23.02.2023 Views

Blå Bandet nr 1-2023 februari-april

Nationell medlemstidning utgiven av Sveriges Blåbandsförbund sedan 1883. Om alkohol & andra droger, sociala frågor samt arrangemang och verksamhet. Krönikor och ledare.

Nationell medlemstidning utgiven av Sveriges Blåbandsförbund sedan 1883. Om alkohol & andra droger, sociala frågor samt arrangemang och verksamhet. Krönikor och ledare.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N:R 1 FEBRUARI-APRIL <strong>2023</strong> - 140 ÅR 1883 - <strong>2023</strong><br />

Gunnel Wappsell<br />

Ordförande för fjällgården i Sälen


N:r 1 <strong>februari</strong>-<strong>april</strong> <strong>2023</strong> ÅRGÅNG 141<br />

NYHETER & AKTUELLT<br />

3 Jubileum arrangeras på Helliden<br />

4 SLAN arrangerar konferens<br />

15 NPC firade 4 år<br />

INTERVJUER & REPORTAGE<br />

6-11 Hellidens folkhögskola<br />

12-13 Gunnel Wappsell<br />

KULTUR<br />

14 Bok: Vad man inte kan tala om<br />

24 Från ett jubileum för 90 år sedan<br />

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA<br />

20 Gästkrönika: Annette F Ahlholm<br />

21 Krönika: Niclas Lidström<br />

23 Ledare: Per-Olof Svensson<br />

FAMILJ<br />

16-19 Minnesord:<br />

Görgen Hägglund<br />

Margareta Andrén<br />

Ann-Marie Eriksson<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 23<br />

Kallelse till <strong>Blå</strong>bandsförbundets årsmöte 16-18 juni <strong>2023</strong><br />

i samband med rikskonferensen<br />

Motioner ska vara förbundet tillhanda senast 15 <strong>april</strong> <strong>2023</strong><br />

Ombudsanmälan förbundet tillhanda senast 31 maj <strong>2023</strong>. Representation med ombud<br />

enligt stadgarna. OBS! Endast ombud på plats, ej möjligt att delta digitalt<br />

kansliet@blabandet.se Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm<br />

Rikskonferens med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s 140-årsjubileum<br />

16-18 juni <strong>2023</strong> på Hellidens folkhögskola i Tidaholm<br />

Arrangörer är <strong>Blå</strong>bandsförbundet, Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikt och folkhögskolan<br />

Mer info kommer i nästa nummer av tidningen samt på hemsida, Facebook och mailutskick<br />

FRÅGOR OM<br />

MEDLEMSKAP,<br />

ADRESSER<br />

Till och med 25 år<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom:<br />

Fatou Khan ><br />

26 år och äldre<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

Per-Olof Svensson ><br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

115 27 STOCKHOLM<br />

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se<br />

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat<br />

Swish: 1231808120<br />

PERSONAL<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Organisationssekreterare & chefredaktör<br />

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

CHATARINA FORSBERG<br />

Projektledare ”Jag ser”<br />

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se<br />

JOHAN SJÖÖ<br />

Verksamhetsstrateg<br />

070-4941366 johan.sjoo@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

ANN-MARIE LINDGREN<br />

070-3609174 ann-marie.lindgren@blabandet.se<br />

FÖRBUNDSKANSLI<br />

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM<br />

Box 12825, 11297 STOCKHOLM<br />

Besök: Gammelgårdsvägen 38<br />

kansliet@sbu.nu<br />

www.sverigesblabandsungdom.se<br />

Bankgiro: 437-3015<br />

Swish: 1234495362<br />

PERSONAL<br />

FATOU KHAN<br />

Verksamhetsschef<br />

072-9319600 fatou.khan@sbu.nu<br />

ARSEMA KUGELBERG<br />

Verksamhetsutvecklare<br />

073-6143897<br />

arsema.kugelberg@sbu.nu<br />

FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

CAROLINE ZAKARIASSON<br />

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

3<br />

BLÅ BANDET 140 ÅR<br />

Jubileum arrangeras på Helliden<br />

En nykter idé som färdades från<br />

Amerika via England till Sverige.<br />

Oskar Eklund startade tidningen<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> 1883 som sedan dess<br />

fortsatt att ges ut regelbundet. Det<br />

blev inspirationen till att bilda<br />

<strong>Blå</strong>bandsföreningar, distrikt och<br />

en nationell organisation. Därför<br />

räknas tidningens första år även<br />

som födelseår. 16-18 juni <strong>2023</strong> blir<br />

det jubileumsfirande i samband<br />

med förbundets rikskonferens på<br />

Hellidens folkhögskola.<br />

Så här skriver dåvarande förbundsordförande<br />

Yngve Lindgren i förordet<br />

till boken ”<strong>Blå</strong>bandsrörelsen 100<br />

år” utgiven 1983:<br />

En idérörelse på kristen grund som föddes<br />

i en fängelsecell i Amerika. Irländaren<br />

Francis Murphy hade invandrat till<br />

USA. Han var krögare och kastades i fängelse<br />

för olaga spritförsäljning. Men han<br />

kom till kristen tro och nykterhet. När<br />

fängelseportarna öppnades gick han ut i<br />

livet med en ny idé, att förkunna spritens<br />

förbannelse i sitt eget och andras liv. Så<br />

blev Francis Murphy <strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

upphovsman.<br />

Ett hundra år (1983 när detta skrevs)<br />

har gått sedan rörelsen infördes i vårt<br />

land och tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> började<br />

utgivas. När sedermera <strong>Blå</strong>bandsrörelsen<br />

organiserades i Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

kunde krafterna mer effektivt samlas<br />

och tillvaratas för nykterhetsarbetet.<br />

Rörelsen har utvecklats till en verklig<br />

folkrörelse och en kraftkälla i vårt arbete.<br />

Francis Murphy anses ha samlat in<br />

över 12 miljoner namnunderskrifter<br />

till nykterhetslöftet och talat offentligt<br />

i mer än 25.000 gudstjänster.<br />

Nykterhetsidén färdades över havet<br />

till England där antalet blåbandister<br />

beräknades till omkring en miljon.<br />

Oskar Eklund som besökte England,<br />

fångades av idén och tog den<br />

vidare till Sverige genom att starta<br />

tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Den gavs ut<br />

med sitt första nummer i augusti<br />

1883 med Oskar Eklund som redaktör.<br />

Detta har sedan ansetts som <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>s födelseår.<br />

Den första <strong>Blå</strong>bandsföreningen<br />

bildades 2 januari 1884 av Beatrice<br />

Dickson på hennes egendom Överås i<br />

Göteborg. Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

(senare förbund) bildades 1886 och<br />

övertog utgivningen av tidningen <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong> 1887.<br />

Även Helliden har jubileumsår<br />

med sina 70 år, men sparar sitt<br />

firande till 75 år.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Källa: boken ”<strong>Blå</strong>bandsrörelsen 100 år”<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s egen folkhögskola Helliden i Tidaholm blir centrum för jubileumsfirande 16-18 juni <strong>2023</strong><br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


POÄNGJAKTEN<br />

1 JUNI 2022 - 31 MAJ <strong>2023</strong><br />

Poängtävling i tre delmoment för <strong>Blå</strong>bandsföreningar.<br />

Alla tre kampanjdelar räknas ihop i en gemensam poängtävling.<br />

MOTIONSKAMPANJ<br />

Har arrangerats många gånger tidigare. Individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening. Motionskort med 20 olika dagars aktivitet.<br />

Minst 30 minuter, ger en poäng, minst 60 minuter ger två poäng och minst 90 minuter ger tre poäng.<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

AKTIVITETSKAMPANJ<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening som ordnar verksamhet och slutredovisats genom NBV ger poäng.<br />

Studiecirkel med minst tre träffar slutrapporterat: 600 poäng, för varje ytterligare träff i samma cirkel: 200 p.<br />

Kulturprogram eller annan folkbildning: 200 poäng per rapporterat arrangemang.<br />

MEDLEMSKAMPANJ<br />

Fler medlemmar behöver värvas. För varje ny medlem som föreningen får registrerat: 300 p.<br />

PRISER<br />

Individuella utlottningar på insända motionskort.<br />

De tre främsta <strong>Blå</strong>bandsföreningarna i poängjakten får bidrag till kulturprogram i samverkan med NBV.<br />

Dessutom utlottas ytterligare bidrag bland alla <strong>Blå</strong>bandsföreningar oavsett placering.<br />

REDOVISNING POÄNGJAKTEN<br />

Blankett för aktivitetskampanjen kommer att finnas.<br />

För motions- och medlemskampanjerna behövs ingen redovisning ske av föreningarna.<br />

Arrangör: <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>/Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se<br />

MOTIONSKAMPANJEN 1 JUNI 2022 - 31 MAJ <strong>2023</strong><br />

Alla får vara med - inget medlemskrav<br />

Många priser utlottas individuellt samt fyra högvinster:<br />

En cykel värde 6.000 kr & tre presentkort sport/fritid á 3.000 kr.<br />

Poängtävling mellan <strong>Blå</strong>bandsföreningar:<br />

Minst 30 min. motionsaktivitet = 1 poäng; 60 min = 2 p; 90 min = 3 p.<br />

(max per dag) Du får räkna in ev. uppvärmning.<br />

Flera motionsaktiviteter samma dag? Skriv på samma rad, lägg ihop tiden.<br />

Du deltar individuellt utan medlemskrav och ger poäng till valfri<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Fyra dragningar med individuella priser.<br />

Skicka in ifyllda kort för deltagande i vinstutlottningar senast:<br />

1 sep. 22; 1 dec. 22; 1 mars 23; 1 juni 23.<br />

Endast fullständigt ifyllda kort räknas.<br />

På alla ska det finnas ditt namn och adress samt en <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Motionskort som ifyllbar PDF finns på hemsidan:<br />

www.blabandet.se<br />

Skickas via mail till: motionskampanjen@blabandet.se<br />

Skickas via brevpost till: Motionskampanjen, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>,<br />

Texta tydligt!<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm<br />

Namn:<br />

____________________________________________<br />

Adress:<br />

____________________________________________<br />

Postadress: ____________________________________________<br />

E-post:<br />

____________________________________________<br />

Frivilliga uppgifter:<br />

Medlem <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>: ja q nej q<br />

Ålder: -25 q 25-40 q 41-65 q 66-q<br />

Personuppgifter hanteras av Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund för att administrera<br />

motionskampanjen samt för att informera om <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s verksamhet.<br />

Kommer inte att lämnas vidare till tredje part.<br />

DATUM AKTIVITET TID POÄNG<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

______ ________________________________ _____ _____<br />

JAG GER POÄNG TILL BLÅBANDSFÖRENING:<br />

_______________________________________ POÄNG _____


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

5<br />

SLAN arrangerar narkotikapolitisk<br />

konferens under svenska<br />

ordförandeskapet i EU:s ministerråd<br />

- Alla är medvetna om att gängvåld,<br />

kriminalitet och skjutningar bottnar<br />

i narkotikahandel. Trenden är<br />

tydlig. Nu måste alla goda krafter<br />

gå samman för en restriktiv och<br />

solidarisk narkotikapolitik. Därför<br />

har Sveriges Landsråd för alkoholoch<br />

narkotikafrågor, SLAN, tagit<br />

initiativet till en konferens under<br />

det svenska ordförandeskapet i<br />

EUs ministerråd, säger Kjell-Ove<br />

Oscarsson, ordförande i konferensens<br />

ledningsgrupp.<br />

Arrangörer för konferensen är 24<br />

frivilligorganisationer, bl.a. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

(Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund) organiserade<br />

i Sveriges Landsråd för<br />

alkohol- och narkotikafrågor, SLAN<br />

och ytterligare några aktörer i civilsamhället.<br />

(Pressmeddelande)<br />

Uppdaterad<br />

grafisk profil<br />

för <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse har<br />

beslutat om en uppdaterad grafisk<br />

profil för loggor, färger och teckensnitt.<br />

Arbetet är utfört av Sunita<br />

Zettering på uppdrag av förbundsstyrelsen.<br />

Manual och original kan<br />

beställas av förbundets organisationssekreterare.<br />

- Det pågår en ökad internationell<br />

spridning och en liberalisering av<br />

narkotika, främst cannabis, även i<br />

Europa med exempel som Luxemburg<br />

och Tyskland. Det berör fler<br />

än bara de som ofta kallas drabbade<br />

men hur gör vi för att hantera den<br />

upptrappade situationen? Räcker<br />

det med lagstiftning, vård, mera<br />

preventionsarbete?<br />

- Konferensen ”Drug Policy for<br />

the Future” skickar en viktig signal<br />

om att Sverige har en annan i<strong>nr</strong>iktning<br />

än i de flesta andra länder, säger<br />

Kjell-Ove Oscarsson ordförande<br />

i ledningsgruppen.<br />

Den 31 maj – 1 juni genomförs i<br />

Stockholm konferensen ”Drug Policy<br />

for the Future.” En konferens för<br />

att belysa dagens narkotikasituation<br />

i Sverige, Europa och världen.<br />

- I ett världsomspännande perspektiv<br />

kommer skillnaden mellan<br />

länder att synliggöras. Här kommer<br />

narkotikafrågan att speglas ur ett<br />

brett samhällsperspektiv med talare<br />

som är tongivande inom området,<br />

bland andra Alexxis Goosdeel,<br />

EMCDDA, Giovanna Campello,<br />

UNODC, Peter Allebäck, professor<br />

och tidigare ordförande i NordAN.<br />

Konferensen blir en mötesplats<br />

för alla som arbetar ideellt eller professionellt<br />

inom narkotikaområdet.<br />

Det kan vara politiker, opinionsbildare,<br />

personer inom offentlig sektor,<br />

vård- och behandling, föreningsledare<br />

med flera.<br />

På turné i Södermanland i<br />

kombination med distriktets studiedag<br />

Lördag 11 mars <strong>2023</strong> kl. 9.30-16.00 cirka<br />

TEA-lokalen, Storgatan 4, Flen<br />

Förbundets personal och förtroendevalda vill gärna träffa alla medlemmar i distrikt & föreningar,<br />

till samtal kring hur vi kan hjälpas åt med bl.a. verksamhet och medlemsvärvning. Vi önskar att ni<br />

har möjlighet att priorietera denna träffa för ömsesidig samverkan.<br />

9.30 Fika<br />

10.00-12.00 Aktuellt från NBV med Ulrika Hagen samt <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s poängjakten.<br />

12.00-13.00 Lunch<br />

13.00-15.30 <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné:<br />

Aktuell verksamhet, nationellt, regionalt och lokalt. Medlemsvärvning. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> 140 år.<br />

Ideellt engagemang:<br />

• Skapa samsyn och göra det möjligt för alla att delta.<br />

• Hur kommunicerar vi när vi vill utvecklas?<br />

• Hur hanterar vi resurser?<br />

• Hur fördelar vi ansvaret?<br />

15.30 Fika, avslutning<br />

Deltagande är kostnadsfritt, förbundet bjuder på servering.<br />

Anmälan för planering senast 6 mars:<br />

Jörgen Carlsson, jorgen.carlsson@pemaskin.se 070-3281112<br />

Arrangörer:<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet, Södermanlands <strong>Blå</strong>bands- & SBU-distrikt, NBV Öst


6<br />

BLÅ BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

HELLIDENS FOLKHÖGSKOLA<br />

Här finns möjlighet till kreativitet, per<br />

Helliden, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s folkhögskola i Tidaholm, har varit verksam i 70 år. Genom åren har skolan anpassats till<br />

aktuella behov, inte minst under tider av högre arbetslöshet. Det har ordnats skräddarsydda utbildningar för<br />

att möta samhällets utmaningar. Det är också en plats för personlig utveckling, trygghet och att få nya vänner.<br />

Mitt eget första möte med Helliden var under tonårstiden, när 100-tals ungdomar samlades under ett veckoslut<br />

i januari. Övernattning på golvet i nuvarande biblioteket, är kanske inte det främsta minnet, utan alla roliga<br />

aktiviteter och att man fick träffa garanterat nyktra ungdomar från hela landet.<br />

Senare har det blivit många möten och arrangemang som jag både deltagit och arrangerat på Helliden. Vidare<br />

har det också givetvis blivit flera reportage och varje gång jag har förmånen att få möta deltagare och personal,<br />

så är det väldigt inspirerande.<br />

Denna gång har jag valt att några deltagare och personal själva fått svara på enkätfrågor.<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör<br />

DIANA SJÖSTRAND, Tidaholm, 29 år<br />

1) Går silversmide fortsättning, går andra året och sökt<br />

ett tredje år på Lärarassistent på Helliden.<br />

2) Jag hittade silver av en slump och hade precis flyttat<br />

till Tidaholm med min lilla familj för att bryta upp<br />

de mönster som fanns i vår tidigare bostadsort samt<br />

blivit frisk från tidigare sjukdom. I samband med detta<br />

tog min föräldraledighet slut och tankar som ”vad ska<br />

jag göra när jag blir stor” försvinner nog aldrig, men jag<br />

upptäckte Helliden och tänkte ”silver, klart jag ska bli<br />

silversmed!” Jag började drömma om att ha egen butik,<br />

om att sälja mina alster och när jag kom in så sålde jag<br />

allt jag skapade på löpande band. Samtidigt som jag<br />

började hitta mig själv och bli trygg i vem jag var som<br />

person utanför mammarollen, blev det klart att jag skulle<br />

gå år två.<br />

3) Målet för år två blev att ta reda på vad jag ville med<br />

silver, några av mina kamrater från första året följde<br />

med även de ett andra år och deras stora dröm var just<br />

företag. Medan min dröm började formas om, denna<br />

termin har jag inte sålt någonting utan hamstrar mina<br />

skapelser som skatter. Ser det som ett kommande arv<br />

för mina små barn och utmanar mig i designer jag inte<br />

vågat försöka mig på tidigare. Nu drömmer jag om en<br />

verkstad där både silver, foto, måleri och odling får<br />

plats, jag drömmer inte längre om att vara företagare i<br />

silver utan har nått min övertygelse om att jag vill arbeta<br />

inom vården. Jag är undersköterska i grunden och arbetar<br />

vid sidan om studierna. Men silver och skapande<br />

har blivit min ventil i vardagen, pyset som behövs när<br />

livet blir för stort att hantera. Silversmidet och fotot, målandet<br />

och odlandet av växter har blivit det som stabiliserar<br />

mig igen, det som får det att känna som solsken<br />

och honung i själen igen när man gått och grubblat eller<br />

spänt sig ett tag. Att vi sen har ett enormt stöd i vår<br />

”silvermorsa” Anna i salen är pricken över i för att vi<br />

ska nå vårt största potential som kreativa utövare som<br />

vågar testa oss fram. Det finns inte en korrekt form av<br />

att skapa, utan receptet är att få vara fri i sin kreativitet.<br />

Första året var det bästa alla sena kvällar i verkstaden,<br />

vi kunde sitta 2-3 deltagare fram till klockan 23 på natten<br />

då vi har tillgång till verkstäderna dygnet runt. Det<br />

lugnet, de djupa samtalen och det intensiva skapandet<br />

som var då kommer jag alltid bära med mig i hjärtat.<br />

Det blev en intim bubbla av vänskap och skratt blandat<br />

med svåra samtal som ibland behöver lätta hjärtat. Under<br />

vårt andra år så har det bästa varit att få känna sig<br />

trygg i allt som vi var nya i förra året. Vi känner lärarna,<br />

förstår lektionernas mening och uppbyggnad, känner<br />

verkstäderna, är säkra i oss själva och vågar ta ut svängarna<br />

för att vi inte behöver memorera allt nytt igen. Vi<br />

fortsatte där vi slutade och kom igång i rekordfart i att<br />

skapa och lära oss.<br />

4) Jag kontaktade Studie- och yrkesvägledare i Tidaholm<br />

när jag började närma mig slutet på min föräldraledighet<br />

som varat i 2,5 år då jag har två barn med 12<br />

månaders mella<strong>nr</strong>um. Där fick jag stöd att studera upp<br />

de sista poängen jag behövde från gymnasiet och när vi<br />

diskuterade vad jag bör göra - ”vettigt för yrkeslivet” vs<br />

”vettigt för att jag ska må bra” så blev det att jag sökte<br />

både lärarassistent redan då och sen silver, jag kom in<br />

på båda men silver väckte min nyfikenhet mer.


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

7<br />

rsonlig utveckling och engagemang<br />

1) Vilken utbildning går du och när började du?<br />

2) Varför har du valt denna?<br />

3) Vad har varit roligast och mest lärorikt hittills?<br />

4) Hur fick du kännedom om Helliden och varför<br />

valde du just denna folkhögskola?<br />

5) Bor du på internat eller pendlar du?<br />

6) Något ytterligare du vill berätta?<br />

MELINA ALMÉN, Eskilstuna, 19 år<br />

1) Grafisk form och illustration.<br />

2) Jag är intresserad av konst och vill lära mig nya kreativa<br />

uttrycksformer samt lära mig jobba med formgivning<br />

digitalt.<br />

3) Att få lära känna de andra deltagarna och lära sig av<br />

varandra.<br />

4) Sökte efter en folkhögskoleutbildning och denna erbjöd<br />

både konst, analogt och digitalt, formgivning, bra<br />

lärare, fina lokaler och miljöer.<br />

5) Jag bor på internat i slottet.<br />

6) Det här är det roligaste jag gjort hittills.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

5) Bor i centrum nedanför Helliden, samåker med min<br />

make tidiga morgnar när han åker till jobbet, då jag kan<br />

gå in i verkstaden redan vid 6-tiden på morgonen. Den<br />

ostörda stunden innan resten av eleverna ”dundrar in”<br />

har blivit min favorittid.<br />

6) Jag vill hylla våra tre lärare från K-linjen som har ett<br />

enormt tålamod med oss deltagare, konflikter mellan<br />

grupperna uppstår men vi blir alltid hörda av Ida, Moa<br />

och Anna, de utmanar oss att utvecklas och vi kan alltid<br />

lätta våra hjärtan hos dessa ”powerkvinnor.” Och att<br />

inte glömma, vår fantastiska Eva i ”Boden” som köper<br />

hem allt vi ber om och som alltid bjuder på en trevlig<br />

pratstund, som löser våra fakturor och som har järnkoll<br />

så allt går runt som de ska. Är enormt tacksam för att jag<br />

fått ta in dessa människor i mitt liv.


68<br />

BLÅ BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

1) Vilken/vilka arbetsuppgifter har du? Berätta vad de innebär.<br />

2) När började du arbeta på Helliden?<br />

3) Vad är bäst och mest utmanande med dina arbetsuppgifter?<br />

4) Vad är speciellt med att arbeta på en folkhögskola?<br />

5) Något ytterligare du vill berätta?<br />

KERSTIN ALEXANDERSSON, Hjo, 67 år.<br />

1) Lärare i engelska och svenska. Väcka intresse och nyfikenhet<br />

för hur samhället formar oss. Men också medvetenhet<br />

hur vi som personer kan forma samhället.<br />

2) 2010.<br />

3) Få människor att tro på sin egen inneboende styrka.<br />

Få vara med och stötta unga människor på sin väg ut<br />

i livet. Se kapaciteten och alla förmågor. Se hela människan.<br />

4) Att få vistas i en lugn miljö. Där man som lärare kommer<br />

sina deltagare nära. Möjlighet att anpassa pedagogiken<br />

efter varje behov deltagaren har. Få följa med i utvecklingen<br />

som varje deltagare är med under sin tid här.<br />

5) Ser det som ett privilegium att ha så gott om tid till<br />

varje deltagare. Kunna använda olika metoder i klassrummet,<br />

kunna improvisera. Få visa deltagarna att kunskap<br />

är oändligt.<br />

BJÖRN DAHLQVIST, Tidaholm, 47 år.<br />

1) Jobbar som driftansvarig fastighetsskötare. Mitt jobb<br />

innebär att se till så allt fungerar med t.ex. värme, ventilation,<br />

larm, brandskydd, nätverk och fortlöpande underhåll<br />

på våra sju fastigheter. Fixa, trixa, styra och laga.<br />

2) Juni 2022.<br />

3) Det bästa är nog all uppskattning jag får av kollegor<br />

när man löst deras bekymmer. Mest utmanande är nog<br />

att prioritera rätt hela tiden och hålla fokus på det som<br />

är mest bråttom. Mitt jobba kan ändra riktning väldigt<br />

många gånger under en arbetsdag.<br />

4) Har ingen tidigare erfarenhet av att jobba på en skola.<br />

Men all personal här är oerhört trevliga, snälla, tillmötesgående.<br />

Även deltagare är trevliga och skötsamma.<br />

5) Jag har ett fantastiskt spännande jobb. Nya överraskningar<br />

varje dag när jag ”stämplar in.”<br />

ANNA SEVEBORN, Tidaholm, 39 år.<br />

1) Kökschef, leder arbetet i kök. Planerar menyer med<br />

mera.<br />

2) Hösten 2018.<br />

3) Bäst är att få arbeta med det jag brinner för, jag älskar<br />

och trivs i ”köksmiljön” och jag älskar mat att både äta<br />

och tillaga. Utmanande att få till meny som tilltalar så<br />

många som möjligt.<br />

4) Alla härliga människor och här på Helliden är det<br />

fantastiska miljöer.


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

9<br />

BO FRID, Korsberga, Hjo, 62 år.<br />

1) I huvudsak är jag lärare och kom till skolan som lärare<br />

i Allmän kurs. Mina ämnen är Samhällskunskap<br />

och Religion. När jag började på skolan hade vi en social<br />

profil på allmän kurs och då undervisade jag i psykologi<br />

och sociala frågor av olika slag.<br />

För fyra år sedan startade vi utbildning till Lärarassistent<br />

och för den utbildningen är jag ansvarig tillsammans<br />

med en kollega, Linda. I den utbildningen ingår<br />

bl.a. pedagogik och olika beteendeämnen som är mina<br />

ämnesområden. Den utbildningen går också på distans,<br />

så det blir mycket distans- och fjärrundervisning.<br />

En tredjedel av mitt arbete arbetar jag som skolans kurator<br />

och i den tjänsten möter jag deltagare som vill ha ett<br />

bollplank för sina tankar. Jag träffar naturligtvis deltagare<br />

i mitt rum på slottet, men också via Meet (videomöte),<br />

chat eller mail. Jag finns till för alla våra deltagare,<br />

även de som studerar på distans. Som kurator finns jag<br />

också tillhands för handledning för lärare som vill ha<br />

stöd i bemötande av deltagare eller hantering av vissa<br />

situationer i undervisningen.<br />

2) Hösten 2011.<br />

3-4) I min lärarroll vill jag alltid möta deltagaren där den<br />

befinner sig i sitt lärande. Utmaningen på allmän kurs<br />

kan handla om att formulera uppgifter så deltagaren<br />

kan känna lagom utmaning eller rätt svårighetsgrad utifrån<br />

den förutsättning som deltagaren har.<br />

I utmaningarna ligger också att värdera den kunskap<br />

som deltagaren visar eller den utvecklingsprocess som<br />

deltagaren gör under tiden hos oss.<br />

Lärarassistentutbildningen är en eftergymnasial utbildning<br />

och där är utmaningen att hålla utbildningen uppe<br />

på en nära akademisk nivå.<br />

Min lärarutmaning som helhet blir att växla mellan<br />

dessa olika nivåer av lärande.<br />

I mitt arbete som kurator blir utmaningen ytterligare<br />

att byta roll från lärarens relation med deltagaren till att<br />

träda in i kuratorns roll, som är helt annan uppgift gentemot<br />

deltagaren.<br />

5) Det finns något med folkhögskolans sätt att jobba som<br />

är svårt att sätta ord på. Vi har ju ett annat uppdrag är<br />

skolväsendet i övrigt har. Vi har inte läroplanen, skollagen<br />

och kunskapskravet på samma sätt. På allmän kurs<br />

ska deltagaren uppnå motsvarande kunskap som på<br />

gymnasiet, och vi bestämmer hur det ska gå till. Vi har<br />

möjlighet till kreativa lösningar som bättre passar deltagaren<br />

och lärarteamet som arbetar med kursen.<br />

Vårt förhållningssätt till deltagare i de olika utbildningarna<br />

är ett mer utvecklat relationellt perspektiv och utbildningens<br />

olika moment utvecklas i stor utsträckning<br />

i samverkan med deltagarna. Det gör också att atmosfären<br />

blir annorlunda. Det är bl.a. därför som myndigheter<br />

tycker att vissa yrkesutbildningar passar bättre i<br />

folkhögskolemiljö.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

GABRIELLA IDHOLT, Skövde, 44 år.<br />

1) Att ha det övergripande ansvaret för skolan; både det<br />

pedagogiska arbetet, den långsiktiga planeringen, ekonomin<br />

och att vi gör det vi ska enligt de regler och riktlinjer<br />

som finns. Men det handlar också om att se till att<br />

vi har en god atmosfär på skolan som arbetsplats och<br />

studieplats, att vi inte glömmer bort vår värdegrund<br />

utan håller fokus på det som ska vara viktigt.<br />

2) Jag provade på att undervisa lite redan när jag var<br />

deltagare här för drygt 20 år sedan. Sen kom jag tillbaka<br />

som anställd för drygt 10 år sedan, jobbade i några år<br />

och var sedan på andra arbetsplatser innan jag för 1,5 år<br />

sedan återvände - men då till rollen som rektor.<br />

3) Det bästa är att jag får jobba med så kompetent personal<br />

och så träffa så spännande deltagare. Att vara, jobba<br />

och driva något tillsammans med andra är ju det bästa<br />

som finns! Men samtidigt är det också det mest utmanande<br />

som finns, för det kräver både lyhördhet och tydlighet<br />

samtidigt som man behöver ha både helheten och<br />

varje individs bästa för ögonen.<br />

4) Att människan står i centrum. Hela människan. Att<br />

man kan få komma hit och växa, precis som jag själv har<br />

gjort, och att man får vara med och möjliggöra för andra<br />

att växa.


610<br />

BLÅ BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

1) Vilken/vilka arbetsuppgifter har du? Berätta vad de innebär.<br />

2) När började du arbeta på Helliden?<br />

3) Vad är bäst och mest utmanande med dina arbetsuppgifter?<br />

4) Vad är speciellt med att arbeta på en folkhögskola?<br />

5) Något ytterligare du vill berätta?<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

ÅSA JANSDOTTER BERGMAN<br />

Tidaholm, 49 år.<br />

1) Allt i allo, lokalvård, vaktmästeri, kök.<br />

2) 2016.<br />

3) Att det är varierande.<br />

4) Jag kan vara mig själv och vi är som en familj. Alla<br />

bryr sig om varandra.<br />

5) Jag började på ”möjligheternas” innan jag började arbetsträna.<br />

BERTIL LINDGREN, Kungslena, 65 år.<br />

1) Jag arbetar som lärare och kursansvarig, just nu med<br />

våra fotokurser. Jag är också kommunikationssamordnare<br />

vilket betyder att jag tillsammans med andra håller<br />

i vårt arbete med att rekrytera deltagare till skolan och<br />

utveckla och marknadsföra vår verksamhet med konferens,<br />

restaurang och boende.<br />

2) 1998 eller egentligen 1997, jag började på ett vikariat<br />

97 och blev fast anställd på deltid 1998, heltid från 2007<br />

tror jag, när jag utvecklade och drog i gång Y linjen, det<br />

som nu heter Fördjupningsår Kreativa yrken<br />

3) Det bästa är mötet med alla människor jag möter i<br />

mitt arbete och att se hur de utvecklas i en trygg miljö<br />

där de får rätt förutsättningar. Det kan vara utmanande<br />

men framförallt stimulerande. I den andra delen av mitt<br />

arbete så det mest utmanande att föra fram vår verksamhet<br />

och få oss att synas utan att slösa med våra resurser.<br />

Det är ett spännande arbete och jag är glad över<br />

att under de år jag nu senast jobbat med detta så har vi<br />

haft en stadig ökning av ansökningar och gäster i den<br />

övriga verksamheten. Vår lunchservering har etablerat<br />

sig bra i Tidaholm och det är välförtjänt då vår köksmästare<br />

Anna och hela det teamet gör ett fantastiskt<br />

jobb och lagar väldigt god mat. Helliden arbetar ju nu<br />

även löpande med att renovera de rum vi hyr ut och där<br />

gör våra fastighetsskötare Björn och Åsa ett jättearbete.<br />

Irene och Åsa som sköter administrationen av konferen-<br />

IRENE KLAHR, Tidaholm, 63 år.<br />

1) Administrativt arbete, jobbar bland annat med den<br />

löpande bokföringen, leverantörsbetalningar och kundfakturering,<br />

avstämningar, konferens- och logibokningar.<br />

2) 1990.<br />

3) Man måste vara flexibel och fokusera på det som är<br />

viktigast just nu.<br />

4) Man möter många olika personligheter både bland<br />

personal och våra deltagare och man måste vara flexibel<br />

i sitt arbete.<br />

ser och boende är två nyckelpersoner nu när vi gör en<br />

stor satsning på att öka våra intäkter från konferenser.<br />

Vi har i dagarna lanserat ny hemsida:<br />

wwwhellidensslott.se just för detta.<br />

4) Återigen mötet med människor men även öppenheten,<br />

viljan till utveckling och nya idéer.<br />

5) Alla folkhögskolor har ett svårt ekonomiskt läge nu.<br />

Även vi. Vi behöver stöd från våra vänner. Men jag ser<br />

fram emot att Helliden kommer att fortsätta utvecklas<br />

och bli ännu mer fantastiskt än det redan är. Jag vet att<br />

skolan behövs, jag har entusiastiska kollegor som alla<br />

ställer upp för skolan och vi har en bra ledning där rektor<br />

och styrelse gör ett bra arbete.


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

11<br />

JEAN MICHAEL SCHMIDT MENDES<br />

Tidaholm, 51 år.<br />

1) Jag har flera ansvarsområden med bland annat kursansvar<br />

för ”Grafikskolan Printmaking”. Det är en teknisk<br />

utbildning riktad till konstnärer som vill lära sej att<br />

trycka sin konst med koppar, trä, linoleum och screen.<br />

Vi är specialiserade på det litografiska trycket. Unga<br />

människor är också välkomna och kan här bygga upp<br />

en portfolio att använda i sin ansökan till högre studier.<br />

Kursen är förlagd i Vulcanöns grafikverkstad på den ö<br />

som ligger mitt i centralaste Tidaholm. Vulcans tändsticksfabrik<br />

(därav namnet) gjorde här etiketterna till<br />

tändsticksaskarna med stentryck och idag är jag verkstadsteknisk<br />

ansvarig där.<br />

I övrigt koordinerar jag de arrangemang som Litografiska<br />

Akademin är ansvarig för, så som återkommande<br />

utställningar med grafik på det Litografiska museet och<br />

även att hitta konstnärer till samarbeten och trycka grafiska<br />

upplagor åt med mera.<br />

2) Jag började som kursansvarig lärare 2017 men assisterade<br />

2 år dessförinnan min företrädare med utställningstekniskt<br />

arbete samt assisterade verkstadens ”mästertryckare”<br />

vid upplag-tryckning bland annat.<br />

3) Det bästa med en folkhögskola är att möjligheterna<br />

finns där. Att det finns så många olika och unika kunskaper<br />

att ta del utav. Och alla är välkomna.<br />

Delar av hantverket att trycka grafik kräver att man inte<br />

ger upp. Att få deltagarna att våga göra misstag och inte<br />

tänka på prestige kan vara en utmaning.<br />

4) Det är tillåtet att misslyckas under tiden man lär sej,<br />

och ett misslyckat resultat kan också överraska och öppna<br />

dörrar till något nytt och spännande i den bild man<br />

försöker skapa. Bästa belöningen med jobbet är att se en<br />

deltagare göra ett personligt genombrott. Hur de ”lyfter<br />

sig” i sin tekniska och konstnärliga utveckling.<br />

SÄLSÄTERNS<br />

FJÄLLGÅRD<br />

Erbjuder boende i rum och stugor i Sälen<br />

Egen anslutning till Gubbmyrens längdspår och<br />

gångavstånd till Lindvallens liftsystem och spår.<br />

Alkoholfri miljö, medlemmar i<br />

nykterhetsorganisation får rabatt!<br />

Stora möjligheter för grupper och läger!<br />

Välkomna!<br />

Sälsäterns Fjällgård i Sälen<br />

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


612<br />

BLÅ BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

GUNNEL WAPPSELL<br />

Naturen och fjällgården betydelsefull<br />

För Gunnel Wappsell är fjällgården i Sälen och fjällnaturen betydelsefull<br />

sedan många år och det har blivit besök minst en gång varje år.<br />

I samband med 75-årsjubileumet 2021 valdes hon till ordförande för<br />

BUFF, <strong>Blå</strong>bandsungdomens Fjällstugeförening, som driver Sälsäterns<br />

Fjällgård. Därmed har engagemanget ökat ytterligare.<br />

Gunnel Wappsell föddes i Uppsala<br />

och de första månaderna bodde hon<br />

i en stuga vid Gamla Uppsala. Kort<br />

därefter flyttade familjen till en villa<br />

i Jumkil norr om Uppsala med mamma<br />

Solan, pappa Evert och storasyskonen<br />

Kicki, Mikael och Anders. De<br />

inledande sex skolåren var i Jumkils<br />

skola och därefter de tre högstadieåren<br />

i Tunabergsskolan i Uppsala.<br />

I gymnasiet blev det tre år på Naturvetenskaplig<br />

linje i Celsiusskolan.<br />

Därefter var det dags för att första<br />

gången arbeta i Sälenfjällen, inte på<br />

fjällgården men hos Thomas Lind<br />

som bl.a. ordnade fjällturer till häst.<br />

Tips om detta fick Gunnel av syster<br />

Kicki som kände Berit Dahlén som i<br />

sin tur hade kontakt med Tomas.<br />

- Jag var egentligen inte någon<br />

”hästtjej” men det här var annorlunda<br />

att vara med hästar på fjället<br />

och uppleva naturen, till skillnad mot<br />

inne i ett ridhus, berättar Gunnel.<br />

Åter i Uppsala blev det nio månader<br />

i en butiks chark- och fiskdisk, det<br />

räckte kände Gunnel som åter åkte<br />

till Sälen och arbetade i Wasastugan.<br />

ARBETE PÅ FJÄLLGÅRDEN<br />

Vintersäsongen 1990-91 blev det då<br />

dags för arbete på fjällgården, en<br />

vinter som innebar att den annars<br />

så fullbelagda tiden vid Vasaloppet<br />

uteblev då arrangemanget ställdes in<br />

på grund av snöbrist.<br />

Därefter blev det flytt till Enköping<br />

där Gunnel en tid arbetade på<br />

en vårdavdelning för dementa och<br />

i ett lager. Hon utbildade sig sedan<br />

fastighetsskötare och arbetade för det<br />

kommunala bostadsbolaget Enköpingshyresbostäder.<br />

År 2000 flyttade<br />

Gunnel till Gävle och påbörjade en<br />

högskoleutbildning till Energi- och<br />

inneklimatsingenjör som tog tre år<br />

plus några extrakurser.<br />

Efter färdig utbildning 2004 flyttade<br />

hon till Tierp där familjen bodde<br />

i lägenhet innan de köpte hus 2006.<br />

Till det kommunala bostadsbolaget<br />

Tierpsbyggen fick hon sedan<br />

anställning som fastighetsskötare<br />

på sina tidigare meriter från Enköping.<br />

Numera har tjänsten ändrats<br />

till Energicontroller och Gunnels<br />

arbetsuppgifter innehåller det som<br />

hon utbildat sig för och innehåller<br />

också ekonomi.<br />

BRA MED FÖRENINGSUPPDRAG<br />

- Jag har ingen utbildning i ekonomi<br />

så de har varit bra att jag har haft tidigare<br />

förtroendeuppdrag som bl.a.<br />

kassör i Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdoms<br />

förbundsstyrelse, framhåller Gunnel<br />

som därmed visar hur bra det kan<br />

vara med föreningsuppdrag.<br />

Föräldrar och syskon var med i<br />

Almunge SBU och <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

och trots att det var fem mil enkel väg<br />

från bostaden, var de med på många<br />

av de aktiviteter som arrangerades i<br />

föreningens dåvarande lokal, Mogastugan<br />

och i hyrda lokaler i Almunge.<br />

- Trots att jag bodde i Jumkil<br />

kände jag mig aldrig hemma där,<br />

jag åkte hellre en kväll till Almunge<br />

och var också med och hjälpte till i<br />

barngrupper.<br />

Föräldrarna och syster Kicki hade<br />

och har ett stort engagemang för<br />

Fjällgården så det blev ofta resor dit.<br />

Vad är det som lockar<br />

med Sälen och fjällen?<br />

- När jag åker dit åker jag inte bort<br />

utan hem. Numera trivs jag bättre på<br />

sommaren när det inte är lika mycket<br />

folk som under vintersäsongen.<br />

Inför BUFF:s årsmötet 2021 hade<br />

valberedningen frågat Gunnel om att<br />

bli ledamot och det kunde hon tänka<br />

sig att bli. Dåvarande ordförande för<br />

TEXT & FOTO:<br />

Per-Olof Svensson<br />

BUFF, Elisabet Andersson, hade avböjt<br />

omval och dagen före årsmötet<br />

kom frågan till Gunnel att istället<br />

föreslås till ordförande.<br />

- Min dotter hade flyttat till Östersund<br />

för studier så jag tänkte att jag<br />

får väl lite tid över.<br />

Inför årsmötet så lovades Gunnel<br />

att få hjälp med uppgiften, samtidigt<br />

tycker Gunnel själv att hon inte är en<br />

”ordförandetyp” då hon har lite svårt<br />

att delegera. Det började direkt med<br />

att administrera bokningar. Sälsäterns<br />

fjällgård är en stor anläggning<br />

med två stora hus, flera stugor och<br />

två annex med sammanlagt över<br />

130 sängplatser. Personal behöver<br />

anställas och olika myndighetskrav<br />

måste tillgodoses. Styrelsen hjälps åt<br />

och den tidigare ordförande Elisabet<br />

Andersson hjälper också till med sin<br />

erfarenhet.<br />

SBU FÖRBUNDSORDFÖRANDE<br />

Gunnel har haft en tidigare kortare<br />

period i BUFF:s styrelse som sekreterare<br />

omkring åren 2006-2007.<br />

Tidigare genom åren har Gunnel<br />

haft olika förtroendeuppdrag som<br />

idrottsråd i Uppsaladistriktet, kassör<br />

i SBU:s förbundsstyrelse och delat<br />

ordförandeskap i samma styrelse<br />

med Hanna Bäckström.<br />

- I förbundsstyrelsen hade vi<br />

mycket stöd av vår kanslipersonal,<br />

berättar Gunnel.<br />

Vad har dessa ideella<br />

uppdrag betytt för dig?<br />

- Jag fick kunskap som jag nu har<br />

nytta av i mitt arbete, som att läsa<br />

och förstå ekonomi med budget och<br />

bokslut samt att jag också gör vissa<br />

upphandlingar. Jag har ingen ekonomiutbildning<br />

så där är jag självlärd<br />

tack vare uppdragen.


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

13<br />

GUNNEL WAPPSELL<br />

Aktuell: Ordförande för BUFF, <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening.<br />

Ålder: 52. Familj: Sambon Pelle och<br />

dottern Wilhelmina. Bor: Svanby,<br />

Tierp. Yrke: Energicontroller. Fritid:<br />

Fjällgården (har bokningsfilen framför<br />

mig under intervjun), sticka och pussel.<br />

Favoritmat: God. Favoritfärg: Har<br />

ingen varierar, kanske regnbågen. TVserier<br />

eller motsvarande: På spåret.<br />

Bok du läser nu: Pride and Prejudice,<br />

Jane Austen (försöker mig på dotterns<br />

engelska klassiker, men det tar tid). Det<br />

här gör mig riktigt glad: Sol. Tre ord<br />

om alkohol: Beroendeframkallande,<br />

onödigt, användbart rengöringsmedel.<br />

Fem ord om mig själv: Snäll, hjälpsam,<br />

allmänbildad, ganska praktisk<br />

(och kan tyvärr skjuta upp saker som<br />

ska göras om det inte är någon deadline.)<br />

Berätta något oväntat om dig!<br />

Borde renovera mer på egna huset,<br />

har jägarexamen och licens för pistol.<br />

Även om ordförandeskapet inneburit<br />

mer insatser än vad som nog<br />

var förväntat tycker Gunnel att det<br />

är roligt att anläggningen fortfarande<br />

finns kvar inom organisationen och<br />

att folk vill komma och bo.<br />

- En av våra fördelar är att vi kan<br />

ta emot stora grupper.<br />

Berätta om några<br />

utmaningar som finns.<br />

- Det är fastighetsunderhåll och att<br />

ha personal på plats, allt kan inte<br />

göras ideellt. Sälsäterhuset behöver<br />

målas om och det behöver först ett<br />

ordentligt skrapjobb, hoppas vi kan<br />

göra det i sommar.<br />

För annexen som börjar bli i sämre<br />

skick har Gunnel en dröm om att<br />

istället för svår och dyr renovering<br />

kunna riva och ersätta med några<br />

Attefallshus.<br />

Hur var det att växa upp i en nykter<br />

familj och hur är det att vara det idag?<br />

- Uppväxten var ganska självklar<br />

inga konstigheter att det var nyktert,<br />

det umgicks mest med familjer som<br />

även var nyktra. Jag har själv inte<br />

haft något problem att vara på tillställningar<br />

där det används alkohol.<br />

På turné i Uppsala län + Dalarna & Gästrikland<br />

I kombination med distriktets årsmöte och<br />

Elinge <strong>Blå</strong>bandsförenings valborgsfirande med<br />

underhållning, servering, brasa.<br />

Söndag 30 <strong>april</strong> <strong>2023</strong> från kl. 12.00<br />

Valparbo <strong>Blå</strong>bandshus, Elinge<br />

Förbundets personal och förtroendevalda vill gärna träffa alla medlemmar i distrikt & föreningar,<br />

till samtal kring hur vi kan hjälpas åt med bl.a. verksamhet och medlemsvärvning. Vi önskar att ni<br />

har möjlighet att priorietera denna träffa för ömsesidig samverkan.<br />

Aktuell verksamhet, nationellt, regionalt och lokalt. Medlemsvärvning. <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> 140 år. Ideellt<br />

engagemang: Skapa samsyn och göra det möjligt för alla att delta. Hur kommunicerar vi när<br />

vi vill utvecklas. Hur hanterar vi resurser. Hur fördelar vi ansvaret? Samverkan med NBV.<br />

12.00 Distriktsårsmöte Uppsala län<br />

cirka 13.00 Smörgåsfika<br />

cirka 13.30 Start <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné<br />

16.30 Matservering, fortsatta samtal<br />

19.00 Valborgsfirande<br />

Deltagande är kostnadsfritt, under <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné. Förbundet bjuder på servering.<br />

Anmälan för planering senast 24 <strong>april</strong>: Sören Lidén, 070-7103449, liden.soren@gmail.com<br />

Arrangörer:<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet, Uppsala läns <strong>Blå</strong>bands- & SBU-distrikt,<br />

Elinge <strong>Blå</strong>bandsförening, NBV Mitt


14<br />

BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

BOKRECENSION Vad man inte kan tala om, Pelle Olsson Förlag: Ord & visor<br />

Vad man inte kan tala om är Pelle<br />

Olssons sjätte roman. Även om det<br />

är en fiktiv berättelse om fiskodlingen<br />

i den lilla småländska byn,<br />

som förstör miljön och bybornas<br />

försök att stoppa den, så blir Pelles<br />

kunskaper om drogmissbruk en<br />

viktig del av berättelsen.<br />

Författaren och journalisten Pelle<br />

Olsson har skrivit 23 böcker. Bland<br />

annat reportageböcker om droger<br />

och en lång rad artiklar och reportage<br />

för tidningen Narkotikafrågan.<br />

På 90-talet skrev han flera böcker<br />

i reportageform som på ett begripligt<br />

och fängslande sätt beskrev drogmissbruk<br />

och narkotikapolitik i bland<br />

annat Nederländerna, Schweiz och<br />

Tyskland. Flera av dessa recenserade<br />

jag då i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.<br />

Huvudpersonen Johan Stalke<br />

för berättelsen framåt genom tre<br />

tidsepoker som flätas samman. Han<br />

beskriver dels sin uppväxt med en<br />

frånvarande pappa och djupa konflikter<br />

med den äldre brodern.<br />

Dels som ung man där han genom<br />

missbruk och kriminalitet till<br />

slut hamnar i fängelse. Slutligen är<br />

han som ordningsvakt på väg mot<br />

pensionen och lever i ett nytt lyckligt<br />

förhållande när allt åter sätts på spel.<br />

Pelle Olsson är en mycket skicklig<br />

berättare med öga för detaljer och<br />

miljöbeskrivningar. Trots att boken<br />

är på nära 400 sidor blir det aldrig<br />

tråkigt. Man förstår genast att det här<br />

inte kommer att gå bra och man vill<br />

veta hur allt hänger ihop.<br />

Johan har under alla år haft svårt<br />

att tygla sin aggressivitet och ser lösningar<br />

på problem, som andra människor<br />

inte skulle ta till i första taget.<br />

Berättelsen om den lilla byn och<br />

Johans förhållande till dess invånare<br />

är intressant. För alla oss föreningsrävar<br />

är beskrivningen av styrelsemötet<br />

i hembygdsföreningen både<br />

träffande och dråpligt.<br />

På kuppen får vi lära oss en del<br />

om fiskodling och byråkratins långsamma<br />

kvarnar.<br />

Pelle Olsson väver smart in insikter<br />

om vad droger gör med människor<br />

i historien, men också att det<br />

finns en väg ut ur missbruket och<br />

mot förlåtelse.<br />

INGALILL SÖDERBERG<br />

NORRSKEN KORSORD<br />

Vinnare bokpaket + vattenflaska:<br />

Aina Eriksson, Sala;<br />

Sylvia Grönholm, Uppsala;<br />

Barbro Holmlund, Skellefteå;<br />

Lars & Marie Svennered, Alingsås;<br />

Lena Åström, Umeå.<br />

Hellidens slott<br />

det vackra slottet i Skaraborg<br />

Konferens, Restaurang, Boende.<br />

Läs mer på vår nya hemsida om vad vi kan erbjuda dig.<br />

hellidensslott.se<br />

info@hellidensslott.se<br />

0502-178 00<br />

Vintergatan 4 -<br />

Nu är vi framme<br />

vid farmors hus!<br />

Tänk så glad hon ska<br />

bli för era nybakade<br />

lussekatter - mycket<br />

bättre födelsedagspresent<br />

än en<br />

massa saker!<br />

på vävstol<br />

i lillemans<br />

in<br />

badbalja? G I<br />

i mattan<br />

märkte B O utifall<br />

pröva dina<br />

låter<br />

vingar<br />

efter jul inte<br />

halsduk<br />

P Å S I N M A M M<br />

L U C I A<br />

A P A<br />

S P R U N D<br />

T<br />

hål<br />

i fiol<br />

blev Tom<br />

Jones<br />

D<br />

2006<br />

uselt<br />

betyg<br />

bra betyg<br />

Arne Imsensekt<br />

M A R A N<br />

fordom på<br />

fordon i<br />

Fjugesta<br />

EEEEEE<br />

F "dambas" A L T<br />

ryssja<br />

B E snorvalp gör även<br />

katten?<br />

D A<br />

ätliga bär<br />

avlånga<br />

B E<br />

G Ä S T E R P Å G Å N G M E D B U L<br />

känt för sin<br />

L I<br />

D E<br />

skyltning<br />

bära med T I S D A G<br />

variant p<br />

i S I N A I<br />

Becham<br />

papego<br />

& Hakelius spratt C H I A G O U R<br />

viss Miss<br />

fotbollsspelaren<br />

lämnat<br />

spår Ä R R A T<br />

med kinin gles väv<br />

N K Dalström,<br />

fina jul-<br />

är smaksatt<br />

på gamla pronomen<br />

agitator<br />

Maradona grejer<br />

utsikt från<br />

G A T U V Y<br />

T<br />

till paketinslagning<br />

R semmel<br />

spår väder<br />

grej att<br />

lägenhet?<br />

-dag<br />

Balder<br />

intala<br />

stämma<br />

A L T<br />

fortfarande<br />

A L O N S O halvö,<br />

Fernando berg<br />

kokar sylt<br />

öken och<br />

Tollarp<br />

hiphoparen<br />

S A A B<br />

som<br />

R A K<br />

spik<br />

musikal M N T E N S T A<br />

Mangan<br />

en<br />

Adam<br />

runt kort<br />

C<br />

O täcktes<br />

ska bidra<br />

R kortspel<br />

Palme V<br />

Blackhawks bildning<br />

körde Olof<br />

är Skugge<br />

spela ett<br />

med<br />

här lirar<br />

till folk-<br />

sågspån<br />

1900 bodde fler<br />

L I K B I L H I C A G O vill sugen Ä T A<br />

svenskar här<br />

Robban<br />

Broberg-låt<br />

kort siffra<br />

öppnar<br />

dörren då<br />

och då<br />

AAA<br />

en av tre<br />

N R kall mat S U S H I<br />

Stig, Ulf<br />

G Ö K U R I C A H<br />

merings-<br />

språk<br />

A N P A C A L E<br />

storlekar<br />

göra sig till<br />

T R I P Nicolas,<br />

Inte bara<br />

amerik.<br />

C A G E gerbilen Gordon M<br />

Skådis<br />

jobbar<br />

ihop<br />

fåtöljen har ju<br />

K O L L E G O R satt vissa spår... B<br />

Jansson<br />

men med nya<br />

R Ö S A väderstreck<br />

ytskikt bara<br />

Åh på det<br />

spår för<br />

blir ju<br />

N O viset! I E<br />

fjäder intrycket<br />

ett helt<br />

annat!<br />

S Ä R E G N E<br />

Ull<br />

A S S<br />

ångfartygsprefix<br />

excentriske<br />

uppmärka led<br />

S T E R E O R<br />

vara<br />

utrustad<br />

med<br />

H markerar<br />

fast fornlämning<br />

ljudanläggningar<br />

program-<br />

Fika<br />

fajmoj!<br />

än i Göteborg<br />

här jobbar<br />

och Jerry<br />

panorama<br />

Bjällerklang<br />

bjällerklang,<br />

hördes dingelidong,<br />

flingor<br />

som nu virvlar<br />

om i munter<br />

vintersång..<br />

svampar<br />

T R A T T I S A R K<br />

.. … och<br />

målat ord<br />

har sura,<br />

personligt<br />

här utan även<br />

gynnaren på<br />

skakar<br />

storfräsaren<br />

kurir<br />

I<br />

S<br />

P<br />

privat<br />

vårdföretag<br />

hyvelalternat<br />

Ö


BLÅ 3-2019BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

15<br />

NPC firade 4 år<br />

NPC, Narkotikapolitiskt center, firade<br />

4-årsjubileum genom att arrangera en internt<br />

konferens för medlemsorganisationerna.<br />

Sara Heine berättade några exempel<br />

av de många olika insatser som gjorts<br />

genom analys, debatt och folkbildning<br />

bidragit till en human, restriktiv narkotikapolitik.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

NORRSKEN SNÖFLINGOR Sidor: 11,19,20,29,<br />

34,41,42,44,62 (Den 10:e hade gömt sig för bra,<br />

gick ej att hitta) Vinnare bokpaket + vattenflaska:<br />

Kerstin Kallin, Örebro; Mats Danielsson, Rossön;<br />

Julia Karlsson, Arboga; Gunborg Solberg, Kil;<br />

Christina Pettersson, Almunge.<br />

NORRSKEN BARNKORSORD Vinnare bok<br />

”Coola labyrinter: Mona & Penny Berntsson,<br />

Stockholm; Alicia Grönholm, Uppsala; Emma<br />

Bondesson-Windelius, Säve; Samuel & Sixten<br />

Larsson, Uppsala; Emilia Jansson, Björklinge.<br />

sätta fram<br />

på bordet<br />

månad<br />

D<br />

skön att<br />

krama<br />

tjejhäst<br />

äter fort o<br />

slarvigt<br />

A U G U S T I<br />

barnläger<br />

man virkar<br />

en sån<br />

..98 99 100!<br />

Har _ _ gömt er nu? För<br />

nu kommer jag!<br />

K O L L O<br />

S N Ö K O J A<br />

grisens<br />

nos<br />

en siffra<br />

inte in<br />

knasig<br />

kvinna<br />

U<br />

T<br />

mellan M<br />

och O i<br />

alfabetet<br />

P<br />

T R Y N E<br />

M A S K A amerikansk<br />

bil F O R D<br />

vuxenfest med kakor<br />

så många var dvärgarna<br />

mmm jätterik seriefigur<br />

S J U<br />

Här går det ju knappt<br />

att se vad det står...<br />

n Ett H är det<br />

. nog först...<br />

äter<br />

gamen<br />

K A F F E K A L A S<br />

lyxig<br />

japansk bil S trolleri M A G I<br />

inte ut<br />

tycker inte<br />

likadant<br />

L<br />

I<br />

Musikkafé med<br />

Klas Norberg<br />

tisdag 28 <strong>februari</strong> kl. 18.00<br />

i Ersbodakyrkan<br />

Repertoaren spänner över svenska visor, pop,<br />

rock till opera. Det blir en härlig blandning.<br />

Fri Entré, fika finns att köpa. Välkommen!<br />

Arrangörer: Umeå <strong>Blå</strong>bandsförening,<br />

Svenska kyrkan, NBV<br />

FOTO: JENNY SCHWIELER STAAF<br />

gör man i<br />

trädgårdslandet<br />

O D L A R<br />

man ser<br />

knycka från<br />

med sina<br />

någon<br />

fixa<br />

Ö G O N<br />

F A D E R<br />

… vår som är<br />

i himmelen<br />

kaka<br />

K E X<br />

gulan är<br />

_ _ _ _ _<br />

ägget<br />

från ett<br />

grannland<br />

toaletten<br />

har skägg<br />

o röd luva<br />

bondgård<br />

I N U T I<br />

T O M T E<br />

F A R M<br />

svensk<br />

sångare<br />

roddbåt<br />

kör tågen<br />

på<br />

N<br />

efter att<br />

du har<br />

somnat<br />

ikväll<br />

D A R I N<br />

på vägmärke<br />

där man<br />

kan mötas<br />

M<br />

pojkbarnet<br />

AAAAA<br />

S O N E N ha nånting Ä G A<br />

O<br />

utifall<br />

låter<br />

D<br />

inte<br />

E V A<br />

har<br />

namnsdag<br />

på julafton<br />

tar tillfälliga färgningsteknik<br />

jobb B<br />

kvar efter<br />

en brasa A S K A jätteslö L A T<br />

O N A N K A<br />

hål i isen<br />

sjönk vid<br />

isen<br />

M M A S G A T A<br />

uselt<br />

etyg<br />

jänta från<br />

-trakten<br />

I G<br />

Stockholms<br />

betyg<br />

A N A T A<br />

V<br />

hund<br />

barsk T I K<br />

bita<br />

presidentnamn<br />

T A<br />

kakar<br />

S K U M P A R<br />

B E R B E R I S<br />

fosfor<br />

och<br />

svavel<br />

P<br />

stor-<br />

petroleumbolasaren<br />

P A M P E N<br />

för ett<br />

väderstreck<br />

Ö<br />

fruset<br />

vatten I S<br />

prick på<br />

bokstav på<br />

Örebrobil<br />

(fråga nån<br />

gammal)<br />

potäten F E M R<br />

skjuta<br />

preposition<br />

rackartyg<br />

T N A B S U R D A<br />

i<br />

U K T A K<br />

i<br />

i<br />

P E R I L J E S Å S E L S A<br />

i<br />

dryck<br />

i<br />

K Ö<br />

U L L A R O C H S Å N G I<br />

robust<br />

O Ö M<br />

fd bruksort<br />

D E<br />

har<br />

väderstreck<br />

bör inte<br />

E S befängda<br />

höjdrädd stämning 3-5 låtar pil<br />

med arbetarbostäder<br />

vanligen<br />

vara<br />

hög<br />

av Erskine<br />

kör Eken<br />

ntala taknock<br />

paketlagning<br />

T E J P S L T Ö Charles<br />

III's rike<br />

kan vara<br />

och museijärnväg<br />

träd<br />

på reg.-<br />

av trä<br />

skylt<br />

blidväder<br />

Ljubljana<br />

I<br />

S<br />

variant på<br />

flicka filmen<br />

papegoja klippa<br />

Bechamel<br />

'Frost'<br />

T A<br />

fadd och<br />

mellan ingen<br />

S K A M kallades<br />

känsla förr<br />

internationell<br />

suckulent,<br />

kopparplåt<br />

smaklös<br />

J O L M näst sist Ä<br />

kopieras chili och trevlig<br />

lodjuret<br />

uppmaning<br />

carne<br />

låtskrivare och basist<br />

U R J O H N D E A C O N<br />

såddes på<br />

R Å G<br />

vådeld<br />

rockbandet Queen<br />

svedjan<br />

hemisfären<br />

**_ _-lår<br />

T A H E Finlands<br />

**_ _-mul<br />

'Moder<br />

**_ _-tta<br />

Svea'<br />

O musikge<strong>nr</strong>e<br />

musikterm<br />

på Arlanda<br />

firmaform<br />

folkmusikgrupp<br />

R A G<br />

täpper till<br />

A B<br />

kvalster<br />

våren -22<br />

**brytare<br />

hyvelalternativ<br />

A K A P P A R A T G R O U P<br />

bildad -80<br />

H E L T U P P Å T V Ä G G A R N A<br />

TV-serie m.<br />

i regel vid<br />

"Jimmy<br />

E L V I R A S H E T L A N<br />

Perez"<br />

ger<br />

går vid<br />

på svartgul<br />

roboten<br />

M Ä K L A R E skylt 1967 H A I<br />

uppdagad<br />

D R E V<br />

"hjärna"<br />

skandal<br />

stat<br />

fläckfritt på<br />

finns på<br />

sommarboendlott<br />

viktig lokal<br />

B<br />

luncha<br />

L<br />

och Lidköpingsbil<br />

förr<br />

rycka in bort och<br />

schysst<br />

plats o kan<br />

för mal J O R F återbruks-<br />

Å R A<br />

musikal<br />

hem igen<br />

käkade för kort för sån höger<br />

Abrahamian<br />

-<br />

sliten och<br />

E K O R R E<br />

länge krypto-<br />

vill man<br />

eländig Ä R D G<br />

hälsotidning<br />

sedan<br />

valuta<br />

inte ha<br />

S<br />

Ja och så en<br />

burk pepparkakor<br />

också<br />

tack!<br />

T<br />

ett torg D startplats<br />

K A T T E N O C K Å fjärrkontrollen<br />

D O S A N<br />

M Å B R A<br />

S Ä T E<br />

do _ _ mi känsla<br />

trevlig<br />

O B E H A G<br />

tänd<br />

Ö K E N R Å T T A P R O K U R A<br />

bolagsrättslig<br />

fullmakt<br />

ingen<br />

fiskyngel<br />

Jaha, mina<br />

herrar..?<br />

brottare<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening, BUFF<br />

Kallar medlemmar och övriga intresserade till<br />

ÅRSMÖTE<br />

SÖNDAG 18 JUNI <strong>2023</strong> KL 10.30<br />

Hellidens folkhögskola, Tidaholm<br />

Medlemmar är Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund och Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom,<br />

samt <strong>Blå</strong>bandsdistrikt, SBU-distrikt, <strong>Blå</strong>bandsföreningar och SBU-avdelningar.<br />

Rösträtt på BUFF:s årsmöte: Sex ombud vardera för Sv. <strong>Blå</strong>bandsförbund och<br />

Sv. <strong>Blå</strong>bandsungdom samt ett ombud för varje<br />

distrikt och förening/avdelning.<br />

Ombudsfullmakt uppvisas vid årsmötets upprop av röstberättigade.<br />

Årsmötets dagordning upprättas enligt BUFF:s stadgar.<br />

Välkomna! Styrelsen


616<br />

BLÅ BANDET BLÅ NR: NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

MINNESORD<br />

Görgen Hägglund<br />

I mitten av januari kom budet att<br />

Görgen Hägglund, nästan 89 år, har<br />

avlidit. Det känns tomt och tyst att<br />

inte längre höra Görgen prata. Örnsköldsviksgrabben<br />

kom till Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom, SBU, som en virvelvind<br />

och västanfläkt i slutet av<br />

1960-talet efter en aktiv period i NTO.<br />

I SBU blev han riksinstruktör.<br />

Görgen har alltid varit social och<br />

sökt många kontakter på platser dit<br />

han kom. Han har kanske alltid haft<br />

en lite extra stark känsla för barn.<br />

Det blev full fart runt Görgen med<br />

mycket lek och stoj både i de tusentals<br />

skolbesök han gjorde och alla besök i<br />

<strong>Blå</strong>bands- och SBU-lokaler. Han har<br />

ordnat många meningsfulla aktiviteter<br />

med lekar, frågesport och allsång.<br />

Allt då och då kryddat med toner från<br />

Görgens trumpet som gärna hördes<br />

spela psalmen Se jag vill bära ditt<br />

budskap Herre.<br />

Görgen blev äldre och även om<br />

känslan för barn höll i sig hela livet<br />

fick han också uppdrag inom vuxenförbundet.<br />

Där trivdes han bra bland<br />

äldre som ville ha det trevligt. Han<br />

fortsatte att resa och dit han kom ordnade<br />

han tävlingar, visade bilder och<br />

berättade engagerat från sina många<br />

resor i och utanför landet.<br />

Själv fick jag 1970 resa tillsammans<br />

med Görgen och 15 barnledare för att<br />

besöka vår engelska systerorganisation<br />

Band of Hope. Den resan har<br />

gett upphov till åtskilliga Görgenhistorier<br />

som lett till många skratt bl.a.<br />

när Görgen berättat om att vi fick<br />

samma kaninlunch 5 dagar i rad av<br />

vår walesiska värdinna. Vi var också<br />

med om en bilkrasch med Görgens<br />

gamla bil. Den bilen kom sen aldrig<br />

tillbaka till Sverige. På hemresan<br />

från England blåste det upp en häftig<br />

storm på Nordsjön som gav en intensiv<br />

sjösjuka som varade i mer än 12<br />

timmar för Görgen och många andra<br />

passagerare.<br />

När Görgen kom till SBU fanns<br />

organisationens kansli i Västerås.<br />

Där bosatte sig Görgen. I början av<br />

1970-talet beslöt en oenig förbundsstyrelse<br />

att flytta SBUs huvudkontor<br />

till Örebro. Det innebar för Görgen<br />

Görgen Hägglund, fotograferad inför sin 80-årsdag.<br />

ett jobbigt uppbrott men med facit i<br />

hand blev det bra också för honom.<br />

Görgen bosatte sig i Kumla där han<br />

hade extra bra stöd av Ingrid och<br />

Berne Sääw att etablera sig i Närkemetropolen.<br />

Med åren har Görgen<br />

blivit en Kumlaprofil som ofta synts<br />

på gator, äldreboenden, kyrkor och<br />

idrottsplatsen i Kumla. Det var inte<br />

bara i Kumla som Görgen tittade på<br />

fotbolls- och ishockeymatcher. Fanns<br />

favoritlaget MoDo i närheten försökte<br />

Görgen också att finnas på plats.<br />

Till fjällgården i Sälen åkte Görgen<br />

ofta både för egna fjällvandringar och<br />

för att ordna trivsel för fjällgårdens<br />

gäster. Det blev många promenader i<br />

fjällmiljö med cafébesök och på kvällarna<br />

blev det aktiviteter med sång,<br />

musik och tävlingar. Alltid blev det<br />

också ett besök i Fjällkyrkan där Görgen<br />

hade goda kontakter. Där hördes<br />

också då och då hans trumpettoner<br />

ljuda.<br />

Även om Görgen nu i <strong>februari</strong><br />

skulle ha fyllt 89 år är tomrummet<br />

efter honom stort. Han ville fortfarande<br />

vara med där det hände. Om<br />

Görgen inte själv kunnat vara med<br />

på något arrangemang ringde han<br />

till dem som var med och hörde hur<br />

det varit och om det kom mycket<br />

folk? Sådana samtal fick jag väldigt<br />

ofta. Den sista gången han ringde<br />

var veckan innan han avled. Då hade<br />

mitt telefonnummer kommit bort för<br />

honom. Det hindrade honom inte<br />

utan Görgen gick till biblioteket för<br />

att få tag i det och sen ringde han,<br />

fantastiskt! Görgen ville veta om det<br />

var något på gång.<br />

Görgen Hägglund har gjort en<br />

stor insats för att visa att det händer<br />

mycket i <strong>Blå</strong>bandsrörelsen. Vi är<br />

många som är väldigt tacksamma<br />

för att få ha upplevt honom och hans<br />

engagemang!<br />

LARS-ÅKE STENSTRÖM<br />

Första gången jag träffade Görgen<br />

var när han skulle delta vid en <strong>Blå</strong>bandsträff<br />

i Almunge eller kanske<br />

var det i Uppsala distriktets regi,<br />

med något av alla de spännande,<br />

ovanliga program han framförde.<br />

Det kunde vara en bildförevisning<br />

med fantastiska berättelser om något<br />

ställe i världen som vi aldrig tidigare<br />

hört talats om.<br />

Kanske var det en sång, dans eller<br />

en teaterförevisning som fascinerade<br />

mig och min syster. Vi fick lära oss så<br />

många nya saker, lära oss omtanke<br />

om våra medmänniskor världen över<br />

och lära känna Görgens fadderbarn<br />

och hur deras liv var.<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


3-2019 BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

17<br />

Görgen kom varje år till våra<br />

barn och ungdomsgrupper i Länna,<br />

Knutby och Almunge och tänk så<br />

många roliga och spännande aktiviteter,<br />

program och tävlingar vi fått<br />

delta i tack vare Görgen.<br />

Vår familj hade också turen att<br />

han nästan alltid bodde hemma i<br />

vårt hem när han var i Upplandstrakten<br />

på sina turnéer. Vi fick då chansen<br />

att umgås mer privat. Som barn<br />

tyckte jag det var så spännande att<br />

han skulle bo hos oss några dagar.<br />

Som en spännande fläkt svepte han<br />

in med inspiration och massor av nya<br />

berättelser, tankar och idéer om hur<br />

vi skulle hjälpa och introducera fler<br />

till SBU och <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s aktiviteter.<br />

Pappa skjutsade honom ofta runt<br />

i Uppland på hans uppdrag. De dök<br />

sedan upp sent på kvällen och berättade<br />

hur kvällen varit eller så träffade<br />

man dem till frukost innan de var<br />

dags att åka till skolan.<br />

Tänk också alla ungdomsläger<br />

han deltog vid när jag var ung och<br />

reste till Hellidens folkhögskola.<br />

När jag blev äldre så blev det<br />

också många möten i Sälen på Fjällgården.<br />

De snickrades målades och<br />

fixades och alla i arbetsgänget trivdes<br />

så bra ihop.<br />

Den sista gången vi sågs var vid<br />

Jubileumshelgen i Sälen i september<br />

2021. Görgen skänkte då en stor ekonomisk<br />

gåva till Fjällgården och han<br />

deltog med glädje i alla aktiviteter<br />

under dagarna.<br />

Vi hade mycket kontakt under<br />

åren och den senaste kontakten var<br />

julkortet 2022 som Mats och jag fick,<br />

det föreställer Görgen själv, där han<br />

står glad och energisk som vanligt.<br />

Ja, många telefonsamtal och vykort<br />

har de blivit genom åren. Under<br />

åren jag satt i styrelse för BUFF, <strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening,<br />

ringde han mig regelbundet och<br />

stämde av läget och gav gärna goda<br />

råd och tips, vilka varmt togs emot.<br />

Jag vill säga ett stort tack för all<br />

tid och energi som Görgen lagt och<br />

skänkt till <strong>Blå</strong>bandsrörelsens fjällgård<br />

under många år och avsluta<br />

med sångfrasen som påminner så<br />

mycket om Görgen, trots att vi aldrig<br />

riktigt förstod innebörden i texten<br />

och som vi ofta sjöng och dansade<br />

till, som jag tror många känner igen:<br />

A ram sam sam a ram sam sam<br />

Guli guli guli guli guli ram sam sam<br />

A ram sam sam a ram sam sam<br />

Guli guli guli guli guli ram sam sam<br />

A rafi a rafi<br />

ELISABET ANDERSSON<br />

Allas våran fjällräv Görgen Hägglund<br />

har gått ur tiden. Vad han har<br />

betytt för vår fjällgård går inte med<br />

ord beskriva men det som först kommer<br />

till mig är:<br />

Att han alltid hörde av sig till fjällgårdstelefon<br />

och frågade hur läget<br />

var på fjällgård och fick vår personal<br />

känna sig välkomna och viktiga.<br />

Görgen är en av de största profilerna<br />

i <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. I drygt 30 år arbetade<br />

han som instruktör för Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdom och därefter som<br />

organisationssekreterare för Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbund.<br />

Det flesta SBU-grupper och <strong>Blå</strong>bandsföreningar<br />

fick besök av Görgen som<br />

erbjöd olika program. Allt mellan<br />

fartfyllda tävlingar, reseskildringar<br />

och berättelser med stor värme om<br />

de fadderbarn han ansvarade för.<br />

I femton år arbetade Görgen som<br />

skoförsäljare i Örnsköldsvik där han<br />

är uppvuxen. Han var i mitten av<br />

syskonskaran Ingalill, Ove, Jan-Erik<br />

och Doris.<br />

Ofta var Görgen med när det<br />

skulle renoveras på våra hus och<br />

hjälpte till med målning och annat.<br />

Hur han skapade stämning vid<br />

morgonsamlingar i Sälen med ”Morgon<br />

mellan fjällen” på trumpet.<br />

Alla kvällar han hållit i underhållningen<br />

iklädd färgglada kläder från<br />

Kongo med berättelser och sång.<br />

Vi är evigt tacksamma och saknaden<br />

kommer att bli stor.<br />

Fjällrävar, fjällrävar är vi allihopa, gamla,<br />

unga, lätta, tunga, stora och små.<br />

Fjällrävar, fjällrävar är vi allihopa, alla älskar<br />

vi på vida vidderna gå.<br />

GUNNEL WAPPSELL<br />

För Sälsäterns Fjällgård, BUFFstyrelsen,<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens<br />

Fjällstugeförening<br />

Görgen Hägglund var aktiv in in det sista, här vid <strong>Blå</strong>bandsleken 2017<br />

Tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> återpublicerar här en<br />

artikel inför Görgen Hägglunds 80-årsdag<br />

Genom sitt teaterintresse fick han<br />

kontakt med dåvarande NTO. Görgen<br />

kände behov av att vidga vyerna<br />

och studerade ett år på Wendelsbergs<br />

Folkhögskola. Nu lades skoförsäljningen<br />

definitivt på hyllan. Arbetade<br />

en period som ungdomsledare för<br />

NTO i Västerås och med studieverksamhet<br />

i Avesta.<br />

Han fick se en annons i tidningen<br />

Accent att Sveriges <strong>Blå</strong>bandsungdom<br />

sökte instruktör. Då visste Görgen<br />

ingenting om organisationen, som<br />

han sedan blev trogen fram till<br />

pensioneringen. Framförallt har det<br />

inneburit resor med besök i föreningarna.<br />

Under en tid ingick även<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON


618<br />

BLÅ BANDET BLÅ NR: NR: 1-<strong>2023</strong> 6-2020<br />

Görgen Hägglund, fortsättning<br />

att ansvara för förbundens lotterier.<br />

I min intervju med Görgen inför hans<br />

60-årsdag för tjugo år sedan, sa han<br />

att det gäller att hålla kontakten med<br />

medlemmar och föreningar från förbundet.<br />

Samtidigt som han insåg att<br />

det är svårt när samhället förändras<br />

och det inte är lätt att finna en person<br />

som är beredd att arbeta med att resa<br />

så mycket.<br />

På den tiden fick även ideella<br />

organisationer mer bidrag som<br />

kunde finansiera den formen av arbetsinsatser.<br />

Idag är det omöjligt när<br />

bidragen sjunker och blivit kraftigt<br />

projektstyrt.<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens fjällgård i<br />

Sälen har alltid legat honom varmt<br />

om hjärtat. Efter pensioneringen har<br />

han medverkat som ledare under<br />

sommarens vandringsveckor fram<br />

till för snart två år sedan. För många<br />

deltagare har han och de övriga ledarna<br />

haft stor betydelse för att locka<br />

deltagare.<br />

Tidigare anordnade han även<br />

vandringsveckor på Gotland som under<br />

en tid var oerhört populära. För<br />

mig som gör intervjun finns många<br />

personliga minnen förknippade med<br />

Görgen eftersom jag är ”uppväxt”<br />

Vår käre Bror<br />

Vår käre<br />

Görgen Hägglund<br />

* 20 <strong>februari</strong> 1934<br />

har stilla somnat in<br />

Kumla 18 januari <strong>2023</strong><br />

Ove och Inger<br />

Syskonbarn med familjer<br />

Familj och Vänner i <strong>Blå</strong>bandsrörelsen<br />

Varmt var Ditt hjärta och glatt Ditt sinne<br />

Ljust och soligt lyser ditt sinne<br />

Begravningsgudstjänst lördag 18 feb.<br />

kl. 11.00 i Fylstakyrkan, Kumla.<br />

Efter akten inbjuds till minnesstund.<br />

Fonus 019-582390<br />

Tänk gärna på<br />

<strong>Blå</strong>bandsungdomens Fjällstugeförening<br />

Bankgiro 156-4731<br />

med hans besök i ungdomsgruppen i<br />

Länna, arrangerad av Almunge SBU,<br />

som var min väg in i organisationen.<br />

Görgens engagemang och glädje har<br />

smittat mig och oräkneligt andra som<br />

haft förmånen att få möta honom.<br />

Som aktiv pensionär är Görgen<br />

med på många aktiviteter. Bland de<br />

lugnare är de regelbundna besöken<br />

på biblioteket i Kumla där han läser<br />

tidningar. Han sjunger i Kvarngårdskören<br />

som gör framträdande ungefär<br />

en gång i månaden för daglediga och<br />

på äldreboende.<br />

- Det är lättsamt och många sjunger<br />

med.<br />

Han är även med i Åbytorps<br />

teateramatörer. Nu planeras en pjäs<br />

till nästkommande sommar ”Patron<br />

Hedengren” som kommer att framföras<br />

i Riseberga, landets äldsta missionshus.<br />

Vid den senaste pjäsen ”Askerborna<br />

som vågade” hade han bara<br />

en replik ”gå i tro” som upprepades<br />

många gånger då han var på scen<br />

nästan hela tiden. I nästa pjäs kommer<br />

han att få fler repliker.<br />

- Jag får alltid repliker som ska<br />

uppfattas som störande…<br />

Samma dag intervjun görs ska<br />

Görgen titta på innebandy. Kumlas<br />

damer möter Sala.<br />

- Det är roligt med mycket ungdomar<br />

på läktaren.<br />

Av släktingar fick han en mobiltelefon<br />

i julklapp.<br />

- Barnbarnen försökte lära honom<br />

men det gick för fort.<br />

- Jag vill kunna ringa ut på mobilen,<br />

sedan kan jag lära mig att maila<br />

men dit är det långt, skrattar Görgen<br />

som ändå tycker att det är roligt att<br />

prova på.<br />

Han deltar i gymnastik två gånger<br />

i veckan som betyder både att han får<br />

möjlighet att röra på sig och social<br />

gemenskap.<br />

Hur känns det att fylla 80 år?<br />

- Det känns som vanligt, men flera<br />

som jag möter på stan har reagerat<br />

på min annons om ”ingen uppvaktning”.<br />

OBS! På grund av varierad postutlämning<br />

kan denna tidning komma både<br />

före och efter begravningsgudstjänsten.<br />

- Jag skyller på grannen Valborgs<br />

katt, som skulle bli störd om det kommer<br />

mycket människor i huset, skrattar<br />

Görgen och berättar vidare att till<br />

”pojkarna” på gymnastiken har han<br />

sagt att han ska till Sälen och räkna<br />

blåa och gula hjälmar i skidbackarna<br />

på uppdrag Sälens turistråd.<br />

Hur är det med hälsan?<br />

- Doktorn ringer och jag är på regelbundna<br />

kontroller, de har mig under<br />

kontroll.<br />

Görgen berättar att det är blodsockret.<br />

Många klagar på sjukvården<br />

men Görgen framhåller att han bara<br />

har positivt att säga om dem.<br />

PER-OLOF SVENSSON<br />

Återpubliceriat från <strong>nr</strong> 1 - 2014<br />

Margareta Andrén<br />

Den välkända blåbandisten Margareta<br />

Andrén, Stockholm gick bort den<br />

2 december nästan 90 år. Hon sörjs<br />

närmast av sin kusin Barbro Pettersson<br />

med familj och av många vänner.<br />

Margareta föddes i Björkvik den<br />

8 januari 1933 i lantbrukarfamiljen<br />

Johansson. Innan hon fyllde ett år<br />

dog hennes far. Margareta och hennes<br />

mamma Elsa flyttade först till<br />

släktingar. Senare försörjde Elsa sig<br />

och sin dotter som hushållerska vid<br />

Sjökärrstugan.<br />

Familjen var aktiva i Missionsförsamlingen<br />

och Glindrans <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Folkrörelseengagemangen<br />

var säkert en faktor som bidrog till<br />

viljan att utbilda sig. Margareta tog<br />

realexamen 1950 på den av socknens<br />

kyrkoherde Erik Norrman startade<br />

Björkviks realskola. Efter studentexamen<br />

i Katrineholm läste hon vidare<br />

FOTO: MONICA KARLSSON


3-2019 BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

19<br />

till socionom. Hon jobbade i Stockholm<br />

som kurator vid Beckomberga<br />

1957–1969 och chefskurator i västra<br />

Storstockholm 1970–1983. Från 1994<br />

arbetade hon som flyktingkonsulent<br />

i Spånga.<br />

I Stockholm träffade Margareta<br />

sin blivande man Oscar Andrén och<br />

de gifte sig 1961. De blev mycket<br />

aktiva i <strong>Blå</strong>bandsrörelsen. Deras<br />

främsta insats var att de var med om<br />

att bygga upp en omfattande integrationsverksamhet<br />

i föreningen Spånga<br />

<strong>Blå</strong>band.<br />

Målet var att skapa möten och<br />

samarbete mellan nya och gamla<br />

svenskar och att ge nyanlända kontakter<br />

med folkrörelser. Margareta<br />

var hela livet engagerad på många<br />

områden inom <strong>Blå</strong>bandsrörelsen<br />

även på riks- och distriktsplan. Hon<br />

var vice ordförande i Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

1979–1987.<br />

Margareta var politiker inom<br />

Folkpartiet och riksdagsledamot<br />

under flera perioder från 1976 till<br />

1991. Hon var ledamot av socialförsäkringsutskottet<br />

och arbetade där<br />

framför allt med sociala frågor och<br />

narkotikapolitik. Margaretas engagemang<br />

i Equmeniakyrkan i Stockholm<br />

var också en viktig del av hennes<br />

livsverk, ett engagemang som hon<br />

delade med maken Oscar.<br />

Margareta var en så älskvärd och<br />

glad person, på alla sätt social och<br />

intresserad av människor. Hon var<br />

en förebild och en inspiration för<br />

många. En människa som spred goda<br />

vibbar omkring sig. Om det vittnar<br />

inte minst många invandrare som<br />

hon mötte i förortens integrationsverksamhet,<br />

som än idag är mycket<br />

livaktig i <strong>Blå</strong> vägen och Spånga <strong>Blå</strong><br />

band.<br />

På senare år bodde Margareta<br />

långa tider på lantstället Körpå i<br />

Björkvik. Vid minnesstunden i Immanuelkyrkan<br />

sjöngs Björkvikssången<br />

”Alltifrån Kolmårds höjder till fager<br />

Yngarstrand ” av blåbandspionjären<br />

KG Hellman och <strong>Blå</strong>bandsrörelsens<br />

sång ”En gång i flydda tider de gamla<br />

såg en syn att ljusna skall omsider den<br />

ödesmörka skyn” av Folke Nordangård.<br />

För att illustrera sådant som<br />

betydde mycket för Margareta.<br />

GUN-BRITT KARLSSON<br />

Ann-Marie Eriksson<br />

Ann-Mari Eriksson har avlidit i en<br />

ålder av 90 år. Hon levde större delen<br />

av sitt vuxna liv på gården Mosstorp,<br />

i Länna utanför Strängnäs.<br />

Hon lämnar i saknad tre söner,<br />

sex barnbarn och tre barnbarnsbarn,<br />

men har varit viktig för många fler<br />

barn än så.<br />

Ann-Mari – Ami i familjen – var<br />

född Westling och storasyster till fyra<br />

syskon i en familj från Bromsten i<br />

Stockholm. Hon var ”extramamma”<br />

till sin 16 år yngre lillebror Hacke,<br />

och hon blev tidigt ledare i baptisternas<br />

scoutverksamhet GK – Goda<br />

Kamrater. På svartvita bilder från<br />

40-talet syns hon med barn som hissar<br />

flaggor, leker, badar och skrattar.<br />

1958 gifte sig Ann-Mari med Gösta<br />

och flyttade till Mosstorp. Här var<br />

man baptister, men också blåbandister<br />

och engagemanget i nykterhetsrörelsen<br />

skulle Ann-Mari snart dela.<br />

Här fanns häst, kor, höns, en massa<br />

katter – och svärföräldrarna i det lilla<br />

huset intill.<br />

Man behöver inte vara brittisk<br />

kunglighet för att veta att det kan<br />

vara en utmaning att gifta in sig i ett<br />

nytt sammanhang. Den nyutbildade<br />

sjuksköterskan Ann-Mari Westling<br />

från Stockholm var nu fru Eriksson<br />

på en arrendegård i Sörmland.<br />

Men hon var inte naiv, så hon<br />

skrev ett kontrakt med Gösta om att<br />

slippa jobbet i ladugården. I början<br />

fick hon lätt panikslagen ringa till<br />

mamma Hanni, när hon skulle laga<br />

mat på gården.<br />

Det var en sorts tidsresa, men<br />

Mosstorp var ju inte Buckingham<br />

Palace. Utom som samlingspunkt<br />

för en släkt, för Göstas syskon var<br />

det barndomshemmet de gärna åter-<br />

FOTO: PRIVAT<br />

vände till. Där var Ann-Mari snart<br />

en självklar och omtyckt värdinna –<br />

hon fick sin nya och gamla värld att<br />

smälta samman.<br />

Samtidigt värderade Ann-Mari<br />

sitt yrke högt. Först var hon nattsköterska,<br />

och senare omtyckt avdelningsföreståndare<br />

på Löts reumatikersjukhus<br />

i Strängnäs. Hon<br />

fick också tillsammans med Gösta<br />

många vänner i Munkhagskyrkan i<br />

Mariefred.<br />

Till Mosstorp tog Ami med sig<br />

det utåtriktade och nyfikenheten på<br />

världen. Hon var luft och ljus för<br />

oss barn. Ann-Mari läste alltid nya<br />

böcker, hon reste gärna, ofta med<br />

sin älskade syster Gunilla. Hon hade<br />

alltid ett handarbete på gång, och en<br />

snygg trasmatta i vävstolen.<br />

Efter några år på Mosstorp satte<br />

Ann-Mari – med <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> bakom<br />

sig – igång verksamhet för barn i Lännaskolan<br />

på lördagar, och sedan för<br />

tonåringar på fredagskvällar. Det var<br />

filmvisning – det här var före Netflix<br />

– det var pyssel, batik, frågesport,<br />

korvgrillning, skidtävling.<br />

Det mesta kunde vara roligt. ”Jag<br />

är lite barnslig” brukade hon säga och<br />

skratta. På somrarna var hon ledare<br />

på barnläger i Sörmland.<br />

En annan ledare minns henne så<br />

här: ”Ann-Mari var en mycket duktig<br />

människa, smart, energisk, livlig, engagerad<br />

och tog initiativ”.<br />

Tillsammans med Gösta fick hon<br />

Francis Murphy-plaketten, <strong>Blå</strong>bandsförbundets<br />

högsta utmärkelse.<br />

När hon blev äldre kom barnbarnen<br />

och barnbarnsbarnen. Hon var<br />

förstås storproducent av koftor, sockor,<br />

vantar, kakor, bullar och kramar<br />

men mest tyckte hon nog om att vara<br />

just barnslig tillsammans med dem.<br />

Det mesta var roligt med barnen<br />

– om det så var att resa till Kina, eller<br />

att titta på ”Bäst i test” på tv.<br />

”Vad roligt att ni kom” var de sista<br />

ord som Ann-Mari sa, under julhelgen<br />

när barnbarnsbarnet Freja var på<br />

besök. Och det fick hon oss alltid att<br />

känna; att det var så roligt att vi kom.<br />

GÖRAN ERIKSSON<br />

son och för familjen


20 BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

GÄSTKRÖNIKA Annette Fagerholm Ahlholm, Förbundsordförande MHF<br />

MHF och andra aktörer i civilsam-<br />

hället går en tuff framtid till mötes<br />

Att vårt samhälle står inför många<br />

utmaningar kommer nog inte som<br />

en överraskning för någon. Däremot<br />

så verkar det finnas en naivitet i att<br />

se vad som verkligen orsakar många<br />

av dom här problemen.<br />

För oss som är aktiva inom nykterhetsrörelsen<br />

är det ingen överraskning<br />

att alkohol och andra droger<br />

ofta är både orsak och verkan till<br />

problemen med våld och otrygghet<br />

som uppmärksammas allt mer.<br />

Dessvärre så skapar både alkohol och<br />

droger en stor mängd problem som<br />

inte har så högt nyhetsvärde men<br />

som fortfarande åsamkar skador, död<br />

och lidande även för tredje person.<br />

Fler är drabbade av alkoholens<br />

skadeverkningar än av skjutningar.<br />

Alltså får arbetet för ett nyktert samhälle<br />

aldrig avstanna. Om vi inte<br />

löser problemet med alkoholkonsumtion<br />

och drogbruk så kommer vi<br />

aldrig att komma till rätta med dom<br />

stora problemen som idag toppar<br />

nyhetsrapporteringen.<br />

ILLAVARSLANDE<br />

Därför är det illavarslande att statens<br />

vilja till finansiering av civilsamhällets<br />

aktörer inom dessa områden<br />

minskar drastiskt. Man kan naturligtvis<br />

fråga sig om inte ideella organisationer<br />

ska kunna stå på egna ben och<br />

bedriva sin verksamhet helt ur egen<br />

kassa, men ett sådant resonemang är<br />

en felräkning.<br />

SAMHÄLLSVINST<br />

Detta för att organisationer som MHF<br />

utför ett arbete som både gynnar stat<br />

och samhälle och faktiskt i slutändan<br />

räddar liv och därför genererar en<br />

samhällsvinst även i rent ekonomiska<br />

tal.<br />

Vi gör väldigt mycket arbete av<br />

egen kraft men liksom andra ideella<br />

organisationer så har vi strukturella<br />

kostnader att bära, vilka behövs för<br />

att driva den verksamhet som vi<br />

ibland får bidrag för men som alltid<br />

gynnar staten. Det är en ohållbar situation<br />

att vi i praktiken betalar för<br />

en samhällstjänst som gynnar staten<br />

i sin helhet.<br />

MHF är en både respekterad<br />

och uppskattad aktör i trafiksäkerhetssverige,<br />

något vi själva skapat.<br />

Oavsett om det handlat om att säkra<br />

certifiering för alkolås och alkomätare,<br />

bedriva praktiskt trafiksäkerhetsabete<br />

via projektet ”Ta paus”,<br />

forska på alkoholens och drogernas<br />

skadeverkningar eller driva politiskt<br />

lobbyarbete som leder till både en<br />

säkrare trafikmiljö och räddar liv, så<br />

gör vi det till största del med egna<br />

medel trots att det gynnar hela samhället.<br />

ALKOBOMMAR<br />

Det senaste exemplet är när vi drivit<br />

på att uppvakta infrastrukturministern<br />

i fråga om alkobommar i landets<br />

hamnar, genom vilka en alkoholpåverkad<br />

förare inte kan passera,<br />

oavsett fordon.<br />

Detta efter att Tullverket åter larmar<br />

om att antalet alkoholpåverkade<br />

förare som försöker passera landet<br />

gränser via hamnarna ökat med så<br />

mycket som 30%. Genom vårt arbete<br />

har nuvarande regering gett Trafikverket<br />

både uppdrag och medel<br />

att göra detta möjligt.<br />

KOSTAT TID OCH PENGAR<br />

Det är naturligtvis väldigt glädjande<br />

men har kostat oss som organisation<br />

både tid och konkreta medel.<br />

Så är det rimligt att vi och andra<br />

organisationer i civilsamhällets tjänst<br />

ensamma ska bära dom kostnader<br />

som uppstår när vi varje dag arbetar<br />

för att skapa ett bättre samhälle som<br />

gynnar alla?<br />

Annette Fagerholm Ahlholm<br />

Motorförarnas Helnykterhetsförbund<br />

Förbundsordförande<br />

Vi tycker inte det. Det är hög tid<br />

att även ideella organisationer som<br />

arbetar med vardagsnära och livsförbättrande<br />

insatser, i alla fall får ett<br />

grundläggande ekonomiskt stöd för<br />

driften av våra förbund.<br />

Vi behöver inget tack eller medalj,<br />

men ett ekonomiskt erkännande och<br />

stöd till våra verksamheter som ett<br />

tecken på god vilja för den nytta vi<br />

faktiskt tillför det allmänna vore väl<br />

inte för mycket begärt?<br />

Gästkrönikan är beställd och skriven<br />

för tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>. Temat är<br />

krönikörenes egen.<br />

Högtidseller<br />

minnesgåva<br />

Uppvakta genom att ge ett bidrag till <strong>Blå</strong>bandsgåvan,<br />

vi skickar gratulationskort<br />

med namn på gåvogivare.<br />

Hedra genom <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s minnesfond.<br />

Vi skickar omslag med önskad<br />

minnestext.<br />

Beställ:<br />

per-olof.svensson@blabandet.se<br />

070-5682320<br />

Bankgiro 5520-1321 Swish 123 180 81 20<br />

FOTO: MHF


BLÅ BANDET NR: 1-<strong>2023</strong><br />

21<br />

KRÖNIKA Niclas Lidström, <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s förbundsstyrelse, vice ordförande<br />

I år är det läge att fira!<br />

1883. Oscar II är kung och vi har<br />

en tvåkammarriksdag i Sverige.<br />

Nöjesparken Gröna Lund öppnar<br />

i Stockholm och Gustaf de Laval<br />

uppfinner den första användbara<br />

ångturbinen. Franz Kafka föds och<br />

Karl Marx avlider.<br />

I augusti samma år ser den här<br />

tidningen som du nu läser just nu<br />

dagens ljus. Det räknas som startskottet<br />

för organisationen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i<br />

Sverige.<br />

I år firar vi 140 år. En lång tidsperiod<br />

om man ser ur en enskild människas<br />

perspektiv, men en kort stund<br />

i mänsklighetens totala historia.<br />

Under året är det alltså läge att fira.<br />

Fira för det som varit, fira för det som<br />

är och fira för det som komma skall.<br />

Fira i stort och i smått. Det är<br />

viktigt att ta sig tid att fira. Göra ett<br />

avbräck i det dagliga gnetet hemma<br />

i föreningen. Ta sig tid att summera<br />

och utvärdera. Ta sig tid att glädjas<br />

och vara stolt över det vi åstadkommer.<br />

Trots att vi hela tiden vill lite mer,<br />

nå några fler, göra lite till. Få tid att<br />

stanna upp, ta på sig fina kläder, äta<br />

gott och minnas tillsammans och<br />

blicka framåt i goda föreningsvänners<br />

lag.<br />

Så har du inte redan planerat<br />

något i din förening, ta chansen och<br />

uppmärksamma detta, kanske i ett<br />

Öppet hus med tårta eller varför inte<br />

bjuda på alkoholfritt på torget i samband<br />

med det lokala arrangemanget.<br />

Förbundet kommer bland annat<br />

att fira på vår folkhögskola Helliden<br />

under rikskonferensen i sommar.<br />

Välkommen dit! Grattis <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

på det 140:e året!<br />

Niclas Lidström<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>s vice förbundsordförande<br />

Välkomna till två digitala inspirationsträffar med<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> & NBV<br />

13 <strong>april</strong> kl. 19.00-20.00 Tema: Agenda 2030<br />

18 <strong>april</strong> kl. 19.00-20.00 Tema: Trafik<br />

Från NBV medverkar Karin Hagman,<br />

från <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> Ann-Marie Lindgren, Per-Olof Svensson m.fl.<br />

Anmälan senast tre dagar före träff till kansliet@blabandet.se<br />

FOTO: PER-OLOF SVENSSON<br />

<strong>Blå</strong> Gården<br />

i Hemavan<br />

firar 75-årsjubileum<br />

10-13 augusti <strong>2023</strong><br />

med olika program<br />

Jubileumsmiddag<br />

och underhållning<br />

12 augusti under kvällen<br />

Utförligare program<br />

kommer senare<br />

Varmt välkomna<br />

hälsar styrelsen för<br />

<strong>Blå</strong> Gården<br />

Kallelse till årsmöte<br />

Västmanlands <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Lördag 25 mars <strong>2023</strong> kl. 10.00<br />

Vi samlas i Kyrkstugan vid Hubbo kyrka<br />

Anmälan för ombud och enskilda deltagare senast 20 mars till<br />

Anders Forsgren anders.forsgren@telia.com 070-5473247<br />

Välkomna!<br />

Kallelse till årsmöte<br />

Västra Sveriges <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Lördag 1 <strong>april</strong> <strong>2023</strong> kl. 15.00, <strong>Blå</strong> Huset Sollebrunn<br />

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars<br />

Anmälan till årsmötet senast 29 mars till<br />

vastrasverige@blabandet.se eller 0708-716459<br />

Välkomna!


22<br />

Kallelse<br />

till årsmöte för<br />

Sveriges<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

se sidan 2<br />

Välkommen<br />

till årsmöte för<br />

Umeå <strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Tisdag 21 feb. <strong>2023</strong> kl. 19.00<br />

Vasakyrkan<br />

Sedvanliga årsmötesförhandlingar<br />

Vi bjuder på semla<br />

Årsmöte<br />

Stockholm-Västerort<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Onsdag 22 <strong>februari</strong> <strong>2023</strong><br />

kl. 18.00<br />

Vällingby Folkets Hus<br />

Albert Aronsons torg 5, Vällingby<br />

Välkommen!<br />

Välkomna till<br />

<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> konferens Princess Hall<br />

Dag Hammarskjölds väg 14<br />

Buss 69 från Centralen,<br />

hållplats Berwaldshallen<br />

Lördag 4 mars <strong>2023</strong> kl. 15.00<br />

ÅRSHÖGTID<br />

Andliga sånger med<br />

Annika Hagselius Karlhager<br />

och vid pianot<br />

Ingrid Svenningsson<br />

Förhandlingar. Servering.<br />

Alla varmt välkomna!<br />

Arrangeras i samverkan med NBV<br />

Stockholms Första<br />

<strong>Blå</strong>bandsförening<br />

Kallelse till årsmöte<br />

Stockholms läns <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Lördag 15 <strong>april</strong> <strong>2023</strong> Princess Hall<br />

Servering från kl. 14.00, årsmöte kl. 15.00<br />

Motioner och anmälan senast 19 mars till Gunnar Lindskog<br />

gunnarlindskog@hotmail.com 070-8607760<br />

Välkomna!<br />

Kallelse till årsmöte<br />

Värmlands <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Lördag 15 <strong>april</strong> <strong>2023</strong><br />

Gräsmarks Missionskyrka<br />

11.00 Samling med kaffe 12.00 Årsmötesförhandlingar<br />

Välkomna!<br />

Gräsmarks <strong>Blå</strong>bandsförening & Värmlands <strong>Blå</strong>bandsdistrikt<br />

Välkommen till årsmöte<br />

Södermanlands <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

Lördag 22 <strong>april</strong> <strong>2023</strong><br />

Hos Britt-Mari och Jörgen Carlsson, Koten Näshulta<br />

Anmäl deltagande till 070-3281112 senast 12 <strong>april</strong><br />

10.00 Samling, kaffe 10.30 Årsmötesförhandlingar<br />

Efter förhandlingarna enkel lunch<br />

Skaraborgs <strong>Blå</strong>bandsdistrikt kallar till årsmöte<br />

Lördag 22 <strong>april</strong> <strong>2023</strong> kl. 14.00<br />

Käpplunda <strong>Blå</strong>bandslokal, Skövde<br />

Motioner ska vara distriktets sekreterare Lena Elmquist<br />

tillhanda senast 22 mars. Anmälan om deltagande och ombud<br />

ska lämnas till distriktets sekreterare senast 17 <strong>april</strong>.<br />

Välkomna!<br />

Välkommen till årsmöte<br />

Uppsala läns <strong>Blå</strong>bands- och SBU-distrikt<br />

Söndag 30 <strong>april</strong> <strong>2023</strong> kl. 12.00<br />

Valparbo <strong>Blå</strong>bandshus, Elinge<br />

I kombination med förbundets ”<strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> på turné”<br />

och Elinge <strong>Blå</strong>bandsförenings valborgsfirande.<br />

Se särskild annons för mer information och föranmälan!


BLÅ BANDET NR: 1-2022<br />

23<br />

FOTO: JOSEFINA SVENSSON<br />

LEDARE<br />

Jubileum för nykterhet<br />

För 140 år sedan fick Oskar Eklund<br />

inspiration att starta tidningen <strong>Blå</strong><br />

<strong>Bandet</strong>, efter en resa till England<br />

där han mötte den nyktra idén<br />

som Francis Murphy hade startat i<br />

Amerika och spridit sig över havet.<br />

Eklund var bara 22 år när han gav<br />

ut det första numret av <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> i<br />

augusti 1883.<br />

Yttrande-, tryck- och församlingsfrihet<br />

blev grundläggande begrepp under<br />

1800-talets senare hälft. Tidningar<br />

blev viktiga för att sprida ideologi<br />

och demokratiska frågor. Den kom i<br />

början ut en gång i månaden och har<br />

senare varierat allt mellan veckotidning<br />

till nutidens sex nummer per år.<br />

Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförening, motsvarande<br />

dagens förbund, bildades<br />

1886 och tidigt diskuterades behov av<br />

en egen tidning. Efter förhandlingar<br />

med Eklund övertogs utgivningen.<br />

Det var ingen glänsande affär att ge<br />

ut tidningen, prenumerationer räckte<br />

inte för att täcka kostnaderna.<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET<br />

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges <strong>Blå</strong>bandsförbund<br />

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se<br />

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm<br />

Bg: 5520-1321 Swish: 123 180 81 20<br />

Tack vare den unga Oskar Eklunds<br />

mod och tro på den nyktra<br />

idén startades tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong><br />

och har genom alla år kommit ut<br />

regelbundet. Vad kan vi ta med oss<br />

från historien? Det många av oss har<br />

är den alkoholfria livsstilen som under<br />

slutet av 1990-talet fick devisen:<br />

Nykterhet behöver du aldrig ångra!<br />

Jag tycker att den håller väldigt<br />

bra fortfarande. Läs devisen en<br />

gång till och fundera på om någon<br />

egentligen skulle kunna ifrågasätta<br />

den. Även om den främst kopplas till<br />

alkohol arbetar vi också med andra<br />

droger. Det växer ett allt större mörkt<br />

moln kring narkotika där cannabisindustrin<br />

är offensiva.<br />

<strong>Blå</strong>bandsförbundet är medlemmar<br />

i nätverket NPC, Narkotikapolitiskt<br />

center. Där finns stor kompetens<br />

som följer, informerar och debatterar<br />

mot legalisering av cannabis, som nu<br />

kryper allt närmare. I Kanada och<br />

USA är det genomfört på många håll<br />

och i flera europeiska länder diskuteras<br />

detta på allvar som en lösning.<br />

Lösningen innebär, enligt förespråkarna,<br />

att det skulle minska<br />

de skador som olaglig narkotika<br />

innebär. Tyvärr utmärker sig flera<br />

svenska politiker som också tror på<br />

LEDARE<br />

n:r 1-<strong>2023</strong><br />

Per-Olof Svensson<br />

chefredaktör<br />

Trycksak<br />

3041 0051<br />

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering<br />

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se<br />

detta, att en friare marknad skulle<br />

innebära färre drabbade av skador<br />

kring narkotika. Redan nu visar det<br />

sig att där detta är genomfört minskar<br />

inte problemen.<br />

När <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong> nu kan fira 140 år,<br />

görs det bland annat genom jubileum<br />

i samband med rikskonferens och<br />

förbundsårsmöte 16-18 juni på vår<br />

folkhögskola Helliden i Tidaholm.<br />

Samtidigt så kan alla våra föreningar<br />

och distrikt dra nytta av jubileumsåret<br />

genom att uppmärksamma detta<br />

vid lokala arrangemang.<br />

Detta framför Niclas Lidström,<br />

vice förbundsordförande, i sin krönika<br />

på sidan 21:<br />

”Fira i stort och i smått. Det är viktigt<br />

att ta sig tid att fira. Göra ett avbräck i<br />

det dagliga gnetet hemma i föreningen.<br />

Ta sig tid att summera och utvärdera. Ta<br />

sig tid att glädjas och vara stolt över det<br />

vi åstadkommer.”<br />

Alla vi som har valt att leva alkoholfritt,<br />

ökar möjligheten till ett<br />

hälsosamt liv. Det är något som vi<br />

sprider genom att vara positiva förebilder<br />

och kan hjälpa andra att avstå.<br />

Genom våra olika verksamheter och<br />

arrangemang skapar vi sociala och<br />

trygga mötesplatser.<br />

Ibland behöver även vi inspiration<br />

som är övertygade i vårt nyktra<br />

beslut. Under pandemin utvecklades<br />

möjligheter till att också träffas digitalt.<br />

Inga avstånd sätter hinder för att<br />

vara med. <strong>Blå</strong>bansförbundet bjuder<br />

in till två inspirationsträffar tillsammans<br />

med NBV 13 och 18 <strong>april</strong> med<br />

två olika teman. Se inbjudan på sidan<br />

21, kom med du också!<br />

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)<br />

Nr 2: 6/4 (28/4) Nr 3: 16/6 (7/7)<br />

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:<br />

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla<br />

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock<br />

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode<br />

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras<br />

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på<br />

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.<br />

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen<br />

att nyfiket läsa kommande<br />

frågor.<br />

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala<br />

ledare i tidningen <strong>Blå</strong> <strong>Bandet</strong>.


POSTTIDNING B<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr<br />

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 1: FEBRUARI - APRIL <strong>2023</strong> ÅRGÅNG 141 - Första numret utkom 1883<br />

Från ett jubileum för 90 år sedan<br />

En gammal bild som jag hittade i en låda ifrån en helt<br />

annan tid än vår. Tillberga <strong>Blå</strong>bandsförening firar sitt<br />

10-års Jubileum 1913, i <strong>Blå</strong>bandslokalen i Hedensberg.<br />

Föreningen hade alltså bildats 1903 i en bagarstuga på<br />

Hellby Gård.<br />

Vid det första mötet deltog den dåvarande ordföranden<br />

i Västmanlands <strong>Blå</strong>bandsförening (det hette så på den<br />

tiden), A J Johansson i Bro. Han var även riksdagsman.<br />

Föreningen hade vid starten nio medlemmar som alla<br />

avlade nykterhetslöfte vid det första mötet. Namnet var<br />

från början Hellby <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Bagarstugan blev snart för trång, och redan från sommaren<br />

1904 började föreningen hålla sina möten i den<br />

tidigare skolbyggnaden i Hedensberg. 1916 kunde man<br />

köpa byggnaden från Tillberga kommun för 3.000 kronor,<br />

en ansenlig summa på den tiden.<br />

Den första utåtriktade handlingen i nykterhetsfrämjande<br />

syfte gjordes i oktober 1904. Föreningen protesterade<br />

då mot utskänkning av sprit på klubbar och sällskap vars<br />

egentliga uppgift var just att servera billiga spritdrycker.<br />

1908 protesterade man mot öl- och vinutskänkningen vid<br />

Tillberga Järnvägsrestaurang.<br />

1909 ändrades föreningens namn till Tillberga <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Bland annat på grund av att Tillberga<br />

kommun lämnat föreningen ett anslag på 25 kronor. 1910<br />

tillverkades föreningens standar, som syns på bilden, av<br />

egna medlemmar.<br />

1918 startades den första studiecirkeln. Under åren<br />

1929-1947 hade föreningen en egen ungdomsavdelning.<br />

Redan från 1904 bedrevs barnverksamhet i en Hoppets<br />

Här-avdelning. En syförening har också funnits inom<br />

föreningen. I början av 50-talet skedde en ”utbrytning”<br />

då Romfartuna <strong>Blå</strong>bandsförening bildades, under ledning<br />

av Ove Winge.<br />

Föreningarna återförenades 1983 under namnet<br />

Romfartuna-Tillberga <strong>Blå</strong>bandsförening. 2012 förenades<br />

föreningen med den tidigare Västerås <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

Det nya namnet blev Västeråsbygdens <strong>Blå</strong>bandsförening.<br />

1918 hade föreningen flest medlemmar, hela 92 stycken.<br />

G A Thoren och Artur Forsgren är två ordförande som<br />

var verksamma under många år. I Thorens fall i hela 32 år.<br />

När vi nu ser tillbaka på forna tiders <strong>Blå</strong>bandsarbete,<br />

som ju på alla sätt var mer omfattande än det vi bedriver<br />

idag, kan vi ibland känna oss lite missmodiga vid jämförelsen.<br />

Då kan vi tänka på att redan vid Tillbergaförenings<br />

andra årsmöte höjdes röster för att föreningen skulle läggas<br />

ner på grund av bristande intresse. 118 år senare är<br />

vi fortsatt verksamma. Det är inte hopplöst.<br />

ANDERS FORSGREN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!