16.05.2022 Views

Barnmissionen tidning nr 2-2022

Barnmissionens tidning nr 2-2022 berättar om hur Barnmissionen arbetar i krigets Ukraina. Det är också en lättfattlig årsberättelse för år 2021.

Barnmissionens tidning nr 2-2022 berättar om hur Barnmissionen arbetar i krigets Ukraina. Det är också en lättfattlig årsberättelse för år 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verksamhetsberättelse 2021

KRIGET I UKRAINA

”Aldrig sett en sådan givmildhet” S. 5

FILIPPINERNA

Fler underviktiga barn under pandemin S. 10

Kenya

Indiska grönsaker blev framgångssaga S. 12

NR 2 2022


Freden är bruten i Europa

Innehall

2 Ledare

3–6 Kriget i Ukraina

7 Hänt under året

8–9 Utbildning

10 Hälsa

11 Opinionsbildning

12–13 Samhällsutveckling

och entreprenörskap

14–15 Humanitära insatser

16–17 Ekonomi i korthet

18 Webbshop

19 Korsord

BARNMISSIONEN SVERIGE

Stiftelsen Skandinaviska

Barnmissionen

Strömgatan 14

212 25 Malmö

Tel: +46 (0)40-689 30 40

www.barnmissionen.se

info@barnmissionen.se

PG 901080-2

BG 901-0802

Swish 9010802

BARNMISSIONEN FINLAND

info@barnmissionen.fi

Tel +35 85 04 71 62 26

Bank och kontonummer:

OP Bank FI 8856713420011455

ANSVARIG UTGIVARE

Bo Wallenberg

bo.wallenberg@barnmissionen.se

REDAKTÖR

Eva Ruderstam

eva.ruderstam@barnmissionen.se

FRAMSIDESBILD

Pojke i Rumänien

FORM

PCG Malmö, www.pcgmalmo.se

TRYCK

All-Media Öresund, Malmö

ÅRGÅNG 33

ISSN 2001-3329 (Print)

ISSN 2004-3872 (Online)

Kära faddrar och livräddare!

Ända sedan jag var ett litet barn och lärde

mig att läsa har jag varit intresserad av Andra

världskriget. Speciellt intressant var det

att tala med farmor och farfar eller mamma

och pappa som upplevt detta för mig

helt ofattbara krig i Europa.

Min pappa berättade

hur han som ung kille

målade sin segelbåt

svart och seglade till

Dragör i Danmark

mitt i natten för

att hämta judar

som flydde från

Danmark när

Tyskland invaderat

landet.

Allt kändes helt

surrealistiskt och det

gick inte att ta in att

fredliga Europa, där alla

älskar varandra, kunde vara så

grymma att de ville döda varandra

och invadera varandras länder. Till och med

Sverige var under hot då.

NU ÄR JAG SNART 57 ÅR och historien upprepar

sig under min livstid, vilket jag aldrig

trott skulle kunna hända. Jag tänker på vad

min historielärare på högstadiet sa till oss

i klassen när vi för första gången mötte

honom: ”Kom ihåg att det enda vi lärt av

historien är att vi aldrig har lärt av den!”

Norden är inte under något direkt hot, men

alla länder påverkas av det som nu sker.

Det känns som en kamp om att försvara de

demokratiska värden som vi här i Norden

vill stå för och att visa medmänsklighet och

kärlek till alla dem som drabbas av detta

fruktansvärda krig.

MITT I DET MÖRKER som just nu drabbar oss

finns det också hopp och kärlek! Detta

ser vi i hela Europa, men även här på

Barnmissionen. Aldrig har människor

öppnat sina hjärtan och plånböcker

så mycket som de gör just nu. Ni

givare är helt fantastiska och responderar

på våra nödrop i en sällan skådad

omfattning.

Vi har kunnat öka vårt

hjälparbete till Ukraina och

i skrivande stund har vi skickat tolv stora

trailerlastbilar med humanitär hjälp till

Ukraina. Vi skickar cirka en trailer i veckan

full med mat och förnödenheter till Ukraina.

BARNMISSIONENS KONTOR ligger

i nordvästra Ukraina,

som är nästan helt

förskonat från kriget,

även om det varit

flera riktade

luftangrepp mot

strategiska mål i

närområdet och

den stad där vi

verkar. Nordvästra

Ukraina tar också

emot miljontals

internflyktingar,

som antingen stannar

i regionen eller söker sig

vidare mot säkra land i Europa.

Som ledare för Barnmissionen är

jag ödmjukt tacksam och glad för alla de

heroiska insatser som vår personal och

samarbetspartner gör i Ukraina just nu

under svåra förhållanden. Vår hjälp når

verkligen fram till de mest behövande över

hela Ukraina. Ni kan läsa mer om detta i

tidningen.

TIDNINGEN ÄR OCKSÅ en årsberättelse över

hela vårt arbete i världen och jag hoppas att

ni ska glädja er med oss när ni ser allt som

vi gör i världen för att tillsammans förändra

mörker till ljus.

Till sist vill jag tacka er givare för allt ni

gör för vårt gemensamma arbete. Utan er

hade inget av detta varit möjligt. Jag vill

också mana er att be för Ukraina och att fred

snart ska råda, så att familjer kan återvända

och återförenas. Själv ropar jag dag och natt

till Herren att han ska gripa in och

förvandla detta fruktansvärda

mörker till ljus. Jesus är fridsfursten

och jag sätter min tilltro

och hopp till honom!

BO WALLENBERG

GENERALSEKRETERARE


KRIGET I UKRAINA

LYUDMILA LONYUK:

”Jag gråter i mitt

hjärta men har

hoppet kvar”

Kriget i Ukraina har förändrat livet totalt för miljoner människor. Men Barnmissionen

fortsätter att hjälpa i landet, och arbetet är viktigare än någonsin. Barnmissionens

missionsledare i Ukraina, Lyudmila Lonyuk, berättar om de turbulenta månaderna:

− ALDRIG NÅGONSIN hade jag kunnat föreställa

mig att Ukraina skulle hamna

i krig med Ryssland och behöva gå igenom

en så här svår tid. Den 24 februari

var en dag som förändrade våra liv

och som raderade så många drömmar

och planer. Sedan dess har det blivit

så många tårar, så mycket rädsla och

desperation. Men det har också varit

en tid med innerlig bön till Gud.

Trots kriget fungerar missionens

arbete i Ukraina. Staden Lutsk har utsatts

för luftangrepp från Ryssland fem

gånger och många har flytt utomlands.

Men många internflyktingar har också

kommit från andra delar av landet.

Just nu finns det över 14 000 flyktingar

i staden Lutsk. En del stannar ett

par nätter, andra en vecka eller mer,

vissa väntar på att situationen i deras

hemstäder ska bli bättre och att de ska

kunna återvända.

− Internflyktingarna bor på hotell, i

kyrkor, skolor och på sportanläggningar.

Sociala myndigheter samordnar

hjälpen med utdelning av mat, kläder,

skor, hygienartiklar och medicinsk

utrustning. Här är den humanitära

hjälpen från Barnmissionen enormt

viktig.

I en by har kommunen öppnat ett

center med boende för 468 internflyktingar.

Barnmissionen hjälper dem

med mat, vatten, kläder, skor, sängtextilier

och hygienprodukter.

Även om striderna är värst i östra

delen av landet är läget osäkert även i

väst. Lutsk har utsatts för luftangrepp

fem gånger, men Barnmissionens kontor

och lager har klarat sig. Varje dag

tjuter flyglarmet, så att alla måste söka

sig till skyddsrummen.

− I en sådan situation är det väldigt

svårt att arbeta, men vi gör vårt bästa

för att hjälpa så många människor som

möjligt. Vi hjälper bland annat barnsjukhuset

i Lutsk med mediciner och

medicinsk utrustning, sängkläder och

madrasser. Vi betalar också för mediciner

och vård till sjuka människor och

flyktingar som inte har råd att betala

själva. Och så fördelar vi hjälpen från

Sverige, både lokalt och vidare till andra

delar av landet.

− Jag är så tacksam till alla givare

som ger för att hjälpa det ukrainska

folket. Vi har inte upplevt krig tidigare,

men vi ber att Gud ska ge oss styrka

och vishet att härda ut och samtidigt

hjälpa andra. Jag vet att med Guds

hjälp kommer vi att övervinna svårigheterna

och även om jag gråter i mitt

hjärta över det som händer, har jag

ändå hoppet kvar.

MED KÄRLEK FRÅN UKRAINA

LYUDMILA LONYUK

3


KRIGET I UKRAINA

UNGA IRYNA I UKRAINA:

”När tar kriget slut?”

Iryna från Brovary utanför Kiev var

tvungen att fly kriget två gånger. Nu

har hon fått en tillfällig fristad i västra

Ukraina, där hon känner sig säker. Hon

och hennes familj får akut hjälp från

Barnmissionen.

IRYNA BERÄTTAR I ETT BREV till Barnmissionen

om sin flykt och sina tankar

om ett liv som plötsligt krossades.

Lyudmila Lonyuk, missionsledare för

Barnmissionen i Ukraina, fick brevet i

samband med att organisationen distribuerade

nödhjälp i Radomyhsl, där

Iryna och hennes familj har sökt skydd.

Irynas mamma lagar mat åt ukrainska

soldater och civila.

Här är Irynas brev:

”När tar kriget slut? Den frågan har

oroat mig sedan den 24 februari. Den

dagen lämnade jag min hemstad. Det

var så orättvist att behöva vakna till

ljudet av höga skott genom fönstret.

Jag fick bara en kort tid på mig att

snabbt packa mina saker och flytta ut

till vår stuga. Där kunde vi stanna i tio

dagar. Det var först lugnt, men efter

några dagar kunde vi höra skotten

komma närmare och närmare huset.

Vi var tvungna att fly igen! Det blev

en fruktansvärd resa! Det fanns så

många kvinnor och barn på perrongen;

alla ville gå ombord på tåget. Vi hade

turen att komma med och satt på våra

resväskor på golvet.

Jag minns fortfarande blicken i

min lillasysters ögon när hon såg sig

omkring och inte kunde förstå vad som

hände.

Tack och lov undkom vi eld och

förstörelse och hittade ett ställe där

vi kunde känna oss trygga och lugna.

Människor här hjälper oss så mycket

de kan. Det är så rörande. Nu kan jag

sova i en varm säng utan att oroa mig.

Det är en stor glädje att kunna vakna

på morgonen och se solens ljus, men

slippa ljuset från bomberna. Men det

gör ont i mig att tänka på mina vänner

som var tvungna att stanna i Brovary

i Kiev.

Före kriget uppskattade jag inte värdet

av enkla saker, som mina vänners

kramar och leenden, mitt mysiga rum,

värmen i sängen och ett liv utan bekymmer.

Wow! Nu inser jag att vi borde

uppskatta varje ögonblick av livet, för

allt kan förändras på en sekund. Barnets

liv blev plötsligt ett vuxenliv.

Men jag tror på vår starka och modiga

armé. De kommer att rädda oss

och är en sköld för oss alla. Jag tror att

freden kommer snart och att jag får

komma tillbaka till min hemstad, till

mina vänner och till det underbara,

enkla liv jag hade tidigare!”

4


KRIGET I UKRAINA

BO WALLENBERG:

”Aldrig sett en sådan givmildhet”

Humanitär hjälp från de nordiska länderna har strömmat

in i Ukraina sedan kriget startade den 24 februari.

− Jag har aldrig varit med om en liknande givmildhet,

säger Barnmissionens generalsekreterare Bo Wallenberg.

BRÖD, MINERALVATTEN, konservburkar,

mjöl, sovsäckar, liggunderlag,

madrasser, skyddsskor, hygienprodukter,

mediciner och förbandsutrustning.

Listan över hjälpen som skickats till

Ukraina den senaste tiden kan göras

hur lång som helst. För trots kriget har

Barnmissionen kunnat skicka lastbil på

lastbil full med hjälp in i landet.

Myndigheterna i Ukraina har lättat

på byråkratin kring hjälpsändningar

och förenklat för hjälporganisationer

att skicka hjälp in i landet. Tidigare

tvingades Barnmissionen förvara

hjälpsändningar i ett plomberat förråd

tills alla tillstånd var klara, en procedur

som kunde ta flera månader. Nu kan vi

ge ut hjälpen direkt.

Och givmildheten från de nordiska

länderna är enorm.

− Jag har aldrig varit med om en

liknande givmildhet som den vi mött

nu i samband med kriget i Ukraina.

När vi hade Tjernobylbarn i Norden

för många år sedan var det väldigt

många som ville hjälpa till. Men den

här gången är det verkligen alla som

stöttar oss. Det har aldrig varit så lätt

att be om saker. Alla vill ge, och ofta

kör de även hjälpen gratis till oss. Vi

har till och med fått gratis färjebiljetter

för flera sändningar, berättar Bo Wallenberg.

Sponsorerna är många. Ett exempel

är bageriföretaget Pågen, som inför

nästan varje sändning bakat stora

mängder bröd, skorpor och kanelgifflar.

Även privatpersoner, kyrkor och

organisationer har slutit upp på ett

fantastiskt sätt och gett både humanitär

hjälp och pengar. Barnmissionens

insamling till Ukraina har varit rekordstor.

Och pengarna behövs. Förutom

att hjälpa i det akuta skedet kommer

ukrainare under lång tid att behöva

mycket hjälp med att bygga upp sina

liv och sitt land igen.

Ambulans till Ukraina

En av de mer ovanliga gåvorna

till Ukraina kom från

Sammey Björck i Kolmården.

Han gav bort en ambulans.

AMBULANSEN ÄR av 1988 års modell,

men i mycket fint skick. Den har ursprungligen

fungerat som ambulans i

Malmö fram tills 2006, då den skänktes

till Brandkårsmuséet i Simonstorp. De

senaste åren har den ägts privat av

Sammey Björck, som är engagerad i

Brandhistoriska sällskapet.

− Jag har kört ambulansen i olika

veteranbilsrallyn runt om i Sverige och

planerade att ta den till veteranbrandbilsrallyt

i Göteborg i vår, men jag

tänkte att det här med Ukraina, det är

ju mycket bättre.

Sammey fick kontakt med Bo Wallenberg,

och snart packades ambulansen

full med hjälp till Ukraina. Lions

Club, Röda Korset och privatpersoner

hjälpte till att samla ihop medicinsk

utrustning, hygienprodukter, liggunderlag,

filtar, madrasser och mat.

Sedan körde Sammey

och hustrun

Inger

till Malmö för att överlämna gåvan.

När nästa hjälpsändning lämnade

Barnmissionen för Ukraina fanns

ambulansen med, och nu tjänstgör den

åter som ambulans i det krigsdrabbade

landet.

5


KRIGET I UKRAINA

Flyktingar får hjälp i Rumänien

För Barnmissionens partnerorganisation

i Rumänien, Prison Fellowship

Romania PFR, har de senaste månaderna

varit fyllda med viktigt arbete.

Ukrainska flyktingar väller in i

Rumänien, och tre gånger om dagen,

sju dagar i veckan, serverar PFR mat

till 200 personer. Samtidigt levererar

de hjälp in i Ukraina.

− VÅRT MÅL ÄR ATT hjälpa och förbättra

levnadsförhållandena för ukrainska

flyktingar. När säkerhetssituationen

tillåter för vi in humanitär hjälp i

Ukraina, bland annat baslivsmedel,

sängar och madrasser samt mediciner,

för att förbättra levnadsvillkoren för

de som stannar kvar i landet, berättar

Adriana Mocan, som koordinerar PFR:s

arbete bland ukrainska flyktingar.

Hjälpen når också de flyktingar som

kommer till Rumänien. Varje dag serveras

tre måltider till flyktingfamiljer.

PFR klarar av att hjälpa 200 personer

per dag.

Dessutom organiseras transporter

för flyktingar som önskar ta sig vidare

till andra städer eller länder.

Barnmissionen har samarbetat med

PFR i många år. Nu har vi bland annat

stöttat genom att skicka humanitär

hjälp med lastbil till Rumänien för att

hjälpa flyktingar och andra utsatta

människor.

– Tillsammans med våra partnerorganisationer

kommer vi att fortsätta

arbeta i Ukraina och hjälpa krigets offer.

Hjälpen når de mest utsatta personerna

och behoven är enorma, säger Adriana

Mocan.

Flyktingström till Moldavien

Moldavien är Europas fattigaste land,

där befolkningen kämpar mot fattigdom

och korruption. När kriget bröt

ut i Ukraina sökte sig stora mängder

flyktingar till grannlandet Moldavien,

som nu också får hantera en

flyktingkris.

− MÅNGA HAR KOMMIT till fots. Det är

mammor med barn, nästan helt utan

packning, bara med några få saker

som de har packat ihop i en hast. De

vet inte vart de är på väg. De vill bara

fly undan kriget och förhoppningsvis

så småningom kunna återvända hem,

berättar Natalia Mocan från Barnmissionens

partnerorganisation Lumina

Lumi.

I början av april hade över 400 000

flyktingar kommit till Moldavien.

Många av dem har tagit sig vidare till

andra länder, men drygt 100 000 personer

har också stannat i landet. Det

motsvarar hela tre procent av Moldaviens

befolkning.

− Med de första flyktingarna började

ett mirakel ta form i vårt land. Trots att

Moldavien är fattigast i Europa har de

hjälpt flyktingarna med vad de behöver

– varm mat, transport och boende.

Och viktigast av allt – de har behandlat

flyktingarna med medkänsla.

Natalia berättar att många familjer

tagit sig an flyktingar som får bo i

deras hem. Många hjälper också till att

transportera flyktingar.

− Min man Georg hjälpte en pensionerad

kvinna från Charkiv. Han gav

henne mat, lite pengar och en Bibel och

hjälpte henne med transport till den

rumänska gränsen. Kvinnan hade som

mål att ta sig till Tyskland. Hela vägen

grät hon och

när hon kom

fram tackade

hon för hjälpen

och sade

att hon aldrig

skulle glömma den

hjälp som hon fått.

Med hjälp av pengar från Barnmissionen

har Lumina Lumi köpt in hygienprodukter

och livsmedel, som de

delar ut till flyktingcenter och till flyktingar

som bor i moldaviska familjer.

Pengarna har också gått till dieselkostnader

i samband med transporter.

− Många är oroliga för framtiden.

Det är svårt att vara lugn när man

tittar på nyheterna, men vi ber om ett

slut på kriget i Ukraina och vi ber om

beskydd för vårt land, säger Natalia

Mocan.

6


HÄNT UNDER 2021

Coronapandemin har påverkat mycket av Barnmissionens arbete under 2021,

men trots nedstängningar och restriktioner har vi ändå kunnat göra så mycket gott.

Här är ett litet axplock av vad som hänt under år 2021.

JANUARI

Barnmissionens generalsekreterare Bo Wallenberg

har arbetat i 30 år på Barnmissionen, varav 25 år som

Missions chef och Generalsekreterare.

FEBRUARI

En insamling från Barnmissionens

givare gjorde det möjligt

för Barnmissionen att borra tio

borrhål i Zambia, och ge rent

vatten till byborna.

APRIL

Barnmissionens ukrainska klubbar

för No Corruption Generation målade

busshållplatser för att göra en insats för sina samhällen.

För första gången gjorde Barnmissionen

en insats för att hjälpa människor i

Armenien, som drabbats av krig

och konflikter. Tack vare en privat

sponsor fick flera hundra

människor hjälp.

Gift School i Mombasa, Kenya,

fick ett skolkök och skolbarnen

serveras nu varm skolmat i

skolan varje dag. Eleverna fick också

nya skolskjortor.

MAJ

JUNI

In i det längsta var det osäkert om

det kunde bli sommarläger i

Dubechno, Ukraina, men

det blev det. 260 barn från

barnhem eller familjer

med stora behov fick

under sommaren sin

lägervistelse bekostad av

Barnmissionens givare.

Under sommaren startade

Öppna Hjärtat i Ystad och

Landskrona pop-up-butiker i

centrum, som komplement till de

stora second hand- butikerna. De välbesökta centrumbutikerna

har nu blivit permanenta.

AUGUSTI

Under sommaren byggdes en extra våning på det dagcenter

som Barnmissionen driver i Moldavien. Under veckorna

är huset ett dagcenter för utsatta barn och på helgerna

används lokalen som kyrka.

Alla elever i årskurs fem till åtta på Barnmissionens skolor i

Kenya fick var sin Bibel. Barnmissionen kommer framöver

årligen att dela ut biblar till alla elever i årskurs fem.

SEPTEMBER

Barnmissionen lanserade en kampanj om att hjälpa människor

till jobb, så att de kan försörja sig själva och sina

familjer.

OKTOBER

I oktober skickade Barnmissionen för första gången en lastbil

med humanitär hjälp till Moldavien. Hjälpen delades ut

till 1 081 familjer.

Aldrig någonsin har Barnmissionen fått in så mycket

stickade kläder som under pandemin. Stickade kläder delas

framför allt ut i Östeuropa, men under hösten delade Barnmissionen

också ut stickade barnkläder i slumområdet

Mathare i Nairobi, Kenya.

Efter lång tid med restriktioner och begränsningar kunde

Tre Barytoner under hösten resa ut och ge konserter igen.

Förutom sång och musik blev det information om Barnmissionens

arbete och värvning av faddrar.

NOVEMBER

Föreningen Filippos i Osby firade

25- årsjubileum. Föreningen har sedan

starten samlat in pengar till matpaket

till Ukraina och gett pengar från sin

second hand-butik till Barnmissionens

arbeten i Ukraina och Moldavien.

DECEMBER

I mitten av december drog tyfonen Rai in mot

Filippinerna, dödade mer än 400 personer och skadade

hundratusentals hus. Ett team från Children’s Mission

Philippines reste till det drabbade området för att

dela ut nödhjälp till drabbade familjer.

Inför julen 2021 delade Barnmissionen, via våra partnerorganisationer,

ut matpaket i alla verksamhetsländer.

7


UTBILDNING

Utbildning

BANGLADESH

Skolor öppnade efter ett och ett halvt år

I ett och ett halvt år var alla skolor i

Bangladesh stängda på grund av pandemin.

Först i september 2021 fick

skolorna klartecken att öppna igen.

UNDER 2021 FICK 3 646 barn på landsbygden

i Bangladesh enkel skolgång

genom Barnmissionens partner FCCB.

Hälften av dessa fick skolgången

bekostad från Barnmissionen. Barnen

kommer från mycket fattiga familjer.

Tack vare 45 hjälpskolor (Tutorial

Schools) får barnen enkel undervisning

två timmar om dagen.

I mars 2020 stängde alla skolor i

Bangladesh, och eleverna hänvisades

till digital undervisning. Men för

barn från fattiga familjer, som varken

har datorer eller internet, var detta

omöjligt. Lärarna på hjälpskolorna gick

därför till barnens byar för att undervisa

dem i små grupper och hjälpa dem

att studera på egen hand hemifrån.

Först den 12 september 2021 fick

skolorna klartecken från myndigheterna

att öppna, och nu är barnen tillbaka

i skolan.

Förutom vanliga skolämnen får

eleverna undervisning i allt från barns

rättigheter, till vikten av att motverka

korruption. Även föräldrarna får ibland

undervisning. De får lära sig hur viktigt

det är att

barn går till

skolan, de får

information om risker med barnäktenskap

och barnarbete, och de får lära sig

om småskalig odling.

Tithi Das är nio år och bor i södra

Bangladesh.

− Vi är sju personer i familjen. Pappa

är dagarbetare och mamma jobbar i

hemmet, så vår ekonomiska situation

är väldigt svår.

– Jag blev väldigt glad när jag fick

chansen att börja i skolan. Nu kan jag

läsa och skriva, och jag drömmer om

att bli lärare, berättar hon.

8

Celine

FILIPPINERNA

Digital undervisning för filippinska skolbarn

2021 blev ett år som helt och hållet präglades av

distansundervisning i pandemins spår i Barnmissionens

skolor på Filippinerna.

BARNMISSIONEN HJÄLPER fattiga

familjer som inte har råd att betala

för skolgång till sina barn. Under

fjolåret bedrevs undervisningen

dels via tekniska plattformar och

dels via uppgifter på papper som

barnen fick till sina hem.

Celine Grace Aganan är sju år gammal och går

Barnmissionens skola på Molfrid Center. Hennes

mamma är hemmafru medan pappan kör

cykeltaxi. För en tid sedan drabbades pappan av

cancer, men överlevde sjukdomen.

Celine är liten, men väldigt smart. Hon älskar att

läsa böcker och att gå till skolan där hon får lära sig

saker. När pandemin kom ändrades allt. Eleverna

fick inte gå till skolan och hon fick lära sig ett nytt

sätt att studera, och hålla kontakten med lärare och

skolkamrater

Trots utmaningarna fortsätter hon att göra

mycket bra ifrån sig i skolan. Hon har lärt sig att

studera på egen hand och att skolbänkar

inte är nödvändiga för att tillägna sig

kunskaper och nå sina mål.

Hanzkin Loreta är tolv år gammal

och en av många elever som får skolgång,

tack vare ekonomiskt stöd från

Hanzkin

Barnmissionen. Hon går i klass sex och

har matematik och vetenskap som sina bästa

ämnen. För framtiden drömmer hon om att bli en

framgångsrik företagare.

Hanzkin bor i i Rodriguez, Manila. Hennes pappa

arbetar deltid som snickare. Hanzkin brukar hjälpa

sin mamma i hemmet och hon älskar att ta hand

om familjens katt.


UTBILDNING

KENYA

Förbättringar på

Barnmissionens

skolor i Kenya

Barnmissionens skolor i Kenya har

hållit öppet under hela år 2021, och

undervisningen har varit mer intensiv

än vanligt. Eftersom skolorna

varit stängda under stora delar av

år 2020 har myndigheterna beslutat

att skolterminerna ska tryckas ihop

under ett par års tid för att eleverna

ska kunna komma ifatt.

PÅ SKOLAN Hannah Emuriakin i Lokichoggio,

i norra Kenya, har mycket

hänt under året. Nya toaletter och

duschar har byggts, och surfplattor har

blivit en del av undervisningen. Skolan,

som har drygt 500 elever, är den enda i

området som erbjuder datorer i undervisningen.

Francis Esekon är en av avgångseleverna

på skolan. Han fick ett mycket

bra resultat i de nationella examensproven

och hoppas nu kunna fortsätta

studera på gymnasium så att han i

Francis

framtiden kan bli läkare. Francis föräldrar

är kringvandrande boskapsskötare,

och Francis bor därför hos släktingar.

Tack vare privata sponsorer från

Barnmissionen kan en del av Lokichoggios

ungdomar erbjudas vidareutbildning.

En av dem som fått chansen är

Pascal Ekuwom, som nu studerar på ett

universitet utanför Nairobi.

− Jag kommer från en stor

familj med totalt åtta

syskon, men ett av

mina syskon dog som

liten. När jag var

sju år gammal dog

min pappa, och för

mamma blev det väldigt

svårt att få mat

till oss alla. Men hon

var stark och kämpade

hårt, och vi syskon gjorde vad

vi kunde för att hjälpa till i hemmet,

berättar Pascal.

Pascal

Efter grundskolan fick Pascal

sponsring för att kunna läsa vidare på

gymnasiet i Lodwar.

− Det var en jobbig tid. Klimatet var

tufft, och det var extremt varmt i klassrummen.

Samtidigt var det en ständig

kamp för att få mat. Vi fick lite mat på

skolan, men det var inte tillräckligt.

Jag vågade inte fråga min mamma om

pengar till mat, eftersom jag visste att

hon måste försörja alla mina syskon.

Så det hände ofta att jag gick hungrig.

Trots svårigheterna skötte Pascal

skolan så bra att han via Barnmissionens

sponsorprogram Mapendo även

fick möjlighet att börja på universitet,

där han nu studerar resurshantering.

− Att börja på universitetet var en

dröm som gick i uppfyllelse för mig

och jag kom snabbt in i studierna.

Problemet kom när pandemin bröt

ut. Då stängde universitetet. Jag fick

resa hem och skulle studera hemifrån,

men jag hade inte den utrustning som

behövs. Jag var tvungen att köpa internet

och det var dyrt, så ofta

hade jag inte råd att delta i

lektionerna och missade

en del undervisning.

Nu är Pascal tillbaka

på universitetet, och

om ett år är han klar

med sin utbildning.

− Jag ser fram emot

att börja jobba och samtidigt

kunna hjälpa min familj

ekonomiskt. De har hjälpt

mig så mycket, och jag vill så gärna

kunna hjälpa dem tillbaka.

KENYA

Skolmat gör skillnad

På Gift School, som ligger mitt i ett

stort slumområde i Mombasa, har

Hymer Husbilar gått in som huvudsponsor.

Här har det hänt mycket

under år 2021. Under våren byggdes

ett enkelt skolkök och från och med

maj månad får eleverna ett mål varm

mat i skolan varje skoldag. Ett säkert

mål mat om dagen gör stor skillnad på

studieresultaten och innebär en enorm

lättnad för föräldrarna som kämpar

hårt för att ge sina barn mat för dagen.

9


HALSA

Hälsa

FILIPPINERNA

Fler underviktiga

barn under pandemin

Under pandemin har det blivit tydligt

att många fattiga blivit ännu fattigare.

Barnmissionen på Filippinerna

hjälper underviktiga barn och deras

familjer genom ett näringsprogram.

− FLER OCH FLER familjer går hungriga

och vi ser alltfler underviktiga barn.

Det beror på att många har förlorat

sina jobb under pandemin och att

familjerna har brist på mat, men också

på att familjer inte har kunskap om

hur de kan tillaga billig och näringsriktig

mat till sina barn, säger Barnmissionens

näringsteam.

Teamet arbetar bland annat i Kasiglahan,

ett slumområde i Manila som

ofta drabbas av översvämningar och

där många fattiga familjer bor. Där

arbetar teamet med 90 underviktiga

barn, bland annat syskonen Santillan.

Deras pappa är äggförsäljare och får

ibland även tillfälliga jobb som kan

försörja familjen, men under pandemin

var försörjningsmöjlig heterna

minimala och mamman började

arbeta som hembiträde för att öka

familjens inkomst. Det innebar att

hon var borta från familjen under

långa perioder.

Familjen kom med i Barnmissionens

120 dagar långa näringsprogram,

och pappan lärde sig matlagning och

näringskunskap. Efter programmet

hade båda syskonen kommit upp i

normal vikt och status för sin ålder.

FILIPPINERNA

Tandhälsa i fokus

VARJE ÅR I FEBRUARI fokuserar Filippinerna på tandvård.

Målet är att stärka allmänhetens medvetenhet

om vikten av tandborstning och god munhälsa. Föräldrar

får information om hur de kan hjälpa barnen

att sköta sina tänder, och barnen på Barnmissionens

skolor får en tandundersökning av tandläkare som

frivilligt hjälper till.

I samband med undersökningen delades även små

hygienkit ut till barn och föräldrar.

Testamente

– fortsätt att ge in i framtiden!

Ett testamente är något av det finaste som finns.

Genom att skriva testamente bestämmer du och ingen

annan vad som ska ske med din kvarlåtenskap. Om

du väljer att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap

till Barnmissionen lovar vi att förvalta din

gåva så att både du och vi kan känna oss stolta.

Vill du veta mer om testamente?

Kontakta Barnmissionen på tel 040-689 30 40.

Mer information om hur man skriver ett testamente finns

på vår hemsida: barnmissionen.se

10


OPINIONSBILDNING

UKRAINA

Busskurer och

plakat mot

korruption

Trots nedstängningar och restriktioner

har No Corruption Generationklubbarna

i Ukraina varit verksamma

under hela 2021. Klubbarna har

också synts i samhället genom att

måla busshållplatser i glada färger.

Opinionsbildning

I SEPTEMBER 2021 utsåg EU-revisorer

Ukraina till Europas mest korrumperade

land. Därför är Barnmissionens

arbete mot korruption viktigare än

någonsin.

När pandemin rasade som värst

bromsades arbetet i klubbarna upp,

men så fort samlingar tilläts gjorde

barnen uppvisningar och informerade

med handgjorda plakat, för att lyfta regeln

att inte ta det som inte tillhör dig.

Med ekonomisk hjälp från Barnmissionen

och med hjälp från föräldrar

och lokala konstnärer, reparerade och

målade de nedgångna busshållplatser,

som nu pryds med ukrainska ornament

och barnens drömmar om en

generation utan korruption.

På Internationella barndagen, den 1

juni, hölls en stor festival där elva klubbar

lyfte barns rättigheter i teckningar,

sagor, sånger och teater.

Under sommaren och hösten ordnade

Barnmissionen två-tre barnsamlingar

varje vecka. Det var minifestivaler

för barn och föräldrar, teckningstävlingar,

träningar och frågesporter om

barns rättigheter.

− Vi ser enorma förändringar i

barnen. De lär sig att analysera och

försvara sina åsikter, att diskutera

och hitta kreativa lösningar, de lär

sig också att vara oberoende och att

ta ansvar, berättar Lyudmila Lonyuk,

Barnmissionens ledare i Ukraina.

Flera klubbar samlades i Berestechko,

där de träffade borgmästare och

stadsadministration och berättade om

No Corruption Generation på stadens

torg.

BANGLADESH

Barnäktenskap och barns rättigheter

Hjälpskolorna i Bangladesh lär inte

bara eleverna grundläggande skolämnen.

Barnen – och även föräldrar

och bybor – får också information om

viktiga frågor som barns rättigheter,

barnäktenskap, barnarbete och korruption.

MÅNGA FÖRÄLDRAR på landsbygden

ser döttrar som en börda, och ger bort

dem till äktenskap redan som barn.

Under pandemin har antalet barnäktenskap

stigit rejält. Barnäktenskap är

ofta förödande för flickorna. Det leder

till allvarliga hälsorisker, med tidiga

graviditeter och våld i hemmet, och

förhindrar deras möjlighet till utbildning.

Under 2021 hölls informationsmöten

som betonade flickornas värde och

lyfte risker med barnäktenskap och

systemet med hemgift, som leder till

både våld, mord och självmord.

Kraftiga åskoväder dödar varje år

omkring 200 personer i Bangladesh.

Under 2021 höll skolorna information

om riskerna och hur man kan skydda

sig i samband med åskoväder.

Andra informationskvällar handlade

om korruption, kvinnors utvecklingsmöjligheter,

hygien och grönsaksodling.

11


SAMHALLSUTVECKLING OCH ENTREPRENORSKAP

Systrarna Dorcas och Agnes

odlar indiska grönsaker.

Samhällsutveckling

och entreprenörskap

KENYA

Indiska grönsaker blev

framgångssaga för Agnes och Dorcas

Utbildning och indiska grönsaker.

Det är två framgångsfaktorer för

systrarna Agnes och Dorcas Kemei,

som nu tjänar tillräckligt för att försörja

sina familjer och betala barnens

skolavgifter.

LÅNGT UT PÅ den kenyanska landsbygden,

i Naiberi utanför Eldoret, bor syskonen

Agnes och Dorcas Kemei med

sina familjer. De är två hårt arbetande

kvinnor som alltid har fått kämpa för

att kunna försörja sig själva och sina

barn.

Agnes drev en liten odling, medan

Dorcas arbetade som städare på ett

företag i stan. Men så kom pandemin,

och Dorcas blev arbetslös. Agnes erbjöd

henne att flytta till gården och hjälpa

henne med odlingen.

Sedan dess arbetar de båda med att

odla grönsaker. Agnes driver dessutom

en liten kiosk. När barnen är hemma

från skolan hjälper även de till med

familjens odling.

Under 2021 kom syskonen i kontakt

med Barnmissionens partnerorganisation

EPTF och i november och december

deltog de i en träning i entreprenörskap.

− Utbildningen var mycket bra. Vi

fick lära oss nya saker om odling, hur vi

ska odla på ett sätt så att vi kan tjäna

pengar och öka vår inkomst. Vi har

också fått lära oss att göra en budget

och om vikten av att spara för framtiden,

berättar Agnes.

Tidigare odlade de kål, som de flesta

andra i området. Men priserna

är låga och förtjänsten

dålig. Idag odlar de

andra grödor – som

ger bättre förtjänst.

− Vi odlar indiska

grönsaker. Det

bor flera grupper

av indier i Eldoret

och de vill gärna äta

indiska grönsaker. Vi

odlar flera olika sorters

indiska grönsaker, och

så fort vi har skördat

går vi till indierna,

från dörr till dörr, och

säljer grönsakerna. Det

ger bättre förtjänst än

att sälja grönsaker på

den vanliga marknaden,

berättar Dorcas.

Hon visar runt bland odlingarna,

där indisk babyspenat trängs

med chili, koriander, rädisor, morötter,

och ärtor. De odlar också kål och bönor

till de egna hushållen.

Marken i nordvästra Kenya är bördig,

för den som har tillgång till vatten.

Och det har systrarna.

− Vi har en damm i närheten där vi

kan ta vatten. Det hjälper oss jättemycket.

Tack vare den kan vi odla året

runt. Vissa växter tar en månad

från plantering till skörd,

andra sorter tar längre

tid. Men vi flyttar

ständigt runt odlingarna,

så att vi inte

odlar samma gröda

på samma ställe hela

tiden, berättar Agnes.

EPTF har inte släppt

syskonen, som nu får

hjälp av en mentor

att utveckla sitt

företag vidare.

Idag tjänar de

cirka 600 kronor

i veckan. Det

räcker till mat

och barnens skolavgifter.

De pengar

som blir över investerar

de i sitt företag.

− Nu tjänar vi våra egna

pengar och har eget ansvar för vår

ekonomi. Det känns riktigt bra, säger

Dorcas.

12


SAMHALLSUTVECKLING OCH ENTREPRENORSKAP

KAMERUN

Rökt fisk försörjer Catherine

Rökt fisk försörjer Catherine Njianiwoh och hennes

familj i Kamerun. Hon gick under 2021 en utbildning

bekostad av Barnmissionen och fick hjälp att starta

företag genom partnerorganisationen Mep-Cam.

EFTERFRÅGAN PÅ FISK är stor i Catherines hemby, men

eftersom byn ofta drabbas av strömavbrott, är det svårt

att sälja och hantera färsk fisk. Nu kan hon istället röka

fisk så att den får längre hållbarhet, och sedan sälja den

på marknaden i byn.

Gedeon Anyangwa från Mep-Cam ledde träningen.

− Catherine kan röka och hantera fisk mycket bra.

Hon är ivrig att lära sig mer, så att hon kan starta ett

eget företag, sade han i samband med utbildningen.

Catherine är övertygad om att detta blir en god affär

för henne, eftersom fisk äts av alla i hennes by.

BURKINA FASO

Oumarou är både frisör och lärare

OUMAROU OUEDRAOGO ÄR lärare i Dano i Burkina Faso. För några

år sedan startade han en frisersalong för män för att dryga ut sin

inkomst. Han har också genomgått en entreprenörskapsträning

med Barnmissionens partnerorganisation EMPE.

− Jag är så tacksam till EMPE för den här träningen och jag ber

att Gud ska välsigna både organisationen och de som deltar i

utbildningen. Träningen hjälpte mig att behålla och utöka min

kundkrets och sköta företagets administration på ett bättre sätt,

säger han när EMPE:s koordinator gör ett återbesök i december

2021.

Oumarou har anställt en person som hjälper honom med företaget,

eftersom han fortfarande arbetar som lärare parallellt med

frisersalongen.

− Idag går företaget bra, och jag får en månatlig inkomst på motsvarande

900 kronor. Jag använder vinsten till familjens behov,

som mat och skolavgifter, men också till att förbättra företaget.

UGANDA

Nu kan Milly äta sig mätt varje dag

För fem år sedan fick Milly, hennes

man och deras fem barn ofta gå och

lägga sig hungriga. De hade inte råd

att äta mat varje dag. Idag ser situationen

helt annorlunda ut – tack vare

ett boskaps- och entreprenörskapsprojekt

som Barnmissionen stöttar

genom partnerorganisationen CFE i

Uganda.

NÄR MILLY KOM med i projektet hade

familjen en ko. Genom CFE fick hon och

maken Israel ta hand om två getter. De

fick också träning i hur de ska ta hand

om boskap på ett långsiktigt sätt och

hur de kan odla för att få en inkomst.

Familjens hårda arbete har gett ett

fantastiskt resultat, och på fem år har

familjens situation ändrats totalt. De

har idag tolv nötboskap, åtta getter,

sex grisar och en grönsaksodling där

de odlar tomater och kål. Grönsakerna

ger familjen mat, men också en liten

inkomst på cirka 30 kronor per dag.

Milly och hennes man säljer regelbundet

boskap för att betala barnens

skolavgifter, sjukvård och mediciner,

men också för att köpa land till sin

odling och för att kunna bygga ett hus.

De har tillverkat 7 000 tegelstenar som

de ska använda till att bygga huset.

Milly och hennes familj är så tacksam

för den förändring

som livet har inneburit,

tack vare

den support

som de har fått

av Barnmissionen.

13


HUMANITARA INSATSER

Matutdelning på Filippinerna.

Humanitära

insatser

FILIPPINERNA/BANGLADESH

Matdistribution till familjer

som drabbats hårt av pandemin

2021 var ett år som till stor del präglades av pandemi och

restriktioner. Många fattiga blev ännu fattigare när jobb

och inkomstmöjligheter försvann. Tillsammans med partnerorganisationerna

har Barnmissionen delat ut matpaket

och hjälp i alla våra verksamhetsländer.

BARNMISSIONEN PÅ FILIPPINERNA har under året hjälpt

tusentals familjer med mat. Vid ett tillfälle delades hjälp ut

till 470 familjer som fick varsin 25-kilos säck med ris samt en

kasse med andra matvaror.

Mottagarna var mycket tacksamma för hjälpen, och även

om de fick bära en tung last med sig hem, så fick de en lättare

livssituation, åtminstone för en tid.

I Bangladesh delades mat ut till 521 familjer med barn

som går i Barnmissionens/FCCB:s hjälpskolor. 90 procent

av föräldrarna arbetar som dagarbetare, när det finns något

tillfälligt arbete att få. Under pandemin var det nästan

omöjligt att få arbete för dagen, och många familjer led

svårt av hunger.

Matpaketen delades ut veckan innan jul. Varje familj fick

ris, linser, salt, matolja, potatis, kål, kaka och en tvål, och

tacksamheten bland mottagarna var stor, både till Barnmissionens

givare och till Gud som hjälper dem genom svåra

tider.

Ett företag med sju fullserviceanläggningar

Örebro ● Ängelholm ● Stockholm ● Göteborg ● Umeå ● Lomma

hymercenter.se

Över 300

husbilar och

husvagnar

i lager!

14


HUMANITARA INSATSER

MOLDAVIEN

Humanitär hjälp

till Moldavien

För första gången skickade Barnmissionen

under hösten 2021 en lastbil

med humanitär hjälp till Moldavien.

Hjälpen, som bestod av nya

och begagnade kläder, bäddtextilier,

köksutrustning och handikapphjälpmedel,

delades ut till totalt 1 081

familjer.

FAMILJEN GOREA består av två vuxna

och fem barn, som kämpar för att överleva

på mannens inkomst på knappt

1 500 kronor i månaden. Ett av barnen

har en muskelsjukdom som kräver

operation, och oron för pojkens hälsa

tynger familjen. Två av barnen går i

skolan och två i förskolan. De behöver

rena kläder varje dag, men har inte råd

att köpa nya kläder. Eftersom familjen

inte har tillräckligt med

kläder missar barnen skolan

och förskolan ibland.

Att fritt få välja kläder

som skickats från Norden var

en stor lättnad och glädje för

familjen.

En annan mottagare var Natalia

från byn Sculeni.

− Tusen tack för alla kläder. För

mig, som har sex barn, var det verkligen

en stor hjälp. Vi har fått mössor,

sockar, tröjor, t-shirts, byxor, blusar,

kjolar och klänningar. Det var precis

vad jag behövde till mina barn. Gud

välsigne er i ert arbete, säger hon.

Under 2021 har Barnmissionen

också skickat två lastbilar med hjälp

till Ukraina och sex till Rumänien.

THAILAND

Julfirande och

presenter – för

första gången

Inför julen 2021 kunde alla Barnmissionens

partnerorganisationer

dela ut matpaket och julgåvor till

behövande. I Thailand fick många av

barnen sina allra första julklappar.

BARNMISSIONENS partnerorganisation

Childsafe tog hjälp av en lokal församling

för att ordna julfester och göra

hembesök. De bjöd på mat och delade

ut presenter till 168 barn.

− Barnen blev fantastiskt glada.

Många av dem hade aldrig fått presenter

tidigare, något som gjorde utdelningen

väldigt speciell. Barnen kände

kärlek och lycka, och det visade sig i

deras leenden och skratt, säger Alisa

Khamwong från Childsafe.

Flera av barnen har nästan aldrig

råd att köpa nya kläder. Därför var det

väldigt roligt att ge dem nya kläder i

julklapp.

För många av barnen blev det också

första gången som de firade jul, och

även om julfirandet var litet var barnen

väldigt exalterade och tyckte att

det var fantastiskt.

− Ibland kan det kännas som att det

vi gör är så litet och obetydligt, men för

barnen vi hjälper gör det verkligen stor

skillnad, säger Alisa Khamwong.

15


EKONOMI I KORTHET

Intäkter (43 Mkr)

Privatpersoner 24 %

SMR/Sida 20 %

Testamenten 18 %

Kyrkor, Öppna Hjärtat m fl 9 %

Systerorganisationer 9 %

Naturagåvor 9 %

Företag 8 %

Webbshop 2 %

Övrigt 1 %

Kostnader (35 Mkr)

Ändamålskostnader/naturagåvor 87 %

Administration 7 %

Insamling och information 6 %

Burkina Faso

Elfenbenskusten

Nigeria

K

Ekonomi i korthet

I den här verksamhetsberättelsen för 2021 presenterar vi en lättöverskådlig bild av Barnmissionens

intäkter och kostnader. Vi använder Svensk Insamlingskontrolls redovisningsprinciper,

där vi till skillnad från årsredovisning enligt regelverket K3 får uppta värdet av materiellt

bistånd, så kallade naturagåvor. Detta gör vi för att visa att det materiella biståndet är en

betydande del av Barnmissionens totala verksamhet. En fullständig förvaltningsberättelse

och årsredovisning publiceras på hemsidan www.barnmissionen.se i slutet av maj månad.

Intäkter

Barnmissionens faddrar är ryggraden i

vår verksamhet. Av årets totala intäkter

på 42,9 miljoner kronor kommer

10,5 miljoner (24 procent) från privatpersoner

i Sverige.

Barnmissionen är vi så tacksamma

för våra generösa faddrar som år

efter år visar oss ett sådant fantastiskt

förtroende. Genom hela coronapandemin,

under 2020 och 2021, ser vi att

våra faddrar troget står vid vår sida

och fortsätter att ge, så att vi har kunnat

hjälpa utsatta människor över hela

vår värld.

Under året fick Barnmissionen även

ta emot flera stora testamenten. Det

är en ära att få förvalta människors

medel enligt deras vilja, även efter

deras död.

En betydande intäkt kom från SMR/

Sida (20 procent). Våra systerorganisationer

i Norden bidrog med 3,9 miljoner

kronor (9 procent). Naturagåvorna

hade under fjolåret ett värde på 3,8

miljoner kronor (9 procent). Barnmissionen

fick också stora summor från

kyrkor och andra organisationer (9 %),

och företag (8 %).

I posten kyrkor och andra organisationer

ingår Barnmissionens stödförening

Öppna Hjärtat Second Hand, som

under 2021 bidrog med 1,5 miljoner

kronor. Vi tackar alla kunder som

genom att skänka varor och handla i

våra butiker bidrar till Barnmissionens

viktiga arbete ute i världen.

Kostnader och nyckeltal

Under året har 87 procent av insamlade

medel gått till vårt arbete för

utsatta barn och familjer ute i världen,

så kallade ändamålskostnader. I ändamålskostnader

ingår även naturagåvor.

Insamlings- och informationskostnaderna

uppgick till 6 procent och

administrationskostnaderna utgjorde

7 procent.

16


EKONOMI I KORTHET

Ukraina

Rumänien

Moldavien

Armenien

Pakistan

Bangladesh

Thailand

Filippinerna

amerun

Uganda

Etiopien

Kenya

Tanzania

Zambia

Barnmissionen är vi stolta över

insamlings- och administrationskostnaderna

som vid en branschjämförelse

ligger på en låg nivå.

Utbetalningar till

partnerorganisationer

Under 2021 har Barnmissionen samverkat

med partners i 17 länder på

tre kontinenter – i Afrika, Asien och

Östeuropa. Utbetalning per kontinent

har skett enligt följande fördelning:

• Afrika 14,4 miljoner kronor (55 %)

• Europa 6,3 miljoner kronor (25 %)

• Asien 5,1 miljoner kronor (20 %)

Det största penninganslaget, på 10,3

miljoner kronor (40 procent) betalades

ut till Kenya där Barnmissionen arbetar

med flera olika partnerorganisationer

och har ett regionkontor för våra

afrikanska projekt.

Till Barnmissionens äldsta arbetsfält

Filippinerna betalade vi under året ut

4,4 miljoner kronor (17 procent).

Barnmissionen Ukraina är en

viktig partner sedan många år, inte

minst inom materiellt bistånd. Men

byråkratiska svårigheter att föra in

materiellt bistånd till Ukraina har lett

till att mängden bistånd till Ukraina

har minskat, samtidigt som mängden

materiellt bistånd till Rumänien har

ökat. Under 2022 ser vi redan nu en

stor ökning av den humanitära hjälpen

till Ukraina.

Barnmissionen stöder flera projekt

som är kopplade till olika produkter i

webbshopen, bland annat inom djuruppfödning

och jordbruksutveckling.

Utbetalning per land

(inklusive naturagåvor)

Land Fördelat 2021 (Mkr) Andel

Kenya 10,3 40 %

Filippinerna 4,4 17 %

Rumänien 2,8 11 %

Ukraina 2,1 8 %

Moldavien 1,1 4 %

Uganda 1,1 4 %

Burkina Faso 0,8 3 %

Tanzania 0,7 3 %

Zambia 0,5 2 %

Nigeria 0,4 2 %

Kamerun 0,4 2 %

Bangladesh 0,4 1 %

Etiopien 0,2 1 %

Thailand 0,2 1 %

Sverige 0,2 1 %

Armenien 0,1 0 %

Pakistan 0,05 0 %

Totalt 25,7 miljoner kr 100%

17


WEBBSHOP

645 900

kronor

Utbetalt under

2021

WEBBSHOP

Presenter som

gör skillnad

54 %

av av alla

webbgåvor under

2021 var getter.

I Barnmissionens webbshop finns presenter som gör skillnad för mottagarna. Den som köper

exempelvis getter, utsäde, kycklingar eller matpaket hjälper utsatta barn och familjer runt

om i vår värld. Som köpare får du ett fint gåvointyg, som du kan behålla eller ge bort i present.

Gå in på barnmissionen.se/shop och gör din beställning.

Webbshop. Utbetalt under 2021

Produkt Fördelat i kr 2021 Andel

Getter 346 400 53,6 %

Kor 72 700 11,3 %

Kycklingar 51 700 8,0 %

Utsäde 39 800 6,2 %

Grisar 39 100 6,1 %

Bikupor 23 300 3,6 %

Klänningar 17 000 2,6 %

Skoluniformer

16 100 2,4 %

Latriner 14 900 2,3 %

Lekredskap 9 700 1,5 %

Mikrolån 7 800 1,2 %

Skolbänkar 4 500 0,7 %

Myggnät 2 900 0,5 %

Totalt 645 900 100%

Utbetalt från webbshop per land

Land Fördelat i kr 2021 Andel

Nigeria 199 600 31 %

Zambia 199 600 31 %

Kamerun 75 100 12 %

Moldavien 60 200 9 %

Thailand 55 000 8 %

Kenya 36 400 6 %

Filippinerna 20 000 3 %

TOTAL 645 900 100 %

18


KORSORD

Korsord med sommarkänsla

Barnmissionens nya korsord är här. Du har hela sommaren

på dig att lösa det, men i början av augusti kommer vi att dra

tre vinnare som vinner handgjorda produkter från Kenya.

Skicka korsordet till Barnmissionen, Strömgatan 14, 212 25

Malmö. Det går också utmärkt att skanna in eller fotografera

korsordet och mejla det till info@barnmissionen.se. Vi vill ha

ditt svar senast den 10 augusti. Vinnare i förra korsordet blev

Vanja Åhman i Olofström, Gertrud Helgesson i Kumla och

Tord Dahlén i Eskilstuna. Stort grattis till er!

NAMN:

ADRESS:

POSTNUMMER/POSTADRESS:

TELEFON:

KASSERAT

UNDER

DAM

SÄLLAN

SEDD

KAN MAN

EKA

SE PÅ

SAKEN

ORDFÖ-

RANDE

VÅT-

MARKEN

SKÖNA

LITTERÄR

DYSTER-

KVIST


MÅNGAS

LÄPPAR

FÖDELSE-

PLATS

REGISTER

FÄNGS-

LADE

BLIR

GRIPEN

OFFER-

RITEN

KRICKA

MÅL FÖR

DÅLIG

FISKE-

REDSKAP

DRAR

TURISTER

STYRDE

I ÖST

VÅGADE

DIKES-

LÄSNING

VREDEN

GAM-

MALT

FARTYG

LASTA PÅ

TAUBE

OCH AALTO

TAR SIG

FRAM

SAMBA-

NÄSTE

BEDRÄ-

GERI

SPELADE

LASSGÅRD

JUPITER-

MÅNE

PLATS-

FRÅGA

ÄR UTPE-

KANDE

OKÄND

STOD FÖR

SEGERN

KAN SOL-

DAT GÅ I

HAR EN

DEL RUM

SKÄRP

FÖR

KIMONO

BYTE

GÖRS VIA

LUFTINTAG

TÄTAR

SNETT

UPPÅT

VÄNSTER

BITRÄTT

STÄLLER

FRÅGOR

LÅGLAND

HAN KAN

BO I GOA

FILM-

LASSE

NIOBJEKT

BLEV

DEN SOM

INGET

FICK

BOR I

KEMI

KÖR I

EKEN

SAKNAR

TRÅKMÅNS

DEL AV

KÅK

SKOLDEL

HOPPAR

TVEKSAM

I DET

FRIA

LITEN

FORD

PUHS

VÄN

JÄMNA

MED

MARKEN

PLATS

FÖR

HAND-

LING

ÄR MAN

OFTA

MOT

SIN

EGEN

VILJA

FAGER

SVANTE

DREJENSTAM

©MEDIAKRYSS

19


STORT TACK

– för ditt stöd till Barnmissionens arbete!

Ge din gåva via Swish 9010802 eller PlusGiro 901080-2

Följ oss gärna på www.barnmissionen.se

och på www.facebook.com/barnmissionen

QR-kod för Swishbetalning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!