08.06.2022 Views

Tidningen Cykling 2 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UKRAINA<br />

CYKLAR SOM<br />

RÄDDAR LIV<br />

IKONEN<br />

BALLONGFÄRD<br />

MOT SEMESTERN<br />

SEMESTER<br />

15 TIPS FÖR<br />

SOMMARENS<br />

CYKELÄVENTYR<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 2-<strong>2022</strong><br />

Stigcykling hjälper<br />

unga med NPF


Provcykla en<br />

Ecoride redan idag!<br />

Hitta din butik på ecoride.se


INNEHÅLL<br />

08<br />

VALET <strong>2022</strong><br />

10 cykelpolitiska krav<br />

och 15 segrar<br />

09<br />

CYKELVÄNLIGAST<br />

Så blir din arbetsplats<br />

cykelvänligare<br />

10<br />

WARMSHOVERS<br />

Gratis boende<br />

för cyklister<br />

14<br />

SVENSKA CYKELÄVENTYR<br />

12 semestertips<br />

från hela landet.<br />

16<br />

CYKELAKTIVISM<br />

Aktioner i Kristianstad<br />

och Göteborg<br />

12<br />

STIGCYKLING<br />

Ökat välmående för<br />

unga med NPF<br />

26<br />

DEBATT<br />

Forskare: klimatanpassa<br />

infrastrukturplaneringen<br />

Vad har tvååringar<br />

och omställningen<br />

gemensamt?<br />

Min tvååring är snabb. Plötsligt har hon fått tag på något<br />

som hon absolut inte får ha. Försöker jag ta föremålet<br />

ifrån henne blir hon jättearg och riskerar att skada sig<br />

i värsta fall. Då är den magiska avledningsmanövern<br />

småbarnsförälderns bästa vän.<br />

Nyligen kom forskare vid Uppsala universitet med en<br />

ny koldioxidbudget. Den visar att Sverige måste minska<br />

utsläppen av koldioxid med 21 procent redan i år om vi<br />

ska hålla vad vi lovat i Parisavtalet på ett rättvist sätt. Sker<br />

inte det måste utsläppen minskas nästan dubbelt mycket<br />

nästa år. Omställningen kräver att vi drar ner på konsumtion,<br />

flygande, animaliska livsmedel, bilresande etc.<br />

Så vad har en klåfingrig tvååring och ett samhälle som<br />

fastnat i fossilberoende gemensamt? Människans förlusträdsla<br />

är välbelagd och kallas för förlustaversion inom<br />

psykologin. Vi är mer måna om att inte förlora det vi har<br />

än att vinna. Evolutionärt har det gynnat oss. Det gäller<br />

både små barn och vuxna.<br />

Det fossilberoende samhället likväl som tvååringen<br />

behöver därför lockande alternativ – barnet i form av en<br />

roligare och ofarlig leksak, och vi medborgare i form av<br />

visioner och konkreta åtgärder för ett samhälle där vi kan<br />

leva med bibehållen och till och med ökad lycka.<br />

Så mina bästa tips som småbarnsmamma till dig som<br />

är politiker är för det första att omedelbart sätta igång<br />

med krisinformation grundad i den senaste forskningen<br />

(inspireras gärna av pandemin). För det andra att tänka<br />

bortom opinionsmätningar och kortsiktiga lösningar<br />

och våga fatta nödvändiga beslut för ett grönare, lugnare<br />

och tryggare samhälle. Och för det tredje att involvera<br />

medborgarna i ett rättvist omställningsarbete, så stärker<br />

du demokratin på köpet.<br />

Omställningen måste blir valets viktigaste fråga. För<br />

alla tvååringar – idag och i framtiden. Du kan fortfarande<br />

påverka, men det här kanske är din sista chans. Mänsklighetens<br />

överlevnad står på spel. I min vision om ett gott<br />

framtida samhälle har cyklingen en central plats.<br />

Tatjana Boric-Persson, chefredaktör<br />

3


LEDARE<br />

”Det är inte okej med<br />

hej-kom-och-hjälp-migutformningar<br />

för cykel”<br />

min familj är vi fem personer: två vuxna och<br />

våra tre små barn. I familjen ingår också Bruno<br />

och Urban. Bruno är en brun trehjulig elassisterad<br />

lastcykel och Urban är en vit tvåhjulig<br />

elassisterad lastcykel. Vi har även en vanlig elassisterad<br />

cykel, som av någon anledning blivit utan<br />

smeknamn. Bil har vi inte ägt på snart tre år.<br />

Jag får ofta frågor om hur det är att inte äga bil. De<br />

allra flesta är övertygade om att vår vardag är komplicerad.<br />

Somliga har förutfattade meningar om att<br />

vi inte har råd. När jag förklarar att vi är bilfria för att<br />

vi inte behöver äga bil brukar de flesta se förvånade<br />

ut. Inte behöva bil? Med tre små barn dessutom!<br />

Men saken är den att vi klarar oss väldigt fint med<br />

våra elcyklar. Vår yngsta har åkt med i lastcykeln<br />

sedan han var 8 dagar gammal, i en babystol specifikt<br />

gjord för lastcykel. Vi gör precis som alla andra<br />

i vardagen, handlar mat, hämtar och lämnar på<br />

förskola och skola, besöker vänner och gör utflykter.<br />

Vi gör det bara med cyklar istället för bil. Ibland<br />

behöver vi såklart en bil. Då kan vi låna, hyra eller<br />

bilpoola. Det kräver lite mer planering än när vi ägde<br />

bil, men det är inte särskilt komplicerat.<br />

Men det är klart att det finns mindre bra saker<br />

med att välja bort bilen. Det mest uppenbara är att<br />

jag som cyklist inte är lika högt värderad i infrastrukturen<br />

som en bilist. Exemplen är många och jag har<br />

vid flera tillfällen blivit irriterad och smått uppgiven<br />

över cykelinfrastruktur som helt enkelt aldrig hade<br />

varit okej om detsamma gällt för biltrafiken.<br />

En vän till mig jobbar med planering av cykelinfrastruktur<br />

och blir ofta tillfrågad om cykellösningar<br />

i detaljplaner eller vid omledning pga vägarbete.<br />

Svaret är alltid en klockren motfråga: ”Hade det<br />

funkat för bil?”. Om svaret är nej så funkar det inte<br />

för cykel heller.<br />

Det är inte okej med hej-kom-och-hjälp-migutformningar<br />

för cykel om motsvarande lösning<br />

inte duger för bil. Med dagens cykelinfrastruktur<br />

är det minst sagt svår-raggat att få fler att ställa<br />

bilen och ta cykeln, eftersom det innebär en sämre<br />

trafikmiljö.<br />

Våra samhälls- och mobilitetsplanerare måste<br />

ha i ryggraden att framkomlighet, säkerhet och<br />

bekvämlighet ska vara jämlikt mellan de olika färdmedlen.<br />

Ojämlikhet mellan färdmedel innebär en<br />

ojämlikhet mellan människorna som nyttjar färdmedlen.<br />

Det är helt enkelt inte okej.<br />

Marie Pellas,<br />

vice ordförande i Cykelfrämjandet<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!<br />

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver<br />

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer<br />

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring<br />

när du cyklar, liksom fyra nummer av<br />

vår finfina medlemstidning <strong>Cykling</strong>. Medlemskapet<br />

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga<br />

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).<br />

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp<br />

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen<br />

redan är medlem kostar det bara 75 kr per<br />

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka<br />

en valfri summa.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Sixten Lönngren Bäckmark<br />

fotograferad av Chris Lanaway<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

Debattartiklar och insändare välkomnas, men<br />

arvoderas inte och kan redigeras.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online på<br />

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den<br />

som medverkar i tidningen med text eller bild<br />

anses medge detta inom arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Elcykla i Stockholm<br />

för 157 kr per år<br />

Nu kan du som besöker eller bor i Stockholm ta dig runt på en av<br />

stadens nya lånecyklar. Stockholm eBikes, som lånecykelsystemet<br />

heter, kommer att omfatta 5150 elcyklar och 120 ellådcyklar fördelade<br />

på minst 300 stationer i hela staden. Cyklarna är låsbara<br />

under lånetiden och vid varje cykeltur ingår 90 minuter fri cykling.<br />

Därefter tillkommer 11 kr per timme, i upp till 14 timmar. Det som<br />

står ut kanske allra mest är de låga priserna:<br />

Ny rapport:<br />

Förebyggande av<br />

högersvängsolyckor<br />

Tidigare i år lanserade Cykelfrämjandet rapporten Förebyggande<br />

av högersvängsolyckor. Bakgrunden är att tusentals<br />

cyklister skadas och i snitt 20 cyklister omkommer i trafiken<br />

varje år. Trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande<br />

tunga fordon resulterar ofta i att cyklister skadas allvarligt<br />

eller omkommer. Olyckorna sker främst i vägkorsningar i<br />

tätortsmiljö när en lastbil svänger höger och kör på en cyklist<br />

som ska rakt fram. Orsakerna är ett resultat av att föraren<br />

inte upptäckt cyklisten och att cyklisten inte uppfattat att<br />

lastbilen svänger.<br />

Bakom rapporten ligger en arbetsgrupp bestående av<br />

representanter för organisationer som jobbar med trafiksäkerhet<br />

och cykling. Åtgärder mot högersvängsolyckor kan delas<br />

in i tre kategorier: säkra fordon, utformning av infrastrukturen<br />

och säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister.<br />

SÄKRA FORDON<br />

Tunga lastbilar med hög front, begränsad sikt och stora döda<br />

vinklar utgör en risk i tätortsmiljöer med oskyddade trafikanter.<br />

Nya regler har utarbetats med krav på tekniska system som<br />

ska hjälpa lastbilsförare att upptäcka oskyddade trafikanter.<br />

UTFORMNING AV INFRASTRUKTUREN<br />

Gatumiljöns utformning påverkar trafikanternas placering<br />

och hastighet. För att gatumiljön ska tolkas rätt är det viktigt<br />

att den utformas på ett konsekvent sätt. Mest trafiksäker är<br />

en utformning där cyklister blandas med motorfordonen<br />

innan korsningen. Andra lösningar är cykelfält med cykelbox,<br />

eller hastighetssäkrade cykelpassager och god sikt.<br />

SAMSPELET I TRAFIKEN<br />

Fokus på högersvängsproblematiken i körkortsutbildning<br />

liksom informationsinsatser riktade till cyklister och lastbilsförare<br />

för att göra dem mer medvetna om farorna och vad<br />

som är det mest säkra beteendet rekommenderas då det kan<br />

öka kunskapen.<br />

Läs hela rapporten på cykelframjandet.se/hogersvang<br />

11 kr per dygn<br />

26 kr per vecka<br />

35 kr per månad<br />

105 kr per halvår<br />

157 kr per år<br />

Registrera dig via appen<br />

”Stockholm eBikes” eller på<br />

stockholmebikes.se<br />

Hur många cyklar får plats<br />

på SJ:s nya snabbtåg?<br />

SJ köper in 25 nya snabbtåg där cyklar ska få plats utan att behöva<br />

monteras ihop och packas ner i en väska som det är idag. Cykelfrämjandet<br />

har drivit frågan om cyklar på SJ:s tåg i många år. Enligt<br />

EU:s direktiv ska det finnas minst fyra cykelplatser på varje tåg.<br />

SJ vet ännu inte hur många cykelplatser det kommer att finnas<br />

eftersom arbetet med designen av de nya tågen pågår just nu, det<br />

säger Martina Nord, kommunikatör på SJ.<br />

– År 2026 måste vi ha ett samhälle där hållbara transporter prioriteras.<br />

I det ursprungliga EU-direktivet skulle det finnas plats för<br />

åtta cyklar på varje tåg, men det bantades ner till fyra. Cykelfrämjandet<br />

uppmanar SJ att ta täten för miljöarbetet och cykelvänliga<br />

tågresor i Europa genom att skapa fler platser för cyklar på tåg,<br />

säger Per Hasselberg ordförande i Cykelfrämjandet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 5


NYHETER<br />

Sydsvenskan granskar<br />

cykeltjuvarnas paradis<br />

Journalisten Sally Wahlstedt har granskat Malmös cykeltjuvar.<br />

I våras gjorde Sydsvenska Dagbladet<br />

en serie artiklar om cykelstölder. Journalisterna<br />

fick bland annat prata med<br />

cykeltjuven Adam som tjänat miljoner<br />

på att stjäla cyklar i Malmö. ”Stjäl jag<br />

en cykel gör jag någon besviken i två tre<br />

timmar, sedan kommer han att ringa<br />

försäkringsbolaget, betala en självrisk<br />

och få en ny” berättar Adam.<br />

Sydsvenskans granskning visar att det<br />

stjäls mer än en cykel i timmen i Skåne<br />

och att noll procent av cykelstölderna klaras<br />

upp. Tillhör man de få promille som<br />

åker dit är det vanliga straffet blotta 1 500<br />

kr. <strong>Cykling</strong> pratade med Sally Wahlstedt,<br />

en av journalisterna bakom artikelserien<br />

”Cykeltjuvarnas paradis”.<br />

Vad fick er att undersöka cykelstölder?<br />

– Ofta ligger fokus på de stora brotten så det<br />

här var ett sätt att titta närmare på vardagsbrotten.<br />

Alla har fått en cykel stulen någon<br />

gång och kan relatera till det. Sedan cirkulerar<br />

det många rykten kring cykelstölder.<br />

Ett sådant är att utländska ligor kommer hit,<br />

stannar med en skåpbil och tömmer ett helt<br />

cykelställ. Vi ville undersöka om det stämmer.<br />

Vilka är det som stjäl cyklar egentligen?<br />

Hur ser då ”cykeltjuvs-branschen”<br />

ut i Sverige?<br />

– Det visar sig att de utländska ligorna är<br />

väldigt ovanliga. Cykeltjuven är ofta en<br />

person som har missbruksproblematik, är<br />

en återfallsförbrytare och medveten om att<br />

cykelstöld är ett brott man kan begå utan<br />

att riskera något. Och om man åker fast så<br />

är straffet väldigt lågt. Därför är det många<br />

som ser det som en riskfri business att stjäla<br />

cyklar. Erfarna tjuvar, som Adam, har stulit<br />

cyklar sedan tonåren. Han har lärt sig av de<br />

äldre i området och har tjänat miljoner på<br />

stölderna. Sen finns det även en moralisk<br />

aspekt. Adam argumenterar ”bättre att jag<br />

stjäl cyklar än att jag säljer droger”.<br />

Vad fick ni för reaktioner från läsarna?<br />

– Vi blev överväldigade av mängden respons.<br />

Tips och historier bara strömmade in.<br />

Många hörde av sig och var oroliga för att<br />

de hade köpt en stulen cykel, men vi fick<br />

också höra från personer som hade fått tillbaka<br />

sin cykel. En man hade lyckats hitta<br />

sin stulna cykel inom en kilometers radie<br />

från platsen. Han hade läst att många tjuvar<br />

flyttar cykeln bara några kvarter bort,<br />

så det var ett värdefullt tips från vår artikel.<br />

Ni konstaterar att försäljningen av de<br />

stulna cyklarna sker främst genom<br />

Facebook Marketplace. Vad säger<br />

Facebook själva?<br />

– De menar att de inte kan stoppa försäljningen.<br />

Istället uppmanar de användare att<br />

göra en polisanmälan. Samtidigt bekräftar<br />

många tjuvar att de säljer cyklar via Facebook<br />

Marketplace och de drabbade berättar<br />

att det är där man hittar sin stulna cykel.<br />

Vad förvånade er mest?<br />

– Tjuvarnas fräckhet! Att de är så säkra på<br />

att de inte kommer att åka dit. Jag läste<br />

om en tidigare dömd cykeltjuv som kom<br />

cyklandes med en plåtsax och uppbrutna<br />

lås i cykelkorgen och när polisen stoppade<br />

honom sa han att han var på väg till polisstationen<br />

med cykeln. Men statistiken talar<br />

för att cykeltjuvarna har anledning att vara<br />

fräcka – mindre än en procent av cykelstölderna<br />

i Skåne klaras upp. Det är ett så pass<br />

frekvent brott att polisen inte prioriterar<br />

det. Sen är det oftast svårt att bevisa en<br />

cykelstöld.<br />

Så den dystra slutsatsen är att<br />

”cykeltjuvarnas paradis” fortsätter?<br />

– Ja, det verkar tyvärr så. Har du en svart<br />

treväxlad damcykel får du vara extra försiktig,<br />

det verkar vara tjuvarnas favoritbyte.<br />

Se till att alltid använda både ramlåset<br />

och ett bra bygellås så att du kan låsa<br />

fast cykeln i något. Då gör du det åtminstone<br />

svårare för tjuven. Och om du blir<br />

av med en cykel, håll utkik på Facebook<br />

Marketplace.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


UTBLICK<br />

FOTO: SERGIY BEZBORODKO<br />

Stötta Ukraina!<br />

Ge bort ett medlemskap<br />

i Cykelfrämjandet senast<br />

den 19 juni! Läs mer på<br />

cykelframjandet.se/<br />

BikesForUkriane.<br />

Så kan du bidra<br />

under kriget<br />

I ett Ukraina hårt drabbat av ett förkastligt invasionskrig spelar cykeln en viktig roll i hjälparbetet.<br />

Just nu skänker Cykelfrämjandet alla medlemsintäkter till vår ukrainska systerorganisation U-Cycle.<br />

Ge bort ett medlemskap nu så går pengarna till cyklar i Ukraina.<br />

ed brist på bränsle, infrastruktur<br />

i spillror och kollektivtrafik<br />

som står stilla möjliggör<br />

cykeln att hjälparbetare kan<br />

nå ut med humanitärt bistånd till de mest<br />

behövande. I de värst drabbade städerna<br />

tvingas människor gå över 10 km för att<br />

ta emot eller leverera humanitärt bistånd.<br />

Ungdomsgårdar har förvandlats till humanitära<br />

hjälpcentrum, men det saknas cyklar.<br />

Det säger Maryna Bludsha från Kiev<br />

som är kommunikatör på U-Cycle, Ukrainas<br />

största cykelorganisation.<br />

Innan kriget bröt ut arbetade Maryna<br />

och hennes kollegor på U-Cycle med liknande<br />

frågor som Cykelfrämjandet. Bland<br />

annat vill de få fler barn att cykla säkert till<br />

skolan, verkar för cykelvänlig lagstiftning<br />

och vill se en nationell cykelplan. Men<br />

under kriget har U-Cycle tillsammans<br />

med andra organisationer fokuserat<br />

hjälparbete, där cykeltransporter har visat<br />

sig fylla en mycket viktig funktion. Därför<br />

”Möjligheten att kunna<br />

transportera sig under<br />

kriget räddar liv ”<br />

lanserades kampanjen #BikesForUkraine<br />

med syfte att samla cyklar och pengar till<br />

det humanitära arbetet i Ukraina.<br />

– Cyklarna är avsedda för vårdpersonal,<br />

volontärer på humanitära hjälpcentrum<br />

och andra som jobbar med att förse befolkningen<br />

med nödvändig service. Möjligheten<br />

att kunna transportera sig under kriget<br />

räddar liv, säger Maryna och fortsätter:<br />

– Vi behöver er hjälp för att vinna kriget<br />

och rädda och få tillbaka våra liv! Men<br />

kriget kan också ses som en möjlighet att<br />

utveckla hållbara transporter i Ukraina.<br />

I skrivande stund har kampanjen fått<br />

in 70 cyklar och är i behov av 662 cyklar.<br />

Cykelfrämjandet vill självklart hjälpa till i<br />

det livsviktiga arbetet i Ukraina.<br />

– I solidaritet med vår ukrainska<br />

systerorganisation U-Cycle skänker<br />

Cykelfrämjandet nu alla medlemsintäkter<br />

till kampanjen #BikesForUkraine. Alla<br />

som blir medlemmar eller ger bort ett<br />

medlemsskap i Cykelfrämjandet senast<br />

den 19 juni stöttar på det sättet både vårt<br />

och U-Cycles arbete för en fredligare och<br />

cykelvänligare värld, säger Isabella Thöger,<br />

verksamhetschef på Cykelfrämjandet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 7


VALET <strong>2022</strong><br />

Vägvalet <strong>2022</strong><br />

Den 11 september går Sverige till val. Nästa mandatperiod blir<br />

avgörande för vilken väg vi väljer att ta ur klimatkrisen – fastnar<br />

vi i fossilfällan eller tar vi supercykelstråket mot ett mer hållbart<br />

samhälle? Här är tio cykelpolitiska krav som vi kommer att<br />

ställa på nästa regering.<br />

Ökade resurser till cykling i den nationella<br />

planen för transportinfrastruktur<br />

Trots att närmare 11 procent av alla svenskar<br />

cyklar varje dag går idag mindre än 1 procent<br />

av resurserna i den nationella transportplanen<br />

till cykling. Minst 10 procent hade varit<br />

ett bra riktmärke.<br />

1. 6.<br />

Sänk bashastigheten<br />

2.<br />

i tätort till 30 km/h<br />

Sänkt bashastighet skulle öka tryggheten<br />

för både cyklister och gångtrafikanter<br />

och dessutom bidra till minskade utsläpp,<br />

bättre luftkvalitet och mindre buller.<br />

Prioritera hållbar mobilitet<br />

3.<br />

framför stillastående trafik<br />

Genom att ersätta bilparkeringar med<br />

cykelbanor när det är ont om gatuutrymme<br />

kan vi skapa förutsättningar för grönare,<br />

attraktivare och mer levande stadskärnor.<br />

Inför ett nationellt investeringsstöd till<br />

4.<br />

nationella och regionala cykelturistleder<br />

Intresset för att cykelsemestra ökar och<br />

utvecklad cykelturism gynnar såväl landsbygdsutveckling<br />

som klimat och folkhälsa.<br />

Därför vill vi se större statliga satsningar på<br />

nationella och regionala cykelturistleder.<br />

Inför aktiv mobilitets undervisning<br />

5.<br />

i grundskolan<br />

<strong>Cykling</strong> bidrar till ökad fysisk aktivitet, stärkt<br />

självständighet och bättre koncentration i<br />

klassrummet. Med aktiv mobilitetsundervisning<br />

på schemat kan vi ge alla elever samma<br />

förutsättningar att ta del av cykelns många<br />

hälsoeffekter och sprida kunskap om hållbart<br />

resande och vikten av fysisk aktivitet.<br />

VALKOMPASS <strong>2022</strong><br />

Vill du veta hur partierna ställer sig till våra<br />

krav? Håll utkik efter vår valkompass på<br />

cykelframjandet.se!<br />

Ökad framkomlighet och trafik säkerhet<br />

med enklare regler i korsningar<br />

Idag finns det ett flertal trafikregler som<br />

begränsar cyklisternas framkomlighet och<br />

skapar osäkra trafiksituationer. Genom att<br />

tillåta högersväng vid rött och införa så<br />

kallad allgrönt i trafikkorsningar kan vi öka<br />

både framkomligheten och trafiksäkerheten<br />

för cyklister.<br />

Tillåt cykling mot enkelriktat<br />

7.<br />

I Sverige begränsar lagstiftningen<br />

kommunernas möjligheter att tillåta cykling<br />

mot enkelriktat – trots att dubbelriktad<br />

cykeltrafik på enkelriktade gator har<br />

visat sig öka både framkomligheten och<br />

trafiksäkerheten för cyklister.<br />

Ändra lagstiftningen för att möjliggöra<br />

8.<br />

byggandet av friliggande cykelvägar<br />

Idag förhindrar lagstiftningen Trafikverket<br />

att anlägga friliggande statliga cykelvägar<br />

utan krav på anslutande bilväg – vilket gör<br />

det dyrt och krångligt att bygga säkra och<br />

gena cykelvägar i hela landet.<br />

Möjliggör statliga medel<br />

9.<br />

till steg 1- och 2-åtgärder<br />

Idag saknar Trafikverket tydliga direktiv<br />

att utföra eller medfinansiera så kallade<br />

steg 1- och 2-åtgärder för infrastruktur – till<br />

exempel att omfördela gaturummet från<br />

bilväg till cykelväg eller driva kampanjer<br />

för ökad cykling. Ett stort hinder för att vi<br />

ska nå de transportpolitiska målen på ett<br />

kostnadseffektivt sätt!<br />

Handlingsplan för<br />

10.<br />

nationella cykelmål<br />

Under våren presenterade Statens väg- och<br />

transportforskningsinstitut (VTI) förslag<br />

på nationella cykelmål som bland annat<br />

siktar mot fördubblade cykelresor till 2035.<br />

Nu kräver vi att politikerna antar målen<br />

och ger VTI i uppdrag att ta fram en handlingsplan<br />

för hur de ska uppnås.<br />

CYKELPOLITISKA SEGRAR<br />

Här är några exempel på politiska<br />

segrar för cykelrörelsen från<br />

mandat perioden som gått.<br />

1. Riksdagens tillkännagivande om<br />

att väglagen behöver moderniseras<br />

för friliggande statliga<br />

cykelvägar.<br />

2. Statens väg- och transportforsknings<br />

institut (VTI) har<br />

tagit fram förslag på nationella<br />

cykelmål.<br />

3. Trafikverkets nationella planförslag<br />

innehåller en öronmärkt<br />

cykelpott.<br />

4. Sänkt skatt på förmånscyklar.<br />

5. Extra cykelutlysningar inom<br />

stadsmiljöavtal.<br />

6. Länsplaneupprättarna får mer<br />

pengar.<br />

7. Regeringen utreder trafik-och<br />

planeringsregler.<br />

8. Regeringen har beslutat om en<br />

ny färdmedelsneutral skattelättnad<br />

för arbetsresor.<br />

9. Ny vägsäkerhetslag som<br />

fastslår lägstanivå för cyklisters<br />

trafiksäkerhet.<br />

10. EU-beslut om att det ska bli<br />

lättare att ta med cykel på tåg.<br />

11. Aktiva transporter en del av<br />

transportöverenskommelsen på<br />

COP26.<br />

12. Belgien får sin första handlingsplan<br />

för cykling.<br />

13. Irland öronmärker 10 procent av<br />

sin totala transportbudget för<br />

cykelinfrastruktur.<br />

14. EU-stater investerar sammanlagt<br />

1,7 miljarder euro i<br />

stöd till cykling som del<br />

av återuppbyggnad efter<br />

coronapandemin.<br />

15. FN har enhälligt antagit en<br />

resolution som uppmanar<br />

medlemsstaterna att verka för<br />

ökad cykling.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Fixa en cykelvänlig<br />

arbetsplats<br />

Cykelvänligast är en ny nationell<br />

plattform som erbjuder kostnadsfritt<br />

stöd, coachning och inspiration till<br />

arbetsplatser runt om i landet. Syftet<br />

är att göra det enklare och roligare för<br />

medarbetarna att välja cykeln.<br />

Nu kan arbetsplatser i hela landet anmäla<br />

sig till Cykelvänligast för att börja sin resa<br />

mot mer hållbara och hälsosamma arbetsresor.<br />

Alla som deltar erbjuds kostnadsfri<br />

coachning, exponering, inspirationsföreläsningar,<br />

tävlingar och utmaningar.<br />

Bakom satsningen står Cykelfrämjandet<br />

och Svenska Cykelstäder i samarbete med<br />

tre regioner och 32 kommuner i Sverige. <strong>Cykling</strong><br />

pratade med projektledaren Sara Majkic.<br />

Hur uppstod idén till Cykelvänligast?<br />

– För att fler ska vilja cykla till jobbet behöver<br />

resan fungera från dörr till dörr. Många<br />

arbetsplatser vill underlätta cykelpendlingen,<br />

men vet inte hur.<br />

Över 500 arbetsplatser<br />

i Sverige har de senaste<br />

åren deltagit i olika<br />

lokala cykelfrämjande<br />

initiativ. Cykelvänligast<br />

samlar dessa aktörer i ett<br />

gemensamt nationellt<br />

nätverk för inspiration<br />

och kunskapsutbyte.<br />

Hur går det till om en arbetsplats vill<br />

delta?<br />

– Första steget är att utse en kontaktperson<br />

och registrera företaget på cykelvänligast.se.<br />

Sedan görs en nulägesanalys av hur<br />

cykelvänlig arbetsplatsen är idag. Här<br />

kan man få en till fem stjärnor. För att<br />

få fler stjärnor och bli cykelvänligare<br />

behöver arbetsplatsen göra vissa saker.<br />

En åtgärd kan vara att fixa bra cykelparkering<br />

eller dusch och omklädningsrum.<br />

BLI EN CYKEL VÄNLIGARE<br />

ARBETSPLATS! FYRA TIPS!<br />

1. Köp in en pump och enkel verktygssats<br />

till arbetsplatsen och ha<br />

lättillgänglig vid receptionen eller<br />

ingången.<br />

2. Arrangera en cykeltävling –<br />

vilket medarbetarteam cyklar<br />

mest? HR mot IT, projektledare<br />

mot chefer? Kom ihåg, gör det kul<br />

och lättsamt!<br />

3. Inför förmånscyklar där medarbetare<br />

kan leasa en cykel genom<br />

brutto löne avdrag, det gör det<br />

lättare för fler att testa elcykel eller<br />

en annan drömcykel.<br />

4. Stärk teamkänslan genom en<br />

sommar utflykt med cykelinslag.<br />

Ta del av fler tips på<br />

cykelvänligast.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 9


CYKELSEMESTER<br />

Vill du träffa cyklister från många andra länder? Då kan organisationen Warmshowers<br />

vara något för dig.<br />

– Det är kul att ta emot folk, få höra deras historier och dela den svenska vardagen med<br />

andra, säger Hans Stoops som tog emot över 40 besökare förra sommaren. Text: Elisabet Wahl<br />

Warmshowers tar<br />

världen hem till dig<br />

i har gillat alla våra gäster, men roligast<br />

att träffa var nog den franska familjen<br />

som cyklar världen runt med sina fyra<br />

barn. De bestämde sig för att ta en paus<br />

från det vanliga livet under pandemin och när de<br />

cyklade genom Sverige stannade de hos oss.<br />

Orden kommer från Hans Stoops när han funderar<br />

på vilka han och hans familj minns mest av de<br />

cyklister de tog emot förra sommaren. Gästerna hade<br />

alla hittat till familjens sommarställe utanför Trosa<br />

via organisationen Warmshowers som bygger på en<br />

enkel princip: cyklister välkomnar andra cyklister<br />

hem till sig och erbjuder husrum. Man registrerar<br />

sig som medlem på organisationens hemsida och<br />

kan efter det både ta emot besökare och själv söka<br />

ställen att stanna på.<br />

– Vi har inte registrerat vår lägenhet inne i stan<br />

utan bara stugan. Ibland har vi inte varit där och då<br />

har de fått tälta på gården och haft tillgång till vatten<br />

och utedass. Man kan också välja vad man vill<br />

erbjuda: bara en möjlighet att duscha eller också<br />

någonstans att sova över.<br />

Sammanlagt hade familjen omkring 40 besökare<br />

förra sommaren. Det är ovanligt många jämfört med<br />

andra svenska medlemmar, men eftersom familjens<br />

stuga ligger längs leden Cykelspåret och det egentligen<br />

inte finns något annat boende i närheten så blev<br />

det ett naturligt stopp för många.<br />

– Det verkar också som att många cykelturister följer<br />

i varandras spår. Några som stannade hade talas<br />

om oss från några andra turister.<br />

Vilka är det som kommer?<br />

– Det har varit många fransmän, några tyskar och en<br />

del belgare. Man kan säga från hela Europa, men inte<br />

så många svenskar.<br />

Den cyklande franska fyrabarnsfamiljen övernattade hos Hans Stoops i Sörmland.<br />

Det här att inte veta vem det är man tar emot,<br />

hade ni några funderingar kring det?<br />

– Nej, egentligen inte. Det är cykelturister och då har<br />

man i alla fall det intresset gemensamt. Vi har faktiskt<br />

bara haft positiva upplevelser och jag tror det<br />

var speciellt eftersom det var pandemi. Det var svårt<br />

att resa utomlands och då var det bara roligt att ta<br />

emot utländska besökare. Man kan också tacka nej<br />

om någon frågar, man måste inte ta emot gäster om<br />

det inte passar just då.<br />

Vad vill du säga till de som tycker det här låter<br />

som en bra idé, men som känner sig lite osäkra?<br />

– Är man själv ute och reser så är det ett bra sätt att<br />

lära känna lokalbefolkningen och få tips om bra<br />

cykelvägar. Och för oss har det varit ett kul sätt att<br />

träffa folk. Men jag tror som sagt att vi fått ovanligt<br />

många besökare, en del jag pratat med har haft tio<br />

totalt på alla år de varit med, så man behöver nog<br />

inte oroa sig för att det ska regna in folk.<br />

Warmshowers grundades<br />

i San Fransisco i USA för<br />

ungefär tio år sedan. Då<br />

bestod medlemmarna av<br />

en namnlista på papper.<br />

Nu har man 185 000<br />

medlemmar över hela<br />

världen. Det kostar 30<br />

dollar i en engångskostnad<br />

att gå med. När man väl<br />

är medlem kan man både<br />

söka ställen att bo på och<br />

själv erbjuda boende.<br />

Du hittar organisationen<br />

på warmshowers.org<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


INITIATIV<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 11


I FOKUS<br />

Text: Henrik Hågård Foto: Chris Lanaway<br />

Texten har tidigare varit publicerad i Allt om MTB<br />

Cykelfrämjandet befinner sig i startgroparna av ett treårigt projekt där man<br />

ska ge barn och unga med så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning<br />

(NPF)– exempelvis ADHD – en chans att ägna sig åt stigcykling. Vi har talat med<br />

projektledaren Stefan Lönngren, som menar att stigcykling har potentialen<br />

att bli mycket mer än bara en trevlig hobby för unga med NPF. Effekterna kan<br />

enligt vissa forskare både skärpa koncentrationen, öka fokus och bidra till ökat<br />

välmående. Och Stefan är övertygad om att just Stigcykling kan ha extra positiva<br />

effekter jämfört med många andra motionsformer.<br />

Cykelfrämjandets<br />

stigcykling ska hjälpa<br />

barn och unga med NPF<br />

TRE HUVUDINGREDIENSER<br />

För oss som läser den här tidningen<br />

är det ingen nyhet att det är roligt och<br />

välgörande för sinnesfriden att cykla<br />

stig. Men kanske är det till och med så<br />

att vi underskattar hur pass välgörande<br />

det faktiskt är? Enligt Stefan Lönngren<br />

finns det tre stora saker som gör just<br />

Stigcykling till något som man hoppas<br />

ska vara en uppenbarelse för projektets<br />

målgrupp, där det första är något som<br />

många svenskar tagit till sig på senare år.<br />

– Den första anledningen är att<br />

pulshöjande aktivitet i allmänhet<br />

som bekant är väldigt bra för hälsan,<br />

och då inte minst för hjärnan. Anders<br />

Hansen som många har läst och hört<br />

via till exempel Sommar i P1 har ju fäst<br />

uppmärksamhet vid det här, och han<br />

beskriver bland annat att kopplingen<br />

mellan hjärnans läkning och fysisk<br />

aktivitet är mycket mer omfattande än<br />

man tidigare har anat. Det som tilltalar<br />

alla här är att det faktiskt räcker att<br />

man bara är ute och får upp pulsen 30<br />

minuter tre gånger i veckan, och min<br />

mamma som är över 70 år är ute och<br />

promenerar varje dag för att hon har<br />

läst hans böcker. Bland annat för att<br />

det visat sig att man till exempel kan<br />

skjuta upp demens genom att bara<br />

röra på sig. Plus att man kan få jättefina<br />

resultat när det gäller exempelvis<br />

psykisk ohälsa, inleder Stefan.<br />

John Ratey som studerat och<br />

behandlat ADHD-patienter under<br />

flera decennier vid Harvard Medical<br />

School har uttryckt det som att ”en<br />

stunds motion är som att ta lite Prozac<br />

och lite Ritalin”. Detta genom att<br />

bland annat öka koncentrationen av<br />

neurotransmittorer. Det har också<br />

visats i studier att fysisk aktivitet är<br />

väldigt bra för exempelvis koncentrationsförmågan<br />

hos den som har<br />

ADHD. Men, vissa former av fysiska<br />

aktiviteter är ännu bättre än andra,<br />

och uthållighetssporter som cykling<br />

och löpning där man har en konstant<br />

fysisk ansträngning är ännu bättre än<br />

exempelvis bollsporter.<br />

FOKUS<br />

Allra bäst är också de sporter som<br />

utöver själva ansträngningen dessutom<br />

aktiverar delar av hjärnan som<br />

hanterar balans, timing, och liknande<br />

tekniska aspekter. Och vi känner ju väl<br />

till vilken sport som kan förena motoriska<br />

krav med att hjärta och lungor<br />

får jobba! Stefan lyfter även fram hur<br />

detta tar sig uttryck när man cyklar<br />

stig ute i skogen:<br />

– När man cyklar i skogen finns det<br />

också ett visst mått av fara eller risk<br />

med i bilden, som tvingar en att hålla<br />

uppe koncentrationen. Om man spelar<br />

fotboll och tappar koncentrationen,<br />

då är man bara en person som står på<br />

en gräsmatta. Men om du tappar koncentrationen<br />

när du är ute och cyklar<br />

på en stig, då finns det plötsligt en risk<br />

med i bilden som gör att det kan bli<br />

konsekvenser. Vilket i sin tur gör att<br />

du tvingas att koncentrera dig på det<br />

du håller på med. I vissa fall kan det<br />

ge samma effekt på koncentrationen<br />

som medicinering, och i det flesta fall<br />

är det ett utmärkt komplement till<br />

fungerande medicinering. Effekten<br />

blir ännu bättre helt enkelt.<br />

SKOGENS UNDER<br />

Den tredje saken som Stefan vill lyfta<br />

fram som det magiska receptet med<br />

just stigcykling när det gäller psykiskt<br />

välbefinnande och harmoni är själva<br />

miljön man befinner sig i:<br />

– När man cyklar i skogen tillkommer<br />

det något viktigt med just skogen.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


INITIATIV<br />

Från Japan har vi ju fått det här med<br />

skogsbad som blivit populärt bland<br />

somliga på senare tid. När man då tar<br />

ut stressade storstadsbor i skogen kan<br />

man väldigt konkret mäta hur deras<br />

blodtryck sjunker och sådana saker,<br />

bara genom att placera dem i den miljön,<br />

menar han.<br />

Med andra ord har vi en hel kavalkad<br />

av saker som är välgörande för folk<br />

i allmänhet, men kanske i synnerhet<br />

dem med NPF: Pulshöjande aktivitet<br />

där det ingår komplicerade rörelsemönster,<br />

lite risk som kräver fokus,<br />

och att vara ute i naturen där själen<br />

kan få ro. Det är kontentan av det som<br />

man på Cykelfrämjandet hoppas ska<br />

bli receptet på något väldigt lyckat för<br />

målgruppen.<br />

FÖRDRÖJD TURNÉ<br />

Stefan har en omfattande erfarenhet<br />

av att arbeta med målgruppen plus att<br />

han dessutom är både hängiven stigcyklist<br />

och guide/instruktör. ”Stigcykling<br />

är min religion, så matchningen i<br />

det här projektet blev nästan osannolikt<br />

bra”, kommenterar han.<br />

Tanken är att Stefan först ska<br />

utveckla metoden och sedan åka ut<br />

med lånecyklar till olika intresserade<br />

”Vissa former av fysisk aktivitet<br />

är ännu bättre än andra”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 13


I FOKUS<br />

”När man cyklar i skogen finns det också ett<br />

visst mått av fara eller risk med i bilden, som<br />

tvingar en att hålla uppe koncentrationen”<br />

samarbetspartners, som främst kommer<br />

vara skolor och verksamheter som<br />

riktar sig till unga med NPF. Han gör<br />

sig inga illusioner om att det kommer<br />

vara enkelt, men drivkraften är stor.<br />

– Det är inte så enkelt att bara man<br />

får ut barnen på en cykel så kommer<br />

allt bli bra, och exempelvis medicinering<br />

kommer bli onödigt. Man kämpar<br />

ju ofta med att få ut den här målgruppen<br />

i aktivitet. Många gånger kan de<br />

fastna framför datorn och spela datorspel<br />

hela nätterna, det är inte ovanligt.<br />

Så vi tänker oss att vi ska komma in<br />

som ett komplement, och komma med<br />

lånecyklar så att de får testa detta. Förhoppningsvis<br />

vill många fortsätta. Så<br />

mycket har jag i alla fall lärt mig av att<br />

jobba med målgruppen, att i metoden<br />

på våra cyklingar ska jag se till att små<br />

succéer ska avlösa varandra. Så att de<br />

också får lyckas med saker. Även om<br />

det såklart ska finnas möjlighet att få<br />

flippa ur och tycka att det hela var värdelöst<br />

också, förklarar Stefan.<br />

På sikt hoppas man att projektet<br />

ska lämna bestående avtryck genom<br />

att det uppstår regelbundna cykelturer<br />

på det lokala planet. Det är då de<br />

nämnda hälsovinsterna blir möjliga.<br />

Det är ju knappast rimligt att Stefan<br />

ska fara runt med sina lånecyklar<br />

över hela landet så fort det ska cyklas<br />

stig någonstans, och både verksamheter<br />

och ideella krafter kommer<br />

välkomnas in med öppna armar. Just<br />

det här med lånecyklarna är faktiskt<br />

något som oväntat nog varit lite av<br />

ett bekymmer, eftersom coronapandemin<br />

ställt till det på mer än ett sätt.<br />

Inte bara genom att det inte varit försvarbart<br />

att resa och samlas i stora<br />

grupper. Cykelboomen i coronas spår<br />

har nämligen också gjort det oväntat<br />

svårt att få tag i själva cyklarna. Detta<br />

har numera löst sig och lånecyklarna<br />

gör nytta för målgruppen i Västerås,<br />

Jönköping, Gränna, Huddinge, Sundbyberg,<br />

Sickla och på Lidingö.<br />

Projektledaren har också en ambulerande<br />

flotta cyklar i en skåpbil som<br />

främst besöker skolor och verksamheter<br />

i Storstockholmsområdet.<br />

PÅ EGNA BEN<br />

Någon kanske tänker att det naturliga<br />

vore att försöka slussa in ungdomarna<br />

i vanliga cykelklubbar. Det finns också<br />

exempel på när det har lyckats, så länge<br />

man i början anpassar aktiviteten efter<br />

deltagarna och erbjuder det här utrymmet<br />

som en egen fristad. Föreningsorganiserad<br />

cykling är dock ganska ofta<br />

tävlingsförberedande till sin karaktär,<br />

åtminstone när man kommer upp i<br />

åren, och det vill man undvika.<br />

– Det ska absolut inte vara en tävling.<br />

Idag är skolgången redan en<br />

tävling för många ungdomar, och de<br />

kan gå in i väggen redan i högstadiet.<br />

Plus att vi har aspekten med sociala<br />

medier som hela tiden blir en påminnelse<br />

som vem som verkar vara den<br />

mest lyckade. Det vill vi inte bidra<br />

till, utan det här ska vara en chans att<br />

prova något och se om man tycker det<br />

är roligt. Förhoppningsvis fortsätter<br />

man och cyklingen blir en positiv och<br />

härlig del av ens liv, menar Stefan.<br />

INTERNATIONELL INSPIRATION<br />

Projektidén uppkom efter att Hans<br />

Stoops och Olle Svensk Strand från<br />

Cykelfrämjandet deltog i en internationell<br />

IMBA-konferens och fick höra om<br />

ett skotskt forskningsprojekt där man<br />

velat integrera stigcykling i behandlingen<br />

av mental ohälsa. En projektidé<br />

tog form, och när man grävde vidare<br />

visade det sig att det också fanns relaterade<br />

projekt på annat håll. Inte minst<br />

det amerikanska Outride som är en stiftelse<br />

som dragits igång av Specialized<br />

VD och grundare Mike Sinyard. Han<br />

har ADHD och har alltid känt att hans<br />

symptom minskat efter cykelrundor.<br />

Efter att Sinyard för ett par år sedan läst<br />

en berättelse om en ung cyklist som<br />

inte velat använda ADHD-medicin och<br />

framgångsrikt ersatt det med cykelträning<br />

insåg han att det var precis vad<br />

han själv hade hållit på med. Och han<br />

insåg att det behövdes mer forskning<br />

i ämnet och möjligheter för fler i målgruppen<br />

att få cykla, varpå stiftelsen<br />

och ett samarbete med Stanforduniversitetet<br />

drogs igång.<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


VILL DU VETA MER...<br />

Stanfords forskare har nyligen<br />

publicerat en rapport baserad på flera<br />

års studier vilken NPF-föräldern Jonas<br />

Willén, fil.dr och programansvarig för<br />

KTH:s masterprogram i idrottsteknik,<br />

läst med stort intresse:<br />

”Rapportens resultat är ett lysande<br />

exempel på ett effektivt sätt att få barn<br />

och unga med NPF att bli mer fysiskt<br />

aktiva genom något dom tycker är<br />

roligt och lagom utmanande. Stigcykling<br />

har den enkelheten att det går<br />

relativt lätt att individanpassa aktiviteten<br />

och är ju också en aktivitet som<br />

kan utföras spontant. Vilket ytterli-<br />

gare sänker trösklarna för att den ska<br />

bli av regelbundet och därmed möjliggöra<br />

de potentiella hälsovinsterna.”<br />

I STARTGROPARNA<br />

Corona må ha gett Cykelfrämjandets<br />

projekt lite av en pinne i bakväxeln,<br />

men förhoppningarna är starka. Vi<br />

hoppas få anledning att återkomma i<br />

ärendet, och förhoppningsvis rapportera<br />

om en hög stapel av små succéer<br />

som förändrat livet till det bättre för<br />

många barn och unga. Och till dess<br />

önskar vi Stefan lycka till, och tackar<br />

för hans engagemang!<br />

… så har projektet en hemsida:<br />

cykelframjandet.se/<br />

stigcykling-for-unga-med-npf/<br />

… och en Facebooksida som heter<br />

Stigcykling för unga med NPF.<br />

Projektet är finansierat av statliga<br />

Svenskt Friluftsliv.<br />

Har du frågor, vill bli delaktig eller<br />

stötta projektet på något sätt så är du<br />

varmt välkommen att ta kontakt via<br />

hemsidan!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 15


CYKELAKTIVISM<br />

Text: Elisabet Wahl<br />

Foto: Marit Fontana Oscarsson och Extinction Rebellion Göteborg<br />

Cykelaktivism<br />

i Kristianstad<br />

och Göteborg<br />

Cykelaktivismen frodas på många håll i landet. <strong>Cykling</strong> har<br />

gjort nedslag i Kristanstad och Göteborg.<br />

– Vi måste få politikerna att våga fatta obekväma<br />

beslut för att gynna cyklingen, säger Susanna Arolin från<br />

Extinction Rebellion i Göteborg.<br />

Cykel med giltig p-biljett,<br />

lagligt parkerad på en<br />

parkering märkt med ”P”.<br />

kriftliga förslag och namninsamlingar<br />

i all ära, men ibland måste<br />

man också visa vad som skulle<br />

hända i verkligheten om man<br />

gynnade cyklingen på bilarnas bekostnad.<br />

Ungefär så resonerade Susanna Arolin och<br />

de andra i organisationen Extinction Rebellion<br />

i Göteborg när de ville lyfta frågan om<br />

hur Grönsakstorget egentligen användes.<br />

– Det är ett centralt torg där det tidigare<br />

var marknad, men nu är det en död yta med<br />

bilparkering. Det har kommit in ett medborgarförslag<br />

om att göra torget bilfritt och<br />

mer människovänligt och det ville vi stödja.<br />

En lördagsmorgon ungefär samtidigt<br />

som affärerna i närheten öppnade samlades<br />

därför nästan 100 personer. De köpte<br />

parkeringsbiljetter och ställde varsin cykel<br />

i de lediga rutorna. Man delade ut flygblad,<br />

bjöd på bullar och pratade om cykling.<br />

– De förbipasserade fotgängarna och<br />

cyklisterna var väldigt positiva och en del<br />

bilister förstod och höll med, medan andra<br />

blev väldigt stressade och arga. Vi hade förvarnat<br />

polisen om vad vi skulle göra och det<br />

var skönt att de var där och kunde säga att<br />

vi inte gjorde något olagligt.<br />

Extinction Rebellion i Kristianstad har<br />

gjort en liknande aktion. Även här används<br />

ett centralt torg numera som parkeringsplats<br />

och även här väckte initiativet att<br />

parkera cyklar i de rutor där det ofta står<br />

bilar många känslor.<br />

– Det var kanske 20 procent som blev<br />

jätte arga. Det var några som hoppade<br />

ur sina bilar och började dra i cyklarna.<br />

Men de som bor i närheten tyckte att det<br />

vi gjorde var jättebra, de vill också ha ett<br />

levande torg, säger Collette Coumans som<br />

deltog i aktionen.<br />

Hon och de andra försöker också lyfta<br />

den stora skillnaden mellan det Kristianstad<br />

kommun skriver om cykling i officiella<br />

dokument och hur det sedan blir när man<br />

bygger och prioriterar i praktiken mellan<br />

olika trafikslag.<br />

– I sin trafikplan har de skrivit att cykling<br />

ska prioriteras framför bilarna, men<br />

de följer inte upp det. Det är lätt att säga<br />

alla ska cykla, men det måste också hända<br />

något. Så vi kopierade olika formuleringar<br />

ur planen och cyklade runt med dem för att<br />

visa att de inte håller det de lovar.<br />

Även om det är viktigt att folkbilda<br />

och informera allmänheten, menar både<br />

Susanna Arolin och Collette Coumans att<br />

den viktigaste gruppen att påverka är de<br />

lokala politikerna.<br />

– Vi behöver modiga politiker. Jämför<br />

man till exempel med när man införde<br />

rökstopp på restauranger så var motståndet<br />

väldigt stort innan, det fanns inget<br />

folkligt stöd egentligen. Men man vågade<br />

fatta det beslutet ändå och det fick snabbt<br />

stort acceptans. Så behöver politikerna<br />

göra med cyklingen också, de måste våga<br />

gynna cyklingen.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


Extinction Rebellion Kristianstad cyklar<br />

med citat från kommunens egen trafikplan.<br />

CYKELAKTIVISM<br />

EXTINCTION REBELLION<br />

Extinction Rebellion (XR) är<br />

en global rörelse som arbetar<br />

med fredlig civil olydnad utifrån<br />

icke-våldsprincipen. Rörelsen<br />

startade i Storbritannien 2018 och<br />

finns på många platser runt om i<br />

Sverige och i världen. XR har tre<br />

krav till Sveriges folkvalda:<br />

1. Tala klarspråk<br />

Regeringen måste utlysa nödläge<br />

för klimatet och jordens arter och<br />

tillsammans med andra aktörer<br />

kommunicera hur brådskande det<br />

är att ställa om samhället.<br />

2. Agera nu<br />

Regeringen måste handla omedelbart<br />

för att bromsa förlusten av<br />

arter och minska Sveriges klimatutsläpp<br />

till netto noll år 2025.<br />

3. Stärk demokratin<br />

Regeringen måste inrätta och<br />

vägledas av ett medborgarråd<br />

för klimaträttvisa och ekologisk<br />

hållbarhet.<br />

extinctionrebellion.se<br />

Grönsakstorget i Göteborg förvandlades<br />

till en levande plats under några timmar.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 17


CYKELSEMESTER<br />

PLANERA DIN<br />

EGEN CYKELRESA<br />

Bikemap<br />

bikemap.net<br />

Cykel på tåg – även<br />

cykelkartor för<br />

södra Sverige lund.<br />

naturskyddsforeningen.se/<br />

cykling<br />

EuroVelo – för<br />

kontinentala turer<br />

EuroVelo.com<br />

12<br />

1. VÄNERN<br />

Den 3 juni invigs Sveriges sjätte nationella cykelled.<br />

Den går runt Vänern och kommer att bli 64 mil när<br />

den är helt klar.<br />

lakevanern.se/upplev-vanern/se-gora/cykling/<br />

vanerleden<br />

2. BERGSLAGEN<br />

Ta cykeln på tåget till Hallsberg och välj sedan någon<br />

av de tre nya lederna till nationalparken Tiveden. De<br />

är anpassade efter olika målgrupper och heter Snabbaste,<br />

Trevligaste och Häftigaste vägen till Tiveden.<br />

Sträckorna är 5–6 mil långa och det finns möjlighet<br />

till övernattning längs vägen.<br />

tiveden.se/cykla<br />

Komoot<br />

komoot.com<br />

Outdooractive – både för<br />

vandring och cykling<br />

outdooractive.com<br />

Ride with GPS<br />

ridewithgps.com<br />

Strava – för landsväg<br />

strava.com<br />

Trailforks – bra<br />

för stigcykling<br />

trailforks.com<br />

14<br />

5<br />

7<br />

1<br />

3<br />

2<br />

8<br />

4<br />

15<br />

3. DALARNA<br />

Landets första regionala cykelled enligt Trafikverkets<br />

ramverkskriterier går runt sjön Runn. Här passerar<br />

du byar, kyrkor, historiska Ornässtugan och<br />

många badplatser.<br />

visitdalarna.se/runn-runt<br />

4. LYCKSELE<br />

En lättcyklad led på 16,9 km med några tekniska partier.<br />

Byggd av den lokala cykelklubben själva med<br />

medel från Länsstyrelsen.<br />

facebook.com/groups/491258400888533<br />

5. TÄNNÄS<br />

Här invigs en nygrävd mountainbikebana för barn<br />

och nybörjare. Till skillnad från många andra grävda<br />

banor behöver man inte åka lift för att använda denna.<br />

tanndalen.com/td/cykling/taenndalen-fjaellcykelpark<br />

13<br />

9<br />

Sommarens<br />

cykeläventyr<br />

Snart är det sommar och med den många chanser<br />

att ge sig ut på cykeläventyr. Vi har samlat några av<br />

årets nyheter och andra tips för dig som vill upptäcka<br />

nya vägar, stigar och utsikter i Sverige och<br />

i våra nordiska grannländer.<br />

10<br />

6<br />

11<br />

6. HELSINGBORG<br />

Besöka vingårdar i Sverige? Det går alldeles utmärkt<br />

om man följer Vingårdsrundan i nordöstra Skåne.<br />

Turen är på 124 kilometer och följer till största del<br />

Kattegattleden.<br />

familjenhelsingborg.se/uppleva-och-gora/cykelturer/<br />

vingardsrunda<br />

7. LOFSDALEN<br />

Tre nya leder öppnas i fjällparken för dig som gillar<br />

mountainbike: en blå som ska passa hela familjen,<br />

en röd för den som vill ha något mer avancerat och<br />

en svart som är tekniskt krävande och har hämtat<br />

inspiration från enduro.<br />

lofsdalen.com<br />

8. GÄSTRIKLAND<br />

Under samlingsnamnet Biking Gästrikland satsar<br />

kommunerna i Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo<br />

på att locka till sig så många mountainbikeentusiaster<br />

som möjligt. Här finns mer än 35 banor och 280<br />

kilometer sammanhängande led som vänder sig både<br />

till nybörjaren och den som vill ha en rejäl utmaning.<br />

bikinggastrikland.se<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


CYKELSEMESTER<br />

9. CYKLA FÖR KLIMATET<br />

Organisationen Protect Our Winters (POW) Sweden cyklar<br />

genom Sverige i sommar. Turen börjar i Halmstad<br />

den 27 juni och avslutas i Kiruna 22 juli. Syftet är att göra<br />

klimatkrisen till den viktigaste valfrågan i höst.<br />

protectourwinters.se/utelandet<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

10. ULRICEHAMN<br />

Välkommen tillbaka till Cykelfrämjandets eget evenemang<br />

Cykelkulturveckan som varit inställd de senaste<br />

två åren. Den 3 till 8 juli blir det cykelturer, kulturupplevelser<br />

och många chanser att träffas och umgås med<br />

andra cykelentusiaster.<br />

vastsverige.com/ulricehamn/cykelturveckan-<strong>2022</strong><br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

11. SMÅLAND<br />

Är du sugen på att se var Astrid Lindgren hittade<br />

inspiration till sina böcker? Då är Cykla i Filmlandskapet<br />

något för dig. Via sex olika turer tar du dig med<br />

cykeln förbi kända byar som Katthult, Bullerbyn och<br />

Mariannelund.<br />

cyklaifilmlandskapetsmaland.se<br />

12. BJÖRKLIDEN<br />

Mitt i väglöst land ligger Låktatjåkko Fjällstation. Här<br />

kan man äta den berömda Låktavåfflan efter att man<br />

cyklat upp till 1228 meter över havet. En heldagsutflykt<br />

för den som letar efter en rejäl utmaning.<br />

bjorkliden.com/mat-dryck/laktajakko-fjallstation<br />

13. DANMARK<br />

Ska du cykla i Danmark blir resan enklare om du<br />

använder dig av deras ”knooppuntsystem”. Det är ett<br />

sammanhållet nät av cykel- och vandringsleder som<br />

knyts ihop av noder där du kan välja åt vilket håll du<br />

vill fortsätta. Tydliga kartor och en digital ruttplanerare<br />

gör turen ännu enklare.<br />

knudepunkter.dk<br />

14. NORGE<br />

I vårt västra grannland hittar du många olika alternativ.<br />

Det finns tio nationella cykelleder där du kan uppleva<br />

allt från fjordar och fjäll till kulturbygder och kanaler.<br />

En av de mest kända är Rallarvägen som skapades när<br />

järnvägen drogs fram. Du kan också cykla nya Unionsleden<br />

som går från Moss där den norsk-svenska unionen<br />

bildades 1814 och till Karlstad där unionen upplöstes<br />

1905.<br />

visitnorway.com/things-to-do/outdoor-activities/cycling<br />

15. FINLAND<br />

I södra Finland har man tagit fram och skyltat fem<br />

olika rutter i ett ledsystem på nästan 90 mil från Hanko<br />

i väster till Kuusankoski i öst. Här kan man välja kortare<br />

turer med två övernattningar eller riktiga äventyr<br />

som beräknas ta tio dagar. Rutterna är också anpassade<br />

efter kollektivtrafik, så det är enkelt att starta och<br />

avsluta resan.<br />

bikeland.fi/en/southbycycle<br />

<strong>2022</strong><br />

Från Vänern<br />

i söder till<br />

vildmarken<br />

i norr<br />

90 KM BILFRI ASFALT<br />

TOTALT 130 KM:<br />

10 KM SKÄRGÅRD<br />

120 KM VILDMARK<br />

Fotograf: Øyvind Lund<br />

CYKLA<br />

I VÄRMLAND<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

TA MED<br />

CYKELN PÅ<br />

BUSSEN<br />

13/6-14/8<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 19


IKONEN<br />

Nymanscykel av<br />

ballongmodell,1937<br />

Ballongfärd mot semestern!<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson Foto: Erik Holmén<br />

Nymans verkstäder i Uppsala var år 1937 Sveriges största tillverkare av cyklar.<br />

Bara detta år tillverkade de ca 175 000 cyklar. Dessa såldes under märken<br />

som Hermes, Crescent och Vega. Man levererade också till lokala butiker och<br />

verkstäder som sålde vidare under eget namn. Därav den uppsjö av svenska<br />

cykelmärken som finns bakåt i historien.<br />

En ballongcykel var en cykel med 26" hjul och en ordentlig luftvolym i dessa.<br />

Ytterdiameter är därför inte mycket mindre än ett 28" hjul med standarddäck.<br />

De voluminösa däcken i naturgummi och en fullfjädrad sadel gav en jämn gång<br />

på den tidens grus- och kullerstensvägar. En lång hjulbas (jämfört med dagens)<br />

gjorde också cykeln stabil i styrningen, vilket passade dåtidens underlag.<br />

Cykeln på bilden är rustad för en stunds semestercykling som var på modet.<br />

När sedan semesterreformen 1938 lagstadgade två veckors betald semester för<br />

alla blev detta ett mycket populärt sätt att se Sverige.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


INITIATIV<br />

cykelvänliga<br />

initiativ<br />

4. Cykelkarneval<br />

Den 18 september rullar Cykelkarnevalen<br />

i Stockholm City. Under<br />

några timmar är alla välkomna att<br />

ta del av cykelevent, musik och<br />

cykelkunskap på ett avspärrat<br />

Norrbro. Lär dig att meka, testa<br />

olika lastcyklar eller udda cyklar.<br />

Allt är kostnadsfritt och alla är<br />

välkomna.<br />

cykelkarnevalen.se<br />

1. Cykelturer<br />

i Sverige<br />

Det här en praktisk guide till 97 cykelupplevelser<br />

för hela familjen, från Trelleborg i söder till Lappland<br />

i norr. Boken tar upp de bästa cykelturerna<br />

i alla landsdelar med beskrivningar av naturmässiga<br />

och kulturhistoriska sevärdheter. Dessutom<br />

med tips på caféer och restauranger längs vägen.<br />

Perfekt för sommarens cykeläventyr!<br />

2. Cykelteater<br />

turné<br />

Emil Jensen ger sig ut på en rejäl<br />

cykelturné den här sommaren.<br />

Det kommer att bli ett par hundra<br />

mil och runt 30–35 föreställningar.<br />

Cykelturnén är en manifestation<br />

för hållbarhet och liv och ett sätt<br />

att protestera mot fossilberoende<br />

och krig.<br />

emiljensen.se<br />

3. Cykelkompisar<br />

Hur får vi fler att cykelpendla? Kanske genom att en<br />

kompis cyklar med de första gångerna? Robin Olsson<br />

från Göteborg vill hjälpa folk som vill börja cykla<br />

till jobbet, men som av olika skäl inte tagit steget att<br />

bli cykelpendlare. Projektet kallas Cykelkompisar<br />

och är en svensk variant av London Cycle Buddies.<br />

Tanken på sikt är att koppla ihop nya cyklister med<br />

volontärer som är erfarna cyklister.<br />

cykelkompisar.se<br />

5. Tweed-ride<br />

Den 17 september fylls Malmös<br />

gator av cyklar från förr eller<br />

som förr. Malmö Tweed Ride har<br />

blivit en hösttradition där cykelentusiaster<br />

i alla åldrar upptäcker<br />

staden på två hjul. Förutom<br />

mat, dryck och musik, koras<br />

bäst klädda herre och dam samt<br />

finaste cykel.<br />

tweedride.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 21


MEDLEM<br />

Det är de korta resorna som skapar köerna.<br />

Varannan bilresa är kortare än 5 km. Nya trafikleder<br />

och fler körfält löser bara problemet för<br />

stunden, men förvärrar andra problem för gott.<br />

Uppsalas politiker vilseleder om<br />

kommunens klimatomställning<br />

ppsala vill ligga i frontlinjen i<br />

klimatomställningen och ska<br />

bli fossilfritt till 2030. Kommunens<br />

åtaganden är långtgående.<br />

Samtliga kommunala verksamheter ska<br />

integrera och följa upp klimatarbetet. Men<br />

Cykelfrämjandets granskning visar nu att<br />

kommunen väljer bort att ta hänsyn till<br />

utsläpp av växthusgaser när man utformar<br />

ny bebyggelse.<br />

Ungefär hälften av klimatutsläppen i<br />

länet kommer från vägtrafiken och det är<br />

vetenskapligt belagt att enbart elektrifiering<br />

och biodrivmedel inte räcker för att sänka<br />

dessa utsläpp till noll. Även det totala bilkörandet<br />

behöver minska. Idag står stadsborna<br />

för två tredjedelar av bilåkandet och<br />

hälften av resorna är kortare än fem km. Här<br />

finns uppenbarligen potential!<br />

Av detta kan man förvänta sig att Uppsala<br />

kommun jobbar hårt för att ställa om<br />

samhället. Ett konkret steg skulle vara att<br />

anpassa både transportinfrastruktur och<br />

parkering då nya bostadsområden planeras.<br />

Men Cykelfrämjandets granskning av kommunens<br />

detaljplanearbete visar att klimatet<br />

är en icke-fråga för Uppsala kommun när<br />

man bygger nytt – beräkning av och hänsynstagande<br />

till klimatutsläpp saknas i nästan<br />

samtliga detaljplaner som vunnit laga<br />

kraft mellan 2018–2020. Och ingen bättring<br />

syntes i kommunens arbete under 2021.<br />

Istället för att fokusera på att ge stadsborna<br />

bättre möjligheter till att cykla och<br />

gå storsatsar kommunen på ökad biltrafik.<br />

En miljard läggs på nya och uppgraderade<br />

motortrafikleder samtidigt som alla nya<br />

bostadsområden har bilen som det högst<br />

prioriterade transportsättet. Kommunen<br />

väljer alltså att bygga så att det leder till<br />

ökade utsläpp. Detta mitt i en klimatkris.<br />

Cykelfrämjandets slutsats blir att<br />

Uppsala politikernas löften och mål om<br />

att arbeta hårt med klimatfrågan bara<br />

varit tomma ord.<br />

Cykelfrämjandet i Uppsala genom<br />

Joakim Crona och Torbjörn Albért<br />

Texten är publicerad i<br />

Uppsala Nya Tidning <strong>2022</strong>-04-02.<br />

Minnesord om Lars Thörngren<br />

Min pappa, Lars Thörngren, var redaktör för<br />

medlemstidningen <strong>Cykling</strong> någon gång på<br />

80-talet och mycket engagerad i Cykelfrämjandet.<br />

Han dog den 11 mars <strong>2022</strong> i Stockholm<br />

och blev 90 år. <strong>Cykling</strong>en var pappas<br />

stora passion. Han gjorde cykelbanor tillgängliga,<br />

drog cykelleder och ledde cykelresor<br />

till både Grekland och Rhendalen.<br />

Sommar som vinter cyklade han en mil till<br />

jobbet som journalist på Expressen.<br />

Vid 70-års åldern cyklade han<br />

från Stockholm till Göteborg<br />

och sov längs vägen, alltid<br />

välutrustad med sovsäck,<br />

tält och diverse tillbehör.<br />

Pappa cyklade in i det sista.<br />

Lotten Thörngren, dotter.<br />

Missa inte<br />

Cykeltur veckan i<br />

Ulricehamn<br />

3–8 juli.<br />

Boka och läs mer på<br />

cykelframjandet.se/<br />

cykelturveckan<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

Ny<br />

cykelpodd:<br />

Växla upp!<br />

Växla upp! är podden där Cykelfrämjandet<br />

i Göteborg undersöker<br />

hur lokala politiker vill göra Göteborg<br />

till en bra cykelstad. Målet är<br />

att intervjua samtliga partier. <strong>Cykling</strong><br />

pratade med Gustaf Frid, ledamot i Göteborgskretsen<br />

och ny i rollen som poddare.<br />

Varför gör ni en podd?<br />

– Det är ett sätt att ta kontakt med politiker och<br />

skapa en relation snarare än att ställa dem<br />

mot väggen. Vi ger dem ett forum att prata i<br />

och i utbyte hoppas vi få en möjlighet att ge<br />

dem konkreta politiska förslag. Sedan är det<br />

ett sätt att visa vad Cykelfrämjandet gör. Det<br />

är lättare att uppmana nära och kära att lyssna<br />

på en podd jämfört med att läsa blogginlägg,<br />

vilket vi också är ganska flitiga med.<br />

Vilka åtgärder har ni föreslagit för era<br />

politiker?<br />

– Ett förslag är cykelskola för barn i förskoleklass<br />

enligt Sthlm Bikes modell. Ett annat är<br />

att det ska finnas en trafikseparerad cykelväg<br />

från alla låg- och mellanstadieskolor till<br />

minst ett pendelcykelstråk.<br />

Hur har politikernas respons varit?<br />

– De säger i alla fall att de gärna tittar på<br />

förslagen så då har vi en anledning att ta<br />

kontakt igen och följa upp.<br />

Ofta är det fina ord om hållbar mobilitet<br />

både i översiktsplaner och när man pratar<br />

med politiker, men i praktiken byggs<br />

samhällen för ökad motortrafik. Hur är<br />

din upplevelse av politiken i Göteborg?<br />

– Jo men det säger faktiskt politikerna<br />

också. De flesta är eniga om att visioner och<br />

strategier är ganska tandlösa. Ofta kommer<br />

cykelperspektivet alldeles för sent in i<br />

planeringsprocessen och där har politiken<br />

faktiskt ett ansvar. Det är också här som<br />

Cykelfrämjandet fyller en viktig uppgift.<br />

Genom att lämna remissvar och åtgärdsförslag,<br />

skriva debattartiklar, föra dialog och nu<br />

även podda – påverkar vi politiker i riktning<br />

mot ett cykelvänligare samhälle.<br />

Podden finns på Spotify och på cykelframjandet.se<br />

/goteborgskretsen<br />

Hallå<br />

där!<br />

Sven Hasselblad – aktiv<br />

i Cykelfrämjandet<br />

Jönköping<br />

Du var med och startade<br />

infrastrukturgruppen i<br />

Jönköping. Berätta!<br />

– Det började med att jag och några<br />

förre detta kollegor hittade Facebook-gruppen<br />

Cykelstaden Jönköping.<br />

Där lyftes många problem med cykelvägar<br />

och förslag på lösningar, men<br />

ingenting konkret gjordes. Vi kontaktade<br />

kommunen och började framföra<br />

cykellösningar, men insåg ganska<br />

snart att det krävs en förening för att<br />

kunna göra det. En Facebookgrupp<br />

räcker inte, även om den har 13 000<br />

medlemmar. Så vi tog kontakt med<br />

några lokala föreningar. Till slut fick<br />

vi möjlighet att skapa en infrastrukturgrupp<br />

inom ramen för Cykelfrämjandet<br />

i Jönköping.<br />

Vad gör infrastrukturgruppen?<br />

– Vi har fokuserat på att skriva remisssvar<br />

på kommunens detaljplaner.<br />

Jönköping växer så det knakar så det<br />

blir ett till två remissvar per månad.<br />

Cykelfrämjandet sitter även med i<br />

Jönköping kommuns cykelråd. Där<br />

presenterar tjänstemän och politiker<br />

olika cykelsatsningar och vi har möjlighet<br />

att komma med synpunkter så<br />

att de bygger vettiga cykelvägar.<br />

Har du några exempel på där ni har<br />

lyckats påverka?<br />

– Vi såg till att det byggdes en cykelväg<br />

”Vi cyklade dit<br />

med måttband,<br />

kollade bredden<br />

och mätte till<br />

tomtgränserna<br />

och inte där<br />

häcken slutar.”<br />

till Torpaskolan på Södergatan. Kommunen<br />

hade bedömt att det var för<br />

smalt, men de hade inte varit på plats.<br />

Vi cyklade dit med måttband, kollade<br />

bredden och mätte till tomtgränserna<br />

och inte där häcken slutar. Det visade<br />

sig att det var tillräckligt brett för att få<br />

plats med en cykelbana. Vi har också<br />

sett att man blir bättre på att inkludera<br />

möjligheter för cykel i detaljplaner och<br />

att det görs restidsanalyser.<br />

Vilka är utmaningarna med att<br />

jobba för bättre cykelvägar lokalt?<br />

– Det är svårt att få reda på vad kommunen<br />

håller på med. Oftast är det först<br />

när grävmaskiner står på gatan som<br />

man vet att något är på gång. Sedan<br />

är det ett extremt långsiktigt jobb. Det<br />

dröjer flera år innan en detaljplan som<br />

vi lämnat remissvar på blir genomförd.<br />

Några tips för att lyckas med lokalt<br />

infrastrukturarbete?<br />

– Leta både i och utanför Cykelfrämjandet<br />

för att hitta likasinnade, som<br />

lokala Facebook-grupper för cykling.<br />

Välj sedan det område som ni själva<br />

tycker är roligast, exempelvis lobbying,<br />

vinterväghållning eller granskning<br />

av detaljplaner. Det är också bra<br />

att vända sig direkt till cykelintresserade<br />

personer på kommunen och<br />

fråga ”hur kan vi hjälpa er att göra ett<br />

bättre jobb”.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 23


FOTO: ANDRÉ DE LOISTED<br />

MEDLEM<br />

Vi är ute och cyklar*<br />

För ett bättre<br />

Cykelsverige<br />

Cykelfrämjandet är en ideell förening<br />

med ett tjugotal lokalkretsar runtom<br />

i landet. Välkommen att engagera dig!<br />

Gåvan som<br />

ger frihet<br />

Joina cykelrörelsen!<br />

cykelframjandet.se<br />

info@cykelframjandet.se<br />

cykelframjandet<br />

cykelframjandet_sverige<br />

cykelframjandet<br />

Födelsedagsfirande, bröllop eller dop – ge bort ett<br />

medlemskap i Cykelfrämjandet! Din gåva stödjer vårt<br />

arbete med att göra cykling tryggt och smidigt. <strong>Cykling</strong><br />

är mer än bara transport. Det är frihet. Låt oss göra<br />

Sverige till en verklig cykelnation – tillsammans!<br />

Ge bort ett medlemskap i Cykelfrämjandet senast den<br />

19 juni så stöttar du både vårt och vår ukrainska systerorganisations<br />

arbete för en fredligare och cykelvänligare<br />

värld. Läs mer på cykelframjandet.se/BikesForUkriane<br />

och cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap<br />

Tyck till om<br />

cyklingen i din<br />

kommun!<br />

Enkät öppen<br />

3 juni–31 augusti<br />

Vi är ute<br />

och cyklar*<br />

*Såklart!<br />

Att cykla är det smartaste sättet<br />

att ta sig fram på för klimatet,<br />

hälsan, miljön och plånboken<br />

Så tycker våra<br />

medlemmar<br />

Tidigare i år genomförde Cykelfrämjandet en medlems enkät.<br />

Totalt svarade 892 medlemmar. Här är ett urval av svaren:<br />

80 %<br />

Nu finns en ny broschyr för Cykelfrämjandet<br />

som alla medlemmar<br />

kan dela ut vid olika aktiviteter och<br />

evenemang. Den finns att ladda ner<br />

på cykelframjandet.se/<br />

foreningsdokument-och-stadgar<br />

i olika versioner.<br />

*Ett uttryck vi cyklister måste ta tillbaka<br />

och fylla med sin sanna innebörd. Så klart!<br />

Vad gör ni i din krets?<br />

Dela med er av era bästa tips på medlemsaktiviteter och<br />

metoder för politisk påverkan och medlemsvärvning.<br />

Skriv till redaktion@cykelfrämjandet.se så inspirerar vi<br />

varandra och får cykelrörelsen att växa.<br />

anser att medlems tidningen<br />

<strong>Cykling</strong> är toppen eller bra.<br />

70 %<br />

av de medlemmar som svarat på<br />

enkäten cyklar nästan varje dag. 24 %<br />

cyklar minst någon gång i veckan.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

Cyklistvelometer<br />

<strong>2022</strong><br />

Skanna QR-koden<br />

för att komma till<br />

enkäten!<br />

Cyklistvelometern är en återkommande<br />

undersökning där Cykelfrämjandet<br />

granskar och jämför Sveriges kommuner<br />

utifrån vad cyklisterna själva tycker.<br />

Läs mer och tyck till om din kommun på<br />

cykelframjandet.se/cyklistvelometern.<br />

51 %<br />

25 %<br />

22 %<br />

har blivit mer intresserade<br />

av cykelfrågor i och med sitt<br />

medlemskap i Cykelfrämjandet.<br />

äger en elcykel.<br />

har aktivt valt att<br />

inte äga bil.<br />

24 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

CYKELFRÄMJANDETS CYKELTURER<br />

Här ser du ett urval. Fler aktiviteter hittar du på cykelframjandet.se/lokalkretsar.<br />

VARBERG<br />

Ta gärna med egen fika. Kostnad: 40 kr för<br />

icke-medlem.<br />

GOTLAND<br />

Vi cyklar 3–4 mil och rastar ca 2 gånger.<br />

Medtag fika. Avgift 40 kr/tur för icke<br />

medlemmar.<br />

18 juni – Kulturbygd och skog ”mitt pa”<br />

Start: Roma k:a kl 10. Info: Lars 076-141 28 78/<br />

Sören 076-767 96 76<br />

2 juli – Fide<br />

Start: Fide k:a kl 10. Info: Leena 073-807 04 25/<br />

Elisabeth 076-806 68 42<br />

16 juli – Konstnärerna på Muramaris och<br />

Brucebo<br />

Start: Vattentornet Visby kl 10.<br />

Info: Sören 076-767 96 76/Gun 073-655 21 36<br />

GÖTEBORG<br />

Cykelorientering <strong>2022</strong><br />

Pågår fram till 30 september. Pris: Vuxen 100 kr,<br />

ungdom 50 kr. Info: Annika Persson 0703-<br />

86 23 88 eller Ingemar Mattsson 0705-73 28 42<br />

gimattsson@gmail.com.<br />

19 juni – Färjenäsparken<br />

Ca 17 km. Samling: Linnéplatsen kl 11.<br />

Färdledare: Lisbeth Borgesand 0766-49 49 90<br />

14 augusti – Vintagerundan<br />

Kl 11–15. Kom i gammeldags kläder och gärna<br />

på en äldre cykel till Hjalmar Brantingsplatsen.<br />

En historisk guidning ingår. Cykelturen är<br />

kostnadsfri, men anmälan behövs och görs via<br />

facebook.com/vintagerundan<br />

HALMSTAD/LAHOLM<br />

<strong>Cykling</strong> tisdagar hela sommaren kl. 18.00.<br />

Turerna utgår från slottet i centrala Halmstad.<br />

Turlängden varierar och i programmet anges<br />

ungefärliga sträckor. Ta med fikakorg (utom första<br />

och sista turen). Cykelhjälm rekommenderas!<br />

Mer information och ev. ändringar finns på vår<br />

hemsida: cykelframjandet.se/halmstad<br />

JÖNKÖPING<br />

Cykelturer måndagar och torsdagar maj–<br />

september. Vi cyklar i lugnt tempo, med<br />

möjlighet till kafferaster och samvaro. Vägarna<br />

varierar mellan grus och asfalt. Bjud med<br />

vänner och bekanta så blir vi fler!<br />

Måndagar med start klockan 10.00<br />

Torsdagar med start klockan 16.30<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/jonkoping eller<br />

maila till jonkoping@cykelframjandet.se.<br />

KARLSTAD<br />

Onsdagsturer under juni<br />

Samling vid museet kl 17.30. OBS! Ny tid.<br />

Läs mer på cykel.erikruhe.se<br />

MALMÖ/LUND<br />

30 augusti – Nils Holmströms plats<br />

Ca 15 km. kl. 18.30 från Stadsbiblioteket.<br />

Turledare: Nils Wemmenhed<br />

NÄSSJÖ<br />

Cykelutflykter på tisdagar maj–augusti<br />

Samt några helgdagar, med start från<br />

Stortorget kl 18.30.<br />

NORRBOTTEN<br />

Cykelturer som utgår från Kulturens hus i Luleå<br />

kl 18.00 bl a följande tisdagar och slingor:<br />

14 juni – Skärgårdsslingan ut till Lövskär<br />

21 juni – den klassiska Broarna runt<br />

28 juni – Södra slingan som går till Kallax<br />

fiskehamn<br />

STOCKHOLM<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/storstockholm.<br />

Här är ett axplock av cykelturerna:<br />

28 juni – Lidingö<br />

Ca 20 km. Samling kl. 18.30 vid Gamla<br />

Lidingöbron, brofästet på Lidingösidan.<br />

Ledare Catharina Skote: tel 070 152 38 39.<br />

5 juli – Runsa fornborg<br />

Ca 20 km. Ledare Anna-Lena Edwinson:<br />

tel 076-787 6660. Samling kl. 19 vid Gamla<br />

Apoteket/Picchus café, Upplands Väsby.<br />

13 juli – Nyckelviken<br />

Ledare Richard Seldon, tel 073 584 57 81. Ca<br />

30 km. Samling kl. 18.30 vid Stockholms södra<br />

pendeltågsstion, utgång mot Rosenlundsgatan.<br />

SÖRMLAND<br />

18 juni – Sigurdsristningen i Sundbyholm<br />

Samling kl 10.30 i Eskilstuna vid Ica Maxi.<br />

Ansvarig och anmälan till Eva Berglund,<br />

taktiloasen@gmail.com.<br />

UPPSALA<br />

28 augusti – Cykelutflykt runt Årike Fyris<br />

Ca 30 km. Samling vid fontänen vid Flustret<br />

kl 10. Ta med matsäck. Kontakt och anmälan:<br />

Björn Engström, bjorn@bakelit.com eller tel<br />

070-25 11 388.<br />

14 juni – Runcykling i Varberg<br />

Ca 15 km. Samling Gamlebyskolan kl 18.<br />

Kontakt: Bengt Ivarsson 070-223 63 87<br />

21 juni – Cykeltur till Scoretts<br />

Kl. 18. Kontakt: Bertil Andersson 070-691 02 47<br />

16 augusti – Cykeltur till Getterön torp<br />

Ca 6 km. Samling Gamlebyskolan kl 17.<br />

Kontakt: Eva Hjort 073-034 24 60<br />

VETLANDA<br />

Måndagar start 18.00 från torget<br />

1 augusti – Föreda-Näsby-Hällinge<br />

Ca 20 km<br />

8 augusti – Tångerda-Fifflekull-Ekenässjön<br />

Ca 23 km<br />

29 augusti – Avslutning Korpstugen Östanå<br />

Torsdagar start 10.00 från torget<br />

4 augusti – Sopplunch Skede<br />

Ca 29 km<br />

11 augusti – Bäckseda-Aludden-<br />

Östanå-Kyrkogården<br />

Ca 15 km<br />

VÄNNERSBORG-TROLLHÄTTAN<br />

Delta i den årliga cykelorienteringen fram<br />

till och med 31 augusti. Prisutdelning blir<br />

25 september 16.00 på Kronogatan 54 i<br />

Vänersborg.<br />

ÖREBRO<br />

20 juni – Lången Runt<br />

Start kl 10 från Svampen. Medtag badkläder.<br />

Ca 27 km. Turledare: Agnetha och Gun-Britt.<br />

4 juli – Tur till Åkerihistoriska<br />

muséet i Gryt<br />

Ca 13 km. Start kl 17 från Ronnie Peterson<br />

statyn. Turledare: Inge.<br />

18 juli – Tysslingen Runt<br />

Ca 30 km. Start kl 10 från Anckarsvärds<br />

Museum i Karlslund.<br />

Turledare: Marianne och Inge.<br />

14 aug – Söndagstur Hemfjärden Runt<br />

Ca 40 km. Start kl 11 från Slussen (USÖ-sidan).<br />

Turledare: Inger och Gunilla.<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

19 juni – Stegeborgsrundan<br />

Ca 70 km. Startplats: Navestad Centrum/<br />

Ringdansen kl 10. Anmälan till cykelturer<strong>2022</strong>@<br />

telia.com<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong> 25


DEBATT<br />

Anders Roth, Emma Lund och<br />

Fredrik Pettersson-Löfstedt.<br />

Klimatanpassa<br />

infrastrukturplaneringen<br />

Elektrifiering och biodrivmedel<br />

räcker inte för att klara den svenska<br />

transportsektorns klimatmål – vi<br />

behöver också minska bilresandet.<br />

Då behöver vi ett transportsystem<br />

som är anpassat för hållbara<br />

resor. Trafikverket och regeringen<br />

behöver nu låta klimatmålen spela<br />

en större roll vid planeringen av ny<br />

infrastruktur.<br />

Transportsektorn står idag för nästan<br />

en tredjedel av Sveriges samlade<br />

utsläpp av växthusgaser. Det svenska<br />

klimatmålet innebär att koldioxidutsläppen<br />

från transportsektorn<br />

ska minska med 70 procent till 2030<br />

jämfört med 2010, som ett etappmål<br />

på vägen mot nollutsläpp 2045. Ökad<br />

energieffektivitet, ökad andel biodrivmedel<br />

och fler elfordon har gjort att<br />

utsläppen minskat sedan 2010, men<br />

eftersom vägtrafiken samtidigt ökat<br />

går minskningen av utsläpp inte tillräckligt<br />

snabbt.<br />

Löser sig detta då inte med fler elbilar<br />

och mer biodrivmedel? Nej, menar<br />

vi med utgångspunkt i forskningen.<br />

Elektrifieringen har stor potential,<br />

men hinner inte slå igenom tillräckligt<br />

snabbt. Till 2030 kommer fortfarande<br />

de flesta bilar och lastbilar som<br />

körs vara fossildrivna. När det gäller<br />

biodrivmedel finns begränsningar för<br />

hur mycket som kan produceras på<br />

ett hållbart sätt. Den statliga Klimaträttutredningen<br />

som överlämnades<br />

till klimat- och miljöministern i maj<br />

säger samma sak: Det räcker inte med<br />

elektrifiering och biodrivmedel för att<br />

nå klimatmålet, utan vi behöver också<br />

planera för ett mer transporteffektivt<br />

samhälle där vi reser mindre med privatbil<br />

och mer med gång, cykel och<br />

kollektivtrafik. Även godstransporterna<br />

behöver effektiviseras genom<br />

t.ex. samordnade transporter, ruttoptimering<br />

och ökad fyllnadsgrad.<br />

Inom kort väntas regeringen fatta<br />

beslut om vilka satsningar som ska<br />

göras på transportinfrastrukturen i Sverige<br />

under åren <strong>2022</strong>–2033. Planerna är<br />

att satsa 799 miljarder på transportsystemet,<br />

varav 437 miljarder ska gå till<br />

investeringar i ny infrastruktur. Regeringen<br />

har i uppdrag till Trafikverket<br />

betonat klimatfrågan liksom behovet<br />

av transporteffektiv planering av bostäder,<br />

bebyggelse och infrastruktur.<br />

Det är bara åtta år kvar till 2030<br />

och de beslut som fattas nu kommer<br />

att ha en avgörande inverkan på om<br />

klimatmålen för transportsektorn<br />

kommer att nås. Men ett ändrat fokus<br />

för infrastrukturplaneringen är inte<br />

bara nödvändigt för klimatet – det<br />

gör också samhället mindre sårbart<br />

när krig i omvärlden höjer bränslepriserna.<br />

Ett inspirerande exempel på att<br />

förändring är politiskt möjlig är Wales<br />

där parlamentet 2021 fattade beslut<br />

om att stoppa alla nya vägbyggen med<br />

hänvisning till klimatet.<br />

Investeringar i infrastruktur<br />

behövs, men de bör istället användas<br />

för att skapa bättre förutsättningar<br />

för kollektivtrafik och cykel, klimatsmarta<br />

godstransporter, laddinfrastruktur<br />

för elfordon, ökad kapacitet i<br />

elnätet och fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur.<br />

Anders Roth<br />

tekn lic, hållbar mobilitet,<br />

IVL Svenska Miljöinstitutet<br />

Emma Lund<br />

fil dr, transportforskare, Trivector<br />

Fredrik Pettersson-Löfstedt<br />

fil dr i miljö- och energisystem,<br />

Lunds universitet<br />

26<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2022</strong>


Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du<br />

cyklar? Dessutom kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och<br />

aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

25% PÅ HOUDINIS HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder. Den här säsongen är 100%<br />

av tygerna återvunna, återvinningsbara, förnybara, biologiskt<br />

nedbrytbara eller Bluesign-certifierade. Som medlem i<br />

Cykelfrämjandet får du 25% rabatt på hela sortimentet.<br />

Erbjudandet gäller till och med 31 december <strong>2022</strong> och kan inte<br />

kombineras med andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

20% PÅ HÖVDING<br />

Cykla säkert med frihetskänsla! Möt våren med Hövding – nu<br />

med 20% rabatt för dig som är medlem i Cykelfrämjandet. Du<br />

sparar 700 kr (ord pris 3499 kr). Erbjudandet gäller till och<br />

med 31 december <strong>2022</strong> och kan inte kombineras med andra<br />

erbjudanden.<br />

hovding.se<br />

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar<br />

du alltid förmånliga erbjudanden på<br />

cykelpaketresor hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i Cykelfrämjandet får<br />

15% på Cykelkartan från Norstedts förlag.<br />

Kartserien täcker Götaland, stora delar<br />

av Svealand samt området runt Siljan.<br />

Erbjudandet gäller till och med 31 augusti<br />

<strong>2022</strong> och gäller ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ<br />

VÄSKOR<br />

OCH<br />

REGNSKYDD<br />

Som medlem hos<br />

Cykelfrämjandet får<br />

du just nu 15% rabatt på alla produkter<br />

i kategorin Väskor och regnskydd hos<br />

Sweden by Bike. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 augusti <strong>2022</strong> och gäller ej<br />

redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Cykla säkert<br />

med frihetskänsla<br />

Just nu får du som medlem i Cykelfrämjandet<br />

20% rabatt på Hövding på cykelframjandet.se/<br />

erbjudanden. Erbjudandet gäller hela <strong>2022</strong> och<br />

kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!