14.12.2022 Views

15 december

Torsbtybladet

Torsbtybladet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Trevlig fjärde advent

Nästa

vecka

kommer

julnumret

Nr. 45 Torsdag 15 december 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning - sedan 1966


Fryksände

Torsd. 15 dec. kl. 17.00

maten är klar

i församlingshemmet. (Föranmälan)

sönd. 18 dec. kl. 11.00

högmässa

Karin Jansson, Urban Karlsson, Fryksände

kyrkokör, Karin Lövestam Öberg

LekVATTneT

sönd. 18 dec. kl. 15.00

gudstjänst

Karin Jansson, Urban Karlsson

Sänds i närradion

Tisd. 20 dec. kl. 14.00

kaffe & prating i församlingshemmet.

Karin Jansson

VITsAnd

sönd. 18 dec. Sammanlyst

ösTmArk

sönd. 18 dec. Sammanlyst

........................................................................

Vi sänder radio på: 100,6 och

104,1 MHz. www.radiofryksdalen.se

Torsd. 15 dec. kl. 18.00

närradiO Kyrkans musikbyrå

sönd. 18 dec. kl. 15.00

radiOgudstjänst Direktsänd

Tisd. 20 dec. kl. 17.00

närradiO Tisdagsstudion

........................................................................

Kollekt SwiSH: 1235068739

Pastorsexp. tel. 0560-272 00

Öppet: mån-tis 10-12, ons-tors 10-12,13-15

www.facebook.com/fryksande

www.instagram.com/fryksandepastorat

www.fryksandepastorat.se

Ett varmt tack

till Er alla som hedrade

minnet av vår kära

Märta Hammarlund

vid hennes bortgång och

begravning. Tack för

blommor och gåvor till

olika minnesfonder.

Ett särskilt tack till Prästen

Johan Arvill som gjorde akten

ljus och minnesrik samt

Fryksände Begravningsbyrå

för all hjälp.

Anne med familj

Öppettider Jul o nyår!

Onsdag 21 dec.

Fredag 23 dec.

Kl. 10.00 - 17.00

Onsdag 28 dec.

Fredag 30 dec.

Kl. 10.00 - 17.00

Onsdag 4 jan. Kl. 10.00-17.00

⏟ ⏟

Tack alla kunder för 2022

God Jul och Gott Nytt År

Vår älskade

Marja Sjöqvist

* 2 november 1928

har idag lämnat oss.

Torsby 10 december 2022

Sörj och saknad av

Mats, Gunilla, Maria, Erik

med familjer

Kjerstin

Anna med familj

Resan är slut, mitt barn,

skeppen är uppdragna

för vintern.

Eyvind Johnson

Begravningen äger rum i

Fryksände kyrka torsdagen

den 22 december kl. 14.00.

Efter akten inbjudes

till minnesstund

i Församlingshemmet.

Svar om deltagande till

Fryksände Begravningsbyrå

tel. 0560 - 71896 senast

måndagen den 19 december.

Tänk på Läkare Utan Gränser

tel. 010 - 199 33 00.

För kontakt ring 070/ 307 84 17

GE MOD,

HOPP OCH

MEDMÄNSKLIGHET

Gåvor som verkligen

betyder något.

Vad vill du ge?

EXEMPEL

MAMMAKRAFTER, 305 KR

En veckas lön till en mentormamma.

Krafttag som räddar liv och minskar

barnadödlighet i utsatta områden.

svenskakyrkan.se/actgavoshop

Foto: Josefin Casteryd / Ikon

• Lördag 17 december

10.00 Julkonssert

Julkör, Torsby Brass och

solister.

Se separat annons!

Sista Torsbybladet

för i år onsdag 21 dec.

Manusstopp idag

15/12 kl. 16.00


Julkonsert

Lördag 17 dec kl 18.00

Torsby Missionskyrka

Julkören

Torsby Brass

Marie Pettersson Sång

Viktor Rönnqvist Xylofon

Arne Perschel Piano

Berit Palmquist Dirigent

m.fl.

Entré 200 kr, stud. 100 kr

Barn t.o.m. 12 år gratis

Förbokning 0560-10101

Vårt varma tack

till er alla som hedrat minnet

av vår kära

Håkan Skoglund

vid hans bortgång och begravning.

Ett särskilt tack till

Linden avd. HEA för er omsorg

samt ett stort tack till Karin Jansson

som gjorde begravningsakten till ett

ljust & fint minne, tillsammans med

Anna-Pia och Halle med

vackraste musiken.

Tack till Dan & Gustaw på Fryksände

Begravningsbyrå för all er hjälp.

Linda och Lars med familjer

Avvikande öppettider över

jul-, nyår och trettonhelgen

23/12 STÄNGT

30/12 10.00 – 14.00

5/1 STÄNGT

God Jul och Gott Nytt År!

Tingshusgatan 8, Torsby 0560-135 60

ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

4 i Advent, 18 december

”Herrens moder”

CAFÉGUDSTJÄNST i N.Ny

församlingshem kl. 11.00

Annica Olsson, Claes Ekberg.

Kyrkkaffe

JULKONSERT

i Dalby kyrka kl. 16.00

Församlingskör och solister.

Julafton 24 december

Julbön i Dalby kyrka, kl. 12.00

Julnattsgudstjänst i Nyskoga

kyrka, kl. 23.00

Julnattsgudstjänst i N.Finnskoga

kyrka, kl. 23.00

Juldagen 25 december

Julotta i S.Finnskoga kyrka

kl. 06.00

Julotta i N. Ny kyrka kl. 07.00

Julotta i Dalby kyrka kl. 08.00

Annandag jul

Staffansgudstjänst i kyrksalen,

Dalby, kl. 16.00

Välkomna!

Söndag 18 december,

kl.16.00. i Dalby kyrka.

Julkonsert, under ledning av

Britta Nordberg

med församlingskör och

solisterna Rita Björkman,

Fredrik Jakobsson, José Kwaks

och personalorkester

Tel. pastorsexp. 0564-410 62

Kyrkoherde Anders Rådström

tel. 0564-410 22

Swish för kollekt 123 162 9807

ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se


kundtjänst på

Vid utebliven tidning

kontakta NWT Direkts

kundtjänst på

tel. 010-480 99 00

God Jul & Gott Nytt År

önskas alla mina vänner

John

Röjdestig

PS!

Detta

istället

för julkort

MANUSSTOPP IDAG

torsdag 15 dec kl. 16.00

för annons i årets sista nummer

av Torsbybladet.

Utgivningsdag: onsdag 21 dec

annonser@torsbybladet.se

Julklappsbekymmer?

Boken

VÄRNÄS FÖRR OCH NU

är svaret!

Finns överallt.

Annars ring

070-687 35 14

Premiärfiske Mjögtjärn

Juldagen 25 dec kl 09.00

3 regnbågar/kort/spö 150 kr

Kort säljes på plats premiärdagen.

Välkomna! Övre Fryksdalens FVOF

Tandhälsan Sunne har utsatts för

tekniska problem med att se tidboken.

Vi uppmanar patienter med bokad tid

att höra av sig på tel: 0565-125 50

Postadress:

Torsbybladet. Box 55,

686 22 Sunne

Besöksadress:

Tingshusgatan 6,

685 30 Torsby

Tel: 0560-138 05

E-post: annonser@torsbybladet.se

www.torsbybladet.se

Swish: 123 485 44 51

Öppettider: mån-fre kl. 08-16

Manusstopp: IDAG kl. 16.00

UTGIVNING

Ansvarig utgivare: Johan Ramström

Område: Torsby kommun, Ekshärad,

Lysvik, Gräsmark. 12.000 ex.

DISTIBUTÖR

NWT Direkt

TRYCKERI

Ramströms tryckeri, Sunne

Nr. 1 Torsdag 13 januari 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning -sedan 1966

NU BLIR VI

MORGONTIDNING!

Nr. 1 Torsdag 13 januari 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning -sedan 1966

Nr. 1 Torsdag 13 januari 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning -sedan 1966

NU BLIR VI

MORGONTIDNING!

NU BLIR VI

MORGONTIDNING!

Nr. 1 Torsdag 13 januari 2022 Nordvärmlands mest lästa tidning -sedan 1966

Från och med denna vecka byter vi distributör från

PostNord ti l NWT Direkt. Ni kommer nu a t få

tidningen i er postlåda som morgontidning.

Från och med denna vecka byter vi distributör från

PostNord ti l NWT Direkt. Ni kommer nu a t få

tidningen i er postlåda som morgontidning.

Från och med denna vecka byter vi distributör från

PostNord till NWT Direkt. Ni kommer nu a t få

tidningen i er postlåda som morgontidning.

NU BLIR VI

MORGONTIDNING!

Från och med denna vecka byter vi distributör från

PostNord ti l NWT Direkt. Ni kommer nu a t få

tidningen i er postlåda som morgontidning.

Några få linjer kommer a t få tidningen i NWT Direkts samlingslådor.

Några få linjer kommer a t få tidningen i NWT Direkts samlingslådor.

Några få linjer kommer a t få tidningen i NWT Direkts samlingslådor.

Vid utebliven tidning

kontakta NWT Direkts

kundtjänst på

tel. 010-480 99 00

Några få linjer kommer a t få tidningen i NWT Direkts samlingslådor.

Vid utebliven tidning

kontakta NWT Direkts

kundtjänst på

tel. 010-480 99 00

Vid utebliven tidning

kontakta NWT Direkts

tel. 010-480 99 00

Vid utebliven tidning ring

Kundtjänst: 010-480 99 00

Johan Ramström: 070-31 28 004

Vi hjälper dig

att synas!

Välj oss gärna på


ÅRSMÖTEN

Fäbacken, Ulvsjövägen

och Kurras VSF

för år 2020, 2021, 2022

Torsdag 29 dec. kl. 17.00

Lekvattnets Missionshus.

Välkomna!

Styrelsen

Som vanligt avstår vi från att skicka de traditionella julkorten, till

förmån för vårt fadderbarn Asham (10 år) som bor i Uganda.

Vi vill önska alla våra hyresgäster och alla som jobbat för oss

under året, en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

Under julhelgen har vi STÄNGT 23/12 -22.

Felanmälan av akut slag till Q-Security, tlfn 010-516 75 30.

2 rum och kök

2:a våningen centralt i Ekshärad

ledig från 1/3 2023 eller

enligt uppgörelse.

INDIANBOSTÄDER AB

Tel. 0706/ 25 43 71

TORSBY-ÖSTMARK

RÖDA KORS KRETS

önskar alla God Jul

och vi vill även framföra ett

tack för alla gåvor till Kupan.

Hälsningar

Personal och Styrelse

Dessa har möjliggjort - utöver

driften av Kupan och att vi även kunnat

flytta till Handelsbankens gamla lokaler -

att vi under året skänkt

178 000:- fördelat på:

Julklappsbekymmer?

Lägg ett träningskort

från Hälsolänken Gym

i julklappssäcken!

Eller varför inte köpa ett till dig själv?

Presentkort

Paddor” till särskilda boenden i

kommunen motsvarande 53000:-

Röda korsets arbete i Ukrania -

106 000:-

Världens barn - 19 000:-

Passa på att köpa träningskort eller förläng ditt befintliga kort

till 2022 års priser.

PS. Vi har även kort för gruppträningspass.

Växel 010-470 63 00

info@halsolanken.se www.halsolanken.se

SUNNE Strandvägen 25

TORSBY Alstigen 8

Vi tar tacksamt emot fler gåvor till Röda

korset Kupan - välkommen !

God jul och Gott nytt år

önskar

Personalen och Styrelsen


Mysig 4:e advent i Torsby

Julhandla i Torsby centrum - extraöppet i butiker

söndag 18 dec kl 13-17. Slutspurt på TorsbyTuren

Julmys!

Fjärde advent

firas i Torsby!

Glöggmingel

Vi tänder eldkorgarna

och bjuder på glögg i

Tingshusparken.

Kom och träffa

delar av iTorsbys

styrelse!

Julöppet i

butikerna

Under 4:e advent håller

Torsbys butiker öppet

mellan kl 13.00-17.00.

Avvikelser kan förekomma.

Julstämning

Julmusik i centrum.

TorsbyTuren

Passa på att handla

iTorsby. Sista chansen att

tävla om 40 000 kr.

Dragning den 20e dec !

TÄVLA OM 40 000 KR

Namn

Mobiltelefon

SLUT-

SPURT!

iTorsby presentkort

Utslagsfråga: Till hur många svenska

kommuner gränsar Torsby kommun?

1 4 8 12

1:a pris 10 000 kr

2:a pris 10 000 kr 3:e pris 10 000 kr

4:e pris 5 000 kr 5:e pris 5 000 kr

Delta genom att handla för minst 300 kr hos

iTorsbys butiker, fullständig lista på itorsby.se.

Ifyllt kort lämnas i insamlingslåda i butiken.

Dragning sker tisdag 20 december kl 18.00

TÄVLA OM 40 000 KR

Namn

Mobiltelefon

Tack för att

du handlar

i Torsby!

iTorsby presentkort

Utslagsfråga: Till hur många svenska

kommuner gränsar Torsby kommun?

1 4 8 12

1:a pris 10 000 kr

2:a pris 10 000 kr 3:e pris 10 000 kr

4:e pris 5 000 kr 5:e pris 5 000 kr

Delta genom att handla för minst 300 kr hos

iTorsbys butiker, fullständig lista på itorsby.se.

Ifyllt kort lämnas i insamlingslåda i butiken.

Dragning sker tisdag 20 december kl 18.00

I SAMARBETE MED:


TA DET LUGNT -

vi löser julklappsproblemen!

Missa inte!

VÅR JACKTÄVLING Köp jackan innan jul

Tävla om Prima Presentkort

1:a pris 3500:- 2:a pris 1500:-

Tack för ett

fantastiskt år! God Jul och Gott Nytt År!

DAMKLÄDER

TILL JULENS FESTLIGHETER - flera märken

Träningsset- vinter

Jacka och byxa

ord. 2200:- NU 1.500:-

Fullt

sortiment av:

Hockeyklubbor,

Skridskor

Hjälmar

UNDERKLÄDER

PYJAMASBYXOR

Massor av

Skjortor o stickat

ÅRETS JULKLAPP!

Massagepistol 1.200:-

Järnvägsgatan 7, Torsby

Tel. 0560/ 137 11

Mopedkörkort AM

Teorikurs i Lysvik

Sport- och Påsklov

Krister Haglund

0766-281 371

www.livsstil-support.com

Region Öst

Grattis

CASSANDRA

som fyller

3 år

18 dec.

Pappa älskar dig!

GRATTIS

Stort grattis

AMANDA

på 12-årsdagen idag

Många grattiskramar

från mamma, pappa

mormor, morfar

moster, Jan

Linnea, Alma

Vår lilla prinsessa

3 år 18/12

Grattis

CASSANDRA

önskar storebror,

mamma & Emil


VI HAR BÄSTA JULKLAPPEN!

Köp Vårens jympakort mellan

15/12 - 20/12

500:-

(ord. pris 700:-) Medlemskort ingår ej i priset

Julerbjudande

Träning 3 dagar i veckan!

45 pass mellan vecka 2 till 17

Ordinarie träningskortspriser

VT 2023 10/1 - 30/4

Medlemskort/år: 150:-

Terminskort Vuxen: 700:- (15/12 - 20/12, 500:-)

Terminskort 13-19 år: 350:- (15/12 - 20/12 250:-)

Swish: 123 355 93 09 eller BG: 5491-4197

Erbj. gäller ej FriskisGo

Jympastart 10/1

Tisdagar:

19.00 - 20.00

Holmeshallen

Torsdagar:

19.00 - 20.00

Frykenhallen

Söndagar:

18.00 - 19.00

Frykenhallen

TORSBY

www.friskissvettis.se/torsby • www.facebook.com/friskissvettisTorsby • SMS till 070-688 74 58

Lunchjulbord

Tisdag 20 december

Onsdag 21 december

Välkommen!

Boka bord

0560-129 00

Julklappstipps

Cardigan

Bitwear

Flanellskjortor

Pyjamas

Handskar

Mössor

Järnvägsgatan 10, Torsby

Tel. 0560/100 38

Ge bort ett presentkort i jul

Altsigen 4, 685 34 Torsby


MAGNIFIK

PRODUKT

TECKNAR

VID-

SMÅ-

LJUGA

ÄR EN DEL

AV KILOT

MED STIL

FINNS I

KYRKAN

BLIR

GAMMALT

BLOD

BRUKAR

MAN

LÖFTEN

BRUKAR

SVÄRTA

ÄR EN

REST

FRÅN

DANSK

PROVINS

INDIAN-

GRUPP

MED LÅNG

ERFAREN-

HET

OFTA MED

PLATS FÖR

KUNSKAPS-

INHÄMT-

NÄR MAN

SÄTTER

SAKER PÅ

SPEL

SKYDDAR

SLOTTET

LAGER-

TORN

VILL ARBETS-

HÄRSKAR- GIVARFÖR-

LYSTEN ENING

HA

SÅLDE BRA

BARA I

RINGA

MÄNGD

30:-

NÖD-

SIGNAL

HAR KON-

KURRENT

STRÄCKT R I T A R LUNCH-

UTSIKT

FÖR-

SVARS-

STÄLL-

NING

LÄTT

SKAKNING

SAGO-

VÄSEN

HELT VIT

OFTA PÅ

FAT

FYRADE

AV

PATIENS

PÅ HAVET

HA LITE

PÅ KÄNN

LEENDE

LEDER

FÖRSVAR

GEN-

LJUDER

SKOTT

ÖVER-

HÄNGANDE

UTTALAR

STÖD

KNYTS PÅ

FOTEN

FÖR SVIN

MÄNGD

ÄR MAN I

FOTBOLLS-

LANDS-

LAGET

HELT

BAR-

SKRAPAD

SEDE-

LÄRANDE

KAN EN

FRÖKEN

VARA

ÄR FÖR

BARN

HELT

HELA

ÄR EN

DÅLIG

RUTIN

© C4EKONOMEN - 718

Öppettider i jul, nyår och trettonhelgen

Kommunkontoret i Torsby

har öppet kl. 8-12 den 23 och 30 december 2022 samt 5 januari 2023.

Övriga vardagar: kl. 8-12, 13-16.

Samverkanskontoret i Sysslebäck

har öppet kl. 8-12 den 23 och 27-30 december samt 5 januari 2023.

Övriga vardagar: kl. 8-12, 13-16.

Torsby bibliotek har öppet kl. 8-12 den 23 och 30 december samt 5 januari.

Övriga vardagar öppet kl. 8-18 måndag-torsdag. Stängt lördagar.

Sysslebäcks bibliotek har öppet kl. 13-18 den 28 december, 2 januari och 4 januari.

Övriga dagar stängt.

Vi önskar er alla trevliga helger!

JULLOPPIS i Sörmark

gamla Velenshandel 17/12-24/12

alla dagar kl 10,00-14,00.

HÄR FINNS ALLT NI BEHÖVER

BÅDE NYTT OCH BEGAGNAT

som passar ung som gammal!

GOD JUL

Gamla torget, Torsby Tisdag 20/12 fr. kl. 9

Lussekatt 4-p

Adventla 2-p

45:-

POTATIS • SYLT • SOLROSFRÖ

King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Sava, Amandine, Cherie, Gul mandel m. fl. sorter. 5 och

20 kg förp. Även KRAV-potatis. Sv. Äpplen, morötter, lök, rödbetor, solrosfrö, fodermorötter.

Nykokt sylt flera sorter (60-70% bärhalt).

Säljes från lastbil

LÖRDAG 17/12: Bil 1: Fredros 14.20, Gräsmark k:a 14.45, Lekvattnet 15.45, Östmark k:a

16.30, Sörmark skola 17, Torsby SJ godsm 17.45. Bil 2: Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby Folkets

hus 14.30, Likenäs macken 15, Sysslebäck Folkets park 15.45, Vägsjöfors Ingo 17.15,

Fensbol däckverkstd 17.45.

SÖNDAG 18/12: Bil 1: Stöpafors affären 8.15, Sunne jvstn 8.45. Bil 2: Bada 8, Lysvik k:a 8.15.

ÅRSMÖTE

LJUSNEDALENS

BYGDEGÅRDSFÖRENING!

Lördagen 21 januari kl. 15.00

i bygdegården!

Ev. motioner ska vara styrelsen

tillhanda senast den 7 januari.

Vi bjuder på förtäring så anmälan

senast den 11 januari till

Sören B 070- 66 850 23.

VARMT VÄLKOMNA!

Ej kort. Nästa tur om 6 veckor.

Falbygdens Lantprod. 070-298 39 40

www.potatisbilarna.se

Veckans kryssvinnare!

Kryss 1/12

Tom Thomasson, Torsby

Grattis!

E

A FJÄL-

STER

A

H

S

M TRÄ-

RIBBA

L Ä R O S A L

E

S

BYTTA I S T I A

KÖKET

NING

R I S K T A G N I N G

V GÖRS I

GRYTA

Ö BRUKAR

NAPPAR

T R Ö S T A

V A K T S T Y R K A N

S I L O HOCKEY-

WALTIN

HAR

S SKAL-

REST

MER ÄN

K L I

EN

S A F

S L O G

M A T S

A L F MYCKET

STOR

K STÄMMA

A K U T A

Ö B STAD I

ITALIEN

O T A L

N H A L V T I M M E E F T E R N I O LÄGGA

TILL

A

13 JUNI

E L E G A N T A TOFFLA

P R A K T V E R K FNATTAR

SIG

P A N O R A M A

S O T E T

T R Ä S K O

VALE

K L I A R STRIDER

DAGS M A T T I D

G A R D

V E T E R A N KOMMER

TILL

FÖRR

R U I N E N

B

T

E L V A

A R M A D A N

D A R R MJUKA o

SLÄTA

P A N K

A G E R A R

Vinsten kommer på posten!

L E N A


#

Årets fyrverkerier på

fyrverkeriexperten.se

Välkommen till butiken E-45, E-16

15-31/12 kl. 10-20

Fensbol 100, 685 93 Torsby. F.d. Petteråsens Livs

Förbeställ dina favoriter och slipp köa!

Ange presentkoden ”Torsby2023” i kassan och få

skyddsglasögon, keps och bandana vid avhämtning.

Gäller 15–25/12. Begränsat antal.

1.

Scanna qr-koden

och välj dina

favoriter

2.

Hämta 26–27/12

vid ”Petteråsen”

JULKLAPPSTIPS

Fleece

S-XXL

449kr

Melodikrysset v.50 - 17 december

1 2 3

4

Melodikrysset v.49 - 10 december

1 2 5 3 4

6

5

7 8 9

6 7

10

8 11

9

Morgon-

rock

Nattlinne

50% bomull

50% modal

S-XXL

509kr

Nya torget 7, Torsby

10

12

11

14

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

12 13

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Melodikrysset

Postadress:...............................................................................................................................................

15

Melodikrysset v.50 - 17 december

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

4

1 2 3

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

6

5

Alla kan göra något för

en säkrare trafik

HÅLL

ÖGONEN

PÅ VÄGEN!

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

7 8 9

10


Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

Vi köper ditt virke!

Dags för avverkning? Våra virkesköpare hjälper

dig hela vägen fram till en lönsam och smidig

virkesaffär. Vi finns där du finns och kommer gärna

på besök i din skog.

Simon Persson

Torsby, Ekshärad, Fensbol

simon.persson@moelven.se

010 122 65 30

Urban Skoog

Torsby, Lysvik

urban.skoog@moelven.se

010 122 65 35

Edvin Rogne

Vitsand, Norra Ny

edvin.rogne@moelven.se

010 122 65 22

Conny Jonsson

Torsby, Östmark, Lekvattnet

conny.jonsson2@moelven.se

010 122 65 32

Mikael Karlsson

Norra Finnskoga, Dalby, Sysslebäck

mikael.karlsson2@moelven.se

010 122 65 27

GOLVSLIPNING

TRAPPSLIPNING

utföres med

34-årig yrkesvana

070/ 662 24 97

0565/ 801 50 Peter

TRÄDFÄLLNING

och rut & rot-tjänster

inom trädgård/bygg /städ

ANLITA

Torsby IF:s lag kommer att sitta nedanstående

dagar och tider för att sälja julkalendrar,

uppesittarlotter samt nyårslotter.

FÖRSÄLJNING AV BINGOLOTTER -22 VID COOP I TORSBY

Lördag 17/12 kl 11.00 - 17.00

Söndag 18/12 kl 11.00 - 17.00

Måndag 19/12 kl 17.00 - 19.00

Tisdag 20/12 kl 17.00 - 19.00

Onsdag 21/12 kl 16.00 - 19.00

Torsdag 22/12 kl 17.00 - 19.00

Fredag 23/12 kl 10.00 - 18.00

Torsdag 29/12 kl 17.00 - 19.00

Fredag 30/12 kl 10.00 - 17.00

Tack för att ni köper

Bingolotter av Torsby IF!

Torsby IF

Ring Rolf Nilsson 072-151 18 31

Sista Torsbybladet för i år

delas ut till veckan onsdag 21 dec.

Manusstopp idag 15/12 kl. 16.00


Klassiskt Julbord

med vår egen touch

Finns att boka på

följande tider:

Torsdag 15/12

Fredag 16/12

Lördag 17/12

Söndag 18/12

JULAFTON 24/12

Pris 395:-

LILLA JULBORDET

serverar vi följande tider:

Onsdag 14/12 13.00

Torsdag 15/12 13.00

Fredag 16/12 13.00

Måndag 19/12 13.00

Pris 325:-

18.00

18.00

13.00 & 18.00

13.00

13.00

Ni kan naturligtvis beställa från vår

a la carte. Begränsad under juletid.

Boka bord!

Årets

JULBORD

JULLANDGÅNG

Årets jullandgång finns nu hos

oss! Välkommen att äta hos

oss eller beställa för Take Away.

PRIS 185:-

VI KAN LEVERERA BÅDE TILL

SUNNE OCH TORSBY

FÖR AVHÄMTNING!

VÅR BUTIK I

SUNNE ÄR ÖPPEN

DAGLIGEN

Shoppa inredning,

deli-varor, beställ julkorgar

eller Take Away för

avhämtning.

NYÅRSAFTON

Nu kan ni boka in er på

nyårsmiddag!

4-rätters 495:-

Från kl. 19.00 på

nyårsafton

MER INFO PÅ VÅR HEMSIDA

VILL NI HA CATERING PÅ

JULBORD ELLER

NYÅRSMIDDAG?

RING OSS FÖR FRÅGOR

OCH BOKNINGAR!

Beställ

JULKORGAR

Våra deli/jul-korgar är

fyllda med roliga produkter

Dryck, choklad, godis,

matprodukter, våra egna

produkter m.m.

Olika storlekar i olika prisklasser

finns. Bilder hittar ni på

frykensparla.se

Beställ via vår webshop,

ring eller maila.

Handla online på

www.nodesign.se

Deli-korgar • Julkorgar • Julklappar

Inredning • Deli-varor m.m.

Välj att hämta i butik eller för leverans.

Du betalar lätt med Klarna!

Vinnare i Torsby

FN-förenings

lotteri till stöd för

FN:s arbete i Ukraina.

nr 78

nr 303

nr 495

nr 219

nr 161

nr 13

nr 266

nr 155

nr 443

nr 537

nr 370

nr 46

Tack till alla som köpt och sålt

lotter, och för de generösa

bidragen till vinster; Lena

Andén Malmberg, Maria Norbäck,

TorsbyBadet, 60 grader

Nord, Vildmark i Värmland,

Coop, AB Karl Hedin, ICA

Toria, Torsby Skidtunnel,

Granngården, Sahlströmsgården

och Biograf Stjärnan.

Tack också till TorsbyBladet för

den här annonsen.

Vinnarna är underrättade.

Tack vare er alla har vi kunnat

skänka 12.000 kronor till FN:s

arbete i Ukraina

Torsby FN-förening

MANUSSTOPP

IDAG

torsdag 15 dec kl. 16.00

för annons i årets sista

nummer

av Torsbybladet.

Utgivningsdag:

onsdag 21 dec

Välkomna!

0565-804 07 • info@frykensparla.se


Vinn TRISSLOTTER!

Vinn

TRISSLOTTER!

KALLAS

OFTA DE

SMÅ

SAGT

SITT

MUSIKUPP-

SÄTTNING

UTGÅR

FRÅN

STAM

BOR

INTILL

FOR MED

SIG EFTER

BLOTT

STÄVJA

VERTIKAL

RIKTNING

EFTER

NATTEN

EFTER

DAGEN

KAN UR

KONST-

NÄRS-

FÄRG

SLAG AV

KOPPEL

SÖMN UPP-

LEVELSER

FRÅN

BILAR

BE-

STÄMMA

LAGT PÅ

KRYDDA

LÄNGS

MARKEN

TAPPRA o

ORÄDDA

STÄPP-

FÅGEL

LÅG-

VATTEN

ORD-

KLASS

TRÄSK

SER UT

SOM EN LI-

TEN VÄXT

BLEV

NÄMNT

I HÖGSTA

GRAD

SCHACK-

PJÄS

BRÄNSLE-

BEHÅLLARE

RÖD

TRÅD

KAN MAN

FRILUFTS-

LIV

KORT LITET

MÅTT

VISTAS PÅ

ANNAN

ORT

PRIMAT

SMAKAR

VITLÖK

STRYKA


DÅLIG

VANA

EN MASSA

INFORMA-

TION

ANTI

KAN MAN

LÖFTEN

SKRIVER

LYRIKER

HELT

KASSA

BEN-

STRÄCK-

ARE

RESTPRO-

DUKT

FINNS

NORTH o

SOUTH I

USA

Namn………………………………………………………………............................................................

Adress………………………………………………………….........................................................…....

Postadress…………………..................................................................................................

SKUMMAS

IGENOM

OFFER-

ROLL

BORDS-

DRYCK

LAND MED

STATER

LASSO

KULOR I

STRUT

FÖRMODA

KAN MAN

SURFA PÅ

SKÅDE-

SPEL-

ERSKA

UTSLAGEN

INDIVID

TAMT

SVIN

SPARK MED

INSIDAN

MATAS I

DAMMEN

HAFT PÅ

KÄNN

SÄLLSYNT

KOMMER

PÅ POSTEN

TA

STICKPROV

HELT BE-

TYDELSE-

LÖSA

SPISAT

TÄT-

ORTEN

STORLEK-

BESTÄMS

GROLL

BRUKAR

MATGLAD

HA

HAR

NAMN I

STAN

© C4EKONOMEN - 728

Skicka in korsordet till:

”Kryss 15/12”, TorsbyBladet AB

Tingshusgatan 6, 685 30 Torsby.

Måste ha lösningen

senast fredag 23/12 -22


Avatar

The Way Of Water

Visas i 3D HFR:

lörd 17 dec kl. 20.00

tors 29 dec kl. 19.00

fred 6 jan kl. 20.00

150 kr. 3,12 tim Fr. 11 år

Visas i 2D HFR:

fred 16 dec kl. 20.00

mån 26 dec kl. 19.00

ons 4 jan kl. 19.00

130 kr. 3,12 tim Fr. 11 år

Länge Leve

Bonusfamiljen

sön 18 dec kl. 18.00

tisd 27 dec kl. 16.00

fred 30 dec kl. 17.00

100 kr

1,47 tim. Barntillåten

(85 kr vuxen)

1,02 tim. Barntillåten

GRATIS BIO FÖR ALLA BARN

Yuku och Fjällets Blomma

I samarbete med Smörgåsbord

Picturehouse vill vi ge ljus i mörkret för

dem som behöver det, och ge magi och

gemenskap i en tid då ekonomin slår

hårt mot många hushåll. Därför får barn

gå gratis med minst en vuxen per sällskap.

Söndag 18 december kl. 16.00

Kortfilmsdagen

onsdag 21 december kl. 16-20.30

Vi visar kortfilm på årets kortaste dag.

Under dagen visas 4 olika kortfilmspaket, men

du kan komma och gå som du vill HELA dagen.

Program:

16.00 Kortfilmspaket- För de yngsta

16.40 Kortfilmspaket- För barn

17.50 Kortfilmspaket- För alla

19.00 Kortfilmspaket- För alla

Gratis inträde

och tilltugg.

Välkommen!

Boka eller förköp gärna biljetter

via vår hemsida www.stjarnan.se

så är du garanterad en plats.

Kassan öppnar ca. 45 min.

innan varje föreställning.

Pensionärsrabatt:

20 kr på ordinarie pris

(lägsta biljettpris 80 kr).

Presentkort finns

att köpa i kassan.

www.stjarnan.se

Kontakt: frida@stjarnan.se

Telefon kassa: 0560-103 33

Kommande filmer:

25 december Mästerkatten 2

25 december Håkan Bråkan

25 december UFO Sweden

28 december I Wanna Dance With Somebody

DAGENS LUNCH

Även hemleverans och avhämtning

Tor 15/12 Ugnsbakad fläskytterfilé, beasås, klyftpotatis / Pannkakor, sylt, grädde

Fre 16/12 Julens smaker: Julkalkon, rökt filé- bog- m.m. / Stekt kyckling, ris

Mån 19/12 Lövbiff, beasås, klyftpotatis / Falukorv, stuvade makaroner

Tis 20/12 Fiskgratäng m. rotfruktstäcke / Stekt fläsk, bruna bönor

Ons 21/12 Vildsvinsfilé, potatisgratäng, rödvinssås / Wok m. ris

Öppet mån-fre: 11.30-15.00. Lör-sön: köket stängt. Färska matlådor finns. Bara att värma!

Kaffe, smörgåsar m.m. Ambjörby 80. 0563-803 00

Visas i

Avatar

2D

The Way of Water

Söndag 18 dec kl 19.00

100 kr. 3.10 tim. Från 11 år

Varje dag drabbas

ett barn av cancer.

Men det finns hopp.

Swisha till 90 20 900 och

stöd forskningen. Tack.

Kommande:

25/12 Håkan Bråkan

25/12 I Wanna Dance With Somebody

26/12 Mästerkatten 2

26/12 UFO Sweden

Kassan öppnar ca 30. min före

visning. Vi tar kort. Hörslinga finns.

Vi kan ta hem filmer på begäran

av företag, föreningar & sällskap.

Ambjörby Folkets Hus


VECKANS KLIPP

I TORSBY

V e ck s

MEDLEMSKLIPP

J

-

rit

3 FÖR

99k

MEDLEMSPRIS

3 FÖR

25k

MEDLEMSPRIS

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

SILL I GLAS

Coop. Välj mellan olika sorter. 250 g.

Jfr-pris 33:33/kg.

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200:- SÅ FÅR

DU KÖPA MAX 1 KÖP/MEDLEM.

KAFFE

Löfbergs. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej

Eko, Fairtrade, FIKA och Colombia Brazil. 450 g. Jfr-pris 73:33/kg.

2 KG

19)= /st

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

POTATIS

Sverige. Klass 1. Välj mellan

Kokpotatis, Mospotatis, Ugnspotatis

eller Gratängpotatis. 2 kg.

Jfr-pris 9:95/kg.

VECKANS

SHOP EXPRESS-

VARA!

20-PACK

39)= /förp

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

ÄGG 20-PACK

Sverige/Coop. Från frigående

höns utomhus, storlek M.

Jfr-pris 2:-/st.

MAX 2 KÖP/MEDLEM.

JULMUST/LÄSK

Apotekarnes/Pepsi/7UP/Zingo/Pommac.

Välj mellan olika sorter. 140-150 cl.

Jfr-pris 6:67-7:14/liter. Pant tillkommer.

Muлl

Försäljn∈g

3 FÖR

30k

MEDLEMSPRIS

169k/kg

Priset gäller endast

Shop Express

12kS

MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM.

RUSSIN

Coop. 250 g. Jfr-pris 48:-/kg.

FREDAG

16/12 BJUDER VI

PÅ GLÖGG OCH

PEPPARKAKOR!

FÄRSK KOLJAFILÉ

Bröderna Hanssons.

Nordostatlanten.

Erbjudandena gäller t o m söndag 18/12 -22.

Reservation för ev. slutförsäljning.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!