12.01.2023 Views

Broschyr STILLA

Vår nya serie STILLA med spabad utan jets för dem som vill njuta av total tystnad i stillhet.

Vår nya serie STILLA med spabad utan jets för dem som vill njuta av total tystnad i stillhet.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spabad för dem som vill njuta av total tystnad i stillhet.<br />

I vår nya serie <strong>STILLA</strong> finner ni spabad att njuta av i total tystnad och stillhet.<br />

Dessa spabad saknar jets och omger er endast av varmt omslutande vatten.


VISKAN ROFYLLD<br />

ROFYLLD - ETT BAD<br />

MED PLATS FÖR MÅNGA.<br />

Med ett Viskan ROFYLLT kan du njuta i<br />

varmt omslutande vatten i total tystnad och<br />

stillhet.<br />

Badet är alltid påfylld och kan njutas av<br />

under bar himmel oavsett säsong. Med<br />

andra ord är det bara att lyfta på locket och<br />

krypa ner i det uppvärmda badet som<br />

tillsammans med undervattensbelysning<br />

gör kvällsdoppet extra mysigt och spalikt.<br />

ANTAL PLATSER:<br />

FAKTA VISKAN ROFYLLD<br />

Storlek .................................................. 200X200 cm<br />

TYP AV PLATSER:<br />

Höjd ......................................................................95 cm<br />

Vikt tom/vattenfylld.......................... 345/1670 kg<br />

Styr spabadet via WiFi med<br />

en app från din mobila enhet.<br />

Finns som tillval på detta bad.<br />

SKALFÄRG:<br />

Vattenmängd ....................................................1325 L<br />

Belysning ...................................................................Ja<br />

Nackkuddar.............................................................6 st<br />

Cirkulationspump ...................................................Ja<br />

Värmare ................................................................. 3kW<br />

Aromaterapi...............................................................Ja<br />

PANELALTERNATIV:<br />

Partikelfilter ............................................................ 1 st<br />

Elanslutning...1N~ 220-230V 1x16A 50Hz 3250W<br />

viskan spa stilla


VISKAN HARMONI<br />

HARMONI - FÖR ENKEL<br />

SKÖTSEL OCH VARMA BAD.<br />

Viskan HARMONI är ett klassiskt runt bad<br />

med plats med upp till fem badande samt<br />

ett avsvalkande-/barnsäte.<br />

Att bada i Viskan HARMONI är ett<br />

fantastiskt sätt att njuta av varma bad<br />

utomhus oavsett årstid. Lyft bara på locket<br />

och kryp ner och njut under stjärnorna.<br />

ANTAL PLATSER:<br />

FAKTA VISKAN HARMONI<br />

Storlek ...........................................................Ø 210 cm<br />

TYP AV PLATSER:<br />

Höjd .................................................................... 103 cm<br />

Vikt tom/vattenfylld.......................... 260/1735 kg<br />

Styr spabadet via WiFi med<br />

en app från din mobila enhet.<br />

Finns som tillval på detta bad.<br />

SKALFÄRG:<br />

Vattenmängd ....................................................1475 L<br />

Avsvalknings-/barnsäte........................................Ja<br />

Belysning ...................................................................Ja<br />

Cirkulationspump ...................................................Ja<br />

Värmare ................................................................. 3kW<br />

PANELALTERNATIV:<br />

Aromaterapi...............................................................Ja<br />

Partikelfilter ............................................................ 1 st<br />

Elanslutning...1N~ 220-230V 1x16A 50Hz 3250W<br />

viskan spa stilla


För ett tryggt ägande - året om!<br />

www.viskanspa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!