28.08.2022 Views

Vänstern i Gävles_Val 1_12 sidor 2022-06-23

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vänstern

i Gävle

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Gävle är en del av

skriftserien Folkviljan.

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET | AUGUSTI 2022

Ett Gävle

för alla

Tillsammans återtar

vi kontrollen.

Politiken

ska förändra och

förbättra

FOTO: AGNES STUBER

En vänster

att lita på!

När Sverige nu väljer väg

finns det bara ett alternativ

som står på vanligt folks

sida – Vänsterpartiet. Vi vet

att det är tillsammans vi

bygger samhället starkare,

tryggare och ser till att vardagen

fungerar för dig och

alla andra.

Sverige behöver kraftfulla

reformer och statliga

investeringar som ger nytt

framtidshopp i hela landet

och till alla. Reformer som

höjer din standard och ger

dig mer i plånboken genom

en förbättrad a-kassa och

trygghet på jobbet, pensioner

och sjukförsäkring som

höjs. Genom den kraftfullaste

gröna omställningen

Sverige någonsin sett, till en

grön industrination, skapas

runt 100 000 nya jobb.

Uppgivenhet gynnar

högern och rasisterna. Det

går att förändra med en

vänster du kan lita på. Valet

ligger i din hand – ge din

röst till ett parti som står

upp för sina väljare och

håller vad det lovar. Välj

Vänsterpartiet.

Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.

Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig

och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.

Sida 6–7

vansterpartiet.se/

blimedlem

FOTO: VALERIA ELTARENKO

Maritha

Johansson

”Det är viktigt att bekämpa

den ojämlikhet som

sprider sig samhället.”

FOTO: AGNES STUBER

Ulla

Andersson

”Tillgången till samhällsservice

är ojämlik. Det vill jag

förändra.”

Samuel Gonzales

Westling

”Vi kan förändra samhället,

det vet vi eftersom vi gjort

det förut”

Rösta på

vänstern

Vi står upp för dig. Vi kämpar

för jobben, välfärden

och klimatet. Vi ser till att

du får en vänsterpolitik

du kan lita på. Som gör att

Gävle funkar. För dig och

alla andra.


Här finns vi.

Engagera dig!

Vänsterpartiet

Gävle

Hemsida:

gavle.vansterpartiet.se

Facebook:

Vänsterpartiet Gävle

Instagram:

@vansterpartietgavle

Bli medlem:

vansterpartiet.se/bli-medlem

FRÅGA

4

I höst är det val. Vilken

valfråga tycker du är

viktigast?

Sanna Olsson

– För många har spenderat

lång tid i köer för att nå

fram till psykiatrin. Alla

vårdcentraler borde

vara tvungna att

erbjuda samtalstid. Att

det psykiska måendet

fortfarande inte är jämställt

med det fysiska är

ett skämt.

LEDARE

Tillsammans är vi starka

”När vi går

samman blir vi

starka nog att

skapa en verklig

förändring, som

förankras genom

politiska beslut.”

FOTO: VALERIA ELTARENKO

Frida Jonasson

– Kvinnor och mäns löner är

inte jämställda. För att

detta ska kunna åtgärdas

måste lönerna i

de kvinnodominerade

branscherna tillåtas

öka i en snabbare takt

än i de mansdominerade.

Lika lön för samma

arbete är en självklarhet.

Jenny Ovsiannikov

Maritha Johansson är första namnet på Vänsterpartiets

fullmäktigelista i Gävle, hon har lång erfarenhet från

skolvärlden. För Maritha är en jämlik skola med fokus på

barnens behov viktigt.

– Vänsterpartiet står för inga

vinster i välfärden, och

kompromissar inte med

det. Därför är mitt val

som sjuksköterska

ganska enkelt, jag

röstar på de som inte

kompromissar med vår

välfärd.

Björn Sletten

– Trots att högre straff är

bevisat ineffektivt och att

USA:s ”war on drugs”

var ett stort misslyckande

så är det nu

dessa fotsteg vi går i.

Bygg inte ut möjligheten

att övervaka civila

och låt straffrabatten

vara.

● Som barn deltog jag i diskussioner om samhällsfrågor.

Min pappa satt i Kommunfullmäktige

när Hille var en egen kommun. Min farfar startade

fackföreningar, min farmor berättade hur det varit

att arbeta som piga.

Jag såg tidigt hur orättvist resurser fördelades

mellan de som fötts med silversked och oss andra.

Det jag fick med mig var att det går att förändra

saker. När vi går samman blir vi starka nog att

skapa en verklig förändring, som förankras genom

politiska beslut.

Jag har varit medlem i Vänsterpartiet sedan

1979, ibland aktiv och ibland lite på sidan. Idag är

jag kommunalråd i Gävle kommun. Som kommunalråd

vill jag vara en stark röst för våra viktiga

frågor.

Det är av yttersta vikt att bekämpa den ojämlikhet

som sprider sig i vårt samhälle. Det finns

många stora problem idag, otrygghet, fattigdom

och hopplöshet.

Trettio år av nyliberalism, nedskärningar och

experiment inom välfärdssektorn har fått konsekvenser.

Experiment där allt ska privatiseras och

konkurrensutsättas. Det är dags att ta tillbaka

välfärden!

Vi ser en ökad kriminalitet, segregation, en

eskalerande hemlöshet och varierande kvalité inom

vård, skola och omsorg.

Ett samhälle där trygghet kan försöka köpas för

pengar, är ingen trygghet.

Vi måste minska klyftorna, inte se på medan

de ökar.

I vardagslivet kan detta konkret innebära att

förbättra förutsättningarna i skolan, att verka för

att minska fattigdom bland pensionärer, att öka

tryggheten för kvinnor och barn, samt att främja

klimatsmarta lösningar inom samtliga samhällssektorer.

Skolan och omsorgen är inte längre jämlik.

Jag vill stärka vår kommunala välfärd med en

tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik, en äldreomsorg

som fungerar för såväl personal som brukare,

med en jämlik skola med fokus på barnens

behov och genom att sätta in tidiga insatser för att

motverka social utslagenhet och främja jämlikhet.

Jag vill se en kommun med ett berikande kulturliv

och bostadsområden som integrerar människor.

Jag vill se ett slut på att “leka affär” med våra

skattepengar.

Jag vill vara aktiv i ett modigt politiskt ledarskap,

det har jag lärt mig av min historia och det

är så jag vill fortsätta framåt!

Maritha Johansson

Vänstern i Gävle ges ut av Vänsterpartiet Gävle i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Mats Billberg Johansson, Adam Määttä, Per Längby, Johanna Blomberg,

Julia Persson, Petra Modée, Kristina Sjöström, Lisa Holmberg, Malin Olsson, Seppo Laine (fotograf/bildredigerare). Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 12 300 ex.

Tryck: Markbladet Tryckeri, 2022.

2


Träffa oss i

valstugan

Undrar du var Vänsterpartiet står i dina viktigaste

valfrågor? Eller vill du bara diskutera politik

rent generellt?

Från och med den 12 augusti fram till valdagen

den 11 september finns vi vid vår valstuga på

Drottninggatan vid Rådhuset i Gävle. Kom förbi

och diskutera politik med oss!

KRÖNIKA

Kulturskolan

ska vara

avgiftsfri

Vänsterpartiet i Gävle vill

satsa på barn och ungas rätt

till kostnadsfria kulturupplevelser.

Fyra förslag

som ger dig mer

i plånboken

– för ett rättvist och solidariskt Sverige

Arbetare och lägre tjänstemän drabbas värst när inflation och

”finansiell oro” driver upp priserna. Men det är inte rimligt att

de sämst ställda ska tömma fickorna för att rädda ett system

som redan gynnar ett fåtal. Vänsterpolitik ger mer i plånboken

för vanligt folk så att fler får det de har rätt till.

Bort med karensavdraget

När pandemin drabbade oss slapp

svenska folket karensavdrag vid sjukdom.

Viruset var inte välkommet på jobbet.

Nu är avdraget tillbaka.

1

Under samma tid ökade

de tio rikaste familjerna

i Sverige sina förmögenheter

med 371 miljarder

kronor – bra att ha om

man skulle bli lite krasslig. Vi övriga har

att välja mellan lägre lön eller att smitta

våra arbetskamrater när influensan slår

till. Norge, Danmark och Finland praktiserar

inte karensavdrag vid sjukdom. Den

svenska regeringen har begravt frågan

i en utredning som ska vara klar hösten

2023. Vänsterpartiet vill avskaffa karensavdraget

nu.

Sex timmars arbetsdag

är lösningen

Det har gått ett halvt sekel sedan Sverige

senast sänkte arbetstiden. Sedan dess har

det endast gjorts tidsbegränsade försök

att sänka arbetstiden ytterligare. Men

vi vet att försöken ledde till friskare liv

och bättre verksamhet. Vänsterpartiet

vill göra verklighet av kraven på en sex

timmars arbetsdag med

bibehållen lön. Under tre

2

års tid ska staten betala

för den på ett arbetsställe i

varje kommun och region.

Det kan ske inom barnomsorg

eller äldrevård, men även på större

arbetsplatser som sjukhus. Samtidigt bör

staten utreda en arbetstidsförkortning för

hela arbetsmarknaden.

Pension att leva på

Välavlönad, heltidsarbetande och frisk.

Så lyder koden för att få en pension att

leva på. För en miljon pensionärer, varav

åtta av tio är kvinnor,

krävs däremot garantitillägg

för att få ekonomin

3

att gå runt. Så ser Nordens

mest ojämlika pensionssystem

ut. Regeringens

uppgörelse med Vänsterpartiet jämnar ut

skillnaderna. I snitt får en miljon pensionärer

750 kronor mer i månaden, den

fattigaste hälften 1 000 kronor. I högerpartiernas

motförslag smetas extraslantar

ut över alla pensionärer – även till högavlönade

– medan många arbetare får ut

under 50 procent av sin slutlön i pension.

Vänsterpartiet vill höja pensionerna, inte

pensionsåldern. En värdig ålderdom ska

inte vara beroende av ett långt och friskt

liv.

Trygg arbetsmarknad

Med hjälp av fri arbetsinvandring dumpar

företagen lönerna, och med hjälp

av Centerpartiet urholkar regeringen

tryggheten på arbetsmarknaden.

Vänsterpartiet

4

kräver att all arbetskraft

som arbetar i Sverige ska

ha en lön man kan leva på,

och en lag som skyddar

mot godtyckliga uppsägningar. För detta

krävs bland annat att olika myndigheter

samverkar mot kriminella arbetsköpare,

och fler – inte färre – trygga jobb. Det

innebär nej till osäkra visstidsanställningar

och hyvling, arbetsgivarnas försök

att sänka antalet arbetstimmar utan att du

får en krona i ersättning. ■

För Vänsterpartiet är ett rikt

kulturliv en viktig del i ett

demokratiskt och jämlikt

samhälle. Kulturen förenar

oss människor och stärker oss

tillsammans och kan vara en

förändrande kraft som bidrar

till att människor blir medvetna

om samhället och om sig själva.

Kulturen har ett egenvärde och

måste därför vara helt fri och

villkorslös.

Kulturpolitiken är ett viktigt

verktyg i arbetet för att försvara

de mänskliga rättigheterna

och alla människors lika värde,

bekämpa könsmaktsordning,

heteronorm, den strukturella

rasismen och klassamhället.

All kultur ska vara tillgänglig

för alla och vi vill särskilt

satsa på barn och ungas rätt till

kostnadsfria kulturupplevelser,

exempelvis inom kulturskolans

verksamhet. Alla barn och

ungdomar har rätt till att utöva

och uppleva det kulturskolan

erbjuder oavsett familjens

ekonomiska förutsättningar

eller social ställning. Kostnaderna

för en familj att låta sina

barn och ungdomar få njuta av

kulturskolans möjligheter får

aldrig vara ett hinder.

Från och med 2020 är FN:s

barnkonvention en del av

svenska lagstiftning, vilket

innebär ett tydligt ställningstagande

för barns rättigheter.

I Sundsvalls kommun och i

Skellefteå kommun exempelvis

är kulturskolan helt avgiftsfri.

Det borde den vara i Gävle

också!

Iréne Ferm

3


Nej till

delade turer

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade

turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under

dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar

dessutom de delade turerna. Majoriteten är

kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver

på för att man har en sammanhållen arbetstid.

Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med

långa obetalda avbrott.

KRÖNIKA

REGIONRÅDSKANDIDATEN PRESENTERAR SIG

Vård på samma

villkor och en

kollektivtrafik

som fungerar i

hela länet

Det är nu drygt 16 år sedan jag

gick med i Vänsterpartiet och

fick mitt första parlamentariska

uppdrag som ersättare i Kultur

& fritidsnämnden i Gävle. Jag

kunde då inte föreställa mig

hur intressant och utvecklande

det politiska uppdragen kunde

vara, både i partiföreningen och

i de parlamentariska uppdragen.

Under de här 16 åren har

jag haft många uppdrag bland

annat som ordförande i partiföreningen,

ordförande i Gästrike

Räddningstjänst, vice ordförande

i Gävle Energi, ordförande

i Företagshälsovårdsnämnden.

Många olika områden alla med

sina olika förutsättningar och

utmaningar men alltid lika

spännande och en möjlighet att

bedriva vänsterpolitik.

Snart har jag varit regionpolitiker

i 8 år och ser med spänning

fram emot den kommande

mandatperioden och möjligheten

att fortsätta att driva några

av mina hjärtefrågor. I ett län

som vårt med stora avstånd

och skillnader i levnadsvillkor

för oss som bor här behöver vi

aktivt arbeta för mer jämlika

villkor, vård på samma villkor, att

göra möjligheten till utbildning

mer jämlik, en kollektivtrafik

som fungerar i hela länet. Vi

behöver även arbeta för en mer

jämställd vård där kvinnor och

män får vård efter behov inte

efter kön. Men allt detta klarar

inte vi politiker om vi inte har

personal som faktiskt utför

arbetet därför är det viktigt

att vi litar på personalen och

deras sakkunskap och ger dem

de bästa förutsättningar att

bedriva sitt arbete.

Kristina Sjöström,

2:a på regionlistan

Det går att göra annorlunda. Din trygghet är politikens ansvar.

Tillsammans

kan vi förändra

När vi går samman blir vi starka och kan driva på

för den förändring vi vill se. Genom politiska beslut

formas vår framtid. Därför är jag förtroendevald.

● När jag nu kandiderar i regionvalet

gör jag det i en tid när coronapandemin

visat på bristerna i vår välfärd,

och inte minst i hälso- och sjukvården

tydligare än någonsin. Decennium av

skattesänkningar för de rikaste har satt

sina tydliga spår. Vi har för få vårdplatser,

utarbetad sjukvårdspersonal,

underbemanning och stress. Vårdpersonalen

sliter men räcker inte till. Och på

det har politiken gjort vår sjukvård till

en marknad där de privata välfärdsbolagen

kan plocka russinen ur kakan, där

vinstintresset riskerar bli överordnad

en behovsstyrd och jämlik vård. Där de

med privata sjukförsäkringar riskerar

tränga undan de med större vårdbehov i

vårdkön. Det vill vi sätta stopp för.

Men det går att göra annorlunda. Din

trygghet är politikens ansvar. Statens

medfinansiering av välfärden måste öka

väsentligt. De rikaste i samhället kan

självklart betala mer i skatt efter alla

skattesänkningar de fått. Låt oss använda

de pengarna till att bygga upp och ut

vår sjukvård.

Regionpolitiker styr kollektivtrafiken.

Detta är en tid då klimatförändringarna

går snabbare än någonsin och

transporter står för ca en tredjedel av

Gävleborgs utsläpp. Ökade bränslepriser

gör ännu fler beroende av fungerande

kollektivtrafik. Därför vill jag bidra

till att turtätheten ökar och att priserna

hålls låga.

I vårt län är det stora skillnader

mellan stad och landsbygd, mellan

fattiga och rika stadsdelar. Tillgången

till samhällsservice är ojämlik. Det vill

jag jobba för att förändra, jag vill ha

en stark välfärd på regional nivå. Det

handlar om jämlik och jämställd hälsa

och sjukvård, ett rikt kulturutbud, billig

utbyggd kollektivtrafik, ett brett utbud

av utbildningsformer anpassade efter

våra och arbetsmarknadens behov.

Jag hoppas att du vill ge mig

förtroendet att jobba för att åstadkomma

det!

FOTOGRAF: AGNES STUBER

Ulla Andersson,

regionrådskandidat

4


Panama Papers?!

... minns du avslöjandet om svenska

företagsledare, kändisar och politikers

skatteflykt? Den fortsätter

än idag. Årligen göms det, enligt

Skatteverket, undan 130 miljarder

kronor från beskattning i olika skatteparadis.

Pengar som borde gå till

din och min välfärd.

TOPPKANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möt regionfullmäktigekandidaterna

4. Petra Modée

Gnarp

– Jag blev politiskt aktiv var för

att kunna påverka pris och utbud

på kollektivtrafiken. Även för oss

landsbygdsbor ska det vara möjligt

att åka med buss. Miljöfrågorna

ligger mig också varmt om hjärtat.

Självklart vill jag att vården ska vara

bra och jämlik.

7. Anna-Lena Vestin

Bollnäs

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag vill att människor i

hela Gävleborg ska få jämlika och

jämställda villkor. Jag vill även att vi

sätter ner foten hårt och på allvar

jobbar med klimatutmaningen.

5. Lasse Langeborg

Gävle

– Min ambition är en välfärd du kan lita

på. Mitt mål är en trygg, jämlik och jämställd

högkvalitativ vård, bra och billig

kollektivtrafik i hela länet, utbildningar

som ger en andra chans, kulturupplevelser

för alla åldrar i hela länet och att

miljöhänsyn prioriteras i alla beslut.

8. Zaradesht Bekir

Sandviken

– Jag vill ha en jämlik och jämställd sjukvård

för alla. För mig är jämställdhets

och jämlikhetsfrågor viktiga, men även

utbildning (vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor).

6. Yvonne Oscarsson

Ljusdal

– För mig är det viktigt att alla

människor i Gävleborgs län har rätt

till all den vård som finns i regionen.

Det ska inte spela någon roll om du

bor i Ljusdal, Ovanåker eller i Gävle.

Alla som kommer i kontakt med

vården ska bemötas med värdighet

och respekt.

9. Petter Bykvist

Nordanstig

– Jag har engagerat mig i regionpolitiken

för att jag vill ge alla invånare

i regionen rättvisa och likvärdiga

förutsättningar. Sjukvård, kommunikationer

och kultur har alla har

samma rätt till, oavsett var man bor.

Jag vill stärka regionen även i en

liten kommun som Nordanstig!

KRÖNIKA

Efter 25 år

är politiken

lika viktig

Efter nära 25 år som landsting/regionpolitiker

tycker jag

fortfarande att politikerområdet

känns både intressant och

viktigt. Jag har haft förmånen

att under de här åren få vara

landstingsråd, regionråd och

oppositionsråd. Uppdragen har

varierat, det har varit allt ifrån

ledamot i världsarvsrådet, ett

flertal uppdrag på europanivå,

nationella uppdrag inom

kulturpolitiken samt under

många år ordförandeskap i regionens

kultur och utbildningsverksamhet.

Regionens sjukvårdsansvar är

väldigt viktigt och att skapa en

rättvis och tillgänglig sjukvård

av god kvalité för våra innevånare

är region Gävleborg

huvudsakliga välfärdsuppdrag!

Men vi får inte glömma bort

kultur och utbildningsansvaret

som regionen också ansvarar

för (i samarbete med kommuner

och stat).

Jag har idag några kommunpolitiska

uppdrag. Jag har

också under ett antal år varit

ordförande för Vänsterpartiet

Hudiksvall och suttit i distriktsstyrelsen

Gävleborg. Den

största delen av mitt yrkesliv

har jag haft i sjukvården men

idag jobbar jag som guide

(stadsvandringar) och cirkelledare

(med lokalhistoria som

mitt område). Jag är ordförande

i Hudiksvalls hembygdsförening

och det är en bra erfarenhet att

vara en del av civilsamhället när

man fattar politiska beslut som

påverkar det ideella arbete som

görs ute i samhället.

På fritiden snickrar jag på

sommarstugan, läser böcker,

plinkar på min gitarr och brottas

med barnbarnen.

Alf Norberg,

3:a på regionlistan

10. Ulrica Högbergh

Hudiksvall

– Med stor egen erfarenhet av sjukdom

så betyder patientbemötande

och patientens roll i sjukvården

mycket för mig tillsammans med

andra ofta lite ”bortglömda” sjukvårdsfrågor

som psykisk ohälsa och

kvinnohälsa. En annan hjärtefråga är

att vårdarbetare ska ha bra arbetsvillkor.

11. Maria Lindroth

Sandviken

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

främst för att den psykiatriska vården av

barn och unga är något som ligger mig

varmt om hjärtat. Jag brinner för den

psykiatriska vården generellt. Där finns

många förbättringsområden.

12. Gabriella Eidhagen

Hofors

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag brinner för många

politiska områden som i huvudsak

regionen har ansvar för, bland annat

sjukvården. Exempelvis som att

hälsocentraler på små orter ska

kunna behålla sin service.

5


FOTO: AGNES STUBER

Det är inte någon

naturlag att välfärden

ska bli sämre hela

tiden, det beror helt

på politiska beslut.

Vi måste ta tillbaka

kontrollen över skola,

vård, omsorg och

infrastruktur.

Ett starkare

samhälle ger tryggare

människor

De senaste trettio åren har det svenska

samhället blivit svagare. Det märks på

akutmottagningarna där köerna ringlar

långa, det märks på skolornas sjunkande

resultat och det märks när nyheterna

rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets

partiledare Nooshi Dadgostar

tänker bygga det starkt igen.

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle

att falla tillbaka på. Mina föräldrar

kom hit som flyktingar och fick jobb

inom vården. Vi hade ont om pengar, men

vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi

kunde lita på Sverige, det tror jag inte

att alla känner att de kan idag, berättar

Nooshi.

Men vad är det som har hänt,

vad är annorlunda nu?

– Det som har hänt är att politiken sålt ut

välfärden och tryggheten till marknaden

och stora koncerner. Den där grundtryggheten

som den starka svenska välfärden

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna

pengar istället för att ge utbildning.

Vården har man privatiserat, sålt ut och

underfinansierat, så att mindre och mindre

pengar finns till läkare och undersköterskor.

Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa

kan vi inte vara säkra på att ersättningen

går att leva på. Behöver vi en plats på BB

kan vi inte vara säkra på att det finns en

ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte

vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan

inte lita på att skolan har resurser nog att

ta hand om våra barn, unga vuxna kan

inte flytta hemifrån för att det är sådan

bostadsbrist. Det är inte någon naturlag

6


Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill

bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det

beror helt på politiska beslut. Vi måste

ta tillbaka kontrollen över skola, vård,

omsorg och infrastruktur. Det fungerar

inte att ge mindre och mindre pengar till

verksamheter som dessutom ska ge en

allt större andel av de pengarna till privata

bolagsvinster. Det har slagit sönder

välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med

ett samhälle?

– När människor ser politiker lova att allt

ska bli bättre, samtidigt som saker hela

tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet

och tron på att politiken ska bygga ett

starkare Sverige.

Jag tror att det här uppsvinget som

högerextrem politik har haft beror mycket

på just det. I ett starkt samhälle, där

folk känner trygghet och framtidshopp,

vågar man hjälpa och ta hand om andra

människor. I ett svagt samhälle däremot,

där människor känner att saker hela tiden

tas ifrån dem, där blir man misstänksam,

avundsjuk och slår vakt om sina egna

privilegier. Jag tror att en stark välfärd

och trygghet på arbetsmarknaden är en

bra medicin mot rasism och främlingsfientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet

ska återuppbygga ett starkt

samhälle?

– Det senaste året har vi fått igenom en

rad reformer som har handlat om att göra

livet enklare och tryggare för vanligt

folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att

Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle

slippa hyreshöjningar på femtio procent.

Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring

i regeringens budget. Det betyder att

den som är sjukskriven kan räkna med

upp till 2 000 kronor extra varje månad.

Vi satte pensionerna på agendan igen

när vi förhandlade fram garantitillägget.

Nu kan Sveriges pensionärer se fram

mot en riktig pensionshöjning, inte bara

några tior, för

första gången på

riktigt länge. Det

som nu behöver

göras är ganska

självklart. Se till

att våra skattepengar

går till en trygg och bra

skolgång för alla Sveriges

barn, istället för vinster i utländska

investeringsbolag. Investera i energiförsörjningen.

Ta tillbaka kontrollen över

vård och omsorg.

Men säger inte alla partier att de

vill förbättra för folk?

– Jo, så är det så klart. Men tittar man

på vad de andra partierna faktiskt har

åstadkommit så fattar man ganska fort

hur mycket det är värt. I tjugo år minst

har alla partier lovat mer pengar åt de

fattigaste pensionärerna, men ingenting

hände innan vi tvingade fram det.

Socialdemokraterna har pratat om att

stoppa marknadsskolan i tio år och inget

har hänt. De har lovat klimatsatsningar,

de har lovat jobb, men ingenting har

hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att

överlåta makt och ansvar till marknaden.

Men det är vi politiker som har makten

att förändra saker, och den måste vi våga

använda. Där har du skillnaden mellan

Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta

ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar

investera. De andra verkar nöjda med att

bara åka med dit marknaden styr.

All politik just nu utspelar sig i

skuggan av klimathotet. Hur vill

Vänsterpartiet ta itu med det?

– Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland

i klimatarbetet. Det betyder att

vi ska sänka våra egna utsläpp, men det

betyder också att vi ska gå före och visa

resten av världen hur en grön omställning

går till. Vi ska satsa på att bygga

ut lokaltrafiken och järnvägarna för att

sänka klimatpåverkan, men också på att

byta ut alla fossildrivna

fordon

till eldrivna. Vi

vill helt stoppa

försäljningen av

fossildrivna bilar

redan 2025. Industrin

måste också elektrifieras

så att Sverige kan producera

allt fossilfritt stål och betong som

kommer behövas när resten av världen

ska ställa om och bygga klimatsmart.

För att det här ska bli verklighet har vi

föreslagit ett rekordstort omställningspaket

på 700 miljarder kronor som ska

gå direkt till investeringar i klimatomställningen.

Det fungerar inte med små

försiktiga förändringar och tro att det

ska kunna göra skillnad för klimatet. Det

måste till riktiga investeringar nu om vi

ska kunna leva kvar här på planeten, och

det är politiken som måste stå för dem.

Du tror starkt på politikens

möjlighet att förändra?

– Ja det gör jag verkligen, jag har upplevt

det själv. I trettio år nu så har både

Socialdemokraterna och högerpartierna

fattat beslut som har förändrat Sverige

till det sämre. De har reat ut vår välfärd

till riskkapitalister, låtit vården och

skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och

segregation. Det värsta är att det verkar

som att många människor har tappat

tron på att saker kan vända till det bättre,

kanske till och med tappat framtidstron

lite grann. Men precis som man kan fatta

politiska beslut som gör samhället sämre

så kan rätt politik göra Sverige bättre

igen. Jag är helt övertygad om att vi kan

återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi

politiker vågar göra investeringarna och

reformerna som krävs. På artonhundratalet

fanns det inget Folkhemssverige, vi

fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och

det ska vi också.

Text: Martin Thåström

tre politiska

förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över

vård, skola, omsorg och

infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken

över hela landet

3. Klimatinvesteringar på

700 miljarder ger 80 000

nya jobb över hela landet

Fem

saker

Vänsterpartiet

vill göra

1

Investeringspaket för klimatet.

Vi måste bekämpa klimatförändringarna

tillsammans. Vi

vill se ett statligt investeringspaket

för klimatet på 700 miljarder.

Det skulle göra skillnad

på riktigt – samtidigt som det

skapar jobb och gör människors

vardagsliv bättre när järnvägar

byggs ut och bostäder renoveras.

2

Avskaffa karensavdraget.

Karensavdraget slår hårt mot

vanliga människors ekonomi.

Det innebär också att många

går till jobbet sjuka och smittar

andra. Pandemin visar tydligt

varför karensavdraget måste

tas bort.

3

Höj pensionerna. Sveriges

pensionärer har stått tillbaka

länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna

för alla genom att

använda de resurser som redan

finns i pensionssystemet. Det

ska kännas tryggt att bli äldre i

Sverige.

4

Ta tillbaka kontrollen över

välfärden. Marknadsexperimentens

tid är över. Varje krona

som går till skolan ska stanna

i klassrummet, inte plockas ut

som vinst av ägarna. Vård ska

ges efter behov och ingen ska

kunna smita före i kön.

5

Bygg hela Sverige starkare.

I dag är stora delar av Sverige

bortglömt av politiken: landsbygden,

storstädernas förorter,

bruksorter. Vi föreslår investeringar

som ger jobb och framtidshopp.

Du ska ha tillgång till

en fungerande välfärd oavsett

var du bor.

7


Blunda inte för

klimatfrågan

Hotet mot den biologiska mångfalden

är akut. Som kommun har

vi möjligheter att använda vår

gemensamt ägda mark till att

främja en biologisk mångfald och

hindra att djurarter dör ut. Vi måste

ta hänsyn till miljö och djurliv när vi

planerar för nya bostadsområden

och vägar. Även våra vattendrag

och havet måste skyddas och övergödningen

måste få ett slut.

KRÖNIKA

Ung

Vänsters 4

rättighetskrav

Vi i Ung Vänster protesterar

mot klassamhället som förnekar

oss våra rättigheter. Sedan

det senaste valet 2018 har

samhället förändrats på många

sätt, men vi är fortfarande

samma rörelse. Vi för samma

kamp och har samma mål som

förut. Vi ser inte på när samhället

förändras. Vi protesterar,

samlas och kämpar som en

enad grupp, och oss kan ingen

splittra. Vi demonstrerar för

vår rätt till ett värdigt liv och till

trygghet.

Vi kräver vår rätt. Att ha en

schysst och bra bostad- och

arbetsmarknad samt att alla

har rätt till en bra utbildning

och värdig fritid. Det är vad ung

vänsters valkampanj handlar

om. Tyvärr är inga av dessa

självklara i dagens samhälle.

Arbetslösheten, bostadsbristen

och skolsystemet

knäcker oss alla, samtidigt

som fritidsaktivitet är dyra och

den psykiska ohälsan ökar. I

stället för pengar i fickan för

de rikaste och ett samhälle

som tär på oss skulle vi kunna

ha en bra skola som möter

våra behov. Vi skulle få rätten

att flytta hemifrån och kunna

leva på den lön vi får och inte

behöva bortse från chefernas

sexuella trakasserier. Samtidigt

som de yngre har möjligheten

till fritidsaktiviteter

Vi är inga ungdomspolitiker

med riksdagsambitioner, vi har

alla gått med i rörelsen för att

skapa förändring. Vi tänker varken

låta klassamhället, könsmaktsordningen

eller rasism

stå i vägen. Det är vår tur nu att

kräva vår rätt tillsammans!

Ett hem för alla är

Vänsterpolitik!

Rätten till en bostad till en rimlig kostnad är grunden för

Vänsterpartiets bostadspolitik. En bostad är en rättighet

och nödvändigt för att vardagslivet ska fungera för alla

oavsett om man pluggar, jobbar, är arbetslös eller befinner

sig i en livskris.

● Kommunen har bostadsförsörjningsansvaret

och AB Gavlegårdarna är

kommunens verktyg för att främja allas

rätt till en bostad. Huvuduppgiften är

att underhålla och rusta det befintliga

bostadsbeståndet. För att minimera hyreshöjningarna

ska det ske i samråd med

hyresgästerna. Fastigheterna behöver

dessutom bli mer energieffektiva för att

för uppfylla klimatmålen. Bostäder kan

byggas om för att öka tillgängligheten

och med tillgång till hissar. Ett statligt

stöd för ombyggnationer och energieffektivisering

är nödvändig för att klara

uppgiften och samtidigt behålla rimliga

hyresnivåer.

Segregationen och trångboddhet skapar

stora problem. Vänsterpartiet vill ändra

förtursreglerna i AB Gavlegårdarnas

kösystem för att mildra de effekterna.

Stora barnfamiljer behöver förtur till

stora lägenheter i hela bostadsbeståndet, i

alla bostadsområden.

Gävle växer och det behöver byggas

fler bostäder. Nuvarande och planerade

bostadsområden ska innehålla en

blandning av alla boendeformer för att

minska bostadssegregationen. Därför

bör ambitionen för AB Gavlegårdarna

vara att bygga lägenheter till rimliga

kostnader både i centrala Gävle och i

övriga stadsdelar. För att hålla hyrorna på

rimliga nivåer så vill Vänsterpartiet i ett

första steg återinföra det statliga investeringsstödet

för nyproduktion av hyresrätter.

Det har fungerat väl både för AB

Gavlegårdarna och för ett flertal privata

fastighetsägare som nyttjat stödet.

Kommunen har i flera omgångar sålt

lägenheter till stora privata fastighetsägare.

Resultatet av detta är att hyresgästerna

fått sämre inflytande och mindre

underhåll av sina lägenheter. Istället totalrenoveras

tomställda lägenheter som får

hyror som majoritet av hyresgäster inte

kan efterfråga. Vänsterpartiet kommer att

säga nej till alla förslag att sälja delar av

AB Gavlegårdarnas bostadsbestånd

Ingen ska behöva vara hemlös. För att

motverka det, så vill Vänsterpartiet starta

ett projekt som kallas Bostad först. En

egen bostad kan vara första steget för att

komma tillrätta med missbruksproblem

eller andra sociala problem som inte ger

möjlighet att få ett eget hyreskontrakt.

Alla behöver ett eget hem oavsett förutsättningar,

vem du är eller kommer ifrån.

”Alla behöver ett

eget hem oavsett

förutsättningar”

Owe Hellberg

Isak Mikkola,

Ung Vänster Gävle

8


Världens viktigaste jobb

måste få bra förutsättningar

Mer resurser till äldreomsorgen är

en självklar förutsättning för att

förbättra personalens arbetsvillkor.

Bemanningen inom omsorgen

måste öka och det måste finnas

tillräckligt med tid både för tid

och stöd från kollegor och chefer.

Timanställda måste få fasta

anställningar och vid behov adekvat

utbildning.

VÅRA KANDIDATER INFÖR VALET 2022

KRÖNIKA

Vänsterpartiet i Gävles

toppkandidater 3–11

Linn Engblom

Lärare, 38 år

– Jag är en lugn person som mammar

mina tre barn och hänger i

stallet när jag är ledig från mitt

arbete som högstadielärare. Frågor

om mäns våld mot kvinnor, asylrätt

och skolfrågor är viktiga för mig.

Jämlikhetsfrågor över lag.

Jan-Olov Andersson

Lärare, 61 år

– Gymnasielärare i matematik.

Kommer från Umeå, men bor i Bomhus

sen 20 år tillbaka. Stabil, positiv

till livet och vad vi människor kan

klara av när vi jobbar tillsammans.

Vill driva frågor om ekonomi och

ideologi.

Fredrik Åberg Jönsson

Utredare, 42 år

– Jämlikhet är ett perspektiv som man

alltid bär med sig och något som är

relevant och viktigt oavsett fråga eller

verksamhetsområde i kommunen. Utgår

man från det hamnar man rätt.

Åsa Karlsson

Byggnadsingenjör, 53 år

– Jag bor i radhus med man och två katter,

barnen är utflugna sedan länge. Jag

försöker leva hållbart och tycker om att

sticka. Jag värnar om de utsatta i samhället

och vill avskaffa vinster i välfärden

samt bevara demokratin.

Anna Cullfors

Speciallärare, 45 år

– Jag bor i Bomhus tillsammans

med man och två barn. Arbetar som

speciallärare på grundsärskolan. För

mig är skolfrågan, bostadsfrågan

och trygghetsinsatser viktiga frågor

att driva i kommunfullmäktige.

Jan Stattin

Fd lärare, 76 år

– Viktigt för mig är att alla får

samma förutsättningar. Att segregering

och utanförskap motverkas.

Att vinster i välfärd, friskolor och

privata vårdgivare begränsas. Att

alla skall göras delaktiga i samhället.

För ett rödare

och grönare

Gävle

Jag är gift, har tre barn och tre

barnbarn som jag nu kan ägna

mer tid för, då jag blivit pensionär.

Sportintresserad och gillar

musik, tar fram gitarren ibland

och river av en låt.

Jag växte upp i ett litet

brukssamhälle där det gjordes

skillnad på arbetarbarn och

tjänstemannabarn. Det har gett

har gett mig ett starkt rättvisepatos

som jag har med mig

i livet och i politiken Jag har

jobbat som lärare, riksdagsledamot,

fastighetsmäklare och

som hyresförhandlare på Hyresgästföreningen.

Erfarenheter

att ta med mig i mitt politiska

arbete.

Helheten i politiken, hur allt

hänger ihop, intresserar mig

mest, men klimatfrågor, miljöfrågor,

bostadsfrågor och ekonomi

är intressanta områden

att jobba med. Som gammal

lärare så klappar hjärtat även

för skolfrågor. För närvarande

är jag kommunfullmäktigeledamot

och ersättare i kommunstyrelsen.

Jag har också uppdraget

att vara gruppledare för

den kommunala gruppen. Där

träffas alla ledamöter i nämnder

och styrelser för att diskutera

och fatta beslut i kommunfullmäktigefrågor.

Uppdrag jag

gärna fortsätter med.

Vänsterpartiet i Gävle verkar

för ett rödare och grönare

Gävle. Gävle ska vara kommun

för alla kommuninvånare oavsett

bakgrund, förutsättningar

och var man kommer ifrån.

Gävle kommun och alla kommuninvånare

måste verka och

agera för att klara den livsnödvändiga

klimatomställningen.

Valet vinner vi tillsammans!

Owe Hellberg,

nummer 2

Maud Liljeqvist

Fd vårdlärare, 69 år

– Jag har arbetat inom äldreomsorgen

och som vårdlärare på

vuxenutbildningen. Jag kommer att

arbeta för de äldres bästa samt att

barn och ungdomar får en trygg och

stimulerande skolgång.

Wictoria Bernäng

Sjuksköterska, 35 år

– Jag vill inte att Gävle ska ha några

hemlösa och att alla barn ska få en bra

uppväxt med det stöd de behöver. Jag

vill ha en vård utan vinster i välfärden så

alla äldre får den omvårdnad och hjälp

de har rätt till.

Mårten Ferm

Miljöinspektör, 33 år

– Jag bor med mina två katter på

Brynäs. Jobbar som miljöinspektör.

Jag brinner för miljöfrågor, och att

alla ska ha samma förutsättningar i

samhället – där har vi mycket arbete

framför oss!

9


Avskaffa karensavdraget

Karensavdraget är en klassorättvisa.

Många som inte har råd att

vara hemma, särskilt de inom arbetaryrken,

går till jobbet trots att de

är sjuka. Under pandemin har detta

visat sig vara livsfarligt. Den som

kör buss eller städar kan, till skillnad

från den som jobbar med en

dator, inte heller arbeta hemifrån.

Vänsterpartiet vill därför avskaffa

karensavdraget.

KRÖNIKA

Jag tror på en

värld där solidaritet

och rättvisa

är utgångspunkterna

Jag kandiderar till riksdagen då

kampen för demokrati, rättvisa

och solidaritet aldrig varit viktigare.

Jag är jurist och arbetar sedan

länge med asyl- och migrationsrätt.

Det arbetet vill jag fortsätta

med i riksdagen. Rätten till asyl,

att få leva tillsammans med sin

familj samt barns och kvinnors

rättigheter inom utlänningslagstiftningen

är något jag särskilt

vill arbeta för.

Vänsterpartiet har alltid

kämpat för hbtqi-personers rättigheter.

Runt om oss i Europa,

också i Sverige, ser vi att

mänskliga rättigheter begränsas

eller fråntas människor. Det

vill jag förhindra och därför vill

jag sitta i riksdagen.

De bruna krafterna som riskerar

växa sig starka i samhället

vill begränsa rätten till utbildning

och tillgång till en fri och

självständig kultur. I riksdagen

vill jag arbeta för en stark folkhögskola

som ger människor

möjligheten till en andra chans

och för en kultur som utmanar

mer än följer rådande normer.

Jag kandiderar till riksdagen

för att jag tror på och vill kämpa

för en värld där solidaritet och

rättvisa är utgångspunkten och

där samhällets uppgift är att

ta hand om de som har behov

av samhällets omsorg i någon

form. Inte minst gäller detta

barnen. Barn har rätt att bli lyssnade

på även av riksdagen.

Avslutningsvis vill jag uppmana

er att gå och rösta den 11

september. Demokratin måste

försvaras varje dag och att

rösta är att inte ge någon annan

makten över ditt liv.

Charlotta Lagnander,

2:a på riksdagslistan

SVEPET

För mer trygghet

och rättvisa på jobbet

Vänsterpartiet ökar alla arbetares

trygghet

Ett av de största problemen

på arbetsmarknaden

är utbredningen av otrygga

anställningar. Det är svårare

att ställa krav på goda

arbetsvillkor om man när

som helst kan bli uppsagd.

Vänsterpartiet vill gå i

riktning mot ett tryggare

arbetsliv.

1.

FÖRBJUD

OMOTIVERADE VISSTIDS-

ANSTÄLLNINGAR

Allmän visstidsanställning = otrygga

tidsbegränsade kontrakt som arbetsgivaren

inte behöver motivera. De värsta

formerna utgörs av väldigt kortvariga

anställningar; till exempel ”sms-anställningar”

där den anställde måste sova

med mobilen vid kudden för att snabbt

kunna tacka ja till jobberbjudanden.

Som visstidsanställd kan man aldrig

vara säker på att man har ett jobb efter

att kontraktstiden löpt ut. Det blir svårt

att planera sin fritid, och att få ta lån

på banken. Vänsterpartiet vill avskaffa

omotiverade visstidsanställningar: det

måste finnas tydliga (objektiva) skäl för

tidsbegränsade kontrakt (till exempel

vikariat).

2.

BEGRÄNSA

BEMANNINGS-

FÖRETAGEN

Bemanningsanställda utnyttjas i

många branscher för att lösa permanenta

arbetskraftsbehov: på så vis

slipper arbetsgivarna anställa egen

personal. Den inhyrde vågar sällan

säga ifrån om orättvisor, har sämre

möjlighet till inflytande och kompetensutveckling

och upplever ofta att

de behöver jobba dubbelt så snabbt

som ordinarie personal. Vänsterpartiet

vill reglera bemanningsbranschen.

Vi vill bland annat ändra

lagen om uthyrning av arbetstagare

så att det blir förbjudet att hyra ut och

hyra in arbetskraft för permanenta

arbetskraftsbehov.

3.

STÄRK

RÄTTEN TILL

HELTID

Ofrivilliga deltidsanställningar är ett

utbrett problem på arbetsmarknaden.

Allra värst är situationen för kvinnor

i arbetaryrken. I butiksnäringen jobbar

hela 67 % av alla anställda deltid

– många mot sin vilja. Ett vanligt sätt

att tvinga fram ofrivilliga deltider är

så kallad hyvling, där arbetsgivarna

kapar timmar i anställningskontraktet

utan hänsyn till uppsägningsregler.

Vänsterpartiet vill se lagstiftning som

stärker rätten till heltid och som även

motverkar arbetsgivarnas möjlighet

att hyvla anställningar utan respekt

för anställningsskyddet.

4.

BORT MED DELADE

TURER OCH FÅ BETALT

HELA DAGEN

150 000 anställda i Sverige, majoriteten

kvinnor i lågavlönade arbetaryrken,

tvingas till delade turer. Ett system som

innebär långa arbetsdagar med en flera

timmar lång obetald rast mitt på dagen

som omöjliggör ett privatliv, fritid och

tid för återhämtning. Påtvingade delade

turer måste bort, istället kan arbetsgivaren

införa frivilliga delade turer där den

som har en delad tur får betalt under

avbrottet mellan turerna, den så kallade

uppehållstiden. Ersättningen ska av den

anställde kunna tas ut som lön eller tid.

5.

FÖR ARBETSTIDS-

FÖRKORTNING MED

BIBEHÅLLEN LÖN

Det är hög tid att lagstifta om kortare

normalarbetstid – med bibehållen lön.

Teknikens utveckling, och den sammanhängande

produktivitetshöjningen,

gör det fullt möjligt – samhället och

arbetsgivarna har råd. Med arbetstidsförkortning

kan vi lägga grunden för

ett arbetsliv där fler orkar jobba till

pension och samtidigt skapa bättre

förutsättningar för jämställdhet. ■

10


Vänsterpartiets

Gävle är för alla!

Visste du att Vänsterpartiet är partiet

som driver hbtqi-frågan framåt

i Gävle? Sedan flera år arbetar vi för

att öka dialogen mellan hbtqi-rörelsen

och kommunfullmäktige

genom ett hbtqi-råd. Vi anser att

kommunens personal skall ha hbtqi-kunskap.

Vi lyfter trygghetsfrågan

för unga hbtqi-personer. Vi vill

utreda behovet av ett äldreboende

för hbtqi-personer.

VALLÖFTEN

Vänsterpartiets

politik

Satsningar på lokal och regional nivå. Du kan lita på att när

Vänsterpartiet är med och styr, oavsett om det är i riksdagen,

på regional nivå eller i din kommun så gör vi skillnad. Det är

vårt löfte till dig.

REGIONEN:

Jämlik och

jämställd vård

Den med störst behov ska få

vård först, enligt lag. Så är

det inte idag. Kön, utbildningsnivå

och ekonomi

påverkar hälsan och vilken

vård vi får. Det vill vi

ändra på.

Bättre

arbetsvillkor och

arbetsmiljö i vården

Vilken sjukvård vi får avgörs

till stor del av personalens

arbetsvillkor. Det är

mycket stress, för få

anställ da med för lite

inflytande och scheman

som behöver förbättras.

Arbetsvillkoren och

arbetsmiljön för vårdpersonal

som har de tyngsta

arbetsvillkoren måste förbättras

väsentligt, det ska vi jobba för!

Billigare och

närmare

kollektivtrafik

Vi vill öka turtätheten och

hålla priserna nere! Kollektivtrafik

är hållbart

resande för miljön, det

måste bli hållbart även

socialt och ekonomiskt!

Kulturskolan

Kulturskolan är mycket viktig

för att barn/ ungdomar ska

få möjlighet att utveckla

sin estetiska och kreativa

förmåga. För att alla

barn/ungdomar ska ha

den rätten ska den vara

avgiftsfri.

Camping i

Norrsundet

Norrsundets vackra kust behöver tillvaratas

på flera sätt. Att se över möjligheterna

till en camping i Norrsundet är viktigt.

Flytta förövaren

Rädslan för att barnen ska tvingas ryckas

ur sin hemmiljö gör att den utsatta stannar

kvar i en våldsam relation. Flytta därför förövaren

inte brottsoffret i våld i nära relation.

Vegetarisk mat

i skolan

Inför en dag i veckan med

endast vegetarisk mat i

förskola/ grundskola.

KOMMUNEN:

Hallå där

Ali Esbati,

ekonomiskpolitisk talesperson

för Vänsterpartiet

Vad går Vänsterpartiets

klimatpaket ut på?

– Ett statligt åtagande för att

faktiskt ställa om samhället

på de områden där utsläppen

är störst. Det handlar om

investeringar på en nivå som

gör det möjligt att styra över

till klimatvänliga alternativ,

som också är överkomliga och

attraktiva alternativ för vanliga

medborgare. Det betyder att vi

kan genomföra klimatomställningen

på riktigt, och samtidigt

skapa ett bättre, mer jämlikt

samhälle.

Vad skulle 700 miljarder i

klimatinvesteringar betyda?

– För energisektorn innebär det

att vi kan bygga ut elnäten och

kraftigt utöka elproduktionen.

Det räcker också till en välbehövd

renovering av det allmännyttiga

bostadsbeståndet, med

klimatanpassad energianvändning

och andra lösningar som

sammantaget gör att vi inte

välter över hela kostnaden på

hyresgästerna.

– Det betyder vidare att vi

kan rusta upp landets transportinfrastruktur

på allvar,

att Malmbanan blir dubbelspårig,

nya Ostkustbanan kan

färdigställas och att flera av

regionalbanorna räddas från

nedläggning. Vi kan binda

samman alla delar av vårt land,

vilket underlättar pendling på

många platser. Det innebär

också stärkt vägunderhåll och

ladd-stolpar för elbilar i hela

landet.

Men har vi råd med detta?

– Vi har inte råd att låta bli.

Genom ett underskottsmål för

staten under en tioårsperiod,

har vi inte Linda bara Fadzai råd, det Rio kommer

Lindén

även arbetar att skapa som fysiker massvis vid med

xxx och

är nya vänsterpartiets jobb och göra andra oss rikare

namn på

som listan samhälle. till kommunfullmäktige.


FOTOGRAF: AGNES STUBER

11


DAGS ATT AGERA


Välfärd för alla eller

bara för några få?

Var med och bestäm framtiden. Din röst är lika

mycket värd som alla andras röster.

SÖNDAG

11

SEPTEMBER

Din röst gör

skillnad

Varje röst räknas och

väldigt få röster kan göra

skillnaden. Det finns

exempel när en enda röst

avgjort.

Så röstar du

Söndag 11 september

kl 08–20

Du ska ha fått ett röstkort

hem i brevlådan. Den

säger att du är upptagen

i röstlängden. På val.se

finns all information om

valet.

Ångrar du din

lagda röst?

Om du förtidsröstat men

ångra ditt val, så kan du

rösta igen i vallokalen.

Bara den rösten som

lagts i vallokalen på valdagen

räknas då.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!