28.08.2022 Views

Vänstern i Ljusdal_Val 1_12 sidor 2022-06-23

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vänstern

i Ljusdal

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Ljusdal är en del av

skriftserien Folkviljan.

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET | AUGUSTI 2022

Ett Ljusdal

för alla

Tillsammans återtar

vi kontrollen.

FOTO: AGNES STUBER

En vänster

att lita på!

När Sverige väljer väg i valet

finns det bara ett alternativ

som står på vanligt folks

sida – Vänsterpartiet. Vi vet

att det är tillsammans vi

bygger samhället starkare,

tryggare och ser till att vardagen

fungerar för dig och

alla andra.

Politiken

ska förändra och

förbättra

Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.

Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig

och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.

Sida 6–7

Andra lovar

– vi agerar

Vi har visat att vi är beredda

att gå långt för att förbättra

villkoren för vanligt folk. Vi

drev igenom högre pensioner,

stoppade marknadshyrorna

och förändrade sjukförsäkringen

så att fler får det de

har rätt till.

Din trygghet

är politikens

ansvar

Ingen ska lämnas åt sitt eget

öde. Tillsammans ser vi till

att alla har ett jobb att gå

till, eller kan se fram emot

en trygg pension. Med stora

statliga investeringar ställer

vi om Sverige till en grön

industrination.

SID X

Ta tillbaka

kontrollen från

marknaden

Välfärden har hamnat i fel

händer och styrs alltför

mycket av vinstjakt och

affärstänkande. Vi vill att

du ska kunna lita på att du

får hjälp om du blir sjuk, att

bussen kommer i tid och att

barnen lär sig det de ska i

skolan.

Medan de andra vill ha mer

av samma: mer av misslyckade

privatiseringar och

ännu mer marknad som

sabbar välfärden ser Vänsterpartiet

till att Sverige tar

tillbaka kontrollen över vår

skola, vår sjukvård och vår

äldreomsorg. Vänstern är

garanten för att miljardrullningen

till riskkapitalisterna

stoppas.

Sverige behöver kraftfulla

reformer och statliga

investeringar som ger nytt

framtidshopp i hela landet

och till alla. Reformer som

höjer din standard och ger

dig mer i plånboken genom

en förbättrad a-kassa,

trygghet på jobbet, pensioner

och sjukförsäkring som

höjs. Genom den kraftfullaste

gröna omställningen

Sverige någonsin sett, till en

grön industrination, skapas

runt 100 000 nya jobb.

Uppgivenhet gynnar högern

och rasisterna. Det går att

förändra med en vänster

du kan lita på. Valet ligger i

din hand – ge din röst till ett

parti som står upp för sina

väljare och håller vad det

lovar. Välj Vänsterpartiet.

vansterpartiet.se/

blimedlem


Här finns vi.

Engagera dig!

Vänsterpartiet

Ljusdal

Hemsida:

ljusdal.vansterpartiet.se

E-post:

ljusdal@vansterpartiet.se

Facebook:

Vänsterpartiet Ljusdal

Bli medlem:

vansterpartiet.se/bli-medlem

KRÖNIKA

LEDARE

Vad hände

med våra vackert

blommande tätorter?

Arvet från våra

anmödrar

Ljusdals kommuns grönytor, vad väcker det för

tankar? Skog? Ängar? Ja varför inte, sånt finns.

Men det jag tänker på är våra parker. Dessa härliga

oaser i tätorterna, eller? På 90-talet kom en

frisk fläkt söderifrån och våra tätorter började

blomma. Fler krukor och rabatter med andra växter

än tagetes, lobelia och petunia. Många olika

färger och former i flera våningar. Parkerna fick

fler buskar, träd och rabatter. Rondeller, refuger

och trottoarer prunkande. Ljusdal hamnade på

trädgårdskartan och människor kom långväga

ifrån för att titta, njuta och inspireras. Idag åker

man igenom så snabbt man kan för att slippa se

kvickroten ta över buskrabatterna och maskrosorna

spränga sej upp mellan gatstenarna.

Vackra krukor har vi fortfarande, om än inte lika

många.

Vad hände? Ingen aning, men då på 90-talet var

det 17 säsongsanställda som rensade och ansade.

Idag är det 1.

”Hilma gjort ett

stort intryck på

mig och hon följer

mig i mina tankar.

Det hon utstrålade

smittade av sig

på mig och gav

mig styrka”

Pia Hedblom

● 1896 föddes en flicka i en trång statarlänga,

hon fick namnet Hilma Matilda Andersson.

Hon växte upp till en stark kvinna. Som ung och

ogift blev hon gravid. Det skrockades i stugorna

– ”Synd o skam!” ”Arma jänta!” ”En syndens

kvinna!”

Med högburet huvud och magen i vädret fortsatte

livet för Hilma. På den tiden fanns inte laglig

abort och att föda utomäktenskapliga barn var en

skam. När barnet var fött gick Hilma till tinget för

att få faderskapet fastställt men de gick på mannens

linje och Hilmas son blev utan pappa och utan

ekonomiskt stöd.

Första åren så levde hon och sonen hemma hos

hennes familj. Det var trångt och de hade bara ett

rum och kök. Men så träffade hon Axel, en reslig

och stark arbetskarl. Han jobbade som timmerflottare

på älven. Axel var kommunist och gillade inte

giftermål men de slog sina påsar ihop och så blev

Hilma sambo före 1920.

Förhållandet med Axel höll och Hilma födde

honom 4 söner så nu hade hon 5 pojkar att fostra,

men hon gjorde det tillsammans med Axel. De

levde i synd och skam och folk vände sig om eller

vägrade prata med henne om de såg henne på byn.

Men Hilma fortsatte med sitt högburna huvud för

hon hade något som få hade då, hon hade respekt

från Axel.

När äldsta sonen förlovade sig så friade Axel

till Hilma, då hade de levt som sambo i ca 20 år.

Hilma sade ja och blev fru Axel Svensson.

Hilma blev 83 år. Hon levde genom världskrig,

kvinnoförtryck och ett ojämställt samhälle. Hon

levde i en tid då samhället förändrades och utvecklades

i en enorm fart. Den fackliga aktivismen

skallade, partier slogs om röster. Elektricitet, telefon

och TV kom att finnas i de flesta hem. Även

kvinnor blev automatiskt myndiga 1921.

Som barn så besökte jag ofta Hilma, vi spelade

kort och pratade om allt möjligt. Hon var alltid

påläst om läget i världen, var smart och hade huvudet

på skaft. Det gick inte att sätta henne på plats

och hon hade alltid svar på tal.

Hilma gjort ett stort intryck på mig och hon

följer mig i mina tankar. Det hon utstrålade smittade

av sig på mig och gav mig

styrka.

Hilma Matilda Svensson

– hon var och kommer

alltid att vara min

farmor. Tack Hilma för

allt du gav.

Kiki Furstedt

Vänstern i Ljusdal ges ut av Vänsterpartiet Ljusdal i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Mats Billberg Johansson, Adam Määttä, Per Längby, Johanna Blomberg,

Julia Persson, Kiki Furstedt, Sofia Dalgren, Pia Hedblom, Oskar Löfgren, Ronney Olsson, Petra Modée, Ulla Andersson, Samuel Gonzales Westling, Lotta Lagnander, Kristina Sjöström, Alf

Norberg, Lisa Holmberg, Petter Bykvist, Seppo Laine (fotograf och bildredigerare). Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 3 000 ex Tryck: Bold Printing Mitt, 2022.

2


Frågor om vår politik?

Chatta med oss på Messenger

eller besök vansterpartiet.se

PRESENTATION

Möt styrelsen för

Vänsterpartiet i Ljusdal

KRÖNIKA

Ingen

bandyhall

förrän vi har

en bra välfärd

Det talas om att anlägga en

bandyhall på Östernäs, att

flytta bandyn till centrum.

Vänsterpartiet i Ljusdal ser

att bandyn är viktig och vi

ser hur mycket gott den gör

för våra ungdomar.

Kommunen är i dag pressad

ekonomiskt och vi får dra

ner på skola och omsorg. I

Bollnäs räknade man med

en kostnad på 120 miljoner

för en hall, vi vet inte vart det

slutade.

Vänsterpartiet tänker stå

bakom alla reformer som

leder till ökade pengar i skolan

och inom vården.

Bakre raden: Oscar Löfgren, Mårten Züchner och Ronney Olsson.

Främre raden: Kanishka Shir Shah, Sophie Dahlberg, Kiki Furstedt och Pia Hedblom

Vänsterpartiet Ljusdal

kommer aldrig rösta för ett

hallbygge innan det mest

basala kostnaderna för vård

och omsorg är ordnande.

Kiki Furstedt, ordförande

Undersköterska och ekonom. Arbetar som

personlig assistent i Ljusdals kommun.

Intressen: Vandring i skog och på fjäll, endagars

och flera med övernattning, cykla, kanotpaddling

och hundpromenader. Handarbete, böcker och

meditation.

Det som är viktigast för mig är alla människors

lika värde. Jag brinner för att alla ska ha samma

möjligheter i livet och att Ljusdal ska vara ett samhälle

som arbetar inkluderande.

Sophie Dahlberg, ledamot

Utbildad undersköterska och behandlingspedagog.

38 år.

Intressen: att fixa hemma i huset och på gården,

familj och vänner, sång och musik, och en del sport.

Jag brinner för jämställdhet och jämlikhet samt

välfärden, och ett samhälle för alla, inte bara för

några.

Oscar Löfgren, kassör

Arbetar som administrativ assistent.

Intressen: kultur, sport, föreningsliv m.m. men jag

är av åsikten att skola vård och omsorg är det som i

första hand ska ha del av kommunens pengar.

Den fråga som jag brinner mest för är en ekonomi

i balans där pengarna går till invånarna och kärnverksamheten

i första hand.

Kanishka Shir Shah, ledamot

Arbetar som lärare.

Intressen: att skriva poesi och dikt och jag är författare

på mitt språk.

För mig är viktigt att förbättra i skolorna i Ljusdal att

alla elever får samma möjligheter och nå sina mål.

Mårten Züchner, ledamot

Jobbar som yrkesförare.

Intressen: musik och teater.

De viktigaste frågorna för mig är solidaritet och en välfungerande

och rättvis välfärd. Vård, skola och omsorg

är det viktigaste skyddsnät vi har och bör prioriteras i

kommunen.”

Ronney Olsson, ledamot i Vänstern i Ljusdal.

Jobbar som processledare.

Intressen: idrott, civilsamhället samhällsengagemang.

Brinner för att positiv samhällsutveckling med engagerade

medborgare, samhällsentreprenörskap och

minska klasskillnaderna

Pia Hedblom, sekreterare i Vänstern i Ljusdal

Undersköterska och Trädgårdsmästare

Intressen: Brinner för hållbarhet i alla led i samhällsplaneringen.

Odlingsbar jord ska inte bebyggas utan

brukas. Vill också att det ska skapas fler möjligheter för

folk att åka kollektivt, samt cykel-gångbanor, även för

de utanför tätorterna.

Vänsterpartiet i Ljusdal går

till val som en stark röst för

socialism. Vi har lämnat samarbetet

med Alliansen och

vi tänker inte ingå i ett nytt

samarbete om det ej gynnar

det som vi står för.

En röst på V är en röst på

den lilla människans kamp

och rätt.

Vänsterpartiet i Ljusdal ser

er som engagerar er och vi

lyssnar.

Oskar Löfgren

Linda Fadzai Rio Lindén

arbetar som fysiker vid xxx och

är vänsterpartiets andra namn på

listan till kommunfullmäktige.

3


Nej till

delade turer

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade

turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under

dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar

dessutom de delade turerna. Majoriteten är

kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver

på för att man har en sammanhållen arbetstid.

Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med

långa obetalda avbrott.

KRÖNIKA

REGIONRÅDSKANDIDATEN PRESENTERAR SIG

Vård på samma

villkor och en

kollektivtrafik

som fungerar i

hela länet

Det är nu drygt 16 år sedan jag

gick med i Vänsterpartiet och

fick mitt första parlamentariska

uppdrag som ersättare i Kultur

& fritidsnämnden i Gävle. Jag

kunde då inte föreställa mig

hur intressant och utvecklande

det politiska uppdragen kunde

vara, både i partiföreningen och

i de parlamentariska uppdragen.

Under de här 16 åren har

jag haft många uppdrag bland

annat som ordförande i partiföreningen,

ordförande i Gästrike

Räddningstjänst, vice ordförande

i Gävle Energi, ordförande

i Företagshälsovårdsnämnden.

Många olika områden alla med

sina olika förutsättningar och

utmaningar men alltid lika

spännande och en möjlighet att

bedriva vänsterpolitik.

Snart har jag varit regionpolitiker

i 8 år och ser med spänning

fram emot den kommande

mandatperioden och möjligheten

att fortsätta att driva några

av mina hjärtefrågor. I ett län

som vårt med stora avstånd

och skillnader i levnadsvillkor

för oss som bor här behöver vi

aktivt arbeta för mer jämlika

villkor, vård på samma villkor, att

göra möjligheten till utbildning

mer jämlik, en kollektivtrafik

som fungerar i hela länet. Vi

behöver även arbeta för en mer

jämställd vård där kvinnor och

män får vård efter behov inte

efter kön. Men allt detta klarar

inte vi politiker om vi inte har

personal som faktiskt utför

arbetet därför är det viktigt

att vi litar på personalen och

deras sakkunskap och ger dem

de bästa förutsättningar att

bedriva sitt arbete.

Kristina Sjöström,

2:a på regionlistan

Det går att göra annorlunda. Din trygghet är politikens ansvar.

Tillsammans

kan vi förändra

När vi går samman blir vi starka och kan driva på

för den förändring vi vill se. Genom politiska beslut

formas vår framtid. Därför är jag förtroendevald.

● När jag nu kandiderar i regionvalet

gör jag det i en tid när coronapandemin

visat på bristerna i vår välfärd,

och inte minst i hälso- och sjukvården

tydligare än någonsin. Decennium av

skattesänkningar för de rikaste har satt

sina tydliga spår. Vi har för få vårdplatser,

utarbetad sjukvårdspersonal,

underbemanning och stress. Vårdpersonalen

sliter men räcker inte till. Och på

det har politiken gjort vår sjukvård till

en marknad där de privata välfärdsbolagen

kan plocka russinen ur kakan, där

vinstintresset riskerar bli överordnad

en behovsstyrd och jämlik vård. Där de

med privata sjukförsäkringar riskerar

tränga undan de med större vårdbehov i

vårdkön. Det vill vi sätta stopp för.

Men det går att göra annorlunda. Din

trygghet är politikens ansvar. Statens

medfinansiering av välfärden måste öka

väsentligt. De rikaste i samhället kan

självklart betala mer i skatt efter alla

skattesänkningar de fått. Låt oss använda

de pengarna till att bygga upp och ut

vår sjukvård.

Regionpolitiker styr kollektivtrafiken.

Detta är en tid då klimatförändringarna

går snabbare än någonsin och

transporter står för ca en tredjedel av

Gävleborgs utsläpp. Ökade bränslepriser

gör ännu fler beroende av fungerande

kollektivtrafik. Därför vill jag bidra

till att turtätheten ökar och att priserna

hålls låga.

I vårt län är det stora skillnader

mellan stad och landsbygd, mellan

fattiga och rika stadsdelar. Tillgången

till samhällsservice är ojämlik. Det vill

jag jobba för att förändra, jag vill ha

en stark välfärd på regional nivå. Det

handlar om jämlik och jämställd hälsa

och sjukvård, ett rikt kulturutbud, billig

utbyggd kollektivtrafik, ett brett utbud

av utbildningsformer anpassade efter

våra och arbetsmarknadens behov.

Jag hoppas att du vill ge mig

förtroendet att jobba för att åstadkomma

det!

FOTOGRAF: AGNES STUBER

Ulla Andersson,

regionrådskandidat

4


Panama Papers?!

... minns du avslöjandet om svenska

företagsledare, kändisar och politikers

skatteflykt? Den fortsätter

än idag. Årligen göms det, enligt

Skatteverket, undan 130 miljarder

kronor från beskattning i olika skatteparadis.

Pengar som borde gå till

din och min välfärd.

TOPPKANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möt regionfullmäktigekandidaterna

4. Petra Modée

Gnarp

– Jag blev politiskt aktiv var för

att kunna påverka pris och utbud

på kollektivtrafiken. Även för oss

landsbygdsbor ska det vara möjligt

att åka med buss. Miljöfrågorna

ligger mig också varmt om hjärtat.

Självklart vill jag att vården ska vara

bra och jämlik.

7. Anna-Lena Vestin

Bollnäs

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag vill att människor i

hela Gävleborg ska få jämlika och

jämställda villkor. Jag vill även att vi

sätter ner foten hårt och på allvar

jobbar med klimatutmaningen.

5. Lasse Langeborg

Gävle

– Min ambition är en välfärd du kan lita

på. Mitt mål är en trygg, jämlik och jämställd

högkvalitativ vård, bra och billig

kollektivtrafik i hela länet, utbildningar

som ger en andra chans, kulturupplevelser

för alla åldrar i hela länet och att

miljöhänsyn prioriteras i alla beslut.

8. Zaradesht Bekir

Sandviken

– Jag vill ha en jämlik och jämställd sjukvård

för alla. För mig är jämställdhets

och jämlikhetsfrågor viktiga, men även

utbildning (vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor).

6. Yvonne Oscarsson

Ljusdal

– För mig är det viktigt att alla

människor i Gävleborgs län har rätt

till all den vård som finns i regionen.

Det ska inte spela någon roll om du

bor i Ljusdal, Ovanåker eller i Gävle.

Alla som kommer i kontakt med

vården ska bemötas med värdighet

och respekt.

9. Petter Bykvist

Nordanstig

– Jag har engagerat mig i regionpolitiken

för att jag vill ge alla invånare

i regionen rättvisa och likvärdiga

förutsättningar. Sjukvård, kommunikationer

och kultur har alla har

samma rätt till, oavsett var man bor.

Jag vill stärka regionen även i en

liten kommun som Nordanstig!

KRÖNIKA

Efter 25 år

är politiken

lika viktig

Efter nära 25 år som landsting/regionpolitiker

tycker jag

fortfarande att politikerområdet

känns både intressant och

viktigt. Jag har haft förmånen

att under de här åren få vara

landstingsråd, regionråd och

oppositionsråd. Uppdragen har

varierat, det har varit allt ifrån

ledamot i världsarvsrådet, ett

flertal uppdrag på europanivå,

nationella uppdrag inom

kulturpolitiken samt under

många år ordförandeskap i regionens

kultur och utbildningsverksamhet.

Regionens sjukvårdsansvar är

väldigt viktigt och att skapa en

rättvis och tillgänglig sjukvård

av god kvalité för våra innevånare

är region Gävleborg

huvudsakliga välfärdsuppdrag!

Men vi får inte glömma bort

kultur och utbildningsansvaret

som regionen också ansvarar

för (i samarbete med kommuner

och stat).

Jag har idag några kommunpolitiska

uppdrag. Jag har

också under ett antal år varit

ordförande för Vänsterpartiet

Hudiksvall och suttit i distriktsstyrelsen

Gävleborg. Den

största delen av mitt yrkesliv

har jag haft i sjukvården men

idag jobbar jag som guide

(stadsvandringar) och cirkelledare

(med lokalhistoria som

mitt område). Jag är ordförande

i Hudiksvalls hembygdsförening

och det är en bra erfarenhet att

vara en del av civilsamhället när

man fattar politiska beslut som

påverkar det ideella arbete som

görs ute i samhället.

På fritiden snickrar jag på

sommarstugan, läser böcker,

plinkar på min gitarr och brottas

med barnbarnen.

Alf Norberg,

3:a på regionlistan

10. Ulrica Högbergh

Hudiksvall

– Med stor egen erfarenhet av sjukdom

så betyder patientbemötande

och patientens roll i sjukvården

mycket för mig tillsammans med

andra ofta lite ”bortglömda” sjukvårdsfrågor

som psykisk ohälsa och

kvinnohälsa. En annan hjärtefråga är

att vårdarbetare ska ha bra arbetsvillkor.

11. Maria Lindroth

Sandviken

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

främst för att den psykiatriska vården av

barn och unga är något som ligger mig

varmt om hjärtat. Jag brinner för den

psykiatriska vården generellt. Där finns

många förbättringsområden.

12. Gabriella Eidhagen

Hofors

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag brinner för många

politiska områden som i huvudsak

regionen har ansvar för, bland annat

sjukvården. Exempelvis som att

hälsocentraler på små orter ska

kunna behålla sin service.

5


FOTO: AGNES STUBER

Stora delar av vårt

välstånd produceras

utanför städerna,

det måste de få tillbaka

i en välfärd som

fungerar också där.

Ett starkare

samhälle ger tryggare

människor

De senaste trettio åren har det svenska

samhället blivit svagare. Det märks på

nedlagda sjukhus och skolor, det märks

på pensioner och sjukförsäkringar som

inte räcker till, det märks när nyheterna

rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets

partiledare Nooshi Dadgostar

tänker bygga det starkt igen.

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle

att falla tillbaka på. Mina föräldrar

kom hit som flyktingar och fick jobb

inom vården. Vi hade ont om pengar, men

vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi

kunde lita på Sverige, det tror jag inte

att alla känner att de kan idag, berättar

Nooshi.

Men vad är det som har hänt,

vad är annorlunda nu?

– Det som har hänt är att politiken sålt

ut välfärden och tryggheten till marknaden

och stora koncerner. Den där

grundtryggheten som den starka svenska

välfärden gav är borta. Skolorna drivs

för att tjäna pengar istället för att ge

utbildning. Vården har man privatiserat,

sålt ut och underfinansierat, så att mindre

och mindre pengar finns till läkare och

undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller

arbetslösa kan vi inte vara säkra på att

ersättningen går att leva på. För många

äldre, speciellt för många kvinnor, räcker

pensionen knappt till mat och hyra och

absolut inte till en julklapp åt barnbarnen.

Utanför städerna har nedmonteringen gått

ännu snabbare, folk har långt till sjukhus,

till skolor, till polisen om det skulle

hända något. Det är inte någon naturlag

6


Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill

bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det

beror helt på politiska beslut. Vi måste

ta tillbaka kontrollen över skola, vård,

omsorg och infrastruktur. Det fungerar

inte att ge mindre och mindre pengar till

verksamheter som dessutom ska ge en

allt större andel av de pengarna till privata

bolagsvinster. Det har slagit sönder

välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med

ett samhälle?

– När människor ser politiker lova att allt

ska bli bättre, samtidigt som saker hela

tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet

och tron på att politiken ska bygga ett

starkare Sverige.

Jag tror att många har en känsla av

att de inte räknas längre, att politikerna

glömt bort dem. Men vi behöver hela

Sverige, vi behöver levande industribygder

och ett inhemskt jordbruk lika mycket

som vi behöver våra storstäder. Stora

delar av vårt välstånd produceras utanför

städerna, det måste de få tillbaka i en

välfärd som fungerar också där.

Hur tänker du att Vänsterpartiet

ska återuppbygga ett starkt

samhälle?

– Det senaste året har vi fått igenom en

rad reformer som har handlat om att göra

livet enklare och tryggare för vanligt

folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att

Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle

slippa hyreshöjningar på femtio procent.

Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring

i regeringens budget. Det betyder att

den som är sjukskriven kan räkna med

upp till 2 000 kronor extra varje månad.

Vi satte pensionerna på agendan igen när

vi förhandlade fram garantitillägget. Nu

kan Sveriges pensionärer se fram mot en

riktig pensionshöjning, inte bara några

tior, för första gången på riktigt länge.

Det som nu behöver göras är ganska

självklart. Se till att våra skattepengar

går till en trygg och bra skolgång för alla

Sveriges barn,

istället för vinster

i utländska

investeringsbolag.

Investera i energiförsörjningen.

Ta

tillbaka kontrollen över

vård och omsorg.

Men säger inte alla partier att

de vill förbättra för folk?

– Jo, så är det så klart. Men tittar man

på vad de andra partierna faktiskt har

åstadkommit så fattar man ganska fort

hur mycket det är värt. I tjugo år minst

har alla partier lovat mer pengar åt de

fattigaste pensionärerna, men ingenting

hände innan vi tvingade fram det. Socialdemokraterna

har pratat om att stoppa

marknadsskolan i tio år och inget har

hänt. De har lovat klimatsatsningar, de

har lovat jobb, men ingenting har hänt.

De flyr från sitt ansvar och väljer att

överlåta makt och ansvar till marknaden.

Men det är vi politiker som har makten

att förändra saker, och den måste vi våga

använda. Där har du skillnaden mellan

Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta

ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar

investera. De andra verkar nöjda med att

bara åka med dit marknaden styr.

All politik just nu utspelar sig i

skuggan av klimathotet. Hur vill

Vänsterpartiet ta itu med det?

– Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland

i klimatarbetet. Det betyder att

vi ska sänka våra egna utsläpp, men det

betyder också att vi ska gå före och visa

resten av världen hur en grön omställning

går till. Vi ska satsa på järnvägarna och

på en bättre kollektivtrafik som fungerar

över hela landet. Industrin ska gå över

till eldrift så att utsläppen sänks. Man

ska inte glömma att en klimatomställning

också betyder nya jobb. Jag har åkt

landet runt och besökt vår basindustri,

och där har det sällan funnits så mycket

framtidshopp

som nu. Allt

fossilfritt stål

och klimatsmart

betong vi ska

exportera, alla nya

batterifabriker och

vätgasanläggningar, det

kommer att betyda massor

av nya, välbetalda industrijobb där

de behövs som allra mest. Det har varit

för mycket fokus på vad vi som individer

och konsumenter ska göra. Det är ännu

ett exempel på brist på politiskt ansvar.

Att säga att du ska plastbanta, när det i

själva verket inte spelar någon roll om

inte staten också gör enorma investeringar

samtidigt. Det är därför vi har

föreslagit ett rekordstort paket på 700

miljarder som ska gå direkt till satsningar

på den gröna industrin och på infrastruktur.

Du tror starkt på politikens

möjlighet att förändra?

– Ja, det gör jag verkligen, jag har upplevt

det själv. I trettio år nu så har både

Socialdemokraterna och högerpartierna

fattat beslut som har förändrat Sverige

till det sämre. De har reat ut vår välfärd

till riskkapitalister, låtit vården och

skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och

segregation. Det värsta är att det verkar

som att många människor har tappat

tron på att saker kan vända till det bättre,

kanske till och med tappat framtidstron

lite grann. Men precis som man kan fatta

politiska beslut som gör samhället sämre

så kan rätt politik göra Sverige bättre

igen. Jag är helt övertygad om att vi kan

återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi

politiker vågar göra investeringarna och

reformerna som krävs. På artonhundratalet

fanns det inget Folkhemssverige, vi

fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och

det ska vi också.

Text: Martin Thåström

tre politiska

förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över

vård, skola, omsorg och

infrastruktur

2. 700 miljarder för en

klimatomställning av den

svenska industrin

3. Välfärd som fungerar

i hela Sverige, inte bara i

storstäder

Fem

saker

Vänsterpartiet

vill göra

1

Investeringspaket för klimatet.

Vi måste bekämpa klimatförändringarna

tillsammans. Vi

vill se ett statligt investeringspaket

för klimatet på 700 miljarder.

Det skulle göra skillnad

på riktigt – samtidigt som det

skapar jobb och gör människors

vardagsliv bättre när järnvägar

byggs ut och bostäder renoveras.

2

Avskaffa karensavdraget.

Karensavdraget slår hårt mot

vanliga människors ekonomi.

Det innebär också att många

går till jobbet sjuka och smittar

andra. Pandemin visar tydligt

varför karensavdraget måste

tas bort.

3

Höj pensionerna. Sveriges

pensionärer har stått tillbaka

länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna

för alla genom att

använda de resurser som redan

finns i pensionssystemet. Det

ska kännas tryggt att bli äldre i

Sverige.

4

Ta tillbaka kontrollen över

välfärden. Marknadsexperimentens

tid är över. Varje krona

som går till skolan ska stanna

i klassrummet, inte plockas ut

som vinst av ägarna. Vård ska

ges efter behov och ingen ska

kunna smita före i kön.

5

Bygg hela Sverige starkare.

I dag är stora delar av Sverige

bortglömt av politiken: landsbygden,

storstädernas förorter,

bruksorter. Vi föreslår investeringar

som ger jobb och framtidshopp.

Du ska ha tillgång till

en fungerande välfärd oavsett

var du bor.

7


Biljettpriser

Gävleborg har i nationell jämförelse

även fortsatt en billig kollektivtrafik.

Sveriges mest prisvärda enligt

en undersökning som branschorganisationen

Svensk kollektivtrafik

genomfört. Ca 65% av

kostnaden för kollektivtrafiken i

länet kommer från skatten, 35%

från biljettförsäljning.

KRÖNIKA

Vi håller vad

vi lovar

På något sätt är det självklart

att vara vänster. Det borde vara

omöjligt att inte hålla med om

de grundläggande idéerna om

ett jämlikt samhälle som ger alla

människor möjligheter, oavsett

vilka förutsättningar de har i

bagaget. Åtminstone är det så

för mig, eftersom jag inte tror

att någon människas öde är

förutbestämt.

Jag växte upp med en mängd

förutfattade meningar om

vem jag var. Om det var för att

mamma var ensamstående, en

bror med rykte som bråkstake,

att pappa var invandrare, eller

en kombination av dessa saker

vet jag inte. Men att jag aldrig

skulle ”bli något” var något som

lärarna i skolan gjorde helt klart,

redan på mellanstadiet.

Samhällets orättvisor lyste

igenom under min skolgång,

men det behöver inte vara så. Vi

kan förändra samhället, det vet

vi eftersom vi gjort det förut.

Men det kan bara ske genom

att vi tar tillbaka kontrollen över

samhället; stoppar nedskärningar

och investerar i fler jobb.

Då duger det inte att bara låta

bra under valrörelsen, man ska

att vara det även efter valet.

Det är skillnaden mellan oss och

andra partier, vi gör det vi säger.

Det visade vi när vi fällde regeringen

för att stoppa marknadshyrorna

och när vi tvingade den

att gå med på höjda pensioner.

Det går att lita på Vänsterpartiet.

Ett starkt samhälle som

utjämnar klyftor är det som

en gång gjorde Sverige till ett

framgångsrikt land, det är dags

att vi gör det igen.

Samuel Gonzalez Westling,

Vänsterpartiets förstanamn på

riksdagslistan

Regionen samarbetar

med föreningar

för att minska psykisk

ohälsa

Växande psykisk ohälsa har länge varit ett stort problem och

efter pandemin finns ännu mer att göra på området. Region

Gävleborg har därför inlett flera samarbeten med föreningar

för att förbättra den psykiska hälsan hos riskgrupper i länet.

● – När andra partier beslutade att

göra marknad av vår välfärd fanns naiva

drömmar om att civilsamhället skulle

komma att driva välfärd i stor utsträckning.

Det var i alla fall ett argument som

fördes fram.

– Men med obefintlig reglering av

denna nya marknad blev den civilsamhället

undanträngd av den kapitalstarka,

vinstdrivna sektorn. IOP, idéburet-offentligt

partnerskap, är ett sätt att inom

välfärden ändå ta vara på den många

gånger unika kompetens och förtroende

hos människor som civilsamhället har,

säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande

Genom sin unika

roll kan dessa

föreningar bidra

till regionens

uppdrag att förebygga

ohälsa.

IOP

IOP – förkortning för idéburet-offentligt

partnerskap

och betyder: en

överenskommelse om att

samverka mellan offentlig

(kommunal eller regional)

och idéburen sektor

(ideell förening) i syfte att

uppnå ett visst allmännyttigt

samhälleligt mål.

i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg

som ingått avtal med dessa organisationer.

– Vänsterpartiet ser en risk med att

civilsamhället får gå in och täcka upp

där välfärden och det offentliga brister.

Men med IOP är tanken att civilsamhället

bara ska göra det som det offentliga inte

gör lika bra och att civilsamhället ska få

betalt för jobbet, fortsätter Fredrik.

Föreningar som Region Gävleborg

samarbetar med:

Stickan – en krismottagning för män

i Gävle. Stickan erbjuder samtalsstöd

och rådgivning i livskriser. Stickan

arbetar utifrån ett lyssnande, icke-dömande

förhållningssätt.

Boka tid för samtal. Stickan har telefontid

onsdagar och torsdagar mellan kl. 9–10.

Tel. 026-18 73 73.

E-post: stickan.ansokan@gmail.com

RF-SISU

Riksidrottsförbundet och SISU

Idrottsutbildarnas regionala organisation

i Gävleborgs län.

Kompis Sverige

Kompis Sverige ger människor möjlighet

att utöka sitt sociala nätverk och

en möjlighet för nya svenska att få

funktionell språkträning i vardagen.

Vill du ha en kompis eller bli kompis?

Läs mer: www.kompissverige.se

Gemensam satsning

Arbetet har hittills inneburit att Region

Gävleborg inlett samarbeten i form av

IOP med fem föreningar. Gemensamt för

dessa fem samarbeten är att föreningarna

kan fylla en annan roll än regionen

hittills förmått. Hbtqi-personer är oroliga

för att mötas av fördomar och oförstående

bemötande i vården och män söker

mer sällan vård än kvinnor. Män och

nyanlända är en riskgrupp när det gäller

psykisk ohälsa och självmord. Genom sin

unika roll kan dessa föreningar bidra till

regionens uppdrag att förebygga ohälsa.

– Det här är alltså inte bara en satsning

på att minska den psykiska ohälsan i riskgrupper

utan också ett sätt att utveckla

civilsamhällets roll och att utveckla vår

samverkan med civilsamhället, avslutar

Fredrik. ■

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas,

bisexuellas, transpersoners, queeras

och inter-sexpersoners rättigheter.

RFSL Gävleborg är en ideell

organisation som drivs ideellt.

E-post: gavleborg@rfsl.se

Kvinnojouren Blåklockan

Kvinnojouren Blåklockan i Gävle är

en ideell, feministisk, religiöst och

partipolitiskt obunden förening.

Blåklockan stöttar kvinnor och barn

som på olika sätt utsatts för förtryck,

våld och/eller hot av närstående.

Blåklockan har telefontid vardagar

mellan kl. 9–10. Tel. 026–511121.

E-post: kvinnojouren@blaklockan.com

8


Rätten till demokrati,

feminism och

välfärd.

Vi går till val när det krigas i världen.

Vi går till val för att vi har rätt att välja.

Vi går till val för att stärka demokratin.

Vi går till val för att vi står bakom de som högern

trycker ner.

Vi går till val för de svaga i samhället.

Vänstern står upp för ett bättre samhälle,

Bättre skola, sjukvård och omsorg.

Balanserad ekonomi och en välfärd för alla!

Vänsterpartiet vill öka samhällsnyttan genom samverkan

Samarbeta med

sociala företag

FOTO: MAGNUS LIAM KARLSSON

Att hitta nya och innovativa

sätt att utveckla framgångsrika

välfärdslösningar på

komplexa samhällsproblem

är en viktig uppgift för Ljusdals

kommun. I den omvandling

av samhällsstrukturer

som vi befinner oss i

kan sociala företag visa på

nya möjligheter, innovativa

arbetsformer och lösningar

för Ljusdal kommun.

● – Vänsterpartiet menar att vi

måste samarbeta med sociala företag för

att öka samhällsnyttan, förklarar Sofie

Dalberg.

Vad som är sociala företag är inte helt

lätt att beskriva. I den nationella strategi

som regeringen antog 2018 nämns dessa:

• Det är företag, oberoende av associationsform,

där den affärsmässiga

verksamheten är ett medel för att

uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga

mål, exempelvis minska

utanförskap, förbättra klimatet och

miljön eller bidra till en tryggare

livsmiljö.

• Företagets resultat mäts i relation till

uppfyllelsen av de samhällsnyttiga

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet

på en eller flera samhällsutmaningar.

mål som angetts som dess syfte att

uppnå.

• Företagets ekonomiska överskott

återinvesteras huvudsakligen i

verksamheten, alternativt investeras

i ett nytt samhällsnyttigt projekt, i

stället för att primärt tas ut som vinst

genom avkastning till ägarna.

Sociala företag baserar sin affärsverksamhet

på en eller flera samhällsutmaningar.

De kanske verkar för att förbättra miljön,

minska utanförskap och öka inkludering

eller att stärka utvecklingen av en ort

eller plats. Många sociala företag är dessutom

arbetsintegrerande, det innebär att

de ger människor ökade möjligheter att

närma sig arbetsmarknaden, till exempel

med arbetsträning.

Samverkan mellan kommunen och

sociala företag kan ge innehållsliga vinster,

till exempel ökad inkludering, delaktighet

eller minskad klimatpåverkan,

allt beroende på vilken samhällsnytta

som respektive socialt företag har som

grundläggande målsättning.

Vänsterpartiet Ljusdal vill att

Ljusdals kommun och kommunala

bolag ska:

• skapa större kompetens inom socialt

företagande och social ekonomi för

att möta framtida utmaningarna som

kommunen står inför.

• göra fler affärer med samhällsnyttiga

föreningar/organisationer i Ljusdals

kommun.

• arbeta för att implementera policy

och handlingsplaner för samhällsentreprenörskap.

• samverka närmare med sociala företag,

föreningar och organisationer för

att skapa fler affärer och få en ökad

förståelse för social ekonomi. ■

Två frågor till

Birgitta Sevefjord

Varför bråkar Tantpatrullen

om pensionerna, Birgitta

Sevefjord?

– Därför att vi har ett orättfärdigt

pensionssystem som

måste skrotas. Dagens pensionssystem

skapades i slutet

på 90-talet. Tidigare låg de

bästa femton åren till grund

för pensionen. I dag gäller alla

arbetade år.

– Detta missgynnar framför

allt kvinnorna, som har en

lägre lön för de jobb de utfört,

och inget alls för sitt obetalda

arbete i hemmet, säger Birgitta

Sevefjord.

Hur har det kunnat bli så här?

– Allt ansvar läggs numera på

dig som individ. Det är upp till

dig, dina aktieval, det yrke du

haft eller hur din hälsa varit

om du ska få en trygg pension.

Samhället drar sig undan sitt

ansvar. ■

Förortens potential – ta vara på

de starka krafterna

FOTOGRAF: JESPER KLEMEDSSON SOTOMAYOR

Vänta inte på dem som inget gör.

Ta saken i egna händer! Med hjälp

av andra går det att bryta sig ur

sitt sociala utanförskap.

Föreningen Helamalmö kan fungera

som modell för hela Sverige.

● – Men vårt arbete är inte annorlunda

än det som folkrörelserna gjorde en gång,

säger Nicolas Lunabba, gammal elitspelare

i basketklubben Malbas och en

av dem som tog initiativ till det sociala

arbetet i malmöstadsdelen Nydala.

Då, för tjugo år sedan, handlade det om

att finansiera klubbens elitsatsning. Alla

– ”hela Malmö” – skulle omfattas. Sedan

dess har mycket förändras.

– I dag betyder Helamalmö solidaritet.

Hela staden måste bidra. Vi lever i en

av landets mest ojämlika städer, och

måste hitta sätt att fördela de rikedomar

som finns.

Den heliga ilskan

Ilskan är den bästa drivkraften, säger

Nicolas. Den heliga ilskan mot ojämlika

uppväxtförhållanden, i konkurrens med

andra som haft det bättre förspänt från

födseln. En ilska som är konstruktiv och

bygger självförtroende.

– Det är en rättmätig politisk vrede.

Ilskan måste erkännas, men vi bygger

också en gemenskap kring evenemang

och fritidsaktiviteter och tillfredsställer

grundläggande behov som frukost, berättar

Nicolas Lunabba.

Samarbete om gym

Eller som samarbetet med 24/Seven som

byggt ett nytt gym i Nydala helt efter

Helamalmös och ungdomarnas önskemål.

Med sin metod är Helamalmö kanske

det hittills

enda konkreta

svaret på

det som forskarsamhället

på många

håll rekommenderar: kunskapsallianser

mellan medborgarna, forskarna, de lokala

företagen och institutionerna.

– Det stämmer precis! säger Nicolas

Lunabba. Det behövs sociala investeringar

i de parallellsamhällen vi jobbar i,

och det är de boendes uttalade behov som

ska styra.

Per Längby

9


Avskaffa karensavdraget

Karensavdraget är en klassorättvisa.

Många som inte har råd att

vara hemma, särskilt de inom arbetaryrken,

går till jobbet trots att de

är sjuka. Under pandemin har detta

visat sig vara livsfarligt. Den som

kör buss eller städar kan, till skillnad

från den som jobbar med en

dator, inte heller arbeta hemifrån.

Vänsterpartiet vill därför avskaffa

karensavdraget.

KRÖNIKA

Jag tror på en

värld där solidaritet

och rättvisa

är utgångspunkterna

Jag kandiderar till riksdagen då

kampen för demokrati, rättvisa

och solidaritet aldrig varit viktigare.

Jag är jurist och arbetar sedan

länge med asyl- och migrationsrätt.

Det arbetet vill jag fortsätta

med i riksdagen. Rätten till asyl,

att få leva tillsammans med sin

familj samt barns och kvinnors

rättigheter inom utlänningslagstiftningen

är något jag särskilt

vill arbeta för.

Vänsterpartiet har alltid

kämpat för hbtqi-personers rättigheter.

Runt om oss i Europa,

också i Sverige, ser vi att

mänskliga rättigheter begränsas

eller fråntas människor. Det

vill jag förhindra och därför vill

jag sitta i riksdagen.

De bruna krafterna som riskerar

växa sig starka i samhället

vill begränsa rätten till utbildning

och tillgång till en fri och

självständig kultur. I riksdagen

vill jag arbeta för en stark folkhögskola

som ger människor

möjligheten till en andra chans

och för en kultur som utmanar

mer än följer rådande normer.

Jag kandiderar till riksdagen

för att jag tror på och vill kämpa

för en värld där solidaritet och

rättvisa är utgångspunkten och

där samhällets uppgift är att

ta hand om de som har behov

av samhällets omsorg i någon

form. Inte minst gäller detta

barnen. Barn har rätt att bli lyssnade

på även av riksdagen.

Avslutningsvis vill jag uppmana

er att gå och rösta den 11

september. Demokratin måste

försvaras varje dag och att

rösta är att inte ge någon annan

makten över ditt liv.

Charlotta Lagnander,

2:a på riksdagslistan

PERSONALPOLITIK

En bra arbetsgivare

behöver inte leta

personal

Låga löner och dålig arbetsmiljö

gör att Ljusdals kommun

har svårt att rekrytera

och behålla personal något

som revisionen kritiserar.

Vänsterpartiet har förslag på

hur kommunen ska komma

tillrätta med problemen.

● Enligt Ljusdals kommuns

senaste årsredovisning kommer

närmare 20% av dom anställda som

arbetar i kommunen idag, att gå i

pension fram till 2030. Lägg där till

långtidssjukskrivningar och personal

som tröttnat på dålig arbetsmiljö, låga

löner och arbetsvillkor som försämras.

Ljusdals kommuns undersköterskor

ligger på femte plats från botten av

Sveriges kommuner, enligt tidskriften

Kommunalarbetaren.

– I många av våra kommunala verksamheter

jobbar personalen under hård

stress, med låg bemanning och med

tunga lyft som sliter på våra anställda,

säger Vänsterpartiets Sofie Dalberg.

– Det handlar om kvinnodominerade

yrken, där kropparna inte håller fram

till pensionsåldern. Ljusdals kommun

har svårt att rekrytera kompetent personal

och vi i Vänsterpartiet anser att det

är dags att agera.

Kommunen har svårt att rekrytera

sommarvikarier i äldreomsorgen och

vill erbjuda en ersättning på 25 000 kronor

till personal som frivilligt flyttar

sin semester från ordinarie semesterperiod.

Ersättningen beslutade man om

i början av maj, enligt Kommunal i

Ljusdal. Ljusdals kommun och Kommunal

har enligt ett tidigare avtal

från 2020 en ersättning till fastställd

på 15 000 kronor.

– Det är viktigt att kommunens

anställda får en vettig kompensation

i en sån här situation, menar

Sofie. Men vi behöver även tänka på

återhämtning och eventuella konsekvenser.

– Även om detta är ett erbjudande

som är frivilligt så kan vara svårt att

tacka nej till det om det handlar om

personer som lever i en ekonomiskt

utsatt situation. De kanske inte har

möjlighet att tacka nej, oavsett hur

man mår eller orkar. För dessa personer

upplevs kanske inte erbjudandet

som frivilligt.

Hon förklarar att det ska vara vettiga

arbetsvillkor och bra arbetsmiljö.

Scheman som är hållbara och vettiga

löner. Personalen ska ha inflytande,

de vet hur det fungerar på arbetsplatsen

och det bör respekteras. Om en

arbetsplats är välfungerande blir den

också attraktiv vilket skulle gynna

kommunens möjlighet att rekrytera

personal.

Revisionen kritiserar

Revisorer har granskat kommunens

arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Brister påtalades i kommunens

arbete och rekommendationer

lämnades till kommunstyrelsen som

har haft tre år på sig för att genomföra

förbättringar, men utan resultat.

– Vi i Vänsterpartiet menar det inte

är hållbart att köpa in dyra tjänster och

sedan anse att problemet är löst. Jobbet

måste göras! Det gäller såväl politiker

som anställda, menar Sofie Dalberg.

Vänsterpartiets inställning är att

kommunens anställda ska må bra på

arbetet, efter arbetsdagen, och hunnit

göra allt man skulle. Personalen ska

orka ha ett liv utanför jobbet. Kommunen

ska ha kompetenta chefer med

goda ledaregenskaper. Som är lyhörda,

har förmåga att lyfta och hålla samman

personalgrupper och vara tydlig i sitt

ledarskap. Hantera eventuella problem

och ge feedback till personalen.

– Tystnadskultur och svågerpolitik

hör inte hemma på en arbetsplats i

Ljusdals kommun. Vi vill se en öppen

dialog i våra verksamheter. Våra

anställda ska ses som de tillgångar de

är, vara delaktiga i förändringsprocesser,

konsekvensanalyser, handlingsplaner

och förbättringsarbeten, avslutar

Sofie Dalberg. ■

10


Facket vill investera

i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva investeringar

för att ställa om klimatet och bekämpa

arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström,

tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-ekonomer

sammanfattade budskapet i november

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste

pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställningen

påskyndas – att lägga pengar på hög är

inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström

är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

VALLÖFTEN

Vänsterpartiets

politik

Satsningar på lokal och regional nivå. Du kan lita på att när

Vänsterpartiet är med och styr, oavsett om det är i riksdagen,

på regional nivå eller i din kommun så gör vi skillnad. Det är

vårt löfte till dig.

Jämlik och

jämställd vård

Den med störst behov ska få

vård först, enligt lag. Så är

det inte idag. Kön, utbildningsnivå

och ekonomi

påverkar hälsan och vilken

vård vi får. Det vill vi

ändra på.

Billigare och

närmare

kollektivtrafik

Vi vill öka turtätheten och

hålla priserna nere!

Kollektivtrafik är hållbart

resande för miljön, det

måste bli hållbart även

socialt och ekonomiskt!

Bättre

arbetsvillkor och

arbetsmiljö i vården

Vilken sjukvård vi får avgörs till stor del av personalens

arbetsvillkor. Det är mycket stress, för få

anställ da med för lite inflytande

och scheman som

behöver förbättras.

Arbetsvillkoren och

arbetsmiljön för vårdpersonal

som har de

tyngsta arbetsvillkoren

måste förbättras väsentligt,

det ska vi jobba för!

Våra barn

får aldrig

prioriteras

bort!

I svåra tider där vi alla

påverkas av krig, pandemi

och ekonomi, behöver vi

mer än någonsin en trygg

och fungerande välfärd. En

välfärd som är likvärdig och

finns tillgänglig oavsett var

du bor.

Våra barn är det viktigaste

vi har, vår framtid och de har

rätt till bra utbildning och har

rätt att må bra, i både skolan

och hemmet. I Ljusdals kommun

har vi idag stora brister

i våra skolor och det drabbar

både elever och personal.

När Lärarförbundet rankade

Sveriges bästa skolkommun

2021, hamnade Ljusdals

kommun på plats 240 av

290. Vänsterpartiet i Ljusdal

ser allvarligt på detta och

förutsätter att kommunen

nu tar sitt ansvar.

Skolan har prioriterats bort

och vi har sett besparingar

som i slutändan riskerar

att bli väldigt kostsamma.

Besparingar där våra barn

betalar priset med sin hälsa

och sina möjligheter till vidare

studier. Behöriga lärare

som slutar då situationen

inte längre är hållbar.

Vänsterpartiet menar att

skolan är en otroligt viktig

del i det förebyggande arbetet

som gäller både fysisk

och psykisk hälsa, förebygga

kriminalitet och minska

risken för att utveckla missbruk

och leva ett liv i utanförskap.

Kloka investeringar

i skolan och för våra barn, är

investeringar för framtiden

och våra barn ska aldrig

prioriteras bort. ■

Linda Fadzai Rio Lindén

arbetar som fysiker vid xxx och

är vänsterpartiets andra namn på

listan till kommunfullmäktige.

11


SÅ KAN MAN

SÄGA OM VALET

TUFFA

HAR

PLANEN

EN

MED OCH

UTAN

PENGAR

KÄKADE

STÅ PÅ

RAD

HURSA?

KATT-

LJUD

PLATTA

DEN ÄR

NOVEM-

BER

ETT

UDDA

TAL

VILL VI

JUBLA


RÖDA

PÅ FÄLT

OK

UR VUL-

KANEN

LITET

KRYPIN

STRÖM-

ENHET

HAN

MÄRK-

TES

SLAG

ÄR INTE

SÄLLAN

SÄLLAR

VILLE

REXED

URDEL

HON

HAR

HORN

BOULE-

BOLL

KING-

BOK

ÄR

FATTIGA

KÄFT

BAR-

SKRAPA

GER

MJÖLK

REGEL-

BROTT

OM-

FÅNGET

RÄDDA

OCH

TAFATTA

TRÄD

STACK-

ARE

EUROPAS

NÄST

LÄNGSTA

KLARA

DEGER-

MARK

MYR-

DAL

HÅLLS I

I EKA

MÄKLA

MANNEN

VÅT

DÅLIG

GRUND

OMGER

INGE-

MANS-

LAND

GNYDDE

I

KYRKAN

1500

TIMMAR

LENA

ODEN


PROP-

PADE


GRAN

FÖRE

KRUKA

MUSIK-

SPELARE

MED

ÖVNING

KALAS

VIV

BLOMST-

RAR

TEFAT

ANTI-

LOP

KLIPPER

EJ EN-

FÄRGAD

GAMMAL

GRAV

MELODI

JAGET

FEMTIO

INNE-

HAV

ARLA

PÅ STEN-

KAKA

UNDER-

GÖR-

ANDE

DRYCKEN

PÅ KNIV

KUNDE

TAS TILL

1929

FRÅN

VARG

TRÖT-

TAR MED

LAG

HATET

BALANSE-

RAR VÅG

EN KIND-

VALL

VILL HON

INTE

KALLAS

HO

LUST

TÄNDER

SÅDANA

STATIV

STÅR EJ

SJÄLVA


TRÄD

SEG

BUSKE

GÖR

TJOCK-

IS

KELIGA

FINNS

I MJÖLK

GRIPER

SOBO

GILLAR

STEN

TRÖJA

ÄR

MASKA

VULKAN-

FENOMEN

FART-

FYLLD

INTE

RÖTA

GOBI

FAKE

NEWS

LÄGG

RÄTT

SEDEL

KAN

MAN I

RING

ÄR VI

BEROEN-

DE AV

TRALL

KRYP

RÖSE

ÄR

AKRO-

BAT

VÄTTE

FYLLS

STÅR PÅ

BRÄDE

BASEN

STATER

SNÄRTA

GER

ANDNÖD

TUR

PUDER

TANKE

RINNER

RÖTT I

SVALKAR

MÅTT

TÄNDE

ETT

LJUS

ANGAV

KLARA

OCH

TYDLIGA

LEDER

LÄNK

TILL

BASKER

GARVA

SLÅ

SMÖR-

KNIVS-

VIRKE

RÖST

GENOM-

SKIN-

LIG

VOLVO

SKA

MJÖLK-

TAND

TEMAN

LINJE

GÖMD

TORKEN

LYFTE

GOD

TALARE

BADA I

SAUNA

UR OCH

IFRÅN

HERME-

LIN

STRECK

KAN

VARA

SKARP

OND

BERG-

MAN

VID RÅN

GÖR

SKÖNT

ANNAT

PARTI

RIKTNIN-

GAR

"FEL" LAG

FÖR BÅDA

DE

FRANCE

PÅ RÄK-

NINGEN

VINT-

RIG RAD

FRUKTAS

I ORTER

START-

TAL

DIGER

KANAL

SNOR

OM

OFTAST

PÅ GATA

BALT

GÅR OFTA

UNDER PÅ

SJÖN

FINT I

NAMN

HAR

TESER

USCH!

KÖP-

FEST

INRE

KANAL

ÄR

AUTO-

BAHN

HAR

SATIR

HAR

HORN

VISAR

TIDEN

ÄR

KASSA

KASSAR

MENING

KOPP-

GREPP

EFTER

FLOD

AVANT

LITEN

ORK-

ESTER

DURY

EJ

DÄRINNE

SOM

HÖR HIT

HÄRDAR

JOULE

SLASK

UPP-

SATSER

KATT

GÖR

KONST-

NÄR

AVLIDA

LITEN

ASK

OBSO-

LET

Ö-RING

HALK-

ADE

DEN KAN

INNE-

HÅLLA

ÄGG

BÖR

STÅ-

UPPARE

MÄRKES-

ORD

GOT-

LAND

ÄR EN

SED

SÖNDAG

11

SEPTEMBER

Din röst gör

skillnad

Varje röst räknas och väldigt

få röster kan göra skillnaden.

Det finns exempel när en

enda röst avgjort.

Så röstar du

Söndag 11 september

kl 08–20

Du ska ha fått ett röstkort

hem i brevlådan. Den

säger att du är upptagen

i röstlängden. På val.se

finns all information om

valet.

Ångrar du din

lagda röst?

Om du förtidsröstat men

ångra ditt val, så kan du

rösta igen i vallokalen.

Bara den rösten som lagts

i vallokalen på valdagen

räknas då.

INTE

HITTA

INTE

VÅRT

TV-

SERIE

Lös vårt korsord - lösning på hemsidan 4 september

gavleborg.vansterpartiet.se/korsord

Dina valsedlar i

Ljusdal!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!