13.09.2022 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 3 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NYHETSBREV #3 <strong>2022</strong><br />

Sommarläger skapar<br />

minnen för livet!<br />

Humanitära insatser i Ukraina<br />

Skolstart!<br />

Utbildning avgör barnens framtid!


LEDAREN<br />

Det börjar med dig och mig!<br />

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har<br />

Hjärta till Hjärta fått gåvor på nära<br />

2 miljoner kronor!<br />

Tack för ditt varma hjärta, ditt engagemang<br />

och förtroende.<br />

I allt mänskligt mörker och lidande<br />

tackar jag Gud för att vi får vara Hans<br />

redskap, tillsammans sprider vi ljus och<br />

hopp för våra medmänniskor i Ukraina.<br />

Fram till dags dato har vi gjort en<br />

rad livsviktiga insatser och vi kommer<br />

att göra allt vi kan för att fortsätta<br />

rädda liv och lindra nöd. Läs mer på<br />

följande sidor.<br />

Valet är över och vi har troligen ett<br />

förändrat politiskt läge i Sverige.<br />

Hjärta till Hjärta är ingen politisk<br />

organisation, men vi påverkas förstås<br />

av politiska beslut.<br />

Vårt uppdrag är att på gräsrotsnivå<br />

bidra till ett medmänskligt och inkluderande<br />

samhälle, både i Sverige och<br />

internationellt.<br />

Ett samhälle byggs underifrån och<br />

kedjan är inte starkare än dess svagaste<br />

länk. Oavsett politiska åsikter<br />

och maktpositioner finns det ett ansvar<br />

som ingen kan skjuta ifrån sig, nämligen<br />

att erkänna varje människas unika<br />

och okränkbara värde samt att skapa<br />

förutsättningar för alla människor<br />

som bor i Sverige att inkluderas i vår<br />

samhällsgemenskap. Likafullt måste vi<br />

"Det är i mötet<br />

och samtalet med<br />

varandra vi bygger<br />

broar och skapar<br />

tillit"<br />

värna vår hittills starka solidaritet med<br />

fattigare och mindre utvecklade länder.<br />

Vi kan knappast lägga hela det<br />

ansvaret på våra folkvalda och myndigheter.<br />

Om vi verkligen värdesätter<br />

demokratin inser vi att det börjar med<br />

dig och mig.<br />

Nyligen stod jag i en hiss i Malmö när<br />

ett spansktalande par kom in. De sökte<br />

min blick och hälsade god morgon på<br />

bruten engelska.<br />

- Vilket fint land och hög levnadsstandard<br />

ni har, sade de glatt. Jag<br />

instämde och vi växlade ytterligare<br />

några ord. När jag klev av önskade vi<br />

varandra en fin dag. Jag reflekterade<br />

över deras intryck av Sverige och min<br />

tacksamhet över att få leva här svepte<br />

över mig, men mest kände jag mig<br />

upprymd efter vårt korta samtal. Det<br />

gör så mycket att möta någons blick<br />

och att utbyta några vänliga ord.<br />

Det kan vi bli bättre på i vår kultur,<br />

för det är i mötet och samtalet med varandra<br />

vi bygger broar och skapar tillit.<br />

Det är så vi övervinner våra rädslor för<br />

det främmande, omprövar våra fördomar<br />

och kanske finner en ny vän! Det<br />

är i mötet med andra som våra hjärtan<br />

berörs, och alla kan göra något för<br />

någon. Det börjar med dig och mig.<br />

Jag gläds över rapporterna från årets<br />

sommarläger för utsatta barn i Albanien<br />

och Rumänien. Tack till dig som har<br />

stöttat dessa läger – du har varit med och<br />

skänkt barnen ljusa minnen för livet!<br />

Nu är det höst och det innebär<br />

skolstart för alla de barn som går i<br />

after schoolprogram i våra verksamhetsländer.<br />

Tack för att du står med<br />

i vårt långsiktiga arbete för barnens<br />

framtid – utbildning är den viktigaste<br />

faktorn för förändring!<br />

Jag vill uppmuntra dig att läsa intervjun<br />

med Urban Widholm som med<br />

en obeveklig optimism och ett stort<br />

engagemang för människor omsätter<br />

sin kristna tro i praktisk handling!<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé redaktion Mikael Joumé & Mattias Lindsmyr personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta och partnerorganisationer<br />

2 HJÄRTA TILL HJÄRTA 2#<strong>2022</strong>


Helhjärtat<br />

engagemang med<br />

Urban Widholm!<br />

Om...<br />

Namn: Urban Widholm<br />

Ålder: 70 år<br />

Familj: Hustrun Solweig<br />

Bor: Undersåker i Jämtland<br />

Sysselsättning: Pensionär med<br />

ett stort socialt engagemang,<br />

under <strong>2022</strong> handlar mycket om<br />

insamling till förmån för Ukraina!<br />

Hej Urban, du är sedan många år välkänd<br />

för ditt sociala engagemang och<br />

du brukar bland annat omnämnas<br />

som visionär och social entreprenör.<br />

Vilka är dina hjärtefrågor?<br />

Urban skrattar gott och utbrister -<br />

Herren är en, sedan är min uppgift att<br />

göra livet så bra som möjligt för mina<br />

medmänniskor, min familj och mig<br />

själv. Jag är uppvuxen i en kristen familj<br />

och det har förstås format mig genom<br />

livet. En drivkraft har alltid varit att alla<br />

ska med och jag tänker helhet; ande,<br />

kropp och själ. Den gyllene regeln är<br />

också vägledande i mitt liv.<br />

Jag älskar Churchills citat; Om man<br />

inte ändrar sig kan man inte ändra på<br />

någonting.<br />

Jag inspireras av många människor<br />

som är sociala stilbildare, Martin Luther<br />

King, Moder Teresa mfl.<br />

- När man pratar om hjärtefrågor kokar<br />

det ner till att jag är en doer; Jag vill<br />

göra saker och jag har gjort mycket! Jag<br />

har sprungit och cyklat över hela Sverige<br />

och samlat in pengar. Det ska vara kort<br />

från tanke till handling. Det viktiga är<br />

att lyssna på människor, deras perspektiv<br />

och även sina motståndare. Gör saker<br />

enkelt, det är också en devis.<br />

Jag vet inte mycket om morgondagen,<br />

jag kan ha en idé men inte veta, och så<br />

plötsligt får jag se hur pusselbitarna<br />

faller på plats. Människor och människo-<br />

mötet är min stora drivkraft.<br />

- Mitt engagemang för nyanlända och<br />

integration började när jag och min fru<br />

Solweig ägde ett hotell i Åre.<br />

Åre tog emot många nyanlända vid den<br />

här tiden och tillsammans med andra<br />

såg jag möjligheter att ge dem sysselsättning.<br />

På den vägen har jag utbildat<br />

städpersonal i massor. Solcellsmontörer<br />

är en annan utbildning som fungerar för<br />

många som är nya i vårt land.<br />

Under <strong>2022</strong> har du engagerat dig för<br />

Ukraina och du samverkar bland<br />

annat med Hjärta till Hjärta, vilket vi<br />

är mycket glada och tacksamma för.<br />

Vad är det du gör?<br />

- Det började med att jag fick en fråga<br />

från min gode vän, Frank, som tillsammans<br />

med andra arbetade med att köpa<br />

och transportera ambulanser, mat och<br />

kläder till Ukraina!<br />

Detta visste jag förstås inte i januari.<br />

Därför är det bra att vara pensionär – jag<br />

kunde snabbt engagera mig när frågan<br />

kom och behovet uppstod. Så nu reser<br />

jag runt i Sverige och informerar om<br />

behoven och samlar in resurser så att vi<br />

kan skicka fler ambulanser, mer mat och<br />

kläder till Ukraina. Behoven är enorma!<br />

Jag har på mitt hjärta att jag ska hjälpa<br />

Gud att göra allt han behöver hjälp med.<br />

"Vi måste fortsätta<br />

att skänka framtidstro<br />

och hopp till alla<br />

människor"<br />

Vad tror du om samhällsutvecklingen<br />

i Sverige och vad kan vi göra för<br />

att bidra till ett gott och mer medmänskligt<br />

samhälle?<br />

- Jag tror att vi har en strålande framtid<br />

i Sverige! Ett exempel är ett projekt i<br />

Vivalla där 45 ungdomar från utsatta<br />

områden har fått sysselsättning inom IT<br />

och industriutveckling.<br />

Dessa ungdomar har språket, kulturförståelsen<br />

och nu en vettig sysselsättning.<br />

Det besparar samhället flera hundra<br />

miljoner genom minskad kriminalitet<br />

och stödinsatser.<br />

Det gäller att det finns modiga männi-<br />

skor som vågar tänka och göra nytt.<br />

Jag upplever att vi ofta fastnar i<br />

byråkrati, lagar och regler som begränsar<br />

istället för utvecklar vårt samhälle! Här<br />

har våra politiker ett stort ansvar att<br />

våga tänka och göra utanför boxen.<br />

Jag har ett annat citat som jag tycker<br />

är träffande: Framgången är inte slutgiltig,<br />

misslyckande är inte slutet, det är<br />

modet att fortsätta som räknas!<br />

- Vi måste fortsätta tro på vår framtid.<br />

Jag är inte den som klagar över allt elände.<br />

Min uppgift är att plantera ett träd till,<br />

även om det kan blåsa ned imorgon.<br />

Jag tror mycket på second handverksamhet<br />

framöver. Det är en pulsåder för<br />

hållbarhet, engagemang och utveckling.<br />

Här har våra församlingar ett stort<br />

arbete att göra: de måste tänka större,<br />

inte på bara de egna medlemmarna –<br />

hela staden och samhället måste med!<br />

Hjärta till Hjärta har många fantastiska<br />

medlemmar och understödjare.<br />

Vad vill du hälsa dem?<br />

- Att de ska gå till er butik i Linköping<br />

och de andra butikerna, se den fantastiska<br />

exponeringen och ta del av den<br />

fina verksamheten och kulturen.<br />

Till alla understödjare vill jag uppmuntra<br />

er alla att fortsätta stödja <strong>Hjärtat</strong><br />

till Hjärtas livsviktiga arbete i Ukraina<br />

och de andra verksamhetsländerna.<br />

Vi måste fortsätta att skänka framtidstro<br />

och hopp till alla människor!<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 2#<strong>2022</strong> 3


UKRAINA<br />

Med<br />

för Ukraina!<br />

Hjälpen når fram!<br />

Era hjärtan berördes verkligen av det ofattbara och fasansfulla kriget i Ukraina. Tack vare<br />

ett fantastiskt engagemang från så många människor har Hjärta till Hjärta kunnat agera<br />

snabbt och regelbundet med humanitärt bistånd på plats i Ukraina, Rumänien, Bulgarien<br />

och Sverige. Gåvor på närmare 2 miljoner kronor omsätts nu i livräddande insatser!<br />

Hjärta till Hjärta gör det vårt namn<br />

vittnar om; direkta insatser på gräsrotsnivå<br />

i en värdekedja som vilar på<br />

personliga relationer och förtroende.<br />

På så sätt vet vi att hjälpen snabbt når<br />

fram till människor i nöd. Vi samarbetar<br />

med befintliga partnerorganisationer<br />

men har också sökt nya vägar för att<br />

rädda liv och lindra nöd.<br />

Tusentals ton mat<br />

Vi samarbetar med Evangeliska Frikyrkan<br />

som ger stöd till Ukrainska<br />

Baptistunionens humanitära insatser i<br />

städer och byar där de har sina lokala<br />

församlingar. Tusentals ton mat och<br />

förnödenheter har delats ut. Över 100<br />

000 människor på flykt har fått sängplatser<br />

och tillfälliga boenden.<br />

Hjälpen når fram<br />

Vi har fortsatt att skicka humanitärt bistånd<br />

till Kilia i Odessaregionen och har<br />

när augusti passerat varit med och fört<br />

in fem hjälpsändningar som alla gjort<br />

stor skillnad för utsatta människor.<br />

Det handlar om mat, hygien-<br />

produkter, kläder, filtar, sovsäckar och<br />

inte minst blöjor som är en bristvara.<br />

I regionen finns många människor på<br />

flykt, men även ukrainare som inte<br />

flytt sina hem har det svårt att klara<br />

vardagen i ett hårt pressat samhälle,<br />

där basvaror saknas och arbetstillfällen<br />

gått förlorade. Vid den andra<br />

hjälpsändningen var Mattias Lindsmyr<br />

och Mikael Joumé från Hjärta till<br />

Hjärta med i kortegen med tre skåpbilar<br />

och fyra ton förnödenheter som<br />

åkte in i Ukraina med destination<br />

Kilia. Flyglarm och raketbeskjutning,<br />

skyttegravar, minerade sädesfält,<br />

tungt beväpnade soldater vid ständigt<br />

återkommande vägspärrar, stängda<br />

skolor, bensinmackar utan bränsle,<br />

nedmonterade väg- och gatuskyltar,<br />

brist på basvaror i butiker och många<br />

människor som du och jag på flykt för<br />

sina liv var en syn och upplevelse som<br />

etsat sig fast i minnet för alltid.<br />

Ett ljus i det kompakta mörkret<br />

var hur många som fick hjälp och<br />

hur välorganiserat det humanitära<br />

biståndet var. Hjälpen når fram<br />

till de mest behövande och det är<br />

många, i maj månad fick 300 särskilt<br />

utsatta människor bistånd<br />

genom de två församlingarna.<br />

Humanitära hjälpsändningar lastades i Rumänien för vidare transport till Odessaregionen i Ukraina. Trots flera vägspärrar och militärkontroller<br />

nådde hjälpen fram!<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 2#<strong>2022</strong>


Mattias Lindsmyr och Mikael Joumé tillsammans<br />

med pastorerna i de lokala Baptistförsamlingarna.<br />

Den lilla familjen flydde från kriget<br />

i Cherson och får nu stöd från<br />

Baptistförsamlingen i Kilia.<br />

"Så länge det finns<br />

behov och resurser<br />

kommer Hjärta till<br />

Hjärta att genomföra<br />

humanitära insatser"<br />

Flyktingboende i Rumänien<br />

Under de inledande månaderna av<br />

kriget har vi stöttat Somebody Cares<br />

flyktingboende i Rumänien. Över 400<br />

personer har vistats längre eller kortare<br />

tid på boendet. Alla familjer har nu<br />

återvänt till Ukraina eller åkt vidare<br />

mot andra destinationer i Europa och<br />

andra delar av världen. Insatsen var<br />

väldigt meningsfull och viktig där och<br />

då och gården står fortfarande redo att<br />

ta emot nya flyktingar om behovet på<br />

nytt skulle uppstå.<br />

Matkassar till mammor och barn<br />

I Bulgarien har vi tillsammans med<br />

Bulgarian Aid Mission delat ut mat-<br />

paket till många ukrainska mammor<br />

och barn som befinner sig på flykt<br />

i Sofia. Vid ett tillfälle delades 150<br />

matkassar ut med hjälp av en ukrainsk<br />

förening som genom sitt nätverk<br />

hjälpte till att kontakta och informera<br />

om insatsen till dem med störst behov.<br />

hundratals flyktingar transporterats<br />

från Polen till Sverige med buss och<br />

väl här fått hjälp med boende och stöd<br />

i kontakten med Migrationsverket för<br />

att få det stöd de har rätt till enligt<br />

det så kallade massflyktsdirektivet.<br />

Monsterambulansen<br />

Under våren mobiliserades resurser för<br />

att införskaffa och vidareförmedla ett<br />

mycket speciellt ekipage som snabbt<br />

kom att kallas monsterambulansen.<br />

Det är en mobil, sjukvårdsutrustad<br />

trailer med fyra vårdplatser. I dialog<br />

medUkrainska myndigheter diskuterades<br />

möjligheten att ställa upp<br />

ekipaget i anslutning till de direkta<br />

krigszonerna för att på plats ge akut<br />

och livräddande vård till skadade<br />

ukrainska soldater. I mitten av juni<br />

överlämnades monsterambulansen<br />

av en svensk delegation till ukrainska<br />

myndigheter som också utbildades i<br />

handhavandet av ekipaget.<br />

Det är svårt att få rapporter från ett<br />

land i krig, men enligt tillförlitliga<br />

uppgifter används monsterambulansen<br />

för tillfället som en ambulerande<br />

blodgivarcentral, detta på grund av det<br />

ökande behovet av blodtransfusioner<br />

till skadade ukrainska medborgare.<br />

Fortsatta insatser<br />

Så länge det finns behov och resurser<br />

kommer Hjärta till Hjärta att genomföra<br />

humanitära insatser i Ukraina.<br />

Under hösten fokuserar vi främst på<br />

hjälpsändningar med mat, kläder,<br />

filtar och andra förnödenheter. Låt oss<br />

be för ett slut på krigets fasor.<br />

Tack för allt ni har gjort och fortsatt<br />

gör för våra medmänniskor i Ukraina!<br />

Bussar räddar liv<br />

Vi har också funnits med och stöttat<br />

Solrosbuss-initiativet genom vilket<br />

Monsterambulansen används som en ambulerande blodgivarcentral, detta på grund av det<br />

ökande behovet av blodtransfusioner till skadade ukrainska medborgare<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 2#<strong>2022</strong> 5


SOCIAL OMSORG<br />

Sommarläger gav<br />

minnen för livet!<br />

Om du har varit på sommarläger<br />

så minns du känslan<br />

av spänning och förväntan<br />

när du satte dig i bussen på<br />

väg till sommarens stora<br />

höjdpunkt. Många av barnen<br />

och ungdomarna i våra<br />

after school-program har<br />

aldrig varit på läger, och<br />

att de fick uppleva detta har<br />

bidragit till att också dessa<br />

unga har härliga minnen att<br />

se tillbaka på och något att<br />

se fram emot nästa sommar.<br />

I år har vi tillsammans med våra<br />

partnerorganisationer anordnat<br />

läger i Albanien och Rumänien för<br />

över 150 barn och ungdomar.<br />

Du är värdefull!<br />

Jag hade förmånen att veckan efter<br />

midsommar åka till Albanien för att<br />

vara med på World of Life´s sommarläger<br />

vid adriatiska havet. Barnen var<br />

i åldrarna 10-15 år och jag möttes av<br />

sådan glädje, liv och fullt ös under<br />

mina dagar tillsammans med dem.<br />

Dagen startade med samling där man<br />

pratade om temat för lägret: Du är<br />

värdefull!<br />

Budskapet var kreativt förmedlat<br />

genom sång, drama och berättande<br />

från de duktiga ledarna på lägret. När<br />

samlingen var klar rörde vi oss mot<br />

den fantastiska stranden där vi badade,<br />

lekte lekar och hade det härligt tillsammans<br />

under några timmar. Efter<br />

detta var det lunch och vila och efter<br />

ytterligare tid på stranden var det<br />

kvällssamling där budskapet om allas<br />

värde återigen betonades. Vid kvällsmaten<br />

var det ofta hög musik, mycket<br />

dans, bus och härlig gemenskap tills<br />

ganska sent på kvällen.<br />

Det jag slogs av var ledarnas fina<br />

relation med barnen, ständigt närvarande<br />

och bekräftande visade de<br />

omsorg och tog sig tid för varje individ.<br />

Det var tydligt att barnen kände sig<br />

trygga, sedda och älskade och det är<br />

kanske det viktigaste av allt, särskilt<br />

när många av dem till vardags lever i<br />

relativt otrygga hemförhållanden.<br />

Den sista veckan var en grupp med<br />

barn och ungdomar med speciella<br />

behov på lägret tillsammans med sina<br />

föräldrar. I samhället i stort ges inte<br />

utrymme för dessa barn och att kunna<br />

få vara med på en aktivitet som är<br />

anpassad efter deras behov, på deras<br />

villkor och med fokus på att ge dem<br />

en oförglömlig upplevelse var såklart<br />

mycket uppskattat av alla.<br />

Var modig!<br />

I Rumänien har 20 barn från<br />

Somebody Cares varit på läger, en<br />

grupp på en lägergård som drivs av<br />

organisationen Word of Life som är<br />

specialiserade på att anordna läger för<br />

barn och ungdomar. Var modig! löd<br />

temat och aktiviteter och samlingar<br />

avlöste varandra. Att få komma på ett<br />

stort läger tillsammans med andra<br />

barn och ungdomar gör intryck och<br />

hela gänget vill såklart åka nästa år<br />

igen. En grupp barn har varit på musikläger<br />

och då musik är ett ämne på<br />

after school i Troislav så blir det till<br />

Roliga aktiviteter fyllde dagarna<br />

på lägret i Albanien


stor inspiration för deltagarna.<br />

Tolv barn från FDES after school i<br />

Buzau fick i år möjlighet att åka på ett<br />

längre läger. De kom till en lägergård<br />

där det var många andra barn och<br />

grupper på läger samtidigt, hela 70<br />

barn totalt.<br />

De har fått göra roliga och intressanta<br />

aktiviteter och de underbara upplevelserna<br />

de fått blir minnen att bära<br />

med sig för resten av deras liv, säger<br />

Valentina Preda som är ansvarig för<br />

FDES after school-verksamhet. De har<br />

gått på skattjakt, hoppat trampolin,<br />

kört Segway, pysslat, byggt, åkt<br />

trampbåt och avslutat kvällarna med<br />

musik och härlig gemenskap runt<br />

lägerelden. Barnen från Buzau är från<br />

romska familjer och här på lägret fick<br />

de en unik möjlighet att träffa och leka<br />

med barn med annan bakgrund än de<br />

själva och de fick många nya vänner.<br />

Förväntansfulla elever från Buzau anländer till lägergården<br />

Rasismens fula ansikte…<br />

Mitt i allt det fantastiska fanns det<br />

också utmaningar som handlade om<br />

vuxna människors rasism och nedvärderande<br />

syn på romer. Barnen från<br />

Buzau fick tydligt veta av lägerchefen<br />

att de hade ögonen på sig och attityden<br />

skapade en tråkig känsla, framförallt<br />

under lägrets första dagar. När barnen<br />

bevisade hur duktiga och fina de är<br />

ändrades attityden något men inte<br />

tillräckligt för att FDES ska komma<br />

tillbaka med nya barn något annat<br />

år. Detta är en verklighet som romska<br />

barn och deras familjer brottas med i<br />

sin vardag och därför är det viktigt att<br />

berätta också om detta.<br />

- Det finns inget vackrare i livet än<br />

glädjen i ett barns ansikte och alla<br />

dessa leenden jag sett på lägret. Det<br />

är ett kvitto på att ni, alla fantastiska<br />

understödjare till Hjärta till Hjärta,<br />

har varit med och gett dessa barn en<br />

underbar upplevelse, säger Valentina<br />

som avslutning på sin rapport från<br />

sommarlägret.<br />

117 barn var på läger i Albanien, på bilden är gruppen med 10-15 åringar<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 2#<strong>2022</strong> 7


GE BARNEN EN FIN SKOLSTART!<br />

Utbildning är en förutsättning för att ta sig ur fattigdom,<br />

förtryckande strukturer och utanförskap.<br />

Genom After School, en kombination av lärarledd läxhjälp och fritidshem som tar vid<br />

efter den vanliga skoldagen, verkar vi för att barn ska gå i skolan och slutföra sin utbildning.<br />

I en trygg och varm miljö får barnen hjälp med läxor, de får ett varmt mål mat och<br />

de erbjuds möjlighet att delta i bland annat sportaktiviteter och musikundervisning.<br />

Nu är det skolstart och barnen behöver ditt stöd!<br />

Det kostar i genomsnitt 460 kr/månad eller 23 kr/dag<br />

för ett barn i After School. Då ingår studiematerial, mat,<br />

lärarlöner, hyror, transport och alla fritidsaktiviteter.<br />

Skänk efter förmåga – varje gåva är värdefull!<br />

Swish: 900 78 57 eller BG: 900-7857<br />

Märk gåvan: Utbildning<br />

Varmt tack för din gåva!<br />

HELHJÄRTAT!<br />

Under hösten anordnar Hjärta till Hjärta en mötesserie – Helhjärtat - i vårt mysiga café i Linköping.<br />

Välkomna att lyssna till inspirerande talare/föreläsare med ett stort engagemang för sociala frågor<br />

och samhällsutveckling. Frågestund och kaffeservering.<br />

Onsdag 19 okt: Den gudomliga kommunikationen – Musiken!<br />

Birgitta Andersson, musikterapeut<br />

Onsdag 16 nov: Att vara medmänniska<br />

Urban Widholm, social entreprenör<br />

Tid: 18:00 – 19:30. Second Handbutiken håller extraöppet 17:00-18:00.<br />

Var: Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, Linköping<br />

Entré: 50 kronor inkl. kaffe/smörgås. Gratis för medlemmar.<br />

Birgitta<br />

Urban<br />

Möjlighet att teckna medlemskap på plats, 250 kr för återstoden av <strong>2022</strong> samt hela 2023.<br />

Butiken håller extra öppet mellan 17:00-18:00 för betalande/medlemmar.<br />

10 % rabatt för medlemmar (gäller ordinarie priser).<br />

Överskottet från entré och butiksförsäljning går till Hjärta till Hjärtas sociala arbete.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!