19.12.2022 Views

Blå Bandet nr 5-2022 oktober

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅRGÅNG<br />

140<br />

N:R 5 NOVEMBER-DECEMBER <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140<br />

Drogfokus i Jönköping


N:R 5 NOV-DEC <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140<br />

Färre sidor i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

Detta nummer ges ut samtidigt som jultidningen Norrsken.<br />

Utgivningen har skett på detta sätt de senaste åren och<br />

tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> har färre sidor än övriga nummer under<br />

året. I december återkommer vi med fler sidor som vanligt.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 7<br />

Beställ jultidningen<br />

Norrsken till försäljning<br />

och ge bort som gåva!<br />

70 kr st. Fraktfritt vid minst fyra ex.<br />

Minst 10 ex. rabatt 30 %<br />

norrsken@blabandet.se<br />

sms 070-5682320<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP,<br />

ADRESSER<br />

Till och med 25 år<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom:<br />

Fatou Khan ><br />

26 år och äldre<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Per-Olof Svensson ><br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

JOHAN SJÖÖ<br />

Verksamhetsstrateg<br />

070-4941366 johan.sjoo@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

070-3609174 ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

Bankgiro: 437-3015<br />

Swish: 1234495362<br />

PERSONAL<br />

FATOU KHAN<br />

Verksamhetsschef<br />

072-9319600 fatou.khan@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

Verksamhetsutvecklare<br />

073-6143897<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 5-<strong>2022</strong><br />

3<br />

TRIPPELARRANGEMANG PÅ HELLIDEN<br />

Varierat för olika målgrupper<br />

Inte bara ett utan tre olika arrangemang på en och samma gång<br />

har arrangerats på <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s folkhögskola Helliden i Tidaholm.<br />

Skaraborg och Västra Sveriges <strong>Blå</strong>bandsdistrikt hade slagit sina<br />

kloka huvuden ihop och planerade tillsammans för att genomföra<br />

ett trippelarrangemang: ”Anhörighelg”, ”<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné” med<br />

förbundet samt en ”Retrohelg” med äldre personer som målgrupp.<br />

TEXT & FOTO:<br />

Annika R Bergman<br />

Redan på fredagkvällen anlände den<br />

första gruppen med anhöriga till någon<br />

med missbruksproblematik till<br />

Hellidens kursgård. Johan Sjöö från<br />

förbundet var med och introducerade<br />

de två nyutbildade handledarna på<br />

kursen.<br />

På lördagsförmiddagen anslöt sig<br />

de som skulle vara med under lördagen<br />

på <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné, vilket<br />

även var inledningen på Retrohelgen.<br />

Under Chatarina Forsbergs ledning<br />

diskuterades högt och lågt bland annat<br />

vilka aktiviteter vi skulle kunna<br />

göra under 2023 som är <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s<br />

140-års jubileumsår.<br />

Både galna och konkreta idéer<br />

kläcktes som Nils-Åke Pehrsson<br />

antecknade då han är representant<br />

i arbetsgruppen för jubileumsåret.<br />

Under eftermiddagen blev det sen<br />

skaparverkstad med julkortstillverkning<br />

i scrapbooking-teknik.<br />

Lena Elmquist inspirerade oss<br />

till att göra vackra och personliga<br />

julkort, som nästan känns svåra att<br />

skiljas ifrån om man inte gick inför<br />

att göra en prototyp för masstillverkning…<br />

Efter kvällsmaten blev det Musikquizz<br />

och Simon & Garfunkelkonsert<br />

med bröderna Bo och Sören Frid.<br />

Fantastiskt härlig musik fyllde<br />

hela slottet. Till konserten hade det<br />

annonserats offentligt och ytterligare<br />

gäster kom för att dela stunden med<br />

de som som redan var där på någon<br />

av de tre aktiviteterna.<br />

Söndagförmiddag ägnades åt en<br />

historisk dräktföreläsning med textilarkeolog<br />

Catalina Ewe Ericsson. Hon<br />

hade med sig egenhändigt uppsydda<br />

kläder utifrån förlagor från 1100-talet<br />

fram till 1700-tal. Hon klädde både på<br />

och av sig de olika plaggen i linne,<br />

ylle och siden som vi även fick syna<br />

i sömmarna och studera närmare.<br />

Några av deltagarna vid <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné som samlades på Helliden. Dräktföreläsning med textilarkeolog Catalina Ewe Ericsson.


4<br />

BLÅ BANDET NR: 5-<strong>2022</strong><br />

FOTO: ANNIKA R BERGMAN<br />

MINNESORD<br />

BRITA BERGMAN<br />

Jag lärde känna Brita när jag var<br />

ung, när jag mamma, pappa och min<br />

syster Kristina åkte till Fjällgården i<br />

Sälen på sommarvandringar.<br />

Där lärde vi känna många i Bergmans<br />

familj och vi hade så mycket<br />

roligt tillsammans. Under många<br />

somrar blev sedan vår familj sommarvärdar,<br />

oftast två veckor med<br />

start efter midsommarhelgen.<br />

Efter oss kom alltid Brita, Kerstin,<br />

Åke eller någon annan av Britas syskon<br />

och tog över ansvaret för gården.<br />

Alltid så roligt att träffas och få umgås<br />

innan det var dags att åka hem.<br />

TRIPPEL...<br />

Även till denna föreläsning hade<br />

det inbjudits externa gäster. Helgen<br />

avslutades med lunch för deltagarna<br />

och ledarna som nöjda åkte hemåt i<br />

de vackra höstfärgerna.<br />

ANNIKA R BERGMAN<br />

När jag senare som vuxen gick<br />

med i styrelsen för Fjällgården så var<br />

Brita alltid en trogen sommarvärd<br />

under många, många år. Hon hyrde<br />

ut stugor och rum åt gäster, sålde<br />

våfflor, kaffe och fixade också middagar<br />

åt plötsligt hungriga gäster.<br />

Brita var en lugn, trygg och engagerad<br />

kvinna som alltid såg de som<br />

hade de svårt. Tog hand om dukar,<br />

täcken och annat som kunde lämnas<br />

vidare till de som behövde det bättre.<br />

Minns när vi lastade ett helt baksäte<br />

fullt med täcken när de var dags för<br />

hemresa från fjällgården för Brita och<br />

Bild ovan: Julkortstillverkning. Nedan: Underhållning med Sören och Bo Frid.<br />

hennes sällskap, allt skänktes sen till<br />

behövande.<br />

Brita var också anställd som<br />

husmor/föreståndare under vintersäsong<br />

på fjällgården och hon kunde<br />

verkligen trolla och lösa alla möjliga<br />

utmaningar. En gång kom en mamma<br />

med barn upp till fjällgården i<br />

tron att det fanns plats att bo.<br />

Men det var redan fullbokat, men<br />

Brita har berättat, hur hon snällt frågade<br />

en ung flicka som bodde ensam<br />

i ett flerbäddsrum om hon kunde tänka<br />

sig att dela med sig av sitt rum till<br />

familjen och det gick alldeles utmärkt<br />

och alla blev nöjda och glada. Det<br />

kräver mod och ödmjukhet att som<br />

föreståndare föreslå en sån lösning.<br />

Jag och Mats hade också glädjen<br />

att besöka Brita i hennes fina hem och<br />

njuta av alla fina mattor och andra<br />

handgjorda alster.<br />

Vill verkligen säga tack för att jag,<br />

Mats och min övriga familj fick lära<br />

känna Brita och för all tid som vi fick<br />

glädjen att vistas tillsammans.<br />

Vill också säga ett stort tack för<br />

all tid, kärlek och energi som Brita<br />

lagt och skänkt till <strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

fjällgård i Sälen under många år.<br />

Elisabet Andersson<br />

Minnesord för Brita Bergman<br />

finns även i tidning nummer 4-<strong>2022</strong><br />

Efterlysning av<br />

internationellt stöd<br />

Har din <strong>Blå</strong>bandsförening eller distrikt<br />

haft någon insamling eller stödverksamhet<br />

för någon internationell verksamhet<br />

inom eller utanför <strong>Blå</strong> Korset<br />

under de senaste åren?<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> gör nu en inventering/kartläggning<br />

av det stöd som organisationens<br />

olika delar ger till internationella<br />

projekt och verksamheter, i syfte att<br />

forma en strategi för hur den verksamheten<br />

kan utvecklas framöver.<br />

Vi är tacksamma för att få veta vad ni<br />

har gjort eller gör nu. Skicka en kort<br />

beskrivning till: kansliet@blabandet.se<br />

Har ni inget som är aktuellt nu men gärna<br />

skulle vilja starta någon hjälpverksamhet,<br />

är vi intresserade av att veta<br />

det också.<br />

Senast den 30/11 vill vi ha era svar.<br />

Ingalill Söderberg, Mikael Hansson,<br />

Ulrika Hagen


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 5-<strong>2022</strong><br />

5<br />

DROGFOKUS I JÖNKÖPING<br />

Efterlängtad mötesplats<br />

Efter pandemiåren med inställda möten och konferenser var det efterlängtat<br />

att åter kunna delta och medverka i Drogfokus. Konferensen återkommer<br />

normalt vartannat år på olika platser och turas om med konferensen<br />

Förebygg.nu i Göteborg. Organisationer, myndigheter och företag hade<br />

utställningar och informerade i pauserna mellan de olika föreläsningarna.<br />

Konferensen Drogfokus pågick<br />

under två dagar i Elmias lokaler i<br />

Jönköping. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> fanns på plats<br />

med monter samt förbundsordförande<br />

med personal. Information och<br />

medlemsvärvning blandades med<br />

deltagande i de olika föreläsningarna.<br />

Andreas Persson, kommunalråd<br />

i Jönköpings kommun, öppnande<br />

konferensen med att säga att det är<br />

otroligt viktigt att mötas och framhöll<br />

vikten av att tillsammans lösa viktiga<br />

samhällsfrågor, inte minst alla de<br />

som är engagerade i civilsamhället.<br />

Persson lyfte anhörigperspektivet<br />

och menade att det i samhällsdebatten<br />

ofta förenklas diskussionen.<br />

- Människors missbruk slår liv i<br />

spillror med stora personliga lidanden<br />

som följd.<br />

- De allra käraste vi har, barnen,<br />

får aldrig glömmas bort.<br />

- Kunskap är nyckeln, därför är<br />

det så oerhört roligt med ett sådant<br />

här arrangemang, framhöll Persson.<br />

Därefter var det dags för Karin<br />

Tegmark Wisell, generaldirektör,<br />

Folkhälsomyndigheten.<br />

- Viktigt att rikta fokus mot ett<br />

folkhälsoproblem, ANDTS, alkohol,<br />

narkotika, tobak och nikotin samt<br />

spel om pengar.<br />

Tegmark Wisell sa att ANDTS ofta<br />

hänger samman med kriminalitet.<br />

För att lyckas med ANDTS preven-<br />

Forts. sidan 7 ><br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

BILDER FRAMSIDAN<br />

Ellen Garnwall, konsulent Länsnykterhetsförbundet<br />

Västra Götaland informerar om<br />

nästa års konferens ”Förebygg.nu”.<br />

I CAN:s monter för Drugsmart kunde man<br />

tävla med inspiration från SVT:s tävlingsmoment<br />

i ”Mästarnas mästare”.<br />

3-2019<br />

BILDER Till vänster: Andreas Persson, Jönköpings kommun. Nedan till vänster:<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s Chatarina Forsberg, Per-Olof Svensson, Ann-Marie Lindgren, Johan Sjöö.<br />

Nedan till höger: Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten. Pristagaren Johan<br />

Franck, Karolinska Institutet och prisutdelare Sara Kristensson, CAN, Centralförbundet<br />

för alkohol- och narkotikaupplysning.<br />

FOTO: ALI JERREMALM


POÄNGJAKTEN<br />

1 JUNI <strong>2022</strong> - 31 MAJ 2023<br />

Poängtävling i tre delmoment för <strong>Blå</strong>bandsföreningar.<br />

Alla tre kampanjdelar räknas ihop i en gemensam poängtävling.<br />

MOTIONSKAMPANJ<br />

Har arrangerats många gånger tidigare. Individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening. Motionskort med 20 olika dagars aktivitet.<br />

Minst 30 minuter, ger en poäng, minst 60 minuter ger två poäng och minst 90 minuter ger tre poäng.<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

AKTIVITETSKAMPANJ<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening som ordnar verksamhet och slutredovisats genom NBV ger poäng.<br />

Studiecirkel med minst tre träffar slutrapporterat: 600 poäng, för varje ytterligare träff i samma cirkel: 200 p.<br />

Kulturprogram eller annan folkbildning: 200 poäng per rapporterat arrangemang.<br />

MEDLEMSKAMPANJ<br />

Fler medlemmar behöver värvas. För varje ny medlem som föreningen får registrerat: 300 p.<br />

PRISER<br />

Individuella utlottningar på insända motionskort.<br />

De tre främsta <strong>Blå</strong>bandsföreningarna i poängjakten får bidrag till kulturprogram i samverkan med NBV.<br />

Dessutom utlottas ytterligare bidrag bland alla <strong>Blå</strong>bandsföreningar oavsett placering.<br />

REDOVISNING POÄNGJAKTEN<br />

Blankett för aktivitetskampanjen kommer att finnas.<br />

För motions- och medlemskampanjerna behövs ingen redovisning ske av föreningarna.<br />

Arrangör: <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>/Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se<br />

MOTIONSKAMPANJEN 1 JUNI <strong>2022</strong> - 31 MAJ 2023<br />

Alla får vara med - inget medlemskrav<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

Poängtävling mellan <strong>Blå</strong>bandsföreningar:<br />

Minst 30 min. motionsaktivitet = 1 poäng; 60 min = 2 p; 90 min = 3 p.<br />

(max per dag) Du får räkna in ev. uppvärmning.<br />

Flera motionsaktiviteter samma dag? Skriv på samma rad, lägg ihop tiden.<br />

Du deltar individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Fyra dragningar med individuella priser.<br />

Skicka in ifyllda kort för deltagande i vinstutlottningar senast:<br />

1 sep. 22; 1 dec. 22; 1 mars 23; 1 juni 23.<br />

Endast fullständigt ifyllda kort räknas.<br />

På alla ska det finnas ditt namn och adress samt en <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Motionskort som ifyllbar PDF finns på hemsidan:<br />

www.blabandet.se<br />

Skickas via mail till: motionskampanjen@blabandet.se<br />

Skickas via brevpost till: Motionskampanjen, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>,<br />

Texta tydligt!<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm<br />

Namn:<br />

____________________________________________<br />

Adress:<br />

____________________________________________<br />

Postadress: ____________________________________________<br />

E-post:<br />

____________________________________________<br />

Frivilliga uppgifter:<br />

Medlem <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>: ja q nej q<br />

Ålder: -25 q 25-40 q 41-65 q 66-q<br />

Personuppgifter hanteras av Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund för att administrera<br />

motionskampanjen samt för att informera om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s verksamhet.<br />

Kommer inte att lämnas vidare till tredje part.<br />

DATUM AKTIVITET TID POÄNG<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

JAG GER POÄNG TILL BLÅBANDSFÖRENING:<br />

_______________________________________ POÄNG _____


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 5-<strong>2022</strong><br />

7<br />

DROGFOKUS...<br />

> Forts. från sidan 5<br />

tion behöver den vara långsiktig och<br />

på olika nivåer.<br />

- Genom att mötas kan vi lära av<br />

varandra och få energi. Drogfokus är<br />

viktigt för kunskap och erfarenhetsbyte<br />

på ett område som berör oss alla.<br />

Sedan bjöds det på en dansuppvisning<br />

av gruppen ”Scen för alla” som<br />

blev berörande då den framfördes av<br />

personer med funktionsvariationer<br />

och de fick rungande applåder.<br />

Vartannat år delas CAN:s drogforskningspris<br />

ut. På plats gav Sara<br />

Kristensson, kommunikationschef på<br />

CAN, Centralförbundet för alkoholoch<br />

narkotikaupplysning, först en<br />

motivering innan det avslöjades att<br />

det var Johan Franck, professor och<br />

överläkare vid Karolinska institutet<br />

som tilldelades priset.<br />

Franck var inte på plats i Jönköping<br />

utan deltog digitalt via storbild.<br />

Han var hedrad över priset och<br />

framhöll också sina medarbetare<br />

som är delaktiga i arbetet. Han gav<br />

en beskrivning av detta och framhöll<br />

sammanfattningsvis:<br />

- Framtiden är ljus när det gäller<br />

beroende, stigmat har minskat, även<br />

fast det finns kvar går det i rätt riktning.<br />

- Det finns dock varningssignaler,<br />

nya substanser innebär en ny typ av<br />

verklighet.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Många föreläsningar<br />

Under konferensen Drogfokus erbjöds många olika föreläsningar med en<br />

blandning av presentationer av forskningsrapporter, risk- och skyddsfaktorer<br />

till praktiskt arbete. Ett av dessa är ungdomsarbetet Underground i<br />

Jönköping.<br />

Peter Magnusson, föreståndare på<br />

Underground Råslätt, berättade att<br />

de arbetar ”för en alternativ framtid<br />

är viktigare än mot alla problem”.<br />

Den övergripande målsättningen<br />

är att kunna ge ungdomar med litet<br />

vuxenstöd, en positiv fritid med vuxna<br />

som bryr sig och därmed ge hopp<br />

och möjligheter inför framtiden.<br />

En avgörande del i verksamheten<br />

är att ungdomar utbildas till ledare<br />

som sedan inspirerar ungdomar och<br />

hjälp med t.ex. läxhjälp och skolkontakter,<br />

samtalsstöd och att lämna<br />

destruktiva miljöer.<br />

När man visat under en längre tid<br />

att man inte har kontakt med personer<br />

som finns i kriminella kretsar kan<br />

man få tillgång till möjligheter att<br />

utvecklas positivt, genom lägerskolor<br />

och andra utbildningar samt även<br />

möjlighet att få hjälp till körkortsutbildning.<br />

Ungdomarna Houler Alchwarzi<br />

och Samar Aziz Bhatti berättade om<br />

vilka möjligheter de fått genom att få<br />

utbildningar i hur man möter jämnåriga,<br />

både i hur de inspirerar men<br />

också ställer krav.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

Peter Magnusson, Houler Alchwarzi och<br />

Samar Aziz Bhatti berättade på Drogfokus<br />

om ungdomsarbetet ”Underground”.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Bg: 5520-1321<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 6: 25/11 (16/12)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 5: NOVEMBER-NOVEMBER <strong>2022</strong> ÅRGÅNG 140 - Första numret utkom 1883<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné har fortsatt och fortsätter. Förbundet<br />

besöker distrikten för samtal kring verksamhet<br />

och information. I förra numret presenterades tidigare<br />

besök och här har vi Västerbotten och Stockholms<br />

län. Efter önskemål har besöken varit under dag- eller<br />

kvällstid. I Västerbotten fanns det utrymme för<br />

uppdelning i mindre grupper. (fem översta bilderna).<br />

Längst ned från Stockholm samt på sidorna 4-5 från<br />

Västra Sverige och Skaraborg.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!