11.01.2023 Views

12 januari 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 • Torsdag 12 januari 2023 Nordvärmlands mest lästa tidning -sedan 1966

SUPER KLIPP

FIKA HOS OSS

Liten kaffe & Wienerbröd

66% rabatt

10:-

Ord. pris 29.90:-

Se alla våra

superklipp

i mittuppslaget

Vi samlar på nöjda kunder

Gäller tom 15/1 eller så långt lagret räcker


Fryksände

Torsd. 12 jan. kl. 17.00

maten är klar

i församlingshemmet. (Föranmälan)

Lörd. 14 jan. kl. 18.00

musik i helgsmål

Se separat annons!

sönd. 15 jan. kl. 11.00

högmässa

Johan Bonander, Urban Karlsson

Månd. 16 jan. kl. 10-12

Café liten & stor Drop in

i gillestugan, församlingshemmet

Enkel fika, lek, sång och pyssel

Tisd. 17 jan. kl. 10.30

träffpunkten

Källaren, församlingshemmet

Vi sjunger, fikar och umgås

kl. 18.30 bibel & förbönskväll

i församlingshemmet

LekVATTneT

sönd. 15 jan. kl. 15.00

gudstjänst i lekvattnets

missionshus Sjung ut julen

Johan Bonander, Urban Karlsson

VITsAnd

sönd. 15 jan. Sammanlyst

ösTMArk

sönd. 15 jan. Sammanlyst

........................................................................

Vi sänder radio på: 100,6 och

104,1 MHz. www.radiofryksdalen.se

Torsd. 12 jan. kl. 18.00

närradio Kyrkans musikbyrå

sönd. 15 jan. kl. 15.00

radiogudstjänst

Tisd. 17 jan. kl. 17.00

närradio Tisdagsstudion

........................................................................

Kollekt SwiSH: 1235068739

Pastorsexp. tel. 0560-272 00

Öppet: mån-tis 10-12, ons-tors 10-12,13-15

www.facebook.com/fryksande

www.instagram.com/fryksandepastorat

www.fryksandepastorat.se

John Johansson

1 år sen du lämnade oss.

Sorgen och saknaden är stor.

Du fattas oss!

Robin, Julia, Carina

till alla Er som på olika vis

hedrat minnet av

Sven Olof (Ola)

Olsson

vid hans bortgång

och begravning. Ett särskilt

tack till Nyhem, Lövenstrand

för god omvårdnad.

TOMAS, PETER,

HÅKAN, HELENA

med familjer

Vår älskade

Hasse Forsbäck

* 14 november 1944

har lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Torsby

23 december 2022

Barnen med familjer

Övrig släkt

och många vänner

Gud, ge mig sinnesro

att acceptera

det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan,

och förstånd att inse skillnaden.

Begravningsgudstjänsten äger

rum i Fryksände kyrka lördag

21 januari kl 11.00.

Valfri klädsel.

Istället för blommor, tänk gärna

på Hjärt-Lungfonden.

www.torsbybegravningsbyra.se

Vår älskade

Lars Modén

* 30 juni 1958

har lämnat oss i

sorg och saknad.

Likenäs

25 december 2022

MARINA

Arvid

Adam och Anders

med familjer

Vi saknar den humor som

var Ditt sigill. Den som la

grunden för att vi finns till...

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Dalby kyrka

fredagen den 20/1 kl. 11.00.

Akten avslutas i kyrkan.

www.likenasbegravningsbyra.se

Varmt tack

till Er alla som hedrade

minnet av vår älskade mamma

Marja Sjöqvist

vid hennes bortgång

och begravning.

Vi vill också rikta

ett särskilt tack till

personalen på

Sörgården, Lövenstrand

för god vård och omsorg.

Mats, Gunilla,

Maria, Erik


Vår käre

Börje Berglund

* 23 december 1944

har stilla insomnat.

Stöllet den 18 december 2022

Släktningar och vänner

Så stilla kom döden

den kom som en vän

Den tog Dig i handen

och förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten

äger rum i Norra Ny kyrka

fred. 13 januari kl. 11.00.

www.likenasbegravningsbyra.se

ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

2 e trettondagen, 15 januari

”Livets källa”

Kyrksalen S.Finnskoga kl. 11.00

Gudstjänst

Annica Olsson, Britta Nordberg

Söndag 22 januari

Gudstjänst i kyrksalen Dalby

kl. 11.00

Välkomna!

Tel. pastorsexp. 0564-410 62

Kyrkoherde Anders Rådström

tel. 0564-410 22

Swish för kollekt 123 162 9807

ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se

Vår älskade

Bo Jönsson

* 16 september 1948

har stilla insomnat

och lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Rådom 27 december 2022

Uno, Ola, Sofie, Susanna

med familjer.

Syster med familj

Maj-Lis

När Dina steg har tystnat,

finns ändå ekot kvar.

När Dina ögon slocknat,

vi alla minnen har.

Vi spar dem i våra hjärtan,

tar fram dem då och då.

Så kommer Du för alltid,

att vara här ändå.

en stund med

sinnesro

Fryksände kyrka

Fred. 20 jan. kl. 18.00

Kyrkan öppen från kl. 17.00

för samvaro och fika

Stefan Embretsen med vänner

Jonas Bodinger Larsson

Eva Bonander, Halle Halvarsson

2 rum och kök UTHYRES

2:a våningen centralt i Ekshärad

Ledig från 1/3 2023 eller

enligt uppgörelse.

INDIANBOSTÄDER AB

Tel. 0706/ 25 43 71

• Söndag 15 januari

11.00 Gudstjänst

om internationellt arbete.

Curt Engström m.fl.

Välkomna!

Liten lägenhet UTHYRES

3100:-/månad

El ingår i hyran. Trinettkök, kyl

och frys, toalett och dusch finns.

Separat tvättstuga.

TEL 070/ 631 75 82

Begravningen äger rum i

Fryksände kyrka fredagen

den 20 januari kl. 11.00.

Akten avslutas i kyrkan.

Fryksände Begravningsbyrå

musik

i helgsmål

Med Wermland operas

orkestermusiker

Malin Klingborg, oboe

och Cecilie Claussen, tvärflöjt

Urban Karlsson, piano

TRIO-SERENADE av Anselme Winée

SONAT a-moll av Georg Philipp Telemann

Präst Johan Bonander

Fryksände kyrka

Lörd. 14 januari kl. 18.00


Vår älskade dotter och syster

Camilla Olsson

* 20 mars 1985

har hastigt lämnat oss

i oändlig sorg och saknad.

Torsby

31 december 2022

DORIS

Linda och Felipe

Salt och Lakrits

Övrig släkt

och många vänner

Vår omtyckta arbetskamrat

och vän

Camilla Olsson

har hastigt lämnat oss

i sorg och saknad.

Arbetskamraterna

Öppenvårdsmottagningen

Torsby Sjukhus

Inte trodde vi att vi Dig

skulle mista

Att ögon som strålat så klart

skulle brista

ClaudioMarullo.se

Segelmakare

RepaRation av

• segel och kapell för båt

• solskydd

• dynor och bilstolar

+46(0)72-216 41 55

HYR ALLT FÖR BYGGET:

Liftar • Ställningar • Grävmaskiner

Gjututrustning • Byggmaskiner

DIN LOKALA UTHYRARE!

Industrigatan 7, Sunne 0565-139 55

Gråt ej för att jag är borta

Skratta för att jag har levt

Slut ej ögonen med önskan

om att få mig tillbaka

Öppna ögonen & se på allt som

jag lämnade kvar & lärde er

Känn ingen tomhet i era hjärtan

för att ni inte längre kan se mig

Fyll dessa med all den kärlek

jag gav till er

Istället för att gråta och

vända ryggen i sorg

Gör det jag önskade av er: le,

öppna ögonen & fortsätt framåt.

En dag ska vi dö, men först

så ska vi leva

Begravningen äger rum i

Fryksände kyrka fredag

27 januari kl 14:00. Akten

upplöses i kyrkan.

Tänd ett ljus för Camilla, eller

skänk en minnesgåva via

torsbybegravningsbyra.se eller

telefon 0560-71010.

Torsby kommun bjuder in

Hej du ungdom

som bor i norra delen

av kommunen

Torsby kommun bjuder in ungdomar i årskurs 7-9 till en

dialogträff för att höra om vi tillsammans kan hitta någon

sorts aktivitet som kan passa ER efter skoltid.

Vi träffas måndagen den 16 januari kl. 15.15 i cafeterian

på Kvistbergsskolan. Vi bjuder även på lite fika.

Har du frågor, ring Marie Berg på tfn 070-278 91 35.

GOLVSLIPNING

TRAPPSLIPNING

utföres med

34-årig yrkesvana

070/ 662 24 97

0565/ 801 50 Peter


Till föreningar och kommunala arbetsplatser

Vill ni vara med och erbjuda

feriearbete till ungdomar i sommar?

Feriearbete till ungdomar födda 2007

I år kommer vi att erbjuda feriearbete till de

som är födda 2007, oberoende av vilken klass

eller vid vilken skola de studerar. Ungdomarna

som får söka ska vara folkbokförda i Torsby

kommun och ha fullständigt svenskt personnummer.

Torsby kommun betalar ungdomarnas löner.

Erbjudandet gäller föreningar och kommunala

arbetsplatser, inte företag.

Tre veckor, 12 juni-13 augusti

Ungdomarna kommer att vara på arbetsplatserna

sex timmar/dag, max 90 timmar under

sin treveckorsperiod.

En bra chans för ungdomarna

Detta är en chans att ge ungdomarna en första

och värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt

som ni får ett par extra händer under sommaren.

Det är viktigt att det finns en utsedd handledare

som kan ge ungdomarna bra handledning

och en positiv bild av arbetsplatsen.

Det är också viktigt att ungdomarna får

meningsfulla arbetsuppgifter.

Det har varit några år med en pandemi som

påverkat oss på många olika sätt. Nu börjar vi

sakta återgå till hur vi jobbade de tidigare åren,

även om faran med covid-19 inte är över helt.

Vi ska även fortsättningsvis vara rädda om

varandra.

Låter det intressant?

Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till

möjligheten att kunna erbjuda ungdomarna

feriearbete under sommaren 2023.

Anmälningsblankett och information om

arbetsregler finns på www.torsby.se/

erbjudaferiearbete.

Lämna svar senast 10 februari

Senast 10 februari önskar vi ert svar.

Har ni frågor?

Hör gärna av er om ni har frågor till Åsa

Lövenhamn Jansson, socionom vid arbetsmarknadsavdelningen,

0560-162 49, 073-271 21 39,

asa.lovenhamn.jansson@torsby.se.

Välkommen med ert svar!

Missa inte vår stora

VINTERREA

ÅRSMÖTE

Norra Värmlands

Konstförening

Måndag 23 januari kl. 18.00

Torsby bibliotek.

Välkomna!

Styrelsen

Järnvägsgatan 4 Torsby


Torsby kommun informerar

I mars börjar matavfallsinsamlingen

hos villor i Torsby tätort

Nu är det snart dags för nästa steg i införandet av matavfalllsinsamlingen.

700 hushåll i Torsby Bostäder var först ut hösten 2022, och

med början i mars införs det för dig som bor i villa i Torsby tätort.

Du som idag har 14-dagarshämtning får en

brun matavfallstunna automatiskt

Du behöver alltså inte göra något utan du

kommer att få din bruna matavfallstunna

utkörd till dig av kommunens entreprenör

NordRen och personal från tekniska avdelningen.

De ställer tunnan på den plats där du

brukar ställa din gröna soptunna när sopbilen

ska tömma den. Du behöver inte vara hemma

för att ta emot den.

Inuti tunnan ligger ditt startpaket, dvs.

• En grön ventilerad matavfallbehållare att ha

t.ex. i ditt kök.

• Två buntar med bruna papperspåsar avsedda

för matavfall (cirka 160 stycken).

• En slaskskrapa.

• En informationsfolder.

Då kan du börja matavfallssortera!

Allt detta ingår i ditt sopabonnemang och

kostar alltså inget extra. När de bruna påsarna

tar slut, kan du hämta fler på återvinningscentralen.

Deras öppettider finner du på

www.torsby.se/avc.

När hämtas matavfallet?

NordRen har tvåfacksfordon som samtidigt

hämtar matavfallet och restavfallet. Tidtabellen

kan bli något ändrad jämfört med idag.

Läs mer om matavfallsinsamlingen


torsby.se/matavfall.

Du kan också ringa tfn

0560-162 31.

Vill du dela matavfallstunna med en granne?

Om du tycker att du har ganska lite matavfall,

så kan du dela matavfallstunna med en

granne. Kom då överens med den grannen

om att ni vill dela tunna, och meddela oss på

tekniska avdelningen om detta via brev eller

e-post. Se adressen här nedan.

Avgiften för ditt abonnemang blir dock detsamma

som om du har egen tunna.

Du som idag har månadshämtning kan

byta komposteringen mot matavfallsinsamling

(brun tunna) om du vill

Om du vill det, så skriv då ett brev eller e-post

till tekniska avdelningen och anmäl att du vill

byta. Ange också ditt namn, adress och abonnentnummer.

Adressera brevet till:

Torsby kommun

114. Återvinningscentralen

685 80 Torsby

eller sänd e-post till avc.torsby@torsby.se

Då kommer du att få en brun tunna med startpaket

utkört till dig.

Ditt matavfall kommer att hämtas var 14:e

dag, medan ditt restavfall hämtas som tidigare

en gång per månad.

Det blir samma avgift för dig som har månadshämtning

med kompostering som för dig

med matavfallsinsamling med brun tunna.

Vill du fortsätta att ha månadshämtning

med kompostering?

Då behöver du inte göra något, utan fortsätter

med din kompostering. Du får ingen brun

tunna utkörd till dig.


När får jag min bruna matavfallstunna?

Du som har 14-dagarshämtning och du som

har månadshämtning och anmält att du vill

byta din kompostering mot brun matavfallstunna

kommer att få din tunna och ditt startpaket

utkört till dig av NordRen och tekniska

avdelningen.

De kommer att följa de rutter som de har idag

för sophämtningen. De kommer att börja

lämna ut tunnor och startpaket från och med

1 mars 2023. Den tur/slinga som man börjar

med är Fågelsången, Centrum, Bergsäng. Och

därefter arbetar de sig vidare genom centrum.

Det personalen gör är att de placerar ut tunnorna

på sin plats vid respektive fastighet och

skannar in dem och lägga in dem i abonnentregistret.

De vet idag inte exakt hur lång tid det tar.

Erfarenheter från tidigare införande i andra

kommuner visar dock att de kan

hinna med cirka 75 hushåll under

en dag i tätbebyggt område.

Du får mer information via din digitala

brevlåda eller genom vanlig post

Du kommer att få ett brev med mer information

om matavfallsinsamlingen direkt till dig.

Du som har din faktura via en digital brevlåda,

t.ex. Kivra eller Min myndighetspost får

informationen via den. Du som får din faktura

via e-post eller vanlig post kommer att få

informationen via ett vanligt brev hem till dig.

Brevet innehåller information om vad som är

matavfall och vad som inte är matavfall, hur

du gör när du matavfallssorterar, hur och när

matavfallet hämtas, vad som händer med matavfallet

och hur du bidrar till en bättre miljö

genom att matavfallssortera.

Mer information på vår webbplats

Läs mer om matavfall och matavfallsinsamlingen

på www. torsby.se/matavfall.

Vi har också haft och kommer att ha artiklar

i kommuntidningen Torsby Nu.

Du kan även ringa tfn 0560-162 31.

Tur & retur två gånger varje vardag

Torsby - Hagfors - Arlanda

från

695 kr

enkel resa

En nödvändighet för näringslivet och


en fin service för medborgaren

Linjeflyget

är i gång igen

efter uppehållet.

Välkommen

ombord och

trevlig resa!


Tidtabell

måndag - fredag

(helgfria vardagar)

Torsby Hagfors Arlanda

06.05 06.40 07.30

16.30 17.00 17.50

Arlanda Hagfors Torsby

09.15 10.05 10.35

18.15 19.05 19.35

Snabb

och smidig resa!

Gratis parkering precis

vid flygplatserna i Torsby

och Hagfors.

Boka på

amapola.nu

eller

0770-790 700

Postadress: Torsbybladet,

Box 55, 686 22 Sunne

Besöksadress:

Tingshusgatan 6, 685 30 Torsby

Tel. 0560 - 138 05

E-post: annonser@torsbybladet.se

Swish: 123 485 44 51

Öppettider: mån-fred kl. 08-16

Manusstopp: Måndag kl. 13

UTGIVNING:

Ansvarig utgivare: Johan Ramström

Område: Torsby kommun, Ekshärad,

Lysvik, Gräsmark. 12.000 ex

DISTRIBUTÖR NWT Direkt

TRYCKERI Ramströms tryckeri, Sunne

VID UTEBLIVEN TIDNING RING:

Kundtjänst 010 - 480 99 00

Johan Ramström 070 - 31 28 004


Tulip Baco

125 gr. Jmf

Vi samlar på nöjda kunder

KVITTOTÄVLING

Handla för 300 kr och var med och tävla om en

Hockeyresa till Karlstad

FBK- Örebro 25/2 kl 18.00

5 kunder vinner 2 biljetter var.

Tävlingen pågår tom 19/2 2023

Italienskt Lantbröd

650 gr. Pågen. Jmf pris 38,46 kr/kg.

Ord pris 36,90 kr/st

SUPERKLIPP 32%

SUPERKLIPP 37

Tandkräm

Colgate 75 ml. Olika sorter.

Jmf pris 133,33 kr/lit. Ord 15,90-18,50 k

SUPERKLIPP 31%

10:-

st

25:-

st

10:-

st

Cookies med choklad

Ica 150 gr. Jmf pris 66,66 kr/kg. Ord pris 14,50 kr/st

Gul lök i n

Sverige klass


10:-

st

SEMMEL-

PREMIÄR

-45%

2-pack

Nu på fredag

Nettovikt 150 gr/st. Ord pris 36 kr

r/st

SUPERKLIPP 42%

n

pris 80,00 kr/kg. Ord pris 17,50 kr/st

ät 1 kg

1. Ord 16,90 kr/st

SUPERKLIPP 46%

SUPERKLIPP 41%

Jmf pris:

100,00 kr/kg

Ord 17,00 kr/hg

SUPERKLIPP 37%

Nettovikt 330 gr

Ord 40 kr/st

Gäller tom 15/1 eller så långt lagret räcker

Tonfiskröra

Egen tillverkning

hg

Räksoppa

Egen tillverkning

9:-

st

28:-

10:-

25:-

st


Ett parti

Rimmade REVBEN /

Rimmad FLÄSKBOG

KASSLER

ICA, ursprung Sverige

ca 600 g

59

Max 2 köp/

hushåll

39 90

KG

CLEMEN-

TINER

Spanien/Grekland

90

KG

ALLA KVARVARANDE

JULSKINKOR

20 00

KG

29 90

KG

KAFFE

Löfbergs Lila

450 g, gäller ej FAIR

2 för

89 00

Melodikrysset v.2 - 14 januari

1 2 3 4

5 6

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4

Lösningen ska vara inne senast

onsdag i nästa vecka.

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio

P4, 109 12 Stockholm

Namn................................................

...........................................................

Adress...............................................

7

...........................................................

Postadress........................................

8

..........................................................

9 10

11 12

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4.

Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka.

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stokholm

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio


Lördagen den 14/1 är det dags för

Finnskogsvalsen/

Fryksdalens Brunnsborrning Rally 1

Första start går från Stjerneskolan kl. 11:00.

Serviceplatsen kommer ligga vid marknadsplatsen i Torsby.

Kartor finns att köpa hos:

- OKQ8 Sunne

- Ica Gräsmark

- OKQ8 Torsby

- Förbutiken Toria

Tor 12/1

- Statoilmacken Vägsjöfors.

Fre 13/1

- Stjerneskolan (lördag)

Djupdalsvägen

DAGENS och Groptjärnsvägen LUNCH

Även på hemleverans väg 956 stängs

och avhämtning

av mellan

Köttfärslimpa, gräddsås / Pannkakor 14.30-21.30 med sylt & grädde

Kycklingfilé, dragonsås / Rökt makrill med potatismos

Mån 16/1 Stekt fläsk, löksås / Raggmunk, lingonsylt

Tis 17/1 Helstekt Lax, citronsås / Korv Stroganoff

Ons 18/1 Rotmos & Fläsklägg / Fiskpanetter med stuvad spenat

Öppet mån-fre: 11.30-15.00. Lör-sön: köket stängt. Färska matlådor finns. Bara att värma!

Kaffe, smörgåsar m.m. Ambjörby 80. 0563-803 00

Rallyradion kommer vara tillgängligt på Radio Fryksdalen 100,6

Se mer Info angånde Rallyt på vår hemsida www.mkratten.se

Dockteater

- Historien om Bodri

Elever år 2-5 på Kvistbergsskolan ser föreställningen

ons 18/1 och elever år 3 på Holmesskolan tors 19/1.

Varmt välkommen!

Torsby bibliotek 0560-161 08

Terminsstart!

Torsby Ungd. 7-14 år

Månd & Torsd 17.30

Torsby Vuxna

Månd En föreställning & Torsd 18.30 om

förintelsen baserad på

Heidi Sysslebäck Frieds och

Stina Onsd Wirséns 17.30-18.30 barnbok.

7-19 Internationella år tränar gratis förintelsens

VT 2023

minnesdag (Föreningsmiljonen) är den 27/1.

mer Onsdag info på: torsbyaikido.se 18/1 kl. 18

Biografen Stjärnan

TORSBY AIKIDOKLUBB

Passar från 8 år. Fri entré, ingen anmälan behövs. TRADITIONELL IWAMA

Längd ca 35 min + 15 min frågestund. TAKEMUSU AIKIDO DOJO

BILTVÄTT

I TORSBY

Vi har flyttat till MBN Bil

10% RABATT

på all tvätt

Ring 076-267 39 74

Välkomna!

PÅ ALL TVÄTT

biltvätt i torsby


1 d Säffle operan ”Så som i himmelen”

18/2, 18/3

3 d Kielkryss 10/2, 28/4, 22/9, 27/10

1 d Sy och hantverksfestival, Sthlm

26/2, 28/10

3 d Skidskytte världscup, Östersund

10/3

1 d Skidskytte världscup, Oslo 18/3

2 d Shopping Ullared

18/3, 6/5, 3/9, 21/10

2 d Musikalen Hair, Sthlm 25/3

2 d Stockholms weekend 25/3,15/4

1 d Nordiska trädgårdar, Sthlm 1/4

1 d Lasse Stefanz konsert CCC 14/4

4 d Österlen 20/4

4 d Högakusten 25/5

5 d Gotland 22/6

6 d Stavanger & blomsterön Flor

Fjaere 25/7

12 d Kroatien, Porec 15/9

7 d Vinresa Rüdesheim 3/10

Läs mer om våra resor på hemsidan

Nu söker vi

virkesköpare

Läs mer om tjänsten på fiskarheden.se/lediga-jobb.

Hör av dig till råvaruchef Per Limberg om du har frågor.

per.limberg@fiskarheden.se, 0280-59 30 10

0565-921 22

www.jonssonsbuss.se

HOCKEYBUSSEN

14/1 FBK - HV71 350:-

21/1 FBK - Skellefteå 350:-

28/1 FBK - Frölunda 400:-

2/2 FBK - Brynäs 350:-

Inkl. bussresa och sittplatsbiljett

Hjerpe Buss

0565-850 78

0565-850 78

Lennart Björklund

070-687 34 86

www.hjerpebuss.se

Brasafton

sönd

Sahlströmsgården

15 jan. kl 16.00

Klara på Kvarntorp

Rolf Nilsson, Curt Engström, Peter

Dahlström och Maria Norbäck berättar

om denna fantastiska kvinna.

Musik med Per Tomas Eriksson.

Välkommen!

Entré: 100 kr (inkl servering)

Arrangör:


GRATTIS

Grattis

på 1-årsdagen

10/1 älskade

Leija

Önskar

mamma, pappa

och My

Grattis

William

12 år

17 januari

Många

grattispussar och

kramar från oss

alla i Torsby och

Karlstad

ÖVRIGT

UPPVAKTNING

All eventuell uppvaktning

I samband med min 80-årsdag

undanbedes vänligt men

bestämt.

Hälsningar Uno Svensson

All eventuell uppvaktning

I samband med min födelsedag

undanbedes vänligt men

bestämt.

Peter Berntsson

EFTERLYSNING

DAGENS LUNCH

Även hemleverans och avhämtning

TRUMPETLÄRARE SÖKES

Tor 12/1 Köttfärslimpa, gräddsås / Pannkakor med sylt & grädde

Fre 13/1 till vuxen Kycklingfilé, nybörjare. dragonsås / Rökt makrill med potatismos

Mån 16/1 Ring/smsa Stekt fläsk, för överrenskommelse

löksås / Raggmunk, lingonsylt

Tis 17/1 073 Helstekt 731 09 Lax, 39 citronsås / Korv Stroganoff

Ons 18/1 Rotmos & Fläsklägg / Fiskpanetter med stuvad spenat

Har någon sett vår katt, Stuart?

Öppet mån-fre: Du 11.30-15.00. som Lör-sön: stal köket stängt. Färska matlådor finns. Bara att värma!

Försvann på julafton från

min ljusramp Kaffe, smörgåsar på bilen som m.m. står Ambjörby 80. 0563-803 00

Stationsvägen i Oleby, där han

parkerad på Tingshusgatan.

Hoppas att du ser bra med bilen var på tillfälligt besök. 500 kr i

nu för det gör inte jag tyvärr.

hittelön till den som hjälper oss

Du borde skämmas och lära dig att få tillbaka honom.

att skilja på mitt och ditt.

Linda Värmsjö 070-592 75 68

Gunilla Jönsson vita Opeln

Terminsstart!

Torsby Ungd. 7-14 år

Månd & Torsd 17.30

Torsby Vuxna

Månd & Torsd 18.30

Sysslebäck

Onsd 17.30-18.30

7-19 år tränar gratis VT 2023

(Föreningsmiljonen)

mer info på: torsbyaikido.se

TORSBY AIKIDOKLUBB

TRADITIONELL IWAMA

TAKEMUSU AIKIDO DOJO

BILTVÄTT

I TORSBY

TACK

Ett fång av rosor till

charkpersonalen på Toria för

en supergod Nyårsmeny

Nöjda Ekshäringar

Tack för att ni

finns, Alla snälla

grannar!

Kenneth, Thonie,

Samuel och

Zorilja, Lars och

Åsa, Malin, Kelly

och Linda med

familj samt

Torsby brandkår.

Som hjälpte oss när Heidi ramlade i

hagen. Utan er hade det aldrig gått bra!

Evigt Tacksamma!

Suzanne och Antonia Nilsson

Bjälverud

STORT TACK till ER ALLA

för stöttningar med omsorgsfulla

ord, hjälpande hand, gåvor,

blommor mm. Detta då vårt

hus, med allt inne, brann ner

till grunden. Finns inte ord för

hur tacksamma vi är, till Er, fina

människor/ Arne o Lena

PÅ ALL TVÄTT

Vi har flyttat till MBN Bil DAGENS LUNCH

Även hemleverans och avhämtning

10% RABATT

Den 12/1 har

Frideborg och Fridolf

namnsdag!

Grattis till er!

Tor 12/1 Köttfärslimpa, gräddsås / Pannkakor med sylt & grädde

Fre 13/1 Kycklingfilé, dragonsås / Rökt makrill med potatismos

Mån 16/1


Stekt

all

fläsk,

tvätt

löksås / Raggmunk, lingonsylt

Tis 17/1 Helstekt Lax, citronsås / Korv Stroganoff

Ons 18/1 Rotmos & Fläsklägg / Fiskpanetter med stuvad spenat

Öppet mån-fre: 11.30-15.00. Lör-sön: köket stängt. Färska matlådor finns. Bara att värma!

Kaffe, smörgåsar m.m. Ambjörby 80. 0563-803 00

biltvätt i torsby

Ring 076-267 39 74

Välkomna!

Terminsstart!

Torsby Ungd. 7-14 år

BILTVÄTT

I TORSBY


Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

Vi köper ditt virke!

Dags för avverkning? Våra virkesköpare hjälper

dig hela vägen fram till en lönsam och smidig

virkesaffär. Vi finns där du finns och kommer gärna

på besök i din skog.

Simon Persson

Torsby, Ekshärad, Fensbol

simon.persson@moelven.se

010 122 65 30

Urban Skoog

Torsby, Lysvik

urban.skoog@moelven.se

010 122 65 35

Edvin Rogne

Vitsand, Norra Ny

edvin.rogne@moelven.se

010 122 65 22

Conny Jonsson

Torsby, Östmark, Lekvattnet

conny.jonsson2@moelven.se

010 122 65 32

Mikael Karlsson

Norra Finnskoga, Dalby, Sysslebäck

mikael.karlsson2@moelven.se

010 122 65 27

TRÄDFÄLLNING

och rut & rot-tjänster

inom trädgård/bygg /städ

ANLITA

LÄSARTÄVLINGEN

1/12 Antal kottar:

3

Ring Rolf Nilsson 072-151 18 31

8/12 Antal kottar:

5

Guld köpes

15/12 Antal kottar:

6

Lottpaketet

kommer

med posten!

Grattis till Gerd Nilsson i Torsby som vann!

till högsta dagpris 14 k, 18 k, 23 k,

tandguld. Medtag legitimation!

Tingshusg. 5, Torsby 0560-102 29

Korsordsvinnare:

Kryss 15/12: Harriet Isaksson, Torsby

Kryss 21/12: Hjördis Sundberg, Torsby

Grattis till er båda!

Vinsten kommer på

posten!


Avatar:

The Way Of Water

Visas i 3D HFR:

tors 12 jan kl. 19.00

150 kr 3,12 tim. Fr. 11 år

Visas i 2D:

fre 20 jan kl. 20.00

130 kr 3,12 tim. Fr. 11 år

M3gan

fre 13 jan kl. 20.00

lör 21 jan kl. 20.00

100 kr 1,42 tim. Fr. 15 år

Håkan Bråkan

lör 14 jan kl. 16.00

sön 22 jan kl. 15.00

85 kr 1,27 tim. Fr. 7 år

Mästerkatten 2

sön 15 jan kl. 15.00

lör 21 jan kl. 17.00

95 kr 1,40 tim. Fr. 7 år

A Man Called Otto

sön 15 jan kl. 18.00

sön 22 jan kl. 18.00

110 kr 2,06 tim. Fr. 11 år

Länge Leve

Bonusfamiljen

tis 17 jan kl. 19.00

100 kr 1,47 tim

Barntillåten

Kommande filmer:

28 jan Mumier På Äventyr

28 jan Babylon

3 feb Knock At The Cabin

3 feb The Fabelmans

OPERA PÅ BIO

FRÅN MET I

NEW YORK

Umberto Giordano

FEDORA

Stjärnan Torsby

lördag 14 jan kl 19

2 tim 41 min. Pausmeny

PLUS.

Boka eller förköp gärna biljetter via vår hemsida www.stjarnan.se

så är du garanterad en plats. Kassan öppnar ca. 45 min.

innan varje föreställning. Presentkort finns att köpa i kassan.

Pensionärsrabatt: 20 kr på ordinarie pris (lägsta biljettpris 80 kr).

stjarnan.se Kontakt: frida@stjarnan.se Telefonnr kassa: 0560-10333

FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID:

KONSTRESA TILL STOCKHOLM

SLAMTÖMNING börjar i januari i Oleby med omnejd

Tömning och besiktning av oljeavskiljare

Avloppsstopp • Relining av ledningar

Rotskärning av rötter i ledningar

Tel. Mattias 076-109 97 79

Tel. kontor 010-455 91 50

Öppet 07.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00

OBS Jourtelefon efter kl 16.00 tel. 010-455 91 51

Mail: utab@utab.se

Läs mer om våra tjänster på www.utab.se

Behöver du

spola dina

ledningar?

Då kan du få

ROTAVDRAG

4-5 mars 2023 med Jönssons buss.

Boende, del i dubbelrum - hotell

Scandic Continental. Guidad visning

vårsalongen Liljevalchs.

Kostnad buss, hotell, Liljevalchs

1795:- Enkelrumstillägg +745:-

För Information och Anmälan

kontakta researrangör

Christina Axelsson senast 31 jan,

ch-th@hotmail.com eller per

telefon 070-233 22 94 efter 17.00

VÄLKOMMEN!

Konstföreningen Kreativitet

OSS

MED JULEN UT DANSA

Sön 15 jan kl 14-16 i Oleby Folkets hus

Korv och bröd samt fika.

Tomten kommer med gottepåse till barnen.

i Torsby kommun


VINN

TRISSLOTTER!

HAR

ELEVER

ABSOR-

BERAS

GENRE

BRUKAR

CLOWNER

I PACKAR

VAR IVAN

DEN FÖR-

SKRÄCK-

LIGE

IVRIG

BEUND-

RARE

TVÅ-

MÄNNING

HAR ÖGA

KRYDDAD

LAMM EL.

KALVRÄTT

VANN JAY

SMITH

TAR

LÄKAREN

ROBIN-

SON-

KOMPIS

GAMMAL

GRAV

FACKFÖR-

BUND

ANTIORD

ANVÄNDA

TELE-

PRINTER

UTSOR-

TERAD

HALV-

VARM

LITE

BAKOM

ARTIKU-

LERAR

SKÅNE-

ORT

STRÖM-

MING

KAN MAN

I KRIG

TILLKÄNN-

AGETT

KAN IN-

FEKTION

VARA

ICKE

VAPENFÖR

TRÄFF

BLIR KROK

IBLAND

ÄR VÄL

OCKRAREN

PROTO-

KOLLFÖR-

ARE KORT

BONDE

MED DOFF

OCH DOLE

FÖRMODA

KULA OM

VINTERN

ORSAKAT

BLES-

SYRER

LAND-

SKAPS-

BLOMMA I

VÄXJÖ

ACK

STYRKA PÅ

VATTEN

TA SIG

FÖRBI

HAR

BÅTAR

VÄRMS

VID MAT-

LAGNING

KAN

MURRE

OUPP-

FOSTRAD

PRYDNADS-

VÄXT

FNASK

FÖRR

GRÅBEN

FALLER

LÄTT

GRIPA

ÅLDRIGT

JÄMFÖR-

ELSETAL

SNODD

ENBÄRS-

SPRIT

HAR

MÅNGA

FÖRSLAG

KAN

VAD DET

LIDER MED

NOG EFTER

DE PÅVRA

HAR DET


BLEKINGE

KAN MAN

BLÅSA I

BROMSA

TVÄRT

KALLAS

SÖT-

NOSEN

CHIFFER

VREDA

FREDRIK

SJÖBERG

FINNS I

ÖGAT

TRÅNG

FARLED

HAR

RÖKAREN

STÄMMER

MED VERK-

LIGHETEN

GJORDES

I VASA-

LOPPET

ÄR FÖR-

TROLIG

VÄN

© C4EKONOMEN - 730

Namn………………………………………………………………............................................................

Skicka in korsordet till:

Adress………………………………………………………….........................................................…....

Postadress…………………..................................................................................................

”Kryss 12/1”, TorsbyBladet AB

Tingshusgatan 6, 685 30 Torsby.

Måste ha lösningen

senast fredag 20/1 -23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!