16.02.2023 Views

Välkommen till oss

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Välkommen<br />

<strong>till</strong> <strong>oss</strong>!<br />

Kundcenter<br />

Besöksadress: Sveavägen 18<br />

Öppettider: månd-fred 9-12, 13-15<br />

UTHYRNING<br />

0221-250 30<br />

www.kbab.koping.se<br />

uthyrningen@kbab.koping.se<br />

Välkommen <strong>till</strong> Köpings Bostads AB<br />

Här finns information som är bra för dig<br />

att känna <strong>till</strong>.<br />

Du hittar även en presentation över<br />

våra områden och bovärdar.<br />

Vi hoppas du kommer trivas hos <strong>oss</strong>!<br />

Felanmälan<br />

0221-255 00<br />

Mina sidor<br />

AKUTA FEL OCH TRYGG-<br />

HETSJOUR<br />

Efter kontorstid.<br />

0221-258 77<br />

SKADEDJUR<br />

Vid problem med<br />

skadedjur.<br />

0221-255 00<br />

HISSPROBLEM<br />

Service dygnet runt.<br />

0221-258 99


OM OSS<br />

Köpings Bostads AB bildades 1917 och är ett<br />

av Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsföretag.<br />

Totalt har vi cirka 2 700 lägenheter och ett<br />

stort antal lokaler.<br />

Våra fastigheter finns i Köpings tätort, i<br />

Kolsva (15 kilometer från Köping) och i<br />

Munktorp (10 kilometer från Köping).<br />

Vi erbjuder ett varierat boende, från moderna<br />

höghus <strong>till</strong> sekelskifteshus, markbostäder<br />

med egen uteplats och andra<br />

bostäder inom kommungränsen.<br />

Inom vår koncern har vi också dotterbolaget<br />

KBAB Service AB som förvaltar kommunens<br />

lokaler.<br />

Vårt kundcenter hittar du på Sveavägen<br />

18. Här kan du <strong>till</strong> exempel hämta<br />

och lämna nycklar, få hjälp med uthyrningsärenden<br />

och lämna en felanmälan.<br />

In<strong>till</strong> vårt kundcenter finns Köpings<br />

Kabel-TV AB. Där kan du teckna avtal<br />

för bredband och telefoni samt skaffa<br />

ytterligare programutbud <strong>till</strong> din tv.<br />

personen som är din kontaktperson<br />

under tiden du bor i din lägenhet.<br />

Organisation<br />

Vi är cirka 150 personer som arbetar<br />

i organisationen. Det är allt från fastighetsskötare,<br />

administrativ personal,<br />

målare, reparatörer <strong>till</strong> lokalvårdare,<br />

allt för att kunna ge dig bästa möjliga<br />

service.<br />

Vår affärsidé är att hyra ut lägenheter<br />

och lokaler med hyresrätt inom Köpings<br />

kommun. Vi ska erbjuda våra hyresgäster<br />

ett bekymmersfritt, tryggt och bekvämt<br />

boende <strong>till</strong> en rimlig kostnad.<br />

Syftet med vår verksamhet är att erbjuda<br />

lägenheter och lokaler genom att<br />

förvärva, bebygga, förvalta och förädla<br />

fastigheter med hyresrätt.<br />

Serviceteam<br />

Varje bostadsområde har ett eget<br />

serviceteam. De arbetar i geografiska<br />

förvaltningsområden som både omfattar<br />

lägenheter, lokaler och skolor. Inom<br />

serviceteamet finns en bovärd som<br />

har ansvar över området. Det är den<br />

Affärsidé<br />

Mattias Jansson, fastighetsskötare<br />

2


FLYTTA IN<br />

Förutom att ordna flytthjälp och bära möbler finns det en del andra<br />

saker att tänka på vid inflyttning.<br />

Inför din flytt<br />

Flyttanmälan<br />

Du ska göra en flyttanmälan <strong>till</strong> Skatteverket<br />

så du blir folkbokförd på den<br />

nya adressen. Du gör det i Skatteverkets<br />

e-tjänst eller via pappersblankett.<br />

Gör din anmälan innan du ska flytta eller<br />

senast en vecka efter att du flyttat.<br />

Då gäller din nya adress från den dag<br />

du flyttar in.<br />

Adressändring<br />

Du behöver göra en adressändring <strong>till</strong><br />

den nya adressen så att posten kan levereras<br />

i tid. Adressändring beställer<br />

du hos Svensk Adressändring.<br />

Teckna elabonnemang<br />

Värme ingår i hyran men inte hushållsel.<br />

När du flyttar behöver du flytta<br />

över eller teckna ett nytt elabonnemang<br />

på den nya adressen, kontakta<br />

din elleverantör för mer<br />

information.<br />

Hemförsäkring<br />

Du måste ha en gällande hemförsäkring<br />

när du bor hos<br />

<strong>oss</strong>. En hemförsäkring skyddar<br />

bland annat egendom mot<br />

brand, vattenskada och stöld. Om<br />

du <strong>till</strong> exempel varit oaktsam och<br />

orsakat en brand kan du personligen<br />

bli betalningsskyldig om du inte har en<br />

giltig hemförsäkring, det kan bli dyrt.<br />

Inflyttningsdagen<br />

Du hämtar nycklarna <strong>till</strong> din nya lägenhet<br />

i receptionen i vårt kundcenter.<br />

Du kan hämta dina nycklar tidigast<br />

klockan 12.00 den första vardagen i<br />

den månad kontraktet börjar gälla. Inträffar<br />

den första kontraktsdagen på<br />

en helgdag, får du <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> lägenhet<br />

och nycklar den första vardagen efter.<br />

Tidigare inflytt<br />

Du kan även komma överens med<br />

den nuvarande hyresgästen om att<br />

få <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> nycklarna innan ditt<br />

kontrakt påbörjas. Du kan då få en<br />

nyckel och sedan kvittera ut resterande<br />

nycklar när kontraktet påbörjas.<br />

Någon städbesiktning utförs inte<br />

om du och tidigare hyresgäst kommer<br />

överens om att du får <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> lägenheten<br />

tidigare. Detta innebär att<br />

någon reklamation på städning inte<br />

kan göras.<br />

Hel och ren lägenhet<br />

Lägenheten ska vara i bra skick och<br />

ordentligt städad när du flyttar in. Alla<br />

lägenheter besiktas alltid innan en ny<br />

hyresgäst flyttar in, men det kan ändå<br />

finnas brister som upptäckts efteråt.<br />

Är du missnöjd med något är det viktigt<br />

att du hör av dig <strong>till</strong> <strong>oss</strong>, så vi kan<br />

åtgärda problemen.<br />

3


DIN HYRA<br />

Hyran ska vara <strong>oss</strong> <strong>till</strong>handa senast<br />

den sista kalenderdagen varje månad.<br />

Du betalar alltid din hyra i förskott, det<br />

innebär att hyran för april månad ska<br />

vara <strong>oss</strong> <strong>till</strong>handa den sista mars och<br />

så vidare.<br />

Vi värnar om miljön och tar, från och<br />

med maj 2023, bort pappersavier. Du<br />

kan välja att betala din hyra genom:<br />

autogiro, e-faktura eller en digital hyresavi<br />

som du hittar på Mina sidor.<br />

Om du vill betala din hyra:<br />

• via autogiro. Gör en anmälan via<br />

din internetbank. Du hittar även<br />

autogiroblanketten på vår hemsida,<br />

under För hyresgäster och<br />

sedan Blanketter och fullmakter.<br />

Vill du ha autogiroblanketten<br />

skickad eller mejlad kan du kontakta<br />

vår ekonomiavdelning.<br />

• med e-faktura ansöker du om<br />

det i din internetbank. Du ser<br />

olästa eller obetalda fakturor<br />

på startsidan i din internetbank.<br />

Fakturans uppgifter är ifyllda och<br />

du betalar genom att välja konto<br />

och godkänna din betalning.<br />

• manuellt hittar du din digitala hyresavi<br />

genom att logga i på Mina<br />

Sidor. Du hittar Mina sidor via vår<br />

hemsida.<br />

Sen med hyran<br />

Om du inte betalar din hyra i tid kommer<br />

hyresavin att skickas vidare <strong>till</strong><br />

Intrum Justitia. Intrum tar då över<br />

ärendet och kommer därefter skicka<br />

ut en faktura på hyresbeloppet plus en<br />

påminnelseavgift <strong>till</strong> dig.<br />

Vid frågor om påminnelseavgifter<br />

med mera kontakta Intrum Justitia<br />

på tfn 08-616 77 00.<br />

OCR-nummer<br />

Tänk på att varje hyresavi har sitt eget unika OCR-nummer.<br />

Använder du samma nummer som tidigare blir inte hyran<br />

betald på rätt sätt.<br />

MINA SIDOR<br />

När du loggar in med ditt användarnamn<br />

och lösenord kommer du <strong>till</strong><br />

Mina sidor. Här hittar du flera smarta<br />

funktioner.<br />

• Du kan göra felanmälan för<br />

lägenhet, trapphus eller något på<br />

området.<br />

• Du hittar din senaste hyresavi<br />

och kan se din betalningshistorik.<br />

• Du kan ändra dina kontaktuppgifter.<br />

• Det finns information om ditt hyreskontrakt,<br />

lägenhetsnummer<br />

och planlösning.<br />

• Vi kan skicka ut meddelanden<br />

<strong>till</strong> dig om vi behöver förmedla<br />

information som berör området<br />

eller fastigheten.<br />

Du kan även logga<br />

in med BankID<br />

4


GEMENSAMMA UTRYMMEN<br />

För att hålla rent och trivsamt<br />

omkring <strong>oss</strong> behöver vi hjälpas<br />

åt. Det blir trevligare för alla om<br />

<strong>till</strong> exempel tvättstuga, trapphus<br />

och utemiljöer är rena och<br />

fräscha.<br />

För säkerhetspersonal som polis,<br />

ambulansförare och brandkår<br />

måste trappuppgångar och<br />

genomfartsleder vara framkomliga<br />

i området.<br />

Trapphusen<br />

Enligt krav från Brandskyddet ska<br />

trappuppgångar hållas fria så personal<br />

från ambulans och räddningstjänst<br />

snabbt kan ta sig fram. Det<br />

får inte finnas saker som är i vägen<br />

och kan orsaka brand. Det gäller<br />

bland annat mattor, cyklar, barnvagnar<br />

och soppåsar.<br />

Tänk på att trapphuset är räddningstjänstens<br />

väg in och din väg<br />

ut.<br />

Utemiljö<br />

Genomfartsleder måste vara framkomliga.<br />

Till exempel får en stegbil<br />

som ska hjälpa personer ner från<br />

balkongerna eller ambulans absolut<br />

inte hindras av felparkerade bilar.<br />

Tvättstugan<br />

Efter avslutat tvättpass ska du städa<br />

efter dig så det är rent när nästa hyresgäst<br />

kommer. Nedan följer en lista<br />

p<br />

p<br />

Gör rent tvättmedelsfacken.<br />

Gör rent luckan och gummilisten<br />

invändigt i tvättmaskinen.<br />

över vad som ska göras.<br />

p<br />

Sopa av golv och bänkar.<br />

p<br />

Gör rent filtret i torktumlaren/<br />

kondenstumlaren.<br />

p<br />

Ta med tomma förpackningar<br />

och släng dem i miljöstationen.<br />

p<br />

Torkrum och klädvårdsrum ska<br />

sopas.<br />

5


TRIVSEL OCH OMTANKE<br />

Vi har olika levnadsvanor, någon<br />

är morgonpigg medan<br />

någon annan är mer aktiv på<br />

kvällen. För att alla ska trivas<br />

i området är det viktigt att du<br />

visar respekt och omtanke.<br />

En av fördelarna med att bo i en hyreslägenhet<br />

är bland annat att hyresvärden<br />

ansvarar för underhåll och service<br />

i lägenheten. Som hyresgäst har du<br />

ett ansvar att vårda din lägenhet, gemensamma<br />

utrymmen och respektera<br />

dina grannar.<br />

Så här står det i hyreslagen § 25:<br />

”När hyresgästen använder lägenheten<br />

skall han se <strong>till</strong> att de som bor i omgivningen<br />

inte utsätts för störningar ...<br />

Hyresgästen skall vid sin användning av<br />

lägenheten också i övrigt iaktta allt som<br />

fordras för att bevara sundhet, ordning<br />

och gott skick inom fastigheten ...”<br />

Exempel:<br />

• Ljudstörningar är inte <strong>till</strong>åtna. Du<br />

får inte störa dina grannar genom<br />

att spela för hög musik.<br />

• Grannarna ska inte störas av<br />

oväsen i trappuppgången på<br />

grund av besökare <strong>till</strong> och från din<br />

lägenhet.<br />

Omtanke<br />

I ett flerfamiljshus bor du nära dina<br />

grannar och du kommer höra ljud från<br />

lägenheter och trapphus. Om du har<br />

en bra relation och dialog med dina<br />

grannar blir ditt boende mer trivsamt.<br />

Ibland kanske en hyresgäst inte är medveten<br />

om att hon eller han stör. Därför<br />

kan det vara bra att ta kontakt med<br />

personen och förklara situationen.<br />

Du kan ringa vår trygghetsjour<br />

om du upplever en granne som<br />

störande. Även om namn efterfrågas<br />

kan du vara anonym om du<br />

vill, telefon 0221-258 77.<br />

Känns störningen hotande kan du<br />

även göra en polisanmälan, telefon<br />

0221-114 14.<br />

Vid konstaterad störning tar vi ut<br />

en avgift på 1 200 kr.<br />

HUSKURAGE<br />

Vi har antagit Huskurages policy som handlar om trygghet i hemmet. Huskurage<br />

är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer<br />

genom att ge grannar verktyg att agera.<br />

Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig:<br />

1 2 3<br />

Knacka på hos grannen<br />

Du behöver inte stå kvar, det kan räcka<br />

att knacka på för att stoppa pågående<br />

våld.<br />

Vid behov - hämta hjälp<br />

Fler grannar kan bidra <strong>till</strong> att skapa<br />

mer trygghet.<br />

Ring polisen 112<br />

Om situationen upplevs akut<br />

eller hotfull.<br />

6


BOINFLYTANDE<br />

I samarbete med Hyresgästföreningen arbetar vi med<br />

boinflytande i syfte att öka delaktigheten hos våra hyresgäster.<br />

Våra bovärdar arbetar med boinflytande<br />

<strong>till</strong>sammans med hyresgästerna<br />

och Hyresgästföreningen. Målet är<br />

att öka delaktighet och engagemang<br />

hos hyresgäster och övriga aktörer<br />

som är verksamma i och omkring de<br />

olika områdena.<br />

Vi vill skapa förutsättningar för att så<br />

många hyresgäster som möjligt ska bli<br />

aktivt engagerade i frågor som rör boende,<br />

trygghet och trivsel. Vi hoppas<br />

att fler engagerade i boendefrågor<br />

leder <strong>till</strong> ökad gemenskap och trivsel i<br />

våra områden.<br />

Förändringsförslag<br />

I våra hyresgästundesökningar kommer<br />

många bra synpunkter fram angående<br />

vad som fungerar bra och<br />

mindre bra ute på områdena.<br />

Vi jobbar aktivt för att uppfylla<br />

de önskemål och förändringsförslag<br />

som kommer in.<br />

Här följer några exempel på vad som<br />

har hänt inom boinflytande:<br />

• Trivselgrupper finns på flera<br />

områden.<br />

• Tvättstugevärdar finns i flera<br />

fastigheter.<br />

• Gårdsfester och bostadsmöten<br />

anordnas.<br />

• Kvarterslokaler finns för gemensamma<br />

aktiviteter.<br />

• Utemiljön och sällskapsytor har<br />

förbättrats.<br />

Hyresgästundersökning<br />

Vår senaste hyresgästundersökning<br />

genomfördes hösten 2022.<br />

Genom att du svarar på våra undersökningar<br />

hjälper du <strong>oss</strong> att planera<br />

och prioritera vårt fortsatta arbete.!<br />

Kontakta din bovärd för att<br />

höra vad som är på gång i ditt<br />

område!<br />

Boulebana i området Hushagen.<br />

7


VÅRA<br />

Nibblesbacke och<br />

Ullvibackar<br />

Tillsammans med sitt serviceteam arbetar<br />

bovärd med inre och yttre skötsel för<br />

trygga och trivsamma bostadsområden.<br />

Frågor kring lägenhet, fastighet eller<br />

område besvaras i första hand<br />

av den bovärd som<br />

är din kontaktperson.<br />

BOVÄRD<br />

Mikael Milovanovic<br />

Tfn: 0221-250 37<br />

E-post: mikael.milovanovic@kbab.koping.se<br />

ULLVI BACKAR<br />

8


OMRÅDEN<br />

Skogsborg och Tunadalsgatan 26<br />

BOVÄRD<br />

Anders Spjut<br />

Tfn: 0221-250 17<br />

E-post: anders.spjut@kbab.koping.se<br />

Nyckelberget och Hake<br />

HAKE<br />

BOVÄRD<br />

Linda Andersson<br />

Tfn: 0221-250 23<br />

E-post: linda.andersson@kbab.koping.se<br />

Byjorden, Centrum,<br />

Karlsdal och Tunadal<br />

BOVÄRD<br />

Mimmi Eriksson<br />

Tfn: 0221-250 19<br />

E-post: mimmi.eriksson@kbab.koping.se<br />

9


VÅRA<br />

Elund, Gamla stan, Hushagen,<br />

Östanås, Västeråsvägen 11 och 13<br />

samt Karlagatan 4<br />

BOVÄRD<br />

Anders Ljung<br />

Tfn: 0221-250 46<br />

E-post: anders.ljung@kbab.koping.se<br />

HAKE<br />

10


OMRÅDEN<br />

Munktorp<br />

BOVÄRD<br />

Anders Ljung<br />

Tfn: 0221-250 46<br />

E-post: anders.ljung@kbab.koping.se<br />

MUNKTORP<br />

HUSHAGEN<br />

11


Kolsva<br />

BOVÄRD<br />

Helena Hellström<br />

Tfn: 0221-250 07<br />

E-post: helena.hellstrom@kbab.koping.se<br />

63 lokalvårdare ingår i serviceteamen<br />

Lokalvårdarna är indelade i olika<br />

arbetslag som i sin tur ingår i serviceteamen.<br />

De städar och håller fint i våra trapphus<br />

samt i kommunala lokaler som<br />

<strong>till</strong> exempel skolor, idrottshallar och<br />

förvaltningar.<br />

12


BOKORTET<br />

Varje hyresgäst får ett Bokort med olika erbjudanden.<br />

Kortet förnyas varje år och delas ut i brevlådan.<br />

Aktuella erbjudanden presenteras på hemsidan och i<br />

hyresgästtidningen BoBladet.<br />

Scanna QR-koden<br />

för att se aktuella<br />

erbjudanden.<br />

Hyresgästtidningen BoBladet delas ut<br />

ungefär två gånger per år.<br />

13


Miljöstationen - här påverkar du framtiden!<br />

Vi har bra möjligheter att sortera<br />

vårt avfall rätt. I våra miljöstationer<br />

kan du bland annat<br />

sortera hushållsavfall, plast,<br />

metall, tidningar och pappersförpackningar.<br />

I varje område finns miljöstationer där<br />

du kan sortera ditt avfall. Det är samma<br />

sorteringskärl i de flesta av våra<br />

miljöstationer. Där kan du bland annat<br />

sortera hushållsavfall, plast, metall,<br />

tidningar och pappersförpackningar.<br />

I miljöstationerna finns både bilder<br />

och text som hjälper dig att sortera<br />

rätt. Tycker du det är svårt kan du kontakta<br />

din bo- eller kundvärd som visar<br />

hur du ska göra.<br />

Bruna papperspåsen<br />

- för matavfall<br />

Placera den bruna papperspåsen i<br />

skåpet under diskbänken så att den<br />

luftas.<br />

Om matavfallet är väldigt blött kan du<br />

låta det rinna av i diskhon innan du lägger<br />

det i påsen. Du kan också lägga<br />

en äggkartong eller hushållspapper<br />

i botten på påsen. Fyll påsen <strong>till</strong> max<br />

3/4-delar (det finns en streckad linje<br />

som visar hur mycket du ska fylla i påsen)<br />

.<br />

Visste du att ditt matavfall kan omvandlas <strong>till</strong> biogas<br />

som är ett miljövänligt drivmedel för bussar och bilar.<br />

Genom att du sorterar de olika materialen<br />

kan de återvinnas och bli nya<br />

produkter. Allt avfall utom batterier<br />

kan återvinnas.<br />

Miljö- och energifrågor är viktigt<br />

för <strong>oss</strong>. Vi arbetar och strävar<br />

efter att alla ska få leva i en så<br />

sund och frisk miljö som möjligt.<br />

För att detta ska bli möjligt behöver<br />

vi hjälpas åt. Hur hjälper du<br />

<strong>till</strong>, kan du göra mer?<br />

Det kan handla om allt från att<br />

inte hälla ut kemikalier i avloppet,<br />

spara på energi och vatten som<br />

<strong>till</strong> att sortera ditt avfall.<br />

Vi måste<br />

hjälpas åt!<br />

Miljöstation på Bergsgatan.<br />

14


Matavfall<br />

Det här ska läggas i den bruna påsen:<br />

• Frukt-, ägg- och grönsaksskal<br />

• Hushållspapper och servetter<br />

• Kaffe, fiskben, fiskrens samt<br />

räk- och kräftskal<br />

• Matrester av kött, fisk, grönsaker,<br />

frukt, ägg, mjöl, ris och<br />

pasta<br />

• Mögligt bröd, kex, kakor och bullar<br />

• Rester av popcorn, godis och<br />

choklad<br />

Restavfall<br />

Restavfall är det du har kvar när du<br />

sorterat allt avfall i andra kärl, med<br />

undantag för grovsopor. Restavfall<br />

förbränns och blir <strong>till</strong> värme och el.<br />

Exempel på restavfall:<br />

• Blöjor, bindor, tamponger och<br />

tvättlappar<br />

• Dammsugarpåsar, disktrasor,<br />

diskborstar, disksvampar och<br />

moppar<br />

• Fimpar, tobak och snus<br />

• Kattsand, hundbajs, spån från<br />

djurburar<br />

• Porslin, keramik, blomkrukor<br />

• Krukväxter, blomjord<br />

• Leksaker och ballonger<br />

• Ljusstumpar<br />

• Säkringar<br />

• Kuvert<br />

• Videoband, CD- och DVD skivor<br />

• Tandborstar och hårborstar<br />

I våra miljöstationer kan<br />

du också sortera<br />

• Tidningar<br />

• Förpackningar av glas, plast,<br />

papper och metall<br />

• Småbatterier<br />

• Glödlampor<br />

Grovsopor och<br />

elektronik<br />

Lämnas vid Återbruket<br />

på Himmetavägen 2<br />

Några exempel:<br />

• Sängar och madrasser<br />

• Soffor<br />

• Möbler<br />

• Större kartonger av well<br />

• TV-apparater<br />

• Datorer<br />

Du hittar mer information om sopsortering på hemsidan.<br />

15


BRA ATT VETA<br />

Brandvarnare<br />

I varje lägenhet ska det finnas en fungerande brandvarnare. Slutar batteriet<br />

fungera kan du utan kostnad byta ut brandvarnaren i kundcenter.<br />

Gästparkering<br />

På de flesta av våra områden finns gästparkeringar där man vanligtvis får parkera<br />

i max fyra timmar. Har du gäster över natten bör du i första hand kontrollera<br />

om kommunen har p-platser i närheten som är gratis. I kundcenter kan du<br />

i mån av lediga platser få ett parkerings<strong>till</strong>stånd.<br />

Hemsidan<br />

På hemsidan hittar du ny och aktuell<br />

information. Under rubriken hyresgäst<br />

finns samlad information om saker<br />

som är bra för dig att känna <strong>till</strong>. Här<br />

finns allt från hur du byter säkring <strong>till</strong><br />

vart du vänder dig om du slarvat bort<br />

hemnycklarna.<br />

På områdessidorna kan du se vilka<br />

typer av bostäder som erbjuds, lägenhetsstorlekar,<br />

bilder och vad som finns<br />

i området. Och för dig som gillar historia<br />

finns det även fullspäckade nostalgisidor<br />

med berättelser och bilder<br />

från våra bostadsområden. Vi lovar<br />

dig en härlig nostalgitripp!<br />

Andrahandsuthyrning och<br />

lägenhetsbyte<br />

Det krävs alltid <strong>till</strong>stånd från <strong>oss</strong> om du ska hyra ut din lägenhet i andra hand<br />

eller ingå i ett lägenhetsbyte. På hemsidan kan du läsa mer.<br />

Layout: KBAB Maria Eriksson. Uppdaterad 2023-02-13<br />

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!