13.11.2022 Views

Hjärtat Nyhetsbrev 4 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NYHETSBREV #4 <strong>2022</strong><br />

Omsorg och<br />

medmänsklighet<br />

för en värld i kris<br />

Årets julklapp – Matkassen!


LEDAREN<br />

BEVARA SOLIDARITETEN MED<br />

DE MINSTA OCH SVAGASTE<br />

Vi befinner oss mitt i en skenande inflation.<br />

Allting blir dyrare och jag är nog<br />

inte ensam om att muttra över priserna<br />

på smör och kaffe i matvarubutiken.<br />

Oron för privatekonomin har slagit<br />

fäste i oss vilket bland annat visar sig<br />

genom minskad konsumtion. Företag<br />

varslar sina anställda, konkurserna ökar<br />

och analytikerna förutspår en kommande<br />

lågkonjunktur.<br />

Samtidigt tänker jag att vi lever i ett av<br />

världens rikaste länder. De allra flesta av<br />

oss kommer fortsatt ha tak över huvudet,<br />

kläder på kroppen och mat i magen.<br />

Jo, vi får nog göra avkall på en del. Vi<br />

kanske inte alltid kan unna oss det där<br />

lilla extra när andan faller på. Impulsköpen<br />

blir färre.<br />

Jag tror att det är bra för mänskligheten,<br />

inte minst för kommande generationer.<br />

Historien visar att människan<br />

sällan inskränker sin bekvämlighet på<br />

frivilliga grunder.<br />

Mitt i en brinnande klimatkris och<br />

ett krig i vår närhet som eldar på<br />

inflationen är det nog precis det här som<br />

behövs; yttre omständigheter som<br />

tvingar oss att ändra våra klimatpåverkande<br />

beteendemönster. I september<br />

minskade hushållens elförbrukning<br />

med 18 % jämfört med samma period<br />

förra året. De flesta har fortfarande<br />

ljus, värme och laddade mobiltelefoner,<br />

men vi tänker till. Många inser att det<br />

finns en gräns för hur mycket kläder vi<br />

behöver i garderoben och att vi kan ha de<br />

där jeansen ett tag till. Fler planerar sin<br />

matlagning och rapporter pekar på att<br />

vi redan nu kastar mindre mat. Faktum<br />

är att vi i ganska många år har levt ett<br />

privilegierat liv med låga räntekostnader<br />

och ständigt växande privatekonomi.<br />

Vi må klaga över sakernas tillstånd nu,<br />

”Det är ingen<br />

mänsklig rättighet<br />

att ha två bilar på<br />

uppfarten"<br />

men det är faktiskt ingen mänsklig<br />

rättighet att ha två bilar på uppfarten,<br />

fem streamingtjänster och att resa på<br />

både sommar- och vintersemester. Jag<br />

raljerar lite och jag vet att många av er,<br />

våra trogna medlemmar och månadsgivare,<br />

är äldre daglediga som lever ett<br />

på många sätt återhållsamt liv. En del<br />

av er är ensamstående med en måttfull<br />

pension som ska räcka till mycket. Jag<br />

vet att ni ger från hjärtat av ett litet<br />

överflöd för att hjälpa dem som inte<br />

har något överflöd alls. Om ni bara<br />

visste hur tacksam jag är och hur ofta<br />

jag tackar Gud för er!<br />

Men jag är också lite orolig, för när<br />

vi som privatpersoner ser över vår<br />

ekonomi och skär bort icke nödvändiga<br />

kostnader finns det en risk att vi<br />

minskar vårt givande till hjälpverksamhet,<br />

detta i en tid när nöden och<br />

behoven ökar bland de allra fattigaste.<br />

Jag hoppas att de flesta av er i praktisk<br />

handling bevarar solidariteten med<br />

de minsta och svagaste, för hjälpen<br />

behövs mer än någonsin. Era gåvor gör<br />

att utsatta barn i Östeuropa kan somna<br />

mätta och varma på julaftonskvällen.<br />

Våra insatser för krigstraumatiserade<br />

familjer i Ukraina kan vara skillnaden<br />

mellan liv och död under den bistra<br />

vintern.<br />

Julen är den tid då fattigdom och<br />

utanförskap blir som allra tydligast.<br />

Tack för att du är<br />

med och sprider<br />

hopp och ljus.<br />

Med önskan om<br />

en välsignad jul!<br />

Mikael Joumé<br />

Direktor<br />

adress Hjärta till Hjärta, Attorpsgatan 10, 582 73 Linköping telefon 013-12 46 11 e-post info@hearttoheart.se<br />

ansvarig utgivare Mikael Joumé redaktion Mikael Joumé & Mattias Lindsmyr personuppgiftshantering personuppgifter@hearttoheart.se<br />

bankgiro 900-7857 swish 900 78 57 hemsida www.hjartatillhjarta.se facebook www.facebook.com/hearttoheart.se<br />

instagram hjartatillhjarta_sverige grafisk form Hjärta till Hjärta foto Hjärta till Hjärta och partnerorganisationer<br />

2 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2022</strong>


Årets julklapp!<br />

Skänk en matkasse till en utsatt familj<br />

– få ett fint gåvogram!<br />

Allt fler medmänniskor kastas ut i fattigdom<br />

till följd av kriget i Ukraina, inflationen och<br />

kraftigt ökande levnadskostnader. Hungern är<br />

ett faktum.<br />

Tillsammans med våra partnerorganisationer<br />

delar vi ut matkassar till hundratals särskilt utsatta<br />

familjer i våra verksamhetsländer. En matkasse<br />

som inhandlas i respektive land innehåller<br />

basvaror för en flerbarnsfamilj. Den kostar<br />

mellan 250-350 kr och räcker i cirka tio dagar.<br />

Skänk efter förmåga, varje krona är ytterst<br />

värdefull. Tack för din gåva som lindrar hunger!<br />

Så här gör du:<br />

Läs mer och beställ ditt<br />

gåvogram här:<br />

hjartatillhjarta.se/matkasse<br />

Eller ring: 013-12 46 11,<br />

vardagar mellan kl. 9-12.<br />

G Å V OGRAM<br />

Matkasse<br />

God Jul mamma och pappa<br />

önskar<br />

Johannes med familj<br />

Allt fler medmänniskor kastas ut i fattigdom till följd av<br />

kriget i Ukraina och inflationen. Hungern är ett faktum.<br />

Tillsammans med lokala partnerorganisationer delar<br />

Hjärta till Hjärta ut matkassar till särskilt utsatta<br />

familjer i våra verksamhetsländer.<br />

Tack för gåvan som lindrar hunger.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2022</strong> 3


UKRAINA<br />

OMSORG OCH MEDMÄNSKLIGHET<br />

FÖR EN VÄRLD I KRIS!<br />

Vi lever i en mycket utmanande tid där världsläget påverkar våra länders ekonomier på<br />

många nivåer. Oron för framtiden är påtaglig vilket gestaltas i mediarapporteringen,<br />

politiska åtgärdsförslag och i vanliga människors beteende. De flesta av oss ser om vårt<br />

eget hus, konsumtionsmönster ändras och onödiga utgifter prioriteras bort. Men låt oss<br />

inte prioritera bort givmildheten och viljan att stå tillsammans med de mest utsatta,<br />

även om det innebär att vi får avstå något för vår egen bekvämlighet.<br />

Vi vill tro att vi tillsammans, trots att<br />

det har blivit dyrare att bo och leva i<br />

Sverige, kan se till att även detta år ge<br />

frikostigt till de mest utsatta familjerna<br />

i Ukraina, Rumänien, Bulgarien,<br />

Albanien och Lettland. Vi vill att våra<br />

medmänniskor i Östeuropa ska kunna<br />

äta sig mätta, hålla sig varma och få<br />

tillgång till de mediciner de behöver<br />

för att hålla sig friska. Det är tid för<br />

att spara, det är tid för återhållsamhet<br />

och omprioriteringar men det är även<br />

tid att bevara våra hjärtan mjuka och<br />

fortsätta visa omsorg, medmänsklighet<br />

och givmildhet.<br />

tillsammans med skolor, förskolor<br />

och sjukhus. Förödelsen är stor och<br />

här behövs materiellt bistånd för att<br />

familjer skall kunna klara sig under<br />

den skoningslösa ukrainska vintern<br />

då temperaturen periodvis kan sjunka<br />

långt under -20 grader.<br />

Livsavgörande hjälp<br />

Sociala myndigheter i Makarov har<br />

skriftligen bett organisationen Messenger<br />

of Peace om hjälp då de inte<br />

klarar att möta det stora behovet som<br />

finns på egen hand. Hjärta till Hjärta<br />

kommer att finansiera humanitär<br />

Situationen är desperat<br />

I Ukraina är situationen desperat<br />

inför vintern och därför kommer vi<br />

genom våra två partners i landet dela<br />

ut matpaket och andra förnödenheter.<br />

Kommunen Makariv som ligger i Kievregionen<br />

är ett av de områden som<br />

drabbades hårt när ryska styrkor<br />

avancerade mot Kiev i inledningen av<br />

kriget. 585 privata hus blev förstörda<br />

Tanya som har en funktionsvariation, bor med sin syster och morföräldrar i Makarivregionen.<br />

Familjen har drabbats hårt av kriget.<br />

4 HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2022</strong>


hjälp till 20 familjer som har barn<br />

med funktionsvariationer samt matpaket<br />

för ytterligare 580 familjer som<br />

drabbats extra hårt i spåren av kriget.<br />

Cirka 2 500 personer kommer att få<br />

livsavgörande hjälp under vintern.<br />

Fortsatta hjälpsändningar<br />

I Kilia som ligger i Odessaregionen<br />

fortsätter Hjärta till Hjärta tillsammans<br />

med vår rumänska partner Linheart att<br />

föra in hjälpsändningar till Baptistkyrkan<br />

som vi samarbetar med i staden.<br />

Pastor Andrey säger att läget under<br />

sommaren ändrades något då många<br />

av de 5 000 flyktingarna som fanns i<br />

staden återvände till sina hemorter.<br />

Attackerna från rysk sida har mest<br />

varit fokuserade på mål i östra delen<br />

av landet, fram tills alldeles nyligen<br />

då läget blivit värre med bombningar i<br />

hela landet igen.<br />

Svårt att klara sig i vinter<br />

I Kilia ser man en ny våg av internflyktingar<br />

som inte bara flyr bomber<br />

och krig utan också svåra levnadsförhållanden,<br />

särskilt när vintern är på<br />

ingång. Det är en överlevnadsinstinkt<br />

att fly förstörda hus utan värme, vatten<br />

och el i de hårdast drabbade områdena.<br />

I december skickar Hjärta till Hjärta<br />

flera minibussar med mat till Kilia där<br />

man just nu hjälper 70 familjer eller<br />

närmare 300 personer, en siffra som<br />

kommer öka vecka för vecka. Andrey<br />

säger att ryska bombningar av viktig<br />

infrastruktur som värme, vatten och<br />

el gör att alla kommer få det svårt<br />

att klara sig i vinter. Myndigheter ber<br />

nu befolkningen att spara på el och<br />

man har aviserat att elförsörjningen<br />

kommer begränsas genom planerade<br />

strömavbrott.<br />

Familjen Moussouryvsky kommer från byn<br />

Kalynivka i Makariv. I februari förändrades livet<br />

drastiskt då byn invaderades av ryska trupper.<br />

”Innan 24 februari levde vi ett lyckligt liv i ett fredligt land.<br />

Vår fosterson Vanyushka gick i andra klass som vilken<br />

bekymmersfri pojke som helst, säger pappa Ivan. Pojken<br />

firade sina framgångar och lärde sig av sina misstag och<br />

som familj tog vi oss an vardagen tillsammans. I februari<br />

förändrades livet drastiskt då vår by invaderades av ryska<br />

trupper. Elen, gasen och mobilnätet försvann. Det var en<br />

väldigt fientlig stämning och man använde tungt artilleri<br />

i striderna eftersom vår by ligger vid riksvägen där tunga<br />

militära förflyttningar ständigt pågick. Vi bevittnade hur<br />

ryska soldater torterade och sköt ihjäl civila människor.<br />

Många försökte fly i bilkonvojer som ständigt blev beskjutna.<br />

Till slut blev livet outhärdligt och den 6 mars flydde vi. Vi<br />

var tacksamma att vi lyckades överleva resan, något många<br />

andra inte gjorde. Vi bodde ett tag utomlands men när den<br />

ukrainska armén befriat vårt Kalynivka från ockupationsmakten<br />

återvände vi hem. Vårt hus var totalförstört och<br />

går inte att reparera. Nu har vi ett hyreskontrakt men det<br />

är svårt. Innan kriget hade jag fast jobb och klarade av att<br />

försörja min familj, men nu är jag arbetslös och vi befinner<br />

oss i en tuff ekonomisk situation varje dag. Vad vi längtar<br />

efter nu är fred, att återigen få leva i ett land utan flyglarm<br />

och rädsla. Lilla Vanyushka drömmer om ett eget rum och<br />

en surfplatta så han kan studera i skolan. Vi är oroliga för<br />

vintern och de utmaningar som väntar och vi är beroende<br />

av er hjälp i denna svåra tid vi som familj och land befinner<br />

oss i. Tack för att ni hjälper oss!<br />

Familjen Moussouryvskys hem<br />

förstördes i ryska invasionen.


ÖSTEUROPA<br />

ÖKAD FATTIGDOM I VÅRA<br />

VERKSAMHETSLÄNDER<br />

Behoven i Ukraina är enorma<br />

men vi får inte glömma vårt<br />

ansvarstagande för andra<br />

utsatta grupper i östra<br />

Europa. Vi får rapporter<br />

om att romernas situation<br />

förvärrats och att bristen<br />

på jobb i kombination med<br />

ökade priser för el, bränsle<br />

och mat drabbar dessa redan<br />

fattiga människor mycket hårt.<br />

Danail med sin fru och deras<br />

fem barn och barnbarn.<br />

I Bulgarien som är EU:s fattigaste land,<br />

slår den ekonomiska krisen hårt samtidigt<br />

som den politiska turbulensen som<br />

pågått de sista åren gör att styrningen i<br />

landet inte fungerar. Nu hålls det fjärde<br />

valet på två år och spänningarna som<br />

var stora innan är nu mycket värre på<br />

grund av vanliga människors kamp för<br />

att få ekonomin att gå ihop. Många<br />

företag har gått i graven och möjligheten<br />

att hitta jobb är svårare än på<br />

länge. De som drabbas hårdast är som<br />

alltid landets mycket marginaliserade<br />

romska befolkning. Bulgarian Aid Mission<br />

(BAM) hjälper många romer och<br />

den största utmaningen nu är hur de<br />

skall få hjälp att klara vintern. Livet är<br />

svårt för alla, men för romerna är det<br />

situationen ännu mer utsatt.<br />

Elektriciteten är avstängd<br />

Danail och hans fru Daniela har fem<br />

barn och den äldsta dottern som gifte<br />

sig redan som 16-åring har blivit<br />

mamma. Dottern och hennes familj<br />

har ingenstans att bo så de bor kvar<br />

i samma hus och måste försörjas av<br />

Danail och Daniela. Det är en ständig<br />

jakt på arbete och varje möjlighet som<br />

kommer måste man ta för att kunna<br />

köpa lite mat för dagen. Elektriciteten<br />

är avstängd på grund av obetalda räkningar<br />

och den enda glädjen just nu är<br />

att det fortfarande inte är så kallt. När<br />

kylan kopplar sitt grepp är det svårt<br />

för skolbarnen att fokusera på sina<br />

studier och Daniela oroar sig för hur<br />

det lilla barnbarnet skall klara sig i det<br />

kalla huset utan att bli sjuk. Den här<br />

familjen representerar tusentals andra<br />

i samma situation. Utan stöd och hjälp<br />

är framtidsutsikterna inte särskilt goda.<br />

- Vi måste fortsätta att ge hopp och<br />

hjälp till dessa familjer och tillsammans<br />

kan vi verkligen göra skillnad,<br />

säger Stefan Stefanov från BAM.<br />

Tjugo procent lever i fattigdom<br />

I Lac i Albanien ser man tydligt att<br />

de romska familjerna i after schoolprogrammet<br />

just nu kämpar väldigt hårt<br />

för att få vardagen att gå ihop. Officiella<br />

siffror säger att så många som en<br />

tredjedel av landets befolkning lever på<br />

mindre än 5.5 USD per dag och att 20 %<br />

lever i fattigdom. Dom allra flesta i den<br />

sistnämnda kategorin är romer.<br />

- De största utmaningarna är att få<br />

pengarna att räcka till mat och värme,<br />

säger Vera Molla från World of Life


Trebarnsmamman Mirella får arbeta fler<br />

timmar för att kunna försörja sin familj.<br />

International. I vinter vill organisationen<br />

speciellt hjälpa de stora familjerna<br />

med flera barn att vara mätta och att<br />

hålla sig varma.<br />

Ett varmt mål mat och gemenskap<br />

I Rumänien och Pauleasca där Somebody<br />

Cares arbetar är de romska familjerna<br />

hårt pressade av höga priser på basvaror<br />

som man måste ha och faktiskt<br />

inte kan spara in på särskilt mycket.<br />

Inkomsterna är för de allra flesta sporadiska<br />

och låga vilket driver många föräldrar<br />

att lämna sina barn hos släktingar<br />

i långa perioder för att hitta arbete i<br />

andra delar av landet eller utomlands.<br />

Mirela, en av trebarnsmammorna<br />

i byn, måste på något sätt försörja sin<br />

familj och ha råd med mat och värme. I<br />

rådande situation måste hon jobba fler<br />

timmar än innan och tvingas därför vara<br />

frånvarande stora delar av tiden hon<br />

egentligen skulle behöva finnas till för<br />

sina barn. Den yngsta dottern är bara<br />

fem år och kommer dagligen till centret<br />

där hon får ett varmt mål mat och<br />

gemenskap med andra barn och vuxna<br />

tills hennes storasyster är klar med sina<br />

lektioner och kan ta med henne hem.<br />

där Velki Association stöder många<br />

utsatta familjer genom ekonomiskt bistånd.<br />

Regionen har mer än dubbelt så<br />

hög arbetslöshet som resten av landet<br />

och medelinkomsten ligger endast på<br />

68 % av Lettlands nationella medelinkomst.<br />

Alla ekonomiska indikatorer<br />

ligger i botten och många människor<br />

flyttar till andra delar av landet eller<br />

utomlands. Långt ifrån alla har den<br />

möjligheten och Velki har under året<br />

stöttat 397 personer med olika former<br />

av ekonomiskt stöd. Ingenting pekar på<br />

att behoven skall minska nästa år.<br />

Priser på rekordnivåer<br />

Många familjer som tidigare levde<br />

på marginalen klarar inte att hantera<br />

priserna som nått rekordnivåer, och<br />

många har inte heller återhämtat sig<br />

ekonomiskt efter Covid-19 pandemin.<br />

Kriget i Ukraina innebär en ännu mer<br />

osäker framtid med mycket stress och<br />

oro.<br />

Ella är en hårt arbetande kvinna från<br />

landets romska minoritet. Hon har fem<br />

barn och att försörja dem på egen hand<br />

är svårt, hur mycket hon än jobbar.<br />

Stödet från Velki Association är en stor<br />

hjälp och som hon säger själv, –Att ge<br />

mat och kläder till så här många barn<br />

kräver mycket resurser.<br />

Tack för att du öppnar ditt hjärta<br />

Årets julkampanj handlar om att ge ekonomiskt<br />

stöd för inköp av mat, ved, el,<br />

filtar och andra behov under den svåra<br />

vintern. Vi hoppas och tror att du vill<br />

stå med oss i detta, även om också du<br />

känner oro och ovisshet för framtiden.<br />

I år kanske vi inte inte kan ge av vårt<br />

överflöd. I år kanske vi måste offra lite<br />

mer för att ge en gåva, kanske till och<br />

med avstå något av egen bekvämlighet<br />

för att i solidaritet hjälpa en medmänniska<br />

som har det svårare än oss.<br />

Tack för att du öppnar ditt hjärta för de<br />

allra svagaste och mest marginaliserade!<br />

900-785 7<br />

Julgåva<br />

Swish 900 78 57<br />

Märk Julgåva<br />

Skänk en julgåva<br />

till inköp av mat,<br />

ved och filtar under<br />

den svåra vintern.<br />

Ekonomiskt stöd<br />

I Lettland är inflationen på den näst<br />

högsta nivån i EU med många stora<br />

utmaningar som följd.<br />

Den fattigaste regionen i landet är<br />

Latgale där Balvi-distriktet ligger och<br />

Familjer i Lettland drabbas hårt av inflationer i landet. Velki Assiciation stöder flera familjer i<br />

regionen Latgale ekonomiskt.<br />

HJÄRTA TILL HJÄRTA 4#<strong>2022</strong> 7


Vilken lycka att läsa<br />

tidningen igen!<br />

Vision For All, VFA, är en ideell organisation, som vill göra<br />

det möjligt för människor, som är i behov av glasögon, att<br />

studera och arbeta.<br />

VFA arbetar med de allra fattigaste, som har störst behov<br />

av optikerns insats. Dessa människor har ingen möjlighet<br />

att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon.<br />

VFA samlar in bra och begagnade glasögon<br />

i Sverige.<br />

Glasögonen mäts upp och tvättas, och VFA:s<br />

optiker och assistenter åker sedan ut i världen<br />

för att dela ut dem.<br />

Genom åren har ett flertal insatser gjorts<br />

tillsammans med Hjärta till Hjärta i bland annat<br />

Rumänien. Nu senast i vecka 42 var ett team med<br />

optiker på plats i södra delen av Rumänien.<br />

Hjärta till Hjärtas ordförande, Jörgen Ljung,<br />

fungerade som koordinator.<br />

Närmare 400 "patienter" erbjöds synundersökning<br />

och fick därefter prova ut 1-2 glasögon<br />

per person. Lyckan var stor hos många som<br />

kunde se och läsa en tidning igen!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!