15.02.2023 Views

Folder för inflyttning - Kalix kommun

Som en av landets främsta friluftskommuner erbjuder Kalix unika möjligheter för dig och din familj! Välkommen till hit – välkommen hem!

Som en av landets främsta friluftskommuner erbjuder Kalix unika möjligheter för dig och din familj!
Välkommen till hit – välkommen hem!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Välkommen hit<br />

välkommen hem!<br />

Som en av landets främsta frilufts<strong>kommun</strong>er erbjuder <strong>Kalix</strong><br />

unika möjligheter <strong>för</strong> dig och din familj!<br />

Här – i centrum av Norrbottens kustregion – hoppas och tror vi att<br />

du snabbt ska känna dig hemma. Oavsett om du bor inom centralorten<br />

eller i någon av <strong>kommun</strong>ens många levande byar får du<br />

här en unik närhet till allt från fritid, skärgård och skog, till människor,<br />

jobb och nöjen.<br />

kalix.se/inflyttare<br />

@kalix<strong>kommun</strong>


Om <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong><br />

I <strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> bor cirka 16000 invånare, varav mer än hälften i någon<br />

av alla vackra byar. <strong>Kalix</strong> har Sveriges och kanske världens nordligaste<br />

skärgård, med 792 öar och en mängd klipp- och sandstränder.<br />

Bra <strong>kommun</strong>ikationer gör det nära till resten av världen. Bland annat har <strong>Kalix</strong><br />

två internationella flygplatser inom 45 minuters bilfärd, E4 och E10 går som<br />

pulsådrar genom <strong>kommun</strong>en och tåget kör pendeltrafik till och från Luleå,<br />

Boden och haparanda.<br />

En av Sveriges bästa skol<strong>kommun</strong>er<br />

<strong>Kalix</strong> <strong>kommun</strong> arbetar <strong>för</strong> att skapa landets bästa <strong>för</strong>skola och skola och<br />

har de senaste åren också rankats som en av de bästa skol<strong>kommun</strong>erna i<br />

Sverige. Här finns bland annat <strong>för</strong>skolor och skolor i flera byar, unika gymnasieutbildningar<br />

och en folkhögskola där några av Sveriges mest kända journalister/tv-profiler<br />

utbildat sig. Det är också nära till Luleå tekniska universitet.<br />

www.kalix.se/Utveckling/Tillstand-tillsyn-och-regler/tobak


Näringsliv med både bredd och spets<br />

<strong>Kalix</strong> har, trots sin storlek, ett näringsliv som liknar storstadens. Det är differentierat<br />

och består av fler än 1700 <strong>för</strong>etag inom en rad olika branscher. I<br />

jäm<strong>för</strong>else med länet och riket i stort är en relativt stor andel av invånarna här<br />

egna <strong>för</strong>etagare.<br />

Här finns till exempel <strong>för</strong>etag som producerar och levererar produkter och<br />

tjänster inom säkerhet, IT, lantbruk, inredning, elektronik, omsorg, finans,<br />

bygg, telecom, transport, mat och dryck, hållbar utveckling och mycket mer.<br />

Ett rikt utbud av fritid och kultur<br />

<strong>Kalix</strong> har utsetts till Norrbottens frilufts<strong>kommun</strong> hela åtta gånger och erbjuder<br />

ett rikt friluftsliv. Här finns skidspår, löprundor, utegym, skridskobanor, gångoch<br />

cykelvägar, vandringsleder, multiarenor, skogar, ängar, älvar, sjöar och<br />

hav. <strong>Kalix</strong> erbjuder också konsthall, bibliotek, biograf, galleri, teater, <strong>för</strong>eläsningar,<br />

musik och mängder av evenemang av olika slag.


Visste du att...?<br />

…<strong>Kalix</strong> har blivit Årets frilufts<strong>kommun</strong> i Norrbotten hela nio gånger?<br />

…i <strong>Kalix</strong> finns <strong>för</strong>etag som tillverkat inredning <strong>för</strong> Karolinska Institutet och<br />

satelit<strong>kommun</strong>ikationssystem som används av bland andra CNN?<br />

…här startas cirka 100 <strong>för</strong>etag per år?<br />

…det varje år flyttar in mellan 600 och 700 personer från hela världen till<br />

<strong>Kalix</strong>?<br />

…<strong>Kalix</strong> har ett rikt kulturliv med bland annat en av Sveriges få privatägda<br />

biografer, konsthall, teater, bibliotek, musik- och artistutbildningar och mycket<br />

mer?<br />

…under vårvintern står <strong>Kalix</strong> åter som arrangör <strong>för</strong> Skid-SM och i sommar<br />

arrangeras folkfesten <strong>Kalix</strong> Sommarkalas! Det blir artister, musik, uppträdanden,<br />

tivoli och mycket mer.<br />

...här finns unika råvaror som ger produkter som chokladpraliner, ost, kött,<br />

sylt, bröd, fisk, drycker (med och utan alkohol) och inte minst <strong>Kalix</strong> Löjrom?<br />

...<strong>Kalix</strong> har ett sjukhus med hälsocentral, akut, dagoperation med mera?<br />

Hör av dig!<br />

Funderar du över jobbmöjligheterna i <strong>Kalix</strong>? Letar<br />

du efter ditt drömboende? Vill du veta mer om våra<br />

skolor, fritidsaktiviteter eller annat? Hör av dig!<br />

Kristina “Kicki” Wikholm<br />

076-1287931<br />

kristina.wikholm@kalix.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!