09.06.2023 Views

XL Biking Tidning Nr 1 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TIDNING

N O . 1 2 0 2 3

J E N S

L I N D A H L

V I S A R V A R

S K Å P E T

S K A S T Å

B E R G S C Y K O L O G I

M E R G L Ä D J E , M I N D R E

S T I G M A T I S E R I N G

I R O N W O M A N

V I D R A R T I L L

H Ö G A K U S T E N

R U M P R Ä D D A R E N

B Ä S T I T E S T

I G : @ X L B I K I N G


Vol. 1

XL BIKING

LEDARE

JENS LINDAHL

VISAR VAR SKÅPET

SKA STÅ

11 Vätternrundor,

10 Halva Vättern

vi intervjuar

en stor cyklist.

BERGS CYKOLOGI

Mer cykelglädje och

mindre stigmatisering,

tack!

INTERVJU

IRONWOMAN

Sanna Josefsson aka

Ironwoman berättar hur

cykeln hjälpte hennes

personliga resa

HEJ HÖGAKUSTEN!

Sköna högakusten bjuder

på utmanande och

fantastisk cykling

RUMPRÄDDAREN

Svensk rumpsalvan

som levererarr

många sköna turer

ÖGONBLICKSBILDER

NÅGRA AVSLUTANDE

ORD


A L L A S K A K U N N A

C Y K L A P Å

Ledare: Ebbe Silva

Bild: Ingemar Gardell

J Ä M N A V I L L K O R

XL Biking är egentligen en "XL" rörelse, så

bredd att alla får plats. Såklart handlar

det om kroppsstorlekar men också om

andra som känner sig utanför och

bortglömda av cykelkulturen, från HBTQ

personer, större personer, till personer

inom Autismspektrat och andra. Till

skillnad mot en del cykelgrupper och

några aktörer i cykelbranschen har vi alla

möjliga cyklister anslutna.

Vi vill behålla en positiv och

problemlösande inställning som vi

hoppas präglar Cykelsverige. Nuvarande

verkligheten har visat sig vara ganska

dyster. Det saknas bland annat kläder i

rätt storlekar och cyklar som håller och

vars konstruktion inte baseras endast på

den genomsnittliga cyklisten utan

inkluderar alla.

Alla ska kunna cykla på jämna villkor,

Vi vill ge både cykelbranschen och

andra cyklister en hjälpande hand så

att vi bättre förstår varandra och

samverkar för en bättre framtid där unga

och äldre mår bra att utöva vår sport -

cykelsporten! Vi blundar inte för

svårigheterna, men vill lyfta upp

möjligheterna! Vi vill inspirera till fler och

bättre alternativ!


VAD GÖR DU

PÅ EN LANDSVÄGSCYKEL?

J E N S

L I N D A H L

V I S A R V A R

S K Å P E T

S K A S T Å

Jag har haft turen att ha cyklat 11

Vätternrundor och 10 Halvvättern. Den

första Vätternrundan kom 2008 och året

därefter, 2009, blev startskottet för att

köra båda rundorna under samma år.

Min första cykel var en riktigt blå färgad

äldre modell av BMX som jag cyklade

runt hemma i området med

grannbarnen och slirade däck till höger

och vänster tills pappa blev en aning arg

för att vi fick köpa nya däck hela tiden!

|Du är en ganska stor cyklist, en XL

Biker (det gillar vi). Känner du att du

blir bemött med respekt i Cykelsverige

i sin helhet?

Någon respekt i början va det svagt om

just för att man var en större cyklist och

passade inte in i normen av att vara en

fjädercyklist. Definitivt inte i en del

cykelaffärer när det kommer till kläder…

Där tar det stop 9 av 10 gånger skulle jag

påstå.

Inte helt lätt att smälta in. Folk har ju

givit mig lite blickar och frågat vad jag

gör på en landsvägscykel. Men visst det

har väl blivit lite bättre den sista tiden,

dock är vi ännu inte i mål med

jämlikheten i Cykelsverige. Vad som

skulle behövas ändras i Cykelsverige är

just jämlikheten - Att alla kan bli

accepterade även om man är en större

cyklist. Vi har alla varit nybörjare någon

gång och trots att vi är olika stora så är

kärleken lika stor för cykelsporten.

Skåpet står i Lund och

bevisar en fantastisk resa.


J E N S

L I N D A H L

N Ä R J A G C Y K L A R F Å R J A G

A B S O L U T F R I H E T , E N

E G E N T I D F Ö R A T T

K O P P L A A V O C H V A R A M I G

S J Ä L V U T A N A T T B E H Ö V A

H A N Å G R A

T I D S B E G R Ä N S N I N G A R

|Vad är det som är så kul med att

cykla? Varför gör du det?

Att kunna ge sig ut och cykla som

motionsform är ett viktigt och bra sätt

att få sin träning gjort kort och gott .

Mer än så, när jag cyklar får jag absolut

frihet, en egen tid för att koppla av och

vara mig själv utan att behöva ha några

tidsbegränsningar

|Skulle det ha hjälpt dig om du som

andra cyklister hade fått sponsorer?

När det kommer till sponsorer så här jag

aldrig haft några, men det skulle ju

absolut vara både trevligt o kul att få

vara ett ansikte utåt för en eller flera

sponsorer.

Jag har en del andra rundor jag brukar

cykla, bland annat Ringsjön runt, Bjäre

runt, Vombsjön runt m.fl. Jag har även

börjat att ta upp löpningen på nytt som

en alternativ konditionsträning vilket är

riktigt härligt o roligt! Det har blivit ett

par stycken motionslopp inom

löpningen med.

|Hur kom du i kontakt med XLBiking

och vilken roll har det spelat för dig?

Oj, bra fråga! Jag hittade XL biking via

Instagram av en ren slump tror jag…

Jo, men XL biking har ju betytt väldigt

mycket då! Man känner att det är som

en stor familj med lika tankar kring

större cyklister där man kan verkligen

vara sig själv o byta erfarenheter, peppa

varandra och sprida en massa kärlek.

|Vad skulle du vilja säga till andra

XLBikers, överviktiga cyklister? Några

tips, råd, kloka ord?

Det finns inga begränsningar! Det är

bara att ge sig ut o njuta för ingen

annan ska styra ens liv eller trycka ner

en, bara för man är en större cyklist!

Jag brukar säga: kan jag så kan även du!

|Några avslutande ord, någon du vill

nämna?

Jag vill absolut tacka min älskade

pappa! Hade det inte varit för

honom och hans kärlek för

cykelsporten så hade jag inte

varit där jag är idag.

Han är min inspiration!

H O P P A S A T T N I V I L L

F Ö L J A M I G O M I N R E S A

G E N O M C Y K E L L I V E T O C H

L Ö P N I N G , O C H H O P P A S

J A G K A N I N S P I R E R A

N Å G O N I D E T T A A V L Å N G A

L A N D !


BERGS

C Y K O L O G I

Text och bilder:

Johanna Berg.

Min ”cykelresa” har bara pågått mer

aktivt i några år. Jag hade fått

diagnosen astma och behövde en

träningsform där jag jobbade upp

flåset. Det som var astma trodde jag

var sämre kondition och övervikt.

Kanske bidrog det ena till det andra

och fick mig att undvika gym och

träningspass framför spegelväggar

och jämföra mig med andra.

Tidigare höll jag på med hästar och

ridning och det jag gillade, vara

ute i naturen, röra mig framåt och

hitta nya vägar, återfann jag i

cyklingen. Frihetskänslan och

lyckan i en skogsgalopp med häst

får jag på en flowig stig med MTB.

Under uppväxten cyklade jag, till

skolbussen och grannkompisar. I

fantasin var cykeln också häst, i brist på

en riktig, och MC, hoppade bak på

pakethållaren, sträckte fram händerna

till styret och vips var det en chopper!

Cyklandet ersattes gradvis av moppe

och körkort för att sedan göra

comeback när jag cyklade med min

lille son. När en vän köpte en

sporthybrid genom jobbet skaffade jag

en likadan. Den hade 24 växlar, fler än

jag nånsin haft tidigare, och ingen

fotbroms. Första turen hoppade

kedjan, tänkte att detta var kanske

inget för mig och dessutom fick jag ont

i baken. Men cykelbyxor med

padding har väl bara elitcyklister,

eller..?!

Trampade vidare medan behovet av

bättre utrustning smög sig på, men

kunde inte identifiera mig med en

typisk träningscyklist som man såg ute

på vägarna. Bekväma anpassade kläder

blev viktigt och gjorde cyklingen

roligare. Plagg med rörelsefrihet som

varken gled upp eller ned, inte skar in

och tenderade att dela en på mitten.

Det var som väntat svårt att hitta rätt

storlek, i träningskläder i allmänhet och

cykelkläder i synnerhet. Även om ett

märke hade större storlekar valde

flera butiker att inte ta in och sälja.

Vissa märken hade ett par modeller i

större storlek, men det gick inte att

enkelt söka fram vilka det gällde. En

del översatte betydligt mindre storlekar

till flera XL och efter olika bud om en

massa ”X” var det lätt att misströsta.

Några plagg blev till och med

väsentligt dyrare endast i de större

storlekarna. Då handlar jag inte av

ren princip! Kunde hitta lite i

herrmodell, men det blev en

kompromiss med passform, färg och

mönster.

Det har varit frustrerande att inte

hitta kläder som passar OCH som

man trivs i. Det påverkar mycket

att ha rätt utrustning för

ändamålet.

I början kände jag ju mig inte som

en typisk träningscyklist som

behövde cykelkläder, men man kan

avancera förvånansvärt snabbt ju

mer man kör. Jämfört med när man

som barn fick ärva storasyskonets

cykel med några års mellanrum har

jag nu omsatt fyra cyklar på några få

år allt eftersom intresset utvecklats

och förändrats. Har testat några

motionslopp för att utmana mig

själv och trots att det inte gick

snabbt är det kul att ha genomfört.

För mig har det också hjälpt att

lura ett sämre självförtroende

eller osäkerhet, att känna mig

inkluderad, när jag har sportiga

kläder. Har känt mig mer delaktig,

proffsig och fin. Vissa dagar som

en clown, men med stretch känns

det åtminstone bekvämt. Det har

alla rätt att få känna!


Det kan verka lite ytligt, men en

självklarhet för de som aldrig

behövt tänka på vilken som är den

största storleken. Kan vara det som

gör att man faktiskt kommer ut

och rör på sig, ser nya saker och får

nya upplevelser. För om

självförtroende till stor del kan sitta

i utseende, t ex övervikt, hur kläder

sitter och man tar med det ut med

tankar på att inte kunna hitta

passande träningskläder så kan det

ta ner humör och känsla hos de

flesta. Så har jag känt, att det inte

är för mig om det inte finns

utrustning som passar.

Men man märker en förändring.

Fler märken gör numera

träningskläder och cykelkläder i

större storlekar.

Ibland får man söka sig utomlands

och även om näthandel är smidigt

och leverans inte alltför dyrt vill

man samtidigt tänka på hållbarhet

och miljö i mer lokalt utbud. Man

ska inte vara tvungen att söka sig

utomlands bara för att hitta kläder

som passar. Samhället och

klädtillverkarna som vill främja

rörelseglädje, bättre miljö och

inkludering måste också se till att

det tillverkas kläder för alla.

Cykling är tillgängligt för så många,

eller borde vara, det tilltalar en stor

grupp. Både som transportmedel,

särskilt i år har cykelpendlandet

ökat vilket är bra både för den

fysiska och psykiska hälsan som för

miljö och trafiksäkerhet, och som

träningsform.

Lipödem, vad är det?

För några år sedan fick jag även

diagnosen lipödem. En sjukdom

som i stort sett endast drabbar

kvinnor och innebär en kronisk

störning i fettvävnaden.

Fettcellerna ökar i storlek och

därmed omfånget på vissa

kroppsdelar där stuss, höfter, lår

och överarmar kan vara drabbade.

Det leder ofta till att man har större

underkropp än överkropp, vilket

innebär att man kan behöva gå

upp flera storlekar i byxor jämfört

med tröjor. Man kan vara

tryckkänslig, ha smärtproblematik

och lätt få blåmärken. Lipödem är

relativt vanligt bland kvinnor

(11 %), men få får behandling då

det fortfarande finns okunskap

inom vården. Det misstas ofta för

fetma och man har svårt att gå ner

i vikt. Där är det bra med

skonsamma träningsformer och

absolut viktigt med bekväma

kläder. Vill lyfta detta för att öka

vetskapen. Själv har jag bara känt

till det i några år. Jag gick upp

mycket och snabbt i vikt som

tonåring och har senare fått veta

att lipödem ofta debuterar vid

stora hormonella förändringar.

C Y K L I N G E N H A R L E T T

T I L L M I N D R E Å N G E S T

O C H R Ä D S L A F Ö R A T T G E

M I G U T I S A M H Ä L L E T

O C H B L I S E D D O C H D Ö M D

E F T E R U T S E E N D E T .

Mindre

stigmatisering,

tack!

Man ser även att forskningen

generellt kring fett och fetma går

framåt och kroppspositivismen

ökar. Visst har jag träffat läkare

som snabbt har erbjudit

magsäcksoperation utan att jag

har frågat efter det, men även

läkare som förklarat svårigheten

med viktnedgång istället för att

stigmatisera och det är bra med

ökad förståelse för kroppen. Att en

del genetiskt har lättare att lagra

fett och att kroppen är inställd på

att försöka behålla det till varje pris.

I en värld med högre tempo och

krav kan det vara en svår ekvation.

Cyklingen har lett till mindre ångest

och rädsla för att ge mig ut i

samhället och bli sedd och dömd

efter utseendet.

Sådant som fått grogrund i

barndomen och sitter i. Jag kan till

och med vara iklädd något

neonfärgat och bryr mig då mer om

att faktiskt synas. Med bekväma, och

gärna snygga, kläder kan man

dessutom fokusera mer på det

roliga, träningen och att ta sig fram.

Det slår mig ofta när jag cyklar

utmed samhällets mest trafikerade

genomfartsled, att det här hade jag

helst undvikit tidigare.

Klivet över tröskeln för att komma ut

är högt och tungt ibland,

hjärnspöken med ursäkter oändliga,

men ofta försvinner det när jag väl

kommit igång.

Glädjen i motion utomhus och

gärna i sällskap med andra

övervinner mycket.

JB.


I N T E R V J U M E D

S A N N A

J O S E F S S O N

IRONWOMAN

| Hej Sanna! Här på XL Biking tycker

vi att det är både kul och

inspirerande att följa ditt Instagram

konto - man får en sådan kick och

träningslust från det! Apropå det:

Zwift, Landsvägscykel, MTB, löpning,

Crosstraining, Spinning, Simning,

Triathlon - har vi missat något? Du

gör ju det mesta! Har du någon

favorit träningsform?

Jag köpte min trainer, en Wahoo Kickr

hösten 2018, skaffade ett Zwiftkonto och

idag har jag cyklat mer än 600 mil

inomhus, framför tv:n.

J Ä R N E T

F O R M A S

N Ä R D E T

G L Ö D E R

Haha, ni har nog fått med det mesta,

det roligaste är nog zwift ändå, wow

vilken möjlighet till rolig och tuff

träning, inomhus på vintern eller bara

dagar när vädret är skit.

Det roliga med zwift är att det når ut

till så många människor runt om i

världen, och man cyklar med män

och kvinnor i alla åldrar, vikt, och

form. Fantastiskt!!!


| Vi är också (naturligtvis) nyfikna

om din cykling. Vad betyder det

för dig att cykla som du gör? Kan

du säga något om din relation

med cykeln? Vad tänker du på när

du cyklar? Varför cyklar du?

Åh, cyklingen…. Den har kommit att

betyda oerhört mycket för mig, för

det första var det en stor

investering för en familj som inte

tjänar massa pengar. Så bara den

känslan, att jag faktiskt har köpt en

cykel var speciellt.

Jag älskar min Lapierre och den har

en speciell plats i mitt hjärta,

känner mig alltid lite ödmjuk när

jag får plocka ut henne på våren,

tacksam.

Samtidigt är det lite läskigt, det går

fort, man håller till på stora vägar

där trafiken oftast är hektiskt och

där man inte är omtyckt som

cyklist, tyvärr. Jag och min man

cyklar aldrig brevid varandra, utan

alltid på led. Men vi har väl varit

med om några händelser som

kunnat sluta illa, folk sitter med

mobiltelefoner i bilen och ser inte

oss!

|Från dina bilder på Instagram

att döma, ser vi en stark kvinna

med järnvilja!

Du ger dig inte och verkar vinna

över omständigheterna. Har det

hänt någon särskild situation du

upplevde som jobbigt och som

din vilja och träning hjälpte dig

igenom?

" J A G C Y K L A R F Ö R A T T

J A G Ä L S K A R A T T

T R Ä N A , C Y K L I N G E N Ä R

J U I N T E B A R A E N

N J U T N I N G S R U N D A ,

U T A N D E T H A N D L A R O M

A T T U T M A N A M I G , A T T

K L A R A M I N A R U N D O R

S N A B B A R E , A T T C Y K L A

U P P F Ö R A L L A

B A C K A R . "

det är en frihetskänsla, när man är

ledig, solen skiner och jag tar min

cykel och cyklar min favoritrunda

som är ca 7 mil på fantastiska

vägar, det är något särskilt alltså.

Vad jag tänker på när jag cyklar?

Att inte få punktering…hahaha, är

riktigt dålig på det!! Jag cyklar för

att jag älskar att träna, cyklingen är

ju inte bara en njutningsrunda,

utan det handlar om att utmana

mig, att klara mina rundor

snabbare, att cykla upp för alla

backar.

Den tuffaste tid jag varit med om,

alla gånger är när min äldsta dotter

gick igenom sitt

självskadebeteende. Det är något

jag inte önskar någon….

Fruktansvärda år och det tog tid att

bli en ”vanlig” familj igen, men där

var träningen min stora källa till att

hitta ork, energi och att få dålig

energi ur mig. Hon mår bra idag

som tur är och vi står varandra

jättenära, men det var svårt som

mamma att inte kunna göra något,

utan bara stå brevid och finnas där.


Jag hittade träningen runt 2007-

2008. Innan dess rörde jag mig i

princip aldrig. Jag är inte uppvuxen

i en miljö där man rörde på sig. Jag

blev gravid tidigt, 19 år och sedan

blev det 4 barn till.

Min minsta är född -04. Då var jag

egentligen i ett ganska dåligt skick,

vägde säkert över 130 kilo, vägde

mig inte särskilt ofta. När hon var 4

veckor fick hon RS-virus och blev

otroligt sjuk.

Detta fick mig att inse att jag måste

göra något åt mig själv för att orka

ta hand om henne

så jag började viktväktarna och

köpte mig ett träningskort på

Friskis och Svettis. Det var väl där

det började… Jag gick ner 45 kilo på

ett år, tränade flera pass i veckan

och älskade det. Sedan inträffade

saker som påverkade mig svårt. Min

mamma dog i cancer 57 år

gammal och min dotter utvecklade

ett självskadebeteende. Mitt eget

liv fick sättas på paus.

Jag gick upp ganska mycket i vikt

under dessa år, men träningen har

alltid varit konstant, jag har gått

från medelgympa på Friskis till

spinninginstruktör och crossfit

utövare.

För 5 år sedan kom cykeln in i mitt

liv, min syster skulle cykla

Cykelvasan och jag blev jättesugen

på detta så då köpte jag och min

man varsin mtb, innan det

impulsanmälde jag mig till

Tjejvättern och cyklade den, ensam,

utan kompis, eller överhuvudtaget

någon erfarenhet av att cykla 10

mil, men det gick bra!

| Du identifierar dig som XL

Biking eller XL Biker, varför?

Känner du att det är ok att vara

en lång och powerful kvinna

bland andra i mindre storlek

inom cykelsporten? Har du

upplevt fördomar? Vad tycker du

om andras attityd gentemot

kvinnor i Cykelsverige?

Att vara kvinna i cykelsporten är

nog inget jag har reflekterat över så

mycket i sig, men att vara överviktig

och kvinna/man är nog något jag

reagerat på mer faktiskt. Att hitta

kläder, snygga kläder i rätt storlek

är svårt. Jag var inne i en butik,

hittade en så snygg cykeljacka och

storleken XL var då samma som 42

dam. Vad ?? Sätt inte XL då, skriv 42.

För det är 2 helt olika saker faktiskt.

Även om jag har XL på vanliga

kläder så stämmer det sällan på

cykelkläder tyvärr. Man är definitivt

stöpt i fel form för att vara cyklist.

Man ska helst inte ha några former

och inga bröst känns det som.

" N Ä R J A G S Ä G E R A T T

J A G S P R I N G E R O C H

C Y K L A R S Å K A N F O L K

T I T T A U P P I F R Å N O C H

N E R P Å M I G . M A N

K Ä N N E R S I G A L L T I D

S O M E L E F A N T E N I

G L A S H U S E T . "

Däremot har jag ändrat mig

och min ståndpunkt. Jag

sträcker på mig lite extra, jag

skryter lite om att jag håller på

med triathlon, för det finns

inget rätt och fel, det finns inget

som säger att jag inte kan göra

det. Jag har hittat folk på

instagram som trots sin övervikt

både klarat av halva och hela

Ironman… Vilka bedrifter!!! Och

det har fått mig att inse att det

sitter inte i vikten, det sitter i

pannbenet, tron på sig själv.


VI DRAR TILL

HÖGAKUSTEN

S

ociala stigmatiseringar har sina rötter

i diskriminering, ogillande eller

avvisande av människor med

särskiljande egenskaper

än de av andra samhällsmedlemmar.

De kommer att hitta in i vårt psyke,

både individuellt och kollektivt och

tillföra mer skada än nytta. Om de

lämnas obehandlade kan de till och

med förlama oss och försämra vår

njutning av livet som helhet.

Jag har kört genom Höga Kusten en del

gånger, och en gång stannat och försökt

cykla där mitt i vintern - inte ett särskilt

klokt val. Trots det förblev tanken på att

åka dit igen och möta vad som för mig är

megakullar och bestigningar med cykeln

lockande och spännande.

När jag sökte på nätet och planerade

resan kom de sociala stigmatiseringar

tillbaka: "det skulle vara löjligt om jag inte

tog mig upp på leden... Jag borde nog inte

ha på mig min cykellycra när jag försöker

cykla där, det är bara för kuperat och folk

kommer att skratta... Höga Kusten är inte

för tjocka människor...".

Stigmatisering tjocka är en sjukdom och

smitta av okunnighet, ett socialt virus som

dödar mycket långsamt. Symton

identifierade, nu är det dags för

medicinen: ett stort "dra för fasike härifrån"

till alla sådana tankar och let's get the

show on the road!

Vi drar till Högakusten!


Väl på väg kom rädslan att cykla där och

skämmas i backarna tillbaka och jag fick

lite ångest. Jag är inget stort fan av

klichéer, men den här gången var jag

tvungen att säga till mig själv att sluta

tjafsa och "gå stort eller gå hem" och låta

åtminstone din fru ha det bra. Ångesten

lugnade sig tack vare en trip to memory

lane och tiden jag bodde i Schweiz - det är

inte så att jag inte har vandrat stora berg

förut, jag hade bara inte cyklat dit - Oh,

here we go again!

En av de häftigaste cykelturer jag

någonsin haft i Sverige väntade på mig

och jag längtade efter den. Jag åker inte

hem! Den vackra Högakustenbron

verkade välkomna oss och säga: förvänta

dig fantastiska saker!

En aktiv livsstil har inget med storlek eller vikt att

göra. Det är dags att kasta ut all stigmatisering

genom fönstret och leva livet på ditt sätt!

Rusningen var verklig! Alla sinnen fick

tillräckligt med stimuli för ett år, och höll

precis på att få ännu mer. Jag ångrade

faktiskt att jag inte åkte mer än jag gjorde,

jag menar att jag klarade det och ville ha

mer av det! Toppa det med en cykel i stål

så har vi magi!

Jag kunde knappt somna, upphetsad av

upptäckten att jag kunde klättra på en

cykel!


Rumpräddaren

1. Effekt

Snabbverkande, utan

komplikationer, applicera

generöst! Jobbar "tyst" och

effektivt, man märker bara

komforten.

2. Långvarighet

Ganska bra om man applicerar

generöst både på sig själv och

cykelbyxan.

Ta gärna med den lilla varianten i

fickan om turen överstiger 100 km

eller om du föredrar kunglig

komfort under alla turer.

3. Rester

Lämnar nästan obefintliga rester i

cykelbyxorna och i huden som

fortsätter att må bra även efter

träningsrundans slut.

4. Efteråt

Rumpräddaren bara verkar och

verkar, luktar inte obehaglig och

imponerar med en känsla av

renhet och bekvämlighet. Den går

bort enkelt och fint när man

tvättar kläderna. Samma gäller i

duschen.

Medevi Chamois är både

förebyggande och behandlande.

Har man missat att smörja

någonstans så att problem uppstår

hjälper den till att ta hand om

problemen snabbare även när man

smörjer efter cykelturen.

Eftersom den inte innehåller vatten

svider den inte när man smörjer

den på ansträngd hud där man

missat att smörja innan cyklingen.

Det här gör även att den är extra

effektiv vid flerdagarsetapper. Då

smörjer man även efter målgång

för att huden ska återhämta sig

maximalt inför nästa dags etapp. Är

det riktigt tuffa dagsetapper

smörjer man flera gånger även

mellan etapperna.

Innehållet av antibakteriell Tea Tree

motverkar problem med

hårsäcksinflammationer och

andra vanliga problem vid intensivt

cyklande.

100% ekologisk och tuber av

bioplast dessutom.

W W W . M E D E V I . S E


X L

Ö G O N B L I C K S B I L D E R

7Å R

@xlbiking


N Å G R A

A V S L U T A N D E

O R D

Tack för att du tog tid för att läsa vår

tidning! Hoppas du hittade inspiration

och cykelglädje i alla rörande berättelser

och bilder.

Det är aldrig lätt att bjuda på sig själv och

dela med sig offentligt. Därför är jag extra

tacksam till alla som medverkade och

enades för att uppmuntra flera större

personer att cykla och erövra den egna

vardagen utan att skämmas.

Jag minns när det hela började. Jag blev

bespottad på cykelvägen i min hemstad,

några skrek glåpord och sade att jag tog

för mycket plats på vägen för att jag är

tjock.

Då bestämde jag mig att ensam är inte

stark, och det enda sättet för mig att

träffa andra större cyklister var om jag

exponerade min egen cykelresa på

sociala medier. Då föddes XL Biking.

Jag fick stöd, pepp, uppmuntran och

inspiration av de jag träffade på sociala

medier och även in real life som det

heter. Mitt liv ble bättre tack vare er alla!

Och jag vill leva, vill cykla, vill vinna över

mina personliga svårigheter och njuta av

farten, vinden och friheten på två hjul

Min önskan är att du gör det också. Du är

värdefull, önskad och älskade av många

Vi ses på vägarna! Ride on!

Ebbe Silva, en XL Biking.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!