief

maart van de regio op

www.oranjerie-regio2.net)

Evenementen

kalender

Regio West,

21 april, Het Loo

Wim Zieleman leidt ons rond in de tuinen van Het Loo.

4 mei, bezoek aan Bental en RM-Plants

7 mei, plantenmarkt Hortus Botanicus Leiden.

Regio West is daar met een stand aanwezig.

15 mei, Nationale kuipplantendag en algemene

ledenvergadering in Burgers’ Zoo, Arnhem

18 of 25 mei, plantjesdag bij Piet Keijzer en Jan van

Dijk in De Lier.

28 en 29 mei, Delftse Hortusdagen en Botanische

Kunstmarkt in Delft.

Regio Noord

15 mei, Landelijke Kuipplantendag in Burgers’ Zoo

18 juni, tuinbezoek in onze eigen regio naar de

Tropische Kas in Beetsterzwaag, een mooie tuin op

korte afstand en Teeninga Palmen, Opeinde.

9 juli, op bezoek bij twee leden van onze regio in

Stadskanaal en Wildervank. Twee totaal verschillende

tuinen, elk met een bijzondere invulling van

kuipplanten.

13 en 14 augustus, de Exotenmarkt bij Tuingoed

Foltz. Een prachtig evenement in onze regio met

een ongekend aanbod aan planten. Wederom staan

wij daar ook met een stand ter promotie van de

vereniging en met plantenaanbod van onze eigen

leden.

28 augustus, Kwekerij Bambus in Hummelo

en een bezoek aan de tuin van één van onze

kuipplantenleden in deze regio. Indien er tijd is nog

een bezoek aan De Botterhutte.

17 september, (onder voorbehoud) naar Duitsland,

voor twee tuinen en een kwekerij, alle rond

Papenburg. Herkansing van de agenda van twee jaar

geleden.

8 oktober, (onder voorbehoud) een middag

vijgenproeverij. Gastvrije ontvangst bij een liefhebber

van vijgen en citrus. Een ongekend assortiment citrus

en meer dan 50 soorten vijgenstruiken/-bomen,

allemaal winterhard, in Friesland.

18 | De Parel 2022 | nr. 2


Regio Zuidoost,

15 mei, busreis naar Burger’s Zoo in Arnhem

Op 15 mei viert de Nederlandse Kuipplantenvereniging haar

35-jarig bestaan in Burger’s Zoo in Arnhem. Deze busreis

kost €25,00 p.p. Het belooft een fantastische dag te

worden en voor leden is de verdere invulling van deze dag

geheel gratis.

4 juni, busreis naar Kasteel Hex en Tuincentrum Genk

De regio organiseert een busreis naar het Gardenfestival

Kasteel Hex in Heers en daarna Tuincentrum Genk. Deze reis

kost €32,00 p.p. Opgeven bij Wim Rutten

6 juni, excursie naar Flores in Terra, Melderslo

Ook dit jaar bezoeken wij met eigen vervoer de open dag

van kuipplantenkwekerij Flores in terra in Melderslo. Wij

zijn er van 10.00 tot 12.00 uur. Opgeven bij Wim Rutten.

Wij kunnen hier prachtige kuipplanten kopen voor redelijke

prijzen.

18 juni, busreis naar Kwekerij Zeelenberg, Dongen en

TropicallookGarden in Heist o.d. Berg

De regio organiseert een mooie busreis naar Kwekerij

Zeelenberg in Dongen en TropicallookGarden in Heist o.d.

Berg. Deze reis kost € 32,00 p.p. Opgeven bij Wim Rutten.

2 juli, ledenbijeenkomst: kuipplantenveiling

Jaarlijkse veiling van mooie kuipplanten. Voor een leuke

prijs zijn prachtige planten van leden te koop. Iedereen is

welkom: ook niet-leden! Kijkkwartiertje vanaf 13.45. De

veiling begint om 14.00 uur.

7 t/m 12 juli, tuinenreis naar Denemarken

Ook dit jaar is er een 6-daagse tuinenreis en wel naar

Noord-Duitsland en Denemarken. Bezocht worden

mooie tuinen en parken, steden, kastelen en paleizen

en Vikingdorpen. Voor informatie kan men terecht bij

Wim Rutten. Deze prachtige reis kost € 645,00 p.p. voor

halfpension en alle entrees. Er zijn nog een paar plaatsen

vrij.

23 juli, excursie naar Imkerij van Treesje en Henk in

Vlodrop

Van 14:00 - 16:30 uur bezoeken wij de imkerij van Treesje

en Henk in Vlodrop. Tevens hun prachtige groente- en

fruittuin die er tegenover ligt. Graag opgeven bij Wim

Rutten. Details volgen nog!

Planteninfo

Deskundigen die bereid zijn uw vragen

over planten te beantwoorden

Australische flora

E. Uijtewaal-de Vries

Tel. 0475-49 48 81

Dries 22,

6086 AW Neer

E-mail: l.uijtewaal@merrigum.com

Botanische fuchsia’s

G. Rosema

Tel. 0348-44 29 65

Harmelerwaard 17a,

3481 LC Harmelen

E-mail: gjrosema@solcon.nl

Citrus

B. Buynsters

Tel. 0411-62 18 13

Lindelaan 23,

5076 CW Haaren

E-mail: benbuynsters@planet.nl

B. Wetzels

Tel. 045-531 07 14

Achter De Heggen 14,

6373 XC Landgraaf

E-mail: baltwetzels@hotmail.com

Kaapse flora

H. Tromp

Tel. 0412-63 80 21

Heihoekstraat 1a,

5345 HC Oss

E-mail: hans-tromp@hetnet.nl

Oleander

A. en C. Keunen

Tel. 077-477 26 31

Hei 8a, 5991 PC Baarlo

E-mail: info@hesperidenhof.nl

Palmen

W. Rutten

Tel. 0475-53 34 46

Exgaard 12, 6074 AA Melick

E-mail: w.m.rutten@home.nl

2 september, ledenbijeenkomst: Denemarken

Van 19:00 - 22:30 uur ledenbijeenkomst met lezing over de

Tuinenreis naar Denemarken door Wim Rutten. Als afsluiting

wederom een verloting van mooie kuipplanten. Iedereen is

welkom, ook niet-leden!

4 november, ledenbijeenkomst: Flores in Terra

Van 19:00 - 22:30 uur ledenbijeenkomst met lezing door

Albrecht Brand van kuipplantenkwekerij Flores in Terra. Als

afsluiting wederom een verloting van mooie kuipplanten.

Iedereen is welkom, ook niet-leden.

nr. 2 | De Parel 2022 | 19


Retouradres: Ten Harmsenstraat 2, 2406TV Alphen a.d. Rijn

overwinteren

Op onderstaande overwinteringsplaatsen kunt u met uw planten terecht van oktober tot mei.

De planten krijgen de nodige verzorging en kunnen - indien gewenst - ook overgepot en gesnoeid worden.

De kas van

Regio Zuidoost

De kas van

Regio Zuidwest

Zuid-Holland

Flevoland

Heythuysen

Contact:

Peter Barten

Tel: 0475 - 319 518

pjjmbarten@home.nl

Ton Peters

Tel: 0475 - 572 707

tongerda8@hotmail.com

Elshout (Gem. Heusden)

Contact:

Bert Rijken

dekuipplant@live.nl

Handelskwekerij

Richard van der Zalm

Waterlelie 25

2671 WG Naaldwijk

Tel: 0174 - 622 717

info@rvdzalm.nl

www.rvdzalm.nl

Kwekerij Booij

3 e Barendrechtseweg 555

2991 SH Barendrecht

Tel: 0180 - 618 988

a.booij2@kpnplanet.nl

Kwekerij Almere

Linnaeusweg 7

1331 AA Almere

T 036-5328136

info@kwekerijalmere.nl

www.kwekerijalmere.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!