19.01.2023 Views

19 januari

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 2 V.3 Torsdag 19 januari 2023 0560-138 05 • annonser@torsbybladet.se

Öppet hus på Circlab i Torsby 26 jan

Nyfiken på 3D-printing?

Välkommen till Circlab och se hur 3D-skrivarna används,

titta på formpressning av produkter och prototyper av olika

material. På Circlab finns allt från små skrivbordsskrivare till

storskalig robotskrivare som kan skriva ut i dimensioner upp

till 2x2x6 meter.

Låter det spännande? Kom och kika så berättar vi mer.

Hjärtligt välkommen!

Ska du söka till gymnasiet? Circlab samarbetar tätt med

Stjerneskolan och det tekniska programmet som bland annat

har 3D-printning och design på schemat. Representanter från

Stjerneskolan finns på plats under öppet hus.

När: Torsdag 26 januari, kl 16:00-19:00

Var: Norra ringvägen 13 i Torsby

Vi bjuder på korv & bröd, dricka och kaffe!

Svamparnas förunderliga liv

Bokcirkel och författarbesök

Öppet hus på Circlab i Torsby 26 jan

Nyfiken på 3D-printing?

Hur hittar man karljohan bäst och när blev kantarellen vår mest älskade

matsvamp? Anders Dahlberg, svampforskare och professor vid SLU i

Uppsala har skrivit boken om Svamparnas förunderliga liv.

Han föreläser på Välkommen Torsby bibliotek till Circlab 17 april och kl. se 18.00. hur 3D-skrivarna används,

titta på formpressning av produkter och prototyper av olika

Kom med i vår material. bokcirkel På Circlab finns allt från små skrivbordsskrivare till

Vi diskuterar kring storskalig Anders robotskrivare bok med start som 31 kan januari skriva kl. 18.00 ut i dimensioner upp

till 2x2x6 meter.

Anmäl dig till Studiefrämjandet,

Carina 0563-102 Låter 77 det eller spännande? Cecilia 0560-76 Kom och 50 kika 26. så berättar vi mer.

Hjärtligt välkommen!

Arrangörer är Torsby bibliotek, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen.

Ska du söka till gymnasiet? Circlab samarbetar tätt med

Stjerneskolan och det tekniska programmet som bland annat

har 3D-printning och design på schemat. Representanter från

Stjerneskolan finns på plats under öppet hus.

När: Torsdag 26 januari, kl 16:00-19:00

Var: Norra ringvägen 13 i Torsby

Vi bjuder på korv & bröd, dricka och kaffe!


Fryksände

Fred. 20 jan. kl. 18.00

en stund med sinnesro

Stefan Embretsen med vänner. Kyrkan

är öppen från kl. 17.00 för enklare fika

och samtal. Jonas Bodinger Larsson, Eva

Bonander, Halle Halvarsson, Pia Andersson

sönd. 22 jan. kl. 11.00

högmässa

Jonas Bodinger Larsson, Mia Stenmark

Månd. 23 jan. kl. 10-12

Café liten & stor Drop in

Se separat annons!

Tisd. 24 jan. kl. 09.00

gubbfrukost Se separat annons!

kl. 10.30 träffpunkten

Källaren, församlingshemmet

Vi sjunger, fikar och umgås

kl. 18.30 bibel & förbönskväll

i församlingshemmet

Onsd. 25 jan. kl. 08.15

morgonmässa i kyrkan

Karin Jansson, Urban Karlsson

LekVATTneT

sönd. 22 jan. Sammanlyst

Tisd. 24 jan. kl. 14.00

kaffe & prating i församlingshemmet.

Karin Jansson

VITsAnd

sönd. 22 jan. Sammanlyst

Tisd 24 jan. kl. 10.00

symöte i kyrkan

ösTMArk

sönd. 22 jan. kl. 15.00

gudstjänst

i församlingshemmet

Jonas Bodinger Larsson, Mia Stenmark

Fiolspel av tjejerna Blomqvist & Antonsson

Torsd. 26 april kl. 13.00

sopplunCh Se separat annons!

........................................................................

Vi sänder radio på: 100,6 och

104,1 MHz. www.radiofryksdalen.se

Torsd. 19 jan. kl. 18.00

närradio Tro & liv

sönd. 22 jan. kl. 15.00

radiogudstjänst

Tisd. 24 jan. kl. 17.00

närradio Tisdagsstudion

........................................................................

Kollekt SwiSH: 1235068739

Pastorsexp. tel. 0560-272 00

Öppet: mån-tis 10-12, ons-tors 10-12,13-15

www.facebook.com/fryksande

www.instagram.com/fryksandepastorat

www.fryksandepastorat.se

Fryksände Pastorat

söker kyrkogårdsarbetare (säsong)

Intresserad? Läs om tjänsten på webben:

www.svenskakyrkan.se/fryksande/kyrkogardsforvaltningen

Fryksände Pastorat

söker skolungdom för sommararbete

på Fryksände, Östmark samt Vitsands kyrkogårdar

Sommarjobben är indelade i tvåveckorsperioder med start vecka

24 t.o.m. vecka 33. Undantag finns i sista perioden vecka 33 som

endast innehåller två dagars arbete. Antalet platser är begränsade.

Period 1: v. 24-25, 12/6-22/6 Period 2: v. 26-27, 26/6-7/7

Period 3: v. 28-29, 10/7-21/7 Period 4: v. 30-31, 24/7-4/8

Period 5: v. 32-33, 7/8-15/8

Arbetet består främst i rensning av rabatter, gräsklippning samt

andra på kyrkogården förekommande arbetsuppgifter. Du bör

därför inte ha någon allergi mot gräs och annan växtlighet för att

arbeta hos oss.

Vi söker dig som är 16 år fyllda. Arbetet är förlagt till 8 timmars

arbetsdag måndag-fredag 07.00-16.00. Skicka in namn, personnummer,

adress, telefonnummer samt önskemål om period och

vilken av kyrkogårdarna du vill arbeta på.

Skicka in din ansökan senast 31 mars till:

Kyrkogårdsförvaltningen Fryksände pastorat

Box 52, 685 22 Torsby

Epost: lars.olsson2@svenskakyrkan.se

Sopplunch

Östmarks församlingshem

Torsd. 26/1 kl.13.00

Eva Bonander och halle halvarsson

Besked lämnas

senast 20 maj!

Vi gratulerar

Henrik & Henry

som har namnsdag idag!


8 5 4

3

ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

Vill du komplettera vårt team och jobba på en arbetsplats

som har fått certifieringen ”Great Place To Work”?

Vi söker:

• Kyrkogårdsarbetare, säsongsanställning på 100 %,

under perioden 2023-05-01 till 2023-10-31

• Skolungdomar som inte fyllt 18 år, för sommararbete på

kyrkogårdarna

Sista ansökningsdag är 2023-02-05.

Upplysningar lämnas av kyrkogårdsföreståndare Rolf Jonsson

tel. 070-274 68 94 eller rolf.jonsson@svenskakyrkan.se

Är du intresserat så kan du läsa mer på

www.svenskakyrkan.se/OvreAlvdal.

VI SER FRAM EMOT DIN ANSÖKAN!

ÖVRE ÄLVDALS FÖRSAMLING

3 e trettondagen, 22 januari

”Jesus skapar tro”

Kyrksalen Dalby kl. 11.00

Gudstjänst på mål

Anders Rådström,

Britta Nordberg. Kyrklunch.

Söndag 29 januari

Gudstjänst i Norra Ny kyrka

kl. 11.00

Gudstjänst i Nyskoga kyrka

kl. 16.00

Välkomna!

Efter gudstjänsten

söndag 22 jan. bjuder

våra ukrainska vänner

på sopplunch

i församlingshemmet.

Välkomna!

MEDELSVÅR

4 9

8 5 4

6 3 5

3 1

7 8 1

9 1 7 6

Sudoku 1057 ©C4Ekonomen

4 1

6 5 4 3

Så här gör man:

Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och

lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.

Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor)

måste också innehålla siffrorna 1—9.

2 7 6 8 9 5 1 4 3

3 8 5 4 1 6 2 7 9

9 4 1 7 2 3 6 5 8

MEDELSVÅR

1 3 4 2 6 7 8 9 5

5 9 8 6 3 4 7 2 1

4 2 7 9 8 1 5 3 6

7 6 9 3 5 8 4 1 2

6 1 3 5 7 2 9 8 4

8 5 2 1 4 9 3 6 7

8 5 2 1 4 9 3 6 7

7 6 9 3 5 8 4 1 2

6 1 3 5 7 2 9 8 4

4 2 7 9 8 1 5 3 6

5 9 8 6 3 4 7 2 1

9 4 1 7 2 3 6 5 8

3 8 5 4 1 6 2 7 9

2 7 6 8 9 5 1 4 3

Sudoku 1057 ©C4Ekonomen

2

SVÅR

7 1 4 5

5 8 9

3

4 7 9

3 9 4

2 6

1 4 7

Sudoku 1437 ©C4Ekonomen

Så här gör man:

Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och

lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.

Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor)

måste också innehålla siffrorna 1—9.

8 1 4 9 3 5 2 6 7

6 9 3 2 4 7 1 5 8

7 2 5 8 6 1 4 3 9

SVÅR

9 7 6 1 8 4 5 2 3

3 5 9 4 1 6 7 8 2

1 8 7 5 2 3 9 4 6

5 3 1 6 7 2 8 9 4

2 4 8 3 5 9 6 7 1

4 6 2 7 9 8 3 1 5

1 8 7 5 2 3 9 4 6

3 5 9 4 1 6 7 8 2

7 2 5 8 6 1 4 3 9

6 9 3 2 4 7 1 5 8

8 1 4 9 3 5 2 6 7

Sudoku 1437 ©C4Ekonomen

5

6

Tel. pastorsexp. 0564-410 62

Kyrkoherde Anders Rådström

tel. 0564-410 22

Swish för kollekt 123 162 9807

ovre.alvdals.forsamling@svenskakyrkan.se

• Söndag 22 januari

11.00 Gudstjänst

”Bibelns dag” Välkomna!

4 7 9

6

3 9 4

2 6

6 3 5

7 8 1

4 6 2 7 9 8 3 1 5

2 4 8 3 5 9 6 7 1

5 3 1 6 7 2 8 9 4

SVÅR

9 7 6 1 8 4 5 2 3

1 4 7

5

Sudoku 1437 ©C4Ekonomen

Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor)

måste också innehålla siffrorna 1—9.

Så här gör man:

Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och

lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.

Sudoku 1437 ©C4Ekonomen

9 1 7 6

4 1

MEDELSVÅR

1 3 4 2 6 7 8 9 5

Så här gör man:

Fyll de tomma rutorna så att varje vågrät och

lodrät rad innehåller siffrorna 1—9.

6 5 4 3

2

Sudoku 1057 ©C4Ekonomen

Varje liten kvadrat (3 x 3 rutor)

måste också innehålla siffrorna 1—9.

Sudoku 1057 ©C4Ekonomen

annonser@torsbybladet.se


TOPPMATAD TVÄTTMASKIN

Whirlpool, obetydligt använd.

Finns i Gräsmark. Pris 2500:-

TEL. 076/ 84 95 765

LÄGENHET I CENTRALA TORSBY

4 rum och kök.

SÄLJES

UTHYRES

TEL. 072/ 441 33 78

TACK

I Torsbybladet nr. 43 kunde vi

läsa ”Känner du dig ensam i jul?

Välkommen till Prostgårdslagårn.

Vi var ett 20-tal personer som

åkte dit. Vi bjöds på mycket god

mat, efterrätt och kaffe med

tårta. Aftonen avslutades med

julklappsutdelning.

TUSEN TACK ALLA!

Naima, Toril, Gun-Britt

GRATTIS

Grattis till

kusinerna

Joel och

Nicole

som fyller år

22/1.

Kramar från

hela familjen

Café LITEN & stor

Café LITEN & stor för barn med vuxet sällskap

Måndagar kl. 10.00-12.00

Fryksände församlingshem

(Ingång Holländergatan) Droppa in när det passar er!

Enkel fika, tid för lek, sång och lite pyssel.

Alla kan göra något för en säkrare trafik

ANVÄND

REFLEXER!

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se

Allt inom

HANTVERK

En gång i månaden har vi sidor med rubriken Hantverkare

Vill du också synas här? Hör av dig till oss så hjälper vi dig

med annonsförslag.

www.torsbybladet.se • annonser@torsbybladet.se

Nästa tillfälle

26 januari


Vi har stängt v. 3 och laddar inför

vår största vinter-rea någonsin.

START TORSDAG 26/1 KL 10.00

MINST HALVA PRISET

PÅ MASSOR AV VAROR

TYGER - KÖP 3 METER BETALA FÖR TVÅ

MISSA INTE VÅR

BUDGIVNING PÅ MÖBLER!

STOLAR, PALLAR, BORD, LAMPOR M.M.

BUDGIVNING I VÅR BUTIK I SUNNE OCH

PÅ FRYKENS PÄRLAS FACEBOOK-SIDA

VI HAR ETT TJUGOTAL OBJEKT

DU KAN LÄGGA BUD PÅ

VÅR STÖRSTA

VINTER-

REA

NÅGONSIN!

QR-kod till

Frykens Pärlas

Facebook och

budgivning

STORvinter-

REA

30-50%

PÅ MASSOR AV VAROR

Järnvägsg. 10 Torsby

Vi sätter ett startbud och sen är

det fri budgivning längst till torsdag

2 feb. Får vi ett bra bud på en vara

avslutar vi auktionen före 2/2.

VÄLKOMNA TILL VÅR BUTIK

PÅ TEATERTORGET I SUNNE!

ÖPPETTIDER UNDER REAN

VARDAGAR: 10-18

LÖRDAGAR 10-14

Du kan ringa till

oss och buda:

072-231 11 30

50% rabatt

PÅ ALL REA

Alla kan göra något för en säkrare trafik

HÅLL HASTIGHETEN

UTANFÖR SKOLOR!

Järnvägsgatan 4, Torsby

HANDLA

LOKALT

Fler tips på vad Du kan göra » ntf.se


Välkomna alla män - unga som gamla till

Startar igen den 24 jan.

Vi äter frukost

och samtalar om livets

små och stora ting

Fryksände församlingshem kl. 09.00

Varannan tisdag (jämna veckor)

Frukost till självkostnadspris

FASTIGHETER TILL SALU

BACKA 4, Likenäs

Bebyggd skogsfastighet.

Hus om 150 m 2

och ekonomibyggnad

i bra skick. Areal ca 27

ha varav ca 20 ha är

prod. skog. Virkesförråd

3818 m 3 .

Jakt i VVO.

Skogsfastigheten Torsby Bondberget 1:6

Ca 12 ha varav ca 10 ha är prod. skog.

Virkesförråd på 2768 m³sk och jakt i VVO.

Fortsätt spar’

Ska hel’ Sverj’ nu spar

måst all’ bju’ te

Hôll i dä en har

se en int’ går på kne

När pangsjon de öker

ICA öker mer

jolappel å löker

jär sen sôpp’ än mer

Skogsfastigheten Torsby Svenneby 1:447

Ett skifte om ca 16 ha varav ca 15 ha är prod. skog.

Virkesförråd 2614 m³sk. Jakt i Velens VVO.

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

0563-419 00

www.skogsmaklarna.com info@skogsmaklarna.com

Ja’ körer som e lus

körer ju jämt på tvåa

sparer mä bar’ halvljus

mä mer ja’ har int rå’a

En får hôll ätter

ekonomin tock kräver

dä blir int’ lätter

mä all’ telefonsäljerräver

Å nu ä dä freda’

på system’ ä kö

Da behövs int’ reda

da ä inga nö’

Men en får sej gläj

att dä int’ ä varrer

Men ja’ lôver dej

kreditkorta darrer

Gunnlög Maskhög

Handla lokalt för en

Levande landsbygd!


EN KURS OM

HEMBEREDSKAP

HUR KLARAR DU KRISEN?

Vad skulle du göra om din vardag

vändes upp och ner?

Om elen slås ut eller om vattnet

stängs av?

Vad kan du göra för att bli bättre

förberedd inför en eventuell kris?

Ledare är Kicki Lech, som till vardags jobbar som säkerhetssamordnare

i kommunen.

Kursen är på fyra träffar och hålls i både Torsby och Sysslebäck.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Torsby torsdagar 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 kl. 18.00

Sysslebäck onsdagar 15/2, 1/3, 15/3, 29/3 kl. 18.00

Anmälan till: ABF Torsby tel. 0560-127 07

ABF Sysslebäck tel. 0564-101 56

torsbybladet.se

Begränsat

antal platser!

annonser@torsbybladet.se

STORT

TACK

till alla fantastiska funktionärer,

tävlande, sponsorer, väghållare,

markhållare och alla ni som på ett

eller annat sätt bidragit till årets

Finnskogsvals / Fryksdalens

Brunnsborrnings Rally!

Hoppas vi ses igen nästa år!

Kallelse till

ÅRSMÖTE

Söndag 19 februari

kl. 10.30

på Sahlströmsgården.

Välkomna!

Erika Bjerström, global klimatkorrespondent på SVT,

kommer till Torsby 28 mars.

”Grönare, blötare och varmare Värmland”

heter ett kapitel i Erika Bjerströms bok

”Klimatkrisens Sverige. Så förändras vårt

land från norr till söder”.

Kom med i vår bokcirkel

och diskutera klimatkrisen utifrån Erikas bok.

Start tisdag 24 januari kl 18 på Torsby bibliotek.

Du kan hämta boken på biblioteket och vi läser kapitlet

om Värmland till den första träffen den 24 januari.

Anmäl dig till bokcirkeln

på Studiefrämjandets hemsida (denna qr-kod)

eller till Torsby FN-förening, Ann-Mari Lannge, 070-666 29 84.

Arrangörer är Torsby bibliotek, Torsby FN-förening, Studiefrämjandet

och Naturskyddsföreningen.

Foto: Sommar55 - CC BY-SA 4.0

Swisha din

gåva till

900 56 20

och hjälp oss

att hitta fler.


Till föreningar och kommunala arbetsplatser

Vill ni vara med och erbjuda

feriearbete till ungdomar i sommar?

Feriearbete till ungdomar födda 2007

I år kommer vi att erbjuda feriearbete till de

som är födda 2007, oberoende av vilken klass

eller vid vilken skola de studerar. Ungdomarna

som får söka ska vara folkbokförda i Torsby

kommun och ha fullständigt svenskt personnummer.

Torsby kommun betalar ungdomarnas löner.

Erbjudandet gäller föreningar och kommunala

arbetsplatser, inte företag.

Tre veckor, 12 juni-13 augusti

Ungdomarna kommer att vara på arbetsplatserna

sex timmar/dag, max 90 timmar under

sin treveckorsperiod.

En bra chans för ungdomarna

Detta är en chans att ge ungdomarna en första

och värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt

som ni får ett par extra händer under sommaren.

Det är viktigt att det finns en utsedd handledare

som kan ge ungdomarna bra handledning

och en positiv bild av arbetsplatsen.

Det är också viktigt att ungdomarna får

meningsfulla arbetsuppgifter.

Det har varit några år med en pandemi som

påverkat oss på många olika sätt. Nu börjar vi

sakta återgå till hur vi jobbade de tidigare åren,

även om faran med covid-19 inte är över helt.

Vi ska även fortsättningsvis vara rädda om

varandra.

Låter det intressant?

Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till

möjligheten att kunna erbjuda ungdomarna

feriearbete under sommaren 2023.

Anmälningsblankett och information om

arbetsregler finns på www.torsby.se/

erbjudaferiearbete.

Lämna svar senast 10 februari

Senast 10 februari önskar vi ert svar.

Har ni frågor?

Hör gärna av er om ni har frågor till Åsa

Lövenhamn Jansson, socionom vid arbetsmarknadsavdelningen,

0560-162 49, 073-271 21 39,

asa.lovenhamn.jansson@torsby.se.

Välkommen med ert svar!

GOLVSLIPNING

TRAPPSLIPNING

utföres med

35-årig yrkesvana

070/ 662 24 97

0565/ 801 50 Peter

2 rum och kök UTHYRES

2:a våningen centralt i Ekshärad

Ledig från 1/3 2023 eller

enligt uppgörelse.

INDIANBOSTÄDER AB

Tel. 0706/ 25 43 71

Välkommen på

STICKCAFÉ

TISDAGAR KL. 15-17

Vi träffas i Missionskyrkan

Torsby

Maria & Åsa

torsbybladet.se

annonser@torsbybladet.se


Torsby kommun söker personal

Semestervikarier

Socialförvaltningen söker omsorgspersonal inför sommaren 2023.

Vi erbjuder dig en glad och trivsam arbetsplats med många trevliga kollegor.

Vi tycker om att arbeta tillsammans och hoppas du vill bli en del av oss som tar hand

om våra omsorgstagare.

Att arbeta inom vården, med människor, ger dig möjlighet att gör skillnad och skapa

välfärd. Är du intresserad av att jobba i ett av Sveriges viktigast jobb, så finns här chansen.

Välkommen att läsa mer och söka jobbet på torsby.se/ledigajobb!

JobbCenter möbelretur

söker möbler

Vi behöver fylla på butiken med fler second hand-möbler, och hoppas ni kan

hjälpa oss med det.

Vi finns på Södra Industrigatan 13 och säljer

allt inom möbler och större inredningsdetaljer,

barnvagnar etc.

Möblerna vi säljer är skänkta och vi renoverar

dem om det behövs. Men många av

möblerna vi hittills fått har också varit fina i

originalskick.

Här är våra öppettider

Butiken och möbelinlämningen har samma

öppettider: måndag-fredag kl. 7-15.30.

Du kan lämna dina möbler - eller

så hämtar vi dem

Du kan lämna dina möbler hos oss på

Södra Industrigatan 13 eller på Torsby

återvinningscentral i vår container där.

Om du vill, kan vi också komma till dig

(inom Torsby tätort) och hämta möbler du

vill skänka. Ring oss på tfn 070-186 00 38.

Hälsningar från arbetsmarknadsavdelningen

Nordvärmlands

Släktforskarförening

visar bilder på släktforskardagen

Lördag 21/1 2023

kl. 10.00-13.00

Torsby Bibliotek.

Välkomna!

TRÄDFÄLLNING

och rut & rot-tjänster

inom trädgård/bygg /städ

ANLITA

Ring Rolf Nilsson 072-151 18 31


Torsby

Torsby Pro bjuder i sedvanlig

ordning sina medlemmar på

AFTASKAFFE

i Församlingshemmet Torsby

Tisdagen 24 januari kl 14.00

Underhållning.

Välkommen

Styrelsen

Lediga förstasidor!

Bästa platsen!

Boka på

annonser@torsbybladet.se

Tel. 0560/ 138 05

Torsby kommun erbjuder

Är du anhörig och

behöver stöd?

Kommunens öppenvårdsenhet erbjuder anhörigstöd

i form av gruppsamtal eller enskilda samtal.

Vi startar en ny grupp tisdag 24 januari, välkommen att

anmäla dig! Gruppen träffas i sex veckor på tisdagar och

torsdagar kl. 16.30-18.30.

Gruppsamtalen och de enskilda samtalen kostar inget.

Vi har tystnadsplikt och gruppen är sluten.

Att vara närstående till en eller flera personer med någon

form av beroende eller psykisk ohälsa kan vara påfrestande

och känslan av maktlöshet blir stor. Men, du är inte ensam.

Det finns stöd att få.

Hör av dig till oss anhörigterapeuter om du vill få mer

information eller anmäla dig.

Sophie Karlsson 070-249 98 43, Erica Johansson 073-280 73 03.

Vi finns på Östmarksvägen 7 i Torsby.

Välkommen att höra av dig till oss på öppenvårdsenheten!


Att lyssna på en podcast är

den perfekta egentiden!

Recept tack!?

Vilken maträtt bör du ha lagat innan

veckan är slut? Det vet Nichlas Niemi

och Erik "Jerka"Johansson.

Tips!

Här är några av Sveriges mest populära podcasts

VINTER

REA 30-50%

RABATT

Varmt välkomna att fynda!

Johannes Hansen Podcast

Johannes Hansen ger dig mentala

verktyg och påminner dig om att du

behöver utmana dig själv för att

utvecklas som människa.

When We Were Kings

Erik Niva och Håkan Andreasson berättar

om fotbollsklubbar och säsonger som på

ett eller annat sätt satt avtryck i historien

- ikoniska milstolpar såväl inom fotbollen

som ekonomiskt, politiskt och kulturellt.

Kristin Kaspersen Nyfiken på

Sluta aldrig att vara nyfiken, livet har så

mycket att lära sa min mamma till mig när

jag var liten och det har jag burit med mig

sedan dess, hela vägen in i den här podden!

I ”Nyfiken på” är Kristin Kaspersen nyfiken

på kända och okända livsöden, på ledarskap,

drivkrafter, hälsa och livsval.

! !

Järnvägsgatan 3

!

Vårens sändningar med

MUSIK PÅ

DRAGSPEL

från ”Lusta Loge”

LÖRDAGAR

KL 19-20

i Radio Fryksdalen

100.6 / 104.1 mhz

21/1 • 11/2 • 4/3

25/3 • 15/4 • 6/5 • 27/5

Går även att lyssna på via

radiofryksdalen.se

Programmet görs i samarbete mellan:

Föreningen Ragnar Sundquists Vänner,

Exporadion & Studiefrämjandet

Örebro Värmland

Fördomspodden

Tog Peter Settman fondue till Sverige? Säger

Zara Larsson “texta” snarare än “messa” för

att visa hur amerikaniserad hon råkat bli?

Vet Thorsten Flinck verkligen vem Steve Jobs

är? Har Alice Bah Kuhnke betalat för en

lap dance i sitt liv? Lyssna och lär i Fördomspodden,

podcasten där kända svenskar

bemöter de många fördomar

Emil Persson har om dom.

Det Mörka Psyket

Ett populärvetenskapligt program som

utforskar psykologiska fenomen bakom

mänskliga beteenden, med särkilt fokus

på beteenden som kan bli farliga.

Källa: brapodcast.se

Lördag 21/1

Kramens Dag

En kram är en fin, värmande

och vänlig gest som kan

ge stöd och tröst. En kram

kan betyda så mycket.


Afternoon Tea

28/1, 25/2, 25/3

Välkomna att boka plats:

info@mormorsglasscafe.se

070-245 87 77

Melodikrysset v.3 - 21 jan 2023

1 2 3 4 5

7 8

9

6

10

11

12 13

Månadsmöte

Måndag 23 jan kl 13.30

i Församlingshemmet

Eva Larsson informerar

om näringslivet i Torsby.

Kaffe och åror.

Välkommen!

14

15

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Adress:

Postadress:...............................................................................................................................................

Postadress:

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4.

Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka.

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stokholm

Postadress:

Torsbybladet. Box 55,

686 22 Sunne

Besöksadress:

Tingshusgatan 6,

685 30 Torsby

Tel: 0560-138 05

Mob: 070-661 38 05

E-post:

annonser@torsbybladet.se

Följ oss gärna på

Öppettider: mån-fre kl. 08-17

Manusstopp: Måndag kl. 13

UTGIVNING

Ansvarig utgivare: Johan Ramström

Område: Torsby kommun,

Ekshärad, Lysvik,

Gräsmark. 12.500 ex.

Vid utebliven tidning ring

DISTIBUTÖR

NWT Direkt

TRYCKERI

Ramströms tryckeri, Sunne

Kundtjänst: 010-480 99 00

Johan Ramström: 070-31 28 004

www.torsbybladet.se

Swish: 123 485 44 51

Vi har nu öppet alla

vardagar kl 08 - 17

Ingen ska försvinna utan att hittas.

Swisha din gåva till 900 56 20 och hjälp oss att hitta fler.


Vänlighet är

en livsstil

Vänliga ord föder vänlighet och positiva känslor.

Ett empatiskt bemötande och ett par vänliga ord

kan ändra din sinnesstämning. Vänlighet är

kärlek i handling.

Goda handlingar och gärningar förbättrar din

psykiska hälsa visar modern forskning.

Att vara vänlig och uttrycka vänlighet eller

hjälpsamhet mot andra människor gör att vi

upplever att vi är av betydelse för andra och

därmed meningsfulla. Och att uppleva sig

meningsfull för någon annan är väldigt

sammankopplat med välmående. Ju fler vänliga

handlingar, desto gladare och lyckligare blir man!

Tulpanstilleben

Samla ihop små vaser i olika storlekar och placera

en eller två tulpaner i varje. Ställ på en bricka

och voilà – du har ett vackert blomsterstilleben

att sätta på bordet.

källa: husochhem.se

Medkänsla och kärlek utmärks av vänlighet och

kärleksfullhet och då är det viktigt för dig att vara

generös, empatisk och sympatisk gentemot andra

människor. Du blir glad av att göra goda gärningar.

Vänliga ord och handlingar hjälper till att öppna

hjärtat. Dessutom, när du lyfter andra människor

lyfter du samtidigt dig själv. Det

skapar en win-win-situation.

källa: ekoappen.se

Ta vara på ljuset

Solljus stimulerar produktionen av pigghetshormonet

serotonin. Hos den som får för lite solljus ökar istället

”sömn-hormonet” melatonin. Det gör att det är helt

naturligt att känna sig tröttare på vinterhalvåret

så ut och njut och ta vara på ljuset.

Seriestart

imorgon fredag

Fabian (Björn Gustafsson) och Hasse (Erik Haag)

är ett omaka kompispar som driver en halvdan

badmintonhall i en sömnig svensk småstad. De

känner sig ganska misslyckade och trötta på var de

befinner sig i livet när de plötsligt får en idé som

kan ändra på allt. Padel! Dom bestämmer sig för att

förvandla sin badmintonhall till en padelhall. Trots

att de är sist på bollen tar de sig an projektet med

barnslig iver och förnyad framtidstro.

TV 4 Fredag 20 januari

kl. 21.30 - 22.00

Pressbild. Foto: TV4

Tips!


VINN

TRISSLOTTER!

HÖJS VID

SKÅL

VRÄKT

IVÄG

HAR DEN

MED DILLE

CENTERN

ÄR SOM

ORGI-

NALET

LATTJO

LAJBAN

HÅRD SNÖ

EN ANING

OFÖR-

SKÄMD

BAKOM

SULKYN

MYCKET

VÄL

LJUDER

STARKT

BOR

INTILL

TID FÖR

SEMLOR

BLIR

PIGG OCH

ENERGISK DJURHÅR BERÖRT

SYFTAS


FÅR OFTA

POLISEN

JAKTFÄRD

I VILD-

MARKEN

I EN

PREKÄR

SITUA-

TION

BLIR ES-

KOTERAD

LITEN

VIKT FÖRR

GUDAR

FRÅN

FÖRR

ERA FINT

SKICKLIG

INDIVID

TYDA

HELT FEL

DÄVEN

KAL o O-

FRUKTSAM

FÅTT

SPARKEN

KAANANS

LAND

BARA

AVFALL

HELT

OMUSI-

KALISK

KORT FÖR

IN-

BERÄKNAT

OMDANING

SKOL-

LEKTION

DELA I

REMSOR

SLUTAR

DEN

RÄTTROG-

NE MED

DRA

SÖDERUT

MÅLA

GAFFITI

10 x 10

METER

KAN

ETTAN FÅ

REJÄLT

TRÖTTA

PÅ DET

HELA

ÄR SKAR-

PASTE

KNIVEN I

LÅDAN

GRÖNSAK

MED

GRÖNT

SKAL

MULA

ÄR ETT

LOCKBETE

TRÄDSAFT

BAK-

STRÖM

RIK

STAT

STÄLLER

IN SIG

BLIR ÄGG

BIKINI-

SLUT

MONOPOL

RELIGIÖS

ÖVER-

TYGELSE

PÅSTÅ

BESTÄMT

UTFÖR-

SÄLJNING

MÅRD-

DJUR

BOTTEN-

SATS I

KAFFE-

KOPPEN

HÅLLER

KROPPEN

RAKT UPP

HAR

FLERA

MÅNADER

ÄR EN

KINESISK

BYRÅKRAT

FÖRORT

FÅR PALL-

PLATS

PLÅGO-

RIS

USA-

ONKEL

HAR MAN


KENNELN

© C4EKONOMEN - 707

Namn………………………………………………………………............................................................

Skicka in korsordet till:

Adress………………………………………………………….........................................................…....

Postadress…………………..................................................................................................

”Kryss 19/1”, TorsbyBladet AB

Tingshusgatan 6, 685 30 Torsby.

Måste ha lösningen

senast fredag 27/1 -23


Avatar: The Way Of Water

Visas i 2D: fre 20 januari kl. 20.00

130 kr 3,12 tim Fr. 11 år

Visas i 3D HFR: ons 25 januari kl. 19.00

150 kr 3,12 tim Fr. 11 år

Mästerkatten 2

lör 21 jan kl. 17.00

95 kr. 1,40 tim

Fr. 7 år

M3gan

lör 21 jan kl. 20.00

100 kr. 1,42 tim

Fr. 15 år

Håkan Bråkan

sön 22 jan kl. 15.00

85 kr. 1,27 tim

Fr. 7 år

A Man Called Otto

sön 22 jan kl. 18.00

sön 29 jan kl. 18.00

110 kr. 2,06 tim

Fr. 11 år

WEBB

AUKTION

SÖNDAG 22 JANUARI

START KL 17.00

Auktionsgods mottages till

kommande veckoauktioner.

Vi ombesörjer även

gårdsauktioner.

0563-409 93, 070-340 00 22

info@danielssonsauktioner.se

Villkor, info och bilder

hittar du på hemsidan

danielssonsauktioner.se

Kommande filmer:

26 januari Kärlekens labyrinter

28 januari Mumier På Äventyr

28 januari Babylon

3 februari Knock At The Cabin

Boka eller förköp gärna biljetter via vår hemsida www.stjarnan.se

så är du garanterad en plats. Kassan öppnar ca. 45 min.

innan varje föreställning. Presentkort finns att köpa i kassan.

Pensionärsrabatt: 20 kr på ordinarie pris (lägsta biljettpris 80 kr).

stjarnan.se Kontakt: frida@stjarnan.se Telefonnr kassa: 0560-10333

SÖKES

DAGENS LUNCH

Även hemleverans och avhämtning

1 rum att hyra. Centralt i Torsby.

Helst med tillgång till toa +

kokvrå. Pålitlig och seriös

student på Stjerneskolan. Rökfri.

Tel. 076-106 65 63

Tor 19/1 Köttfärslasagne / Fläskpannkaka, sylt

Fre 20/1 Lövtunn kotlett, beasås, potatisgratäng / Grillkorv, stekt potatis

Mån 23/1 Köttkorv, potatismos / Smörstekt lax

Tis 24/1 Stekt panerad flundra, skarpsås / Tortellonigratäng

Ons 25/1 Ugnsbakad fläskkarré, gräddsås / Quorngryta, ris

Följ gärna Torsbybladet på

sociala medier

Öppet mån-fre: 11.30-15.00. Lör-sön: köket stängt. Färska matlådor finns. Bara att värma!

Kaffe, smörgåsar m.m. Ambjörby 80. 0563-803 00

Placera fågelmataren rätt

Välj en plats i utkanten av trädgården och nära buskage eller träd

där fåglarna kan gömma sig. Det är i princip bara talgoxe och blåmes

som är så oskygga att de kommer trots att mataren sitter nära huset.

Ett tiotal meter från där det ofta är mänsklig aktivitet är att

rekommendera. Skaffa en liten kikare så kan du följa fågellivet ändå.

allas.se


VI SÖKER RITARE/BEREDARE

TILL TEKNIKAVDELNINGEN

Torverk Industrial Doors AB

har med Innovation och Precision sedan 1962

producerat industriportar. Med marknadens energisnålaste

standardport är ett av våra ledord att

leverera en produkt som har lägsta möjliga

brukskostnad och med överlägsen livslängd.

Huvuddelen av Torverks tillverkning sker kundorderstyrt

där portarna skräddarsys för den aktuella

byggnaden och dess behov. Stora krav ställs på

ordning och reda i tillverkningsprocesserna och

på flexibilitet i företagets slutmontering.

Torverk har 36 anställda och omsatte under 2022

75 MSEK med ett positivt resultat. Företagets huvudsakliga

marknader är Sverige, Norge, Finland,

England och Holland. Företaget har en tydlig målbild

de kommande 5 åren som är förankrad i styrelsen

och hos ägarna. Målbilden innebär fokus på tillväxt

som ska åstadkommas både genom lansering av

nya produkter, nya marknader men även genom

att utveckla befintliga distributionskanaler. På den

svenska marknaden har företaget en egen säljkår

men säljer även genom återförsäljare. På exportmarknaderna

sker försäljningen genom återförsäljare

och partners med stöd från företagets

centrala marknads- och försäljningsfunktion.

Företagets använder affärssystemet Monitor.

Dina arbetsuppgifter är bl.a.:

Beredning av tillverkningsorder

Säkerställning av tillverkningsunderlag/

ritningar till Produktionen

Support till Säljavdelning för

konstruktionslösningar

Kundsupport

Reservdelsordershantering

Vi vill att du har följande egenskaper:

Strkturerad och ordningssam

God kommunikationsförmåga och förmåga

att skapa förtroende hos medarbetarna

Drivande och initiativrik

Följande egenskaper är meriterande:

• Erfarenhet av liknande befattning inom

tillverkande företag

• Cadvana från Autocad eller Graphite

Vi ser gärna att din ansökan finns hos oss

senast den 31/1. Den skickas till:

Torverk Industrial Doors

att: Erik Emanuelsson

Alstigen 685 24 Torsby

alt. via mail eller telefon:

erik.emanuelsson@torverk.se

073-444 51 54

Tillträde sker snarast. Intervjuer sker löpande

så tillsättning av tjänsten kan komma att

ske innan sista ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan!

Melodifestivalen 2023 leds av

Farah Abadi och Jesper Rönndahl.

Tävlingen inleds i Göteborg den 4 feb

och därefter åker Melloturnén vidare

till Linköping, Lidköping, Malmö,

Örnsköldsvik och slutligen till Stockholm,

där finalen avgörs den 11 mars.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!