23.12.2022 Views

Info Kalix nr2 december 2022

I julnumret av Info Kalix träffar du bland annat nyinflyttade Kalixbor, Kalixföretaget som drar nytta av investeringarna i norr och sångduon som gör succé med finstämd pop på Kalixmål, VI berättar också om vårens stora arrangemang i Kalix, skid-SM. Trevlig läsning!

I julnumret av Info Kalix träffar du bland annat nyinflyttade Kalixbor, Kalixföretaget som drar nytta av investeringarna i norr och sångduon som gör succé med finstämd pop på Kalixmål, VI berättar också om vårens stora arrangemang i Kalix, skid-SM. Trevlig läsning!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

info<br />

KALIX<br />

EN ATTRAKTIV, JÄMSTÄLLD OCH HÅLLBAR KOMMUN<br />

#2 • DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Emma Ribom mot<br />

nya framgångar<br />

– ser fram emot<br />

Skid-SM i <strong>Kalix</strong><br />

<strong>Kalix</strong>företag drar nytta<br />

av investeringar i norr<br />

Ny i Luleå Hockey,<br />

fann drömliv i <strong>Kalix</strong><br />

Succé för finstämd<br />

folkpop på <strong>Kalix</strong>mål


Titta tillbaka och gasa framåt<br />

Julkrönika av Susanne Andersson, kommunalråd<br />

Det var högsommar när jag den 1 juli<br />

efterträdde Tommy Nilsson som<br />

kommunalråd. Jag klev då in mitt<br />

i en valrörelse, med ovisshet om utgången<br />

av valet den 11 september. Nu gick det<br />

bra för vårt parti i <strong>Kalix</strong> kommun, och vi<br />

socialdemokrater fortsätter styra. Denna<br />

gång tillsammans med Centerpartiet och<br />

Miljöpartiet. Det känns bra, för när man<br />

har idéer om kommunens utveckling, så<br />

vill man gärna kunna fullfölja dem!<br />

Nu lämnar vi snart <strong>2022</strong>, ett år som gav oss<br />

ett abrupt uppvaknande den 24 februari då<br />

ett krig brakade lös i vår närhet. Ingen har<br />

undgått krigets påverkan med hög inflation,<br />

höjda räntor, höga energipriser och<br />

höga matpriser.<br />

Trots det måste vi tro på framtiden! <strong>Kalix</strong><br />

har i den spännande gröna omställningen<br />

goda förutsättningar att utvecklas, tillsammans<br />

med hela Norr- och Västerbotten.<br />

Här är utvecklingen av havsbaserad vindkraft<br />

en del.<br />

Att vara kommunalråd och kommunstyrelsens<br />

ordförande är kul, spännande och<br />

utmanande. Det är kul att träffa medmänniskor<br />

med idéer om hur vi tillsammans kan<br />

utveckla <strong>Kalix</strong> och Norrbotten. Genom<br />

medborgardialoger vill vi ta vara på krafterna,<br />

som bland annat finns i byarna.<br />

Vi investerar i flera stora och små projekt<br />

som kommer att göra <strong>Kalix</strong> mer attraktivt:<br />

ett nytt särskilt boende (SÄBO) byggs,<br />

gymnasieskolans F-hus byggs om<br />

och ett modernt ridhus färdigställs.<br />

En stor utmaning är att få<br />

fler att flytta till <strong>Kalix</strong>. Därför<br />

fortsätter vi att skapa<br />

attraktiva boendeområden,<br />

som passar både dig<br />

som bor här och dig som<br />

vill flytta hit!<br />

Under <strong>2022</strong> instiftade vi<br />

ett jämställdhetspris, för<br />

att uppmärksamma och<br />

stimulera jämställdhetsarbetet<br />

i <strong>Kalix</strong> kommun. Priset<br />

lyfter fram projekt, initiativ och<br />

konkreta resultat på området. Den<br />

26 augusti hade jag äran att tillkännage<br />

vår förste pristagare, Roger Sångberg<br />

vid Fritidsgården Frizon.<br />

Barnens sommarfest <strong>2022</strong> blev en succé,<br />

den fortsätter vi att satsa på! Dylika arrangemang<br />

skapar roliga och fina barndomsminnen<br />

från <strong>Kalix</strong> kommun, vilket vi<br />

också tror kan få ungdomar att vilja stanna<br />

här efter avslutad skolgång.<br />

Genom samarbeten bygger vi <strong>Kalix</strong> starkt<br />

för framtiden. Mycket är på gång redan nu!<br />

Nya företag startar och lokaler börjar fyllas<br />

efter nedgången i pandemin. Vi tar också<br />

nya detaljplaner, för att fortsätta utveckla<br />

Susanne Andersson<br />

<strong>Kalix</strong> som boende-, handels- och företagarort.<br />

Stort tack till alla medarbetare, medborgare,<br />

företagare och organisationer som gör<br />

<strong>Kalix</strong> så fantastiskt att leva och bo i. Glöm<br />

för all del inte att handla lokalt!<br />

Med det önskar jag er alla en riktigt God<br />

Jul och Gott Nytt År!<br />

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!<br />

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!<br />

PTS-stöd säkrar fortsatt fiberutbyggnad i <strong>Kalix</strong><br />

Med målsättningen att alla i Sverige<br />

ska ha tillgång till bredband har Postoch<br />

telestyrelsen (PTS) tilldelat Norrland<br />

25 procent av allt PTS-stöd som<br />

delas ut under <strong>2022</strong>. <strong>Kalix</strong> kommun<br />

får 17,6 miljoner kronor av stödpengarna,<br />

vilket innebär att IP Only kan<br />

fortsätta bygga fiber i kommunen.<br />

IP-Only och <strong>Kalix</strong> kommun skrev ett<br />

samverkansavtal redan 2016, och under<br />

hösten <strong>2022</strong> påbörjade parterna en stor<br />

fibersatsning på orten, som kommer att ha<br />

färdigställts till 2025. Idag är cirka 6 000<br />

hushåll anslutna till IP-Onlys nät, varav 3<br />

200 hushåll har en färdig aktiv installation.<br />

Det gör företaget till den ledande aktören<br />

inom fiberbyggnad i <strong>Kalix</strong> kommun.<br />

Når målet inom 2–3 år<br />

Entreprenören har hittills investerat<br />

cirka 200 miljoner kronor i <strong>Kalix</strong> kommun.<br />

Genom det nya PTS-bidraget och<br />

egna nyinvesteringar, kommer ytterligare<br />

700 hushåll på landsbygden få tillgång till<br />

INFOKALIX – December <strong>2022</strong>, nummer 2<br />

fiber. Det innebär att <strong>Kalix</strong> kommun inom<br />

2–3 år kommer att nå bredbandsmålet,<br />

vilket innebär att 98 procent av hushåll<br />

och företag ska ha tillgång till bredband<br />

om minst 1 Gbit/s till 2025.<br />

– Vi är naturligtvis glada över stödet<br />

från Post- och telestyrelsen, vilket möjliggör<br />

målsättningen med fiberutbyggnad i<br />

landsbygden i vår kommun. Nu hoppas<br />

jag att tillräckligt många tecknar avtal så<br />

att utbyggnaden kan genomföras säger<br />

<strong>Kalix</strong> kommunalråd Susanne Andersson.<br />

ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, <strong>Kalix</strong> • LAYOUT/GRAFIK: Björn Palovaara, Process Media & Kommunikation<br />

• REPORTAGE OCH TEXTPRODUKTION: Reine Sundqvist, Pernilla Jansson, Johnny Strömbäck, Kristina Wikholm, Björn Palovaara, Maria Vanhapiha<br />

Bergström. • FOTON: <strong>Kalix</strong> kommun, Elisabeth Gustavsson, Reine Sundqvist, Oliver Åström, Fredrik Stockman, Fredrik Lindvall,<br />

Kjell Grage, Sandra Bergström, Mostphotos OMSLAGSFOTO: SkiTeamSwe XC • KONTAKT: information@kalix.se<br />

2 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong>


Drömsk folkpop<br />

på <strong>Kalix</strong>mål<br />

Den 23 september släppte Vera<br />

Vinter från Stora Lappträsk tillsammans<br />

med violinisten Hanna<br />

Ekström albumet “Lios”. Texterna<br />

på skivan är rakt igenom<br />

på <strong>Kalix</strong>mål, och har väckt stort<br />

intresse över hela landet.<br />

– Den har fått ett väldigt fint<br />

mottagande både av kritiker och<br />

publik. Väldigt många är intresserade<br />

av <strong>Kalix</strong>målet, och det är<br />

jätteroligt, säger hon.<br />

Vera Vinter berättar att hon och<br />

Hanna Ekström klickade i samband<br />

med en konsert i <strong>Kalix</strong> för cirka tre<br />

år sedan.<br />

– Hon följde med mig till <strong>Kalix</strong><br />

Folkets Hus i samband med Kulturnatta.<br />

Vi bodde i Stora Lappträsk,<br />

och insåg att vi har mycket gemensamt.<br />

Hanna kommer från den lilla<br />

byn Vikmanshyttan i Dalarna. Vi<br />

delade kärlek till naturen och våra<br />

hembygder och förenades i det.<br />

Musiken flödade fram<br />

Redan där och då föddes idén till<br />

att göra något tillsammans, och en<br />

gemensam studio blev bra grogrund<br />

för samarbetet.<br />

– Det gick ganska fort att skriva<br />

skivan, men det var utspritt över<br />

några månader. Vi hade ett bra flöde,<br />

och skrev en låt per dag ungefär,<br />

förklarar Vera Vinter.<br />

Lios, betyder ljus på <strong>Kalix</strong>mål och<br />

titellåten är skriven, nästan som en<br />

bön om ljus. Vera Vinter berättar<br />

att texterna initialt skrevs på svenska,<br />

men de utgick från ledord på<br />

<strong>Kalix</strong>mål.<br />

– När de var klara översatte jag<br />

texterna från svenska till bondska så<br />

gott jag kunde, innan jag kopplade in<br />

Vera Vinter från<br />

Stora Lappträsk<br />

har, tillsammans<br />

med violinisten<br />

Hanna Ekström,<br />

gett ut en platta<br />

på <strong>Kalix</strong>mål.<br />

min mor Ann-Mari, som rättade oss<br />

med ris och ros.<br />

Blir det en platta på dalmål<br />

härnäst?<br />

– Ja, varför inte. Men Hanna får ta<br />

rodret där. Vi sjunger båda på skivan<br />

och hon har lärt sig texterna på<br />

<strong>Kalix</strong>mål, så det är inte mer än rätt<br />

att jag får svettas jag också.<br />

Norrbotten och Dalarna möts<br />

Albumets sju spår har de producerat<br />

själva i samägda Wild Cat Studio.<br />

Ljudbilden är sparsam, vibrerande<br />

och melodisk med fokus på röst och<br />

fiol.<br />

– Norrbotten och Dalarna möts.<br />

Hanna som är violinist, kommer in<br />

med folkmusiken på den här skivan.<br />

Det gifter sig väldigt bra, konstaterar<br />

Vera Vinter.<br />

Förutom röst och fiol möts här<br />

också fältinspelningar och modern<br />

elektronik. Men också gamla mynt,<br />

skrot och glappande kontakter som<br />

brusar, susar och ekar.<br />

– Mycket har vi improviserat fram<br />

i studion, avslöjar Vera Vinter.<br />

Duon är i skrivande stund ute på<br />

Sverigeturné med artisten Emil Jensen.<br />

Vera Vinter förklarar ursäktande<br />

att det inte blir något stopp i <strong>Kalix</strong><br />

denna gång.<br />

– Tyvärr kommer vi inte längre<br />

norrut än Umeå, och jag har skällt<br />

lite på arrangörerna för det. Vi två<br />

kommer i alla fall till <strong>Kalix</strong> nästa år.<br />

<strong>Kalix</strong> är ju den stora inspirationskällan,<br />

och vi vill naturligtvis komma<br />

och spela skivan.<br />

Lyssna till Lios på Spotify<br />

LIOS har nyligen<br />

nominerats till Folkoch<br />

världsmusikgalans<br />

pris för Årets<br />

utgåva.<br />

<strong>Kalix</strong> är bästa friluftskommunen<br />

i norra Sverige<br />

Naturvårdverket delar<br />

årligen ut priset Sveriges<br />

friluftskommun, för att<br />

stimulera och uppmuntra<br />

kommunernas arbete<br />

med friluftsliv. <strong>Kalix</strong> har<br />

rankats högst i Norrbotten<br />

upprepade gånger<br />

sedan priset instiftades<br />

2010, och trumfar i årets<br />

ranking även alla Västerbottens<br />

kommuner.<br />

Skanna koden och läs mer<br />

Fler tågresenärer i år och<br />

antalet ökar hela tiden<br />

Sedan persontrafiken med tåg mellan Luleå-Boden-<br />

<strong>Kalix</strong>-Haparanda startade den 1 april 2021 har antalet<br />

resor hela tiden ökat stadigt. I juli i<br />

år gjordes hela 3 369 resor på sträckan<br />

mellan Luleå och Haparanda.<br />

Skanna koden och läs mer<br />

Nytt hyreshus lockar<br />

nya <strong>Kalix</strong>bor<br />

Den 1 september flyttade<br />

de första hyresgästerna<br />

in i det helt<br />

nya flerbostadshuset<br />

i kvarteret Mården i<br />

centrala <strong>Kalix</strong>. För inte<br />

mindre än en tredjedel av<br />

hyresgästerna innebar det<br />

dessutom att de<br />

därmed blev <strong>Kalix</strong>bor.<br />

Skanna koden och läs mer<br />

<strong>Kalix</strong> nummer ett när det<br />

gäller kranvatten<br />

I undersökningen Kritik på teknik tillfrågas kommuninvånare<br />

i de deltagande kommunerna om deras<br />

inställning till olika kommunala tjänster. På frågan<br />

om kranvattnets kvalitet är samtliga<br />

tillfrågade av <strong>Kalix</strong>borna positiva.<br />

Skanna koden och läs mer<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 3


Minst 50 000 nya jobb i Norrbotten<br />

Redan idag vet vi att det kommer att bli 10 000 direkta jobb hos Northvolt, LKAB, SSAB<br />

och H2 Green Steel i Norrbotten. Underleverantörerna ger ytterligare 10 000 jobb, och<br />

antalet arbetstillfällen i nya eller befintliga företag som får nytta av denna expansion<br />

beräknas bli ytterligare 10 000. Dessutom behövs 20 000 nya jobb i offentlig sektor. Och<br />

blir vi så många fler norrbottningar behövs också fler bostäder, restauranger, caféer,<br />

butiker och service. Detta märks av redan idag, inte minst i <strong>Kalix</strong>. Aldrig förr har<br />

intresset för att etablera företag i kommunen varit så stort. Drömmen om ett<br />

lugnare, tryggare liv nära naturen men mitt i händelsernas<br />

centrum lockar också många att flytta till Norrbotten och<br />

<strong>Kalix</strong> nu.<br />

Under 2021<br />

flyttade 673 personer<br />

till <strong>Kalix</strong>.<br />

Varje dygn passerar<br />

cirka 12 000 fordon på<br />

E4 genom <strong>Kalix</strong>.<br />

E10<br />

Kiruna<br />

Gällivare<br />

Den 1 november i år hade<br />

85 nya företag startat i <strong>Kalix</strong><br />

(varje år startar ungefär 100<br />

nya företag i <strong>Kalix</strong>).<br />

Bredbandsutbyggnaden<br />

fortsätter<br />

- inom 2–3 år<br />

kommer minst 98<br />

procent av alla<br />

hushåll och företag<br />

i kommunen<br />

att ha tillgång till<br />

bredband.<br />

<strong>Kalix</strong> - Boden med tåg, 1 timme.<br />

<strong>Kalix</strong> - Haparanda, 20 minuter.<br />

<strong>Kalix</strong> - Gällivare, cirka 3 timmar<br />

med buss och cirka 2 timmar och<br />

30 minuter med bil.<br />

<strong>Kalix</strong> - Skellefteå, cirka 3 timmar<br />

och 40 minuter med buss och<br />

cirka 2 timmar och 20 minuter<br />

med bil.<br />

<strong>Kalix</strong> - Luleå Airport,<br />

cirka 1 timme.<br />

Varje dag<br />

pendlar<br />

ungefär 700<br />

personer till<br />

och från <strong>Kalix</strong>.<br />

Boden<br />

E10<br />

<strong>Kalix</strong> - Kemi-Torneå flygplats<br />

i Finland, cirka 1 timme.<br />

Haparanda<br />

E4<br />

Luleå<br />

E8<br />

Piteå<br />

<strong>Kalix</strong> lockar<br />

människor<br />

från hela världen,<br />

till exempel Myanmar,<br />

Sudan, Holland, Thailand, Storbritannien,<br />

Brasilien, Finland och Mexiko.<br />

4 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Skellefteå<br />

E4<br />

Arbetspendlingen<br />

mellan <strong>Kalix</strong> och<br />

Finland är stor.<br />

<strong>Kalix</strong> kommun är<br />

också förvaltningsområde<br />

för finska<br />

och meänkieli.


Miljardinvesteringar skapar<br />

möjligheter för <strong>Kalix</strong>företag<br />

#viärkalix<br />

För tolv år sedan startade Johan<br />

Malmström företaget North Lease AB<br />

i <strong>Kalix</strong> (före detta Malmström Motors<br />

AB). I dagsläget har verksamheten<br />

cirka 200 bilar uthyrda runtom i Sverige<br />

– varav hälften i Skellefteå.<br />

– Vi har bestämt att vi ska försöka bli<br />

en av Sveriges största inom det här<br />

med vagnparkslösning mot företag i<br />

första hand, berättar Johan.<br />

Johan som är uppvuxen i <strong>Kalix</strong> har alltid<br />

känt att han vill göra något eget, där han<br />

kan styra över sin egen vardag. Han hade<br />

helt enkelt den drivkraft som krävdes.<br />

Idag har företaget kontor i <strong>Kalix</strong>, Skellefteå<br />

och Stockholm – men företagets hjärta<br />

finns i <strong>Kalix</strong>. I och med den gröna omställningen<br />

är det stora industrisatsningar<br />

på gång i Norrbotten. Detta ger stora möjligheter<br />

för aktörer och företag, inte bara i<br />

de kommuner där det satsas på industrier,<br />

utan i hela Norrbotten. Johan har hittat sin<br />

väg för att ”vara med på tåget” som han<br />

uttrycker det själv.<br />

– I och med att vi har bra energi häruppe,<br />

både miljövänlig och ganska gott om<br />

den, så lockar det stora företag. Och det<br />

tycker jag att vi ska ta vara på även här i<br />

<strong>Kalix</strong>. Vi måste försöka vara med på tåget<br />

och då måste vi lyfta blicken och kanske<br />

titta lite utanför kommunen. Fast vi kan<br />

ändå driva det från <strong>Kalix</strong>.<br />

Att vara företagare tar<br />

mycket tid, men med<br />

hjälp av familjen som<br />

ställer upp har Johan<br />

haft möjlighet att driva<br />

företaget framåt.<br />

Idag är de sex medarbetare<br />

i <strong>Kalix</strong>, och<br />

lokalen byggs just nu<br />

ut. Men ambitionen<br />

slutar inte här. Under<br />

2023 har North Lease<br />

AB som mål att växa med<br />

en bra bit över 200 bilar. Men<br />

det handlar inte bara om bilar utan<br />

om totala vagnparkslösningar för företag.<br />

Johan ser en god tillväxt och en bra<br />

efterfrågan, men inte utan utmaningar.<br />

Det har investerats mycket pengar i den<br />

här satsningen. Men det dyker upp nya<br />

möjligheter hela tiden.<br />

– Det är ju angenäma bekymmer, säger<br />

Johan och skrattar.<br />

Hjälp på vägen<br />

Johan Malmström<br />

Johan har samarbetat med de bilföretag<br />

som finns i <strong>Kalix</strong> och berättar att de hjälpt<br />

honom otroligt mycket på vägen. I november<br />

köpte han in fem nya bilar från ett av<br />

de företagen, som blev uthyrda direkt<br />

på grund av efterfrågan.<br />

Men en intressant notis<br />

är att Johan inte alls ägnat<br />

sig åt marknadsföring.<br />

I dagsläget<br />

finns det inte ens en<br />

hemsida. Företaget<br />

jobbar mycket<br />

uppsökande, och<br />

Johan Malmström<br />

fastslår att den höga<br />

servicegraden bygger<br />

upp och sprider ett<br />

gott rykte om verksamheten.<br />

Företag från utlandet som ska<br />

jobba med ett projekt här måste hitta<br />

boende och transportlösningar.<br />

– Vi försöker jobba med en helhetslösning,<br />

god service så att företagen kan ta<br />

bort det här med bilfrågan. Att vi löser<br />

det.<br />

– Det är ett otroligt arbete och jag har<br />

en enorm stöttning både från hela vår<br />

familj som ställer upp otroligt mycket<br />

och även mina fantastiska medarbetare<br />

ställer upp. Annars skulle vi aldrig nå dit<br />

vi har kommit idag. Det känns stort. Jag är<br />

jättestolt över det.<br />

Företagarnas egna berättelser<br />

visar upp det bästa med <strong>Kalix</strong><br />

I <strong>Kalix</strong> finns fler än tusen företag som säljer sina tjänster och produkter över Sverige och världen, och<br />

lockar företag, inflyttare och besökare till <strong>Kalix</strong>. På sidan #viärkalix presenterar vi företagarnas berättelser<br />

i form av filmer, poddar, artiklar med mera – och vi fyller på med nya företagsberättelser hela tiden.<br />

Följ #viärkalix och hjälp oss skapa och sprida stolthet för <strong>Kalix</strong> och våra fantastiska företag!<br />

www.kalix.se/viarkalix<br />

#viärkalix<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 5


Sandra Bergström, Röda Kvarn<br />

Biografen är en<br />

populär mötesplats<br />

bland <strong>Kalix</strong>borna.<br />

#viärkalix<br />

Sandra har tagit över på Röda Kvarn:<br />

”Bion har ett stort emotionellt värde”<br />

I <strong>Kalix</strong> finns en av de få privatägda<br />

biograferna i Sverige. Sandra Bergström<br />

som hade sitt första jobb här<br />

redan som barn, driver idag företaget.<br />

– Jag började som biljettrivare, sedan<br />

avancerade jag till popcorn-skottare<br />

och biljettbokare och sedan i somras<br />

driver jag biografen, berättar Sandra.<br />

Sandra tog över biograf Röda Kvarn efter sin<br />

pappa Anders Nordqvist och berättar att hon<br />

alltid haft ett intresse av hela verksamheten.<br />

– Biografen har, och har alltid haft, ett stort<br />

emotionellt värde för mig, fortsätter hon.<br />

Och inte bara för Sandra, utan för alla<br />

som bor i <strong>Kalix</strong>. Biografen har funnits i<br />

över 30 år och är en populär mötesplats.<br />

Under pandemin var det möjligt att hyra<br />

hela bion för egen visning, och för en tid<br />

sedan visades finska filmer i samarbete<br />

med <strong>Kalix</strong> kommun. Detta är något som<br />

inte hade varit lika enkelt att få till stånd<br />

om det inte var en privatägd biograf.<br />

För några år sedan förnyades teknikutrustningen<br />

då de uppgraderade till ett mer<br />

avancerat system. Förutom att Sandra visar<br />

filmer utvecklar hon idag själva lokalen<br />

med bättre konferensutrustning samt att<br />

Förutom att<br />

visa filmer,<br />

utvecklar vi<br />

lokalen med bättre konferensutrustning<br />

samt att<br />

föreläsningar ska kunna<br />

hållas på ett bättre och<br />

smidigare sätt. Men självklart<br />

står filmen i stort<br />

fokus.<br />

Sandra Bergström,<br />

Biograf Röda Kvarn<br />

föreläsningar ska kunna hållas på ett bättre<br />

och smidigare sätt. Men självklart står<br />

filmen i stort fokus.<br />

Dagbio lockar besökare<br />

Det senaste konceptet "dagbio" har blivit<br />

mycket populärt. <strong>Kalix</strong>bor kommer både<br />

gåendes samt åkandes i taxi för att njuta av<br />

Biografen är en av få privatägda i Sverige.<br />

en bio på dagtid, och flera återkommer varje<br />

fredag. Men vad ska då en riktigt bra film<br />

innehålla? Enligt Sandra ska den innehålla<br />

allt – spänning, bra skådespelare, lite kärlek<br />

och en bra story.<br />

– Men jag tycker nästan alla filmer är<br />

bra. Jag vågar dock inte se skräckfilmer,<br />

det är ”no no”, berättar hon och skrattar.<br />

6 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong>


I <strong>Kalix</strong> föll alla bitar på plats<br />

Annelie hade ett mål i livet – att få<br />

pröva att bo med hästarna hemma<br />

på gården. När bostadsaffären i<br />

Jämtland sprack vidgade Annelie<br />

och sambon Kjell kartan och hittade<br />

drömboendet i <strong>Kalix</strong>.<br />

– Vi letade brett och i <strong>Kalix</strong> hittade<br />

vi en gård som såg helt fantastisk ut.<br />

Plötsligt kom vi där på visningen och<br />

kände att nu har vi landat!<br />

Annelie Wemmenhag och hennes sambo<br />

Kjell Grage bodde i hemkommunen Boden<br />

när de bestämde sig för att flytta närmare<br />

Annelies barn och barnbarn i Jämtland.<br />

Men när bostadsaffären – på grund av en<br />

okänd vattenskada – fallerade i sista<br />

stund tänkte de om.<br />

– Priserna i området kring<br />

Åre hade hunnit skena iväg<br />

och vi insåg att vi inte kunde<br />

förverkliga vår dröm om en<br />

hästgård nära barn och barnbarn<br />

i Åre, berättar Annelie.<br />

Paret letade vitt och brett och<br />

föll till slut för en fin gård med<br />

massor av träd och buskar – den låg<br />

i <strong>Kalix</strong>.<br />

Drömboendet avgjorde<br />

Annelie Wemmenhag<br />

– Det kändes som hemma direkt. Jag<br />

tänkte att det där med jobb löser sig alltid,<br />

så vi bestämde oss för att bli <strong>Kalix</strong>bor och<br />

köpte huset.<br />

Idag bor Annelie, Kjell, deras dalmatiner<br />

och två travhästar på drömgården, i<br />

Holmen. Både Annelie och Kjell har fått<br />

Annelie Wemmenhag och hennes sambo Kjell vidgade kartan och hittade<br />

därmed drömboendet i Holmen i <strong>Kalix</strong>-Nyborg.<br />

jobb och gjort sig hemmastadda i sin nya<br />

kommun.<br />

– Samtidigt som vi ordnade<br />

med boende sökte<br />

jag ett jobb inom <strong>Kalix</strong><br />

kommun, berättar<br />

Annelie. Jag fick<br />

inte det jobbet men<br />

fick erbjudandet att<br />

bli enhetschef inom<br />

hemtjänsten och<br />

tackade ja.<br />

Annelie trivs med så<br />

väl jobbet som kollegorna och<br />

berättar att det bästa hon vet är att kunna<br />

hjälpa våra äldre.<br />

Njuter av nya upptäckter<br />

– Det bästa med jobbet är mötet med<br />

människor. Jag kan verkligen rekommendera<br />

alla som vill jobba med att hjälpa<br />

och ta hand om människor att söka sig till<br />

äldreomsorgen, vi behöver fler engagerade<br />

Varför sökte du jobbet som<br />

Näringslivsutvecklare?<br />

– Jag sökte det här jobbet för att<br />

jag såg en chans att få vara med<br />

och bidra till <strong>Kalix</strong> utveckling,<br />

som en plats att både leva och<br />

verka på, och att få arbeta med<br />

näringslivsfrågor. <strong>Kalix</strong> har en<br />

enorm potential. Vi har en otrolig<br />

branschbredd och det finns stora<br />

möjligheter att utveckla de företag<br />

som finns samt starta nya företag<br />

i den här kommunen. Jag ser bara<br />

möjligheter.<br />

Vad är din drivkraft?<br />

– Min drivkraft är mötet med<br />

medarbetare.<br />

Annelie berättar<br />

att det har<br />

varit lätt att lära<br />

känna <strong>Kalix</strong>borna<br />

och komma in i<br />

gemenskapen, och<br />

att paret ofta hänger<br />

med på olika aktiviteter.<br />

– Det händer så mycket roligt runt<br />

om i kommunen som vi njuter av att<br />

upptäcka.Hon berättar att de bland annat<br />

besökt skördemarknaden i Nyborg och<br />

provat lokala delikatesser och kommit i<br />

kontakt med andra hästintresserade i byn.<br />

Annelie<br />

börjar förstå att hästintresset är stort i<br />

kommunen och att även hennes hundintresse<br />

matchas här. Nyss har hon dessutom<br />

fått veta att familjeintresset motorsport<br />

också är populärt på orten.<br />

– Vi känner oss verkligen hemma här,<br />

allt har liksom fallit på plats för oss i <strong>Kalix</strong>.<br />

Maria ser en enorm potential i <strong>Kalix</strong> näringsliv<br />

#viärkalix<br />

Maria Johansson började i september som ny<br />

näringslivsutvecklare på <strong>Kalix</strong> kommun. Tidigare<br />

har hon jobbat inom bankvärlden i 17 år.<br />

människor! Att få vara med och<br />

utvecklas och utveckla i det mötet.<br />

Samverka med andra människor<br />

för att föra tåget framåt.<br />

Vad har du för värdeord?<br />

– Möjligheter, samverkan och<br />

framtidstro!<br />

Vad vill du helst göra en lördag?<br />

– Jag är helst med min familj, jag<br />

har tre barn, man och en hund. Vi<br />

tillbringar all tid vi hinner med i<br />

vår stuga i skärgården. Men också<br />

äta mysiga middagar med vänner<br />

och resa.<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 7


11<br />

< Haparanda<br />

3<br />

8<br />

Ishall<br />

10<br />

Nystadsparken<br />

E4<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Vinter i<br />

Rudträskbacken: Utförsåkning för nybörjare i alla åldrar. Pulkabacke,<br />

grillkåta och servicebyggnad med café och toaletter.<br />

<strong>Kalix</strong> skidstadion: Skidspår i världsklass, flera olika slingor för så<br />

väl nybörjare som proffs.<br />

Älvspåret: Spåret dras på <strong>Kalix</strong>älvens frusna vatten, mellan<br />

Vassholmen och Risön, när vädret tillåter.<br />

Promenad: Det finns många fina promenadstråk runt om i<br />

kommunen, till exempel Strandpromenaden, Klaras väg och<br />

isvägen på älven.<br />

Bibliotek: I biblioteket i <strong>Kalix</strong> Folkets Hus finns, förutom en massa<br />

bra böcker, ett skaparrum och ett lekrum för barn. I bibliotekets<br />

lokaler finns också en konsthall med aktuella utställningar.<br />

<strong>Kalix</strong> Vinterland: Skridskobana, skidspår för barn, pulkabacke<br />

och grillplats.<br />

<strong>Kalix</strong> Sportcity: Simhall, gym, idrottshallar, konferensrum, café<br />

och relaxavdelning.<br />

Skridskoåkning: Tider för allmänhetens åkning finns både<br />

inomhus på Part Arena och utomhus på Fomab Arena. Runt om<br />

i kommunen finns också en rad skridskobanor öppna för alla<br />

dygnet runt. (Bild från Töre)<br />

Grillplatser: Det finns flera fina grillplatser så väl i byarna som i<br />

centralorten, bland annat på Vassholmen.<br />

Sportcity<br />

7<br />

6<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

Nystadsparken: Lekplats med cykelbana, grillplats och sittbänkar<br />

– vintertid även belyst isbana för skridskoåkning.<br />

Nyborg: Skridskobana och skidspår, båda med belysning.<br />

Isväg: När så är möjligt finns en isväg på älven, för promenad,<br />

spark- eller skridskoåkning.<br />

Pimpelfiske: Det finns många bra platser för<br />

pimpling/isfiske runt om i kommunen, men<br />

kom ihåg att kolla om du behöver fiskekort,<br />

skanna koden intill.<br />

Skanna koden<br />

och läs mer om<br />

att göra i <strong>Kalix</strong>,<br />

vinter och vårvinter.<br />

8 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong>


13<br />

4<br />

Klaras väg<br />

<strong>Kalix</strong>älven<br />

4<br />

Strandängarna<br />

12<br />

E4<br />

Luleå ><br />

4<br />

Gångtunnel<br />

under E4<br />

<strong>Kalix</strong>älven<br />

5<br />

9<br />

<strong>Kalix</strong> Folkets hus<br />

9<br />

4<br />

Vassholmen<br />

<strong>Kalix</strong><br />

Resecentrum<br />

1<br />

Rudträskbacken<br />

<strong>Kalix</strong> Skidstadion,<br />

Djuptjärn<br />

2<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 9


Skid-SM i <strong>Kalix</strong> igen – högt tryck<br />

väntas till tävlingarna på stadion<br />

Den svenska skideliten kommer<br />

återigen till <strong>Kalix</strong> för att göra upp om<br />

SM-medaljerna på banorna vid <strong>Kalix</strong><br />

skidstadion. Avslutningen i Skid-SM<br />

genomförs den 31 mars till den 2<br />

april. Tävlingsgeneralen i <strong>Kalix</strong> SK,<br />

Lennart Larsson, förutspår en stor<br />

folkfest och skidesset Emma Ribom<br />

ser fram emot SM hemma i <strong>Kalix</strong>.<br />

Emma Ribom från <strong>Kalix</strong> har inlett årets<br />

säsong på bästa tänkbara sätt med två<br />

världscupsegrar! Den urstarka säsongsinledningen<br />

känns nästan lite overklig, även<br />

för henne själv.<br />

– Jag har fått nypa mig i armen både en<br />

och två gånger. Det har varit så kul att tävla<br />

och jag har verkligen fått känna mig stark<br />

och pigg i skidspåret, säger hon.<br />

Emma berättar att hon ser fram emot<br />

Skid-SM hemma i <strong>Kalix</strong>.<br />

– Det är alltid något speciellt att komma<br />

hem och tävla. Sen bjuder <strong>Kalix</strong> alltid upp<br />

till fint arrangerade tävlingar och härlig<br />

stämning.<br />

Stor publik väntas<br />

Det är tredje året i rad som det genomförs<br />

SM-tävlingar på skidor i <strong>Kalix</strong>. 2021 hölls<br />

tävlingarna utan publik i tävlingsområdet<br />

med anledning av coronapandemins restriktioner.<br />

Våren <strong>2022</strong> var det Ungdoms-SM<br />

i <strong>Kalix</strong> och i månadsskiftet mars-april 2023<br />

är det än en gång dags för senior-SM.<br />

Tävlingsgeneralen i <strong>Kalix</strong> SK, Lennart<br />

Larsson, förutspår en stor folkfest.<br />

Jonna Sundling på väg mot ett av sina två SM-guld på<br />

Skid-SM i <strong>Kalix</strong> 2021.<br />

– Det kommer att bli en fantastisk<br />

vecka och förhoppningsvis har vi även<br />

världsmästare på startlinjen. Det perfekta<br />

scenariot är att Emma Ribom kommer<br />

hem till <strong>Kalix</strong> med ädla medaljer i bagaget<br />

från VM.<br />

Det väntas också stor publik till <strong>Kalix</strong><br />

skidstadion till detta mästerskap då många<br />

nog saknat att få vara på plats och se<br />

tävlingarna live. Skid-SM kommer även att<br />

sändas via TV.<br />

Organisation med erfarenhet<br />

<strong>Kalix</strong> Skidklubb som arrangerar SM-tävlingarna<br />

i nära samarbete med <strong>Kalix</strong> kommun<br />

börjar bli varma i kläderna och har<br />

också Svenska Skidförbundets förtroende<br />

att fortsätta arrangera stora tävlingar med<br />

banor i yppersta toppklass.<br />

– Vi har bra förutsättningar och samarbete<br />

med <strong>Kalix</strong> kommun som satsar. Vi<br />

SM i <strong>Kalix</strong> 2021: Emma Ribom från<br />

<strong>Kalix</strong> åkte första sträckan för Piteå Elit,<br />

som också vann damstafetten.<br />

har fått mycket beröm och lovord av åkare<br />

och företrädare för Svenska Skidförbundet.<br />

Vår målsättning är att fortsätta arrangera<br />

stora tävlingar som SM vartannat år här<br />

i <strong>Kalix</strong>. Vi har ju en väloljad organisation<br />

med bra rutin.<br />

SM-tävlingarna inleds på fredag eftermiddag-kväll<br />

med lagsprinter, på söndag<br />

är det damernas 30 kilometer och herrarnas<br />

50 kilometer.<br />

– På lördagen blir det en ungdomstävling,<br />

det är ett arrangemang där ungdomarna<br />

ges möjlighet att åka samma<br />

banor som seniorerna och samtidigt följa<br />

elitåkarnas tävlingar, säger Lennart.<br />

I samband med Skid-SM planeras det<br />

även för en Vinterfestival i <strong>Kalix</strong>.<br />

– Det blir ett samarbete mellan skidklubben<br />

och näringslivet och dess lokala<br />

handlare, avslutar Lennart Larsson.<br />

Fortsatta satsningar på Djuptjärns friluftsområde<br />

Djuptjärns friluftsområde har de<br />

senaste åren utvecklats ordentligt,<br />

senast med en tillgänglighetsbana<br />

som stod klar i höstas. Samtidigt<br />

lovar kultur- och fritidsförvaltningens<br />

chef Karl-Göran Lindbäck<br />

att satsningarna på området kommer<br />

att fortsätta.<br />

– Nu vill vi skapa aktiviteter runt<br />

omkring, säger han.<br />

Den asfalterade tillgänglighetsbanan på<br />

friluftsområdet gör att även personer med<br />

fysisk funktionsnedsättning kan röra sig här.<br />

– Den har blivit jättepopulär, jag har<br />

10 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong><br />

själv gått efter den och väldigt många är<br />

ute och promenerar eller åker rullskidor.<br />

Det är en bra träningsmöjlighet för dem<br />

som tävlar, men jag ser också många<br />

motionärer på rullskidor. Det är bra för<br />

folkhälsan, säger Karl-Göran.<br />

Bara fantasin sätter gränser!<br />

Banan anlades i samarbete mellan<br />

<strong>Kalix</strong> kommun och <strong>Kalix</strong> Skidklubb, med<br />

projektpengar från Allmänna Arvsfonden.<br />

Fritids- och kulturchefen konstaterar att<br />

tillgänglighetbanan inneburit ett rejält lyft<br />

för friluftsområdet, och han berättar att<br />

det finns många idéer om hur området ska<br />

utvecklas ytterligare.<br />

– Det kan till exempel vara en fiskebrygga<br />

som man kan rulla ut på med rullstol<br />

och fiska, det kan handla om diskgolf med<br />

korgar som man rullar ut eller balans- och<br />

styrkeövningar någonstans efter banan. Det<br />

är bara fantasin som sätter gränser!<br />

På Djuptjärns friluftsområde finns numer<br />

alltså skidspår, skidbacke och tillgänglighetsbana.<br />

Karl-Göran Lindbäck berättar även<br />

att satsningarna på området möter mycket<br />

uppskattning.<br />

–Vi får i stort sett bara beröm för det som<br />

är gjort här. Det kommer också in mycket<br />

tips och önskemål om vad vi skulle kunna<br />

göra. Det visar ju att människor bryr sig och<br />

är engagerade!


När Niklas Lindvall erbjöds jobbet som materialförvaltare för Luleå Hockey valde<br />

familjen att flytta 140 mil norrut, från Karlskrona till <strong>Kalix</strong>.<br />

Drömjobb med Luleå Hockey<br />

ledde till drömliv i <strong>Kalix</strong><br />

När <strong>Kalix</strong>bördige Niklas Lindvall<br />

erbjöds jobbet som materialförvaltare<br />

för Luleå Hockey, såg han möjligheten<br />

att återvända hem till Norrbotten.<br />

Han övertalade raskt hustrun Sophie,<br />

och i dagarna flyttar trebarnsfamiljen<br />

från Karlskrona till <strong>Kalix</strong>.<br />

– Jag har stora förhoppningar inför<br />

framtiden i <strong>Kalix</strong>, det ska bli jättekul,<br />

säger Sophie Lindvall.<br />

Både Niklas och Sophie Lindvall är djupt<br />

engagerade i idrott. Det är ishockeyn som<br />

gäller för Niklas del. Han är en materialförvaltare<br />

med lång erfarenhet från <strong>Kalix</strong><br />

Hockey, Luleå HF och Karlskrona HK, som<br />

vid sidan om dessutom driver företaget<br />

Berras Hockeyverkstad. Sophie å sin sida<br />

när en livslång kärlek för tennis, bland<br />

annat med uppdraget som klubbchef för<br />

Karlskrona Tennisklubb i ryggen. Hon har<br />

nu axlat ett betydelsefullt uppdrag inom<br />

Svenska Tennisförbundet.<br />

– Jag jobbar som chef för region norr<br />

som det kallas – Sundsvall och uppåt.<br />

Jag hjälper till att stötta klubbarna i deras<br />

utvecklingsresa, förklarar Sophie.<br />

Trots att båda jobbar i Luleå går flyttlasset<br />

från Karlskrona i Blekinge län alltså till <strong>Kalix</strong>.<br />

Sophie berättar dock att familjen under<br />

en lång tid faktiskt sökte bostad i Luleå.<br />

– Vi var på många olika ställen, men ingenting<br />

kändes riktigt rätt, trots att vi tittade<br />

på ganska många hus!<br />

Sophie förklarar att <strong>Kalix</strong> allt eftersom<br />

växte fram som förstahandsvalet.<br />

– I och med att Niklas kommer från<br />

<strong>Kalix</strong> – så har jag svärmor här och barnen<br />

har kusiner och så vidare – så vi kände att<br />

det kan vara ett alternativ.<br />

Vi har tittat på två hus i <strong>Kalix</strong>, och båda<br />

kändes helt fantastiska. Det är en mysig<br />

stad, och det var lätt att hitta ett fint område!<br />

Närhet till allt<br />

Sophie förklarar att hon kommer från<br />

en ort som på vissa sätt påminner mycket<br />

om <strong>Kalix</strong>.<br />

– Jag är uppväxt med ett samhälle där<br />

jag kan ställa bilen och cykla runt, ta bussen<br />

eller gå var som helst, och det var det<br />

vi inte riktigt hittade i Luleå. Även om du<br />

bodde hyfsat nära behövde du bilen för att<br />

ta dig någonstans.<br />

– Och det älskar jag med <strong>Kalix</strong>, att du<br />

kan cykla överallt! Allt det nödvändiga<br />

i vardagen finns i <strong>Kalix</strong>, du behöver inte<br />

köra i 20 minuter för att handla eller köpa<br />

byggvaror. Det känns väldigt bra!<br />

Niklas kunde heller inte vara mycket<br />

mer nöjd med livet just nu, det är nästan<br />

Sophie Lindvall till höger i bild, här hos Luleå TK och promotar<br />

paratennis med Stefan Olsson till vänster, flerfaldig<br />

wimbledonmästare och paralympisk mästare i rullstolstennis,<br />

samt Alejandra Hernandez Quiroz, Luleå TK.<br />

Bilden nedan, barnen från vänster: Niina, Naala och<br />

Niccodemus.<br />

så att han<br />

måste nypa<br />

sig i armen.<br />

– Det känns<br />

som att en dröm<br />

går i uppfyllelse, att<br />

komma tillbaka till Norrbotten och Luleå<br />

Hockey framför allt. Och sedan att få bo<br />

i <strong>Kalix</strong>, nära familj och vänner. Det är ett<br />

plus, det känns jättebra!<br />

Återupptar fritidsintressen<br />

I <strong>Kalix</strong> kommer familjen också att kunna<br />

ägna sig åt sina fritidsintressen i större<br />

utsträckning än tidigare. Niklas Lindvall<br />

berättar att han har ett stort motorintresse,<br />

med ett förflutet inom folkrace och<br />

rallycross.<br />

– Det har inte blivit så mycket där nere,<br />

men här uppe har jag bättre kontakter. Det<br />

ligger mig varmt om hjärtat!<br />

Sophie Lindvall förklarar att som gammal<br />

"hästtjej" nu ser fram emot att bekanta<br />

sig med andra hästmänniskor, och att odla<br />

i trädgården tillsammans med barnen om<br />

sommaren. Men hon lyfter framför allt<br />

vårvintern, och dess möjligheter.<br />

– Jag har fått uppleva vårvintern en<br />

gång tidigare! Att vara ute i naturen, grilla<br />

och åka skridskor. Det är så härligt!<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 11


Sagolika lekstugor<br />

på förskolan<br />

Under hösten har utemiljön<br />

förstärkts i alla förskolor<br />

som har verksamhet på<br />

finska. De blå sagohusen<br />

från Muminvärlden pryder<br />

nu gårdarna på Djuptjärns,<br />

Lyrans respektive Nystads<br />

förskola.<br />

– Lekstugorna är underbara,<br />

det blir lite av en högtidsstund<br />

för barnen när de kommer<br />

in här. Vi kommer att inreda<br />

med mattor, tavlor och annat<br />

hemtrevligt, berättar Riitta<br />

Väyrynen, pedagog på Lyrans<br />

förskola.<br />

Muminlekstugorna ska framför<br />

allt lyfta och synliggöra det<br />

finska även i utemiljön, men<br />

fyller också en viktig pedagogisk<br />

funktion. Pedagogerna på<br />

respektive förskola har planerat<br />

hur stugorna ska användas för<br />

att undervisa i språk och kultur.<br />

Planeringen har även genererat<br />

ett samarbete med Furuhedsskolans<br />

barn- och fritidsprogram,<br />

kring olika typer av aktiviteter.<br />

Barnen gillar verkligen<br />

de sagolika lekstugorna.<br />

– Det är det finaste huset jag<br />

någonsin sett, utbrister ett av<br />

barnen.<br />

En inkluderande miljö för barn<br />

Att skapa inkluderande miljöer där<br />

alla, oavsett kön, etnicitet eller intressen<br />

känner sig representerade och<br />

välkomna är viktigt för <strong>Kalix</strong> kommun.<br />

Möjligheten att påverka och<br />

utveckla ett mer jämställt samhälle är<br />

störst i förskolan.<br />

Därför arbetar pedagogerna här med<br />

aktiviteter, som på olika sätt tillåter<br />

barnen att bryta könsnormer.<br />

Det är lätt att prata om jämställdhet och de<br />

flesta håller nog med om att det är viktigt<br />

att sträva efter ett jämställt samhälle. Men<br />

hur gör man i praktiken? I <strong>Kalix</strong> kommuns<br />

förskolor finns en hel rad smarta, konkreta<br />

exempel.<br />

Inkluderande miljö<br />

Det är viktigt att skapa en inkluderande<br />

miljö där alla, oavsett kön, etnicitet eller<br />

intressen ska känna sig både representerade<br />

och välkomna. I en miljö där Spiderman<br />

klättrar på pärlor, skäggiga legofigurer<br />

får långt hår och klänning och prinsessor<br />

bekämpar drakar och räddar prinsar blir<br />

barn mer toleranta och öppensinnade.<br />

Pedagogerna arbetar också aktivt med<br />

att tänka på hur de formulerar sig, reagerar<br />

och kommenterar allt från handlingar till<br />

utseende och normer.<br />

ÄR JÄMSTÄLLDHET VIKTIGT?<br />

Det handlar om att ge alla barn alla möjligheter, inte<br />

bara de som stereotypt förknippas med om du är<br />

pojke eller flicka.<br />

Pojkar har sämre resultat i skolan än flickor<br />

– visst vill vi ge alla samma hans att lyckas?<br />

Flickor mår sämre i skolan än vad pojkar gör<br />

– visst vill vi att alla ska må bra?<br />

Alla känner inte att de kan klä sig, leka och bete<br />

sig som de vill på grund av könsnormer – visst vill<br />

vi att alla får vara och bli accepterade för den<br />

de är?<br />

Några exempel från förskolepedagogerna:<br />

• Erbjud alla barn liknande aktiviteter<br />

till exempel lek med bilbana, laga matlek,<br />

pysselaktivitet, bygg- och konstruktion.<br />

• Prata om dinosaurien med vassa tänder<br />

som supersöta och inte skrämmande,<br />

eller om barn till exempel broderar<br />

dukar kan de kommenteras som coola,<br />

och tuffa.<br />

• Istället för att säga att en tröja är söt<br />

eller tuff, säg att den ser jätteskön ut.<br />

Förhållningssättet har lett till många<br />

givande samtal kring huruvida det finns<br />

ett rätt eller fel i hur man klär sig eller<br />

Könsöverskridande legofigurer.<br />

bär håret. Idag upplever pedagogerna att<br />

deras medvetna arbete gjort barnen mer<br />

toleranta och att barnen själva börjat bryta<br />

könsnormer och -roller.<br />

Styrd aktivitet ger gemenskap<br />

Om barnen själva får bestämma sysselsättning<br />

blir det ofta könsuppdelade<br />

grupperingar. När pedagogerna inleder<br />

utevistelsen med en planerad aktivitet<br />

för hela gruppen är alla barn med på lika<br />

villkor. I och med pedagogernas undervisning<br />

och delaktighet skapas också en<br />

gemenskap där barnen leker mer och<br />

längre stunder tillsammans, oavsett kön,<br />

även efter den inledande aktiviteten. I<br />

Skolinspektionens rapport ”Förskolans<br />

arbete med jämställdhet” beskrivs tydligt<br />

12 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong>


Satumaiset leikkimökit<br />

esikoulussa<br />

Syksyn aikana ovat esikoulut,<br />

joilla on suomenkielistä<br />

toimintaa, saaneet vahvistetun<br />

ulkoympäristön.<br />

Siniset Muumimaailman<br />

satutalot koristavat<br />

Djuptjärnin, Lyranin ja<br />

Nystadin esikoulujen pihat.<br />

– Nämä leikkimökit ovat ihania<br />

ja lapsilla tulee erikoinen, melkein<br />

juhlallinen tunne, kun he<br />

tulevat sisään tänne. Tulemme<br />

sisustamaan matoilla, tauluilla<br />

ja muulla kodikkaalla, kertoo<br />

Riitta Väyrynen, Lyranin<br />

esikoulun pedagogi.<br />

Muumileikkimökkien tavoite<br />

on ensi sijassa edistää ja nostaa<br />

näkyville suomea myös ulkomiljöössä,<br />

mutta näillä on myös<br />

tärkeä pedagoginen tavoite.<br />

Esikoulujen pedagogit ovat<br />

suunnitelleet miten mökkejä<br />

käytetään kielen ja kulttuurin<br />

opetuksessa. Suunnittelu<br />

on myös luonut yhteistyötä<br />

Furuhedin koulun lapsi- ja<br />

vapaa-aikaohjelman kanssa, erilaisten<br />

aktiviteettien ympärillä.<br />

Lapset todella pitävät näistä<br />

satumaisista leikkimökeistä.<br />

– Se on kaunein talo, jonka<br />

olen koskaan nähnyt, huudahtaa<br />

yksi lapsista.<br />

och unga i <strong>Kalix</strong><br />

Pedagogledd aktivitet skapar delaktighet på lika villkor.<br />

Exempel på hur man kan utmana könsnormer.<br />

hur fri lek utan överinseende av pedagoger<br />

utgör ett hot mot en jämställd utbildning<br />

och i stället leder till att könsstereotypa<br />

könsroller reproduceras och förstärks.<br />

Lyssna, delta och styr<br />

när det behövs<br />

En pojke och en flicka leker. Flickan är<br />

mest i köksdelen och pojken åker iväg på olika<br />

uppdrag. Flickan vill också åka iväg med<br />

bilen men pojken är snabb och bestämd<br />

med att han gör uppdragen. Här går pedagogen<br />

medvetet in i leken.<br />

”Hej hej, jag ser att ni fått punktering på<br />

bilen – jag är bra på att byta däck så jag kan<br />

hjälpa er.”<br />

Pojken svarar ”Näää, tjejer kan inte byta<br />

däck.”<br />

”Jodå, alla kan byta däck och jag har bytt<br />

däck på min bil många gånger så jag är bra<br />

på det.”<br />

Så hjälps alla åt att byta däck och sen kommer<br />

man gemensamt fram till att pojken fixar<br />

lunch och flickan och pedagogen åker och<br />

handlar. Så får flickan äntligen köra bilen.<br />

På detta enkla men effektiva sätt kan man<br />

undervisa och guida så att könsnormer inte<br />

reproduceras och förstärks i leken. Och barnen<br />

får och kan vara med på lika villkor.<br />

Pedagogernas målstyrda undervisning<br />

säkerställer alla barns möjligheter och<br />

deltagande. Aktiva, medvetna pedagoger<br />

ger en mer jämställd förskola. Det är ett<br />

centralt uppdrag i förskolans styrdokument<br />

och viktigt för barnen, så väl nu som<br />

i deras fortsatta skolgång, yrkesval och<br />

framtid.<br />

Tjejkväll? Nej, det är Frizon!<br />

Fritidsgården Frizon arbetar också<br />

aktivt med jämställdhet. Verksamheten<br />

och dess aktiviteter besöks idag av lika<br />

många tjejer som killar. Det handlar även<br />

här om miljön, aktiviteterna och personalens<br />

bemötande och delaktighet. Verksamhetsledare<br />

Roger Sångberg tilldelades<br />

också <strong>Kalix</strong> kommuns jämställdhetspris<br />

<strong>2022</strong>, för sitt inkluderande arbete med<br />

barn och unga. Han avslutade sitt tal med<br />

en berättelse från verkligheten, där en<br />

vuxen besökare förundrat frågat ”Är det<br />

tjejkväll?”, men nej, det var bara en vanlig<br />

kväll på Frizon.<br />

INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong> 13


Släpp alla måsten och njut av julen<br />

Jag skriver med viss tvekan, när<br />

julkrönikan skulle gå till tryck i fjol<br />

drabbades vi nämligen av en cyberattack.<br />

Vår IT-infrastruktur togs som gisslan<br />

med krav på lösensumma – en risk för<br />

liv, ekonomiska förluster och hot mot vår<br />

demokrati! Mina grundvalar förändrades,<br />

jag säger som Tage Danielsson, ”det är så<br />

otroligt osannolikt så egentligen har det<br />

nog inte hänt”.<br />

<strong>Kalix</strong> kommun agerade som en väloljad<br />

maskin, med gott ledarskap och lojala<br />

medarbetare som gav sitt yttersta. Med öppenhet<br />

och handfast problemlösning blev<br />

vi en förebild för hela Sverige. Därför har vi<br />

också prisats på olika sätt, nu senast utsågs<br />

vår informationsansvarige till årets kommunikatör.<br />

<strong>Info</strong>rmation skapar trygghet<br />

och en känsla av kontroll, vilket i hög grad<br />

bidrog till att vi kunde lösa utmaningarna.<br />

Det skapade rådrum och tålamod att göra<br />

rätt saker i rätt tid.<br />

Av hela mitt hjärta tackar jag alla som<br />

arbetade hårt, smart och tålmodigt, men<br />

också alla medborgare som stöttade oss.<br />

Med uppmuntrande tillrop och uthållighet<br />

bar ni oss, och ni har alla en del i utmärkelserna!<br />

Det som hotade att bli en stor skandal satte<br />

i stället <strong>Kalix</strong> på kartan i positiv bemärkelse.<br />

Alla vet vad som hände och hur vi<br />

besegrade brottsligheten på egen hand.<br />

Med krig i vår närhet, galopperande<br />

Julkrönika av Maria S Henriksson, kommundirektör i <strong>Kalix</strong> kommun<br />

räntor, svidande drivmedelspriser och<br />

historiskt hög inflation, hotar hopp och<br />

framtidstro att fly sin kos. Då är det<br />

skönt att påminna sig om livets<br />

cirkel. Även detta kommer att<br />

blåsa över, men det kan ta tid.<br />

Många av oss minns 1992, då<br />

Riksbanken höjde räntan till<br />

500 procent. Det året hade<br />

mina föräldrar byggt hus, och<br />

det glömmer de aldrig. Inte<br />

konstigt att de oroar sig när<br />

barnbarnen tar miljonlån till<br />

sina husdrömmar.<br />

När samhällshjulen saktar ned<br />

och företag sviktar är kommunen<br />

en viktig aktör. Vi bygger klart vårt<br />

nya äldreboende och rustar upp gymnasieskolans<br />

lokaler. Och vi måste glädja oss<br />

åt det nya ridhus som tar form. Satsningarna<br />

ger mervärde åt medborgarna och arbetstillfällen<br />

i levererande företag. Det som<br />

samlats i ladorna under goda tider kommer<br />

nu till användning, vi blir loket mot ett<br />

nytt ekonomiskt och verksamhetsmässigt<br />

ljus. Experter säger att inflationen vänder i<br />

början av 2023, med sjunkande priser som<br />

följd. Den målbilden gör att vi orkar vänta<br />

ut kriserna!<br />

Vår mest älskade, kravfyllda, kostnadskrävande<br />

och underbara högtid är här. Högst<br />

upp på många önskelistor står nog frid.<br />

Barnen vill väl ha en och annan julklapp,<br />

men kräver förmodligen inte dignande<br />

Guldmedalj till civilingenjören<br />

och affärskvinnan från <strong>Kalix</strong><br />

Victoria van Camp är civilingenjören<br />

och företagsledaren från <strong>Kalix</strong><br />

som under sin karriär blivit en<br />

inspirationskälla i arbetet att ställa<br />

om svensk industri till en hållbar<br />

framtid.<br />

Så motiverar IVA (Kungliga IngenjörsVetenskaps-Akademien)<br />

Victoria van Camp<br />

till mottagare av IVAs Guldmedalj <strong>2022</strong>.<br />

– Det finns mycket som vi i Sverige har<br />

och som vi kan använda för att vara med<br />

och ta en ledande roll i den gröna omställningen.<br />

Och det tänker jag vara med och<br />

se till att det händer, säger Victoria van<br />

Camp som under sin karriär bland annat<br />

ägnat 26 år åt att utveckla hållbara affärsmodeller<br />

på svenska kullagerjätten SKF.<br />

14 INFOKALIX DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Victoria van Camp IVAs Guldmedalj <strong>2022</strong><br />

Se filmklipp med<br />

Victoria van Camp<br />

– skanna QR-koden<br />

Maria S Henriksson<br />

julbord. Släpp alla måsten och njut av julen<br />

på riktigt! Själv har jag målbilden: juldagsfilm<br />

med en chokladask på magen, efter en<br />

hektisk, underbar julafton med tindrande<br />

barnbarnsögon och alldeles lagom med<br />

paket och julmat.<br />

Kanske en utopi, men en målbild så god<br />

som någon!<br />

Jag önskar er alla en God jul och ett<br />

Gott Nytt år!<br />

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!<br />

Hyvvää joulua ja onnelista uutta vuotta!<br />

Stort fokus på<br />

energieffektivitet<br />

<strong>Kalix</strong> kommun har sedan länge arbetat<br />

med stort fokus på energieffektivitet.<br />

Redan när Strandängsbadet byggdes<br />

vann det miljöpris och när man nu bygger<br />

nytt ridhus genomsyras hela projektet av<br />

ett hållbarhetstänk.<br />

Mer än 95 procent av den energi som<br />

<strong>Kalix</strong> kommun köper in är förnyelsebar.<br />

Genom åren har man bytt till smarta<br />

lösningar för ventilation och belysning.<br />

<strong>Kalix</strong> kommun arbetar kontinuerligt med<br />

att hitta, installera och konvertera för att<br />

spara energi.<br />

Skanna koden<br />

och läs mer


Vinterkrysset <strong>2022</strong>/2023<br />

VISAR<br />

INTE PÅ<br />

IHÄR-<br />

DIGHET<br />

IHÄRDIG-<br />

HET<br />

AXLAR<br />

SKYLDIG-<br />

HETS-<br />

BÖRDA<br />

VAJA<br />

RÖRELSE FEM<br />

I VILDA FÖR<br />

SVÄNGAR CAESAR<br />

TÅLIG<br />

MANS-<br />

HALS-<br />

DUKEN<br />

VIN I KARTONG<br />

FULL-<br />

BLOD<br />

RYTTAR-<br />

TÄVLING-<br />

AR<br />

SIDEN-<br />

TYG MED<br />

ORNA-<br />

MENT<br />

TOPPEN<br />

I PÅL-<br />

ÄNGE<br />

NY-<br />

SILVER<br />

RÖRT<br />

SIG I<br />

HAM-<br />

MOCKEN<br />

PÅ BIL I<br />

PHUKET<br />

HUNDEN<br />

MED<br />

KORTA<br />

BEN<br />

BYTTA<br />

OCH<br />

SMÄLTA<br />

LEVER<br />

PÅ<br />

HALVÖ<br />

HAR<br />

ÄNNU<br />

KORTARE<br />

BEN<br />

YTTERS-<br />

TA<br />

GRÄNS<br />

BUR-<br />

FÅGEL<br />

KROKO-<br />

DILTYP<br />

FÖR-<br />

VRIDER<br />

VAJA<br />

FRI-<br />

MÄRKS-<br />

SAM-<br />

LING<br />

TEOLOGIE DOKTOR<br />

KALIX-<br />

SPECIA-<br />

LITET<br />

RIVALI-<br />

TETEN<br />

POP-<br />

MISS<br />

LITER<br />

SCEN<br />

VANLIGT<br />

TIDS-<br />

FÄRDME- BUTEL-<br />

BESTÄM-<br />

DEL PÅ JERATS<br />

VINTERN<br />

DES<br />

OFTA<br />

IHOP<br />

MED<br />

DATT<br />

AV-<br />

RÅDA<br />

STORMA<br />

FRAM<br />

GÖR<br />

SOM-<br />

MAREN<br />

GRÖN<br />

BLIXT<br />

GROV<br />

SNÖ<br />

NACK-<br />

DEL<br />

TVÅ L<br />

UN I<br />

SVERIGE<br />

OXUDDE<br />

124-22<br />

STIRR<br />

HEL-<br />

HET<br />

FIKTIV<br />

LEJON-<br />

HONA<br />

PRIMA<br />

MAT-<br />

FISK<br />

PASSA<br />

BEUND-<br />

RATS<br />

ENORMT<br />

ICKE<br />

KALA-<br />

SAS PÅ<br />

UNDER<br />

FROSSA<br />

TVE-<br />

KAM-<br />

PERNA<br />

V<br />

Ä<br />

T<br />

E<br />

K<br />

V<br />

Ä<br />

V<br />

E<br />

NEGA-<br />

TIVA<br />

OLYCKA<br />

AV-<br />

LÖVAD<br />

LUF-<br />

TIGT<br />

KROPPS-<br />

ÖVNING-<br />

AR<br />

INTE<br />

ALLS<br />

DECHIFF-<br />

RERAD<br />

GLIMT<br />

INGÅNG<br />

I DATOR<br />

BOKSTAV<br />

VID<br />

FLYG-<br />

PLATS<br />

EG IDAG<br />

KOMBI-<br />

NERA<br />

TILL DUO<br />

PROSTA-<br />

TA-<br />

PROTEIN<br />

TON<br />

ORT<br />

MED EN<br />

EGEN<br />

SKUTA<br />

TILLTA-<br />

LANDE<br />

IDAG<br />

FARA<br />

PM<br />

FRIGÖR<br />

Grattis till de fem<br />

personer som vann<br />

Sommarkrysset i<br />

<strong>Info</strong><strong>Kalix</strong> nummer 1,<br />

<strong>2022</strong>!<br />

Fem priser lottas ut bland<br />

er som hittar lösningen.<br />

Skicka in din lösning märkt<br />

”Vinterkrysset” senast<br />

2023-02-03 via e-post till<br />

information@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

<strong>Kalix</strong> kommun,<br />

952 81 <strong>Kalix</strong>.<br />

Jag har löst Vinterkrysset<br />

I de skuggade rutorna: _______________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

Klipp ut och skicka in!<br />

15


lev en<br />

braksuccé!<br />

Efter två år av pandemi och inställda evenemang<br />

gick man ur huse för att ta del av artisteri och<br />

stjärnglans på Strandängarna i <strong>Kalix</strong>. Vi vill<br />

rikta ett stort tack till alla som bidrog till att<br />

göra helgen den 22–23 juli så magisk, och det<br />

gäller inte minst alla som besökte oss. Utan er<br />

hade det inte varit möjligt!<br />

Barnens Sommarfest<br />

tillbaka till sommaren<br />

Nu är det spikat – Barnens Sommarfest kommer tillbaka<br />

sommaren 2023 under vecka 29. Det blir bland<br />

annat tivoli med barnens favoriter plus en massa<br />

överraskningar.<br />

– Vi tror att denna vecka kommer att locka många<br />

hemvändare till <strong>Kalix</strong>, en av de barnshower som är<br />

klara är Arne Alligator som gör sitt enda framträdande<br />

i Norrbotten i <strong>Kalix</strong>, säger Reine Sundqvist, kommunikationsansvarig<br />

på <strong>Kalix</strong> kommun.<br />

Bildkollage från Barnens Sommarfest i juli <strong>2022</strong> där<br />

Bamse var med. Sommaren 2023 kommer Arne Alligator<br />

till <strong>Kalix</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!